Ska man ta seden dit man kommer?
avatar

”Dubbel straffbarhet”! Det handlar inte om att någon kan straffas dubbelt, utan att en gärning ska vara straffbar både där den begås och på hemmaplan, för att den ska vara straffbar i hemlandet.

Att åka till Danmark och råna en bank, och sedan ta sig tillbaka till Sverige, betyder inte att man klarat sig undan. Utan att man istället måste akta sig för den svenska polisen. Handlingen är straffbar i båda länderna, och gärningsmannen kan straffas i vilket av dem som helst.

Att åka till Danmark och betala för sexuella tjänster är inte straffbart där, och därför kan svenska domstolar inget göra åt saken. I Danmark finns det inte på kartan att förbjuda något sådant.

Dessa regelverk är inte en slump, det är tvärtom en fråga om respekt för andra länders lagsystem. Eller i vissa fall bristen på densamma. Vi vill inte att människor ska straffas i sina hemländer när de kommer hit och begår vissa sorters brott, tex abort. Vi är inte vana att tänka i de banorna, men att genomgå eller utföra abort är kriminellt i vissa länder. Inte heller vill vi att hemvändande Etiopier (om sådana finns?) ska straffas för att den använt Skype i Sverige. Det är nämligen ett brott.

Det är också svårt att undersöka och spana utan dubbel straffbarhet. Svenska polis spanar ju inte på lagligheter här bara för att de råkar vara förbjudna någon annanstans. Som skändande av koranen eller bilkörande saudiska kvinnor, eller för den delen ryska homos som inte trycker i garderoben. Lika lite vill deras myndigheter spana på svenska sexköpare. Den som propagerar för homosexualitet är nämligen brottsling i Ryssland.

I vissa fall så ger Svenska staten stöd till grov organiserad kriminalitet. Vi bara uttrycker det lite annorlunda. Hela den ”arabiska våren” är per definition en brottslig rörelse, som avsätter respektive lands regimer helt rättsvidrigt. Att det inte finns några andra sätt att göra det på hör liksom inte till saken. Ännu är det al-Assad som är president i Syrien, att försöka störta regimen med våld är lika brottsligt där som här. Ni ser min poäng. Att begå brott behöver inte vara fel. Det kan ibland rent av vara positivt eller som oftast, något helt neutralt.

En ”brottsling” behöver inte vara en ond eller dålig människa, bara ha brutit mot ett lands lagar. Och dessa lagar stiftar varje stat suveränt. I många frågor är lagarna likartade, men i frågor som rör moral går de ofta isär. Rent krasst ligger det mer substans i Saudiarabiens alkoholförbud än mot Islands förbud mot pornografi. O andra sidan kan jag väll inte godta alkoholdrickande där om jag inte godtar substanser som på motsvarande sätt förbjudits här. I Ryssland förbjuder man gradvis homosexualitet, och i Sverige köp av sexuella tjänster mellan samtyckande vuxna. (Annars hade det varit förbjudet ändå under andra paragrafer.)

Sverige har dille på vad vi anser vara ”sexualbrott”, och tänjer gränserna längre än många andra. Sexköpslagen är en av ytterligheterna, och denna drar man upp på tapeten igen. Centerns och Folkpartiets kvinnoförbund vill nämligen avskaffa kravet på dubbel straffbarhet. Naturligtvis fokuserar de på män som köper sex, och glömmer att detta är en lukrativ marknad även för det egna könet.

Givetvis måste var och iakta de lagar som gäller i respektive land. Här kan vi driva med kungen, men det är bara puckat att göra det i Thailand. Men ska Sverige vara såpass nonchalanta att vi börjar förbjuda handlingar utomlands utan en mycket stark grund, så kan vi inte räkna med att andra länder bryr sig om våra lagar.

I ett mer moget samhälle skulle man snarare harmonisera lagstiftningen med de länder där man är ense om riktningen. Mer eller mindre kontroll av invånarna, samt större eller mindre möjlighet att styra sina egna liv. Det senare innefattar att göra sådant andra anser vara fel. Tex Ta körkort, titta på pornografi, som karl ragga upp en av samma modell, eller för den delen, ingå ett handelsavtal om köp av alla sorts tjänster, inte bara RUT & ROT som blivit så populära.

Men jaja, jag ser bristen i resonemanget. Sverige har länge gått mot mer kontroll och fler förbud. Även vi vill kunna skryta med en frisk och levnadskraftig befolkning och att vi bekämpar människohandel och slaveri. Eller uttryckt på ett annat sätt: Sverige skulle säkert hellre börja misstänkliggöra homos än att ge sexsäljande kvinnor trygghet. Frågorna är inte svartvita, vi är bara vana att tänka på dem så.

Ska vi ta sedan dit vi kommer? Ja, det bör vi med ytterst få undantag kunna göra.

Teo

******* TILLÄGG *****

Jag har inte hunnit mer än posta innan jag hittar detta. Enligt ett nytt religiöst dekret i Afghanistan får kvinnor inte längre lämna hemmet utan en manlig släkting. Och försäljning av smink förbjuds eftersom det främjar prostitution. Det absurda är att den svenska och afghanska politiken ligger i ganska bra linje med varandra i sexköpsfrågan, de bara slå på olika sidor av köpeavtalet. Den ena slå på leverantören för att svälta ut potentiella kunder, den andra gör tvärtom.

***********************

Kommentarer

Ska man ta seden dit man kommer? — 43 kommentarer

 1. Pingback: Ska man ta seden dit man kommer? | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. Ja, Centern och Folkpartiet kan knappast längre beskrivas som liberala, om de nu någonsin varit det i modern tid. Minns t.ex. skärpningen av alkoholpolitiken på 70- och 80-talet, när mellanölet försvann från butikerna och Systemet höll stängt på lördagar. Sverige är nog det enda ’kristna’ land där man inte får köpa mellanöl i affären, t.o.m. i Norge och Finland är det tillåtet.

  Men när det nu kommer förslag på att avskaffa en viktig grundläggande rättsprincip som den dubbla straffbarheten, är det viktigt att så många som möjligt sätter ner foten och säger stopp. Annars vet man inte vad som blir nästa steg. Fortkörning på Autobahn? Poker i Las Vegas? Eller att fråga tyska turister och thailändska bärplockare om de köpt sex i sina hemländer?

 3. Det finns ett fåtal brott där vi frångår kravet på dubbel straffbarhet. Jag har dem inte i huvudet, men tex människohandel räknas dit. Det förmodar jag iofs är förbjudet överallt, men på detta sätt kan vi strunta i det andra landets definitioner.

 4. @Teodor:
  Jag förmodar att det kan ha två orsaker, människohandel sker ju över gränser, så om vår gräns involveras har ju brottet också begåtts i vårt land. Och människohandel strider väl mot internationell lag? Så även om det inte vore brott per se enligt de involverade ländernas lagar är det ändå ett brott mot de lagar som antagits gälla världen över. Jag förmodar att krigsförbrytare (brott mot mänskligheten) också hamnar i den sitsen.
  Men jag är nyfiken på i vilka andra fall som den dubbla bestraffbarheten inte gäller.
  Det kan ju noteras att detta också är av betydelse för kändisen från wikileaks som svenska åklagare fått beslut på skall utelämnas från Storbritannien. Kändisen skulle alltså kunna åtalas även i Storbritannien för de brott han påstods ha begått mot de bägge kvinnorna eftersom man beslutade att utelämna honom (detta var också en av punkterna som var uppe under domstolsförhandlingarna innan utelämningsbeslutet). Däremot undrar jag till vilken grad man baserar sig på själva anklagelsen/brottsrubriceringen och till vilken grad man tittar på sakförhållandena som åtalet baserar sig på.
  (Jag såg förresten någonstans att brotten preskriberas om ung. 2 år, vilket då torde innebära att kändisen faktiskt kan lämna ambassaden där han sökt skydd 2015)

 5. Men feministisk forskning har tydligt visat att svenska feministiska lagar är moraliskt överlägsna alla andra länders lagar – och därför ska svenska feministiska lagar självklart gälla i hela universum.

 6. @Jämställdhetsfeministern:
  Självklart är det så och feministisk forskning har även visat att när svenska kvinnor åker till Gambia så är det något annat kärlek heter det.
  Och om det inte går så bra med förhållandet under kärlekssemestern så är det alltid den vita rika kvinnan som är offret och den svarta fattiga mannen som är skyldig det har det berömda biblioteket visat och då talar vi inte om det som låg i Alexandria.

 7. @michael:
  Det är riktigt Michael. Smile
  Och starka svenska kvinnor som åker till Gambia på dansresor ska inte kritiseras. Kvinnan är alltid offer och mannen är alltid den privilegierade förövaren. För att könsmaktsordningen.

 8. Vad gäller ’spaning’ när man pratar om moralistlagar får jag ibland känslan av att förespråkarna ser sig själva som utförare.

  Och på ämnet sexarbete och den svenska stimatiseringen av det, så såg jag just den tragiska händelsen att Petite Jasmine, aktivist i Rose Alliance, nyss har blivit mördad av mannen hon låg i vårdnadstvist med. På grund av moralister i domstolen gav man hellre vårdnaden till en hotfull och våldsam man än en sexarbetare.

  Hennes brev till Fredrick Federley är väl läsvärt: http://federley.blogspot.se/2011/10/fran-en-eskort.html

  Jag är ganska övertygad om att den svenska varianten av sexköpslag handlar precis lika mycket om ogillande av sexsäljare som alla andra varianter av förbud mot sexhandel. Den är inte till för att hjälpa någon det minsta. Det är bara ett mer raffinierat sätt att sätta dit dem; tvinga på dem en offertvångströja och låtsas som man tycker synd om dem när man i själva verket ger fullständigt fan i dem och helst skulle se dem försvinna då de inte passar in i det politiska dogmat.

 9. @Bashflak:

  Själv är bäste dräng, vad gäller mellanöl, hehe. Och inget fusk med majs, ris, pastörisering, filtrering heller. Hade C och Fp tillåtit gårdsförsäljning hade jag 20-dubblat produktionen.

  On topic:
  Hur har man tänkt (”tänkt”) sig det skulle fungera med exempelvis bordellbesök i Tyskland, eftersom tyska polisen knappast kunde bry sig mindre? De har väl annat att göra än att jaga svenskar som gör något som är fullt lagligt i Tyskland?

  Ju mer jag har att göra med politiker, desto sämre tycker jag om dessa medelmåttor. Begränsa deras antal och deras befogenheter till ett absolut minimum. Jag vill se en LGTOW-rörelse (liberals going their own way)…

 10. @Magnus:

  Ju mer jag har att göra med politiker, desto sämre tycker jag om dessa medelmåttor. Begränsa deras antal och deras befogenheter till ett absolut minimum.

  Second that, brother!!!! Helst skulle jag vilja införa skottpengar på otyget.

 11. @Dolf:

  De förstår inte orsak-verkan-samband i fler än två steg.

  Det är väl som Margaretha Winberg uttryckte det för 12-15 år sedan, att man kan könskvotera inom politiken för där behövs ingen kompetens.

 12. @Dolf:

  Tja… typ. Man kan iofs täna sig att jag som svensk säljer slavar från Kongo till nordamerika. Eller mer realistiskt, förmedlar oönskade kinesiska barn till barnlösa par i grannländerna utan myndigheternas vetskap och godkännande. (Enligt storyn ska de vara kidnappade och sättas i barnarbete. Men vem vet idag när moral snarare än fakta styr många frågor i nyhetsflödet? Finns säkert alla varianter. Brottslingar behöver inte vara onda.)

  I Europakonventionen för mänskliga rättigheter artikel 4 förbjuds slaveri och tvångsarbete. Här verkar man också lägga in att mot någons vilja frakta någon från punkt A till punkt B. I brottsbalken (4 kap, 1a §) krävas att man på något sätt ta kontroll över en annan människa i syfte att de senare ska utsättas för något av en räcka brott. Och gäller det minderåriga verkar det fungera ändå.

  ***
  De andra brotten där vi inte tillämpar principen om dubbel straffbarhet är en kombination av flera olika bestämmelser. De som pekas ut spcifikt är en räcka sexualbrott. Annars är det brott där minimistraffet är 4 års fängelse, samt samt en del annat. Titta gärna i brottsbalkens kap 2 om tillämpligheten av Svensk lag.

  Teo

 13. Varför skulle det vara fel att köpa sex?
  Om det nu är så att kriminalitet och trafficking förekommer så är väl det i första hand rättsväsendets problem att ta itu med dessa problem.
  Samma sak gäller inom andra områden som tex i krogbranchen där vanliga ärliga kunder gör svartarbete möjligt men inte förbjuds restaurangbesök för det?

 14. @Teodor:
  Hm, har precis varit ute och grillat med grannarna, en sak som kom upp i konversationen var det här med månggifte. Vilket fick mig att undra, vad händer om en svensk åker ner till ett månggiftesland och gifter sig med flera flickor?
  Bigami är ju illegalt i Sverige, men legalt i bl.a. en del muslimska länder.
  Var går gränsdragningen på det?

 15. Det vet jag en som gjorde, som hette Matti Soukka som det stod en del om i Norrköpins Tidningar om detta. Han kom hem med två fruar, men svenska myndigheter godkände inte äktenskapet så de blev sambo. De bodde i Klockartorpet i Norrköping ett tag.

  Tror det är pappa till boxaren Cliff Soukka.

 16. När en ”ny invandrare” kommer hit och redan har mer än en fru registreras allihop som gifta med honom.
  Vi har alltså laglig bigami och polygami för vissa grupper i Sverige.

 17. @Dolf

  Hm… Klurig fråga. Om en svensk gift person åker utomlands och gifter sig igen så ignorer vi bara det äktenskapet. Men det är knappast straffbart här. Samma gäller vad jag förstår alla som är bosatta i Sverige.

  Men det Svea säger, att när en redan flergift person flyttar hit så bör alla registreras sim äkta fruar. Det kan mycket väl stämma.(?) Men det är mer att erkänna spelets regler än att själva delta i det. Allternativet vore att försöka reda ut vilken av de äkta fruarna som är den ”riktiga” i vår mening, vilket är omöjligt.

 18. @Teodor (& @Magnus & @Svea):
  He he. Ja, ska man försöka lösa det problemet på ett PK-sätt utan att vara inkonsekvent så har man tagit på sig ett Sysifosuppdrag.
  Men skiter man i PK är det ganska lätt löst. Det är bara att erkänna äktenskapen. Punkt slut.

 19. @Dolf

  Skiter man i PK så är det, enligt min mening, lika inför lagen som gäller. I Sverige är inte mångifte tillåtet, alltså kan man bara ha en fru. Första frun bör då vara den som registreras. Anledningen till att jag utgår ifrån att det är en man med flera fruar som kommer till Sverige är att jag aldrig hört talas om det omvända.

 20. @Magnus:

  Jag medger att mina kunskaper i barnäktenskap är ytterst bristfällig, jag har inte ägnat äktenskapsbalken något större intresse i övrigt heller. Talar du om barn-barn eller barn-vuxen? Har du något exempel vore jag tacksam. Jag tar gärna tillfället i akt att bredda mina kunskaper en smula.

  Det ger inte samm dilemma, mellan polygama vuxna skulle vi behöva välja ut en primärrelation som får förbli gifta, medan de andra reduceras till sambos. Det vore att särskilja jämställda parter till två olika civilstånd. Men när barn är inblandade kan vi istället välja att ignorera alla äktenskap, vi behöver inte rangordna.
  Har jag fel?

  Teo

 21. @Magnus

  Jag har bara hört en tjänsteman på Skatteverket berätta i SR att män som har flera fruar vid ankomsten till Sverige blir registrerade som gift med allihop.
  Det bör ju fungera likadant om någon är gift med ett barn vid ankomsten. Ganska symptomatiskt för svenskt debattklimat är väl att detta inte diskuteras offentligt. Kan man få barnbidrag och/eller retroaktivt barnbidrag för sin fru i Sverige? Någon som vet hur allt detta fungerar?

 22. Det har varit uppe till debatt, om man ska kunna få barnbidrag och underhållsstöd retroaktivt.
  Det har varit debatt om barnäktenskap också, var inte Mona Sahlin ute och snackade om detta för några år sedan? Problemet finns främst bland romer.

 23. Svea & Magnus

  Bör? Det BÖR det väll inte, är min reaktion. För att det är en annan fråga. Men jag kan ha fel… Jag skickar ett mail till skatteverket och frågar om saken. Återkommer när jag fått svar.

  Teo

 24. @Teodor
  Nej, jag tycker så klart inte att varken bigami, polygami eller barnäktenskap ska kunna registreras hos skatteverket. Likhet inför lagen ska gälla.

  Bra initiativ att maila skatteverket. Blir intressant att se vad de svarar.

 25. @Svea

  Jag har inget emot bi- eller polygami så länge det är fritt för alla. Även om det då tillkommer en del praktiska frågor att lösa.
  Barnäktenskap är liksom en annan fråga, och går bort av helt andra orsaker.

  Teo

 26. @Olof Hansen:

  Nej (med respekt för tragedin) så passar inte detta in någonstans, och det är väl därför det är relativt tyst (på alla fronter). Hon var ”feminist” i handling, en stark självständig kvinna uppenbarligen som bestämde över sin egen kropp, men hon bestämde ”fel”. Hon var sen utsatt för partnervåld men uppenbarligen även PA (en form av partnervåld som jag ser det som sagt) med myndigheternas ”goda minne”.

  http://www.njutningtillsalu.com/2013/05/antligen.html

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5590746

  Partnervåld (och prostitution) är inte en kvinnofråga och PA är inte en ”pappafråga”. Däremot är det jämställdhetsfrågor då det kan se olika ut beroende på kön.

  Frågan är för mig snarare om man ska avskaffa sexköplagen än att göra det straffbart utomlands sas då ”Ett sådant undantag skulle inte kunna grunda sig på en internationell samsyn kring brottets natur och på att brottet generellt sett är särskilt allvarligt. Det skulle inte heller kunna motiveras med att något enskilt eller offentligt svenskt intresse ska skyddas.” (SOU 2010:49).

  se även http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10072003

 27. @Teodor:

  Jo, jag har faktiskt några exempel. Dels ett svenskt par, (födda 1951 resp 1953)
  som gifte sig innan den yngre var 18, det borde ha varit 1971 eftersom deras äldsta dotter är född då, och bruden var höggravid. Jag vet att de var tvunga att begära dispens (”gå till kungs”). De är för övrigt fortfarande gifta.
  Myndighetsåldern 1971 var 18, så i det här fallet är det vuxen-barn.
  Jag kan fråga dem om det är nåt du undrar om, det är min f.d. svåger och svägerska. Nej, de är inte frireligiösa, även om man kan tro att hon är det…

  Vår gamle trummis gifte sig med en tjej som inte var myndig, han var runt 20. Han är, tror jag, serbisk medborgare alternativt statslös (romer som fördrevs av UCK från Kosovo in i Makedonien), hon kommer från Makedonien, med största sannolikhet samma historia. Hon var inte 18 fyllda när de gifte sig, det var några månader innan, bröllopet skedde formellt i Serbien.

  Tror inte många europeiska länder tillåter bröllop för personer under 18 överhuvudtaget längre. Jag vet att Frankrike hade 16 som nedre åldersgräns för flickor förr.

  Någon som vet om man kan få dispens nuförtiden?

 28. Det knepiga med polygami blir vårdnadsfrågor, arvsfrågor m.m.
  Jag har inge religiösa värderingar på äktenskap, men glöm inte att det finns en massa juridiska aspekter på det hela.
  Äktenskap innebär att man delar på skulder och tillgångar, man har ömsesidig försörjningsplikt, man ärver varandra m.m. Säg nu att person 1,2 och 3 ingår äktenskap, 3 dör, hur ska arvet fördelas på 1 och 2? Om 2 och 3 har barn ihop, och 1 dör, hur ser barnens arvsrätt gentemot 1 ut?
  Om 1 och 2 har barn ihop, 3 separerar, hur ser person 3s underhållsskyldighet, umgängesrätt m.m. ut ? Etc etc etc.

  Det går säkert att lösa, men jag tror inte sånt här ens finns nämnt i den familjerättsliga lagstiftningen, och jag pallar inte att sätta mig och harva i Notisum just nu, men den som vill kan grotta runt lite där.

 29. @ Teodor

  Varför får inte prostituerade män och kvinnor komma till tals i sverige?

  Utomlands demonstreras det mot den svenska sexköpslagen

  http://www.youtube.com/watch?v=_4FQB8YhL5I&feature=youtube_gdata_player

  ”Japp, det är sexarbetare i ett 30 städer som protesterar mot den svenska sexköplagen, som de anser ökar våldet emot sexarbetarna:

  Är protesten befogad?

  Om så fallet, inser då svenskarna hur isolerade vi är med vår radikalfeministiska/feminazistiska statideologi?

  Jag kan i detta samanhang varmt rekommendera boken ”Porr, horor och feminister” av den sunda och modiga feministen och flatan Petra Östergren.”
  __________________

  https://www.flashback.org/t2183997

 30. @Magnus:
  Min poäng precis. Äktenskap har två delar, den religiösa/ceremoniella och den juridiska. Vad gäller den religiösa sidan borde det stå varje samfund fritt att fastställa vilka kriterier de anses skall uppfyllas för att viga någon.
  Däremot bör staten (borgerlig vigsel) enbart omfatta den juridiska sidan. Och då ser jag ingen anledning till att man skall begränsa sig till en viss typ, monogama eller heterosexuella, äktenskap. Alla samlevnadsformer bör kunna kontrakteras juridiskt så att man lever i äktenskapsformer oavsett hur många eller under vilka former.
  Problemen du tar upp skulle man kunna lösa med obligatoriska äktenskapsförord, staten kan tillhandahålla en antal förbestämda mallar för olika konstellationer med fastställda lösningar för alla situationer, men sen står det dem som ingår äktenskapet fritt att (innan vigseln) modifiera äktenskapsförordet på ett sätt som parterna är överens om.
  T.ex. skulle det i mallen för ett polygamt äktenskap stå att en part som skiljer sig från övriga parter enbart har underhållsskyldighet till barn som parten själv är biologisk förälder till, men det skulle stå då parterna fritt att själva ändra på förordet så att ingen skillnad görs på egna barn och andra barn i äktenskapet.

 31. Jag ser en massa problem med polygama äktenskap just vad gäller barn och arvsfrågor. Annars tycker jag det är upp till parterna själva att göra upp om det.

  I många länder saknar religiösa samfund vigselrätt, är man fransman så MÅSTE man åka till rådhuset och där ska borgmästaren skriva på äktenskapskontraktet, sedan får man gifta sig i kyrkan eller bäst man vill. Blir det nåt familjerättsligt macklemang så är det det borgerliga äktenskapskontraktet som gäller.

 32. @Magnus:
  <stæmmer …det vara på mitten av 80-talet han återinvandrade till svergie …med tagandes 2 svarta skønheter och 5 kids.
  Ær man bigamist …om du har 5 barn med två olika fruntimmer och alla bor under samma tak.

  Per Hagman Confused

 33. @Per Hagman:

  Smaken är som baken vad det gällde ”skönheterna”, de bodde ju i samma område som jag gjorde så jag såg dem lite då och då. Är det Cliff Soukkas föräldrar förresten?

  Det finns ju förmodligen att antal polygama familjbildningar i Sverige där man bor ihop, men som inte är officiella då man inte kan gifta sig. Det är ju folks ensak.

 34. Självklart måste man ta seden dit man kommer, utan att straffas för det i Sverige.

  Ta en sådan enkel sak som lagen om halvljus på bilar.
  I Sverige kan du få böter om du kör utan ljus på dagen, i andra länder kan du få böter om du kör med. Det blir ju fel hur du än gör!

  Om nu någon bilat utomlands, och kört i ett land med lag på avstängda lampor på dagen, tja, då är det väl bara för polisen att kolla i passet, därefter ringa åklagaren eftersom du begått ett brott bara genom att ha kört i landet….

  Alla som kört i england riskerar bli åtalade för vårdslöshet i trafik, eftersom de kört på vänster sida och gjort en massa förbjudna omkörningar på höger sida…

  Man måste helt enkelt repektera respektive lands lagar, har sverige som stat erkänt ett annat lands suveränitet som stat, så har sverige också erkänt dess lagar och rättssystem.

  Annars kan man heller inte klaga på stater som fängslar kvinnor som varit i sverige och gjort abort då det är olagligt i hemlandet….. Samma princip.

  Svea rikes lag gäller i sverige, ingen annan stans……

  På samma sätt måste man resonera om svenska lagen inom sverige, i detta landet är det svenska lagar som gäller. Inga undantag skall ges åt någon, vare sig efter kön, ursprung, medborgarskap, sexuell läggning eller annat…..

 35. @Anders Senior:

  Jag tror du blandar ihop två olika sorts regleringar i ditt resonemang om billjus. Kravet att köra med halvljus dagtid i Sverige är inte bara tillåtet, det är just ett lagkrav. Det finns ingen frihet i den frågan om man vill köra bil här. I de flesta fall finns det bara inga förbud, man bryr sig oftast inte om att precisera vad som ska vara tillåtet. (Det är bara inte uttryckligen förbjudet.)

  Teo

 36. @Teodor:
  Det är väl precis det han inte gjort. Han visar ju på problemet med att olika länder kan ha ömsesidigt uteslutande lagstiftning. Du kan således omöjligen efterleva lagstiftningen i landet du besöker samtidigt som du uppfyller de krav svensk lagstiftning ställer.

 37. @Dolf:
  Ja, olika länder kan ha ömsesidigt uteslutande lagstiftning. Men du behöver då bara förhålla dig till värdlandets lagstiftning. Man kan aldrig (som svensk iaf) hamna i situationen att du inte kan undvika att begå ett brott.

  Teo

 38. @Teodor:

  SVAR FRÅN SKATTEVERKET:

  Precis som du skriver är det enligt den svenska Äktenskapsbalken inte tillåtet att som minderårig ingå äktenskap utan speciellt tillstånd utfärdat från Länstyrelsen (2 kap. 1§ Äktenskapsbalken) eller att ingå äktenskap om man redan är gift eller registrerad partner (2 kap. 4§ Äktenskapsbalken).

  Ett äktenskap som ingåtts i utlandet före någon av parternas 18-årsdag eller då någon av parterna redan är gift kan bli registrerat i Sverige.

  Det förutsätter dock att ingen av parterna vid äktenskapets ingång inte har någon anknytning till Sverige (t.ex. genom medborgarskap, bosättning, tidigare bosättning).

  Har däremot någon av parterna anknytning till Sverige vid äktenskapets ingång tillämpar man svensk lag.

 39. @Teodor:

  Det förutsätter dock att ingen av parterna vid äktenskapets ingång inte har någon anknytning till Sverige (t.ex. genom medborgarskap, bosättning, tidigare bosättning).

  Ska fan till att driva ärenden med jurister som inte kan hålla reda på dubbla negationer.