Ledare: Toleranspris
avatar

Vi på Genusdebatten har diskuterat att instifta ett pris, men inte ett skampris.  Eftersom vi strävar att främja verklig jämställdhet, tolerans, respekt för andra och saklighet har vi valt att inte följa i t ex ”Genusfotografens” spår och inrätta ett förnedringspris.  Vi anser, att ett pris ska vara en uppmuntran för något bra, till någon som utfört något som gynnar tolerans, acceptans och saklighet, istället för att ensidigt och irrelevant peka ut och skambelägga.  Det överlåter vi till radikalfeminister, genusvetare och andra som inte delar våra ideal om tolerans.  Vår strävan är att uppmuntra till ett bättre samhälle, inte att håna för ett sämre.

Genusdebattens toleranspris är avsett att gå till någon person som i sin gärning och/eller författarskap bidragit till att främja ökad tolerans och samverkan mellan könen.  Eftersom Genusdebatten inte har några ekonomiska resurser att ta ifrån kommer priset i första hand att vara ett diplom.  För att höja statusen vore det tacknämligt om också något mer än diplomet kunde bifogas.  Läsare är därför välkomna att bidra med frivilliga gåvor till ”toleranspriset” för att möjliggöra detta.

Alla Genusdebattens läsare är välkomna att komma med skriftligt motiverade förslag på pristagare, varefter redaktionsgruppen väljer ut den som de anser lämpligast.  Slutdatum för förslag detta år är midsommarafton och utdelningen kommer att ske 1 september. Förslagen sänds till genusdebatten@gmail.com.

Vi behöver er hjälp för att detta pris ska bli betydelsefullt.

Kommentarer

Ledare: Toleranspris — 6 kommentarer

  1. Warren Farrell är det självklara valet. Karen Straughan på en andraplats.

  2. Killen som skriver könsfreden är nog den bästa retoriken jag sett i det hä fältet. Skulle jag konvertera en F!are skulle det göras med den sidan Smile Den är trevlig, ser båda sidor av debatten.