Gästinlägg: Vad vill vi fråga partierna?
avatar

Gästinlägg av Jonas Bsson

I kommentarerna under inlägget ”Vad vill jämställdisterna? Utkast 2” så dök det upp en ide om att vi borde sammanställa en lista med frågor som vi kan skicka till de olika partierna som ställer upp i nästa års val, en liten kartläggning över hur jämställdistiska våra partier är. Min första tanke var att någon borde skriva ett inlägg där vi kan bolla olika frågor som vi skulle vilja ha svar på. Varför gör inte någon något. Jasså, är jag någon. Ok då, vi kan ju inte lägga allt ansvar på dem som redan skriver här- Wink

Som vi vet så har alla partier utom Sverigedemokraterna och Piratpartiet en uttalad feministisk inriktning men även i dessa två undantag har vi tyvärr kunnat se en glidning åt det hållet och även om vi troligtvis inte kommer att åstadkomma någon total omsvängning så måste vi visa politikerna att vinden håller på att vända och att de inte kan fortsätta att ignorera ena halvan av befolkningen. Feminismen har framgångsrikt fört sin kampanj att kvinnorna är hälften av befolkningen och att deras frågor måste prioriteras. Tyvärr så har de prioriterats till den graden att det idag har den högsta prioriteten. Vi som följt det här ett tag nu minns nog alla Vänsterpartiets framtidskommissions slutrapport från i höstas:

”Även inom Vänsterpartiet måste vi vara vaksamma på hur män söker sig till varandra för att utveckla politiska idéer, diskutera något de har läst eller höra hur andra tänker i en specifik fråga.”

”När män vänder sig till kvinnor kan det ibland handla om att få berätta och förklara för att få bekräftelse. Det är inte ett jämlikt möte.”

”Vänsterpartiet som organisation måste vara noga med vilket beteende som premieras, så att inte kvinnor som tar för sig stämplas som för hårda och svåra, och att män som stöttar specifika kvinnor i specifika situationer inte får en massa gratispoäng som schyssta feminister.”

”UPPLÄGG FÖR BRA MANSTRÄFF

För att bryta det kan en bra idé vara att ha en kvinna och en man som håller i dessa. Det finns inget behov av fler ensamma rum för män, sådana finns det redan gott om. På träffen kan man exempelvis gå igenom vanliga exempel på härskartekniker… Det viktiga med mansträffar, är att man påtalar problemen och berättar om vilka strategier man kan använda mot dem”

Man skulle kunna sammanfatta det med ”Män bör inte prata med varandra, de bör inte prata med kvinnor heller, de bör inte stötta kvinnor och de bör inte få träffas över huvud taget men om de absolut måste det så bör det ske under en kvinnas överinseende”. Som man så har jag tydligen inget att hämta i det partiet och att lägga en röst på dem skulle vara att lägga en röst emot mig själv. (Lite humor där, vi kan inte rösta bort politiker ur riksdagen men vi kan rösta bort halva befolkningen. Smile ) Nu är Vänsterpartiet bara ett exempel, ett mycket bra sådant eftersom de klantade sig och lät hela världen se hur illa det är, men jag skulle gärna vilja veta hur det står till i de övriga partierna också.

I kommentarerna dök det upp några förslag till frågor som kan användas som inspiration och jag hoppas att ni vill fylla på med era frågor i kommentarerna här. Det finns som vanligt inga dumma frågor och förhoppningsvis så kan vi (eller så får jag la göra de) knåpa ihop en lista som vi kan mejla till alla partierna.

– ”Vad ska ert parti göra åt betygsdiskrimineringen av pojkar i skolan?”
– ”Vill ni öppna mansjourer?”
– ”Hur tänker ni stödja män vars före detta partners saboterar umgänget med deras barn?”
– ”Vad tänker ni göra åt att vanligaste dödsorsaken bland män, 15–44, är självmord?”
– ”Vad är det, konkret, som måste göras för att förändra mansnormen så att övergrepp mot kvinnor stoppas?”

Den som påstår att dagens män måste förändra sig måste först peka ut männen om det inte är så att det gäller alla män. Alltså även dessa som kallar sig för feminister! Sedan måste dessa män få en diagnos på vad som är bristen i deras beteende. Och slutligen måste det antagas ett konkret förslag hur en förändring av männen och borttagandet av denna brist skall åstadkommas. Vilken tvångsmetod skall vidtagas för att inordna män i den nya ordningen? Hur skall vi konstruera den nya mannen?

– ”Vad vill du och ditt parti göra åt den ojämställdhet som råder i arbetslivet, där dödsolycksfallen bland män varit konstant tio gånger fler än dödsolycksfallen för kvinnor sedan 1950-talet (även om de absoluta talen glädjande nog sjunkit från ca 400/år till ca 50/år)?”

http://www.arbetarskydd.se/nyheter/olyckor/dodsolyckor/article3409144.ece

– ”Hur ser du och ditt parti på att 93 procent av de som tagits in i fängelse de senaste åren, har varit män, och att 97 procent av de livstidsdömda i våra fängelser är män? Menar du och ditt parti att detta är ett uttryck för mäns bristfällighet (biologiskt eller kulturellt), eller att det är samhället som brister i sin villighet och förmåga att skapa tillräckligt goda förutsättningar för män att göra mera positiva och kreativa livsval, än att gå in på den kriminella banan?”

http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Fangelse/
http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Livstidsdomda/

Studenter på trappan till Folkets stora sal bid Himmelska fridens torg, Peking, i ett försök att överlämna deras lista med reformförslag till regeringen 1989

Studenter på trappan till Folkets stora sal vid Himmelska fridens torg, Peking, i ett försök att överlämna deras lista med reformförslag till regeringen 1989

 

Kommentarer

Gästinlägg: Vad vill vi fråga partierna? — 100 kommentarer

 1. Pingback: Gästinlägg: Vad vill vi fråga partierna? | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal


 2. – ”Vad ska ert parti göra åt betygsdiskrimineringen av pojkar i skolan?”
  – ”Vill ni öppna mansjourer?”
  – ”Hur tänker ni stödja män vars före detta partners saboterar umgänget med deras barn?”
  – ”Vad tänker ni göra åt att vanligaste dödsorsaken bland män, 15–44, är självmord?”
  – ”Vad är det, konkret, som måste göras för att förändra mansnormen så att övergrepp mot kvinnor stoppas?””

  Tycker att du fått med de viktigaste frågorna.
  Pojkars och mäns sämre psykiska hälsa och överdödlighet, sämre skolresultat samt vårdnads- och boendefrågor.
  Det sista är i sig en intressant diskussion, det skedde förändringar 1998 och 2006, nu är det på tapeten igen för domstolarna är översvämmade med vårdnadstvister – vilket man ville ha bort med 2006 års förändringar.
  Jag pratade med Gunnar Axén(m) angående detta redan 2005, men socialutskottet var måttligt intresserade.

 3. 1. Är du för könsneutral lagstiftning?
  2. Tycker du att alla utsatta för närståendevåld ska ha samma skydd oavsett kön på offer eller gärningsperson?
  3. Vilka är de viktigaste jämställdhetsfrågorna för kvinnor respektive män? Hur tycker du de ska lösas?
  4. Anser du att vi lever i ett patriarkat med en generell könsmaktsordning? Vad är dina vetenskapliga bevis? Hur definierar du isf det? Hur är ett icke-patriarkat?

 4. Tror det som nämnts än så länge, tror att vi ska ackumulerad så många idéer som möjligt för att sedan välja ut några, kanske 5-10, som vi vill ha svar på. Tror också man ska försöka formulera frågorna som ”partiet” eller ”staten” istället för ”du”. Exempelvis: istället för ”Är du för könsneutral lagstiftning?” så ställer man frågan ”är ditt parti för…” eller ”ska staten…”. Vad politikers individuella åsikter är är mindre intressant och något man inte kommer få svar på.

  Skulle också vilja tillägga följande fråga:
  – Vad ska ert parti göra åt den ojämställda straffrabbaten som kvinnor får.

  @Jonas Bsson, kul att se att mina tankar kommer till användning. Jag önskar att jag hade haft större ork att göra det själv.

 5. Bra initiativ Jonas !
  Stödjer de flesta av dina frågor.
  Tycker dock frågan om mansnorm och övergrepp på kvinnor mer liknar en fråga som en feminist skulle ställa.
  Jag känner inte till någon mansnorm som främjar övergrepp på kvinnor.Det är ett fåtal män som ägnar sig åt övergrepp på kvinnor och då inte pg.a någon mansnorm utan på grund av sin egen personlighet och troliga sjukdomsbild.
  Jag känner ingen man som stödjer ett sådant beteende och accepterar det och tror inte att jag är unik.

  Jag råkar dessutom känna till två män som har ägnat sig åt detta och de har båda psykiska problem av olika slag.Jag tror mera att deras benägenhet att begå övergrepp beror på deras diagnoser än något annat.

  Vad gäller V så tror jag att det är lönlöst att ens ställa frågorna. De utdrag du listade ur deras partiprogram visar att de just nu är utom räddning..

  @Av
  Jag gillar starkt de frågor som du listar.

  Kan även lägga till några egna frågor:
  -Är ni för kvotering och i så fall gäller kvoteringen för båda könen ?
  -Vad skall ni göra för att förhindra att pojkar halkar efter i skolan
  -Hur skall ni göra för att få fler pojkar att studera vidare ?

 6. Jag tror inte det går att hitta ett jämställdistiskt parti att rösta på, eftersom de flesta jämställdister tar avstånd från SD när det gäller andra frågor. Däremot finns nog en hel del individuella kandidater som ställer upp på jämställdistiska värderingar inom Alliansen och i viss mån även inom Socialdemokraterna. V och MP kan vi glömma, de är överbefolkade av genusnissar och antidemokrater.

  Vi skulle kunna hjälpas åt att kartlägga de viktigaste partiernas riksdagskandidater för att se var de står i ’våra’ frågor, sedan rekommendera en lista för personkryss.

 7. En ännu bättre fråga än ’Är du för könsneutral lagstiftning’ vore:

  ’Om du kniper en riksdagsplats, kommer du att motionera för könsneutral lagstiftning under kommande mandatperiod?’

 8. En enkel fråga skulle kunna vara: Är du för en definition av jämställdhet som lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oberoende av kön, eller definierar du jämställdhet som lika representation för varje kön? Och om svaret är det senare, är du beredd att diskriminera individer ur majoritetskönet för att uppnå lika representation?

 9. ”Hur tänker ni stödja män vars före detta partners saboterar umgänget med deras barn?”

  …ska väl isf vara…

  Hur tänker ni stödja föräldrar (alltså män/kvinnor, homo som hetero) vars före detta partners saboterar umgänget med gemensamma barn?

  Sen är ju detta en ”tudelad” problematik som kräver olika lösningar. Jag har kallat ”den andra sidan av myntet” umgängesobstruerande. Dvs hur ska myndigheter agera när någon part, boende och/eller umgängesföräldern, inte följer umgängesavtal?

  Hur vill man stödja de som ofrivilligt blir föräldrar?

  Vidare tycker jag inte man ska fråga ”om” mansjour och om alla utsatta ska få hjälp utan ta det för självklart och ist fråga ”hur” typ…

  Hur vill ert parti verka för att inkludera män som misshandlas av en kvinnlig partner samt utsatta i samkönade relationer i arbetet mot partnervåld?

  Vad gäller könsneutral lagstiftning så tycker jag man isf inte ska klumpa ihop det utan fråga om varje sak specifikt, typ…

  Hur tänker ert parti verka för jämställt föräldraskap i form av automatisk gemensam vårdnad även för ogifta?

  Tänker ert parti verka för en könsneutral lagstiftning gällande könsstympning?

  Detta var mer tankar än helt genomtänkta formuleringar.

 10. OT:
  Har försökt mig på Twitter två gånger, en gång i våras, o en gång för någon vecka sedan. Resultatet från båda gångerna är ett avstängt konto. Har andra som hänger på Twitter samma problem? Inte undra på att Twitter dryper av vänsterorienterade feminister, de kan helt enkelt med ett knapptryck blockera alla oliktänkande. Deras drömsamhälle?

 11. Ps

  Hur tänker ert parti verka för bättre riskbedömningar vid partnervåld/vårdnadsutredningar?

  Sen kan jag tycka att brottsoffer inte ska vara hänvisade till ideell verksamhet och skulle vilja veta om man vill verka för statliga eller kommunala ”partnervåldsjourer”.

  http://www.newsmill.se/node/27100

 12. @David Holman:
  Jag kom till den punkten där ”någon borde fixa det här” inte höll längre Smile

  Tänkte som du, att fråga vad partiet har för åsikt. Senare kanske vi kan skicka en liknande lista till alla kandidater och fråga om deras personliga åsikt. Syftet är inte bara att få svar på frågorna utan också för att skicka ett meddelande att vi finns.

 13. @Bashflak:
  Vi skulle kunna hjälpas åt att kartlägga de viktigaste partiernas riksdagskandidater för att se var de står i ‘våra’ frågor, sedan rekommendera en lista för personkryss.

  Planeras in i andra vågen.

 14. @Pelle2:
  Frågan om mansnormen är min formulering som du verkar missförstå helt. Retoriken med mansnormen som måste förändras genom genuspedagogik, och andra idag inte helt förklarade insatser är helt och hållet vänsterfeministisk. Dessutom är detta okänt för de flesta röstberättigade svenskar. Om vi säger, ”låt oss anta att ni har rätt, vilka konkreta åtgärder anser ni då nödvändiga att vidta för att korrigera missförhållandena?”
  Har du fullständigt missat ”pojkar måste bli som flickor” eller ”vi behöver mer kvinnliga känslor bland män!”? Hur har man tänkt att åstadkomma detta? Är det inte en viktig fråga?

  Detta är en av de orsaker som visar att frågan är relevant. Den andra är att flera av de övriga frågorna är svåra att ställa så att man tvingar fram ett svar. Politikerna kan säga, ”vi ser inte problemet så”, eller någon annan undanglidning. Då är det mycket bättre, enligt mig, att formulera problemet som feministerna gör och kräva svar på deras förslag på åtgärd! Lägg märke till att än så länge har vi bara sett en smygande implementering av genuspedagogiken i skolorna men mer måste till för att rätta till det de tycker är fel. Jag vill veta vad och hur?

 15. Bra lista på problemområden som man kan fråga om, men om jag ska vara ärlig så tror jag att allt detta är lätt att ducka för genom cirkelresonemang ifall man nu är en feministiskt indoktrinerad politiker. ”Vad ska ni göra åt mäns självmord” kan lätt besvaras med ”öka den feministiska indoktrineringen så att männen minskar sina självdestruktiva machotendenser”, till exempel.

  Jag skulle själv ha skjutit in mig på tre frågor som handlar om verklighetsuppfattning och grundläggande ideologi snarare än tillämpad politik. Jag tror att samtliga är svåra att ducka för, åtminstone för borgerliga politiker.

  1. Anser du att jämlikhet handlar om a) lika rättigheter eller b) lika utfall?
  2. Anser du att rättigheter bör tillfalla a) individer eller b) politiskt definierade grupper?
  3. Anser du att policyrekommendationer i första hand bör baseras på a) empiriskt förankrade utredningar, eller b) renodlat teoretiska ”utredningar”?

  Den som svarar a) på en eller fler av frågorna kan svårligen vara modern svensk feminist. Och den som svarar b) på en eller fler av frågorna kan svårligen vara borgerlig.

 16. Jag känner mig tvungen att komplettera min förra kommentar i denna tråd.
  Är det verkligen någon som ifrågasätter att kvinnor våldtas eller misshandlas, till och med dödas av manliga gärningsmän? Vi vet att feministerna använder statistiken på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Detta för att skrämma skitarna ur okunniga småtjejer så att alla skriker, ”något måste göras!”. Vi vet att våldtäkter, misshandel och mord begås av kvinnor också. Både mot män och kvinnor! Detta bortser man nogsamt att nämna. Retoriken från dessa feministaktivister är så kraftfull att mediaredaktioner har köpt det som sanning och politiker vågar inte ifrågasätta. Men vi vet att de har minst sagt överdrivit problematiken och bortsett från andra problem som finns i detta sammanhang. Allt för att skapa utrymme för maktutövning.
  Det hjälper inte att vi. som vet, säger till dem att de har fel. Även om vi skall fortsätta med detta så klart. Detta kommer inte att avslöja de mest manshatande feministerna utan är till för att påverka de många som i dag inte är medvetna alls. Att stå och kasta skit på varandra över ett staket (observera, en metafor) kommer inte att gynna vår sak alls. Möjligen ge en viss personlig tillfredsställelse.
  Min önskan är att kunna ställa en fråga som avslöjar vad feministerna vill, ta dem med brallorna nere. En fråga som de måste ta ställning till eftersom den bygger på att deras retorik antas vara riktig. Min fråga är kanske inte bra nog, men jag vet att kapaciteten på denna sida kraftigt överstiger kravet på dem som bör formulera denna fråga.

 17. @Eric:
  Du är inne på samma linje som jag fast du lägger vikten på abstrakta frågor (konkretiserbara dock) och jag på konkreta. Avsikten är att ställa frågor som de inte kan svara undvikande på. Enligt mig är alltså nyckeln att säga, ”om vi antar att ni har rätt, vilka åtgärder tänker ni då vidta?”.

 18. Alla partier har en talesperson i olika frågor varför då inte skicka frågor till den det vederbör t.ex frågor om skolan till den som har har hand om skola/utbildning och den som har hand om kulturfrågor får svara på frågor om kultur och den som har hand om rättsligafrågor svarar på det osv.
  Då blir det en större bredd och vad jag misstänker kommer visa på att feminismen tyvärr har anfrätt alla områden inom politiken.

 19. @Pelle2: @Bengt Andersson:
  Jag var väldigt skeptisk till den frågan till att börja med men har efter hand ändrat mig. Funderar nu om man kanske skulle kunna skriva den:

  Även om vi idag ser en ökning av kvinnors våld så ser vi fortfarande en överrepresentation av män bland förövarna. Hur ser ni på detta och vad anser ni måste göras för att minska våldet?

  Frågan är öppen och ger dem möjligheten att lägga de värderingar de själva vill i den.

 20. @michael:
  Jag har stäöllt en fråga till Piratpartiets utbildningspolitiske talesman huruvuda de ställer sig positiva till skolverkets VD och Moira Wright flumfyllda genuspolitiskt vansinniga riktlinjer. Jag har fått svar som säger att jag kommer att få svar när dokumenten är inlästa.
  Jag hade vissa förhoppningar på Piratpartiet men det finns anledning att tro dessa är helt grusade nu. Piratpartiet kommer nog att framställa sig som både feministisk och socialistiskt, är min gissning! Allt som resultat av medias inverkan.
  Så jag säger: Piratpartiet – Good Bye, go ahead and marginalize!

 21. Jag som trodde Piratpartiet var feministiskt efter ha läst flashbacktråden Anna Troberg deltog i.

 22. @Mia.:

  Vidare tycker jag inte man ska fråga ”om” mansjour och om alla utsatta ska få hjälp utan ta det för självklart och ist fråga ”hur” typ…

  Hur vill ert parti verka för att inkludera män som misshandlas av en kvinnlig partner samt utsatta i samkönade relationer i arbetet mot partnervåld?

  Kanske kan man lägga upp det som:
  Enligt en undersökning gjord i Finland så är könsfördelningen på förövarna inom relationsvåldet relativt jämt fördelat (någon kanske kan hjälpa mig hitta den rapporten), ändå ser vi en underrepresentation av anmälningar från män. Vad anser ni bör göras för att stödja männen så att de vågar anmäla ett övergrepp?

 23. Vad är avsikten med frågorna? Att få politikerna själva att reflektera, att sätta dem på pottan eller att exponera våra frågor mot väljarna?

  Jag är på pissigt humör idag så jag skulle vilja ställa frågor som:
  I debatten talas det mycket om patriarkala strukturer i samhället. Ungefär hur stor andel av era manliga väljare diskriminerar och förtrycker kvinnor?

  Hur ser ni på mäns och kvinnors historiska bidrag till samhällsutvecklingen?

  Jag har X små pojkar och oroar mig för att studier visar en tydlig könsdiskriminering mot pojkar i skolan samtidigt som alla öronmärkta pengar går till projekt för flickor. Om jag röstar på ert parti kommer jag kunna se mina pojkar i ögonen och säga att jag värnande om dem?

  Jag tycker om era sakliga frågor men eftersom dagens politiker verkar ha svårt för debatter ovanför Aftonbladetnivå tror jag det kan vara en bra idé att komplettera det med mer personliga frågor. Förslagsvis skildringar av män som blivit illa behandlade i vårdnadstvister, män som misshandlats av sin partner, pojkar som blivit ignorerade i skolan, pojkar-män som tagit livet av sig o.s.v. som man kan ställa frågor om, vad tänker de göra för att hindra att så sker igen?

 24. @Bengt Andersson:
  Bengt !
  Det var formuleringen jag hängde upp mig på som om vi höll med om att
  mansnormen var en anledning till övergrepp på kvinnor. Såg nu att det var ett
  sätt att tvinga feministerna att tala om hur de vill lösa detta och därmed
  se om de okritiskt håller med om att det är mansnormen som är orsaken till övergrepp.Självklart har jag läst om att feminister hela tiden vill kollektivt skuldbelägga män för allehanda dåliga saker och dessutom påstå att det är en del av manligheten.

 25. Hade en fundering angående sexualbrott kontra våldsbrott och upptäckte något som vi skulle kunna fråga om:

  -I statistiken för överfallsvåldtäkter utomhus kan man se att antalet låg ganska konstant runt 400 per år fram till den nya sexköpslagen introducerades 1999, efter det har siffran ökat med nästan 200% till 1100 per år. Hur ser ni på det här problemet och vad kommer ni göra för att minska antalet våldtäkter i Sverige?

 26. @Johan Grå:
  Förstår precis vad du menar, i mina mörkaste stunder vill jag springa in i riksdagshuset och rycka tag i första bästa politiker jag hittar och skrika ”MEN GÖR NÅGONTING” men jag är för snäll för att det ens ska komma i närheten av att jag gör det i verkligheten Smile

 27. Bra initiativ, JonasBsson.

  @Eric

  Att ställa ”frågor som handlar om verklighetsuppfattning och grundläggande ideologi snarare än tillämpad politik”, tror jag är bra.

  @JonasBsson:

  ”Frågan är öppen och ger dem möjligheten att lägga de värderingar de själva vill i den.”

  Tror jag också är bra. Det förbättrar förutsättningarna för att ställa relevanta uppföljande frågor, om man får möjlighet till det.

  En annan, mera arbetskrävande variant, vore att läsa in sig på och utgå från respektive partis egna parti- och/eller jämställdhetsprogram och eventuella andra texter om jämställdhet, och ställa frågor utifrån dem. Det man förlorar i direkt ”jämförbarhet” mellan partierna, som man åtminstone till synes får mera av om man ställer samma frågor till alla, kan man kanske vinna igen i möjligheten till fördjupning och att kunna ställa mera initierade och kritiska frågor, utifrån varje enskilt partis redan offentliggjorda världs- och människouppfattning, jämte dess ideologi och politik.

 28. @Magnus:
  Du hade en ide om en ”instruktionsbok” till ungdomar, gissar att den skulle handla en del om hur man fixar sin psykiska hälsa och inte tar livet av sig. Skulle du kunna formulera en fråga utifrån dina funderingar?

  @AV:
  1. given fråga, 2. se JonasBsson, 3. Bra öppenfråga där de har chansen att visa sina rätta åsikter, 4. Är inte de åsikterna ett krav för att få en plats i regeringen Smile

  @Pelle2:
  Har för mig att kvotering faktiskt gjordes olaglig för några år sen. Den lagen infördes när kvinnorna blivit i majoritet på många utbildningar och helt plötsligt kunde männen kvoteras in. Är det någon som har koll och som skulle kunna hjälpa mig med frågan?

  @Mario:
  Ok, vi kanske måste ha med en fråga om kvotering Smile

  @Eric:
  Jag finner ett visst nöje i att ge dem tillräckligt med rep för att de ska… Wink
  Tyvärr tror jag att de kan cirkla sig ur vilka frågon vi än ställer men det kan va bra att ha med några antingen eller frågor och då kanske med följdfrågan ”och hur hade ni tänkt uppnå detta”

  @michael:
  Och jag som trode att det här skulle bli lätt Smile

  Phu, jag märker att jag normalt inte läser alla inlägg så noga och nu när jag är tvungen till det så blir det mycket att fundera på…

 29. Jag tycker det är ett bra initativ. Men hade hellre väntat lite med det, pga. vissa saker som måste klargöras först för alla läsare. Som att GD själv inte tar politisk ställning osv.

  Detta är också början på projektet ”politikergranskningen” som kommer vara i biblioteket.

 30. Fantastiskt initiativ, Jonas! Rose

  @JonasBsson:

  Phu, jag märker att jag normalt inte läser alla inlägg så noga och nu när jag är tvungen till det så blir det mycket att fundera på…

  Haha, ja. Det är nyttigt att prova på vad det innebär att vara den där ”någon”.

  @JonasBsson:

  Enligt en undersökning gjord i Finland så är könsfördelningen på förövarna inom relationsvåldet relativt jämt fördelat (någon kanske kan hjälpa mig hitta den rapporten)

  Det finns en uppsjö internationella studier som visar samma sak. Det fixar vi när vi har resten klartSmile

  Jag har en tanke på att slå två flugor på smällen. Våra politiker har troligen inte ens fått upp ögonen för feministkritiska röster och en jämställdhetsideologi som inte grundar sig i denna flumflum-ideologi.

  Så jag tänkte att man dels kan formulera frågorna så att det samtidigt som det är en konkret frågeställning blir det reklam för oss i den politiska högborgen och sår ett tankefrö hos våra politiker. Dels med en inledning som presenterar oss och dels att varje fråga innehåller ett jämställdistiskt frö. Jag tar en fråga som exempel:

  1.) År för år, sedan flera decennier, blir pojkars situation i skolan allt mer allvarlig. Nu är läget akut. [länk till PISA eller valt diagram/tabell] Detta beror, åtminstonde delvis, på att skolan blivit allt olämpligt utformad för pojkars biologiska förutsättningar och behov och det är en följd av feminismen och genusvetenskapens påverkan på skolan (inkl. förskola) [källor].

  Vad tänker ditt parti göra för att komma tillrätta med den pojkfientlighet som råder i skolan i dagens Sverige?

  (så kan man länka till lämpliga inlägg här, källor har vi gott om osv.)

 31. Mia

  Det kommer inte fungera att ställa frågorna könsneutralt tror jag. Det innebär att politikern kan undvika frågan och börja prata , precis som vanligt, ur enbart kvinnors perspektiv. Dvs frågan du ställer blir lättare att flumma iväg på.

  Jag tror att vi måste ha en mansfrågeinriktning just nu.

 32. Ja nä jo Smile Hur frågorna formuleras är viktigt. De är bra om de läggs upp på ett sådant sätt så att de försvårar för politikern/partiet att glida undan dvs bara desarmera frågorna med sin vanliga politiska nonsens-mall. T.ex är ”pojkar” retoriskt effektivt, dels för att det blir konkret och de blir konstigt om de besvaras med ”männens överordning”, ”männens patriarkala strukturer”.. och dels även för att många politiker själva är föräldrar, de träffar ofta en öm punkt där genusglasögonen skaver extra mycket.

 33. @måns:

  dels även för att många politiker själva är föräldrar, de träffar ofta en öm punkt där genusglasögonen skaver extra mycket.

  Japp, eller oftare mor- och farföräldrar. Dessa är inte mindre känsliga för ”sina kultingars” väl och ve.

 34. @Ninni:
  Precis!
  som sagt öm punkt, som tränger igenom immunförsvaret även på svårt feministiskt programmerade fall.

 35. @JonasBsson:
  Det behöver inte krångla till saker utan snarare förenkla att varje specifik fråga som rör ett ämne har en tydlig mottagare talesperson i partiet som svarar på våra frågor istället för att inte riktigt veta vart dom ska skickas.

 36. Fråga till samtliga partier:

  Hur tar ni i ert politiska parti tydligt avstånd ifrån den falska könskollektivismen, det systematiska könshatet, det vill säga könskommunismen – som ju påfallande ofta nuförtiden döljer sig bakom etiketter såsom ”jämställdhetsarbete”, ”feminism” och ”genusvetenskap”?

 37. @Mariel:
  Jämställdhet spänner över hela mänskligheten så det vore helt fel att försöka lägga in något politiskt budskap i det. Jag för min del ogillar alla partierna, mer eller mindre, så jag har inga problem med att avslöja sunkiga åsikter hos något av dem, inte ens de jag tycker mindre illa om.

 38. @JonasBsson: Ja men om andra tror att vi försöker lägga något politiskt budskap, eller att försöka kora något parti som vinnare över de andra, så måste vi tydligt redogöra för vad det är vi faktiskt håller på med.

  Jo, du ogillar alla partierna, men GD ska i sig inte ha någon åsikt alls, och det måste framgå. Men det e ngt vi på GD får ordna själva på sidan.

 39. @Ninni:
  Du är inne på samma tanke, om än kanske lite mer vältaligt än vad jag åstadkommit, att frågorna ska utformas.

  1. Påstående, så här ser världen ut idag.
  2. Bevis för att det är sant.
  3. Fråga om vad de tänker göra åt saken.

  Sen har vi ideologiska frågor som bara är baserade på flum och rosa moln, där man inte kan bevisa om rosa moln finns, som kanske behöver en lite annan utformning.

 40. Det låter som att det finns uppslag för flera kompletterande frågebatterier. Kanske en saklig och korrekt variant som passar den välunderbyggda stämningen här, en personlig känslomässig variant med formuleringar om ”pojkar”, ”fäder” osv och en med mer aggressiv framtoning för att konfrontera, sätta på pottan osv.

  Vi kan ju trots allt spåna på frågor gemensamt även om bara vissa passar Genusdebatten.

 41. @Bengt Andersson: Jag hade också förhoppningarna om att PP skulle vara ett parti som inte var feministiskt, men de förhoppningarna grusades för läääänge sedan, speciellt efter ett antal artiklar de publicerat i tidningarna.
  Så tyvärr finns det inte mycket hopp för oss som inte vill lägga rösten på ett icke-feministiskt parti. SD eller KD? Knappast…

 42. @Pether:

  Så länge PP leds av Anna Troberg som verkar tycka att de viktagaste frågorna som finns är HBTfrågor så finns det nog inte så mycket hopp där.

 43. Pingback: Vad vill jämställdisterna? | bittergubben

 44. Jonas

  Det är sakpolitiska frågor,uppbackad av empirisk forskning i den mån den finns.Apropå neutral forskning kring Mansfrågor saknas detta fortfarande i Samhället. När ges anslag till neutral forskning för Mansfrågor. När kan män söka till kurser och program mänsrättigheter ur historiskt perspektiv och nutid vid Högskola och Universitet? När kan studenter Läsa historia hur män genom tiderna offrats i krig och gett beskydd åt familjen. När ställs krav om startdatum för studier som analyserar fysisk och psykologisk aspekt för de män som blir angripna av neokapitalismen,marxism/ kommunism och feminismen. När kommer dom första anslagen till doktorering hur många oskyldigt dömda män det finns. Kartläggning av feministiskt myndighetsmissbruk mot pojkar,män och pappor.

  Hur är det med feministisk inriktning för Partiet dom fria?

 45. Just nu undrar jag vad tusan jag gett mig in på, suttit och läst PISA så ögonen blöder Cry

 46. Mia

  Risken med att inte ställa frågor ur ett pojk-perspektiv är att du får ett svar som blir urvattnat eller rent ut av feministiskt.

  Jag vill ställa politikerna mot väggen, göra dom medvetna om pojkar och mäns situation.

  Du skrev att frågan borde formuleras så här:
  ”Hur tänker ni stödja föräldrar (alltså män/kvinnor, homo som hetero) vars före detta partners saboterar umgänget med gemensamma barn?”

  Du kommer få ett kvinnocentrerat svar där alternativt att politikern kan svara på ett sätt som fortsatt ändå inte gör nån skillnad politiskt.

  Om vi istället får ett tydligt svar som att ” även kvinnor slåss” osv så kanske vi kan få politikern att själv göra mansfrågor rumsrena. Så tänkte jag.

 47. Politiker är fega och gömmer sig bakom floskler. Dom tänker på sin politikerlön. Om vi inte presenterar fakta och ställer dom mot väggen där vi själva tydligt har ett pojk-perspektiv så kommer dom undan.

  Eller som min syrra säger ” sen går dom hem till sin familj och äter sin entrecote”

  Jag vill att vi ska va tydliga och göra det svårt för dom att svara flummigt.

 48. Vilka partier skall tillfrågas? Om målet är att vara en ögonöppnare för de som har något att säga till om, kan man ju nöja sig med riksdagspartierna. Samma sak gäller om resultatet skall användas för att visa allmänheten vilka absurda resonemang som förs av våra folkvalda.

  Om målet även är att hitta alternativ för icke-feminister som i dagsläget inte gillar något av riksdagspartierna, så finns ju några partier till:
  -Piratpartiet
  -Liberala partiet
  -Feministiskt initiativ
  -Partiet de fria
  …fler?

 49. @JonasBsson:

  Ja, PISA är tungt, man kan undra vad du gett dig in på men det uppskattas starkt att du läser de siffrorna och det är mycket bra du berättar om det här så vi inte dubbelarbetar.

 50. @JonasBsson:

  ”Du hade en ide om en instruktionsbok till ungdomar, gissar att den skulle handla en del om hur man fixar sin psykiska hälsa och inte tar livet av sig. Skulle du kunna formulera en fråga utifrån dina funderingar?”

  Ställ den här frågan:
  ”Vad vill du/ni konkret göra åt att pojkar och yngre män tar livet av sig i tre gånger så stor omfattning som flickor och yngre kvinnor, och hur stort problem anser ni att det är att den vanligaste dödsorsaken bland män 15-44 är självmord?”

 51. @JonasBsson

  F! är väl snarare en klubb än något som liknar ett politiskt parti!
  Känns lika relevant att skicka frågor dit som att skicka frågorna till Ockelbo bouleklubb…

 52. Personligen skiter jag snart i alla andra politiska frågor.
  Denna fråga börjar för mig bli så viktig att den snart överskuggar allt annat.

  Jag är snart beredd att rösta på första bästa feministkritiska parti oavsett hur de ställer sig till andra frågor, precis som jag förut varit beredd på att kompromissa bort tex miljöfrågor till förmån för andra frågor som jag tyckt varit viktigare.

 53. By the way, stoort tack Jonas Bsson, för att ”någon annan” engagerar dig. Wink
  Jag har själv suttit och filat på en frågeställning att skicka, men har det ganska körigt nu när min semester är slut. Frown

 54. Jag föredrar könsneutrala frågor så gott det går, men man kan ge bakgrundsinformation och statistik för att fokusera svaren.
  Det skadar inte heller att tydligt tala om att svaren från olika partier kommer att sammanställas och att det är viktigt att svaren är relevanta för frågan för att partiets hållning inte ska framstå som ”goddag, yxskaft”.

  Det är för helheten viktigt att skicka till alla partier, även F!, om GD börjar utesluta partier pga förutfattade meningar så är det inte bättre än feministiska undersökningar där bara kvinnor tillfrågas.

 55. @Torstensson:

  När det talas om ’mäns våld mot kvinnor’ kommer frågan och ’kvinnors våld mot män’ (och våld i hbtq-relationer) då?

  Så när det talas om mammors umgängessabotage så kommer frågan och pappors umgängessabotage (umgängesobstruerande) då?

  För dig handlar det om att medvetandegöra pojkar och mäns situation och för mig handlar det om att se problem ur mäns och kvinnors perspektiv parallellt. Dvs att medvetandegöra pojkar och mäns situation och samtidigt vara ett alternativ till feminism, dvs jämställdism (både kvinno- och mansfrågor).

 56. @Läsare XY:

  …”Apropå neutral forskning kring Mansfrågor saknas detta fortfarande i Samhället. När ges anslag till neutral forskning för Mansfrågor. När kan män söka till kurser och program mänsrättigheter ur historiskt perspektiv och nutid vid Högskola och Universitet? När kan studenter Läsa historia hur män genom tiderna offrats i krig och gett beskydd åt familjen. När ställs krav om startdatum för studier som analyserar fysisk och psykologisk aspekt för de män som blir angripna av neokapitalismen,marxism/ kommunism och feminismen. När kommer dom första anslagen till doktorering hur många oskyldigt dömda män det finns. Kartläggning av feministiskt myndighetsmissbruk mot pojkar,män och pappor.”

  Mycket bra frågor. Det finns ju något som heter ”Male studies” internationellt (åtminstone i USA och Australien), men visst finns det ett behov av detsamma i Sverige och Europa. Helt klart en fråga som borde komma med bland de tilltänkta frågorna till de olika partierna, huruvida de ser ett behov av och har en villighet att satsa på ”Male studies” (snarare än det mera feministiskt belastade ”Men’s studies”), också i Sverige.

  Foundation for Male Studies:
  http://www.malestudies.org/index.html

  New Male Studies – an international journal:
  http://newmalestudies.com/OJS/index.php/nms/index

  Australian Institute of Male Health and Studies:
  http://aimhs.com.au/cms/

 57. @Anders Senior:

  Personligen skiter jag snart i alla andra politiska frågor.
  Denna fråga börjar för mig bli så viktig att den snart överskuggar allt annat.

  Snart?! Imponerad av ditt tålamod.
  Det var längsen min gräns var nådd. Jag tänker inte lägga min röst på ett pojk- & mansfientligt parti, så enkelt är det med den saken för min del.

 58. Mia

  Ja, men ställer vi frågor om umgängessabotage är jag övertygad om att politikerna svarar politiskt korrekt om ingen fakta presenteras. Dvs de kommer svara utifrån ett feministiskt perspektiv. Ge män skulden, förutsätta män är förövare och fortsätta trampa på det ensida spåret.

  Tanken med en utfrågning är för mig att medvetandegöra . Jag tror att vi tjänar på att ha ett något tydligare fokus på mäns situation just nu eftersom kvinnors situation är belyst sedan tidigare. Jag resonerar likt ström som var jämställdist.

  Rent naturligt lider mansfrågorna slagsida så det är väl inte helt chockerande att fler frågor kommer gälla män och pojkars situation eller tycker du det?

 59. @Erik:
  Jag har lagt PISA åt sidan för jag tröttnade på att de ändrar måtten mellan proven och ämnena. Man kanske måste gå till originalet för att hitta rådata.
  Gick över till att studera resultaten från Nationella provet och det var mycket enklare eftersom de i Siris gladeligen erkänner att de höjer flickors betyg med mellan 5 och 10%. Jag gillar människor som erkänner sina misstag Smile

 60. @Mia.:
  Jag håller med du, vi ska jobba med alla könens olika problem men för att kunna göra det måste vi först få folk att öppna ögonen och se att alla könen faktiskt har problem. Dagens feminism och ”genusvetenskap” är tyvärr totalt blinda för manliga problem så första steget blir att få dem att erkänna att de finns.

 61. När det gäller frågan om könsmaktsordning så tycker jag att den måste ställas på ett sätt så att det inte går att smita undan med tex historiska referenser,referenser till andra länder eller hänvisa till enstaka fall tex ”i den föreningen eller det företaget så..”

  Utan det ska vara: idag i Sverige 2013 i det svenska samhället, råder det en könsmaktsordning?

 62. @Torstensson:

  De flesta politiker är fritidspolitiker och arvodena för dessa är på nivån kaffe-och-wienerkrans och bensin.
  Jag vidhåller dock att de överlag inte är de smartaste människor jag träffat, jag känner ett halvdussin lokalpolitiker från c,vpk,m,s ocm mp.

 63. @Torstensson:

  Belyser man bara den obelysta halvan så är man främst ”A voice for men”, vilket PS också är/var som jag ser det. Och fler frågor gäller kanske pojkar och mäns situation. Men de frågor som inte gör det då? Det jag tog upp var både mäns och kvinnors perspektiv vad gäller vårdnads/umgängesfrågan och partnervåldsfrågan. Eller var menar du t ex att frågan när det är män som är förövare eller pappor som samarbetsaboterar ska drivas isf?

  För mig handlar jämställdism om att hålla två tankar i huvudet samtidigt och erbjuda ett alternativ till feminism, om inte är det inte ett alternativ till feminism utan bara dess manliga motsvarighet.

  Dvs JonasBsson inte att få feminister att erkänna att mansfrågor finns utan även att det finns andra sätt att se på jämställdhet än det (radikal)feministiska.

 64. @JonasBsson:

  Jag vill komma med ett råd på vägen. Risken är att du tar dig vatten över huvudet och tröttnar om du försöker läsa in stöd för allt. Jag (och andra) har redan ”läst på”. Jag har ett hemmasnickrat databassystem där jag ger rapporter mm. löpnummer och under varje löpnummer har jag såväl anteckningar som citat tillhörande just det materialet. Mitt råd är att istället fokusera på att göra ett utkast 2 utifrån kommentarerna här. Som denna kommentar men hoppa över punkt 2.

  När vi bestämt hur det ska se ut, så hjälps vi åt med punkt 2 som ett knytkalas, där vi alla plockar fram vad vi har. Det är ingen enmansuppgift.

 65. Mia

  Jag tror att om man ska ställa frågor så är det viktigt att poängtera att dessa frågor är väldigt obelysta i samhällsdebatten i stort men inom politiken i synnerhet. Mansfrågorna är så pass akuta i nuläget och jag vet inte hur många frågor som ska tas upp.

 66. @Mia.:
  Jag hade en kvinnofråga med lite tidigare men vet inte om man ska ta med den, vill inte framstå som sexgalningar Smile
  Men om man omformulerar den lite…

  Antalet våldtäkterna ökar för varje år som går, idag överfalls tre kvinnor och våldtas, så snart kommer vi till en punkt där kvinnors liv begränsats så pass att de inte vågar gå ut. I statistiken för överfallsvåldtäkter utomhus kan man se att antalet låg ganska konstant runt 400 per år fram till den nya sexköpslagen introducerades 1999, efter det har siffran ökat med nästan 200% till 1100 per år. Hur ser ni på det här problemet och vad kommer ni göra för att minska antalet våldtäkter i Sverige?

 67. Magnus

  Jag har ingen kontakt alls med politiker men har också den bilden. Dom verkar vara väldigt okunniga om män och pojkars situation.

 68. Ninni Jonas

  Pelle Billing GenusNytt Aktivarum te x har länkat till forskning och statistik för Mansfrågor. Är inte mycket av arbetet klart förutom att just sammanställa och förvalta all information i utfrågning av partier.

 69. @Läsare XY:

  Jo, det var precis det jag menade. Vi behöver ”bara” samla ihop det och det kan vi göra sist när vi har resten klart. Då ser vi precis vad vi behöver styrka och kan leta fram det i ett ”knytkalas”-agerande.Smile

 70. Jonas

  Ärligt talat, den frågan är redan belyst. Svaret kommer ju bli att det behövs mer feminism. Att kvinnor inte vågar gå ut är en fråga som ingen politiker vågar nysta i mer än att man påstår att det är män som gör det. Vilka är det som begår överfallsvåldtäkterna och varför?

  Finns ingen politiker inom sjuklövern som vill prata om det . För då är man rasist.

 71. Att våga gå ut eller inte är ju definitivt en sådan sak som hade behövt belysas också ur ett mansperspektiv. Jag får också ibland gå omvägar när jag ser ett gäng på avstånd. Det drabbar alltså män också men är betydligt mindre belyst.

 72. Jag har suttit ett tag och filat på ett dokument med frågor jag tänkte skicka till våra politiker, det är högt och lågt, principiella frågor blandat med mer Konkreta saker, exempelvis hur deras parti ställer sig till att finansiera kostsamma ”genusvetenskapliga” projekt som resulterar i en ”androstol” för män etc. Jag lade till länkar till deras (androstolen) officiella sidor eller annan publik information, så att vederbörande politiker själva fick chansen att läsa in sig på saken innan de svarade på de specifika frågorna. Därefter frågade jag om de haft någon uppföljning på användandet av dessa medel, så de vet att de används som tänkt.

  Detta tänkte jag skulle ha två syften, dels informera dem om hur illa det ser ut, om de inte vet det redan (så att de kan lägga ner den statliga finansieringen åt eländet), samt att få svar på hur deras parti ställer sig till dessa frågor.

  Frågeställningen fick följande avslut;

  ”Ert svar på dessa frågor, eller om ni väljer att avstå svar, kommer att läggas upp och diskuteras på jämställdhetsbloggar, varifrån den sannolikt kommer att spridas till en stor del av den ca 50% utgörande manliga delen röstberättigade medborgare för att komplettera beslutsstödet när det blir dags att rösta.”

  Det kanske är dags att gå man ur huse med varsitt frågeformulär istället, så politikerna:

  1. Inser att vi är många.
  2. Där vi påvisar genom våra frågor hur urbota dumma saker som de facto pengarna går till, genustrumpeter, androstolar och annat, så politikerna får upp ögonen.
  3. Informeras om att vi män faktiskt börjar ta detta på allvar, och att våra röster också räknas.

 73. @JonasBsson:

  Ställer mig tveksam till att sexköplagen har med antalet våldtäkter att göra (vilket din formulering antyder). Jag menar det är väl isf bättre att bryta mot sexköplagen än att våldta om man nu ska välja (vilket jag är tveksam till om de som våldtar gör).

  Vad gäller våldtäkter så skulle jag vilja veta hur stödet ser ut när en anmälning inte leder till åtal eller dom. Vilket stöd får ev offret och vilket stöd får den som ev är falskt anklagad. Vidare bör man ha en mer realistisk debatt om våldtäkt. Naturligtvis har man ingen skuld om man utsätts för brott men man har ett eget ansvar, fö tycker jag att det är bra med en debatt om att man naturligtvis ska vara lyhörd, men även att vi inte kan förvänta oss telepati.

 74. @Mia.:
  444, 423, 478, 495, 490, 450, 389, 438, 503, 515, 554, 575, 581, 692, 769, 993, 987, 1096, 1162, 1195, 1100, 1044, 1053

  Hur ser siffrorna ut fram till lagen klubbades igenom, 503, och hur ser det ut efter?

 75. @Mia.:
  Mia, du får ursäkta om vi kanske verkar lite taggiga Smile
  Skulle du kunna formulera några konkreta kvinnofrågor som du anser inte tas upp av de kvinnoorganisationer som finns idag så kan vi kanske ta med dem? Det kan va bra att visa att vi faktiskt försöker, om än kanske inte så bra, se båda könens problem.

 76. @JonasBsson:
  Det betyder inte nödvändigtvis att det var lagen som orsakade ökningen. Korrelation behöver inte innebära kausalitet. Inte ens när det handlar om feministiska dumheter. Men en kvalificerad gissning är väl att det inte är någon tillfällighet att ökningen sker efter att lagen trätt i kraft, men orsaken kan mycket väl ligga längre bak.

 77. Torstensson Ninni Jonas

  När det kommer till manlighet att inte uttrycka sin egen vilja och visa känslor sviker män sig själva. Och även Samhället männen. Mäns våld mot män talar med sin tystnad. Statistiken visar män är den största brottsoffergruppen för våld. Ytterligare ett tabubelagt område är kvinnors våld mot män. Fanns sann feminism skulle Kvinnors våld mot män bekämpas då det är en kvinnofråga.

  Män är överrepresenterade på fängelser. Hur kommer det sig? Ingen har lyckats väcka debatt på riktigt sen filmen ”släpp fångarna loss det är vår”. Alliansens nyfeminism har HAFT monopol.

  Rättsväsendet dömer många män oskyldigt utan att rättsläget debatteras.
  Vart är realpolitiken bortsett från någon enstaka Kristendemokrat och Socialdemokrat??

  Vårdnadstvister är ett medvetet skapat Samhällsproblem men där pappor sluter upp i leden och demonstrerar för att träffa sina barn.

  Pojkar och män begår flest självmord.
  Män är överrepresenterade vid hemlöshet, missbruk inte sällan begynnelse av psykisk ohälsa och vårdnadstvister. Män drabbas av arbetsplatsolyckor i störst utsträckning, pojkar har försämrade studieresultat.

  Vem försöker partierna aka lobbyisterna lura??

  Där har ni en blueprint på några kärnfrågor att ställa till samtliga partier. Mailsvar är enkelt men inspelad intervju på plats har mer uppriktighet och möjlighet till följdfrågor. Boka tid med respektive partirepresentant samt ha utsända i hela landet på fältet för ocencurerade repotage att posta in om tillfällighet dyker upp. Alla som vill (tar sig tid) kan engagera sig och bidra efter egen förmåga. Var och en eller grupp kan ocencurerat publicera svaren från partierna för läsarna.

 78. Jag skulle kunna ta ett snack med Lars Stjernkvist(s), jag känner honom lite ytligt. Han var väl partisekreterare ett tag, men han har väl återgått till lokalpolitiken i Norrköping igen.

  Hur går det med frågelistan?

  @Läsare XY:
  ”När det kommer till manlighet att inte uttrycka sin egen vilja”
  Låter ungefär som Johan Grå, jag tror han har rätt där.

  ”Vårdnadstvister är ett medvetet skapat samhällsproblem men där pappor sluter upp i leden och demonstrerar för att träffa sina barn.”
  Ja, och det är ett evigt hattande med hela boende-vårdnad-umgänge-systemet.
  Dessutom anser jag att försäkringskassans system för underhållsstöd och återbetalning av detsamma är konfliktdrivande i sig. Domstolarna har en annan och faktiskt rättvisare beräkningsmodell. Jag använde mig av den när dottern flyttade till eget boende när hon började gymnasiet i en stad där vare sig jag eller modern bor. (Modern blev för övrigt chockad när juristen sa att även hon var underhållsskyldig enl. kap 6 i föräldrabalken).

 79. Magnus

  Tycker absolut du ska ta snack med (s) politikern och publicera svar på kärnfrågorna. Särskilt intressant blir det att få svar när S är beroende att få tillbaka väljare och bilda ny regering.

  Bra fråga:
  – ”Vill ni öppna mansjourer?”

  Tillägg: Ideella mansjourer, se deras webbsida, och inga kriscentrum för män och andra mansjourer med feministiska agendor.

  ”det är ett evigt hattande med hela boende-vårdnad-umgänge-systemet.”

  ”Domstolarna har en annan och faktiskt rättvisare beräkningsmodell”

  Du borde få ut ordet så fler pappor får kunskapen. Har du varit i kontakt med Pappamanualen eller mansfamiljejour.se

 80. @JonasBsson:
  Hej nu är jag tillbaks!
  Jag håller med dem som anser att det måste rensas bland frågorna. Alla frågor jag läst förslag på här i kommentarsfältet är mycket viktiga, men kom ihåg att en politiker kommer att ställa sig frågan, ”hur många av mina väljare påverkas av detta?”
  Därför kanske det skall göras en rensning efter relevans, där relevansen är en funktion av frågans påverkan på dem som berörs och antalet som kan tänkas vara berörda!
  Politiker är cyniker och är endast intresserade av sin egen position. Sedan är det också viktigt att frågan uppfattas som viktig av andra som läser den, och det är väl här som vi kan spilla lite krut?
  Därför blir för mig den viktigaste frågan den som påverkar alla i samhället, sedan alla av hankön och så vidare….
  Jag skrev lite klumpigt i passivum men jag förstår att selektionsuppgiften har du åtagit dig. Lycka till!

 81. För att förklara min inställning gör jag ett förtydligande.
  De som bekänner sig till femininismen har den principiella övertygelsen att allt ont drabbar kvinnor enbart eller mest. Dessutom att allt ont beror på den patriarkala ordning som inrättats och vars könsmaktsordning tillser att vita heterosexuella europeiska män generellt försett sig med privilegier som ingen annan kommer i närheten av.
  I detta teoribygge ligger basen i något som man kallar för mansnormen. Mansnormmen problematiseras eftersom den resulterar i alla problem som patriarkatet ger. Problematiseras och förändras, helst tas bort och förnyas.
  I förlängningen gäller denna problemlösning alla av manligt kön. Från pojkbebisar till gamla gubbar som jag. Förändringsarbetet har börjat med en tvivelaktig genuspedagogik (se Tanja Bergkvist!) i förskolan och det kommer inte att stanna där. När, tror ni, kommer vi att få frivilliga kurser eller till och med läger för män som där kan få träning i rätt mansroll? Att vi får samma incitament som genuspedagogiken i Malmö, ”alla tycker det är bra för ingen kan ju vara emot jämställdhet”!
  När kommer det att bli i praktiken obligatoriskt att,som man,kunna visa fram ett genuscertifikat som ger tillträde till offentliga tjänster. Den som motsätter sig av trosskäl, vad händer med denne?
  I min värld är detta en fråga att formulera på ett intelligent sätt, hur tänker man förändra mansnormen om man anser att det behövs? (Min teori att detta endast går med katration, men den mansnorm som förmedlas idag och sedan 20-30 år tillbaka förmedlas av kvinnor eftersom många pojkar inte får nåt förhållande överhuvudtaget till män i förskola och lågstadier!)
  Man kan jämföra med en annan fråga som berör alla män. Nämligen,”kommer ditt parti att förbjuda män att stå upp och kissa?”. Det finns en skillnad i relevansen eller hur?

 82. BengtAndersson Jonas Magnus

  Tre huvudindellningar tycka träda fram

  -Rättspolitik/Rättsväsende/-rättssäkerhet löper som röd tråd för Mansfrågor.

  – Psykisk ohälsa: pojkars självmord,hemlöshet, missbruk,kriminalitet.

  – Utbildning och arbete: dåliga skolresultat inverkan på framtida nationalekonomi, kvoteringens felslut att bekämpa arbetslöshet,olyckor och dödsfall.

 83. Jag instämmer med Bengt Andersson härovan om att politikerna är cyniker och endast intresserade av sin egen position. Eftersom feminismen haft ett sådant järngrepp om Sverige under de senaste decennierna har det alltså varit oppurtunt att kalla sig feminist, oavsett om man är det eller ej, eftersom det har gynnat den egna karriären. Därför är nästa års val oerhört viktigt, eftersom det är först på senare år som de jämställdistiska idéerna börjat få fotfäste i samhället.

  Jag är fullständigt övertygad om att det finns politiker som i grund och botten tänker jämställdistiskt, men som inte vågar ’komma ut’ eftersom de tror att det kan skada deras karriär. Det gäller bara att hitta dessa politiker och ge dem det stöd de så väl behöver. I SR’s och SVT’s valpejl.se får man ju en liten uppfattning om var politikerna står i olika frågor. Tyvärr är frågorna alltför begränsade för att man ska få en heltäckande bild.

  De frågor som jag tycker är viktigast är:
  -Har du som ambition att verka för en könsneutral lagstiftning?
  -Vad tänker du göra åt betygsdiskrimineringen av pojkar i skolan (t.ex.utfall i nationella prov jämfört med slutbetyg).
  -Vad anser du om könskvotering?
  -Tror du på könsmaktsordningen?
  -Anser du att det förekommer misandri i dagens samhälle?
  Jag är medveten om att de två sista frågorna inte går att göra något åt lagstiftningsvägen, men svaren kan ge en indikation om vilken grundvärdering en politiker har.

  Som några har sagt så tror jag också att V och MP är hopplösa fall, även om de liksom Fi ska tillfrågas, men jag är helt övertygad om att dessa politiker finns i de övriga partierna. Om inte några vågar bekänna färg och som man därför kan personkryssa, ser i alla fall jag mig nödsakad att rösta på det minst misandriska partiet. Så viktig anser jag att denna fåga är.

 84. @JonasBsson:

  Vilka ”vi” menar du? Du och Torstensson?

  Som sagt…

  Precis som umgängessabotage/PA inte är en renodlad mansfråga är ej heller ”umgängesobstruerande” en renodlad kvinnofråga, men ja det är en.
  Men man kan ju alltså kort och könsneutralt säga att den som inte följer umgängesavtal bör kanske inte heller t ex ha vårdnaden.

  Riskbedömningarna är en annan. Dvs bättre i den bemärkelsen att de skyddar de som verkligen är utsatta eller riskerar att utsättas för grovt och kanske dödligt våld samtidigt som de inte ”dömer” oskyldiga. Och här krävs andra teorier än könsmaktsordning (jag vill alltså att andra än könsmaktskvinnoorganisationer tar i frågan), dvs social och psykologisk kunskap.

  Vet inte hur statistiken män/kvinnor ser ut och riktigt hur effektivt lagen är men kontaktförbudslagen måste funka, så att folk slipper stalking och så att det är de som bryter mot lagen som får ”begränsad rörlighet”.

  En annan fråga är att se och öka kunskapen om de kvinnor som är aggressiva. De, liksom män som är aggressiva, bör kunna erbjudas hjälp och stöd, och i kvinnors fall även för att det just ökar risken för allvarlig misshandel. (Samtidigt som det bör finnas kunskap om att det finns de som inte är mottagliga för ”anger management”).

  Hur man vill minska överfallsvåldtäkter? (Har inte helt klart för mig om man vill ställa frågorna för att veta vem man ev ska rösta på (eller inte) eller om man vill ”påverka” partierna?).

  Sen finns ju detta med surrogatmödrar och bättre villkor för sexarbetare, men om detta råder det kanske mer delade meningar sas.