Radikalfeminister vill inte ha jämställdhet, de vill ha jämlikhet
avatar

Ibland blandas begreppen ”jämställdhet” och ”jämlikhet” ihop, som om det vore samma sak. Men jag vill starkt opponera mot en sådan tolkning, för själv förespråkar jag jämställdhet, men inte jämlikhet. Att radikalfeminister istället förespråkar jämlikhet – även om de kanske inte säger det öppet – är däremot för mig ett faktum.

Det finns ett klassiskt citat av den engelska 1800-talsprostitutionsabolitionisten Josephine Butler. ”om jag vore en prostituerad skulle jag gråta varje dag”. I hela sin falska omsorg inkapslar det det som de ”goda” radikalfeministerna utgår ifrån. D v s att de själva är ett mått på hur alla ”egentligen” tänker, tycker och är. I detta tänkande är det en fullkomlig avsaknad av tolerans och acceptans av olikhet och mångfald, utan istället utgår man från egocentrisk empati, som är allt annat än empati. Det här är något som också genomsyrar mycket av genus-”vetenskapen”. Själva idén om att vi – förutom snopp och snoppa – skulle vara helt lika och bara åtskiljas av ”miljöpåverkan” är indirekt en hybrisspäckad föreställning om att man själv är förebilden för alla andra i hela världen. Det finns alltså föga i genusforskning som uppmuntrar till mångfald och acceptans av olikhet. Därför blir det så groteskt när t ex F! påstår sig vara för sådana ”honnörsord”.

Liksom dagens ”goda” radikalfeminister så måste Josephine Butler, när verkligheten inte supporterade vad hon krävde skulle gälla prostitutionen, ta till falsarier och lögnaktiga påståenden. Hon påstod t ex att ”små barn, engelska flickor från tio till 14 års ålder, har stulits, kidnappats, förråtts, förts bort från engelska landsbygdsbyar.” Fångna i belgiska bordeller ”är närvaron av dessa barn okänt för vanliga besökare; det är hemligt känt endast av de rika män som kan betala stora summor för offrandet av dessa oskyldiga” (vilket skulle förklara varför inga personer kunde finna dem på bordellerna). Sentida forskning har kunnat konstatera, att hela denna 1800-talsdiskurs (precis som vår nutida) inte hade något som helst underlag i verkligheten (se t ex Irwin, och för vår tid t ex myten om den gigantiska sextraffickingen). På samma sätt måste man idag använda sig av falsarier om t ex ”mäns våld mot kvinnor” och avsikten är att skrämma människor till att acceptera ”jämlikhet” – d v s de tongivande radikalfeministernas position som förebild och norm för hela mänskligheten.

Jämställdhet, uppfattar jag det som, handlar om att vi ska ha samma legala och formella möjligheter, oavsett om du är man eller kvinna, rik eller fattig. Verkligheten är nu inte sådan att alla skulle göra samma val, ha samma förutsättningar eller vara lika, därför gör vi olika val – vilket vi någonstans får acceptera. Men när man börjar kräva lagstiftning, applicerar skam och aktivt driver skrämselkampanjer för att likrikta människor – som radikalfeminismen i F!, FP, S, V m fl gör – så har man lämnat toleransens och mångfaldsacceptansens område. Då har man i sann hybris satt sig själv högst på rankinglistan och i sann totalitär anda sällat sig till de föregångare som ville likrikta t ex proletariatet, rasen, tron, sexualiteten m m.

Kommentarer

Radikalfeminister vill inte ha jämställdhet, de vill ha jämlikhet — 6 kommentarer

 1. Hela ditt resonemang faller i första stycket.

  ”Att radikalfeminister istället förespråkar jämlikhet – även om de kanske inte säger det öppet – är däremot för mig ett faktum”

  Det finns inget som förespråkar vare sig jämställdhet eller jämlikhet i ett feministiskt manifest, vare sig det är utformat av Valerie Solanas eller ett partiprogram från Fi…..

 2. @Anders Senior:

  Igår lyssnade jag lite på en radiointervju med Jonas Sjöstedt. Han nämnde som något positivt att V var på väg att ha kvinnlig majoritet på i stort sett alla nivåer, så nej, varken jämställdhet eller jämlikhet verkar vara det som är målet.

 3. ”om jag vore en prostituerad skulle jag gråta varje dag”.

  Om jag vore feminist skulle jag behöva Losec varje dag.

  Teo

 4. @Anders Senior: Ändå är det ett faktum, att ända sedan Eva Mobergs uppsats 1961 har det talats om jämlikhet. Jämställdhet fördes ju in senare och star delvis i motsats till ”likhet”, därför är de flesta här jämställdister. Och angående F! och detta läs t ex här: ”Vi har satt rosa glasögon på de andra partierna valaffischer med uppmaningen ’Låt dem sitta kvar efter valet också’ för att visa på att deras löften om mänskliga rättigheter och jämställdhet förpliktigar. Och att det är därför vi ska sätta feministerna på plats i maktens rum. Feministiskt initiativ behövs där, oavsett vilka partier som bildar majoritet eller regering. Vi ser till att ord blir till handling, eftersom vi sätter JÄMSTÄLLDHET och JÄMLIKHET (min emfasering) högst upp på dagordningen.” (http://feministisktinitiativ.se/om/fragor-och-svar-rosa-glasogon-lat-dem-sitta-kvar-efter-valet-ocksa/). Om du bara ska räkna manifest kan du ju inte heller ha kritik mot t ex SD på annat sätt, inte sant?

 5. Jag har iofs inte läst SD partiprogram eller dylikt, men det är ju bara ytterligare ett socialistiskt parti som grupperar och polariserar människor mot varann.

  Det jag vill ha är följande:

  SAMMA RÄTTIGHETER, SAMMA SKYLDIGHETER för ALLA svenska medborgare, UTAN UNDANTAG.

  Hur svårt skall det vara?

 6. Väldigt få verkar ha koll på skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet samt vilka differentierade grupper som förespråkar det ena eller det andra.

  Inte Wikipedia, inte genusterrorister, inte du och förmodligen inte jag heller.

  MEN!

  Skall vi titta på orden ur ett rent etymologiskt perspektiv, så stämmer helt enkelt inte din variant.

  Jämställt– menas ju något vara då någon form av upplevd rättvisa ”ställes till rätta”- med någon form av tvång. T ex särlagar, särregler kvotering etc!

  Jämlikt– är ju däremot t ex likhet inför lagen, alla människors likhet som social uppenbarelse o s v- oavsett kön, ras, sexuell preferens, religion eller smurfsmak!

  Jag vill bestämt hävda att genusterroristerna förordar jäställdhet (tvång), framför jämlikhet (naturrätt).

  Jämställdhet är helt enkelt vapnet som ffa vänsterfeminister använder för att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser, som poliser, brandmän och militärer. Märkligt nog inte så som minröjare, sophämtare, oljeriggsarbetare, rörmokare eller underjordsskrotare i gruvor (för att ta några få andra exempel på mansdominerade yrken).
  Inte heller hör vi från deras håll något prat om inkvotering av män till kvinnodominerade yrken eller attraktiva yrkesutbildningar som läkare- som ju är helt dominerade av kvinnor nuförtiden (när jag började på läkarlinjen 2001 så var 74% av studenterna kvinnor. Hur det ser ut i dag kan jag bara gissa mig til. Troligtvis inte mer jämställt i varje fall- utom ur feministernas synvinkel så klart. Enligt dem så är ju 100% kvinnor på läkarlinjen- eller i bolagsstyrelser- just så jämställt som det kan önskas bli).