Kommentarer

Äpplen & Päron, nr. 13 — 2 kommentarer

  1. Förr i tiden var helt enkelt makt kopplat till ansvar på ett sätt de definitivt inte är idag.

    Explicit vs ockult hierarki.

  2. Fint formulerat i ”Äpplen och päron”. Jag gillar den här serien.

    Man kan gärna fundera lite vidare på temat. Uppfattningen om människan som en fristående individ är väldigt ny mot bakgrund av att människan som art existerat i kanske 2 miljoner år. Först på 1700-talet började sådana tankar få fotfäste och därefter har de ständigt utmanats av religioner och ideologier. Strikt taget har ytterst få människor i historien ens varit nära att vara fria eller myndiga i den bemärkelse som vi ger begreppen idag. Familjen har setts som en helhet och även den har ofta underställts andra, som t.ex. den jordägande adeln. Jag kan bara fråga mig hur fri den familjeförsörjare egentligen var som ”hade rätten att ingå avtal” med borgsherren att jobba gratis några dagar i veckan på dennes åkrar.