Paul Zak på TEDx – Hur Kimmelskolan lär ut biologi till kvinnor
avatar

Ni vet debatten ”nature vs nurture” där modern feminism i regel förespråkar könet som social konstruktion? Om ni någonsin undrade hur viktig den positioneringen var för övriga åsikter så har jag hittat det perfekta exemplet på det: Neuroekonomen Paul Zak om könsskillnader på TEDx Women 2013.

Som kommer att framgå i inlägget så gör det fullkomligt sak samma om en person från Kimmelskolan förespråkar socialkonstruktionistisk syn på kön eller har biologiska förklaringar. Det gör även sak samma vilket akademiskt fält det rör sig om då Kimmelskolans tolkningar gör alla till idioter oavsett vilket. Det handlar inte om utbildningsnivå eller intelligens, det handlar om hur personer som Michael Kimmel, Hugo Schwyzer och även Paul Zak kommunicerar (och måste kommunicera) med sin kvinnliga publik. Vilket blir ännu tydligare i Zaks fall eftersom den första delen av talet får den här responsen (02.45):

The Differences Between Men and Women Paul Zak at TEDxAmsterdamWomen.mp4_snapshot_02.49_[2014.09.02_15.31.43]

Samt den här responsen (04.00):

The Differences Between Men and Women Paul Zak at TEDxAmsterdamWomen.mp4_snapshot_03.58_[2014.09.02_15.32.11]

Kort sagt han misslyckas helt att få publiken med sig i början och en bra bit in på föreläsningen. Detta blir extra tydligt när han gör till sig och försöker få publiken med sig. Här med fingret i vädret och allt annat än självsäkerhet i blicken:

The Differences Between Men and Women Paul Zak at TEDxAmsterdamWomen.mp4_snapshot_04.09_[2014.09.02_16.05.27]

”Here´s what is interesting about this”

Behöver jag påpeka att publiken inte verkade hålla med? Här var Zak i full färd att berätta om två byar (en i Honduras, en i Mexiko) där flickor byter kön vid tolv års ålder. Orsaken var dock kopplad till inavel så det är inte särskilt förvånande att han inte hade publiken med sig. Det här inläggets fokus är dock inte vad som blev fel utan vad som blev rätt. Sålunda får vi hoppa till det första Paul Zak gjorde som publiken visade sig positiv till. Vid 5.20 byter han ämne och börjar prata om forskningen på det ”kvinnliga” hormonet oxytocin. Då har han detta att jobba med:

The Differences Between Men and Women Paul Zak at TEDxAmsterdamWomen.mp4_snapshot_06.16_[2014.09.02_15.33.52]

Men kom ihåg att Paul Zak tillhör Kimmelskolan. Där har man alltid ett trumfkort när det inte fungerar att prata om forskning. Nämligen fria feministiska tolkningar av vad den forskningen innebär. Med dessa kommer den första positiva reaktionen publiken uppvisar sedan talets början. I alla experiment Paul Zak utfört de senaste tio åren har kvinnor uppvisat högre nivåer av oxytocin än män. Så här lyder Zaks tolkning:

”More trustworthy, More generous, More compassionate, More empathic…. Women are nicer than men and now you know why”

The Differences Between Men and Women Paul Zak at TEDxAmsterdamWomen.mp4_snapshot_07.35_[2014.09.02_15.35.48]

Och där gick intresset upp hos publiken. Efter 7.35 minuter har Paul Zak äntligen hittat ett sätt att kommunicera biologi som de gillar. Han går vidare med att kvinnor vid ägglossning, på grund av höga östrogennivåer är extra känsliga för oxytocin: Detta yttrar sig dock inte i mer moraliska beteenden, bara i allmänt högre känslighet. Fråga mig inte om logiken där. Han hävdar att det skall hjälpa kvinnor att vara försiktiga i partnerval. Hur förklaras inte, istället är det åter dags för fri tolkning:The Differences Between Men and Women Paul Zak at TEDxAmsterdamWomen.mp4_snapshot_08.13_[2014.09.02_16.59.56]

”So, women! You guys are nicer than we are, you are also more complicated and thats why we love you so much.”

Och publikens reaktioner. Skratt och applåder som Zak specifikt poängterar med kommentaren ”I will take a clap for that”. Varefter vi kan se den här responsen:

The Differences Between Men and Women Paul Zak at TEDxAmsterdamWomen.mp4_snapshot_08.24_[2014.09.02_17.06.11]

”That” blir alltså mer belönat än något annat han sagt. Nu går han vidare till att prata om män. Där är det annorlunda, Testosteron agerar som en kraftfull oxytocin-blockerare. Under experiment gällande delande av pengar leder fuskande till att män – men inte kvinnor – får en kraftig höjning av testosteron. Detta leder till en aggressiv reaktion där män vill se till att spelets regler följs. Kvinnor får inte den responsen de är mer ”jag gillade det inte”. Och vad är det dags för då? Fri tolkning så klart.

”So women are calmer, I think women are gonna make better negotiators, They dont take it personally. Guys take it personally”

The Differences Between Men and Women Paul Zak at TEDxAmsterdamWomen.mp4_snapshot_09.13_[2014.09.02_17.16.24]

Ovan: Lägg märke till det negativa ansiktsuttrycket när Paul Zak pratar om män och tydligt kommunicerar ogillande. Här kunde man tro att publiken skulle applådera men så sker inte. Det verkar vara hur mycket bättre de är än män som ger reaktioner. Inte bara att höra män är dåliga. Föga förvånande går Zak på den linjen i nästa mening (09.35):

”They dont have to protect their space, They can affiliate better, They connect better and this is part of our biology. Isn´t it great?”

…men inte heller här kommer några positiva reaktioner från publiken. Vilket troligen beror på att han har glömt  bort att kommunicera på det vinnande sättet och tilltala dem direkt. Bägge gångerna som publiken applåderade tidigare sade han ”You are nicer”. Här talade han först om män och sade sedan att ”They” kan bättre. Vilket inte alls gick hem lika bra trots att han i grunden sade samma sak en tredje gång: Kvinnor bättre än män. Efter detta kommer han in på intelligens.

The Differences Between Men and Women Paul Zak at TEDxAmsterdamWomen.mp4_snapshot_09.56_[2014.09.02_18.03.39]

IQ fördelas med fler kvinnor i mitten och fler män på sidorna, vilket får Zak att återkomma till sin partnervalsteori. Den här gången på männens sida av myntet där teorin verkar ännu mer obegriplig än tidigare. Han påstår på fullaste allvar att kvinnor tycker smarta män är sexiga och korkade män skulle vara någon slags genetisk biprodukt. Påståendet är inte bara uppenbart fel det är även så pinsamt att han tappar publiken.

”Because women are the primary choosers when it comes to sexual reproduction. Brains are sexy, brains give you more resources, brains means you can survive and are not as stupid as all the other guys or jumping out of airplanes”

Både hans påståenden om kvinnors och om mäns partnerval är vrickade. Under ägglossning när han säger kvinnor är som mest känsliga (och borde vara mer moraliska) så dras kvinnor till de minst pålitliga männen, de med högst testosteronnivåer. Det är alltså inte ett sätt för kvinnan att välja män hon kan lita på som Zak påstår. Män å sin sida blir inte sexigare av att vara smarta. Det är snarare vanligare att kvinnor dras till häftiga idioter än supersmarta genier. Vidare är hans teori om evolutionär kostnad helt fel. Om män exempelvis tjänar evolutionärt på att vara fysiskt starka betyder det INTE att även de fysiskt svagaste personerna är män. Nåväl vidare till…

”You guys have a larger hippocampus than males do, you remember things better, you do remember what we talked about 10 years ago, we dont”

Just det, publikfriande tolkning igen. Ännu en förmåga där kvinnor är så mycket bättre än män som publiken kan skratta åt. Ännu en chans att ge negativ bild av hur aggressiva män är. Jag behöver inte ens kommentera det här eller hur? Ni kan själva se mönstret Först kritiserar man män för att vara aggressiva. Sedan beskriver man hur kvinnor har mycket bättre alternativ. Kimmelskolan i ett nötskal.

Avslutningsvis: Observera att Paul Zak inte är någon dumskalle. Han är universitetsprofessor med examen i matte och Ph.D i Ekonomi. Problemet är snarare att han kommunicerar enligt de regler satts upp av Kimmelskolans inriktning i mansstudier vilket bokstavligen betyder att feminism får honom att låta som en dumskalle på ämnet kön. Lägg även märke till att  med feministisk teori blir evolutionslära lika korkad som sociala konstruktioner. Det är tolkningen som är problemet, inte metod eller forskning.

Kommentarer

Paul Zak på TEDx – Hur Kimmelskolan lär ut biologi till kvinnor — 53 kommentarer

 1. ”Oooh thats a big word”

  Han var inte intressant att lyssna på alls, o jag har bara lyssnat nån minut.. Inte någon inlevelse, låg röst.. tragiskt.

 2. @Pether:
  nån som säger att det är ett stort ord om o om igen blir jag bara förbannad på, som om den som lysnar är ett barn

 3. @Pether:

  ”Han var inte intressant att lyssna på alls”

  Nej, poängen med inlägget är ju hur han trots det gör sig till intressant för publiken genom att nedvärdera män och prata om hur mycket bättre kvinnor är. Observera att det inte blir någon skillnad i innehåll att skylla det på biologi eller sociala konstruktioner. Bägge ger politiska ursäkter att sätta kvinnor först.

  När man bortser från information som antingen är ”dumbed down” eller ”for women” så finns faktist några riktiga poänger. Han har exempelvis rätt i att många av de saker han nämner är åtminstone delvis biologiska och sålunda behövs absolut en ökad tolerans för olikheterna. Så trist då att se att han själv visar raka motsatsen med sitt sätt att kommunicera.

 4. @Rune Forsell:

  ”nån som säger att det är ett stort ord om o om igen blir jag bara förbannad på, som om den som lysnar är ett barn”

  Precis, men Paul Zak är ingen dumskalle, det är hans framförande som först börjar ”dumbed down” och sedan övergår till att vara ”for women only”. Som framgår av min rubrik skrev jag det här inlägget för att visa metoden som används för att kommunicera till kvinnor. Det här framförandet är inte bara kränkande mot män, det är även nedvärderande mot intelligenta kvinnor.

 5. Några av mina reaktioner och påpekanden.

  ”Guess what I found? A lot of bad boys, not that many bad girls. And I really want to know why”

  (Felaktighet) Vi pratar sexuellt urval och hur god på en skala från ett till tio är egentligen kvinnan som väljer ”the bad boy”? För varje bad boy finns det minst en bad girl: hans flickvän. Att påstå en kvinna kan välja honom men själv förbli fläckfri är en minst sagt diskutabel tolkning. Snarare skulle jag säga att kvinnans sätt att vara ”bad girl” mer handlar om att låta en man göra onda saker åt henne än att själv göra dem.

  ”I think some of the things we found may surprise you”

  (Förannonsering) Man blir inte överraskad av oväntade data om de är annonserat överraskande.

  ”First interesting fact”

  (Förannonsering) Först överraskande, sedan intressant, tänker han berätta vad det gäller eller göra ännu en förannonsering?

  ”Humans start out on the female bodytype, We all start out as women, pretty interesting”

  Det Visste vi redan, när kommer det överraskande/intressanta nu igen?

  ”Except sometimes you dont, and when you dont is really interesting”

  (Motsägelsefullt och förannonsering) Vilket var intressant nu igen? När det är så eller när det inte är så?

  ”Its called – important word”

  (Fördummning) Svåra ord

  ”Big word, DHD”

  (Fördummniung) Svåra ord

  ”Perhaps by magic, some girls when 12 they turnt to boys”

  (Fördummning) Trolldomsreferens

  ”Here´s whats interesting about this”

  (Förannonsering) Intressant igen

  ”In 10 years of experiments we found a couple of interesting things”

  (Förannonsering) intressant ännu en gång

  ”But interestingly”

  (Förannonsering) Allt är intressant, vargen kommer!¨

  ”Women are nicer than men, and now you now why”

  (Kimmelism) Endast den förtryckta parten kan utsättas för sexism, när vi gör det är det okej

  ”Except, guess what”

  (Förannonsering) Låt mig gissa, nåt intressant?

  ”Estrogen makes you super sensitive to Oxytocin”

  (Motsägelse) Då borde det även göra dem mer moraliska, så är inte fallet

  ”You wanna be sensitive when ovulating, you wanna make sure that guy next to you is really the guy you wanna be with right? You wanna be much more careful when you potentially can get pregnant”

  (Motsägelse) Detta stämmer varken med vad vi vet om kvinnors partnerval eller med vad han sade tidigare om effekten av Oxytocin som skall göra folk mer empatiska och generösa.

  ”So women, you guys are nicer than we are, You are also more complicated, And thats why we love you so much”

  (Kimmelism) Som sagt, när vi gör det är det inte sexism.

  ”So, interestingly”

  (Förannonsering) Nej snälla, vad som helst utom det.

  ”They are calmer, I think women are gonna get better negotiators”

  (Kimmelism) För när vi gör det är det inte sexism?

  ”Ok, here is a hard one, IQ, Guess what”

  (Förannonsering) Nej, vad? Snälla berätta, dying to know…

  ”Whats the sexiest thing on a guy… Ladies?”

  (Kimmelism) Låt mig gissa, han skall ha humor, en bra personlighet och följande saker måste alltid påstås helt oviktiga: Pengar, Status och Kändisskap?

  ”His brain, Come on you love sexy smart guys dont you?”

  (Kimmelism) Jag hade fel, det var ännu värre än väntat.

  ”Brains are sexy”

  (Kimmelism) Förutom i riktiga världen…

  ”Brans give you more resources”

  (Kimmelism) Nej, fötterna på fotbollsproffs betalar bättre”

  ”Brains mean you are not as stupid as the ohther guys or jumping out of airplanes”

  (Kimmelism) Faktum är att i stort sett alla tjejer blir MER intresserade om killen hoppar fallskärm.

  ”How do you get more supersmart males? You generate a bunch of really bad versions who are super dumb”

  (Motsägelse) Det ….där…. går…..inte….alls ihop

  ”Thats part of this sexual selection model, which is really interesting”

  Den här gången annonserade han det i alla fall inte i förväg.

  ”And this is very interesting…. It turns out if you take the human brain and let it evolve…”

  (Förannonsering) Säger han ”this is interesting” en gång till…

  ”You remember things better”

  (Kimmelism) Absolut ingen sexism här inte!

  ”Emotion, Aggression and Fear, AAAARRRGHHH Thats what we do”

  (Kimmelism och Motsägelse) som sagt, absolut ingen sexism här, på tal om ingenting hur ofta uppvisar kvinnor mindre rädsla än män?

  ”So, please forgove your spouse or boyfriend”

  (Kimmelism) Du har rätt, han har fel, men han tror han har rätt, och absolut ingen sexism här.

  Avslutning: ”Appreciate both the males and the females”

  (Motsägelse) Jo för det stämmer ju så jättebra med alla Kimmelismer ovan eller hur? Inte den minsta paradox där…

  Slutpoänger:

  Kimmelismerna hjälper inte kvinnor, den här nya sexismen bara blåser upp kvinnor och skadar män. Fördummningrna har samma effekt som kvotering. De är tänkta att hjälpa kvinnor men ger bara intrycket att kvinnor är som småbarn. Förannonseringarna är slöseri med tid för alla inblandade.

 6. Nu när vi redan har fördummning av information till kvinnor som ämne kan det vara bra att påminna om hur illa det såg ut när EU-politiker gick på den linjen. Då blev detta resultatet:

 7. @ Erik

  Fin kommentar 07:41. Nu började den här dagen med ett skratt Laugh

  Allvarligt talat, så kunde det vara på sin plats att fundera över varför så många kvinnor tilltalas av att bli tilltalade i rent infantila ordalag. Och varför grupper av kvinnor kan sitta och skräna att de är andligt överlägsna män? Uppfattar de sitt beteende som en manifestation av hög intelligens? Jag menar om det verkligen är så, dvs. att de uppfattar typiskt lågintelligent beteende som högintelligent, så följer en rad riktigt obehagliga frågor.

  Jag har haft förmånen att oftast komma i kontakt med intelligenta kvinnor, sådana som jag svårligen kan föreställa mig skråla i flock, men bevisligen existerar fenomenet att en grupp kvinnor följer en ”ledarman” bara han tilltalar dem på ett visst sätt. Det här är beteendet är nog ett av de minst diskuterade i vårt samhälle. Jag har absolut ingen bestämd uppfattning om vad som ligger bakom, jag kan bara spekulera, men frågan är nog värd en nykter analys.

  Kanske den där snubben Zak bara genomför ett experiment för att se vad som får det kvinnliga auditoriet att bröla…

 8. Har ingen lust att slösa bort 13 minuter av mitt liv, men det du skriver låter vettigt.

  Dock – Intelligens är absolut, ceteris paribus, en attraktionsfaktor.

  Tittar du på killarna i 50-shadeslitteraturen så är de inte dumma. Christian Gray är multimiljardär och styr en korporation, Gideon Cross (Crossfire-serien) likaså. Detta är inte snubbar som hade problem med matten i skolan. Dominik (80 dagar-serien) är professor i litteratur. Osv.

  Och det som gör dem ”farliga” är inte att de är typ gängledare, det är vad de kan få kvinnor att känna (starka beroendeframkallande känslor), och vad de kan göra med dem i sovrummet (ja förstås även utanför det…).

  Det mest attraktiva är förstås kombinationen av intelligens och atletisism. Visst, tjejer blir hellre ihop med brottaren än med schackspelaren, men högst i hierarkin står quarterbacken. Går vi utanför idrottsarenan så är den ultimata mannen han som är intelligent, komplex och sofistikerad utanför sovrummet, men en djurisk best bakom lyckta dörrar.

 9. @MK:

  ”Dock – Intelligens är absolut, ceteris paribus, en attraktionsfaktor.”

  Nej, intelligens är ett redskap (ett av många) som kan användas för att skapa attraktionsfaktorer men intelligens i sig är absolut inte en fördel ur attraktionssynpunkt, snarare tvärtom, intelligenta killar är de som behöver pengar och status för att attrahera kvinnor. Korkade killar gör det genom att inte ha vett att tvivla på sig själva och inte tänka för mycket.

  ”Tittar du på killarna i 50-shadeslitteraturen så är de inte dumma. Christian Gray är multimiljardär och styr en korporation, Gideon Cross (Crossfire-serien) likaså. Detta är inte snubbar som hade problem med matten i skolan.”

  Såg du vad du själv gjorde? Du tog för givet att med så mycket pengar måste han vara smart. Så är inte alls fallet. Hänsynslöshet och narcissism är desto vanligare bland rika människor. Vidare om du bortser från status-skräpet som författarinnan försett honom med kan du ens nämna en enda gång i böckerna som Grey beter sig smart? Greys utmärkande faktör är inte hög intelligens, utan mental ohälsa.

  ”Dominik (80 dagar-serien) är professor i litteratur. Osv.”

  Jag har läst litteratur, våra professorer var korkade bortom all förståelse. Litteraturteoretiker var de första i världen att omfamna postmodernt kvacksalveri så uppenbarligen ingår inte logik eller rationalitet i deras ide om intelligens.

  ”Och det som gör dem ”farliga” är inte att de är typ gängledare, det är vad de kan få kvinnor att känna (starka beroendeframkallande känslor), och vad de kan göra med dem i sovrummet (ja förstås även utanför det…).”

  Uppenbarligen kan kvinnorna inte gilla männen för saker de kan göra i sovrummet för om kvinnorna inte gillar männen INNAN dess (av andra orsaker) så hamnar de aldrig i sovrummet.

  ”Det mest attraktiva är förstås kombinationen av intelligens och atletisism.”

  Nope, däremot kan atletism och intelligens användas för att vinna tävlingar vilket ger social status. Vilket är långt attraktivare än både atletism och intelligens för kvinnor. Det här är lätt att se när smarta tävlar mot dumma i något där man vinner på andra sätt. Kvinnor dras varken till smarta eller till dumma, de dras kort och gott till vem än som vinner.

  ”Visst, tjejer blir hellre ihop med brottaren än med schackspelaren, men högst i hierarkin står quarterbacken.”

  Förutsatt vi pratar USA där Amerikansk fotboll är en av de största mest statusgivande tävlingarna ja. Men pratar vi om Sverige så har Quarterbacken i stort sett ingen status alls för vi har inga tävlingar att tala om som media rapporterar om. Samma sak med Basket och Baseball. Det blir man inte superstjärna på i Sverige.

  ”Går vi utanför idrottsarenan så är den ultimata mannen han som är intelligent, komplex och sofistikerad utanför sovrummet, men en djurisk best bakom lyckta dörrar.”

  Först och främst så måste de hamna i sovrummet först. Frågan är då om den ultimata mannen är intelligent, komplex och sofistikerad. Mitt svar är knappast, det är just de killarna som behöver pengar (eller intryck av pengar) för att bli attraktiva vilket du kan se på film. Inte bara Christian Grey i 50 shades utan även Richard Gere i Pretty Woman 20 år tidigare.

  Den ultimata mannen är killen som uppnår samma resultat utan att ha en massa saker att erbjuda.

 10. @Pether:

  Ja, men inte bara det, utan en speciell sorts bad boy, som jag är inne på ovan. Det handlar inte i första hand om riskbeteende i form av våld, droger osv, utan ”riskbeteende” gällande känslor och sex.

  Från baksidan av ”Av honom blottad” (första boken i Crossfire-serien):

  ”Han var vacker, farlig och väldigt het. Jag drogs till honom som jag aldrig hade dragits till någon tidigare. Jag längtade efter hans beröring som om den var en drog, trots att jag genast förstod att han skulle göra mig olycklig.”

  Med farlig menas inte att han ligger i riskzonen för att misshandla henne, för att vansinnesköra genom stan i en snabb bil med henne, få henne att börja med tunga droger osv. Med farlig menas att han genom sin starka attraktionskraft, genom sin passion, kommer att kunna göra henne beroende av honom, ”som en drog”, så att hon inte kan sluta även om hennes rationella sida skulle vilja det. Med farlig menas att han har en lust som är väldigt stark och kan överväldiga henne, som går utanför det hon är van vid att uppleva, och som kommer att leda till hon går långt utanför sin sexuella comfort zone. Han kommer att göra henne olycklig inte för att han kommer att bli en dålig pappa eller dålig make som super och behandlar henne illa, utan för att han kanske aldrig kommer att vilja gifta sig eller skaffa barn med henne, då han inte är en man som binder upp sig på det viset.

  Han är farlig för henne på ett emotionellt plan, inte nödvändigtvis på ett fysiskt.

  Disclaimer: Det finns en viss subgrupp av kvinnor som pga dåliga förebilder (först och främst sin pappa och/eller styvpappa/styvpappor) kommer att bli väldigt attraherad av den typen av bad boys som kommer att behandla dem illa, är kriminella osv. Dessa kvinnor tycker jag dock att vi kan lämna utanför frågeställningen ”what women want” då de är avvikare på ett liknande sätt som männen de attraheras av är avvikare från mansnormen.

 11. @Erik:

  Hamnar i sovrummet gör man delvis för att vad som kan ske i sovrummet redan har signalerats utanför det på olika sätt och vis, främst genom självförtroende, dominans osv.

  Nu har jag faktiskt inte läst 50 shades så jag kan inte uttala mig i detalj om Christian Gray, men de andra böckerna har jag läst/läser jag och det är som sagt inte killar som är tröga, dumma eller ointelligenta på något sätt alls (vilket inte Edward Lewis i Pretty Woman är heller – han faller dock i en annan kategori, varken Christian Gray eller någon annan romance/erotic novel-hjälte viftar med pengarna för att attrahera kvinnorna (hjältinnan i Crossfireserien faller pladask för Gideon Cross INNAN hon vet att han äger företaget hon jobbar för)). De kanske inte är kärnfysiker men de ligger helt klart över snittet.

  Och kvinnorna blir alltid fascinerade över tecken på intelligens, särskilt när killen ifråga uppvisar en intelligens som är över det förväntade baserat på andra intryck såsom yrke osv. De reagerar väldigt positivt när de märker att killen är ”hela paketet”, dvs han var visst inte bara hantverkare/whatever utan förvånande nog också både smart, berest och påläst.

  Kanske pratar vi om lite olika saker, du menar snarare IQ och jag menar intellektualitet in a broader sense? (Jag menar inte heller ”aldrig agerar irrationellt”.)

 12. Förresten så upplever jag att du inte tänker i termer av ceteris paribus som var mitt ursprungsargument, utan antingen så jämför du intelligens med något annat eller t.ex. förutsätter(?) att korkade killar har mer självförtroende.

 13. Intelligenta(och andra)kvinnor attraheras av intelligenta män som är intelligenta nog att tillämpa sin intelligens på något sätt. Den där Zak besitter ju förmågan eftersom han bevisligen kan få en kvinnlig publik att rikta fokus på honom och tjuta enfaldigt.

  Det paradoxala är att också intelligenta kvinnor ibland strävar efter att förmiska sin intelligens. Det är inte särskilt attraktivt i intelligenta mäns ögon. En kvinna som är intelligent kan gott och väl signalera att hon är just det och vips har hennes målgrupp bland männen reducerats till de hon egentligen är intresserad av och de ointelligenta männen sållar medvetet eller omedvetet ut sig själva (om de är intelligenta nog).

  Feministerna har halvt om halvt identifierat fenomenet och hävdar att män är rädda för starka kvinnor. Det är här deras resonemang blir fel, eftersom intelligenta män inte ryggar tillbaka för intelligenta kvinnor. Problemet är bara att varje man mycket väl inser att han bara kan bli förnedrad av en betydligt mer intelligent kvinna. Det motsatta gäller å andra sidan inte, dvs. män sorterar inte uteslutande kvinnor efter intelligens även om intelligens kan vara nog så attraktivt hos en kvinna.

 14. @Erik:
  Det lär väl finnas en korrelation moneybrains, så följden blir att det nog också finns en korrelation sexybrains. Men jag skulle tro att den kausala komponenten som styr själva sexigheten heter money, inte brains.

 15. Erik:
  Stort tack för den stegvisa analysen av föredraget. Intressant att även förment intelligenta människor egentligen
  a) vill bli smickrade hela tiden
  b) helst vill ha allt tillrättalagt.

  Det är kanske inte i första hand intellektuellt förenklande utan emotionellt ”välplanerat”. Precis som med barnprogram – det är hela tiden tydligt vad man förväntas känna just då.

 16. @Erik:
  Njae, Gray är väl intelligent. Vi får inte se några bevis på det, det är liksom underförstått. Han har byggt upp och leder ett stort affärsimperium, flyger egen jet osv osv. Det må mycket väl vara så att han har en psykopatisk personlighet som driver honom. Men det är hans intelligens som borgar för framgången. Korkade psykopater blir inte mäktiga, de hamnar i fängelse.
  Grejen med Gray är väl helt enkelt att författaren inte kan visa oss att Gray är smart, för hon har inte själv den insikten och kunskapen som behövs för det. Hon kan bara antyda det.

 17. @Kristian:
  Ja att ge smicker till en kvinna har alltid varit ett framgångsrecept för män,men det måste ges i rätt dos så det inte framstår som uppenbart smörigt och därför oattraktivt.
  Jag gissar att Paul Zak som så många män känner sig fram för att hitta rätt nivå för att attrahera kvinnor.
  Paul Zak är egentligen bara en ny variant av sol och vårare som lurar till sig pengar av kvinnor genom att säga vad kvinnor vill höra.

 18. @MK:

  ”Från baksidan av ”Av honom blottad” (första boken i Crossfire-serien):
  ”Han var vacker, farlig och väldigt het. Jag drogs till honom som jag aldrig hade dragits till någon tidigare.”

  Inget av det där berättar VAD som gör honom så attraktiv. Istället för orsaken så beskriver författarna effekten den har på henne. Undantaget när de kan fuska och beskriva att hon blir kär inte på grund av det utan TROTS det.

  ” Jag längtade efter hans beröring som om den var en drog, trots att jag genast förstod att han skulle göra mig olycklig.””

  Just det. Det är ju inte hennes fel att hon gillar svin (egentligen gör hon inte det, vi lovar) och det är inte hennes fel männen är svinaktiga (vadå uppmuntrar beteendet? vi skriver ju att hon inte gillar det, sex räknas inte, det är en regel)

  Det brukar alltid finnas längre recensioner på amazon som man kan få en bild av hur personer som läst böcker man själv inte läst upplevde dem. Här är några stycken om just ”Crossfire – Bared to you”

  ”Gideon isn’t subtle at all. He’s like a two-year old who wants something and won’t stop pouting until he gets it. ”

  ”OBSESSIVE POSSESSIVE STALKERISH BEHAVIOUR: If someone did what these characters do in real life, they would probably have restraining orders against them.”

  ”After Eva runs off from him the umpteenth time, he leaves Eva 21 messages in the space of about 30 minutes. 21. That’s a lot of calls. Before that, he seems to have amassed all the information he can about her, from who she’s living with (and his sexual orientation) through to whether or not her gym instructor is married.”

  ”Gideon is suspicious of any unfamiliar male that he hasn’t got a file on and Eva is suspicious of every female in Gideon’s life, even his mother (!!). Both characters are so insecure, their actions become laughable.”

  Betyg 3/5 med följande passus:

  ”Hope men don’t read this and think that this kind of behaviour is what women want”

  För kvinnor som gillar dte här gillar inte alls vad de gillar?

  Nåväl, jag har läst lite mer om Crossfire, det är en kopia på Fifty Shades of Grey (Med ett undantag, i Crossfire är även hon rik. Hon är miljonär och han är miljardär) som i sin tur inte är romans utan porr. Fast när porr är för kvinnor kallas det av någon anledning ”erotika” och framställs som riktig handling med riktiga karaktärer. Vilket ett antal recensenter inte håller med om:

  ”This book in any way shape or form, did not catch my interest. Who gets turned on with a pick up line like ”I want to **** you”? You have to be desperate to be attracted to a man like that. I had 19 pgs left in the book to finish, and I could not torment myself with idiotic behavior of these two fools.”

  ”Gideon is boring and Eva is annoying. I don’t understand how, when or why these two fell in love. They had sex and fought. That’s it. No seducing, no charming, no good days together. Sex, fight, shouldn’t be together, repeat. Why are you together??”

  ”OMG I so am returning these books. I don’t and never will find sexual assault to a child a good setting for any book. This book made me physically SICK. No woman in her right mind would put up with this kind of man!”

  osv.

 19. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Ja du har nog rätt och självklart är det svårt, om inte omöjligt, att isolera ut just intelligens ur ekvationen och mäta dess effekt, då intelligens garanterat har effekter på såväl andra egenskaper som beteenden.

  Så jag får göra en liten pudel (en dvärgschnauzer typ?), dock anser jag fortfarande det vara fel att ju mer korkad desto attraktivare för kvinnor. Är inte säker på om det är det du påstår Erik men jag uppfattar det så. Typ ”eftersom schackspelaren är oattraktiv men sportfånen (’the jock’) är attraktiv så är intelligens oattraktivt”.

  Jag hävdar istället att intelligens korrelerar med attraktion och inte med icke-attraktion. Men jag kan också tänka mig att över en viss nivå så har intelligens istället en negativ korrelation med emotionell intelligens osv. Dvs nördarna blir oattraktiva för att de också uppvisar antisociala karaktäristika (är det ett ord…??).

  Jag hade kunnat göra en graf för att förtydliga vad jag menar, men dels förutsätter jag att ni förstår, och dels vill jag inte framstå som för nördig….. Wink

 20. @Erik:

  Men det är ju inte svinandet i sig som är det attraktiva. Som du skriver, det är TROTS svineriet som han som helhet ändå blir attraktiv.

  Det oemotståndliga får man när man tar de attraktiva bitarna av sådana som Gideon Cross och sätter ihop med de attraktiva bitarna av en nice guy.

  Problemet är att det där ses som en falsk dikomoti av väldigt många anledningar, och som en självuppfyllande profetia så blir det väldigt ont om killar som både är kärleksfulla, respektfulla och ömsinta, OCH har en sex appeal så att det sjuder över. Men det står egentligen inte i motsats till varandra.

  Inget av det där berättar VAD som gör honom så attraktiv. Istället för orsaken så beskriver författarna effekten den har på henne.

  Precis, för i första hand vill kvinnor KÄNNA något. De vill uppleva starka känslor tillsammans med sin partner, och pga den falska dikotomin ovan så får de ofta nöja sig med att åka bergodalbana mellan starka negativa och starka positiva känslor, eller uppleva återkommande negativa känslor spetsat med enstaka positiva. Detta väljer de flesta kvinnor långt hellre än att vara med en nice guy som inte erbjuder särskilt starka känslor alls, åt någondera hållet. Alternativt så väljer de nice guyn men fortsätter att fantisera om det andra.

  Det som dock är allra mest attraktivt är en man som erbjuder (medvetet eller ej) en kvinna återkommande, starka, positiva känslor, kryddat med en viss sorts negativa känslor. OBS med negativa känslor menar jag ej svineri-beteende utan specifika emotionella utmaningar såsom pirriga men spännande sexuella upplevelser osv, som när hon går igenom dem resulterar i ännu fler, starka, positiva känslor.

  Jag tror dock att en sådan berättelse blir mindre spännande än de mer populära böckerna. Fast man ska aldrig säga aldrig, det kan vara en vanföreställning hos såväl läsare som förläggare. Jag har faktiskt som hobby att skriva erotiska berättelser till kvinnor jag känner och får väldigt, VÄLDIGT, positiv feedback på just kombinationen kärlek och dominans.

  A hopeless romantic with a dirty mind verkar slå Christian Gray och Gideon Cross med hästlängder.

  Du som är inne i PUA-svängen, känner du till David Shade?

 21. @MK:

  ”Men det är ju inte svinandet i sig som är det attraktiva. Som du skriver, det är TROTS svineriet som han som helhet ändå blir attraktiv.”

  Nej, vad jag skriver är att det ÄR svineriet som gör honom attraktiv men det får man inte säga till en kvinnlig publik. De vill ha lyxen att ligga med svin OCH säga de inte gillar svin.

  Samma sak gällande pengar och status. Warren Farrell skrev om detta redan i ”Why men are the way they are” han kallade det Flashdance-effekten.

  ”Det oemotståndliga får man när man tar de attraktiva bitarna av sådana som Gideon Cross och sätter ihop med de attraktiva bitarna av en nice guy.”

  Det oemotståndliga med män som Gideon Cross och Christian Grey är att de är psyko, alltså knäppa på riktigt, vilket författarna brukar beskriva som deras ”inre demoner” varefter målet sätts upp att hjältinnan skall få honom att dela med sig av sina inre känslor. Alltså exakt samma språk som feminister använder. Det är ju sååå viktigt att pressa män att gråta och prata sina känslor – känslor som i dessa böcker jämt tycks orsakade av övergrepp i barndomen.

  ”Precis, för i första hand vill kvinnor KÄNNA något. De vill uppleva starka känslor tillsammans med sin partner”

  Ja, och det gör man inte trots självdestruktivt beteende och urkass manssyn utan på grund av de sakerna. Alltså de kvinnor som dras till de här dåliga männen är inte själva goda. Som sagt jag håller inte alls med att det är många bad boys men inte så många vad girls. Då glömer man det absurda med att tro kvinnan kan välja den killen och själv vara frisk.

  Jo jag känner till David Shade, han är ett av de ursprungliga namnen och jag känner till dem allihop från den tiden.

 22. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Robert E Howard sade om sin figur Conan, att det var mycket lättare att skriva om någon som har enkla lösningar på sina problem. Vore figuren för intelligent finge Howard sitta och fundera ut någon klurig lösning hela tiden.

  Grey var väl ursprungligen vampyren från Twilight?
  Med andra ord, historien var redan klar och sedan byttes en av huvudrollerna ut.

 23. Vi håller helt enkelt inte med varandra om exakt vad det är som är det attraktiva. Även om man skulle kunna säga att det sviniga beteendet korrelerar med hög grad av passion och ohämmad lust i sovrummet, som båda är attraktiva komponenter, så är det det senare som är det som drar, inte det förra. Dvs det är korrelation utan kausalitet. Om du kan ta bort svineriet och ändå behålla passionen/lusten så minskar inte attraktionen, snarare tvärtom (då den emotionella tryggheten gör att du kan ta ut svängarna ytterligare m.m.). IMO.

  David Shade var ju en nice guy som blev lämnad för en bad boy och sedan började undersöka vad som var kärnan i det som attraherade kvinnor. Han behöll sedan många av sina nice guy-egenskaper, samtidigt som han plockade ut russinen ur bad boy-kakan, vilket han genom sin field testing fann vara starkt knutet till sex appeal som väcker lust och andra starka känslor, och alltså INTE direkt till själva svineri-beteendet.

  Jag har i stort sett alla hans böcker och onlineprodukter. Min erfarenhet är till 100% att det stämmer och funkar. Jag håller förstås inte med om exakt allt han säger men jag köper det stora hela, vilket är just att kvinnor vill ha en kombination av nice guyn och bad boyn i form av respekt, kärlek, ömhet osv från den förra, och den råa, ohämmade, dominanta, sexuella energin från den senare. A gentleman outside of the bedroom, and a bad boy inside of it, typ.

  Disclaimern är dock att detta stämmer bäst på kvinnor med hög självkänsla och en bra relation till sin pappa (han screenar för detta på olika sätt). Även dessa kvinnor har ofta erfarenheter med bad boys, och kan gå tillbaka till dem, men endast i brist på the real deal (dvs ”a masterful lover” som DS kallar det för).

  En annan disclaimer är att det här handlar om relationskontext (inte nödvändigtvis happily ever after men iaf att man ses mer än en gång, alltså inte ONS-hunting/club gaming), men det stämmer väl å andra sidan rättså bra överens med vad kvinnor vill ha (eller säger sig vilja ha) och vad som är målet i romance novels (erotic eller ej). Är man bara ute efter ett ONS så spelar ju svinigt beteende i övrigt ingen roll och kan vara en bra indikator på att sexet förmodligen kommer att vara över medel.

 24. @Kristian:

  Enkla lösningar javisst, men det har i Conans fall mer att göra med stil än förmåga. Conan gillar kort sagt en viss sorts liv, han behöver inte leva det livet utan får mängder av tillfällen att byta upp sig. Han underskattas ständigt och visar sig i längden ha mer vett i huvudet än de flesta andra som befolkar Robert E. Howards värld. En av filmhistoriens stora ironier är att Conan (som antogs dum) på film spelades av Arnold Schwarzenegger (som också antogs dum). Både Arnold och hans rollfigur visade sig vara långt intelligentare än väntat.

  ”Grey var väl ursprungligen vampyren från Twilight?”

  Nja, vet inte om han var just den vampyren men Fifty Shades var definitivt Twilight fan-fiction från början. Saken är den att redan i Twiligt är killvampyren en creepy possessive stalker och tjejen har dåligt självkänsla vilket sedan har blivit standard för karaktärer i den här sorgliga genren (eller vad man skall kalla det). Är jag den enda som undrar om feminister som kämpade mot machokillar är nöjda med att ha fått dem utbytta mot till de här emo-killarna?

 25. @Kristian:
  Fanken, nu lurade du ut mig på en lång google-sökning efter 2 SF/fantasy-verk jag läst för längesen (dock på denna sidan sekelskiftet= och länge försökt klura ut vad det var. Den ena hittade jag (var tydligen en av böckerna, fast jag vet inte vilken, i serien om Gor av John Norman). Men den andra driver mig till vansinne. Ditt fel!

 26. @Erik: Ja, ”dum” är kanske ingen bra beskrivning av Conan. Snarare är han ”ärlig och rättfram” och ”den ädle vilden” i kontrast mot de ”civiliserades” dekadens.

  @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Jag kan bara beklaga och be om ursäkt! Om du berättar mer kanske jag kan ge en ledtråd eller har läst någon av dem.

 27. @Kristian:
  Tja, har du någonsin läst en SF (betonar att det är en SF, inte fantasy) där handlingen inbegriper en grupp samurajer (ronin?) som i början av berättelsen hämtas med tidsmaskin och en planet med assassins (av klassisk mellanönsternmodell) där man har som sport att kapa huvuden av konkurrerande assassin-teams och odlar stinkande gourmet-svamp i bröstkorgar på lik?

 28. @Kristian:

  ”a, ”dum” är kanske ingen bra beskrivning av Conan. Snarare är han ”ärlig och rättfram” och ”den ädle vilden” i kontrast mot de ”civiliserades” dekadens.”

  Med tanke på hur många gånger Conan blir eller kan bli kung, hövding, general eller annan form av ledare samt den mängd länder och stater han får på knäna så är det uppenbart att han ligger över de flesta i hjärnkapacitet. Och ja han är absolut de saker du nämner. Den ädle vilden gånger tio faktiskt. Konceptet ”Den ädle vilden” fungerar i hans fall för även de ”civiliserade” delarna av Howards fantasivärld är fulla av personer allt annat än ädla. Samtidigt skall man komma ihåg att berättelserna är raka motsatsen till kulturrelativism. Snarare är Conan kolonisatör som sopar bort förlegade ideer och moderniserar världen. Han saknar kulturell identitet och slåss lika gärna för civiliserade länder som mot civiliserade länder. Hans öde blir att utnämnas kung över ett land tydligt inspirerat av verklighetens romarrike där man trots att han kommer från barbarerna i norr (Germaner/Goter) vill ha honom som kung efter att han vunnit inbördeskrig och dödat deras galne tidigare kung (Nero). Sedan är som sagt ironin hur oerhört intelligent Arnold Schwarzenegger visade sig vara samtidigt som han var ett muskelberg och som kronan på verket senare blev hög amerikansk politiker trots att han kom från ett annat land som simpel kroppsbyggare. Ett fantastiskt exempel på hur livet kan imitera dikten.

 29. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”där handlingen inbegriper en grupp samurajer (ronin?) som i början av berättelsen hämtas med tidsmaskin och en planet med assassins (av klassisk mellanönsternmodell) där man har som sport att kapa huvuden”

  Hahaha! Det låter som Teenage Mutant Ninja Turtles 3, vid ett tillfälle försöker samurajerna kapa en av turtlarnas huvud med kanon, givetvis misslyckas det när sköldpaddan gömmer huvudet i skalet Grin OT

 30. @Erik:
  Jag vet, beskrivningen låter helt rubbad, men det var en jävligt bra story. Samurajerna agerar livvakter åt storyns huvudpersonen när han flyr till och gömmer sig på planeten med assassins. (Boken ingår i någon form av serie, jag har ingen som helst aning om vad som händer före eller efter.) Och Assassin-kulturen med två (eller om det var fler) grupper vars största nöje är att ta livet av varann var helt fascinerande. Fanns mycket att lära där. Smile

 31. @Genusföljaren:
  Jo, ta mig 17. Det är del 2 i trilogin The Assassin Gambit. Känner igen omslaget och blurpet på den. Har inget minne av spel-kontexten och trodde inte att det var mer än ett tiotal ronin. Men i övrigt. Känner till och med igen ”the sky/space needle” som är den enda vägen till/från planeten. Kanon-tack ska du ha. Hittade också hela alla 3 delarna på bokbörsen för 90 spänn. Kap.

 32. @dolf:
  Glad att kunna hjälpa till!
  Vet hur kul det är att hitta borttappade böcker man läst och minns.

  MVH

 33. @Genusföljaren:
  Ja, det är kanon. Det är den tredje av förlorade pärlor jag lyckats hitta på relativt kort tid. Men räknade inte med att någon faktiskt skulle veta vad jag talade om här. Det var ju ingen av de stora SF-författarna (i så fall hade jag kommit ihåg det) och jag tvivlar starkt på att den någonsin blivit översatt.
  Var det inte förresten du som recenserade LeGuins Left Hand of Darkness på GD för nåt år sen?

 34. @Erik:

  ”So women, you guys are nicer than we are, You are also more complicated, And thats why we love you so much”

  Erik herregud, jag tror vi är överens för en gångs skull! Vad är detta för skitsnack. ”Så kvinnor, ni är snällare än vad vi är, ni är också mer komplicerade, och det är därför vi älskar er så mycket.”

  Män älskar inte kvinnor för att de är komplicerade. Vi är inte komplicerade. Och i alla fall jag vill INTE bli älskad för något jag inte är. Läser man på valfri dejtingsida så letar män efter enkla okomplicerade förhållanden, förhållanden ”utan drama”.

  Och riktiga galningar finns bland kvinnor också, adrenalinjunkies osv.

  Det är lite som: ”Du är så charmigt komplicerad gumman, men jag älskar dig ändå”. Det är sådant man tar till för att man är för lat för att verkligen lyssna på en medmänniska.

 35. Överlag tror jag inte man ska tolka in för mycket i fiktiva romaner. Som tex. ”Fifty shades of grey”. Jag tror jag hörde att ca. 50 miljoner människor läst den.

  Vad vet vi om de människorna? Ingenting. Vad tyckte de om boken? Vi vet inte. Varför läste de den? Vi vet inte.

  Man kan bunta ihop människor och betrakta dem som en flock får. Man kan också tänka: ”Vad vet jag?”.

  Ibland slentriantittar jag på porr, ibland för att bli kåt ibland sitter jag och garvar åt det. Ibland skummar jag igenom skittexter för att de blivit en snackis osv.

  Och jag håller med Erik i detta, företagsledare är i de flesta fall psykopater. Alla tror att invandringen är det stora problemet, och visst det finns problem med den. Men det verkligt stora problemet är ju kriminella psykopater som Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt som fullständigt plundrar oss och dealar med Saudi Arabien som är världens brutalaste diktatur och som säkerligen sponsrar alquida och alnusra och fan och hans moster. Och en dag blir vi kanske dödade av våra egna vapensystem.

  Men vad bryr de sig om det. De är intelligenta när det kommer till att roffa åt sig.

 36. @Rick:

  Vad får kvinnor och män att bröla? Hitler, med enkel infantil retorik. Vad får män att bröla? Fotboll. Vad får dem att följa en ledarman? Graderingen på uniformen. Och så vidare.

  Någon form av masshysteri och grupptryck kan få kvinnor och män att begå de mest märkliga/brutala saker.

  Jimmie Åkesson har ju med enkel infantil retorik lyckats locka till sig en massa män. Till exempel. Jag förstår inte hur han kan fördumma människor så mycket genom så enkla poänger.

 37. @ Jenny

  Det måste vara någon form av bristande insikt från din sida att tala om Reinfeldt och Bildt som ”kriminella psykopater”. Visst kan man vara missnöjd med dem som politiker, men det där påståendet saknar helt trovärighet och hör nog mest till kategorin ”infantil retorik”, vilket du vill beslå Åkesson med. På tal om den mannen, bevisa din tes, ge några exempel på hans ”infantila retorik”. Det är alltför lätt att bara stämma in i mediakören ( för då är man ju lämpligt nog på de starkares sida och behöver inte argumentera). Även om jag inte röstar på SD så ser jag nog Åkessons poänger, eftersom jag vägrar gå i medias ledband. Om nu Åkesson har så totalt fel, så hur tror du det kan komma sig att detta otal journalister som ständigt ska visa hur fel han har aldrig lyckas? I dag har vänsterfolk tydligen kommit till insikt att de saknar argument och därför försöker tysta ner Åkesson med allsköns bröl och ibland våldsamheter. På tal om infantil retorik, alltså.

 38. @Rick:

  Rick är du helt seriös nu? Media och alla andra som har en hjärna har ju gång på gång bevisat att Åkesson ägnar sig åt infantil retorik och försöker vinna röster på billiga poänger.

  Jag är emot honom eftersom jag jämför honom med Hitler. Eller med Stalin för den delen. Det är samma metod som flera amerikanska presidenter också använt. När det är tex. ekonomisk kris eller om välfärdssytemet försämras hittar man en yttre fiende. I Sveriges fall blev det invandrarna, främst från Mellanöstern. Under 30- talet blev det judarna. I Soviet blev det alla ”oliktänkande”.

  Riktar man uppmärksamheten mot en grupp människor som sticker ut, skiljer sig från mängden, ser annorlunda ut, har andra traditioner osv. slipper man själv att bli granskad. Amerikanska presidenter gör och har gjort det mot hela länder. Man har helt enkelt något att dölja på hemmaplan.

  Och märk väl jag sa inte att det inte finns problem med invandringen, men jag sa att det inte är det mest akuta problemet.

  Det som fick tyskarna att rösta på nazistpartiet var för att de kände ett starkt politikerförakt.

 39. @ Jenny

  Den där jämförelsen med Hitler är om något infantil retorik.

  Mig veterligen är Åkessons käpphäst invandring, inte invandrare. Försök fundera på skillnaden. Åkessons invandringspoltik är ungefär som den

 40. Något tekniskt fel klöv min kommentar itu…

  Nåja, här fortsätter jag:

  …som bedrevs av svenska regeringar ( i huvudsak S) fram till sent 1990-tal. Enligt din logik har alltså Sverige mestadels styrts av något slags pseudonazister.

  I fallet Sovjet handlade inte förföljelsen av oliktänkande om någotslags jakt på en yttre fiende. Förföljelsen skedde nämligen diskret, man talade inte om den. Hade det handlat om att rikta fokus på någon viss grupp så hade man väl rimligtvis basunerat ut det i media.

  Det där med att påstå att amerikanska presidenter anfaller andra länder p.g.a. inrikespolitiska problem har du fått från en filmsatir. Det var alltså inte en dokumentär.

 41. @Rick:

  Så Åkesson är inte emot araber? Är han den enda i partiet som inte är det då? För mig veterligen sprang två av hans närmsta män runt på stan med järnrör och kallade folk för bland annat ”babbe”. Och flera mer eller mindre kända sd- politiker har gjort rasistiska uttalanden om just araber OCH människor från Afrika. Men Åkesson är heelt oskyldig, han fattar inte varför det blir på detta viset. Mona Sahlin snodde ett ynka Toblerone och höll på att bli bränd på torget för det. Här har vi ett parti vars högsta ledare springer runt på stan med järnrör och de blir invalda ändå. Åkesson har visserligen inte skrivit sin ”Mein Kampf” än, men ingen skulle läsa den ändå. Vilket var det största misstaget tyskarna gjorde.

  Så du vill återvända till dåtiden. Om den sortens politik bedrevs fram till slutet av 90- talet, varför inte låta den stanna där och gå vidare?

  Förföljelsen av judarna i Europa var inte heller en jakt på en ”yttre fiende”. De var europeer, de såg sig själva som europeer och de levde här i flera generationer. Men vi såg dem inte som europeer. Stalin såg inte fattiga bönder och intelligenta som äkta sovjeter, han såg dem som fiender. Har man ingen yttre fiende kan man hitta någon inom landets gränser. Det går lika bra. USA har haft svarta, kommunister och nu mexikaner. Och ja, muslimer såklart. Alltid mer eller mindre diskret.

  ”Det där med att påstå att amerikanska presidenter anfaller andra länder p.g.a. inrikespolitiska problem har du fått från en filmsatir. Det var alltså inte en dokumentär.”

  Hmmm du talar om för mig var jag har fått mina fakta ifrån. Och visst det passar din annars något överlägsna attityd så good for you. Vilken filmsatir pratar vi om förresten?

 42. @Jenny:

  ”Erik herregud, jag tror vi är överens för en gångs skull! Vad är detta för skitsnack. ”Så kvinnor, ni är snällare än vad vi är, ni är också mer komplicerade, och det är därför vi älskar er så mycket.”

  Ja, varför inte? Men observera att det var just när han sade sådana saker som det blev skratt och applåder. Det är inte bara skitsnack, det är skitsnack som män inte sällan belönas för. Det är Hugo Schwyzer-fenomenet all over där män upptäcker ett bra sätt att beundras av kvinnor är att spela på deras känslor av moralisk överlägsenhet i förhållande till män.

  ”Män älskar inte kvinnor för att de är komplicerade. Vi är inte komplicerade. Och i alla fall jag vill INTE bli älskad för något jag inte är.”

  Det förstår jag, men när han säger ”kvinnor” menar han heller inte dig (eller någon annan kvinna) han menar kvinnor som en slags abstrakt idé där man kan ignorera individuella skillnader. Rent praktiskt kan man fråga sig om det är sunt att män älskar alla ”kvinnor”. Är inte det rätt elakt mot de kvinnor som anstränger sig särskilt mycket att älska andra kvinnor lika mycket? Det tycker jag i alla fall.

  ”Läser man på valfri dejtingsida så letar män efter enkla okomplicerade förhållanden, förhållanden ”utan drama”

  Ja och läser man mellan raderna inser man att enda orsaken att skriva sådana saker är att man upplevt att komplicerade förhållanden med drama är relativt vanliga och nu söker man något annorlunda. Kvinnor skriver ju inte på samma sidor att de söker icke-våldsamma relationer. Med tanke på hur det snackas om våldsamma män i samhället är det ju intressant att sådana problem inte nämns i datingannonser.

  ”Och riktiga galningar finns bland kvinnor också, adrenalinjunkies osv.
  Det är lite som: ”Du är så charmigt komplicerad gumman, men jag älskar dig ändå”. Det är sådant man tar till för att man är för lat för att verkligen lyssna på en medmänniska.”

  Ja, fast här är det värre. Det är en sak att säga det till ”gumman”. En helt annan att säga att kvinnor i allmänhet är så charmigt komplicerade och att det är det vi älskar med dem. I riktiga livet är det helt uppenbart att det är helt andra saker vi älskar. Det har skapats en absurd ljugkultur kring sex, kärlek och relationer.

 43. @ Jenny

  Ditt försök att koppla ihop Åkesson med Hitler är mest tjatigt. Din analys av Stalins Sovjet är direkt komisk i sin totala brist på kunskap. Se här, jag är mycket väl insatt i frågor om Sovjet (jag har publicerat mig kring vissa aspekter på den). Dessutom läser jag ryska utan större problem. Det finns ytterligare ett och annat jag kunde räkna upp. Mot den bakgrunden kan jag säga att du minsann är ute på hal is nu.

 44. @Jenny:

  Eftersom din kommentar vidrör en stor del av hyckleriet i dagens offentliga Sverige så kommer här mina påpekanden och nyanseringar av debatten.

  ”Så Åkesson är inte emot araber?”

  Nej, inte om du pratar om etnicitet. Däremot kanske han är emot araber om du menar kulturellt. Vi kan för enkelthetens skull säga att han är normkritisk mot araber där F! är normkritiska mot vita svenskar. (Själv är jag mot både hyckleri samt att bedöma människor kollektivt efter egenskaper de inte valt)

  ”Är han den enda i partiet som inte är det då?”

  Nej, det finns många i partiet som inte är det och ännu fler bland de närmare 450.000 som tycks på väg att rösta på dem. Frågan är sålunda inte om folk i SD är rasister, frågan är hur stor del av svenska folket vi menar är det, för ju större andel svenskar som röstar på dem rimligtvis blir det färre andel rasister och större andel konservativa. Det blir i längden en starkare konservativ falang än den rasistiska för Sverige som helhet – trots vissas försök att svartmåla oss som ett land genomsyrat av rasism – är ett av världens minst rasistiska länder.

  ”För mig veterligen sprang två av hans närmsta män runt på stan med järnrör och kallade folk för bland annat ”babbe”.”

  Mig veterligen liknade Gudrun Schyman svenska män med talibaner. Hade det varit bättre om SD:arna kallat folk för Talibaner eller är det bara när det är svenska män som kallas det som ordet är okej och man kan fortsätta vara ledande politiker? Beträffande Järnrör så är misshandel med Järnrör precis vad Researchgruppens Martin Fredriksson är dömd för. Så åter, järnrör precis som skällsord tycks i vissa kretsar helt okej så länge de riktas mot ”rätt” personer”.

  ”Och flera mer eller mindre kända sd- politiker har gjort rasistiska uttalanden om just araber OCH människor från Afrika.”

  Javisst, det finns rasister i SD och de är förkastliga. Men låt oss sätta detta i sitt sammanhang. Mängder av mer eller mindre kända politiker från F!, MP och V har gjort lika rasistiska uttalanden om vita svenskar. Ilmar Reepalul från S har uttalat sig rasistiskt om judar i Malmö. Negativa hänvisningar till folks kulturella och etnista tillhörighet har blivit en del av svenska offentligheten. Det speciella med SD verkar vara att de tycker det är mer okej att snacka skit om mörkhyade än om vita svenskar. Medan de som kallar sig antirasister i mycket hög grad är precis lika villiga att utmåla vita svenskar i negativt ljus som SD om mörkhyade.

  Dubbbelmoralen är total där antirasister då alltid går tillbaka till kommunismens retorik att när det handlar om att sparka uppåt finns inga regler. Vidare så sparkar ju SD ut de värsta rasisterna. Medan dem som är bäst på att säga hatiska saker om vita svenskar belönas.

  ”Men Åkesson är heelt oskyldig, han fattar inte varför det blir på detta viset.”

  Frågan är inte om han är oskyldig för det är ingen politiker. Frågan är dock om Åkesson är särskilt skyldig eller bara precis som alla andra. SD skall givetvis bedömas efter samma standard som de andra partierna. Håller du inte med om det?

  ”Mona Sahlin snodde ett ynka Toblerone och höll på att bli bränd på torget för det.”

  Om ”Tobleroneaffären”
  ——————————
  Mona Sahlin gjorde betydligt värre saker än stal Toblerone och hon var 1995 i en betydligt högre politisk position. Hon var tänkt att bli statsminister efter Ingvar Carlson. Hon snodde inte Toblerone utan det var en av många varor för totalt femsiffriga belopp som hon köpte privat och betalade med jobbkortet. När hon sedan konfronterades så sade hon att hon tagit fel kort av misstag. Detta var en ödesdiger lögn. Du kan inte sitta i så hög politisk ställning och ljuga. En dag senare ändrade hon sin historia och sade nu att hon ”tog ut ett förskott på lönen, det kan väl de flesta göra!” Reportrar avslöjade sedan att hon använt jobbkortet för privata inköp mer än en gång och redan 1994 (i handskriven lapp) lovat aldrig mer göra om det. Trots detta löfte så hade hon gjort om det. Senare när man grävt mer upptäckte man att Sahlin hade 98 obetalda parkeringsböter för en bil tillhörande hennes bolag. I sin tur visade det sig att bolaget likviderades pga att Sahlin ansvarslöst tagit ut nästan hela bolagets tillgångar i lön. Ingen förstår hur sjutton den välbärgade familjen Sahlin kan ha så dålig privatekonomi. Misstankar finns till och med om att hon är utsatt för utpressning. Oavsett vilket så var hon körd som statsministerkandidat för socialdemokraterna. Varken henne bolag eller privata ekonomi var i ordning.

  ”Här har vi ett parti vars högsta ledare springer runt på stan med järnrör och de blir invalda ändå.”

  Ja och där är ju poängen. Mona Sahlin satt i riksdag och regering redan och missbrukade väljarnas förtroende. SD-politikerna ifråga satt varken i riksdag och regering så de hade inte smutsat ner de positionerna. Hade de först valts in och sedan betett sig så hade det givetvis varit mycket allvarligare.

  ”Åkesson har visserligen inte skrivit sin ”Mein Kampf” än, men ingen skulle läsa den ändå.”

  Åkesson har skrivit en bok redan. Hur många som läst den vet jag inte.

  ”Vilket var det största misstaget tyskarna gjorde.”

  Knappast, det kommer inte ens in i topp fem. Det största misstaget tyskarna gjorde var att göra nazismen till statsreligion. Det näst största misstaget de gjorde var förintelsen av judar och andra. Tredje största misstaget tyskarna gjorde var att för tidigt invadera Sovjetunionen. Fjärde största misstaget tyskarna gjorde var att sluta bomba RAF:s flygbaser och istället ge sig på de engelska städernas befolkning. Det femte största misstaget tyskarna gjorde var att inte lyssna på Rommel gällande invasionen av Frankrike, vilket i hög grad handlade om att Rommel ansågs sakna rätt värdegrund. Ett bevarat dokument visade hur Rommel ett tag före Dagen-D under förhör med en tillfångatagen kommandosoldat uttalade sitt personliga önskemål att sluta fred med USA/England i syfte att besegra den verkliga fienden (Stalin/Kommunisterna).

  Med tanke på de efterföljande årtiondena med kommunismens folkmord – som trots många svenska lärares ljug och skönmålning alltid varit större brott mot mänskligheten än nazismen – så råder det ingen tvekan om att han hade en poäng. Men som sagt, Tyskland var ett land besatt av rätt värdegrund, Rommel ville sluta fred, hamnade i fel sällskap och tvingades till självmord.

 45. @Rick:

  Och inte ett enda argument om vad det var som var så fel med det jag skrev om Sovjet.

  Dömdes inte fattiga bönder och intelligenta till straffarbete i Gulaglägren? Plus en massa andra.

  Jag läste ”De som viskade” av Orlando Figes. Och för mig verkade det som om det var lite vilka som som dömdes till straffarbete. Dessutom buntades många bönder ihop i kolchoser. En form av påtvingat arbete.

 46. @Erik:

  ”Mein Kampf” var den mest köpta boken i Tyskland före andra världskriget. Den var till exempel den vanligaste presenten att ge bort i bröllopsgåva. Men det visade sig vid en undersökning att det var väldigt få som verkligen läste den.

  Hade vanligt folk läst den hade de vetat vad som skulle hända judarna och så vidare. Det som de höga ledarna mer eller mindre visste redan från början.

  Det var det jag menade.

 47. Okej detta var längesedan men en och annan kanske håller koll på fältet ”nya kommentarer”. Här är en video som med humor sågar Paul Zak TEDx*** och ger en mängd information som inte framkom tidigare.

  *** Inte riktiga TED

 48. Pingback: Förväxla inte TED med TEDx – TEDx sprider misandrisk SJW-propaganda | Aktivarum