Ladies’ Month på ÅF
avatar

Det stora industrikonsultföretaget ÅF kommer enligt en debattartikel i Ny Teknik endast anställa kvinnor under oktober.

Jämställdhetspionjärer på ÅF

Jämställdhetspionjärer på ÅF

Vi noterar att f.d. jämställdhetsministern Nyamko Sabuni är inblandad, så hon torde kunna borga för riktigheten när de menar att detta inte är diskriminerande mot män.

En aktivitet som vi uppmärksammats för är det vi kallar ”Ladie’s Month”. Under en månad skriver vi anställningsavtal med enbart kvinnor. I år infaller denna månad i oktober. Frågan ställs om vi inte diskriminerar män genom detta och svaret är nej.

(Skall man vara noga med engelskan så är det Ladies’ Month. På annat ställe i artikeln körde de utan apostrof.)

Det är naturligtvis diskriminering så det stänker om det att man enbart anställer personer av det ena könet. Deras motivering till att det inte skulle vara diskriminering är som följer:

När vi växer i den takt vi gör så är det ingen med rätt kompetens och profil som nekas jobb.

Det kan tänkas att detta stämmer, men det gör inte att deras strategi inte skulle utgöra diskriminering. Om vi tänker oss att det finns tio kandidater med rätt kompetens, varav två är kvinnor, så kommer alltså ÅF att anställa allihop. Gott så, men då är könsfördelningen 80/20, och det var ju inte acceptabelt. En mer attraktiv könsfördelning kan bara uppnås antingen genom att några av de behöriga männen inte får jobb, eller genom att man plockar in några kvinnor som man inte annars hade anställt. Dessa kvinnor får då förtur framför motsvarande män.

Färre tjejer än killar går ingenjörsutbildningar vilket ger ett mindre urval. År 2014 var bara två av tio som arbetade som ingenjörer kvinnor, enligt SCB.

I ÅFs årsredovisning 2014 står att läsa:

Att erbjuda en attraktiv arbetsplats handlar också om en jämnare könsfördelning. Det är hela tanken med EVEN ODDS som startade förra året. Det är ett samlingsnamn på olika processer och projekt som vi driver, tills vi har nått målet minst 30 procent kvinnliga medarbetare till år 2020. Ett sådant initiativ genomfördes i september, då vi bara rekryterade kvinnor.

”Even odds” alltså. Man kan diskutera vad kvinnor och män har för respektive odds att bli anställda resten av året, men i september 2014 var oddsen allt annat än jämna.

För att ytterligare jämna ut oddsen körde man dessutom ett särskilt ledarskapsprogram för kvinnor, där alla deltagare fick en senior mentor.

Ur artikeln:

Vår uppställning idag med 22 procent kvinnor i genomsnitt och endast 14 procent kvinnliga chefer duger inte. Minst en tredjedel av våra anställda ska vara kvinnor, även på ledningsnivå, senast år 2020. Och därför erkänner vi. Ja, vi vill locka en orättvist stor andel kvinnliga ingenjörer till ÅF och vi ska göra det genom såväl konventionella som okonventionella metoder.

Om 20% av ingenjörerna är kvinnor och ingenjörsföretaget ÅF anställer 22% kvinnor i genomsnitt, så ligger de nog ganska rätt i proportionerna, dvs före EVEN ODDS verkar det vara ungefär samma odds för kvinnor och män. Enligt årsredovisningen (min fetstil):

Andelen kvinnliga konsulter uppgick till 20,2 procent och andelen bland cheferna till 14,5 procent. Av rekryteringarna till ÅF under 2014 utgjorde andelen kvinnor 24,2 procent. För att uppnå målet om en högre andel kvinnor kräver ÅF att minst en kvinnlig kandidat ska finnas med i urvalet varje gång en chefstjänst ska tillsättas.

Även där hade man alltså särbehandling av kvinnor. Om ingen lämplig kvinnlig kandidat anmälde sig gav man sig alltså ut och letade reda på en? Eller sträckte man sig förbi ett antal mer kompetenta män om så behövdes?

I årsredovisningen kan man dessutom notera att det finns en lika stor ojämlikhet bland admin-personal. Detta tycks dock inte föranleda några åtgärder.

Kvinnodominerad administration

Kvinnodominerad administration

Kommentarer

Ladies’ Month på ÅF — 20 kommentarer

 1. Bra, jag har då och då uppgiften att lösa tillfälliga resursbehov med konsulter. Då kan jag stryka ett företag ur bunten som brukar få offertförfrågan!

 2. Detta sker i en bransch där folk är rörliga, det finns konkurrerande företag och man därför alltid letar efter folk att rekrytera. Tänker på alla jättebra spontanansökningar från män som kommer just dammånaden. Fattar inte hur de vågar utesluta bra folk som råkar ha snopp.

 3. @ChristinaG: Träffade en kille som jobbar på Åf på en tillställning för tag sen. Han sa att det där bara var ett spel för gallerierna, en PR-grej. Anställning av kompetenta män antingen snabbas på så man hinner innan månaden börjar, alt skjuts fram några veckor. En månad är ju bara 4,5 veckor. Huruvid det här stämmer vet jag förstås inte utan allt jag har är hans ord oc jag har inte grävt vidare i det.

  Men det är ju nästan lika illa det…

 4. Besynnerligt resonemang av ÅF: ”När vi växer i den takt vi gör så är det ingen med rätt kompetens och profil som nekas jobb”. De säger ju faktiskt att de under resten av året nekar kompetenta kvinnor jobb, eftersom de ska rätta till sina misslyckanden under en av årets månader. Det vore säkert mer långsiktigt av dem att se över sin HR-avdelning.

  Hur som helst tycker jag att förfarandet inte har så värst mycket att göra med vad de utger det för att vara, utan snarare med att kvinnor många gånger vill ha någotslags särbehandling, det må sedan vara shoppingkvällar bara för ”tjejer” eller att kvällstidningarna ska ha speciella ”kvinnobilagor”. I vissa fall kan jag ha en förståelse för sådant här (men inte när det gäller anställning!, men då under rätt förespegling. Om kvinnor vid vissa tillfällen vill omge sig enbart med andra kvinnor så måste det vara möjligt, men nu börjar de dra in det här beteendet på helt orimliga arenor.

 5. @Annaj: Tror säkert att det förekommer en hel de sånt. Men som sagt, det är ju knappast någon tröst, det visar ju bara att jämställdhetspolitiken blir allt mer perverterad.

 6. @Annaj: Tror säkert att det förekommer en hel del sånt. Men som sagt, det är ju knappast någon tröst, det visar ju bara att jämställdhetspolitiken blir allt mer perverterad.

 7. Ingen skulle acceptera en Mens’ Month, om det gällde sjuksköterskor, förskolelärare, eller varför inte veterinärstudenter? Därför kan man kalla detta institutionaliserad diskriminering gentemot män, vilket borde vara förbjudet i lag, åtminstone så länge det inte går att göra samma positiva särbehandling av män. Detta är en lrigsförklaring mot män i arbetslivet och borde möta ett seriöst menat motstånd. Att uppmärksamma det genom en petition på nätet synes kanske lite futtigt, men det kanske kan vara en början? Kan/vill inte lägga tid på det själv nu, men möjligheten finns ju för den som orkar och vill.

  ttps://www.change.org

 8. @Annaj: Vad jag hört är att man även fuskar med datum. I en hel del fall struntar man fullständigt i det här. ÅF kan inte hålla på med sådant här. Vi är redan driftkucku i konsultbranschen.

 9. @Annaj: om man säger att man gör en damsatsning och sedan i praktiken struntar i den, det låter riktigt illa. Vilket budskap vill de få ut? Tror de på sin satsning eller ej? Vilken fakta och analys ligger bakom? Varför bara satsning på konsulter och chefer men inte administratörerna?

  Väntar nu på att de som stormade mot Tjejsemlan tar itu med Ladie’s Month…

 10. @ChristinaG: Bra poäng där. Med tanke på att en semla inte lär kosta mer än 20 kronor, och en månadslön på ÅF lär ligga på minst 20 000, så borde ju en Ladies’ Month vara tusen gånger värre än en tjejsemla.

 11. Jag kan nämna att det blev lite debatt på twitter under

  https://twitter.com/dolf371/status/644436005898981376

  …där bl.a. även ÅF var med och kommenterade. Här har jag plockat ut ett argument från en multi-tweet:

  Kampanjen syftar till att få fler kvinnor att söka sig till ÅF, vi är 22% kvinnor idag det det duger inte, vi behöver bli mer jämställda.

  Heterogena grupper presterar generellt bättre. Det är affärskritiskt att vi får en bättre balans mellan könen. Ingen anställts enbart pga kön, kompetens går alltid först, det räcker inte att vara kvinna. Men vi vill som sagt locka kvinnor till ÅF. Kampanjen bidrog till att 23% fler kvinnor sökte sig till oss förra året, vilket ger oss en bredare bas för framtida kompetensförsörjning.

  Det finns förstås flera saker att säga, men det där med att heterogena grupper presterar bättre är i bästa fall tveksamt, i andra fall felaktigt.

  Jag gjorde en lite snabb uppdatering kring forskningsläget, och det tycks för närvarande peka på att

  – ’education diversity’ är i huvudsak positivt (men kanske inte jämnt)
  – ’age diversity’ har ofta en negativ effekt på produktivitet
  – ’ethnic diversity’ tenderar att ha en negativ effekt på produktivitet
  – ’gender diversity’ har ibland positiv, ibland negativ och ibland en ’inverterad U-form’. Detta tycks bl.a. variera med bransch.

  När det gäller diversity research är risken stor för falska samband. Det kan t.ex. vara så att man börjar med diversitetsåtgärder när man anser sig ha råd med det. En annan möjlighet är att man inleder med att styra upp sin kompetenshantering, skriva kompetensprofiler, börja jobba med rekryteringskonsulter m.m., vilket kan leda till högre kompetens, samtidigt som diversiteten ökar, åtminstone tillfälligt.

  Den inverterade U-kurvan som ibland uppstår kan indikera att det finns en optimal könsfördelning, dels beroende på uppgift, men också sannolikt på rekryteringsunderlaget.

 12. Helt klart handlar detta lite om spel för galleriet. Folk kommer lägga märke till dem, de kommer vara i ”framkant” och får bra PR. Sen löser de problemen som sagt med hur de anställer folk (män) före och efter månadens slut då.

  MEN frågan är om detta verkligen är så smart? Ger detta verkligen den goodwill de räknar med, eller finns det risk att folk tröttnat och blir anti av den anledningen? Personligen känner jag att så fort någon säger att de tittar på ”genus” så blir jag misstänksam (hände senast på föräldramöte på lågstadiet) men jag ser även andra skruva besvärat på sig.

  Mina barn är uppväxta med att det finns inget som heter ”tjejfärg”, ”tjejfilm”, ”tjejsaker” och de protesterar när de hör det. Men så får de veta att det finns saker som heter TJEJgirot, TJEJmilen och andra tävlingar där de är exkluderade samt även gym riktade till kvinnor. Ok, vad finns det som bara är för pojkar och män då?

  Bra fråga.

 13. Varför bara vara könsrasister en månad om året,det måste gå att utöka till att gälla flera månader för jämställdhetens skull.

 14. Men det är ju olagligt? Det är ett uppenbart brott mot gällande lagstiftning. De kan inte särbehandla sökanden på basis av kön. Någon borde anmäla dem.

  När jag rekryterade IT-konsulter för några år sedan så fick jag veta att man inte ens i annonsen fick skriva att man helst såg kvinnliga sökande. Att basera en faktisk anställning på kön är så olagligt det kan bli.

  För övrigt är det åtminstone i IT-branschen en ENORM fördel att vara kvinna. Senast idag plockades vi in en IT-resurs på basis av kön. Det ska erkännas att hon var kompetent, men det som fällde avgörandet var utan tvekan könet.

 15. Uppföljning:

  SvD Debatt: Vi trotsar DO för jämställdheten>

  DO ansåg inte att åtgärden i sig själv var klandervärd, men att kommunikationen kring kampanjen kunde uppfattas som diskriminerande mot män.

  Man kan förstås anmärka på en hel del i artikeln. En detalj bara:

  Det finns studier som visar att det redan från 15-årsåldern finns stora skillnader mellan tjejers och killars syn på olika yrken. Sett till teknikyrkena uppvisar tjejer tidigt betydligt sämre självförtroende när det gäller teknik och datorer än killar. Viktigt att ­poängtera är att det här inte säger något om kompetenser – det handlar enbart om attityder.

  Det där stämmer inte. Åtminstone finns det inte stöd för att så bestämt hävda att det inte skiljer i kompetens.

  Ett exempel: mental rotation har betydelse för prestationen i de hårda vetenskaperna. Här har pojkar tidigt ett övertag, och skillnaden ökar med åldern.

  Ett annat: i en meta-studie av könsskillnader i matematik fann man:

  An examination of age trends indicated that girls showed a slight superiority in computation in elementary school and middle school. There were no gender differences in problem solving in elementary or middle school; differences favoring men emerged in high school and college. Gender differences were smallest and actually favored females in samples of the general population, grew larger with increasingly selective samples, and were largest for highly selected samples and samples of highly precocious persons.