Frågestund med Warren Farrell
avatar

Warren Farrell är en av jämställdhetsdebattens mest intressanta och respekterade aktörer. En gång (under 3 år) ordförande för NOW New York, har Farrell mer och mer börjat röra sig mot mansfrågor. Detta har lett till att han fått en hel del kritik från feminister, men samtidigt beskriver han hur många kvinnor sagt till honom hur de känner sig mer hjälpta av honom än när han bara talade om kvinnofrågor. Detta är en viktig del av Farrell’s budskap: Han har aldrig lämnat kvinnofrågorna – bara konstaterat att de inte kan lösas i ett vacuum.

Nyligen bjöds Farrell in till Toronto för att tala om pojkars problem i skolan. Detta ledde till högljudda protester från feministiska grupper, och föreläsningen försenades påtagligt, då åhörare hindrades från att komma in i lokalen. Arrangörens beskrivning av händelserna kan läsas på deras hemsida:

Now in an ironic way the controversy generated a huge amount of benefit to the Canadian Association for Equality. Our membership has grown exponentially, we are now on the radar of the nation’s mainstream media,  and we have much greater public interest and awareness.

På samma sida finns en länk till Warren Farrell’s tal. På sätt och vis blev det ännu bättre än planerat, då Farrell höll en improviserad frågestund i en halvtimme. Därmed blev det en utmärkt introduktion till Warren Farrell. Titta gärna på den, och bedöm själva om detta är en man som förmedlar kvinnohat.

YouTube Preview Image

Kommentarer

Frågestund med Warren Farrell — 5 kommentarer

  1. Utmärkt uppföljning Ulf. Det är det här som blir så bra med genusdebatten. Någon tar upp ett ämne sedan är det många fler som bevakar ämnet och de kan sätta sin personliga prägel och uppmärksamma nya saker.

  2. Pingback: Män och “work/life balance” « Genusdebatten

  3. Pingback: Nya feministiska attacker på University of Toronto inför misandri-föreläsningen?? | Genusdebatten

  4. Pingback: Feminister saboterar föreläsning på Toronto Universitet | Genusdebatten