”Destruktiva maskulinitetsnormer”
avatar

För ett par dagar sedan så gick en nybildad kampanj, FATTA, ut med ett detta: ”Pressmeddelande: TVÅ MILJONER KRONOR FÖR ATT FÅ MÄN ATT FATTA

I ingressen till pressmeddelandet kan man läsa

”Organisationerna Män för Jämställdhet, Crossing Boarders och Femtastic tar den framgångsrika FATTA-kampanjen vidare till ett projekt under namnet FATTA MAN. Med ett stöd på nära två miljoner kronor från Arvsfonden ska FATTA MAN få killar och män att reflektera kring och bli intresserade av frågor om sexuellt våld. Syftet är att killar och män ska fatta, ta ansvar och vilja vara del av den positiva förändringen inom området.”

Två miljoner alltså, för att få killar och män att fatta? Fatta vadå? Svaret kommer lite senare i meddelandet

”FATTA- kampanjen grundar sig i två krav: att få till en samtyckeslag samt att tillsätta mer resurser till främjande och förebyggande arbete mot destruktiva normer som leder till sexuellt våld. Arbetet med att påverka politikerna för en samtyckeslag har varit mycket framgångsrikt.”

De är ute efter en samtyckeslag, dvs det som GARANTERAT kommer att leda till omvänd bevisbörda, och förebyggande arbete mot ”destruktiva normer” som de säger leder till sexuellt våld.

”- Det främjande och förebyggande arbetet är idag väldigt fokuserat på att lära tjejer att säga nej och sätta gränser. För att komma åt problematiken med det sexuella våldet måste vi även jobba med destruktiva maskulinitetsnormer och få killar att ta ansvar för frågan, säger Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders.”

Vilka ”destruktiva maskulinitetsnormer” menar Ida Östensson att det finns? Då räknar jag norm som det som de flesta män och kvinnor tycker är bra, annars hade det ju inte varit en norm? Menar Östensson att man (pappor?) i Sverige uppfostrar pojkar till att bli män som tycker att sexuellt våld och våldtäkter är något bra? Menar hon verkligen allvar?

Enligt FATTA så säger Ungdomsstyrelsen så här

”Unga män är överrepresenterade bland sexualbrottsförövare. Enligt Brottsförebyggande rådet är 98% av förövarna män, i de runt 6000 våldtäkter som begås mot personer över 18 år som anmäls varje år. Mer än hälften av dem är unga män mellan 15-29 år. Ungdomsstyrelsen menar att sexualbrotten på många sätt är sammankopplade med sociala förväntningar och de könsnormer som finns för tjejer och killar. Idag saknas ett offentligt samtal som syftar till att förebygga killars utövande av sexuellt våld. Därför går Femtastic och Crossing Boarders ihop med organisationen Män för jämställdhet, som är experter på maskulinitetsnormer.”

En anmäld våldtäkt behöver inte vara en utförd. De verkar ha svårt att hålla isär de sakerna. Eller slirar de medvetet på begreppen för att luras? Och jag skulle GÄRNA vilja veta vilka ”sociala förväntningar och könsnormer” som ligger bakom? Menar Ungdomsstyrelsen verkligen att det är en manlig könsnorm och social förväntning att våldta? Tror de att majoriteten av männen i Sverige tycker det?

Menar de verkligen allvar? De säger alltså rakt ut våldtäkter sker i Sverige för att det är normen och den sociala förväntningen på män att göra så! Det här kräver ju ett svar från Ungdomsstyrelsen! För om de verkligen menar att våldtäkter och sexuellt våld är en manlig norm och social förväntan så betyder det att de tror att man uppfostrar pojkar så, belönar ett sånt beteende och att majoriteten av alla män tycker att det är något bra. Tycker majoriteten av männen i Sverige det?

72849_10152150821706163_1580600374_n

Jag tvivlar MYCKET starkt på att det kan vara en norm eller social förväntan att bete sig svinaktigt utan är det inte så att normen och förväntan snarare är tvärtom? Det som Ungdomsstyrelsen och de andra kallar ”normer” är ju UNDANTAGEN från normerna! Det är ju ”avvikarna” från normerna och inget annat!

Jag tog upp det på min blogg direkt när jag såg pressmeddelandet

MVH

MiT

Kommentarer

”Destruktiva maskulinitetsnormer” — 86 kommentarer

 1. ”De är ute efter en samtyckeslag, dvs det som GARANTERAT kommer att leda till omvänd bevisbörda”

  De behöver den inte alls GARANTERAT leda till. Däremot leder en samtyckeslag till andra problem. Varför?

  1. Med en samtyckeslag så är det fortfarande åklagaren som ska bevisa att målsägaren inte gett sitt godkännande. Idag ska åklagaren bevisa att målsägaren inte ville. Bevisbördan ligger alltid på åklagaren när det gäller brottmål, och eftersom sexualbrott är inskrivet i brottsbalken är det ingen tvekan. Därmed är den åtalade oskyldig till åklagaren lyckas bevisa motsatsen.

  2. Det kommer att bli en ord mot ord-situation precis som idag. En samtyckeslag kommer inte att fälla fler våldtäktsmän. Den åtalade kommer givetvis att hävda att målsägaren sade ja (eller i handling visade att hon ville), medan målsägaren hävdar motsatsen.

  3. Om man tittar i förarbetena till 2005 års ändring i sexualbrottslagstiftningen så tas detta med samtycke upp. Lagrådet och flera remissinstanser (däribland RFSU) avstyrkte en samtyckeslag och det blev ingen. Men förarbetena finns. Där står det uttryckligen att samtycke kan visas genom HANDLING, och behöver ej vara verbal eller skriftlig.
  (Ett ”nej” behöver alltså inte vara ett nej, handlingar kan visa samtycke i alla fall). Den åtalade ska alltså via telepati veta vad målsägaren egentligen ville. Detta leder till att rättegången i mycket högre grad måste fokusera på hur målsägaren BETEDDE sig, och det ville man inte. Att försvaret kommer att försöka hävda att målsägaren ljuger, utifrån beteendet, ingår i spelets regler. Det kommer att vara ännu viktigare att använda beteende för att smula sönder målsägarens och åklagarens argument med samtyckeslagstiftning.

  4. Enligt Madeleine Leijonhuvud, som förespråkar en samtyckeslag, så är denna lag normerande, alltså en lag som är till för att ”uppfostra” folk och påverka deras attityder.

  Att det skulle bli fler dömda för våldtäkt är jag ytterst tveksam till, så feministernas våta dröm kommer inte att infrias den här gången heller.
  Normerande lagstiftning bygger på folkförakt. Mer fokus på hur offret beter sig innan våldtäkten kommer som ett brev på posten.

 2. Homosexualitet existerar – alltså är Homonormen den rådande sexuella normen i Sverige.
  Så nu är det alltså fritt fram för vilken galning som helst att arrangera Homohatets Dag för att dekonstruera Homonormen!?

 3. En lag som kommer till för att vara normerande är det inte bara för medborgarna utan den blir även normerande för t.ex nämndemän och domare som då ska uppfostras till denna nya norm.
  Varför vill då feminister ha en samtyckeslag som ska vara normerande ja egentligen handlar det inte så mycket om våldtäkt,det är snarare för att ge kvinnor makt i vardagslivet där man kan använda staten som hot mot män som dom finner har enligt dom dåligt beteende,alltså att med hjälp av staten uppfostra män till rätt beteende enligt feministiska kvinnors mall.
  Därför genomför man lagar som ska vara normerande dvs morallagar där våldtäktsoffer endast blir en bricka i spelet för feminister för att skapa enligt dom det rätta samhället.

 4. ”Det är ju ”avvikarna” från normerna och inget annat!” skriver MiT.
  .
  Exact…
  .
  Per Hagman.
  .

 5. @Magnus:

  Det är rätt märkligt att de är så förtjusta i Leijonhuvud. Hon har annars inte speciellt många åsikter som feminister brukar uppskatta. Hon är t.ex. helt emot homoadoptioner och BDSM.

  Jag undrar förövrigt om hur det här med normerande lagstiftning fungerar när man tittar på IPRED.

 6. Om man tittar på vilka det är som begår våldtäkter, hittar man en kraftig överrepresentation av killar som vuxit upp utan en sund fadersgestalt.

  Våldtäkt orsakas av BRIST på normer

 7. Börjar bli rejält trött på människor som sysslar med låtsasvetenskap och missbrukar ord som ”NORM”

  Okunniga/falska bedragare är vad de är.

 8. @Magnus:

  ”4. Enligt Madeleine Leijonhuvud, som förespråkar en samtyckeslag, så är denna lag normerande, alltså en lag som är till för att ”uppfostra” folk och påverka deras attityder.”

  Ja det är ju vad de säger om allting de förespråkar som funkar uselt

  Skolan skall fostra (låt Sverige kollapsa i PISA)
  Lagar skall fostra (avskaffa rättstaten)
  Journalistik skall fostra (inte förmedla sann bild)
  Allting skall fostra

  Påtvingad kollektiv psykoterapi är vad de förespråkar. Detta är en konsekvens av bluffområdet psykoanalys. Läs gärnad psykiatiern David Eberhards tankar om psykoanalys i boken ”Ingen tar skit i de länkränktas land”, sågning är bara förnamnet.

 9. Mycket märkligt att de kan söka medel från Allmänna arvsfonden i syfte att lobba för lagar? Jag är rätt övertygad om att man inte har rätt till bidraget utifrån det syfte man har med de medel man fått. Kan det till och med vara så att någon tjänsteman på Arvsfonden har egna ambitioner att pengarna används för lobbyism?

  Så här står det på Arvsfondens hemsida:

  ”Riksorganisationen Män för Jämställdhet, Stockholm Fatta man – för dig som vill fatta och förändra har beviljats stöd med 1 996 000 kronor för år 1 av 3 Detta samverkansprojekt mellan Män för Jämställdhet, Crossing Boarders och Femtastic syftar till att få unga män, 15 – 25 år, att reflektera kring frågor om sexuellt våld. Målsättningen är att de ska förstå, ta ansvar och vilja vara en del av det förändringsarbete som startats upp genom kampanj en FATTA. I projektet ska det utvecklas och tas fram metoder som bidrar till att detta sker, i forum där unga män finns. Projektet kommer att samla in en mängd personliga berättelser som belyser hur killar och unga män upplever och relaterar till maskulinitetsnormer och sexuellt våld. Dessa erfarenheter kommer att bearbetas av manliga och kvinnliga artister inom olika genrer, för att sprida frågan i en mängd olika sammanhang där unga människor befinner sig, samtalar och tar in kunskap. Genom att korsbefrukta de personliga berättelserna med de metoder som samarbetsorganisationerna redan arbetar med, exempelvis Machofabriken och Jämställdhetseffekten, ska det väckas intresse för frågan och erbjudas verktyg för förändring. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet”

  http://www.arvsfonden.se/upload/Bifall/Arvsfondens%20nya%20projekt%20februari%202014.pdf

  Pengarna ska alltså även betalas ut till artister? Dessutom ska man KORSBEFRUKTA (Vad betyder det?) de personliga berättelserna… Alltså det låter verkligen som att man försöker dribbla bort Arvsfonden eftersom man inte kan säga direkt att pengarna kommer att gå till lobbyism och annat som inte går att definiera! SKANDAL!

  Ser man i lagen över vad Arvsfondens pengar får användas till så stämmer det inte alls med det syfte som ges i pressmeddelandet!
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1994243-om-Allmanna-arv_sfs-1994-243/

  Mumbojumbo!!!

 10. Tråkiga radbrytningar vid kopiera och klistra!
  Varför går det inte att editera längre??????

 11. @Magnus: Och vad händer när de inser att det blir fler tveksamma fall? I de grupperingarna som gapar om detta så är önskan om omvänd bevisbörda stark redan som det är. Det kommer inte att sluta här.

  EDIT: Tror jag i alla fall…

 12. Visst finns det väl normer som inte är samhällsöverskridande? T.ex. en drogkultur i vissa musikkretsar, som leder till en norm i sagda kretsar, men inte nödvändigtvis är subventionerad av samhället som stort.

  Jag är emot samtyckeslag, av de anledningarna Magnus skriver ovan. Jag har fortfarande inte förstått vad det är för praktisk förändring man vill få till med en sådan lag. Det enda som göra någon skillnad i mina ögon är om man kräver explicit verbalt/skriftligt samtycke, men det ser jag inte som önskvärt eller möjligt att införa anyway.

  När jag läser om våldtäkt i mina sexologiböcker så är bilden tydligt. Våldtäktsmänniskor (för det finns kvinnor också) har ofta en jäkligt trasslig barndom och psykiska problem av diverse grad. Man pratar om vanmaktsvåldtäkt, vilket är ett resultat av att våldtäktspersonen känner frustration, och, well, vanmakt, över sin situation/sin relation med det motsatta könet.

  Det är en handling som syftar till att *ta makt, för att man inte upplever att man har det*. Inte en handling som kommer av att man upplever att man har makt (hade man upplevt det hade man förmodligen inte känt någon drivkraft att tvinga till sig något med hot/våld…).

  Även om jag tror att ungdomar generellt behöver mer guidning när det gäller sex, relationer, respekt osv, så är inte våldtäkt någon handling som kommer av någon form av inställning som går att informera bort.

 13. @Bashflak:
  ”Våldtäkt orsakas av BRIST på normer”

  This!

  Jag lägger den meningen på minnet och plockar hädanefter fram den i varje framtida diskussion om våldtäktskultur (och mäns våld mot kvinnor).

 14. Att jämföra sexualdrift med normer är ju absurt. Typiskt för genusvetenskapens biofobi. Man väljer alltså att missförstå förhållanden av principskäl för att allt ska passa ihop med teorierna.
  Dessutom ger man ju kvinnan all makt men INGET ansvar vilket ju medföra omvänd effekt. Kvinnan har alltså inget ansvar alls att ha sunt förnuft. Någon som förmedlar den synen har ingen talan när det gäller mina döttrar iaf, för jag vill faktiskt inte att de ska tillhöra statistiken.

 15. @JD: Därför att jag inte ännu lyckats klura ut hur fan jag ska få funktionen att fungera igen. Men jag tänker börjar riva i det så snart jag verkligen får tid till det.

 16. Ärligt talat så undrar jag hur många suspekta offentligt finansierade organisationer det finns i Sverige?

  Crossing Boarders
  http://crossingboarders.se/

  ”Grundaren Ida Östensson många års erfarenhet av att jobba med att öppna upp skateboardkulturen för ett jämställt deltagande. Under åren 2006 och framåt har hon startat upp lokala och nationella föreningar och satsningar på tjejer inom skateboardkulturen. Under denna tidsperiod testade hennes föreningar olika sätt att inkludera tjejer i en av Sveriges mest mansdominerade kulturer och en 9-stegsmodell började utkristaliseras. Läs mer på http://www.youskategirl.com och http://www.nolimitskate.se.

  Eftersom Crossing Boarders kommer ur skateboardkulturen så valdes namnet Crossing Boarders. Board=bräda. En rolig ordvits helt enkelt.

  Bristen på konkreta metoder:
  Ida har även jobbat inom förening, förvaltning, riksorganisation, nämnd, fritidsgård/Ungdomens hus och studieförbund och gjorde samma upptäckt på samtliga arbetsplatser – tjejerna uteblev eller fanns i marginalen. En annan upptäckt var avsaknaden av konkreta metoder för att jobba jämställt. Hon sökte runt i Sveriges alla alla vrår och skogar efter handfasta metodmaterial och konkreta arbetssätt för att jobba jämställt och inkluderande, men fann få. Frågor som Ida ville få svar på var bland annat”Hur går man från vision till praktiskt jämställdhetsarbete?”, ”Hur får vi tjejer att bli delaktiga och känna sig inkluderade i vår verksamhet?” och ”Måste det vara så svårt att jobba jämställt?”.Utifrån detta föddes idén om Crossing Boarders.

  Reach for Change och Allmänna Arvsfonden
  I början av 2010 sökte Reach for Change (fd. Playing for Change), en stiftelse som jobbar för barns rätt till lek, sociala entreprenörer med samhällsförbättrande idéer. Ida sökte till detta för att förverkliga drömmen om att bredda arbetet som hon bedrivit i skateboardkulturen. Hon blev en av de 10 utvalda av 2500 sökande. Stödet innebar att Ida kunde satsa helhjärtat med heltidsfinansiering på att starta Crossing Boarders. Sedan juni 2011 stöds verksamheten även av Allmänna Arvsfonden.”

  Fem anställda och två jobb till utlysta. För att driva genusarbete inom skateboard-åkande! Blir några miljoner per år till löner och jag misstänker att det är 100% offentligt finansierad av stiftelser.

  Har resignerat accepterat hur Sverige fungerar men blir ändå lite störd.

 17. Crossing Boarders.

  Vad betyder det egentligen? Det kan inte vara Crossing ”Borders” de menar? Ska detta vara en ordlek? ”Boarder” har tre definitioner vad jag kan hitta:

  1. a person who pays to live and have daily meals at another person’s house or at a school

  2. a person who uses a snowboard

  3. a person who forces their way on to a ship in an attack.

  Doesn’t make any fucking sense. ”To cross someone” är att gå emot någons vilja eller planer. Så ”Crossing Boarders” uppgift är att vara en käpp i hjulet antingen för snowboardåkare, pirater eller inneboende.

  Är det något jag missar eller är de så dumma i huvudet att de inte ens spellcheckade innan de döpte sin organisation? Typiskt.

 18. @Benjamin (bench):

  Ok, Fredrik hade redan besvarat min frågeställning. Men ändå en kass ordlek. ”To cross boarders” är att gå emot åkarna. Varför har en organisation som stödjer åkare detta namn? Om de hette ”Crossing Male Boarders” hade jag fattat. Anyway, ursäkta att jag fyller upp kommentarsfältet med semantiska bryderier. Trevlig kväll!

 19. @MiT:

  ”Och vad händer när de inser att det blir fler tveksamma fall? I de grupperingarna som gapar om detta så är önskan om omvänd bevisbörda stark redan som det är. Det kommer inte att sluta här.”

  Ja DET är en befogad fråga! Vi hade en översyn av sexualbrottslagstiftningen som medförde ändringar 2006 vill jag minnas, och sedan översyn och en lagändring till 2012. I nuvarande takt blir det alltså en lagändring till 2018.

  Det är dock så att i *brottsbalken* kan man inte göra några ändringar i hur bevisbördan fungerar. Den fungerar likadant för alla brottmål, d.v.s. bevisbördan ligger på åklagaren.

  De lagrum som reglerar hur än rättegång går till, i detta fall ett brottsmål, har en egen ”meta-lagstiftning” som kallas rättegångsbalken.
  Mer specifikt kapitel 19-31, 35 och några till.

  Ändrar rättegångsbalken så att åklagaren inte har bevisbördan så gäller det ALLA brottmål. Det skulle ju vara intressant, eftersom det i så fall bara är att motanmäla för vad farao som helst. Det är ju upp till målsägaren att bevisa sin oskuld då också. ”Jag fick pengar för att pippa henne, jag har anmält henne för köp av sexuell tjänst”.

  Just det där med hur en rättegång egentligen fungerar har uppenbarligen hönsgården inte fattat, och vi kanske inte ska berätta det för dem heller…

 20. @Bashflak:

  ”Om man tittar på vilka det är som begår våldtäkter, hittar man en kraftig överrepresentation av killar som vuxit upp utan en sund fadersgestalt.

  Våldtäkt orsakas av BRIST på normer”

  Micke Alonzo tog upp det för 10 år sedan. Barn som växt upp utan funktionell pappa blir oftare brottslingar, blir oftare brottsoffer, har sämre betyg, mer självskadebeteende, begår fler självmord m.m.
  Gunilla Weibäck-Ringtofts (hette hon så? Eller Ringbäck-Weitoft) undersökning av 700 000 svenska barn över 30 års tid visar att barn som växt upp hos ensamstående mödrar har markant sämre förutsättningar senare i livet. ÄVEN om man kompenserar för socio-ekonomiska variabler.

  Du har fler poäng än du anar här, Bashflak. Jag, som var aktiv i papparättsrörelsen i början på 2000-talet, diskuterade massor omkring det här.
  Jag tror inte alls det är speciellt bra för barn att växa upp i en så kvinnodominerad miljö som de gör, och därför är jag inte alls så negativ till att män tar ut mer föräldradagar. Barn behöver få vara med sina fäder, och de behöver vara med sina fäder på DERAS villkor, utan att kvinnor lägger sig i och försöker detaljstyra. Jag tror fäderna är nyckelpersoner för barns frigörelse från familjen. Jag lät min son skjuta hagelbössa (skeeting) när han var 10, och dottern var 13, deras moder skulle förmodligen fått blodstörtning om hon hade vetat det. Jag har varit BETYDLIGT mer noga med att ge ungarna befogenheter OCH ta ansvar, än vad deras mor har varit. Jag litar på dem mer. Det är också till mig de kommit när de haft bekymmer.
  Det här var ett ganska typiskt mönster när jag pratade med fäderna i papparättsrörelsen. Kontentan är att fäder behövs!

 21. @MK:

  ”Det enda som göra någon skillnad i mina ögon är om man kräver explicit verbalt/skriftligt samtycke, men det ser jag inte som önskvärt eller möjligt att införa anyway.”

  Det ansåg inte Lagrådet heller, utan uttryckte det så att ”samtycke kan även visas genom handling”.

  Nej, det kommer inte att ändra nåt, precis som professor Leijonhufvud också påstod. Christian Diesen har instämt med Leijonhufvudet. Eftersom det inte kommer att andra nåt i antalet fällande domar, så kommer hönsgården att börja kackla igen, precis som Toklandet befarade. Och så har vi en ny sexualbrottsutredning IGEN.

 22. Ted Bundy våldtog kvinnor för att han inte var inläst på intersektionalitet. Om google hade funnits på hans tid så hade han kunnat googla patriarkatet och därmed förstått att det är fel att våldta och därmed hade han slutat med detta omedelbums. Det har feministisk forskning tydligt visat.

 23. @Magnus: ”Jag har varit BETYDLIGT mer noga med att ge ungarna befogenheter OCH ta ansvar, än vad deras mor har varit. Jag litar på dem mer. Det är också till mig de kommit när de haft bekymmer.”
  Det här är vad vi kallar för gott ledarskap. Ger man ansvar, befogenheter och förtroende så får man själv förtroende tillbaka och blir då tagen på allvar och respekterad dom gånger som man behöver peka med hela handen, eftersom dom ”under en i organisationen” litar på en som ledare.
  Dåligt ledarskap, å andra sidan, är att ständigt detaljstyra och att aldrig/sällan delegera ansvar och befogenheter. Eftersom man ständigt är inne och styr så lyssnar folk inte när man verkligen behöver bli åtlydd.

 24. @Benjamin (bench):
  Crossing Boarders utan kontext är tvetydigt, det kan vara förstås som att det är Boarders som blir ”crossade” (så som du tolkar) eller som att det är Boarders som ”crossar” (dvs. ändelsen ”-ing” kan ange present progressive verb, eller kan ange ange participfor för adjektiv).
  Jfr ”Fucking women” …

 25. Som i ”two boarders (who are) crossing”. Finns flera betydelser, ja, I stand corrected (eller snarare, I stand improved upon). Tappade tillfälligt mina engelskakunskaper i jakt på en intressant observation.

 26. Låt oss kolla på vad om INTE är våldtäkt idag

  Kalle har en liftare med sig i bilen. Plötsligt stannar han bilen, och säger åt liftaren att
  -”Hoppa av.”
  -”Här? Mitt ute i skogen? ”
  -”Ja. Ska du åka vidare så vill jag sätta på dig”
  -”Fan heller!”
  -”Men gå ur bilen då! Jag har ingen skyldighet att skjutsa dig.”
  -”Det är ju -25 grader ute, 10 mil till närmaste by…ok då, men låt det gå snabbt”

  Våldtäkt? Nej, för ingen av REKVISITEN får våldtäkt är uppfyllda.
  Ingen misshandel.
  Inget hot om misshandel.
  Inget annat hot om att utsätta liftaren för brottslig gärning.
  Liftaren är inte så packad att hon (eller han) kan kommunicera ett nej.
  Liftaren är inte försatt i vanmakt (typ tejpa för munnen så att ett nej inte hörs)
  Liftaren är inte skräckslagen.
  Liftaren är inte psykiskt handikappad.
  Och – samtycke föreligger! (”ok då, men låt det gå snabbt”). En ny lagstiftning skulle inte göra ett dugg skillnad.

  Svenne och Kajsa har bråkat, gått och lagt sig. Svenne blir kåt.
  -”Ligga?”
  -”SKit ner dig Svenne.”
  -”Sluta tramsa, kom igen nu.”
  -”Nä för du är en idiot, jag vill inte ligga med dig när du är en idiot.”
  [30 liknande meningsutbyten]
  -”Om det inte blir nåt doppa tomten så tänker inte jag åka till Mio Möbler imorgon!”
  -”JA TJAAAATA, du FÅR sätta på mig. Bakifrån. Jag vill titta på TV samtidigt och JAG ska ha fjärrkontrollen”

  Våldtäkt? Nej, för ingen av REKVISITEN får våldtäkt är uppfyllda.
  Ingen misshandel.
  Inget hot om misshandel.
  Inget annat hot om att utsätta liftaren för brottslig gärning.
  Kajsa är inte så packad att hon kan kommunicera ett nej.
  Kajsa är inte försatt i vanmakt (typ tejpa för munnen så att ett nej inte hörs)
  Kajsa är inte skräckslagen.
  Kajsa är inte psykiskt handikappad.
  Och – samtycke föreligger ÄVEN i detta fall.

  -”Du guzzet, jag ska bazza dig. Annars skickar jag ett MMS till din pappa. Han kommer att döda dig, walla, jag svär.”
  -”Du får, bara du lovar att inte skicka nåt till pappa. Lova!!”

  Våldtäkt? Tveksamt.
  Ingen misshandel.
  Inget hot om misshandel.
  Inget annat hot om att utsätta liftaren för brottslig gärning. Skicka MMS till pappan är inte brottsligt.
  Guzzet är inte så packad att hon (eller han) kan kommunicera ett nej.
  Guzzet är inte försatt i vanmakt (typ tejpa för munnen så att ett nej inte hörs)
  Guzzet är möjligen skräckslagen. Det är upp till åklagaren att bevisa
  Guzzet är inte psykiskt handikappad.
  Och – samtycke föreligger ÄVEN i detta fall. Det kommer dessutom att ligga guzzet i fatet!!

  Det finns en anledning att ordet ”våld” ingår i våldtäkt.

 27. ”I ingressen till pressmeddelandet kan man läsa

  Organisationerna Män för Jämställdhet, …”

  Där slutade jag läsa.

 28. @Magnus: ”Jag tror inte alls det är speciellt bra för barn att växa upp i en så kvinnodominerad miljö som de gör, och därför är jag inte alls så negativ till att män tar ut mer föräldradagar. Barn behöver få vara med sina fäder, och de behöver vara med sina fäder på DERAS villkor, utan att kvinnor lägger sig i och försöker detaljstyra. Jag tror fäderna är nyckelpersoner för barns frigörelse från familjen. Jag lät min son skjuta hagelbössa (skeeting) när han var 10, och dottern var 13, deras moder skulle förmodligen fått blodstörtning om hon hade vetat det. Jag har varit BETYDLIGT mer noga med att ge ungarna befogenheter OCH ta ansvar, än vad deras mor har varit. Jag litar på dem mer. Det är också till mig de kommit när de haft bekymmer.
  Det här var ett ganska typiskt mönster när jag pratade med fäderna i papparättsrörelsen. Kontentan är att fäder behövs! ”

  Där har du en jätteviktig poäng. Många pojkar omges enbart av kvinnor, hemma, på dagis, i skolan mm. Även flickor behöver sina pappor. Det är för att pappor inte är som mammor som de är viktiga. Min pappa lät mig köra traktor när jag var 10 år. Min mamma hade smällt av om hon hade fått veta det Smile

 29. @Magnus:
  eh, ”-25 grader ute, 10 mil till närmaste by” bör väl innebära att det föreligger en utpressningssituation och att det allra minst bör handla om grovt sexuellt utnyttjande, gränsande till våldtäkt, eftersom det i realititetn innebär en dödsdom att lämna av en person 10 mil från civilisationen i -25 grader såvida det inte är en vältraffikerad väg där man kan räkna med att liftaren ganska omgående får skjuts av någon ny. Men 10 mil till närmaste by … låter inte som man skulle kunna räkna med hög trafikfrekvens …

 30. Men är det ”hot om brottslig gärning”? För det är utifrån om *rekvisitet* är uppfyllt som åklagaren kan sätta sin brottsrubricering. Om det är ett brott att lämna nån ute i -25C på landsbygden så är det lika olagligt att inte ta upp en liftare på samma väg.

  Sexuellt utnyttjande (BrB 6:3) är en annan brottsrubricering med ett annat straffvärde (böter upp till 4 års fängelse) och innebär att man utpressar en person att ha sex.

  https://lagen.nu/1962:700
  När jag läser lagtexten, BrB 6:1-3 så verkar det fungera så här:

  Tvinga till sig sex genom att misshandla = våldtäkt
  Tvinga till sig sex genom hot om att misshandla = våldtäkt
  Tvinga till sig sex genom annat som klassas som olaga hot = våldtäkt
  På olika sätt omöjliggöra för offret att säga nej (fylla, sömn, whatever) = våldtäkt

  Tvinga till sig sex genom olaga tvång = sexuellt tvång, men ej våldtäkt

  Tvinga till sig sex genom utpressning = sexuellt utnyttjande

  Påföljd för våldtäkt, 2-10 år
  Påföljd för sexuellt tvång, böter – 6 år
  Påföljd för sexuellt utnyttjande, böter – 4 år

 31. @Magnus: Magnus, din första situation skulle kunna vara våldtäkt om man anser att liftaren befinner sig i en särskilt utsatt situation, i enlighet med BrB 6 kap § 1, andra stycket.

 32. @Benjamin (bench):

  Ja dessa studier har man sett många. Men finns det studier som tydligare visar vílka ”kärnvariablerna” är? Inkomst och utbildning var det inte. Men kanske kan det ha att göra med föräldrarnas anknytningsmönster, deras psykiska häsa och konfliknivån altenativt kontakten med båda förälrarna (en av omständigheterna förhindrad, bortgången, egenhändigt frånvarande eller alienerad förälder)? Ur artikeln:

  ”Barnets kontakt med den andra föräldern framgår inte. Inte heller om barnet bodde växelvis hos båda eller om den vårdande föräldern var ensam i sitt ansvar. Det ser forskarna själva som en brist.”

 33. @Magnus:

  Känns som att liftaren och MMS:et isf faller under sexuellt tvång eller utnyttjande.

  Att först plocka upp liftaren, och sedan släppa av honom mitt ute i ingenstans borde ju kunna innebära att Kalle försätter liftaren i en utsatt situation. Förmodligen hade inte liftaren själv börjat gå på en 20-milatur i -25 så jag tycker inte att de två situationerna kan likställas.

  Nu är jag inte jurist, men det är väl inte olagligt att låta bli att plocka upp någon på en flotte mitt ute i havet heller, men att sätta ut honom där och sedan sjappa är förmodligen inte inom lagens gränser.

 34. @Mia.:

  Warren Farrell har forskat på detta och skriver om resultaten i boken ”Father-Child Reunion”. En viktig insikt är att ett barns förmåga till empati är starkt kopplad till hur närvarande fadern är i dess liv.

  ”Empathy is the key to love: I’ve never heard someone say, “I want a divorce; my partner understands me”. Children who don’t feel understood seek another world at the point of a needle; join gangs or cults to get the respect they didn’t get at home, or just disappear into a bottle. Even at work, it is rare for us to sue someone from whom we feel empathy.”

  Enligt Farrell så har mödrar och fäder generellt olika föräldrastilar: mödrar empatiserar med sina barn – detta hjälper dock inte barnet att bli empatisk. Fäder, å andra sidan, lär ut konsekvenstänkande till sina barn och kompromissar mer sällan med barnen i ansvarsfrågor, vilket främjar tendensen att tänka på andra människor och visa hänsyn.
  Män är även generellt mer risktagande än kvinnor, vilket även reflekteras i föräldraskapet. Fäder lär ut risktagande under sunda former, och risktagande krävs ju i allt från att lyckas attrahera kvinnor till att göra lyckade arbetslivsval.

  ”Dad is more likely to encourage Jimmy to do risk-taking while he plays the role of guide and safety net. But few dads explain to mom that risk-taking is a crucial ingredient of success: it helps children discover what they can achieve, experiment with which methods of assertion work, and thus increases a child’s I.Q. Children who take risks with parents as guides and safety nets stretch themselves, build self-confidence and are more prepared to individuate and enter the world of work.”

  http://www.warrenfarrell.com/father-and-child-reunion-part-ii/

 35. @Magnus:

  ”Det finns en anledning att ordet ”våld” ingår i våldtäkt. ”

  Säg de till de som blir anmälda för våldtäkt efter ett one-night stand, kvinnor som ångrar ett ligg dagen efter. Inget våld, samtycke, inga hot. Båda har druckit, men det är tjejen som av samhället ses som ett offer, och dessa fall har bara blivit enklare att anmäla som våldtäkt efter ändringarna.

  När 20-60% av alla anmälda våldtäkter är på falsk grund ska man inte underlätta dem ännu mer.

 36. @Benjamin (bench):

  Vad jag var ute efter mer specifikt var vilka fler variabler som bör beaktas mer än att föräldrarna var skilda. De allra flesta klara det ju bra (och blir empatiska och gör bra livsval). Så det är ju inte det faktum att de har skilda föräldrar som är orsaken till prolemen.

  Vad jag undrar är alltså om det finns studier som mer gått in på vad det är som fattats hos dem som det gick sämre för. Hade de t ex föräldrar med sämre anknytningsmönster från början sas? Finns det skillnade beroende på orsak till att en förälder är frånvarande? Spelar konfliktnivån mellan förädrarna någon roll? Och de barn som det gått sämre för trots att föräldrarna inte skiljt sig, hade de mått bättre om de gjort det?

 37. @Magnus:
  Det är en smärre skillnad mellan att inte ta upp en liftare och att slänga av en liftare. Det är väl fullt giltigt att inte ta upp en liftare därför att du t.ex. misstänker fulspel och är rädd för att själv hamna i fara genom att stanna och ta upp liftaren. (Men införs en civilkuragelag som påbjuder att man ingriper för att hjälpa personer i andra sammanhang, så bör man onekligen också bli skyldig att ta upp en liftare om omständigheterna är sådana att man utsätter liftaren för fara genom att inte göra det.)
  I scenariot som du målade upp förstår jag det som att personen plockats upp först med löfte/överenskommelse att få åka med till en viss destination, men sexkravet tillförs senare. Hade sexkravet ställts redan från början (då det utsatt liftaren för olägenhet, men inte fara, att neka lift) hade läget varit ett annat.
  Som det framställs här, man accepterar först liftaren utan sexuella krav, för att sedan ändra sig och ställa sådana krav när liftarens situation förändrats så att denne har hamnat i en beroendeställning på grund av att först ha accepterat lifterbjudandet, anser jag att det definitivt skall vara straffbart. Det är rätt och slätt en form av utpressning.
  Man skulle kunna säga att ena parten i efterhand retroaktivt på eget bevåg och unilateralt skriver om kontraktet och dess villkor. Och det är väl aldrig ok i något sammanhang.

 38. @Magnus:
  … vad det sen ska ha för brottsrubricering och var det skall hamna på straffskalan kan förstås diskuteras. Men nog är det en form av övergrepp i alla fall där samtycket tvingats fram (och således inte är ett äkta samtycke).

 39. ”A journalist with The New Republic, in the course of researching the ”national conversation on rape”, was referred to me by Paul Elam. The interview took place by phone on Wednesday, Feb 12th, 2014. I recorded the interview, and present it now.”

 40. *host* Jahajah… ”Destruktiva maskulinitetsnormer”

  För ett riktigt duktigt genuslobotomerat stolpskott, det vill säga ett könskommunistiskt psykvrak, så är förljuget, kollektivistiskt könshat i den substanslösa floskelformen: ”destruktiva maskulinitetsnormer” blott könsideologiskt påbjuden, manshatisk könskampsonani.

  Dvs. bara ännu en i raden av deras substanslösa men färdiga floskler för talanglösa psykvrak att återupprapa vid tillfälle för fullständigt hjärndöd och tvångsmässig könskampsonani.

 41. @Mia.:

  ”Så det är ju inte det faktum att de har skilda föräldrar som är orsaken till prolemen [sic!].”
  Det har jag inte påstått heller. Det är inte det faktum att föräldrarna är skilda som är viktigast – det är att en förälder är frånvarande som är problemet (främst fäders frånvaro, om man sätter någon tilltro till Farrells forskning). Och det är naivt att tro att endast en isolerad orsak skulle resultera i dessa problem – det är mer sannolikt att flera orsaker konvergerar för att orsaka dem.
  ”De allra flesta klara det ju bra (och blir empatiska och gör bra livsval).”
  Måhända, men som i många sociala frågor är det ytterheterna som är problematiska och intressanta. Även om de flesta klarar det bra så är de som inte klarar det bra tillräckligt många för att utgöra exempelvis en betydande del av fängelsekunder, alkoholister och andra drogmissbrukare. Även självmord är mer sannolikt bland barn från ensamstående föräldrahem. Direkt kausalitet är väl alltid omstritt och jag kan inte ge dig otvivelaktigt ”proof”, för det går inte i en sådan här fråga. Det rör sig om en mjuk vetenskap…

 42. @Amazon: Det är för att pappor inte är som mammor som de är viktiga.

  Menar du att mammor är på ett visst sätt och pappor på ett annat sätt? Jag tror jag förstår din poäng, att barn mår bra av två förälder som är olika, och det håller jag håller med om. Men jag tycker inte att könet behöver ha betydelse. Barn som växer upp med två samkönade föräldrar kan ha det lika bra som barn i ett heteroförhållande. Bara för att man är av samma kön betyder inte att man automatiskt är varken sämre föräldrar eller väldigt lika. Ifall samkönade föräldrar ser till att barnet får kontakt med trygga vuxna av båda könen kan det funka lika bra som vilken kärnfamilj som helst.

 43. samtyckeslagsidén är för mig framför allt ett intrång i människors privatliv. ingen annan har något med att göra med vad jag och andra personer säger till varandra innan vi hoppar i sängen.

  ta sig makten att bestämma vilka ord som människor ska uttala i den intimaste och privataste av situationer – det ni.

 44. Nu skrev jag explicit att fallet med lifterskan (eller liftaren) inte är våldtäkt (Brb 6:1).
  Rekvisiten uppfylls inte. ”Särskilt utsatt situation”, som infördes bara för något år sedan, syftar på att offret av någon anledning inte KAN säga nej, rent fysiskt. Fylla, sömn, sjukdom, stum, vettskrämd eller andra situationer som att t.ex. sätta munkavle på offret. Kolla NJA.

  Sexuellt utnyttjande (BrB 6:3) är inte våldtäkt. Det är ett sexualbrott, men det anses vara mildare. Straffskalan sträcker sig från böter till 4 års fängelse om brottet anses grovt. Här KAN alltså offret säga nej, men ett nej kan innebära obehag eller stora nackdelar för offret. Att bli avslängd mitt ute i skogen i fimbulvintern är förmodligen att utsätta någon för avsevärt obehag.

  Kan tänka mig att detta skulle kunna vara sexuellt utnyttjande:

  Lärare som säger sig kunna höja betyget om vederbörande får ligga med eleven.

  Hyresvärd som erbjuder en hyresgäst att betala sin hyresskuld med sex, annars blir det (en rättmätig) vräkning.

  Avslöja ett brott som offret har begått, men hålla tyst om man får sex.

 45. @Anna:

  ”Menar du att mammor är på ett visst sätt och pappor på ett annat sätt? Jag tror jag förstår din poäng, att barn mår bra av två förälder som är olika, och det håller jag håller med om. Men jag tycker inte att könet behöver ha betydelse.”

  På gruppnivå är mammor och pappor olika som föräldrar, svar ja.
  Det är fler pappor än mammor som uppfostrat sina barn som jag har gjort.

  Man kan dra tre slutsatser från Gunilla Weitoft-Ringbäcks undersökning:
  1. Barn mår sämre av att växa upp utan manlig förälder.
  2. Barn mår sämre av att växa upp med bara en förälder.
  3. Barn mår sämre av att växa upp utan manlig förälder OCH med bara en förälder.

  Underlaget för att undersöka barn som växt upp enbart hos sin pappa, eller i samkönade familjer, är för litet för att dra några säkra slutsatser på.

  Vi får väl se när det kommer kvantitativa långtidsstudier av barn som har växt upp hos sin pappa, och i familjer med samkönade par.

 46. TV3 om kvinnlig pedofili: ”Förbjuden kärlek”

  Renées rubriker, TV3
  Tisdag 25 februari, 22.00 – 23.00

   

  Renée Nyberg om den dömda pedofilen Mary Kay Letourneau,
  numera Mary Kay Fualaau:
  ”Men å andra sidan så är det här trots allt en kärlekshistoria”.

   

  Påannonsen innan reklampausen, om ”förbjuden kärlek”
  sa nästan allt:
  TV3 bekräftar den dubbelmoral som råder i Sverige när det gäller
  synen på pedofili, beroende på vilket kön pedofilen har.

   

  Genom att vinkla den fruktansvärda sanningen till en simpel
  kärlekshistoria, som framställdes som vacker i allt sitt vansinne,
  förminskade TV3 alla pojkar – en del av dem numera män,
  som är och har varit offer för kvinnliga pedofiler.

   

  Missa inte Ann-Mari´s utmärkta inlägg med många referenslänkar:
  http://maukonen.wordpress.com/2014/02/22/renee-moter-domd-pedofil-som-gifte-sig-med-sitt-offer/

 47. @Anna:

  ”Menar du att mammor är på ett visst sätt och pappor på ett annat sätt? Jag tror jag förstår din poäng, att barn mår bra av två förälder som är olika, och det håller jag håller med om. Men jag tycker inte att könet behöver ha betydelse. Barn som växer upp med två samkönade föräldrar kan ha det lika bra som barn i ett heteroförhållande.”

  Ja, jag menar faktiskt att mammor är på ett sätt och pappor på ett annat. Jag tvivlar inte på att samkönade par kan vara utmärkta föräldrar. Likaså finns det många ensamstående som klarar galant att ta hand om sina barn. Men utgångsläget är och kommer alltid vara två föräldrar av vardera könet. Jag är övertygad om att barn behöver spegla sig och utvecklas i samspel med både kvinnor och män, vilket i de flesta fall är barnets föräldrar. För samkönade par och ensamstående får detta ske på andra sätt, genom andra än föräldrarna i barnets närhet.

  Med risk för att bli utpekad som homofob (vilket jag inte är) så tror jag helt enkelt inte på det könslösa samhället.

 48. @Magnus: Studien du hänvisar till är irrelevant eftersom det inte handlar om samkönade par. Precis som du skriver finns det så litet underlag med barn som växer upp med enbart pappa eller med två föräldrar av samma kön att man inte kan dra några slutsatser. Så om man vidgar lite kan man sammanfatta alla tre punkter i en – barn mår bäst av att växa upp med två föräldrar. Vilket kön dessa har kan man inte dra någon slutsats av utgående från undersökningen.

  @Amazon: Generellt är mammor olika än pappor men eftersom vi alla är olika så behöver det inte vara fel att välja på ett annat sätt än kärnfamiljsnormen.

  Jag tror inte heller på ett könslöst samhälle. Jag tror på ett samhälle där alla har samma rättigheter oberoende av sexuell läggning. Ett samkönat par kan vara lika bra föräldrar som ett heteropar. I mina ögon förefaller det mera sannolikt att samkönade föräldrar skulle vara goda föräldrar eftersom de inte kan bli föräldrar av misstag.

 49. @Magnus:

  Som jag tolkar det är den enda slutsatsen man kan dra från den studien att barn som växer upp i ett enföräldershushåll mår sämre. Och att vidare forskning har att ta reda på varför.

 50. @Benjamin (bench):

  ”Och det är naivt att tro att endast en isolerad orsak skulle resultera i dessa problem – det är mer sannolikt att flera orsaker konvergerar för att orsaka dem.”

  Och det var just det jag efterlyste. Studier där man tittat på fler saker. För som de själva skriver.

  ”Barnets kontakt med den andra föräldern framgår inte. Inte heller om barnet bodde växelvis hos båda eller om den vårdande föräldern var ensam i sitt ansvar. Det ser forskarna själva som en brist.” och ”Trots att underlaget i den aktuella studien är mycket stort och sambanden är tydliga, måste resultaten tolkas försiktigt, påpekar Gunilla Ringbäck Weitoft”

 51. Igår på TV3 så hade René Nyberg ett program där de romantiserade en relation mellan en 34-årig kvinna och en 13-årig kille. Det framställdes som en romantisk berättelse där hon orättfärdigt kastades i fängelse när hon efter det första milda straffet förgrep sig på honom igen när han var 14.
  Konstigt att de inte gjorde samma romantiska saga om Natascha Kampusch och henne ”pojkvän” i media.

 52. @Anna:
  Jag tror inte att samkönade par oftare är goda föräldrar än heterosexuella par jag gissar att det är lika vanligt med en part som är mer drivande att bli förälder precis som hos heterosexuella par,vilket kan skapa problem för den partnern som gått med på detta.
  Relationsvåld är lika vanligt förekommande bland lesbiska par som hos heterosexuella par,samkönade par går oftare skilda vägar än hetero,det finns en förhöjd risk för missbruk bland homosexuella men utbildningsnivån är generellt högre för homosexuella så det finns både för och nackdelar med samkönade par.
  När man säger att samkönade par oftare är bättre föräldrar(vilket vi sett en hel del i media) handlar det om att i välvilja möta kritik mot samkönade pars föräldraskap,man ger alltså en förljugen och glamoriserad bild av det homosexuella parets föräldraskap för att som man tror motverka fördomar,man skapar en fördom för att motverka en fördom.
  Men ett sådant förfaringssätt låser endast fast samkönade pars föräldraskap i en position där problem måste sopas under mattan vilket vi alla vet är av ondo.
  Sanningen är att samkönade par varken är bättre eller sämre föräldrar dom är helt enkelt som folk är mest,precis som t.ex adoptivföräldrar som man kunde tro skulle vara bättre föräldrar eftersom dom inte blir det av misstag.

 53. ”Relationsvåld är lika vanligt förekommande bland lesbiska par som hos heterosexuella par”

  @michael:
  Av allt att döma har relationsvåld en högre förekomst bland lesbiska (och en lägre bland homosexuella män).

  Ex: http://lab.drdondutton.com/wp-content/uploads/2011/02/DUTTON-NICHOLLS-AND-SPIDEL-2005-FEMALE-PERPETRATORS-OF-INTIMATE-VIOLENCE.pdf

  http://lab.drdondutton.com/wp-content/uploads/2011/02/DUTTON.-1994.-PATRIARCHY-AND-WIFE-ASSAULT-THE-ECOLOGICAL-FALLACY..pdf

 54. Helt ny rapport basert på en studie om vold og voldtekt i Norge, som viser at knapt 1,1% av menn er voldtatt men nesten 10% av kvinnene:
  http://www.nrk.no/norge/_-9_4-prosent-av-kvinner-voldtatt-1.11570014
  Hva er tallene for Sveriges del?
  Det som forundrer meg når jeg leser i linken til studien, er at undersøkelsen er basert på telefonintervjuer av menn og kvinner, hvor mange menn vil besvare spørsmål om seksuelle overgrep ærlig i en slik setting? Og hva har de satt som definisjon på voldtekt?
  Enn så lenge klarer jeg ikke få frem den fullstendige rapporten.

 55. @Mia.:

  Som jag redan rekommenderat, läs ”Father and Child Reunion” av Farrell. Han fann att på 20 viktiga områden, bland annat mental hälsa och akademiska framgångar, var barn till ensamstående fäder mer lyckade än barn till ensamstående mödrar. Han tror att detta bland annat har att göra med att ensamstående mödrar talar illa om fadern framför barnen mycket oftare än det omvända. I ensamstående-far-konstellationen är det mer sannolikt att det utvecklas en bestående och fungerande relation till den frånvarande föräldern. Jag har inte boken till hands nu så jag kan inte dra några citat, men den högre andelen Parental Alienation från mödrar tycks vara en viktig variabel.

  ”Trots att underlaget i den aktuella studien är mycket stort och sambanden är tydliga, måste resultaten tolkas försiktigt, påpekar Gunilla Ringbäck Weitoft”

  Visst, jag noterade bara att resultatet i denna studie inte överraskar någon.

 56. @Anna: En sak som JAG tycker: Barn är ingen rättighet utan en möjlighet. Jag tycker inte att det är en rättighet att ”ha” barn alls. Börjar man lägga in ”vuxenvärderingar” som rättigheter till dem blir det knepigt.

 57. @Benjamin (bench):

  Som redan sagts är underlaget vad gäller ensamstående fäder och lesbiska föräldrar för litet (och skevt) för att dra de slutsatserna.

  Och spekulera kan man. Man kan t ex speulera i att mammor som inte sas är glada i sitt ex och situationen talar illa om pappan oftare medan män som kanske inte är glada i sitt ex och situtionen oftare avlägsnar sig inte bara från exet utan även barnen. Båda dessa saker kan vara orsak till att barn enförälderhushåll mår sämre, ibland pga en alienerad förälder och ibland pga en frånvarade.

  Min hypotes är att barns föräldrar är viktiga för barn, mammor är inte bättre eller sämre än pappor, men att föräldrar kan vara bättre och sämre och att det är det som avgör om barn mår bra eller inte.

 58. Att det finns homosar som för sin egen skull och av könspolitiska skäl väldigt gärna vill leka kärnfamilj och mamma-pappa-barn, med hjälp av heterosexuell befruktning, är en sak.

  Att det finns barn som kanske inte vill leka den leken och kanske far väldigt illa av att användas som testdocka, könspolitiskt slagträ och könspolitisk väghyvel är en annan.

 59. @michael: Sanningen är att samkönade par varken är bättre eller sämre föräldrar dom är helt enkelt som folk är mest

  Klokt skrivet! Du har helt rätt. Vad jag tänkte på var att alla de föräldrar som av misstag hamnat i föräldrarollen, och i genomsnitt kan tänkas vara mindre engagerade, alltid är heterosexuella. Det gör att andelen föräldrar som planerat sitt barn är högre hos homo- än heterosexuella. Men du har rätt i att det inte finns någon orsak att föra fram samkönade föräldrar som varken bättre eller sämre.

  @MiT: Jag håller med dig. Tycker t.ex. att en dödligt sjuk person inte ska ha rätt att adoptera. Men rätten att adoptera ska vara lika för hetero- och homosexuella.

  @Liberalen: Att det finns barn som kanske inte vill leka den leken och kanske far väldigt illa

  Ifall föräldrarna gör ett bra jobb och barnen ändå far illa är problemet omgivningens brist på tolerans. Man ska lösa det problemet i stället för att förbjuda homosexuella att bli föräldrar.

 60. @Magnus: ”Rekvisiten uppfylls inte. ”Särskilt utsatt situation”, som infördes bara för något år sedan, syftar på att offret av någon anledning inte KAN säga nej, rent fysiskt. Fylla, sömn, sjukdom, stum, vettskrämd eller andra situationer som att t.ex. sätta munkavle på offret. Kolla NJA.”

  Det går inte att kolla NJA eftersom ändringen från hjälplöst tillstånd till särskilt utsatt situation genomfördes 1 juli 2013 och inga fall har, mig veterligen, prövats av HD ännu.

  Dessutom stämmer det inte att begreppet särskilt utsatt situation endast inbegriper situationer där offret inte rent fysiskt kan säga nej. Lagkommentaren:

  ”Karakteristiskt för en sådan situation är att offret har klart begränsade
  möjligheter att freda sin sexuella integritet och undgå ett övergrepp.
  För straffansvar krävs således inte att offret helt saknar förmåga
  att värja sig eller kontrollera sitt handlande.”

  ”Bedömningen av om ett offer befinner sig i en särskilt utsatt situation
  ska grundas på situationen i dess helhet. Omständigheterna kan vara
  hänförliga till såväl offrets person som till yttre förhållanden.”

  Prop 2012/12:111 s. 112.

  Om offret på goda grunder tror sig frysa ihjäl eller annars ådra sig stora fysiska skador om man vägrar gå med på samlaget kan det i alla fall argumenteras för att offret befinner sig i en särskilt utsatt situation, samt att gärningsmannen har uppsåt till de sakförhållanden och omständigheter som föranleder den särskilt utsatta situationen.

 61. @Mia.:

  ”Min hypotes är att barns föräldrar är viktiga för barn, mammor är inte bättre eller sämre än pappor, men att föräldrar kan vara bättre och sämre och att det är det som avgör om barn mår bra eller inte.”

  Givetvis påstår jag inte att kvinnor är sämre föräldrar än män. Jag håller fullständigt med om att kvaliteten på en förälder inte är en könsfråga (även om vad som utgör kvaliteten ser olika ut). Däremot är det lättare för en dålig mor att få ensam vårdnad än för en dålig far att få ensam vårdnad, eftersom det finns en anti-manlig bias i rättssystemet och samhället i stort. Det är nog en orsak till att barn till ensamstående fäder lyckas bättre statistiskt sett. Standarden är helt enkelt högre på fäder i detta fall, så ensamstående fäder har vanligtvis ett mer ordnat liv, bättre ekonomi etc.

 62. @Liberalen:
  Ah… är det egentligen något problem? Folk skaffar ju barn titt som tätt utan att fråga barnen om de vill växa upp i den familj de hamnar i.

 63. ”Menar Östensson att man (pappor?) i Sverige uppfostrar pojkar till att bli män som tycker att sexuellt våld och våldtäkter är något bra?”

  MiT – vad tror du att din intelligens ligger på? Över eller under medel? För du låter inte så smart där.

 64. @Axel Edgren:
  Om man skriver att avvikares tvångsvåldssex är en norm så är MiT:s undran en direkt, och intelligent, spegling av Östenssons felslut. Det är nämligen så, att normen ÄR, i motsats till vad Östensson hävdar, att pojkar TAR ansvar för frågan. Annars hade normen varit att våldta och majoriteten pojkar/män hade våldtagit.
  Förmodligen även du Axel.
  Men jag utgår nu ifrån att du inte våldtar, eftersom du, liksom jag och de allra allra flesta killar, lever efter den norm som lärt oss att tjejer ska beskyddas.

  Frågor på det?

 65. @Axel Edgren:
  Tycker du att det råder en ”köra ihjäl folk på fyllan norm” bland dem som äger eller har ägt ett körkort?
  För utan att ha tittat på några siffror, så kan jag tvärsäkert påstå att dessa individer dominerar statistiken när det gäller rattfylla med dödlig utgång.

  Samma idiotiska resonemang ligger bakom, går du på det så är du sannerligen lågbegåvad Axel.

 66. @Anna:

  @michael: Sanningen är att samkönade par varken är bättre eller sämre föräldrar dom är helt enkelt som folk är mest

  Klokt skrivet! Du har helt rätt. Vad jag tänkte på var att alla de föräldrar som av misstag hamnat i föräldrarollen, och i genomsnitt kan tänkas vara mindre engagerade, alltid är heterosexuella. Det gör att andelen föräldrar som planerat sitt barn är högre hos homo- än heterosexuella. Men du har rätt i att det inte finns någon orsak att föra fram samkönade föräldrar som varken bättre eller sämre.

  Det finns iofs Regnerus:

  Mark Regnerus: Defending my research on same-sex parenting

  University of Texas sociologist Mark Regnerus published a study last year indicating that children who grew up in households where at least one parent had had a same-sex relationship reported higher rates of problems — unhappiness, relationship instability, etc.

  ”I take responsibility for what is written — on a sensitive subject, no doubt — but not for what others make of it. Plenty of social conservatives made more of it than it deserves, while many social liberals went in the opposite direction, mindlessly denouncing it as having nothing interesting to say at all.”

  Själva studien:

  How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study

  Det som är den mest stabila observationen är nog att barn från ’intakta’ familjer (dvs med båda biologiska föräldrarna) klarar sig bäst.

 67. Pingback: EU’s Zero tolerance policy and the Swedish State – The Coming Censorship

 68. @Ulf T: Tack för länken! Intressant läsning.

  Men jag tror ändå att orsaken till problemen mest har att göra med andra faktorer än att homosexuella skulle vara sämre fostrare än heterosexuella. T.ex. i studien framgår att föräldrarna till många av de som undersökts inlett med en heterosexuell relation, dvs. för en homosexuell ett onaturligt val. Om jag hade fått barn med en kvinna och sedan bytt till en man eftersom jag är hetero hade det säkert påverkat barnet, precis som skilsmässor överlag påverkar.

  Att barn till homosexuella är mera olyckliga än andra barn kan bero på att toleransen för det avvikande inte är tillräcklig. Barnet känner sig utpekat. Och också om toleransen varit bra och olyckligheten utgår från att barnet själv skulle vilja ha föräldrar som är heterosexuella så ser jag inte det som särskilt konstigt, barn vill ju ofta vara som alla andra och inte sticka ut. Men eftersom det finns annorlunda föräldrar av alla de slag är inte just homosexualitet ett giltigt argument för att förbjuda barn. I så fall borde man förbjuda en massa olika ’extrema’ personer att bli föräldrar, t.ex. extremt fattiga, religiösa eller rasister.

 69. @Anna:

  Men jag tror ändå att orsaken till problemen mest har att göra med andra faktorer än att homosexuella skulle vara sämre fostrare än heterosexuella.

  Det tror jag också. Det som gör studien signifikant är att det är en av de få i ämnet som dels:

  – har ett tillräckligt stort underlag,
  – har en bra spridning,
  – inte bygger på självutvalda exempel.

  Många andra studier som lyfts fram som ’bevis’ för att samkönade par är minst lika bra föräldrar som ’konventionella’ föräldrar, brukar just handla om par som man har hittat via aktivitetsgrupper, som sedan har letat reda på andra par som anmält sig frivilligt att studeras.

  Det blir ju snett, eftersom den huvudsakliga kritiken inte riktas mot de homosexuella paren i sig, utan ifrågasätter deras möjligheter att kunna erbjuda en lika stabil miljö. Regnerus visar inte på något sätt att de inte skulle kunna det, men bidrar åtminstone till att måla en mer nyanserad bild, vilket var vad jag försökte visa genom att citera honom också.

  Jag ser inte hur man skulle kunna förbjuda något, annat än möjligen att samkönade par skulle få inseminera eller adoptera. Här är jag av åsikten att kärnfamiljen som norm redan försvagats* så mycket att man behöver vara väldigt pragmatisk när man försöker bedöma olika familjekonstellationer.

  * Även för kärnfamiljer spelar det ju stor roll huruvida far- och morföräldrar eller andra stödgrupper finns i närheten, samt hur man kan ordna med arbetstider och barnpassning. Få går ju fria från livspusselproblematiken idag…

 70. Pingback: Alla kvarvarande likheter inför lagen skall nu utplånas – AVFM Sverige

 71. Pingback: Könsmaktsordningen | WTF?

 72. Pingback: Det här med manshat. | Nina Åkestam : Nils Pettersson

 73. Pingback: Normbrytarna, feministernas hjältar | WTF?

 74. Pingback: Mer om myset i morgonsoffan | WTF?

 75. Pingback: Identitetspolitik och offermentalitet – Elefanten i rummet