Gästinlägg: Malmögruppen startar en facebook-grupp
avatar

I Sverige har samtliga partier i riksdagen en (mer eller mindre utpräglad) feministisk grund för sin jämställdhetspolitik. Det är ett mycket allvarligt demokratiproblem – att vi som anser att feminism inte är en fungerande väg mot ökad jämställdhet därför i praktiken står utan möjlighet att utnyttja vår rösträtt. Vi vill på detta sätt presentera den facebookgrupp som Malmögruppen har startat för att försöka påverka våra politiker i denna fråga. Vi lämnar ordet till Malmögruppen och Rasmus Andersson:

 

Malmögruppen startar en grupp för röstning på facebook!!!

Malmögruppen drar nu igång ett nytt initiativ en grupp för röstning! En facebookgrupp där man kan bli medlem om man vill rösta på ett parti som strävar efter att inkludera männen i sitt jämställdhetsarbete …

Tanken är att detta ska fungera som en morot till förändring hos politiker – om det är något politiker vill ha så är det faktiskt röster. Vi kan, när vi har blivit tillräckligt många i gruppen, visa politiker att detta är en fråga med sprängkraft.

Det är svårt att säga i nuläget hur många vi är som verkligen vill avgöra var de lägger sin röst baserat på om ett parti agerar aktivt för att få med män i jämställdhetsarbetet. Jag räknar i alla fall med att gruppen skall växa i samma takt som rörelsen växer och att tillväxten blir ett kvitto på att vi är en kraft att räkna med. Nu behöver vi bara komma igång och ta det första steget på vägen till att uppnå kritisk massa varefter det hela rullar vidare av egen kraft.

Här är beskrivningen av gruppen:

————–

Jämställdhet = killar + tjejer = sant

Detta är en grupp för oss alla som vill rösta på ett etablerat parti som är seriöst med jämställdhet för alla.

Tycker du att jämställdhetssträvandena har gått för långt? Eller tycker du liksom vi att någonting saknas?

Vi anser att det är dags att även män inkluderas på allvar i jämställdhetsarbetet. De få gånger vi hittills har intresserat oss för män har det varit på kvinnorörelsens villkor, med könsmaktsordningen i bakhuvudet. Tyvärr blir det då lätt så att det handlar om vilket problem män utgör, inte vilka problem män har.

Vi hoppas att vi i framtiden kommer kunna bedriva politiskt oberoende forskning på såväl mäns som kvinnors situation i samhället.

Vi är övertygade om att en mer nyanserad och rättvis debatt kommer att leda till att fler intresserar sig för jämställdhet – något som gynnar oss alla. Det vill vi bidra till. När du går med i gruppen bidrar du till att visa politikerna att det finns röster att hämta genom ett äkta jämställdhetsarbete – och vi kan därmed bli en morot till sann förändring!

—————

Gruppen heter helt enkelt ”Vi som vill rösta” och hittas på https://www.facebook.com/groups/634934533239460/

MvH

Rasmus Andersson

Kommentarer

Gästinlägg: Malmögruppen startar en facebook-grupp — 45 kommentarer

 1. …och vi kan därmed bli en morot till sann förändring!

  Menade vi i sista meningen av beskrivningen Smile

 2. Tänk, de senaste dagarna har jag roat mig med att läsa partiprogram och konstaterat att jag för första gången i mitt liv faktiskt inte vet vad jag ska rösta på. Och ja det är det är ett demokratisk problem. Bra initiativ!

 3. En fråga bara

  ”Tycker du att jämställdhetssträvandena har gått för långt? Eller tycker du liksom vi att någonting saknas?”

  Ja det som saknas är ju fler perspektiv på jämställdhet än det (radikal)feministiska, ja så till den grad att många tror att de är synonymer. Men jämställdhetssträvandena kan de gå för långt? Eller beror sas formuleringen på ”lika utfall” i bakhuvudet?

 4. @Mia.: Reagerade på denna formulering också. Jag sätter ogärna mitt namn bakom något som kan tolkas som att man inte vill ha jämställdhet men gärna något som vill ha en bredning för män med likvärdiga förutsättningar.

 5. Jämställdhetssträvandena har inte gått för långt, men de har blivit för ensidiga och partiska, till förmån för bara ett av könen. Jämställdhetssträvandena har på det stora hela bara gått halva vägen, i det att man hittills bara har tittat på det som är negativt för kvinnor och det som är positivt för män. Nu är det dags att ta hand om den resterande halvan av jämställdhetsarbetet, det vill säga att uppmärksamma de fördelar och styrkepositioner som kvinnor har i samhället, liksom att synliggöra de nackdelar och underlägen som män har i detsamma.

  Det är dessutom dags att bli sant tvärvetenskaplig i könsforskningen, och på allvar börja undersöka vad biologin kan lära oss om skillnaderna mellan könen, och hur vi ska hantera dessa ur ett samhälleligt perspektiv, till exempel i skolan, som Svante nycander skriver om här (tipset från Susanna’s Crowbar). :

  http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2011#.Uw4LFc7vios

  Sen tycker jag den nedanstående bilden är bra, och jag länkar till den med en önskan om att företrädare för genusvetenskapen skall komma fram till samma slutsats som mannen till vänster i bild, och sedan agera för en förändring i sitt arbete och fler möten med ”mannen till höger”. (Kanske ett sätt att börja kan vara att titta på det första avsnittet av ”Hjernevask”, om den så kallade ”jämställdhetsparadoxen”?):

  http://www.susannavaris.com/blogg/wp-content/uploads/2011/07/reality.jpg

 6. Det finns inget parti som strävar efter att inkludera männen i sitt jämställdhetsarbete, på så vis att det skulle finnas en klar partilinje som tar avstånd från den statsfeministiska världsbilden. (SD) ligger närmast, men många jämställdister vill undvika det partiet av andra skäl.

  Det som finns, är enskilda kandidater med jämställdistiska värderingar. Den stora utmaningen är att identifiera dessa och rekommendera dem för personkryss, vilket kräver regional research i varje län. Störst chans att hitta dem är inom Allianspartierna men de torde finnas inom alla partier utom (F!).

 7. ”Tycker du att jämställdhetssträvandena har gått för långt? Eller tycker du liksom vi att någonting saknas?”

  Här spelar vi på formuleringen ”har feminismen gått för långt”. Som cirkulerar i olika feministiska kretsar och som var huvudfrågan i ”fittstim min kamp” som visades på svt. Vi väder på det och ändrar det till har jämställdheten gått för långt

  Vår tanke med denna formulering var att visa att vi inte tycker att jämställdheten kan gå för långt, och att ett steg i utvecklingen är att på allvar få med mäns problem i debatten.

  Vi vänder på och leker med meningen ”har feminismen gått för långt” – som vi tyckte var en något fördummande mening då feminism ofta likställs med jämställdhet i feministiska kretsar. Vi vill visa att man inte tycker att jämställdhet gått för långt bara för att man tänker utanför feministiskt ramverk och att man till och med kan behöva göra just detta ibland för att komma vidare i jämställdhetsdebatten.

  Vi har inte tänkt på att detta kan missförstås, och vi har kanske haft svårt att sätta oss in i hur formuleringen låter om ej är insatt i hur debatten går i det feministiska lägret just nu…

  Är det fler som tycker formuleringen låter konstig?

 8. @Rasmus Andersson

  Instämmer i att formuleringen lätt kan låta avskräckande för de som inte är insatta i debatten.

 9. Hade gärna skrivit på men jag är inte med på Facebook och tänker aldrig bli det. Jag är otroligt ointresserad av Facebook som fenomen och har inget intresse av att registrera mig där.Vore därför bra om man kunde skriva under på något annat sätt.

  Kan också säga att jag för första gången i mitt liv inte vet vad jag skall rösta på. Känner inte att det finns något parti som fullt ut står för något som jag tror på och vill rösta på. Inte minst pg.a av det faktum att i stort sett alla partier säger sig vara feministiska och jobar för mera genustrams i samhället.
  Lutar starkt åt att rösta blankt i riksdagsvalet…

 10. Bra initiativ alla krafter som kämpar för riktig jämställdhet är värda en eloge.

 11. Jag reagerade också på formuleringen. Den kan lätt misstolkas, och gör mig tveksam till att skriva under.

 12. Som en person som vill stt pojkar ska få bättre betyg och hamna i drogrpoblem etc. mindre ofta – all olycka och motgång önskas.

  Och så detta djuriska dregel: ”Det är ett mycket allvarligt demokratiproblem – att vi som anser att feminism inte är en fungerande väg mot ökad jämställdhet därför i praktiken står utan möjlighet att utnyttja vår rösträtt.”

  Detta är vit manlig solipsism – ’att det inte finns några som håller med mig är systemets fel, inte ett tecken på att jag är ett fån.’ Du har ingen demokratisk rätt att ha ett parti som har din patetiska wannabe-rörelse som hjärtefråga. Så vidrigt att tvingas utsättas för blotta vetskapen om att så ointelligenta och narcissistiska finns idag. Skäms på er alla. Klipp kuken.

 13. @Axel Edgren:

  ”Som en person som vill stt pojkar ska få bättre betyg och hamna i drogrpoblem etc. mindre ofta – all olycka och motgång önskas.”

  Hur sjutton skall du kunna ”vilja” att pojkar få bättre betyg och mindre drogproblem när du inte har en aning om vad som är orsaken pojkar har sämre betyg och mer drogproblem? Den enkla sanningen är att du nog inte bryr dig det minsta om pojkars betyg och drogproblem. Du vill bara ha dem som ursäkt för annat trams som helt saknar (styrkt) kausalitet.

 14. … och när en feminist nr femtioelva avfärdar detta genom att säga: ”meh, feminism handlar om jämställdhet för kvinnor OCH män, vad är det ni inte fattar?” kan man svara: ”jaha, vad roligt att du uppfattar det så. det får du gärna göra. men vad har det med detta att göra?”

  viktigt att markera att feminism inte har monopol på jämställdhetsarbete och att det är rimligt att det finns andra – mer tydliga – alternativ för den som är intresserad av jämställdhetsarbete. i synnerhet som det finns så många delade meningar om det arbete som utförs inom feminismen.

  var jag själv står i allt detta är en annan sak Wink

 15. trevlig och vuxen framtoning på gruppen tycker jag. ”vi som vill rösta”. hoppas att den ska slå.

 16. Axel edgren: syftet med vårt demokratiska system är såvitt jag vet att riksdagen ska spegla befolkningen. om den inte gör det, är inte det ett problem?

 17. @jaja:

  Definitionen på feminism är ”en samling rörelser som verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter” – Vad är det de inte fattar?

 18. @Axel Edgren:
  ”Som en person som vill stt pojkar ska få bättre betyg och hamna i drogrpoblem etc. mindre ofta – all olycka och motgång önskas.”

  Menar du att pojkar inte kan få bättre betyg och slippa hamna i drogproblem om man inte inför mera genuskunskap och feminism i samhället och skolan ? Har du i så
  fall något bevis för det påståendet eller är det något som du bara känner på vanligt feministiskt sätt ?
  Axel:
  Och så detta djuriska dregel: ”Det är ett mycket allvarligt demokratiproblem – att vi som anser att feminism inte är en fungerande väg mot ökad jämställdhet därför i praktiken står utan möjlighet att utnyttja vår rösträtt.”
  ”Detta är vit manlig solipsism – ‘att det inte finns några som håller med mig är systemets fel, inte ett tecken på att jag är ett fån.’ Du har ingen demokratisk rätt att ha ett parti som har din patetiska wannabe-rörelse som hjärtefråga”

  Problemet är att det just nu inte finns något parti som inte bekännner sig till feminismen och att vi därmed är ganska många som kanske låter bli att rösta av det skälet eller röstar blankt. Det innebär ju att de som hamnar i regeringsställning
  blir mindre representativa för folkets vilja och det är ett demokratiproblem.

  Att det inte finns några som håller med om att feminismen har gått för långt visar väl bl.a denna blogg att det inte stämmer.

  Nej,det är ingen demokratisk rättighet att det skall finnas ett parti för alla frågor som någon vill driva men det är det heller ingen som har påstått.
  Vad Malmögruppen vill göra är att visa för politikerna att det finns ett antal människor som inte håller med om att feminism är den enda rätta vägen att gå för samhället och att det finns röster att vinna på att inte göra det. Sedan får de värdera om de tror att de tjänar på att gå feministerna till mötes eller gå oss till mötes.
  Om vi blir tillräckligt många som inte ställer upp på den feministiska världsbilden
  så kan det ju till och med tänkas att någon väljer att bilda ett parti kring den frågan och det Axel är demokrati.

  Jag vet att jag förmodligen talar för döva öron men jag kan garantera dig att dina åsikter skulle tas på större allvar om du låter bli att kalla dom för ointelligenta mm.

 19. @Axel Edgren:

  ”‘att det inte finns några som håller med mig är systemets fel, inte ett tecken på att jag är ett fån.’”
  Det där sammanfattar din medverkan på Genusdebatten på pricken.

  ”Så vidrigt att tvingas utsättas för blotta vetskapen om att så ointelligenta och narcissistiska finns idag.”
  Med tanke på att du aldrig har motiverat något av dina påståenden någonsin med något verifierbart och ändå vill haspla ur dig invektiv så ofta som möjligt på detta forum så verkar hela ditt inlägg vara en självbetraktelse.

  ”Klipp kuken.”
  Jag rekommenderar att du går igenom förfarandet med en legitimerad läkare innan du opererar på dig själv.

 20. @Axel Edgren:
  ” Så vidrigt att tvingas utsättas för blotta vetskapen om att så ointelligenta och narcissistiska finns idag. Skäms på er alla. Klipp kuken.”

  Det kanske är dags att förnya dina recept?
  För jag misstänker att pillerburkarna dina skramlar lika tomt som det utrymme du har mellan öronen.

 21. @Mia.:

  (Hur ”bakar man in” länkar i text?)

  Om jag försöker skriva det så översätts det till en länkning. Men om du trycker på svara så får du en rad som börjar med @ och slutar med :. Det som står mellan @ och : är det som används för att bädda in länkar. Smile

 22. ”Problemet är att det just nu inte finns något parti som inte bekännner sig till feminismen och att vi därmed är ganska många som kanske låter bli att rösta av det skälet eller röstar blankt.”

  Bra att vi slipper se energidrycksknarkande missfoster stå i riksdagen iförda keps och skrika att vi måste prata mer om alla falska våldtäktsanklagelser.

  Som sagt, det är motsatsen till ett demokratiproblem. Det är demokrati. Det har inte funnits partier som vill appellera till personer som vigt sina liv åt att demonisera vänstern och arbetet mot våldtäkt, och nu finns det det. Det var demokratiskt förut, och det är demokratiskt nu.

 23. ”Den enkla sanningen är att du nog inte bryr dig det minsta om pojkars betyg och drogproblem.”

  Jag empatiserar inte med alla pojkar med problem (eftersom många av de är homofober, feministhatare eller SDrägg, vilket betyder att de marginaliserats av en anledning) men jag har ingen lust att betala för vita män som gått i kassa skolor när det finns viktigare saker att göra i samhället.

  Det är en falsk dikotomi att vi kan göra det lättare för killar först när vi börjar fördöma eller försaka feminismen. Det är som att vi inte skulle kunna arbeta mot diskriminering av rasifierade och mot transfobi samtidigt.

 24. @Axel Edgren:

  ”Jag har ingen lust att betala för vita män som gått i kassa skolor”

  Den oviljan att betala är nog ömsesidig. Inte särskilt många ’vita män’ vill betala för att bekosta den mångtusenhövdade genusindustrin, eller de tiotusentals singelmammor som med myndigheternas hjälp utmanövrerat pappan ur barnens liv och därför inte klarar försörjningen, Tillväxtverkets särskilda bidrag till kvinnors företagande, eller några andra av de många onödiga kostnader som den svenska statsfeminismen för med sig.

 25. ”den mångtusenhövdade genusindustrin”

  Kan någon översätta det här till människospråk?

 26. @Axel Edgren:
  ”Det är en falsk dikotomi att vi kan göra det lättare för killar först när vi börjar fördöma eller försaka feminismen. ”

  Inte alls, pojkarnas situation beror till stor del på en massa vidskepligt tabula rasa dravel.
  Så länge ni envisas med att pracka på oss denna smörja, så kommer det krävas att ni röjs undan innan pojkarnas situation kan förbättras.

 27. @Axel Edgren:
  Jag:
  Problemet är att det just nu inte finns något parti som inte bekännner sig till feminismen och att vi därmed är ganska många som kanske låter bli att rösta av det skälet eller röstar blankt.”
  Axel:
  Bra att vi slipper se energidrycksknarkande missfoster stå i riksdagen iförda keps och skrika att vi måste prata mer om alla falska våldtäktsanklagelser.
  Jag:
  Så alla som inte håller med dig är energidrycksknarkande missfoster med keps?
  Kan i alla fall säga att det inte stämmer på mig. Jag använder inte keps och dricker inga energidrycker.
  Sedan påstår du att våra invändningar mot feminismen handlar om falska våldtäktsanklagelser. Det finns dom som pratar om det och det är ju ett problem för dom som drabbas naturligtvis. Tycker du att det är ett fel att även motverka sådana saker ?
  Mina invändningar mot de feminister som hörs i debatten är deras allmänna demonisering av män och manligheten,de nedsättande saker som sägs mot män som grupp,snacket om att jag som man skall ta ett kollektivt ansvar för andras kriminella handlingar,snacket om att jag är privilegierad enbart pg.a mitt kön samt oviljan att se de problem som pojkar/ män drabbas av. Tycker heller inte om könskvotering.Detta inte för att jag har en privilegierad situation som jag riskerar att förlora utan för att jag anser att kompetens är det som skall gälla som urvalskriterium.

  Axel:

  ”Som sagt, det är motsatsen till ett demokratiproblem. Det är demokrati”

  Jag:
  Men jag förstår att du inte har några problem med en försvagad demokrati eftersom du väl helst vill att alla som inte tycker som du inte skall få rösta. Detta helt i enlighet med den kommunistiska ideologin som du stödjer.

  Själv tycker jag att det är bra med en mångfald av partier som ger så många av oss som möjligt ett parti att rösta på.Jag har alltså inget emot att det finns partier som Fi och V som är uttalat feministiska medan du verkar anse att det inte är önskvärt att det finns partier som inte är feministiska.

 28. @Axel Edgren:
  Skrattretande att se att du påstår att meningen ”den mångtusenhövdade genusindustrin” inte är begriplig.

  Den feminism som du förespråkar brukar prata om saker som
  intersektionalitet,patriarkat,rasifiering mm. Vem använder sig
  av sådana ord i vardagen mer än ni inom feminismen och vem utanför er rörelse vet spontant vad intersektionalitet betyder ?

  Får väl säga som många inom feminismen brukar göra:
  Googla mångtusenhövdad för vi skall väl inte behöva utbilda er Wink

  orden genus och industri och det sammansatta ordet genusindustri tror jag att till och med du förstår.

 29. Formuleringen ”har feminismen gått för långt?” är olycklig eftersom den lämnar till läsaren att besvara frågan ”i så fall, i vilken riktning?”.

  Om man stipulerar att feminism = jämställdhet, tycker man att svaret är givet: ”hur kan jämställdhet gå för långt?!”

  Men implikationen är ju egentligen att feminismen inte handlar om jämställdhet utan om rättigheter för, och riktat stöd till, kvinnor, och därmed kan gå för långt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

  Den mer rättframma frågan torde då vara ”Handlar feminismen över huvud taget egentligen om jämställdhet?”

 30. @Ulf T:

  För att då ge lite bakgrund till min egen fråga:

  http://unknownmisandry.blogspot.se/2011/07/worlds-first-mens-rights-organization.html (1929)

  The show window of the World League for Men’s Rights attracts considerable attention. The posters are gay, and contain a sufficient outline of what Dr. Hoeberth is boosting. Pretty stenographers, on the way to and from lunch, occupy the sidewalk next to the window, and picket Dr. Hoeberth’s shop. They open their umbrellas, and hold them at an angle to prevent the men from reading. Sometimes the police are compelled to keep the crowd moving. Now and then a man pulls his hat down, and turns up his collar, before running the gauntlet to get inside and ask for literature on the subject of men’s rights. The market women grunt with disdain when they pass.

  Surprisingly, Dr. Hoeberth is finding a number of Viennese women who agree with him. They say unscrupulous women have scared men so it is hard for a really modest and refined woman to catch a husband. ”If the present laws are maintained,” they relate, ”it will be necessary to use bear traps.” Moved by pity, or some other emotion, even Mrs. Ross, wife of Prof. Edward Alsworth Ross of the University of Wisconsin, said Dr. Hoeberth has some good ideas.

  Frågan som inställer sig: När handlade feminismen någonsin om jämställdhet?

 31. Ok vi har tagit bort formuleringen ”tycker du att jämställdheten har gått för långt” eftersom den verkar kunna missförstås!!

  Tack för feedbacken, det är inte alltid helt lätt att ställa sig utanför sina egna tolkningsmodeller och veta hur andra uppfattar saker Smile

  Ps. Impad över hur folk håller sig kyliga trots den vår kära kommentarfältsherres framfart (axel edgren alltså)

 32. @Axel Edgren:

  Att lyssna på de som skriker väldigt högt ser jag inte som demokratiskt.

  De flesta svenskar kan skriva under på att de vill ha ett jämställt samhälle. Det är inte samma sak som att svenskar generellt är radikalfeminister.

  Jag skulle vilja påstå att den syn som har starkast förankring hos ”folket” är liberalfeminism och jämställdism. Politiken däremot genomsyras av radikalfeminism.

  Det ser jag som ett stort problem.

 33. @Rasmus Andersson:

  Jag tycker absolut att jämställdhet kan och redan har gått för långt.

  Jag tycker inte att jämställdhet är en central princip som samhället ska eftersträva.

  Jag tycker att lycka/välmående och njutning är något som samhället ska eftersträva. Det kanske eller kanske inte innebär jämställdhet, och förhindrar inte att man ibland blandar in ett genusperspektiv.

 34. .
  DØD ÅT NAZIFEMINISMEN…BEKÆMPA FØRTRYCKARNA
  JA TILL MASKULISMEN…STØD DE UTSATTA MÆNNEN
  ….tycker jag ær 2 bra paroller.
  .
  Per Hagman.
  .

 35. @Per Hagman:

  Även om jag också rent tekniskt sett önskar att nazifeminism dör ut (tillsammans med andra likartade ideologier) så tycker jag att ett av de största problemen med feminismen är hela kampmentaliteten som även genomsyrar ditt inlägg. Jag ser inte hur något gott kan komma ur det.

  Jag är inte hedonist. Hopplös romantiker, möjligen. Smile

 36. @MK: LOL…Den Sista Romantikern..bra det o hoppas att du kænner lyckan strømma genom kroppen.
  Nja tja …Har du några bra paroller ?.
  .
  Per Hagman.
  .

 37. Byt ut ’njutning’ mot ’lycka’ om det förra låter för hedonistiskt för er smak.

  Det är ju varje individs högsta mål, och hela poängen med jämställdhet är ju (väl?) att människor (eller kvinnor om man är feminist) ska bli ”lyckligare”. Må/få det/ha det ”bättre” osv. Självklart är jämställdhet bara EN av flera faktorer som gör oss lyckliga.

  Märkligt att som huvudmål ha ett mål som bara är ett underliggande mål för det ultimata målet, och där man inte för fem öre tar övriga faktorer/delmål i beaktning.

  Det skapar enormt stor risk för att man inte uppnår varken huvudmålet ”lycka”, eller de andra delmålen. Det skapar även en stor risk att man inte ens uppnår målet ”jämställdhet”, för att man inte tar hänsyn till hur de andra delmålen samspelar med just ”jämställdheten”.

  ”Jämställdhet” har inget egenvärde, och frågan är om det ens ska vara ett separat delmål överhuvudtaget.