Feministisk retorik signerad Malin Michea (1 av 2)
avatar

Det här inlägget började med att bloggaren Toklandet under rubriken ”Vad feminister tror är mansrollen” uppmärksammade ett antal tweets från Sourze-redaktören Malin Michea. som bland annat hävdade mansrollen inkluderar ”mannen skall ta alla chanser till sex” och kritiserade den ”jaktmentalitet” mannen enligt henne fostras in i. (Tweetsen kan ses i länken)

”Här sitter vuxna, utbildade? människor och säger sånt här och verkligen tror på det också… En av dem är tydligen utbildad pedagog också… Ja så här kan feminister se på vad som är en mansroll, de anser att en mansroll styrs av vad en extremt liten majoritet(vetefanvadjagtänktepådär) minoritet tycker och gör!”

Här kunde debatten som så ofta ha slutat med att ett antal feminister sitter bland andra feminister och får medhåll oavsett vad de säger eftersom vi pratar om feminister som bara pratar med andra feminister men den driftige MiT (Medborgare i Toklandet) hamnade så småningom i en fullskalig debatt med Malin Michea – på Twitter med ämnen som mansroll, strukturer, våldtäkter etc.

Därför får ni här en exklusiv bild både av hur dessa interna debatter (som vanligen enbart feminister deltar i) ser ut, samt en unik bild av problemen med hur man lärt sig att uttrycka sig (källor framgår inte men av erfarenhet vet vi feminister fått många av dessa ideer (dvs regler) av skolorna) Eftersom Twitter ger en usel överblick så börjar jag med att citera hela debatten DEL 2 kommer att bestå av analys och mina egna kommentarer. (Rena stycken kommer från Malin Michea, stycken som börjar med bindestreck kommer från Medborgare i Toklandet)

Mansrollen” är hur som helst inte samma sak som ”vad alla män gör/är

– Mansroll är vad de flesta män gör

Inte enligt min definition. Den är något som män generellt agerar efter i mer eller mindre utsträckning.

– Så du menar att män generellt vill i princip våldta en tjej? Du måste skämta

Absolut inte. Våldtäkt kan däremot bli en konsekvens av mansrollen när en man (mkt få) blir som mest destruktiv.

– Varför ingår det inte i kvinnorollen att vara hora? En mycket liten andel kvinnor är ju det

Jag har inte sagt att det ingår i mansrollen att vara våldtäktsman så din jämförelse haltar rejält.

– Men dina tweets säger en anna sak ju. Har för övrigt lagt in länk till din krönika

Jo men, häng med på detta nu: Det ingår inte i mansrollen att – våldta. Däremot ingår beteenden som kan driva män som redan ÄR potentiella våldtäktsmän att våldta. Förstå du skillnaden? Och eftersom det tyvärr finns män(niskor) därute som är kapabla att drivas över den gränsen, ser jag mansrollen som destruktiv.

– Jag tror inte du riktigt inser hur sådana texter kan uppfattas eftersom de vanliga ryggdunkarna inte säger något annat

Hehe, tro mig, jag får en storm av arga mail och kommentarer varje gång så jag är väl medveten om det.

– Haha, det betvivlar jag inte! Men det som jag skrev är vad jag såg och uppfattade det, och ser alldeles för mycket av idag

Jag uppfattade det som att du såg iaf mina tweets som ngt slags attack mot männen som kollektiv, har du ändrat uppfattning?

– Nej för du anser att vad ca 1% av vad männen gör är den manliga normen men däremot är det alltid bättre att få mer info

Neeej, inte ”norm”. Det hade ju betytt att alla gjorde det. I normen ingår däremot idén om att män alltid ska vilja ha sex vilket blir farligt för gränslösa män som vill känna sig manliga till varje pris, och ”skaffar sig” sex med våld eller tvång.

– Men återigen, de du pratar om nu är ett mycket litet antal som INTE lever efter någon mansroll utan går utanför den

Ja, men fram till den gränsen pushas de av mansrollen/samhället. Att gå ÖVER den är däremot på eget initiativ.

– Men kan vi vara överens om att mansrollen är det som den stora majoriteten av män gör/vill göra?

Det är en på tok för enkel definition så nej, det kan vi inte. Tyvärr, för det hade ju varit kul att enas om något!

– Är det? Vad ska det annars vara? I så fall så ingår i kvinnorollen det som väldigt få kvinnor gör?

Vissa saker som väldigt få kvinnor gör grundar sig i kvinnorollen, absolut. ”Ingår” inte, men är en konsekvens av.

– Så kan jag säga att det är kvinnorollen som spökar när man pratar om kvinnliga prostituerade?

På sätt och vis kan det vara så. Men precis som med våldtäkt så är könsrollerna inte en heltäckande förklaring utan en faktor.

– Så nästa gång när du skriver en krönika om t ex prostitution så kommer du att nämna det som kvinnorollen?

Om jag skrev en krönika om prostitution skulle jag definitivt ta upp genusperspektivet/könsroller, ja.

– Inte genusperspektivet eller könsroller utan specifikt kvinnorollen

Men allt hänger ju ihop. Du verkar tycka att ”ta upp ett perspektiv” = ”lägga skuld på”. Så funkar det inte.

– Och sen kan en struktur inte få någon att göra någonting, struktur kan ses först efter handling

Klart den kan. Struktur både följer och skapar handlingar. Vi agerar inte i socialt vakuum.

– Nej, struktur är resultat av handlingar och inget annat. Så länge vi inte pratar om fasta som t ex byggnader

Strukturer är t.ex. normer, traditioner, mönster, trender – du tror inte på något av detta?

– Strukturer har ingen vilja, människor har. Struktur kan inte vara en förklaring

Ingen ”vilja” som i ett medvetande, men riktningar och strömningar som påverkar våra handlingar finns absolut.

– Så du anser att strukturer är förklaringar?

De kan förklara väldigt mycket.

– Och jag säger att en struktur inte kan förklara något alls utan bara beskriva något som redan skett

Jag har jättesvårt att förstå det perspektivet men vill gärna veta mer om hur du tänker, så jag tycker vi fortsätter den här diskussionen vid tillfälle

Det här inlägget delade jag upp i två eftersom mina analays och mina kommentarer kommer att motiveras med citat och de citaten hade lätt blivit ihopblandade med twitter-citatetn. Nu kommer del 2 att svara på saker som påstods i del 1.

Kommentarer

Feministisk retorik signerad Malin Michea (1 av 2) — 22 kommentarer

 1. Intressant!
  Jag tror att det hon liksom många mansforskare/feminister vill hävda i sina förklaringsmodeller är att manlighet är en sjukdom och våldtäkt dess symptom. Symptom som visar sig i unika enskilda fall men ändå alltid ligger latent och redo att poppa upp som fula variga utslag av mänskligheten.
  Ungefär där har man satt nivån för vidare diskussioner och att då som man hävda något annat, dessutom i egen sak, ses inte som trovärdigt!

 2. JD: Det enda vi kan vara säkra på är att de inte vill tillåta några andra att definiera strukturer och avgöra vad som är centrum/normalt och vad som är periferi/extremism.

  Detta är det ständiga problemet med relativism och det kan bara lösas genom tillfälligheter, högljuddhet, våld och makt/popularitet men inte genom andra metoder eftersom det inte finns något objektivt korrekt svar och någon erkänd auktoritet eller erkänd och upprepbar metod.

 3. Vill bara säga att det startade lite tidigare, men det var nog inte så viktiga grejer innan dess kanske. Vill också säga att hennes krönika i Sourze inte ens var skriven när jag skrev mitt inlägg utan jag gick enbart på twittergrejerna.

 4. Så då ingår det i kvinnorollen att döda små barn att dom pushas fram av kvinnorollen/samhället till detta men att gå över den gränsen är ett eget initiativ

 5. @MiT:

  Precis, det är därför som jag inte tagit upp den krönikan ännu heller. För i den här twittertråden förklarar hon huvudorsakerna varför hon har de åsikter hon har och det är hennes orsaker och ursäkter som jag kommer att analysera och kommentera (de påverkar i sin tur dramatiskt läsningen av krönikan)

  …eller rättare sagt som jag har analyserat och delvis kommenterat. Det finns redan ett utkast för DEL 2 det är bara inte riktigt klart ännu. Jag delade upp i två delar eftersom det är bra att redan ha läst debatten innan man läser DEL2.

 6. Apropos det där med huruvida strukturer är konsekvens eller orsak, tar ju Bo Rothstein upp det som grundläggande kritik mot idén om Könsmaktsordningen. I Den moderna könsmaktsordningens grundbult skriver han:

  Utmärkande för de flesta förklaringarna är att de strukturella, dvs att det finns ekonomiska, politiska eller kulturella strukturer i den etablerade samhällsordningen som systematiskt gynnar män och missgynnar kvinnor. Eller annorlunda uttryckt, i samhällets ekonomiska, politiska och kulturella sfärer etableras ett strukturellt mönster av formella och informella regler s om fungerar på ett sådant sätt att de var och en för sig eller gemensamt återskapar den rådande könsmaktsordningen.

  Denna slags struktur-funktionalistiska förklaringar har emellertid sedan början av 1980-talet utsatts för en närmast förödande vetenskapsteoretisk kritik.

  Huvudinvändning har följt följande logik. Samhälleliga strukturer skapas och reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar därför att ingen formell eller informell regel eller systematisk ordning i samhället kan existera utan att de enskilda individerna agerar för att reproducera dessa. Därmed kan inte strukturförklaringar existera frikopplade från aktörsförklaringar, utan strukturförklaringar måste kombineras med en förklaring av vilka de sociala mekanismer är som förmår individerna att handla i enlighet med strukturernas krav och därmed reproducera dem (Hedström & Swedberg 1998; Rundqvist 1998).

  De flesta strukturförklaringar, vare sig de avser det patriarkala förtrycket eller andra slags förtryck, bygger inte på en sådan metodologisk individualism utan istället på en funktionalistisk idé som bortser från de reellt agerande aktörernas motiv och intressen och de saknar därmed ett fundament på aktörsnivån som gör det möjligt att förstå och förklara varför aktörerna reproducerar de strukturella förhållandena de ingår i. Utgångspunkten måste istället vara att det är medvetet handlande män och kvinnor som agerar och som, om vi skall tro kvinnomaktsutredningen, reproducerar en maktstruktur som kvinnor som kollektiv inte har något intresse av att reproducera. Vad som framförallt invänts mot de strukturella förklaringarna är den avsaknad av en analys av vilka mekanismer det är som förmår eller tvingar de enskilda aktörerna att handla på ett sådant sätt att strukturella förhållanden som inte ligger i deras intresse likväl reproduceras. Att en viss samhällsfunktion X (arbetsfördelningen i parförhållanden) existerar därför att den gynnar ett strukturellt förhållande … (könsmaktsordningen) kan i sig inte förklara varför de individer A+B som faktiskt skapar denna funktion X agerar som de gör. Det saknas med andra ord en analys av hur återkopplingen till aktörsnivån sker i denna slags förklaringar (Elster l983).

 7. Ulf T: Jag håller med om att det finns strukturer. Jag håller däremot inte med om att de har något förklaringsvärde. Strukturer är bara de mönster av korrelation och/eller kausalitet vi tycker oss se mellan enskildheterna. Om någon gör större anspråk än så, är denne en idiot.

 8. @Ulf T:

  Faktum är att jag först hade tänkt inkludera just den där texten i DEL 2 men jag insåg sedan att det inte behövs eftersom ”Logisk konsekvensanalys” ger en ännu mer avslöjande bild av problemen. Och nu när jag publicerat Del 2 vet ni att ”Logisk konsekvensanalys” är att undersöka vilket samhälle vi får om vi verkligen använder den regeln fullt ut.

 9. Hade inte räknat med en sådan livlig debatt på bloggen! Måste ändå säga att Malin Michea sköter det snyggt som inte bara skriver en sak och sen drar utan verkligen tar sig tid att läsa, svara och diskutera. Det vanliga är ju att sånt händer lika ofta som 29 februari inträffar.

 10. Det centrala i detta var följande ansats

  ”Jo men, häng med på detta nu: Det ingår inte i mansrollen att – våldta. Däremot ingår beteenden som kan driva män som redan ÄR potentiella våldtäktsmän att våldta. Förstå du skillnaden? Och eftersom det tyvärr finns män(niskor) därute som är kapabla att drivas över den gränsen, ser jag mansrollen som destruktiv.”

  ’Däremot ingår beteenden som kan driva män som redan ÄR potentiella våldtäktsmän att våldta.’

  Det är en otroligt påstående. Jag skulle vilja se den logiska kedja som leder fram till detta påstående, och jag skulle vilja se hur man testade delarna i kedjan.

  Men går det inte att visa, är det ju bara total misandri (det är det nog ändå när jag tänker). Jag tror jag själv skulle ha slutat där. Toklandet är värd all heder att han fortsatte.

 11. @ MiT

  Ja, verkligen! Så roligt med en feminist som faktiskt debatterar. Grin

  Svårt att hålla igen så hon inte upplever sig bombarderad av att vi är så många… Känner hela tiden ”ååååh, det vill jag också säga” men förstår hennes situation som ensam med alla oss debatt-svältfödda…

 12. @Ninni: Men det verkar som om hon inte ens förstår vad hon själv skrivit och ger uttryck för. Nog för att jag kan läsa texter som fan läser bibeln men i detta fallet så tycker jag inte att jag gjort det, långt därifrån.

  Men det roliga är att det i twitterdiskussionen med henne både igår och idag så dyker det omedelbart upp riddare som ska rädda prinsessan så fort det dyker upp något som DE TROR ska vara besvärligt för henne. Jag bad en av dem att rida bort och sa att hon klarar sig själv.

 13. @MiT:

  ” Jag bad en av dem att rida bort och sa att hon klarar sig själv.”

  +1 jämställdist-poäng för MiT

 14. @ MiT

  Man kan bara hoppas man sår ett frö som får gro sen, hos henne eller/och andra som ”bara” läser.

  Jag har en speciell inre måttstock för detta:

  ”First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” (Gandhi)

  Se varje bokstav ovan som en måttenhet. När ”vita kränkta män” startade var vi på helt klart på ”laugh”.. Men märker du hur tonen ändrats? Hur man försöker övertyga oss om att feminismen ”visst är för män” (gäsp) allt oftare och allt mer sällan använder hån och förlöjligande som metod. Vi är på ”i” i fight nu Wink

  Det där med riddare som förutsätter att jag behöver räddas är en av baksidorna med att vara kvinna, tycker jag. Inte det att jag inte är tacksam för hjälp och stöd, det är jag såklart (inte minst när det ska fysisk styrka, då jag är ganska liten och svag tom bland kvinnor). Men just att man förutsätter. Behöver jag hjälp ber jag om det.

 15. @MiT:

  Mm. Det är exakt den typen av ridderlighet jag får gåshud av. Hur bidrog han till debatten? Argument? Den som bryr sig kan ”ta sig i brasan”. Jo, det var just ett övertygande argument. Jag hade i hennes kläder reagerat hårt och satt honom på plats för jag hade sett det som en nervärdering av min förmåga att reda mig själv.

  Det där spelar på flera delar i könsrollsproblematiken.

  * en man som uppenbarligen ”bryr sig” ska ”ta sig i brasan”
  = tig och ta skitet som en man

  * en kvinna som för en argumentbaserad diskussion behöver hjälp
  = offergörande/svag/beroende

  * en man, han själv, måste rycka ut och rädda.
  = ridderlighet

  Helt otroligt att de inte ser det själv.

 16. @Ninni:
  Det är just det som skiljer oss jämställdistiska män från feministiska vi anser att kvinnor är vuxna personer som är oss män jämbördiga därför kritiserar och diskuterar vi med kvinnor på samma sätt som med män alltså kön har ingen betydelse.
  Medans feministiska män ser kvinnor som offer lite svagare som måste hjälpas och skyddas och inte får kritiseras vilka som är mest jämställda av dessa två är ganska självklart för mig.

 17. Det är ändå lite gulligt att de dyker upp just när man diskuterar med en som Michea, precis som om hon behöver hjälp… Det är väl snarare jag som är i duktigt underläge där för jämfört med henne som är redaktör och har skrivandet som jobb (antar jag) så har jag en liten blogg…

 18. Pingback: Feministisk retorik signerad Malin Michea (2 av 2) | Genusdebatten