Femininitetsnormen gör kvinnor till en säkerhetsrisk för barn, eller?
avatar

Med anledning av en tråd på Facebook – utifrån Zandra Hedlunds påståenden i Dumheter 24 – så skrev jag en lång kommentar som jag tycker är relevant att lägga ut här. Det intressanta är att hon talar om en ”maskulinitetsnorm” som skulle göra män aggressiva – förutom all omgjord statistik som hon – i vanlig ordning – kryddar sin närmast religiösa övertygelse med. Intressant nog finns det alltid ett antal personer som instämmer i myten om maskulinitetsnormens påverkan, men dessa tar aldrig i beaktande det jag skrev om i mitt senaste inlägg, om att det är radikalfeministerna som skapat det nya hatet. Så här skrev jag i tråden:

Det är intressant att man gärna drar upp ”maskulinitetsnorm” och kopplar den till mäns aggressivitet. Varför drar man inte upp ”femininitetsnorm” och kopplar den till att ”alla” kvinnor är snåla och att kvinnor är oförmögna att känna riktig kärlek i förhållanden? Idén om att de kvinnliga ”dygderna” skulle vara de ”goda” uppstår i slutet av 1700-talet, men det finns kvinnliga avarter som inte är särskilt smickrande. Jag exemplifierade med snålhet och oförmåga till kärlek. Kanske någon oförstående skakar på huvudet, men i studier av naturfolk har det visat sig, att 84 procent av männen, men endast 58 procent av kvinnorna delar vad de har utanför familjen (Hill & Hurtado 1989). Precis som manlighetsnormen gör att män blir aggressiva måste alltså kvinnlighetsnormen göra att kvinnor blir snåla, eller? Och det faktum att undersökning efter undersökning visar att kvinnor söker män med pengar och hög status måste innebära att kvinnlighetsnormen gör att kvinnor är beräknande och känslokalla i förhållanden, inte sant?

Sedan är det roligt att se de många som på fullaste allvar menar att Sverige är navet i världshjulet och endast refererar svenska siffror (gärna Brå, vars objektivitet och saklighet ofta går att ifrågasätta, men som ibland kan träffa rätt). Internationellt finns det hundratals undersökningar rörande relationsvåld och det är ett närmast globalt överensstämmande i att kvinnor är lika eller mer aggressiva i förhållanden som män, men konstigt nog tycks det inte vara så i Sverige. Beror det på att Sverige har mer aggressiva män än andra länder eller att de svenska kvinnorna är mer blida än i andra länder? Eller beror det på att vi här i Sverige är bättre på att göra ”rätta” studier än på andra platser? Jag vet inte.

Angående relationsmord hävdas gärna utifrån ett 500-tal svenska fall att kvinnor mycket mer sällan än män mördar sina partners. Naturligtvis står sig då den FBI-studie som Mercy & Saltzman refererar (Fatal violence among spouses in the United States, 1975-85. I American Journal of Public Health 79 1989) slätt mot det svenska materialet, eftersom förmodligen 16.595 amerikanska relationsmord under tio år är ett betydligt svagare underlag än ett 500-tal svenska. Men om någon skulle drista sig att undra vad FBI-studien visar så är det, att 56,6 procent var mördade kvinnor och 43,4 mördade män. Alltså en betydligt mindre skillnad än de oantastbara svenska siffrorna. Kanske det verkligen skiljer sig mellan Sverige och USA, men vad är då förklaringen? Kan det vara tillgången på skjutvapen? I så fall kan vi i alla fall konstatera, att kvinnor knappast är mindre benägna än män att mörda sina partners.

Internationellt råder inte heller någon enighet om att män orsakar svårare skador än kvinnor (se t ex denna studie, eller denna; Brinkerhoff & Lupri, Interspousal Violence. I The Canadian Journal of Sociology 13 1988,), det är här i Sverige som det råkar vara så. Att kvinnor kan skada lika svårt som män beror på att de betydligt oftare tar till tillhyggen och slår med.

Sedan är det så tröttsamt att behöva dra den här typen av fakta och statistik som är portförbjuden i konungariket Sverige, eftersom det inte borde handla om frågan ”vem är värst” – lika lite som idiotin att försöka skuldbelägga alla män för att de är män (oavsett om man skyller på ”maskulinitetsnormen” eller antyder att det skulle vara en sorts genetiskt nedärvd ondska, som alltså också då bör appliceras på snåla och beräknande kvinnor). När man gör på det sättet så struntar man faktiskt i själva problemet och fokuserar istället på att minsann driva igenom sin egen rättfärdighet, perfekthet och ideologiskt rätta hemmahörighet, för det är ingen hjälp åt någon att bedriva ett stereotypt könskrig (även om i maskerad form under falska försäkringar om att man alls inte hatar män, bara maskulinitetsnormen).

Dessutom måste vi faktiskt stoppa kvinnor från att få utbildning, eftersom flera internationella studier visar att utbildade kvinnor blir mer aggressiva, medan utbildade män blir mindre aggressiva (t ex Jay, Victimization on the college campus: A look at three high-profile cases. I Campus Law Enforcement Journal 1991, något som ju också bekräftas av Brå-utredningen ”Brott i nära relationer”, p 53). Ska vi alltså komma tillrätta med relationsvåldet måste vi utbilda män och låta kvinnor förbli outbildade (det är väl lika relevant som att maskulinitetsnormen skulle göra ”alla” män aggressiva, inte sant?). Så vår nuvarande utbildningspolitik strävar alltså efter att skapa ett samhälle med mer relationsvåld! Men å andra sidan visade Kinsey att utbildade personer är mer benägna att masturbera och utöva sex, så alltså borde ingen utbildas.

Utöver denna min text måste jag tillägga en kommentar i samma tråd av Louise Persson: ”Femininitetsnormen” att kvinnor ska uppfostra barn borde ju också då rimligen vara skälet till varför kvinnor slår sina barn. En del kvinnor visserligen, men pga femininitetsnormen kan vi ju säga att alla kvinnor är en säkerhetsrisk för barnen, eller…?

Det var den kommentaren som fick sätta rubriken på denna text.

Kommentarer

Femininitetsnormen gör kvinnor till en säkerhetsrisk för barn, eller? — 25 kommentarer

 1. Blev nyfiken på det där att utbildade kvinnor skulle vara mer aggressiva. Det enda jag hittar på s.53 (Brå) är att lågutbildade kvinnor är mer utsatta än de med högre utbildning. Vad ska jag leta efter…?

 2. @Amanda S: Läs min post om den ’studien’ i förra inlägget. Den är ren bullshit, ska man studera löneskillnader så får man väl ta o stydera yrkena o se på sociala skillnader?

 3. @Mia.: Förgymnasial utbildning: Kvinnor utsatts 8,4 % män 5,3 % – eftergymnasial utbildning: Kvinnor utsatts 6,0 % män som utsatts 7,1 %. Kan siffrorna bli klarare? Bara att läsa innantill.

 4. De där manlighetsnormerna verkar vara riktigt läskiga saker. Fast de verkar ha missat mig…?
  Eller ska jag se det som att jag har ett antal våldtäkter till godo…? Att jag har en kassakista med min verkliga manslön som väntar på mig bakom nästa hörn…?

 5. Du Dolf jag kan säga att jag jobbar även efter 9 september, kanske du själv som inte jobbar efter 9/9?
  Pether din studie säger inget relevant om omotiverade löneskillnaderna.

 6. @Amanda S:
  Att DU jobbar efter 9/9 är inte relevant när vi pratar på kollektivnivå. Ni feminister älskar att komma dragandes med den kollektiva löneskillnaden men när det visar sig att löneskillnaden beror på kollektiva skillnader i arbetstid, yrkesval, risknivå i arbetet osv, då helt plötsligt är det inte relevant. Då börjar ni argumentera på individnivå, precis som du själv gör. Problemet är ju att så fort ni gör det kan ni inte längre hävda relevansen till kollektivnivån eftersom trots att ett kollektiv består av individer så kommer det alltid finnas skillnader mellan individerna. Det enda du gör när du gör som du just gjort är att visa prov på det hyckleri som är så utmärkande för feminismen.

 7. @Dick:

  Eh?

  Ja om det hade stått att kvinnor med eftergymnasial utbildning utsätter sina partners för mer våld än deras systrar med förgymnasial utbildning gör. Men det gjorde det alltså inte. De siffrorna säger alltså vem som blev utsatt inte att de utsatte någon (eller av vem de blev utsatta). Eller vad menar du?

 8. Pingback: Nu är det jaktsäsong på fascisterna! | WTF?

 9. Sen råder det mycket riktigt delade meningar ang om kvinnor som grupp generellt skadas mer än män som grupp generellt. Du hänvisar igen till Brinkerhoff & Lupri (Interspousal Violence. I The Canadian Journal of Sociology 13 1988) som alltså 10 år senare skrev:

  ””Although we acknowledge the evidence that victimized women are much more likely than victimized men to suffer from physical injury requiring medical attention,21,23,24,28 we cannot ignore the potential long-term negative consequences of verbal attacks and other psychologically and mentally degrading acts of abuse. Our results support the notion that the experience of physical and psychological couple violence is strongly associated with psychological distress for women and men.” (s.46)
  /Couple Violence and Psychological Distress
  Authors: Elaine Grandin, PhD, Eugen Lupri, PhD, Merlin B. Brinkerhoff, PhD

  Länk på sidan Anti Misandy se lite nere till vänster här:
  http://antimisandry.com/facts-figures/couple-violence-psychological-distress-53180.html

  Jag är även trött på sifferdiskussionerna varför man kan säga att det är jämt fördelat men att det kan finnas skillnader beroende på kön eller läggning. Men att dessa skillnader alltså främst är generella sas men att det naturligtvis inte gör nån skillnad för de individer som drabbas.

 10. @Amanda S:

  @Pether:

  Jag fattar inte riktigt hur studien har gått till? Lönegapet efter att man har justerat för utbildning, erfarenhet, antal arbetade timmar osv är alltså 18.9%? Medlingsinstitutet kom 2010 fram till att gapet innan justering är 14.3% (alla faktorer ej justerade för).

 11. @Mia.:

  Rimligt att anta att människor i parrelationer utsätts, generellt, av våld från en partner från samma utbildningsnivå.

  Ej toksäkert förstås då kvinnor parbildar ”uppåt” (generellt). Samtidigt är fler (unga) kvinnor högre utbildade än (unga) män.

 12. @Amanda S: Om vi skall jämföra våra personliga arbetstider kanske vi ska jämföra våra personliga löner också.

 13. @Mia.: Mia, jag är verkligen förvånad över att du kan finna att lågutbildade kvinnor är mer utsatta än de med högre utbildning, men uppenbarligen inte att högutbildade män är mer utsatta än de med låg utbildning (du skriver att det enda du hittar är…). Om högre andel män är utsatta bland de högutbildade än de lågutbildade kan det inte innebära annat än att ett högre antal kvinnor är aggressiva – eller menar du att en kvinna blir mer sugen på att ge sig på fler män? Om färre högutbildade kvinnor utsätts för aggressivitet än lågutbildade innebär det att färre högutbildade män är aggressiva. Enkel logik.

  Angående det lösryckta citat som publicerats av amerikanska myndigheter tänker jag inte uttala mig förrän jag sett hela artikeln. Men i grunden förändrar det inte att man är oense.

 14. @Amanda S: Tack, precis det jag säger. Studien du pratar om säger inget relevant om de oförklarliga skillnaderna eftersom de helt enkelt inte studerat löneskillnader. De räknar ju t.o.m. ’oavlönat hemarbete’ i löneskillnaden och ’eget arbete’, så planterar du egna tomater hemma så räknas det som arbete du ska ha betalt för annars är det diskriminering.

 15. @MK: Eftersom det är en feministisk studie så kan de komma fram till precis vad de vill. I sverige har vi ju haft flera stora studier som visar att den oförklarliga skillnaden ligger på knappt en procent, o då har man bara använt cirkus 6 variabler, t.ex. har de inte använt svårighet i yrket. Hur denna studien kan finna en sådan gigantisk oförklarlig skillnad kan endast ligga i ideologin bakom. De slår t.ex. fast att kvinnor och andra grupper ÄR diskriminerade i deras metod.

 16. @MK: Ingen aning, har inte gått in på enskilda länder utan bara läst lite av metoden, vad de kollat på o sådant. Försökte hitta en komplett lista på vilka variabler de använde osv. De kollade mycket på hushållets inkomst också, så inte precis män vs. kvinnor. Där räknade de med privat arbete och obetalt hemarbete osv, o när det fanns barn som jobbade räknades det med.

 17. @MK:

  Precis, det kan mycket väl vara så att de har relationer med kvinnor med lägre utbildning. Kanske har de män som är utsatta haft relationer med unga instabila gold digger kanske, vem vet?

  @Dick:

  ”Om högre andel män är utsatta bland de högutbildade än de lågutbildade kan det inte innebära annat än att ett högre antal kvinnor är aggressiva.”

  Hur då?

  8,4 % och 6,0 % kvinnor utsatta
  5,3 % och 7,1 % män utsatta

  Av dessa siffror kan man som jag ser det inte utläsa att kvinnor med eftergymnasialutbildning är mer aggressiva (vilket du alltså ansåg bevisat av Brå). Eller ens att kvinnor är mer aggressiva när man inte vet hur många individer som ingår i varje kategori.

  Förstår inte alls hur du tänker. Kanske kan någon annan förklara vad jag inte förstår?

 18. Men till själva ämnet. Naturligtvis kan man inte prata om EN mansnorm eller EN kvinnonorm. Däremot kan man mycket väl tala om problematiska könsnormer i vissa grupper av män eller kvinnor. T ex beklagar sig viss kvinnor över att män inte tar ansvar för barnen samtidigt som de själva inte kan släppa omsorgs/relationsmakten. En annan problematisk kvinnonorm i vissa grupper av kvinnor är att de inte tydligt kan ta ansvar för vad de vill och inte vill göra i sängen. Lite ”Just say no” kampanj parallellt med FATTA kanske?

  Huvudsaken är att man är konsekvent och isf talar om såväl problematiska kvinnonormer som problematiska mansnormer, samt att man inser att alla män och kvinnor inte kan dras över samma kam. Eller så låter man bli att tala om problematiska könsnormer. Gendertruce uttryckte det även såhär:

  Feminister som är för verklig jämställdhet bör antingen
  A) sluta skylla M:s problem på M-rollen
  B) börja skylla K:s problem på K-rollen Ok?

 19. @Mia.: Eftersom vi inte har några exakta siffror på antal intervjuade personer överhuvudtaget så kan vi inte uttala oss om antalet personer, men däremot om frekvensen inom gruppen. Hur kan det vara mer relevant att, som du gör, endast se att lågutbildade kvinnor är mer utsatta än de med högre utbildning än att se att högutbildade män är mer utsatta än lågutbildade män? Om – oavsett själva antalet i sig – fler kvinnor bland de lågutbildade utsätts för aggressivitet än de bland de högutbildade måste det med matematisk nödvändighet innebära att de är MERA utsatta inom gruppen. Om det då inte skulle innebära att FLERA män är aggressiva än bland de högutbildade måste du kunna presentera ett alternativt skäl till differensen. Motsvarande – återigen oavsett antalet, men beroende på frekvensen – om fler män bland de högutbildade är utsatta än bland de lågutbildade så beror det på att fler kvinnor – proportionerligt sett – är aggressiva i den gruppen. Jag tänker inte dra denna runda med dig en gång till om du inte har annat att komma med än invändningar. Ge en alternativ förklaringsmodell som verkar trovärdig, och väg för all del in begreppet ”proportionalitet” i det du skriver. Varför är det fler högutbildade män som är utsatta för aggressivitet än lågutbildade och varför är det fler lågutbildade kvinnor som är utsatta för aggressivitet än högutbildade?

  F ö anser jag att man inte ska skylla vare sig på mans- eller kvinnorollen, eftersom jag tror att vi är starkt präglade av vårt biologiska/evolutionära arv (som dock kan störas starkt av kulturell påverkan, typ kristendom och radikalfeminism) och att könsrollerna är uppkomna utifrån detta arv. Personligen tror jag att det bästa vi kan göra är att acceptera detta biologiska arv och förhålla oss till det – i kombination med att vi också inser kulturell inverkan. Men den senare kan aldrig i grunden förändra det evolutionära arvet. Verklig jämställdhet tror jag – obs jag – bara kan inträda när man utifrån sina egna förutsättningar får göra sina egna val.

 20. @Dick:

  Jag förstod inte hur du tänkte tidigare och nu lägger du till ord som differens, frekvensen och ”proportionalitet”. Wink

  ”…om fler män bland de högutbildade är utsatta än bland de lågutbildade så beror det på att fler kvinnor – proportionerligt sett – är aggressiva i den gruppen.”

  Nej det betyder att fler män (%-uellt är utsatta) i den gruppen. Vilken grupp de tillhör som misshandlar dessa män kan man vad jag förstår alltså inte uttala sig om. Du ber mig dock också att spekulera vilket jag alltså även gjorde ovan. Och nu kommer inte heller jag dra det en runda till med dig Wink

 21. @Mia.: Utan att du förklarat hur det kan vara relevant att endast lågutbildade kvinnor är mer utsatta än de med högre utbildning, men inte att högutbildade män är mer utsatta än lågutbildade män, noterar jag att läsare av det vi skriver får avgöra vem av oss som verkar mest trovärdig.

 22. @Dick:

  Jag har ingen aning vari missföståndet ligger. Jag talar inte om att det är relevant att lågutbdade kvinnor är mer utsatta och är helt med på att högutbildade män är mer utsatta än lågutbildade män. Min fråga gällde hur man kan utläsa att högutbildade kvinnor är mer aggressiva. Du tycks kunna dra de slutsatserna ur presenterade siffror och jag menar att det inte låter sig göras. Vad detta har med trovärdighet att göra förstår jag inte heller men ja eventuella läsare har nog läst tillräckligt nu Smile.