Vafan e patriarkatet för nåt?
Eders Ödmjuke har googlat
avatar

Eders Ödmjuke slår in sista spiken i patriarkatets kista

Såg ett inlägg på toklandet igår om en twitterkonversation mellan en feminst (eller flera) och en icke-feminist (eller flera). Eftersom namnen är maskade i de återgivna tweeten är det lite svårt att avgöra hur många de är, och om det är samma personer genomgående, mer än att det går att utläsa att det rör sig om minst tre.

Det kastas förstås runt en hel del ”(makt)strukturer”, ”könsgrupper”, ”förtryck”, ”diskriminerad”, ”förminska”, ”härskartekniker”, det slinker med en liten ”VKM” också, och ta mig sjutton, på slutet så har vi då ”Våld mot kvinnor kan höja en mans status”. Diskussion på hög intellektuell nivå alltså. Min favorit är nog i alla fall det obetalbara (och helt opåkallade): ”mitt pronomen är hen, sluta kalla mig något annat jävla svin” (måste lägga den på minnet tills jag skriver mitt inlägg där jag dissar pronomet ”hen”)

Givetvis var ”patriarkat”, i olika böjningsformer, ett av de mest frekventa begreppen i diskussionen, och uppmaningen ”Googla patriarkatet” förekommer inte mindre än 3 gånger. Så jag gjorde precis just det.

Och, ser man på, bland de fem första träffarna hittar jag NationalEncyklopedin som ju är en bra och tillförlitlig källa. Så jag kollade där, och NE påstår:

patriarka´t, familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.

I Sverige är både kvinnor och yngre män, om de uppnått den aktningsvärda åldern 18 år, röstberättigade och valbara till de politiskt beslutande organen. (Har de dessutom fyllt 20 får de gå på systemet också, sverige är fantastiskt!!!) Jag kan dessutom på rak arm (utan att googla) nämna 3 kvinnor i regeringen: Lööf (tyvärr), Arnholm (dubbeltyvärr) och Ask (dubbelplustyvärr). Påståendet att ”varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet” stämmer således inte för sverige.

Därmed har idén om det svenska patriarkatet officiellt avlivats.

Vilket skulle bevisas.

End of discussion!

Patriarkatet∞ f.Kr. – 3 november 2013 e.Kr.R.I.P

Patriarkatet
∞ f.Kr. – 3 november 2013 e.Kr.
R.I.P

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Vafan e patriarkatet för nåt?
Eders Ödmjuke har googlat
— 51 kommentarer

 1. Pingback: Vafan e patriarkatet för nåt?Eders Ödmjuke har googlat - UmeNytt.se - Nyheter Sverige

 2. Patriarkat som i ordlistan har vi uppenbart inte i Sverige så uppenbarligen har de en annan definition. För ett tag sedan hade vi upp frågan här på GD. En debattör hävdade att patriarkat var ett system där sexism mot kvinnor kan förekomma. Därmed är alla demokratier med yttrandefrihet och tolerans för olika åsikter patriarkat. Om inte ens negativa åsikter får förekomma är ett ickepatriarkat en åsiktsdiktatur.

  Intressant är att man ofta hänvisar till den mest grundläggande definitionen av feminism i NE när man hävdar att det endast handlar om lika rättigheter, men man hänvisar inte till NE ifråga om patriarkat eftersom det uppenbart inte gynnar ens argumentation. Då hittar man på egna hemsnickrade förklaringar, ofta icke falsifierbara.

 3. @Anders/AV:
  Trixigt det där med definitioner, men jag gillar den jag fick upp på NE för feminism:

  feminism (franska féminisme, av latin fe´mina ’kvinna’), ursprungligen ett nedsättande ord; feminist var en person som inte anpassat sitt beteende till de förhärskande könskonventionerna (jämför feminisering). Ordet lanserades som benämning på kvinnosakskamp vid den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892. Det avsåg då framför allt lika rättigheter, inte minst i ekonomiskt hänseende.

  Tycker bara att de kan stryka ”ursprungligen” så blir det bra.

 4. Den feministiska foliehatten kallas patriarkatet och bärs oftast av kvinnor som aldrig klippt av navelsträngen till sitt tonårsrum.

 5. Jag upplever att patriarkatets definition efter hur det används är mer allt som är annorlunda mellan könen, eller snarare där tjejer är mindre representerade eller på nåt annat sätt inte tar en större del av kakan och allt män gör mot kvinnor (åt andra hållet finns inga strukturer och inget orättvist eller av intresse alls). Patriarkala strukturer/patriarkatet. Sen tror jag efter vad man läst att det upprätthålls av vita äldre män, minoriteter kan vara offer för patriarkatet även fast de begår brott i dess regi så att säga. Men vita är alltid svin, gubbslem och kvinnohatare. Och patriarkatet upphävs först när det är allra minst 50%+ kvinnor på höga poster som tjänar mycket pengar får schyssta filmroller och såklart kvinnlig statsminister. Men jag vet inte, alla har ju sin tolkning av patriarkatet Smile

 6. Hahaha! Läst på Toklandets blogg, det är surrealistiskt att läsa hur de anser att patriarkatet är en struktur som finns men att Islam inte är en struktur som finns och därför är det rätt att klaga på patriarkatet (fast man säger män, och menar patriarkatet) men inte att klaga på Islam (för då menar man enligt samma människor muslimer fast man säger Islam, och det är rasistiskt menar de. Hur de nu kan inbilla sig Islam enligt någon logik skall räknas som en ras)

  Kanske dags folk lär sig skillnaden mellan att tolka i syfte att få mer riktig kunskap och att kalla det tolka när man uppenbarligen bara ljuger sig blå.

 7. @Petter:

  ”Jag upplever att patriarkatets definition efter hur det används är mer allt som är annorlunda mellan könen”

  Patriarkatet har ingen definition, det är en placebo som kan betyda vad som helst.

 8. @Petter: rätt och slätt ett gummibegrepp som tänjs och vrängs så det passar agendan för stunden.

 9. —Begreppet ”Patriarkat” anvænds av feminister som en anledning till skapa ett motiv før sin kulturella ”motvikt”..Gynaikokratin.
  …Genusvældet…
  .
  Per Hagman
  .

 10. @Mariel:

  Jag håller med Bittergubben i kommentarstråden där – inte minst att Snurre tycks tendera att i allting se en nedvärdering av kvinnor. Där finns också ett tydligt inslag av Apex Phallacy, där man påstår att samhället värderar det manliga högre för att det finns fler män på statuspositioner. Man säger naturligtvis inget om att män också är i klar majoritet i de jobb som har allra lägst status.

  Det är inte så lätt att hitta studier som faktiskt klargör könsfördelningen i de yrken som har lägst status.

  I en svensk studie baserad på andra enkätdata och givna yrkesstatuskategorier visade sig statusen vara högst i jämställda yrken (45% kvinnor) och lägst i yrken med ca 65 eller 85 procent kvinnor (Magnusson 2008:6). Lägst status hade manligt dominerade yrken. Kvinnor var överrepresenterade i icke-manuella yrken, som i allmänhet har högre status. Män var å andra sidan överrepresenterade i både manuella och icke-manuella högstatusyrken, vilket skapar det icke-linjära sambandet och en mindre skillnad mellan könen.

  Denna studie från 2010 visar också att män tenderar att värdera lågstatusyrken högre än kvinnor, och kvinnor värderar högstatusyrken högre än män. Man visar också att det inte är någon större skillnad på vad de svarande i studien ansåg var lämpliga jobb för en ung man resp. kvinna – med några könstypiska undantag som t.ex. byggjobbare. I de fall man tycker olika om yrken, är den svarandes klasstillhörighet en starkare prediktor än dennes kön.

  Kön (dvs ’manlig dominans’) var också den av 14 faktorer som gavs lägst vikt
  när det gällde vad som utmärker ett högstatusyrke – långt bakom faktorer som hög lön, skicklighet, fritt och självständigt, ansvarsfullt, m.m.

  Ett alternativt sätt att förklara yrkesstatus är att rikta fokus mot själva yrkena och deras egenskaper. Lön, utbildning, inflytande och makt lyfts ofta fram som betydelsefulla egenskaper för yrkesstatus (Reiss 1961; Marsh 1971; Treiman 1977; Wegener 1992). Av 14 olika kriterier eller variabler hamnade hög lön, goda karriärmöjligheter och stor skicklighet överst i den ordningen, medan manligt dominerat, populärt och stor arbetsinsats hamnade lägst i den ordningen.

  Det verkar alltså inte stämma att kvinnliga yrken värderas lägre, eller att man har svårare att tänka sig kvinnor i de högst värderade yrkena.

 11. @Petter och @Mariel:
  Fattar jag Purres definition rätt, så är det precis det hon säger. Patriarkatet är alla statistiska skillnader mellan män och kvinnor.

 12. @Mariel:

  ”Bättre källa än NE”?

  Hoppas du skämtar!
  Tyvärr får jag inte det intrycket efter att ha läst ”Purres” tråd och din kommentar i den.

  Skall vi lämna fritt åt alla att själva definiera varenda ord som skrivs eller sägs är det ju absolut ingen ide att ens diskutera!

  Om inte ordlistorna tillåts användas som referens för ordbetydelser är man ju helt ute och seglar! Det är ju hela vitsen med dem!

  Nä, vänta nu, nu pratar jag sunt förnuft och logik igen, en manlig härskarteknik….. Förlåt!

  Ok, men bara så du vet, nu när du förklarat NE och andra ordlistor ogiltiga så blir jag väldigt kränkt av vad du säger, för min definition av uttrycket ”bättre” blev just ”död”, ”källa” är numer i min värld ”åt”. ”Än” betyder ”alla”, slutligen har jag valt att definiera bokstavskombinationen ”NE” som ”män”.

  Så när du nu uttrycker dig så illa och misandriskt som att säga ”bättre källa än NE” betyder det i min egen lilla tolkningsföreträdes/lättkränkta värld ”död åt alla män”.

  Du är alltså en manshatare! Fy på dig!

  Antingen det, eller så kan vi komma överens om att väl definierade ord enligt ordlistor skall/bör givas tolkningsföreträde…….

  Det är väl troligen därför det inte går att diskutera med en fullfjädrad feminist, allt de säger ändrar godtyckligt betydelse under samtalets gång, samtidigt som de tar sig rätten att tolka om det du själv säger till något godtyckligt…

  Detta förklarar nog varför jag upplever de flesta feministiska texter som rena rappakaljan, jag gör nog misstaget att applicera ordbetydelsen texten i enlighet med en vanlig enkel patriarkal ordlista!

  Jag får nog gå en genuskurs, så jag lär mig tolka texter med genusglasögon istället…..

  Är det någon vits att diskutera vidare?
  Vill du fortsättningsvis bli tagen på allvar?

 13. NE är naturligtvis skriven av män. För män. Om män. Därför vågar man inte skriva den riktiga definitionen av patriarkatet – kvinnoförtryck och mansvälde! Razz

 14. Dessutom är ”Purres” definition av patriarkat som ”indoktrinering” vanlig enkel uppfostran!

  Jag skaffar inte barn för att de skall få några konstiga flummiga genuskommunistiska värderingar av andra!

  Ja, jag vill ”indoktrinera” (läs uppfostra) mina barn med mina normer och mina värderingar. Du är helt fri att uppfostra dina barn med dina, men lägg dig inte i hur jag eller annat folk skall uppfostra sina barn.

  Du kanske vill att vi skall ha en enformig grå massa vars individuella värderingar och personliga kännetecken är helt utraderade via genusindoktrinerande dagis och skolor, och som kallar varann för hen?

  Det är vad hennes utopi skulle resultera i, den ”perfekta” människan, helt utan skavanker! Men vem skall definiera vad som är perfekt? Purre?

  Själv ”indoktrinerar” jag mina barn att vara självständiga, att tro på sig själva, och att allt är möjligt om man anstränger sig tillräckligt mycket.

  Jag skulle aldrig ”indoktrinera” mina barn till att tro på en massa amsagor om ”patriarkat” ”könsroller” och annan skit som skulle begränsa dem!

  Hur vill du ”indoktrinera” dina barn?

 15. Det är konstigt att en grupp människor som den ena stunden hittar på nya ord för precis vad som helst, känner att de måste återanvända och bredda(godtyckligt)ett begrepp som patriarkat.

  Det är riktigt riktigt lågt.

 16. Jag var också in på den där ”purres” sida, såg en massa genusdravel och vände i dörren.

 17. När Purre ska definiera Patriarkatet så använder Purre sig av de Matriarkala definitionerna av Makt, Viktiga och Mäktiga yrken, respektive Svaga och Tjänande yrken. Redan där blir det inte bara dubbelfel, utan t o m trippelfel.

 18. Det som gör det hela riktigt komiskt är att feminister och jag är ense i några avgörande punkter, t.ex. att män har betydligt snävare genusram än kvinnor och att man därför som kvinna lättare kan välja vilken ”genusarena” man önskar.

  Om nu männens snävare genusram ger lyxlivet, makt och pengar. Om kvinnor kan välja, pga vidare genusram, varför envisas kvinnor med att välja bort för att ägna mer tid åt det där tråkiga hemska privatlivet inkl. våra barn? Varför väljer kvinnor yrken med mänsklig kontakt?
  Varför väljer kvinnor vårda relationer med sina vänninor istället för att jobba 80 timmar i veckan för att göra toppkarriär?

  Kan det kanske vara så att det där privatlivet inte är helt ointressant att prioritera istället? Nä, så konstiga val kan ju inte vi stackars kvinnor göra. Det måste vara patriarkatet som tvingar kvinnor till dessa ologiska val!

 19. ”Ja oh ja, flickor får lära sig väldigt tidigt att det är fel att ta mycket plats.”

  Om det här är sant så borde vi ändra på det tycker jag, vi ska inte hålla tillbaka någon. Men jag förstår inte riktigt vad som är problemet, hjälp mig någon? jag har förstått att det är sublima saker vi gör, skulle vilja höra exempel,,,,, fan va trött jag r, God natt!

 20. @Anders Senior:
  Jag tog ärligt talat Mariels kommentar mer som en vänskaplig känga än något annat. Men visst bör man väl får snickra ihop sina egna definitioner (jag gör ju det lite titt som tätt, se det kommande inlägget på uppfostran t.ex.), ordboken vet inte alltid bäst, och definitionerna kan många gånger vara för vaga eller oprecisa. Jag tycker själv NE är lite ofullständig, eftersom den inte tar upp ordets egentliga betydelse, ”fadersvälde”, vilket bittergubben gjorde i sin kommentar på purres tråd. Och enligt min åsikt är man ute och seglar om man inte förankrar det i den betydelsen, som väl närmast är att betrakta som en historisk eller etnografisk definition. Appliceringen av ”patriarkat” på dagens samhälle anser jag vara trams. Men det är klart, det står väl feminister fritt att ge sin egen definition på patriarkat, men då bör den också vara klar och koncis, och redogöras i diskussionen. Inte bara vara luddigt underförstådd. Dina definitioner som du använder i ”bättre källa än NE” är helt giltiga, under förutsättning att de redovisats, så inte mottagaren använder felaktiga definitioner i sin tolkning av ditt meddelande. Vilket för övrigt leder till punkten att det är olämpligt att definiera om termer på ett sätt som blir förvirrande därför att det går stick i stäv med den normala förståelsen av termerna. Så omdefinieringarna du använde i ”bättre källa än NE” är i hög grad olämpliga av den anledningen. Av exakt samma anledning är den feministiska definitionen av ”patriarkat” som ”rådande samhällsstruktur” (vilket är vad jag det tycks koka ned till) i allra högsta grad olämplig eftersom den är förvirrande och används i ett vilseledande syfte. Man använder ”patriarkat” emotionellt och retoriskt i den gamla definitionen av ”fadersvälde” (eller ”gubbvälde”), men argumenterar med det och definierar det som ”rådande samhällsstruktur”, så man mixar på ett ohederligt vis.
  Om Mariel nu verkligen tycker att purre ”definierar” (helt vid sidan av åsiktsskillnaden så uppfyller det inte mina krav på en definition, så jag ger den underkänt) termen bättre än vad NE gör, så får hon väl göra det, men då är hon också i mitt tycke ute och cyklar. NE:s defintion är ganska bra, fast den saknar den etymologiska biten.

 21. @Petter:

  Om det här är sant så borde vi ändra på det tycker jag,

  Det är inte sant. Man uppmuntrar och lockar flickor och unga kvinnor att ta mer plats än de själva väljer att göra. Damernas/tjejernas dans, kvinnor kan, go girl! är ex på sådana ”strukturer” och det har varit så så länge jag kan minnas, men har eskalerat med feminismen. Flickor/kvinnor avstår ofta ändå, trots press i ryggen. (Och nu anklagar man killarna för det)

  Jag tycker man ska sluta pressa så förbannat på flickor och låta dom vara mer ifred och acceptera individen som den är. Då hade vi säkert sett sjunkande tal i flickors upplevda ohälsa och minskat deras prestationsångest.

 22. @Alla
  Det verkar inte bättre än att jag får ta och skriva ett riktigt inlägg och plocka sönder termen ”patriarkat” (jag får nog fasiken göra en lista av ord jag behöver ta upp i inlägg, för det verkar bli ett megajobb, och jag kan inte hålla alla termer i huvet som jag behöver klargöra). Hur som helst purre säger:

  Om du inte gillar att vi kallar det så [patriarkat], visst, jag kan förstå att ni inte gillar ordet men när ni argumenterar ber jag er att argumentera emot det system vi pratar om inte systemets benämning.

  Jag skulle vilja säga till purre och feminister att om de menar det rådande samhällssystemet så borde de säga det, eller snickra ihop en term för det. Menar de rådande konventioner så borde de säga det, eller snickra ihop en term för det.
  ”Patriarkat” har en etablerad etnologisk och historisk betydelse av ”fadersvälde” och det närmaste vi kan komma något som förnuftsmässigt skulle sortera in under begreppet patriarkat idag får nog sägas vara den definition som NE ger.
  Den feministiska omdefinitionen av patriarkat är 1984-språk. ”Patriarkat” kommer etymologiskt från ”pater-”, far, och ”-arki” som står för ”styre”. Det är samma ”-arki” som bildar efterledet i ”demokrati” (”demos”, folk, och ”arki”, styre), oligarki (”oli”, få”, och ”archy”, styre), anarki (inget styre), technokrati osv. I alla fall där man använder ord bildade med efterledet ”-arki” så anger det vilken den styrande klassen är, och det handlar då om verkliga identifierbara makthavare, eller en klart uttalad grupp eller klass som verkligen styr. Inte en struktur. Så den feministiska användningen av ”patriarkat” som den ”rådande samhällsstrukturen” eller vår kultur är bedrägligt missvisande och förvirrande. Vore de det minsta ärliga skulle de skrota termen och införa nya begripliga termer i sina diskussioner. Men det lär nog aldrig ske.
  (jag blandar ihop ”-krati” och ”-arki” ovan, men de är bara olika former av samma rot)

 23. @Mariel:

  Det är väl bara att hålla med, det är den typen av definition som feminister brukar använda sig av, som bara erkänner existensen av de mäktigaste männen.

 24. Feministerna vet mycket väl vad ”patriarkat” betyder, etymologiskt. Deras användning av ordet i den ovidkommande betydelsen ”rådande konventioner” är rent orwellskt nyspråk – av exakt samma anledning som makteliten tillämpade nyspråk i ”1984”.

  Rådande konventioner är resultatet av årtusenden av utveckling i mänskliga sociala grupperingar. De är aldrig statiska utan förändras hela tiden; vanligen långsamt, med undantag för snabbt uppdykande och försvinnande modetrender. De går inte att förändra med lagstiftning.

  Det är alltså något som MÄN OCH KVINNOR under lång tid enats om. Att använda ordet ”patriarkat” är bara ett sätt för de som är missnöjda att försöka skjuta över skulden mot den manliga halvan av befolkningen och få kvinnor att framstå som oskyldiga och hjälplösa offer.

  Det är möjligt att män hade mer att säga till om i samhället på den tiden då fysiskt våld var mer comme il faut än nu. Man ska dock inte underskatta kvinnornas sexuella makt. En schweizisk kvinna berättade för mig att kvinnor länge försökte förhindra kvinnlig rösträtt i Schweiz! Det var mycket bekvämare för dem att tala om för mannen hur han skulle rösta, än att själv bege sig till vallokalen.

  Det är inte alltid så lätt att avgöra var den egentliga makten finns.

 25. @Anders/AV: ”En debattör hävdade att patriarkat var ett system där sexism mot kvinnor kan förekomma. Därmed är alla demokratier med yttrandefrihet och tolerans för olika åsikter patriarkat. Om inte ens negativa åsikter får förekomma är ett ickepatriarkat en åsiktsdiktatur.”

  Men då borde ju ett matriarkat vara ett samhälle där sexism mot män kan förekomma. Och då har vi både ett patriarkat och ett matriarkat samtidigt! Så nu vet vi det.

 26. @Ulf T:

  Jag bör kanske förtydliga att det inte fanns någon baktanke med att skriva ’Snurre’ istället för ’Purre’. Hur osannolikt det än kan låta var det faktiskt en felskrivning (möjligen en freudiansk felsägelse, men åtminstone inte medveten). Smile

  Eftersom Purres beskrivning av Patriarkat kom på tapeten kan jag ta upp något annat som jag inte håller med om i texten:

  Men hallå! Det här problemet drabbar ju män lika mycket som kvinnor, om inte mer!

  Ja, det har jag faktiskt aldrig sagt att det inte gör, jag vet dock inte om det där med ”mer”, jag vet inte hur problemet ska kunna mätas på det sättet, men jag håller helt och hållet med om att det är ett stort problem som drabbar både män och kvinnor.

  Det finns några olika mätbara hälsoindikationer. Här ett axplock:

  Medellivslängd: här började kvinnor dra ifrån på 50-talet. Sedan 90-talet har gapet minskat något. Det är framför allt i spannet 45-79 år som sannolikheten att dö är betydligt högre för män.

  Dödsolyckor på arbetsplats, där män dominerar kraftigt, även om skillnaden minskat (från ca 34:1 på 60-talet till 10:1 på 2000-talet

  Skilsmässor: i ca 60% av skilsmässorna sker det på kvinnans initiativ (30% på mannens).

  Det är förstås svårt att komma fram till ett samlat värde på utsatthet, men som vi brukar säga är det inte en tävling i lidande. Min poäng här är att i många av de fall då vi faktiskt kan mäta utsatthet och lidande, är det faktiskt män, snarare än kvinnor, som drar det kortaste stråt.

  Detta kan man mycket väl kalla en struktur: män får oftare ta de skitiga, tunga och riskabla uppdragen. Historiskt har de kompenserats med status, ära, högre lön osv., men just den biten – kompensationen – är en av de saker man allra mest satsat på att eliminera.

  Denna aspekt, att kvinnor historiskt haft en skyddad position, finns inte med i Purres beskrivning. Men det går inte att ha en rimlig diskussion om ’rådande samhällsordning’ utan att ta med kvinnors status som skyddsvärda (till skillnad från män), eftersom just detta förklarar så mycket av det vi ser.

 27. På Purres sida finns en kommentar från Erik Eriksson:
  ”Fitta betyder våt ängsmark, Gubbsläm är en alg, fikus är en växt, neger är en färg, stjärna är en himla kropp, toalett är att klä sig, osv. Ords betydelser förändras.”

  Förutom ”hens” roliga Freudianska felstavning så har ”hen” rätt i att ordens betydelse förändras och kan bli något helt annat. Det ”hen” verkar ha svårt att förstå är att när ett ord ändras så att det får en betydelse som är nedvärderande för en hel grupp så är det ordet inte ok att använda längre.

  Hoppsan, insåg att jag precis gjort samma sak i min text när jag kallade Erik för ”hen” Blush

 28. @Ulf T:

  Läst rapporten nu.

  Man säger naturligtvis inget om att män också är i klar majoritet i de jobb som har allra lägst status.

  Men det är väl symptomatiskt för feministisk ideologi? Man cherry-pickar, man klipper samhällshierarkin någonstans på mitten och låtsas som den undre delen inte finns, man ser bara ena sidan av ett mynt allt för att det ska framstå som om ”patriarkatet förtrycker kvinnor”.

 29. Pingback: Unga kvinnor mest sjukskrivna av alla | WTF?

 30. Pingback: Purres Patriarkat, Jennifer Wegerups förtryckta position och andra sagor | Genusdebatten

 31. @Mariel:

  ”Hej Purre. Vill bara skriva en rad och säga att jag har läst detta inlägg. Jag är helt med på att det är vad patriarkat betyder. /Mariel”

  Jag får lite problem med din trovärdighet när jag läser dina tidigare inlägg här, tillsammans med detta på hennes blogg, om det skall vara menat som ett skämt?

  Nåja, jag tänker inte älta detta mer nu, men jag föreslår att du funderar på hur du framställer dig själv om du vill bli tagen på allvar.

 32. @Anders Senior: Jag tänker inte fundera på hur jag framställer mig själv till någon som uppenbarligen bara försöker hitta något att klaga på.

  Jag tycker om purre som person, han är trevlig och jag har haft en del tankar på att han ska vara med på en bloggutmaning, fråga bara dolf om det om du inte tror på mig.

  När jag skrev att han är en tillförlitligare källa än NE osv så VAR det på skämt, men det betyder inte att jag måste ha skrivit något likadant till purre pga min ”trovärdighet”.
  Det här med patriarkat och purre.. och feminister.. många feminister verkar ju ha sin egen bild av vad patriarkat betyder,, så själva ordet betyder kanske inte precis det NE menar i praktiken, men vad en enskild person anser att det betyder är såklart inte heller den mest sanna betydelsen. Men jag ville skriva till purre att jag förstått hans version, för att jag som sagt tycker han e snäll och pga. framtida bloggutmaningar osv.