Offerperspektivets makt – Del 2 Krigen i Kongo
avatar

Detta är fortsättningen på inlägget om Offerperspektivets makt (Del 1) som kommenterar Typhon Blues videopresentationer av s.k. Threat Narratives (OP: Offerperspektiv). Dessa handlar om en förtryckande parts manipulation av hur allmänheten uppfattar handlingsförmåga (agens) illvilja och sårbarhet både hos måltavlan och hos … Läs mer