Nej, Åsa Regnér (S) – jämställdhet och feminism är inte synonymer!
avatar

I en artikel i Expressen med rubriken Synen på jämställdhet inom SD är riktigt risig gör Åsa Regnér (S) det klassiska misstaget – att tro att jämställdhet och feminism är synonymer. Sverigedemokraterna är inte ett feministiskt parti. Paula Bieler beskriver Sverigedemokraternas jämställdhetspolitiska grundinställning så här [Anf. 101]:

[I] själva verket handlar det för mig endast om en grundinställning till vad jämställdhet egentligen innebär. Är det ett jämställt samhälle när statistiken ser rätt ut och när vi inte kan se några skillnader alls mellan män och kvinnor? Eller är det ett jämställt samhälle när vi alla respekteras för dem vi är, de preferenser vi har och de val vi gör alldeles oavsett om de följer eller bryter mot normen? För mig är svaret det senare.

För mig är vi jämställda först när vi över huvud taget inte bedöms efter vårt kön. För mig är det viktiga inte hur många män respektive kvinnor som gör vissa val utan att valmöjligheten finns och är reell – att en pojke ska kunna bli ballerina eller svetsare och att en flicka ska kunna göra samma val och inte dömas därefter.

Fru talman! Om dessa fria val leder till att män och kvinnor fördelar sig ojämnt i samhället ser varken jag eller Sverigedemokraterna detta i sig som ett problem.

Paula Bieler kallar sig särartsfeminist, men oftast möter jag SD:are som, mer eller mindre tydligt, markerar avstånd från feminism, t.ex twittrade jag ut följande under Sverigedemokraternas Brexit-valvaka:

Vilken etikett man väljer att använda är av mindre betydelse, men Sverigedemokraterna har en annan grundinställning till vad jämställdhet är än övriga riksdagspartier, vilket jag tidigare skrivit om.

Ur artikeln:

SD är emot de reformer som lett fram till vad vi brukar kalla svensk jämställdhet. Att Sverige kommit längre än de flesta andra länder när det gäller kvinnors arbetskraftsdeltagande, politiska makt och utbildning har skett genom år av aktiva politiska beslut, pådrivna av kvinnorörelsen.
[…] SD går en helt motsatt väg. De vill i stället inskränka aborträtten, införa vårdnadsbidrag och till och med möjliggöra sambeskattning. De är alltså emot i princip alla jämställdhetshistoriska reformer som införts i Sverige och som numera utgör det som faktiskt är just svensk jämställdhetspolitik.

Det är helt rätt att Sverigedemokraterna vill ändra aborträttslagen, införa vårdnadsbidrag och till och med möjliggöra sambeskattning. Men vad innebär ändringarna? Och varför tar man dessa ställningstagande?

Aborträtten

SD vill ha fri abort till vecka 12 och efter en prövning upp till vecka 19. Det handlar alltså om en sänkning av gränsen för fri abort från dagens vecka 18 till vecka 12. Men detta är inget ställningstagande som alls har med jämställdhet att göra. Enligt utredningen om det ofödda barnet (SOU 1989:51) framhålls kvinnan och fostret som två individer som är skyddsvärda, fostret sågs inte enbart som en del av kvinnans kropp. Det är vad ställningstagandet grundar sig i – när är fosterutvecklingen så långt gången att fostret är skyddsvärt? Det är en moralisk och etisk fråga och på den frågan kan man komma fram till olika svar.

I 13:e veckan kan man börja avläsa elektrisk aktivitet i hjärnstammen. En person betraktas som kliniskt död när hjärnaktiviteten upphör, och jag anser det är rimligt och moraliskt försvarbart att det omvända också ska gälla – att man betraktar ett foster som kliniskt levande när hjärnaktiviteten uppkommer. Därefter går fostrets rätt till sitt liv före kvinnans rätt till abort.

Sverige är det enda land i Europa som tillämpar fri abort upp till vecka 18. De flesta länder i Europa tillåter fri abort upp till vecka 12, därefter måste det finnas ett särskilt tillstånd för abort – precis som Sverigedemokraterna förespråkar! En information läsaren av Regnérs artikel troligen saknar är att ”93 procent av aborterna [utfördes] före vecka 12 och 83 procent före vecka 9” under 2015 [källa]. Andelen tidiga aborter har ökat under lång tid till följd av nya metoder för medicinsk abort och mer utvecklad ultraljudsteknik. En mycket positiv utveckling då risken ”för komplikationer är mindre desto tidigare aborten genomförs.” [källa]

Regnér är naturligtvis medveten om att Sverigedemokraternas inställning i frågan är ett etiskt ställningstagande som i praktiken skulle få marginella, om ens några, konsekvenser. Hon väljer att framställa det som en jämställdhetsfråga samtidigt som hon inte upplyser läsaren om vad ändringen består i för att försöka framställa Sverigedemokraterna som ett kvinnofientligt alternativ.

Ska man diskutera jämställdhet och abort är så kallad juridisk abort frågan att debattera. Mannen är idag helt utelämnad till kvinnans beslut i denna fråga. Att mannen också bör ha rätt att slippa bli förälder mot sin vilja är ett jämställdhetsdilemma.

Införa vårdnadsbidrag och till och med möjliggöra sambeskattning

Ofta sägs att ”SD inte är ett normalt parti”, jag instämmer. SD är i en svensk samtidskontext avvikande från övriga riksdagspartier – positivt avvikande! Till skillnad från Regnér och socialdemokraterna så anser inte Sverigedemokraterna att det är politikers uppgift att detaljstyra familjen. SDs familjepolitik är frihetlig – citerar Linus Bylund (ur filmklippet inbäddat nedan):

Det ligger i familjens natur att denna skall vara autonom och fri från politisk klåfingrighet i så hög utsträckning som det är möjligt. [0:45]

Sverigedemokraternas familjepolitik grundar sig i den autonoma familjen och att politikers roll är att möjliggöra familjers fria val att ordna sitt livspussel så som det passar de berörda personerna bäst. Det är vad såväl vårdnadsbidrag som frivillig sambeskattning syftar till. Om det innebär att familjer väljer att ordna sitt familjeliv på ett sätt som Regnér inte uppskattar så får hon och andra feminister lära sig att leva med det. Sverigedemokraterna har en familjevänlig politik därför att trygga familjer är grunden för ett tryggt och bra samhälle – Sverigedemokraternas politik syftar inte till att göra feminister nöjda med statistiska utfall.

Nedan är Linus Bylunds anförande i riksdagen om familjepolitik.

Notera särskilt stycket om sorgepeng. De partier som röstade ner det förslaget borde plocka fram skämskudden, anser jag.

Ninni bakom skämskudde

Skämmes på er!

Partnervåld

Ur artikeln:

Det finns dock en del som återstår i samhällsbygget av ett jämställt land. Våld mot kvinnor är dessvärre en verklighet i Sverige. Trots ökat fokus på frågorna de senaste åren ligger våldet av män mot kvinnor i vårt land på ungefär samma nivåer.

Här visar Åsa Regnér precis det som får mig att äcklas av feminism – den totala gynocentrin – kvinnor, kvinnor, kvinnor och åter kvinnor. Jag bryr mig om mina medmänniskor oavsett kön. Så här säger Paula Bieler [Anf. 101]:

Jag nämnde i min inledning att det även finns problem som drabbar män. Under sessionen i Nordiska rådet tog jag upp att exempelvis våld i nära relationer som drabbar män inte syns och knappt erkänns. Faktum var att jag då, under den sessionen, blev nästan utskrattad av en riksdagskollega för att jag över huvud taget lyfte fram problematiken att även män drabbas av såväl fysiskt som psykiskt våld i nära relationer. Så starka är vissa fördomar och synsätt att vi inte längre ser till de problem som faktiskt drabbar utan bara till strukturella problem. Vi ser bara på makronivå vad det är vi ska behandla och hur vi ska hjälpa. Därtill nämnde jag problemen med att framför allt pojkar hamnar långt efter i skolan, och jag nämnde att män hamnar inte bara i toppen utan också i botten av samhället. Jag hoppas innerligt att vi kan bredda jämställdhetsdebatten, starkt och seriöst. Vi ska inte bara ha kvinnojourer i kommande budgetdebatter utan även mansjourer.

Forskning kring partnervåld visar att könsfördelningen vid partnervåld inte överensstämmer med vad folk vanligen tror. Martin Fiebert Ph.D. – California State University, Long Beach har gjort en förteckning över 286 vetenskapliga undersökningar:

SUMMARY: This bibliography examines 286 scholarly investigations: 221 empirical studies and 65 reviews and/or analyses, which demonstrate that women are as physically aggressive, or more aggressive, than men in their relationships with their spouses or male partners. The aggregate sample size in the reviewed studies exceeds 371,600. [länk]

Rapporten Thirty Years of Denying the Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence: Implications for Prevention and Treatment (Straus, M. 2010) summerar över 200 forskningsrapporter:

The concluding section argues that ignoring the overwhelming evidence of gender symmetry has crippled prevention and treatment programs. It suggests ways in which prevention and treatment efforts might be improved by changing ideologically based programs to programs based on the evidence from the past 30 years of research.

Till och med den vänsterorienterade feminismsajten Politism har skrivit bra om problemen i samhället när män är offer för partnervåld – Våldsutsatta män blir inte trodda och får inte skydd (Läs hela, den är kort men bra.):

Att män inte blir trodda kan bero på att gamla könsroller fortfarande är så starka i vårt medvetande. Vi ser alltid på män som starka, de som inte kan utsättas för våld. På samma sätt som vi tror att de inte kan bli våldtagna. Problemet med att det saknas skyddsboenden hör såklart ihop med att vi har denna syn på män och deras utsatthet. Varför hjälpa några vi tror inte kan bli utsatta till att börja med. Gamla könsroller ställer till med problem på alla möjliga sätt, vi tjänar mycket på att bryta med dem.

Forskningen kring partnervåld bör en jämställdhetsminister vara väl insatt i. Det Åsa Regnér bidrar till när hon återigen fokuserar på ”våld mot kvinnor” istället för det könsneutrala partnervåld är att svika människor i destruktiva förhållanden (både män och kvinnor) som behöver samhällets stöd genom att låta ideologin stå i vägen för förebyggande åtgärder och behandlingsprogram. Dessutom cementerar uttalanden som hennes dessa ”gamla könsroller [som] fortfarande är så starka i vårt medvetande”. Sveriges jämställdhetsminister borde veta bättre än så. Syftet med att spela på kvinnans skyddsvärde så här är, menar jag, att skydda sin maktposition och förhindra att folk får upp ögonen för SD istället. Hon bortser från faktiska forskningsresultat och sätter sitt eget parti och ideologi före att hjälpa dem som, oavsett kön, utsätts för våld i nära relationer. Skämskudde till henne med.

Slutord

En mening i slutet av artikeln säger egentligen allt:

Vi är lyckligtvis många i Sverige som på riktigt står på flickors och kvinnors sida.

Att jobba för jämställdhet är inte att ställa sig på det ena könets sida. Det är sexism eller – som det oftare kallas – feminism.

Feminism är inte synonymt med jämställdhet!

Kommentarer

Nej, Åsa Regnér (S) – jämställdhet och feminism är inte synonymer! — 87 kommentarer

 1. Iofs bra av Karvalo att så tydligt markera för Bylund att man måste ta ansvar och stå för de val man har gjort. Jag noterar att denna debatt fördes i december 2014, innan verkligheten under 2015 gjorde slarvsylta av S-regeringens prognoser, och väl innan de sedan fick stå med tårar i ögonvrån och utropa ”det här gick inte att förutse!” till en samlad journalistkår, innan de valde att överträffa SDs förslag i restriktiv invandringspolitik.

  Bra också att hon påminde om att striden i budgetomröstningen gällde föräldrapolitiken och inget annat. Det hade jag helt glömt bort.

 2. Syftet med att spela på kvinnans skyddsvärde så här är, menar jag, att skydda sin maktposition och förhindra att folk får upp ögonen för SD istället.

  Det håller jag inte med om!

  Medvetet eller inte, handlar det nog mycket mer om att försvara det traditionella, gynocentriska perspektivet att kvinnor är utsatta och skyddsvärda, och mäns ansvar är att beskydda – i synnerhet från män.

  Hon har inte ändrat den refrängen bara för SDs skull.

 3. @Ulf T:

  Hon har inte ändrat den refrängen bara för SDs skull.

  Det förstår jag för det var inte min poäng, otydligt av mig. Sorry. Smile
  Du kan byta ut SD mot ”motståndaren”, ”motdebattören”, men här var motståndaren SD. Smile

  Att spela på kvinnans skyddsvärde för att vinna billiga poäng görs mest hela tiden … Jag tror inte på att det är omedvetet längre, inte i den frågan tom Politism har ju börjat kopplat nu. Är det omedvetet så är hon olovligt inkompetent o dåligt insatt i sitt område.
  Det är, helt riktigt, inte en ny retorik gjord för att motarbeta just SD så som man bytt ut ”rasister” mot nytt flum, däremot fungerar Kvinnans-skyddsvärde-retoriken än bättre när SD är motståndaren då det bekräftar folks fördomar och spelar i samklang med nidbilden om att vi är ”unga arga och hemska män”. Smile

 4. Självklart vet Åsa Regner om kvinnors våld mot män när det gäller relationsvåld,men eftersom hon är en feministisk jämställdhetsminister så skiter hon fullständigt i mäns situation.
  När Åsa Regner tar ordet jämställdhet i sin mun förvandlar hon det till något fullt och illaluktande.

 5. Tydligen har även brittiska skolor feminiserats så långt att det inte går att lära ut till ”pojkar” längre.

  ”Boys should be treated ’more like girls’ to stop them falling behind at school”
  http://archive.is/ChjTV

 6. All icke-feminism är kvinnohat eller sexism eller misandri eller antijämställdhet med annan förpackning. Enbart feminism erkänner att mediokra män har gruppmedvetenhet och latent självkärlek, vilket gör egenvald meritokrati och rättvisa i samhället omöjligt. Enbart feminismen erkänner att män och kvinnor har barbariska, djuriska tendenser som ger de behov av att tillbe status quo med religiös besatthet, vilket gör att de inte kan annat än att motarbeta kvinnlig ambition och premiera manlig ambition. Det är enbart feminismen som är realistisk om människans natur och hur den är inkompatibel med liberalismens och modernitetens förmenta ideal som rättvisa, jämlikhet och meritokrati.

  Meritokrati och jämställdhet är inte möjligt utan tvång, på samma sätt som försvar av mäns och kvinnors intressen inte är möjligt från andra än vänsterröster (eftersom högermänniskor är neurologiskt oförmögna att känna egentlig sympati för diskriminerade eller orättvist behandlade människor. Högermänniskor är neurologiskt danade att känna njutning när folk som går emot normer stampas ner, när orättvisor påtvingas de svaga och de starka tar för sig).

 7. Inga bidrag åt kvinnor som inte vill delta i ekonomin utan vill leva på sina stackars män.

  ”I 13:e veckan kan man börja avläsa elektrisk aktivitet i hjärnstammen.”

  Men det behövs även neuroner, hjärnceller, organ och förmåga att känna sinnesintryck. Smärta kan bara förnimmas vid vecka 20. Man hatar kvinnor om man vill ta ifrån de rätt över kroppen på grund av lite elektricitet. Det handlar om makt och kontroll, inte medkkänsla för svaga.

  ”Till skillnad från Regnér och socialdemokraterna så anser inte Sverigedemokraterna att det är politikers uppgift att detaljstyra familjen”

  Att ge pengar till hemmafruar (”vårdnad” är inget yrke) och möjliggöra ”veckopeng till lilla damen” i hushåll är detaljstyrning. Man är en individ och ska beskattas som individ.

  Dessutom är det egentligen prostitution när personer väljer att ligga med folk när pengar är en faktor. Det är inte fult men det är inte kärlek och inget att bygga hushåll på.

  Vi måste låta sämre gener sållas bort med kvinnors smak som filter. Om vi går tillbaka till ett samhälle där kvinnor måste sälja sig själva för veckopeng i stället för att tjäna egna pengar kommer sämre män inte behöva kämpa för att föra sina gener vidare, vilket är en direkt försämring av vår arts utsikter.

 8. Ninni du tycker fortfarande inte att din son förtjänar att gifta sig med en man eller adoptera ett barn tillsammans med en person han älskar och ser som värdig att uppfostra barn med? Vore jag din son och homosexuell… Men men, du pratade om hur mycket du älskar alla stackars unga män och vill vara deras skyddande mamma. Tänk på dina egna unga män först och om dina egentliga känslor.

 9. Nåja, han har tur som inte är transsexuell i alla fall. Då hade du krävt att han skulle steriliseras. Vi män har tur som har en så öm och moderlig person som bryr sig om oss. Ja, såvida vi inte är barn eller män på flykt från folkmord, inbördeskrig eller svält det vill säga.

 10. Bara för att familjer VILL ha veckopengssystem betyder inte det att det är bra för familjen. Det finns människor som är emot lungcancer men röker. Det finns folk som tycker människor som bor i Afrika och Bangladesh förtjänar att leva men är emot sänkningar av växthusgasutsläpp. Det finns folk som tror att Trump är bra på att tjäna pengar och därför kan hjälpa USAs ekonomi.

  Folk är inte bra på att veta saker. Folk är inte bra på att vara intelligenta. Det finns inga val som görs utan manipulation eller påverkan, så varför skulle det vara sämre om jag tvingade eller påverkade folk att göra saker via demokratisk makt? Det är ju metafysisk övertygelse och inte familjens bästa du har i åtanke.

 11. @Axel Edgren:

  Enbart feminism erkänner att mediokra män har gruppmedvetenhet …

  Jag kan hålla med om att det är främst feminister som tror detta, men flera vetenskapliga studier har kunnat konstatera att mäns ”in-group preference” är betydligt svagare än kvinnors.

  Projicering från feministerna är den troligaste analysen.

 12. @michael:

  När Åsa Regner tar ordet jämställdhet i sin mun förvandlar hon det till något fullt och illaluktande.

  Ja.

  @Axel:
  Axel, Axel, Axel, min vän. Jag tänkte på dig när jag publicerade inlägget. Jag förstod att du skulle få slag av detta inlägg. Bra att du lyckades hålla dig borta från de värsta otrevligheterna. Smile

  Lämna min son utanför. Konstigt nog är det främst ni feminister som visar med ert agerande att ni är fast i genussystemets strukturer, här: Att använda en kvinnas barn i debatten. Det görs för att kvinnan i genussystemet ses som första förälder. Dåligt för hennes barn = dålig mamma = värdelös kvinna. Skulle ni inte motverka normer o strukturer?

 13. @Axel Edgren:
  ”Folk är inte bra på att veta saker. Folk är inte bra på att vara intelligenta.” Tänk om det ändå hade varit ett tecken på en gryende självinsikt, Axel.

 14. @Ninni:

  ”Lämna min son utanför.”

  När du lämnar Sveriges homosexuella och transsexuella utanför ditt riktkors Smile. Vilket du inte kan eftersom du är neurologiskt bunden att försöka trycka ner folk som står ut och tillhör en minoritet.

  ”Det görs för att kvinnan i genussystemet ses som första förälder.”

  Nej, jag hade sagt samma om du var man.

  Så, förtjänar din son att adoptera ett barn tillsammans med en man? Hade du lämnat över honom till Partiet för sterilisering om han var transsexuell?

  Skulle du då kunna säga ärligt att du älskar honom mer än du hatar flyktingar och kvinnor? Nej, det skulle du inte. Man älskar inte sitt barn om barnet är LGBT och man röstar på SD. Det är som att ha ett svart/judisk adoptivbarn och rösta SMR eller SvP. Eller ha en dotter och rösta på ”Shariapartiet” (Som lyckligtvis inte finns än så länge)

  ”värdelös”

  Hallå, det är inte jag som inte ser mitt barn som fullvärdig människa och medborgare. Det är inte jag som inte ser mitt barn ovärdigt rätten att bli förälder eller gifta sig med en presumptiv samkönad käraste.

  Om du kan vara så elak och förrädisk mot ditt eget blod, hur kan då någon ta dig på allvar när du säger dig vara för föräldrars bästa.

  Inte konstigt att unga män tar livet av sig när de inte ens kan lita på att deras mammor ser de som fullvärdiga människor vars sunda kärlek och sexualitet ska respekteras.

 15. @Ulf T:

  ”Enbart feminism erkänner att mediokra män har gruppmedvetenhet …”

  Feminism påstår det ja. Men samma personer som påstår det anlitar själva män när det är något svårt och viktigt som skall göras. Samma personer anlitar män när de behöver skydda sina egna hem och sina egna barn eller något annat de faktiskt erkänner som viktigt på riktigt och inte bara påstår (som i producerar ljud)

  Så Feminism påstår en sak men gör en helt annan. Vilket är helt i linje med de psykologiska studier av fri vilja som visar att sannolikheten för personer att själva bete sig så ökar med att den egna TRON. Så kvinnor som TROR män har gruppbeteende är långt mer sannolika att själva ha det gruppbeteende de påstår män har.

  Ni är helt enkelt bara personer med dubbelmoral som inte vill leva som ni lär. Förmodligen är det därför ni kommer så överrens med islamisterna som företräder fredens religion genom världens mest våldsamma länder, det och alla miljoner dollar de betalat för att influera er uppväxt.

 16. ”Mitt barn är förälskad i en person med annan hudfärg. Jag tänker rösta på ett parti som vill förbjuda rasblandade äktenskap.”

  ”Så du respekterar inte ditt barns känsloliv och val av partner?”

  ”Buhu vad taskig du är”

  Det är typiskt dagens höger – ”Jag får nedvärdera dig och försöka skada ditt liv, men om du ens SÄGER att det är en attack på dig så tänker jag SKRIKA ÅT DIG och kalla dig elak och respektlös”.

  Jag undrade ett tag hur det ens är möjligt för IS-soldaterna att kunna göra det de gör, men efter att ha sett kvinnor som är beredda att förråda sina barns medfödda rättigheter och libertarianer som är beredda att tysta och hota andra i ”ytrrandefrihetens” namn så förstår jag. Folk är beredda att göra vad som helst i religionens namn, oavsett om religionen kallas för islam eller ”anti-PK”.

 17. @Axel Edgren:

  Nej, jag hade sagt samma om du var man.

  Det tror jag inte ett dugg på. Oavsett så borde du, liksom jag skrev om Åsa Regnér, undvika uttalanden och agerande som cementerar ”gamla könsroller [som] fortfarande är så starka i vårt medvetande” om du menar allvar med ditt tjoande.

  De två ämne du tar upp är helt utanför inläggets område, men vi tar dem iaf.

  homosexuella och adoption
  Det är riktigt att SD är mot homoadoptioner. Det beror på att man anser att barn mår bättre om det har både mamma och pappa för att att könen kompletterar varandra.
  Detta är en av de sakfrågor där min personliga åsikt inte överensstämmer med partiets ställningstagande. Jag håller med om att könen kompletterar varandra, men anser att man landat fel i denna fråga, av flera olika orsaker. En orsak är att det barn som behöver adopteras får det bättre hos homosexuella föräldrar som kan älska dem och ge dem ett tryggt hem än barnet har det utan att adopteras. Det finns fler barn i världen som behöver ett hem än det finns hem som vill adoptera.
  Att adoptera är dock ingen mänsklig rättighet.
  Detta är en fråga där vi aktiva är delade. På Landsdagarna brukar denna fråga komma upp och det ligger runt 50/50 för och emot. Jag hoppas och tror att vi som är för med tiden blir fler och därmed förändrar partiets ställningstagande i vanlig demokratisk ordning.

  Transsexuella och sterilisering
  Ni mår inte dåligt av att inbilla transexuella att SD kräver sterilisering? Tänk om någon ung osäker transexuell tror på dig och inte tar reda på vad som faktiskt är SDs ställningstagande?
  Det går utmärkt att leva som transexuell utan att genomgå könskorrigering (för er som inte är insatta i frågan, det är här sterilisering kommer in i bilden). SDs ställningstagande handlar om juridiskt kön. Det går naturligtvis att vara transexuell, utan att göra könskorrigering och utan att byta juridiskt kön.

  Själv har jag ingen åsikt i denna fråga, alls.
  Jag vet inte heller vad som ligger bakom SDs ställningstagande, jag har inte satt mig in i det. Och kommer inte heller göra, man behöver prioritera sin tid. Smile

 18. @Axel Edgren:

  Jag passar på att sätta dina två åsikter sida vid sida så det blir lite tydligare var du står Axel. Först påstår du dig bry om ALLA män så mycket att till med sämre förutsättningar för en liten minoritet av dem är jättehemskt. Sålunda har du en åsikt om när män gifter sig med en man.

  ”Ninni du tycker fortfarande inte att din son förtjänar att gifta sig med en man eller adoptera ett barn tillsammans med en person han älskar och ser som värdig att uppfostra barn med?”

  När det däremot handlar om män som gifter sig med en kvinna så säger du:

  ”Vi måste låta sämre gener sållas bort med kvinnors smak som filter.”

  Jovisst, det funkade ju så bra bland USA:s svarta där flera svarta kvinnor skaffar barn med samma alfahanne till kåkfarare, inte klarar av att uppfostra ungarna som sedan hamnar mångdubbelt oftare i fängelset än barn till fungerande familjer.

  ”What are women looking for in a mate? They are looking for all the wrong things”

  Jag är fascinerad över er förmåga att ta en vansinnigt dålig ide som haft katastrofala resultat och förespråka den iden och spela ovetande om att det är andra gången och första gången blev resultatet en katastrof. Å ena sidan pratar du om homosexuella äktenskap som något livsviktigt. Å andra sidan promotar du att sålla med kvinnors smak som filter vilket innebär att äktenskap inte är viktigt alls.

  Om du tycker det är bra när ingen gifter sig varför i h-e bryr du dig om homosexuella äktenskap din självmotsägande pratkvarn?

 19. @Erik:
  Det är tråkigt och onödigt att jämställa Axel med gruppen feminister, Axel är en person och talar för en person endast. (Vilket naturligtvis även gäller åt andra hållet)

 20. @Rp:

  ”Det är tråkigt och onödigt att jämställa Axel med gruppen feminister, Axel är en person och talar för en person endast. (Vilket naturligtvis även gäller åt andra hållet)”

  Jag jämställer inte Axel med feminister. Jag jämställer Axel med ”de” som har den åsikt som för tillfället förespråkas (eftersom det är en vanlig åsikt). Han representerar alltså inte bara sig själv utan även andra som har samma åsikt.

 21. Nej, snälla, rör inte Axel Edgrens briljanta inlägg. Det är verkligen festlig läsning. Markkontakten är obefintlig, likaså förmågan att hålla sig till ämnet. Stor humor – keep it up!

 22. @ Erik
  ”Jag jämställer inte Axel med feminister. Jag jämställer Axel med “de” som har den åsikt som för tillfället förespråkas”

  Ursäkta men vad var det där för idiotsvar?
  Förnekar du att de flesta av ”de” kallar sig ”feminister”?
  De flesta av ”de” använder ju i princip samma språk som Axel gör – ett språk som ända sedan dess lansering har varit ett viktigt inslag i feminismen (män är djur, slem, mördar, våldtar etc.)
  Om det nu finns feminister som vägrar kännas vid Axel och hans liken, så finns det en väldigt simpel lösning. Att de slutar kalla sig feminister och jobbar för jämställdhet. Fast det vore förstås inte så smart för kassan och magen. För Sverige har ju redan all jämställdhet som enligt lagen behövs.
  Faktum är att det är just en sådan falsk rörelse du har gått och sålt dig till enbart för att få fortsätta kasta skit på vänstern för allt det dåliga feminismen står för.
  Nu vet vi att du är en högerfeminist.

 23. @E:

  ”Nej, snälla, rör inte Axel Edgrens briljanta inlägg. Det är verkligen festlig läsning.”

  Jag håller med helt! Bland den absolut bästa underhållningen man kan hitta på nätet.

 24. @panbaidu:

  ”Ursäkta men vad var det där för idiotsvar?”

  Ursäkta själv men det är helt nödvändigt att begränsa svaren till som besvaras. När jag pratar om standpoint och säger ”ni” så är det alla de som förespråkar standpoint. Detta oavsett vad de kallar sig.

  ”Förnekar du att de flesta av “de” kallar sig “feminister”?”

  Var och varannan människa kallar sig feminist med helt olika innebörd. Det är en i sammanhanget oanvändbart term, särskilt då personer som kallar sig feminister så ofta förväxlar aktion med intention.

  ”De flesta av “de” använder ju i princip samma språk som Axel gör – ett språk som ända sedan dess lansering har varit ett viktigt inslag i feminismen (män är djur, slem, mördar, våldtar etc.)”

  Det är inte bara i feminismen som det språket är viktigt. Men som sagt vi får ta en teori/metod i taget.

  ”Om det nu finns feminister som vägrar kännas vid Axel och hans liken, så finns det en väldigt simpel lösning. Att de slutar kalla sig feminister och jobbar för jämställdhet. Fast det vore förstås inte så smart för kassan och magen. För Sverige har ju redan all jämställdhet som enligt lagen behövs.”

  De anser sig alla jobba för jämställdhet, det är det jag menar med att de förväxlar aktion med intention. Att anse sig jobba för jämställdhet är intention men det är metod som säger var man står någonstans.

  ”Faktum är att det är just en sådan falsk rörelse du har gått och sålt dig till enbart för att få fortsätta kasta skit på vänstern för allt det dåliga feminismen står för.
  Nu vet vi att du är en högerfeminist.”

  Nej och det innebär att ni vet ingenting för feminisme är en oanvändbar term som var och varannan människa använder som beskrivining på helt olika saker men som påstår sig står för samma intention.

 25. @ Erik
  Nyss horade du dig för någon som heter Carolin, enbart för att få bespotta vänstern genom en cynisk medveten förväxling med vänsterpartiet.
  Förnekar du att vi har ett feministisk styre, media, skolväsende, etc.?
  För några veckor sedan var det en Frida (tror jag) i Expressen som skrev ”Det är män som mördar, misshandlar etc.”
  Du menar att du ännu inte har lyckats ta ställning till allt det där. Du måste först finna den renodlade feminismen, avgöra vem som står för aktion resp. intention (vad är det för sida du denna gång besökte? Varför inte läsa en riktig bok någon gång? Vad sägs om Donald Davidsons ”Språk, tanke och handling” där han diskuterar den komplexa relationen mellan ”aktion”, ”intention”?)
  Så hela intentionen bakom din svamlande aktion här är att hitta den renodlade formen av feminismen?
  Hurra!
  Att folk fortsätter ta dig på allvar är ett allvarligt tecken…

 26. @panbaidu:

  ”Nyss horade du dig för någon som heter Carolin, enbart för att få bespotta vänstern genom en cynisk medveten förväxling med vänsterpartiet.”

  Kul språkbruk. Vad jag gjorde var att uppmärksamma att Carolin skrivit en ledare om det manshat som uppmärksammades när Niklas Svensson subtweetade vänsterpartiets riksdagsledamot Jenny Bengtsson.

  ”Förnekar du att vi har ett feministisk styre, media, skolväsende, etc.?”

  Jag har just sagt att var och varannan person kallar sig feminist och att det därför blir en deskriptivt oanvändbar term. Om du testar att debattera märker du nog fort hur ofta det enda som avses är ”intentioner” med helt olika metod/praxis.

  ”För några veckor sedan var det en Frida (tror jag) i Expressen som skrev “Det är män som mördar, misshandlar etc.”

  Och? Kontext här?

  ”Du menar att du ännu inte har lyckats ta ställning till allt det där. Du måste först finna den renodlade feminismen, avgöra vem som står för aktion resp. intention (vad är det för sida du denna gång besökte?”

  Vad jag har tagit ställning mot i inlägget är manshat. Det är personerna i vänsterns och högerns fria val om de tycker manshat är bra eller dåligt.

  ”Så hela intentionen bakom din svamlande aktion här är att hitta den renodlade formen av feminismen?”

  Nej, mitt inlägg motsätter sig manshat, förstår dock att du vill framställa det som mer komplext än så för hur kommer du annars bort från huvudämnet?

 27. @ Erik
  Men herregud!!!!
  Man har utomlands t.o.m. kallat Sverige ”feminismens Saudiarabien”.
  Vad finns det att diskutera?

  “Jag jämställer inte Axel med feminister”
  Det var det värsta…

  PS Ursäkta språkbruket. Smile Jag var förbannad. Och det är faktiskt just vad många nuförtiden gör…

 28. Jag noterade främst att Regner känner sig tvungen att utgå från sina halmgubbar om oppositionen för att motivera sin egen politik. Bra politik står på egna ben, så att hon måste säga ’Men ni då’, antyder att hennes politik nog är skit.

 29. @Ninni:

  Så vad jag förstår av rubriken så ska vi slå ihop självmordstalen för unga män och kvinnor och strunta i könsskillnaderna? OK.

 30. @Axel Edgren:

  Så vad jag förstår av rubriken så ska vi slå ihop självmordstalen för unga män och kvinnor och strunta i könsskillnaderna? OK.

  Statistiska könsgap är ointressant i sig, ja, oavsett fråga. Män och kvinnor är olika och det ger olika utfall.

  Det som är av vikt är lika rättigheter och skyldigheter.
  Om vi tar tex självmord, en faktor är avsaknaden av mansjourer. Där har individen, pga kön, olika rättigheter, då kvinnor men inte män har någonstans att vända sig när de behöver hjälp. Den som inte har någonstans att ta vägen har större risk att ”lösa på egen hand”, i synnerhet bland män, som vanligen är ”doers”. Män ska ha samma möjligheter att söka hjälp och det behövs jobbas för att få städa bort det den skada feminismen orsakat i samhället (tex genom användandet av ”mäns våld mot kvinnor”) … då kommer mäns självmord sjunka.

  @Rp:
  Mig med, jag är inte med där. Smile

  Men jag kan se en poäng i det och menar att det behövs just nu. Nidbilden är ”SD=unga arga män”. Man försöker desperat från medial håll framställa SDs politik som kvinnofientlig. I syfte att motverka det så fyller SD-kvinnor en funktion. Smile

  Har du inte läst den innan så läs denna.

 31. @Ninni: ”Man försöker desperat från medial håll framställa SDs politik som kvinnofientlig.”

  Hur är den inte kvinnofientlig? Det är den mänskliga naturen att kvinnor tvingas till att sälja sina kroppar till mindre värdefulla varelser för att de inte får tjäna egna pengar eller trygga sig själva och barnen i en boning på egen hand. Kapitalismen och industrialismens slut ändrade på det. SD är en reaktion på en naturlig ekonomisk utveckling som måste få fortsätta.

  Det är inte i någons intresse att premiera eller skapa speciella system för att möjliggöra hushåll där en kvinna säljer sina medfödda egenskaper för pengar (inget giftermål där ekonomiska bonusar via partnern spelar en roll är baserat på äkta kärlek) när vi nu måste delta i en global ekonomi där det är människors självförbättring som de ska slå mynt av.

  Därtill så försämras genpoolen av att vi gör det vanligare att kvinnor tvingas nedlåta sig till att koppla sig till en man för försörjning. Titta på Trump – hans söner ser ut som Habsburg-monstrum trots att hans fru är ett bombnedslag.

  Och så blir det i slutändan flera kvinnliga fattigpensionärer som kvinnor som arbetar på riktigt ska försörja. Ja, det är som om SD vill förstöra allt som är vackert och infektera oss alla med sina sjuka ökenvärderingar. Vi måste kapa Skåne och ge det till Danmark.

  Vi säger så här – gärna sambeskattning och ”Sitta och titta på en bäbis”-bidrag (det kommer uppskattas i förorterna, Ninni) men då måste männen i hushållet också hosta upp extra varje månad för att säkra damens PENSION ifall han går bort eller det blir skilsmässa. Så att kvinnor som arbetar på riktigt inte ska behöva försörja hemmafruarna när det går illa eller när de plötsligt blir rynkigare och torrare och deras män byter ut dem mot en yngre modell.

 32. Men vad naiv du är som alltid, Ninni
  Även SD kommer naturligtvis att krylla av feminister.
  Det är redan komiskt, men den dagen ska det bli riktigt underhållande att följa dialogen mellan dig och Axel.

 33. SD kan inte ta in feminister eftersom feminister drivs av att erkänna orättvisor, brister och felslut i människors beslut och organisering på samhällsnivå.

  Men ett högerpartis huvudsakliga devis är att insistera på förakt för offer för orättvisa, demonisering av offer som inte tar emot smockorna som de ska (en genuin Sverigedemokrat hatar instinktivt Black Lives Matter eftersom det är njutbart för fascisthjärnor när svarta flickor som går på poolparty får lära sig sitt lägre människovärde i händerna på en vit, gallskrikande fet polis – det som vanliga människor ser som något obeskrivligt fult och orättvist kommer fascister snabbt se det skojiga och vackra i) samt konstant försvarande av alla orättvisor och antimeritokratiska fenomen eller faktorer i samhället och människors hjärnor.

  SD kan däremot ta in självhatande kvinnor som kallar sig för feminister (alibit vadhonnuheter som kallas för Mamma av alla de där buspojkarna på Twitter). Det ger ju mer uppmärksamhet och uppskattning om man är den enda i en grupp som håller på ett parti så då blir man snabbt framlyft av partiet som alibi, vilket lockar personer som inte känner sig uppskattade. Därav SD-kvinnor och självhatande fejkbögen Milo som jag aldrig sett behandla en annan människa med ömhet eller tillstymmelse till kärlek, vare sig en man eller kvinna. Eller han Peter Thiel som tycker demokrati är dåligt för att kvinnor får rösta och därför säljer sin mun och identitet till ett parti som tycker homosexuella tonåringar ska hjärntvättas och gifta gaypar ska splittras igen.

  När det kommer till libertarianer kontra fascister ser man att båda är identitetspolitiska fenomen utan värde för samhället och mänskligheten i stort och att hästskoteoremet passar in perfekt. Det är samma destruktiva, samhällsfarliga smutsmänniskor som söker sig till två olika konträra pojkklubbar. Att Wikileaks nu är ett lydorgan till Moskvas politiker illustrerar detta perfekt. Eller att Ninni gick från Joltcolapartiet till Folkhemsförstörarna.

 34. @ Axel
  Hade vi inte haft feminism hade vi sluppit SD. Varje högerextremistisk rörelse kommer ur en infekterad vänster. Ni är sjukdomen.
  Det vore höjden av komedi med ett feministiskt SD. Feminism med sin ”marxistiska maktanalys”, blaha blaha, du vet.
  Vad har vi här?
  Å ENA SIDAN: en massa individualistiska förrädare, som själva snart är passé, men i all sin efterblivenhet sitter och fortfarande påstår att klasser är passé, vilka sålde sin egen nation till herrar och damer som ville återuppleva de gamla fackföreningsfientliga högeridealen, lämnande efter sig en massa tiggare över hela Europa, med enda skillnaden att de nu också skulle stycka nationen sinsemellan.
  Gamla arbetarbarn som njuter av att bespotta arbetarklassen vars frukter av blod och svett de har levt av hela sina liv, skyddade från krig och svält. Fast en sådan feg arbetarklass som i stället för att gå ut och demonstrera, hellre ville mobba sina medbröder och medsystrar, förtjänar att bespottas.
  ”Hellre feminism, än en ny vänster”, borde vara bloggens motto – placerad under den ömkliga donationsknappen (endast miljonärer, tack!).
  Å ANDRA SIDAN: en massa lika obildade herrar och damer, många av dem uppenbarligen med en sexuellt ambvivalent relation till sin egen far, som lever på att odla hat mellan människa och människa, degraderar henne till ett könsorgan, beskyddade av en politisk adel som lever i sus och dus.
  Den dagen en ny ren demokratisk vänster uppstår är ni båda historia. Men inte vilken historia som helst. Utan en evig skamfläck för den västerländska civilisationen.

 35. @panbaidu: ”Varje högerextremistisk rörelse kommer ur en infekterad vänster.”

  Den kommer ur människor som har statistiskt garanterade fördelar och hjälpfaktorer i livet men misslyckas ändå för att de är lättmanipulerade puckon. Vit manlig arbetarklass i väst, speciellt i anglosaxiska länder, har aktivt slagit sig själv i klockspelet politiskt de senaste 30 åren men kommer alltid på nya grupper att skylla på. Hur många av Trumps skrikande losers har någonsin lyft ett finger för sig själva eller människor i deras egen situation? Väldigt få, eftersom de är biologiskt och kulturellt betingade att rösta på politiker som sparkar neråt *även när de själva kommer blir sparkade på*.

  I princip allt SDs kärnväljare klagar på är deras eget fel och nu vill de förstöra och förfula samhället för alla andra så att de inte ska behöva känna sig så miserabla relativt sett.

 36. @panbaidu:

  ”Men vad naiv du är som alltid, Ninni
  Även SD kommer naturligtvis att krylla av feminister.”

  Som förespråkar vad? Det faktum att vem som helst kan kalla sig feminist innebär att SD kan krylla av feminister som vill göra (metod) raka motsatsen till vad andra personer som också kallar sig feminister vill göra. Vad feminist i bägge fallen kommer att definieras som är ”personer som eftersträvar jämställdhet” (intention). Däremot så kommer personer från intersektionell feminism som lärs ut i skolan aldrig att vara i SD eftersom det går emot den genusideologi som lärs ut där ras är viktigare än kön.

 37. @ Axel

  Bra, Axel! Det var 1 sanning där inklämd någonstans i din kommentar.
  Men vart tog de andra 99 vägen?

  Gå ut nu och oavbrutet rabbla upp ”kollektivism”, ”individ”, ”falsifikation”, ”kommunistsvin” och 1984, sade Storebror med sitt nyspråk, till dessa sorgliga figurer innan de skickades till det heliga anti-sovjetiska kriget, urskillningslöst utövat mot alla som icke var höger (EFTER Sovjets falls!).

  Det var deras historia, som man bara kan känna en stor skadeglädje över, även fast man är humanist.

  Allt det där dukat för dig!

  Men är din historia så värst annorlunda för det? Karma, du vet:

  Man brukar säga ”folk förtjänar det styre de får”.
  Dags för en komplettering: Styret förtjänar det folk de får.

 38. @Axel Edgren:

  ”SD kan inte ta in feminister eftersom feminister drivs av att erkänna orättvisor, brister och felslut i människors beslut och organisering på samhällsnivå.”

  Men dagens moderna feminister förespråkar inte ett samhälle med mindre orättvisor, brister och felslut, de bara kritiserar vårat samhälle. Till skillnad från socialister som hade länder som Kina och Sovjet som ideal (imperfekta som de var) så förespråkar moderna feminister inget samhälle alls (normkritik wheeeee så kul vi har).

  Istället har ni gått utbildningar finansierade av Saudiarabien där ni lär er att terrorism i Nice och massvåldtäkter av kvinnor i Köln och Hamburg berodde på rasism. Nämen oj ett till massmord, denna gång i Munchen, 9 människor ihjälskjutna av Ali Sonboly som givetvis gapade ”Admiral Ackbar” under dådet.

  Ni kunde inte vara mer grundlurade och hur f-n inbillar ni er för övrigt att kurser bekostade av Saudiarabien slår underifrån? Det måste krävas en sällsynt lättlurad hjärna för att tro att Saudiarabien, ett av världens minst rättvisa samhällen, är det rätta att få sin världsbild från för att bekämpa orättvisor. Ni är så verklighetsbefriade att det är skrattretande.

 39. @ Erik

  Hur kul tycker du det är för mig med en SD-feminist som inte är feminist?
  Jag förstår att du ljuger lika mycket som du andas, att SD-feministen ljuger, men så vill du också låta lögnen gälla som det västerländska samhällets grundlag!

  Så det bidde ändå feminism efter åratals tjat om ”jämställdism”?

  Haha!

  Eller menar du att alla kallar sig feminist är det enda sättet att bli av med feminismen?

  Hahaha!

  Du behöver någon form av hjälp.

 40. @Erik:
  Erik strax åvan -” inte vara mer grundlurade och hur f-n inbillar ni er för övrigt – – – ” sedärja nu börjar det likna nått ellerhur å-bättre än att ligga å små-pyra? fortsätt så ehmm varför sådan tid för att få upp arbetstemperaturen jagmenar tänk lite påmig/oss plågsamt att tröska igenom iockförsig icke heltfel men ändå liiite emellanåt metastuk överdethela.

 41. @Erik: Det är väl ett faktum att om man inte får göra något åt mäns beteende eller beivra misogynt beteende så kan man inte ha delade områden utan man får sålla bort icke-kvinnorna för kvinnornas säkerhet.

  Ett vidare förslag är att undanta kvinnor från knivlagen. Eftersom vi redan har bestämt oss för att misogyni bland män inte får motarbetas och pojkar alltid kommer vara pojkar måste terrorblansen upprätthållas.

  ”Nämen oj ett till massmord, denna gång i Munchen, 9 människor ihjälskjutna av Ali Sonboly som givetvis gapade “Admiral Ackbar” under dådet.”

  Precis som i sängkammaren går det lite för fort för rasister när det kommer till killgissning.

  -No ties to ISIS or refugees, says police chief

  Så han skrek det bara för att åsamka så mycket skräck och slitningar i samhället som möjligt, och Erik och de andra majonnäsmänniskorna tar betet i ett jehu.

  IS tar på sig äran av samma anledning – de vet att vita rasister och muslimhatare kan orsaka mycket mer ekonomisk skada och uppslitning i Europa än något terrordåd kan orsaka.

  IS attackerar Europa i hopp om att vi ska ge mer makt till de minst intelligenta och mest emotionella bland oss – ”realisterna”. Det skadar våra länder på alla plan.

 42. @Axel Edgren:

  Axel.E åvan sistastycket, -” IS attackerar Europa i hopp om att – – ”, njaee kan knappast vara blöta muselmaner vilket attackerar attacken kommer från oss själva muselmaner utför endast skavisäga själva hantverket att avliva enkla civila människor alltifrån små barn, som strax härförleden, till bakbundna vuxna och det är allt och enkelt förutsägbart och icke mycket att som du, ofta orda om.

  Vi övriga ska lugnt luta oss tillbax lättare att ana och så betrakta oss och skuggbilden av galären och slutligen bra-bit in i tiden vilket som historiskt alltid sker fåtill ett avgörande, substantiellt.

 43. @ Erik
  Ärligt talat, inget skulle glädja mig äckligt mer än att SD-kvinnor började kalla sig feminister och började snacka om ”osynliga strukturer” och sådant…
  Det skulle vara det yttersta beviset på vad feminismen egentligen har varit: en s.k. ”rörelse” som har ”kidnappat” begreppet ”kvinnorörelse” med egen etikett, därmed utan en egen äkta ideologi, då den ju grundar sig enbart på ”kön” vs ”kön” som hela världen är full av, varför den också går i säng med vilken grupp, vilket gäng, vilken nation, vilken klass, vilken ras som helst.
  För människor mentalt inte så mycket över apstadiet behövs det tydligen sådana där långa omvägar.
  Jag välkomnar verkligen SD-feminister, Erik och jag kommer att stornjuta varje gång jag ser deras gullande förakt mot dig, alltjämt undrande: ”vad kan ha gått fel i din evolution”?

 44. @Axel Edgren:

  ”Det är väl ett faktum att om man inte får göra något åt mäns beteende eller beivra misogynt beteende så kan man inte ha delade områden utan man får sålla bort icke-kvinnorna för kvinnornas säkerhet.”

  Det är ett faktum bara för de som får sin utbildning och sin världsbild från Saudiarabien. I riktiga världen är det mycket få länder som håller med. Inte ens majoriteten av islamiststaterna håller med.

  ”Ett vidare förslag är att undanta kvinnor från knivlagen.”

  Vansinnigt korkat förslag, knivar är inget magiskt piller med vilket man automatiskt vinner fajter. Knivar är nästan lika farliga för den som drar dem som för den som kniven drogs mot. Mängder av de kvinnor som drar kniv kommer att själva bli knivskurna.

  ”Eftersom vi redan har bestämt oss för att misogyni bland män inte får motarbetas och pojkar alltid kommer vara pojkar måste terrorblansen upprätthållas.”

  Det finns ingen terrorbalans. Det enda ”försvaret” som fungerar mot de män som är aggressiva/empatilösa är andra män som ordningsmakt. Trots alla dina gulliga kritiska synpunkter är vårat imperfekta system bättre än det du förespråkar.

  ”Precis som i sängkammaren går det lite för fort för rasister när det kommer till killgissning.
  -No ties to ISIS or refugees, says police chief”

  För det första är det inte polischefers jobb att sköta kontakter till media så när de gör det är det alltid politik bakom. För det andra så är ISIS och ”flyktingar” inte isolderade problem utan den del av debatten om förortskalifaten. Kommer snart inlägg på ämnet. Skall bli kul att se dig trolla det kommentarsfältet.

  ”Så han skrek det bara för att åsamka så mycket skräck och slitningar i samhället som möjligt, och Erik och de andra majonnäsmänniskorna tar betet i ett jehu.”

  Så nu leker du låtsaspsykolog och tror du kan hitta på varför andra människor gör som de gör herr Freud?

  ”IS tar på sig äran av samma anledning – de vet att vita rasister och muslimhatare kan orsaka mycket mer ekonomisk skada och uppslitning i Europa än något terrordåd kan orsaka.”

  IS är sunnimuslimer ifall herr Freud har missat det. Iran är ett shiamuslimskt land.

  ”IS attackerar Europa i hopp om att vi ska ge mer makt till de minst intelligenta och mest emotionella bland oss – “realisterna”. Det skadar våra länder på alla plan.”

  IS attackerar inte bara Europa ditt selektiva blindstyre. IS attackerar Jemen, Turkiet, Saudiarabien, Tunisien, Bangladesh, Syrien och Irak. De har inte ett problem med Europa, de har ett problem med hela världen.

 45. @panbaidu:

  ”Ärligt talat, inget skulle glädja mig äckligt mer än att SD-kvinnor började kalla sig feminister och började snacka om “osynliga strukturer” och sådant…”

  Visst visst, Hade du studerat de saker som jag studerat så skulle du inte ha höga förhoppningar om den saken. Nyvänstern är helt inkompatibel inte bara med SD utan med samtliga partier som inte slaviskt rättar sig efter fjärde generationens kritisk teori i USA.

  ”Det skulle vara det yttersta beviset på vad feminismen egentligen har varit: en s.k. “rörelse” som har “kidnappat” begreppet “kvinnorörelse” med egen etikett, därmed utan en egen äkta ideologi, då den ju grundar sig enbart på “kön” vs “kön” som hela världen är full av, varför den också går i säng med vilken grupp, vilket gäng, vilken nation, vilken klass, vilken ras som helst.”

  Skulle det vara en nyhet? Det är ju vad professorn i vetenskapsterori Margareta Hallberg skrev om i ”Makt och kön” redan på 90-talet. Skillnaden mellan henne och dig är att hon även beskrev feminism som en kärna ”Core-feminism” som alltid ser likadan ut oavsett vilken ideologi som feminism för tillfället gått till sängs med. Teorin kommer från statsvetaren Judith Grants bok ”Fundamental feminism – Contesting the Core Concepts of feminist theory”

  ”För människor mentalt inte så mycket över apstadiet behövs det tydligen sådana där långa omvägar.”

  Eller så behövs det riktiga källor?

  ”Jag välkomnar verkligen SD-feminister, Erik och jag kommer att stornjuta varje gång jag ser deras gullande förakt mot dig, alltjämt undrande: “vad kan ha gått fel i din evolution”?”

  Vet du hur stor del av alla kvinnor som överhuvudtaget titulerar sig som feminister? De som gör det säger alltid ”självklart” som om alla borde vara det och media tappar fattningen varje gång någon säger de inte är det men faktum kvarstår:

  Feminism är en ideologi som går ut på att

  Där har du den där tendensen att definiera feminism utifrån intentionen i sig som jag pratat om. Det är av den här anledningen som feminism kan betyda vad som helst. För olika ”feminister” har helt olika syn på vilken metod som bäst uppbår vad feminism går ut på att.

  trots detta visar en färsk undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Metro att enbart 27 procent av svenskarna kallar sig för feminister. 23 procent svarar att de bara gör det i vissa sammanhang.

  http://www.metro.se/nyheter/yougov-1-av-4-svenskar-kallar-sig-alltid-for-feminist/EVHpca!AkHDAbokDz2/

  Så om du väntar på feminister i SD kan du få vänta länge.

 46. @Erik: ”Det enda “försvaret” som fungerar mot de män som är aggressiva/empatilösa är andra män som ordningsmakt.”

  Ah, White knights ska vara lösningen. Kul.

  ”IS är sunnimuslimer ifall herr Freud har missat det. Iran är ett shiamuslimskt land.”

  Vilket är helt irrelevant eftersom hans ursprung och ursprungslandets religion inte spelade in. Han var en deprimerad liten gosse som inspirerades av andra masskjutningar, inklusive hans idol Breiviks. Det var därför han riktade in sig på utlänningar.

 47. @ Erik
  Jävlar, vad mycket goja? Blir du aldrig trött någon gång?

  För det första brukar du SÄLLAN förstå dina egna källor.
  Ofta brukar dina källor dessutom vara bluff snarare experter.
  Babblet om Core-feminism är hur lätt som helst att falsifiera och är bara skitsnack, eftersom feminismen själv är en transformering av allt till kön. Det är ju det som är poängen. Den är som ett världsomfattande virus. Ideologi är helt enkelt oförenlig med virus. Det behövs bara sista bekräftelser såsom nazistiska feminister, mm. för folk att börja reagera.

  Har jag påstått att något skulle vara nyhet? Inget av det där är en nyhet för mig eller för min krets. Men för folk som fortfarande gapar om feminism som ”marxistisk maktanalys” trots att högern är genomdränkt i feminism och för alla andra på apstadiet, kommer upptäckten dröja länge eller förmodligen aldrig. Jag inkluderar förstås dig här, som nu har hittat nya ord (intention, aktion blaha blaha) och babblar om intersektionalism blaha blaha, men som så ofta förr, fullständigt missar att varje nytt icke-könsligt ämne som feministen tar upp, är bara en UPPLYSNING om vilket samhällsorgan som nu är under attack.

  Som sagt, jag välkomnar SD-feminister.

  Fast vid det laget har du kanske gått och blivit ”kommunist”. ”Var och varannan människa kallar sig kommunist med helt olika innebörd”, du vet. ”Intention”, ”aktion”, ”metod”, blaha blaha, va?

  Virrpanna där med noll integritet.

 48. @ Erik
  Du lyckas verkligen göra en förbannad.

  En normal människa som har tjatat om ”jämställdism” i åratal skulle ha reagerat med bestörtning på att en SD-kvinna skulle vilja kalla sig feminist och inte ”jämställdist”. Men eftersom vemsomhelst kan kalla sig feminist enligt ”det nya du”, så är det inget märkvärdigt, alltså.
  Men du skulle inte jämställa henne med Feminister!
  Men du vill inte heller jämställa Axel med dem.
  Vilka är Feminister, då, menar du? Syftar du kanske på de s.k. ”Core-feminister”?

  Här får du lite halvdant material att reflektera över:

  Använd dig av ordet ”virus” som jag gjorde. Premissen var att feminism är ett virus. Låt oss även anta ”Core-feminism” (hur den må se ut).

  Om det nu inte var denna ”Core-feminism” som ideologi som åstadkom viruset, vad var det då eller hur uppstod viruset? Skulle ett svar vad det än var, i själva verket göra någon skillnad? Det var ändå aldrig ”Core-feminism” vi snackade om, utan feminism. (Vad är förresten en ideologi som aldrig mött sin tillämpning för något?)

  Om det å andra sidan var ”Core-feminism” själv som åstadkom viruset, så är det för att den ända från början själv har varit ett virus, eftersom ”ideologi” och ”virus” inte går ihop. Skulle du kalla nazismen ett ”virus” ens om hela planeten var nazistisk? Skulle du å andra sidan kalla feminismen en ”ideologi” om hela planeten var feministisk? Vilken ideologi skulle den ha ersatt?

  OMVÄNT: Kan du föreställa dig en situation där vartenda parti i Sverige har flera medlemmar som öppet förespråkar nazism?
  Jämför det nu med feminism (riksdagen även utökad med ett nazistiskt parti med egna oseriösa feminister, om du vill).

  Inser du kopplingen här? Om ja, reflektera då över ditt påstående:
  “Var och varannan människa kallar sig feminist med helt olika innebörd”?

  Virusvarning, helt klart! Precis som med vissa datorvirus, är det namnet som är dess betydelse, som stängt vägen för innehållet. Namnet är alltså dess eget ”innehåll” och därmed dess styrka, inte som du tror dess svaghet, ersatt av intersektionalism, mm. som i själva verket bara är dess underavdelningar. Och det är där hela CORE ligger. Den är helt enkelt sitt eget NAMN! Intet mer. Men den (inte vemsomhelst) som äger det, äger makt och pengar. (Orkar inte utveckla mer och rör nu inte ihop allt det här med kommunism, islam, mm.)

  Jag behöver inte läsa den där boken du nämnde. Men du har förmodligen själv inte läst den. Du nämner nämligen hela tiden böcker utan att bry dig om en kort resumé, upprepar samma påståenden och citat om och om igen ”out of context” – allt för att ge dina inlägg ett ”professionellt” utseende. Det börjar bli tröttsamt.

  För mig räcker det med ”common sense”. Huvudpremissen hos feminismen beror av patriark, som å andra sidan fram till låt oss grovt säga teknologins tid, var ett underordnat begrepp till ”klassamhälle”, vilket lämnar en uttömmande ekonomisk förklaring till det första och därigenom vederlägger feministens fräcka anspråk på att ha använt Marx eller andra. Därutöver består feminismens s.k. ideologi av inget mer än upprepade intetsägande transformationer av framförallt kontinentala tankar i alla möjliga varianter och varianter av varianter till ”kön”. I princip alla dess s.k. ”postmodernistiska” begrepp härstammar därifrån. Mycket eländes väsen för ingenting, som det heter.

 49. @panbaidu:
  Som du vet så kommer postmodernismen från franska vänsterintellektuella som förstod att Marx,s klassperspektiv inte fungerade att få med sig massorna med,eftersom det var ett förlegat tänk från ett annat århundrade.
  Att vänstern så snabbt och gladeligen omfamnade postmodernismen är inte konstigt eftersom det endast är en utvidgning av Marx vi och dom tänk vi förtryckta dom förtryckare.Själv tycker jag att det är intressant att vissa kommunister och socialister beskrev sig själva såsom tillhörande modernister,när man istället återförde tänket om att människor först och främst tillhörde ett kollektiv,detta uråldriga tänk som upplysningstiden ville komma ifrån genom att människan först och främst är individ.
  Det är inte alls konstigt att dessa länder som införde proletariatets diktatur ägnade sig åt ett svart vitt uråldrigt klan tänkande(vilket enkelt att ta till sig)här då släkten utbytt mot klass,där kollektiv bestraffning och utrensningar av vissa grupper sågs som nödvändig för det framtida lyckoriket.
  Marx och Engels skrev att det svaga måste bort,därför var det inte konstigt att psykiskt sjuka,cp skadade,personer med downs syndrom osv gömdes och levde i stor misär i länder som införde proletariatets diktatur,man följde helt enkelt Marx och Engels dekret.
  Man känner igen på frukten om ett träd är sjukt eller inte,desto fler extremister en ism producerar desto större anledning att ifrågasätta den.

 50. @ Erik
  Ta dig ut ur den vardagpolitiska feminismen, för där har du ingen makt. Irra dig inte i dess terminologiska labyrint som har byggts upp av andra tänkares stulna tankar. Sluta här och på alla andra ställen sprid ut kontraproduktiva myter om ”marxistisk maktanalys” eller Core-feminism. Dess enda kärna, det som är återkommande lika är dess namn, tillräckligt för makt. En feminist eller ni som trodde att det låg mer i feminismen än Schymans infantila gapande om patriark etc. kommer den dagen ni inser allt det här, att känna er som ärkeidioter. Jämför med alla andra ideologiska besvikelser, t.ex. nazismen. Feminism är historiens troligtvis största bedrägeri. Den går inte att försvara eftersom alla dess pragmatiska fördelar skulle ha åstadkommits lika snabbt på naturliga parlamentariska vägar. Tiden var inne för det. Men att du inte kan kväsa vänstern med ”jämställdhet” som den ju är till för, säger sig självt. Där har du ursprunget. Slit dig nu från skärmen för några månader och rita upp för dig själv den logiska händelsekedjan ända fram tills nu. Faktum är att du eller andra här inte borde öppna truten, förrän ni har läst både Marx och en hel del idé-lärdoms historisk litteratur. Elementärt!!!

  @ Michael
  Nu får du inte komma med en massa idiotbabbel och storlögner om vad Marx eller andra har sagt. Du sitter ju och hittar på en massa saker som en tioåring. Skäms!
  För 200 år sedan hade man kanske förlåtit dig och Erik. Men idag?

 51. @ Michael
  Du framstår som komedin personifierad varje gång du tror att den som använder ordet ”vänster” sitter och förespråkar ett vänsterpartistiskt program (vad det nu är för program), bara för att du själv dagligen använder den förväxlingen i propagandasyfte för att få fortsätta bespotta vänster mot höger.

  Har du läst en endaste sida postmodernism?

  Är du en psykolog anställd av Gud själv, för att köra en sådan psykoanalys av vänstern (dvs. icke-högern = kommunister).

  Och bortsett från att du givetvis är godheten själv, har du själv ens råkat ha ett finger i varför det har blivit som det har blivit? Fy, nej! Givetvis inte!

  Och du tror säkert att kapitalismen är kapad av kommunister, eftersom ingen miljonär kom till din hjälp trots tio års gnäll.

  Marx brände ut sig för de svaga, idiot. Ditt babbel är lika imbecillt som att påstå att Hitler var buddhist.

  Tror du på Förintelsen?

 52. @ Michael
  Jag vet inte vad det är för propaganda du svalt, förmodligen med hull och hår, men oavsett vad, när, pga. av vem, etc hände, så brukar vi i vår civiliserade by lära oss att inte blanda ihop århundraden, inte beskylla Jesus för korstågen eller Smith för Francos eller Hitlers fasor.

  Och där avbryter vi inte vårt reguljära möte med moderaterna genom att varje gång banka i bordet och påminna dem om ideologins miljarder offer.

  Och där läser vi böcker. Vill vi veta något om ”proletariatets diktatur” tar vi reda på vad det var, vilket århundrade, varför, i vilken ekonomisk, social, fientlig miljö etc. etc. och vi blandar inte ihop den med en annan miljö, person, ett annat århundrade, etc. Vill vi snacka om postmodernism eller Marx så läser vi relevant litteratur i stället för att rabbla upp utslitna fraser uppdiktade av byfånar eller i syfte att desinformera med falska och obildade formuleringar påstå saker om tänkare.

  Vi närmar oss samhällsproblem med samma allvar som en fysiker närmar sig naturen. Ödmjukt och neutralt. Och när vi inte vet hur vår nation borde se ut för att det som hände inte ska hända igen och för att tillfredsställa 10 miljoner personer, så gapar vi inte ”vetenskap”, sitter vi inte dag ut och in och bölar i väntan på att en miljonär en dag ska lyfta oss upp ur vår misär.

 53. @ Rp
  Ärligt talat så vet jag inte själv. Vaför skulle jag knattra ner de där raderna för Erik på min semester och varför var du tvungen att läsa dem? Jag som dessutom avskyr högerns och vänsterns lägsta skikt. Fast nu ångrar jag mig lite. Varför hjälpa virrpannan? Det är ju just det vi behöver. En högerfeministextremist! Festivalbrudens egen riddare. När intention äntligen möter action!
  Med alla sina så sanna berättelser och dant har hon alltid varit så mycket smartare, den där feministen. Vad hjälper det dig att även hon just för att hon är så smart oförnekligen kommer att sluka sig själv någon dag. Historien är full av sådana fall och av Eriks sort.

 54. Jag var själv ute på vänstersidan och skramlade i min ungdom och fick i början en korrigerad väl utvald och romantiserad bild av Marx serverad av vänster kamraterna.
  En av dessa var att Marx alltid stod på dom svagas sida vilket kom av hans texter om arbetarklassen,men där ingick aldrig dom svagaste i samhället som jag skrev om i min andra kommentar.
  Engels hade t,ex inga problem med att peka ut vissa folkgrupper som mindre värda.
  Marx förespråkar att våld är berättigat för att införa den samhällsordningen dvs man kommer behöva döda människor för att världen ska bli bättre,om man är en lite gnutta klartänkt så förstår man hur absurt detta tänk är.

 55. @michael:
  Skulle det vara en skillnad till höger?
  Serbien, Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Syrien, Libanon, Egypten, Ukraina och många fler länder har under vår tid antingen fått sina samhällsordningar ändrade med våld eller försök till detta. Samtliga fall har stötts av högern och kritiserats av vänstern.

 56. @panbaidu:

  ”För det första brukar du SÄLLAN förstå dina egna källor.”

  Intressant påstående, säg mig vad tycker du jag skall svara på den sortens svepande luddiga anklagelser egentligen. När du skriver så där och hänvisar till ingenting vad är tanken? Har du bevisat att du förstår mina källor?

  ”Ofta brukar dina källor dessutom vara bluff snarare experter.
  Babblet om Core-feminism är hur lätt som helst att falsifiera och är bara skitsnack, eftersom feminismen själv är en transformering av allt till kön.”

  Och även bortåt tusen andra saker… inklusive en ursäkt för vissa delar av vänstern att byta ut arbetarklass mot kön (för att kvinnor får mer sympatier än fattiga vita män) men den processen tycks du inte ha läst någonting om.

  ”Det är ju det som är poängen. Den är som ett världsomfattande virus. Ideologi är helt enkelt oförenlig med virus. Det behövs bara sista bekräftelser såsom nazistiska feminister, mm. för folk att börja reagera.
  Har jag påstått att något skulle vara nyhet? Inget av det där är en nyhet för mig eller för min krets.”

  Inser du vad du själv skriver? ”Ideologi är helt oförenlig med virus”. För det första var virus din egen liknelse, precis som ”feminism is cancer” som Milo använder. För det andra är det bara subjektivt tyckande.

  ”Men för folk som fortfarande gapar om feminism som “marxistisk maktanalys” trots att högern är genomdränkt i feminism och för alla andra på apstadiet, kommer upptäckten dröja länge eller förmodligen aldrig.”

  Precis (ironi), högern är genomdränkt i feminism. Titta på alla feministorganisationer som stöttade John McCain och Mitt Romney i senaste presidentvalen i USA? Titta på feministers stöd av Sarah Palin, titta hur feminister stödjer Theresa May i Storbritannien och hur de beundrar Margaret Thatcher. Här är ett par snabba exempel på hur genomdränkt av feminism högern är i feministers egna ögon.
  http://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/07/tory-leadership-race-between-two-women-not-feminist-revolution
  https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/08/conservatives-female-leaders-feminism-margaret-thatcher-theresa-may-andrea-leadsom

  ”Jag inkluderar förstås dig här, som nu har hittat nya ord (intention, aktion blaha blaha) och babblar om intersektionalism blaha blaha, men som så ofta förr, fullständigt missar att varje nytt icke-könsligt ämne som feministen tar upp, är bara en UPPLYSNING om vilket samhällsorgan som nu är under attack.”

  Givetvis inkluderar du mig där, totalt omedveten som du verkar vara att alla feministiska organisationer och institutioner av någon storlek vare sig de är akademiska eller politiska kommer att betrakta vad DU säger som totalt nonsens och jag går mer på vad de GÖR, än vad du SÄGER.

  I deras ögon är i dagsläget det antifeministiskt att vara konservativ, så det spelar ingen roll om du kallar det högerfeminism eller konservativ feminism eller ens indivudualfeminism (som Wendy McElroy) det kommer inte att spela den minsta roll eftersom det är hos vänstern pengarna och makten finns.

  ”Som sagt, jag välkomnar SD-feminister.”

  Jovisst, men feministorganisationer betraktar SD-feminister som antifeminister oavsett vad du säger. De betraktar till och med en registrerad demokratisk kvinna som Christina Hoff Sommers som antifeministiskt eftersom hon säger emot deras mytologi.

  ”Fast vid det laget har du kanske gått och blivit “kommunist”. “Var och varannan människa kallar sig kommunist med helt olika innebörd”, du vet. “Intention”, “aktion”, “metod”, blaha blaha, va?”

  Nej, för att den situationen skall uppstå måste kommunist först gå från att betyda rättvisa via klasslösa samhällen, till att betyda rättvisa på via vilket samhälle som helst. Så är inte fallet, när kommunister har slagits inbrödes har det inte handlat om olika ideer utan om så kallad ”purification”.

  ”Virrpanna där med noll integritet.”

  Ännu en svepande luddig anklagelse, lika utan hänvisningar som den första.

 57. @Axel Edgren:

  ”Ah, White knights ska vara lösningen. Kul.”

  Nej, det var fungerande polismakt som var lösningen. Medan allt ni gör verkar handlar om att underminera polisens position.

 58. @Erik:
  Killen i Munchen ropade inget allah akbar. Han ropade däremot okvädingsord om utlänningar och kallade sig själv tysk. Han var ateist och hade kristna föräldrar.

 59. @panbaidu:

  ”Faktum är att du eller andra här inte borde öppna truten, förrän ni har läst både Marx och en hel del idé-lärdoms historisk litteratur. Elementärt!!!”

  Jag förstår att du tror det. Men nu råkar det vara så här att i brist på källor eller auktoritet så rättar sig folk inte efter dig vad gäller Marx. Du har ingen ensamrätt på att beskriva Marx men vill du göra det så här skall jag visa dig vilka GD-inlägg du kan bemöta. Först så kan du bemöta presentationen från Håkan Arvidsson, professor i idehistoria med åratals bakgrund i marxism. (ca 20.30, samt 34,30) från min artikelserie om Ljusets Fiender.

  Sedan kan du också bemöta resonemangen från boken ”Humaniora i Sverige” skriven av Svante Nordin, professor i idehistoria vid Lunds universitet och också med åratals bakgrund i marxism. Den kan du sannolikt hitta på närmaste bibliotek. Du kan även hitta intervjun som gjordes med Professor Nordin bara du använder google.

  Slutligen så har vi boken ”Postmodernismens förklaring” vars författare Stephen Hicks besökte Sverige förra våren. För den som inte orkar använda länkar så kommer här även videon även från hans föreläsing och diskussion med Tomas Gür

  Observera att detta är bara det material som redan finns uppe. Det kommer framtida inlägg från mig på temat #nyvänster där jag går in ännu mer i detalj på kopplingen mellan tyska filosofer (inklusive Marx) och franska intellektuella (postmodernism) fram till våra dagars identitetsvänster (idenitetspolitisk nyvänster)

 60. @MJx:

  ”Killen i Munchen ropade inget allah akbar.”

  Hur är det med källor? Här är CNN Newsroom, du kan själv höra vittnet ”Lauretta” beskriva hur hon hörde honom ropa admiral ackbar samt hur hennes son såg mördaren ladda sitt vapen på toaletten.

  ”Han ropade däremot okvädingsord om utlänningar och kallade sig själv tysk. Han var ateist och hade kristna föräldrar.”

  Så har vi det där med källor igen. Vi behöver inga tillrättalagda narrativ. Här är hela originalvideon inklusive skotten på slutet.

  Det var åskådare på balkongen som skrek ”jävla turk/jävla utlänningar” varefter skytten skrek ”jag är tysk” på vilket en åskådare svarade ”du är ett arsle” för de som inte minns gymnasietyskan är här inte en utan två transkriberingar.

  Dailymail: The gunman v ’balcony man’: the shocking moment Munich killer argued with brave onlooker in 90-second rant
  The Guardian: ’I am German’: Munich gunman in furious exchange with bystander

  Wikipedia beskriver föräldrana som shiamuslimer och som källa anges tysklands inrikesminister Thomas de Maizière.

 61. @Erik:
  ”Hur är det med källkritiken – länkar till CNN” hahahaha.
  Det är jävligt tydligt att killen inte var islamist utan en psykiskt sjuk snubbe intresserad av masskjutningar och särskilt av Breivik.

  Ja, det var svårt att veta vem som sa vad innan jag såg transkriberingen.

 62. @Erik:
  Dödsoffrens etniska bakgrund:
  En tysk
  Tre kosovoalbaner
  Tre turkar
  En greek
  En okänd
  (7 tonåringar, en 21-åring och en 45-åring)

  Han har valt ut utlänningar, särskilt muslimer, som han särskilt bjudit till Mc-Donalds.
  Han har valt årsdagen för Breiviks dåd.
  Han var fascinerad av Breivik.

  Om det nu var en terrorattack, är du säker på att den ska betecknas som islamistisk?

 63. @ Erik
  Jag tänker inte slösa min semester på alla dina tjatiga länkar.

  Hur många gånger ska vi älta allt det där? Efter våra diskussioner visade det sig att Hicks själv precis som de flesta av dina andra källor är en jävla BLUFF (bara det att han blandar in Rousseau i det här visar vilken låg nivå).

  Du byter ju för helvete skepnad för varje årstid. Men till skillnad från andra kameleonter är det bara dig själv du hela tiden har lurat.

  Och det är ett universums avstånd mellan dig, Michael och Marx. Han är inte en sådan obildad bonde som skulle uttrycka sig ”det svaga måste bort”. Alltså, ska man skratta och gråta åt er säregna tragedi som bara betraktaren kan uppfatta?

  Ibland måste man använda sig av liknelser. Det är så naturvetare ofta går till väga. För att nu bevisa att den liknelsen (att feminismens essens är att bete sig som ett virus) inte är verklighetstrogen, ta nu och bevisa, här och nu och än gång för alla att

  1) Feminismen genom EN MARXISTISK MAKTANALYS LEDER TILL “BEVIS” för att klassen Män förtrycker och utnyttjar klassen Kvinnor.

  2) Att det finns en CORE-feminism och exakt hur den ser ut.

 64. @MJx:

  ”“Hur är det med källkritiken – länkar till CNN” hahahaha.”

  Jag länkar till när CNN spelar upp ljudet med vittnet. Det är alltså vittnet du hör direkt, inte CNN som påstår vad vittnet sagt.

  ”Det är jävligt tydligt att killen inte var islamist utan en psykiskt sjuk snubbe intresserad av masskjutningar och särskilt av Breivik.”

  Pratar du med mig? Precis som Axel ovan tycks du ha missat att jag aldrig sagt varken att han var islamist eller ISIS-anhängare och jag beskrev det hela som ett massmord, ännu ett i raden av våldsdåd som vi sett och HOPPSAN HOPPSAN, vi har redan ett nytt massmordsförsök i Europa.

  ”Ja, det var svårt att veta vem som sa vad innan jag såg transkriberingen.”

  Uppenbarligen var det svårt både för journalister och poliser. Även efter att gärningsmannen hade begått självmord visste polisen varken att han skjutit sig eller var han befann sig. När de hittade honom död så hade han 300 skott i ryggsäcken. Skulle inte förvåna mig om det var fyllot på balkongen som fick honom så nere att han sköt sig själv. De borde ge fyllot en medalj eller något, hans gapande kan ha räddat liv.

 65. @panbaidu:
  Som du vet är Marx texter en diger lunta och inte alltför sällan luddigt formulerat vilket öppnar för tolkningar,man kan lite likna det vid Bibeln där olika kristna församlingar hävdar att just deras tolkning är den rätta,precis som olika vänster fraktioner hävdar att just deras tolkning är den rätta.
  Ofta när man diskuterar med en frälst marxist är det som att diskutera med en nyfrälst dvs bortkastad tid,där personen endast ser vad den själv vill se och blind för allt annat.

 66. @ Michael
  Fattar du hur avskyvärt korkad du låter?
  Skrev Adam Smith, en av de viktigaste tänkarna för Marx, en hel banbrytande vetenskaplig avhandling för bara cp-skadade? Har Sveriges riksdag en särskild juridikbok bara för denna grupp och en massa andra för andra grupper? Har du inte ens gått i grundskolan? Du är sista människan på jorden som ska snacka om Marx’ texter och deras s.k. tolkningar.
  Det var just i de flesta kapitalistiska länder fram tills för 50-60 år sedan som just den gruppen behandlades som djur. Och värre än djur behandlades även arbetare, miljoner av vilka blev dödligt sjuka och invalida, stympade i vidriga maskiner och giftiga tunnlar, etc.
  Tror du vi skulle ha haft alla dessa arbetssäkerhetslagar, utan att arbetarklassen gång på gång lät sig massakreras av soldater och poliser i hela världen?
  Du är fan avskyvärd din historielöse otacksamma ursäkt till människa. Är det så konstigt då att det aldrig blir någon ordning på vänstern med så många som du där, vare sig ni stannar kvar eller hoppar av.
  Det är just det våldet Marx snackade om. Han var inte en obildad sorglig typ som du, som efter att ha läst allt från försokratiker till sin tid, efter all västerländsk musik och poesi som han lovordade, skulle bara vräka ur sig ”ut mer er nu och misshandla folk”. Han var en TÄNKARE precis som en annan av västerlandets viktiga tänkare som hette Herakleitos, som du också säkert skulle kalla huligan.
  Se på dig. Du har fått all den individuell frihet du gapade efter och ändå är du precis lika missnöjd som först och precis som Axel sitter och odlar kollektivistiskt hat. Behöver du mer bevis för att Marx nog ändå hade rätt?

 67. @panbaidu:

  ”Hur många gånger ska vi älta allt det där? Efter våra diskussioner visade det sig att Hicks själv precis som de flesta av dina andra källor är en jävla BLUFF”

  1) VAR visade du att Filosofiprofessorn Stephen Hicks var en bluff? På vilket sätt var han en bluff? Hur löd ditt argument? 2) Mina första två exempel var Svante Nordin och Håkan Arvidsson, bägge är professorer i idehistoria och med lång bakgrund i revolutionär marxism, de har förmodligen pluggat Marx långt mer ingående än du har.

  ”Och det är ett universums avstånd mellan dig, Michael och Marx. Han är inte en sådan obildad bonde som skulle uttrycka sig “det svaga måste bort”. Alltså, ska man skratta och gråta åt er säregna tragedi som bara betraktaren kan uppfatta?”

  Var Karl Marx lärare i retorik? Om inte, vem bryr sig hur han skulle uttrycka sig? Du förväxlar yta med substans och teori med praktik. Nedan ser vi också hur du förväxlar bevis med exempel.

  ”Ibland måste man använda sig av liknelser. Det är så naturvetare ofta går till väga.”

  Naturvetare använder liknelser javisst – FÖR ATT GE EXEMPEL på saker som är vetenskapligt bevisade. Vad de däremot inte alls gör är att försöka använda liknelser som bevis. Naturvetenskap bevisar saker genom att testa dem, inte genom retorikövningar.

  ”För att nu bevisa att den liknelsen (att feminismens essens är att bete sig som ett virus) inte är verklighetstrogen, ta nu och bevisa, här och nu och än gång för alla att”

  Att påstå att feminismen och virus verkar bete sig som virus bevisar ingenting. Då har man samma grad av bevisning som när Milo säger ”feminism is cancer”. Det är en politisk hashtag.

  ”1) Feminismen genom EN MARXISTISK MAKTANALYS LEDER TILL “BEVIS” för att klassen Män förtrycker och utnyttjar klassen Kvinnor.”

  Här är ett kort men talande urdrag från presentationen av Friedrich Engels ”The Origin of the Family, Private Property, and the State”

  ”Bourgeois law dictates the rules for relationships and inheritances. As such, two partners, even when their marriage is not arranged, will always have the preservation of inheritance in mind and as such will never be entirely free to choose their partner. Engels argues that a relationship based on property rights and forced monogamy will only lead to the proliferation of immorality and prostitution.”

  Är det nu du försöker köra med ”True Scotsman” och påstå att Engels inte var någon riktig marxist och att ingen – inte ens någon som personligen arbetade nära Marx – kan känna Marx inre tankar så bra som du? Här är ännu ett exempel: Sharon Smith skrev för International Socialist Review Issue 2, Fall 1997

  ”In particular, the feminist argument often goes, Marxism cannot (and does not seek to) explain the more personal aspects of women’s oppression because it locates the root of women’s oppression in class society. This is a caricature of Marxism, which assumes that Marxists only concern themselves with exploitation at the workplace.”

  Är hon ännu en av dina skottar som inte är riktiga skottar för ingen kan vara skotte utan att du personligen godkänt det?

  ”2) Att det finns en CORE-feminism och exakt hur den ser ut.”

  Vill du diskutera det ämnet så får vi gå till Margareta Hallbergs doktorsavhandling ”Kunskap och Kön – En studie av feministisk vetenskapsteori”. Eftersom jag är generös så ger jag här ett par utdrag från ”Idén om en gemensam feminism”

  ”Den politiska ideologin präglar definitionen av den aktuella feministiska positionen. Grant kallar detta sätt att se på feminismen för ”bindestrecksteori” s.53

  ”Teserna stammar ur (den amerikanska) radikalfeminismens, vilken Grant hävdar fortfarande är hegemonisk inom feministisk teori. Dessa är:

  1) kvinnor är förtryckta som kvinnor
  2) det personliga är politiskt
  3) idén att kvinnor endast kan förlita sig på personliga upplevelser

  All feministisk teori konstituerar enligt Grant utifrån dessa tre centrala antaganden som hon kallar feminismens nyckelbegrepp” s.54

  Så vad du säger om mig är totalt nonsens. Till skillnad från dig har jag koll på det material som jag använder.

 68. @ Erik
  Var det inte mer än så? Mer än den där fjädern som du har gått och gjort en sådan jätte höna av som fortfarande håller på och växer? Du har bevisat vad? ZERO, NADA, INTET! Att du skulle ha läst någon vetenskapsteori som du har påstått, det köper jag inte för två öre.

  1) Postmodernism är en filosofisk kritik av poststrukturalismen eftersom denna trasslade in sig i sin egen terminologi. Ta Derrida som i själva verket var en poststrukturalist som i sin kritik av metafysikens helhetssystem, själv råkade begå samma misstag som det han kritiserade genom att ersätta dess ursprungspremiss med sin egen. Postmodernismen tog ett ytterligare steg i kritiken av metafysiken genom att inkludera även sådana ”misstag” i sin kritik.

  Som om den redan inte hade missbrukats tillräckligt genom att en massa filosofer från det århundradet och lite före, vilka inte alls hörde till denna period, började kallas ”postmodernister”, så kommer din megabluffilosof Stephen Hicks och vill massakrera idéhistorien tio gånger värre.

  Han är en av alla dummy-författare till för obildade personer som saknar eget tänkande:
  ”Jag tänker inte, alltså finns jag inte”-sortens folk.

  Vad vet han om postmodernism när han börjar blanda in t.ex. Marx och Rousseau, bara för att frenetiskt vilja bevisa vad? Jo, att postmodernismens logik är ofrånkomligen en vänsterföreteelse. Det ska fan till en fanatiker för att det ska lyckas. När levde Rousseau? Och varför stanna där? Rousseau var en bokmal och inspirerades av Montaigne, Montesquieu, Machiavelli, ja så långt tillbaka som till den grekiska filosofin som han hämtade argument från och inspirerades av. Med en sådan babianlogik till vetenskap är i så fall hela den västerländska idéhistorien till sist VÄNSTER. Stackars dig. Du blir nog tvungen att omvända dig till Islam, så småningom.

  Det enda du har visat med ditt tjat om jätte storheterna Nordin och Arvidsson är att din egen hjärna tydligen inte heller i det här fallet räcker till för att tillgodogöra dig Marx från Marx själv.

  2) ”Naturvetare använder liknelser javisst – FÖR ATT GE EXEMPEL på saker som är vetenskapligt bevisade.”

  Självklart behöver man ge exempel på saker som är vetenskapligt bevisade för sådana ”dummies” som du, ja! Efter allt tjat om ”vetenskap”, så vet du fortfarande inte att man använder hypotetiska liknelser för det man vill bevisa. Du är bara en förolämpning mot all vetenskap.

  3) ”Att påstå att feminismen och virus verkar bete sig som virus bevisar ingenting … Det är en politisk hashtag”

  Jag vet inte vem den där Milo du nämnde är. Men han har tydligen träffat huvudet på spiken, eftersom han åtminstone har anat att som jag förut nämnde, ideologi och virus helt enkelt inte går ihop, vilket du fullständigt struntade i att kommentera, vilket i och för sig inte alls förvånar:

  Vilken mardröm nämligen för dig och Hicks om feminismen avslöjades som fusk som omöjligen kunde definieras som ”ideologi”. Er s.k. förklaring av feminismen såsom en vänsterrörelse beror ju av att feminismen är postmodernistisk och postmodernismen har ni ju förklarat vara en vänsterrörelse.

  ”Politisk hashtag”, va? Nää du! En i högsta grad politisk REALITET.

  För jädrans vad mycket ni har att förlora om feminismen en dag officiellt förkastas som ideologi. Du skulle gå och bli feminist själv bara för att hålla den kvar. Däri ligger din TRAGISKA KOMEDI. Att bekämpa feminismen är att bekämpa högern. Däri ligger vänsterns KOMISKA TRAGEDI.

  4) ”Här är ett kort men talande urdrag från presentationen av Friedrich Engels “The Origin of the Family, Private Property, and the State””

  Talande utdrag från en presentation av Friedrich Engels? HAHAHA! Du är bara för mycket… Vet du ens vad ”bevis” INNEBÄR? Är det det HÄR man lärde dig i vetenskapsteori:

  a) att den som är en nära vän med en författare är en tillräcklig källa för författarens eget tänkande, så i själva verket kunde han lika gärna ta kål på honom. Och det är vetenskapligt bevisat!
  b) I själva verket behövs inte ens han, då det räcker med presentatören.

  Du måste ha insett hur dum du låter, varför du också blandar in en skotte, som kanske kunde hjälpa dig att förekomma din egen dumhet. Men du blir ju bara dubbelt dum.

  Men okej då. För att gå dig till mötes, struntar vi för denna gång både i Marx och i hans kloning Engels och nöjer oss med ett stycke presentatör:

  “Bourgeois law dictates the rules for relationships and inheritances. As such, two partners, even when their marriage is not arranged, will always have the preservation of inheritance in mind and as such will never be entirely free to choose their partner. Engels argues that a relationship based on property rights and forced monogamy will only lead to the proliferation of immorality and prostitution.”

  Och? Vad har du bevisat här? Förnekar du att både män och kvinnor inte var fria för 150-200 år sedan i livsförhållanden som på många ställen påminde om självaste helvetet som om Satan själv hade stigit upp ur jorden och började härja? Att det just därför också behövdes även kvinnorörelser eftersom fan måste bekämpas från flera fronter.

  Bluff eller äkta, vare sig stycke eller presentatör, så är det där ändå ett bevis FÖR mig, inte MOT mig! Klarar du inte ens av att skilja vad som är premiss från vad som är slutsats?

  5) Nästa fenomenala stycke Sharon Smith:

  “In particular, the feminist argument often goes, Marxism cannot (and does not seek to) explain the more personal aspects of women’s oppression because it locates the root of women’s oppression in class society. This is a caricature of Marxism, which assumes that Marxists only concern themselves with exploitation at the workplace.

  Men alltså, dummare än tåget! Begriper du inte ens ditt eget citat? Det där är ju återigen ett bevis FÖR MIG och MOT DIG själv, som dessutom kommer från en feminist, som i sin tur själv påstår ungefär samma sak som i förra stycket.

  Du har alltså inte bevisat ett smack av det ni har tjatat om i tio år.

  För det existerar ingen sådan MARXISTISK MAKTANALYS genom vilken Feminismen leder till bevis för att KLASSEN MÄN förtrycker och utnyttjar KLASSEN KVINNOR.

  6) Nästa nonsens: ”1) kvinnor är förtryckta som kvinnor; 2) det personliga är politiskt; 3) idén att kvinnor endast kan förlita sig på personliga upplevelser
  All feministisk teori konstituerar enligt Grant utifrån dessa tre centrala antaganden som hon kallar feminismens nyckelbegrepp”

  Men alltså? Vi ville hitta en kärna hos feminismen som skulle sägas utgöra dess ideologi, oförenlig med ett virusbeteende. Låt oss anta att Grant är den absoluta feministiska visheten själv.

  1) ”Att kvinnor är förtryckta som kvinnor” är en ren feministisk sats. Vad annars?!
  2) ”Att det personliga är politiskt” gäller ju varenda en människa på jorden. ”Politiskt”? Rena rappakaljan. VILKEN politik? Det där är ju en generell sats. Om Grant syftar på att det där gäller i en specifik bemärkelse (som hon inte nämner) eller i högre grad för kvinnor, så är det bara ett annat sätt att upprepa vad feminister varenda dag påstår.
  3) ”idén att kvinnor endast kan förlita sig på personliga upplevelser”. Som de flesta andra människor på jorden!

  Bortsett från att du uppenbarligen inte begripit själva texten så utgör dessa satser varken var och en för sig eller ihop något BEVIS för att det finns en CORE-feminism med en egen POLITISK INTEGRITET! Vi snackar för helvete inte om könsologi, utan ideologi.

  Dessutom har Grant tydligen själv inte använt beteckningen CORE. Att något fenomen eller företeelse har vissa nyckelbegrepp eller är hegemoniskt är INTE tillräckligt för att kallas ”ideologi”. T.ex. att svenskhet består av sina nyckelbegrepp gör inte den till en ”ideologi”.

  Så du har inte heller här lyckats bevisa något.

  Lika lite som ”marxistisk analys” kommer du någonsin att kunna bevisa existensen av en CORE-feminism. För det existerar helt enkelt inget sådant. Inte ens feminismen själv existerar i egentlig bemärkelse! Den är endast ETT VIRUS OCH SITT VIRUSNAMN! Den har aldrig varit något annat!

  7) ”Så vad du säger om mig är totalt nonsens. Till skillnad från dig har jag koll på det material som jag använder.”

  Koll på material? Du är bara en tragisk virrpanna. Kan du inte bara hålla tyst för några år?

 69. @panbaidu:

  ”Att du skulle ha läst någon vetenskapsteori som du har påstått, det köper jag inte för två öre.”

  Hur är det mitt problem att du inte förstår vetenskapsteori?

  ”1) Postmodernism är en filosofisk kritik av poststrukturalismen eftersom denna trasslade in sig i sin egen terminologi.”

  Menar du på allvar att du tror vad postmodernister som Lyotard, Baudrillard och Kristeva sysslade med var filosofisk kritik av sina postmoderna kollegor Foucault och Derrida? En galen fransk intellektuell som kritiserar en annan galen fransk intellektuell är det vad du vill påstå är postmodernism?

  ”Ta Derrida som i själva verket var en poststrukturalist som i sin kritik av metafysikens helhetssystem, själv råkade begå samma misstag som det han kritiserade genom att ersätta dess ursprungspremiss med sin egen”

  Jag hör att du inte kan det här ämnet särskilt bra så låt mig hjälpa dig på traven. Poststrukturalismens grundare var Derrida och Foucault. Så här ser skillnaden ut: Vad Foucault förespråkar är att upplösa språklig makt. Vad Derrida förespråkar är att upplösa språkliga gränser. När du pratar om poststrukturalism utan att ens nämna ordet ”språk” så ger du ett allt annat än genuint intryck.

  ”Som om den redan inte hade missbrukats tillräckligt genom att en massa filosofer från det århundradet och lite före, vilka inte alls hörde till denna period, började kallas “postmodernister”, så kommer din megabluffilosof Stephen Hicks och vill massakrera idéhistorien tio gånger värre.”

  Återstår för dig att bevisa.

  ”Han är en av alla dummy-författare till för obildade personer som saknar eget tänkande:”

  Igen, återstår för dig att bevisa.

  “Jag tänker inte, alltså finns jag inte”-sortens folk.”

  Är inget bevis och besvarar inte alls Hicks.

  ”Vad vet han om postmodernism när han börjar blanda in t.ex. Marx och Rousseau, bara för att frenetiskt vilja bevisa vad? Jo, att postmodernismens logik är ofrånkomligen en vänsterföreteelse.”

  Vad vet DU om postmodernism? Har du ens läst Francois Jussets genomgång?

  ”Det ska fan till en fanatiker för att det ska lyckas. När levde Rousseau?”

  Oj Oj vad dumt. Vad har det med någonting att göra? När levde Newton? När levde Einstein? Hindras deras inflytande också av att ha dött tidigare eller är det en specialregel som enbart gäller när vi pratar om Rousseau?

  ”Med en sådan babianlogik till vetenskap är i så fall hela den västerländska idéhistorien till sist VÄNSTER.”

  Det har ingen påstått förutom du. Vad som påståtts är snarare att så kallad kontinental (tysk och fransk) filosofi är vänster. Men nu råkar det ju finnas en analytisk filosofi från England också men den kanske är för simpel och icke-komplex för att räknas?

  ”Det enda du har visat med ditt tjat om jätte storheterna Nordin och Arvidsson är att din egen hjärna tydligen inte heller i det här fallet räcker till för att tillgodogöra dig Marx från Marx själv.”

  Och där har vi den precis som väntat. Skottarna som jag väljer att lyssna på är inte riktiga skottar för ingen får vara riktig skotte utan ditt personliga godkännande.

  ”Självklart behöver man ge exempel på saker som är vetenskapligt bevisade för sådana “dummies” som du, ja!”

  Och där har vi Ad Hominem också. Har du fler fulknep för dig att undervisa folk om?

  ”Efter allt tjat om “vetenskap”, så vet du fortfarande inte att man använder hypotetiska liknelser för det man vill bevisa. Du är bara en förolämpning mot all vetenskap.”

  Ahh precis, man bevisar inte saker på riktigt i vetenskap. Man använder liknelser baserad på gissning?

  ”Jag vet inte vem den där Milo du nämnde är. Men han har tydligen träffat huvudet på spiken, eftersom han åtminstone har anat att som jag förut nämnde, ideologi och virus helt enkelt inte går ihop, vilket du fullständigt struntade i att kommentera, vilket i och för sig inte alls förvånar:”

  Du har inte ens definierat ideologi så vad bryr det mig vad DU tycker är ideologi? Du tycker saker utan källor på egen hand. Du till och med lyckas tycka dig till att en teoretikers död (Rousseu) skulle vara argument mot att dennes teori (Alienation) inte skulle ha postmodernistiska anhängare.

  ”Vilken mardröm nämligen för dig och Hicks om feminismen avslöjades som fusk som omöjligen kunde definieras som “ideologi”.”

  Du har överhuvudtaget inte definierat ideologi så vad du tycker är ideologi kan vara precis vad som helst. Det är inte min sak att gissa mig till dina defintioner. Lär dig använda källor.

  ”Er s.k. förklaring av feminismen såsom en vänsterrörelse beror ju av att feminismen är postmodernistisk och postmodernismen har ni ju förklarat vara en vänsterrörelse.”

  Dumheter. Vad Stephen Hicks tes handlar om är att postmodernism är en retorisk strategi för att undvika att tvingas erkänna det när man har fel. Man låtsas vara relativist för att kunna ignorera fakta. Man låtsas alla är subjektiva för att få strunta i objektiva källor. Och så fort postmodernister har makten så struntar de i allt de själva påstår. Och om du hatar Hicks så mycket så här får du Kim Holmes istället.

  “Politisk hashtag”, va? Nää du! En i högsta grad politisk REALITET.
  För jädrans vad mycket ni har att förlora om feminismen en dag officiellt förkastas som ideologi.”

  Hur skulle det officiella förkastandet gå till praktiskt menar du? En ceremoni hos Socialdemokraternas HQ i Stockholm där Löfven högtydligt läser upp att Socialdemokraterna hädanefter inte är ett feministiskt parti längre eller?

  ”Du skulle gå och bli feminist själv bara för att hålla den kvar. Däri ligger din TRAGISKA KOMEDI. Att bekämpa feminismen är att bekämpa högern. Däri ligger vänsterns KOMISKA TRAGEDI.”

  Så Gudrun Schuman och FI bekämpade alltså feminismen? Hjulen snurrar fortare och fortare för dig märker jag.

  ”Talande utdrag från en presentation av Friedrich Engels? HAHAHA! Du är bara för mycket… Vet du ens vad “bevis” INNEBÄR? Är det det HÄR man lärde dig i vetenskapsteori:”

  Det här är inte Poker. Det är du som skall definiera bevis, inte jag som skall gissa vad du menar med bevis.

  ”a) att den som är en nära vän med en författare är en tillräcklig källa för författarens eget tänkande, så i själva verket kunde han lika gärna ta kål på honom. Och det är vetenskapligt bevisat!”

  Frågan är varför DU skulle vara en bättre källa på skotten än personen som kände skotten.

  ”b) I själva verket behövs inte ens han, då det räcker med presentatören.
  Du måste ha insett hur dum du låter, varför du också blandar in en skotte, som kanske kunde hjälpa dig att förekomma din egen dumhet. Men du blir ju bara dubbelt dum.”

  Om presentationen enligt dig är felaktig så bevisa det. Om den är riktig så vad är invändningen? Få höra varför dessa två skottar inte heller är riktiga skottar i det ständigt krympande Skottland som du representerar.

  ”Men okej då. För att gå dig till mötes, struntar vi för denna gång både i Marx och i hans kloning Engels och nöjer oss med ett stycke presentatör:

  Och? Vad har du bevisat här? Förnekar du att både män och kvinnor inte var fria för 150-200 år sedan i livsförhållanden som på många ställen påminde om självaste helvetet som om Satan själv hade stigit upp ur jorden och började härja? Att det just därför också behövdes även kvinnorörelser eftersom fan måste bekämpas från flera fronter.”

  Så nu är ditt svar att det innebär att både män och kvinnor inte var fria? Missade du mitt inlägg? Frågan är VEM SOM ÄR MEST FRI. Säger Engels att de är a) lika fria eller säger han att detta särskilt gäller b) MÄN eller c) KVINNOR enligt den teori som han påstår är sann?

  ”Bluff eller äkta, vare sig stycke eller presentatör, så är det där ändå ett bevis FÖR mig, inte MOT mig! Klarar du inte ens av att skilja vad som är premiss från vad som är slutsats?”

  Jodå, jag frågade dig just vilket av de tre alternativen som blev slutsatsen. Få höra vad du skall invända mot den här gången i Skottland.

  ”Men alltså, dummare än tåget! Begriper du inte ens ditt eget citat? Det där är ju återigen ett bevis FÖR MIG och MOT DIG själv, som dessutom kommer från en feminist, som i sin tur själv påstår ungefär samma sak som i förra stycket.”

  Det kommer från en feminist? Men du säger ju att feminism är höger. Så ditt argument är att International Socialist Review anställer högerskribenter?

  ”För det existerar ingen sådan MARXISTISK MAKTANALYS genom vilken Feminismen leder till bevis för att KLASSEN MÄN förtrycker och utnyttjar KLASSEN KVINNOR.”

  Baserat på vilket argument då? Jo, det existerar inga skottar som säger det för de som säger det är inte riktiga skottar för ingen får vara riktig skotte utan ditt personliga godkännande.

  ”Men alltså? Vi ville hitta en kärna hos feminismen som skulle sägas utgöra dess ideologi, oförenlig med ett virusbeteende. Låt oss anta att Grant är den absoluta feministiska visheten själv.”

  Läs själv Margareta Hallbergs genomgång. Det är hon som är professor i vetenskapsteori, inte du.

  1) “Att kvinnor är förtryckta som kvinnor” är en ren feministisk sats. Vad annars?!

  Och hur är det höger enligt dig?

  2) “Att det personliga är politiskt” gäller ju varenda en människa på jorden. “Politiskt”? Rena rappakaljan. VILKEN politik? Det där är ju en generell sats.

  Att det personliga är politiskt betyder att det inte finns några personliga lösningar. Uttrycket myntades i 68-vänstern och används i Sverige av bla Gudrun Schyman.

  ”3) “idén att kvinnor endast kan förlita sig på personliga upplevelser”. Som de flesta andra människor på jorden!”

  Nonsens, de flesta människor tvingas varje dag lita på något annat än personliga upplevelsen av en bros bärförmåga, en låskolvs mekanism osv. Saker som har noll med deras personliga upplevelse. Eller som en vetenskapsman sade: Ingen är postmodernist i en Boeing 747 10.000 meter upp i luften.

  ”Vi snackar för helvete inte om könsologi, utan ideologi.”

  Åter, du har inte ens definierat ideologi, ordet kan för allt i världen betyda vad som helst enligt dig. Vad än jag kan säga nu kan du säga att det var vad du menade i efterhand.

  ”Dessutom har Grant tydligen själv inte använt beteckningen CORE.”

  Yta över substans igen. Core betyder kärna. Hon säger alltså att det är en Core-feminism, hon behöver inte kalla det så.

  ”Att något fenomen eller företeelse har vissa nyckelbegrepp eller är hegemoniskt är INTE tillräckligt för att kallas “ideologi”. T.ex. att svenskhet består av sina nyckelbegrepp gör inte den till en “ideologi”.

  Så du har inte heller här lyckats bevisa något.”

  Ifall du missat det var detta ditt första försök att ens ge början till definition av ideologi. Jag tänker dock inte gissa vad du tycker ideologi skall betyda. Antingen så drar jag en riktig forskares definition för dig, eller så ger du DIN definition.

  ”Lika lite som “marxistisk analys”

  Vilket är vad mängder av marxister långt mer viktiga än du påstår, ja medan allt du har att komma med hittills är True Scotsman Fallacy där inga får kallas marxister om de inte godkänns av dig. Det är nästan så jag misstänker att du är Jan Myrdal.

  ”Inte ens feminismen själv existerar i egentlig bemärkelse! Den är endast ETT VIRUS OCH SITT VIRUSNAMN! Den har aldrig varit något annat!”

  Så nu är det ingen liknelse längre. Nu säger du inte att feminism liknar ett virus, du säger den ÄR ett virus. So much for ditt snack om liknelser.

  ”Koll på material? Du är bara en tragisk virrpanna. Kan du inte bara hålla tyst för några år?”

  Och det skall man höra från en person som verkar tro sig leva ensam i Skottland?

 70. Jag tänker inte besvara det där punkt för punkt. Du är ju helt ***. Det var du som skulle bevisa saker, inte jag! Är du senil? Vet du vad BEVIS innebär? Vet du vad premiss, slutledning och slutsats innebär? Vet du hur en analys läggs upp?

  En massa påståenden av blinda feminister som babblar om Marx? Det patetiska är ju att ni själva hela tiden använder vänsterargument mot feminismen. Behöver du mer bevis för att feminismen inte var något annat än vad vänstern infekterades med?

  Jag tänker inte sitta och slösa mer energi på att definiera det och det för dig, som om du inte visste vad jag snackar om. Det är bara det att det svider att jag har visat att du inte har bevisat existensen av vare sig en feministisk ”marxistisk maktanalys” eller av en ”Core-feminism”, varför ditt inlägg ser ut som det gör: som från en grottmänniska påtvingad ”civilisation”. Jag undrar om du ens har haft en akademisk utbildning.

  Jag kan inte ämnet? Hahaha! Alltså, du har inte en chans mot mig, som har läst kanske femtiotusen sidor KÄLLITTERATUR (vet du vad det är?) i BÅDE kontinental och analytisk filosofi inkluderat allt vi snackat om, Poppers babbel, logik och vetenskapsteori (som du om och om igen visar du inte vet ett smack om), utan att behöva sitta och stoltsera, som du hela tiden gör med dina bluffkällor. Jag skulle smula sönder i princip allt svammel både från dig och Hicks, närsomhelst. Ni är ju STORBEDRAGARE som bara gör bort er med er primitiva psykoanalys av skeenden med dess motsättningar som överskrider er förmåga. Ni är en komedi för Gudarna. Ni vet ju inte ens vilken riktning hör till vilken period. Jösses!

  Det enda du har bevisat är att du inte kan bevisa någonting av ditt kontinuerliga skitsnack som kommer att pågå resten av ditt obildade liv.

  Du har alltså fortfarande att bevisa:

  1) att det existerar en MARXISTISK MAKTANALYS genom vilken Feminismen leder till bevis för att KLASSEN MÄN förtrycker och utnyttjar KLASSEN KVINNOR.

  2) att det finns en CORE-feminism med en egen POLITISK INTEGRITET! Vi snackar inte om ”könsologi” som jag påpekade, vilket du fortsätter babbla om, utan IDEOLOGI, som ska vara oförenlig med ett virusbeteende, innebärande att den inte kan vara både kommunistisk, socialistisk, socialdemokratisk, nazistisk, extremhöger, extremvänster mm.

  Och det är DU som ska bevisa att det inte är som ett datorvirus, med sitt namn som sin enda betydelse. Vad gjorde du med din Popper? Skrotade du honom för Hicks? Som om det blev så mycket bättre! Svamla inte mer! Falsifiera nu!

 71. @ Erik

  Vet du att all den där dyngan från dig kommer att läsas av tioåringar mer intelligenta än du. ”Men DET DÄR ÄR inget bevis” kommer de att skratta som fan om alla dina s.k. bevis. Och ännu mer när de ser dig snacka om ”vetenskap” i vartannat inlägg och undra över ditt mentala tillstånd.

  Du och vetenskap, ihop? Haha! Du har högst som högst en dålig gym.utb. bakom dig.

  Det är därför du går och hittar nya motbjudande argumentationbedrägerier. Den här gången är ”True Scotsman!”-argument. Så då är det som gäller från och med nu: Varje gång din opponent vill ha ett bevis och du inte kan lämna det direkt ur källan, eftersom du är för dum för att begripa den, så kommer du både före och efter att håna och förolämpa din opponent med det där! Så varje gång du saknar argument går din vetenskap ut på håna din opponent! Haha!

  Du är oanständigheten själv! En förolämpning för vårt västerland och förtjänar därför ditt öde.

  Fram med de där bevisen nu!

 72. @panbaidu:
  Av dina svar så gissar jag att du endast läst väl valda delar av Marx och då uteslutande från den senare produktionen.
  Här en låt från en av alla dessa grupper som vi vänsterkamrater lyssnade på,och som du vet så råder det olika uppfattningar bland de marxistiska uttolkarna(olika läger),så vilken gren bandet tillhör av dessa får man själv tolka in antingen driver man med eller så hyllar man Smile mycket nöje mvh michael.https://www.youtube.com/watch?v=IhL6D_JD4eg

 73. En tjockskalle i taget, tack.
  Inte intresserad av din länk som antagligen visar en massa ytterligare tjockskallar över genomsnittet korkade.
  Men vill du vara lite nyttig, ta och hjälp din bror Erik att lösa de där två problemen.
  Det här blir bara mer och mer pinsamt. Om det visar sig att han inte kan komma med de två krävda bevisen vad har han då exakt gjort i dessa tio år?
  Kommer han trots det ändå fortsätta tugga i ytterligare tio år om det han inte vet något om, så han inte ens vet vad det är? Nästan allt talar för det, ja!

 74. @panbaidu:

  ”Jag tänker inte besvara det där punkt för punkt. Du är ju helt ***. Det var du som skulle bevisa saker, inte jag!”

  Du förstår alltså inte ens att varje gång du påstår saker är det just du som skall bevisa vad du påstår. Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.

  ”Är du senil? Vet du vad BEVIS innebär?”

  Är du själv senil? Vet du vad skillnaden är i Toulmins argumentationsmodell mellan att presentera ett argumemt och att bara göra ett påstående? Lär dig styrka dina påståenden istället för bara göra mer påståenden som du inte heller styrker.

  ”Vet du vad premiss, slutledning och slutsats innebär? Vet du hur en analys läggs upp?”

  Hur en analys läggs upp enligt vem? Stephen Toulmin eller? Tänker du hänvisa till någon som bekräftar vad du säger? Tänker du demonstera att det ser ut så i existerande analys? Eller tänker du hänvisa till ingenting förutom DIG SJÄLV?

  ”En massa påståenden av blinda feminister som babblar om Marx? Det patetiska är ju att ni själva hela tiden använder vänsterargument mot feminismen. Behöver du mer bevis för att feminismen inte var något annat än vad vänstern infekterades med?”

  Vadå ”mer” bevis? Du har inte gett ”ett” bevis ens. Du har bara påstått saker. Du verkar inte veta hur det här med belägg fungerar.

  ”Jag tänker inte sitta och slösa mer energi på att definiera det och det för dig, som om du inte visste vad jag snackar om.”

  Detta är komedi. Det är du som skall presentera vad du snackar om – inte jag som skall gissa mig till och presentera vad DU snackar om.

  ”Det är bara det att det svider att jag har visat att du inte har bevisat existensen av vare sig en feministisk “marxistisk maktanalys” eller av en “Core-feminism”

  Vad i ”True Scotsman Fallacy” är det du inte begriper? Jag har visat marxister som anser det. Huruvida DU håller med de marxister som jag hänvisat till är irrelevant för det är inte du som bestämmer vem som är marxist och vem som inte är det. I brist på källor har du bara intimidationstaktik och derailing kvar.

  ”varför ditt inlägg ser ut som det gör: som från en grottmänniska påtvingad “civilisation”.”

  Där har vi intimidationstaktiken… Ohh så rädd jag är för dina påståenden.

  ”Jag undrar om du ens har haft en akademisk utbildning.”

  Och där har vi derailen. Upplysningsvis har du redan förkastat inte en utan två professorer i idehistoria så fulknep som misstankens dialektik kommer du ingen vart med. Vad blir nästa steg? Skall du vara ”skeptisk” eller skall du hänvisa till hur ”komplext” allt är?

  ”Jag kan inte ämnet? Hahaha! Alltså, du har inte en chans mot mig, som har läst kanske femtiotusen sidor KÄLLITTERATUR (vet du vad det är?) i BÅDE kontinental och analytisk filosofi inkluderat allt vi snackat om”

  Där har vi mer intimidationstaktik.

  ”Poppers babbel, logik och vetenskapsteori (som du om och om igen visar du inte vet ett smack om), utan att behöva sitta och stoltsera, som du hela tiden gör med dina bluffkällor.”

  Mer intimidation.

  ”Jag skulle smula sönder i princip allt svammel både från dig och Hicks, närsomhelst. Ni är ju STORBEDRAGARE som bara gör bort er med er primitiva psykoanalys av skeenden med dess motsättningar som överskrider er förmåga.”

  Ännu mer intimidation

  ”Ni är en komedi för Gudarna. Ni vet ju inte ens vilken riktning hör till vilken period. Jösses!”

  Och mer derail.

  ”Det enda du har bevisat är att du inte kan bevisa någonting”

  Cirkelresonemang, fullkomlig idioti på alla sätt.

  ”Du har alltså fortfarande att bevisa:”

  True Scotsman Fallacy, jag har hänvisat till källor som bekräftar att det är så. Jag behöver inte mehåll från dig och mina källor behöver inte ditt godkännande.

  ”1) att det existerar en MARXISTISK MAKTANALYS genom vilken Feminismen leder till bevis för att KLASSEN MÄN förtrycker och utnyttjar KLASSEN KVINNOR.”

  Vilket är vad Engels gjorde.

  ”2) att det finns en CORE-feminism med en egen POLITISK INTEGRITET!”

  Vilket Professor Hallberg gjorde i sin doktorsavhandling och nej, du frågade inte om egen politisk integritet: Du lade själv just till den delen i efterhand.

  ”Vi snackar inte om “könsologi” som jag påpekade, vilket du fortsätter babbla om, utan IDEOLOGI, som ska vara oförenlig med ett virusbeteende”

  Noll källor. Ingen påstår det där förutom du själv. Ingen bekräftar att vad du påstår är sant. Inom semiotik är detta ett kardinalexempel på relationen mellan det betecknande och det betecknade.

  ”innebärande att den inte kan vara både kommunistisk, socialistisk, socialdemokratisk, nazistisk, extremhöger, extremvänster mm.”

  Det där har du själv hittat på.

  ”Och det är DU som ska bevisa att det inte är som ett datorvirus, med sitt namn som sin enda betydelse. Vad gjorde du med din Popper? Skrotade du honom för Hicks? Som om det blev så mycket bättre!”

  Så det är jag som skall bevisa vad det inte är? Först cirkelresonemang, sedan krockar du med Bertrand Russel, det här går inte så bra för dig direkt.

  ”Svamla inte mer! Falsifiera nu!”

  Så du är helt bortkommen på Popper också? Det Popper förespråkade ifall dina lärare missade det är att du skall testa dina egna påståenden. Det är inte jag som skall göra det. Före Popper var idén att man skulle verifiera sina påståenden men Popper upptäckte att Marxister och Psykoanalytiker sade att deras påståenden verifieras oavsett vad resultaten blev.

  PS: Lägg ner intimidationstaktiken, jag är inte rädd för dig. Kan du någonting så visa det, prata inte om hur bra du är på ämnet. VAR bra på ämnet på riktigt istället.

 75. @ Erik
  Men det är ju du som är bortkommen och inte bara på Popper! Varken jag eller mina lärare. Fast bortkommen kan du ju inte vara, när du aldrig har läst källitteratur.
  Det är ju DITT påstående att det finns en Core som utgör feminismens kärna, som är ifråga här!
  Jag påstår att det inte finns en sådan. Du påstod att det går att verifiera det, men vägrar göra det! EXAKT som ”marxister och psykoanalytiker”! INSER du din egen komedi här? Och det är så man brukar driva med Popperianer som du. Att du måste falsifiera mitt påstående är liktydigt med att du helt enkelt är tvungen att verifiera ditt eget påstående!

  Det enda du kom med var det här:

  Ett citat av en presentatör till en bok av Engels där det står ungefär att äktenskap bundet vid ett kapitalistiskt ekonomiskt system (vilket århundrade är det vi talar om här?) gör att
  ’”TWO PARTNERS, even when their marriage is not arranged, will always have the preservation of inheritance in mind…” varför de inte är fria, etc.

  Är det där ett bevis på marxistisk maktanalys som leder till FEMINISMEN!
  Var står det om patriark här? Hur kunde någon godkänna dig i vetenskapsteori?

  Nästa var att feminister i regel brukar anklaga Marxismen för att inte ta hänsyn till
  ”more personal aspects of women’s oppression”. (Snarare ett bevis för mig)
  Sharon Smith påstår nu att så inte är fallet. Men förmodligen är hon inte så bombad i huvudet att hon skulle mena någonting annat än vad som kan verifieras i Engels-stycket, dvs. att marxismen inte alls struntar i kvinnors situation.

  Är det där ett BEVIS på marxistisk maktanalys som leder till FEMINISMEN!
  Var står det om patriark här, din **? Hur kunde du bli godkänd?

  Jag påstod att feminismens essens är ett virusbeteende. Du påstår att det finns en ideologisk kärna hos feminismen. Men precis som i förra fallet struntade du i att ge ett bevis. Du gav oss bara följande:

  1) “Att kvinnor är förtryckta som kvinnor” (står inget om parti)
  2) “Att det personliga är politiskt” (gäller alla)
  3) “idén att kvinnor endast kan förlita sig på personliga upplevelser”. (gäller även män)

  Tycker du det där har bevisat existensen av en CORE-feminism
  ”med en egen POLITISK INTEGRITET! Vi snackar för helvete inte om könsologi, utan ideologi.”

  (citat ur mitt förra förra inlägg som visar att jag inte alls har lagt till något i efterhand, utan att du som avsiktligt hoppade över det.)

  Tror inte alls på att du har läst någon vetenskapsteori. Så där klantigt resonerade inte de obildade ens för 1000 år sedan.

  Du har alltså fortfarande att bevisa:

  1) att det existerar en MARXISTISK MAKTANALYS genom vilken Feminismen leder till bevis för att KLASSEN MÄN förtrycker och utnyttjar KLASSEN KVINNOR.

  2) att det finns en CORE-feminism som kan bevisa existensen av en feministisk IDEOLOGI, öförenlig med ett virusbeteende.

  Dina alternativ är: a) ja, ja; b) nej, nej; c) ja, nej; d) nej, ja

  a) är uteslutet!
  Vänligen sluta svamla! Falsifiera nu!

 76. @ Erik
  Hade du verkligen någonting att komma med, så hade du inte skapat petitesser av ordklyverier och annat barnsligt, för det enda syftet att stänga vägen för en civiliserad dialog. Ta bara hur du gör med ordet ”virus”. Från början använde vi ju uttrycket ”ligga med alla” om feminismen, vilket du också höll med om. Du påstod att jag å andra sidan hade missat ”Core-feminismen” som utgör dess kärna som aldrig förändrar sig och därmed står för dess ideologi. Jag ersatte det uttrycket med ordet ”virus” som jag ville att du skulle reflektara över för att svara på mina frågor och då främst syftade på ”datorvirus”, ENDAST för att förenkla diskussionen, då det är mer användbart om man vill visa t.ex. att det enda som kan bete sig på samma sätt måste sakna äkta ”innehåll”. Nazismen t.ex. skulle jag aldrig kalla virus, även om den skulle börja ohejdbart sprida sig. Om du absolut måste vinna ett dagiskrig, välj då ett eget förbannade uttryck, eftersom det inte är TVEKAN om att du har förstått i vilket sammanhang och för vilket syfte jag har använt mitt. Men du väljer att bete dig som Axel beter sig mot dig.

  Hade du lite allmänbildning och respekt för vetenskap, så hade du vetat att fysiker inte mobbar varandras modeller inför testandet och bevisandet av hypoteser som babianer. Annars skulle de aldrig komma igång ju. De styckar inte en A4 sida i tusen bitar, kväver inte luften i texten med att trakassera sin opponent för varje ord, med start från första raden i hans/hennes kommentar, så som du varje gång gör.

  Tror du att vi skulle ha haft en feminism om alla efterblivna riksdagsmedlemmar hade haft en diskussion som denna eller liknande diskussioner för tio år sedan? Anta för illustrationens skull, att vi avvecklar feminismen. Feministen påstår då att den behövs för jämställdhet. Då svarar vi att vi redan har en jämställdhetsminister. Anta att hon då kräver t.o.m. att ”det absolut alltid och i alla lägen måste vara en kvinna”. ”Godkänt”, svarar vi. Då svarar hon i sin tur: ”det måste absolut alltid och i alla lägen vara en feminist”. Vilken ideologi skapar just en sådan rundgång? Dess namn är dess makt. Ungefär som en sedel som har ”0 + sitt värde”. Det enda du själv har tryckt i tio år är falska sedlar.

  Än en gång: Jag påstår att du inte KAN falsifiera mitt påstående om att feminismen INTE är en ideologi eller framsprungen ur en ”marxistisk maktanalys”, HELT ENKELT därför att du själv aldrig kan eller kommer att kunna verifiera existensen av en sådan ideologi bakom dess virusbeteende.

  Komedin här liknar din andra popperianska karma, vilken med dina sloganer om ”individ” och ”kollektivism”, till sist ändå förvandlade dig själv till en kollektivist! Hade du läst Popper själv med eget kritiska tänkande, så hade du sluppit den tio års långa tragedin att på allvar ha trott på feminismen som en produkt av en ”marxistisk maktanalys” eller som en ideologi. Du hade också fattat varför han användes som en sorts analytisk motsvarighet till ”postmodernismen”, mer eller mindre samtidigt som feminismens officiella lansering. Hicks hoppade visst över den delen av historien? Men han tog in Rousseau? Haha!

  Fram nu med de bevis som bör uppfylla vetenskapsmetodiska kriterier som varje universitet i världen skulle godkänna. Hur tänkte du gå tillväga annars? Blogga ihjäl feminismen? Och ju fler skottar du blandar in, desto fler roliga material ger du mig till ett av mina pågående projekt.

 77. @panbaidu:

  ”Men det är ju du som är bortkommen och inte bara på Popper! Varken jag eller mina lärare. Fast bortkommen kan du ju inte vara, när du aldrig har läst källitteratur.”

  Har du svårt att fatta? Det är du som inte hänvisat till en enda källa här. Jag har hänvisat till flera källor. Den enda du hänvisar till är dig själv.

  ”Det är ju DITT påstående att det finns en Core som utgör feminismens kärna, som är ifråga här!”

  Nej, det är isåfall Margareta Hallbergs doktorsavhandlng som är ifråga här, alternativt så är det bara retorik där dina definitioner skiljer sig från andras defitioner och du blir upprörd över att de inte lyder och håller med. Det är där du börjar gapa om ”vet du vad det här är” utan att ha källor på vad du påstår. Vill du exempelvis hänvisa til Olsson & Sörensens ”Forskningsprocessen, Kvalitativa och Kvantitativa perspektiv” så är det en sak men att du bara påstå på egen hand kan du glömma.

  ”Jag påstår att det inte finns en sådan.”

  Och jag har hänvisat till en doktorsavhandling som inte håller med dig.

  ”Du påstod att det går att verifiera det, men vägrar göra det!”

  Jag har hänvisat till källor, du har inte gjort det. Det enda du har gjort är använt dig själv som källa och förväntat dig få medhåll på vad du säger – för att du säger det.

  ”EXAKT som “marxister och psykoanalytiker”! INSER du din egen komedi här? Och det är så man brukar driva med Popperianer som du. Att du måste falsifiera mitt påstående är liktydigt med att du helt enkelt är tvungen att verifiera ditt eget påstående!”

  Det är så ”man” brukar göra enligt dig, ännu en gång skall vi tro på saker du påstår för att du påstår dem.

  ”Det enda du kom med var det här:”

  Uppenbarligen mer än du har kommit med. Ett är mer än noll. Det närmaste du varit källa var en TV-serie om första världskriget. Fast du kunde inte ens specificera vilken del i serien.

  ”Ett citat av en presentatör till en bok av Engels där det står ungefär”

  Vi har redan citatet, vi behöver inte dina åsikter om vad det ungefär står. Vi vet vad det exakt står.

  ”Är det där ett bevis på marxistisk maktanalys som leder till FEMINISMEN!”

  Det är ett bevis på att Engels ansåg det. Frågan verkar vara vem som förstår marxism bäst. Du eller Engels. Jag tror de flesta här nu vet vad ditt svar är.

  ”Var står det om patriark här? Hur kunde någon godkänna dig i vetenskapsteori?”

  Jag använde källor.

  ”Sharon Smith påstår nu att så inte är fallet.”

  Uppenbarligen har hon rätt många som håller med. Sharon Smith är ledande medlem av International Socialist Organization och skriver för följande vänstertidskrifter: Socialist Worker, Counterpunch, Dissident och International Socialist Review. Vill ni inte jag skall använda henne som källa så sätt henne inte på de positionerna.

  ”Men förmodligen är hon inte så bombad i huvudet att hon skulle mena någonting annat än vad som kan verifieras i Engels-stycket, dvs. att marxismen inte alls struntar i kvinnors situation.”

  Eller så menar hon att du är bombad i huvudet som tror annat och som högre i hierarkin är frågan varför hon skulle bry sig vad du tycker?

  ”Är det där ett BEVIS på marxistisk maktanalys som leder till FEMINISMEN!”

  Det är ett bevis på att marxister som har mer att säga till, högre upp i hierarkin än du anser det.

  ”Var står det om patriark här, din **?”

  Givetvis står ordet inte alls dö då ordet inte var uppfunnit i den betydelsen ännu. Sedan när betyder att ordet inte uppfunnits ännu att innebörden saknas?

  ”Jag påstod att feminismens essens är ett virusbeteende. Du påstår att det finns en ideologisk kärna hos feminismen.”

  Har du minnesförlust? Mitt svar var att ditt påstående är helt intetsägande. Det är precis som när Milo säger ”Feminism is cancer”.

  ”Men precis som i förra fallet struntade du i att ge ett bevis. Du gav oss bara följande:”

  En 288-sidors doktorsavhandling i vetenskapsteori som i sin tur refererar en bok skriven av en statsvetare? Du har rätt varför skulle folk läsa källor när vi har dig?

  ”Tycker du det där har bevisat existensen av en CORE-feminism”

  Existensen av vad jag menade med begreppe är bevisad ja. Men nu verkar du leva i fantasi att Core-femiism också är något som du (utan källor) bestämmer vad det egentligen är.

  Observera att jag lägger till ”egentligen” för det är så utmärkande för din sort att lägga till egna kvalifikationer. Nej nej det där är inte – riktig – marxism, nej nej det där är inte – riktig – analys osv… Ni älskar de där ordlekarna.

  “med en egen POLITISK INTEGRITET!”

  Som ingen pratat om förutom du själv.

  ”Vi snackar för helvete inte om könsologi, utan ideologi.”

  Könsologi är ditt eget ord som ingen använt. Beträffande ideologi. Tänker du definiera ideologi med källor – eller bara berätta vad du tycker ideologi betyder och förvänta dig vad du tycker skall vara definitionen är något andra måste hålla med om?

  ”Du har alltså fortfarande att bevisa:
  1) att det existerar en MARXISTISK MAKTANALYS genom vilken Feminismen leder till bevis för att KLASSEN MÄN förtrycker och utnyttjar KLASSEN KVINNOR.”

  Jag har redan bevisat att marxister av rang tycker så. Om detta gör dig så upprörd att du lämnar den marxistiska rörelsen och grundar en egen så är det ditt problem. Vore inte första gången vänstern splittras eller hur?

  ”2) att det finns en CORE-feminism som kan bevisa existensen av en feministisk IDEOLOGI, öförenlig med ett virusbeteende.”

  Och vem bestämmer vad som är ett virusbeteende? Låt mig gissa.. kan det vara du själv? Eftersom du inte använder objektiva kontrollerbara källor varken på 1. vad ideologi betyder eller 2. vad virus betyder så hur skulle någonsin någonsin kunna bevisa något för dig som du inte redan håller med om?

  Enda sättet vi kan diskutera är med källor som inte kommer från oss själva. Allt annat är totalt meningslöst. Som Professor Jonathan Haidts forskning i ”Righteous mind” visar så kommer du inte att ändra åsikt på basis av något du själv kontrollerar.

 78. @ Erik
  Nu blir det ännu mer tydligt att du inte ens kan ha gått mer än grundskolan. Ett typexempel på baksidan av Internet.

  Du har alltså i ett helt decennium på allvar gått och trott att det existerar en MARXISTISK MAKTANALYS genom vilken Feminismen leder till bevis för att KLASSEN MÄN förtrycker och utnyttjar KLASSEN KVINNOR!
  HAHAHAHAHA!
  Ser du de stora bokstäverna din idiot?
  Vad sägs om att börja leva någon gång, i stället för att dö i tio hela år till?

  Kolla hur smart Kollen var när hon skrev att ett sådant bevis
  ”skulle kräva lite mer arbete och ett annat forum…”
  Mycket mycket smartare än du.

  Och ditt förödande bevis är vad?
  1) Att Sharon Smith har förnekat att marxismen skulle strunta i kvinnors situation till skillnad från vad feminister tror
  2) ett citat av en presentatör till en bok av Engels som säger någonting om det kapitalistiska KLASSamhällets konsekvenser för ÄKTENSKAPET.
  Har du läst Mill? Smith?
  Vilken historisk PAJAS!!
  Du är inte ens anonym, vad jag har förstått. Hahaha! Undrar om Axel är anonym.

  Det är ju skandal att du inte vet någonting om första världskriget. Förmodligen ingenting om andra världskriget heller. Finns det någon anledning att fortsätta rekommendera några böcker för dig? Nyligen hånade du Heidegger för hans nazistiska snedsteg och därför skulle man vägra läsa honom. Precis som vetenskapsmän för jämnan gör. Som om det skulle ha rört dig i ryggen vad som hände med judar. Det är just sådana obildade typer som den nazistiska makten först använde för att stärka sin makt, sedan arkebuserade eftersom sådana element var högst skadliga för ett friskt samhälle. Har du läst någonting av Hannah Arendt? Vet du vem hon är?
  Men det är ju ingen idé att kasta pärlor åt svin

  Vi har feminism snart på hela jorden. Du är säkert en av dem som deltar i de superintelligenta trådarna på flashback som gång på gång bevisar att kapitalism = marxism, rentav ”judisk marxism”.

  Och den där avhandlingen har du nog aldrig läst. Annars hade du kommit med en kort resumé som BEVISAR ditt påstående om en vetenskaplig hållbar CORE-feminism, i stället för rappakalja som ”Det personliga är politiskt”.

  Okej Erik, okej.
  Du förlorar men du VINNER
  OKUNNIGHET är styrka!

 79. Är det någon annan, kanske någon mer bildad, som vill försöka sig på

  1) ett bevis av feminismens marxistisk maktanalystiska bas?

  Inte några sagor om någon Sharon Smiths kritik av FEMINISTERS KRITIK AV MARXISMEN. Ingen tror väl att Sharon Smith skulle ha tvingat feminister att göra om hela sin ”ideologi”.

  Inte heller något babbel om vad Engels möjligen har sagt om 1800-tals kapitalismens ekonomiska hinder för en mans eller kvinnas fria val av sin kärlekspartner.

  2) ett bevis för en ideologisk kärna hos feminismen som är oförenlig med dess virusbeteende eller med att den horar sig med alla möjliga ideologier eller hur han/hon nu vill uttrycka det hela?

  En ideologisk kärna utöver någon av dess radikala existentialistiskt eller psykologiskt spekulativa former, vilka skulle vägra beblanda sig vare sig med män eller med kvinnor som umgås med män.

 80. Tänk er någon som har jobbat som ledamot åt moderaterna utan att någonsin ha läst deras partiprogram. Det här är inte i närheten. Nu när ni anar att feminism inte har ett smack med Marx att göra så vet ni plötsligt inte vad den är för ideologi, mer än att vara alla och ingen, eller om inte ideologi vad för sorts smörjmedel i maskineriet, hur den skulle ha doserats eller rentav fel sort, etc.
  Det enda ni (efter hur många år nu?) vet är att den består av en intention och en aktion, att den inte inkluderar Axel som själv tillhör ”de” som för närvarande förespråkar ”det” (precis som Stephen King, jag menar Hicks, förklarade).
  Haha! Vilket århundradets skämt. En massa bedragare som bedrar en massa bedragare.