Centerkvinnorna är också marxister
avatar

De borde delta i OS, i alla fall i curling för damer! De verkar ha alldeles fantastiska sopborstar så de ska glida fint in i finrummen utan ansträngning. Inte ens svettiga vill de bli…

För ett par dagar sen så lämnade Alexander Bard Centern efter att ha blivit förbannad på just Centerkvinnorna, han lämnade med orden

””Nu tar jag bladet från munnen (sorry), men… Jag hatar Centerkvinnorna, jag hatar Centerkvinnorna! En hög jävla miffon är vad de är”, skriver han i ett inlägg.

Han kallar också Centerkvinnorna för ”sexhatarmoralister och ”missfosterhjärnor”.”

Om man läser vad Centerkvinnorna tycker så finns en hel del punkter där och jag nämner bara någon eller några under varje huvudkategori.

Under ”Makt och ekonomi” och underkategorin ”ägande och företagande” kan man läsa

 • ”Det måste bli accepterat att göra vinst i alla offentligt finansierade verksamheter.
 • Lyft fram kvinnor som är innovatörer, uppfinnare och företagare.
 • Omfördela innovationsstöden så att de i större utsträckning kan användas inom tjänsteutveckling och mindre företag.
 • Tillväxtprogrammen ska ha ett genusperspektiv.
 • De som finns med och styr de ekonomiska satsningarna inom tillväxtprogrammen ska ha kunskap om genus och makt samt tillämpa ett genusperspektiv.
 • De som bereder och beslutar om samhällets investeringsstöd och lån ska ha kunskap om genus och makt samt tillämpa ett genusperspektiv.
 • De som bereder och beslutar om samhällets investeringsstöd och lån samt de som styr de ekonomiska satsningarna inom tillväxtprogrammen ska redovisa hur medlen använts ur ett genusperspektiv.
 • De som beslutar om samhällets investeringsstöd och lån ska behandla företagsformer på ett likvärdigt sätt.
 • Exportrådet ska aktivt verka för att öka exporten inom traditionellt kvinnodominerade sektorer.
 • Det tillskapas riskkapitalförsörjning särskilt för företag som drivs av kvinnor.
 • En företagarcheck särskilt för kvinnor på 50 000 kr som kan användas till support och rådgivning för uppstart och övertagande av företag.”

Punkterna hänger inte ihop i en rad som ovan utan det finns fler punkter som jag inte tagit med. Men nog är lukten av curling väldigt stark? De använder till och med buzzorden makt och genus. Det fortsätter under ”Maktfördelning”

 • ”Andelen kvinnor och män ska vara lika hög i statliga bolags­styrelser
 • Andelen kvinnor och män ska vara jämställd i kommunala och landstingskommunala bolagsstyrelser.
 • Satsningar på styrelseutbildningar för kvinnor till bolagsstyrelser kombinerat med mötesplatser med bolagens valberedningar.
 • Jämställdhetsavtal upprättas mellan stat och företag där en strategi för hur företaget ska bli jämställt bland annat vad gäller könsfördelning i företagets styrelse och ledning behandlas. Tecknas jämställdhetsavtal får företaget sänkt bolagsskatt.
 • Jämställdhet ska finnas med som krav vid offentlig upphandling.”

Satsningar på styrelseutbildningar och ”mötesplatser” med valberedningar… Punkterna ovan stinker också curling, till och med sänkt bolagsskatt om man sopar riktigt fint!

Jag hoppar över punkten ”Rättigheter och skyldigheter” trots att där finns massor och går vidare till ”Utbildning” och punkten ”Genusperspektiv i skolan”

 • ”Medveten pedagogik ska användas i förskolan, grundskolan och på gymnasiet för att bryta könsnormer.
 • Läroplanen och kursplaner ska genomsyras av ett genusperspektiv.
 • Det genomförs tillsyn av att skolan lever upp till läroplanernas skrivningar om jämställdhet.
 • Undervisningsmaterial i skolan ska vara granskat ur ett genusperspektiv.
 • Läromedel ska kvalitetssäkras så att det skildrar både kvinnors och mäns historia.
 • Grundskolan ska säkerställa att barnens yrkeslivskontakter inte är styrda av rådande könsnormer.
 • Alla yrkesgrupper i skolan ska ha och tillämpa ett genusperspektiv.
 • Kunskaper om genus och om frågor rörande barns och ungdomars utveckling och grundläggande behov behöver stärkas i lärarutbildningen och rektorsutbildningen och även i fortbildningen för lärare, skolledare och annan personal i skolan.
 • Verka för en jämn könsfördelning bland alla yrkeskategorier i skolan.
 • Att det görs kunskapssammanställningar och utvärderingar avseende metoder och arbetssätt som bidrar till att motverka traditionella könsmönster i skolan och i undervisningen som kommer rektorer och lärare till del.”

Genusperspektiv, könsnormer, genomsyra, genus, könsmönster… Alla buzzorden finns med, inte illa! Marxisterna är jätteglada!

Under ”Ung företagsamhet” kan man läsa

 • ”Skolan ska lyfta fram kvinnor som är innovatörer, uppfinnare och företagare.”

Skolan ska ”lyfta fram” kvinnor…

Under ”Högre utbildning” kan man läsa följande

 • ”Alla utbildningar ska genomsyras av ett genusperspektiv.
 • De lärosäten som inte genomsyras av ett genusperspektiv ska förlora examinationsrätten.
 • Stöd till nätverksbyggande för kvinnor som forskar eller forskar-studerar, speciellt inom mansdominerade områden.
 • Kriterierna för vad som krävs för att bli professor ses över ur ett genusperspektiv.
 • Utformningen av vuxenutbildningar och arbetsmarknads-satsningar ska genomsyras av ett tydligt genusperspektiv.”

Mer buzzord. ”Stöd till nätverksbyggande kvinnor…”.

Så där ser det ut genom alla punkter, det finns mycket mer att läsa om man vill men det vill man kanske inte eftersom C förmodligen åker ur riksdagen i höst.

Jag såg ingenstans om vikten att att få in den fantastiska kvinnliga kompetensen som verkar sitta mellan benen på dem till yrken som inte har status? Jag saknade sopåkare, gruvarbetare, gatsopare, industriarbetare osv. Varför saknas de i Centerkvinnornas program? Är det inte viktigt med kvinnor där också?

1620847_623590917702506_591965170_n

Problemet som kommer när man köpt den kommunistiska tanken och radikalfeministernas könsmaktsordning är att vad en kvinna eller man än gör så räknas ALLTID mannen som överordnad. Det kommer bara att öka mer och mer med särskilt stöd. För som V i Malmö säger ”Det feministiska arbetet ska alltid ta sin utgångspunkt i kön”, dvs det kriteriet värderas så hårt att det alltid, oavsett hur det ser ut, kommer att värderas så högt att inget annat kan slå det. Det spelar ingen roll om det är 99% kvinnor i bolagsstyrelserna för kvinnorna kommer ändå att vilja ha ”nätverkande”, ”utbildningar”, ”kvoteringar”, ”särskilda stöd” och liknande. Det kommer aldrig att ta slut…

Det kokar ihop till att det inte skiljer något alls mellan V i Malmö, S-kvinnor på Gotland, Centerkvinnorna och Miljöpartiet i Skåne. De är samma manshatande marxister. Att de inte går ihop och bildar ett större parti och kallar det ”Manshatande Marxisterna”? Det är ju samma sak ändå oavsett parti.

MVH

MiT

Kommentarer

Centerkvinnorna är också marxister — 70 kommentarer

 1. ”Genusperspektiv, könsnormer, genomsyra, genus, könsmönster… Alla buzzorden finns med, inte illa! Marxisterna är jätteglada!”
  Jag kan inte hitta dessa nyckelord hos Marx. Varför skulle marxister vara glada?

  Är det så att Ni bara använder marxism som ett begrepp som betyder ungefär ”Allt vi inte tycker om” lite grann som att fascism har getts betydelsen ”antidemokratiskt”?

 2. @MJ:

  Teorier om osynliga maktordningar och falskt medvetande går absolut att koppla till marxism. Även många sk liberala feminister i Sverige köper ju detta om maktordningar och falskt medvetande med hull och hår

 3. Att allt emanerar ur Marx konfliktmodeller är ju helt uppenbart. Klasskamp, könskamp, kulturkamp. Allt ses ur kollektivistisk synvinkel. Individens rättigheter är ointressant eller i bästa fall sekundärt. Skapa konflikt och hetsa till hat för att få makt och inflytande är modellen.

 4. @Peter:
  Det är ju bara den första konfliktmodellen som har med Marx att göra. Att det finns kollektiva intressekonflikter är däremot inte någon Marxistisk idé utan har styrt politisk idébildning under tusentals år.
  Både Marxism, materialism, och idealistisk socialism bygger ju på att tillförsäkra individer vissa rättigheter, precis som klassisk liberalism gör. Men det innebär ingen som helst konkurrens med att se kollektiva intressekonflikter, vilket faller sig naturligt eftersom alla politiska åsikter innefattar det senare.

 5. Det här med att det inte kvoteras in till sopåkare kan det vara för att det inte har så stort inflyttande på samhället som de positionerna med makt har ?

  Att det är därför vissa vill kvotera in ett kön för att få in könets fördelar eller liknande på inflyttelserika platser?

  Ja ni förstår säkert tankegången jag försöker förmedla Smile

 6. Herregud alla, så intressant diskussionen blev med Marx och marxismen inblandad. För min del ser jag det rättmätiga i att marxismen som politisk ideologi anses död efter kommunismens sammanbrott och införandet av marknadsekonomi i Kina. Remnants finns numera enbart som Juche i Nordkorea och den socialism som utövas i Havanna.
  Förespråkarna är fortfarande vid liv men söker konflikten mellan kön och etnicitet i stället för den traditionella klasskonflikten. Retoriken är slående lik och utgår från en maktordning som skall bekämpas genom att lyfta fram en ny människa.
  Jämförelsen med marxism utgår vad mig anbelangar inte från de marxistiska teorierna utan mer utifrån den retorik som historiskt använts av följarna!

 7. Maktperspektiv och konfliktteorier är väl f.f.a. Michel Foucaults dravel.
  Det är ett derivat av marxism (som i sin tur har en del vrakgods från Hegel i sig) men … marxism…nja.

 8. @Chr Ewrk:
  Ja om en studie kom fram till att sopåkare har makt och stort inflytande över samhället så skulle det redan dagen efter komma krav från feminister om vikten av kvotering för att spegla samhället.

 9. @Bengt Andersson:
  Jo men man måste ju reagera på postmodernism även när det är jämstäldister som anser att man får hitta på betydelser och sanningar.
  Marxismen hade ju aldrig med Kina att göra eftersom Kina var Maoistiskt. Sovjet och Östeuropa var Marxist-leninistiska (Eller leninistiska som marxister säger). Marxisterna fick ju fly från både Kina och Sovjet, sen fick ju en del leninister fly under den Stalinistiska tiden i sovjet, Troskij t.ex.
  Jucheism är en religiös ideologi, ungefär som Islamism och Sionism.

  Det här med ny människa är något som postmoderna nyliberaler hittat på.

  Men det är ju en retorik som motståndarna har hittat på, inte som följarna har använt.

 10. Jag försöker posta en kommentar om Liberala Kvinnor, men den visas inte?

  I vilket fall som helst så känns de inte så liberala, och även deras hemsida är full av genuspedagogik, kollektivistiska floskler och rena felaktigheter.

  Vore intressant att jämföra de olika kvinnoförbunden. Kanske har de spelat ut sin tid?

 11. @MJ:

  ”Marxism = Den politiska ideologi som Marx förespråkade.”

  Inkorrekt, Marxism = Den politiska PRAKTIK som blev följderna av de metoder som Marx och/eller hans främsta följare förespråkade (Observera att detta fortsätter efter hans död). Ingen ideolog kan garantera ett visst resultat. Ideologer förespråkar metoder – vad än för resultat metoden får är det resultat de förespråkat från första början.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kausalitet

 12. @Chattanoga:

  ”I vilket fall som helst så känns de inte så liberala”

  De var inte så liberala i ”Den stora genuslegodebatten” heller

  Den stora genuslegodebatten – Aftonbladet, jan-2010

  Dags att kvotera i legolådorna? Ulrika Hjort och Tobias Östberg – 
  Ta alla frustrerade föräldrar på allvar, Bonnie Bernström (Ordförande Liberala kvinnor) – 
  Klåfingriga politiker är en fara för oss alla, Göran Hägglund (Partiledare KD) – Bloggat här

 13. @Erik:
  Även om du tycker att ideologi = utfall av metoderna så är ju mitt påstående korrekt.
  Nu håller jag inte med om din definition av ideologi. Om man t.ex. tar nyliberalismen så förespråkade den att privatiseringar skulle leda till effektiviseringar, alla privatiseringar har dock blivit skit. Nyliberalerna förespråkade inte att allt skulle bli skit, det var bara det att deras ideologi var idealistisk och metoderna ledde inte till önskat utfall. (Sen är det en annan sak varför de som tjänade på att allt blev skit fortsätter att stödja teorierna).

  Men om vi då går vidare och ser till implementering av de metoder som Marx förespråkade så är det ju en lång rad av framgångar varje gång man använder de Marxistiska metoderna.
  Om man däremot använder de metoder som Leninister eller Maoister förespråkade så blir det skit. Återigen, eftersom de är idealistiska och inte materialistiska.

 14. @MK: Alltså vad feminister anser är könets fördelar så att säga. Att pga av en person är av ett kön så bidrar den med detta. Ungefär så

 15. @MJ:

  ”Även om du tycker att ideologi = utfall av metoderna så är ju mitt påstående korrekt.”

  Ideologi ÄR i sig ingenting annat än förslag på HUR resultat skall uppnås. Det är alltså inte resulten som är ideologin det är metoderna som är ideologin.

  ”Nu håller jag inte med om din definition av ideologi. Om man t.ex. tar nyliberalismen så förespråkade den att privatiseringar skulle leda till effektiviseringar, alla privatiseringar har dock blivit skit.”

  Nyliberalism är inte en ideologi baserad på vad Herr Gottfrid Nyliberus trodde om världen. Om du skall prata om personen Karl Marx på ena sidan får du i konsekvensens namn prata om riktiga personer på andra sidan också. Gällnande saken, ja nyliberaler förespråkar privatiseringar av en hel del saker. Och? Du brukar förväxla neokonervativa med nyliberaler rätt ofta för övrigt.

  ”Nyliberalerna förespråkade inte att allt skulle bli skit, det var bara det att deras ideologi var idealistisk och metoderna ledde inte till önskat utfall.”

  Jämfört med vad? Jag skulle säga att om nyliberalerna (vilka du nu menar) ville undvika de främsta kännetecken för kollektivistisk ideologi dvs utrensningar, arbetsläger, hemlig polis allmän fattigdom och misär så lyckades de bättre än de flesta. Såväl massmedia som skolor i USA är fria att dumförklara sin president utan att riskera polisen slår in dörren. Undantaget såklart lagar som ”Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001”. Fast som sagt nu är vi mer inne på neocons igen.

  ”(Sen är det en annan sak varför de som tjänade på att allt blev skit fortsätter att stödja teorierna).”

  Vilka är ”de” nu igen? Adam Smith? John Locke? Kanske du skall kalla dem Smithianer eller Lockeaner istället så även de får ansikten?

  ”Men om vi då går vidare och ser till implementering av de metoder som Marx förespråkade så är det ju en lång rad av framgångar varje gång man använder de Marxistiska metoderna.”

  Framgångar i vad? Datavetenskap? Rymdutforskning? Järnverksindustri? Logistik? Medicin? Eller menar du välfärdsindex som läskunnighet, sjukdomar och svält?

  ”Om man däremot använder de metoder som Leninister eller Maoister förespråkade så blir det skit. Återigen, eftersom de är idealistiska och inte materialistiska.”

  Är ditt argument att ingen någonsin gjort som Marx förepråkade? Eller glömde du nämna den kultur, det samhälle den nation som styrker påståendena du gör nu? Det räcker inte att säga saker funkar man behöver liksom exempel på hur det funkat.

 16. @Chr Ewrk:

  Men är inte könen helt lika och just därför behöver det kvoteras m.m.?

  För om man argumenterar att könen har olika positiva egenskaper så är ju dagens könsuppdelade samhälle inte i sig ett tecken på diskriminering, utan förmodligen ett resultat av våra olikheter.

  Det intressanta är att många moderna svenska feminister är särartsfeminister när det passar dem, och likhetsfeminister när det passar dem.

  Sen är väl poängen med sopgubbe-argumentet inte just att kvinnor skulle ha något att vinna på att börja jobba med sådana yrken, utan just att ”kvinnor är underordnade” är ett synsätt som är baserat på att man råkar blunda för alla de områden där män är mer utsatta än kvinnor. Och vill man ha in fler kvinnor (läs: lika många som män) i ledande positioner så måste man först förstå att vi i dagsläget har ett samhälle där kvinnor inte söker sig in de branscher och yrken som utgör rekryteringsbas för t.ex. styrelsepositioner.

  Jag säger inte att det samhället nödvändigtvis är idealt, men det är så det ser ut just nu. Vi kommer inte att få 50% kvinnor i förut mansdominerade områden utan att samtidigt öka andelen män i vård/skola osv.

 17. @Erik:

  Nej så är det ju inte. En ideologi förespråkar ju normalt ett visst resultat och ger förslag på hur resultatet ska uppnås. En materialistiskt ideologi som försöker uppnå ett visst resultat med en viss metod och misslyckas kommer ju att byta ut metoden, detta eftersom metoden aldrig är målet. En ideologisk ideologi kan däremot ha metod som ideologi. T.ex. moderaternas idé om att det blir fler arbeten om folk blir duktigare på att söka arbeten, hur många miljarder man än kastar på söka-jobb-utbildningar så blir det inte fler jobb men man fortsätter ändå.

  Det spelar ju ingen roll om ideologin får sitt namn efter en person eller inte. Innehållet är fortfarande detsamma.
  Ja nyliberaler förespråkar privatiseringar, vilket är en metod. De påstod att det skulle bli ett visst utfall men så blev det inte. Vad du menar är att nyliberalism därmed är en ideologi som förespråkar ett mindre effektivt samhälle, med ökad fattigdom och mer blint slöseri av skattemedel. Men det är ju bara en effekt av den metod deras ideologi förespråkar, de påstår ju hela tiden att utfallet ska bli ett annat.
  (Hade nyliberaler varit materialister så skulle de ha sett att metoden inte gav avsett utfall och slutat förespråka metoden, men de är idealister)

  Med den nyliberala vågen följde ju också en nedmontering av demokratin så det stämmer ju inte på en fläck. Alla stater som drabbades av nyliberalismen har mer hemlig polis, mer övervakning av medborgarna, mer statlig styrning av media, mer propaganda i skolan/indoktrinering, mindre politisk bredd i parlamenten osv. Många av dem har ju också arbetsläger och hemliga straff för regimkritiker.

  Nej ”de” är de som fick en massa skattepengar östa över sig. T.ex. Caremas chefer och ägare. För dem spelar det inte så stor roll att gamlingar sitter och ruttnar bort i förvaringsbås, de kommer ju fortsätta att hävda att lösningen på alla problem är att man öser ännu mer skattepengar över dem. Men de tror knappast på ideologin, de bara tycker om effekterna av den.

  Framgångar i ALLT. Internet t.ex. uppfanns helt och hållet genom en planekonomisk struktur, Rymdforskning sker enligt planekonomiska modeller i alla länder som skickat ut något i rymden. Medicin är ett ännu bättre exempel, när man hade statlig forskning och förbud mot läkemedelspatent i större delen av västvärlden så blommade medicinvetenskapen och läkemedlen. Sedan förde man in mer kapitalistiska idéer och allt blev skit.

  Man har som sagt gjort som Marx förespråkade massor av gånger. Men inget land har någonsin baserats helt på marxismen. Det största marxistiska projektet var ju andra världskriget då krigsansträngningen krävde planekonomi från alla inblandade och utvecklingen hoppade över ett århundrade eller liknande. Sedan fortsatte ju många stater med planekonomi på områden som man ansåg var för viktiga för att lämna över till ett sämre system, t.ex. USA:s rymdprogram, de flesta länders vapenindustrier, många läkemedelsindustrier, de flesta länders skolor och sjukhus osv.

 18. Män har i alla tider försörjt kvinnor och sin familj. Ingen skillnad i våran tid på den punkten. Dock får män mindre cred för det jobbet idag.

  Under en kort tid ville ”feminismen” ha like förutsättningar, innan den insåg att det inte gick. Tillbaka till det normala. Mannen försörjer kvinnan. Idag genom offentlig sektor och resursomfördelning via stat och skattesedel.

 19. @MJ:
  ”Jo men man måste ju reagera på postmodernism även när det är jämstäldister som anser att man får hitta på betydelser och sanningar.”

  Spot on.

 20. Media är idag mest skvaller vilket traditionellt kvinnor är bättre på. De är de som hela tiden talat om vad som händer i deras omgivning till sina närmaste vänner – aka ”skvaller”.

  Om män vill sluta att vara soptunnor i media som de är idag, så måste de återta ett grepp om media. Enda sättet att göra det på är att förvandla media från ett skvallermedium till ett medium baserat på fakta och resonemang. I samma ögonblick kommer det som kallas ”misandri” försvinna.

 21. .
  MANNLIG SOCIALARBETARE DREVS TILL SJÆLMORD GENOM TRAKKASERIER AV KVINNLIGA CHEFER:
  .
  -Arbetskamrater till den omkomne vittnade i tingsrætten.
  -Chefer fälldes i arbetsmiljömålet
  -Igår kom domen i arbetsmiljömålet där två av krokoms kommuns chefer stod åtalade för vållande av annans död. De båda kvinnlig cheferna fälldes och har omfattande bøter att betala før sina vidrigheter.
  .
  .
  Center partisten feministen manshataren ..Maria Söderberg Krokom kommunstyrelseordførande anser på Krokom kommun sin hemsida att:
  .
  ” Att de har gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död känns inte rimligt….”säger Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande , en kvinna uppenbarligen befriad från naturlig ødmjukhet.”
  I stællet før att ødmjukt acceptera o rspektera tingsrættens domstolsutslag kommer centerpoltikern m Søderberg øverklaga till ( ? førvaltningsrætt ) før att som hon ger uttryck før …bættre førstå.

  .
  .
  .
  Min fråga till Krokom kommuns styrelseordførande nazifeministen M Søderberg.
  — Vad anser du vara orimligt i detta sammanhang ?
  — Krokom kommun ær sedan tidigare starkt kritiserat av socialstyrelsen før sin kommun organisering… vilket du centerpolitiker M Søderberg ær ansvarig før.

  — Som førsta kommun i svergie , ær Krokom dær du M Søderberg fungerar som ansvarig ledande politiker , har du och dina feministiska politruker medvetet …PINAT..ihjæl en mænniska. Anser du dig inte ansvarig før denna makabra handling , oavsett ev åtgærder? Du centerpartiska feminist..
  .
  Kænner du Søderberg till skillnaden… Att åtgærda och Att skapa resultat ?

  Per Hagman.
  .

 22. @MJ:

  Tja, så har vi ju Teodor Adorno, Max Horkheimer och en massa Frankfurtskoletomtar som applicerat Marx *ekonomiska* klassanalys till en *kulturell* klassanalys. Men när det skedde hade Marx själv
  varit död i 50 år, så lasta inte Karl Marx för kulturmarxismen. Paul Gottfried, som definitvt inte tillhör vänstergänget själv,
  hävdar att kulturmarxismen har så lite med marxism att göra så att beteckningen är direkt vilseledande. Enligt Gottfried så anammade aldrig ”riktiga kommunister” Frankfurtskolans idéer om klass-kön-etnicitet-sex-whatever, och han går så långt att han hävdar att kulturmarxisterna inte ens längre har behov av Marx (ekonomiska) klassanalys. Därmed skulle de inte ens vara marxister i klassisk mening.

  Det överensstämmer med Tanja Bergqvists beskrivningar av pre-1989-Bulgarien, och min sambos beskrivning av pre-1989-Rumänien.

  Har inte Erik skrivit om detta också rätt nyligen?

  Möjligen kan man skulle på den italienska marxisten Antonio Gramsci, som fick den grumliga idén att applicera Marx ekonomiska analys på kulturområdet.
  Det är nåt decennium innan Frankfurtskolans korta saga. Nazisterna satte omgående p för vansinnet, och de flesta Frankfurtare var judar. Något jag noterat även gällde 60-talets amerikanska radfems.

  (Nej, jag är inte nazist.)

 23. @Magnus:
  Ja kulturmarxist är ju ett eget begrepp och har ingenting med marxism att göra. Hela kärnan i kulturmarxismen är ju direkt antimarxistiskt. Det är precis som marxism-leninism, bara ett begrepp som slitit med sig marxism under en epok då materialism hade högt anseende. Eller som Nationalsocialister som inte var vare sig nationalister eller socialister (det var ju Lenin som myntade begreppet socialchauvinister om socialdemokrater som såg det kapitalisternas krig som viktigare än arbetarnas frigörelse enbart på grund av patriotiska känslor, det var detta som nazisterna spann vidare på, lite som när bögarna gjorde bög till ett rumsrent begrepp), eller för den delen nyliberaler vilka inte alls är liberala.

 24. Apropå marxism, jag har googlat (häpp!)
  Wikipedia:
  ”Marxismen utgörs av en rad olika tankeriktningar som baserar sig på Karl Marx verk, teorier och olika tolkningar av dessa. Som normativ ideologisk inriktning är marxismen en starkt egalitär ideologi, vars huvudmål är ett samhälle med klart jämnare fördelning av ekonomiska tilldelningar och politiskt inflytande. Marxismen beskriver ett samtida samhälle med stora maktskillnader mellan grupper som ett resultat av skillnader i ägande. Dessa grupper kallas klasser. Marxismens centrala problem är hur stora grupper av människor som exploateras av mindre grupper med stora resurser, kan frigöra sig från detta genom att gemensamt utveckla ett klassmedvetande och införa ett mer jämlikt samhälle: det klasslösa samhället. Marxismen är en ideologi som i de flesta varianter förespråkar långtgående förändringar av samhället i mer jämlik riktning. Förändringarna gäller inte bara ekonomin utan även på olika sociala plan, till exempel genom stärkta rättigheter för kvinnor eller för minoriteter.
  En typisk aspekt av normativ marxism är den starka betoningen av konkreta, sociala levnadsförhållanden. Marxister är intresserade av hur människor faktiskt lever och hur konkreta förbättringar kan uppnås. De är mindre intresserade av utformningen av regler och politiska institutioner. Marxister betonar istället institutionernas resultat. Rättvisebegreppet handlar snarare om utkomst än om procedur. Det marxistiska frihetsbegreppet använder oftast inte ordet ”frihet”. Istället talar marxister om ”frigörelse”.”
  Är inte detta mycket likt radikalfeminism? ”Jämnare fördelning av ekonomiska tilldelningar och politiskt inflytande”, ”stora maktskillnader mellan grupper som ett resultat av skillnader i ägande”, grupperna för feminismen är förstås män, kvinnor istället för klasser och kvinnor ska frigöra sig med hjälp av medvetenhet om könsmaktsordningen och målet är självklart ett jämställt samhälle. Marxismen förespråkar samma slags förändringar av samhället som feminismen. Den normativa marxismen är också lik dagens radikalfeminism i att den är intresserad av människors verkliga levnadsvillkor, utfallet, om du vill, snarare än regelverken; ”rättvisebegreppet handlar snarare om utkomst än procedur”. ”Frigörelse” i marxism, ”kvinnans frigörelse” i feminism.
  Jag jämför de moderna identitetspolitiska maktpyramiderna med den marxistiska (rätta mig gärna om jag har fel, jag är långt ifrån någon expert på ideologier) beskrivningen av samhällshierarkin med människor indelade i klasser och inordnade i en maktpyramid. I den motsvarande indelningen hamnar numera, som bekant den vite, heterosexuella mannen i toppen och är därmed omöjlig att diskriminera mot eftersom han definitionsmässigt befinner sig högst i hierarkin – han finns inte med i de sk ”diskrimineringsgrunderna” man numera använder sig av t ex inom skolan. Människor ser alltså först och främst som representanter för grupper, inte som individer. Ingår inte det tänket i framförallt marxism? Vad ska man hellre jämföra den här viljan att kategorisera människor i grupper med given maktordning (och som ska spelas mot varandra) med?

 25. @Susanna:
  För det första så är det klart att en text på Wikipedia bara återspeglar vad någon nyliberal tonåring har snappat upp då han skummat igenom sina samhällskunskapsböcker. Politiska artiklar är helt värdelösa på wikipedia, även om de lyckas få något rätt ibland så kan man ju inte lita på det eftersom de håller så låg klass i snitt.

  MEN: Det är väl inte alls likt radikalfeminismen? Ta t.ex. förbudet mot sexköp, det har haft precis motsatt effekt mot vad feministerna önskade sig, men de fortsätter ändå att förespråka det, eftersom det är metoden som är viktig inte utfallet. När kartan och terrängen inte stämmer så gäller kartan = idealism.

  Vad de försökte skriva var -jämnare fördelning av ekonomiska tillgångar- vilket ju inte feministerna är ute efter alls, de vill ju att kvinnor ska styra över ännu mer ekonomiska tillgångar. Samma sak med politiskt inflytande (som förvisso är demokrati och inte marxism), feministerna vill ju att kvinnor ska ha mer piolitiskt inflytande och att detta ska bli mindre jämt fördelat.

  Indelningen i klasser är äldre än Marx, det formaliserades ju till och med i vissa samhällen (T.ex. hinduerna och romarna) ett par tusen år före Marx.
  Det finns ju inget som helst samband mellan den vetenskapliga, materialistiska, definitionen av olika klasser och den idealistiska postmoderna indelningen i maktgrupper. Om du t.ex. tar arbetarklass = den som måste sälja sin arbetskraft för att klara sig så kommer varenda en som finns i arbetarklassen att passa in där. Det finns inget att invända mot det, det är klart och absolut, sedan jämför du med vit + heterosexuell + man = mäktig och rik så ser du att 99,7% som stämmer in på gruppen inte stämmer med beskrivningen, eftersom det är tjaffs och påhitt. (Dessutom den absoluta motsatsen mot klassbegreppet eftersom man delar in efter egenskaper och definierar efter andra egenskaper)

  ALL politik utgår från kollektivism. Demokrati utgår dessutom från att alla regler i samhället måste vara kollektivt tillämpbara. Det där snömoset om individer är ju bara nyliberalt mumbojumbo.
  Hur skulle en individualistisk politik ens gå till? Skulle man t.ex. rösta på ett parti som tycker att Kalle Karlsson ska få utökade rättigheter? Skulle man stifta en lag om att Karla Karlasdotter har rösträtt?

 26. @Susanna: Intressant! En invändning jag har mot den maktpyramiden är att den är kollektivistisk. Givetvis finns det enskilda vita heterosexuella män som har mindre makt än någon ur de andra grupperna med genomsnittligt lägre maktpoäng. Ändå ska ALLA dessa män ta ansvar/känna skuld för att de har mer makt.

  Och hur blir det då när diskrimineringslagen ska tillämpas i domstol? Så vitt jag vet handlar ett mål om en (eller fler) individer som är målsägare mot en eller flera anklagade. Jag har aldrig hört talas om att eventuell skuld skulle ha att höra med vad andra okända personer inom den anklagades grupp sysslat med eller ej.

  Vidare på samma tema: Någon justitiekansler (?) hävdade att diskrimineringslagen bara gäller minoriteter (och kvinnor?). Nu är så vitt jag förstått lagtexten inte skriven så (vilket i så fall innebär att JK pratar strunt), men vad skulle poängen ha varit med det? Att minoriteter diskrimineras oftare köper jag, och därmed döms någon ur majoriteten oftare, men varför skulle det utesluta att någon minoritetsperson döms ibland?

 27. @Kjell:
  Hur blir det i domstol om nyliberaler kräver att KOLLEKTIVET småföretagare ska få sänkt skatt och man sedan lagstiftar om detta? Ska den småföretagare som är föremål för domstolsprocessen då bedömas utifrån vad andra småföretagare sysslat med?

  Nej precis, det där nyliberala tjattret om individualism kontra kollektivism är bara postmodernt skitsnack.

 28. @MJ: Du har vissa poänger… Definitionen på arbetarklass är betydligt tydligare än ”patriarkatet”. Däremot kan man säga att nästan alla överlever genom arbete (om man bortser från bidragssystem), undantaget en och annan som kan sitta på soffan hela livet efter ett arv. Dessutom är uppdelningen mellan ”arbetare” och ”tjänsteman” märklig, kan inte en arbetare utföra tjänster och arbetar inte en tjänsteman? Men nu jag väldigt OT Smile

  Jag använder måhända begreppet ”kollektivism” slarvigt… Självklart handlar politik om många människor, det jag vänder mig emot är just när alla människor i en grupp (som kvinnor) ses som homogena baserat på att något snittvärde i den gruppen (som lön) är lägra än snittet i någon annan grupp (läs män). Sedan drivs politiken för den ena gruppen och mot den andra, snarare än för de enskilda kvinnor (och män) som missgynnas.

 29. @MJ: Våra kommentarer går om varandra Smile

  Svaret på din domstolsfråga är förstås ”nej”. Det där lagförslaget är uppenbarligen kollektivt, i domstol handlar det om individer. En ”krock” om man så vill.

  OK, min inställning är att såväl kollektivet som individer styrs (och styr), det är inte antingen eller.

  Slutligen: jag är väldigt anti-postmodernistisk Smile

 30. @MJ: ”Skulle man t.ex. rösta på ett parti som tycker att Kalle Karlsson ska få utökade rättigheter?”
  .
  — Snælla MJ…det ær ju vad som pågår på en værldsbasis.
  Om du som enskild sæker ex till Harvard och hamnar i konkurens om studieplatsen med en ex neger med samma betyg / meriter etc som dig…så får negern studieplatsen mht att dennes førfader var slav etc.
  Negern har nu fått en ”rættighet” framfør den vita søkanden.
  Allt prøvat i USA,s høgsta domstol vilken anser att få en plats vid Harvard ej eg er en rættighet utan en møjlighet.
  I analogi med ovan førhållande sååå…..
  Samma sak med vita svenska feminister vilka anser att kvinnor skall ha andra mer utøkande rættigheter jmfrt med vita kaukasiska mænn.Med ungf samma argument…vi har varit førtryckta…i tusen år.
  Om nu inte denna opionstankevilja accepteras av næringsliv och andra samhællsaktører rent generellt , så vill feminister o mona muslim lagstifta i frågan.
  .
  Per Hagman.
  .

 31. På marxist.se finns en ganska lång text som beskriver hur den marxistiska feminismen är den enda rätta feminismen:

  Det finns också de feminister som menar att kön är en social konstruktion. Som förnekar att förtrycket är grundat på biologi men den förnekar också att det har med materiella faktorer att göra. Man kan inte förklara hur kvinnoförtrycket har uppstått. Man menar att den sociala konstruktionen är en produkt av en tidigare social konstruktion. Men var kommer den sociala konstruktionen ifrån? Jo från en tidigare sådan… men den då? Jo från en ännu tidigare… och så vidare. Denna inställning, som radikalfeminismen bygger på, är idealistisk. Den bygger på en idé, inte på en materiell grund i samhället. Det är bara marxismen som kan ge en förklaring till hur kvinnoförtrycket uppstod

 32. @Kjell:
  Tjänstemän är också arbetare men de säljer sina kunskaper istället för kroppsarbete. Att man skiljer ut dem beror på att de ofta har en priviligerad ställning. Precis som medelklassen (de som varken skulle få mer eller mindre av jämn fördelning)

 33. Helt galet ju, tack för detta punktprogram. Ett genuserspektiv ska genomsyra allt – vet politikerna ens vad de pratar om, har de läst sina egna statliga utredningar så att de vad vad det handlar om rent konkret? Skolväsendet är ju nästintill raserat, men de kanske inte har noterat det…

  Här är mitt föredrag om genusvansinnet från i förrgår, tyvärr dök inte kameramannen för Fri Folkbildning Tankesmedja upp, så jag haråtergett det jag pratade om i textform istället (är så ledsen videon inte blve av, hade ju kunnat läggas upp på 5 minuter och jag hade ju lovat att prata sakta – nu får jag aldrig veta om jag lyckades med det…). Galenskapen sammanfattad:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2014/02/20/genusforedraget-att-rasera-en-nation-med-genusvansinne-normaliseringsprocesser-nya-propositioner-och-forandringsagenter/

 34. @MJ: När kartan och terrängen inte stämmer så gäller kartan = idealism.

  Smile
  .
  LOL En gammal goding inom Armen,s kartografi…nu uppgraderad.
  .
  Per Hagman.
  .

 35. @MJ: Hæpp..nu går det Stock øver sten med MJ,s uttalanden.
  Hær behøvs ett førtydligande…..
  Produktion delas in i Tjænsteproduktion och Varuproduktion.
  Tjænsteproduktion skapar som oftast en immateriell tillgång…ex patent.
  Varuproduktion skapar genom ex førædling en ..fysisk vara.
  En CD skiva omfattar både en resultat av , tjænste som varu-produktion men med ett immmateriellt værde før upphovsmannen och materiel rætt før cd ægaren.
  .
  Per Hagman.
  .

 36. @MJ:

  Förslagen = Ideologins praxis, konstigare är det inte.

  När man börjar använda begrepp som ”ideologisk ideologi” så är det något som gått snett.

  Moderaternas ideologi beskrivs snarare att det blir fler människor i arbete om man tjänar på att arbeta – vilket inte skall ställas mot en fantiserad utopi utan mot verklighetens alternatiiv där det enligt dem var för många förtidspensionerade, sjukskrivna etc.

  Poängen var inte namnet. Nu svarade du inte på min fråga. Poängen var att vi vet vem du menar med Marx (och flera andra) men vem är nyliberalerna du pratar om?

  Vad nyliberaler påstår kommer att hända är irrelevant. Varken de eller någon annan kan garantera utfall. Det är sånt vi har vetenskap till. Innan vetenskapen brukade man skylla på gud.

  Jag menar ingenting, det är DU som pratar om nyliberalism. Inte jag.-För allt i världen vet jag fortfarande inte vem ”de” där nyliberalerna du pratar om är.

  De påstår, de påstår…. jag har redan förklarat att det inte spelar någon roll vad nyliberalerna påstår.

  Gällande den nyliberala vågen så är det där är bara luddigt flum. Vilka personer och länder pratar du om? Och jämfört med vilka personer och länder? Och på vilken nivå? Lokal? Regional? Nationell? Global?

  Sedan det här om arbetsläger och straff mot regimkritiker. Vilka har det och jämfört med vem? Frankfurtskolans ”samhällforskare” valde att sticka till USA när nazister och kommunister krigade.

  Carema är nutid och har absolut ingenting att göra med ämnet vi pratar om.

  Beträffande ”planekonomisk struktur” så besvarar det inte någon av mina frågor och i övrigt är så luddigt att det säger ingenting om någonting.

  Angående Rymdförskning, först sade strukturer, nu modeller. Jag blir bara fascinerad över att du tror dig ha kommunicerat någonting med sådana ord.

  I din kommentrar om medicin är det ”västvärlden” som helhet som skall blomstra. Verkligen specifik beskrivning, och blomstra jämfört med vilket alternativ? Enligt Chomsky och ett gäng andra källor är enda orsaken det ens fanns nobelpristagare i medicin i Frankrike efter kriget var att en av motståndsrörelsens hjältar var darwinist, utbildad i USA.

  Ännu mer luddigheter ”man” förde in ”kapitalistiska ideer” säger heller ingenting. Säger inte vem som gjorde det, inte var och för övrigt var det nyliberalism nyss, nu är det kapitalism???

  Sedan tar du upp hur man har gjort som Marx förespråkade? Jaså? Vem har gjort det och i vilket sammanhang? Du nämner att inget land har baserats ”helt” på marxismen. So what? Vissa länder är det mer andra är det mindre att ingen har det ”helt” är ingen ursäkt att inte specificera alls.

  Andra världskriget är heller ingen specifik information. Säger ingenting. Det var en kapitalistisk ekonomi USA som byggde en krigsindustri samt lånade ut enorma summor pengar till England. Så ditt argument är att marxism funkar bara man har en kapitalistiskt skapad ekonomi först eller?

  Det där är ju det återkommande problemet med Marx ideer. De bygger helt och hållet på att marxister tar över en redan ekonomiskt stark stat och fördelar om en ekonomi de varken skapat eller förstår sig på…. Sedan dräper de guldgåsen och så är kollapsen en tidsfråga.

 37. @Magnus:

  Bra där! Ja det är ett känsligt ämne, inte minst när nazister, massmördare och allehanda konspirationsteoretiker svänger sig med det något missvisande begreppet.

  Det är, tack vare medias makt, politiskt självmord att kritisera feminism. Till och med vanligt folk blir misskrediterade för det. Det vore däremot hybris att kritisera politisk korrekthet. Bortsett från benämningar är det ändå mest intressant, att idéerna är såpass högaktuella än idag. Både vad gäller politisk korrekthet i allmänhet, och feminism i synnerhet.

  En behöver knappast vara konspirationsteoretiker, eller värre, för att inse det praktiska med dessa ideologiska idéer. För att se dess potential i att söndra och härska. Jämställdhetsdebatten är trots allt nio tiondelar könskamp, provokationer, idioti och trams.

  Hen (bara för att klämma in ett ideologiskt pronomen någonstans) som skrev det där om många liberala feminister, att de köper tankegodset rakt av, har kanske en poäng. Mitt intryck är att många till synes resonabla feminister rabblar haranger om patriarkala strukturer, genusordningar och vita heterosexuella cis-män i sömnen. Baklänges.

  För att vara cynisk föreligger säkert också drömmen om att ta plats som nästa generations kulturskribenter hos en hel del.

  Passar på att kasta in ett vedträ. Många som hänger på den här kanten av jämställdhetsdebatten tycks köpslå med dessa feminister. Kanske för att de framstår som mer resonabla, eller mindre rabiata, än knäppgökarna som springer runt på stan och klipper papperskukar och skriker könsord.

  Jag finner det något märkligt eftersom, ideologiskt sett, faller dessa äpplen inte långt från träden.

 38. @Susanna:

  Det som i Wiki-artikelns kallas ”normativ marxism” är marxism. Karl Marx, i alla fall hans senare produktion, handlar främst om ekonomi.
  Det är Antonio Gramsci som börjat applicera marxistisk klassanalys på kultur,
  som det går snett. När det sker har det gått 40 år sedan Marx dog och Sovjetunionen har precis fått Stalin som ledare, så vad en italiensk marxist anser om kultur väger nog ganska lätt i den enda marxistiska stat som existerar då – svält och nyligen avslutat inbördeskrig. Däremot fick Gramscis tankar fotfäste i Tyskland (Frankfurt), tysk-judiska marxister flydde till University of Columbia 1934, deras idéer får fäste där, och efter kriget åker de tillbaka. Vilket kan vara en förklaring till att kulturmarxism är ett fenomen i Väst.

  Marx idéer om kritisk teoribildning återfinns inom kulturmarxismen, men Marx själv ägnade sig åt ekonomi och i viss mån sociologi (som en bieffekt).
  Kritisk teoribildning finns tidigare hos Hegel och kanske ännu mer hos Kant.

  Frankfurtskolastiker ansåg att ALL vetenskap måste ske utifrån en kritiskt perspektiv. Det i sin tur har anammats inom sociologi av Foucault och Jean Baudrillard.

  Och då är vi där som Gottfried påstår, att kulturmarxism inte har mycket med marxism att göra längre.

  Däremot har den mycket att göra med radikalfeministernas teoribildning, bl.a. Foucaults maktordningar (könsmaktsordning anyone?)

 39. @nejnej:

  ” rabblar haranger om patriarkala strukturer, genusordningar och vita heterosexuella cis-män i sömnen.”

  Papegojor.

  Vad fan är det MED dagens vänster?? Min morfar, som dog för 25 år sedan, och endast hade 7-årig folkskola bakom sig, var syndikalist/anarkist (och antimarxist). Han kunde redogöra väldigt tydligt för vänsterns politisk-ekonomiska teorier. När han dog lämnade han en rejäl bokhylla med litteratur efter sig, jag har kvar massor. Fick slåss lite med morsan (f.d. SO-lärare) om en del böcker… I alla fall, gubben hade en samhällsvetenskaplig allmänbildningsnivå som var imponerande, och han hade läst sig till det mesta själv och gått på studiecirklar på ABF. På den tiden ABF inte ägnade sig åt hantverkskurser. Han hade inte mycket till övers för Habermas, Adorno och andra fjantar.

 40. @Magnus:

  ”Tja, så har vi ju Teodor Adorno, Max Horkheimer och en massa Frankfurtskoletomtar som applicerat Marx *ekonomiska* klassanalys till en *kulturell* klassanalys.”

  Marx har inte gjort en analys utan två. Marxister hoppar steppdans mellan de bägge ideerna enligt Håkan Arvidsson (som lagt många år av sitt liv på dessa ideer)
  http://genusdebatten.se/ljusets-fiender-del-3-hakan-arvidsson-pa-timbro-seminarie-om-pk-vanstern/

  ”Men när det skedde hade Marx själv varit död i 50 år, så lasta inte Karl Marx för kulturmarxismen.”

  Nu utgår du som de flesta från att Marx har en konsekvent analys. Marx har två analyser. De kan beskrivas som en moralisk (Rouessaunsk) och en ekonomisk. När ekonomier går fel håll hoppar Marxister över till moraliska argument. Att säga detta inte är Marx fel är att missa hur det kommer sig marxister attackerar varandra över vem som har mest rätt.

  ”Paul Gottfried, som definitvt inte tillhör vänstergänget själv,
  hävdar att kulturmarxismen har så lite med marxism att göra så att beteckningen är direkt vilseledande.”

  Vilket även är vad marxisterna i grupp 1 säger om marxisterna i grupp 2. Varför skulle vi lyssna mer just på grupp 1? Hur bedömer vi vem som har den äkta marxismen? Utan klara direktiv så kan det hela bara leda i en riktning: Man gör upp med våld (revolution)

  ”Enligt Gottfried så anammade aldrig ”riktiga kommunister” Frankfurtskolans idéer om klass-kön-etnicitet-sex-whatever, och han går så långt att han hävdar att kulturmarxisterna inte ens längre har behov av Marx (ekonomiska) klassanalys.”

  Enligt Gottfried kanske det (och förmodligen även enligt Jurgen Habermas. Men vid vilken ceremoni utnämnde Marx Gottfried till sin efterträdare nu igen? I boken ”Critical Theory – An introduction” som bland annat citerar Karl Marx så kallas kulturmarxism för ”Western marxism” och medan marxism kallas ”Revolutionary marxism”

  ”Därmed skulle de inte ens vara marxister i klassisk mening.
  Det överensstämmer med Tanja Bergqvists beskrivningar av pre-1989-Bulgarien, och min sambos beskrivning av pre-1989-Rumänien. Har inte Erik skrivit om detta också rätt nyligen?”

  I boken ”Humaniora i Sverige” så samlar Professorn i idéhistoria Svante Nordin det hela under ”Postmarxism”. Huruvida det är marxism eller inte blir liksom irrelevant eftersom alternativet är att marxism inte existerar längre på samhällsnivå.

  ”Möjligen kan man skulle på den italienska marxisten Antonio Gramsci, som fick den grumliga idén att applicera Marx ekonomiska analys på kulturområdet.”

  Inte bara han heller, det var nog knappast en person utam snarare en grupp marxistiska teoretiker som tillsammans åstadkom den effekten. Den första som på allvar attackerade nationell kultur var Georg Lukacs under Bela Kuns korta styre i Ungern. Sedan har man tittat på vad folk som Gramsci och Adorno skrev men det är framför allt personer som Herbert Marcuse som skall ha iscensatt ideerna i verkligheten i västvärlden.

  ”Det är nåt decennium innan Frankfurtskolans korta saga. Nazisterna satte omgående p för vansinnet, och de flesta Frankfurtare var judar. Något jag noterat även gällde 60-talets amerikanska radfems.
  (Nej, jag är inte nazist.)”

  Om man inte är kollektivist så skyller man inte vad några få intellektuella judar gör på hela judiska folkgruppen heller. Däremot kan den paranoia som genomsyrar ett antal akademiska ”teoerier” förklaras med att grundarna var judar, en folkgrupp som historiskt bevisligen var förföljd (vilket skedde långt före nazismen) och hade all orsak att vara paranoida. Att paranoia är förståelig gör dock inte ideer baserade på paranoia mer vettiga.

 41. Om man skiter i metadebatten om vad marxism är, och tittar på Toklandets uppräkning av lättölsliberalerna (2.2% mouhaha) kvinnor tycker.

  *Det måste bli accepterat att göra vinst i alla offentligt finansierade verksamheter.

  OK, kvinnorna ska vara egenföretagare inom sådant som är offentligfinansierat idag. Inte sidospår till basindustri, teknik, kultur etc.

  *Lyft fram kvinnor som är innovatörer, uppfinnare och företagare.

  Cirkelresonemang

  *Omfördela innovationsstöden så att de i större utsträckning kan användas inom tjänsteutveckling och mindre företag.

  Men nu är det så att Sverige är ett EXPORTBEROENDE land som exporterar RÅVAROR som malm, jordbruksprodukter och skog, och förädlade råvaror, som lastbilar, kanoner, spannmål och papper. Vi LEVER på att exportera prylar, inte exportera ivriga bävertanter i servicesektorn, som var Mauds våta dröm.

  *Tillväxtprogrammen ska ha ett genusperspektiv. De som finns med och styr de ekonomiska satsningarna inom tillväxtprogrammen ska ha kunskap om genus och makt samt tillämpa ett genusperspektiv.

  Nej, de ska ha kunskap i EKONOMI och såpass mycket samhällskunskap att de förstår hur VÄLSTÅND SKAPAS!

  *De som bereder och beslutar om samhällets investeringsstöd och lån ska ha kunskap om genus och makt samt tillämpa ett genusperspektiv.
  *De som bereder och beslutar om samhällets investeringsstöd och lån samt de som styr de ekonomiska satsningarna inom tillväxtprogrammen ska redovisa hur medlen använts ur ett genusperspektiv.

  Yadda yadda.

  *De som beslutar om samhällets investeringsstöd och lån ska behandla företagsformer på ett likvärdigt sätt.

  Det blir ju lite svårt eftersom företagsformen enskild firma, handelsbolag resp. aktiebolag skiljer sig radikalt åt, vad gäller personligt risktagande. Hade de tänkt att ALMI skulle ägna hälften av sin tid att sitta i konkursförhandlingar med kvaddade serviceföretagares AB:n?

  *Exportrådet ska aktivt verka för att öka exporten inom traditionellt kvinnodominerade sektorer.

  Hahahaha!! De är sanslösa. Kolla vilka Sveriges exportföretag är och vad vi exporterar. Visserligen finns det ett antal kvinnor inom vårdsvängen som exporterar sig själva till Danmark och Norge, men de är nog KNAPPAST intresserade av att sälja sig själva som enmansföretagare…

  *Det tillskapas riskkapitalförsörjning särskilt för företag som drivs av kvinnor.

  Ska bli intressant att se vad riskkapitalisterna vill ha för avkastning på sina pengar på högriskprojekt. Avkastning och risktagande brukar hänga ihop…

  *En företagarcheck särskilt för kvinnor på 50 000 kr som kan användas till support och rådgivning för uppstart och övertagande av företag.

  En månadslön med sociala avgifter. Schangdobelt värre. En egenföretagare bör nog omsätta runt en miljon/år och anställd om hon ska kunna leva på det.

 42. @nejnej:

  ”Bra där! Ja det är ett känsligt ämne, inte minst när nazister, massmördare och allehanda konspirationsteoretiker svänger sig med det något missvisande begreppet.”

  Massmördare (dvs Breivik) kopierade begreppet från en bok om frankfurtskolan som varken säger att nån skall få ha ihjäl ungdomar på en ö eller att man får skylla sina galenskaper på att man kämpar för eller mot en medeltida religion. Det faktum att massmördare kan läsa och skriva betyder inte man i nazi-stil behöver anordna bokbål för de texter som nämnda mördare kopierade från.

  ”Det är, tack vare medias makt, politiskt självmord att kritisera feminism.”

  Anledningen det är politiskt självmord att kritisera feminism är inte medias makt utan luddigheten i begreppet feminism i sig (NAFALT). Jag har redan i telefon berättat för P1 debatt att jag inte bedömer vad jag tycker om något utifrån vad feminister tycker om det. Som sagt, jag är kritisk mot hur debatten förs.

  ”Till och med vanligt folk blir misskrediterade för det.”

  Faktum är att till och med feminister blir misskrediterade för det. Flera av dem vars åsikter jag refererar till har identifierat sig som feminister. Det är bara inte deras åsikter som kommer fram när man pratar feminism på samhällsnivå.

  ”Det vore däremot hybris att kritisera politisk korrekthet. Bortsett från benämningar är det ändå mest intressant, att idéerna är såpass högaktuella än idag. Både vad gäller politisk korrekthet i allmänhet, och feminism i synnerhet.”

  Samma sak där, anledningen det är problematiskt att kritisera politisk korrekthet är luddigheten i begreppet. Ur min förståelse handlar PK främst om att extrema vänstern mobbar ut ”mindre ren vänster”. PK är alltså en radikalisering av politisk vänster. I USA finns det även höger-PK men när min klass hade en lektion i PK på universitetet så var det enbart vänster det handlade om i Sverige.

  ”Mitt intryck är att många till synes resonabla feminister rabblar haranger om patriarkala strukturer, genusordningar och vita heterosexuella cis-män i sömnen. Baklänges.”

  Jovisst, men kan de grunda de där i något annat än ren persondyrkan är ju den riktiga frågan. Många av de där ”teorierna” är ju bara ideologiska tvångströjor man sätter på forskningen.

  ”För att vara cynisk föreligger säkert också drömmen om att ta plats som nästa generations kulturskribenter hos en hel del.”

  Vilket är vansinne för det finns redan nu ingen kultur att ”skribera mot”. Dagens kulturskribenter kan i hög grad anses slåss mot 50-talets mediabild. De måste slåss mot varandra för de har ingen riktig fiende att bekämpa.

  ”Passar på att kasta in ett vedträ. Många som hänger på den här kanten av jämställdhetsdebatten tycks köpslå med dessa feminister. Kanske för att de framstår som mer resonabla, eller mindre rabiata, än knäppgökarna som springer runt på stan och klipper papperskukar och skriker könsord.”

  Jag upprepar samma sak som jag sade till tjejen på P1 i telefon (jag vet inte om hon vill ha sitt namn nämnt). Om feminister håller med mig håller jag med feminister. Om feminister inte gör det är jag inte med dem. Min åsikt styrs inte av vad feminister har för åsikt.

  ”Jag finner det något märkligt eftersom, ideologiskt sett, faller dessa äpplen inte långt från träden.”

  Vi håller med dem i vissa saker, vi håller inte med dem i andra saker. Det är en vanlig politisk diskurs, inget konstigt med det allt. Det konstiga är tvärtom att man vill ha en debatt där alla från början tvingas tycka lika.

 43. Det pratas väldigt mycket om olika personers teorier. En del verkar glömma detta är internet, det är bara att länka. Jag passar på att föregå med gott exempel här har ni iqsquared diskussion om marxismens ekonomiska giltighet. Bara att argumentera. Förslag: Plocka ut något ni gillar och berätta vid vilken tidpunkt (typ 0,00,00) den delen finns. Jag såg den här videon för ett antal dagar sedan och man kan lära sig en hel del från bägge sidors debattörer.

 44. @Erik:

  Syftade snarare på svårigheten att föra en diskussion om begrepp som kulturmarxism i dagens mediaklimat, inte minst efter tradgedin på Utöya. Förespråkar förstås varken munkavel eller bokbål.

  Ja, det är sant att begreppsförvirring används flitigt av feminister. Synd bara att NAFALT inte är applicerbart på vissa grupper, som t.ex. män. Feministisk språkkonstruktion är väldigt fascinerande, även om det sällan kompenserar för bristande logik.

  Håller annars med om det mesta du skriver här, även om jag gärna understryker medias makt och inflytande.

  Är förstås också för öppen debatt där människor inte förväntas tycka lika, och på tal om det. Lycka till!

 45. @Erik:
  ”Förslagen = Ideologins praxis”
  Så hur fungerar det med en materialistisk ideologi där man byter praktik om utfallet inte blir det önskade?

  Idealistisk ideologi ska det vara, inte ideologisk.

  Det är ett helt annat förslag från moderaterna, även om det bygger på samma feltänk om att jobben skulle bli fler om fler ville försökte få jobb. Där utfallet är det samma, arbetare har fått mindre pengar och det är mindre lönsamt att arbeta efter de åtgärder som moderaterna m.fl. genomförde under den parollen. Man sänkte ju inkomstskatten (mest för de som redan tjänade mest på att arbeta) och höjde en massa andra skatter, främst punktskatter, för att staten skulle få in lika mycket pengar fortfarande. De skatter man höjde var sådana som främst betalades av personer med låga inkomster. RESULTATET av politiken var alltså det motsatta, att det blev mindre lönsamt att arbeta.
  Innebär det då: Modertarenas ideologi = det ska vara mindre lönsamt att arbeta?

  Vem är nyliberalerna?? Är det en NANALT-teori du har eller vad?
  Exempel på nyliberaler är ideologerna bakom Reagan och Thatcher.

  Eller så kombinerar man vetenskap och ideologi, alltså materialism.

  Jag kan ju inte räkna upp alla länder men vi kan ta USA och Sverige. Med nyliberalismen följde i bägge länderna betydligt mindre demokrati, alltså mer repression, mer indoktrinering, införande av åsiktsbrott osv. I USA har det hållit på längre och man hade också en betydligt lägre demokratisk nivå till att börja med.

  För att ta ett exempel så håller USA idag 25% av världens samlade fångpopulation, som slavar, sedan har de en nästan lika stor fångpopulation till i en slags limbo-fängelser där de placeras efter att de avtjänat sina straff men förklaras i någon form av förlust av medborgerligt förtroende, fångläger. Man kan vidare fällas för hemliga brott i hemliga rättegångar och få hemliga straff (populärt kallat för försvinnanden i andra diktaturer). Det ska jämföras med före nyliberalismen då USA inte hade dödsstraff och repressionen låg på ungefär samma nivå som i västeuropa, fångläger fanns inte och försvinnanden fanns inte.

  Carema har att göra med definitionen av ideologi.

  Strukturer och modeller avser samma sak. Du får gärna använda en annan terminologi om du vill.

  Ja det var det också. Sverige sprang förvisso snabbare än alla andra i den medicinska vetenskapen men hade också de mest radikala marxistiska modellerna för medicinen. Det blomstrade jämfört med de länder där man använde kapitalistiska modeller och det blomstrade jämfört med dagens system där man lämnat medicinen åt kapitalismen.
  Ett läkemedelsföretag på den kapitalistiska marknaden arbetar för att tjäna pengar, inget annat värde är intressant och skulle de göra något annat så skulle de konkurreras ut av något annat företag. Detta innebär att läkemedelsföretagen är helt ointresserade av att göra folk friska, för friska människor köper inga mediciner. Dessutom innebär patenten att forskningen går långsammare, när en person upptäcker en sak så patenteras den och ingen annan får använda den på viss tid, forskar man fram en förbättring dagen efter den första upptäckten så släpper man inte den förrän den första patenten gått ut.
  Det är det som är skillnaden. En planekonomisk läkemedelsindustri får istället i uppdrag att göra folk friska, till så låg kostnad som möjligt. Det är inte ens den kapitalistiska läkemedelsindustrins uppdrag att göra folk friska, de är snarare intresserade av att folk ska vara sjuka men vid liv. (Vilket de ibland inte ens håller hemligt, som när de råder diabetiker att äta det de blir sjuka av och sedan köpa dyra mediciner som motmedel)

  Nyliberalism är kapitalism.

  Jag gav ju exempel, läkemedelsindustrin i Sverige och rymdprogrammen i USA t.ex.

  USA var ingen kapitalistisk ekonomi under andra världskriget, det var en utpräglad planekonomi. Dessutom var USA en utpräglad socialdemokratisk välfärdsstat före kriget. USA högerextremism startade först efter kriget.

  Nej Marx ideér fungerar utmärkt även om man t.ex. tar ett gäng gerillakrigare och sätter dem i en obebodd djungel. Tio år senare finns det skolor, sjukhus, vägar, fabriker, välfärdssystem m.m. i djungeln och levnadsstandarden i djungeln är högre än i resten av, det kapitalistiska, landet. Så hög att folk börjar emigrera till Farclandia och staten måste bomba bort hela skiten för att de inte kan acceptera att djungelkrigarna hade rätt.

 46. @Erik. Just det, György Lukács, hur f-n kunde jag glömma honom. Han har ju gjort minst lika mycket skada som Gramsci.

 47. @MJ: MJ…VAD får du allt i från…nu går det Stock øver Sten IGEN..du skriver att :
  ”Det är inte ens den kapitalistiska läkemedelsindustrins uppdrag att göra folk friska, de är snarare intresserade av att folk ska vara sjuka men vid liv.”

  — Snælla MJ… lækemedelsindustrin… vilket består av føretag øver hela værlden har inget som du skriver …uppdrag. Läkemedelsindustrin har idag stora utmaningar… øver hela værlden. LM Industrin skall korta ledtiderna från forskning och utveckling till nödvändiga godkännanden från inter /nationella institut som WHO , HHS.Gov eller USA,s US Department of Health & Human Services dær ex FDA ær en byrå , för den marknaden som produkten ska marknadsföras på. Därefter ær LM industrins målsættning att produkten produceras …kostnadseffektivt… med mycket höga kvalitetskrav.
  ———————
  I svergie , på samma sætt som i ditt kapatalistiska USA har vi det Svenska Folkhælsoinstitutet.Detta institut har ett politiskt… uppdrag.. næmligen att identifierar de folkhälsofrågor som behöver tydliggöras och där effektiva insatser kan göras , verka för likvärdiga förutsättningar för god hälsa detta genom att följa befolkningens hälsoläge och analysera bakomliggande faktorer och utvärdera folkhälsoinsatser hærvidlag dærmed främja hälsa förebygga sjukdomar etc etc etc.
  ————————————-
  Øvergripande styrning avs lækemedel i svergie sker genom regeringens
  Regleringsbrev.
  ————————————-
  Alltså MJ…LM industrin har inget generellt uppdrag , utan arbetar utifrån Nationella o Internationella politiskt / statliga… BEHOV.
  Att LM industrin har ett ”intresse” av att folkens ær sjuka och LM industrin ej har intresse av att gøra folk friska… uppfattar jag som ett rætt vrickat argument.
  LM industrin har VERKLIGEN ett intresse , i att bidra till att folk blir ….friska.
  Inga friska = inga kunder…fattar du…
  .
  Per Hagman.
  .

 48. @Per Hagman:
  Jo, i en kapitalistisk ekonomi har alla företag samma uppdrag: att tjäna pengar. Om det inte fanns statlig kontroll av läkemedel så skulle de sälja preparat som gjorde friska sjuka, de skulle sälja verkningslösa preparat osv. Den statliga kontrollen är ju en broms eftersom oreglerad kapitalism inom läkemedel helt enkelt skulle vara livsfarligt för resten av ekonomin.

  Nej ett privat bolag arbetar inte för någon annan sammanslutnings behov, det finns till och verkar enbart för sina ägares behov, inget annat. Tjänar man pengar på att låta barn svälta ihjäl så kommer kapitalistiska bolag se till att barn svälter ihjäl, är det mer lönsamt att skjuta dem så kommer kapitalisterna att skjuta dem.

  Det har inget med moral att göra. Skulle det ligga pengar i att se till att så många barn som möjligt var friska så skulle vi ha fullt av privata bolag som sysslade med det istället.

 49. @MJ:

  ”Så hur fungerar det med en materialistisk ideologi där man byter praktik om utfallet inte blir det önskade?”

  Då har man uppenbarligen begripit vad jag säger, nämligen att ideologin är inte mer värd än metoderna den förespråkar.

  ”Idealistisk ideologi ska det vara, inte ideologisk.”

  Där är det tvärtom, då anser man ändamålen helgar medlen. Alltså då är det medlen som satts först. I genusdebatten ytterar sig detta i form av så kallad ”teori” (ideologisk tvångströja ibland kallad ”paradigm”) som styr forskning.

  ”Det är ett helt annat förslag från moderaterna, även om det bygger på samma feltänk om att jobben skulle bli fler om fler ville försökte få jobb.”

  Nej, man tror fler skulle få jobb, man tror inte jobben skulle bli fler. För att få fler jobb så har man försökt med skattesubventionerade jobb, det här har i integrationsdebatten sågats av nationalekonomen Tino Sanandaji som säger resultaten är usla. Det blir inga ”riktiga” jobb.

  ”Där utfallet är det samma, arbetare har fått mindre pengar och det är mindre lönsamt att arbeta efter de åtgärder som moderaterna m.fl. genomförde under den parollen. Man sänkte ju inkomstskatten (mest för de som redan tjänade mest på att arbeta) och höjde en massa andra skatter, främst punktskatter, för att staten skulle få in lika mycket pengar fortfarande.”

  Mycket möjligt men det här har noll relevans med allt jag sagt. Däremot är det tur för moderaterna då att socialdemokraterna efter Göran Persson valt två katastrofalt usla kandidater för högsta posten. Det är även tur för moderaterna att sossarna regelbundet orsakar skandaler åt sig själva. Folk som stjäl böcker, folk som super och sist men inte minst Omar-affären.

  Slutligen är det också tur för moderaterna att du slösar tiden med att klaga på moderaterna och tur för SD att dem som har problemm med dem är lika korkade och tror de tjänar på att klaga och demonisera. 100 års historia säger att det inte funkar men underskatta inte dumheten hos ”teoretisk grund”

  ”De skatter man höjde var sådana som främst betalades av personer med låga inkomster. RESULTATET av politiken var alltså det motsatta, att det blev mindre lönsamt att arbeta. Innebär det då: Modertarenas ideologi = det ska vara mindre lönsamt att arbeta?”

  Snarare att det är mindre lönsamt för vissa och mer lönsamt för andra… Spelar ingen roll i dagsläget för valet avgörs av hur det går för Centern och Kristdemokraterna.

  ”Vem är nyliberalerna?? Är det en NANALT-teori du har eller vad?
  Exempel på nyliberaler är ideologerna bakom Reagan och Thatcher.”

  Min fråga var inte vilka politiker de stod bakom. Min fråga var vilka de är, alltså specifikt namnen på personerna.

  ”Eller så kombinerar man vetenskap och ideologi, alltså materialism.
  Jag kan ju inte räkna upp alla länder men vi kan ta USA och Sverige. Med nyliberalismen följde i bägge länderna betydligt mindre demokrati, alltså mer repression, mer indoktrinering, införande av åsiktsbrott osv. I USA har det hållit på längre och man hade också en betydligt lägre demokratisk nivå till att börja med.”

  Ok, och detta Jämfört med vem som hade det bättre?

  ”För att ta ett exempel så håller USA idag 25% av världens samlade fångpopulation, som slavar, sedan har de en nästan lika stor fångpopulation till i en slags limbo-fängelser där de placeras efter att de avtjänat sina straff men förklaras i någon form av förlust av medborgerligt förtroende, fångläger.”

  Slaveri är olagligt i USA så uppenbarligen håller de sig inte med Obama som president med vad som i juridisk menig kallas slavar. At du sedan vill kalla saker ”slaveri” ändå för retorisk effekt är bortslösat på mig. Precis lika bortslösat som när Ali Esbati vill byta ut ”Hur mycket invandring” tål Sverige mot ”hur mycket rasism tål Sverige”. Helt oviktigt vilken av dem man har. Desto viktigare vem som är ”rasisterna” och vem som är ”invandrarna” men istället tvingas vi se ytligt nonsens.

  ”Man kan vidare fällas för hemliga brott i hemliga rättegångar och få hemliga straff (populärt kallat för försvinnanden i andra diktaturer).”

  Hur ofta sker detta? Och jämfört med vilken diktatur?

  ”Det ska jämföras med före nyliberalismen då USA inte hade dödsstraff och repressionen låg på ungefär samma nivå som i västeuropa, fångläger fanns inte och försvinnanden fanns inte.”

  Vilket årtal pratar du nu om? Du ka för övrirgt tycka vad du vill om nyliberaler och neokonservativa men de drev inte igenom Patriot act för att de är neokonservativa, de drev igenom det för att plan krashade i i höghus i New York.

  ”Carema har att göra med definitionen av ideologi.”

  Dumheter, Carema har att göra med misskötsel. Det är bara att ta ifrån dem deras kontrakt och ge dem till personer som sköter det bättre.

  ”Strukturer och modeller avser samma sak. Du får gärna använda en annan terminologi om du vill.”

  Det är inte termerna, som är problemet, utan att vad de betecknar i sig är helt intetsägande. Du kan hitta på 100 nya ord om du vill så länge VAD de associerar till är intetsägande har de alla samma fel. Du pratar om lingvistsisk ”performance” (ljud) jag pratar om lingvistisk ”competentce” (innehåll)

  ”Ja det var det också. Sverige sprang förvisso snabbare än alla andra i den medicinska vetenskapen men hade också de mest radikala marxistiska modellerna för medicinen.”

  Termen modell säger fortfarande ingenting. Det här påminner om moderna reklammfilmer. Vår märke är så muycket bättre än de tre närmast ej specificerade konkurrenterna. Testa förslagsvis att inkludera namn på personer, länder och testa även på att specificera tidpunkter. Använd även gärna den moderna uppfinningen ”länk”.

  ”Det blomstrade jämfört med de länder där man använde kapitalistiska modeller och det blomstrade jämfört med dagens system där man lämnat medicinen åt kapitalismen.”

  Namn på berörda länder, personer och tidpunkter saknas fortfarande. Vårt märke är bättre än ej namngivna konkurrenter…

  ”Ett läkemedelsföretag på den kapitalistiska marknaden arbetar för att tjäna pengar, inget annat värde är intressant och skulle de göra något annat så skulle de konkurreras ut av något annat företag. Detta innebär att läkemedelsföretagen är helt ointresserade av att göra folk friska, för friska människor köper inga mediciner.”

  Vad bra, då kan du starta ett företag som gör folk friska och eftersom de andra ju inte gör det lär du konkurrera ut dem illa kvickt när kunder får veta att du botar sjuka medan de inte gör det. Ditt företag lär ju mosa konkurrensen eftersom det har så mycket bättre produkter för pengarna.

  ”Dessutom innebär patenten att forskningen går långsammare, när en person upptäcker en sak så patenteras den och ingen annan får använda den på viss tid, forskar man fram en förbättring dagen efter den första upptäckten så släpper man inte den förrän den första patenten gått ut.”

  Det är inte ”en person” som gör upptäckter i forskningen. Det är mängder av forskare världen runt som tillsammans gör upptäckter. Udantaget verkar vara humaniora där fortfarande det går ut på att vara ensam om en ”teori”.

  ”Det är det som är skillnaden. En planekonomisk läkemedelsindustri får istället i uppdrag att göra folk friska, till så låg kostnad som möjligt. Det är inte ens den kapitalistiska läkemedelsindustrins uppdrag att göra folk friska, de är snarare intresserade av att folk ska vara sjuka men vid liv.”

  Som sagt, start ett företag som har som uppgift att göra folk friska om du tror det. Eftersom det företaget är så överlägset lär du ju konkurrera ut de andra ondingarna i ett nafs.

  ”(Vilket de ibland inte ens håller hemligt, som när de råder diabetiker att äta det de blir sjuka av och sedan köpa dyra mediciner som motmedel)”

  Ännu en företagside där du kan bli miljonär alltså?

  ”Nyliberalism är kapitalism. Jag gav ju exempel, läkemedelsindustrin i Sverige och rymdprogrammen i USA t.ex.”

  Dina exempel är tyvärr inte specifika nog att gå att använda till någonting förutom reklam och propaganda.

  ”USA var ingen kapitalistisk ekonomi under andra världskriget, det var en utpräglad planekonomi. Dessutom var USA en utpräglad socialdemokratisk välfärdsstat före kriget. USA högerextremism startade först efter kriget.”

  Namn på ansvariga personer? Viktiga tidpunkter? Med samma logik så kan jag beskriva slaget om Midway så här. Istället för att säga att Halsey skickades dit så säger jag ”amerikanen” Istället för att säga Midawy kan jag säga ”den där ön” och istället för att nämna namnen och typerna på skepp så kan jag säga ”båtarna”

  ”Amerikanen skickades till den där ön och båtar anföll andra båtar” Så avgjordes slaget om ön – okänt årtal och datum.

  ”Nej Marx ideér fungerar utmärkt även om man t.ex. tar ett gäng gerillakrigare och sätter dem i en obebodd djungel. Tio år senare finns det skolor, sjukhus, vägar, fabriker, välfärdssystem m.m. i djungeln och levnadsstandarden i djungeln är högre än i resten av, det kapitalistiska, landet.”

  Vilket land?

  ”Så hög att folk börjar emigrera till Farclandia och staten måste bomba bort hela skiten för att de inte kan acceptera att djungelkrigarna hade rätt.”

  Ja precis, vi ser vilka enorma flyktingströmmar det är från USA till Kuba. Vi ser vilka enorma flyktingströmmar det var från Västberlin till Östberlin. Vi ser hur alla nordkoreanska krigsfångar ville återvända hem medan alla sydkoreanska krigsfångar ville stanna i nordkorea.

  Nej jag glömde, vi skall inte bedöma hur väl det här stämmer utifrån empiri på människors egna reaktioner (människor är ju sociala kontstruktioner). Det är en akademisk elit i Sverige, Frankrike och England som skall sitta och säga vad koreaner och kubaner tycker.

 50. Det tycks bara vara kommunala och statliga bolagstyrelser som ska vara könskvoterade. Inte börsbolag.
  Intressant, med tanke på att lättölsliberala kvinnoförbundet samtidigt vill satsa på kvinnor som vill starta PRIVATA företag i dessa typiska kvinnodominerade segment… till och med exportera det som produceras i dessa förtag. Få av dessa Bäverkvinnoföretag kommer någonsin att börsnoteras.

  Och i de privata företagen har man inga synpunkter på styrelsernas sammansättningar.

  Är centerkvinnorna schizofrena? Det här är ju inte genomtänkt för fem öre, men det hade jag inte förväntat mig av politiker heller…

 51. @Erik:

  Men en materialistisk ideologi förespråkar ju inga metoder över huvud taget. Skulle marxism alltså inte ens vara en ideologi enligt ditt sätt att se det?

  Ja men metoderna och medlen är väl samma sak? Det är ju precis det jag sagt innan, att idealistiska ideologier är sina metoder. T.ex. ”Förbud mot sexköp kommer att förbättra de prostituerades situation – visar sig ha motsatt effekt – idealisterna fortsätter hävda att metoden fungerar eftersom den enligt den idealistiska teorin ska fungera”

  Du menar att modertarena skulle ha missat det där med arbetslöshet, alltså att arbetssökandena är fler än jobben?
  Ja om man verkligen ville minska arbetslösheten, alltså skapa fler jobb, så är det ju bara att göra det. Men enligt nyliberal teori så ska man försöka hålla arbetslösheten på 5-10% för att hålla lönerna och livsvilkoren nere.

  Det spelar inte så stor roll för moderaterna vad sossarna gör, det spelar ännu mindre roll för politiken eftersom de har haft samma ideologi sedan början av 90-talet. Sossarna har ju samma åsikter i de frågor vi pratat om här. Poängen med att ta upp det handlade ju om definitionen av ideologi. Alltså om moderaternas ideologi är liktydig med effekten av deras åtgärder.
  Att media gör politiken till en dokusåpa är en annan fråga, men ett resultat av att alla tycker lika om allt.

  Att folk klagar på och demoniserar SD är ju den enda politiska debatt vi har, kanske kommer jämstäldismen upp och blir fråga nummer två. Men det dröjer antagligen tills ”sjuklövern” har smällt ihop till ett block.

  Ja mindre lönsamt för de flesta, särskilt för de som inte arbetade och mer lönsamt för vissa, nästan enbart de som redan tjänade väldigt mycket på att arbeta.

  Min fråga var om du är ute efter någon NANALT-teori.
  Men visst, Milton Friedman.

  ”Ok, och detta Jämfört med vem som hade det bättre?”
  Samma länder före nyliberalismen.

  ”Slaveri är olagligt i USA”
  Det är det såklart inte alls, eftersom de har flera miljoner slavar. Att du vill kalla det för något annat än slaveri för att få en retorisk effekt är bortslösat på mig.

  ”Hur ofta sker detta? Och jämfört med vilken diktatur?”
  – Eftersom det är hemligt så vet man inte det. Men det rör sig om ett 20-tal personer från Sverige, och det har skett försvinnanden från alla andra EU-länder, i Polen rör det sig om ca 200 HÄMTNINGAR (oklart hur många personer). Inom USA rör det sig om några tusen, de flesta öppet gripna och sedan försvunna. Om man jämför med t.ex. militärjuntan i Argentina, där kände man till ungefär 500 försvinnanden tills man fick tag på arkiven och sedan räknar man med omkring 3000.

  ”Vilket årtal pratar du nu om?”
  Nyliberalismen startar egentligen med Carter, men vi kan säga Reagan i USA, 1981.
  Patriot act var ju redan färdigskriven när flygplanen kraschade in i höghusen, precis som att undantagslagarna var färdiga innan riksdagshusbranden i Berlin. Men visst, om nu nyliberalerna var emot den så kunde de ju ha tagit bort den.

  Jag tog Carema som ett exempel för att det finns många som tjänar på att saker och ting går åt helvete för andra. Dessa kommer ha en ideologi som går ut på att det ska gå åt helvete för andra.
  Men nu är nyliberalerna så finurliga så att de reglerar ju marknaden till fördel för kapitalism. Så det är inte tillåtet för staten att ta ifrån Carema deras kontrakt eller att ge det till någon som faktiskt skulle ta hand om folk. Nästa steg som nu också är påbörjat är att förbjuda staten från att erbjuda bättre service än de privata företagen, även om det kostar mindre skattepengar.

  Du menar alltså att du inte förstår vad marxistiska modeller och kapitalistisk ekonomi betyder?

  Jag fattar faktiskt inte vad som saknas dig. Jag har ju angett länder, område, skillnader, tidpunkter. Vad är det mer du vill ha?

  ”Vad bra, då kan du starta ett företag som gör folk friska och eftersom de andra ju inte gör det lär du konkurrera ut dem …”
  – Eftersom man som läkemdelsproducent inte tjänar några pengar på friska så skulle jag, precis som jag skrev, snabbt konkurreras ut. Dessutom handlar det inte om ondska, det handlar om kapitalism. Kapitalismen har ingen moral.

  ”Det är inte ”en person” som gör upptäckter i forskningen.”
  – Det spelar ingen roll, syftet med patent och andra immaterialrätter är fortfarande att bromsa utvecklingen så att man hinner mjölka ut mer pengar i varje led.

  ”Ännu en företagside där du kan bli miljonär alltså?”
  – Då borde väl alla som sa åt diabetiker att inte äta det de inte tål mellan 1850-1925 också ha blivit miljonärer, eller de som försökte senare. Det gör ju fortfarande diabetiker symptomfria och medicinfria, men det är ganska svårt att tjäna pengar på att inte sälja något.

  ”Dina exempel är tyvärr inte specifika nog att gå att använda till någonting förutom reklam och propaganda.”
  Du får gärna ge exempel på hur jag ska göra dem mer specifika. Jag har ju gett dig namnet på ön, namnet på det väl kända slaget, namnet på båtarna, datum, och en beskrivning av händelseutvecklingen. Vad vill du ha mer?

  Namn på ansvariga personer? Viktiga tidpunkter? Med samma logik så kan jag beskriva

  ”Vilket land?”
  – Landet som nämns i texten som du citerade, Farclandia.

  ”Ja precis, vi ser vilka enorma flyktingströmmar det är från USA till Kuba. Vi ser vilka enorma flyktingströmmar det var från Västberlin till Östberlin. Vi ser hur alla nordkoreanska krigsfångar ville återvända hem medan alla sydkoreanska krigsfångar ville stanna i nordkorea.”
  – Öh va? Ser vi några flyktingströmmar i motsatt riktning? Vad skulle flyktingströmmar visa för något? Ser vi några flyktingströmmar från Saudiarabien eller från Iran?

  ”Nej jag glömde, vi skall inte bedöma hur väl det här stämmer utifrån empiri på människors egna reaktioner…”
  – Jovisst kan vi det, men då ska det gå att bedöma frånvaron av flyktingströmmar. Vad menar du att det betyder att folk INTE flyr från land A till land B?

 52. En gång i tiden tyckte jag att Marx teorier lät bra det var innan jag förstod att Marx var en nörd som inte begrep hur människor fungerar han utgick inte från hur människor är utan hur människor borde vara alltså en moralist.
  Därför har inte kommunistiska/socialistiska stater några problem med att staten ska uppfostra medborgarna eftersom dom har moralen på sin sida likt statskyrkan en gång i tiden ansåg.
  Detta har Centerkvinnorna svalt med hull å hår där män och kvinnor inte ska ha samma rättigheter utan att kvinnor ska ha fler rättigheter än män där individen underordnas kollektivets bästa enligt deras egen uppsatta moral som står över individernas moral enligt dom själva.

 53. @MJ:

  ”Men en materialistisk ideologi förespråkar ju inga metoder över huvud taget. Skulle marxism alltså inte ens vara en ideologi enligt ditt sätt att se det?”

  Enligt vilken logik förespråkar ledande marxister inga metoder?

  ”Det är ju precis det jag sagt innan, att idealistiska ideologier är sina metoder. T.ex. ”Förbud mot sexköp kommer att förbättra de prostituerades situation – visar sig ha motsatt effekt”

  Syftet med förbjud mot sexköp var att avskaffa de prostituerade, inte göra deras situation bättre. De skall helt enkelt inte finnas alls enligt lagen. Eftersom lagen också har som syfte att ”krossa patriarkatet” så förbjuder man köpare.

  ”idealisterna fortsätter hävda att metoden fungerar eftersom den enligt den idealistiska teorin ska fungera”

  Eftersom patriarkat i sig är en tankestruktur så är diskussioner om huruvida det funkar rätt meningslösa.

  ”Du menar att modertarena skulle ha missat det där med arbetslöshet, alltså att arbetssökandena är fler än jobben?”

  Ingen aning om vad du pratar om nu, jobben är inte en statisk siffra.

  ”Ja om man verkligen ville minska arbetslösheten, alltså skapa fler jobb, så är det ju bara att göra det. Men enligt nyliberal teori så ska man försöka hålla arbetslösheten på 5-10% för att hålla lönerna och livsvilkoren nere.”

  Det vore bra om du gav källor och länkar eller iaf konkreta exempel.

  ”Det spelar inte så stor roll för moderaterna vad sossarna gör, det spelar ännu mindre roll för politiken eftersom de har haft samma ideologi sedan början av 90-talet. Sossarna har ju samma åsikter i de frågor vi pratat om här.”

  Sossarna har de åsikter de visade genom att kandidera först Mona Sahlin och sedan dumskallen med mustasch (Ljugholt). Lägg till detta katastrofen med Omar Mustafa och där har du verklighetens socialdemokrater. Detta är obestridligen vad de gjorde. Finns ingen att skyllla på bara de själva som gjorde dessa idiotiska val. Du pratar om en ide om vad sossarna skall vara som sossarna själva inte når upp till.

  ”Poängen med att ta upp det handlade ju om definitionen av ideologi. Alltså om moderaternas ideologi är liktydig med effekten av deras åtgärder.”

  Precis, och sossarnas också. Bägge är alltså dåliga.

  ”Att media gör politiken till en dokusåpa är en annan fråga, men ett resultat av att alla tycker lika om allt.”

  Media kandiderade inte Sahlin, Ljuholt och Mustafa. Socialdemokraternas högsta beslutande organ gjorde det. Korkat värre men det brydde sig inte S om. De ville vara finast i kyrkan.

  ”Att folk klagar på och demoniserar SD är ju den enda politiska debatt vi har, kanske kommer jämstäldismen upp och blir fråga nummer två.”

  Att folk klagar på och demoniserar SD är ingen debatt och även om det vore en debatt vore det en som SD vunnit varenda gång. Klagomål vinner SD på, det borde vara helt klart för alla vid det här laget. Folk klagar inte för att SD förlorar på det, utan för att de vill känna sig själva mer moraliska och fina än andra människor. Det är mer en kyrka än det är en politisk debatt.

  ”Men det dröjer antagligen tills ”sjuklövern” har smällt ihop till ett block.”

  Ännu värre

  ”Ja mindre lönsamt för de flesta, särskilt för de som inte arbetade och mer lönsamt för vissa, nästan enbart de som redan tjänade väldigt mycket på att arbeta.”

  Så bra då att sossarna inte prioriterade den frågan utan baserade sina val på renhet i kyrkan. Å andra sidan rejäl tur för sossarna att moderaternas stödpartier gjort liknande dumheter för om stödpartierna åker ut så kan M inte vinna oavsett om de gör rätt eller fel.

  ”Min fråga var om du är ute efter någon NANALT-teori.”

  Nej, däremot en komparativ analys.

  ”Men visst, Milton Friedman.”

  Nu kommer vi äntligen någon vart. Du pratar om Milton Friedman, och i förlängen inte bara Friedman utan likt Naomi Wolf pratar du om Chicagoskolan i Nationalekonomi. (Friedman, Becker, Stigler) och då hamnar vi i den här debatten: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Shock_Doctrine

  ”Samma länder före nyliberalismen.”

  Med andra ord samma länder efter andra världskriget?

  ”Det är det såklart inte alls, eftersom de har flera miljoner slavar. Att du vill kalla det för något annat än slaveri för att få en retorisk effekt är bortslösat på mig.”

  Du kan för allt i världen kalla ”internship” slaveri om du vill men det är inte vad slaveri betyder juridiskt varken här eller i USA.

  ”- Eftersom det är hemligt så vet man inte det. Men det rör sig om ett 20-tal personer från Sverige, och det har skett försvinnanden från alla andra EU-länder, i Polen rör det sig om ca 200 HÄMTNINGAR (oklart hur många personer).”

  Nu pratar du om kampen mot terrorismen eller hur? Det är inte lars johansson som godtyckligt plockas upp i Mottala. Det är CIA med hjälp från andra länders spionorganisationer plockar personer tillhörande de länder de i praktiken är i krig med (något Ron Paul påpekat flera gånger, om man skall kriga skall man deklarera krig anser han)

  ”Inom USA rör det sig om några tusen, de flesta öppet gripna och sedan försvunna. Om man jämför med t.ex. militärjuntan i Argentina, där kände man till ungefär 500 försvinnanden tills man fick tag på arkiven och sedan räknar man med omkring 3000.”

  Så du menar att ju bättre ett land är på att dölja sina brott ju finare skall vi anse det landet är? Javisst där har vi den klassiska Israel-paradoxen. Israrel är en demokrati, när de gör elaka saker vet vi det oftare, så vi tycker Israel, enda demokratin i området är så dumma medan de som inte är demokratier och bättre på att stoppa information är fria att göra vad de vill,

  Vi är långt mindre sannolika att få veta vad de gör. Vi vet mest om Västvärlden, så vi vet mest ondska i västvärlden, alltså måste västvärlden vara ondast: Bra logik där – not.

  ”Nyliberalismen startar egentligen med Carter, men vi kan säga Reagan i USA, 1981.”

  Och Reagan vad är han mest känd för? Jo för sin beslutsamhet att stoppa kommunisterna. Faktum är att Reagan började sina dagar hos demokraterna, han bytte till republikanerna för de hade bättre politik i Sovjetfrågan.

  Jimmy Carter är nog lite trovärdigare alternativ.

  ”Patriot act var ju redan färdigskriven när flygplanen kraschade in i höghusen, precis som att undantagslagarna var färdiga innan riksdagshusbranden i Berlin. Men visst, om nu nyliberalerna var emot den så kunde de ju ha tagit bort den.”

  Nyliberalerna som du nännde var ekonomer (Chikagoskolan). Patriot Act är en neokonservativ uppfinning och Ron Paul som är den mest libertarianske av alla republikaner var starkt emot alla de här sakerna.

  ”Jag tog Carema som ett exempel för att det finns många som tjänar på att saker och ting går åt helvete för andra. Dessa kommer ha en ideologi som går ut på att det ska gå åt helvete för andra.”

  Som jag påpekade, det är bara att ge deras kontrakt till andra företag.

  ”Men nu är nyliberalerna så finurliga så att de reglerar ju marknaden till fördel för kapitalism. Så det är inte tillåtet för staten att ta ifrån Carema deras kontrakt eller att ge det till någon som faktiskt skulle ta hand om folk.”

  Nu råkar det vara så här att ”nyliberalerna” som du kallar dem inte ens har egen majoritet i Sverige som OM sossarna och deras gäng ansåg detta var viktigt fanns det goda möjligheter att påverka. MEN som sagt detta är precis vad de inte gjort. De har inte prioriterat dessa saker.

  ”Nästa steg som nu också är påbörjat är att förbjuda staten från att erbjuda bättre service än de privata företagen, även om det kostar mindre skattepengar.”

  Så nu pratar du inte om marknaden längre heller? (Marknaden innebär ju lägre priser) Nu pratar du om något helt annat. Det blir ju så lätt att prata när man istället för att prata om verkligheten bara slänger in ordet ”nyliberal” här och där. Som om Milton Fridman hade exekutiv makt i Sveriges riksdag.

  ”Du menar alltså att du inte förstår vad marxistiska modeller och kapitalistisk ekonomi betyder?”

  Nej, jag menar att du inte har någon talan om vad de betyder. De är så intetsägande att ingenting hindrar andra människor att säga andra saker.

  ”Jag fattar faktiskt inte vad som saknas dig. Jag har ju angett länder, område, skillnader, tidpunkter. Vad är det mer du vill ha?”

  Det är först i denna kommentar du ens nämnt Friedman och Carter…. du har inte gjort det tidigare. Och jag vet fortfarande inte om du menar Chicagoskolan det får jag pussla från Naomi Wolf… inte från vad du säger.

  ”- Eftersom man som läkemdelsproducent inte tjänar några pengar på friska så skulle jag, precis som jag skrev, snabbt konkurreras ut. Dessutom handlar det inte om ondska, det handlar om kapitalism. Kapitalismen har ingen moral.”

  Som jag förklarade. Om DU gör folk friska så köper folk från dig hellre än från andra. När alla väl är friska så får du hitta något annat att göra javisst, men det kommer att ta ett bra tag innnan alla är friska och du kommer att vara väldigt rik och de kommer inte att köppa av de andra heller. Och en hel del sjukor är återkommande temporära så du botar dem när de uppkommer om och om igen.

  ”- Det spelar ingen roll, syftet med patent och andra immaterialrätter är fortfarande att bromsa utvecklingen så att man hinner mjölka ut mer pengar i varje led.”

  Till skillnad från om man inte kan tjäna pengar och forsknigen som tar fram de produkter man tjänar pengar å inte skulle ske alls i samma omfattning?

  ”- Då borde väl alla som sa åt diabetiker att inte äta det de inte tål mellan 1850-1925 också ha blivit miljonärer, eller de som försökte senare. Det gör ju fortfarande diabetiker symptomfria och medicinfria, men det är ganska svårt att tjäna pengar på att inte sälja något.”

  Det var svårt att göra det. Har man en miljard kunder och en hemsida så är det en barnlek att göra det idag.

  ”Du får gärna ge exempel på hur jag ska göra dem mer specifika.”

  Du har ju precis nämnt Carter, Reagan och Friedman, samt specificerat andra världskriget. Du nämnde inte de sakerna från början. Och Chicagoskolan vet jag säkert först när du svarar på den här kommentaren.

  ”- Landet som nämns i texten som du citerade, Farclandia.”

  Varken är eller var ett land. Farclandia var en av Colombias två demilitariserade zoner. Farclandia var för övrigt bara nåt man kallade området. Riktiga namnet var ”Zone of disarnament” (invånare ca 60.000) den andra demilitariserade zonen var ”Zone of encounter” (invånare ca 40.000)

  Vi pratar alltså om en stat med lika många invånare som Uppsala.

  ”- Öh va? Ser vi några flyktingströmmar i motsatt riktning? Vad skulle flyktingströmmar visa för något? Ser vi några flyktingströmmar från Saudiarabien eller från Iran?”

  Frågan var om vi såg flyktingströmmar TILL Saudiarabien, inte från. Vi se inte så många svenskar, norrmän och faransoser som flyr från sina länder till Kuba.

  ”- Jovisst kan vi det, men då ska det gå att bedöma frånvaron av flyktingströmmar. Vad menar du att det betyder att folk INTE flyr från land A till land B?”

  Det betyder i sig ingenting att folk inte göra saker. Det är att folk gör saker som betyder någonting. Du förväxlar kunskap med frånvaro av kunskap. Att det är lättare att hitta ondska och hemskheter i västvärlden beror just på att västvärlden har öppna samhällen.

  Detta kombinerat med en känsla av moralisk överhöghet innebär att om Sverige så bara fängslar en enda person för terrorism så börjar vi genast diskutera om hur onda och hemska Sverige är. Ojjj vad viktigt det är att vi är godast och finast i världen.

  Istället för att prata om mycket värre problem i andra länder och hur de kan bli mer som Sverige så handlar allt om hur Sverige inte är felfritt

  Till nytta för ingen, inte för Sverige och absolut inte för resten av värden.

 54. @michael:

  ”En gång i tiden tyckte jag att Marx teorier lät bra det var innan jag förstod att Marx var en nörd som inte begrep hur människor fungerar han utgick inte från hur människor är utan hur människor borde vara alltså en moralist.”

  Marx uttryckliga åsikt var ju att syftet med teori inte var att beskriva världen utan att förändra världen. Enligt Svante Nordin så skapas åsikten av att det inte finns en enda sanning i världen av att den marxistiska enda sanningen i världen misslyckades. Rent praktiskt så kan man summera Nordins beskrivning av hur marxister reagerade:

  – Om inte jag får henne så skall ingen få henne!

  Vilket givetvis skapade det postmoderna tillståndet.

 55. @MJ:

  T.ex. Caremas chefer och ägare. För dem spelar det inte så stor roll att gamlingar sitter och ruttnar bort i förvaringsbås, de kommer ju fortsätta att hävda att lösningen på alla problem är att man öser ännu mer skattepengar över dem. Men de tror knappast på ideologin, de bara tycker om effekterna av den.

  @Erik:

  Dumheter, Carema har att göra med misskötsel. Det är bara att ta ifrån dem deras kontrakt och ge dem till personer som sköter det bättre.

  @MJ:

  Jag tog Carema som ett exempel för att det finns många som tjänar på att saker och ting går åt helvete för andra. Dessa kommer ha en ideologi som går ut på att det ska gå åt helvete för andra.
  Men nu är nyliberalerna så finurliga så att de reglerar ju marknaden till fördel för kapitalism. Så det är inte tillåtet för staten att ta ifrån Carema deras kontrakt eller att ge det till någon som faktiskt skulle ta hand om folk. Nästa steg som nu också är påbörjat är att förbjuda staten från att erbjuda bättre service än de privata företagen, även om det kostar mindre skattepengar.

  Framför allt kanske diskussionen om Carema här illustrera varför det är bra att någon gång komma med lite källor på sina påståenden?

  Vi behöver kanske inte gå in på den heta debatten om huruvida caremaskandalen var en journalistisk, politisk eller nyliberal skandal (alla varianter finns väl representerade på nätet, men själv tycker jag att Dagens Samhälles reportage var övertygande. Stenshamns bok har jag inte läst). Men faktum är att flera avtal med Carema sades upp – bland annat avtalet att driva Koppargården. Det är alltså fel att staten inte skulle få ta tillbaka driften – det var tvärtom precis vad som hände! (fast det var inte staten just…)

  Stadsdelsnämnden tog tillbaka driften i början av 2012. I slutet av 2012 fick de ganska besk kritik från Socialstyrelsen, eftersom många av de problem som skulle åtgärdas ännu kvarstod, och ”Kommunen tog över driften i februari och har ändå haft ganska lång tid på sig”.

  Här hör det till historien att Koppargården hade stora problem redan när Carema fick ta över driften. ’Skandalen’ bestod i att de iofs förbättrade kvaliteten, men tydligen inte fort nog. Dock blev det inte mycket till skandal i pressen när den offentliga driften före Carema ledde till stora kvalitetsproblem, och när den offentliga driften efter Carema inte heller gått något vidare. Det dyker fortfarande upp blänkare då och då, men det tycks som om det inte är lika kul att kritisera när det är kommunen som driver stället.

 56. .
  KVINNLIGA TOPPCHEFER SKAPAR TRYGGHET PÅ JOBBEN.
  visst kænner vi igjen ovan feministiska paroll… att med fler kvinnliga toppchefer blir arbetsplatserna mjukare o hænsynsfullare.
  .
  – I Krokom heter TOPPcheferna b.l.a. Anna , Birgitta , Sara, Gunilla , dær centrala aktører i denna sak har varit Maria ( centerpartist o kommunalråd ) Ulla ( chef IFO ).
  .
  KVINNLIG TOPPCHEF.. FÆLLD I TINGSRÆTT SOM VÅLLANDE TILL ANNANS …DØD.
  – Det som har hænt i Krokom kommun ær att Toppchefen Ulla har blivit fælld i Østersund tingsrætt før vållande till annans ..død.. , næmligen av en hårt arbetande mannlig socialarbetare vilken begick sjælvmord , efter omfattande brist på omtanke från arbetsledningen.
  Östersunds tingsrätt konstaterar att cheferna gjort sig skyldiga till arbetsmiljøbrott genom vållande till annans død. De två cheferna vid Socialförvaltningen i Krokom fälls för att genom arbetsmiljøbrott orsakat den anstælldes sjælvmord. Enligt domen hade cheferna ett omfattande ansvar , för att det skulle bedrivas ett systematiskt arbetsmiljøarbete på arbetsplatsen.
  Detta innebær att den kvinnliga toppchefen hade en långtgåeende skyldighet att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten i syfte att skapa en god arbetsmiljø och förebygga ohælsa, allt i enlighet med arbetsmiljølagen och utfærdade føreskrifter. Østersund domstol anser med detta domstolsutslag att det fanns ett orsaksammanhang ( kausalitet ) mellan bristen på taget ansvar och mannens sjælvmord.
  Østersundsdomen ær den första i sitt slag hær i svergie.

  .
  KVINNLIGA TOPPCHEFER SKAPAR BRISTER OCH PROTETSER.
  -Genom vittnesavhør samt genom dokumentation från bland annat Socialstyrelsens tidigare tillsyn av verksamheten har det framgått att det fanns stora organisatoriska brister på arbetsplatsen.
  I oktober læmnade pløtsligt hela personalen førvaltningen och gick hem.
  Denna hemgång som en protest mot arbetsførhållandena inom kommunen.
  Enbart detta førhållande att hela personalstyrkan , efter flera interna samtal med toppledelsen , går hem i protest ær i sig …avskedsgrundande..av toppcheferna.
  Inciativ till toppchefens avskedande borde ha kommit från kommunstyrelsen och dess ordførande Maria Söderberg ( feminist o Centerpartist)
  .
  HEDER.. ÅT DEN OMKOMNES ARBETSKAMRATER..
  -Att Østersund tingsrætt har funnit orsakssambandet i arbetstsgivarens uraktlåtenhet ær den omkomnes arbetskamraters vittnesmål.
  Under tingsrættsførhandlingarna har ett flertal av den omkomnes arbetskamrater
  vittnat om arbetsledningens brist på omtanke o hænsynsfullhet.
  Med tanke på den omfattande råhet arbetsledningen har visat / genomført sitt ansvar , kan vi betrakta det som utomordentligt hedervært att arbetskamraterna har vittnat før sin omkomne arbetskamrat.
  .
  KVINNLIG TOPPCHEF FÅR 500 000:- EFTER HA VÅLLAT… ANNANS DØD.
  -Socialchefen Ulla i Krokom lämnar sitt uppdrag som förvaltningschef i avvaktan på prövning i nästa instans.
  Hur Krokom kommun kommunstyrelse kan tilldela den i tingsrætten fællda før vållande till annans død ær en gåta.
  .
  KROKOM KOMMUNS KOMMUNSTYRELSEORDFØRANDE MARIA BEHØVER SYNAS I SØMMARNA.
  -Finns det en nepotism mellan kommunstyrelsens ordførande Maria och socialchefen ?
  -Kommunstyrelsens ordførande Maria har i andra sammanhang agerat mærkligt.
  Socialchefen anses ha fått ..kritik..enligt ordførande Maria.
  Kritik ?…socialchefen har blivit …KLANDRAD.
  En VESÆNTLIG skillnad du… Maria.
  -Kommunstyrelsens ordførande Maria anser att det inte ær rimligt att akt toppchef blivit fælld i østersund tingsrætt.
  – Kommunstyrelsens ordførande Maria ansåg att det ej fanns anledning till kommunens ursæckt fø hur de drabbat den omkomne och hans familj efter tingsrættens domstolsutslag.
  .
  Per Hagman.
  .

 57. @Erik:
  Ursäkta mitt sena svar:

  ”Enligt vilken logik förespråkar ledande marxister inga metoder?”
  – Enligt materialismen. Man har såklart förslag på metoder, men om metoderna inte ger önskat utfall så ska de ändras. Det är det som är skillnaden mellan materialism och idealism.

  ”Syftet med förbjud mot sexköp var att avskaffa de prostituerade, inte göra deras situation bättre. De skall helt enkelt inte finnas alls enligt lagen. Eftersom lagen också har som syfte att ”krossa patriarkatet” så förbjuder man köpare.”
  – Ja och målet med det var att de prostituerade mådde dåligt av prostitution och därför skulle må bättre om prostitution försvann. Metoden var att skuldbelägga och straffa män. Den fungerade inte, men man håller ändå fast vid den. En materialist skulle istället, med samma mål, ha ändrat metoden.

  ”Eftersom patriarkat i sig är en tankestruktur så är diskussioner om huruvida det funkar rätt meningslösa.”
  – Bara om man inte skiljer på idealism och materialism.

  ”Ingen aning om vad du pratar om nu, jobben är inte en statisk siffra.”
  – Nej men arbetslöshet beror på att det finns fler utan arbete än det finns lediga jobb. Att de utan arbete blir bättre på att söka jobb ökar inte antalet jobb. Det här är metoder som inte fungerar. Anledningen till att vi kom in på detta var att du menar att moderaternas ideologi är lika med utfallet, alltså bortslösade skattepengar helt utan effekt.

  ”Det vore bra om du gav källor och länkar eller iaf konkreta exempel.”
  På att man bör öka antalet arbeten om problemet är brist på arbeten?

  ”Sossarna har de åsikter de visade genom att kandidera först Mona Sahlin och sedan dumskallen med mustasch (Ljugholt). Lägg till detta katastrofen med Omar Mustafa och där har du verklighetens socialdemokrater. Detta är obestridligen vad de gjorde. Finns ingen att skyllla på bara de själva som gjorde dessa idiotiska val. Du pratar om en ide om vad sossarna skall vara som sossarna själva inte når upp till.”
  – Nu pratar du om politiken som en dokusåpa. Det är en helt annan sak och något som inte alls intresserar mig. Skvallerpressens reportage har inte det minsta lilla med det vi diskuterar att göra.

  ”Precis, och sossarnas också. Bägge är alltså dåliga.”
  – Absolut, de bedriver dessutom nästintill identisk politik så det är väl klart att de är lika dåliga.

  ”Media kandiderade inte Sahlin, Ljuholt och Mustafa. Socialdemokraternas högsta beslutande organ gjorde det. Korkat värre men det brydde sig inte S om. De ville vara finast i kyrkan.”
  – Nej men media gjorde dessa frågor till frågor om personer istället för politik.

  ”Att folk klagar på och demoniserar SD är ingen debatt och även om det vore en debatt vore det en som SD vunnit varenda gång.”
  – Ja självklart vinner de på det. Men det var inte frågan, utan att den enda offentliga politiska debatt som förs är ju den om SD:s frågor. Detta eftersom alla andra riksdagspartier tycker i princip lika om allt. (Förövrigt en klassisk marxistisk kunskap: tesen välfärdssamhället möter antitesen nyliberalism och dessa bildar syntesen socialmoderaterna som nu möter antitesen SD)

  ”Så bra då att sossarna inte prioriterade den frågan utan baserade sina val på renhet i kyrkan. Å andra sidan rejäl tur för sossarna att moderaternas stödpartier gjort liknande dumheter för om stödpartierna åker ut så kan M inte vinna oavsett om de gör rätt eller fel.”
  – Nej det är klart att de inte gör eftersom de tycker likadant i den frågan. Vilka av de nästan identiska partierna som har regeringsmakten handlar inte särskilt mycket om politik.

  ”Nu kommer vi äntligen någon vart. Du pratar om Milton Friedman, och i förlängen inte bara Friedman utan likt Naomi Wolf pratar du om Chicagoskolan i Nationalekonomi.”
  – Japp, om nyliberalism.

  ”Med andra ord samma länder efter andra världskriget?”
  -Japp.

  ”Du kan för allt i världen kalla ”internship” slaveri om du vill men det är inte vad slaveri betyder juridiskt varken här eller i USA.”
  – Vad är definitionen på slaveri som inte passar med USA:s slavar?

  ”Nu pratar du om kampen mot terrorismen eller hur? Det är inte lars johansson som godtyckligt plockas upp i Mottala. Det är CIA med hjälp från andra länders spionorganisationer plockar personer tillhörande de länder de i praktiken är i krig med (något Ron Paul påpekat flera gånger, om man skall kriga skall man deklarera krig anser han)”
  – Ja precis ”kampen mot terrorismen” Smile. De som plockas upp kommer/har sina rötter i huvudsak från länder som USA är allierade med. Men vad spelar det för roll, är det mer demokratiskt med försvinnanden och tortyr då?

  ”Så du menar att ju bättre ett land är på att dölja sina brott ju finare skall vi anse det landet är?”
  – Nej? Både USA och Argentina struntar/struntade i princip i att dölja sina brott. Deras vänner struntar i och försvarar brotten och för sina motståndare kan man inte dölja dem.

  ”Javisst där har vi den klassiska Israel-paradoxen. Israrel är en demokrati, när de gör elaka saker vet vi det oftare, så vi tycker Israel, enda demokratin i området är så dumma medan de som inte är demokratier och bättre på att stoppa information är fria att göra vad de vill,”
  – Israel är ingen demokrati, och som du vet så kan du inte definiera demokrati så att alla stater du vill ska vara det (tycker om) blir det och alla du inte vill ska vara det (inte tycker om) inte är det. Så det är ett innehållslöst begrepp. Det är förövrigt svårare att få reda på vad Israel sysslar med än vad många andra sysslar med. De har nämligen ett behov av att hålla det hemligt på riktigt, till skillnad från t.ex. USA eller Saudiarabien. När det kommer ut, som t.ex. organstölderna, så går de också till motangrepp för att dölja sanningen, till skillnad från t.ex. USA som bara struntar i att beröra avslöjandena.

  ”Och Reagan vad är han mest känd för? Jo för sin beslutsamhet att stoppa kommunisterna. Faktum är att Reagan började sina dagar hos demokraterna, han bytte till republikanerna för de hade bättre politik i Sovjetfrågan.”
  – Demokraterna, republikanerna….som att skilja på arbetarpartiet och socialdemokraterna i Nordkorea.

  ”Nyliberalerna som du nännde var ekonomer (Chikagoskolan). Patriot Act är en neokonservativ uppfinning och Ron Paul som är den mest libertarianske av alla republikaner var starkt emot alla de här sakerna.”
  – Neokonservativa är nyliberaler.

  ”Som jag påpekade, det är bara att ge deras kontrakt till andra företag.”
  – Varför skulle man ge kontrakten till andra företag och varför skulle det ändra något?

  ”Nu råkar det vara så här att ”nyliberalerna” som du kallar dem inte ens har egen majoritet i Sverige som OM sossarna och deras gäng ansåg detta var viktigt fanns det goda möjligheter att påverka. MEN som sagt detta är precis vad de inte gjort. De har inte prioriterat dessa saker.”
  – Sossarna är också nyliberaler. Sossarna drev exakt samma ekonomiska politik under -94 till -06.

  ”Så nu pratar du inte om marknaden längre heller? (Marknaden innebär ju lägre priser)”
  – Det är den nyliberala idealistiska ideologin. I verkligheten fungerar det inte och därför måste man handikappa den offentliga verksamheten för att den privata verksamheten ska ha en chans att konkurrera. Det är därför man förbjuder offentlig verksamhet att konkurrera med privat, eftersom den är mycket bättre och skulle slå ut alla privata alternativ.

  ”Som jag förklarade. Om DU gör folk friska så köper folk från dig hellre än från andra. När alla väl är friska så får du hitta något annat att göra javisst, men det kommer att ta ett bra tag innnan alla är friska och du kommer att vara väldigt rik och de kommer inte att köppa av de andra heller. Och en hel del sjukor är återkommande temporära så du botar dem när de uppkommer om och om igen.”
  – Det skulle som sagt vara ett förlustföretag. Om du tar diabetes som exempel så är det ju så att den sjukdomen botas enkelt med kost. Man kan, och folk har försökt och försöker, sälja kostplaner till diabetiker som gör dem friska. Problemet är bara att det inte finns några pengar i att göra folk friska och du har då att konkurrera med storföretag som sprider propaganda om motsatsen.

  ”Till skillnad från om man inte kan tjäna pengar och forsknigen som tar fram de produkter man tjänar pengar å inte skulle ske alls i samma omfattning?”
  – Man tjänar fortfarande pengar på det, bara det att man tjänar pengar på att vara snabbare än andra och inte på att bromsa utvecklingen. Dessutom så skulle ju det offentliga få konkurrera då också.

  ”Varken är eller var ett land. Farclandia var en av Colombias två demilitariserade zoner. Farclandia var för övrigt bara nåt man kallade området. Riktiga namnet var ”Zone of disarnament””
  – Det var ett land enligt definitionen i internationell rätt, men det var inte erkänt av andra stater (inte i betydande omfattning iaf, men kanske att Kuba och Venezuela erkände det)

  ”Vi pratar alltså om en stat med lika många invånare som Uppsala.”
  – Japp.

  ”Frågan var om vi såg flyktingströmmar TILL Saudiarabien, inte från. Vi se inte så många svenskar, norrmän och faransoser som flyr från sina länder till Kuba.”
  – Nej, men ganska många svenskar som flyttar till Spanien. Vad betyder det? Vi ser inte heller särskilt många Saudier som flyttar till Norge eller Sverige, vad betyder det?

  ”Det betyder i sig ingenting att folk inte göra saker. Det är att folk gör saker som betyder någonting. Du förväxlar kunskap med frånvaro av kunskap.”
  – Det är du som tar upp argumentet att folk inte flyttar i vissa riktningar, inte jag.

  ”Att det är lättare att hitta ondska och hemskheter i västvärlden beror just på att västvärlden har öppna samhällen.”
  – Fast det är ju inte lättare.

  ”Detta kombinerat med en känsla av moralisk överhöghet innebär att om Sverige så bara fängslar en enda person för terrorism så börjar vi genast diskutera om hur onda och hemska Sverige är. Ojjj vad viktigt det är att vi är godast och finast i världen.”
  – Det beror ju på att det är individens lidande som är det viktiga. Att staten förtrycker en enda person visar att staten har samma brister som en stat som förtrycker flera på samma sätt och på samma grunder. Om det bara finns en enda nazist i Luxemburg och denne är förbjuden att yttra sin mening och att ställa upp i val så är det lika allvarligt fel på Luxemburg som det är om 1000 nazister i Tyskland utsätts för samma sak.

  ”Istället för att prata om mycket värre problem i andra länder och hur de kan bli mer som Sverige så handlar allt om hur Sverige inte är felfritt”
  – Om de gör samma sak som Sverige så hjälper det väl inte att de blir mer som Sverige?

  .

 58. Pingback: Feministisk valguide – val 2014! | Jämställdhetsfeministerns blogg