Metoo – medeltiden välkommen tillbaka
avatar

Metoo#-kampanjen är en bekräftelse på att medeltidens moralism är tillbaka.  Det är ett fenomen som exakt stämmer överens med kyrkans linje under medeltiden, fast tvärtom.  Då var det kvinnorna som var upphovet till allt ont.  Det var den onda kvinnan ‒ djävulens port ‒  som lockade den rene, gode mannen till synd och förfall.  Idag är det precis lika enkelriktat som då.  Men vi har vänt på det; mannen är upphovet till allt ont och kvinnan är upphöjd och allt igenom god, som enbart gör fel därför att någon man lurar eller tvingar henne till det.

Inte nog med det.  Vi har exakt samma sexualmoral nu som på medeltiden (och senare), med det undantaget att kyrkans puritanism inte fick samma genomslag bland folk i gemen som radikalfeminismens puritanism får genom nutidens medier.  Men koncepten är exakt desamma:  Sexualiteten är i grunden något ondskefullt och smutsigt, som gör oerhörd skada om den är fel.  Och fel är all sexualitet utom det vaginala samlaget i ett kärleksfullt förhållande.  Då blir det plötsligt något fint, nästan poetiskt (ungefär som att kyrkan 1215 upphöjde det äktenskapliga, vaginala och avlande samlaget till ett sakrament) ‒  bara det inte finns inslag av lusta och ”onaturlighet” i det.  Vad som också är tvärtemot medeltiden är att ”sodomiterna” (hbtq-människor) idag är upphöjda över ”cis-människor” ‒ och de tycks dessutom verka undantagna regeln om ”onaturlig” sex.  För samtidigt som t ex oral- och analsex ses som kränkande för en kvinna bryr sig ingen när det gäller gay-människor.

Det här är intressant, därför att alla skulle skrika om att det var ”patriarkatet” som orsakade orättvisorna och obalansen på medeltiden, men är det verkligen ”patriarkatet” som vänt så totalt på det och istället gjort kvinnan till den oantastbara, istället för mannen?  Naturligtvis inte, lika lite som det var ”patriarkatet” som orsakade vrångbilden på medeltiden är det detsamma som orsakat vrångbilden idag.

Den främsta anledningen till bilden av kvinnan som hora och förledande var, då liksom nu, kvinnogemenskapen ‒ eller snarare kvinnlig aggression parat med strävan att hålla det sexuella kapitalet så dyrbart som möjligt.  Det är väl känt, att det inte i första hand är män som dömer kvinnor som ”slampor”, ”horor” eller ”lättfärdiga”.  Det är andra kvinnor som gör det.  I det föragrara samhället existerade inte detta problem, eftersom kvinnan hade kontroll över sin sexualitet på ett helt annat sätt än under senare tid, då inte kunskapen om sambandet sex-graviditet var känt.  En kvinna som hade många partners var framgångsrik, eftersom det gav henne riklig tillförsel av mat ‒ eftersom det var en självklarhet att hon kunde kräva materiell ersättning för att hon bjöd på sex.  Visserligen har ”äktenskapet”, d v s en form av tvåsamhet, existerat hela tiden ‒ inte minst för att ”Westermarckeffekten” gör så att de flesta i en samsocialiserad grupp söker sig partners utanför den.  Hade inte den effekten funnits hade alla gift sig inom den egna familjekretsen, eftersom den var den viktigaste och säkraste organisationen.  Men de föragrara förbindelserna varade inte lika länge som senare.  (Även bland andra primater, makaker t ex, kan denna tvåsamhet skönjas under perioder om några månader, även om man inte exklusivt håller sig till samma partner).

I och med agrarsamhällets möjlighet att samla förmögenheter, kombinerat med de rika männens vilja att ha kontroll över avkomman, då sambandet sex-graviditet blev uppdagat, så skärptes kampen mellan kvinnorna om de framgångsrika männen.  Effekten blev att stigmatisera och smutskasta de ”lösaktiga” kvinnorna och göra deras status så låg att andra män inte skulle vilja göra dem ”ärbara”.  Dorian Furtună skriver: Det är välkänt att uteslutningen från en grupp och förstörandet av sociala relationer [bland kvinnor] kan orsaka en närmast fysisk plågasamtidigt är kvinnor mer känsliga för uteslutning [än män].  Det var alltså en effektiv konkurrensmetod av kvinnor att stämpla och stöta ut andra kvinnor ur kvinnogemenskaperna på ett psykiskt aggressivt sätt.  Männen däremot har aldrig haft behov av att stigmatisera ”lättfotade” kvinnor.  Tvärtom så är de populära hos män, men eftersom de rimmar illa med viljan att ha kontroll över avkomman så var de inte tänkbara som ens barns mödrar (inte minst för att de som ”lösaktiga” kunde vänstra).  Därför måste män foga sig i andra kvinnors utstötning av de ”lättfotade”, för att få en mer sedesam kvinna (vilket inte var något problem för mannen förrän efter reformationen, då det var en självklarhet att han kunde ta sig lättfotade kvinnor utanför äktenskapet).  Det här ledde också till framförallt mödrarnas krav på att deras döttrar skulle vara oskulder fram till sina äktenskap (om de själva hade måst vara det skulle döttrarna också vara det).

Vad radikalfeminismen har gjort i sitt framgångsrika krig mot männen är att de inkorporerat en del av dessa ”lättfotade” i kvinnogemenskapen igen.  Sådana som inte alltför öppet säljer sig, men kan ha en och annan älskare, vara flirtiga och utmanande.  De har fått legitimitet.  Däremot inte sexarbetare eller kvinnor som är kritiska till den nya radikalfeministiska religionen.  Metoo# är ett tydligt bevis dels på denna omvända nymedeltida mentalitet, dels på den nymedeltida puritanismen.  Vi ska av kampanjen förstå att den uteslutande goda kvinnan är offer för den uteslutande onde mannen och samtidigt ska vi förstå att sex är så fruktansvärt, så att en hand på ett knä, eller en ”ond blick” är värre än misshandel (ingen skriver på upprop mot misshandel).  Dessutom har vi återinfört ”gatans parlament” ‒ eller vi kanske snarare ska kalla det ”mediedomstolar”.  Rättslösheten har inte varit så stor i Sverige på hundratals år!

I centrum för detta ligger något viktigt, som sociologen Howard S Becker konstaterar i sin bok ”Outsiders” 1963:  Måttet på perversion i en handling beror inte på handlingen i sig, utan på den värdering vi lägger i handlingen.  Det sätter fingret på hur den medeltida puritanismen låtit oss hamna i ett samhälle som inte längre är ett rättssamhälle.  Värderingen av sex har stegrats negativt till att det är så vidrigt och skadligt (även fast det inte existerar en enda vetenskaplig undersökning som kan visa att sex i sig är skadligt för någon) att det slår ut allt annat och legitimerar en nedmontering av rättsstaten.  Precis som den medeltida katolska kyrkan kunde göra detta har nu radikalfeministerna lyckats med det.  Samt att återinföra skamstocken.  Sverige är verkligen att gratulera till ”framstegen”!

Jag ska helt klart deklarera, att si eller så många namn under ett upprop INTE imponerar på mig det minsta.  Historien är full av exempel på masshysterier, där tusentals samtida människor vittnat om det förfärliga i det de vänder sig emot.  Om mängden underskrifter eller utrop skulle vara synonymt med sanningen så skulle albigenserna ha varit onda, häxorna verkligen existerat, judarna giriga och ondskefulla, Thomas Quick skyldig och bögarna perverterade monster.  Dessutom påstår jag, att bland dessa som skriver på finns åtskilliga som först i och med denna masshysteri ”upptäckt” att de varit utsatta för ”övergrepp” ‒ vilka många inte ens visste att det var ”övergrepp” förrän upphaussningen av sex på ondskeskalan fick genomslag ‒ liksom drygt hälften av alla våldtäktsanmälningar inte har substans.  Herrgud, hur tror dessa människor att världen ser ut?  Varför är en ”sexistisk” kommentar av så mycket större dignitet än misshandel eller bedrägeri?  Och vad ska vi se mer framöver?  Ska det komma ett juristupprop med utpekande av ”sexistiska” klienter?  Ska kvinnliga lärare skriva under ett upprop om ”sexistiska” manliga lärare, så att mängder av manliga lärare tvingas sluta sina arbeten?  Vem ska våga anlita eller anställa de som skriver under på dessa massupprop?  Själv kan jag direkt säga, att jag inte skulle lita på en jurist som skrivit under ett sådant upprop som juristupproret.  En jurist som bidrar till nedmonteringen av rättssamhället skulle jag aldrig ha förtroende för.  Och vilka arbetsgivare, teaterchefer och andra ska våga anställa dem som skrivit under?

Metoo-häxjakten har utvecklat sig precis så som jag förväntade mig att den skulle göra.  Masshysteri, puritanism och moralism har genom hela historien bara lett till katastrof och förföljelser.  HÄXJAKT!

Kommentarer

Metoo – medeltiden välkommen tillbaka — 79 kommentarer

 1. Vilket jävla skitsnack Dick. Kyrkan piskade upp masshysterin som tvingade/ledde till kadaverpolitiken hos befolkningen.

 2. Exakt samma som när judarna ”frivilligt” samlade ihop och lämnade ut sina barn till nazisterna från ghettona.

 3. Det går inte heller att jämföra grymmaste tortyr och bränning av levande människor med en kampanj (som snart kommer att vara glömd).

 4. @Jenny: @Jenny: Allvarligt talat, vilken artikel har du läst? Ser inget stöd för det du skriver.

  (Är du Axel i förklädnad? Nej, det var för kort, tydligt och kärnfullt för det.)

 5. @Jenny: Hej.

  Nej, Jenny, det gjorde kyrkan i Sverige inte.

  Läs på, som man säger på feministspråk. Du kan börja med de länkade artiklarna från Wikipedia och sedan fortsätta med de böcker som refereras som källor.

  [https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xprocesser_i_Sverige]
  [https://sv.wikipedia.org/wiki/Det_stora_ov%C3%A4sendet]
  [https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xprocessen_i_Katarina]
  [https://sv.wikipedia.org/wiki/Malin_Matsdotter]
  [https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vlepojken]

  Att häxprocesserna med våra ögon sett, och ävenså samtidens i många fall, var något maktens män (och kvinnor) egentligen ville slippa framgår tydligt av material från den tiden. Man sökte andra åtalspunkter och andra straff än avrättning – eftersom den kristna tanken om frälsning genom botgörelse och ånger var stark.

  Dicks liknelse är obehagligt nära just det sena sextonhundratalet i hur anklagelse blir till bevis – en draksådd är vad det är, och de kvinnor som dagligen faller offer för övergrepp (jag har förstått av tidigare inlägg från dig att du bor i Malmö – där var en brutal gruppvåldtäkt vid Södervärnsskolan natten till torsdag) blir tystade, bortglömda och förminskade. Inte duger deras berättelser om hur arabiska eller afrikanska män i grupp våldfört sig på dem som bevis. Endast vita kulturkvinnors berättelser om mediamän duger som sanning.

  Häxprocess är precis vad det är frågan om, upp-piskad av maktens kvinnor mot maktens män och deras arbetarsystrar kunde de inte bry sig mindre om!

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 6. Det någon måste förklara för mig är hur vi kan ha bevisstandard på våldtäkt men inte på sexuella trakasserier.

  Det någon också måste förklara för mig är varför Sverige verkar tycka mobbing är mer okej än sexuella trakasserier.

  Det någon också måste förklara är hur man behåller trovärdigheten om sexuella trakasserier när våldtäkter ursäktas med ”kultur”

  Hade Sverige följt sin egen vetenskapliga expertis på mobbing hade den gällt alla sorters mobbing inklusive sexuella trakasserier.

 7. Ja det är fascinerande hur ofta det slår över till det extrema i Sverige,antagligen beror det på den starka konsensuskultur vi har vilken vi då ofta brukar oreflekterat berömma oss för.
  Man glömmer då bort att konsensuskulturen är en nödvändig moder till pöbeltänkets framväxt.

 8. @Erik:

  ”Det någon måste förklara för mig är hur vi kan ha bevisstandard på våldtäkt men inte på sexuella trakasserier.”

  Feministerna har väl länge jobbat hårt och målmedvetet för att avskaffa alla typer av traditionell bevisvärdering i våldtäktsmål? De har bara inte helt kommit i mål där, fast de är på god väg.

  ”Det någon också måste förklara för mig är varför Sverige verkar tycka mobbing är mer okej än sexuella trakasserier.”

  Handlingar är irrelevanta, det som spelar roll är vilka som är inblandade. Samma handling kan vara antingen kriminell eller hjältemodig, beroende på vem som utför den och vem som utsätts.

  Om Tiger Woods hade misshandlat Elin med ett tillhygge, hade han varit en bespottad brottsling. När rollerna är omvända, är kvinnan en hyllad hjältinna.

  Samma gäller med mobbing och ”trakasserier”. Det är inte direkt så att den ena är mer accepterad än den andra, utan det beror helt på vilka som utför handlingen och vilka som utsätts.

  Om en grupp män hade satt igång att mobba kvinnor på ett liknande sätt som nu sker i ”meetoo”, hade de troligen blivit åtalade för hatbrott och utredningar hade tillsatts för hur lagstiftningen kunde skärpas. Och vi vet väl att om kvinnor sysslar med ”sexuella trakasserier” mot män, så är det helt ointressant för alla.

  ”Det någon också måste förklara är hur man behåller trovärdigheten om sexuella trakasserier när våldtäkter ursäktas med ”kultur””

  De struntar i grunden i både sexuella trakasserier och våldtäkter. Det man vill är att sätta dit medelålders västerländska män. Om de så mycket som tittar på en snygg tjej som går runt klädd som en porrstjärna, ja då ska hela samhället omformas för att komma tillrätta med hela gruppen medelålders, vita män.

  Men om 5 MENA män gruppvåldtar Lisa 13 år ute i skogen, då indikerar detta inte alls att det finns några problem med gruppen MENA män. Tvärtom beror deras agerande i grunden på……gissa tre gånger……de vita medelålders männens rasism.

 9. @Jenny:
  Varför kan Dick inte jämföra MeToo med medeltidens häxbränning? Jan Guillou ägnade en hel bok (”Häxornas försvarare”) åt en jämförelse mellan våra dagars pedofilhysteri med medeltidens häxbränning.
  Du noterade väl för övrigt att Dick på ett ställe faktiskt också jämför människor med apor. Hugaligen!
  Jag rekommenderar Vad är en jämförelse? av Sanna Rayman där hon bl.a. förklarar varför hennes jämförelse mellan semester och flykt undan krig är fullt rimlig.

 10. Att inte tycka sexuella trakasserier är bra är viktorianskt och sexnegativt, tycks vara det nya försöket på en talespunkt.

  Varför inte bara vifta bort nästa gruppvåldtäkt i en förort på samma sätt? Om vi nu ska fördöma alla som klagar på sexbrott som wahhabiter så kan vi väl kalla alla sexbrott för sexpositivitet och all klagan över sexbrott som sexnegativt.

  ”(ingen skriver på upprop mot misshandel).”

  Misshandel är individuellt och specifikt. Sexuella trakkaserier och övergrepp är politiskt, eftersom män som begår dem har andra män med sig och dessutom har domstolarna och politiker på sin sida.

  En man som begår övergrepp mot en kvinna begår en politisk handling. Handling utförs inte bara för att btätra på sitt ego eller få en kick, utan för att se till att ALLA kvinnor lär sig sin plats och hålls på mattan.

  Inte konstigt att denna blogg är i desperat behov av att behålla status quo och få kvinnor tystade.

  ”Det är väl känt, att det inte i första hand är män som dömer kvinnor som ”slampor”, ”horor” eller ”lättfärdiga”.”

  Detta är inte fallet. Män letar efter minsta ursäkt att spotta på kvinnor, till exempel om de har pojkvänner med icke-vitt utseende eller hade sex innan äktenskapet. Ingen grupp hatar kvinnors sexualitet så mycket som alt-högern. Kom ihåg att Gibblergoff började enbart för att en kvinna hade för många partners.

  ”Männen däremot har aldrig haft behov av att stigmatisera ”lättfotade” kvinnor. ”

  Jo. Man gör det för att göra vissa kvinnor till lovligt byte som man kan bete sig hur som helst mot.

  ”Dessutom har vi återinfört ”gatans parlament” ‒ eller vi kanske snarare ska kalla det ”mediedomstolar”.”

  Det är det absolut enda alternativet som finns, och jag är mycket glad att det till slut har valts.

 11. Det verkar som att en del av det vi debatterar här börjar sprida sig. DGS har en utmärkt artikel på temat i dag och många av kommentarerna kunde jag nästan ha skrivit själv. Det börjar gå upp för västvärldens män att allt inte står rätt till!

  Från Patrik Engellau:

  ”De unga kvinnorna, sa hon, framför allt i länder som USA och Sverige och till och med i vissa kretsar i Brasilien växer numera upp i helt jämställda miljöer. De är till och med vana att höra att de i många stycken är bättre än männen. Företagen skryter med hur de gillar att anställa kvinnor för att det är bra för affärerna. Flickorna lär sig mer i skolan och uppfattar inte sällan sig själva som en aning överlägsna grabbarna som dessutom blir vuxna lite senare. Busar med bakvänd keps, typ.

  Det är därför de unga kvinnorna inte tål intimitet. En mans lätta smekning eller fagra tal var tidigare som ett erkännande från en mer högrankad individ. Sådant känner man sig hedrad av om det bara inte går för långt och blir obehagligt. Men numera tycker de unga kvinnorna inte längre att det är förenligt med deras värdighet. De vill ändra maktförhållandena och vända upp och ned på den gamla könsmaktsordningen. Därför börjar de – omedvetet, naturligtvis, eftersom all social kamp styrs av instinkt, inte av artikulerad logik – uppleva en mans även diskreta närmanden inte som artighet med kittlande undertoner utan som fräckhet och brist på uppfostran. En slav ska veta sin plats. En hund ska låta sig klias bakom öronen när matte behagar, inte spontant resa sig på bakbenen och kräva tillfredsställelse.

  Män måste därför uppfostras.”

  Kommentarerna ät också mycket läsvärda. Bland annat pratas det om ”shit-test”! Och varför de svenska kvinnorna dras till MENA männen.

  https://detgodasamhallet.com/2017/11/17/unga-damer-nojer-sig-inte-med-jamstalldhet/#comments

 12. @utlandssvensk:

  Men om 5 MENA män gruppvåldtar Lisa 13 år ute i skogen, då indikerar detta inte alls att det finns några problem med gruppen MENA män. Tvärtom beror deras agerande i grunden på……gissa tre gånger……de vita medelålders männens rasism.

  Och socioekonomiska faktorer, åtminstone tidigare. Som Sanandaji har sagt: vänsterns svar på allt har varit ”bygg ut välfärden.”

 13. ”En mans lätta smekning eller fagra tal var tidigare som ett erkännande från en mer högrankad individ.”

  Förr i världen satt inga män i källaren och kräktes upp våldtäktshot eller gick omkring i plastrustning som det står KEK på. Men kapitalismen, neoliberalismen och den teknologiska utvecklingen har gjort att kvinnor inte längre MÅSTE ha en man för att kunna leva, och har dessutom allvarligt beskurit den makt vita män fått automatiskt.

  Det fattar väl vem som helst att om man i flera århundraden gör det praktiskt taget OLAGLIGT (eller synonymt med armod, fattigdom, bespottning och otrygghet) för en kvinna att inte gifta sig och fortplanta sig så fort som möjligt så skapar man en onaturligt låg standard för genpoolen?

  ”Och varför de svenska kvinnorna dras till MENA männen.”

  Gör de?

  ”Men om 5 MENA män gruppvåldtar Lisa 13 år ute i skogen, då indikerar detta inte alls att det finns några problem med gruppen MENA män.”

  Nu är du så där medeltida och sexnegativ igen. Kom ihåg att GDs nya linje är att det är puritanism och sexnegativitet att se sexbrott mot kvinnor som något dåligt.

 14. @Kristian:

  ”Och socioekonomiska faktorer, åtminstone tidigare.”

  Visst, men det glider alltid över till ett allmänt skuldbeläggande av vita män.

  Antingen hävdar man att de socioekonomiska faktorerna har uppstått pga. de onda vita männen, eller att det är deras fel att problemen inte kan lösas. Eller båda samtidigt.

  Om man visar att t.ex manliga kongoleser har 100 gånger så hög benägenhet att begå brott som en vit smålänning, då säger man utan tvekan att detta beror på socioekonomiska faktorer. Kongoleserna har låg utbildning, bor i små lägenheter i dåliga områden, har låg sysselsättningsgrad osv, osv.

  Men förklaringarna till varför kongoleserna har det så svårt, går alltid tillbaka till den vite mannens ondska. Han var elak i Kongo. Han startar krig i området. Han vill inte anställa kongoleser. Han vill inte bo granne med kongoleser. Etc, etc….

  Lösningen är därför alltid att den vite mannen ska uppfostras, beskattas och straffas.

 15. @Axel Edgren:

  ”Förr i världen satt inga män i källaren och kräktes upp våldtäktshot eller gick omkring i plastrustning som det står KEK på.”

  En sån plastutrustning måste jag skaffa! Kan ju bli en hit här på den lokala skyttebanan när alla samlas för att öva med sin automatvapen!

  ”Men kapitalismen, neoliberalismen och den teknologiska utvecklingen har gjort att kvinnor inte längre MÅSTE ha en man för att kunna leva”

  Ja, nu kan kvinnor istället leva på kollektivet manliga skattebetalare. Vilket är förmånligt, för då krävs det inga motprestationer och man kan fritt spotta på männen utan risk för negativa konsekvenser. Åtminstone på kort sikt….

 16. @utlandssvensk: Intressant!
  Och Jordan Peterson och andra har beskrivit det enkelt: kvinnor vill ha män med högre status än de själva. Når man toppen av karriären vid 30 finns det väldigt få jämnåriga män att välja mellan, och dessa män föredrar något yngre kvinnor.

 17. @utlandssvensk: Sant. Det sosse-ekonomiska har blivit ett led i ”bevisföringen.” Tidigare var det slutstationen där alla visste vad som behövde göras. När hela den så kallade ”borgerligheten” har anammat den svenska modellen och sjunger folkhemmets lov fick man hitta på något nytt.

 18. @Kristian:

  ”När hela den så kallade ”borgerligheten” har anammat den svenska modellen och sjunger folkhemmets lov fick man hitta på något nytt.”

  Jo, men det man hittade på var, som vanligt, en direktimport från amerikanskt PK-tänkande. Skillnaden är att det i USA inte råder samma PK hegemoni i debatten som i Sverige.

 19. @Kristian:

  ”Och Jordan Peterson och andra har beskrivit det enkelt: kvinnor vill ha män med högre status än de själva.”

  Det brukar man kalla hypergami och är något som debatteras intensivt på alla sajter som är intresserade av dynamiken mellan män och kvinnor i västvärlden.

  Erik la upp några ”gold digger” videos för ett tag sen, där delar av hypergamin visades upp väldigt tydligt. Men det är, enligt mig, viktigt att förstå att det inte bara är fråga om rent materiella aspekter, dvs. att kvinnan vill ha en rik karl.

  En annan aspekt som brukar återkomma i debatter om detta är vissa kvinnors starka benägenhet att bli attraherade av grova våldsbrottslingar, t.ex seriemördare. Man kan också observera att unga snygga kvinnor i högre grad flockas kring t.ex knarkhandlare än mattelärare.

  Det är en komplex och djupt destruktiv dynamik och genom att vi, via välfärdsstaten och på andra sätt, har avlägsnat kvinnornas behov av att hitta (och behålla) en enskild man, har vi avlägsnat alla spärrar på de negativa effekterna.

 20. @Axel Edgren: Hej.

  Du måste förklara vad en våldtäkt där misshandel förekommer är i så fall.

  Axel Edgren skrev:
  ”Misshandel är individuellt och specifikt. Sexuella trakkaserier och övergrepp är politiskt, eftersom män som begår dem har andra män med sig och dessutom har domstolarna och politiker på sin sida.”

  På vilket sätt är inte ett sexuellt övergrepp individuellt och specifikt menar du? På vilket sätt är inte misshandel politiskt; du argumenterar ju tämligen ofta för våld mot politiskt oliktänkande.

  Jag ser fram emot din utläggning om detta.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 21. @utlandssvensk:

  Det är en komplex och djupt destruktiv dynamik och genom att vi, via välfärdsstaten och på andra sätt, har avlägsnat kvinnornas behov av att hitta (och behålla) en enskild man, har vi avlägsnat alla spärrar på de negativa effekterna.

  Och därtill tidigare krav på individuella män att ”uppföra sig.” Nu är det kollektivet män som försörjer andra via skattsedeln.

  (Alla har väl hört Larry Elder berätta om hur det du nämner har förstört familjebildning bland svarta i USA, och är på god väg med den vita underklassen.)

 22. @Rikard: rikard, du måste först förklara varför.

  Misshandel är inte en politisk handling, utan en social eller psykotisk handling. Ibland kan det såklart vara misogynt våld, men inte alltid.

  Trakasserier, övergrepp och våldtäkt handlar om manligt agg och hat mot kvinnor. Både före och efter brottet mot kvinnan finns andra män bakom som influerar och ger sitt stöd till förövaren.

 23. @Rikard:

  Varför är det så viktigt för dig att ställa ”vita kulturkvinnor” och ”arbetarsystrar” mot varandra? Är det så du och dina likar vill ha det? Och media kanske?

  Gemene kvinna vill högst troligt inte ha det så.

  I så fall finns det kvinnor i Indien som blir våldtagna till döds. Det finns alltid de som har det värre. Men förändringen måste ju börja någonstans.

 24. @utlandssvensk:

  ”Kommentarerna ät också mycket läsvärda. Bland annat pratas det om ”shit-test”! Och varför de svenska kvinnorna dras till MENA männen.”

  Precis som jag skrev i en kommentar på annat ställe. En känd Aftonbladet-profil som betett sig som ett as mot sin förra flickvän och var en av dem som anklagas för våldtäkt i kölvattnet efter Virtanen. Vilken sorts kvinna är det som följer med honom utomlands när han flyr skriverier?
  https://nyheteridag.se/kvinnlig-tidigare-moderat-toppolitiker-semestrar-med-valdtaktsanklagad-aftonbladetprofil/

  Jo den här sortens kvinna. Så är det konstigt att det börjar ifrågasättas i hur hög grad svenska kvinnor vill ha jämställdhet?
  https://www.metro.se/artikel/bodil-sid%C3%A9n-vi-moderater-m%C3%A5ste-b%C3%B6rja-kalla-oss-feminister-xr

 25. @Kristian:

  ”(Alla har väl hört Larry Elder berätta om hur det du nämner har förstört familjebildning bland svarta i USA, och är på god väg med den vita underklassen.)”

  Inte bara Larry Elder heller, han är långtifrån ensam om det. Den sortens resonemang har jag exempelvis hört från både Thomas Sowell (Black Rednecks and White Liberals) och Jason Riley (Stop helping us – How Liberals Make It Harder for Blacks to Succeed.)

 26. @Jenny: Hej.

  Läs om vad jag skrev, och diskutera det jag faktiskt skrev.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 27. Den nymedeltida puritanismen står våldtäktsmännen och mördarna för.

  Ett exempel från verkliga livet skildrat av en kvinna från arbetarklassen:

  Jag och min pojkvän stannade på en bensinstation för att tanka för någon månad sen, det var redan mörkt ute. Jag satt kvar i bilen. (Nej min pojkvän kör inte bilen alltid, vi brukar turas om). I alla fall, på andra sidan stod en kvinna och tankade sin mycket häftiga, troligen ombyggda husbil. Min pojkvän (som är mörk, kommer från Serbien), blev väldigt intresserad av husbilen eftersom vi pratat om att skaffa en. Han gick mot henne för att fråga om husbilen.

  Hon ryggade kraftigt tillbaka och var påväg att fly in i husbilen. Hon blev så rädd av att en främmande man närmade sig. När hon såg mig lugnade hon ner sig lite och svarade kortfattat på hans frågor. När vi körde därifrån log jag mot henne för att liksom lugna ner henne. Det var en kvinna i vår ålder (trettioårsåldern).

  Jag hade reagerat likadant. De flesta män mördar och våldtar inte. Men det går inte att lita på män eftersom det finns män som mördar och våldtar. Alltså den nymedeltida puritanismen står våldtäktsmännen och mördarna för.

  Vi får alla betala priset för att det finns män som mördar och våldtar. Och att det blir svårare och svårare för kvinnor att lita på män. Om det sen är uppiskat av media eller inte spelar ingen roll för de som blir våldtagna och/eller mördade.

 28. @Jenny:

  ”Och att det blir svårare och svårare för kvinnor att lita på män.”

  Västerländska män har gett västerländska kvinnor allt. Ni har kunnat leva i en helt unikt säker, fri och rik tillvaro. Men er reaktion på denna, den största gåvan i världshistorien, är giftdrypande förakt och hat.

  Man det är inte långt kvar nu. Antingen återställer de västerländska männen traditionella könsroller, eller så kommer muslimerna att göra det. För det här går inte längre…..

 29. @Jenny: Du vet väl att 100% av alla falskanmälda våldtäkter är det kvinnor som står för? Du kan leta tills korna kommer hem, du kommer inte hitta någon statistik som visar att män falskanmäler sådana ting trots att det förekommer män som anmäler att de våldtagits av både män och kvinnor. Om man ska använda din logik – hur ska vi (och övriga samhället) kunna lita på att en kvinna inte ljuger om våldtäkt? Så länge det finns kvinnor som ljuger om att ha blivit våldtagna kommer kvinnor bli ifrågasatta…

 30. @utlandssvensk:

  Så västerländska män har makten att ge och ta som det behagar dem.

  Varför har de då gett hundratusentals muslimer, som de fruktar och avskyr så mycket, en fristad i Europa?

  Ni gav frihet och rikedom till kvinnorna. Och nu till muslimerna. Sen skyller ni på socinomtanterna.

  Utlandssvensk, är detta den berömda manliga logiken?

 31. @Johan A:

  Ja ungefär 8% är falska anmälningar. I övrigt är det väldigt svårt att bli dömd för våldtäkt i Sverige.

  Till och med många mordutredningar blir nedlagda. Detta har medfört att många inte litar på polis och domstolar längre.

 32. @Jenny:

  ”Så västerländska män har makten att ge och ta som det behagar dem.”

  De hade definitivt den makten, tills de frivilligt delade den med västerländska kvinnor.

  ”Varför har de då gett hundratusentals muslimer, som de fruktar och avskyr så mycket, en fristad i Europa?”

  Det förefaller väldigt troligt att detta är ett direkt resultat av att de delade makten med kvinnorna. Utan kvinnlig rösträtt, hade det knappast funnits några muslimer i Sverige.

  ”Ni gav frihet och rikedom till kvinnorna. Och nu till muslimerna. Sen skyller ni på socinomtanterna.”

  Skyller och skyller, Det är vårt eget fel. Man kan inte lasta kvinnor för att de beter sig som kvinnor, men man kan lasta män för att de inte tar sitt ansvar att kontrollera dem.

  ”Utlandssvensk, är detta den berömda manliga logiken?”

  Ja.

 33. @utlandssvensk:

  Ojojoj vilka undanflykter. På de absoluta topparna sitter det män, vilket konstaterats här flera gånger. Både inom politiken och näringslivet. Varför då skylla på kvinnorna? Speciellt när deras frihet kan ges och tas så enkelt.

 34. @Jenny:
  Man kan diskutera proportioner av hur stora mörkertalen är för våldtäkter, och hur vanliga falskanmälningar är. Angry Harrys klipp neden ger en del interessanta perspektiv på saken:

 35. @Jenny: Hej.

  Du hittar mitt initiala inlägg nästan längst upp bland kommentarerna. Läs det, och fråga, påstå eller bemöt utifrån det jag faktiskt skrivit; börja med att läsa på om häxprocesserna i Sverige då du är helt av banan där i dina inledande inlägg.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 36. @Jenny:

  Jag skrev:

  ”Man kan inte lasta kvinnor för att de beter sig som kvinnor, men man kan lasta män för att de inte tar sitt ansvar att kontrollera dem.”

  Du svarade:

  ”Varför då skylla på kvinnorna?”

  Kvinnlig logik……….

 37. Larry Elder och Sowell hatar svarta och har en sak i sikte – lägre skatt och att kvinnor jämställs med foster.

  Det som dödar svarta och förstör deras familjer är enbart högerpolitik.

 38. @Axel Edgren:

  ”Det som dödar svarta och förstör deras familjer är enbart högerpolitik.”

  ’White liberals never cared about blacks’

 39. @Rikard:

  Jag tolkade det som om Dick skrev rent generellt ”kvinnan var roten till allt ont – djävulens port” osv. Han skrev ”kyrkan”, inte ”svenska kyrkan”. Jag svarade också helt generellt.

 40. @Jenny: Ursäkta att jag säger det Jenny, men det var en av de mer ovidkommande kommentarerna jag läst i denna tråd. Du drar ett exempel som om det skulle vara representativt för nypuritanismen och gör ett påstående utan några som helst beröringspunkter eller belägg. Nog kan du bättre än så.

 41. Dessutom Jenny, är du helt ute och cyklar när du jämställer våldtäkt med nypuritanism. Det är två väldigt skilda fenomen. Läs på!

 42. @Jenny: Liksom åtskilligt av det du skriver så visar du en okunnighet som är nedslående. Ditt påstående att ca åtta procent av anmälningarna är falska har ingen som helst vetenskaplig bärighet. Den baserar sig på en studie av FBI som konstaterar att åtta procent av anmälningarna är fullständigt ogrundade. Utöver det finns det en stor mängd anmälningar som är ogrundade. I själva verket så visar undersökningar att åtminstone hälften av alla våldtäktsanmälningar är ogrundade (http://www.anstandigt.com/2015/09/12/felaktigafalska-valdtaktsanmalningar/). Det kan tänkas att din retorik fungerar i andra sammanhang, men här kommer du inte undan med ogrundade påståenden. Genusdebatten strävar efter belägg och realitet i de påståenden som görs. Ska du försöka med falsarier så vänd dig till ett annat forum. Därmed inte sagt att jag inte gärna har kvar dig med synpunkter men försök komma med verkliga fakta istället.

 43. @Dick:

  For fuck sake som om jag är den e n d a här på denna bloggen som i så fall kommer med helt ovidkommande och vinklade efter mitt eget syfte- kommentarer.

  Här finns de som är mycket värre. Vill du rensa upp? Kom igen, då kan du mycket bättre.

 44. @utlandssvensk:
  ”En annan aspekt som brukar återkomma i debatter om detta är vissa kvinnors starka benägenhet att bli attraherade av grova våldsbrottslingar, t.ex seriemördare. Man kan också observera att unga snygga kvinnor i högre grad flockas kring t.ex knarkhandlare än mattelärare.”

  Hypergami i termer av attraktion handlar mer eller åtminstone lika mycket om symboler som om fakta.
  De centrala faktorerna är makt, ekonomisk och social status eller åtminstone symboler som tyder på framtida sådan. Normbrytande beteende i olika former ses som symbol för att personen antingen kommer att klättra i status eller har så hög status att denne inte behöver ta hänsyn till andra. Våldskapacitet är även den symbol för möjlighet till makt och social status, i alla fall i kombination med normbrytande beteende, dvs om någon säger emot får de på käften. Ekonomisk status likställs till stor del med social status, men handlar också om direkta materiella fördelar. Potential för snabbt klättrande prioriteras högre än en långsam uppbyggnad.

 45. @Andreas:

  OK, det var en vettig sammanfattning av hypergami . Jag håller med!

  ”Normbrytande beteende i olika former ses som symbol för att personen antingen kommer att klättra i status eller har så hög status att denne inte behöver ta hänsyn till andra. ”

  Det där är väl i princip grunden för ”game”.

  Jag läser en del på olika ”red pill” sajter och länge var game och MGTOW motpoler, men på senare tid verkar de konvergera. Flera stora game sajter låter nu i princip som MGTOW.

 46. @Dick:

  Jag ger inte ett skit för din länk.

  Du skriver ett blogginlägg som dryper av sentimental sörja. Sen blir du upprörd över att folk kommenterar i samma anda. Och blir upprörd över att folk inte tolkar ditt blogginlägg ”rätt” och vill ha fakta istället.

  ”Vi har exakt samma sexualmoral nu som på medeltiden”

  Vad har du för belägg för detta? Det är ju din egen tolkning.

  Vem är radikalfeministerna? De tusentals kvinnor som vittnat om alltifrån dicpics till fingrar i underlivet till rena våldtäkter? Hur ska de få sina röster hörda när 99% av alla anmälningar om sexuella övergrepp läggs ner?

  Du litar inte på dem. Det är återigen din egen tolkning.

 47. Den feministiska regeringens nästa vision är att Sverige ska vara världens första könsneutrala land. Laugh

 48. @Jenny: Jag medger att det kunde rensas upp, men någonstans tilltror jag väl dig mer än det jag sett på denna tråd. Det finns dem jag hyser mycket mindre hopp för.

 49. @Dick:
  Man kan väl ganska snabbt konstatera att ingen siffra om vare sig antal våldtäkter eller antal falska anmälningar är helt korrekt. Om man t.ex. tittar på anmälningsbenägenhet och utsatthet från NTU så vet man inte hur många av de som betraktar sig som utsatta/offer där som egentligen är felaktiga/ogrundade eller helt påhittade. Vi vet inte heller hur många av de som gör falska anklagelser som gör det i form av en polisanmälan.

  Även Diesens uppskattning av 2% falska anmälningar är värdefull om man jämför den med motsvarande siffror (dvs gärningspersonen överbevisad), alltså hur stor andel som faktiskt döms för våldtäkt. Om 2% av anmälningarna kan bevisas som falska och t.ex. 5% kan bevisas som sanna under likartade förhållanden så borde förhållandet mellan dessa gälla även för andra grader av bevisning. Alltså av det totala antalet anmälningar skulle då ungefär 30% vara falska och 70% sanna, om 8% är falska så blir motsvarande andel sanna ungefär 20% o.s.v.. Man skulle då kunna extrapolera även till ”mörkertalet”. I verkligheten så är givetvis inte alla faktorerna lika, men det ger en fingervisning om var de verkliga siffrorna bör hamna.

 50. Och hela ditt blogginlägg för sentimental sörja. Vi gör helt olika tolkningar that’s all.

 51. @utlandssvensk:
  Jag vet inte exakt vad du menar med ”red pill”-sajter här, men jag antar att det är en Matrix-referens.

  Som jag har uppfattat Game och MGTOW så handlar det om två sätt att utnyttja den informationen, där Game handlar om att maximera sina egna chanser att betraktas som attraktiv och MGTOW mer handlar om att inte tillåta sig att bli utnyttjad, att inte spela med, oavsett om man därmed betraktas som attraktiv eller inte.

 52. @Jenny: Fast nu blir jag osäker om jag tilltror dig mer. Jag är noga med att försöka presentera källor och länkar, även i de länkar jag hänvisar till som jag själv skrivit. Vad jag sett har du aldrig gjort annat än påståenden. Och vad är påståendet ”sentimental smörja” annat än din egen tolkning. Men ja, du har helt rätt i att jag inte litar på Metoo. Jag litar inte på några häxjakter överhuvudtaget och som jag skriver ovan så är antalet röster som skriker ovidkommande, eftersom det handlar om en masshysteri. Eller skulle du hävda att judar är giriga och onda bara för att miljontals människor i Tyskland hävdade det på 30-talet? Metoo är en partsinlaga som satt rättssystemet ur spel, där endast en röst tillåts komma fram, och män döms utan rättegång och bevis i någon sorts folkdomstolar (som egentligen är mediedomstolar). Jag kommer aldrig att tro på häxjakter. Därmed inte sagt att det inte finns ett stort antal verkliga offer (som ju helt kommer bort i kändiscirkusen), men det som det fokuseras på – och som möjliggör häxjakten – är ju sådant som egentligen varenda människor i någon form utsätts för (även om inte allt är direktassocierat till den fasansfulla sexualiteten), män som kvinnor. Jag läste idag 11 kvinnliga politikers vittnesmål, plus flera ur juristuppropet, och i en kommentar skrev jag: Finns det någon man som inte varit utsatt för detsamma, även om det kanske gällt t ex kränkande kommentarer om ens klädsel? Vad är det som motiverar att en hand på ett knä, en arm om skuldrorna eller en ond blick är så mycket värre än t ex misshandel och bedrägeri (det första något som män utsätts för betydligt mer än kvinnor) – eller ens att hånas för att man gör ett misstag? Läs vad jag skriver om Howard S Becker. Det är inte handlingen i sig som bestämmer perversiteten, det är vår värdering av handlingen. Metoo är möjligt enbart därför att nymoralismen upphaussat allt som har med sex att göra som fasansfullt (värderingen har trissats upp). Själv har jag blivit nedsparkad på stan i min ungdom, och vet vilket trauma det innebär, men jag kan faktiskt inte se att det är mindre värt än att någon t ex drar över din rygg med en hand eller att någon säger att du ska sätta dig på ”tösastolen”. Jag har också rent juridiskt blivit våldtagen av en kvinna (som de som läst min levnadskrönika kan vittna om), men det gör inte att jag för den skull kan finna någon som helst sympati i en kampanj som är nymedeltida i sitt sätt att fördöma ett kön på samma sätt som kyrkan gjorde under medeltiden.

 53. @Andreas: Varför borträknar du de verkliga undersökningar som gjorts och som jag refererar till? Och varifrån plockar du dina siffror? Diesens baserar ju inte falska anmälningar på några undersökningar alls, utan gör ett ogrundat antagande om 1,5 procent (som ligger långt under FBI:s konstaterande om åtta procent som fullständigt ogrundade anklagelser). Och var får du siffran 5 procent från? Du får klargöra detta mer innan jag kan gå i svaromål.

 54. @Jenny:
  ”Ojojoj vilka undanflykter. På de absoluta topparna sitter det män, vilket konstaterats här flera gånger. Både inom politiken och näringslivet. Varför då skylla på kvinnorna? Speciellt när deras frihet kan ges och tas så enkelt.”

  Som många insett (t.ex. AKB nyligen) så innebär rollen som galjonsfigur inte att man därmed kan bestämma hur som helst, makten är i praktiken väldigt begränsad eftersom organisationen därunder innehåller många positioner både inofficiell och informell makt. Dessutom håller alla noga koll på galjonsfiguren och är redo att när som helst slita ned denne från piedestalen.

  I Sverige utgår, i alla fall i teorin, den formella makten från den röstberättigade delen av befolkningen, varav majoriteten är kvinnor. Baserat på radikalfeministisk tolkningsmodell innebär detta att det svenska samhället per definition är matriarkalt.

  Kvinnors traditionella maktstrukturer och roller är vanligtvis informella och inofficiella vilket bidragit den enormt snedvridna världsbilden som bl.a. radikalfeminismen svänger sig med, där man t.ex. förutsätter att individen som agerar galjonsfigur besitter all makt i den underliggande organisationen. Att det enda som existerar i princip är envåldshärskare och deras slavar.

 55. @Andreas:

  ”Jag vet inte exakt vad du menar med ”red pill”-sajter”

  Visst kommer konceptet från the Matrix, men termen används genomgående i amerikansk debatt. Nästan alla som skriver om könsfrågor från ett manligt perspektiv kallar sig ”red pill”. Tillsammans brukar man säga att de utgör ”the mansophere” och denna delas in i tre huvudgrupper; Game, MGTOW och men’s rights.

  Det du skriver om MGTOW och Game är korrekt, men det är väldigt tydligt att flera av de stora game sajterna nu låter nästan som MGTOW. Detta är en dramatiskt förändring på ganska kort tid.

  Även den klart största men’s rights sidan, AVfM, verkar ha rört sig åt MGTOW hållet.

 56. @Dick:
  Det jag demonstrerade ovan var ett räkneexempel, om än med rimliga siffror. Du kan alltså stoppa in dina egna siffror där du känner för, förutsatt att du har jämförbara sådana.

  Diesen har svängt sig med siffror mellan 1,5 och 2%, den enda grunden för dessa (som hänvisats till åtminstone) har varit genomgångar av svenska rättsfall/utredningar och av dessa då de fall där gärningspersonen erkänt eller överbevisats om att ha ljugit. Det är alltså inte de som dömts för falsk tillvitelse, de är långt färre. Det finns liknande siffror från bl.a. FBI och Storbritannien som låg något högre respektive något lägre, men i samma område ca 1-2,5%. Ogrundade anklagelser är svårare att jämföra på ett rimligt sätt.

  5% var som jag skrev ett exempel, men ett som förekommit i debatten om polisens effektivitet i våldtäktsmål, dvs att bara 5% av gärningsmännen döms för brottet. Eftersom det finns olika mått på vad detta innebär beroende på var man tittar så måste man hålla tungan rätt i mun. Om jag minns rätt är detta antal dömda gärningspersoner i förhållande till antal anmälningar, inte polisens uppklarningsprocent som väl ligger kring 12%.
  Lite slumpartat tog jag fram riktiga siffror för 2010 då det gjordes 5960 anmälningar gällande våldtäkt och grov våldtäkt, under samma år dömdes 351 personer för dessa brotten, vilket motsvarar ca 6 %.

 57. @Jenny:
  ”Vem är radikalfeministerna? De tusentals kvinnor som vittnat om alltifrån dicpics till fingrar i underlivet till rena våldtäkter? Hur ska de få sina röster hörda när 99% av alla anmälningar om sexuella övergrepp läggs ner?”

  Återigen, bara för att en kvinna säger att hon har blivit utsatt betyder inte det att hon har blivit det. 100% av alla falska anmälningar är det kvinnor som står för. Det är inte alla kvinnor som ljuger om våldtäkt men det är kvinnor som ljuger om våldtäkt. Om kvinnor slutar ljuga om det blir det lättare för rättsväsendet att döma förövare till det straff som har förtjänats.

  Den här #metookampanjen börjar påminna mig om en händelse i min gymnasieskola på 90-talet där det började med att två tjejer påstod sig blivit våldtagna. Det tog någon vecka och sedan hade praktiskt taget varenda tjej i skolan blivit våldtagen. Polis och andra myndigheter kopplades in och det blev ett några intensiva veckor och sen dog det bara ut. Varför? Det visade sig att ingen – INGEN – av tjejerna (inte ens de två första) hade blivit våldtagen. Hur kom det sig då att det blev som det blev? Svaret var mycket enkelt: tjejerna hade insett att den som blivit våldtagen fick uppmärksamhet. Och det lärde mig en nyttig läxa. Det var nämligen inte sista gången tjejer/kvinnor i min närhet ljög om att ha blivit våldtagna.

 58. Dick! jagoxå och -”medeltiden välkommen tillbaka”.

  Den tiden, vad medel stårför får funderas över, och du med flera ligger rätt merän riktigt och som det ser-sett-ut att utveckla sig, rakt på.

  Utrymmet, har anats, är begränsat och först till kvarn får mala om än det sista av, utsäde.

 59. @Jenny: Hej.

  Att du erkänner att du hade fel hedrar dig.

  ”Kyrkan” är så vagt att det naturliga (enligt mig givet diskursens kontext) är att anta att det är den protestantiska kyrkan i Sverige under sextonhundratalet du avser eftersom det är då det vi i dagligt tal kallar häxprocesserna utspelades.

  Om ”kyrkan” skall förstås som att du avser hela kristendomen, ortodox, protestantisk och katolsk, så blir det rejält förvirrat. Det är skillnad på hur (t ex) katolska kyrkan hanterade anklagelser om kätteri, hädelse och utövande av magi/häxkonster under fjorton- och sextonhundratalet, för att inte tala om hur det blir om lägger på olika länder och kulturer som extra raster.

  När det gäller att skrämmande många anmälningar om sexuella övergrepp läggs ned så är det en bitter kalk att tömma att inse att bevisläget är tämligen svårt – visserligen finns det andra brott och andra omständigheter där staten anser att betydligt svagare bevis (eller inga bevis) behövs men det blir ju inget bättre av.

  När det gäller frågan om att komma till rätta med detta måste man bland annat börja med att blottlägga vem gör vad mot vem när, under vilka omständigheter, på vilket sätt, och med vilken rationalitet (om någon). Sådana som Södermannen* är tack och lov sällsynta, men sådana som de gäng med invandrare som våldtar svenska kvinnor är ack så vanliga, och ja – deras etnicitet och kultur är en faktor i varför de väljer sina offer på det sätt de gör. Svenska kvinnor saknar ju enligt dem heder då de lever på annat sätt än vad arabisk (för att välja en) kultur säger är rätt. En svensk man har varken stöd i sin kultur, sin religion eller hos sitt folk för sådant beteende.

  Jag hade gärna sett rejäla satsningar på polisen, inte bara stövlar på gatan utan även på modern utrustning för utredningar så att de inte tar veckor eller månader för lab-svar att inkomma. Det finns säkerligen en hel del vi kan rätta till via påföljder också – utvisning av samtliga invandrare som begår, eller har begått, brott skulle sänka trycket avsevärt och frigöra polisresurser som kan användas för återupprättad kvinnofrid.

  Ett något långt svar, men jag tycker att du är värd det.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS Om Södermannen kan du läsa här:
  [https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermannen] DS

 60. @Dick:

  ”Diesens baserar ju inte falska anmälningar på några undersökningar alls, utan gör ett ogrundat antagande om 1,5 procent”

  Om det är Christian Diesen och hans påhäng genusvetaren Eva Diesen som ni pratar om så har han föga förvånande inga grunder för sina påståenden. För det första så var han från första början innan han ens försökte använda studier klar på sin syn på bevisbördan. Hans subjektiva syn var att han inte tror det är något kvinnor skulle ljuga om, det var ideologi, inte forskning.

  För det andra så har Christian Diesen en bakgrund i vänsterextremism där han varit medlem i KPML(r) (Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) ifall någon inte vet hur extrema de var (och är) så kan jag upplysa om att KFML(r) bröt sig ur VpK som de tyckte var för demokratiska och böt sedan 1977 namn till KPLM(r) för att markera de var ett politiskt parti (med Marxist-Leninistisk ideologi)

  (Jämför med om någon gjort samma resa åt höger och bröt sig ur Sverigedemokraterna för att bilda Parti A1 då man ansåg SD var för demokratiska. Föreställ er det absurda med att få sin samhällsbild från en sådan person) Men det går tydligen utmärkt även för de mest extrema kommunisterna att få syndernas förlåtelse.

 61. @Jenny:

  ”Ett exempel från verkliga livet skildrat av en kvinna från arbetarklassen:”

  Ett typiskt exempel som lider av samma problem som alla typiska exempel av samma sort som jag sett åtminstone de senaste tio åren. (Så det här handlar inte om att kritisera dig eller ditt exempel specifikt, det handlar om hur den offentliga debatten ser ut) Man sprider en värdering Sverige i praktiskt taget varenda annat exempel har förespråkat den rakt motsatta åsikten.

  ”Han gick mot henne för att fråga om husbilen. Hon ryggade kraftigt tillbaka och var påväg att fly in i husbilen. Hon blev så rädd av att en främmande man närmade sig.”

  Skall vi se efter vad som händer med det argumentet om vi ändrar kategorierna?

  En mörk utlänning som någon ryggade tillbaka från eller särbehandlade på annat sätt pga sitt utseende (Rasism)
  En fin kvinna som närmades av någon ur arbetarklassen (Klassism)
  En kvinna som media skrämt upp över att vara ute när det är mörkt (Sexism i medias rapportering)
  En individ som var särskilt känslig pga saker hon själv råkat ut för (Fördomar)

  Bevisen talar sitt tydliga språk. Mär är den enda grupp i hela det civiliserade samhället som det anses okej att ha de fördomar om och utsätta för den diskriminering som vi i alla andra fall har den rakt motsatta åsikten om och absurt nog gäller det även andra grupper som inkluderar män med absurda påståenden som ”det är inte invandrare som våldtar, det är män”

  Inte nog med det. Jag återkopplar till mitt tidigare inlägg? Hur går det med könsneutralitet? Hur går det med transsexualitet? En kvinna som byter kön till man? En man som byter kön till kvinna? Vem av dem skall kvinnor rygga på? Hur reagerar kvinnan i ditt exempel på att närmast av en person i Burka?

  ”Jag hade reagerat likadant. De flesta män mördar och våldtar inte.”

  Liksom de flesta personer av underklass? liksom de flesta icke-vita? liksom de flesta invandrare? liksom de flesta bögar? liksom de flesta muslimer? I could go on…

  ”Men det går inte att lita på män eftersom det finns män som mördar och våldtar.”

  Det går då logiskt och automatiskt att lita ännu mindre på män som ingår i grupper där det är vanligare att män mördar och våldtar än det är att män i allmänhet gör det. Om en kvinna inte litar på en man varför skulle hon då lita på svarta, som till 50% är män (högre andel utomhus) och där männen är statistiskt mer förekommande i de saker kvinnorna säger de vill undvika?

  ”Alltså den nymedeltida puritanismen står våldtäktsmännen och mördarna för.”

  Nej, de står för ursäkten, precis som invandrade våldtäktsmän och mördare i många fall står för ursäkten till rasism. Som jag redan påpekat går denna nya könssyn inte ihop alls, inte det minsta. Feminist- och kvinnoorganisationer säger emot sig själva!

  ”Vi får alla betala priset för att det finns män som mördar och våldtar.”

  Men svarta skall samtidigt inte betala priset för att svarta män mördar och våldtar mera? Hur skall det någonsin gå ihop? Sveriges kvinnor hatar i stora mängder Sverigedemokraterna – men de försvarar glatt just de grupper vars män mördar och våldtar mer både i Sverige och i sina ursprungsländer? Hur skall den synen på mord och våldtäkt gå ihop?

  ”Och att det blir svårare och svårare för kvinnor att lita på män.”

  Såvida inte de är män från de grupper där de orsaker du hänvisar till är värre? Så hur kan det då finnas kvinnor som litar i så hög grad på de männen om kvinnor inte kan lita på män av de orsakerna? Pratar kvinnor alls med andra kvinnor om den här absurda åsikten? Antirasism var högst upp på listan över unga svenska kvinnors identiteter när den mättes nyligen (Hos män var det Gamer)

  ”Om det sen är uppiskat av media eller inte spelar ingen roll för de som blir våldtagna och/eller mördade.”

  Men det är ju inte dem du pratar om. Du pratar inte om de kvinnor som själva blivit våldtagna eller mördade. Du pratar om hur det inte spelar någon roll för kvinnor som blir rädda av media. Vad som inte spelar någon roll För dem har du redan nämnt – statistiken, det spelar ingen roll för dem hur liten risken är i SIFFROR. Rädslan gör det lika viktigt för dem att anpassa sig ändå. De skiter i siffrorna.

  Vilket inte ens är ett argument som kommer från mig. Det argumentet kommer från feministorganisationerna själva så snart Sverigedemokraterna pratar om invandrares våldtäkter. Då anklagar man SD för att strunta i att de flesta invadrare sköter sig och bara prata överrepresentationen.

  När det handlar om män är det magiskt tvärtom. Tror dessa galningar som hävdar att invandrare inte begår våldtäkter (utan män) att invandrare inte ÄR män?

 62. ”Mär är den enda grupp i hela det civiliserade samhället som det anses okej att ha de fördomar om”

  Nej. Jag är man och upplever inte att jag behandlas fördomsfullt. Tvärtom så tycker jag att män behandlas med silkesvantar och behöver hårdare tillrättaläggning. Jag skjuter ifrån mig alla män som vill ha solidaritet från mig. Jag är inget offer och lyssnar inte på identitetspolitik.

  ”En mörk utlänning som någon ryggade tillbaka från eller särbehandlade på annat sätt pga sitt utseende (Rasism)”

  Nej, inte om det var en man med utländskt utseende. Män är män.

  ” En kvinna som byter kön till man? En man som byter kön till kvinna? Vem av dem skall kvinnor rygga på?”

  Varierar från person till person.

  ”Det går då logiskt och automatiskt att lita ännu mindre på män som ingår i grupper där det är vanligare att män mördar och våldtar än det är att män i allmänhet gör det.”

  Ja. Och?’

  ”Men svarta skall samtidigt inte betala priset för att svarta män mördar och våldtar mera?”

  Därför att sådana som du påtalar enbart icke-vita mäns sexbrott för att relativisera, ursäkta och distrahera från vita mäns sexbrott, eftersom ni är både rasister och kvinnofientliga.

 63. Man väntar på samarbete och så blir det i stället mer och mer splittring. Fy fan. Orkade inte med så mycket mer än ett ögonkast på huvudinlägget, så det får räcka med följande: Att kvinnan i medeltiden eller andra tider utan vidare skulle ha betraktats som den onda är en myt, som just feminister väljer som en av sina utgångspunkter. Mannen straffades rentav värre än kvinnan: ”Du som lyssnade till din hustru och åt av trädet … du skall slita for ditt bröd i ditt anletes svett”. Mannen frestades ju i sin tur av Satan, så man får ta orden ”lyssnade till din hustru” med en rejäl nypa salt. Snarare är det så att kvinnan har varit den mest skyddade varelsen på jorden och mest utsatt i endast ett fåtal situationer, medan mannen har varit den mest utsatta i precis alla tänkbara situationer och skyddad endast om han lyckades tillskanska sig en del av en orättmätig minoritetsmakt över alla andra. Otaligt fler män har både bränts på bål och drabbats av obeskrivligt vidrigare strafformer, och inte bara av samma anledningar utan av otaliga andra sorters anledningar. Hur många av dem var inte vetenskapsmän och tänkare? Men nu tänker jag vägra att diskutera med någon om allt det här, som bara kommer att leda till en idiotisk jävla jämförelse hit och dit som barnungar brukar hålla på med…

  Sedan ser jag att du envisas med att använda ordet ”radikalfeminism”. Är det inte hög tid att påbörja en sorts sokratisk dialog med dig själv? Fråga dig själv vad det innebär om dina egna argument eventuellt leder till att självaste feminismen kanske inte behövs. Om så är fallet, så borde du fråga dig: hur skulle man på bästa sätt beskriva en ”icke-behövd” feminism, för att förstå dess rätta förhållande till ”radikalfeminismen”. I egenskap av att ha trängt igenom hela samhället med allt som där behövs, antagligen som en sorts inflationsskapande fenomen. Vilket, för att fortsätta analogin, måste resultera i att alla behövda värden i samhället, ett efter ett ”sjunker som en sten”. Och då är ditt tjat om ”radikalfeminism” knappast den rätta ”lyftkranen” för att återställa just de goda värdena som drabbats. I så fall är det feminismen själv som är det radikala, eftersom de värdena vi behöver är vad feminismen själv inte behöver, för vilken rollerna är omvända. Utveckla resten själv.

  Nu snackar jag inte om återupprättandet av vilka värden som helst. Du betonar hela tiden sexualiteten som vi alla snart spyr på. Det allvarliga handlar om utrotandet av rättsäkerheten och vad den är till för att beskydda, främst kärleken mellan människor. Där sexualitet bara är en bisak och längtan efter kärlek huvudsaken, så håller samhället på att omvandlas till ett rent skräcksamhälle. Det är cyniska politiska intressen här. Det som sker är nästan obehagligare än om hela landet hade varit attackerat av en främmande makt. Det är klart att kvinnor har genom vidriga tider använts som sexvaror. Men i en massa samhällen, där t.ex. drottningar har härskat har manliga slavar använts på samma sätt. Så det hela handlar återigen om makt och pengar över majoriteterna.

  Sedan att fortfarande tjata om marxism, kommunism etc. så fort det handlar om feminism är ju fullständigt sjukt… Är SD mindre drabbade av problemet? Så nu var det återigen något om KPLM eller vad fan det nu är i en kommentar. Men halllåååå? De där förvirrade grupperna du fortfarande snackar om levde i ett helt annat samhälle. Även de radikalaste av dem i hela Väst (utom en minoritet, vari även ingick många som sedan visade sig vara rena CIA-produkter), som har förespråkat revolution, menade med det inget annat än ”den av folket godkända”, då allt i så fall redan måste ha gått helvete. Det är därför det har funnits demokrati. Att folk fortfarande inte begriper att feminismen ju har täppt igen alla vägar för en vänster att återta sin självständiga demokratiska styrka i förhållande till högern! Att skrämma folk med kommunism så fort ordet ”vänster” (= vänsterblock) kommer upp, är ju rent vidrigt. Det är tyvärr högern som spelar fult här. Den är mycket mer intresserad av en fortsatt feminism, än att riskera att vänstern stärker sig, inte för någon idiotisk revolutionsrisk eller annat strunt, utan helt enkelt för att den helst inte vill betala för folkets välfärd. ”Hellre feminism än vänster”, är dess hemliga slogan. Men det hör till högern att gång på gång bita sig i svansen. Lika lite lär sig folk här, det som är ABC: vill du ha en nation, måste du betala för den. Annars heter du ”tjuv” och skurk.

  Det finns ju t.o.m. en massa kommunister, som är antifeminister. Nej, du ska bestämma att de inte finns! ”Case Closed”. Och vad har den eller den personen eller gruppen för betydelse? Nada! Jag hörde att Ulf Ekman tydligen hade varit marxist, innan han grundade Livets Ord, där han tydligen ständigt förbannade katoliker mer än allt annat, men nu har bytt sida och blivit katolsk präst själv. Duger ett sådant här exempel, som är ett av alla oräkneliga på imbecilla människor som gör sig namn, lätt som en plätt? Nej, så klart inte. Imorgon har han glömt exemplet och kommer att fortsätta på samma spår, dvs. själv fortsätta ljuga som en häst travar (med sig själv alltså som bästa bevis för sitt ständiga skitsnack). Och det är tyvärr inte bara han och alla de han representerar som skulle förlora sin försörjning, om folk började enas. Vi har ju den andra extremiteten här och alla de han i sin tur representerar, vilka försörjer sig på den allmänna splittringen. Båda lika hjärndöda som zombier, som njuter av att förinta allt omkring sig. De känner sig säkert som Gudar.

 64. Ja så kan det gå när kungar, byäldste, profeter och andra manliga styrande vill ha mer skatt eller territorier – männen måste betala mer skatt och gå ut och dö i krig.

 65. @Andreas: Om det är några som inte är trovärdiga skulle jag påstå att det är Christian och Eva Diesen. De anklagar mer eller mindre poliser för att göra färgade bedömningar, men deras egna är synnerligen färgade och ovetenskapliga (http://www.anstandigt.com/2015/09/12/felaktigafalska-valdtaktsanmalningar/). Man måste också ifrågasätta deras antydan om dessa färgade polisattityder mot bakgrund av att poliser så oförbehållsamt gynnar kvinnor i anmälningar om partnervåld (se t ex Palmblad och Wasén, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21130/1/gupea_2077_21130_1.pdf). Varför skulle de i våldtäktsmål plötsligt ta männens parti, när de bevisligen tar kvinnornas i partnervåld? Det stämmer helt enkelt inte!

 66. @Dick:
  Det finns mycket som man kan ifrågasätta i Diesen x2, inte minst attityden. Oavsett trovärdigheten i deras tolkningar så kan inte ens de trolla bort att det finns fall där kvinnor överbevisats eller själva erkänt att de ljugit.

  Om man, som jag gjorde tidigare, tolkar deras data i relation till jämförbara siffror istället för att försöka tolka dem utan sammanhang som Diesen x2 så kan man få en mer korrekt tolkning av verkligheten.

  Även ideologiskt färgade forskare avslöjar ofta sig själva när man granskar deras siffror. Ja, de har säkert gjort allt de kunnat för att få en så låg siffra som möjligt, men det spelar ingen roll när man ser till vilka definitioner de använt.

 67. Kommer ej att bli något liknande något från medeltiden, så länge vi har politiker och den gravt överviktiga statsapparaten.

  Japan är framtiden.
  Könen kommer att glida isär, män kommer att ej vilja lira efter kvinnors dubbelstandarder, som är en enorm risk för oss ”individuella” män.
  Jag ser att yngre personer kommer ur skolorna, ”rödpillade” och klara med tramset.

  Det finns massor av mer intressant att lägga sin energi på, i ett liv där kvinnan är en garanterat negativ upplevelse. Ibland mycket starkt negativ p.g.a. dubbelstandardiserade kränkningar av människors naturliga behov.

 68. Och hur mycket hemskare när även tänkandet känns som ett tvång, så att individerna i det här ”samhället” (läs: egon), inte ens duger åt att starta en sokratisk dialog med sig själva, för att utröna egna motsägelser. Själv behövde jag inte ens en monolog för att kunna förutse allt jag nu ser. Jag visste på en gång att nästan alla radikalfeminister är nästan alla feminister som naturligtvis inte kallar sig radikalfeminister. Skillnaden mellan alla dessa MeToo-feminister som har hållit SCUM etc. på en oantastlig, ren ”teoretisk” nivå, för att den ju inte överskrider rena njutningen av det andliga förgörandet av medmänniskan ”mannen” (gratis botemedel mot ens egen dödsångest) och de radikalare övriga som skulle vilja sätta hela teorin i den omedelbara praktiken är i sig inte radikal. All källa till feminism är radikal, varför syftet med ”radikalfeminismen” själv till både ord och innehåll är att ge mer utrymme åt själva feminismen. Den yttersta källan finns i den ekonomiska politiken. Fråga dig: vilka är de två grupperna som ända från början har haft som sitt gemensamma motto ”hellre feminism än vänster”? För en äkta vänster vore det förstås en ren kontradiktion. Och redan Aristoteles visste att grunden för ett hållbart samhälle är balansen mellan de två ytterligheterna höger och vänster (motsatsen till ”radikal”).