Vad är demokrati?
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke går för ”bottom up”

I kommentarsfältet till Eriks inlägg ”Så har Saudiarabien fått makt i FN:s råd för mänskliga rättigheter” för ett par dagar sedan uppstod en diskussion om ifall demokrati är ett styrelseskick, en beslutsordning eller ett annat ord för garanterade friheter. Jag följde inte diskussionen närmare, men noterade några saker som ändå fick mig att vilja delge mina synpunkter, så jag hamrade iväg en liten lista ganska så rakt av i en kommentar där, men kände när jag väl hade postat den att jag tyckte den förtjänade ett eget inlägg. Så jag tar och lägger in den här, jag har fixat lite småfel och gjort några småjusteringar, men det är i det stora hela samma lista som knackade ner spontant. Det är alltså inte finslipat och polerat på något vis, och det finns en del lösa trådar. Jag har redan fått mothugg i kommentarsfältet där, så jag får väl bemöta dem i kommentarerna till det här inlägget sen. Hur som helst, nu kör vi:.

 1. Demokrati kommer (som jag inte tvivlar en sekund på att alla läsare vet, men det förtjänar att poängteras) från grekiska demos, ”folket”, och kratos, ”styre”. Den ursprungliga grundbetydelsen av ordet är ”folkets styre”. Demokrati är således, per definition, ett styrelseskick.
 2. Democracy---Two-wolves-and-a-sheep-voting-on-whats-for-dinner”Folkets styre” är inte en klar och otvetydig definition som anger hur detta styre skall gå till. Det finns således olika former av demokrati. Direkt demokrati, olika varianter av representativ demokrati osv. De är alla någon form av demokrati, men kan ändock vara mycket olika.
 3. Min personliga uppfattning: både direkt demokrati (folkomröstningsmodell) och representativ demokrati (med val i typiskt västerländskt snitt, som fortfarande kan ske på ett otal olika sätt) är piss, bägge varianter brister i att en majoritet kan (utan fulspel) köra över en minoritet i saker som ligger helt inom minoritetens domäner. (Det klassiska exemplet är när 3 vargar och ett får röstar om middagen.)
 4. Democracy_20140112_DemocracyRepresentativ demokrati (enligt svensk eller liknande västerländsk modell) är en perversion. Man upprätthåller en chimär av medbestämmande som består i att man lägger en papperslapp i en låda en gång vart fjärde år, varvid man får omkring en sjundedels miljons beslutsrätt om vilken grupp clowner och lögnare som skall sabba landet och pissa på en under nästa fyraårsperiod. Centraliserat “top down”-styre (av den typ vi har) är en typ av fascism med ett slumpmässigt element där en slags marknadsföringsroulette avgör vem som lurar väljarna bäst vid nästa val.
 5. En äkta, ”fin” demokrati byggs nedifrån och upp. Den utgår från individen och bygger på självbestämmande. Individen äger fullt självbestämmande och ansvar över det som enkom rör honom själv. Därav kommer de ”demokratiska fri- och rättigheterna” (som inte är demokrati, men som är nödvändiga komponenter för en riktig, bona fide, demokrati.)
 6. När det gäller saker som individen inte kan besluta på egen hand, måste individen koordinera beslut tillsammans med de andra individer som saken berör. På det viset skjuts besluten uppåt till den lägsta nivå där de kan fattas med alla berörda parter. Detta är subsidiaritetsprincipen (vilket EU, host host, påstås vara uppbyggd efter, ett bevis om något för hur falsk och hycklande den västerländska ”demokratin” är). Alla beslut skall hänskjutas till lägsta möjliga nivå.
 7. Man kan inom dessa ramar bygga upp olika former av system där man delegerar makten till representanter, men det sker då ”bottom up”, inte ”top down” som idag. Och de olika nivåerna av beslutande/makt ligger då så pass nära varandra att det förekommer nära band mellan dem, och en lägre nivå enkelt kan byta ut en representant på en högre nivå som inte sköter sina uppgifter ordentligt.
 8. En bra demokrati och ett bra företag har stora likheter. I ett bra företag får den anställde sköta sig själv utan toppstyrning. Han går till överordnade med problem som han inte kan lösa inom sitt eget ansvarsområde och där han av nödvändighet måste få till stånd lösningar som gör intrång i andras områden eller när det uppstår konflikter mellan olika områden. Samtidigt är de högre upp i hierarkin så lata som möjligt och agerar bara när det är nödvändigt.

Det skulle gå att utveckla mer men jag nöjer mig med det så långt. Den centrala principen för en demokrati bör ses i motsats till den totalitära motsatsen: fascism (vare sig man kallar den brun eller röd).

Fascism utmärks av: 1) centralisering, 2) ”top down”, 3) likriktning och 4) tvång.

Stuka

En äkta demokrati är således 1) decentraliserad, 2) ”bottom up”, 3) bygger på subsidiaritetsprincipen och 4) modus operandi är samarbete. Tvång används bara i nödsituationer och till självförsvar.

Democracy

Själva biten om fascism kontra demokrati utvecklade jag i andra halvan av ”Fascism, anonym fascism och svensk riksdag”, och den biten förtjänar att läsas om man inte gjort det.

Hur som helst, punkterna ovan är en snabb skiss, men ger i princip huvuddragen för vad man kan anse vara en riktig demokrati i den verkliga positiva betydelse som normalt läggs emotionellt i ordet.

The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.

– Winston Churchill

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Publicerat i Dolf Märkt , , Permanent länk

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Vad är demokrati? — 14 kommentarer

 1. I all korthet är demokrati ett fastslaget förfarande att kunna avsätta en regering utan att bruka våld. Resten är mer eller mindre härledningar ur detta. Således kan t.ex. yttrandefrihet härledas till det faktum att möjligheten att kritisera en sittande regering är en förutsättning för att avsätta den.

 2. Hej.
  Inga direkta invändningar, ditt resonemang är korrekt. Demokrati är utöver formalian för hur medborgarens vilja uttrycks och representeras också ett knippe västerländska liberala värderingar och normer. Privat äganderätt, där staten endast år be om en mindre del av tillgångarna för att kompensera och motarbeta direkt nöd; tanke-, åsikts- och yttrandefrihet, med begränsningar av karaktären falsklarm förbjudna; likhet inför lagen och lagstiftning som bestraffar konsekvensen av den brottsliga gärningen, inte uppsåtet; näringsfrihet även där den utmanar staten; religionsfrihet både som frihet att tro och frihet från annans tro; fri rörlighet med vilket menas att medborgaren inte behöver be om lov för in- eller utrikes resor; våldsmonopol hos staten med representanter tillsatta i öppna allmänna val.

  Det vi i Europa i de av européer grundade staterna kallar demokrati är en produkt av vår historia, vår civilisatoriska och teknologiska överlägsenhet. Det styrelseskicket har visat sig bättre än något annat i praktiken. Om de afrikanska och arabiska/arabiskdominerade kulturernas system varit bättre hade det inte varit europeiska stater som utfört kolonisation utan tvärtom. Detsamma håller för Asien.

  Segraren skriver historien, för förloraren finns inte kvar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Ps. Funderade på en ’ryggen fri-formulering’ till ovanstående kommentar, men den som vill kasta den ideologiska brunsåsen den sitter i kommer att göra det oavsett. Ds

 3. @Rikard:
  Du tar din egen ideologi och kallar det demokrati och västerländskt.
  Ta bara det här:
  ”lagstiftning som bestraffar konsekvensen av den brottsliga gärningen, inte uppsåtet; ”
  Något mer icke-västerländskt och ociviliserat finns nog inte, och inte är det demokratiskt heller.

 4. Har för mig att Churchill också sa något med att Demokrati är ett skitsystem. Problemet är att alla andra system är värre.

 5. @Tallskog:
  Det är roligt att han fått veta allt om ödlorna som styr världen men inte fått veta t.ex. att röda korsets symbol kommer från Schweiz flagga och inte Englands.

 6. Off topic, men i en demokrati kan man skriva brev i alla fall, och det har jag just gjort och skickat via e-post:

  ”Hej Odla.nu,

  Med anledning av er kampanj ”Njut av rosa blommor – stöd kampen mot cancer”, vill jag säga följande:

  I min fasta övertygelse över att Odla.nu vill vara en jämställd sida som inte sätter ett kön framför det andra, ser jag fram emot en liknande kampanj som den ovan nämnda, för att stödja män som drabbats eller riskerar att drabbas av prostatacancer, på Odla.nu. Kampanjen ”Njut av blåa blommor – stöd kampen mot cancer” kan förslagsvis handla om att samla in pengar till Prostatacancerförbundet:

  http://www.prostatacancerforbundet.com/subPage1.asp?nodeid=99790

  På nedanstående länkar finns lite information, statistik och funderingar runt prostata- och bröstcancer och hur olika dessa cancerformer uppfattas och uppmärksammas:

  https://www.cancerfonden.se/om-cancer/prostatacancer

  https://genusnytt.wordpress.com/2009/11/02/rosa-bandet-hysterin-osynliggor-manlig-dod/

  Med vänliga hälsningar

  /John N”

  (I det brev jag fått från Odla.nu, som föranlett mitt brev till dem, heter det:

  Ӂrets Rosa Band

  är formgivet av Claesson Koivisto Rune. En stor cirkel med en liten cirkel mitt i – kanske den äldsta och tydligaste symbolen för liv och för kvinnlighet?
  Vi säljer krukväxter från Mäster Grön där du skänker fem kronor per växt till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.”

  Detta är vad jag hittat på deras sida:
  http://shop.odla.nu/index.php/plantor/krukvaxtor.html )

 7. @Rikard:

  René Girard menar att det kristna evangeliet har sin del i vetenskapens framväxt och västerlandets framgång:

  Han lär ha sagt/skrivit något i stil med att:

  ”We didn’t stop burning witches because we invented science, we invented science because we stopped burning witches.”

  Alltså: Kristendomen är fullbordandet av den försvagning av offerinstitutionen som går som en röd tråd genom hela Gamla testamentet i bibeln. När man inser att det inte hjälper att stöta ut och döda godtyckligt utsedda syndabockar, som med häxorna på medeltiden (en process som pågår och har pågått i århundraden och mer), utan att man måste hitta andra förklaringar till missväxt, sjukdomar etc, då är grunden lagd för ett förbehållslöst tänkande, grundat i observation och prövning av hypoteser, det vill säga: vetenskap.

  Citatet ovan refereras här (tror det är i femte delen):

  Glöm inte heller Jared Diamonds film om geografins, djurens och växternas betydelse i filmserien/boken ”Guns, Germs and Steel”:

  Filmserien/boken beskriven på svenska:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vete,_vapen_och_virus

  Två stora teorier av två män som har min fulla respekt.

 8. @John Nilsson:
  Problemet med teorin är främst:
  1. Vi slutade aldrig bränna häxor. Bevisteorin flyttade bara till nya modebrott. Sexbrott idag. EXAKT samma ovetenskapliga bevishantering används idag. Om häxorna hade anklagats idag hade de flesta eller alla fällts. Vilken domstol skulle t.ex. fria den som anklagas av 12 barn som vittnar unisont?

  2. Häxorna var inte syndabockar, de fälldes för individuella brott med definierade brottsoffer.

 9. @MJ: Hej.
  Om jag kastar sten utan att se mig för skall jag alltså inte kunna dömas för vållande till kroppsskada då jag saknat uppsåt till sådant, är det rätt förstått?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 10. @MJ:
  ”1. Vi slutade aldrig bränna häxor.”…

  Du har rätt att vi fortfarande utser syndabockar. Girards teori går väl kort ut på att detta sätt att hantera sociala och andra problem på, blir allt mindre tillfredsställande för oss och inte längre förmår skapa enhet i samhället, eftersom vi får en allt bättre förståelse för denna mekanism och att offret inte bär skuld till det som vi anklagar det för. Detta har förvisso lett till att vi har utvecklat en större medkänsla med sådana människor som vi tidigare har offrat, men det har också lett att vi har gått miste om det skydd som syndabocksmekanismen tidigare har gett oss, genom att ett ”litet” våld, kunnat avvärja ett mycket större våld, som uppstår till följd av så kallade mimetiska konflikter och kriser, som jag förstår Girard. Därav också hans tal om att vi lever i ett apokalyptiskt skede i tiden, som med Martin Luther King Jr:s ord handlar om att det vi har att välja mellan är icke-våld eller icke-existens.

  Punkt två i din kommentar tycker jag motsägs av de så kallade ”häxproven”, som utfördes för att se om den anklagande var häxa eller ej – i praktiken ett sätt att säga att den anklagade måste dö – eller dö…

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Häxprov

  Jag lämnar diskussionen nu, har annat att ta tag i.

 11. ”köra över en minoritet i saker som ligger helt inom minoritetens domäner”

  Definiera dessa domäner! Redan nu kan jag säga:
  hur du än vill bestämma vilken som helst av dessa domäner som din egen ”minoritets särskilda domän”, kommer du att få otaliga mängder av minoriteter emot dig, vilka tillsammans utgör den skiftande majoritet som kallas demokratins dynamik, som alltså är en process, just till för att förhindra dig eller någon annan att besitta den eller den delen av samhällskroppen som sin egen domän med ”tillträde förbjudet” för alla andra. Det eviga gnällandet över ”majoritet” och liknande begrepp med vägran att befatta sig med dem, så som olika samhällsprocesser, sammanfaller i slutändan med det lika eviga gnällandet över de osynliga strukturerna (vilket inte är en slump för de som vet…).

  Utöver ekonomi som är basen i det hela, finns det otaliga andra aspekter, propagandaformer, språk och kanaler, inblandade som styr god eller dålig politik (inte minst psykologi är en sådan viktig aspekt: ”Allt det oskyldiga blod som göts under inbördeskrigen väckte mindre indignation än Karl I:s död.”, Smith).

  Manipulerar man sådana aspekter på olika cyniska sätt kan man självklart omstörta demokratin, utan att du hör ett ord om det i nyheterna, som om en statskupp. Det var just denna dröm, att nedmontera demokratin pga avskyn mot den såsom en majoritetens (inbillade) diktatur, hos dig och andra som blev uppfylld, när
  Reinfeldt och hans motsvarigheter tog makten överallt. Men idag är samma folk av någon anledning bittrare än någonsin.

  Så hur länge till ska folk fortsätta ”hylla orsak och bespotta verkan”? T.ex. i direkt ankytning till den senaste diskussionen: hylla ett desperat USA (som har ruinerat sig många gånger om, varför det har blivit en del av dess nödvändiga identitet att vara överallt och härja och sarga), men bespotta dess verkan och återverkan (på EU, Kina, Ryssland, Japan och resten av världen som dess påtagliga motvikter). Att på samma sätt nästan i alla sammanhang ”hylla orsak och bespotta verkan” är en sorts ”Kapten Klänning ut och in”….

  Använd ditt förstånd, var inte en upprorsmakare, lev som du lär: en fri individ.

 12. @Rikard:
  Nej det är riktigt. I ett mer utvecklat samhälle då finns inte oaktsamhetsbrott.
  Då skulle man fällas för uppsåtsbrottet framkallande av fara för annan.
  Mordförsök och mord är lika grova brott för en civiliserad människa.

  Det du föreslår, effektbrott istället för uppsåtsbrott. Är typiskt för mycket gamla rättsordningar. Det var i Europa som uppsåtsläran utvecklades och den exporterades sedan härifrån. Från järnålder och fram till efterkrigstiden så minskade effektbrotten i Väst och man brukade använda det, och hur utvecklat uppsåtssystemet var, som mått på hur civiliserat en rättsordningar var.
  Starkast var utvecklingen under upplysningstiden i Europa och frihetstiden hos oss. Kristendomen var också starkt bidragande.

  Under senare tid, i takt med nedmonteringen av den västerländska civilisationen har det enkla och barbariska effekttänkandet kommit tillbaka.

 13. @John Nilsson:

  Svar kom kl. 14:49:

  ”Hej Johan [sic!]
  Tack för ditt mail.
  Om vi får erbjudande från våra leverantörer så kommer vi säkert att medverka även där.

  Passar på att önska dig en trevlig helg.

  Med vänliga hälsningar
  Monica Ahl
  E-post: monica@odla.nu

  En passiv hållning, men jag går inte vidare med detta (vare sig gentemot Odla.nu eller ”leverantörerna”), åtminstone inte nu.