Partnervåld på stan – vad händer?
avatar

Ett socialt experiment. Vad händer om en man slå en kvinna offentligt? Och vad händer om de sedan byter roller? Jag vill visa er detta korta klipp på temat.

Mot denna bakgrund torde det vara lätt att förstå varför män har så svårt att söka hjälp eller stöd för att de misshandlas. De tas inte på allvar av någon.

Det divideras om huruvuda kvinnojourerna får tillräckligt med resurser. Men mot bakgrunden av att det knappt finns några mansjourer alls, så borde varje ny krona hamna där.

Fast jag är skeptisk till konceptet med mans- och kvinnojourer som separata enheter. Varför inte bara ”jourer” för utsatta? Vad säger ni, är det viktigt att könen är separerade, egentligen?

Teo

Kommentarer

Partnervåld på stan – vad händer? — 9 kommentarer

 1. Hela idén med kvinnojourer ar konstig. Vi har alltid varit medvetna om att våldet går åt båda hållen. Det ar inte ett kon som eventuellt har misshandlat dig, det ar en individ. Sen vet vi ju hur många extremister som vistas på jourerna och utbildar gasterna i den ratta laran – Helt galet!

  Den enda typen av jourer som skulle vara tillåtna ar dom konsneutrala och sedan skall dom inte heller drivas av individer med en politisk agenda.

  Vi vet också att kvinnorna många gånger ar lika eller mer våldsamma an mannen dom ”flyr” ifrån. Ar det inte så att det ar mest våld i lesbiska relationer foljt av heterosexuella relationer och relationerna med minst våld ar dom mellan homosexuella man. I dom heterosexuella relationer dar en av parterna slår så ar det dessutom i 7 av 10 fall kvinnan som slår.

  Staten skall absolut inte ha något att gora med att ta bort barn från en foralder endast på den andres anklagelse. Att separera barn och foraldrar anser jag vara ett av dom varsta brott som finns men det verkar vara en popular hobby bland svenska myndigheter.

 2. Jag kan förstå poängen med att ha könsskiljda jourer. Om man som kvinna blivit svårt misshandlad av en man så köper jag att man kan ha problem med att knyta an mot män. Men det är inte samma sak som att enbart det ena könet får tillgång till hjälp.

  En kvinnojour borde dessutom försöka normalisera de hjäpsökandes syn på män snarast möjligt. Det är under inga omständigheter lämpligt att fortsätta isolera dem från hälften av jordens befolkning. Det kan lämpligen göras genom att långsamt introducera män till de hjälpsökande som därigenom börjar vänja sig vid mer normala män.

  Samma sak kan vara lämplig att göra på mansjourer, eller vänta, sådana finns ju inte. Fel av mig.

 3. Åh, vad illa jag mår! Folk står och skrattar…

  Sen undrar jag hur det här aldrig har nått oss… Som jag förstår det har de pratat om det här i ”accepterade” media i Storbritannien och haft stora kampanjer. Borde inte åtminstone små vågkrusningar ha nått oss här?

 4. Kvinnojourer vänder sig till kvinnor som blir slagna av män. Då skulle man ju självklart utgå från att Mansjourerna vänder sig till män som blir slagna av kvinnor. Fel, fel , fel. Mansjourer vänder sig i huvudsak till män som slår kvinnor. Mansjourer kan få bidrag om de vänder sig till män som slår kvinnor men inte om de vänder sig till män som blir slagna av kvinnor. Samhällets slutsats är solklar. Män slår kvinnor och miljardbelopp satsas för att hjälpa de misshandlade kvinnorna och de män som slår. Kvinnor som slår män är ett så obetydligt problem så inte en endaste krona ska utgå till stöd för dessa män eller till de kvinnor som vill förändra sitt våldsbeteende gentemot män. När jag läser om mansjourer så handlar de i huvudsak om att stödja män i deras negativa beteende såsom kvinnomisshandel, i något enstaka fall och en bisats så kan de nämnas att de även jobbar med våldutsatta män. Så om jag är man och utsatt för misshandel av en kvinna i en nära relation så har jag i bästa fall att tillgå en mansjour som har sin huvudinriktning på män som slår kvinnor. Finns det några våldutsatta män som skulle gå till en sådan jour, tror inte det. Precis som med kvinnojourer borde det finnas mansjourer som enbart arbetar med de som är utsatta för våldet dvs män som misshandlas av kvinnor i en nära relation. Dessutom verkar mansjourerna var otroligt få. Jag hittar inte en enda i hela Göteborgsregionen. Bara ett kriscentrum för män som enbart tycks vända sig till män med negativa beteende. För att sammanfatta:

  *Det finns kvinnojurer som enbart vänder sig till kvinnor som misshandlas i en nära relation
  * Det finns mansjourer som i enbart eller i huvudsak vänder sig till män som slår kvinnor i en nära relation
  * Det finns inga kvinnojourer som enbart eller i huvudsak vänder sig till kvinnor som slår män i en nära relation
  * Det finns inga mansjourer som enbart vänder sig till män som misshandlas av kvinnor i en nära relation.

  Ibland gästas denna sida av feminister vilket är roligt för debatten. Till dig som kallar di feminist skulle jag vilja ställa följande frågor: Tycker Ni att mansjourer som vänder sig till män som blir misshandlade av kvinnor i nära relationer borde få statligt stöd? Om svaret är nej så undrar jag varför? Om svaret är ja så undrar jag varför är det så otroligt tyst om detta från Er sida?

 5. @Nicke:
  Den där kommentaren skulle jag gärna se, lite mer utvecklad och underbyggd, som ett gästinlägg.

 6. Varför inte bara ”jourer” för utsatta? Vad säger ni, är det viktigt att könen är separerade, egentligen?

  Min dröm är att alla som mår dåligt och behöver hjälp skulle få den hjälpen via sjukhusets jour. Dvs jouren där organiserar hjälpbehövande till rätta ställen, helt oberoende av kön förstås. Johan har helt rätt i att det finns kvinnor som generellt är rädda för män och därför i första hand har lättare att ta emot hjälp av kvinnor, men det har ingen betydelse för VAR man söker hjälpen. Jouren på sjukhuset dirigerar personerna vidare beroende på om de har brutit benet, blir slagen, är deprimerad osv.

 7. Könsseparerade jourer kommer bara att bekräfta och förstärka problem som generaliseras av offret. Man kan givetvis ha en kvinna eller man som första kontakt, men efter det så är det bättre att så snabbt som möjligt normalisera tillvaron.
  Man hjälper inte någon som lider av vanföreställningar genom att spela med i dem.

 8. Det finns ett antal viktiga samhällsfunktioner som idag drivs enbart/huvudsakligen av privata/ideella aktörer, med hjälp av allmosor och i vissa fall statliga anslag. Även om jag röstar högerliberalt, så tycker jag staten bör ta över huvudmannaskapet för samtliga dessa.

  * Kvinnojourer/mansjourer
  * Sjöräddningen
  * Flyktingförläggningar