Ska man förbjuda fotografering vid olyckor?
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke föredrar
lycka framför olyckor

Igår uppmärksammades på nyheterna att Ambulansförbundet vill införa en ny brottsrubricering: otillbörlig olovlig fotografering:

Närgångna personer som fotograferar på olycksplatser får Alarm Ambulansförbundet att reagera starkt. Inför ett nytt brott kallat otillbörlig olovlig fotografering, föreslår förbundet.

– Folk tar upp plats och kommer närmare och närmare. Vi får ständiga rapporter om fotograferande människor som vill ta sig så nära som möjligt, säger förbundets ordförande Henrik Johansson till TT.

Han tar som exempel en stor trafikolycka i Stockholm i helgen.

– Där var det en klunga av människor som höll sina telefonkameror ungefär som på ett bröllop, från några meter bara. Det blev en ohållbar situation för blåljuspersonalen.

Jag har ett par synpunkter på den saken. Jag förstår till fullo problemet med människors hyena-mentalitet, men ser det som helt fel väg att gå. Hur skall man realistiskt kunna avgöra var gränsen går mellan legal och illegal fotografering. Att det finns hyenor och gamar kan man inte göra så mycket åt, det är lika fruktlöst som att försöka tvinga människor till att bli goda genom lagstiftning.

Bortsett från den rent frihetsinskränkande aspekten av att förbjuda fotografering så finns det faktiskt ibland också en positiv aspekt av fotografering, nämligen att det är en form av dokumentation som kan ha värde senare i utredningsarbete och som bevismaterial. Jag skulle själv aldrig få för mig att fotografera en olycksplats för min personliga tillfredsställelse, men skulle kunna tänka mig att göra det just för som en ren dokumentation som kanske kan vara av värde senare. Räddningsinsatser och vård skulle givetvis prioriteras vid ett sådant tillfälle.

Korrekt hantering vore snarare att göra det straffbart (om det inte redan är det) att hindra eller störa räddningsinsatser. Och störande av räddningsinsatser skall dömas hårt, fängelse borde vara givet.

Det hela togs också upp i Aktuellts sändning på kvällen:

Aktuellt inslag om fotografering vid olycksplatser

Reporter: Tror du professionella fotografer är bättre på etiken i de här sammanhangen än vad en nyfiken allmänhet är?
Lena Melin, Aftonbladet: Det är jag helt övertygad om att de är, därför att [mummel] föra etiska diskussioner är ju en väldigt viktig del av vårt arbete.
Reporter: Men tycker du självklart vi i pressen på plats har en bättre etik än vad allmänheten har?
Antti Järvelä, polisassistent: Inte nödvändigtvis. Det har gått så långt som till att polis tvingas släpa ut folk som viftar med presslegg innanför polisiära avspärrningar, och pratar om sina rättigheter.
Reporter: Släpa ut folk?
Antti Järvelä, polisassistent: Det har jag själv gjort.

Det är helt obegripligt för mig att en sådan som Melin klarar av att ta ett ord som ”etik” i sin mun utan att rodna från hårfäste till hårfäste. När Lena Melin låter det i mina öron som när en bordellmamma förespråkar avhållsamhet. Reportrar och journalister som är så jävla ”etiska” skall ha särskilt hårda krav på sig, dubbla straffsatser typ. Som jag redan tidigare hävdat har vi som allmänhet inget som helst behov av medias eländespornografi.

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Ska man förbjuda fotografering vid olyckor? — 13 kommentarer

 1. En annan aspekt är att staten och dess poliser blir allt sämre på att genomdriva de lagar som redan finns. Ju fler lagar som stiftas som inte kan upprätthållas till en rimlig nivå verkar systemförstörande. Till sist går alla runt och är latent olagliga och eftesom polisen aldrig kan genomdriva alla lagar så få polisen börja välja när den känner för att göra det. Steget till att behöva betala mutor till polisen är mycket kort.

 2. Såg ett fall där pga olycklig uppfattning från en berusad och hans vänner så anmäldes en oskyldig man för misshandel.

  På säkerhetskamerorna kunde man dock se att den berusade mannen fallit och slagit sig rejält, och han och resten fått syn på en kille som i princip skyndat förbi av en slump, och anmält honom.

 3. Hej.
  Ett icke-problem. Tårgas, gummikulor och chockbatonger kan med fördel tillgripas efter erforderlig varning yppats högt och ljudligt tre gånger, gärna via megafon eller liknande. Akutpersonal i utryckning skall skyddas av polis och då måste denna ha effektiva ickedödliga metoder. Den som kan hantera en kameratelefon är också intelligent nog att uppfatta, förstå och åtlyda instruktioner om att hålla avstånd. När så inte sker, se ovan. Även om du kan ha en ’rätt’ att dokumentera så har du ingen rätt att göra detta så att det ens riskerar hämma räddningspersonalens arbetsinsats.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 4. Borde det inte gå att lagföra personer för ohörsamhet redan nu, istället för att göra maktbalansen mellan stat och individ ännu mera skev än nu, genom att införa ett oerhört svårtolkat fotoförbud? Som någon var inne på i ett debattprogram kan ju även de fotograferande fotograferas och därmed kanske sluta, om man säger till dem att man tänker filma dem och gå till polisen med sin film, om de inte lämnar platsen ifråga. Eller så filmar man dem bara, utan att snacka, och tar det därifrån ändå…

  Ett fall (angående ohörsamhet mot tjänsteman) som går till rättegång kanske kan ha en avsvalnande effekt på det värsta oskicket, men med tanke på att enskilda ibland bara kan frias från anklagelser, tack vare någon som filmat en händelse, och att filmer ibland ”kommer bort” hos polisen, torde allmänhetens filmande också kunna ha välgörande effekter på både rättsäkerheten och demokratin. Sen kan det väl för lekmannen också vara svårt att veta vad som pågår i en situation, om det är en olycksplats eller en brottsplats, och det kan ju också vara eller bli både ock, och då kan ju dokumentation vara på sin plats.

 5. @Rikard:
  Nu är det ju inte säkert att det finns polis tillgänglig, men oavsett, poängen är att fotograferingen i sig är fel problem, det främsta problemet är att folk hindrar räddningstjänst. Så skall man lagstifta bör man lagstifta mot det, inte mot fotograferingen.

 6. Enligt lagen om skydd mot olyckor får räddningsledaren inskränka på andras rätt i den mån det är nödvändigt (t.ex. begära att de flyttar på sig, men även förstöra egendom, ta fastighet i besittning, kräva enskilds insats m.m.) och den som inte följer detta kan dömas till böter.

 7. @MJ:
  Det är samma problem som med den häftigt diskuterade samarit-lagen (åsyftande inte samariter i allmänhet utan just den barmhärtige samariten) där Kd föreslog att enskilda skulle ha plikt att larma, vilket redan finns sedan länge.

 8. @Rp:
  Melin hävdar i klippet att man på sin höjd kan få några hundralappar för en bild, men enligt reportern anger Aftonbladet själva att man kan få upp till 50 tusen för en bild (och expressen 71717 kronor).

 9. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Fast är det inte egentligen två problem?
  1. Människor har fått för sig att det är helt i sin ordning att fotografera svåra olyckor och hindrar därmed räddningspersonalen ifrån att göra sitt jobb.
  2. Fotografering av svårt skadade och kanske t om döende människor är ett problem i sig och bör i normalfallet inte vara tillåtet då det är ytterligare en stressfaktor de människor som råkat illa ut. Människor som högst troligt varken kan ge sin tillåtelse till fotografering eller ha någon kontroll över hur deras bild sprids.

 10. @Hannah:
  Jo, det är två problem. 1) är praktiskt och 2) är moraliskt. Fotoförbudet är fel just för att man försöker hantera 1) genom att lagstifta om 2).

  Det är givetvis helt förkastligt när folk ställer sig i klungor och fotograferar olyckor för att det har något slags ”nyhetsvärde”, för att man är nyfikna och liknande saker. Det är rätt och slätt ett vidrigt beteende. Men det kan man inte lagstifta bort, i så fall skulle man lika gärna kunna lagstifta mot dåliga nyheter (vilket jag många gånger önskat att man skulle kunna, så vi slapp Aftonbladet, Expressen, SVT osv.).

  Men jag tänker mig i andra änden, säg att man är först eller bland de första som kommer till en olycksplats. Då kan det vara värdefullt av många anledningar att ta ett par bilder om man kan göra det enkelt. Ta till exempel bara att man skulle få direktiv över telefon om hur man skall göra med en skadad. Då kan det ju vara direkt avgörande att man skicka över en bild till den sakkunnige. Det var ju alldeles nyligen ett inslag på nyheterna om att man ville införa försöksverksamhet på vissa platser där folk som ringer 90000 (eller vad det är för nummer nu för tiden) för ambulans skulle skicka in bilder på sina skador för bedömning. Tanken var då att man kanske kan undvika onödiga utryckningar för att man har en möjlighet att bedöma skadan utifrån bilderna. Eller att det vid en färsk olycka finns viktiga spår (t.ex. bromsspår i ett snötäcke) som oundvikligen förstörs eller försvinner vid en räddningsinsats eller något annat av vikt.

  Själva grejen med ett förbud är att lagen inte ser gråzoner, och när man talar om fotoförbud så försöker man hantera ett praktiskt problem (räddningstjänst hindras) utifrån ett moraliskt ställningstagande (det är ett vidrigt beteende´ att fotografera offer och olyckor). Och moralbaserade lagar för sällan något gott med sig.

  En annan aspekt är att det ett fotoförbud i stor utsträckning försöker hantera är problemet med att folk samlar sig i klungor vid en olycksplats. Frågan är det skulle göra någon större skillnad om det vore förbjudet att plåta. Folksamlingar som störde räddningsarbete förekom också före mobilkamerornas tid. Säg istället att man skulle förbjuda folk att överhuvudtaget vara vid en olycksplats. Det vore ju praktiskt om man slapp klungor av åskådare, men samtidigt skulle man då faktiskt förbjuda ansvarstagande människor från att göra aktiva insatser som kanske skulle vara livsavgörande.

  Sen har vi dessutom det sluttande planet. Förbjuder man människor att fotografera olyckor är steget inte långt till att man förbjuder fotografering vid andra tillfällen, som t.ex. polisingripanden, och då sätter vi rättssäkerheten ur spel.

 11. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.
  Medges villigt. Vi behöver troligen sexdubbla antalet poliser i yttre tjänst. Personligen ser jag helst en allmän hållen ordningslagstiftning som ger operativt befäl på plats (även om det rör sig om en akutbil och inget annat) att avgöra om en kraftfull åtgärd är motiverad. Bevisning i händelse av anklagelse om övervåld blir ju inget problem med alla dessa kameror som föranledde insatsen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare