Gästinlägg: Myten on patriarkalt förtryck i Iran
     av Ali Mehraspand (översättning: Benjamin Akech)
avatar

Detta gästinlägg kommer från Benjamin Akech.

(Jag vill inflika ett tack till Ali Mehraspand för att han tillät mig att översätta och få artikeln publicerad, och till GD:s försynthet i och med deras vilja att publicera. Sällan har en artikel blottlagt gynocentrism så kristallklart. Detta är en sann klassiker, enjoy. / Benjamin)

Myten on patriarkalt förtryck i Iran
          av Ali Mehraspand

I samma ögonblick feminister födde sin ”patriarkatet”-älskling, har kvinnofrågor i mindre utvecklade länder såsom de i Mellanöstern presenterats som bevis för ”förtryck av kvinnor så länge som människan har funnits”. Västmedia, och feminister i synnerhet, ser på ett samhälle i ett svårt tillstånd och ser inte lidande människor; de ser lidande kvinnor.

Västmedia, och faktiskt även östmedias behandling av sakernas tillstånd går ut på att enträget framställa kvinnor som slavar och listigt uppvisa män som grymma slavägare. Detta har givetvis endast besvarats, än så länge, av ett antal personer i dessa kulturer som, i ett försök att försvara kulturerna, vanligtvis framför religiösa påståenden som förklarar kvinnors rättigheter enligt islam och islamsk filosofi, vilket orsakar några förvirrande problem. Bland de mer uppenbara problemen ligger frågan: tänk om det finns någon som inte är religiös och väljer att inte leva i enlighet med islamsk filosofi?

Iran, till exempel, tycks ha det minst religiösa folket bland Mellanösternländerna. Förkastandet av länge inrotade religiösa doktriner leder ofrånkomligen till färre och färre skyldigheter. Och för den stora skara som överger religiösa doktriner tycks det som att de flesta är villiga att godta vilken kritik av kulturen som helst – till och med en missvisande sådan. Det är därför frigörelsen från gamla kulturella normer kommer som en paketlösning med feminismen. Detta är det perfekta ögonblicket för feminismen att åka snålskjuts på en anda som finner de gamla begränsningarna stötande.

Någonting är dock på tok här. Gäller alla dessa begränsningar kvinnor? Det är fascinerande hur, från ett ickereligiöst perspektiv, västvärldens ögon endast fångat en blick av någon kvinna i nöd medan man varit totalt likgiltig inför mäns stora och allmänt förekommande lidande. Feminister är snabba att skrika ”patriarkatet!” och andra finner snabbt en tro på detta och dömer därutifrån.

Idag gör vi ett litet besök i Iran, i hopp om att finna patriarkatet i en synnerligen misandrisk, feministinfekterad kultur. Denna syn på iranska kvinnor som förtryckta av män, vilken har varit västmedia och feminismens levebröd, har serverats till allmänheten som en patriarkal festmåltid.

Under de senaste årtiondena har ögon och öron bombarderats av media om Irans patriarkat och slaveriet av kvinnor. Tyvärr är detta ett skämt som ingen skrattar åt. Varenda feministisk film har belönats av festivaler och filmgalor i väst till en nivå där feminism nu är en byggsten i filmskapandet för varenda regissör som suktar efter uppmärksamhet från väst. Iranier upplystes miljardtals gånger om kvinnofrågor, vanligtvis i lögnaktig propagandastil, och matades med lögnerna så många gånger att de faktiskt började tro på dem.

Så, till den läsare som svalt det blå pillret, innan ditt reflexiva försvarsutbrott försvagar ditt omdöme och förminskar dig till en gräll skrikande feminist eller ”white knight” klagandes: ”kvinnofrågor i Iran!”: låt mig klargöra att jag är den sista personen som skulle förkasta vissa frågor som vissa kvinnor i Iran möts av. Jag tror helt och hållet på att vissa av dessa frågor är legitima och att något måste göras åt dem. Jag skulle faktiskt inte avvisa uppfattningen att vilken klass av folk som helst kan ha problemfrågor.

Med det sagt, om du orkar med ett flertal paragrafer och åsidosätter de övertygelser som bankats in i ditt huvud, så kommer du att se hur det antagna ”Patriarkatet” har ökat livskvalitén för kvinnor mycket mer relativt till den av de flesta män. I själva verket infantiliserar man och skämmer bort kvinnor i denna del av världen till en nivå möjligtvis oöverträffad någon annanstans. Kom ihåg det faktum att all lokal media, vägledd av dess västliga motsvarigheter och iransk feminism, injicerar en betydande dos misandri i detta samhälle.

Vi börjar med att undersöka män och kvinnors grundläggande rättigheter i Iran, peka ut några former av diskriminering mot båda könen – och sedan få dig att häpna över hur media förvränger hela ämnet. Även om misandri är lättupptäckt i lagen, kan detta ingalunda beskriva de kulturella normer och förväntningar på könsroller som placerar detta land på toppen av misandrilistan.

Om vi håller i åtanke att när vi tar ett steg tillbaka från lagen och ser på kulturen så blir misandrin mycket mer tydlig; denna artikel ger endast en rättvis undersökning av lagarna och lämnar den kulturella misandrin till andra skriverier.

Vissa former av diskriminering mot den genomsnittliga kvinnan i Iran inbegriper följande:

 • Ifall det inte finns något testamente dokumenterat av en avliden person och inga överenskommelser emellan den avlidnes familjemedlemmar, får söner ärva dubbelt så mycket som döttrar.
 • Gifta kvinnor behöver sin makes underskrift för att få ett pass.
 • Kvinnor måste bära rousari (slöja) på allmän plats och nej, det är inte som det de visade dig på tv (om detta är vad du såg):

oppressive iranian patriarchs

Detta är hur de faktiskt ser ut när de går på gatan:

oppressed iranian women - Copy - Copy

more oppressed iranian women - Copy - Copy

Här är några former av diskriminering mot män:

 • Värnplikt. Alla män är tvungna att göra minst två års militärtjänst. Värnplikten är inte en inkallelse som man kan avstå ifrån om det finns nog med frivilliga. Tiden för att gå med i styrkorna är så snart man blir myndig (18 år) och kan tillåtas att skjutas upp tills efter examen om man lyckas bli accepterad till Irans universitetsinträdessystem inom en ettårsperiod. Inga män som inte fullgjort militärtjänst får lämna landet, köpa eller sälja någonting i sina egna namn, arbetstillstånd, använda sin universitetsexamen, etc. Straffet för att inte inmönstra, utöver att omyndigförklaras, är att personen skall föras till det militära med tvång så fort han upptäcks, med extra tjänstgöringstid. Tjänstens mandat lyftes ifall en pojke bekräftas ha allvarliga handikapp eller om han är enda sonen i ett faderslöst hushåll där han hävdar sig vara försörjaren. Lagen förbjuder kvinnor från militärtjänst, vilket inte är riktigt som det låter då det inte nödvändigtvis handlar om militär träning per se. Många av de mycket viktiga och farliga jobben utförs av soldater. Att göra extrema specialiserade och fysiska uppgifter i 50 °C på öar utan tillgång på färskt vatten (och utan kvinnor), eller i -22 °C, är del av militärtjänsten. Detta utgör ett stort problem i synnerhet för idrottsmän. De tvingas avstå ifrån sina idrottskarriärer i två år, på formtoppen i tidig tjugoårsålder. Omid Noruzi, exempelvis, guldvinnaren på OS 2012, tvingades överge sin karriär och inte delta i OS 2008, trots att han kvalificerat sig då han vann VM 2007, detta på grund av militärtjänsten – vilket gjorde honom självmordsbenägen.
 • ”Gratis” (bekostad av män) sjukvård till kvinnor. Om en ensamstående kvinna väljer att inte arbeta så täcks hon av sina föräldrars sjukförsäkring livet ut, till och med efter föräldrarnas död. Män täcks av försäkringen endast upp till 21 års ålder. Gifta kvinnor täcks automatiskt under deras makars sjukförsäkring (även efter makens död). Makar, å andra sidan, täcks inte under fruns försäkring vid arbetslöshet. Detta, förstås, i ett land där sjukvårdskostnader är så otroligt höga att regeringen subventionerar sjukförsäkringar. Skulle en anställd kvinna med sin egen sjukförsäkring sparkas eller välja att säga upp sig; täcks hon automatiskt igen av sin levande/avlidne far/make.
 • Pensioner för kvinnor. Om en make dör, betalas hans arbetsförsäkring (hans högsta lön per dag gånger antal år han jobbat) månadsvis till hans fru som lön livet ut, oberoende av om hon arbetar eller ej. Ingen sådan lag finns för män. Bara så ni vet: arbetsförsäkring är obligatoriskt för alla jobb.
 • Stöd till skilda kvinnor. Om en kvinna skiljer sig, utöver vad hon får av sin make (kallat Mehrieh – detta kommer att diskuteras mer i en senare artikel), så anses även hennes försörjare vara hennes far och ifall fadern är död så får hon från staten en jämlik del av hans arbetsförsäkring som lön livet ut. På detta sätt slipper de flesta skilda kvinnor att arbeta.

 • Ingen ersättning till överlevande makar. Det finns försäkringar för hemmafruar som väljer att inte arbeta så att de efter en viss ålder kan få lön. Mannen som betalar för försäkringen får ingen kompensation om kvinnan dör, men kvinnans syskon och föräldrar får mottaga lejonparten av pengarna som maken betalat för.

 • Social välfärd för kvinnor. När de kommer till de fattiga sektorerna av samhället så mottager kvinnor som hävdar att de inte har en försörjande far eller make eller ett statligt betalt jobb, månadsvis betald lön från föreningen Kommiteye Imdad som, utöver kvinnor av alla åldrar, endast registrerar män som saknar inkomst i kombination med allvarliga handikapp eller hög ålder.

 • Arv efter skilsmässa. Om en kvinna skiljer sig från en sjuk make vars sjukdom resulterar i död inom ett år från verkställandet av skilsmässan, ärver hon som om de aldrig skiljts.

Irans övriga äktenskaps- och skilsmässolagar, såväl som misandri inom skolväsendet, lämnas till framtida artiklar.

Sorgligt är det faktum att ingen ens tänker på dessa frågor – vid vilka bör tilläggas några fler betingelser:

 • Det finns för närvarande 1,7 miljoner barn i arbete (åldrar 5–15) av vilka 92 % är pojkar.
  95 % av barn som bor på gatan är pojkar.[1] (Intressant nog var denna statistik mycket svår att hitta därför att nästan ingen av källorna rörande barnarbete nämnde skillnaden mellan könen.)
 • Män utgör 85 % av hemlösa.[2] (Intressant nog så kommer du finna att tidningsrubrikerna läser: ”15 % av de hemlösa är kvinnor”, och rikta bekymren mot detta, vilket antyder att målet bör vara att 100 % av de hemlösa är män. Även finns ett antal artiklar, utredningar och organisationer om och för hemlösa kvinnor.)
 • 100 % av stupade soldater i strid har varit och kommer att vara män.
 • 100 % av stridsskadade är män.
 • 98,5 % av arbetsplatsskador under 2005 var manliga[3]. (2004, 2003 och 2002 respektivt 98,5 %, 98,7 % and 98,7 %)
 • 60 % av våldtäktsoffer är män[4] (fängelsevåldtäkter exkluderade).
 • Män utgör även 81,7 % av självmord.[5] (Intressant nog så är det hur enkelt som helst att hitta flera mediakällor som öppet ljuger om att kvinnor har högre självmordsgrad.)

Det här kanske ger dig en översiktlig uppfattning av sakernas tillstånd i Iran. Men detta har än så länge endast berört diskriminering i lag och inte de kulturella normer vid vilka män och kvinnor hålls. Det är samma kulturella benägenhet som skapar ett samhälle där 67 % av universitetsstudenter är kvinnor, varav de flesta inte kommer att ha något jobb. Detta är inte för att de är diskriminerade, vilket feminister kommer att hävda, utan för att majoriteten inte ens kommer att fylla i en jobbansökan under sin livstid. Universitet och jobb är hobbies och egohöjare för många iranska kvinnor.

Det finns ett populärt skämt i landet om hur kvinnor går på universitet mest för att få ett diplom i hemgift! Deras makar hålls ansvariga och skulle kvinnorna inte gifta sig så är deras fäder ansvariga.

Innan jag slutar: här är ett typiskt försök av media att representera Iran som patriarkalt snarare än gynocentriskt[6]. Detta är faktiskt en av de minst misandriska artiklar jag har läst som inte uttryckligen attackerar män, snarare fokuserar den enbart på kvinnor. Det är därför att denna artikel du läser inte tar upp det extrema, utan snarare den typiska värld vi lever i:

Jämförelsen mellan moderna brittiska flickor och moderna iranska flickor som lever mindre än 500 mil från varandra kunde inte vara tydligare.
I Storbritannien kan en ung kvinna bära fina kläder och smink i det offentliga, prata i sin mobiltelefon, röka, ta en drink och ha en pojkvän. Om hon blir gravid kommer staten att ta hand om henne. Om hon begår ett brott är det värsta som kan hända att hon fängslas i ett humant fängelse.
I Iran måste hon ständigt ha sitt huvud täckt och tillåts inte att bära smink eller göra någonting som uppvisar hennes kvinnlighet i det offentliga. Hon får inte dricka alkohol eller umgås med pojkar, och om hon blir påkommen för detta blir hon piskad. Om hon blir påkommen med att ha sex eller blir gravid utanför äktenskapet kan hon dömas till döden för äktenskaps- eller moralbrott. Om hon begår mord eller är inblandad i droghandel kan hon förvänta sig att få känna snaran runt halsen, kanske inför allmänheten. Det hävdas av feminister och människorättsgrupper att Iran är ett enda stort fängelse för kvinnor.

Låt oss nu kommentera detta. Att börja med den sista meningen hjälper oss få ett perspektiv på varför detta bör kritiseras:

Det hävdas av feminister och människorättsgrupper att Iran är ett enda stort fängelse för kvinnor.

Här har vi den typiska gynocentrismen; ett enda stort fängelse för kvinnor, men för män är det givetvis inget annat än avsugningar varenda sekund av varenda dag. På detta sätt antyds även att männen är fångvaktarna. Vi återgår till början:

Jämförelsen mellan moderna brittiska flickor och moderna iranska flickor som lever mindre än 500 mil från varandra kunde inte vara tydligare.I Storbritannien kan en ung kvinna bära fina kläder och smink i det offentliga, prata i sin mobiltelefon, röka, ta en drink och ha en pojkvän.

Förutom att ta en drink gör unga kvinnor i Iran samtliga av dessa saker.

I Iran måste hon ständigt ha sitt huvud täckt och tillåts inte att bära smink eller göra någonting som uppvisar hennes kvinnlighet i det offentliga.

I själva verket är iranska kvinnor bland de största konsumenterna av smink i hela världen, de har den högsta graden av kosmetisk näskirurgi bland kvinnor i världen och är bland länderna med mest kosmetisk kirurgi för kvinnor. Dessa omåttligt dyra näsingrepp är – som du förmodligen gissat – nästan alltid bekostade av män. Till och med de flesta kvinnor i de relativt fattiga skikten av samhället tvingar sina män att betala för kosmetisk kirurgi, vanligtvis genom skuld- och skambeläggande av männen. Denna artikel ger lite mer insyn i denna fråga:

http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2013/mar/01/beauty-obsession-iran-cosmetic-surgery

Citat från artikeln:

… iransk besatthet av fysisk skönhet. Långt ifrån att fokusera på inre andliga värderingar, låter sig unga människor – vissa 14 år gamla – genomgå kosmetisk kirurgi i förhoppningen om att erhålla ”dockansikten” för att se ut som skådespelare de ser i hollywoodfilmer och satellit-tv-program från väst.

still more oppressed iranian women - Copy

Tillbaka till den gynocentriskt lagda artikeln:

Hon får inte dricka alkohol …

Pojkar får inte heller dricka alkohol; att dricka i Iran är olagligt för alla. Det kallas alkoholförbud, inte kvinnoförtryck.

still more more oppressed iranian women - Copy (2)

… eller umgås med pojkar, och om hon blir påkommen för detta blir hon piskad.

Hon får inte umgås med pojkar? Hon blir piskad? Verkligen? Pffffffffftt. Offermentalitet och propaganda är en sak, men detta är ett nytt lågvattenmärke till och med för feminister.

Ställ dig själv frågan: Vilka knäppgökar ljuger på det här sättet? Än värre, hur har dessa lögnare lyckats övertyga alla om att det i Iran finns ett hemskt patriarkat som fullständigt sliter kvinnor itu? Eller ännu värre, varför tror folk på dem? Manlig dominans, min patriarkala röv – jag försäkrar dig, dessa artiklar kommer inte att upphöra förrän denna patetiska charad har avslöjats.

Hon får inte umgås med pojkar? Så iranska flickor har inte pojkvänner? Pffftt och pfffft. Kanske tror folk även att alla iranska pojkar har flickvänner. Det måste vara gemytligt att totalt sakna logik och ges en plattform att dansa runt sanningen på. Nyckeln till deras framgång är att blanda ihop religionism med sexism. Mycket mer att säga om detta vid ett senare tillfälle.

Om hon blir påkommen med att ha sex eller blir gravid utanför äktenskapet kan hon dömas till döden för äktenskaps- eller moralbrott.

Detta är en ren lögn som ständigt upprepas över hela massmedia i västvärlden; här är sanningen:

Om en flicka har sex enligt samtycke utanför äktenskapet i Iran, kan hon stämma pojken och tvinga honom att gifta sig med henne och hon blir lagligen betald Mehrieh, vilket du för tillfället kan se som 150 000 US$. Lita på dina ögon; du läste rätt. Detta kommer att diskuteras i en annan artikel. Missa inte den kommande artikeln om Irans äktenskaps- och skilsmässolagar och, ännu en gång, hur media framställer det.

Om hon begår mord eller är inblandad i droghandel kan hon förvänta sig att få känna snaran runt halsen, kanske inför allmänheten.

Resten av artikeln ägnas åt dödsstraff för kvinnor under de senaste årtiondena – men vänta en stund här.

Ja, offentliga hängningar är något som sker i Iran men här är lite fakta:

År 2012 dömdes 580 personer till döden – några av vilka hängdes offentligt. 9 var kvinnor, 571 var män.[7]

Det är faktiskt högst ovanligt att iranska domare utmäter denna sortens straff till kvinnor. 76 % av de just nämnda fallen av hängning utmättes till följd av droghandel – av andelen 3 % kvinnor. Partiskheten är för uppenbar för att kräva ytterligare förklaring.

Spår av medias förvrängda framställning finns överallt:

Så Hitchens säger, och jag citerar: ”Du förolämpar dina systrar i Teheran som blir slagna och våldtagna varje dag när du säger att de har rättigheter.” När man avslöjar feministiska lögner och propaganda kan man vara säker på att våldtäkt förr eller senare kommer på tal. Eftersom våldtäkt anses vara ett patriarkalt brott, låt oss studera våldtäktsstatistiken i Iran:

900 fall av våldtäkt sköttes av polisen i Iran förra året. 60 % av offren var män, 40 % var kvinnor.[8] Detta chockerande faktum döljer sig i vissa kulturella svårigheter som iranska män och pojkar möter. Det bör även nämnas att risken för att våldtas är rätt mycket lägre än i de flesta länder. Låt oss nöja oss med att säga att i detta antagna patriarkat är straffet för våldtäkt att hängas offentligt. Detsamma gäller för ofredande av barn och att vara en homosexuell man. Ja, för att vara en homosexuell man, inte för att vara en homosexuell kvinna.

För att sammanfatta: mainstreammedia i väst är ett hopkok av gynocentrism och feminism. Gynocentrisk på det sätt att du lätt kan hitta hundra artiklar på engelska om de extremt få kvinnliga taxichaufförerna i Iran, men inte en enda (på något språk) om de 2076 manliga taxichaufförerna i Teheran, i åldrarna 71-80 (även 234 manliga taxichaufförer i Iran över 81 år gamla)[9], som fortfarande arbetar för att försörja sina 30-åriga och äldre singeldöttrar – döttrar vars bestyr för dagen är huruvida de har yoga eller engelskakurs, om de ska säga till sina pojkvänner att sluta jobbet tidigt för att plocka upp dem eller om de ska gå och shoppa efter skolan. Kan man tänka sig?


[1] http://vista.ir/article/351575

[2] http://www.ghatreh.com/news/nn14651670/

[3] Mahmood Bakhtiyari, Ali Delpisheh, Sayyed Mohammad Riahi, Arman Latifi, Farid Zayeri, Masoud Salehi, Hamid Soori; “Epidemiology of occupational accidents among Iranian insured workers”; Safety Science 50; 2012

[4] Editorial note: after publication the original reference to this was questioned, so please see http://salamatnews.com/interview.aspx?ID=692, as well as the original reference that follows. –DE Original ref: http://ahar91.blogfa.com/category/4

[5] http://markaz-ejtemaee15.com/blog/1390/04/07/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/

[6] http://www.capitalpunishmentuk.org/iranfem.html

[7] http://www.dw.de/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B1/a-16720688

[8] http://ahar91.blogfa.com/category/4

[9] http://www.asriran.com/fa/news/197120/35-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

[Nedanstående addendum lade författaren till i kommentarfältet på grund av att huvuddelen av källorna är skrivna på Farsi. Jag översätter här hans översättning av källorna. övers. anm]

Eftersom de flesta källorna är på Persiska (Farsi) är jag nödgad att översätta delar från vilka statistiken är hämtad. Så här går vi igenom samtliga källor (numrerade i överensstämmelse med artiklarna):

 1. Denna källa (publicerad på vista news) är en lång undersökning av barnarbete. I delen statistik/Iran är paragraf 7 skriven:
  Enligt forskningen genomförd av professor Seyed Hasan Hosseini på Teherans universitet, med hjälp av ’the University of Welfare and Rehabilitation’, är 95 % av gatubarn pojkar.
 2. Första paragrafen i denna källa:
  Chefen för stadshusets välfärdsavdelning har yttrat följande: nästan 15 % av hemlösa i Teheran är kvinnor.
 3. Detta är en referentgranskad studie på engelska (publicerad i den anrika tidsskriften Safety Science magazine of Elsevier). Ta själv en titt på figurerna och antalet skadade män och kvinnor.
 4. Det finns även en mer känd nyhetskälla för detta:
  http://salamatnews.com/interview.aspx?ID=692
  Första raden läser: 60 % av våldtäktsoffer har varit män. 900 fall har utretts förra året. Artikeln fortsätter med att peka ut att denna statistik officiellt har uppgetts av chefen för Irans disciplinära styrkor (polisen).
 5. Paragraf 2: enligt Isna news är proportionen manligt/kvinnligt självmord 5,2 till 5,4 manliga självmord per kvinnligt dito.
 6. Denna är på engelska.
 7. Irans människorättsrapport om avrättningar i Iran: i paragraf 2 står skrivet:
  ”Minst 580 avrättningar ägde rum under 2012” (man har skrivit ”minst” för att man misstänker att det kan ha funnits okända fångar som avrättats). I paragraf 4:
  Den tidigarenämnda organisationen (Iran’s Human Rights Organization) uppgav att minst 9 kvinnor avrättades i Iran. Återigen är ”minst” ej rörande de 580 kända avrättningarna utan för misstänkta avrättningar av okända fångar.
 8. Samma som 4.
 9. Se tabellen.

Kommentarer

Gästinlägg: Myten on patriarkalt förtryck i Iran
     av Ali Mehraspand (översättning: Benjamin Akech)
— 42 kommentarer

 1. …men för män är det givetvis inget annat än avsugningar varenda sekund av varenda dag.

  Hmm… det låter snarast som en utstuderad form av tortyr. Smile

  Utmärkt artikel dock.

 2. Mycket intressant artikel. Den ska jag lägga på minnet. Tänk om vi kunde få gammelmedia att rapportera lite av ovanstående, kanske ett mail till någon icke-feminist på en kvällstidning? Eller det kanske inte finns några sådana?

 3. ¨Ja att endast kvinnor skulle lida i diktaturer förstår alla logiskt tänkande människor vara absurt.
  Bra artikel fler perspektiv gör att man närmar sig verkligheten än ett enögt tunnelseende.

 4. Pingback: Kvinnors situation i Iran – Hur sexism leder till lögner i västvärldens medier | Aktivarum

 5. Istället för att min långa kommentar skulle försvinna i kommentarsfältet så hittar ni den som eget inlägg i Aktivarum-länken ovan.

 6. Det är ett allmänt problem i Sverige att media, och andra, hittar på verkligheten i andra länder efter den politik som man vill föra mot dessa länder.

 7. Intressant.
  Eftersom jag har en del iranier perifert i släkten har jag hört en hel del om landet som sällan blir rapporterat i västliga medier. Jag retade mig rejält på hur landet framställdes i filmer som ”Inte utan min dotter”, hur man i väst helt negligerat rapporteringen om prästerskapets inblandning i oljeindustrin, om landets brain-drain och dess trots allt ganska välutbildade befolkning m.m. m.m.
  Finns mycket iranier här i staden, tack vare universitetet och högskolan.
  De har rätt bra rykte som invandrargrupp. Har hört en del alternativ information via kollegor m.m. också.

  Intressant artikel, den tackar jag för, det blir ytterligare en informationsskvätt om landet.

 8. Déjà vu – för en som haft ”förmånen” att ha fått följa rapporteringen från alla de världens länder som befriades av Röda Armén och som genom kommunismen förvandlades till ’det arbetande folkets paradis’ – så känns tongångarna igen. Företrädare för religiösa diktaturer drar sentida versioner av käre lillefar Stalin, den store rorsmannen ordförande Mao, och den västerländska, ariska kulturens räddare, Hitler. Den senare lurade en delegation från Röda Korset om att koncentrationslägren var trevliga platser – genom att lotsa besökarna till Theresienstadt, speciellt byggt för att tjäna som potemkinkuliss.

  Foton som den mysteriöse korrespondenten Ali Mehraspand har lagt ut för att bevisa saker som klädedräkterna i Iran – bilden med de skäggiga männen är tagen nyligen i Syrien, och föreställer ett gäng av Allahs legoknektar, de tillhör en religiös extremistisk rebellgrupp. Bilderna på de unga kvinnorna verkar hämtade från alla möjliga håll – turkiska pin up-sajter, bilder från möhippor där tjejer spökar ut sig och spexar och även i några fall den typ av utmanande bilder som oppositionella kvinnor postar för att ge det reaktionära prästerskapet en pungspark.

  Även om de flesta kanske inte har någon klar bild den verksamhet som Joseph Goebbels bedrev, så kanske någon minns Bagdad Bob? Naturligtvis har Iran resurser att plantera ut agenter med olika uppdrag – och just nu gäller det att med en charmoffensiv utmåla diktaturen som ”snäll”. Under tiden knåpar man flitigt på med att bygga kärnvapen och missiler, så i en framtid är risken överhängande att världen utsätts för hot och utpressning som får al Qaida att framstå som småpojkar.

  Iran har nu, med Irak ur spelet, goda chanser att träda fram som en regional stormakt, med blicken riktad mot oljekällorna på Arabiska halvön. Inte för inte lyder en gammal kinesisk förbannelse som så:”Må du få uppleva intressanta tider i ditt framtida liv.”

  P.S: Ali Mehraspand – verkar ha dykt upp ur ett mörkt tomrum först på senare år – lite som Halleys komet. En ’korrespondent’ som saknar spår bakåt på Internet?

 9. @Claes-Peter:

  Naturligtvis har Iran resurser att plantera ut agenter med olika uppdrag – och just nu gäller det att med en charmoffensiv utmåla diktaturen som ”snäll”.

  Hur läser du artikeln om du får den till att ”utmåla diktaturen som ’snäll'”? Blir diktaturen snäll för dig om den förtrycker människor, inte bara kvinnor?

 10. @Claes-Peter:

  Angående kommentarerna om varifrån författaren plockat bilderna: de ska nog inte ses som bildbevis på vilka innehållet i artikeln står och faller. Fotot på de skäggiga männen används, som jag tolkar det, för att driva med gängse uppfattning om hur slöjkravet ses i västvärlden. Varifrån övriga bilder kommer är inte väsentligt om de stämmer överens med hur slöjorna ser ut i Iran till vardags.

  Och som Ninni påpekar: inget i artikeln förskönar den iranska regimen. Anledningen att jag översatte artikeln var just att den visar på hur ett traditionellt/religiöst samhälle utnyttjar mäns disposition att vara arbetshästar som underkastar sig alla möjliga drakoniska regler för att uppnå människovärde. Du läser artikeln som en glorifiering av Iran, vilket antyder, om inte bekräftar, din egen gynocentrism – vilket är ironiskt då gynocentrism just är det centrala temat i artikeln.

  Din analys av global politik må vara intressant men irrelevant för denna artikel.

 11. @Benjamin (bench):
  Ditt svar till @Claes-Peter: förvånar mig en aning.

  ”Din analys av global politik må vara intressant men irrelevant för denna artikel.”

  Om man på GD öht. beblandar sig med ”global politik” som t.ex. förhållandet i ett suveränt land som Iran så är det väl inte mer än rätt att någon kommentator skall få ha synpunkter på det. Sedan kan jag tycka att det är helt fel att öht. diskutera hur det ser ut i andra länder och hur de sköter sina privata angelägenheter där, i deras eget land. Det hade varit mycket intressantare att diskutera hur det kommer sig att vi kan tillåter Halalslakt, hedersvåld, könsstympning eller att Sharialagar tillämpas i Svenska domstolar.

 12. @Claes-Peter:

  Från mitt inlägg på Aktivarum (min kommentar på artikeln)

  Här tänker jag sätta fokus på den del som visar hur medielögner skapas om kvinnors situation. Observera skillnaden mellan förtryck och kvinnoförtryck. Det finns utan tvekan förtryck i Iran. Frägan här är dock om specifikt kvinnorna är förtryckta. Observera att påståendena som görs här alla är ”i enlighet med Alis artikel”

  1. Pojkar får inte heller dricka alkohol; att dricka i Iran är olagligt för alla. Det kallas alkoholförbud, inte kvinnoförtryck.

  2. I själva verket är iranska kvinnor bland de största konsumenterna av smink i hela världen, de har den högsta graden av kosmetisk näskirurgi bland kvinnor i världen (artikel i The Guardian)

  3. Om nu inte iranska flickor får umgås med pojkar hur skall iranska pojkar kunna umgås med flickor? Pojkars rätt att umgås med flickor förutsätter att det finns flickor att umgås med. Annars gäller ungängesförbud för alla.

  4. Om en flicka har sex enligt samtycke utanför äktenskapet i Iran, kan hon stämma pojken och tvinga honom att gifta sig med henne och hon blir lagligen betald Mehrieh

  5. År 2012 dömdes 580 personer till döden – några av vilka hängdes offentligt. 9 var kvinnor, 571 var män

  6. 900 fall av våldtäkt sköttes av polisen i Iran förra året. 60 % av offren var män, 40 % var kvinnor

  7. I detta antagna patriarkat är straffet för våldtäkt att hängas offentligt. Detsamma gäller för ofredande av barn och att vara en homosexuell man

  8. 92% av alla Irans 1,7 miljoner barnarbetare är av manligt kön, 95% av gatubarnen är av manligt kön, 85% av de hemlösa är av manligt kön, 60% av våldtäktsoffren är av manligt kön, 81,7% av självmorden begås av personer av manligt kön

  Vilken av dessa punkter ger en förskönad bild av Iran menar du?

 13. @barfota:

  ”Sedan kan jag tycka att det är helt fel att öht. diskutera hur det ser ut i andra länder och hur de sköter sina privata angelägenheter där, i deras eget land.”

  Men det är inte vad artikeln handlar om. Vad vi diskuterar är hur västerländska massmedia rapporterar från Iran. Vi diskuterar den sexistiska bild som våra media ger av kvinnor som nedtryckta i stövlarna medan män surfar runt på räckmacka genom livet.

 14. @barfota:

  Möjligtvis var jag inte specifik nog: med ”global politik” avsåg jag Claes-Peters stycke om Iran som potentiell kärnvapenmakt och regional stormakt. Trodde att det framgick men låt detta stå som ett förtydligande.

 15. @Erik:

  ”[…] Vad vi diskuterar är hur västerländska massmedia rapporterar från Iran. Vi diskuterar den sexistiska bild som våra media ger av kvinnor som nedtryckta i stövlarna medan män surfar runt på räckmacka genom livet. […]”

  Helt rätt och jag ifrågasätter om GD eller media är de som skall döma hur andra länder sköter sina inre angelägenheter så länge vi s.a.s. har ”nog med våra egna angelägenheter”. Att media är feministiskt och trycker ned alla män är väl knappast en nyhet och att det speciellt trycker ned medelålders, heterosexuella vita män är snarare en regel än ett undantag.
  Sedan reagerar jag litet över rubriken ”Myten on patriarkalt förtryck i Iran” och undrar är det verkligen en myt att det råder patriarkalt förtryck i Iran, snarare har väl media glömt att det råder ett generellt människoförtryck och bara rapporterar det som för stunden ”gynnar” den egna saken. På samma vis som man kan misstänka att skribenten Benjamin Akech plockar russinen ur kakan och ställer upp i kampen mot feminismen bara därför att feminismen utgör ett hot mot ett i Iran rådande patriarkat. Inte vet jag men jag tycker det känns som propaganda från Benjamin Akech sida och ett ”kaninhål” som GD borde hållit sig utanför.

 16. @barfota:

  1. Ett absurd påstående. Plocka russinen ur kakan? Jag har bara översatt artikeln, inte skrivit den.

  2. Kämpa för ett patriarkat i Iran? Jag har ingen anknytning till Iran, kommer inte från Iran, har aldrig varit i Iran etc. Jag har inget annat intresse i detta än att belysa och diskutera genus- och könsfrågor, och för det syftet är denna artikel utmärkt i sin tydlighet.

  3. ” Inte vet jag men jag tycker det känns som propaganda från Benjamin Akech…”. ”Känns”. Känslor är ofta inte att lita på. De har förrått dig denna gång, min vän.

 17. @Benjamin (bench):
  Var någonstans har jag påstått att du varje sig har plockat russinen ur kakan eller kämpar för ett patriarkat i Iran? Jag förstår att du bara agerar översättare. Och menar du att min känsla av att det skulle kunna vara propaganda skulle vara mindre värd än någon annans åsikt? Det är helt enkelt en misstanke och åsikt jag har, ingenting mer och ingenting mindre, så på vilket sätt det har förrått mig förstår jag inte, men förklara gärna.

 18. @barfota:

  ”Sedan reagerar jag litet över rubriken ”Myten on patriarkalt förtryck i Iran” och undrar är det verkligen en myt att det råder patriarkalt förtryck i Iran, snarare har väl media glömt att det råder ett generellt människoförtryck och bara rapporterar det som för stunden ”gynnar” den egna saken.”

  Det är inte vår rubrik, det är en svenskaöversättning från originalartikelns titel ”The myth of patriarchal oppression in Iran” Vidare om det råder ett generellt människoförtryck så råder inget patriarkalt förtryck. Hela poängen med beskrivningen patriarkalt förtryck är att kvinnor är särskilt förtryckta medan män inte är det. Frågan är inte om förtryck råder i Iran, frågan är om kvinnor är särskilt förtryckta. Siffrorna visar för övrigt inte att könen är lika förtryckta heller.

  ”På samma vis som man kan misstänka att skribenten Benjamin Akech plockar russinen ur kakan och ställer upp i kampen mot feminismen bara därför att feminismen utgör ett hot mot ett i Iran rådande patriarkat. Inte vet jag men jag tycker det känns som propaganda från Benjamin Akech sida och ett ”kaninhål” som GD borde hållit sig utanför.”

  Benjamin Akech har inte skrivit artikeln. Det är Ali Mehraspand som har skrivit artikeln. Benjamin har översatt artikeln åt oss från engelska till svenska. Frågor till Ali Mehraspand kan postas (på engelska) i orginalartikelns kommentarsfält där han svarat flera personer redan.

  http://www.avoiceformen.com/gynocentrism/the-myth-of-patriarchal-oppression-in-iran/

 19. @Erik:
  Tack för länken och för klarläggandet.

  @Benjamin (bench):
  Ber om ursäkt för mitt övertramp.
  Min kritik riktade sig givetvis till artikelförfattaren Ali Mehraspand och INTE mot översättaren.

 20. Peter:

  “And y’now I have to ask with all the hate and propaganda, are feminists Islamaphobes? Are they unconsciously perpetuating the crusade against people they believe are “heathen”?”

  Ali Mehraspand:

  Well Peter, many Iranian feminists are not a big fan of Islam but not all of them. That is only because this trend (distancing from Islam) is very popular in the youth now. Like all other feminists, they only can see half the picture (half at best). Ironically though, they are fanatics about Islamic laws that restrict men and put a great deal of power over men in the hands of women like Mehrieh, Nafaghe, etc and will fight tooth and nail to make sure these laws stay forever. That is why you probably have never heard of these laws. I wanted to touch on many more issues but didn’t want the article to become too long. There is really a need for part 2 on this article.

 21. Robert O´Hara:

  ”The vid states that lesbians face a death sentence too but I don’t see any female bodies hanging here.”

  Ali Mehraspand:

  Nope, no death sentence for lesbians. I wanna say see this reference but it is in Persian: http://www.radiozamaneh.com/52003 Even years ago when there could have been a death sentence for lesbians, this was how the law worked: In case a woman was accused of sleeping with another woman, she had to be proven guilty and set free until she did it again. After four times of being proven guilty, the law allowed a maximum sentence of death. That is why I have never heard of a lesbian being executed. The new law does not allow a death sentence for lesbians, but not much has changed for gay men.

 22. Den arabiska våren visade klart och tydligt skillnaden på svensk agenda journalistik (vilket är ett nyord för propaganda journalistik)och utländska journalisters rapportering om händelserna.
  I sverige framfördes bilden av att det var lika många kvinnor som demonstrerade och att feminister hade stort inflytande över protesterna där kvinnors rättigheter var en av dom största frågorna där svenska medier gjorde allt för att få fram bilder på kvinnor som stod i fronten och vinkla dessa för att ge intryck av att det var lika många kvinnor som män.
  Medans om man tittade på BBC eller CNN såg man ganska snabbt att 90% av dom som demonstrerade var män och dom som intervjuades talade om mänskliga rättigheter inte endast kvinnors rättigheter.
  Jag hade själv nöjet att diskutera detta med en kvinnlig journalist på DN som var något slags öppet forum för läsare där hon besvarade frågor om hon tyckte det var rätt att vinkla och ge en förljugen bild av verkligheten där hon svarade att det kan vara rätt för den goda sakens skull.
  Vilket är ett väldigt intressant svar av en journalist där hon tillstod att ljuga och ge en osann bild av verkligheten är rätt för svenska journalister.

 23. BBC – Behind The Rhetoric – The Real Iran. Hoppa till 0,27 så introduceras Tandis shoppingcenter och iranska tonåringar.

  Det går också med lätthet att se att kravet för kvinnor att ha slöja – hijab – i alla fall i dessa rika kvarter är ett stort skämt. Slöjan är uppenbarligen inte nödvändigtvis en svart heltäckande huva – de flesta som vi ser har fler likheter med hur vissa europeiska tjejer väljer att klä sig.

  http://www.glamcheck.com/fashion/2011/08/29/different-ways-of-wearing-the-head-scarf/

  Utmärkande för Teheran är den unga befolkningen. 2/3 av invånarna är under 30. Revolutionens barn som i sin tur inte verkar vara särskilt intresserade av revolutionen utan tvärtom är intresserade av saker typiska för ungdomar i hela världen som kortare tajtare kläder och de senaste konsumentvarorna på färgglada affischer och i stora skyltfönster. Teheran har vidare fler skönhetsoperationer än Los Angeles.

 24. ”..döttrar vars bestyr för dagen är huruvida de har yoga eller engelskakurs, om de ska säga till sina pojkvänner att sluta jobbet tidigt för att plocka upp dem eller om de ska gå och shoppa efter skolan. Kan man tänka sig?”

  OKEJ?

 25. @Alida:

  Fantastiskt, trots att stycket du plockar citat från handlar om Taxichaufförer som är 70-80+ år gamla så vad valde du att citera?

 26. @Ulf T:

  Haha, ja, det låter onekligen märkligt bokstavligt i svensk översättning. Men jag lyckades inte komma på någon passande omskrivning så jag direktöversatte den frasen.

 27. @Alida:

  Jamen, utveckla gärna! Jag är jätteintresserad av att höra synpunkter på Ali Mehraspands artikel – det var därför jag översatte och skickade den som gästinlägg till GD! Vad anser du om innehållet? Erik på Aktivarum har skrivit en suverän sammanfattning med kommentarer vilka jag håller med om på varje punkt. Vad har du för synpunkter?

  http://aktivarum.wordpress.com/2013/12/27/kvinnors-situation-i-iran-hur-sexism-leder-till-logner-i-vastvarldens-medier/

 28. @Erik:

  ”Det går också med lätthet att se att kravet för kvinnor att ha slöja – hijab – i alla fall i dessa rika kvarter är ett stort skämt. Slöjan är uppenbarligen inte nödvändigtvis en svart heltäckande huva – de flesta som vi ser har fler likheter med hur vissa europeiska tjejer väljer att klä sig.”

  Men kom igen nu Eri
  Men kom igen nu Erik. Filmen var ju snarare en bekräftelse på att det är mer eller mindre obligatoriskt med att bära hijab! Det var ytterst få som INTE bar ett sådant klädesplagg i filmen. När det gäller opartisk nyhetsförmedling så är väl BBC att jämföra med Sveriges TV4, dvs. med feministisk bias. Du brukar ha bättre källor än så att komma med och brukar vara mer källkritisk och klarsynt än så här.
  Att du länkar till en modesida fattar jag heller inte vitsen med, vad vill du visa med det? Att kvinnorna i Iran bär hijab för att det skulle vara modernt… eller vad?

 29. @barfota:

  Att du länkar till en modesida fattar jag heller inte vitsen med, vad vill du visa med det? Att kvinnorna i Iran bär hijab för att det skulle vara modernt… eller vad?

  Man ska vara försiktig med att bedöma andra kulturer utifrån. Men min gissning är att det huvudsakliga svaret lyder: ”den kvinnliga homosociala gemenskapen”.

 30. Fantastiskt?

  ”..döttrar vars bestyr för dagen är huruvida de har yoga eller engelskakurs, om de ska säga till sina pojkvänner att sluta jobbet tidigt för att plocka upp dem eller om de ska gå och shoppa efter skolan. Kan man tänka sig?”

  Det här citatet säger något om hur författaren tycker att världen är beskaffad och hur kvinnor ”är”. Samma generalisering som många anser feminister använda sig av.
  Annars är artikeln rätt intressant.

 31. @Alida:

  Det här citatet säger något om hur författaren tycker att världen är beskaffad och hur kvinnor ”är”. Samma generalisering som många anser feminister använda sig av.

  Det är din tolkning, jag delar den inte. Varför? Hela stycket lyder:

  Gynocentrisk på det sätt att du lätt kan hitta hundra artiklar på engelska om de extremt få kvinnliga taxichaufförerna i Iran, men inte en enda (på något språk) om de 2076 manliga taxichaufförerna i Teheran, i åldrarna 71-80 (även 234 manliga taxichaufförer i Iran över 81 år gamla)[9], som fortfarande arbetar för att försörja sina 30-åriga och äldre singeldöttrar – döttrar vars bestyr för dagen är huruvida de har yoga eller engelskakurs, om de ska säga till sina pojkvänner att sluta jobbet tidigt för att plocka upp dem eller om de ska gå och shoppa efter skolan. Kan man tänka sig?

  (min markering)

  ”Sina […] singeldöttrar” visar att han pekar ut en liten mängd iranska kvinnor, inte iranska kvinnor som grupp. Att det förekommer individer av kvinnligt kön som använder sig av männen i deras liv som om de vore plånböcker och slavar vars enda uppgift i livet är att försörja och/eller passa upp henne, det är en åsikt jag delar.

  Men jag ser inte generaliseringen till kvinnor som grupp, så den får du gärna förtydliga för mig.

 32. @Alida:
  Det stycket i artikeln visar att vi människor är väldigt lika runtom på jorden och inte ett vi och dom vilket en del vill låta påskina.

 33. @barfota:

  ”Men kom igen nu Erik. Filmen var ju snarare en bekräftelse på att det är mer eller mindre obligatoriskt med att bära hijab! Det var ytterst få som INTE bar ett sådant klädesplagg i filmen.”

  Märklig invändning. Jag har aldrig påstått att det inte är obligatoriskt att bära hijab i Iran. Jag har däremot påpekat att då i stort sett vad som helst verkar kunna räknas som hijab så är slöjtvånget ett skämt. Kvinnor i Iran måste bära ett tygstycke knutet runt halsen… Wow så förtryckande! Reality check: Invandrade kvinnor som bor i Sverige och andra europeiska länder har ofta långt värre tvång på sig men gör vi nåt åt det? Nej vi kallar det rasism att klaga på icke-västliga kulturer i Sverige. Inga sådana klagomål anses kunna vara legitima.

  ”När det gäller opartisk nyhetsförmedling så är väl BBC att jämföra med Sveriges TV4, dvs. med feministisk bias.”

  Nu är BBC:s dokumentärer och BBC:s nyheter inte riktigt samma sak. BBC:s nyheter lämnar mycket riktigt en hel del att önska men BBC:s dokumentärer brukar hålla en klart högre klass inte minst de med Richard Dawkins.

  ”Du brukar ha bättre källor än så att komma med och brukar vara mer källkritisk och klarsynt än så här. Att du länkar till en modesida fattar jag heller inte vitsen med, vad vill du visa med det? Att kvinnorna i Iran bär hijab för att det skulle vara modernt… eller vad?”

  Nej, jag länkade till en modesida för att visa den ”hijab” som iranska kvinnor måste bära ofta inte skiljer sig från den ”headscarf” som många västerländska kvinnor känner sig tvingade att bära bara modetidningar eller Blondinbella säger åt dem att det är vad som är inne i år. För övrigt ifall du missat det så har jag alltid varit mot slöjtvång, den åsikten gäller alla länder.

  Själva poängen med mina kommentarer var att slöjtvånget hos många kvinnor är mycket värre i Sverige än i Iran. Medan kvinnor i Iran kommer undan med vad som är föga mer än en färgglad rosett så har vi mängder av invandring från länder med mycket striktare krav på vad som är en slöja. Och vad gör vi åt det? Inte ett dugg.. Det sitter 11-åriga kvinnor på svenska bussar med krav att inte ett hårstrå skall få synas (åtsiddande duk som täcker allt hår, huva över det) så att klaga på sjöjan i Iran är ännu ett exempel på det totala hyckleri som Sverige ägnar sig åt.

 34. @Alida: ¨

  ”Det här citatet säger något om hur författaren tycker att världen är beskaffad och hur kvinnor ”är””

  Nej, det där stämmer inte alls. Din invändning är däremot en av många bekräftelser på hur långt kvinnor nu betraktas inte alls som individer anvariga för sig själva, utan mer som en ”kollektiv kvinnobild” kringgärdad av representativitetesregler vilka i sin tur likställer kvinnor med småbarn.

  Ingenstans i texten uttalar han sig om kvinnor i allmänhet (hade han gjort det hade jag kommenterat). Han uttalar sig om specifikt kvinnor som är singlar och låter sig försörjas av 70-åriga manliga taxichaffisar i Teheran. Du försvarar alltså inte ”kvinnor” utan du försvarar enbart DE kvinnorna som den beskrivningen stämmer in på.

 35. @Ninni:

  ”Man ska vara försiktig med att bedöma andra kulturer utifrån. Men min gissning är att det huvudsakliga svaret lyder: ”den kvinnliga homosociala gemenskapen”. ”

  Kan mycket väl vara så.

  @Erik:

  ”[…] Jag har aldrig påstått att det inte är obligatoriskt att bära hijab i Iran. Jag har däremot påpekat att då i stort sett vad som helst verkar kunna räknas som hijab så är slöjtvånget ett skämt. Kvinnor i Iran måste bära ett tygstycke knutet runt halsen… Wow så förtryckande! […]”

  Ja, det är förtryckande. Därav min reaktion när du presenterade en video genom att säga:

  ”Det går också med lätthet att se att kravet för kvinnor att ha slöja – hijab – i alla fall i dessa rika kvarter är ett stort skämt.”

  Jag förväntade mig att se kvinnor utan hijab och såg tyvärr bara kvinnor med hijab.

  ”Nu är BBC:s dokumentärer och BBC:s nyheter inte riktigt samma sak. BBC:s nyheter lämnar mycket riktigt en hel del att önska men BBC:s dokumentärer brukar hålla en klart högre klass inte minst de med Richard Dawkins.”

  OK, jag köper den förklaringen.

  ”Nej, jag länkade till en modesida för att visa den ”hijab” som iranska kvinnor måste bära ofta inte skiljer sig från den ”headscarf” som många västerländska kvinnor känner sig tvingade att bära bara modetidningar eller Blondinbella säger åt dem att det är vad som är inne i år.”

  Ja eller som kvinnor ”känner sig tvingade att bära” av andra anledningar som t.ex. förtryck.

  ”[…] Själva poängen med mina kommentarer var att slöjtvånget hos många kvinnor är mycket värre i Sverige än i Iran. […]”

  Jag självklart är det så många gånger värre med slöjtvång i Sverige än det är i länder där slöjan ingår i deras religion/kultur.

  Men i stort sett så är vi nog överens men det är ett svårt om inte omöjligt område att ge sig in i när man börjar jämföra olika länders religion/kultur/seder och bruk det var därför jag menade att hela denna artikeln var ett kaninhål som GD borde hållit sig utanför.

  Men nog om detta från min sida så ett Gott Nytt År till er båda och alla andra på GD

 36. @Alida:

  ”Det här citatet säger något om hur författaren tycker att världen är beskaffad och hur kvinnor ”är”. Samma generalisering som många anser feminister använda sig av.”

  Jag förstår inte hur du får det till att Mehraspand anser att kvinnor är si eller så. Hela artikeln går ju ut på att han kritiserar lagar och media, inte kvinnor. Citatet är ju som tidigare nämnts här endast en halv mening där vad som utelämnats bestrider ditt påstående.

  @barfota:

  ”Jag förväntade mig att se kvinnor utan hijab och såg tyvärr bara kvinnor med hijab.”

  Det är för att du argumenterar mot en halmgubbe vars syfte är att skönmåla det iranska styret.

 37. @barfota:

  ”Jag förväntade mig att se kvinnor utan hijab och såg tyvärr bara kvinnor med hijab.”

  Frågan var inte om de hade en hijab, frågan är ”vad är en hijab?” Att döma av filmen så kan det vara i stort sett vad som helst. Det är lite som att klaga över att kvinnor inte får bada topless på badhuset. Hur många kvinnor är det som inte väljer att täcka brösten oavsett nu igen?

  ”Ja eller som kvinnor ”känner sig tvingade att bära” av andra anledningar som t.ex. förtryck.”

  Nej, för kvinnor behöver inte vara förtryckta för att känna sig tvingade till ditt och datt. Kvinnor väljer ditt och datt frivilligt så de skall kunna skapa och ingå i kvinnliga gemenskaper. Det är inget förtyck det är de själva som väljer och det är de själva som bestämmer vad som är tillåtet.

  ”Jag självklart är det så många gånger värre med slöjtvång i Sverige än det är i länder där slöjan ingår i deras religion/kultur.”

  Samma poäng där också, vad jag menar med värre är att man är hårdare på vad som räknas som en slöja. Detta trots att Iran har lagar medan Sverige inte har det. Så kvinnor vore friare i Sverige om vi lät Iranska regler gälla än de är nu när inga regler finns.

 38. Pingback: Gästinlägg: Myten on patriarkalt förtryck i Iran av Ali Mehraspand (översättning: Benjamin Akech) - UmeNytt.se - Nyheter Sverige

 39. Pingback: Svar till Grön ungdoms Magda Rasmusson om Manlighetens kostnader | Genusdebatten

 40. Pingback: Myten om patriarkalt förtryck i Iran

 41. Jaha. Patriarkalt förtryck av kvinnor såväl som patriarkalt förtryck av män. Då vet vi det.