Gästinlägg: Dags att ta mäns problem på allvar
avatar

GD fick plötsligt in en förfrågan från en för oss tidigare okänd skribent, Paulina Olga Björn, om vi var intresserade av att publicera en artikel som hon haft svårigheter med att få publicerad på annat håll. Och eftersom den är både välskriven och helt i linje med vad GD handlar om, var så goda:

Både svensk och internationell forskning visar att våldet inom ramarna för familjelivet är mer utbrett än att endast bestå av mäns våld mot kvinnor. Det vill säga, män blir också drabbade av våld, såväl psykisk som fysisk.

Kvinna örfilar man

Män svarar för 70 procent av alla självmord i Sverige. Dubbelt så många män som kvinnor lever i hemlöshet. Män är de stora förlorarna i vårdnadstvister. Dödsfall på arbetsplatsen samt arbetsskador drabbar främst män. Arbetslösheten minskar bland kvinnor men ökar bland män. Män utgör endast en tredjedel av eleverna på landets högskolor idag.

Det här är konkreta exempel på hur statistiken ser ut när vi tittar på den utifrån ett könsperspektiv. Det är dystra siffror för den manliga delen av populationen, inget annat kan sägas om den saken. Exemplen ovan är heller ingenting nytt under solen, vi har fått dessa fakta serverade förr. Ändå är det kusligt tyst kring dessa samhällsproblem, problem som kommer i skymundan, mycket på grund av den allt mer radikala och högljudda feminismen. Feminism, får vi höra förutsätter allas lika värde, att vi ska ha samma rättigheter som skyldigheter som kvinna och man. Men är feminism verkligen för män också? Bilden av feminism som framhävs varje gång vi sätter på radion, öppnar dags- eller kvällspressen, eller överhuvudtaget tar del av svensk media säger oss någonting annat. Den bild vi serveras är att kvinnor är offer, män är förövare. Dag in och dag ut predikas detta mantra. Patriarkatet är inte längre bara en teori, det har blivit till en sanning som har anammats av makthavarna, det vill säga politiker och journalister. I ett patriarkalt samhälle är det männen som styr och ställer. Män är överordnade, kvinnor underordnade. Med andra ord, män kan inte vara offer.

man gräver i sopcontainer

Statistiken säger oss dock någonting annat, och det är dags att vi börjar tar den på allvar. Punktinsatser för att stärka och hjälpa kvinnor som är i behov av det, finns på många håll i det svenska samhället. Hjälp som riktas specifikt till män hör vi sällan talas om. Men det finns, i form av mansjourer runt om i landet samt andra ideella föreningar som jobbar för att hjälpa män. De är inte många men drivs ofta av eldsjälar som själva kantats med många motgångar och svårigheter i livet och som vill hjälpa andra män som kanske har liknande problem. Män som söker sig till mansjourer gör det av olika anledningar. En del kantas med missbruk av olika slag, en del lider av depression, vissa kommer på uppmaning av sin partner för att förhållandet inte fungerar som det borde, andra kommer på grund av sin partner som är aggressiv och maktutövande, en del kommer för att de helt enkelt inte vill leva längre, medan andra söker sig till mansjourer då de tappat förtroendet för den allmänna vården och socialtjänsten. Många tar kontakt med mansjourer för ett specifikt problem men efter många samtal kommer en massa annat upp till ytan. Historierna är olika men med en gemensam nämnare. De är män som behöver någon som lyssnar och förstår, som förstår på riktigt och hjälper dem till självinsikt om att det går att förändra sitt liv. Inte sällan kommer även kvinnor i kontakt med mansjourer, speciellt när ett förhållande är destruktivt och det finns barn med i bilden. I de flesta fall handlar det om att få ett värdigt avslut på det trassliga förhållandet utan att barnen tar allt för stor skada. På mansjourer ställs inga diagnoser, eller teorier om varför saker och ting är, offer och förövare pekas inte ut. Här utgår man helt enkelt från den personliga resan, inte några könsstrukturer.

slaktTyvärr lever många mansjourer på osäker grund med stor ovisshet kring det ekonomiska stödet. Vissa får bidrag från sin kommun, andra inte. I många fall möts mansjourer av fientligt inställda beslutsfattare. Personer som har en förutfattad mening om att män inte behöver någon hjälp, i alla fall inte på samma villkor som kvinnor. Att överhuvudtaget satsa nationellt på mäns problem har länge varit tabubelagt. I Evin Rubars prisbelönta dokumentär från 2005, Könskriget, framkom det hur modeller för behandling av våldsamma män möttes med stor skepsis. Vid rodret satt dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winberg som hade anammat könsmaktsordningen och såg allt våld som riktades mot kvinnor som en maktfaktor och ingenting annat. Män kunde med andra ord inte hjälpas att sluta slå.

Utifrån mansjourernas perspektiv utgör våldet endast en liten del av alla de problem män söker sig dit för, men exemplet ovan visar den riktning Sveriges dåvarande S-ledda regering tog i jämställdhetens namn. Män skulle ses som överordnade, kvinnor underordnade.

ängel och demonMen om vi verkligen strävar efter ett jämställt och välmående samhälle, behöver vi börja se människor som individer och kunna erbjuda både män och kvinnor den hjälp de behöver, detta genom att lägga undan könsmaktsordningsteorin, sluta se världen som svart och vit där män skuldbeläggs för allt ont och kvinnor minimeras till offer som inte har något inflytande över sitt eget liv. Ingen vinner på detta meningslösa könskrig, det finns bara förlorare på båda sidorna. Det är dags att börja ta mansjourernas viktiga arbete samt andra ideella föreningar som jobbar med att hjälpa män, på allvar och kräva som de skattebetalare vi är, att mansjourer ska få ekonomiskt stöd för att kunna nå ut till fler män som är i behov av hjälp. Vi måste även börja förändra vår attityd gentemot mäns problem.

Sist men inte minst efterlyses yttrandefriheten, som än så länge utgör en av pelarna i våra grundlagar. Representanter för mansjourer jobbar ständigt i motvind och måste allt jämt stå i försvar för sitt viktiga arbete, gång på gång förklara att de gör skillnad. Många gånger räddar de liv. Men för de fram kritiken och frustrationen om hur de blir bemötta av beslutsfattarna, riskerar de att lämnas vind för våg.

Paulina Olga Björn

Kommentarer

Gästinlägg: Dags att ta mäns problem på allvar — 23 kommentarer

 1. Finns det någon lista på dessa mansjourer och någon information om de faktiskt har verksamhet för att hjälpa män eller om de bara inriktar sig på att ”hjälpa männen sluta slå”?

 2. Väl skrivet! Hoppas på fler inlägg från dig. Smile

  Det här tycker jag var extra intressant:

  Inte sällan kommer även kvinnor i kontakt med mansjourer, speciellt när ett förhållande är destruktivt och det finns barn med i bilden. I de flesta fall handlar det om att få ett värdigt avslut på det trassliga förhållandet utan att barnen tar allt för stor skada. På mansjourer ställs inga diagnoser, eller teorier om varför saker och ting är, offer och förövare pekas inte ut. Här utgår man helt enkelt från den personliga resan, inte några könsstrukturer.

  Jag är i och för sig inte så förvånad, men ändå väldigt glad att höra att det faktiskt fungerar så i praktiken.

 3. Jonas. I västerbotten finns bland annat mansmottagningen som är riktat för just män som har problem med sin aggresivitet. Mansjouren däremot vänder sig till män men även kvinnor som har olika sorts problem. Men det funkar nog väldigt olika i olika kommuner. Men den bilden jag har fått av olika mansjourer är just att hjälpa män som inte mår bra av en massa olika anledningar.

 4. @Paulina Olga Björn:
  Du får ursäkt om jag kanske låter lite ”illa” i min kommentar men det börjar bli för många gånger som hoppet tänts att det äntligen skulle finnas någon som faktiskt ville hjälpa även män, för att sen mötas av texter som den här:
  Män som söker hjälp för våldsamhet och aggressivitet är den näst största klientgruppen på Manscentrum. Offren för deras våldshandlingar är oftast närstående kvinnor och i några fall barn. Våld mot personer utanför familjen förekommer också. Målsättningen med behandlingen är att mannen skall klara av att låta bli våld oavsett vilka situationer eller provokationer han tycker sig vara utsatt för.

  Jag hoppas att eran mansjour har ett mer neutralt ingångsvärde, men i så fall tror jag tyvärr att ni är rätt ensamma.

 5. @Jonas Bsson: Tycker din kommentar är fullt förståelig. Egentligen kan jag bara uttala mig kring den mansjouren jag själv är engagerad i här i Västerbotten och här ligger fokus på att hjälpa män som aktivt söker sig till mansjouren. Många har kommit till det stadiet att de funderar på att ta sina liv, lider av missbruk av olika typ, är i en vårdnadstvist mm. Mansjouren Västerbotten bjuder in till enskilda samtal samt samtal i grupp. Mansmottagningen däremot tar hand om män som brukar våld och dit slussas männen via socialtjänsten bland annat

 6. Patriarkatet vilket enligt feminister alltid styrt,då får vi alltså tacka patriarkatet för människans utveckling från att plocka loppor från varandra till att sätta fotspår på månen.
  Men nu tror jag att den förenklade bilden inte stämmer utan att människans utveckling beror på att vi män och kvinnor blivit designade lite olika,med våra svagheter och styrkor där vårat samarbete gjort oss framgångsrika dvs våra olikheter i samarbete har lett oss fram till var vi nu står,där vi kompenserat den andres svaghet med den egna styrkan kvinna som man hand i hand.
  Men nu tror vår feministiska regering och resten av feminist Sverige att ett könskrig dvs att samarbetet mellan män och kvinnor ska brytas och att hat mellan oss ska ge Sverige framgång,man kan då fråga sig om ett samhälle som uppmuntrar och premierar hat är ett samhälle vi vill ha.
  Ett samhälle som endast lyssnar och ser halva befolkningens problem och tillkortakommande kommer aldrig bli ett hållbart samhälle långsiktigt och heller inte bli framgångsrikt,man kan säga att det demokratiska samhället svikit sin plikt av att lyssna och se varje individ som just individ där man istället ser individen tillhörande ett kollektiv och beroende på detta är värd hjälp eller inte dvs en inbyggd diskriminering.
  Varje man som utsatts för relationsvåld och inte blivit hjälpt av samhället kommer börja hysa förakt för samhällets hyckleri men inte bara han utan även hans vänner kommer bli varse detta och börja känna förakt mot samhället.Detta sprider sig som ringar på vattnet och det kommer inte minska hur mycket feminister än önskar sig det utan öka.
  För det är ju så med lögner att dom är likt en ballong som man under en tid kan blåsa upp så att den tar allt mer plats,men till slut så spricker den desto mer man blåser in.

 7. ”I Evin Rubars prisbelönta dokumentär från 2005, Könskriget, framkom det hur modeller för behandling av våldsamma män möttes med stor skepsis.”

  Här är en teori.

  Det partnervåld som sas är aktuellt på kvinnojourer är det 10-20% ”sjuka” partnervåldetvåldet (bara en mkt liten del av de kvinnor som har erfarenhet av episodiskt partnervåld söker sig kvinnojourer).

  Det handlar alltså inte om ”vanliga män” (eller kvinnor).Och om det ”sjuka” partnervåldet (det som det rapporteras om i media) kan man i en motion av Hillevi Larssons (S) läsa:

  ”Enligt Robert D Hare, en av världens ledande experter på psykopati, är så mycket som hälften av alla kvinnomisshandlare i själva verket psykopater.

  Det ligger både i den utsatta kvinnans och samhällets intresse att upptäcka psykopaterna bland kvinnomisshandlarna och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Orsaken är att vård och behandling av psykopater inte har någon effekt och att psykopater saknar förmåga att känna rädsla och därför inte avskräcks av hotande fängelsestraff.”

  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Diagnosen-psykopati_GR02Ju393/?text=true

 8. @MK:
  Om statistiken stämmer så är ”klientgrupperna” misshandlare/misshandlade lika stora.

 9. @Jonas Bsson: En förklaring skulle kunna vara att bidragen till mansjourerna är villkorade. Mansjourerna beviljas bara bidrag om de kan presentera en trovärdig handlingsplan hur de skall hjälpa våldsamma män.

 10. Mycket intressant läsning men varför in i he***e dyker en Nazist-marsch upp när man vill dela på facebook? Känns ganska okonstruktivt att ha den ”thumbnailen” om man vill att folk faktiskt ska läsa.

 11. Nåja, jag delade i alla fall, om man copy-pastar länken istället för trycka share kan man åtminstone välja bort fotot. Men helt seriöst?! Vill ni bli tagna på allvar och att folk faktiskt läser när man delar så känns det inte givande att ha provocerande ”thumb-nails”

 12. @Paulina Olga Björn: En viktig vinkling i dagens Sverige som klär sig från topp till tå i det nya modet rosa. Har t.o.m fått en delning från en inbiten vänster-feminist på min friendslist. Hon kommer att få det hett om öronen i sina kretsar stackarn Smile Men det bevisar åtminstone att konsensan (stava!) i artikeln når fram. Kudos till dig.

 13. @Björn: Fått en delning från en inbiten vänster feminist?! det va som! Har inte fått en enda delning ens av mina vänner.. inbitna vänster feminister…

 14. @Björn:

  Mycket intressant läsning men varför in i he***e dyker en Nazist-marsch upp när man vill dela på facebook? Känns ganska okonstruktivt att ha den “thumbnailen” om man vill att folk faktiskt ska läsa.

  Fast när man lägger in en länk inifrån FB, så brukar man i alla fall få välja thumbnail. Varför FB väljer ut nazistmarschen kan man ju fråga sig.

  Bilden är ju från detta inlägg, och syftet var uppenbart inte att hylla nazismen, utan att illustrera hur en feministisk affisch lånade bildspråk från den totalitära sidan.

 15. @Björn, @Paulina Olga Björn & @Ulf T:
  Jag är ganska säker på att det är plugginen för autopostning som har lagt in bilden. Jag hade för mig att den att den skulle ta ”featured image” om en sådan finns (vilket det gör för inlägget), men den väljer tydligen en slumpmässigt, vilket är rätt korkat när det faktiskt finns en featured image, och flera andra bilder i inlägget. Så, jag får kolla vad man kan göra åt det.
  Hur som helst, det är givetvis ingen som har suttit och valt den bilden för det här inlägget.

 16. Pingback: Gästinlägg: Till alla män | Genusdebatten