Stillastående bilar och sjunkande båtar
avatar

För tio år sedan väckte Volvo stort uppseende när de på en internationell mässa presenterade en bilmodell skapad enbart av kvinnor. Här kom, menade man, det definitiva beviset på att kvinnor kan utveckla teknologin lika väl som män.

Ett och annat missljud kunde dock höras i hyllningskören. Tidningen NyTeknik lyckades formulera kontentan av invändningarna:

”Nåja, någon motor finns inte under huven. Konceptbilen är stationär och kan inte rulla en meter utan hjälp.” (NT 2 mars 2004).

Volvos kvinnliga ingenjörer hade alltså lyckats skapa en de facto trampbil. Nu kan man visserligen invända att syftet aldrig var annat än att designa de yttre ramarna (som bland annat inbegrep ett väl tilltaget utrymme för shoppingkassar) och att motorn således inte ingick i uppgiften. Poängen är dock att det helkvinnliga designteamet inte verkade nämnvärt intresserat av de tekniskt komplicerade delarna. Det sades förstås aldrig, men den bakomliggande tanken var nog att sådant får männen ta hand om.

För två år sedan skedde samma sak i båtvärlden. Ett kvinnoteam hade designat en fritidsbåt som presenterades på mässan ”Allt för Sjön”. När jag såg prototypen på mässan slog det mig genast att designteamet hade varit totalt ointresserat av sådant som båtskrov och framdrift. Den modell som visades upp på båtmässan skulle i färdigt format antagligen inte ens ha flutit eftersom den var alldeles för grovhuggen, eller rättare sagt icke-planerad. Här kan man igen invända att syftet kanske aldrig var annat än att lyfta fram vissa frågor kring inredning, men återigen kunde man läsa in en outtalad förväntning på någon ospecificerad grupp män att ordna allt det grundläggande.

Hävdar jag nu att kvinnliga ingenjörer inte skulle vara sina uppgifter mogna? Nej, givetvis inte. Däremot illustrerar jag hur kvinnor i grupp även i bästa fall bara är begränsat nydanande. I slutändan förutsätts nämligen alltid att män ordnar det grundläggande tekniska för att saker och ting ska fungera. Detta påstående inkluderar givetvis feministiska hatargrupper på nätet, som aldrig skulle kunna existera utan att sådana som Steve Jobs eller Linus Torvalds skulle ha försett dem med verktyget för hatet (den sistnämnde utsattes enligt en trovärdig förstahandskälla för mycket mobbning under sin skoltid p.g.a. sin ”nördighet”, också av numera högljudda näthatarfeminister ).

Det statliga innovationsverket VINNOVA har i flera omgångar delat ut skräddarsydda medel till yngre kvinnliga forskare som förment verkar inom innovationsfältet. Likaså har man finansierat rent groteska upptåg av kvinnor, som t.ex. den riks(ö)kända kampanjen med inlägget ”Klippa kuken”. I dagsläget finansierar man ett projekt lett av en kvinna under rubriken normkritiska samtal där syftet är att ”utveckla innovativa format för konstnärliga samtal som främjar jämlikhet och mångfald.” Detta alltså under förespegling att det skulle handla om någotslags innovativ verksamhet. I ärlighetens namn måste påpekas att summorna som går till denna typ av projekt är rätt små i jämförelse med genuint viktiga frågor, men faktum kvarstår att det inom teknik och utveckling, ofta kallat innovation, finns speciella sandlådor för kvinnogrupper där enfaldigt beteende åtminstone formellt sett jämställs med seriös verksamhet.

Vi skönjer ett mönster: Manliga och könsblandade grupper tar hand om grovjobbet medan renodlade kvinnogrupper valsar runt och kräver uppmärksamhet för vad som måste betecknas som pyssel. Vi har bilar som inte rör sig, båtar som inte flyter eller kvinnogrupper på fikasnack och allt detta betecknas i offentligheten som något slags teknologiska landvinningar som sedan föga förvånande ska matas med ytterligare resurser.

Ironiskt nog finns det bakom allt detta ett outtalat erkännande av mäns fundamentala betydelse för samhällsbygget. Den tekniska utvecklingen gör att vi kan leva som vi gör idag (och inte t.ex. frysa och svälta ute i skogen) och följaktligen ligger det hög status över den verksamhet som lett fram till de oerhört komplicerade processer som utgör grundvalarna för dagens samhälle. Praktiskt taget allt har skapats av manliga grupper, även om det på senare tid också har skett mycket inom könsblandade grupper. För vissa kvinnor är detta omöjligt att smälta. Men samtidigt verkar dessa kvinnor på något sätt medvetna om att exklusivt kvinnliga grupper aldrig kommer att bidra med något handfast och därför blir själva poserandet tillräckligt. Man är helt enkelt nöjd med diverse icke-fungerande skapelser och fikabordssnack, eftersom det för dessa kvinnor räcker med att det ska se ut som om kvinnor i lika hög grad som män driver den teknologiska utvecklingen.

Det finns flera exempel på stora oförrätter i vetenskapshistorien då kvinnor som stått bakom banbrytande forskningsresultat aldrig fått något erkännande för sina insatser. Här handlar det dock om enskilda kvinnor, medan det däremot helt saknas belägg för att någon grupp kvinnor någonsin skulle ha presterat inom det område som vi idag kallar innovation. Det här är inte synonymt med att kvinnor skulle vara sämre på något objektivt sätt, men i grupp strävar de efter medelmåttighet, inte banbrytande resultat. Av denna anledning tenderar begåvade kvinnor vilja ge utlopp för sina professionella ambitioner i könsblandade grupper.

Inget illustrerar denna tes bättre än genusforskningen. Avsikten var ursprungligen att fylla ett tomrum i samhällsvetenskapen. Utvecklingsperspektiven var direkt hisnande, eftersom hälften av mänskligheten inte riktigt syntes till i traditionell samhällsvetenskap. För första gången skulle en vetenskapsgren utvecklas av i huvudsak kvinnor. Mot denna bakgrund är det förståeligt att förväntningarna var höga, inte bara bland engagerade kvinnor utan även välvilligt inställda män. Resultatet blev ett magplask av ofattbara mått. Ingen seriös vetenskap kom ut av projektet, utan i stället verkade genusforskningen bekräfta traditionella fördomar om kvinnor som ologiska och känslostyrda. Oförmågan att föra ett vettigt samtal om genusforskningens tillkortakommanden bottnar troligen i en farhåga hos genusförespråkarna att fördomarna stämmer, men att man under inga omständigheter kan tillåta sig tillstå det. Men kvinnor behöver inte vara ologiska, det är ju redan bevisat flera gånger om i andra sammanhang, men utanför genustänket. Det är bara genusfolket som är fast i de fördomarna.

Enkönade kvinnogrupper kan vara nog så bra på att ta hand om det befintliga och vårda det väl, att inordna sig i färdigbyggda ramar, men något nydanande ska man inte förvänta sig. Däremot har det blivit allt vanligare med kvinnor inom forskning och utveckling, vilket alldeles uppenbart är berikande. Det ligger nämligen en stor insikt i det ofta upprepade påståendet att könsblandade grupper presterar mera. Inte sällan är det just kvinnor som framför detta, antagligen för de insett att enkönade kvinnogrupper inte är innovativa.

Kommentarer

Stillastående bilar och sjunkande båtar — 56 kommentarer

 1. Ja det är design och inredning som intresserar kvinnor. Grovgörat och allt tekniskt får männen sköta. Ser det där i ett antal tv-program som jag följer. Två kvinnliga inredningsarkitekter som gör om rum till att bli snyggare och funktionellare. På papperet/skärmen, sedan får hantverkare göra det praktiska. En kvinnlig programledare som bestämmer hur hela hus ska göras om för att bli beboeliga och trivsamma. Sedan har hon en hel stab av manliga hantverkare som hon trakasserar sexuellt under det att de sliter dag och natt under en veckas tid med att få ordning på el, tak, golv, väggar m.m.. Själv tar hon på sig snickarbyxor och drar som mest några drag med färgrullen. En kvinnlig homestagare som gör hus och lägenheter attraktivare inför försäljning.

 2. Det är klart att man inte kan förvänta sig någon teknisk briljans från en sådan grupp.
  Jag skulle vilja omformulera slutsatsen:

  Att uppnå den tekniska förståelse som krävs för att bli en bra ingenjör, kräver en särskild sorts personlighet. Jag skulle beskriva det som en förmåga att bli helt absorberad av problemlösning samt ett (ofta hälsosamt) ointresse för vad andra tycker, säger, och gör. Att leva i sin egen värld vare sig man vill det eller inte.
  ”Problemet” är att sådana personer sannolikt är FULLSTÄNDIGT ointresserade av genusjippon som att bilda nåt slags lag för systraskapet. Att vara ”lika bra som män” är inte ett intressant problem. Alls. Låter de sig motiveras av något sådant är de nog inget ingenjörsmaterial.

  Det måste vara irriterande för tekniskt begåvade att bli ”upptäckta” av nån genustomte som inte intresserar sig för ämnet och egentligen inte har en aning om vad som egentligen är imponerande.

  Himla respektlöst mot verkliga (kvinnliga) experter att hålla på med sånt här politiskt trams! Samhället har så mycket att tacka den sortens människor för.

 3. Å andra sdan är det ju kanske även bra att mannen ännu har en orörd plats, även om den kanske inte alltid värderas så högt, utan tas för given.
  Kvinnan har redan en plats i sin könsroll men vill gärna vidga den genom att andra ska gå åt sidan. Män måste först leta efter en plats i sin könsroll och måste därefter kämpa för att förtjäna den.

 4. @ Kristian

  Så här beskriver Högskolan i Halmstad projektet med androstolen:

  ”Teknik- och produktutveckling får ofta kritik för att det görs av män, för män, och därmed utifrån mäns erfarenheter. Kvinnor beskriver gynstolen som hög, kall, ostadig och utelämnande. Utmaningen i projektet har varit att se vad som händer när kvinnors upplevelser och erfarenheter överförs till en (konceptuell) produkt designad för män.”

  http://www.hh.se/6/559.html

  Det är anmärkningsvärt hur dessa kvinnor (det handlar återigen om ett kvinnligt team) inte klarar av att vara konstruktiva, utan är bara ute i syfte att figurera i media. De skriker i högan sky hur män inte tagit hänsyn till dem, men ingenstans finns ens en antydan om att kvinnor skulle kunna skapa något själva. Män har i den världen en skyldighet att skapa allting till kvinnornas belåtenhet och blir det inte så, ja då är det fel på männen, för som sagt kan man inte förvänta sig att kvinnor skulle prestera någonting alls. I deras feministiska värld, alltså.

 5. @ Mange

  Det är skojigt när någon blir upprörd. Jag bistår gärna med mer bränsle för upprördhet.

  Nu är saken nämlgen den att de där förmenta förbättringarna med parkering etc. redan testades på den tiden konceptbilen skapades. Det var alltså inget nytt från det kvinnliga teamets sida. Inte heller var ”måsvingedörrarna” någon nyhet, för sådana fanns redan i allsköns intalienska sportåkdon.

  Jag noterar att man vill ha en motorhuv som inte går att öppna annat än på verkstaden och en sexstegad växellåda (fanns lite varstans år 2004). Dessutom handlar förbättringarna utesltande om inredning, vilket var min tes från början.

  I övrigt är länken du skickade underhållande, för tonen i texten är direkt infantil.

 6. Ett av favoritconcepten var alltså en huv som inte går att öppna, har det brunnit i huvudet på fruntimren?

 7. Det där att huven inte går att öppna är ett sätt för Volvo att ta kontrollen över underhållsmarknaden och fortsätta tjäna pengar på bilen efter att de sålt den.

  Men det stärker ju verkligen stereotypa fördomar att just ’kvinnobilen’ var först med att införa det.

 8. Det där med Androstolen är ju intressant och säger kanske en hel del om kvinnlig logik. Kvinnor har, säkert med all rätt, klagomål på dagens gynstolar. Istället för att designa en ny stol som underlättar för läkare att undersöka och kvinnor att bli undersökta, känslomässigt som tekniskt, så utvecklar man stol för att visa män hur otrevligt och utlämnande det är att sitta i en gynstol??? Och för detta meningslösa tilltag får de forskningspengar och tycker att de har uppnått något bra.

  Jag är helt övertygad om att blandgrupper män/kvinnor kan uppnå mer än grupper enbart bestående av endera könet. Män i grupp har redan bevisat att de kan åstadkomma en hel del av teknisk utveckling och innovation och det är nu upp till kvinnorna att bevisa att se kan uppnå det samma utan att blanda in könsmaktsordningar.

 9. @Mange:

  Artikeln talar ju mer om det som införts och de lösningar som ratades. Det verkar som om det stora mertalet av de tekniska lösningar som Volvo och andra tillverkare har infört efter YCC inte utvecklades av gruppen överhuvudtaget eller ens kom på. Skulle gruppen ha kommit på alla de innovativt idéerna så är jag ganska imponerad. Misstänker dock att så inte var fallet.

 10. @Intenso:

  Vad får dig att tro att Volvo, Patent & Registreringsverket mfl skulle ljuga om att dom kvinnliga ingenjörerna är upphovskvinnor till dessa tekniska lösningar/uppfinningar?

 11. @ Mange

  Teamet bakom YCC har inte kommit med en enda teknisk innovation. De skrev grovt taget upp en önskelista som bestod av kända tekniker som då ännu bara inte tillämpades av Volvo. De inredde en bil, det är allt. Du hävdar att Volvo påstår att de uppfunnit något, men någon sådant information finns ingestans.

  Det där priset du länkar till säger ju heller inget om några tekniska lösningar. Givetvis kommer i vår tid ett gäng kvinnor som har någon åsikt om bilar att bli höjda till skyarna, men det betyder inte att de skulle ha kommit på något originellt.

  Och självfallet ligger det i Volvos intresse att spä på det här…

 12. @Rick:

  Bullshit från din sida. Teknikerna var kvinnor. Temat var genomgående kvinnligt men om du gärna vill tro att kvinnor inte har förmåga att designa och utforma smarta tekniska lösningar för bilar så är det upp dig dig, man. Confused

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article235154.ece

  ”I över ett år har mellan 60 och 70 kvinnliga tekniker och designer utvecklat en sportig konceptbil som innehåller sådan teknik som kvinnor efterfrågar.”

 13. @ Mange

  Nu kollade jag upp Audi A2 och vet du vad. Den visades upp för första gången år 1997 och var i serietillverkning fr.o.m. 1999. Det här betyder att Volvos YCC-team ”uppfann” något som varit i serietillverkning hos Audi redan i fem år !!!!

 14. @Rick:

  Ingen har sagt att Volvos kvinnliga ingenjörer uppfann den låsta motorhuven heller? Den står inte med på listan så de har förmodligen inte fått patent på den heller? Eller menar du att du tror att bildesigners skapar helt nya bilar och inte får använda sig av redan befintliga tekniker som tex motorer, backspeglar, säten osv? Smile

 15. Det verkar som om jag har hamnat i nåt slags mansgrott-forum här där ni gör allt för att inbilla er själva att kvinnor är helt obildbara inom t.e.x teknik? Kvinnor får faktiskt samma utbildning som män inom teknik eller vad ni vill och de har faktiskt förmåga att kunna lära sig lika bra som män.

  Surprise?

  Kvinnor kan designa och utveckla tekniska lösningar, kvinnor kan köra bil och kvinnor kan flyga flygplan. Laugh

 16. @Mange: så vitt jag vet så har inte Volvo, eller knappt någon biltillverkare, kapacitet eller kunnande att själva utveckla kompletta växellådesystem. Särskilt inte dubbelkopplingssystem. Men om du kan visa upp att de här tjejerna och Volvo har patent på det så skall jag byta åsikt och framledes motsatsen till vad jag tidigare har sagt.

  Du kanske rent av är ingenjör på Torslanda och då har du säkert kött på bena. Annars skulle jag vara lite försiktigare.

 17. @Intenso:

  Det är därför Volvo precis som andra biltillverkare måste ta hjälp av tekniker och designers förstås. I det här fallet kvinnliga tekniker.

  ”Den innehöll ett 50-tal nyheter, varav nu över 20 satts i produktion. Flera är tekniskt framåtsyftande, utan att vara exklusivt ”kvinnliga”, som sexstegad växellåda med dubbelkoppling och automatiskt start/stopp vid rödljus.”

 18. @Mange: vem har hävdat något annat? Du verkar jaga upp dig själv helt utan orsak.

  Bara för att en och annan misstror dina utsagor om uppfinningar och patent betyder det ju inte att kvinnor inte klarar av att utveckla något sådant, särskilt inte i en blandad grupp och då kan gärna en kvinna vara grupp, eller avdelningschef. Frågan var väl hur troligt det är att sex sju kvinnliga ingenjörer på lilla Volvo i Göteborg uppfinner och patenterar nya banbrytande tekniska koncept och lösningar och öser in dem i en enda konceptbil. Jag är säker på att de tog fram en hel del smarta saker, det delade nackskyddet låter som ett sådant. Att man anpassar design i cockpit etc.

  Tro inte bara för att teknikens värld gör en lista på innehåll i en bil att de sakerna är utvecklade av det företaget. Sånt gör nästan uteslutande underleverantörer.

 19. @Intenso:

  Jaga inte upp dig så mycket över att de här kvinnliga teknikerna har kommit på nya smarta tekniska lösningar. Du får misstro vad du vill men jag misstror dig när du uppenbarligen inbillar dig att 70 kvinnliga tekniker och designers inte skulle kunna komma med banbrytande tekniska koncept. Många män har gjort detsamma men dom misstror du väl inte? Det är väl egentligen kvinnor som ligger bakom då? Laugh

 20. @Mange:

  ”Den innehöll ett 50-tal nyheter, varav nu över 20 satts i produktion. Flera är tekniskt framåtsyftande, utan att vara exklusivt ”kvinnliga”, som sexstegad växellåda med dubbelkoppling och automatiskt start/stopp vid rödljus.”

  Jag kommenterade både båten och bilen här (och följande kommentarer) och här.

  Grejen är ju att inga av de där nyheterna utvecklades under projektet, och det var dessutom en sanning med modifikation att det var bara kvinnor; man hade satt kvinnor på de ledande positionerna, men de allra flesta av projektmedlemmarna var män, och de nyheter som man introducerade hade förstås varit under utveckling i åratal.

 21. @Mange: vad är mera troligt. Att Volkswagen köpte en ny teknik för serietillverkade bilar från Volvo som har ett världspatent eller att man köper den från BorgWarner som då låg längst fram i förädlingen av en fransk uppfinning från strax efter kriget. VW byggde sin första serietillverkade bil 2003. Porsche har meckat med systemet sen så tidigt som på 1980-talet.

  Jag tror säkert att den gruppen på ett 70-tal kvinnliga ingenjörer utvecklade flera smarta system bara inte alla på den listan som Vetenskapens Värld skrivit ihop.

  Sen får du naturligtvis gå och tro på vad du vill.

 22. @Ulf T:

  Nej, du har fel – temat var genomgående kvinnligt. Men kan du bevisa nåt annat så är jag beredd att lyssna.

 23. @Intenso:

  Jag vet inte varför du inte vill tro på fakta men det är upp till dig. Det har väl förmodligen att göra med att det är kvinnor som har kommit med de smarta tekniska lösningarna, annars hade du inte ifrågasatt nånting?

  Måste bara påminna grott-gubbarna här om att vi inte snackar om era hemmafruar nu. De här kvinnorna är utbildade civilingenjörer, motorkonstruktörer, teknologie doktor, utbildade inom strömningslära och har arbetat på Volvo i många år.

  Det kanske inte räcker för att ni ska kunna tro på att kvinnor kan klara av att komma med nya innovativa lösningar när det gäller bilar? Grin

 24. @Mange: vilken tur man inte var din lärare. Du verkar totalt immun för annan input. Du vägrar ju inse fakta och har istället en artikel ur en pseudovetenskaplig tidskrift som underlag för alla dina uppfattningar.

  Bli inte förvånad om verkligheten ser annorlunda ut utanför lägenheten.

 25. @Intenso:

  Ni har ännu inte presenterat någon fakta, till skillnad från mig? Ni har kommit med påståenden, dvs inputs om vad ni själva vill tro men det är ingen fakta. Jag vet heller inte vad det är ni vill säga? Att det är män som står bakom kvinnornas tekniska lösningar? Att alltsammans är en bluff? Ni gör er löjliga och det är uppenbart att ni endast är ute efter att nedvärdera de här kvinnornas arbete.

 26. @Mange:

  Jag skrev att man satt kvinnor på de ledande positionerna – ’designteamet’. Mer specifikt var det följande 9 kvinnor:

  – Maria Uggla, formgivare
  – Anna Rosén, Exterior Designer
  – Cynthia Charwick, Interior Designer
  – Maria Widell Christiansen, Q&A Mgr, YCC Design Proj Mgr
  – Camilla Palmertz, Project Manager
  – Eva-Lisa Andersson, Mek. ingenjör, men projektledare på YCC, tror jag
  – Elna Holmberg, Concept Manager
  – Lena Ekelund, Deputy Technical Project Manager
  – Tatiana Butovitsch Temm, Brand and Communications Manager

  De var alltså huvudsakligen projekt- och designledare, eller jobbade med branding. Helt klart var det de som hanterade konceptet och kravlistan, men lika klart är det att de inte byggde själva bilen eller utvecklade de tekniska lösningar som kom att ingå i bilen.

  Självklart var fler inblandade, även i ledande roller. På LinkedIn hittade jag t.ex. Göran Karlsson, med följande på sitt CV:

  Design Product Manager / Coordinator
  Volvo Car Corporation
  2003 – 2005 (2 years)
  Responsible for exterior and interior design implementation, interfacing and A-class surfacing in all new Volvo C30 Project as well as P1007 face lift project. Market analysis, product as well as project content and strategic benchmarking within current and future market segments. Interior design implementation and engineering of concept vehicle (Volvo YCC). Customer, Volvo Car Corporation, Market analysis and development of all new ergonomical Driver environment concept in cooperation with strategic product planning.

  Notera vad jag inte säger: jag säger inte att de inte hade nyckelroller, och jag säger inte att de inte gjorde ett utmärkt jobb. Jag säger bara att man inte skall dra orimliga växlar på vad deras bidrag egentligen var.

  Nog för att ett team på 9 personer själva kan sno ihop en imponerande conceptbil på den tiden, men just dessa 9 verkar inte ha den samlade kompetensen för att göra allt själva, och dessutom är det nog inte den typen av projekt som Volvo kör.

 27. @Ulf T:

  Du får läsa inläggen längre upp eftersom du uppenbarligen helt har missat att temat var alltigenom kvinnligt och att alla 70 teknikerna var kvinnor.

  Det vore bra om de nya personer som ger sig in i debatten, först läser inlägget, därefter kommentarerna som är postade och först när de har gjort det, adresserar mig om frågor uppstår.

 28. @Mange: Med vilka kvalifikationer är man tillåten att uttala sig i denna fråga? Räcker 15 år i den internationella fordonsindustrin för att man skall få komma med något.

  Jag utgår nu från att du kontrar med att du har 30 år på Volvo och därför vet precis allt om YCC projektet. Annars får DU nog börja kolla fakta innan du svamlar vidare.

 29. @Intenso:

  Du tillskriver mig epitet som bättre passar på dig och dina vänner här. Jag syftar på ”svamlar” och att ni bör ”kolla fakta”. Var har ni era fakta som säger att dessa kvinnliga ingenjörers, motorkonstruktörers, designers, projektledares och teknikers (total 70 st) arbete är ren bluff, alternativt som jag tror att ni vill försöka få det till, att män skulle stå bakom deras arbete? Ni är ju för fan pinsamma.

 30. @Mange:

  Var får du det till att nån har kallat deras arbete för bluff? Du får nog tagga ner lite i kritiken. Ta reda på mer innan du kommer stormande med vilda anklagelser baserat på en artikel i en tidning.

  Sök på Double Clutch Transmission på Google och om du då hittar något av namnen på de 70 kvinnorna under uppfinnare så skall jag hålla tyst.

  Du nämner inte nåt om dina år på Volvo eller i bilbranschen i övrigt så jag utgår från att din erfarenhet begränsar sig till några TV reportage och tidningsartiklar. Rätta mig gärna om jag har fel.

  För att göra det riktigt enkelt att hitta infon kan du kolla här: http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-clutch_transmission

 31. @Intenso:

  Jo, du förstår att det är PG Gyllenhammar himself du har på tråden. Och det påståendet är ju ungefär lika faktabaserat som ditt påstående att du har x antal år inom bilbranschen. Grin

  Med tanke på den uppenbart låga intelligenskvoten i det här forumet, är det lättare att förstå er avundsjuka för att de här kvinnliga ingenjörerna, teknologie doktorerna, motorkonstruktörerna m.m har lyckats med nånting som ni själva och de allra flesta andra män aldrig skulle lyckas med. Avundsjuka är vad det handlar om. Är ni män eller är ni möss? ROTFL

 32. @Mange:

  Du får läsa inläggen längre upp eftersom du uppenbarligen helt har missat att temat var alltigenom kvinnligt och att alla 70 teknikerna var kvinnor.

  Njae, det står inte så. Det står att 60-70 kvinnor arbetade i över ett år. Det står inte att det var bara kvinnor.

  Längre ned står det:

  – Allt arbete har letts av kvinnor, och alla beslut har tagits av kvinnor, poängterar Tatjana Butovitsch Temm – en av de fem som utgjort projektledning.

  …vilket vore redundant i ett projekt som bestod av bara kvinnor, eller hur?

  Notera också den man jag hittade på LinkedIn som absolut menar att han hade en beslutande roll i YCC-projektet. Det blir ingen motsägelse om man utgår ifrån att man är väldigt noga med hur man formulerar sig. Dvs när man talar om enbart kvinnor så talar man om core-teamet för själva designprojektet.

  Det man brukar göra när man bygger conceptbilar är att återanvända så mycket man bara kan – inte sällan börjar man med en chassit från en standardbil – och ser till att även nyttja de supportfunktioner som redan finns på plats med ordinarie personal. Det är dyrt nog ändå.

 33. Mange
  Jag har ingen insider-info om vem som kommit på vad i det här fallet, men du efterfrågade faktiskt ärlighet och när jag läser följande.
  ”Alla tekniska lösningar är redan tillgängliga eller kan komma i produktion inom några få år.”
  Så blir jag i alla fall väldigt skeptisk till att alla dessa tekniska lösningar skulle ha uppkommit under det året som dessa ingenjörer arbetat med YCC-projektet.

  Det brukar inte riktigt gå så snabbt från idé till produktionsfärdig lösning och speciellt inte i fordonsindustrin. Detta oavsett om det är kvinnor eller män som gör jobbet. På samma sätt så ägnar sig sådana här team sällan åt att ta fram helt nya tekniska lösningar, utan snarare åt att plocka ihop och eventuellt modifiera befintliga lösningar efter ett designkoncept. Ibland leder det till några nya lösningar på vägen, men knappast 50 eller fler.

  Det är inte heller speciellt svårt att kolla upp bakgrunden till de tekniska lösningarna. Som Intenso mfl påpekat så är flera av de tekniska lösningarna som nämnts även betydligt äldre än YCC-projektet. Där ingår bl.a. växellåda/koppling (Powershift, Ford/Getrag), tankningslösningen(racing före 1994 åtminstone), punkteringsfria däck(Michelin/Goodyear före 1960), start/stopp-teknik(Toyota/VW före 1980).

  Även PRV:s beskrivning av Andrépriset ger en fingervisning om vad man kan förvänta sig.
  ”Andrépriset delas ut till enskilda personer, föreningar eller andra typer av sammanslutningar som stimulerar förnyelse inom områdena Patent, Industriell design, Varumärken eller Företagande.”
  ”Stimulerar förnyelse” är ju faktiskt rätt oavsett om de själva kommit på lösningarna eller inte.

  En ärlig beskrivning från din sida borde alltså i det här läget kompletteras med vilka uppfinningar/tekniska lösningar som dessa kvinnor kommit på själva och/eller har patent på. Detta handlar inte om vad kvinnor klarar av eller inte i tekniskt avseende utan om att vara ärlig både vad gäller kvinnor och män. Att det finns väldigt kompetenta kvinnliga ingenjörer är ingen tvekan om, men man kan faktiskt lyfta fram vad kvinnorna gjort inom YCC utan att samtidigt ljuga om eller nedvärdera vad män gjort i samma sammanhang.

 34. @Ulf T:

  ”I över ett år har mellan 60 och 70 kvinnliga tekniker och designer utvecklat en sportig konceptbil som innehåller sådan teknik som kvinnor efterfrågar.”

  ”Ledningsgruppen för YCC består av fem kvinnor från Volvo Personvagnar, med erfarenhet från olika discipliner inom bilindustrin. De tre designansvariga är också kvinnor.
  – Vi har ett genomgående kvinnligt tema för den här konceptbilen, säger Hans-Olov Olsson.”

  ”YCC har utvecklats av ett kvinnligt team på Volvo Personvagnar”

  ”Årets Andrépris går till designteamet på Volvo Personvagnar som utvecklade YCC, även kallad Kvinnobilen. Andrépriset delas ut av Patent- och registreringsverket.”

  Det finns säkert någon man som har skruvat i en skruv nånstans i bilen men det är fortfarande kvinnor bakom både design och teknik. Vad som påstås i det här inlägget är alltså ren lögn:

  ”Poängen är dock att det helkvinnliga designteamet inte verkade nämnvärt intresserat av de tekniskt komplicerade delarna. Det sades förstås aldrig, men den bakomliggande tanken var nog att sådant får männen ta hand om.”

  Nu får ni fortsätta att inbilla er att alla dessa 70 kvinnliga designers, tekniker, civilingenjörer, teknologie doktorer, motorkonstrutörer etc inte kan komma med smarta tekniska lösningar utan att få hjälp av en man. Silly

 35. @Ulf T:

  ”Självklart var fler inblandade, även i ledande roller. På LinkedIn hittade jag t.ex. Göran Karlsson, med följande på sitt CV: Design Product Manager / Coordinator”

  Ja, titta där har vi det sedvanliga fulspelet där man nedvärderar männens bidrag så högstatusmän i ledningen skall kunna hävda att de var först med att låta kvinnor klara sig själva (vilket de alltså inte gjorde)

 36. @Mange:

  ”Nu får ni fortsätta att inbilla er att alla dessa 70 kvinnliga designers, tekniker, civilingenjörer, teknologie doktorer, motorkonstrutörer etc inte kan komma med smarta tekniska lösningar utan att få hjälp av en man.”

  Jovisst, klart det behövdes motorkonstruktörer för att tillverka en bil som helt saknar motor, den logiken måste man bara älska!

 37. @Mange:

  Det finns säkert någon man som har skruvat i en skruv nånstans i bilen men det är fortfarande kvinnor bakom både design och teknik.

  Du missade helt poängen. De nio kvinnor som utgjorde hela core-teamet var huvudsakligen projekt- och designledare. Alldeles säkert var de handplockade, motiverade och mycket kompetenta. Men de var inte där för att dra in skruvar … alls.

  Vad som påstås i det här inlägget är alltså ren lögn:

  ”Poängen är dock att det helkvinnliga designteamet inte verkade nämnvärt intresserat av de tekniskt komplicerade delarna. Det sades förstås aldrig, men den bakomliggande tanken var nog att sådant får männen ta hand om.”

  Det är lite raljerande, men att vara raljant är väl något som du är bekant med? Wink

  Rent tekniskt är det ändå i stort sett korrekt. Uppgiften var att skapa en conceptbil, och uppenbart var det också meningen att få till en PR-grej. Det lyckades utan tvekan.

  En invändning har jag: de kvinnor som jobbade på projektet skall inte klandras* för att de fick en chans att göra något riktigt utmanande och roligt. Kritiken bör riktas mot alla som drar stora växlar på det hela och ser det som något slags bevis för att kvinnorna klarar sig mycket bättre utan männen.

  En kontakt jag har med erfarenhet av Volvo bekräftade min gissning att det totalt brukar vara flera hundra inblandade i ett sådant projekt.

  2004 var 16% av Volvos anställda kvinnor. Om t.ex. 60 kvinnor var med i projektet och andelen var 16% skulle totala projektstorleken ha varit 375, vilket inte är orimligt. Man kan tänka sig att andelen kvinnor var högre just på detta projekt.

  Men det är inte givet att andelen kvinnor inom den överskådliga framtiden kommer att vara mycket högre än 15-30%.

  * Eh, jo, lite kanske. Det verkar vara förvånansvärt lätt för många kvinnor att hoppa på vad som i grunden är rejält sexistiska projekt, som utesluter eller osynliggör män på väldigt vaga grunder. Till deras försvar kan väl sägas att många män verkar vara lika ivriga att bistå dessa projekt.

 38. @Mange: Du tror inte det finns en hel del marknadsföring bakom detta och Volvo kanske inte vill tala högt om vem som gjorde vad? Jag säger inte att kvinnor inte kan utan att både Volvo och media har ett intresse av att skapa en bild som säljer bilar/tidningar och därför är de citat du kommer med kanske inte helt sanningsenliga.

 39. @ Mange

  Du har nu brölat här på tråden ända sedan eftermiddagen utan att komma fram med något argument i sak. Du vräker ur dig den ena dumheten efter den andra uppträder allmänt aggressivt, men du har inte fått fram något konkret.

  Försök alltså spara din energi för själva huvudfrågan: Vilken teknologi utvecklades av YCC på ett banbrytande sätt? Nämn nu äntligen något! Du åberopar akademiska titlar (inte särskilt imponerande på mig), refererar diffust till patentverket och Volvo eller hänvisar till känd teknologi, men ingenting ger något handfast.

  Vi har fortfarande den där bilen utan motor, där en grupp kvinnor i stort sett planerade inredningen.

  Du verkar f.ö. ha problem med att begripa skriven text, för ingenstans i inlägget hävdade jag att kvinnor inte skulle kunna vara skickliga ingenjörer. Så ta och läs på nytt och lugna ner dig.

 40. Fascinerande ordväxling! Att den kvinnliga konceptbilen skulle vara av revolutionerande art torde vara helt uteslutet om man betänker det faktaunderlag som så elegant framlagts av forumets medlemmar. Vad som fascinerar mest är snarare den gode Manges motiv, eller kanske snarare avsaknad av motiv, för att agera vit riddare.

 41. @Mange: Lustigt att du nämner PG. Han hade väl slutat långt innan dess. Och jag har ingen anledning att ljuga om mina erfarenheter för dig eller för någon annan. Om du går genom livet i villfarelsen att alla ständigt ljuger så kan man ju undra varför du köpt YCC-storyn med hull och hår.

  Fast egentligen tror jag att du mest tycker om att leka troll, eller i bästa fall spela Allan. Struggle

 42. @Mange:

  Vilka EU-patent skapade den aktuella arbetsgruppen? Kan du länka dom?

  (Ja, jag jobbar med att granska patent ganska regelbundet, trots att jag hatar det idiotspråk som patentskrifterna använder).

 43. För en gångs skull håller jag med Ulf T. Låt kvinnorna leka sig till erfarenhet och låt dem lära av misstagen.

  Steve Jobs byggde aldrig ihop en enda teknisk pryl själv. Den första datorn han skapade byggdes ihop av en man vid namn….. hmm det börjar på W och slutar på ski(?) något öststatnamn. De satt i ett garage och drömde, testade, byggde om osv.

  Steve Jobs hade idéerna och visionerna. Vem fan bryr sig vad han byggde eller inte byggde själv?

  Att det sen ska göras till ett jippo att ohhh shit har kvinnor kommit på det här??? Gör man samma sak med svarta? Det gör man kanske. Eller med invandrare? På det förra apoteket jag jobbade på kom det in en man, en svensk vit man som skulle hämta ut på recept. Han berömde den manlige farmaceuten för att han var så duktig och hade lärt sig så bra svenska.

  Wtf! Vad förväntade han sig? Farmaceuten från Libanon behöver bara lära sig bra svenska för att folk ska bli imponerade? Och det är inte första gången jag upplevt detta fenomen.

  Känns lite som om det är samma för de här kvinnorna. Och såklart, det kan inte vara perfekt från början. Varför ska vissa grupper antingen ha för låga eller skyhöga krav på sig? När andra grupper får verka i skymundan och lära sig på vägen utan att bli bedömda.

 44. @Jenny:

  ”Steve Jobs byggde aldrig ihop en enda teknisk pryl själv. Den första datorn han skapade byggdes ihop av en man vid namn….. hmm det börjar på W och slutar på ski(?) något öststatnamn. De satt i ett garage och drömde, testade, byggde om osv.”

  Steve ”Woz” Wozniak var nörden som byggde Apple-datorn. Steve Jobs var hippien som såg möjligheterna samt såg till att den såldes för pengar varefter han av allt att döma mest av tillfällighet fick tips från affärsinnehavare som han sålde till hur de kunde göra produkten bättre.

  ”Steve Jobs hade idéerna och visionerna.”

  Steve Jobs hade framför allt drivet och förmågan att ta nya kontakter. Man måste komma ihåg att på den här tiden handlade det om att gå från dörr till dörr och argumentera för sin produkt. På tal om Steve Jobs så var det inte bara Apple som han trodde på. Efter att ha tvingats ut från Apple 1985 så investerade han 1986 stora summor i en liten okänd animeringsstudio som hette ”Pixar” och tidigare var en del av Lucasfilm.

  Efter 9 års hårt arbete slog ”Pixar” igenom som en bomb med filmen ”Toy Story”. Steve Jobs som ägde majoriteten av aktier blev än rikare än han blev med Apple.

  ”Vem fan bryr sig vad han byggde eller inte byggde själv?”

  Uppenbarligen bryr sig juristerna om vem som äger vad. I Steve Wozniaks blir det lätt att bedöma då han han exakt lika stor andel i företaget Apple som Steve Jobs hade. Sedan plockade de in en tredje ”business” man som – om jag minns rätt – hade 10% i bolaget och vågmästarroll.

  ”Att det sen ska göras till ett jippo att ohhh shit har kvinnor kommit på det här??? Gör man samma sak med svarta? Det gör man kanske.”

  Högst sannolikt gör man inte det varken i Sverige eller i USA.

  ”Eller med invandrare? På det förra apoteket jag jobbade på kom det in en man, en svensk vit man som skulle hämta ut på recept. Han berömde den manlige farmaceuten för att han var så duktig och hade lärt sig så bra svenska.”

  Ja, precis. Extra positiva åsikter om invandrare förvandlas lätt till de låga förväntningarnas rasism.

  ”Wtf! Vad förväntade han sig? Farmaceuten från Libanon behöver bara lära sig bra svenska för att folk ska bli imponerade? Och det är inte första gången jag upplevt detta fenomen.”

  Samma här

  ”Känns lite som om det är samma för de här kvinnorna. Och såklart, det kan inte vara perfekt från början. Varför ska vissa grupper antingen ha för låga eller skyhöga krav på sig? När andra grupper får verka i skymundan och lära sig på vägen utan att bli bedömda.”

  Det där handlar helt om politisk ideologi. Anser du att framgångsrika människor huvudsakligen blev framgångsrika genom att jobba hårt eller anser du att de huvudsakligen blev det genom att orätt fuska sig fram och få saker de inte gjort sig förtjänta av?

  Har du den sistnämnda åsikten så blir det logiskt att vilja kompensera denna upplevda orättvisa med saker som kvotering, stödhjul och privilegier. Det skapas även hos en viss andel av anhängarna en våldsromantik där det primära inte är att hjälpa dem som har det svårt utan att hämnas på dem som har det bra.

 45. @ Jenny

  Det är talande hur du förvränger saker och ting. Se här:

  Män får inte verka i skymundan utan att bli bedömda eller leka sig fram till fram till erfarenhet (annat än i barndomen). De är tvungna att gå den långa vägen, för ingen kommer att förse en man med en massa pengar och annan support för att han ska lära sig. I det skede det finns pengar och support har han redan en lång erfarenhet (inte sällan medelålders…).

  Precis som du noterar så verkade Jobs och Wozniak först i ett garage. Det står unga kvinnor fritt fram att börja jobba i ett garage för att kanske, kanske komma fram till något som bär sig längre fram. Hur många sådana unga kvinnor har du sett, eller ens hört talas om?

  Du har däremot helt rätt att det kan inverka direkt negativt på kvinnor om de förses med allt utan att de först fått göra erfarenheter. Många som verkar mot feminismen utgår från just denna obalans. Kvinnor får helt enkelt väldigt mycket gratis inom traditionellt mansdominerade sektorer, inte minst uppmärksamhet.

  Förresten ta och följ med nu Volvo Ocean Race, segeltävlingen jorden runt som inleds nu på hösten. Team SCA består uteslutande av kvinnor och mediahypen är given. Man kunde tro att de vunnit redan innan starten gått. Det råder knappast någon tvekan om de kvinnliga seglarnas komepetens, men faktum är att de får ha 11+ 1 besättningsmedlemmar mot 8+1 för manliga besättningar (siffran är 9+1 för blandade besättningar där höst 5 är män).

 46. @Jenny:

  För en gångs skull håller jag med Ulf T. Låt kvinnorna leka sig till erfarenhet och låt dem lära av misstagen.

  Jag var nog lite otydlig om det är så du tolkade det jag skrev. Jag menade att det är onödigt att klandra enskilda ingenjörer som tackar ja när de blir erbjudna en nyckelroll i ett roligt prestigeprojekt. Men jag anser att de chanserna skall gå till de personer som bäst förtjänar dem – alldeles oavsett kön eller etnisk bakgrund.

  Steve Jobs byggde aldrig ihop en enda teknisk pryl själv. Den första datorn han skapade byggdes ihop av en man vid namn….. hmm det börjar på W och slutar på ski(?) något öststatnamn. De satt i ett garage och drömde, testade, byggde om osv.

  Det är riktigt att det var Steve Wozniak som gjorde allt byggande, men hade det inte varit för Jobs hade Wozniak givit bort alla konstruktioner gratis. Och att Jobs inte var med och byggde säger mindre om Jobs’ kompetens och desto mer om Wozniak’s:

  Well, I was a super brilliant engineer. HP turned down my idea for the personal computer five times. Then later when they saw the Apple II they said it was the best product they had ever seen. I was highly regarded for my engineering skills. But I never wanted money. I would have been a bad person to run a company. I wanted to be a nice guy. I wanted to make friends with everybody. Yes I came up with the idea for the personal computer but I don’t want to be known as a guy who changed the world. I want to be known as an engineer who connected chips in a really efficient way or wrote code that is unbelievable. I want to be known as a great engineer. I’m thankful Steve Jobs was there. You need someone who has a spirit for the marketplace. Who has the spirit for [how] computers change humanity.

  ..

  Steve Jobs hade idéerna och visionerna. Vem fan bryr sig vad han byggde eller inte byggde själv?

  Jo, han hade visioner, men i början var det nog mer Wozniak som hade visionerna och Jobs som visste hur man skulle tjäna pengar på dem. Men det som gjorde att Jobs och Wozniak blev bästa vänner redan i high school var att de var i övrigt väldigt lika – supernördar och genier båda två.

  Men jag kan berätta vem som bryr sig: Steve Wozniak själv bland annat. Inte för att han inte fick tillräckligt med uppmärksamhet, utan för att en massa andra ingenjörer, som var med och jobbade stenhårt i början, inte fick den uppskattning de förtjänade. Han delade en gång ut aktier ur sin egen pott till 80 Apple-ingenjörer eftersom han ansåg att det var orättfärdigt att de blivit utan.

  Jag kan lova dig att det är vanligt inom teknikbranschen att det är ingenjörer som sitter ensamma och kritiserade, i början när ingen annan förstår deras idéer, tycker att de har helt fel och bara slösar andras tid och pengar – och omvänt att det blir rejält trångt när en produkt lyckas, och folk armbågar sig fram till podiet för att berätta hur viktig deras insats och vision var. Den senare gruppen är inte ingenjörerna; de står längst bak och tittar storögt på spektaklet, och undrar var alla dessa människor var alla de där sena nätterna när ingen slipsnisse trodde på idén.

  Att det sen ska göras till ett jippo att ohhh shit har kvinnor kommit på det här??? Gör man samma sak med svarta? Det gör man kanske. Eller med invandrare? På det förra apoteket jag jobbade på kom det in en man, en svensk vit man som skulle hämta ut på recept. Han berömde den manlige farmaceuten för att han var så duktig och hade lärt sig så bra svenska.

  Ja? När jag bodde i USA brukade folk berömma mig för min engelska. De tyckte det var fascinerande att de inte riktigt kunde placera min dialekt, men kunde svära på att jag var amerikan (möjligen delvis irländare). Jag vet inte om de var helt ärliga, men gladdes åt komplimangen.

  Folk som har svårt att lära sig språk brukar bli extremt imponerade av folk som har lätt för det. Vad är det för fel med det?

  Känns lite som om det är samma för de här kvinnorna. Och såklart, det kan inte vara perfekt från början. Varför ska vissa grupper antingen ha för låga eller skyhöga krav på sig? När andra grupper får verka i skymundan och lära sig på vägen utan att bli bedömda.

  YCC-projektet var väldigt lyckat. Att bilen saknade motor är i sig inget konstigt. Om man inte avser att köra bilen är det förbaskat dyrt att bygga/montera en motor bara för syns skull. Som sagt, det man ofta gör om bilen skall vara körbar, är att man strippar en vanlig bil och sedan ’klär om den’. Konceptbilar är bara prototyper, och man lägger pengarna på det som skall visas.

  Idiotin är ju att det tydligen inte var sexigt nog med ett core-team med 9 kvinnor. Man måste dra ännu större växlar på det och hävda att dessa kvinnor gjorde allt själva och dessutom på ett år mer eller mindre omdefinierade bilindustrin, och för första gången någonsin i bilbranschens historia nådde någon insikt om vad kvinnor vill ha.

 47. @ Ulf T

  Det är en intressant fråga huruvida man kan klandra folk som av en eller annan orsak ges cred för sådant de inte åstadkommit. Inte minst om stora resurser stått till buds.

  Låt oss göra det osannolika antagandet att jag av någon anledning skulle unisont påstås ha omdefinierat villkoren för min bransch utan att ha gjort något särskilt mycket mer än genomdrivit ett rätt alldagligt projekt. Är det inte i sådana fall min moraliska skyldighet att säga ifrån eller kan jag stillatigande ta emot allt beröm? Gör folk som invänder mot frånvaron av större prestationer från min sida fel när de påtalar det?

  Det finns gott om exempel på situationer när människor (såväl män som kvinnor) på det här sättet klär sig eller kläs i lånta fjädrar, medan det är betydligt mer sällsynt att de berörda skulle ha ryggrad och säga ifrån, även om detta är vad man borde kunna förvänta sig.

  När panegyriken kring Volvos kvinnoteam började avlägsna sig från denna verklighet borde de berörda teammedlemmarna ha börjat säga ifrån. Åtminstone har inte jag hört något i den vägen.

 48. @Rick:

  Jag håller helt med. Bland ingenjörer anses det oärligt att ta åt sig äran för saker som andra gjort. Detta är möjligen extra uttalat inom Open Source (programvara), där ens rykte byggs genom att man är bra på att hjälpa andra och dela med sig så mycket som möjligt. Genom att lyfta fram andras arbete ökar man chansen att andra skall lyfta fram ens eget. Dessutom visar man att man är smart nog att leta rätt på fungerande lösningar i stället för att återuppfinna hjulet.

  Just när det gäller manligt/kvinnligt tycks dynamiken vara att män förväntas lyfta fram kvinnornas insats, hur marginell den än var, medan det är väldigt ovanligt att kvinnor lyfter fram hur mycket hjälp de fick av männen.

  Warren Farrell skrev i ”Why Men Earn More…” om hur det har varit vanligt att erfarna män agerar mentor åt kvinnor i karriären, men att allt färre vågar sig på det: dels får man ingen cred för det, eftersom kvinnan förväntas ha slagit sig fram trots ett kompakt manligt motstånd, och dels finns risken att man blir anklagad för sexuella trakasserier och/eller diskriminering om samarbetet inte fungerar.

  Although approximately half of American managers are women, women on the way up are five times as likely to have a man mentor. That is, when women executives were asked if they had women mentors, only 15% said “yes.” In contrast, when asked if they had a man mentor, over 74% said “yes.” The instinct of men to protect women—and of women to seek men’s protection—currently makes men mentorship of women an area of discrimination in favor of women. But this is, I believe, likely to change. Why?

  Just as a teenager is prone to rebel when seeking identity, so is a woman or man who is being mentored likely to rebel against the mentor, to prove to both themselves and others they are not just a puppet. And just as adolescence is a dangerous stage for parents, so it is a dangerous stage for mentors. It always was. But now, with sexual harassment legislation, it can take as little as one angry outburst to end the career of a mentor. Even if he is acquitted, the blemish is on his record, in the company’s psyche, and in his spirit. Soon someone who is less generous gets promoted over someone about whom there is doubt.

  The gift of mentorship is becoming, then, the minefield of mentorship. As men see these connections, it may be turning men’s mentorship of younger women into a dinosaur.

 49. @Ulf T:

  Jag hittade förresten en till hemsk man (Shahriar Ravari) på LinkedIn som försöker påskina att han haft något med YCC att göra (han kanske inte fick memot):

  Electrical & Telematic Project Manager for YCC Concept car
  Volvo Car Corporation

  2003 – 2004 (1 year)Gothenburg, Sweden
  Project Manager with total responsibility for developing entire Electrical and Telematic systems of Volvo YCC Concept Car.

  Duties included:

  Project management for developing and implementation of a unique and new electrical Multiplex system and all the Telematic parts including Blue tooth technology

  Overall responsible for Project time plan and budget

  Overall responsible for Car functionality demonstration at different auto shows around the world such as Geneva Auto Show, Detroit Auto Show, LA Auto Show.

  YCC Concept Car won many awards such as best performance concept car, best innovations during 2004.

  Men elsystemet och telematiken är väl inte så viktiga – det är ju sådant som mest grabbar nördar ned sig över. Wink