Konsekvenser
avatar

Dolfs arga logo

Eders Ödmjuke uppmärksammar 42.7 av Lissabonfördraget

Jag ska utan att hymla erkänna att jag är långt ifrån insatt i alla aspekter av vårt EU-medlemskap. När hela EU-frågan kom upp på tapeten så var jag inte här, så följde inte med, och röstade inte heller i folkomröstningen. Det hindrar mig dock inte från att starkt ogilla EU, om inte annat pga. att det innebär en maktkoncentration och en ökad toppstyrning och likriktning. Alla egenskaper som utmärker och får anses vara definierande för fascistiska (röda som bruna) och totalitära styren.

Jag hör också till det lilla fåtal personer som har gått från att i början av 80-talet vara positiv till Nato-medlemskap till att numera vara helt emot ett sådant medlemskap. Det tycks mig som många stirrar sig blinda på att vi med ett Nato-medlemskap skulle få skydd från Nato, men samtidigt glömmer att vi därmed också binder oss till att medverka i konflikter på ett sätt som blir rent självdestruktivt för oss. Inte minst skulle jag vilja se fler neutrala länder som Schweiz, och som sverige också tidigare var. Jag tror världen behöver det.

Men … vi är tydligen redan bundna vid alliansavtal. Igår tillkännagav den franske presidenten Hollande att han avsåg att åberopa Lissabonfördraget 42.7:

The Lisbon Treaty and Mutual Defence

The full text of the Lisbon Treaty’s mutual assistance clause 42.7 TEU states that:

“if a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other Member States shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. This shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States.

Commitments and cooperation in this area shall be consistent with commitments under the North Atlantic Treaty Organisation, which, for those States which are members of it, remains the foundation of their collective defence and the forum for its implementation”.

Det finns tydligen en annan artikel, 222, i fördraget om stöd och assistans till länder som utsätts för terrorangrepp, men artikel 42.7 är, om jag förstår det rätt, mycket skarpare och det är också, vad jag kan utläsa, första gången som någon åberopar denna artikel. Att Hollande åberopar 42.7 innebär att alla EU-länder blir aktiva parter i krigföring.

Vad detta kommer att leda till i praktiken har jag ingen aning om. Kanske ingenting av vikt för sveriges del, vi är trots allt en militärt ganska klent rustad makt, men jag ser ändå framför mig ett minst sagt dystopiskt scenario. Inte så att jag påstår att det kommer att gå så här, men jag ser det som helt klart inom det möjligas gräns:

Med en daglig inströmning av migranter på 1k+/dag (varav ca 75 % är män) har vi blivit tvungna att införa gränskontroller. Vår polis håller på att överbelastas och saknar resurser för att möta de krav som migrationsströmmen ställer. Rapporter kommer om att många poliser ger upp och lämnar yrket. En tänkbar lösning hade varit att anlita hjälp av militären för gränskontrollen.

Om sverige blir tvungna att sätta in trupper på främmande mark (fullt möjligt) kommer svenska försvaret att i princip bokas utomlands och sverige i sig självt blir ännu mer oförsvarat än det redan är. Att förstärka polisens gränsbevakning med hjälp av militär personal blir ogörligt.

En konsekvens av detta lär med all säkerhet bli, vid en långdragen konflikt, att värnplikten återinförs. De som då kommer att inkallas blir, av ganska naturliga skäl, först och främst ”etniska svenskar”, eftersom man måste vara svensk medborgare för att tjänstgöra i försvarsmakten. (Vi borde förresten återgå till att benämna den ”krigsmakten”, det känns mer ärligt på nåt vis.)

Så i princip kan vi mycket lätt hamna i en situation där ”svenska pojkar” är nere och strider mot Daesh (IS) i Mellanöstern, medan muslimska terrorister i skydd av migrationsströmmarna etablerar baser i sverige, med en maktlös poliskår som inte har en chans att stävja brottslighet och etniska konflikter mellan olika invandrargrupper eller mellan invandrare och svenskar.

Jag vill också peka på det ett par veckor gamla inlägget Förlåt för i går tjejer, där jag redan då pekade på hur den vite svenske mannen faktiskt löper risk att bli, både bildligt och bokstavligt, förpassad till historiens soptipp.

För att dra saken till sin spets: I värsta fall kan vi ställas inför att svenska män slaktas av militanta islamister is Mellanöstern, medan militanta islamister i sverige inför sharia och skaffar sig harem av våldtagna svenska kvinnor.

Jag ska inte säga vad jag har lust att göra med dem som försatt sverige i den sits vi nu befinner oss. ”Landsförräderi” är en alldeles för mild term, och det vore förmodligen brottsligt att säga vad jag tänker.

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Konsekvenser — 42 kommentarer

 1. Men om vi etniskt svenska män får kriga några år kommer vi sannolikt att bli mer alfa och på så vis rädda genstammen Smile angående neutrala stater så kan knappast Schweiz ses som ett föredöme då enda anledningen att dom kan unna sig neutraliteten är att de är omgiven av natoländer, de äter kakan men har den kvar.

 2. @Rp:
  Schweiz var neutralt även under andra världskriget, innan Nato var påtänkt.

 3. Sverige har ungefär 16 000 ordinarie soldater, 4 000 officerare och 22 000 hemvärnsmän.
  (Kan jämföras med invasionsförsvarets krigsorganisation med 860 000 soldater)

  De krig som Sverige deltagit i sedan 1995 har rört truppstyrkor på 150-750 man. Jag tror inte att ett eventuellt nytt krig riskerar att dränera nationen på militär personal.

  Men sen är den där regeln i Lissabonfördraget helt saknar substans (till skillnad från allt annat från EU som är reglerat ner i varenda detalj), en EU-rättare tog som exempel att om Ryssland anföll Sverige så kunde Danmark t.ex. skicka en pall dricksvatten och uppfylla kraven. Men den är början på den gemensamma krigsmakt som EU planerar att skaffa i framtiden, EU har hela tiden rört sig mot en renodlad federal stat och allt EU företar sig går i den riktningen. Det har alltid varit planen.

  Om du studerar EU:s uppbyggnad och jämför med hur Sovjetunionen var organiserad så ser du att det är som att de har lagt karbonpapper över den nu upplösta unionen när de har organiserat sin egen union. Det är identiska organisationsstrukturer.

 4. @Rp: Hej.

  Tror terrängen har en del med Schweiz läge att göra, oavsett politiken. Sen är de rätt duktiga på att tänka efter före också.

  Faktum är att vi har ett strategiskt fördelaktigt läge iom Hollandes åberopande av Lissabonavtalets klausul om gemensamt försvar. Eftersom Sverige är den största rekryteringsbasen och inte heller oviktigt i propaganda och ekonomi för Daesh, kan Sverige mobilisera hela försvaret, hemvärnet och övriga frivilligkårer i akt och mening att genomföra en operation för att proaktivt förstöra Daesh rekryteringsunderlag. Allt vi behöver är en god ledare, som inser möjligheten och vågar ge orden.

  Område för område kan isoleras och städas upp. Alla som på något sätt har samröre med Daesh, eller andra terroristgrupper, eller arbetar för sharia och kalifat i Sverige, kan deporteras efter att ha processats. Vi kan alltså hjälpa oss själva och Frankrike på samma gång, och trupperna får dessutom värdefull erfarenhet av strid i bebyggelse, identifiera hot i folksamling (mänskliga sköldar är ju en gammal muslimsk taktik) och hur man arbetar med hemgjorda sprängmedel.

  Allt vi behöver är rätt ledarskap, och det borde väl gå rösta fram om inte på annat vis. Jag frågar mig ibland varför ingen grupp inom polis och militär organiserar sig och genomför en kupp. Har de ingen lojalitet mot land och folk?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 5. @Rikard:
  Libyen är den största rekryteringsbasen för IS. 2011 och 2012 skickade USA, EU och Saudiarabien 25 000 jihadister från Libyen till Syrien. Åren innan dess var 50% av de som var med i IS (innan de gick in i Syrien) från Libyen.
  Det finns stora mängder länder som är större rekryteringsbaser. Det finns tusentals tjetjener i IS, de som åker dit från Sverige (ca 25-30 bevisade fall) hamnar nästan alla i den tjetjenska bataljonen (över 20 av de bevisade fallen). Samtliga sunnimuslimska länder har fler IS-rekryter än Sverige, och alla länder i västeuropa har fler.

  IS ekonomi bygger först på oljan och sedan på ekonomiska bidrag från Saudiarabien och sedan på lösensummor för människor och kulturskatter. Bidrag från västländer är i princip omöjligt efter sommaren 2014, men innan dess var ekonomiska och materiella bidrag från EU och USA den största inkomstkällan för dem. Sverige gav t.ex. 110 miljoner om året till deras rekryterings- och propagandakontor. (Då hade de inte oljeinkomsterna)

  Så extrema fascister som du är helt enkelt ovanliga, det är därför det inte blir någon kupp eller något förslag på insatsgrupper som ska rensa ut vissa befolkningsgrupper.

 6. @MJ:
  Rättelse: Av de IS-medlemmar som greps i Irak under åren före 2008 (före 2008 eftersom det var fred mellan IS (som 2008-2011 hette ISI) och USA från 2008 till 2014) så kom 50% från Libyen. Hur fördelningen i organisationen såg ut vet man inte.
  Under den islamistiska revolutionen i Libyen 2011 så skjutsade USA och Saudiarabien över mängder av dem från Irak till Libyen (då trodde många, jag inräknad, att USA:s överdrivet benägna stöd till islamisterna i Libyen berodde på att de ville ha bort dem från Irak).

 7. @MJ:
  Tidigare insatser har väl varit begränsad ”hjälp” till de krigförande, mer avsedda att vara likt FN:s ”fredsbevarande styrkor”.
  Det är det inte frågan om här. Och nej, skicka en pall vatten är vad Danmark skulle kunna göra enligt Artikel 222, men det var inte den det handlade om nu, utan om 42.7 som faktiskt innebär att man deltar aktivt som krigförande part.
  Om fördraget sedan efterlevs är en annan sak. Kanske det rasar likt Schengenavtalet när det blir dags att lägga korten på bordet.

 8. @Rikard:
  Det där var den hemskaste formuleringen jag hört på länge. Jag hoppas innerligt att jag misstolkar dig.
  Försvarsmaktens uppgift är att bedriva väpnad strid, inte att bedriva polisiära operationer.
  Utländska medborgare som bedriver den verksamhet du beskriver kan man såklart utvisa, förutsatt en ändrad lagstiftning på området(?). Samröre med Daesh (motsv) skulle kunna utgöra grund för deportering, men inte en förkärlek till sharialagar. Jag betackar mig för lagar som förbjuder åsikter. Jag undviker medvetet att delge min syn på det moraliska i själva deporteringsförfarandet, då jag inte helt bestämt mig för vad jag tycker. Vad man däremot inte kan göra är att utvisa personer med endast svenskt medborgarskap. Då återstår finkan som enda alternativ.
  Förövrigt ogillar jag frasen ”isolera och städa upp”, det är alltför drakoniskt. Risken är dessutom överväldigande för att det hela eskalerar dramatiskt och hela landet går åt helvete, för att inte tala om vår moraliska kompass. Att dessutom låta en organisation tränad, utbildad, vässad och slipad för väpnad strid och manöverkrigföring stå för ”upprensandet” hade gjort det hela till en ännu instabilare operation, då vi inte är utbildade för polisiärt arbete. Det vi är tänkta att bidra med vid ett eventuellt terrorangrepp (motsv) är transporter, bevakning och ytövervakning, som jag förstått saken. Inte heller där har Försvarsmakten i stort fått någon utbildning i hur vi ska samverka med polismyndigheten.
  Angående frågan om statskupp så är svaret enkelt. Vi försvarar svenska folkets rätt till självbestämmande, inte någon ikonisk bild av Sverige som land. Sverige som land är enbart vårt organisatoriska verktyg för att upprätthålla och administrera vårt självbestämmande och det är av den egenskapen Sverige och därtill hörande statsapparat blir skyddsvärd. Om svenska folket väljer att leda hela landet åt helvete är det vår (och polismyndighetens) uppgift, ansvar och moraliska plikt att säkerställa att ingen yttre (eller i polisens fall inre) organisation, individ eller grupp hindrar det. Vi får inte, bör inte och vill inte sätta oss över vårt folk och med vapenmakt bestämma över er.

  @dolf
  Sorry, jag hade något att säga dig men nu har jag glömt vad… Kanske återkommer i frågan…

 9. @Rp:

  ”så kan knappast Schweiz ses som ett föredöme då enda anledningen att dom kan unna sig neutraliteten är att de är omgiven av natoländer, de äter kakan men har den kvar.”

  Verkligen inte! Först och främst är Österrike inte med i NATO men Schweiz snyltar absolut inte på någon annan. Inget land i Europa är så väl försvarat som Schweiz. Att angripa landet med konventionella vapen skulle vara extremt kostsamt för den som försökte.

 10. @ Dolf,

  ”Jag ska inte säga vad jag har lust att göra med dem som försatt sverige i den sits vi nu befinner oss. ”Landsförräderi” är en alldeles för mild term,”

  Vad sägs om ”folkmord”?

 11. @Rikard:

  ”Område för område kan isoleras och städas upp. Alla som på något sätt har samröre med Daesh, eller andra terroristgrupper, eller arbetar för sharia och kalifat i Sverige, kan deporteras efter att ha processats.”

  Något liknande kommer nog snart i en del länder. Frankrike är väl en uppenbar kandidat, men det finns flera.

  Men att det ska ske i Sverige är nog inte sannolikt, fast man vet aldrig. Om det blir en motreaktion efter 30 års intensiv multikulti propaganda kan det möjligen bli väldigt våldsamt.

  ” Jag frågar mig ibland varför ingen grupp inom polis och militär organiserar sig och genomför en kupp”

  Är det inte mer troligt att en kupp utförs av nyanlända? Det finns betydligt mer stridserfarenhet och vilja att använda våld i den gruppen

 12. @Kollen: Gissningsvis ville du säga något med anknytning till ”Att förstärka polisens gränsbevakning med hjälp av militär personal blir ogörligt.”

 13. @dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Ah, just det. Även om hela armén, flygvapnet och flottan far utomlands så har vi ju 40000 hemvärnssoldater kvar. Deras uppgift är bevakning och postering. Dom är inte utrustade eller tränade för väpnad strid annat än i självförsvar (inte repetitionsutbildade sedan värnplikt iaf), men check-points är dom ganska bra på.

 14. @Kollen:
  Alla svenska soldater är tränade och utrustade för strid, även de med annan huvuduppgift (vilket är de flesta). När det gäller hemvärnet så har de flesta förbanden strid som huvuduppgift.
  Det är ett arv från totalförsvaret där planen var att förlora. Det vill säga underhållsförbanden skulle få strid som huvuduppgift strax efter att kriget startade.

 15. @utlandssvensk: Om du menar att jag har lust att begå folkmord på dem som är skyldiga (politiker), så … jag ska väl inte direkt påstå att det vore helt avvikande från min syn på lämpliga åtgärder.

 16. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Om du menar att jag har lust att begå folkmord på dem som är skyldiga (politiker)”

  Var det ett skämt?

  När du skrev:

  ”Landsförräderi” är en alldeles för mild term,”

  så menade jag att ”folkmord” kunde vara en mer passande term.

 17. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Jag sa inte att jag höll med, bara att det visst är görligt även med armén på annan ort.

  @MJ:
  Det beror helt på vad vi menar med strid. Det hemvärnssoldater ska klara vad gäller strid är inte tillräckligt för att sättas in som stridande förband mot en reguljär motståndare, varken vad gäller utbildningsståndpunkt, materiel eller uthållighet. Dom kan lösa ut en stridssituation, säkert upp till kompanis ram om dom är drillade, men att försöka bedriva anfallsstrid (eller ens fördröjningsstrid med högre ambition än låg) inom bataljons ram klarar dom inte.
  Det är i alla fall den uppfattningen jag har, dels med hänsyn till att dom bara övar åtta eller fyra dagar om året beroende på om dom är insats- eller bevakningssoldater, dels med hänsyn till att den tyngsta beväpningen dom har är granatgevär och kulsprutor.

  Vi måste skilja på stridssituation och väpnad strid.

 18. @Kollen:
  Med strid menar jag en kombination av eld, rörelse och skydd som syftar till att nedkämpa fi, ta eller försvara anfallsmål eller att fördröja fienden.

  Man kan lugnt säga att svenska hemvärnsgubbar stod sig mycket väl mot utländska yrkessoldater på 90-talet. Det kan ha blivit sämre sedan dess, men så mycket sämre tror jag inte.
  Den enskilde soldaten märker ingen större skillnad på om förbandet som han verkar i verkar på kompaninivå eller bataljonsnivå. Men generellt sett har du nog rätt om hemvärnet i det avseendet, i vart fall förr så var det ovanligt att de gjorde något alls på bataljonsnivå. Men det är inte strid som blir (så mycket) svårare med större förband, det är trängen (logistik och underhåll).

 19. @utlandssvensk:
  Tja skämt och skämt, jo, kanske det, men en ganska bitter och allvarlig underton.
  Jag blev ärligt talat inte riktigt klok på vad jag skulle svara på ”folkmord”. Det passar inte på något vis. Det har ju inte skett ett folkmord. Ännu. Fast det kanske blir konsekvensen av deras landsförräderi, för det anser jag att de gjort sig skyldiga till. ”Folkmord” är också för kliniskt rent. Jag skulle vilja ha ett ord med det frätande föraktet i ”förräderi”, fast kört genom förförstärkare och slutsteg och en 10-meters högtalarstack på högsta volym.

 20. @Kollen: nivån på hemvärnet är naturligtvis inte på samma nivå som anställda soldater men jag tycker inte att du gör dem rättvisa, hemvärnsdygnen är ett minimum inte antalet tjänstgörande dygn. Samtliga förband jag känner till har fler övningar än kontrakterad tid. Själv övar jag ca 20 dygn per år. Men man ska inte glömma att hemvärnet är lätt infanteri.

 21. @MJ: Hej.

  Öhm, vänligen undvik epitet som fascist. Att en demokratisk stat använder sig av lagliga medel enligt gällande konventioner är inte fascism, om inte sagda lagar och konventioner också är det. Huruvida åtgärden att inringa och genomsöka stadsdelar är nödvändig beror inte på din eller min politiska hemvist, utan på läget på platsen. Du har givetvis rätt till din uppfattning, till skillnad från vad fascister (oavsett om dessa hämtar sin moraliska kärna från ideologi eller religion) skulle tillerkänna dig.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare
  Ps För övrigt är det skillnad på att beskriva vad Sverige kan göra, kommer att göra, och bör göra. Ds

 22. @utlandssvensk: Hej.

  Vad gäller stridsvilja har du säkert rätt om invandrares eventuella förmåga till kupp. däremot saknar de ju alla andra nödvändiga inslag. För att inte tala om sammanhållning. Tror inte det är mer än ett par tusen, högt räknat, som skulle ställa upp.

  Det får nog betraktas som lika osannolikt som en militärkupp. Ett långsamt nostalgiskt sönderfall som Storbritanniens efter imperietiden är nog det mest troliga.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 23. @Kollen: Hej.

  Jag har ingen militär bakgrund öht. Däremot har jag levt mitt i den omhuldade mångkulturen i trettio år, i alla tre storstäderna i Sverige. Jag har ingen mysig medelsvenssonbakgrund, utan ser dagligen de konkreta och praktiska konsekvenserna av den förda politiken. Jag ser poliser som ignorerar narkotikahandel rakt framför näsan, och som hotar en när man undrar varför. Jag ser barn utnyttjas som knarkkurirer.

  Jag förstår att det jag skriver kan framstå som både absurt och olustigt. Jag är nog den förste att instämma. Jag är också rätt bra på att göra analys av samverkande faktorer. Därav oron.

  Har du förslag på hur de som uppehåller sig illegalt i landet skall hittas och deporteras är jag idel öron. Medborgarskap utgör inget hinder för deportation; dra in medborgarskapet med motiveringen att det förtroende i vilket det gavs gravt har missbrukats.

  Åsiktsförbud vill jag heller inte ha, men vi måste ha en metod för åsikter som i sig själva uppmanar till brott. Kanske vi kan ta inspiration från USA där? Dessutom har vi i praktiken åsiktsförbud i och med värdegrundens inkluderande i arbetsinstruktioner. Behöver man skriva ner en sådan innebär det att man själv inte förmår omfatta de värderingar man vill företräda. Dokument av det slaget blir aldrig mer än rena ritualhandlingar.

  Jag rekommenderar alla som vill uppleva mångkulturen i praktiken att bosätta sig i den, utan möjlighet att flytta. Det ger ett unikt perspektiv på hur svenska politiker svikit sitt land, sitt folk och de inflyttade också. Jag misstänker att jag låter mer drastisk än avsett; mitt fokus är snarare liberalt/legalistiskt där statens roll är densamma som när man lär barn cykla utan stödhjul.

  Och är det inte så att den som inte erövrar och behåller initiativet i en konflikt per automatik reduceras till att reagera enligt av motståndaren definierade parametrar? Se samhällets sönderfall som konflikten, och identifiera de som är pådrivande (oavsett dessas egen uttalade hållning) utifrån konsekvensanalys, och fundera ut motåtgärder för att avsluta konflikten på sådant vis att den inte kan återkomma.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare
  Ps En tanke slog mig: du verkar finna vissa fraser misshagliga. Är det själva orden enbart eller är det tanken bakom? Det är lätt att bli missförstådd pga fraser man själv är van vid, och jag kanske menar annorlunda i ton än vad du läser in? Ds

 24. @Rp:
  I vart fall förr så var inte hemvärnet alls sämre än yrkessoldater från andra länder. Jag har varit på övningar och tävlingar där svenska soldater mätts med utländska och de står sig oerhört bra. T.ex. så vann svenska värnpliktiga stridsvagns-VM flera år i rad. De var så duktiga att många länder slutade att ställa upp. Många värnpliktsländer placerade sig mycket bra, Schweiz och Österrike var t.ex. också lysande.

  Skillnaden mot yrkessoldater (från andra länder) är främst att dessa är oerhört duktiga på sin specialitet, men när uppgiften blir mer ad hoc. Lite som om van Damme skulle ställa upp i mma.
  Det är inte av dumhet som yrkesarmeerna är sådana (förutom att tillgången på soldater är störst i lägre samhällsskickt), utan för att de syftar till en annan sorts krigföring. Vilket är anledningen till att de misslyckas så brutalt i de krig de varit med i sedan 1995, men lyckades så bra vid t.ex. invasionen av Irak (men sedan sedan förlorade)

 25. @MJ: vilka yrkessoldater menar du att du jämfört dig med? Värnplikten hade ett effektivare tidsuttag (inga arbetstidsregler) som gjorde att 1 års värnplikt är effektivare än 1 års anställning. Jag gick direkt från värnpliktig till hemvärnet och kan anekdotiskt säga att nivån är mycket högre än förväntat (men så tillhör jag ett erkänt duktigt kompani)
  Som en notering så kan jag säga att klassen på hemvärnet kommer att sjunka drastiskt då gamla värnpliktiga fasas ut mot GMU are då övningsuttaget knappast räcker för att nyutbilda.

 26. @Rp:
  Det var ju framförallt amerikaner, britter och öststatare vi hade utbyte med.

  Jo kvaliteten på värnpliktiga sjönk ju också ganska mycket runt millennieskiftet och GMU är ju bara motsvarande den gamla gröntjänsten. Gröntjänsten var ju inte ens egentlig utbildning utan syftade till en ganska mild nedbrytning för att få förbanden (plutonerna) att svetsas samman och göra beväringarna lydiga, det var ju efter gröntjänsten som man började göra soldater av dem.

  Men det är ju alltså inte så att yrkessoldater alltid är sämre än värnpliktiga. Det är bara det att länder med yrkesarméer, under kalla kriget, tränade för en annan typ av krigföring. Det var det som gjorde att Irakierna inte hade den minsta chans att bita ifrån vare sig 1991 eller 2003 (att de inte kunde förhindra attackerna var ju självklart med tanke på styrkeförhållandena), men också det som gjorde att Amerikanerna inte hade minsta chans att vinna krigen, vare sig i Irak eller Afghanistan.

  Man kan ju också ha bägge delarna, utan att bli lika dåliga på båda sakerna som generalister annars blir. Som t.ex. Israel har. Israel har en militär filosofi som ger styrkan både från den typiska värnpliktsarmén och den typiska yrkesarmén. Israels svaghet är istället deras oerhörda rädsla för förluster som begränsar dem, det var t.ex. därför de förlorade i Libanon 2006. (Rent militära svaghet alltså, Israels begränsning är resurserna, vilket ju bland annat tvingade dem till att motvilligt anfalla 1967, de kunde inte hålla den mobiliseringsnivån länge och förstod att arabstaterna bara kunde vänta ut dem). Men det var ju också egentligen det som Sverige och andra värnpliktsländer eftersträvade även om man inte nådde upp till det.

  Om man t.ex. jämför jänkarna med Sverige (under kalla kriget) så är det ju så att en amerikansk strdsvagnsförare kör stridsvagn som en gud, men han kan inte knyta sina egna kängor. En svensk stridsvagnsbesättning som blir av med sin vagn kan kastas in i decimerad pansarskyttegrupp och utföra den uppgiften till kanske 80%. En amerikansk trossgrupp som förlorar kontakten med sitt förband och är avskurna kan i bästa fall gå åt rätt håll och om de råkar i strid kanske de får iväg några skott, men å andra sidan har de säkert en autistisk uppfattning om varenda pinal de ansvarar för. En svensk trossgrupp som hamnar i samma situation är ett riktigt gerillaförband.

  När det gällde fredsbevarande och fredsskapande insatser så var ju skillnaden monstruös, men av andra skäl. Där var nog skälet att de svenska killarna var i första hand målare, lärare, fotbollstränare, familjefäder, ingenjörer m.m. Medan yrkessoldaterna var bara soldater. Dessutom var våra killar säkert 7-8 år äldre i snitt. Det blir ett helt annat bemötande av befolkningen. Det var väldigt tydligt i t.ex. Jugoslavien. Vi hade t.ex. killar som åkte ut på sin fritid och hjälpte en familj att laga ett hål i ytterväggen. Killarna fattade också hur det känns att stanna vid en vägspärr med sina ungar om soldaterna är burdusa och dominanta, istället visade de respekt och förståelse.
  Det var också därför som det i princip inte var några attacker alls mot de svenska förbanden där. Samma sak i Kongo, 2004, när befolkningen demonstrerade mot FN-insatsen och angrep förläggningarna så kastade man sten, sköt och kastade brandbomber mot alla förläggningar utom den svenska, till den svenska styrkan överlämnade man istället ett protestbrev.

 27. @Rp:
  @MJ:
  Jag tror att ni delvis har missat min poäng. Jag är högst medveten om att det finns gott om goda soldater inom hemvärnet, själv känner jag flera och jag har själv tjänstgjort där.
  Det jag skrev var: ”Deras uppgift är bevakning och postering. Dom är inte utrustade eller tränade för väpnad strid annat än i självförsvar (inte repetitionsutbildade sedan värnplikt iaf), men check-points är dom ganska bra på.”
  Alltså, min poäng var att dom är duktiga på dom uppgifter dom är till för att lösa (och som efterfrågades av föregående talare): bevakning och ytövervakning. Som frontförband i strid med en kvalificerad motståndare (läs pansarbataljon mot hemvärnsbataljon) hade dom knappt blivit kanonmat, något som jag nämnde mest för att ge mina vänner där en kamratlig känga sådär i förbifarten.

  @Rikard:
  Det jag reagerade mot var inte din uppfattning om att något är ruttet i samhällsutvecklingen. Det jag reagerade på var följande:
  1. Önskan om att sätta in Försvarsmakten för att genomföra polisiära uppgifter. ”[…] Sverige mobilisera hela försvaret, hemvärnet och övriga frivilligkårer i akt och mening att genomföra en operation för att proaktivt förstöra Daesh rekryteringsunderlag. […] Område för område kan isoleras och städas upp. Alla som på något sätt har samröre med Daesh, eller andra terroristgrupper, eller arbetar för sharia och kalifat i Sverige, kan deporteras efter att ha processats.
  2. Insinuationer om att myndighetspersoner inom dom två väpnade myndigheterna borde göra statskupp och att bristen på en sådan beror på bristfällig lojalitet. ”Jag frågar mig ibland varför ingen grupp inom polis och militär organiserar sig och genomför en kupp. Har de ingen lojalitet mot land och folk?”

  Jag menar att nummer ett är direkt olämplig, av tidigare nämnda orsaker. Nummer två är så olämplig att jag som försvarsmaktsanställd känner mig direkt och personligen förolämpad.

 28. @Rp: ”Som en notering så kan jag säga att klassen på hemvärnet kommer att sjunka drastiskt då gamla värnpliktiga fasas ut mot GMU are då övningsuttaget knappast räcker för att nyutbilda.”

  Lösning på väg. GMU avskaffas som enskild utbildning och bakas in i nya befattningsinriktade utbildningspaket. Helt enkelt så kommer kommande rekryter att ha en utbildningsståndpunkt som i stort motsvarar en värnplikt. Exakt hur en sådan kommer att se ut för en blivande hemvärnssoldat vet jag inte, så det finns väl ”risk” att den mest är tänkt att inriktas mot huvuduppgifterna bevakning och ytövervakning, men det lär bli ljusår bättre än tre månaders gröntjänst och enbart färdigheter i AK4 och stridspars (grupps?) strid.

 29. @Kollen:

  Nej som ”frontförband” är de såklart inte till mycket nytta. Men det är ju inte heller sådan strid de ska användas till.
  Under invasionsförsvarets dagar så hade man ”frontförband” av två orsaker: 1. För att veta hur sådana fungerade och lära sig att bekämpa dem. 2. För att Fi skulle få en ordentligt käftsmäll i början av machen.
  Det var aldrig tänkt att våra Pansarbataljoner skulle vinna, det var planerat från början att de skulle förlora, och att de skulle förlora snabbt. Vid ett sovjetiskt anfall räknade man med att det skulle ta 48 timmar för ryssarna att befästa landet. Sedan skulle den strategiska förmågan vara förlorad. Då skulle också hela spjutspetsen vara förlorad. Men en besegrad pansarbataljon skulle fortfarande ha flera tusen man med eldhandvapen och burna pansarvärnsvapen som skulle sprida ut sig som myror och vara jävlig besvärliga i ryggen på ryssen.
  ”En gubbe med en AK och ett p-skott i varenda buske”.

  Hemvärnet hade i huvudsak bevakning och ordning på agendan, tills ryssen kom då de skulle bli extra besvärliga lokala gerillaförband.

  Det var faktiskt en försvarsstrategi som utvecklades redan under 1800-talet (Efter Finska kriget) och då mest visades i Nationella Skytteförbundet (frivilliga skytterörelsen) som ju var en aktiv del av försvaret till efter andra världskriget.

 30. Mycket krigsprat här.

  Själv vill jag hellre fokusera på det som Dolf skriver om den demografiska könsobalansen mellan män och kvinnor, som blir resultatet av en (asyl-)invandring med en stor majoritet unga män:

  ”Med en daglig inströmning av migranter på 1k+/dag (varav ca 75 % är män) har vi blivit tvungna att införa gränskontroller.
  […]
  En konsekvens av detta lär med all säkerhet bli, vid en långdragen konflikt, att värnplikten återinförs. De som då kommer att inkallas blir, av ganska naturliga skäl, först och främst ”etniska svenskar”, eftersom man måste vara svensk medborgare för att tjänstgöra i försvarsmakten.
  […]
  Så i princip kan vi mycket lätt hamna i en situation där ”svenska pojkar” är nere och strider mot Daesh (IS) i Mellanöstern, medan muslimska terrorister i skydd av migrationsströmmarna etablerar baser i sverige, med en maktlös poliskår som inte har en chans att stävja brottslighet och etniska konflikter mellan olika invandrargrupper eller mellan invandrare och svenskar.
  […]
  För att dra saken till sin spets: I värsta fall kan vi ställas inför att svenska män slaktas av militanta islamister is Mellanöstern, medan militanta islamister i sverige inför sharia och skaffar sig harem av våldtagna svenska kvinnor.”

  Jag har en tid ställt mig frågan om motståndet mot islam och muslimer i väst, inte i första hand hänger samman med frågor som dessa.

 31. @John Nilsson:
  Japp, möp:ar som jag kan inte låta bli.

  Vad menar du med att det inte hänger samman med de frågorna?

  Över huvudtaget finns det väl inget större motstånd mot islam och muslimer i väst. Hela västvärlden har ju varit allierade med Saudiarabien sedan 90-talet och deltar och har deltagit i många krig på deras sida för att utöka deras makt. Befolkningarna i EU, Nordamerika och Australien har ju också röstat på politikerna som fört den politiken. I senaste valet i Sverige röstade 80% av väljarna på Saudivänliga partier.

 32. @John Nilsson Postade för tidigt.

  Nej, det får vara med den långa utläggningen nu, men frågor om möjligheter till partnerbildning över religionsgränser, torde vara den drivande kraften i många västerlänningars motstånd mot islam, tror jag. Andra frågor som brukar komma upp (halalslakt, minareter, koranen), diskuteras nog mera för att de inte kommer så nära den egna personen, men möjligheter till att hitta en partner är i högsta grad en legitim fråga att ta upp i den offentliga diskussionen, i alla fall om ”det personliga är politiskt”, som det sagts oss av feminister.

  Att ta upp sådana här frågor är ett sätt att visa sig sårbar, och att stå för sina egna behov och sin egen längtan. Det är vad Dolf gör i det ovanstående (som jag tolkar det som står mellan raderna), och är ett bevis på mod, eftersom det är så lätt att förlöjliga den som tar upp denna diskussion: -”Haha, kan du inte få nån tjej va? Du får väl kamma dig och gå till gymmet!” Ungefär som när man lägger skulden på människor som är arbetslösa, för att de inte har något arbete, i ett ekonomiskt system som är riggat så att en viss andel ”ska” vara arbetslösa, för att fungera som en piska riktad mot alltför höga lönekrav från dem som har ett arbete.

  Laddningen i denna sak (villkoren för ”etniskt svenska” män att hitta en kvinnlig partner), tycker jag framträder tydligt här, eftersom en stor del av kommentarerna ovan kommit att handla om sådant som ”landsförräderi”, ”folkmord”, olika slags tänkta ”upprensningar” och vilken kapacitet olika delar av den svenska militären har. Jag tycker att det är bra. Jag tror att det är bra att vi här närmar oss det jag uppfattar som den allra mest känsliga punkten i relationerna mellan muslimer och västerlänningar/icke-muslimer, de olika och orättvisa villkoren för medlemmarna i respektive grupp, att kunna söka och hitta sig en partner i den andra gruppen. Är det inte också detta som ligger till grund för konflikterna runt muslimska kvinnors bärande av olika slags slöjor, som väl torde tolkas som en ”förbudsskylt”, utställd av hela den muslimska världen vid varje ”islams dotter”, för icke-muslimska män?

  Det finns mer att skriva om detta. Nedanstående artiklar berör åtminstone hur mäns möjligheter att hitta en partner begränsas av olika skäl (kvinnors högre utbildningsnivå och den manligt dominerade asylinvandringen), även om de inte tar upp den orättvisa som jag börjat ta mig an i det ovanstående resonemanget:

  http://www.rothstein.dinstudio.se/files/De_dubbelt_ratade_2.pdf
  http://www.dagenssamhalle.se/kronika/vi-maste-prata-allvar-om-koen-i-flyktingdebatten-19780

 33. @John Nilsson:

  Jag tror att det ligger en hel del i det du skriver här och jag har varit inne på liknande funderingar själv.

  Det lär nog bli tillfälle att återkomma i frågan….

 34. @John Nilsson:

  Nja….
  När det gäller kvinnors (feministers) motstånd mot invandrande kvinnor från Östeuropa och Thailand så är det helt klart något åt det hållet. Men det handlar nog inte om just att hitta en partner, utan nog snarare om att hålla uppe sin egen status som partner.
  Nästan alla vuxna har ju faktiskt en partner (om det än är en större del ensamma bland högutbildade kvinnor).

  Men jag uppfattar det inte som att svenska män med aversion mot invandrare uppfattar invandrade män som konkurrenter på det området, de brukar ju tycka att kvinnor som väljer invandrade män har gjort ett nedköp (tvärtemot feministerna som anser att männen som är ihop med thailändskor har gjort ett uppköp och därför motiverar sitt motstånd mot den invandringen med att det är synd om kvinnorna).

  Men det har nog fortfarande med status att göra:
  Ju lägre status en människa uppfattar sig ha, desto viktigare blir det för dem att förakta grupper som kan ges ÄNNU lägre status. Det är därför våldtäktsmän är så hatade av kriminella (som ofta gjort värre saker eller även våldtagit själva utan att fällas), det är för att ha någon att se ner på. Samma funktion fick arbetarrörelsen klasshat under början av 1900-talet, föraktet var ett sätt att plocka ner överklassens status.
  När det gäller män som föraktar och ser ner på invandrare, numera brukar de säga muslimer men jag har ännu inte träffat någon som enbart menar muslimer. De är till mycket stor del män långt ner i hierarkin och utan utbildning. Vilket ju också visas med dina exempel, halalslakt i Sverige är mer djurvänligt än annan slakt, men de som reagerar mot det har inte förmåga att skaffa sig information eller ifrågasätta information som de tycker om. Koranen kommer från samma kultursfär som bibeln och torah och innehåller samma kulturella och rättsliga värderingar. Trots att de borde vara mycket mer förtrogna med bibeln (är man i min ålder och ner till ca 40 år så har man haft bibelkunskap i skolan t.ex.) än med koranen så är det såklart koranen de reagerar mot.

  Det är ju också så att invandrade män har SVÅRARE att skaffa sig en partner. Alla problem män har mer av (fångenskap, fattigdom, hemlöshet, arbetslöshet, självmord m.m.) är VANLIGARE för invandrade män.

 35. Jag tar upp tre trådar, eftersom det som vanligt är en blandad kompott från @MJ, som skriver:

  ”Nästan alla vuxna har ju faktiskt en partner (om det än är en större del ensamma bland högutbildade kvinnor).”

  Den vanligaste hushållstypen i Sverige är i själva verket ”Ensamstående utan barn”, enligt SCB:s statistik, som också visar hur detta ensamboende fördelas mellan könen och mellan svenskar och invandrare (i de två diagrammen längst ner).

  ”Det är ju också så att invandrade män har SVÅRARE att skaffa sig en partner”

  Om vi approximerar svenska män med vita män, och invandrade män med färgade eller svarta män: räkna de 10 första blandade par du ser nästa gång du går ut, och fråga dig vilken kombination som är vanligast: vit man med färgad/svart kvinna eller färgad/svart man med vit kvinna. Fråga dig gärna också hur många gånger du har sett kombinationen vit man/muslimsk kvinna (med någon typ av sjal). Där tror jag du har det svar jag vill ge dig.

  ”Koranen kommer från samma kultursfär som bibeln och torah”…

  Ja, så är det, och kanske skulle vi vinna något genom att hålla kvar detta i vårt medvetande, när vi funderar över konflikter ”sinsemellan”. Det som lätt blir en förståelse av motparten som en fiende helt olik ”oss själva” – muslimen gentemot den kristne, juden gentemot muslimen, den kristne gentemot juden etc – kanske har mera karaktären av ett slags familjegräl, där vi är varandras rivaler om de bästa platserna vid bordet (eller staden Jerusalem)?

 36. @John Nilsson:
  Jo men ensamhushåll innehåller bara en vuxen. Majoriteten av hushåll är sammanboende och på varje sådant hushåll går det två personer som har en partner. Bland ensamhushåll ingår ju också t.ex. änkor och särbor. Så även om 1/3 av hushållen skulle vara ensamhushåll så är det bara 1/6 av den vuxna befolkningen.

  Ja svaret är ju ganska självklart när det finnas tre gånger så många invandrare män som kvinnor.
  Det är som att jämföra thailändska män med svenska kvinnor kontra thailändska kvinnor med svenska män.

  Jag tror inte att kristendom är en del av vår kulturidentitet så jag ser ingen sådan konflikt. Arabhatet drabbar ju också kristna araber.