Nu blir det som jag vill – Deal with it!
Del 1: SD – Var fanns kristallkulan?
avatar

Inledning

En person försöker tala mig till rätta – han vill ha in mig som skribent på en betydligt större plattform. Länge har Dolf stått med piskan på min rygg – skriv, bara skriv! En hel del kritik framförts mot att jag skriver SD-relaterat ibland i stället för att hålla mig strikt till genusämnet.

Därför har jag behövt ta ett kliv tillbaka och fundera över några frågor:
Vill jag vara skribent mer?
Var vill jag skriva?
Varför vill jag skriva?
Vad fyller skrivandet för funktion för mig?
Det är det fina med att göra saker ideellt – man kan vara fullständigt ego! ;D

Så vad har jag kommit fram till?
Jag har inget behov av något rampljus … tvärtom – jag har inte ens behov att någon läser det jag skriver. Jag skriver för min egen skull. Jag skriver för att bearbeta de bollar som jämt studsar runt och för ett evinnerligt oväsen i mitt huvud. Det hjälper mig att utvecklas i mitt tänkande och ifrågasätta mina egna tankar och åsikter. När jag skrivit ett inlägg så blir ”bollarna” lite lugnare och jag får ro att kunna somna. Det kan jag uppnå utan att ha någon offentlig kanal för det, så jag funderade ett tag på att börja skriva bakom lås och bom. Men:

Jag är den andra ”favoritbloggaren” i tweeten. Det är ofta jag får respons från människor som uppskattar att ta del av mina ”stökiga bollar” och det är en bonus att kunna dela med sig till dem som uppskattar det. Dessutom får jag input i kommentarsfält som ytterligare hjälper mig i mitt tänkande. Dolf – som äger domänen – ger mig de fria tyglar jag vill ha för att skriva om precis vad jag vill och har behov av att skriva om. Därför beslutade jag mig för att tillsvidare stanna på GenusDebatten och skriva om det jag – just då – har i huvudet. Kritikerna får gilla läget eller låta bli att läsa mina inlägg.

Så nu kommer en serie inlägg (troligen blir det fem delar) som är lite av en sociologisk betraktelse av Sverigedemokraterna som samtidsfenomen. En del kommer avhandla genusaspekten – Varför är SD enda parti med flest män bland sin väljare?

Var fanns kristallkulan?

För ett tag läste jag i ett inlägg. ”Ni [som röstade på SD 2010] tillhör inte någon klarsynt elit som såg ljuset långt före alla andra” och nyligen följande på twitter:

Varför var det möjligt för vissa att förstå vad som komma skulle i ett tidigt skede? Jag vill ta upp några faktorer som jag menar är avgörande för hur tidigt man ser/insåg vart landet var på väg. Man behöver inte ha alla faktorer för att ha sett problemen tidigt.

1. Uppväxt eller boende

Tino Sanandadji: De städer och kommuner där det fanns hög koncentration, som Malmö, Botkyrka och Södertälje, där märkte de visst av de här problemen. [3:30]

Om man bor i berörda områden eller som Tino Sanandadji har tillgång till siffror om områdenas utveckling så ser man problemen tidigare.

2. Frånvaro

Ni vet när man träffar gamla skolkamrater man inte sett på många år, visst är det underligt att de åldrats så mycket när man själv och ens partner inte gjort det? Förändringar man följer med sker ett litet steg i taget och man märker därför inte av dem. Samma gäller samhällsförändringar. Distans till samhällsutvecklingen (t.ex. utlandsvistelse eller, som jag, att man flyttat från barndomshem i utanförskapsområde) är en faktor som är av betydelse för hur tidigt man ser vart Sverige är på väg.

Julia Kronlid (SD) Bildkälla

Julia Kronlid (SD) Bildkälla

Frånvaro kan bidra på ett annat sätt, ett exempel på det är Julia Kronlid(SD). Hon har bott i Papua Nya Guinea och har erfarenhet av biståndsarbete. Dessa livserfarenheter har säkert haft en stor inverkan på hennes politiska åsikter både vad gäller assimilering – som hon menar ”var en stor hjälp i vardagen” för henne – och att hjälp i närområdet är den mest humana flyktingpolitiken.

3. Kedjereaktionen

Drömmen om ett bättre liv är mänsklig. Låt oss göra ett tankeexperiment, sätta sig in i den ekonomiska migrantens perspektiv:

Tänk hur många som är bekanta med just dig. Du, som person, är den modiga och riskbenägna individen och därför den första som ger sig av för drömmen om ett bättre liv i landet Utopia. Det som händer då är att ryktet sprids om hur det gått för dig: du är framme, landet är jätterikt och man bara får pengar, man bara får mat och alla svenskar är jättesnälla människor som kommer till stationerna med mat, filtar och önskar en välkommen med skyltar de gjort!

Alla dessa berättelser – som dessutom kryddas lite extra enligt viskningsleken – gör klart för alla dina bekanta i hemlandet att det där fantastiska utopiska livet finns i ett land som heter Sverige. Ett rykte som sprider sig snabbt i internets tider. Styrkta av din framgång ger sig tre av dessa bekanta av, när de också lyckats komma till landet där man får så lockar varje individ i sin tur fem nya för nu är det inte bara berättelser om dig utan även om Jamaal, Karim och Achmed. (Det är ingen slump att det är mest män – dels för deras högre riskbenägenhet, dels för deras hårdare försörjarroll.) Ryktet om att Sverige är kronan bland juvelerna gör att många väljer just vårt land, en följd av vår vansinniga migrationspolitik och vår omfattande välfärd jämfört med andra länder.

Det är därför helt naturligt och förväntat att drömmen om ett bättre liv när hindren (EUs gränser) faller medför en kedjereaktion som – likt en lavin – ger en ökning över tid och det är precis det vi sett hända nu. Jag hade inte väntat mig den explosionsartade utvecklingen vi sett under hösten, för jag kunde aldrig drömma om att våra politiker – i en situation med bostadsbrist, fallande skolresultat och växande problem i utanförskapsområden – skulle bedriva en politik i syfte att fler människor skulle hamna under våra vingar, när andra länder i EU stramade åt, t.ex.:

Miljöpartiet och regeringen [Alliansen] har gjort en överenskommelse om migrationspolitiken. Överenskommelsen innebär att fler människor som behöver vår hjälp eller vill bidra genom arbetskraftsinvandring får det. [Maria Ferm (Mp), min emfas]

Från och med den 1 juli [2014] ska det bli enklare för barn att få uppehållstillstånd. [källa]

4. Autogenererad tillväxt och EU

Återigen gör vi ett tankeexperiment:
Lisa jobbar som undersköterska på ett ålderdomshem. Lisa gillar sitt jobb, men hon upplever det stressigt. Det finns så mycket mer hon skulle vilja göra, t.ex. hinna med att läsa för de äldre och prata med dem. Men Lisas makt att påverka denna situation är mycket begränsad, så hon får lära sig leva med den stress hon upplever av allt det där som inte hinns med.

Emma jobbar i riksdagen och brinner för feminism, men hon upplever att hon inte hinner med att göra tillräckligt för att åstadkomma önskade förbättringar. Hon upplever att ”feminismens framsteg” går alldeles för långsamt. Hon har, till följd av att hennes yrke är en maktposition, helt andra ”muskler” att påverka den situationen än Lisa har med sin situation. Och Emma verkar därför för att en ny feministisk myndighet instiftas.

Detta – som jag kallar ”den autogenererad tillväxtprocessen” – är ett fenomen som ligger inneboende i maktpositioners natur, ju högre upp i makthierarkin, desto kraftigare ”maktmuskler”. Samtidigt medför distansen till ”verklighetens folk” att konsekvenserna för folket blir diffust för en. Det leder till att makt och byråkrati sväller. När byråkratin svällt blir den inte bara dyr, den blir en ogenomtränglig och stelbent ineffektiv koloss. Detta var en av två orsaker till att jag röstade nej till EU. Jag såg framför mig att EU skulle förändras tills det blev en ineffektiv koloss som slutligen krackelerar under sin egen tyngd och jag ville inte Sverige skulle dras med i fallet.

5. Människan som kulturbärare

Människan socialiseras från barnsben in i den kontext, den kultur, hon befinner sig i. Kultur är en komplex sammansättning skrivna och oskrivna regler som ger mellanmänskliga kontrakt. Det handlar om allt från småsaker som hur vi hälsar på varandra, att man i Sverige tar av sig skorna i hallen hos privatpersoner men inte på en större tillställning, till vår moraliska uppfattning om rätt och fel.

Vad händer då när olika kulturer, med olika mellanmänskliga kontrakt, förväntas leva på samma plats:

Diversity seems to trigger not in-group/out-group division, but anomie or social isolation. In colloquial language, people living in ethnically diverse settings appear to ‘hunker down’ – that is, to pull in like a turtle. [källa, s. 149]

Studier visar att social tillit och socialt kapital minskar av mångfald, inte bara mellan grupper utan även inom gruppen och gentemot myndigheter. Det är allvarligt både vad gäller förmåga att samarbeta och därmed landets produktivitet och vad gäller kriminalitet. Putnam, som gjort studien citerad ovan, menar att detta är på kort sikt och att det på lång sikt är ”likely to have important cultural, economic, fiscal, and developmental benefits”. Tillåt mig tvivla på att detta är ’likely’. Dels bygger han det på körsbärsplockning av vissa amerikanska förhållanden (t.ex. USAs militära styrkor) och han blundar för perspektiv som indianers och aboriginers – vilket är mer jämförbart med svenskars situation. Dels hyllar man i USA det amerikanska och det är något stort att vara/bli amerikan (vilket är jämförbart med SDs assimilering, men långt från den i Sverige förda integrationspolitiken) – till skillnad från hur det görs i Sverige där makteliten hånar och förnekar svensk kultur. Dels har man med jämna mellanrum en gemensam yttre fiende – inget förenar så bra som en gemensam fiende, men är det en önskvärd utveckling?

Överallt i världen ser vi hur skillnader i kulturer leder till ihållande eller återkommande konflikter. Varför skulle det fungera bättre här på lång sikt? Gör vi Sverige, med dess invånare (nyare så väl som de som funnits här i generationer) eller världen en tjänst genom att låta Sverige bli ännu en konfliktdrabbad zon?

En tolerant, fredlig och framgångsrik kultur, med demokrati, religions-, åsikts- och yttrandefrihet är skör som ett kristallglas. Den är, i min åsikt, värd att vara rädd om. Därför kan man – utan att ha spår av främlingsfientlighet – vara för en ansvarsfull invandringspolitik.

6. Särbegåvning

Skarmavbild 2015-11-10 kl. 00.18.01

Om någon förutspår att X leder till Y och får rätt i sak, kan man en gång tro det var en lyckoträff. Men om det upprepas – gång på gång på gång – bör man inse att denna person är kompetent. Då kan det handla om särbegåvade personer. I en föreläsning om särbegåvade (barn) säger Professor Roland S Persson:

[Det] är ingen som förstår och oftare kanske är det ingen som vill förstå. Därför att man är ensam. Så enstaka individer i det här sammanhanget vet ibland mycket mer än det sociala sammanhang som de befinner sig i. Och det sociala sammanhanget vill inte ha med dem att göra, därför att de är för extrema och säger saker som ingen känner igen. Det är en väldigt svår situation för de här individerna. [ca. 44:30]

Precis som Professor Person tar upp (på fler ställen än det citerade) så har särbegåvade, i alla tider, hanterats illa av befolkningen då avvikelsen i sig skrämmer. Och dessa individer har lättare än andra att se kausalitet: orsak–verkan och de kan därför förutsäga skeenden.

Detta är några av faktorerna jag ser kan bidra till en avvikande, men rationell, politisk syn på samhället och utvecklingen. Det kan finnas fler faktorer, fyll gärna på i kommentarsfältet.

Kommentarer

Nu blir det som jag vill – Deal with it!
Del 1: SD – Var fanns kristallkulan?
— 66 kommentarer

 1. 0. Det fanns ju ingen kristallkula. SD har ju inte haft rätt om något som förutsagts hittills. Minst av allt har deras väljare haft det.

  3. Den där vansinniga migrationspolitiken som ingen från SD, inte heller du, lyckas beskriva med ord? Under ditt förra SD-inlägg så frågade jag ju flera gånger och du visste inte vad man i praktiken skulle ändra på.
  Vilken är den här omfattande välfärden jämfört med andra länder? Vilka länder då? Frankrike? Norge? Danmark? England? Nederländerna? Vilka? (Eller menar du TRON på en märkvärdig välfärd i Sverige?)

  5. Vilken kultur är det du beskriver på slutet av den punkten? Det låter inte det minsta lilla som svensk kultur, möjligen låter det som chauvinistiska svenskar beskriver sin stat.

  6. Särbegåvade låter som en term som kan beskriva SD:s väljare (som i särskola) snarare än SD:s politiska ledning (som är begåvad).

  7. Det är som sagt ingen som har förutsett något korrekt. Att vara emot invandring för att man tycker illa om svartskallar är inte att förutse något, det blir det inte om fler börjar tycka illa om svartskallar eller om det börjar föras en politik som minskar invandringen (gränskontroller t.ex. minskar invandringen, inte för att det blir svårare att invandra, utan för att nyheten får folk att TRO att det blivit svårare att invandra).
  Så vad är det som har förutsetts? Jag har hört några saker från SD:are under åren och de har alla det gemensamt att det inte slagit in:
  a. Svenskar kommer bli en minoritet i sitt eget land.
  b. Sharialagar kommer införas.
  c. Brottsligheten kommer skjuta i höjden
  d. Svenskar kommer börja fly landet
  e. Det kommer bli inbördeskrig
  osv.

 2. Hej.

  Jag trodde massinvandring och mångkultur var bra.
  Jag har bott tjugo år eller mer i olika mångkulturella områden.
  Jag har sett i realtid hur Sverige kollapsar.
  Jag har upplevt ’utanförskapet’: den utfrysning som sker när man tycker fel.
  Jag har indirekt hotats med i praktiken yrkesförbud -> felaktig verklighetsuppfattning/värdegrund.
  Jag har som många andra förmågan att analysera trender och göra prognoser.
  Jag har blivit hjärtligt trött på hur försvararna av mångkulturrasismen flyttar målstolpar, krigar med halmdockor och kallar fakta och data för att gynna mörka krafter.
  Jag är lika trött på dem när de tillgriper Xenos paradox och argumentation om var är den exakta brytpunkten; exakt hur många är för många, och andra fula sätt att förstöra debatten
  Jag har erfarenhet av hur begåvade, bildade och driftiga bekanta emigrerar, både svenskar och invandrare, och bland annat anger det pågående sammanbrottet.

  Det som är nytt för många har varit min och andras vardag här i mångkulturens skyltfönster Malmö.

  Jag tror inte våra härskare är rätt människor att styra landet.
  Jag tror inte att vi är en demokrati om två eller tre generationer.
  Jag vill själv emigrera, men mitt land är det käraste jag har efter min familj. Jag vill inte överge någon. Men mitt land dör alltmer, mitt folk blir allt färre, och ersätts av andra, som av mångkulturrasisterna förbjuds att bli svenskar, eftersom mångkultur skall råda.
  Jag får se Sveriges toppskikt av politruker, apparatchniks och rent ut sagt folkfiender (trots ordets befläckade ursprung) hålla möte där man applåderar att Sverige och svenskarna inte finns.

  Jag applåderar dig istället, Ninni. Att fatta pennan är att förklara krig. Skriv mer – låt dig stärkas av spefåglars olåt ty de kvackar bara fram sin egen rädsla och fördomsfullhet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 3. @MJ:
  ett par förslag på saker som händer:
  f. Nedskärningar i välfärden – om man nu inte vill kalla det kollaps. (Många, många exempel.)
  g. Polisens våldsmonopol upprätthålls inte.
  h. SÄPO vet inte vem som befinner sig i landet.
  i. Skolan faller som en sten

  Åtminstone punkt f har väl SD talat om ganska länge?

 4. Det här inlägget känns som en direkt konsekvens av min kommentar på din blogg.

  Ninni jag upplever dig som en väldigt sympatisk person och det är tryggt att veta att det finns sympatiska personer i de sverigedemokratiska leden (inte för att jag betvivlade det innan) =)

  @MJ:

  Jag kan inte se att någon av de förutsägelser du klankar ner på är osannorlika givet nuvarande trend utslaget över tiden.

 5. @Kristian:
  f. Nedskärningarna i välfärden pågick framförallt 1991-2002. Det sammanföll förvisso med att Bildt införde massinvandringen men var fristående politiska beslut. Invandringen har ökat under tiden därefter utan att välfärden skurits ner mer.
  Att skära ner välfärden var ju något som folk röstade för i val efter val.

  g. Polisen har inte våldsmonopol, det är staten som har det och det betyder inte vad du tror att det betyder. Men jag är ändå nyfiken på vad du kan mena med det.

  h. Om du menar att SÄPO inte känner till samtliga personer som befinner sig i landet så är det så att det har SÄPO aldrig vetat och heller aldrig haft i uppgift att veta. SÄPO har däremot i uppgift att veta var ett fåtal personer befinner sig, om de tappat bort någon av dessa så vet inte du eller jag om det.
  Hur som helst så var det en folkomröstning 1995 då folket röstade för att vi skulle ingå i en union som bland annat syftade till att radera ut vår nationsgräns vilket naturligtvis leder till att myndigheterna lika lite kan känna till alla som är i landet eller alla som är i Göteborg.

  i. Ja det stämmer, inte heller kopplat till invandringen direkt, men det har ju blivit stadigt sämre även efter nedskärningarna.

  Nej, SD brukar ljuga om att olika brister i välfärden skulle bero på invandringen och vara nya. Men det är ju bara riktat till folk som inte hängt med i samhällsutvecklingen, vi hade ju ett stort systemskifte 1991 då välfärdsstaten avskaffades (vilket var fullt genomfört 10 år senare). (Systemskiftet som ledde till välfärdsstaten skedde på 50-talet och var fullt genomfört med de nya grundlagarna 1974). Det roliga med de lögnerna är ju att SD inte har några politiska förslag om att återinföra välfärdsstaten.

 6. @Rp:
  Så kan det vara, men om de inte ännu inträffat så kan man ju inte hävda att de fick rätt mot andra.

 7. Smygkommunister vill massimportera nya bidragsberoende valboskap eftersom det infödda, kommunistlurade och bidragsberoende boskapskollektivet närmade sig noll.

  Psykopaten Reinfeldt et. al vill destruera den svenska välfärdsmodellen genom överbelastning, med följaktlig minskad sammanhållning och minskad folklig acceptans för höga skatter.

  Alla människor som inte diggar den ovanstående minoriteten hyperegoisters konkret samhällsdestruktiva strategier är såklart bara ”jätteobildade” och ”rasister”.

 8. @Gullefjun:
  Det var Bildt som införde massinvandringen helt enligt nyliberala principer om öppna gränser, fri rörlighet, fri konkurrens mellan arbetare m.m. Sossarna och vänstern hade under åren innan den nyliberala omdaningen varit emot ökande invandring och det var då en klar skillnad mellan blocket.
  När sossarna blev nyliberaler, under den nyliberala regeringen Bildt, så ändrade de sig angående invandringen.

  Alla människor som ogillar den förda politiken är i uppenbar minoritet eftersom befolkningen har röstat för den ända sedan 1991. Senast var det 87% som röstade för den och det är den LÄGSTA siffran sedan 1994.

 9. @Kristian:

  Åtminstone punkt f har väl SD talat om ganska länge?

  Det som sker med landet till följd av ”naiva” (Läs inkompetenta) politiker och den politik man för … man kan likna det med när ett säkerhetsfönster går sönder, du vet? Så här.

  Småbitarna blir som en stat bestående av enklaver och den processen har börjat.

  I Sverige finns i nuläget 55 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. Områdena är fördelade över 22 städer – från storstäder till mindre orter och anses vara socioekonomiskt utsatta. Det stora kriminella genomslaget på lokalsamhället förefaller vara knutet till den sociala kontexten i områdena snarare än på en vilja hos de kriminella att ta makten och kontrollen över lokalsamhället.

  […]

  Utveckling i områdena har medfört svårigheter att utreda brott. Polisen har även i andra avseenden svårt att arbeta i dessa områden, bland annat på grund av att omgivningen reagerar mot Polisen vid ingripanden eller genom att angripa Polisens fordon.

  Polisens svårigheter med att stävja de nämnda problemen kan vara en bidragande faktor till att allmänheten i flera fall uppfattar det som att det är de kriminella som styr i områdena. En sådan uppfattning kan ifrågasatta Polisens roll som garant för trygghet, och på sikt minskar allmänhetens benägenhet att vända sig till Polisen. Situationen i dessa områden är bekymmersam och har i flera fall medfört att Polisen inte kunnat fullgöra sin uppgift.
  [Källa]

  Utanförskapsområden: 3 st 1990, 128 st 2002 och 186 st 2012. [källa]

  Notera hur fort det gått och det före problemen som dagens invandringsnivåer kommer att medföra. Det vill säga även invandringsnivåer före höstens explosion var för höga för vad samhället klarar absorbera. Denna utveckling till en stat med enklaver leder till många olika saker, t.ex.
  * Var du föds blir avgörande för dina möjligheter
  * minskar solidaritet och lojalitet, vilket är grunden för välfärdsstatens varande
  * leder till korruption och kriminalitet

  Eftersom vi importerar fundamentalism och intolerans [källa, se tabeller s. 20-21] så ser vi utveckling av sådana fenomen i samhället där t.ex. kvinnor, judar, kristna och homosexuella trakasseras eller hotas.

  Så för alla som lever vakna i verkligheten så borde det vara tydligt nu att SD haft rätt – hela tiden.

  Men det är viktigt, tycker jag, att inte stirra sig blind på invandringsfrågan. För det är bara ett symptom på en mycket mer omfattande sjuka; postmodernismen. Jag hoppade av sosse-tåget av två orsaker, EU och varannan damernas. Varannan damernas för att det skulle leda till en feminisering av kulturen i den politiska världen och bli som kollektivismen. Det innebär att sakfokuseringen trycks undan och ersätts med känslosaker såsom ”rätt värdegrund”. För uppdraget lämpliga personer – såna som är sakfukoserade – lämnar då politiken och landet styrs då av personer som ”tycker att det är fint att vara naiv”.

  Därför har vi problem över hela det politiska idag, se på skolan, försvaret, lantbruket, poliser … det går på knä, hela systemet, pga lång tids politisk vanskötsel.

  SD budgeterar t.ex. strax under 2 miljarder mer till rättsväsendet bla. för att öka antalet poliser. Inom jordbruk finns en rad åtgärder t.ex kraftigt höjd djurvälfärdsersättning (pga att våra bönder konkurrerar på orättvisa grunder till följd av våra höga djurskyddslagar), man vill sänka skatt på bränsle för jordbruket till en europeisk nivå.

 10. @Rikard:

  Det som är nytt för många har varit min och andras vardag här i mångkulturens skyltfönster Malmö.

  Malmö är min barndomsstad. Jag är född på Rosengård … så jag vet precis vad du menar. Det gör ont i själen att se …

  Jag tror inte våra härskare är rätt människor att styra landet.

  Se min kommentar här ovan. Nej det är de inte. Förhoppningsvis inser folket det innan 2018.

  Jag applåderar dig istället, Ninni. Att fatta pennan är att förklara krig.

  Tack.Smile

  @Rp:

  Det här inlägget känns som en direkt konsekvens av min kommentar på din blogg.

  Kan förstå det. Men det stämmer inte. Smile

  Ninni jag upplever dig som en väldigt sympatisk person och det är tryggt att veta att det finns sympatiska personer i de sverigedemokratiska leden (inte för att jag betvivlade det innan) =)

  Det som kallas ”den sverigevänliga rörelsen” (SD och alternativ media) är en gräsrotsrörelse till följd av maktelitens (politiker och media) maktmissbruk. Och därför är vi som folk är mest. Det som jag tycker är riktigt kul att se är vår starka tillväxt bland invandrare. Det är skönt att även invandrare själva börjar se igenom medias ”främlingsfientliga”-bullshit.

 11. @Rikard:

  Men mitt land dör alltmer, mitt folk blir allt färre, och ersätts av andra, som av mångkulturrasisterna förbjuds att bli svenskar, eftersom mångkultur skall råda.

  Känner på samma sätt.

  Håller med.@Ninni:

  Inom jordbruk finns en rad åtgärder t.ex kraftigt höjd djurvälfärdsersättning (pga att våra bönder konkurrerar på orättvisa grunder till följd av våra höga djurskyddslagar), man vill sänka skatt på bränsle för jordbruket till en europeisk nivå.

  Ja, skall vi ha något jordbruk kvar måste man göra något i den stilen. Av de europeiska länderna är det väl bara Storbritannien som importera lika mycket av maten som Sverige.

 12. @Ninni:

  Så att utanförskapsområdena ökar när man avvecklar välfärdsstaten innebär att SD har haft rätt hela tiden när de har påpekat att det har skett i DÅTID?
  Eller menar du att de har rätt i sin analys att det skulle finnas ett kausalt samband mellan invandringen och nedmonteringen av välfärdsstaten? Att det på något sätt är invandrarna som beslutar om sparpaket, förändrade normer, bidragsnivåer m.m, eller vad?
  För varför ökade det så oerhört katastrofalt snabbt på 90-talet för att sedan bromsa ner betydligt efter millennieskiftet om det nu är invandringen som är orsaken?

  SD:s två miljarder räcker ju inte ens halvvägs till de ökade straff som de förespråkar, så det blir nog inga fler poliser av de pengarna.
  Våra ”höga djurskyddslagar” är bara en myt, tvärtom har lantbrukare haft stora utgifter för att anpassa djurvälfärden efter EU-normer. Sveriges djurskydd, inom lantbruket, är högst mediokert om inte i underkant jämfört med andra länder.

 13. @Kristian:

  Det är som sagt bara en myt det där med djurvälfärden, det är också en myt det där med bränslet. Svenska bönder betalar mindre för bränslet än vad som är normalt i EU, men de får det som en subvention istället för som en skattefrihet.

  Hur som helst så är det inte alls vad man behöver göra. Det vi behöver är att göra det lönsamt att bedriva småskalig djurhållning. Småskaligheten behövs för att våra gamla jordbruksmarker, inägor, skogslyckor m.m. ska brukas och den behövs för att djuren ska kunna ha drägliga liv som de inte får i lantbruksindustrin. T.ex. kunde man göra småskalig matproduktion helt skattefri.

 14. @MJ:

  Intressant påstående där om djurskyddet?
  Kan du styrka det påståendet? Dvs vilka länder har ett bättre djurskydd?

  MVh

 15. @Genusföljaren:
  Inom EU finns det ju en lägstanivå som ingen medlemsstat får gå under, Sverige fick ju höja sin nivå för att klara den ribban. Men sedan finns det ju medlemmar som medvetet ligger högre, som UK och Tyskland. Schweiz är inte medlem och har nog det striktaste djurskyddet i Europa.
  Men sen är det ganska svårt att jämföra rakt av eftersom det finns en massa olika regler för olika djur, sällskapsdjur har normalt sett ett mycket högre skydd än andra men samtidigt är det mindre detaljreglerat (t.ex. kan det vara förbjudet att vara grym mot djur, men ändå tillåtet att separera mor och unge).

  Men så här är det genomgående med chauvinistiska svenskar (de som indoktrinerats ordentligt). Sverige är bäst i världen på allt bra, Sverige har bäst djurskydd, bäst skola, bäst demokrati, bäst rättssäkerhet osv, det är världsrekord på samtliga punkter. Det är lite som i Nordkorea.

 16. @MJ: jag upplever att du till skillnad från ninni försöker få in asylsökande som problem istället för politikers hanterande av asylsökande.

  Även om 2 miljarder inte räcker så kanske det är bättre att vara realistisk och faktiskt satsa så mycket pengar man har råd att avvara?

  Om det är en myt att svenska bönder betalar mer för bränsle och har dyrare djurskyddslagar, hur kommer det sig då att svenska bönder går i konkurs medan de på kontinenten klarar sig?

 17. @Kristian:

  Ja, skall vi ha något jordbruk kvar måste man göra något i den stilen.

  Japp. Det är ett 40-tal punkter om jag inte missminner mig som ligger i skogs- och jordbrukspaketet. Och det behövs verkligen.

  @Rikard:

  Men mitt land dör alltmer, mitt folk blir allt färre, och ersätts av andra, som av mångkulturrasisterna förbjuds att bli svenskar, eftersom mångkultur skall råda.

  Känner på samma sätt.

  Det viktiga, för att kunna förbättra är att identifiera orsaker. MJ skriver:

  Alla människor som ogillar den förda politiken är i uppenbar minoritet eftersom befolkningen har röstat för den ända sedan 1991. Senast var det 87% som röstade för den och det är den LÄGSTA siffran sedan 1994.

  För en gångs skull är inte MJ ute o cyklar, detta är helt sant. Svenska folket har själva röstat för detta långsamma kulturella självmord. Men varför?

  Vi lever inte i en helt fungerande demokrati, vi lever i vad statsvetare kallar mediokrati. Och public service missköter sin roll, så Kalle går i godan ro och röstar på sossarna (eller moderaterna) – för det har han alltid gjort och inför val rabblar politiker de vanliga floskerna. För Kalle är som folk är mest inte tillräckligt politiskt intresserad och insatt för att upptäcka de förändringar som sker i det politiska landskapet.

  Detta gäller inte bara invandring, det är generellt mönster, de förtroendevalda av idag struntar högaktningsfullt i vad förtroendevald innebär. Kan ta ett annat exempel. Ungefär 80 % av folket är mot kvotering av föräldraledighet, likväl inför regeringen med stöd av liberalerna (!) en tredje ”pappamånad”.

  Och så här låter Linus Bylund (SD) i den frågan (anförande två).

  Det är inte okej att våra politiker agerar mot folkviljan och det är det agerandet som gör att SD växer. Och det är en fråga som intresserar mig och som jag ofta bollar med andra sverigedemokrater – hur kan man göra för att förbättra demokratin?
  Det ligger en stark kraft för förbättrad demokrati i den Sverigedemokratiska andan och det finns också motioner inom ämnet, t.ex denna.

 18. @MJ:
  Nu påstår du det, vilket inte har något egenvärde. Jag se hellre att du styrker det med fakta.

  Jag vill säga att det bara är 3 länder i världen som är bättre på djurskydd än vårt lilla land.

  MVH

 19. @Ninni:
  Jag kan inte se SD som gräsrotsrörelse av samma anledning som du inte är orolig för att de ”bruna” tar över (se Ninnis blogg kvinnaochantifeminist) att rensa ut de riktiga rasisterna (dvs oönskade) anser jag är att gå på tvären med att vara en gräsrotsrörelse. (Lite dubbelbestraffning från min sida)

 20. @Rp:

  Nej jag bara påpekar att det inte finns något kausalt samband mellan att nyliberala regimer har avskaffat välfärdsstaten och att man samtidigt har importerat arbetslöshet. Det finns ett samband avseende tid och ideologi, men det är inte det ena som har orsakat det andra. Inte mer än att invandringen skulle ha orsakat ökade hastighetsbegränsningar på motorvägar och landsvägar.

  Det är korkat att förslå reformer som kostar 5 miljarder och skjuta till 2 miljarder för att bekosta dem. Då är det ju bättre att helt enkelt föreslå reformer för 2 miljarder om man nu bara har 2 miljarder.

  Det beror på skillnader i levandsstandard. Om du har 100 kor i Rumänien så kan du anställa 10 rumäner som kliar dem under hakan och säger söta ord till dem, men om du har 100 kor i Sverige och anställer en svensk för att sköta robotarna som sköter korna så kan du knappt leva på överskottet.

 21. @Genusföljaren:
  Som sagt så är det ju så många regler och olika för olika djur så det går inte att jämföra så enkelt. T.ex. har kor, grisar och hästar samma behov av utevistelse men i Sverige måste hästar ha tillgång till det varje dag, medan kor bara behöver få det några månader om året och grisar inte få det alls (i praktiken). I ett annat land kanske grisar och hästar får utevistelse minst 10 månader, hur jämför man då vilket som är bäst?

 22. @MJ:

  Jag måste faktiskt korrigera mig själv, då det var 4 länder som va bättre. (Glömde Nya Zeeland)

  Men åter till dig MJ
  Dvs, som vanligt kan du inte backa upp det du säger. Men enligt http://api.worldanimalprotection.org/ Så har du fel i det om djurskyddet.

  Ser man på de saker som de anser att Sverige skall för bättra så rör detta följande.

  • Förbud mot användning av vilda djur som elefanter på cirkus

  • Förbud mot att hålla marina däggdjur i fångenskap

  • Human och ansvarsfull hantering av hemlösa katter

  • Förbud mot pälsdjursuppfödning

  • Djurskydd som en obligatorisk del av läroplanen i grundskolan samt en större del i utbildningen för veterinärer

  Vilket faktiskt, bara berör jordbruket på ett område.

  Märkligt, eller hur?

 23. @Genusföljaren:
  Det jag hittar som de tycker att Sverige ska förbättra är:
  Formal recognition of animal sentience
  Formal recognition of animal sentience
  Protecting animals used for draught and recreation
  Protecting animals used for draught and recreation
  Government accountability for animal welfare
  Engagement with the World Organisation for Animal Health (OIE)
  Reporting on progress
  Education on animal care and protection
  Consultation with stakeholders

  Enligt deras bokstavs-omdöme så är det fyra länder som har A: UK, Schweiz, Nya Zeeland och Österrike och fem länder som har B: Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Chile. Hur har du värderat de olika B-nationerna?
  Då ingår ca 25% av världens länder i deras värderingsverktyg.

  Men om man tittar på deras metod-avsnitt så ser du att det är ovetenskapligt nonsens. T.ex.
  ”Indicator: There are animal protection laws that prohibit causing animal suffering either by a deliberate act of cruelty or by a failure to act”
  Där både Sverige och Danmark placeras högt, eftersom det stämmer för t.ex. hundar. Men i Danmark klipper man av svansarna på grisar utan bedövning och man kastrerar smågrisar utan bedövning i båda länderna (vilket egentligen är småsaker jämfört med den oändliga tortyr grisar utsätts för från att de föds tills de slaktas kort tid därefter).

  Men du får väl berätta vad det är du menar med det där världsrekordet så att det GÅR att bemöta.

 24. @MJ:

  Bevisa ditt påstående först och främst är du snäll. Detta har du inte gjort ännu. Vi väntar otåligt på dig nu! Skynda och skynda.

  Länka på, dear friend!

 25. @Genusföljaren:
  Det är inte jag som har påstått något. Det är ju den som påstår att Sverige har ett avvikande gott djurskydd (för lantbruksdjur) som har påstått ett förhållande. Men det är den vanliga omvända bevisbördan som alltid används i världens mest rättssäkra land?

  Eller är svenska statens oerhörda förträfflighet utgångspunkten och alla som påstår något annat åläggs bevisbördan?

 26. @Rp:

  Jag kan inte se SD som gräsrotsrörelse av samma anledning som du inte är orolig för att de “bruna” tar över (se Ninnis blogg kvinnaochantifeminist) att rensa ut de riktiga rasisterna (dvs oönskade) anser jag är att gå på tvären med att vara en gräsrotsrörelse. (Lite dubbelbestraffning från min sida)

  Ah, då har vi olika definition av ordet gräsrotsrörelse. Som jag skrev i inlägget så ”får jag input i kommentarsfält som ytterligare hjälper mig i mitt tänkande.” Så jag försökte kolla upp definitionen på ordet och upptäkte att det på svenska heter folkrörelse. Danmark säger tydligen gräsrotsrörelse, men som skåning är jag väl förlåten. Wink

  Så här står det iaf (min emfas):

  Andrew Jamison, den internationellt mest citerade folkrörelseforskaren i Sverige skriver tillsammans med Åsa Wettergren en liknande definition av social rörelser:[3]

  ”en social rörelse är ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller organisationer) kollektivt handlande, vars aktörer delar vissa grundläggande föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med varandra och befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom det område där de verkar och framför sina protester. För att räkna som social rörelse krävs att protesthandlingarna och den kollektiva identiteten som rörelsen etablerar uppvisar en viss varaktighet över tid.”

  Det stämmer väl med den betydelsen jag lägger i ordet. Jag delar inte ”grundläggande föreställningar” med ”bruna”, så det är inget som går i tvärs för mig att sådana individer rensas ut. Sen finns det en del som råkat ut för kvasten som i min åsikt inte egentligen förtjänade det, men det är ju en del av situationen med medias häxjakt … Det är det pris det kostar att utmana ”det etablerade systemet” för dess maktmissbruk. Media gillar oss av naturliga skäl inte, och det är helt ömsesidigt. Razz

 27. @MJ:

  HM? Vad sade du här då? Från ditt inlägg ”den 9 december, 2015 kl. 11:38 ”

  ”Våra “höga djurskyddslagar” är bara en myt, tvärtom har lantbrukare haft stora utgifter för att anpassa djurvälfärden efter EU-normer. Sveriges djurskydd, inom lantbruket, är högst mediokert om inte i underkant jämfört med andra länder”

  Men ok, säger du att du inte har sagt det, så är det väl så?

  MVH

 28. @Genusföljaren:
  Ja mitt påstående är en negation, ett påstående om att ett påstått förhållande inte existerar. Russels tekanna.
  Att du inte förstått den mycket enkla logiska regeln innebär väl också en förklaring till hur det skulle gå med behandlandet av belägg (eller _länk_ som du såklart kräver)

 29. @Genusföljaren:
  Slutade det vara bråttom nu professorn?
  Här får du en ändå en länk till en mer relevant jämförelse (även om den också innehåller en del dumheter): http://www.djurensratt.se/sites/default/files/varldens_basta_djurskydd.pdf

  Jag antar att de som vill hävda att följande påståenden inte gäller också ska bevisa icke-riktigheten av dem:
  Sverige har världens:
  bästa integration
  bästa flyktingmottagande
  bästa arbetsmarknad
  bästa skola
  bästa välfärd
  bästa rättssäkerhet
  bästa jämlikhet
  bästa universitet
  bästa demokrati

 30. @Ninni:
  Som på en feministblogg.
  Det är för övrigt vad jag såg i kristallkulan för några år sedan, att SD skulle kopiera de andra riksdagspartierna i retorik, bemötande, diskussion m.m.

 31. @MJ:

  Du är i mina ögon ett troll, MJ. Du visar det igen och igen, tex. nu när du använder en uttalad aktivistgrupp med en agenda som stöd. Det är helt okej att vara en aktivistgrupp och ha en vis agenda – men deras material bör man hantera därefter.

  Tex. 1:

  I Sverige återfinns de flesta djurskyddsreglerna i föreskrifter som ofta går längre än minimikraven i EUs direktiv. Samma sak gäller om än i mindre utsträckning för Finland medan Danmark ligger nära EUs direktiv. I Danmark finns dock rekommendationer som liksom de svenska föreskrifterna går längre än EUs minimikrav. De danska regelverken är ofta mer allmänt hållna och flexibla än svenska och finska regler som har mer exakta krav och specificerade gränsvärden. [källa, s. 8-9]

  Tex. 2:

  Vissa grundläggande bestämmelser om djurskydd gäller för alla producenter i EU. Den svenska djurskyddslagen (1988:534)innehåller de grundläggande reglerna och den svenska djurskyddsförordningen (1988:539) kompletterar med mer detaljerade regler och bemyndiganden. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om att djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande och sjukdom samt att djur ska hållas på ett sådant sätt att det ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

  Jordbruksverket har utfärdat ett antal föreskrifter som innehåller en omfattande regelmassa. Detaljerade regler finns t.ex. för burstorlek för höns, hur tätt svin får hållas och hur länge en mjölkko ska vistas på bete om sommaren. Vissa av detaljreglerna har sitt ursprung i EU-direktiv medan andra är enbart nationella. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn och kontroll av lagstiftningen.
  Tabellen nedan ger några exempel på skillnader mellan EU:s miniminivå och de
  svenska reglerna. Skärmavbild 2015-12-09 kl. 17.04.09[källa, s 46]

  Skogs- och jordbruk är inte min sakfråga. Men jag vet ändå att våra svenska bönder har svårt att konkurrera pga våra hårdare regler. Det gäller bl.a. djurskydd, avskrivningsregler och skatter.

  Att jag oftast väljer att ignorera dig och din trollighet får du lov att tolka som ”som på en feministblogg”. Det är helt okej med migSmile

 32. Jag vet inte varför den formaterar min kommentar ovan så där stolligt. Ni får leva med detRazz

  Förklaring kan ni få dock. Texten bredvid första bilden skulle varit under helt under bilden. Andra bilden skulle inte vara med alls.

 33. @Ninni:
  Hahaha, EXAKT vad folk invänder om man hänvisar till t.ex. Sanandaji. Vad som skulle bevisas alltså. Det verkar som att SD även början anta mittfårans definition av troll (=någon som tycker annorlunda och kan argumentera).
  (Dessutom påpekade jag särskilt att det fanns stolligheter i texten).

  Alla länder har skillnader från EU:s minimiregler. Om man har 100 regler och alla länder lägger sig på miniminivån på 97 regler och höjer miniminivån lite på marginalen på tre regler så innebär det inte att alla länder har världens bästa djurskydd.

  Dessutom är det frågan om det du tar upp ens ÄR högre än miniminivån, så här står det i direktivet 2008/120/EG
  Om svanskupering:
  ”Varken svanskupering eller reducering av hörntänder får ske rutinmässigt utan endast om det finns bevis på att skador har uppkommit på suggornas spenar eller på andra svins öron eller svansar. Innan sådana ingrepp genomförs ska andra åtgärder vidtas för att förhindra svansbitning och andra oönskade beteenden. När detta görs ska hänsyn tas till miljön i dess helhet och beläggningsgraden. Olämpliga djurhållningsmetoder och miljöförhållanden ska åtgärdas.”

  Om avvänjning:
  ”Smågrisar får inte avvänjas före 28 dagars ålder såvida inte modersuggans eller smågrisarnas välbefinnande eller hälsa annars skulle påverkas negativt.

  Smågrisar får emellertid avvänjas upp till sju dagar tidigare om de flyttas till specialiserade utrymmen som töms och grundligt rengörs och desinfekteras innan en ny grupp placeras där, och som är avskilda från de utrymmen där suggorna hålls, i syfte att minimera överföringen av sjukdomar till smågrisarna.”

  Om Fixering:
  ”3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det är förbjudet att uppföra eller bygga om anläggningar i vilka suggor och gyltor hålls uppbundna. Från och med den 1 januari 2006 ska det vara förbjudet att binda upp suggor och gyltor.

  4. Medlemsstaterna ska säkerställa att suggor och gyltor hålls i grupp under tiden från och med fyra veckor efter betäckning till en vecka före den beräknade tidpunkten för grisningen. Den box där gruppen med suggor eller gyltor hålls måste ha sidor som är längre än 2,8 m. Om färre än sex individer hålls i en grupp måste den box där gruppen hålls ha sidor som är längre än 2,4 m.

  Trots vad som föreskrivs i bestämmelserna i första stycket får suggor och gyltor som hålls i anläggningar med mindre än tio suggor hållas i individuella boxar under den period som avses i det stycket, under förutsättning att de lätt kan vända sig i boxen.”

  Om Bökbart material:
  ”Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar kraven i bilaga I, säkerställa att suggor och gyltor har konstant tillgång till bökbart material som åtminstone uppfyller de relevanta kraven i den ovannämnda bilagan.”

  Så det man har gjort i Sverige är att ta bort vissa undantag som enbart får användas i DJURSKYDDANDE syfte och sedan marknadsfört det som att djurskyddet är starkare.

 34. @MJ: Menar du att det var patriarkaliskt förtryck bakom utformandet av de svenska folkdräkterna?
  Det tror inte jag.
  Det kalla vinterklimatet tvingade människor att ha täckande vinterkläder.
  Jag har själv åkt häst med vagn så jag vet hur nedkyld man kan bli!
  Folkdräkterna användes i kyrkan, dit man åkte varje söndag och vid fest.
  Question Question Question

 35. @Tallskog:
  JAG är inte feminist, det där får ni hålla för er själva.

  Folkdräkter är högtidskläder idag. När de uppkom så var det så att man under nationalromantiken försökte ta reda på hur svenska traditionella dräkter sett ut och därför började man beskriva och avteckna lantorternas kläder i äldre tid. Det var då tänkt att visa främst hur vardagskläderna såg ut. I olika landsändar gick det olika bra, beroende på olika saker (t.ex. att folk plockade fram finkläderna, eller att man enbart beskrev en viss yrkesgrupp (som Orsadräktens skinnförkläde) eller snävt på annat sätt, Blekingedräkten råkade bli ett mångkulturell hopkok av finkläder osv).

  Men att samtliga folkdräkter har heltäckande klädsel för kvinnor och huvudbonader för kvinnor är inte det minsta höljt i dunkel. Det framgår ju nämligen av bibeln att kvinnor ska ha heltäckande klädsel och dölja sitt hår. Det kom till Sverige med kristendomen, stannade kvar i hela landet till första halvan av 1900-talet och finns kvar i vissa delar fortfarande idag. Det var samma sak sommar som vinter och det kommer ju från det mycket varmare Mellanöstern så att det skulle bero på kyla låter som en obildad efterhandskonstruktion.

  Men det där att tro att sjal över håret är något nytt i vår kultur är ganska vanligt bland de mest obildade och då främst ganska unga människor. De tror ju att svensk kultur är det de har sett på de amerikanska eftermiddagsserierna.

 36. @Ninni:

  Jag missade helt det roligaste i ditt inlägg:
  Jag är ett troll för att jag hänvisar till Djurens rätt – eftersom man håller med om allt som ens källor/de man hänvisar till tycker och Djurens rätt påstår ibland saker som är fel och har en agenda.
  (Eller hur?)
  Du hänvisar till REGERINGEN som källa! – Innebär det på samma sätt att du håller med Regeringen om allt?

 37. @MJ:
  Det skulle kunna vara så att du lätt får troll-stämpel för att du konstant agerar opposition oavsett fråga. Personligen tycker jag att det du gör är bra, du tvingar fram bättre sakargument.

  En tråkig effekt är förstås att vi nu fastnat i ett sidospår med jordbruksdebatten.
  Trevlig kväll.

 38. @MJ:
  Blott MJ skulle hävda att en utsaga är mindre av just en utsaga och därmed slipper beläggas bara för att den innehåller ett ”inte”. Att hävda att Sverige inte är bäst kräver precis lika mycket belägg som att hävda att vi är det…
  …nu spelar ju den här argumentationen ingen roll för du är ju bara en provokatör – ett troll helt enkelt…

  *kastar mot bättre vetande en bit getskank ner under stenbron*

 39. @Rp:

  Det skulle kunna vara så att du lätt får troll-stämpel för att du konstant agerar opposition oavsett fråga.

  Nej, det är att han gör det oavsett vilka idiotpåståenden som han behöver göra bara för att säga mot. För mig personligen kvittar det, jag hoppar vanligtvis bara över hans kommentarer. Var och en har ansvar för och prioriterar sin egen tid. Smile Och det blir lite liv i luckan av hans närvaro, så det är bra. Smile

 40. @MJ: Ser gärna småskalighet, men fungerar det egentligen för att utfordra de stora massorna?
  Min pessimistiska syn är att så länge det finns för många människor och för lite mat, så ställs djur- och konsumentskyddslagar mot pris.

 41. @MJ:

  Nej jag bara påpekar att det inte finns något kausalt samband mellan att nyliberala regimer har avskaffat välfärdsstaten och att man samtidigt har importerat arbetslöshet.

  OK, korrelation är inte samband, håller med om det. Men jag skulle ändå vilja påstå att Reinfeldt använde ”importen” för att snabba på förfallet.

 42. @MJ:

  Eftersom jag inte är filosof, så nöjer jag med att läsa det du skrev.

  Russels tekanna är intressant i en diskussion, där ingen möjlighet att leda huvudtesen i bevis finns. Dock så använder du kannan bakofram
  då det är du som ombeds komma med bevis för det du påstår.
  Efter många om och men, så använder du plötsligt argument av en organisation med kraftig bias?
  Lite som om man skulle använda bibeln för att bevisa guds existens. Eller koranen för att vara ”Multikulturella”

  Nää. Jag tycker nog att du får komma med bättre argument än så, notera även att ditt ”Bevis” är från 2009?

  Särskilt som jordbruksverkets rapport om de 15 första åren i EU (Rapport 2012:28) klart säger att du har fel. och dessutom är senare än Djurens rätt:s skrift.
  Nu använder jag förvisso både jordbruksverket, och SLU. men det är ju i alla fall 1 av 2 källor jag hänvisat till.

  Vad det gäller de andra sakerna, så struntar vi i dem, Utan håller oss kvar vid ditt påstående om att “Våra “höga djurskyddslagar” är bara en myt, tvärtom har lantbrukare haft stora utgifter för att anpassa djurvälfärden efter EU-normer. Sveriges djurskydd, inom lantbruket, är högst mediokert om inte i underkant jämfört med andra länder”

  Vill man göra det enkelt så kan säga att det antingen är sant, eller falskt!

  Så jag ställer återigen samma fråga. Bevisa ditt påstående! Eller så erkänner du att du har fel!

  MVH

 43. @Rp:
  Jag diskuterar bara sådana ämnen där det finns en diskussion ja. Att hoppa in med kommentarer som ”pepp-pepp” och ”fina du” m.m. som på feministbloggar är inget för mig.
  Ja det är tråkigt att det blev så insnöat på jordbruket (även om det är ett av mina intressen så var det ett sidoämne).

  @Lövet:
  Nej, Russel också som sagt, alla logiker skulle nog hävda det. Som av en händelse (måste det te sig för dig) så har alla länder i brottmål regler som innebär att den som kommer med ett positivt påstående (X gjorde y) ska bevisa det, inte den som kommer med ett negativt (jag gjorde inte y).

  @Ninni:
  Den mest intressanta frågan är väl om du medvetet kopierar feminister och sjuklöverpolitiker eller om det följer med automatiskt när man känner att man flyter fram i mitten av åfåran?

  @Kristian:
  Småskalighet kan producera MYCKET mer mat. I min ungdom köpte jag ett litet torpställe på 3 ha. 3 ha var en mycket vanlig storlek på små jordbruk förr därför finns det tiotusentals sådana ställen. Där kan jag, på fritiden, producera kött och ägg så att det räcker till 3-4 familjer. Och det med utmärkt djurhänsyn. Hoppar man upp lite i storlek, gårdar som idag oftast bara används till ”skog” (alltså plantage, som är det vi har i Sverige, skogen är i princip utrotad) på grund av oländig terräng (åsar, berg, m.m.) men där man förr haft betes- och odlingsmark på mindre skiften så kan de producera mycket mycket mer.
  Vore det helt skattefritt så kunde en familj leva på 30-50 ha mark som idag bara är tallåker och försvinnande kulturarv.

  @Kristian:
  Importen behövdes inte alls för det, dessutom var det ju framförallt Persson som slaktade välfärdsstaten. Men folket röstade på nyliberalism och att rea ut välfärden som tidigare generationer slitit ihop till privata intressen, helt oavsett import av arbetslösa eller ej. Syftet med invandrings-boomen från Bildt och framåt var ju att skapa konkurrens mellan arbetare för att sänka lönerna för vanligt folk. Regimerna behövde ju inte invandrare för att stimulera sina EGNA beslut, det är en jättemärklig tanke.

  @Genusföljaren:
  Du menar att huvudtesen ”Sverige har världens bästa djurskydd” inte går att leda i bevis och att det därför istället är mitt ifrågasättande av den som ska bevisas?

  Efter många om och men fick jag konkreta exempel av Ninni och använde då EU:s lagstiftning som källa för att bevisa hur EU:s lagstiftning ser ut.

  Jag ska lära dig en till logisk regel som brukar (brukade) läras ut i grundskolan. Auktoritetsargumentet. Det är VAD som sägs som ska bedömas inte VEM som säger det. Djurens rätt är en intresseorganisation, helt riktigt, men det betyder inte att allt de säger är lögn. Sverigedemokraterna har intressen när det gäller invandring, betyder det att allt SD säger om invandring är lögn?

  Nu säger ju rapporten du hänvisar till helt klart att det efter EU-inträdet varit trendbrott till det negativa för svenskt jordbruk och att en av orsakerna är ökade kostnader för EU-anpassning.
  En ny läxa; läs din egen ”källa”.
  Dessutom kommer vi här in på ytterligare en logisk bevisregel, lika fall ska bedömas lika, den brukar vara populär redan i dagisåldern. För Djurens rätt dög inte på grund av jäv, men jordbruksverket duger (om vi nu bortser från auktoritetsfelet du gjorde). Kan man ana att myndigheter inte kan vara jäviga? Skulle det betyda att myndigheters rapporter om t.ex. invandring alltid stämmer?

  Du har ju bevisat den senare delen av mitt påstående med din rapport.
  Om jag hävdar att den fantastiska snömannen är en myt, är det jag som ska bevisa det?
  Om jag hävdar att storsjöodjuret är en myt, är det jag som ska bevisa det?
  Du måste leva i en helt fantastisk värld.

 44. Titta, där kom inläggsgranskningen igång.
  Lustigt att det alltid händer i just invandrings- eller islamdebatten där skribenterna här för fram oriktiga uppgifter, alltså i de debatter där information och öppenhet är farligt. Exakt som på feministbloggar och sjuklöverbloggar.

  Det intressanta med det är, som jag berörde ovan, om det är medvetet, att man VET att man har fel och är rädd att det ska avslöjas, eller om det är omedvetet, alltså att öppen debatt och information bara känns obehagligt utan att man vet varför själv.

 45. @MJ:

  Om jag hävdar att storsjöodjuret är en myt, är det jag som ska bevisa det?

  Ja.

 46. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Världen upplevs utan tvekan som mer fantastisk om man håller sig till en sådan regel.

  Men det underlättar också argumentationen för alla som faktiskt kommer med positiva påståenden.
  Som svar på den invandringskritik som framförs hävdar jag då:
  1. Sverige är en humanitär stormakt
  2. Sverige har världens bästa mångkultur
  3. Sverige har världens bästa integration
  4. Det finns inga invandrarrelaterade problem i Sverige.

  Den som vill negera något av de påståendena får då bevisbördan, enligt den här storsjöodjursregeln.

 47. @MJ:

  Titta, där kom inläggsgranskningen igång.
  Lustigt att det alltid händer i just invandrings- eller islamdebatten där skribenterna här för fram oriktiga uppgifter, alltså i de debatter där information och öppenhet är farligt.

  Ja, så är det. Vi är jätterädda för dina sanningar och din strålande argumentering. Därför ”kom inläggsgranskningen igång”. Eller så kan det ha något med att göra att du svarar (dvs länkar) flera personer och maskineriet reagerar på många länkar.

  Saken är MJ
  Rp skriver:

  En tråkig effekt är förstås att vi nu fastnat i ett sidospår med jordbruksdebatten.

  Både du och jag vet att det är ditt mål. Det är likadant oavsett vad du trollar kring. Så nu är det – som det heter på politiska möten när saker är färdigavhandlade – ”streck i debatten”. Är du intresserad att diskutera saken vidare är du välkommen att skriva ett gästinlägg.

  Fortsättningsvis så håll ditt trollande borta från mina inlägg annars kommer jag se till att du blir utslängd.

 48. @Ninni:

  Så kan det vara, men konstigt att det bara händer i den här ämnesfloran.

  Det är ju inte jag som drivit på det sidospåret, men jag förstår varför du inte vill ha det med.
  Jag ser det som en hedersutmärkelse att bli utslängd för att jag vinner debatter så stort att meningsmotståndare inte klarar av att låta det stå synligt. Jag har väldigt många sådana mästarbälten, främst från feministbloggar men också från bloggar tillhöriga riksdagspartierna. Jag förstår inte ens varför folk, som driver frågor de inte kan försvara, alltid tror att jag skulle välja att inte vinna debatten för att inte bli utslängd.

 49. @MJ:

  Småskalighet kan producera MYCKET mer mat. I min ungdom köpte jag ett litet torpställe på 3 ha. 3 ha var en mycket vanlig storlek på små jordbruk förr därför finns det tiotusentals sådana ställen. Där kan jag, på fritiden, producera kött och ägg så att det räcker till 3-4 familjer.

  OK, dags att läsa om John Seymore ser jag.

  Carol Deppes ”The Resilient Gardener” är också intressant. Mycket text, inget för den som vill ha en ”Coffe table book”.

 50. @MJ:

  Den som vill negera något av de påståendena får då bevisbördan, enligt den här storsjöodjursregeln.

  Ja. Det är den som påstår som har bevisbördan. Oavsett vad det är som faktiskt påstås.

  Om du påstår att sjöodjuret finns är det du som har bevisbördan.

  Om du påstår att sjöodjuret inte finns är det du som har bevisbördan.

  Att jag inte godtar ditt påstående att sjöodjuret finns lägger inte bevisbördan på mig, att jag inte kan motbevisa ditt påstående utgör inte heller ett bevis för att du har rätt.

  Att jag inte godtar ditt påstående att sjöodjuret inte finns lägger inte bevisbördan på mig, att jag inte kan motbevisa ditt påstående utgör inte heller ett bevis för att du har rätt.

  Samma bevisregler gäller för ”X finns” som ”X finns inte” oavsett vad X är.

  Säg att det istället för sjöodjuret hade handlat om Obama.

  ”Obama finns” – bevisbörda

  ”Obama finns inte” – menar du att man slipper bevisbördan då?

  Folk använder Russels tekanna felaktigt och menar på att man inte behöver bevisa en negation och att man därför slipper bevisbörda om man påstår att Gud inte finns. Den felaktiga användningen kommer att av att man inte förstått eller insett skillnaden mellan

  ”Jag påstår att Gud inte finns” (uttalandet medför bevisbörda) och
  ”Jag påstår inte att Gud finns” (uttalandet medför inte bevisbörda);9

  Att negationer inte undanröjer bevisbördan inses om man betänker att negationer kan omformuleras till positiva påståenden och vice versa.

  T.ex. är ”x är inte ett primtal” ekvivalent med ”x är jämt delbart med ett heltal y sådant att 1<y<x”. Att det ena påståendet är en negation och det andra inte påverkar inte bevisbördan.

  Nu är jag inte oenig med dig ifråga om storsjöodjuret, så du behöver inte bevisa för mig det inte finns något storsjöodjur, för jag har redan implicit godtagit den underförstådda argumentationen utifrån vår gemensamma kulturella kontext att ”sjöodjur förekommer i sagor, ingen har någonsin sett ett sjöodjur eller kunnat framvisa något övertygande bevis för att ett sådant existerar”. Men skulle jag av någon anledning t.ex. säga att ”tja, jag vet inte, det kanske finns ett sjöodjur, det är ju många som vittnat om det, och det finns en del bilder även om de är av dålig kvalitet” så hamnar bevisbörda hos dig. Bevisbördan hamnar hos mig först när jag påstår att sjöodjuret finns. Att jag är agnostiskt öppen för att det kan slå åt endera hållet ålägger mig inte bevisbörda. ”jag vet inte” eller ”jag är inte övertygad” kommer man undan med.

 51. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Det är väl teoretiskt riktigt, men att påstå att något är en myt är att påstå att det inte finns belägg för det, inte att påstå att det finns belägg för att det inte existerar.
  Påståendet: Storsjöodjuret är en myt = Det saknas tillräckliga belägg för storsjöodjurets existens ≠ Det finns bevis för att storsjöodjuret inte finns.

  Generellt är det så med negationer, att de avser att det positiva inte är bevisat. Ditt exempel med Obama är ju fel. För det går inte att bevisa att Obama inte finns, det går däremot att bevisa att han finns. Den som hävdar att Obama inte finns kan enbart angripa bevisen för det positiva påståendet, det är därför bevisbördan ligger på det positiva påståendet.
  Du kan inte bevisa att det inte var du som lejde Palmes mördare. Om jag då hävdar ”Det var inte Dolf som lejde Palmes mördare” (alltså ett påstående, till skillnad från myt-påståendena ovan) så har jag ingen bevisbörda förrän någon anför något bevis för att det skulle vara så, eftersom det är enda möjligheten att bevisa icke-existensen.

  Men nu är vi ju inne på ett annat sidospår till kristallkulediskussionen. Ninni klagade ju ovan på att sidospåret (som hon förvisso berömde upphovsmannen för att driva) om jordbruk tog fokus från kristallkulan, det ska väl respekteras.

 52. Titta, kommentarsgranskning fast det bara var en länk/svar.
  Maskineriet är tydligt väldigt länkkänsligt.

  Och det här inlägget ska granskas trots noll länkar/svar.
  Extrem känslighet i maskineriet måste jag säga.

  Eller var det kanske inte ett sant påstående?

 53. @MJ:
  Ok, det är förstås avhängigt hur ”är en myt” tolkas. Jag uppfattade ”sjöodjuret är en myt” som ”sjöodjuret finns inte” och i så fall har du bevisbördan, men om du menade ”sjöodjurets existens är inte bevisad” så har du inte bevisbörda. Och i så fall så missförstod jag vad du avsåg att säga. Vad du menade var typ A ¬⇒ B men jag förstod A ⇒ ¬B

 54. Men jag är ändå intresserad av varför svenska jordbruk går under. Som jag ser det finns följande möjligheter:

  1) Svenska jordbruk går inte under i större utsträckning än sina europeiska motsvarigheter. Påståendet är helt enkelt felaktigt.
  2) Svenska jordbruk går under därför att marken i Sverige i större utsträckning kan användas till annan, mer lönande verksamhet. Exempel är vindkraftsanläggningar och skogsbruk.
  3) Svenska jordbruk går under därför att intäkterna är mindre än deras europeiska motsvarigheter. Exempelvis för att svenskar inte är lika villiga som övriga europeer att betala premium för nationella varor.
  4) Svenska jordbruk går under för att svenska bönder helt enkelt är sämre jordbrukare/affärsmän än sina europeiska motsvarigheter.
  5) Svenska jordbruk går under för att kosntaderna i Sverige är för höga. Detta kan bero på a) Att marken/landet är olämpligt för jordbruk, eller b) på att staten kräver för många konstnadsdrivande åtgärder.

  Jag kommer då inte på fler möjligheter. Är det någon som kan förklara vilket alternativ som är korrekt?

 55. @Johan:
  Jag är också intresserad av frågan, och med reservation för att det är ogillat när just jag skriver om saken så ska jag ändå försöka svara.
  1. Jag tror inte att det stämmer. Det har varit en trend länge i hela Europa att jordbruken blir färre och större. Just nu är det en större kris på grund av sanktionskriget mot Ryssland som ju kostar oss mer än dem.
  2. ”Skogsbruk” (alltså plantage) är lågintensivt arbete, alltså billigt. Om man äger mark utan lån så är det ett säkert sätt att spara sina pengar. Men det är ju framförallt mark som inte är lämplig till storskalig jordbruksmark som blir plantage.
  3. Framförallt är det konkurrens från Östeuropa där kostnaden för arbete är en helt annan. De kan producera motsvarigheten till eko-grisar som de har kliat under hakan och matat med godsaker ur handen för samma pris som vi i Sverige kan producera industrigrisar som får leva 9 månader inomhus på betonggolv. Nu, med sanktionskriget så kommer ju också nästan all den maten hit istället för på de invanda transportvägarna österut.
  4. Det är nog samma sak här som i västeuropa. Men det handlar inte om att vara dålig på affärer, det handlar om att inte ha resurser och på behovet. När jordbruken behöver bli större pga lönsamheten så måste de också bli färre eftersom markytan är begränsad.
  5. Det är nog ingen skillnad mot jämförbara länder, men troligen inte heller skillnad i effekt.

 56. @Tallskog:

  Fast just nu tycker jag han skärpt till sig. Det ska han ha kredd för.

  Flera av faktorerna han tar upp nu stämmer med verkligheten, t.ex. sanktionskriget mot Ryssland och konkurrens från Östeuropa. Jag har lagt in rapport tidigare som studerar frågan om konkurrenssituationen mellan Sverige, Danmark och Finland på ett balanserat sätt. Och det finns ytterligare ett allvarligt problem för svenskt jordbruk som inte framgår där, myndigheten som kontrollerar är lika sjuk som resten av vårt samhälle och behöver kureras. Där kan jag rekommendera boken ”kluvet land”.

  Jag har, i grunden, helt andra tankar i frågan, därför är det för tidskrävande för mig att gå in i diskussionen. Det handlar om att vi ska ha ett gynnsamt system så att små och närproducerande jordbruk kan överleva – det är i nationens intresse. För, precis som punkt 4 i inlägget, så förespår jag att det som sker inom jordbruket nu kommer att leda till en dag där vi i Sverige svälter. Man får inte vara naiv i politikens värld. Smile

 57. @Ninni:
  Öh? Jag fortsatte ju med precis det som jag inte skulle fortsätta med, därav min urvattnade brasklapp i början av förra inlägget.

  Sanktionskrigets effekter är ganska svåra att överblicka. Det är ju så att om man använder sin egen handel som sanktion mot länder man blir osams med så vill ju inte andra länder räcka över det vapnet till en. Inget land vill vara beroende av handel med EU eller USA och det har varit väldigt bra för många andra länder och dåligt för oss. Men vi är ju fortfarande en rik marknad så vi märker inte jättemycket nu även om många företag känner av det ordentligt.

  Det är ju exakt det jag föreslår, särregler som gör att små jordbruk blir lönsamma, och det för att det finns ett riksintresse av små jordbruk (kulturarv och självhushållning) inte för att det är synd om folk som vill syssla med verksamhet som inte är lönsam.

  Om man inte begränsar sig i tid så kommer folk här såklart att svälta, och Sverige
  kommer också att försvinna och glömmas bort.
  Men om man överblickar en hanterbar framtid så har jag svårt att se att svält skulle inträffa. Det produceras mängder av billiga, hållbara och energitäta produkter i världen. Även under ett förödande krig skulle det gå att få fram något att äta. MEN det skulle KOSTA mycket på olika sätt och därför behövs självhushållningen.

 58. Du är bara fantastisk Ninni! Jag har läst de flesta inlägg du skrivit och har oftast bara velat lägga till min syn på saken. För att du är så j-vla bra på att beskriva problemen en vanlig snäll svensk man har. Tack!

 59. Det var Westerberg som hotade att spräcka regeringen om Luciabeslutet inte upphävdes.

 60. Pingback: Del 2: SD – Ett jämställdistiskt alternativ | Genusdebatten

 61. Pingback: SDs rötter & historia – alla är vi barn i början. Del 2 | Genusdebatten

 62. Pingback: Ett gästinlägg från Ninni: SDs rötter & historia – alla är vi barn i början. Del 2 | WTF?