Christian Naccache – Varför gäller allas lika värde inte vita män i dagens Sverige?
avatar

Med tanke på de närmare 1800 mestadels negativa kommentarer som blev responsen på Magda Rasmussons debattinlägg så var det bara en tidsfråga innan det för trovärdighetens skull krävdes någon form av svar. Debatt förutsätter ju att fler än en sida får uttala sig. Christian Naccaches ”Allas lika värde gäller också vita män” blev den respons som valdes ut och som sannolikt får mycket mer positiv respons. Jag ser givetvis att budskapet är att allas lika värde skall gälla och jag håller med skribenten i sak. Jag vill dock gärna ta upp lite saker även ur den här artikeln.

”Alla människors lika värde, det känns så självklart när man läser det. Att vi förutsättningslöst ska behandla människor utifrån vilka de är och inte vilka attribut de innehar.”

Som kan skådas i World values survey är detta allt annat än en självklar åsikt. I stora delar av världen är det tvärtom självklart att människor behandlas utifrån attribut de har, vilken bakgrund de kommer från och så vidare. Vad jag försöker säga är att det är ett misstag att bara säga det är självklart. Tvärtom är det något som bara en minoritet av världens befolkning haft tillgång till så vad som bör diskuteras är vad som är bra med det.

”I Sverige har vi varit oerhört duktiga på att lära ur detta redan från tidig ålder och även om man ofta talar om rasistiska strukturer så visar studier att Svenskar är bland de minst rasistiska människorna i världen.”

Rent praktiskt så visar studierna att svenskar säger de är bland de minst rasistiska människorna i värden. Man kan diskutera hur ärliga dessa svar är. Varför skulle svenskar vara mindre rasistiska än andra folk? Mer troligt är att svenskar är lika rasistiska som alla andra men försöker framställa sig själva som moraliska föredömen – vilket är exakt vad som ställer till problem för vad svenskar tycker är viktigt är inte självklara saker i världen.

”Det är någonting som har hänt, man har frångått den vackra principen med ett enkelt undantag på ett nästan Orwelliskt vis. Alla människor har lika värde, fast vissa människor har ett mindre värde än andra.”

Det stämmer att någonting har hänt. Precis som påpekas i Ljusets Fiender-debatten så har man importerat akademisk samhällsteori från USA där man i sin tur införde raslagar så kallad ”Affirmative action” för att kompensera för den nordamerikanska slavhandeln. Detta fungerar bara i USA för går man utanför landet är det den Arabisk-muslimska slavhandeln som är det värsta förtrycket mot Afrikas svarta. När samma teorier kom till Europa infördes i brist på raser dessa raslagar på grupper som inte är raser.

”Likt klassiska rasister och nazister i Nordeuropa pratar om den vita rasens överlägsenhet så har de så kallade “anti-rasisterna” tagit sig an en liknande retorik. Man menar att vita, heterosexuella män ofta inte kan delta i debatter på grund av sin hudfärg eller sitt kön.”

De så kallade ”anti-rasisterna” förespråkar inte alls att raser inte skall ha betydelse. Som alla redan vet förespråkar de i själva verket att varje ras skall ha en egen särskild betydelse. Den åsikten kommer i sin tur från inflytelserika aktivister som kanadensaren Will Kymlicka så istället för att använda den missvisande benämningen ”antirasister” kan man lika gärna kalla dem ”Kymlicikister”. Man kan med lätthet se hur Kymlicka anpassar vad han säger specifikt efter Kanadas förutsättningar. Vilka länder gränsar Kanada till nu igen?

”Till och med de gånger heterosexuella, vita män väljer att ställa sig på “anti-rasisternas” sida så ogiltigförklaras deras åsikter med hänvisning till saker de aldrig kunnat påverka.”

Det stämmer att Kymlickister ogiltigförklarar allting som inte är i enlighet med vad Will Kymlicka säger. Det är likadant med postmodernister som tycker saker är sanna för bara att de sades av stora namn i respektive fält. På sina håll beskrivs de franska post-tänkarna som en och samma ”French theory”. Det finns ingenting som kännetecknar dem förutom att som Noam Chomsky sagt: Galna påståenden från filosofer var populära i franska media.

”Det har till och med tagit sig in i vårat rättsväsende, denna missaktning mot majoritetsbefolkning. Lagen “Hets mot folkgrupp” uppkom som en motreaktion mot Nazismen och Nazi-Tyskland.”

Lagen ”Hets mot folkgrupp” skrevs 1948, flera år efter det andra världskrigets slut

Den är alltså inte en motreaktion på nazismen utan tvärtom dåligt samvete från makthavare som själva antingen stöttade nazismen eller saknade invändningar så länge nazisterna vann. Samma gäller för övrigt Expressen som – trots att chefsredaktören Thomas Mattsson påstår att tidningen var en motreaktion mot nazismen – i själva verket inte grundades förrän November 1944, först efter att Nazi-tyskland var besegrat militärt. Undantaget dem som tror att Ardenner-offensiven hade skuggan av chans.

”I motiven till lagstiftningen framhölls att till hat hetsande uttalanden mot andra medborgargrupper med utgångspunkt i deras ras eller religion sårade den allmänna anständighetskänslan”

Som framgår av citatet ger lagen inte på något sätt ger intryck att vara annat än ett sätt av politiker att försöka döva samvetet efter att personligen haft ansvaret för att Hitler transporterade malm genom Sverige. Istället för att ställa sig själva inför rätta för sin delaktighet – vilket skedde i Norge – så skulle deras personliga problem bli allas problem vilket skedde i Sverige. Lägg märke till att Norge där man på riktigt bekämpade nazismen till och med med engelska trupper inte alls är populärt bland svenska sk ”anti-rasister” i media.

”En garant för att vi aldrig skulle låta folk stå och hetsa mot andra folkgrupper på torgen igen, ett sätt att motverka lynchstämning där diskussion ska råda. Men till och med vår egen Justitiekansler har fastslagit att lagen inte gäller Svenskar.”

Nu utspelade sig kampen mot nazismen aldrig på torgen och framför allt aldrig inom Sveriges gränser. Däremot bekämpades nazister både i Danmark och Norge Den enda synliga effekten som lagen haft är att inbilla huliganer inom så den sk ”autonoma västern” att de bekämpar nazismen på gatorna genom att kasta gatsten huvudsakligen på svenska polismakten. Vilket i slutändan bara drabbar svenska skattebetalare.

”Jag citerar JK Göran Lambertz: “Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var…”

Högst sannolikt var den riktiga orsaken att de ansvariga för att Hitler fick frakta malm genom Sverige bara tre år senare kunde framställa sig som rättskaffens medborgare och anständighetens försvarare. För övrigt är det samme Lambertz som närmast inkompetensförklarat sig själv i allt som har med Thomas Quick/Sture Bergwall att göra. Hovrättspresident Wersäll skall ha uppmanat Lambertz att hålla tyst om fallet.

Göran Lambertz omtalade framträdande på Veckans Brott special.

Sedan har vi de här teorierna om den underpriviligerade som så ofta förekommer. Dem tar Caccache också upp.

Man talar om privilegier som om de satt i hudfärg, kön och sexuell läggning.

Man talar om privilegier? Egentligen inte för definitionen av privilegium är lagstadgade fördelar givna av staten. När man använder ordet ”privilegium” är det alltså bara retorik som skall låta bra. Man påstår i själva verket inte alls att staten gynnar vita män. Tvärtom så menar man att eftersom vita män har det så bra så skall andra grupper ha privilegier. Vilket sedan blir innebär ännnu större privilegier till de statliga tjänstemännen som skall företräda den av staten priviligerade gruppen.

”Lika mycket tid och energi som vi lägger ner på att förklara för rasister och nazister att utländska folkgrupper präglas av en extrem mångfald och inte kan dras över en kam – lika mycket tid måste vi lägga ner på att förklara att denna mångfald finns bland svenskar.”

Problemet med iden att ”vi” (vilka vi?) skall lägga tid och energi på att förklara mångfald i världen är att inget land i världen förutom vi håller med om den åsikten. Alla länder vars mångfald vi förespråkar ligger under Sverige i åsikt om mångfald. Faktum är att de flesta länder ligger under USA om mångfald och allt som påstås i ämnet här i Sverige kommer från amerikanska akademia. Jag skall försöka att summera den delen i framtiden.

Att vi skulle förklara det här för världen är för övrigt en i högsta grad kolonial åsikt. Det hela påminner om den beskrivning som gavs i The Guardian när jämställdhetsexperten Kapten Klännings våldtäkter på minderåriga och sexköp avslöjades. Under den talande rubriken ”Göran Lindberg and Sweden’s dark side” kan läsas:

”Whatever the reason Chief Lindberg may have been driving along with whips and handcuffs on his way to meet a teenage girl, the one certainty is that it was not because he lacked the appropriate training.”

Av vad jag kan se ges inga som helst vetenskapligt giltiga bevis på att träningen i sig har den minsta betydelse för hur svenskar – eller någon annan – blir funtad. Det är ingen som säger svenskar är mer rasistiska på grund av att de läste Tintin i Kongo som små. Argumentet lyder att alla svarta har en tvångsmässig samhörighet med Kongo. Något som inte riktigt stämmer med alla attacker Kongos riktiga befolkning utsatts för från sina grannländer.

”Vare sig man är Iranier, Ryss, Fransos eller Somalier så har det funnits svin bland ens egen folkgrupp. Om nu vita män ska dömas ut för sin hudfärg, så ska väl alla andra göra det också? Eller så kan vi vara större än så.”

Här återkommer den problematiska åsikten. Varför duger det inte för svenskar att vara lika stora? Varför skall vi behöva vara ”större”? Och vad säger vi ens kan vara större? Bara att säga vi är större och förbjuda att säga saker som bestrider den idén? Låter ungefär lika trovärdigt som att utnämna Göran Lindberg till framtidens man som Uppsala Kommun gjorde. Det blev inte direkt sant bara för att privligerade byråkrater bestämde det. Sedär, personer som är priviligerade på riktigt.

TILLÄGG: Länken funkar inte är det sant att Göran Lindberg utnämndes till ”Framtidens man”?

Jadå, Sveriges Radio INTERVJUADE honom den 29 maj 2000 om just den saken. P1 dokumentär uppmärksammade senare den flera år äldre intervjun Ni kan höra klänningen skryta genuskompetens och medvetenhet om den priv-iligerades position. Göran Lindberg med sina egna ord. Enjoy!

Åter till debattinlägget

”Det är nästan som om vi glömt mantrat, att alla är lika värda och att alla ska dömas som individer.”

Snarare är det personer som inte håller med om den åsikten som har fått maktpositioner i Sverige. Vilket innebär att Sverige som land inte står för åsikten allas lika värde. Tycker man det så ger man inte de prestigefulla posterna just till personer som inte tycker så. Precis som feminister som inte har problem med män inte köper böcker med texter som denna

”Då mannen är helt självupptagen och oförmögen att relatera till någonting utanför sig själv är hans »konversation« – då den inte handlar om honom själv – ett opersonligt surr, fjärran från allting som har med mänskliga värden att göra.” s.24 Skam Manifesto.

Det hjälper knappast att förklara för vita universitetsutbildade kvinnor att det finns mångfald i mannen. Tror ni verkligen att det är ny kunskap för de som har dessa åsikter? Att de kommer att säga ”jaså det visste jag inte, tack för att du lärde mig det nu kan jag sluta vara manshatare för jag trodde män var en och samma person”

Bara de fördomsfulla hatarna får höra hur fel de har – dvs får psykoterapi så försvinner hatet?

Så vacker tanke och så fruktansvärt korkad. Av alla åsikter i världen som vi skulle ha makten att få bort med psykoterapi – berättandeteknik – är det viktigare att lära folk att mörda av rätt orsak än att lära folk inte begå mord?

Och skolan – eller snarare skolverket – tycker nu det är viktigare att folk tror på sånt trams än att de förstår svenska, matte och NO. Med effekten att det är mer sannolikt lärarna tror på psykoterapi än att de kan är kunniga i de ämnen som de skall föreställa lärare i.

Kommentarer

Christian Naccache – Varför gäller allas lika värde inte vita män i dagens Sverige? — 53 kommentarer

 1. Pingback: Christian Naccache – Varför gäller allas lika värde inte vita män i dagens Sverige? - UmeNytt.se - Nyheter Sverige

 2. ”Rent praktiskt så visar studierna att svenskar säger de är bland de minst rasistiska människorna i värden. Man kan diskutera hur ärliga dessa svar är. Varför skulle svenskar vara mindre rasistiska än andra folk? Mer troligt är att svenskar är lika rasistiska som alla andra”

  Nja, det håller jag inte med om. Jag tror att ”rasism” kan variera stort mellan folkgrupper, inte minst beroende på vad som har hänt bakåt i tiden och hur exponerad eller utsatt en folkgrupp har varit för andra folkgrupper. I Sverige har vi som bekant haft fred under väldigt lång tid.

 3. ”Låter ungefär lika trovärdigt som att utnämna Göran Lindberg till framtidens man som Uppsala Kommun gjorde.”
  .
  — VA …ÆR DETTA SANT…jag skrattar så att jag gråter.
  .
  .Erik Din lænk funkar ej…kan du ge en nya lænk motsv…
  .
  Per Hagman.
  .

 4. Goggle er fantastiskt….

  Polischefen Gøran Lindberg efterträddes som länspolismästare i Uppsala av Erik Steen och tjänstgjorde därefter vid Rikspolisstyrelsen som utredare med inriktning på jämställdhet och etik…

  — Ha ha ha…jag dør….. utsedd av minister bodstrøm till Jæmstælldhetsutredare på RPS: ha ha ha.
  .
  Per Hagman.
  .

 5. Halloj allihop, jag vet att länken inte fungerar. Hela poängen med att ta med länken var att visa hur kommunen hanterar sånt här genom att radera, strutsbeteende alltså. Nu är en ny länk uppe.

 6. Artikler om det såkalte ”glasstaket” i norske Aftenposten. En kjønnsforsker og topplederen i NHO(næringslivets hovedorganisasjon) avkrefter myten om at det ligger spesielle hindringer skapt av og opprettholdt av menn, i veien for kvinner som vil til toppen.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Kvinner-sutrer-for-mye-om-dobbeltarbeid-7423418.html#.UshLAPsobLU

  http://www.aftenposten.no/amagasinet/–Mangelen-pa-kvinnelige-ledere-i-naringslivet-handler-mye-om-kvinner-selv-7417436.html#.UshMIPsobLU

  http://www.aftenposten.no/okonomi/NHO-sjefen-far-stotte-Kvinners-innstilling-viktigere-enn-glasstaket-7422192.html#.UshNFfsobLU

 7. Länken funkar inte är det sant att Göran Lindberg utnämndes till ”Framtidens man”?

  Jadå, Sveriges Radio INTERVJUADE honom den 29 maj 2000 om just den saken. P1 dokumentär uppmärksammade senare den flera år äldre intervjun Ni kan höra klänningen skryta genuskompetens och medvetenhet om den priv-iligerades position. Göran Lindberg med sina egna ord. Enjoy!

  – Jag älskar mjölk, hästar och barn (Göran Lindberg)

  Hittade även den här fina inbjudan med rosa prickar.

  Rosa prickar, glöm inte rosa prickar

 8. Spontant känns de som om de två debatterna inte har varit det bästa för feminismen?

  Läser man inläggen så är det inte mycket positivt sagt om radikalfeminismens grund-teser!

  MVH

 9. ”Varför gäller allas lika värde inte vita män i dagens Sverige?”

  Hihi, cracker läser satirkolumn av läskig ”grönstrumpa” och LARPar Anne Frank i Nazityskland.

  Byt namn till Mehmed eller Ömer och sök jobb. Lycka till.

 10. ”Likt klassiska rasister och nazister i Nordeuropa pratar om den vita rasens överlägsenhet så har de så kallade “anti-rasisterna” tagit sig an en liknande retorik. Man menar att vita, heterosexuella män ofta inte kan delta i debatter på grund av sin hudfärg eller sitt kön.”

  Aha, att det påpekas att man t ex som man aldrig upplevt att bli hotad med stryk för sin sexualitet eller har en uppfattning om hur det är att vara kvinna är ”likt” att bli kallad ”underlägsen”.

  Det är ju sant vad högermän skriver – män idag är förklenade, bortskämda och hudlösa.

 11. @Axel Edgren:
  Ja det är just det som skiljer dig och mig åt där jag som jämställdist inte har en graderingsskala pga kön sexuelläggning eller etnicitet för hur mycket sympati en person ska få som blivit misshandlad jag ser endast individens lidande kanske gör det mig mer jämställd än dig eller så tycker du att detta synsätt gör mig ojämnställd.

 12. ”Ja det är just det som skiljer dig och mig åt”

  Jag har ett kommatecken på mitt tangentbord?

  ”hur mycket sympati en person ska få som blivit misshandlad ”

  Jag påpekade bara att det känns osannolikt att Christian blivit nekad inträde till en klubb de kvällar han är på andra sidan repet trots att lokalen ej är full, eller att han, om han är heterosexuell, någonsin varit orolig för politiskt eller socialt förtryck och antagonism för den sakens skull.

  Men det får man väl inte säga i det här landet för då stämplas man som anti-vit av brunstövlarna på SvD/Genusdebatten och blir åsiktsregistrerad och dumpad i en massgrav :[ :[ :[.

 13. @Axel Edgren:
  Ja felet du gör enligt mig är att du dömer en person efter dennes kön sexuella läggning och hudfärg och har en färdig mall för hur den personen är.
  Den vita heterosexuella killen kanske har blivit mobbad växt upp med missbrukande föräldrar har psykiska problem eller är arbetslös osv men för dig är han ingen individ med en levnadshistoria utan endast en tunn pappersmåltavla som du kan projicera ditt hat på.
  Alltså det är du som dömer människor för deras sexuella läggning hudfärg och kön och det tragiska är att du inte ser detta.

 14. Fina halmgubbar Axel, jag försöker klura ut vad du är bäst på. Är det sticka offerkofta eller snickra halmgubbe, vad tycker du själv?

  Jag har funderat lite och kommit fram till vad det hela handlar om när det gäller dig, du är bitter på livet pga du till utseendet påminner om en ung Alexander Bard.
  Vilket inte är någon komplimang, så jag förstår att du är arg.

 15. Alltså, varför e han inte bannad? Han tillför absolut inget till diskussionen.

 16. @Axel Edgren:

  ”Byt namn till Mehmed eller Ömer och sök jobb. Lycka till.”

  Det där har inget med människovärde att göra utan handlar om SPRÅK OCH KULTUR. Vem som helst kan tala svenska och ha svenskt namn det bestäms inte vid födelsen. Mer logiskt att jag byter namn till Mehmed om jag skall jobba i Turkiet. Precis som Juan Morreno y Herrera Jimenez från Marocko när han jobbar i Frankrike byter till mer franskklingande Jean Reno.

  Förstår man inte så här enkla saker undrar jag hur man kan inbilla sig man är kompetent nog att ens prata om teorier.

  ”Aha, att det påpekas att man t ex som man aldrig upplevt att bli hotad med stryk för sin sexualitet”

  Som man har man upplevt att bli hotad med stryk många FLER gånger… PUNKT! Det är därför falska människor skriver ”hotad för att…” som om att bli hotad av andra orsaker njaaa.. egentligen liksom inte är att vara hotad alls. Och av vilken orsak då? Jo för extremvänstern kulturkrigare tycker inte hot i sig är nåt dåligt.

  Precis som jag påpekade i blogginlägget. De vill inte att folk skall sluta begå mord, bara att de skall sluta begå mord av vissa specifika guldknantade orsaker. Andra mord ursäktar de glatt.

  ”eller har en uppfattning om hur det är att vara kvinna är ”likt” att bli kallad ”underlägsen”.”

  Och överlägsen på andra saker men det glömmer du att nämna trots att tjejer är fulla av åsikter om allt tjejer gör mycket bättre än killar.

  ”Det är ju sant vad högermän skriver”

  Och med ”högermän” menas i sin tur alla som står till höger om Lenin själv. Inklusive alla liberaler och sannolikt de flesta socialdemokrater. Det oklart om kulturkrigarna har nån befolkning att representera alls förutom då personer som har typiska åsikter som nationalism och extrem religiösitet men som ”vänstern” ändå för talan åt bara de även har västhat på agendan.

 17. ”…riktiga orsaken att de ansvariga för att Hitler fick frakta malm genom Sverige…”
  .
  Påpekas kan ; svergie deklarerade sig som neutrala i hændelser av framtida konflikter vilket medger att svergie ej betraktas som krigførande part enligt folkrættskonventionerna…vilket medger att svergie som stat kan forsætta sina kontakter etc som handel etc som tidigare.
  Svergies handel forsatte under 2 ww var altså både med Tyskland England usa med vissa uppenbara begrænsningar.
  Folkrættsligt har ej svergie gjort något eg ”fel” med sin handel inport export , utan bara settt till sin egna befolknings førsørjningslæge.
  Svergies neutralitetspolitik har sin grund från 1800 talets tanke och erfarenhet från de tidigare 1600 –1700 talens krig som utarmade svensk befolkning.
  Målet.. var att hålla svergie utanfør , framtida krig.
  Medlet… var en neutralitetspolitik / alliansfrihet.
  Resultatet…blev att svergie , 2016 , har hållt sig utanfør krig under nu strax 200 år.
  .
  Per Hagman.
  .

 18. @Runar: Men Du Runar…Norge fick med chefen før Norsk Autorisasjonskontor en riktig skandal…hon køpte ( 10000:- ) en engelsk akademisk examen i ekonomi ( enligt rykten av ABB )och var gift med sækerhetschefen før stortinget , vilken beklagade att media avslæjade henne.
  .
  Per Hagman.
  .

 19. @Per Hagman:

  ”Folkrættsligt har ej svergie gjort något eg ”fel” med sin handel inport export , utan bara settt till sin egna befolknings førsørjningslæge.”

  Jag har aldrig sagt vi gjorde nåt fel heller. Däremot tyckte politiker och debattörer uppenbarligen vi gjort nåt fel eftersom de står och påstår dessa åtgärder var motreaktioner mot nazismen. De kanske menar att det bara var makthavarna själva som omfattades av den svenska neutraliteten medan alla andra svenskar var smygnazister eller bara för fega för att säga ifrån när Konny var så där mysigt foilkhemsrasistisk och därför måste svenskarna sättas åt med en lagstifning 1948.

  ”Resultatet…blev att svergie , 2016 , har hållt sig utanfør krig under nu strax 200 år”

  Bortsett från att FN inte håller sig utanför krig så det gör inte Sverige heller när de ingår i FN:s olika militära ”fredsbevarande” operationer. Därav orsaken svenska elitsoldater dödats i Afghanistan och svenska politiker diskuterat svenska flygvapnets deltagande i Syrien.

  Däremot stämmer det att vi hållit oss utanför krig i egna regionen.

 20. @Pether:

  Alltså, varför e han inte bannad? Han tillför absolut inget till diskussionen.

  Jag kan bara svara för mig själv. För mig personligen är Axel rent guld för mitt politiska arbete. Jag brukar pressa folk att komma konkreta exempel på sina feministiska flosker. Normalt sätt flyr dessa fältet för de vet att det inte har något att komma med. Ibland med en ursäkt ska de komma tillbaka om några dagar för de inte ”har tid”, som tex Nils Pettersson här, den 3 nov 2012, men vanligen tystnar de bara. Och det är talande för våra läsare oavsett hur mina frågor hanteras.

  Axel är i detta fall lite speciell. För när man envisaas svarar han tillslut, tex här. Och det är upp till läsaren att avgöra hur mycket det ligger i det svaret.

  Bara för en liten stund sen skrev jag på nytt en fråga till Axel som jag kommer envisas med till han svarar.

  Så huruvida Axel bidrar eller ej beror på, menar jag, hur vi förhåller oss till honom. Håll huvudet högt och envisas med frågor. Att han kallar oss ”brunstövlar” mm., det skräpet hamnar på honom själv.

 21. @Axel Edgren:
  Vad är högermän?
  Allvarligt, det är svårt att hålla koll idag då man på 15 år kunnat gå från extrem vänster till extrem höger utan att ha ändrat en enda ståndpunkt.
  Låt mig fråga:
  Om man inte alls ser till alla individers behov, vilja och välmående utan kraftfullt underordnar detta kollektivismen, om man skränker in på människors yttrandefrihet och om man dessutom toppstyr människor, vilken extremsida befinner man sig på då? Höger eller Vänster? För mig är det samma skit och jag vill bekämpa båda. Stora problemet idag är att väldigt få verkar förstå att extrem vänster (som stulit feminismen) utgör ett ofantligt mycket större hot p.g.a. dess utbreddhet.
  Själv är jag nog dock mera vänster än höger då jag förespråkar statlig välfärd fast allt övrigt bör vara privat och människor ska få utrymme och frihet att forma sina liv själva. Så nej vi är inte bara ”högermän” här om det är det du tror.
  @Ninni:
  ” Axel är i detta fall lite speciell. För när man envisaas svarar han tillslut, tex här. Och det är upp till läsaren att avgöra hur mycket det ligger i det svaret.”
  Jag håller fullständigt med. Jag tror GD skulle dö i vimlet av andra censurerade forum. Ända censur som behövs är den som hålls här idag, och innefattar i stort sett sunt förnuft. Smile

 22. @Ninni:

  Vinner debatten mer än den förlorar med en Axel? Jag är tveksam. Han håller fruktansvärt låg nivå, inte bara här, utan på andra bloggar och debattsidor.

  Man märker verkligen hur sjukt Sverige är när de som kallar sig anti-rasister är de värsta rasisterna och de som har tolkningsföreträde i jämställdhetsfrågorna är de värsta sexisterna.

 23. @PNy:

  Nej censur är det sista man behöver. Men det gäller också kontraproduktiva människor. Mest för att de med sina (ganska ibland skruvade) åsikter skapar ett brus som gör att någorlunda förnuftiga och sansade åsikter drunknar. Så på sätt och vis så är det en censur att tillåta kleti och pleti att spamma ett kommentarsfält med inte särskilt konstruktiva oväsentligheter. Det är helt enkelt inte kul att kommentera här längre.
  Men eftersom jag tilhör begåvningsreserven så gör det nog inte så mycket, jag har nog inte så mycket att tillföra ändå.

 24. @Butter:

  ”Men eftersom jag tilhör begåvningsreserven så gör det nog inte så mycket, jag har nog inte så mycket att tillföra ändå.”

  Jag tycker visst du har saker att tillföra. Vi lekmän behövs här ibland retoriknördarna. Grin

 25. Sverige sålde under andra världskriget järnmalm till både Tyskland och de allierade. Det ingår i konceptet att vara neutral…

 26. Jag förstår folk som ursäktar sig med ”Återkommer, har inte tid nu”.

  För om man har avvikande åsikter av typen att människor som är feminister inte är skräp så blir man i genomsnitt ”tilltalad” av två tre personer här på denna blogg. Det resulterar i att man helt plötsligt har väldigt mycket att hålla reda på, väldigt många källor ska kollas upp och väldigt många ord ska vägas på guldskål. Och det där ”Återkommer, har inte tid nu” blir permanent eftersom vardagen fortskrider.

  Felet som jag ser det är att i stort sätt alla som kommenterar här är av ungefär samma åsikt. I princip att människor som är feminister inte kan göra någonting rätt. Lika segregerat som Malmö är mellan invandrartäta områden och ”svenska” områden verkar bloggar om jämställdhet vara. Ni här är ensamma och har era följare. Feministiska bloggar har sina följare för jag har svårt att föreställa mig en ensam jämställdist gå in och kommentera på en feministisk blogg med jämna mellanrum.

  Jag har sett försök till det på ”Genusfolket”, men där har de som är emot feminismen inte en chans. Precis som feminister eller andra med avvikande åsikter inte har en chans här. Allt detta är såklart trist och en stor anledning till varför jag tröttnade så in i …….

  Och rena rasister håller till på sina bloggar och så vidare. Kanske är det bra att det är såhär, vad vet jag. Kanske behöver folk diskutera med likasinnade. Det verkar så. Ute i samhället verkar ju folk ändå fungera någotsånär tillsammans när de måste.

 27. @jenny: Alltså, den största anledningen till att man inte har en chans på feministiska bloggar är inte för att man får en massa svar tillbaka, utan att man inte får ge svar. Man blir blockad.

 28. Samma sak är det på twitter, svara på vad en feminist sagt, poof. De anmäler dig o du blir blockad utan någon som helst granskning, ett väldigt trevligt verktyg för censur de har.

 29. @jenny:

  Felet som jag ser det är att i stort sätt alla som kommenterar här är av ungefär samma åsikt. I princip att människor som är feminister inte kan göra någonting rätt.

  Det där känner jag inte igen. Kan du ge exempel?

  Själv skrev jag nyligen i en artikel om hur jag uppskattar en viss feminist och håller med om nästan allt hon skriver – jag förstår bara inte varför hon kallar sig feminist.

  Det vi försöker diskutera är idéer och hur verkligheten ser ut. Vi är helt klara över att det finns många som kallar sig feminister som nog egentligen ligger närmare oss i sin syn på jämställdhet än de radikalfeminister som de implicit ställer sig bakom.

 30. @jenny:

  Trevligt att få ett svar i den här frågan.

  ”För om man har avvikande åsikter av typen att människor som är feminister inte är skräp så blir man i genomsnitt ”tilltalad” av två tre personer här på denna blogg.”

  Nja, frågan är inte vad feminister är och inte är utan vilka metoder de förespråkar och vad de vanligen leder till för sorts land. Extremvänstern (som idag verkar äga rätten att representera feminismen i officiella sammanhang, exempelvis genusfolket på politism) har en viss ide om hur lite alla förutom dem själva skall få bestämma i ett samhälle.

  ”Det resulterar i att man helt plötsligt har väldigt mycket att hålla reda på, väldigt många källor ska kollas upp och väldigt många ord ska vägas på guldskål.”

  Den enklaste lösningen för feminister som har svårt att svara på 2-3 personer åt gången på Genusdebatten.se är att ta med andra feminister när de diskuterar här. Om det är fyra istället för en som skriver från deras position får var och en mindre att göra. Det är lustigt hur feminister kan sitta 100-tals personer och hålla med varandra på facebook men bara några få dyker upp som opposition i debatter.

  ”Och det där ”Återkommer, har inte tid nu” blir permanent eftersom vardagen fortskrider.”

  Det blir vad man gör det till, vilket för övrigt drabbar nästa person jag pratar med för jag lämnar inte ämnestråd bara för att jag byter person. Finns inte tid att börja om från början varenda gång.

  ”Felet som jag ser det är att i stort sätt alla som kommenterar här är av ungefär samma åsikt. I princip att människor som är feminister inte kan göra någonting rätt.”

  Det beror ju helt på vad de vill göra. Det är inte som personen som diskuteras utan ideologin. Om du vill diskutera personer som är feminister så är det de personer som andra feminister lyssnar på som skall diskuteras. Alltså författare, föreläsare, kända politiker etc.

  ”Lika segregerat som Malmö är mellan invandrartäta områden och ”svenska” områden verkar bloggar om jämställdhet vara. Ni här är ensamma och har era följare.”

  Det blir som man gör det till, människors fria vilja.

  ”Feministiska bloggar har sina följare för jag har svårt att föreställa mig en ensam jämställdist gå in och kommentera på en feministisk blogg med jämna mellanrum.”

  Ensamma jämställdister har inga problem att diskutera på feministiska bloggar det är bloggägarna som bannar och blockerar jämställdister som försöker göra det. Exempelvis Hannah Lemoine blockade mig och minst en till för att andra hotade att lämna OWC. Maila Hannah och fråga hur det kom sig jag slutade debatterade på OWC. Vems ide var det och vad var orsaken? Jag har absolut ingenting att dölja.

  ”Jag har sett försök till det på ”Genusfolket”, men där har de som är emot feminismen inte en chans.”

  Eftersom Genusfolket när som helst raderar allting och blockar/bannar den som säger emot dem ja. Vilket även feminetik och facebookgrupperna ”vita kränkta män” och ”33 orsaker” är välkända för att göra. Jag har hundratals inlägg som DE raderade kopierade till word-filer. På Twitter har de blivit ännu värre, där tillåts ingenting.

  ”Precis som feminister eller andra med avvikande åsikter inte har en chans här.”

  Nja det där stämmer inte alls, 5-10 feminister med tydliga källor skulle ha alla chanser i världen att diskutera eftersom ingen raderar vad de säger bara för godtyckligheter som att de inte gillar tonläget eller för att de tog för ”stor plats”

  Det är ju lustigt att det närmast är jämställdister som citerar flest feministiska källor här.

  ”Kanske är det bra att det är såhär, vad vet jag. Kanske behöver folk diskutera med likasinnade. Det verkar så. Ute i samhället verkar ju folk ändå fungera någotsånär tillsammans när de måste.”

  Bra är det knappast. Det är en gigantisk svaghet att folk blir anhängare till ideer vars validiitet aldrig har testats i demokratiska debatt. Vidare så leder det till radikalisering.

  Men där är ju svaret, vissa vill inte ha sina ideer testades, de vill bara andra skall tvingas lyda. En attityd som färgar sig i hur de använder möjligheten att blocka och banna och radera andras inlägg samt vägra rätten till repliker (inte minst länkar)

 31. @jenny:

  Först och främst tycker jag det är kanon att feminister är här och ger sina perspektiv. På så vis ger man sig utanför den bubblan för att få annan input samt ge oss en annan syn. Skillnaden här är att vi inte känner så stort behov av att det ska vara en klubb för inbördes beundran. Ibland kan vi kanske uttrycka oss ensidigt vilket inte är avsikten. Värdet på innehållet värderas på dess upplevda sanningshalt.
  Mina egna upplevelser här är att jag känner att min egen manlighet (som jag är stolt över) och åsikt om kvinnlighet överensstämmer väldigt väl med vad som sägs här. Jag måste ju vara ett (ibland många) facit på vad manlighet är samtidigt som jag försöker förstå hur kvinnlighet är genom att försöka lyssna på kvinnor och inte bara anse mig har rätten att göra ett eget facit över kvinnlighet.
  Jag kan inte hitta någon feministiskt forum där man försöker att förstå manlighet. Faktum är att jag har haft svårt att hitta ett forum som till och med beskriver kvinnlighet. Mesta man ser handlar om hur bra kvinnan är och hur dålig mannen är. Man gör detta genom att felcitera, förställa fakta och använda likasinnade som referens till vad som är sanning. Detta är i och för sig förståeligt då allt utanför feminismen anses vara patriarkat och ska bekämpas. Vad man inte inser är att man får ett ”jag har ALLTID rätt och INGENTING utanför har något att tillföra”.
  Tack vare feminismen så har jag vaknat upp och ser på saken med kritiska ögon.
  ”Jag säger att jag är en vit man som klivit ur min mansroll (såsom feminismen lärt mig) och istället för att tiga och ta skit såsom en god karl som reder sig själv förväntas göra, så gnäller jag istället. Damn me if I do! Damn me if i don’t!”
  Fredrik S

  Som man känner jag det som att den kvinna jag håller upp dörren för vänder sig om i dörröppningen och spottar mig i ansiktet därför jag är inte enligt kvinnan rätt sorts man som ska hålla upp dörren. Hade det inte varit för att män i allmänhet tillåtit det så hade inte kvinnor fått några rättigheter alls. D.v.s. om män hade motsvarigheten till kvinnors systraskap, och det är faktum. Det här viktigt att förstå detta då feminister gärna klappar sig själva för bröstet och använder sina egna påstådda framsteg (männen har hållit upp dörren) som påtryckning för att håva in fler kvinnor i sin extremkommunistiska ideologi. Vi hade tillsammans kunnat göra det här på ett mycket bättre och trevligare sätt än femismen gjort. Smile

 32. ”Som man känner jag det som att den kvinna jag håller upp dörren för vänder sig om i dörröppningen och spottar mig i ansiktet därför jag är inte enligt kvinnan rätt sorts man som ska hålla upp dörren.”

  Klassisk fedoramyt: ”Hon vill bli tafsad på/behandlad som 50-talskvinna men inte av mig för jag är inte rik/har ingen Ed Hardy t-shirt hon e värsta hycklaren”.

 33. Christian Naccache:

  ”Alla människors lika värde, det känns så självklart när man läser det. Att vi förutsättningslöst ska behandla människor utifrån vilka de är och inte vilka attribut de innehar.[…]Alla människor har lika värde, fast vissa människor har ett mindre värde än andra.””

  Nu är det bara att de allra flesta inte tror på det här, eller rättare sagt; inte lever enligt denna kristna princip. Så det är allt annat än självklart.

  Vi tar ett exempel. Feministen Johanna Sjödin prefererar, eller premierar för att använda ett feministiskt uttryck, välutrustade (storkukade) män. Det här betyder att hon förhåller/behandlar människor utifrån vilka attribut de har, hon med andra ord förhåller sig till män som medel eller utiliserar män, vilket är besläktat med den manliga varianten av att ”objektifiera”.

  Feminister har sagt att detta är oproblematiskt, vilket i förlängningen betyder att det är ok för kvinnor att förhålla sig till män utifrån vilka attribut de har. Men samma gäller inte för män. När män förhåller sig till kvinnor enligt vilka attribut de har, kallar man det för objektifierande, inte för oproblematiska preferenser. Men när kvinnor förhåller sig till män enligt vilka attribut de har, kallar man det för ”oproblematiska preferenser”, inte för utiliserande.

  Så hur vill man ha det? Ska vi förhålla oss till människor utifrån vilka de är och inte som medel eller är det oproblematiskt att förhålla sig till människor som medel?

  Jag tror att svaret är följande: Det ska vara ok för kvinnor att göra det men inte för män. När det handlar om kvinnors förhållningsätt till män gäller den Nietzscheanska amoralen/övermänniska moralen, men när det handlar om mäns förhållningsätt till kvinnor gäller den kristna kärleksmoralen.

  Så de feministiskt-kvinnliga dubbla måttstockarna, enligt vilka män och kvinnor bedöms på olika villkor, handlar i grunden om en opportunistisk ressentiment reaktion. Kvinnor förhåller sig till män amoraliskt och förväntar att män ska tåla det men tål inte själva att män förhåller sig till kvinnor på detta sätt.

  Så summan av kardemumman: Vi behandlar inte människor enligt vilka de är och feminister/kvinnor vill inte att att samma principer ska gälla även för kvinnor. Frågan blir: Varför bör män leva enligt dessa principer?

  Kanske dags för oss att börja lära som vi lever, inte leva som vi lär, för vi lever som vi vill.

  PS. En fråga som ingen feminist ännu kunnat svara på är; varför är det jämställdhet när saker och ting är på kvinnors villkor? Men svaret är ju att jämställdhet är att ha det på kvinnors villkor.

 34. @jenny:

  ” Lika segregerat som Malmö är mellan invandrartäta områden och ”svenska” områden verkar bloggar om jämställdhet vara. Ni här är ensamma och har era följare. Feministiska bloggar har sina följare för jag har svårt att föreställa mig en ensam jämställdist gå in och kommentera på en feministisk blogg med jämna mellanrum.”

  Allt är i sin ordning. De försöker inte uppnå samma sak fast vissa på båda sidor verkar tro det.

 35. @Axel Edgren:
  ”Klassisk fedoramyt: ”Hon vill bli tafsad på/behandlad som 50-talskvinna men inte av mig för jag är inte rik/har ingen Ed Hardy t-shirt hon e värsta hycklaren”.”

  LOL, hört talas om metafor tidigare? Det är män som från början beslutat att man ska försöka få in (öppna dörren för) fler kvinnor i olika ledningar. Det är fåtal % av männen som feminister ser när de snackar patriarkat. Sen knåpar man ihop att det måste varit bastuklubbar med brödraskap som gjort att män röstar in män (glastak?). Övriga 90 % därunder trollar man bort från feministiskt håll. Sedan framhäver man de 2-3% längst ner som utför någon form av våldsbrott.
  Så alltså man tar de manliga brottslingarna, förutsätter att en manlig struktur förekommer och så blandar ihop det med dem 5 % av män i ledningsposition och så kallar man det synonymt med mannen.

 36. @Ulf T:

  ”Det där känner jag inte igen. Kan du ge exempel?”

  Nej jag har inte tid att sitta och leta upp gamla blogginlägg och kommentarer. Som sagt.

  ”– jag förstår bara inte varför hon kallar sig feminist”.

  Varför förstår du inte varför hon vill kalla sig feminist?

  ”Det vi försöker diskutera är idéer och hur verkligheten ser ut. Vi är helt klara över att det finns många som kallar sig feminister som nog egentligen ligger närmare oss i sin syn på jämställdhet än de radikalfeminister som de implicit ställer sig bakom.”

  Men håll med om att det i diskussioner och blogginlägg allt för ofta bara kallas för ”feminism” och inte för ”radikalfeminism”. Det är stor skillnad mellan de två orden.

 37. @PNy:

  ”Hade det inte varit för att män i allmänhet tillåtit det så hade inte kvinnor fått några rättigheter alls. D.v.s. om män hade motsvarigheten till kvinnors systraskap, och det är faktum”.

  Jag vill förstå dig rätt innan jag gör en tolkning av det du har skrivit. Om jag har förstått det rätt så ligger det i mäns godtycklighet att kvinnor har och får rättigheter? Det är för att män tillåtit det som kvinnor har några rättigheter alls? Om män inte velat ge eller ansett kvinnor värdiga rättigheter så hade vi kvinnor inte haft några?

  Så vi kvinnor ska gå runt och känna tacksamhet och skuld inför män? Ungefär som troende går runt och känner skuld och skam över att Jesus dog på korset för våra synder? För att människan föds med synd.

  Det var kanske på ren nåder som afrikanska slavar i USA blev fria? Kanske också beroende på mäns godtycklighet. Jag får kanske lägga till ”vita mäns” godtycklighet.

  Invandrare ska kanske också gå runt och känna skam och skuld gentemot oss svenskar för att vi överhuvudtaget lät dem komma hit?

  Hämmar inte detta folk? Eller har jag tolkat din text fel?

 38. @Erik:

  ”Den enklaste lösningen för feminister som har svårt att svara på 2-3 personer åt gången på Genusdebatten.se är att ta med andra feminister när de diskuterar här.”

  Ja kan du inte tipsa dem om det. Jag brukar inte hänga på deras forum och mina kompisar är upptagna. En är egen företagare och väntar dessutom barn, en annan har flyttat till Innsbrück, en annan är så psykiskt sjuk att han knappt vet vad som är upp eller ner längre. Han skulle annars vara väldigt bra och intressant att ha med här.

  ”Det blir vad man gör det till, vilket för övrigt drabbar nästa person jag pratar med för jag lämnar inte ämnestråd bara för att jag byter person. Finns inte tid att börja om från början varenda gång.”

  Tack för tipset.

  ”Ensamma jämställdister har inga problem att diskutera på feministiska bloggar det är bloggägarna som bannar och blockerar jämställdister som försöker göra det.”

  Men jag har sett ensamma jämställdister diskutera på feministiska bloggar och debattinlägg och det har varit katastrof. Jag förstår varför de blir blockade, eller de borde bli det iallafall. I ditt fall vet jag inte, du har säkert fått en förklaring, men den vill du inte lägga upp här.

  ”Eftersom Genusfolket när som helst raderar allting och blockar/bannar den som säger emot dem ja. Vilket även feminetik och facebookgrupperna ”vita kränkta män” och ”33 orsaker” är välkända för att göra. Jag har hundratals inlägg som DE raderade kopierade till word-filer. På Twitter har de blivit ännu värre, där tillåts ingenting.”

  Kan du inte göra ett blogginlägg här på GD och publicera så många kommentarer du kan som blivit blockade? Jag vill se vad det är de blockerar.

  ”Bra är det knappast. Det är en gigantisk svaghet att folk blir anhängare till ideer vars validiitet aldrig har testats i demokratiska debatt. Vidare så leder det till radikalisering.”

  Ja men vad ska man göra åt det. Folks fria vilja remember.

 39. @jenny:

  ”Om jag har förstått det rätt så ligger det i mäns godtycklighet att kvinnor har och får rättigheter? Det är för att män tillåtit det som kvinnor har några rättigheter alls? Om män inte velat ge eller ansett kvinnor värdiga rättigheter så hade vi kvinnor inte haft några?”

  Förstår inte alls det där resonemanget. Det fanns ju inga rättigheter från början. Kvinnor har i praktiken rättigheter idag av samma orsak som de flesta män har det. För att vissa män tänkte ut och ännu fler män skapade rättigheter, vilket rent praktiskt innebär skapandet av organiserade samhällen.

  Om patriarkatet är det moderna samhället (som Kathy Young säger) så hade kvinnor inte haft några rättigheter utan patriarkatet. Om vita moderna samhällen anses mer ”patriarkala” än icke-vita omoderna samhällen så har kvinnor mer rättigheter ju mer patriarkalt ett samhälle är.

  ”Så vi kvinnor ska gå runt och känna tacksamhet och skuld inför män?”

  Det beror på hur du definierar ”tacksamhet” skulle jag säga. Samma sak gällande invandrare (inte vilka invandrare som helst heller, är ju specifika länder som får kritik). Det är minst sagt märkligt att kvinnor och invandrare som grupper och lobbyförbund är så ivriga att montera bort allting som skapat rättigheterna ifråga (i västvärlden) som om rättigheterna fanns från början och allt det andra bara var i vägen.

  Det här skulle jag kalla klassisk indoktrinering i romantismens Roesseau med total besatthet över att få bort den så kallade alienationen – förfrämligandet – som man tycker står i vägen mellan människan och den utopiska naturtillvaron.

  Personligen har jag väldigt svårt att se varför det skulle vara mer logiskt och önskvärt att avskaffa allt som ger rättigheter i västvärlden än att vara lite tacksam för att man har dem. Vadå arvsskuld? Är institutioner som skapar rättigheter arvsskuld om man inte får förstöra dem? Sedan förstår jag heller inte varför man – om man nu hatar de institutionerna – inte väljer att bo i något av världens uppskattningsvis 80% länder som inte har de institutionerna.

 40. @Matias:

  ”PS. En fråga som ingen feminist ännu kunnat svara på är; varför är det jämställdhet när saker och ting är på kvinnors villkor? Men svaret är ju att jämställdhet är att ha det på kvinnors villkor.”

  Jag är kvinna och jag anser mig väl vara mer eller mindre feminist. En feminist med god insyn i mansfrågor. Och jag tycker inte att jämställdhet är jämställdhet när det bara är på kvinnors villkor.

  Sen beror det såklart på vem du frågar. Kvinnor, inte ens feminister ; ) är en enda klump som kommer att ge samma svar.

 41. @jenny:
  Ja jag tycker det är intressant med debatten inom feminismen som pågår nu om det är rätt eller fel att säga att man hatar män jag tycker det säger en hel del om den rörelsen när en sådan fråga behöver debatteras.

 42. Jenny:

  ”Kan du inte göra ett blogginlägg här på GD och publicera så många kommentarer du kan som blivit blockade? Jag vill se vad det är de blockerar.”

  Jo det skulle jag kunna göra. Särskilt ”33 orsaker på facebook” för när de blockade mig där hade jag ett annat fönster öppet son jag fortfarande kunde kopiera stora delar av det skrivna från. Inte bara från mig utan från flera andra feministkritiker (ex. David Holman var där) som också var inne och som alla blockades på ett sådant sätt att till och med vissa feminister där inne sade ifrån och skulle lämna diskussionen i protest för att de inte heller gillade censur.

  Här är några exempel på saker som skrevs av mig och andra innan block.

  ”Thomas A******
  Tycker det är intressant med alla dessa män som direkt måste hoppa in och berätta att ”män minsann också har problem och orättvisor”, detta är ett argumentsfel och har inte med saken att göra – inte ett jävla dugg. Väx upp.” 91 likes

  ”Caroline L***** Jo, det har med saken att göra för att alla feminister tror att de kämpar för total jämställdhet. Det finns ett grundproblem här. Feminism är inte detsamma som jämställdhet. Feminism tar upp frågor som är viktiga och relevanta för jämställdhet, och missar eller förminskar andra frågor som är viktiga och relevanta för jämställdhet. För övrigt var jag den som hoppade in först och berättade att ”män minsann också har problem och orättvisor”, om du missade det. Och behöver jag tillägga att jag är kvinna? Men jag vet, det är bekvämt att fokusera på dem män som kritiserar – för det matchar mycket bättre med synen om att män bara försöker försvara sin makt när de kritiserar. Inte att deras kritik faktiskt kan ha en annan anledning och till och med vara befogad.” 3 likes

  Patrik P***** ”Naturligtvis finns det män i lägre klasser som diskrimineras och har sämre förutsättningar än kvinnor i högre klasser. Nej, jag håller med, världen är inte så svart och vit och mer komplex än så. Förutom när det gäller en sak. Kvinnor diskrimineras i all världens kulturer och det strukturellt. I den frågan är det svart och vitt och det är sorgligt att det alltid ska kommas med några snyfthistorier från osäkra män.” 6 likes

  ”Pia L***** ”@Caroline: Feminism bryr sig också om männen. Men läs på lite om genusvetenskap och maktstrukturer, så kanske du sedan förstår varför fokus hamnar på kvinnan. Grejen är ju den att dödar man moderskeppet så brukar resten ordna upp sig, så att säga.” 2 likes

  Erik Wedin ”Pia L****** Kan du nämna på vilket sätt feminismen byr sig om männen utifrån något annat perspektiv än att vad än männen har problem med påverkar något mål kvinnor har? Min erfarenhet är att man tvärtom först hävdar män har makten och därför inte har problem – för att därefter hävda vad än för problem män har är samma som kvinnors upplevda problem (patriarchy hurts men too, manliga könsrollen skadar alla) och några resurser för specifikt mäns problem behövs inte…. Det första ignorerar mäns specifika problem, det andra ignorerar mäns specifika problem. Ursäkten är lite olika, resultatet är likadant.”

  ”Thomas A***** Har precis kikat på Erik Wedins facebook-vägg och insett att det gror mer än ett litet hat mot feminism där så lär aldrig få källa på BRIS påståendet.”

  Sanna P*********** ”Jag tycker inte att biologiskt födda män ska lägga sig i vad som är felaktigt och inte när uppfattningen vi försöker förmedla kommer från våra perspektiv som kvinnor, vårt dagliga liv. Och männen Måste erkänna för er själva att ni Aldrig kommer förstå den synvinkeln, utan Lyssna på vad Vi säger till er. Det är inte er sak att tala om för oss vad vi är, hur vi mår, vad vi känner, vad vi tänker, hur vi uppfattar världen. Eller huruvida det är felaktigt! Hur många kvinnor i världen tror du inte får höra det, bara pga utav kön? Att vi är fel.
  Och framför allt, lämna oss ifred… Kan alla bara ta 10 sekunder o tänka på hur världen sett ut, om många män slutade agera så destruktivt, världen över, bara för en vecka? Tanken är häpnadsväckande, så jag rekommenderar den. Inse att det är män som agerar destruktivt, Vi Kvinnor gör inget för att förtjäna det. Ni är som terrorister i våra liv, vi måste akta oss hit och akta oss dit”

  Ja det här är alltså en liten del av de raderade kommentarerna från facebookgruppen 33 anledningar och en del av de svar vi fick från feminister (varav många manliga feminister) Det här är ett axplock det var närmare 2-300 kommentarer som hann publiceras innan de lyckades lista ut hur man blockar dissidenter.

  Anledningen vi fick vara kvar så länge framgick tydligt i interna diskussioner mellan feminister. Det var över 26.000 medlemmar och svårt för admin att manuellt blocka alla som inte hade rätt åsikter. På ”vita kränkta män” blockades man betydligt snabbare – och för liknande inlägg.

  *Källa på Bris-påståendet fick han från mig. Det var Kalla Fakta-dokumentären om ”det otänkbara” dvs sexuella övergrepp mot barn som kvinnliga förövare begår.

 43. @Erik:

  ”Förstår inte alls det där resonemanget.”

  Nej inte jag heller så det var därför jag ville bena upp det. Som du ser så är det ”PNy” som kom med resonemanget från början i och med hens kommentar den 6:e januari.

  ”Det fanns ju inga rättigheter från början. Kvinnor har i praktiken rättigheter idag av samma orsak som de flesta män har det. För att vissa män tänkte ut och ännu fler män skapade rättigheter, vilket rent praktiskt innebär skapandet av organiserade samhällen.”

  De beslutsfattande männen var säkert inte immuna mot tidens strömningar och de var nog inte blinda för kvinnors kamp för lika rättigheter. Eller för den delen andra mäns kamp för lika rättigheter. Det kan ju inte vara sunt att en liten priviligierad elit av män som det var på den tiden satt med hela makten att kunna bestämma över vem som skulle ha och inte ha rättigheter och vilka sorts rättigheter de skulle ha. Man som kvinna. Dessutom finns det ju frågor som rör kvinnor som kvinnor bäst själva förstår, liksom det finns frågor som rör män som män förstår bäst.

  ”Om patriarkatet är det moderna samhället (som Kathy Young säger) så hade kvinnor inte haft några rättigheter utan patriarkatet. Om vita moderna samhällen anses mer ”patriarkala” än icke-vita omoderna samhällen så har kvinnor mer rättigheter ju mer patriarkalt ett samhälle är.”

  Ovanstående gör mig bara förvirrad. Arabländerna är super patriarkala och där har kvinnor på sina håll så få rättigheter att de är på samma nivå som boskap. Detta super patriarkala samhälle är inte sunt för män heller, speciellt inte för unga män. Jag tror definitivt inte att kvinnor har fler rättigheter ju mer patriarkalt ett samhälle är. Tvärtom.

  ”Det här skulle jag kalla klassisk indoktrinering i romantismens Roesseau med total besatthet över att få bort den så kallade alienationen – förfrämligandet – som man tycker står i vägen mellan människan och den utopiska naturtillvaron.”

  Den utopiska naturtillvaron är det mycket försent för, inte för att det någonsin var möjligt.

  ”Personligen har jag väldigt svårt att se varför det skulle vara mer logiskt och önskvärt att avskaffa allt som ger rättigheter i västvärlden än att vara lite tacksam för att man har dem.”

  Personligen älskar jag Västvärlden och jag är oerhört tacksam över att jag föddes i ett av de mest utvecklade av dessa länder. Men jag tänker inte känna tacksamhet inför män för att jag har mina rättigheter, inte inför kvinnor heller. Makten gör bara sådant som makten själv tjänar på. Och ibland kastar den lite smulor åt folket. Och det är min rättighet att vara misstänksam efter allt jag hört och läst om beslutsfattarna.

 44. @michael:

  På amerikanska bloggar där mansfrågor diskuteras har den debatten också kommit upp. Huruvida man kan hata kvinnor eller ej.

 45. Nå nu tänkte jag mest på LD och Fanny som gått i polemik med Cissi och schmenus.

 46. @Erik: Erik den 9 januari, 2014 kl. 00:03

  Det där var riktigt intressant att läsa. Det verkar ha varit en bra debatt. Synd att ni blev blockade.

  Jag måste ändå säga att det är tröttsamt när man diskuterar något och någon/några då alltid måste inflika med att ”det är synd om oss också”, åt båda hållen.

  För i slutändan vem är det mest synd om? En svart fattig handikappad våldtagen kvinna? Hon bara: ”Fuck you all, det är mest synd om mig.” Och måste då alla vi andra vara tysta för så synd om oss är det ju ändå inte.

  Eller de judar som ensamma överlevde förintelsen när hela deras släkt blev utplånad? För dem var det ju riktigt synd om.

  Och så vidare och så vidare. Det kommer alltid någon jävel det är mer synd om. Och så länge man är vit och västerlänning kan man väl överhuvudtaget inte vinna den kampen haha.

  Om jag diskuterar med någon om att det är trist att svenska myndigheter gör det så svårt för högutbildade invandrare att blomstra här i Sverige och någon annan då hela tiden måste inflika med att det minsann är synd om alla unga svenskar som också är arbetslösa eller måste ta skitjobb. Jag tycker det förstör ursprungs- diskussionen, för jag att det är illa för alla arbetslösa svenskar, jag har själv varit arbetslös, jag vet vad det handlar om. MEN det var inte det jag och den första personen pratade om från första början och jag och den första personen VILL diskutera högutbildade invandrares problem med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi vill INTE diskutera arbetslösa svenskar, det vill vi kanske en annan gång, MEN INTE JUST NU.

 47. @jenny:
  -”Jag vill förstå dig rätt innan jag gör en tolkning av det du har skrivit. Om jag har förstått det rätt så ligger det i mäns godtycklighet att kvinnor har och får rättigheter? Det är för att män tillåtit det som kvinnor har några rättigheter alls? Om män inte velat ge eller ansett kvinnor värdiga rättigheter så hade vi kvinnor inte haft några?”
  Precis, och ingen kan väl säga annat, eller? Om vissa A har fullständiga makten (som man får säga att män hade en gång i tiden) och alla B vill ha lika rättigheter så är det ju helt upp till dessa A att bestämma huruvida alla B ska få ta del i dessa eller inte.
  Vad jag bland annat inte får ihop är hur man ofta kan anse sig ha rätten att avsäga sig de eventuella skyldigheter som i dessa mäns fall inkluderas med rättigheterna.

  -”Så vi kvinnor ska gå runt och känna tacksamhet och skuld inför män? Ungefär som troende går runt och känner skuld och skam över att Jesus dog på korset för våra synder? För att människan föds med synd.”
  Absolut inte, du vänder på mitt resonemang för att du inte tar med meningen efter:
  ” Det här viktigt att förstå detta då feminister gärna klappar sig själva för bröstet och använder sina egna påstådda framsteg (männen har hållit upp dörren) som påtryckning för att håva in fler kvinnor i sin extremkommunistiska ideologi.”
  Ni kvinnor ska alltså inte behöva känna tacksamhetsskuld till feminismen (inte männen heller) och få dåligt samvete för deras påtryckningar. Vi kunde gott ha fixat detta tillsammans utan feminismens destruktiva beteende. Vi har ju torts allt utvecklat oss, men vissa av oss tycker att det nu börjar gå för långt, så vi håller på att inveckla oss istället.

  -” Det var kanske på ren nåder som afrikanska slavar i USA blev fria? Kanske också beroende på mäns godtycklighet. Jag får kanske lägga till ”vita mäns” godtycklighet.”
  Jag vet inte vad jag ska svara här. Ja, delvis, typ.
  Utan att få hjälp så är det väldigt svårt att från ett underläge frigöra sig från slaveri. Det blev ju som bekant krig mellan nord och syd. Inte mellan svarta och vita.
  Och tro för allt i världen inte att feminismen frigjort kvinnan. När man på feministiskt håll pratar om frihet så är det bara en skenmanöver för att kunna toppstyra enligt de nya NORMER man fastställt. Vi har i och för sig eliminering av behovet av män dock, som för somliga kanske känns som frigörelse.

  -”Invandrare ska kanske också gå runt och känna skam och skuld gentemot oss svenskar för att vi överhuvudtaget lät dem komma hit?”
  Det här är typiskt en sådan förställd fråga som brukar vändas inåt ibland ryggdunkande feminister för att få medhåll. Så jag är glad att du ställer den här istället.
  Invandrare ska verkligen inte känna skam eller skuld. Däremot borde man vara tacksam att någon ställer upp och hjälper samt även kanske till och med räddar liv. Det här med invandring är ju lite off topic här på GD egentligen. Vi pratar ju om jämställdhet och då framför allt mellan kvinna och man. Min åsikt om invandringen är att illegal invandring är just illegalt och ska självklart stoppas. Den som främjar den sysslar ju med uppvigling. Om något är fel så får man ändra reglerna istället. I övrigt så anser jag att även invandrare kommer i formerna skrot och korn precis som Svenskar. Jag ser alltså inte själva invandrarna som ett problem utan i så fall systemet för invandringen. Om man kritiskt granskar systemet för invandringen så betyder inte det att man är mot invandring utan man effektiviserar resurser så att den blir bättre. Vem vet man kanske därmed kan öka den.

  -” Hämmar inte detta folk?”
  Ja, jo, nej, kanske
  -”Eller har jag tolkat din text fel?”
  Delvis tror jag nog det, och det kan mycket väl bero på mig då jag inte har i närheten av den kapaciteten skribenterna har här.

  -”De beslutsfattande männen var säkert inte immuna mot tidens strömningar och de var nog inte blinda för kvinnors kamp för lika rättigheter. Eller för den delen andra mäns kamp för lika rättigheter. Det kan ju inte vara sunt att en liten priviligierad elit av män som det var på den tiden satt med hela makten att kunna bestämma över vem som skulle ha och inte ha rättigheter och vilka sorts rättigheter de skulle ha. Man som kvinna. Dessutom finns det ju frågor som rör kvinnor som kvinnor bäst själva förstår, liksom det finns frågor som rör män som män förstår bäst.”

  Det här ligger ganska när mina åsikter förutom det där med ”liten priviligierad elit av män”. Det låter som de oförtjänt uppnått den positionen. Män tävlar om dessa positioner. M.a.o. män lyfter inte fram andra män, män lyfter fram kvinnor dock och kvinnor lyfter fram kvinnor. Vad jag vill ha sagt här är inte att det är någon slags orättvisa utan att vi ÄR olika. I fallet när det gäller att leda vårt land så vill åtminstone jag ha A-laget. Om det innebär 100 % kvinnor så är jag okej med det bara vi tillsätter bästa man/kvinna för ALLAS bästa.

 48. @jenny:

  Men håll med om att det i diskussioner och blogginlägg allt för ofta bara kallas för ”feminism” och inte för ”radikalfeminism”. Det är stor skillnad mellan de två orden.

  Du har vid ett flertal tillfälle uttryckt missnöje angående detta och jag ville egentligen hitta en tidigare kommentar att svara på. Men den hittade jag inte, så jag tar svaret här. Om svaret känns lite konstigt så beror det på det, att jag inte hittade ”den rätta” kommentaren.

  Jag är antifeminist, inte antiradikalfeminist. Vad innebär det? Låt oss utgå från en text från feministiskt initiativ:

  Feministiskt initiativ har en vision om en värld där alla människor har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv. Så ser verkligheten inte ut idag. Kvinnor är systematiskt underordnade män. Det vill vi ändra på. (min emfas)

  Jag menar att detta är fel. Jag menar att män är systematiskt underordnade kvinnan och det är något jag vill ändra på för jag tror på jämställdhet.

  Att visa och förklara det här med männens systematiska underställdhet och nackdelar som följer med att vara man jämfört med att vara kvinna, dvs mina ”strukturer”, är orsaken till att jag valde bli skribent på Genusdebatten. Och det bör ju ha framgått nu att jag har en och en annan timmes tänkande bakom mina åsikter och teorier.

  När jag skriver feminist så menar jag ”person som är av åsikten att kvinnor är systematiskt underordnade män.” [definition] Dessa människor är mina politiska åsiktsmotståndare. Det är alltså politik, inte personligt.
  Att feminister har en tendens att anama sin politiska identitet på ett personligt plan och därför tar illa vid sig av saklig kritik av ideologin är inget jag kan ta hänsyn till. Jag diskuterar i sak och det går utmärkt att bemöta mig i sak eller låta bli.

  När jag skriver radikalfeminist så är det för att jag inte vill lägga just det jag då skriver om i knä på andra feminister. Vid ett tillfälle skrev jag ”facistiska feminister” och det var för att det var så j*la galet att det ska inte andra feminister klumpas ihop med.

  I den andra kommentaren skrev du något om att vi här inte ansåg att feminister kan göra något rätt. Under förutsättning att de skriver under på den definition jag skrev tidigare, så nej, i egenskap av feminist anser jag inte de kan göra något som gynnar jämställdhet, för att ideologin de utgår från är, menar jag, felaktig. En liknelse: Jag kan inte göra en kemisk beräkning med skruvmejsel för verktyget är fel för vad jag vill utföra.

  Ideologier som saknar verklighetsförankling är samhällsfarliga, det har vi sett förr.

  Men, om någon skulle få för sig att faktiskt förklara sina strukturer, med eller utan källor så skulle jag lyssna och fundera på vad denne säger. För jag är bara människa, jag kan också ha fel och har jag fel så vill jag veta det så jag kan korrigera mina åsikter.

  Men ”för att könsmaktordningen”, ”strukturer”, ”patriarkat”, ”googla” och ”läs på!”, eller härskartekniker av olika slag (tex när man försöker bunta ihop antifeminism med Breivik, eller försöker få det till att antifeminist betyder ”mot jämställdhet”) – vilket är de ”argument” jag möter, kommer naturligtvis inte övertyga mig det minsta.

  Så, som svar på din fråga: När jag skriver feminist så betyder det feminist, när jag skriver feminism så betyder det feminism, med ett enda undantag: när jag vill skriva feminisMkritiska så blir det gärna feminisTkritiska, men det är bara fingrarna som är snabbare på tangentbordet än de borde vara.