Vad vill jämställdisterna? Utkast 2
avatar

Hej söta Smile

Jag har filat vidare på jämställdisternas programförklarning, och lanserar Genusdebattens senaste version. Tanken är att sedan ha den på hemsidan, så kan de som vill stötta oss ska se vad de stöttar oss i. Som ni vet har den sitt ursprung från Pär Ström, men han har inget med denna att göra eftersom han lämnat jämställdhetsdebatten. Dock har han gett sitt godkännande till oss att rulla snöbollen vidare.

Här kommer den:

Vad vill Jämställdisterna? Utkast 2

Genusdebatten.se
2013-08-05
Jämställdism är en jämställdhetsrörelse. Dess anhängare kallar sig jämställdister. Som jämställdist instämmer man i Jämställdismens programförklarning.

Jämställdismens programförklarning:

Jämställdismen vill att alla individer ska…
… ha samma värde, medborgerliga rättigheter och skyldigheter. (Lika spelregler / formell jämställdhet [1.])

… betraktas lika inför lagen, så långt som möjligt. (Neutral lagstiftning).

Jämställdismen vill att …

… jämställdhetsdebatten ska inkludera både kvinno- och mansfrågor.

… könen ska betraktas positivt i samhället.

… biologiska/sociala könsskillnader varken ska överdrivas eller förnekas.

_________________________________________________________

[1.] Källa: Regeringsformen ur ett könsperspektiv (SOU 2007:67)
__________________________________________________________

 

Feedback? Smile

Kommentarer

Vad vill jämställdisterna? Utkast 2 — 78 kommentarer

 1. Pingback: Vad vill jämställdisterna? Utkast 2 | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. Observera att mansfrågor betyder fokus på saker som är problem mest för män och kvinnofrågor betyder fokus på saker som är mest problem för kvinnor MEN eftersom män och kvinnor inte lever på skilda planeter är det ofta omöjligt att lösa kvinnoproblem samtidigt som man ignorerar mäns situation.

  När man försöker göra det ändå blir metoden man försöker lösa kvinnors problem med bara ett evighetslångt informerande som inte leder någon vart.

 3. En bra sak som visserligen ryms inom det utslitna begreppet ”lika värde”, men som eventuellt skulle kunna lyftas fram, är att ”könsspecifika problem bör ges uppmärksamhet och resurser med rimlig proportionalitet”. Eller liknande.

 4. Det är lite OT, men detta måste ni se från källan:

  ”Kvinnokonventionen, som består av 30 artiklar, förbjuder all form av diskriminering av kvinnor.”

  Det är vår regeringsreform det…. Och den kommer från FN (1979). Någon manskonvention finns inte vilket Pär Ström påtalade redan 2010.

 5. Två saker jag tänker på.
  1. ”könen ska betraktas positivt i samhället.” hur ska detta göras till en politisk fråga?
  2. Om lite mer än ett år bara är det val. Vi kanske vill ta oss in på en mer icke-digital arena och göra något jippo eller liknande. Kanske välja ut tre olika frågor som vi försöker få politiker att gå ”on the record” på.

 6. @David Holman:
  Man skulle kunna utforma en kuggfråga som man ställer till politiker. Vad tycker ni om det här? Varför förespråkar ni då det här i ert partiprogram?

 7. editfunktionen verkar trasig…

  betraktas lika inför lagen, så långt som möjligt

  ”så långt som möjligt” låter väldigt luddigt…

 8. Jag undrar:
  Vem skriver du eller ”vi” för? Det brukar sägas att det är viktigt att man vet vem man riktar sig till, att ha en någorlunda klar uppfattning om mottagaren. Vem är ”vår” mottagare i detta fall?

  Vidare, vem är avsändaren, vilka är ”vi”, och vilka inbegrips i detta ”vi jämställdister”?

  Är det ”vi som skriver och läser här på Genusdebatten”, och inbegrips i så fall också ”papparättsaktivister”, ”mansrättsaktivister” och alla ”Men Going Their Own Way” etc? Eller är det bara Genusdebattens redaktion som vill klargöra sin inställning?

  Som sammanfattande huvudpunkter kan nog det ovanstående fungera, men av en programförklaring förväntar jag mig faktiskt mera. Jag skulle till och med vilja ha med en kortare redovisning av rörelsens tillblivelse och positionering gentemot andra ideologier, som till exempel ”traditionalism” och ”feminism” i detta fall. Jag skulle också vilja att de ovanstående punkterna utvecklades mera, om nu ambitionen alltså är att teckna ned en ”programförklaring”, eller någon slags ”jämställdistiskt manifest”, och inte bara en väldigt kortfattad lista över de viktigaste ingredienserna i ”jämställdismens filosofi”.

  Ett exempel på ett mera konkret manifest, kan man läsa här:

  ”Men’s/Fathers’ Manifesto”:
  http://peterzohrab.tripod.com/manifest.html

  Kanske passar inte detta manifest här på Genusdebatten, eller ens för jämställdismen, eftersom det är så exklusivt inriktat på män och ganska politiskt inriktat, men det ger i alla fall en fingervisning om vad jag menar med ett ”manifest”.

  Jag vet inte. Det var några tankar bara. Innan jag eventuellt engagerar mig vidare i detta, undrar jag vad syftet med ”programförklaringen” är. Har ”vi” till exempel några ambitioner med detta, inför nästa års riksdags- och EU-val? Eller vill ”vi” bara vara snälla och försöka tala om vilka vi är, bara sådär i största allmänhet?

 9. @Ninni:

  FN har länge varit radikalfeministiska, se Warren Farrells snack i ”Women cant hear what men dont say” med FN-ansvariga om varför de ljuger om vem som utför arbete i världen (FN:s svar, de vill ändra folks syn att män utför arbetet i världen, därför vinklar de medvetet statistiken och får män att framstå som mer lata än de är)

  Om man jämför konventionen för mänskliga rättigheter med kvinnokonventionen framgår det tydligt att FN:s Kvinnokonvention har som främsta budskap inte vad som är förbjudet mot kvinnor (ingår redan i konventionen för mänsliga rättigheter) utan att det är mer ok att göra samma saker mot män.

  Sedan vill jag påminna om vad Fredrik Segerfeldt skrev om FN:

  ”FN är den internationella rättens främsta källa. Det är som att över hälften av ledamöterna i Sveriges riksdag skulle vara nominerade av landets Hells Angelsklubbar.”

  Han påpekar även att

  ”Resultatet är bland annat en människorättskommission bestående av Ryssland, Libyen, Kina och Saudiarabien, och där Kuba i egenskap av medlem kan anklaga Sverige för etnisk rensning.”

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/07/31/fn-forenta-korrupta-nationerna/

 10. @John Nilsson:
  ”Vi” är i detta fall genusdebattens redaktion som beskriver jämställdism utifrån de kommentarer som gavs i Utkast 1, alltså en definition framtagen i samråd med de läsare som gett sina kommmentarer.

  ”Avsändare” är alla som undrar vad jämställdism står för. Det finns en hel C-uppsats på ämnet där man tror att jämställdism är nyliberal. Här ger vi en bredare definition.

 11. … betraktas lika inför lagen. Punkt.

  ”… jämställdhetsdebatten ska inkludera både kvinno- och mansfrågor.”

  Här kan man gärna lägga till att de skall betraktas ur ett könsneutralt perspektiv, annars har vi redan idag uppfyllt detta genom feminismen som tittar på både kvinno- och mansfrågor ur ett ensidigt feministiskt perspektiv….

 12. När det nu ändå funderas i dessa banor, kunde man kanske formulera en del av tankarna i form av frågor, som skulle kunna ställas till ansvariga politiker under tiden fram till valet?

  Det kanske rentav är enklare att angripa detta med en ”programförklaring” utifrån den utgångspunkten; att formulera frågor till andra, om vad de tycker i olika frågor som ”vi” här, i olika utsträckning, engagerar oss i? Då behöver ”vi” kanske inte känna samma press på oss, att komma fram till någon slags gemensam text, som alla här ska känna sig nöjda med? Det kanske kan bli svårt att uppnå något sådant, och eventuella risker för splittring och ”revirstrider” torde bli mindre, om man gjorde på detta sätt, tänker jag.

  Om vi ”idag” nöjer oss med att formulera ett antal frågor, där ”vår egen” utgångspunkt visserligen kommer att framgå mer eller mindre tydligt, men där den kanske inte är huggen i sten på samma sätt som i en Programförklaring eller i ett Manifest, då kanske detta blir ett lättare steg att ta för oss, ”på vägen” så att säga, mot en programförklaring eller ett manifest?

 13. @Anders Senior:

  ”Här kan man gärna lägga till att de skall betraktas ur ett könsneutralt perspektiv, annars har vi redan idag uppfyllt detta genom feminismen som tittar på både kvinno- och mansfrågor ur ett ensidigt feministiskt perspektiv….”

  Så är det inte. Vad feminismen gör är först tittar på kvinnofrågor (problem för kvinnor) sedan på hurdana kvinnor skall vara för att lösa kvinnors problem, slutligen på hurdana män skall vara för att lösa kvinnors problem.

  Så i feminismens värld finns inga mansfrågor utom dem som kan inlemmas i kvinnofrågor. Exempelvis om feminister vill fler kvinnor skall göra karriär kan vissa feminister tänka sig att män under vissa villkor skall få vara lite mer hemma med barnen men då bara för att göra saker kvinnan godkänt, inte för att ta egna beslut.

  Exempelvis Warren Farrell började kritisera feminismen när NOW öppet motsatte sig gemensam vårdnad.

 14. Bra – kort, koncist och tydligt. Men ’så långt som möjligt’ känns som att be om ursäkt för sin existens. ’Betraktas lika inför lagen’ räcker gott.

  Lagar som av biologiska orsaker bara omfattar det ena könet är det väl ingen som upprörs över ändå. Bögar skulle ju rent formellt kunna få rätt till abort, men det har ingen praktisk betydelse eftersom de inte kan bli gravida.

 15. @JonasBsson:
  ”Man skulle kunna utforma en kuggfråga som man ställer till politiker. Vad tycker ni om det här? Varför förespråkar ni då det här i ert partiprogram?”
  Mja, vet inte om jag är så mycket för kuggfrågor. Bättre att vara rak och ärlig från början och få dem ”on the record” att säga emot eller för istället för att de ska kunna komma undan med att slingra sig.

  @Bashflak:
  ”Men ‘så långt som möjligt’ känns som att be om ursäkt för sin existens. ‘Betraktas lika inför lagen’ räcker gott.”
  Problemet med att inte ge möjligheten till olika lagar för olika människor är att om jag som man har rätt till abort innebär det då att jag har rätt att kräva kvinnan som bär mitt barn att göra abort? En lag måste vara tydlig så att den inte lämnar några frågetecken (för att vara en bra lag vill säga).

  Å andra sidan skulle man kunna formulera lagen som sådant att ”gravida personer har rätt till abort upp till och med vecka X”. Lagen är 100% könsneutral, ger inte män rätten att kräva en abort men skyddar fortfarande kvinnors rätt till abort. Så jag skulle nog kunna hålla med om att det kan vara ett enkelt krav om ”könsneutralitet, punkt”.

 16. @JonasBsson: (m. fl.)

  Jag skrev så här på Skype angående den formuleringen.

  (”så långt som möjligt” är jag lite så där med. Jag förstår att den behövs, tex. ska barn ha särskilt juridiskt skyddsvärde i mitt tycke, men…. jag vet dock int vad jag skulle vilja ha som alternativ.. så)

  Så vi är i sak ense, för jag tror ingen av er anser att en 5-årig individ skall anses vara fullt juridiskt ansvariga. Men formuleringen ger ett gummiband som kan töjas i det oändliga…

  Så jag funderar lite kring följande:

  ”Jämställdismen vill att alla myndiga individer ska…”

  Då behövs inte ”så långt som möjligt”

 17. @John Nilsson:

  Som sammanfattande huvudpunkter kan nog det ovanstående fungera, men av en programförklaring förväntar jag mig faktiskt mera.

  Som jag ser detta så är det en idiologisk plattform. Att utveckla en hel politisk programförklaring tar mer tid (och blir heller aldrig klart). Tanken är att vi ska göra en motsvarighet till 33-anledningar (om ni minns så efterfrågades ert deltagande i ett inlägg där). Jag har en mapp som heter ”pågående inlägg” där jag skriver stubbar för att inte gömma tankar jag har på gång. Där finns två som heter kvinnofrågor resp mansfrågor som delvis innehåller era tankar som framkom i inlägget. Det tror jag är vad du skulle vilja se och i så fall ligger det i planeringen.

 18. @Anders Senior:

  Tänkte först bara tumma, men kom på att det inte framgår då vad jag tummar för:

  Här kan man gärna lägga till att de skall betraktas ur ett könsneutralt perspektiv

  Det! Bra poäng.

 19. någon form av ”så långt som möjligt” behövs. Att alla rätt och slätt skall betraktas lika inför lagen är inte rimligt i alla situationer och lägen, vilket borde vara ganska uppenbart om man bara tänker efter ett ögonglick. En 5-åring, en senildement 80-åring eller en person som ligger i koma kan uppenbart inte betraktas som likvärdiga i alla sammanhang med en fullt frisk vuxen vid sina sinnens fulla bruk (vilket inte säger så mycket i dagens värld, skillnaden mellan mentalsjukhuset och den ”friska” medborgaren synes mig ofta vara marginell).

  Däremot är det både fullt rimligt och nödvändigt att man formulerar lagar helt neutralt (med ett undantag, valet att bli förälder, men jag går inte in på det här, skulle kräva ett eget inlägg för det). Särskilt som neutralitetskravet inte bara bör gälla rena lagar, utan alla form av regleringar, direktiv och styrdokument som gäller inom den offentliga sektorn och som utgår från ”folket”. Som någon redan tidigare påpekade, finns det ingen anledning att poängtera att gravida kvinnor har rätt till abort (om man nu anser att abort är en rättighet överhuvudtaget, långt ifrån en självklarhet) eller att behandling för bröstcancer eller rätt till att bli undersökt för bröstcancer skulle vara förbehållet kvinnor (en liten del män drabbas också av cancer, men få män skulle nog vara intresserade av att bli undersökta för det, men det fåtalet som önskar en undersökning borde ha samma rättighet till det som kvinnor).
  Likaså bör kvinnor ha samma rätt till behandling av prostatacancer. Men eftersom de inte har någon prostata så blir saken en icke-fråga.

  Det finns dock en fördel med neutrala lagstiftningar även i absurt enkönade sammanhang. Det dyker alltid upp underliga undantag, inte minst när det gäller männniskor som är födda hemafroditer eller som genomgår eller har genomgått könsbyte. Är lagar och regelverk redan från början neutrala behöver man inte dividera om ifall personen är att betrakta som kvinna eller man. Personen har livmodercancer och är därför berättigad till behandling, oavsett om personen var född man, kvinna eller är en trekönad tralfamadorian och hur många könsväxlingar personen genomgått eller kommer att genomgå under sitt liv.

 20. @Ninni:
  ”Jämställdismen vill att alla myndiga individer ska…”

  Då behövs det… tänkte skriva det behövs ett tillägg om omyndiga men började fundera på vika rättigheter och skyldigheter de har i dag så det kanske inte behövs…

 21. sen vill jag tillägga att det är bra om vi håller bloggen neutral. ”lika spelregler” duger gott och väl som deklaration för bloggen anser jag. Sen kan vi diskutera olika politiska manifest etc., men det bör göras under förståelsen att bloggen är ett diskussionsforum och att vi inte har ett manifest som gäller för den.
  Ju mer vi utvecklar ett gemensamt manifest som så att säga skall gälla för bloggen, desto fler människor kommer vi att stänga ute.
  (Jag kommer ihåg redan i de inledande diskussionerna i höstas att jag opponerade mig mot att ”alla människor är lika värda” för det är inte något jag ställer upp på som en sanning, även om jag kan ställa upp på det som en maxim för en verksamhet. Så redan med en sådan enkel deklaration så får jag problem, om man inte specificerar mer noggrant vad man menar och under vilka premisser man vill att det skall gälla. Så summan av kardemumman, ju mindre ramar vi sätter här för medverkan, desto bättre.)

 22. @JonasBsson:
  Om jag inte har helt fel så har faktiskt omyndiga också rösträtt idag (om de har uppnått 18 års ålder). Vilket jag i alla fall anser vara ett stort och sjukt skämt.

 23. Jag försöker läsa ikapp efter min frånvaro. Vad många spännande inlägg och kommentarer som producerats i värmen.

  Om vi ska diskutera politik tycker jag egentligen inte att man ska diskutera vare sig mans- eller kvinnofrågor. Det räcker att vi har samma möjligheter och skyldigheter. Jag vill inte ha politiker som ska in och peta mer än så.

  Jag förstår båda sidorna i debatten om ”… så långt som möjligt” men tycker att det är överarbetat. Folk som inte förstår andemeningen utan en sådan passus kommer ändå välja att missförstå. Vill man ändå vara korrekt kan man ta bort individer ur sammanhanget och skriva att könen ska betraktas lika inför lagen, då slipper man barn och andra omyndiga.

 24. ”Jämställdism är en jämställdhetsrörelse. Dess anhängare kallar sig jämställdister. Som jämställdist instämmer man i Jämställdismens programförklarning.”

  Ja nu pratar vi jämställdhet Wink Bara en formsak iof, men det blir ganska ”jämställdhets”-tungt? Går det att ev bryta upp det en smula?

  Typ ”Jämställdism är en jämställdhetsrörelse som har sin utgångspunkt i Ekvalism. Dess anhängare kallar sig […] etc. Eller? Fast jag är usel som copy.

  *Hur det med Ekvalism/Equalism, handlar det om nyanser och gradskillnader eller är det vanskligt i sammanhanget?

  (Obs, ovan ska tolkas som konstruktiv kritik, de är inget fel på själva budskapet!)

 25. @alla

  Det där med likhet inför lagen är mycket viktigt om ni frågar mig.
  Det är hörnstenen i en demokrati, alla utan undantag.

  Detta gäller givetvis inte minderåriga, som kallas just minderåriga eftersom de (ännu) inte anses vuxna nog att ta egna beslut.
  Där är redan idag vi föräldrar ansvariga. Dagens lag täcker redan in det, utan åtskillnad mellan könen.

  I övrigt (i en perfekt rättsligt fungerande värld) i en ev. rättegång borde väl vägas in demens, psykiska sjukdomar, och andra påverkande faktorer som man har att ta ställning till redan idag under begreppet ”uppsåt” dvs. Är man i stånd att själv inse och förstå att man utfört ett brott?

  Då räcker det fortfarande med ”likhet inför lagen” eftersom lagen är skriven just för att hänsyn skall tas till just dylikt.

  Sak samma med ”kvinnofridslagen”, en fullständigt idiotisk konstruktion. Vi har redan en hemfridslag som täcker båda (alla könen för de som anser att det finns fler) könen.

  Är det så att domstolar dömer män och kvinnor olika i det befintliga lagrummet och rättspraxis, så är det i domstolarna felet ligger, inte i lagen.

  Då skall HD/regering/riksdag ta domstolarna i öronen och se till att de dömer rättvist och könsneutralt i stället för att skriva särskilda lagar åt olika grupperingar i samhället åt höger och vänster….

 26. ”… jämställdhetsbegreppet ska ur ett könsneutralt perspektiv inkludera både kvinno- och mansfrågor.”

  Så borde det vara enligt mig.

  Vad har hänt med edit-funktionen förresten?
  Ni kommer ju att drunkna i kommentarer från mig om jag inte kan redigera dem! Wink

 27. För i jämställdhetsdebatten måste man ju kunna propagera för sina ståndpunkter, både maskulister, feminister, och allt däremellan, för att man skall kunna hitta den gyllene medelvägen när man definierar jämställdhetsbegreppet…..

 28. …….annars blir det ju åsiktsförtryck om man inte får debattera….

 29. @Joel Johanson:

  ”Lika värde” finns ju inte, olika människor har olika värde för olika personer. Som Torbjörn Tännsjö skrev en gång, om en 70- och en 20-åring hamnar på akuten, svårt skadade efter en bilolycka, då har de inte alls samma värde.

  En uppsättning lika mänskliga rättigheter och skyldigheter är bra däremot.

 30. @Magnus:

  ”Lika värde” finns ju inte, olika människor har olika värde för olika personer. Som Torbjörn Tännsjö skrev en gång, om en 70- och en 20-åring hamnar på akuten, svårt skadade efter en bilolycka, då har de inte alls samma värde.

  Nå, ett annat sätt att se på det skulle kunna vara att lagen inte värderar. Även det är gränsfall, eftersom värderingar kommer in när det gäller att utmäta straff.

  Det man traditionellt brukar säga är att Fru Justitia är blind, dvs lagen skall vid avgörandet av skuld inte ta hänsyn till vem det är som är anklagad.

  Det där med prioriteringar på akuten ja… Jag har haft många heta diskussioner med vårdpersonal om det där: vissa har menat att man aldrig får prioritera, att alla skall få precis samma vård; andra har åsikten (som jag delar) att när resurserna inte räcker till, tvingas man prioritera vare sig man vill eller inte, så det är lika bra att skaffa rutiner för det. De som jobbar med akutsjukvård har ju det också: t.ex. ’triage’ (finns på svenska också, men den svenska wikipediasidan var för blek).

 31. Ordet värde innehåller väldigt många olika betydelser, som alla är viktiga. En är lika lön för lika arbete. En annan är lika människovärde i samband med olyckor och katastrofer. En tredje är att alla ska slippa nedvärderande epitet p.g.a. medfödd grupptillhörighet.

  Den kreative kan nog fundera ut ytterligare ett dussin betydelser av ordet.

 32. En möjlig variant bland andra, utan anspråk på fullständighet eller fullkomlighet:

  ”Vad vill jämställdisterna?

  Jämställdismen är en ideologi och rörelse, som huvudsakligen engagerar sig i och verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män, oberoende av deras sexuella läggning.

  Vi jämställdister vill att alla individer, oavsett könstillhörighet och sexuell läggning, ska…

  – betraktas och behandlas med samma värdighet, respekt och positiva förväntan i samhälle, arbetsliv, forskning och media

  – ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter; att lika spelregler ska gälla för alla på ett juridiskt plan, vilket inbegriper att lagstiftningen så långt det är möjligt görs könsneutral och oberoende av sexuell läggning

  – ges så lika förutsättningar det bara är möjligt, även på områden där det kan anses motiverat att anpassa lagar efter mäns och kvinnors könsspecifika villkor, främst på grundval av biologiska och/eller medicinska omständigheter

  – ha samma rätt och möjlighet att komma till tals i den offentliga jämställdhetsdebatten och att såväl ”mans”- som ”kvinnofrågor” etc, uppmärksammas och erkänns som legitima, i en gemensam strävan mot jämställdhet mellan könen och mellan individer av olika sexuell läggning

  – betraktas och behandlas just som ansvariga och myndiga individer och att ingen individ görs kollektivt ansvarig för vad andra människor i samma kategori kan tänkas ha gjort; att i den mån det alls existerar ett ”kollektivt ansvar”, så är detta ett kollektivt ansvar som omfattar alla människor, eftersom vi alla, till sist, både påverkar och är beroende av varandra, oberoende av vilken kategori vi skulle kunna tänkas tillhöra”

  *

  Anledningen till att jag tagit med ”sexuell läggning”, är att jag tror att det finns en risk att ”vi jämställdister” lätt ses som ”traditionalister” och att vi enbart vänder oss till heterosexuella män och kvinnor. För mig är detta ett för begränsat perspektiv, och sexuell läggning har rimligen också rätt mycket med kön att göra, tänker jag. Därför tycker jag att ett klargörande ställningstagande angående denna ”aspekt”, bör vara med i en sådan här text, åtminstone i någon utsträckning.

 33. Detta är visserligen ett sidospår, men väl värt att belysa, med tanke på vilken makt feminismen besitter idag, trots att deras politiska gren (F!) är en väldigt liten minoritet.

  Alla normala svenskar borde oavsett politisk tillhörighet efterysa en författningsdomstol med kunniga jurister (inte en massa ideoliskt tillsatta, färgade politiker i ett konstitutionsutskott), som värderar alla lagförslag från riksdag och regering och validerar dem mot grundlagen, så de inte står i strid med varann, något som inte finns idag….

  Bl.a. borde ovanstående ”kvinnofridslag” aldrig gått igenom då den torde strida mot grundlagen om allas lika rättigheter…

  I dag räcker det dessutom att en grundlagsändring klubbas igenom totalt två gånger under två mandatperioder för att den skall äga giltighet.

  Inget av ovanstående är värdigt en sann demokrati.

  Enda sättet att kunna ändra i en grundlag borde vara genom folkomröstning.

  Därefter borde ovan nämnda författningsdomstol granska lagar och beslut som tas politiskt för att tillse att de följer grundlagen.

  På så vis garanteras att politiker inte kan ta grundlagsvidriga beslut eller instifta lagar utan folkets stöd.

  Robert Mugabe blev lyrisk när han hörde talas om denna Svenska konstutition, då hans författningsdomstol förhindrar honom flippa ur totalt och klubba igenom en massa tokiga beslut som strider mot grundlagen om mänskliga rättigheter, tänk att Zimbabwe de facto är mer demokratiskt än Sverige……

 34. En kommentar till ”värde”: I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna sägs i artilel 1: Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

  Så står det i den svenska språkvarianten av någon anledning.

  I andra språkvarianter, förmodligen de flesta, talas i stället om ”lika i värdighet och rättigheter”, tex ”dignity and rights” på engelska, ”dignitè et droits” på franska, ”gleich an Würde und Rechten” på tyska, osv.

  Den som vill kolla andra språk kan göra det på http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx

  Termerna ”värde” och ”värdighet” står inte för samma begrepp (inte synonymer).

  På svenska får därför texten en dragning åt (ekonomiskartad) jämförelse, vilken inte är fallet om man talar om värdighet, något man bör ha i minnet när man talar med icke-svensktalande.

 35. @John Nilsson:

  Jag tycker John’s förslag är bra, lite mjukare.
  Skulle dock vilja hårda till den genom att ändra
  ”- ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter; att lika spelregler ska gälla för alla på ett juridiskt plan, vilket inbegriper att lagstiftningen så långt det är möjligt görs könsneutral och oberoende av sexuell läggning”

  till
  ”- ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter; att lika spelregler ska gälla för alla på ett juridiskt plan, vilket inbegriper att lagstiftningen görs könsneutral och oberoende av sexuell läggning”

  Exemplet som @David Holman: skrev ”gravida personer har rätt till abort upp till och med vecka X” är bra för det inkluderar gravida av alla kön.

 36. Fråga: Varför länkar Erik på sin blogg Aktivarum till tokstollan Ingrid Carlqvist?

 37. @JonasBsson

  Tack för positiv respons.

  Förstår din synpunkt, och det vore möjligen bra att trycka hårdare på vad som ska anses vara ”huvudregeln”. Jag menar dock att det nämnda stycket ska läsas tillsammans med det efterföljande stycket, och att…

  ”- ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter” (i det första stycket)

  …etablerar huvudregeln och ska läsas gentemot…

  ”- ges så lika förutsättningar det bara är möjligt” (i det andra stycket)

  …och att…

  ”så långt det är möjligt” (i det första stycket)

  …ska läsas gentemot…

  ”även på områden där det kan anses motiverat att anpassa lagar efter mäns och kvinnors könsspecifika villkor” (i det andra stycket)

  Om det nu gör min tankegång mera begriplig…

 38. Som antifeminist vill jag bara en enda sak egentligen och det är att stat, myndigheter och media ska börja granska och ifrågasätta grundlösa påståenden och lögner inom feminismen så att jämställdheten får bättre förutsättningar att utvecklas till att inkludera alla människor oavsett hudfärg, handikapp och kön och inte enbart friska vita kvinnor tillhörande svensk hög och medelklass.
  Jag vill förbjuda feminism eftersom feminism är cynisk, människoföraktande och tärande på resurser som istället bör satsas på gamla, sjuka och svaga i samhället!
  På gränsen till kriminell i mina ögon.

 39. @JD: Tycker det e fel att förbjuda åsikter. Men det borde räcka med det första du säger, att man ska granska feminismen. När de visas att de är lögner, kommer majoriteten att sluta tro på det. De som fortfarande gör det kommer det inte bli mycket av, de är extremister o förpassas till mörkret med andra, rasister, nazister, kommunister.

 40. Jag har med intresse läst de flesta kommentarerna här på tråden och det finns en hel del underlag för ett politiskt ställningstagande eller program för dem som kallar sig jämställdister.

  Någonstans i tråden finns en fråga om man inte skulle kunna skapa en kontrollfråga för de politiska partierna så att ställningstagande inför nästa års val underlättas.

  Jag skrev följande på min blogg alldeles nyss och jag menar att en ”kontrollfråga” skulle kunna baseras på följande text:

  ”Som nyfiken medborgare förstår jag att vi står inför en omvälvande omformning av de normer som de patriarkala strukturerna har pådyvlat folk och som i sin tur har åstadkommit den underordning av kvinnor som vi så brett kämpar för att få bort. Med vissa självutnämnda undantag lever vi män enligt en mansnorm som visat sig vara skadlig för samhället.

  Inom politiken, framförallt inom den del som omfattar samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, förefaller det finnas stark konsensus hur problem som rör kvinnors utsatthet ser ut. Man har identifierat orsakerna till den underordning kvinnor befinner sig i och den våldsutsatthet som blivit norm i dagens samhälle. Vi har enligt politikerna en mansnorm som spårat ur och lagt grunden till den våldtäktskultur som råder i riket. Att grovt våld mot kvinnor och våldtäktsfall har minskat enligt tillgänglig statistik påverkar inte detta omdöme.
  Härvidlag tror jag det finns en gemensam övertygelse i samband och orsak. Partier och departement matas med dubiösa forskningsresultat som inkluderar termer som patriarkat, könsmaktsordning och mansnorm.
  Nu uppstår den fråga som kan avgöra hur valresultatet kommer att utfalla.
  Den som påstår att dagens män måste förändra sig måste först peka ut männen om det inte är så att det gäller alla män. Alltså även dessa som kallar sig för feminister! Sedan måste dessa män få en diagnos vad som är bristen i deras beteende. Och slutligen måste det antagas ett konkret förslag hur en förändring av männen och borttagande av denna brist skall åstadkommas. Vilken tvångsmetod skall vidtagas för att inordna män i den nya ordningen? Hur skall vi konstruera den nya mannen?
  Om det varit 1976 och inte 2013 skulle retoriken kunna vara Pol Pots och Kmehr Rouge och platsen varit Kampuchea. Ytterligare en skillnad finns och det är att det då inte bara gällde män utan hela befolkningen.

  Och detta ställer alltså de borgerliga partierna sig bakom! Vänligen lämna en förklaring! Gudrun Schyman står redan på barrikaden jämte alla sina systrar och ropar att nu är det minsann dags, det har gått alldeles för långt och nu måste det göras något! Tycker Fredrik Reinfeldt och Alliansen likadant? Vad är det då som måste göras?”
  Ja, så enkelt skulle en fråga kunna formuleras. Eller hur?

 41. Allvarligt talat
  Vi skulle kunna göra en lista med en fem – tio frågor av typen
  ”Vad ska ert parti göra åt betygsdiskrimineringen av pojkar i skolan”,
  ”vill ni öppna mansjourer”,
  ”hur tänker ni stödja män vars för detta partners saboterar umgänget med deras barn”,
  ”vad tänker ni göra åt att vanligaste dödsorsaken bland män, 15-44, är självmord”
  sen mailar vi den till alla partierna och är öppna med att vi gör en kartläggning av alla inför valet för att alla män i Sverige ska få möjligheten att kunna göra ett val baserat på svaren. Feminismen har lyckats ta över alla partier genom att hävda att kvinnorna faktiskt är halva delen av väljarna så därför är deras frågor viktiga, nu är det dax att vi visar att männens frågor också är viktiga.

 42. @Bashflak:
  Visst! Frågan är enkel för den som bemödar sig att läsa texten. Den kan nämligen med underlag av vad som står i texten lyda, ”vad är det, konkret, som måste göras för att förändra mansnormen så att övergrepp mot kvinnor stoppas?”. Om man inte anger orsaken eller underlaget, om du så vill, så kan man bara förvänta sig att man får svar ungefär så här: ”Vi ansewr det viktigt och kommer att tillsätta/åtgärda/vidtaga flum, flum, flum”. Kom ihåg att en politikers svar kommer alltid att vara undvikande och mångtydigt. Då måste frågan, och bakomliggande orsaker visas desto klarare, så att den som läser svaret kan göra en bedömning av svarets relevans.

 43. @JonasBsson:
  De frågor som du räknar upp är ytterst relevanta och mycket viktiga. Självklart är det den typen av frågor som skall ställas och som vi kan kräva svar på. Samtidigt tycker jag att just dessa frågor gör det lätt för en politiker att slingra sig ur klämman och servera flum i hög potens.
  Jag vill inte påstå att min fråga är klokare eller visare, men med tanke på att det är vänstervänsterfeminismen som kräver mest förändring och alla riksdagspartierna förutom SD som hakar på av rädsla för att det är halva befolkningen de har att göra med, så är det mycket intressant att höra hur de skall förändra mansnormen och få män att följa en ny norm! En ny man alltså! Mycket nära ”skapandet av den nya människan” som varit alla kommunisters slutliga mål. Den av somliga fortfarande så hyllade Pol Pot lyckades nästan men fick samtidigt mörda 2 miljoner människor för sakens skull. Hur tänker dessa hatande ultravänsterfeminister och hur ställer sig de demokratiska partierna till denna implikation.
  Det anser jag vara en mycket relevant fråga.

 44. @JonasBsson
  Några ytterligare bidrag:

  ”Vad vill du och ditt parti göra åt den ojämställdhet som råder i arbetslivet, där dödsolycksfallen bland män varit konstant tio gånger fler än dödsolycksfallen för kvinnor sedan 1950-talet (även om de absoluta talen glädjande nog sjunkit från ca 400/år till ca 50/år)?”

  http://www.arbetarskydd.se/nyheter/olyckor/dodsolyckor/article3409144.ece

  ”Hur ser du och ditt parti på att 93 procent av de som tagits in i fängelse de senaste åren, har varit män, och att 97 procent av de livstidsdömda i våra fängelser är män? Menar du och ditt parti att detta är ett uttryck för mäns bristfällighet (biologiskt eller kulturellt), eller att det är samhället som brister i sin villighet och förmåga att skapa tillräckligt goda förutsättningar för män att göra mera positiva och kreativa livsval, än att gå in på den kriminella banan?”

  http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Fangelse/
  http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Livstidsdomda/

 45. @Jan E: ¨

  1. Gillar inte alls att du kallar Ingrid Carlqvist tokstolla. Jag har sett videon med hennes föreläsning i Danmark där hon summerade hur hon agerat och varför och det var inget tokigt alls i vad hon sade. Var det något som var tokigt var det hur hon inte fick fortsätta jobba på Villaliv för att hennes arbetsgivare trakasserades av hennes politiska fiender.

  2. På Aktivarum länkar jag till alla tänkbara bloggar som fokuserat på mansfrågor. En länk är för övrigt bara en länk – inte en okritisk lojalitetsförklaring.

 46. Som jämställdist har jag haft ett konsekvent budskap och det är att jämställdhet inte är eller skall vara en tävling i lidande mellan könen. Det enda en sådan tävling leder till är två förlorare.

 47. @Bengt Andersson:
  Jag tror inte att kommunistskräck och guilt by association är det bästa sättet att få politikerna att lyssna på oss utan jag tror på att skapa en öppen dialog där vi visar på feltänket med att försöka omprogrammera halva befolkningen och att de genom att alienera männen också skapar mycket av de problem vi ser idag.

 48. @JonasBsson:
  ”feltänket med att försöka omprogrammera halva befolkningen och att de genom att alienera männen också skapar mycket av de problem vi ser idag”

  Det är just detta som är min poäng, vad har man för konkreta planer för att ”förnya mannen”?

  För en som är uppväxt med kommunistskräck är det mycket svårt att bortse ifrån den vridning tillbaka i gamla spår som nu försiggår. Det har gått tjugo år sedan Sovjetunionen kollapsade och glömskan är så stor att det nu uppstår grupperingar som tillskriver sig epitetet kommunist och som hyllar Lenin. Hur kan okunnigheten bli så monumental?

  Vad du menar med Guilt by Associatin blir jag inte klar över men finns det så skall det bort!

 49. @Pether
  ”@JD: Tycker det e fel att förbjuda åsikter. Men det borde räcka med det första du säger,”

  Jag håller med dig till 100% att det är fel att förbjuda åsiktet men nu år det ju inte åsikter jag pratar om utan feminism!
  En rörelse där många av dess anhängare sysslar med förtal och mental utpressning mot dem som inte bekänner sig som feministet (tex Nyamko S
  http://m.expressen.se/kronikorer/niklas-orrenius/jamstalldhetsministern-som-inte-var-feminist/?partner=www)
  Feminism är också en grogrund för korruption (tex
  http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article148173.ece
  )
  Nej jag anser inte att feminism har något med jämställdhet att göra ellet att det bara handlar om åsiktet utan att det är en rörelse som uppmuntrar till moraliskt förfall och kriminalitet!!!

 50. @Bengt Andersson:
  Om det varit 1976 och inte 2013 skulle retoriken kunna vara Pol Pots och Kmehr Rouge och platsen varit Kampuchea.
  Den av somliga fortfarande så hyllade Pol Pot lyckades nästan men fick samtidigt mörda 2 miljoner människor för sakens skull. Hur tänker dessa hatande ultravänsterfeminister och hur ställer sig de demokratiska partierna till denna implikation.

  Men nu skiter vi i det och går vidare Smile

 51. Erik,
  En spade är en spade och en tokstolla är en tokstolla. IC är mer islamofob än Jimmie Åkesson och hela SD och under den anti-muslimska SION-konferensen i USA förra året sitter hon och jublar åt två engelska ärkerasister. Det är fullständigt obegripligt att du öht vill bli förknippad med henne. Sedan spelar det ingen roll om hon ev kan träffa rätt i några frågor som du jobbar med. Att länka till en sådan person sänker ditt anseende, det är ingen tvekan om det!

 52. @Jan E:

  Jag har nyligen besvarat den här sortens fråga på FZ och jag förstår inte varför den hela tiden kommer upp.

  Jag bedömer inte vad folk säger efter vilka de är. Jag bedömer vad folk säger efter vad de säger och vilka källor de har. Att du säger de två var ”ärkerasister” säger mig ingenting annat än att du vill slippa argumentera för att vad de sade var fel. Så här såg samma retoriska modell ut på FZ:

  ”Tog mig inte mer än 2-3 minuter för att se vilken sorts människor som står bakom genusdebatt. Pär Ström-are, anti-feminister och MRA-folk. Går ej att ta på allvar i nån sorts fråga.”

  Den ursprungliga iden kommer från Sovjet-intellektuella där man vägrade politiska debatter och istället betraktade oppositionella åsikter som tecken på psykisk sjukdom. Rasism var alltså inte en åsikt som skulle debatteras utan en sjuka som skulle botas – alternativt låsas in på dårhus.

  Behöver jag påpeka att det är exakt den inställning Maria Sveland och gänget hade i Norge fast där ville de inte bara låsa in rasister där ville de i praktiken låsa in oss (alla som inte är feministiska nog) också. Janne Josefsson hade såklart rätt från början när han påtalade det handlar om direkt antidemokratiska åsikter.

  Sedan respekterar jag varken överdriven religion (se filmen Religilous som hånar kristendom, islam, judendom, scientologi och mormoner) eller urspårad rasism så jag har svårt att förstå varför vissa lägger så enormt mycket tid på att försvara Islam (världens idag mest överdrivna religion) Tycker du Islam som system skapar vettiga länder?

  Saudiarabien, Yemen och Mauritanien har dödsstraff på homosexualitet. Kuwait tillåter homosexuella kvinnor men förbjuder homosexuella män. Iran har som enda land i världen upptäckt hur man får homosexuella att sluta födas (Nobelpriset väntar) Syrien är sönderskjutet, Somalia närmast ett enda stort flyktingläger och Jordaniens parlament vill ha kvar hedersmord.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3088828.stm

  Så innan vi fortsätter (om vi gör det, jag tycker könsfrågor är viktigare) kan du berätta vilket land dominerat av islam som du tycker förtjänar att försvaras mot Ingrid Carlqvist och elaka rasister.

  Jag avskyr rasism men att rasister har fel i rasism betyder inte de har fel i allting annat. Vi behöver inte bryta sönder Autobahn för att den skapades av rasister.

 53. @Jan E:

  Jag vill citera DNs Lena Andersson vid debatten ’PK om PK’ i våras, när hon vände sig till Ali Esbati och Åsa Linderborg och sa något i stil med:
  -Etiketter används ofta för att tysta [rasist, sexist, homofob etc], men jag vill veta vad de faktiskt har sagt.

  Ingrid Carlqvist jobbar för Tryckfrihetssällskapet, en organisation som verkar för att alla åsikter måste få komma till tals, i Voltaires anda. Hur kan någon vara motståndare till det och samtidigt kalla sig demokrat?

 54. @Erik:
  Intellektuellt armod och fattigdom kommer att drabba oss om vi inte tar mer hänsyn till vad som sägs än vem avsändaren är. Jag håller helt med dig Erik i denna fråga och har svårt för de som till varje pris måste visa sitt avståndstagande till personer och inte till åsikter. Populistiskt och givande inom vissa kotterier kanske men bland oss Pär Ström-are mm. inte särskilt givande.
  Jag deklarerar själv att jag för det mesta har rätt svårt för Ingrid Carlqvists åsikter men samtidigt tog hennes parti mot Professor Svensson som jag tyckte betedde sig som en obildad tölp! (Samma personkritik Big Smile där alltså.)
  By the way vad är FZ?

 55. @JD:
  Nu är du ute och cyklar. Man kan inte förbjuda feminism mer än man kan förbjuda sexism, rasism, kommunism, nazism eller någon annan -ism. Du kan inte ens förbjuda brottslighet. Alla dessa saker förekommer med eller utan förbud. Man skulle kunna förbjuda feministiska organisationer, möten, demonstrationer osv. Men hur skall man kunna göra det utan att göra våld på de demokratiska fri- och rättigheterna? Det vore precis lika illa som om feminister skulle få igenom förbud på jämställdister ”pga. deras kvinnohat”.
  Man är verkligen illa ute om man börjar förbjuda organisationer och rörelser istället för att slå ner på specifika brottsliga handlingar som begås i dessa rörelsers namn.
  Att själv få välja sammanslutningar och att organisera sig är en del av de mänskliga rättigheterna. Och de rättigheterna gör ingen skillnad på vad man företräder för -ism.

 56. @Ninni:

  Regeringsformen (1974:152) är landets mest fundamentala grundlag.Den beskriver fundamenten för hur landet ska styras. Den omnämner kanppt kön alls.

  Regeringsformen ändrades för några år sedan. Och det finns vad jag vet inget av detta trams i den. Denna utredning verkar ha avfärdats som oviktig.

  Teo

 57. @Per-Åke: Mycket bra synpunkt. Det svenska begreppet lika värde är lätt att missförstå för de som inte går tillbaka till den ursprungliga källan. Lika värdighet skulle ha varit en bättre översättning.

 58. @Bashflak:
  jfr. med t.ex. åsikter. Du kan inte förbjuda åsikter eftersom det inte finns något sätt att kontrollera eller hindra människor från att ha åsikter. Men man kan förbjuda dem att uttrycka sina åsikter.
  Det vore ju jättetevligt om man rätt och slätt bara kunde förbjuda brottslighet, då vore ju allt frid och fröjd och alla problem ur världen.

 59. @Dolf
  Jämställdismen kämpar mot den korruption och den olagliga diskriminering som ingår i det som idag kallas feminism.
  Därmed är inte feminism bara en ideologi som förenar ett antal människor med liknande åsikter utan feminism kan även ses som ett medel och verktyg för att bryta mot lagar.

 60. @JD:
  en bil kan också vara ett medel och verktyg för att bryta mot en lag. Skall du förbjuda bilar?
  Och hur menar du att man rent praktiskt skulle genomföra ett förbud mot feminism?

 61. Om man kör en bil på ett hänsynslöst sätt som medför fara för andra människor så får man körkortet indraget! På samma sätt har feminismen missbrukat sin rätt att driva jämställdhetsfrågor eftersom man gör det på ett hänsynslöst sätt som medför att enskilda individer (män) far illa.
  Att utöva feminism med jämställdhetsargument som täckmantel för att generera inflytande och makt för några enstaka personer som ingår i olika nätverk är otillbörligt utnyttjande av offentliga resurser många gånger eftersom det är vi skattebetalare som står för kalaset.
  Medveten diakriminering är olagligt men då det sker utifrån feminism så ser lagen mellan fingrarna.

 62. @Dolf
  Feminism är en form av diskriminering vilket feminister själva erkänner men ursäktar med att det nu är kvinnornas tur etc.

  Diskriminering är ju redan förbjudet enligt lag så några nya lagar behövs inte för att förbjuda feminism.

 63. @JD:
  Precis. Du kan ju t.ex. dra in körkortet för någon som kör för fort. Men du kan inte dra in körkortet för någon som anser att vi borde slopa hastighetsbegränsningar. Det krävs att man gör något som är mot lagen. Att man ideologiskt är mot lagen eller att man har värderingar som är i konflikt med värdegrunden som lagen vilar på är i sig inte anledning till förbud.
  Vad mer för grupperingar vill du förbjuda på samma manér? Politiska partier, motorcykelklubbar, religiösa samfund, sporter …?
  Om jag resonerade på det viset skulle V och MP bli de första som förbjöds,de flesta journalister skulle få yrkesförbud, genusneutrala barnböcker hamna på bokbål, inseminering förbjudas och prideparader vara ett minne blott.

 64. @Dolf
  Nej det går ju imte förbjuda människor från att gå omkring och kalla sig för feminister.
  Dit jag vill komma är att brott som tex korruption och diskriminering idag är möjliga då de görs under feministiskt flagg.
  Organiserad feminism skulle kunna definieras som förberedelse för brott och det är olagligt!

 65. Läste jag rätt? Någon här tror att Tryckfrihetsskapet har med tryckfrihet att göra. Inget kan vara mer fel. Ingrid Carlqvists sällskap är en sammanslutning för konspirationsteoretiker och starkt antimuslimsk. Är det så viktigt att försvara det sällskapet för att de också har antifeminism på programmet? Läs vad t ex Annika Hamrud o Kaj Schuler skriver om det. Googla, kan inte länka enär jag skriver på en smartphone.
  Om någon tycker att jag hamnat utanför ämnet, så vill jag bara säga att det är viktigt för mig att få info om de personer som skriver på denna blogg eftersom jag tycker att genusdebatt är viktigt. Och Eriks försvar av IC ger jag inte mkt för.

 66. @JD:
  problemet när du säger ”förbjud feminism” är att ”feminism” är en generalisering och varken är homogen eller klart och distinktivt definierad. Du stöter på samma problem i alla fall där du vill inskränka gruppers verksamhet.
  Om diskriminering och korruption är möjliga under feministisk flagg, så ligger problemet till det utanför feminismen i sig. Då ligger problemet i lagstiftningen eller tillämpningen av den samma. Lösningen är inte att förbjuda feminismen, utan att se till att lagstiftningen och tillämpningen av den fixas till så att de inte har frikort för sådant som betraktas som brottsligt i andra sammanhang.

 67. @Jan E:
  Varför är det så avgörande vem som säger det som sägs? Även om Hitler, Himmler och Goebbels själva påstod att 2+2=4 så skulle jag säga att på den punkten är jag överens med Hitler, Himmler och Goebbels. Det betyder inte att jag är överens med dem i deras behandling av oliktänkande eller när det gäller etnicitet.
  Det är att hårdra det, jag ska inte förringa att vem som säger något har en viss betydelse för analysen av det sagda. Men en idé blir inte fel bara för att det är fel person som för fram den. Och alltför stor vikt läggs många gånger vid vem budbäraren är. Ibland blir det rent löjligt, som när man i politiska sammanhang t.ex. röstar emot förslag inte på grund av att de är dåliga utan för att det var SD som lade fram det.
  Varför ska det vara så jädrans svårt att gå på sakfrågor?

 68. @Jan E:

  Motståndare mot jämställdhet brukar försöka klumpa ihop oss med kontroversiella individer och ideologier för att så split och få oss att ta avstånd för varandra istället för att vara eniga i de frågorna som är viktiga och förenar oss. Varför beter du dig som dem?

 69. @ Jan E

  Vad är det som gör dig så fruktansvärt upprörd med Tryckfrihetssällskapet och Ingrid Carlqvist? Nu när jag på din uppmaning tittat närmare på vad jag finner hos dem (främst den danska grenen), så ser jag frän kritik av tillämpningen av islam, en av världens största religioner med alla sina anspråk, jag läser kritik av svensk invandringspolitik och jag tar del av en hel del material om hur individer behandlats illa av staten.

  Det jag däremot inte finner är hets mot folkgrupp (med reservationen att jag inte hinner läsa allt) eller t.ex. hot mot individer eller kollektiv, dvs. sådant som antagligen skulle få mig att reagera som du.

  I mina ögon är det fullt legitimt att rikta kritik mot vilken som helst politisk uppfattning eller religion, eftersom dessa i grunden måste ses som individens egna val (även om jag är medveten om komplikationerna). Däremot är jag betydligt försiktigare med kritik mot grupper som man inte är medlem av genom eget val, som t.ex. på basen av hudfärg. Vi som kritiserar en viss politisk ideologi ska se till att inte kräva att andra som kritiserar religiösa eller politiska föreställningar ska tystas.

  För säkerhets skull vill jag tillägga att man för min del gärna får kritisera liberalismen, som jag är anhängare av. Jag anser dock det vara min rätt att ge svar på tal. Denna rätt gäller f.ö. även t.ex. marxister, scientologer, mormoner, svensknationalister, socialdemokrater och kristna. Liksom förstås också muslimer: de är ca. en miljard till antalet och skäligen finns det bland dem en uppsjö intelligenta individer som kan föra sin egen talan mot t.ex. just Tryckfrihetssällskapet om de skulle anse det vara nödvändigt.

 70. Ja tänk alla dessa filosofer som inte endast tänkt briljanta tankar utan även framfört idiotiska/vidriga ideer (enligt mitt tycke) om man skulle tänka som Jan E föreslår och inte sorterade bland orden skulle det bli 0% kvar att läsa helst om det är flera som ska bestämma vad som är fel i dessa verk.