Bokrecension av Pelle Billings ”Jämställdhetsbluffen”
avatar

Hej!

Nu tänkte jag ge er min bokrecension av ”Jämställdhetsbluffen” skriven av Pelle Billing.

GenusdebattenPelleBilling

Inledningsvis vill jag tala om att jag köpte boken för att jag visste att den skulle ge mig nyttig information i mitt fortsatta jämställdhetsarbete. Billing kan mycket i ämnet och jag var mest intresserad av att se vilka siffror han skulle presentera och vilka statistiker han skulle lyfta fram. Mitt intresse var också starkt just för att jag läste hans blogg under flera månader och jag hade kommit att bli ett stort fan när han meddelade att han släppt en bok. Det var en självklarhet att jag skulle köpa den! Så det var med stora förhoppningar jag började läsa.

Och speciellt början var väldigt intressant. Det kändes nära och personligt. Men av någon anledning så kom jag bara några kapitel in innan det där suget försvann litegrann. Det var som om att det var alltför lätt att ta till sig att det inte blev någon utmaning för hjärnan. Kanske var det för att jag hade läst hans blogg så intensivt strax innan att inget var särskilt nytt? Så det blev en paus i läsandet på några månader innan jag sedan sträckläste fortsättningen.

Och då medan jag läste hade jag kvar minnet av Hannah Lemoines recension. Jag hade kvar en fråga i huvudet som hon hade ställt:

”Jag ifrågasätter också om ”makten att bli beskyddad” (s. 37) som kvinnor skulle ha verkligen är en makt – måste inte makt vara något man själv utövar?”

En fråga som jag inte tror att han har svarat på. Jag undrar alltså detsamma, fortfarande, så om någon har lust att reda ut det frågetecknet är det fritt fram.

Jag mindes också hennes uppskattning av kapitel 5 när jag passerade den. Jag funderar på om det är för att det stod så mycket om mäns sårbarhet. Det jag tyckte bäst om med kapitel 5 var det Billing skrivit på s.120:

”I decennier, ja till och med i ett par århundraden, har kvinnor varit duktiga på att artikulera vad som är jobbigt och problematiskt med att vara just kvinna. Utifrån det har vi sett hela kvinnorörelsen växa fram samt skapat en jämställdhetspolitik som handlar om kvinnofrågor. Männen har samtidigt varit mer eller mindre tysta och mansrörelsen lyser med sin frånvaro.
Vadan denna manliga tystnad? Varför klagar inte män på sin könsroll när de utan problem bildat fackföreningar, nykterhetsrörelser och politiska partier? Den avgörande distinktionen är att det är tabu för män att klaga inför kvinnor; det är tabu att framstå som en man som inte kan eller inte vill uppfylla sin könsroll i förhållande till kvinnor. En sådan klagande man ses som en person som misslyckats med sitt uppdrag att prestera och försörja, och en sådan man är inte attraktiv för någon – i synnerhet inte för kvinnor som håller på att välja en partner.
Hur ska då män jobba med mansfrågor? Det låter onekligen som pest eller kolera att man antingen är tvungen att vara tyst och bita ihop, eller så riskerar man att bli uppfattad som gnällig och omanlig.
Troligen handlar det helt enkelt om att våga ta risken och vara ärlig med det man insett. Ibland finns det inga genvägar, utan priset för förändring måste betalas. När homosexuella män först började komma ut i Sverige tog de en enorm risk, vilket borde kunna vara en inspirationskälla för män som vill arbeta med mansfrågor.
I slutändan tror jag heller inte att man ska överskatta de sociala riskerna med att arbeta med mansfrågor. Min egen erfarenhet är att många ser det som sunt, och passivt stödjer det man gör (även kvinnor). Således är nog den sociala bestraffningen betydligt mindre än många män tror – och den är inte i närheten av de sociala och fysiska risker som homosexuella män tog när de startade sin rörelse.”

Här tycker jag att han för fram ett budskap om att mansrörelsen är en rörelse som borde komma från män i första hand. Och att män helt enkelt måste inse att om de vill göra sina röster hörda, som just män, så måste de också ta till ordet precis som de gjort vid många andra allmänmänskliga problem. Det är lite ”Män kan!” över detta. En tro på att män också kan kräva att bli lyssnade på i jämställdhetsdebatten. Utan att en offerkofta ska behövas tas på, och utan att förlora manlighetspoäng av omgivningen.

Boken var bra. Givande. Jag tänkte att jag ska citera mer ur den i framtiden så att vi har mer underlag i framtida debatter. Den här boken borde varje jämställdist ha tycker jag! Det står klokhet efter klokhet och det mesta reder ut de felaktigheter många feminister slänger ur sig, som detta med rösträtten osv.

Läs den om du inte redan gjort! Smile

Kommentarer

Bokrecension av Pelle Billings ”Jämställdhetsbluffen” — 68 kommentarer

 1. Pingback: Bokrecension av Pelle Billings ”Jämställdhetsbluffen” | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. När kvinnor framställer(utövar)sig som offer(svag) så blir det makt och när män framställs som förövare(stark) blir han maktlös eftersom samhället som har den ultimata makten ser ett ojämnställt förhållande där kvinnor behöver samhällets hjälp för att utjämna maktbalansen därför blir kvinnors behov av beskydd makt och följden blir att samhället utövar makt i kvinnors namn mot män.

 3. Jag tänkte kommentera mitt eget inlägg med lite ur boken.

  Pelle Billing – Jämställdhetsbluffen

  s.19 i kapitel 1 om ”Könsroller som fungerar”

  ”Maten är dock inte det enda som har påverkat könsrollernas uppkomst och utveckling. En annan avgörande faktor har varit fortplantningen. Roy F Baumeister, amerikansk professor och socialpsykolog, har i en bok beskrivit fortplantningens betydelse för könsrollerna.1”

  [1] Is There Anything Good About Men? Oxford University Press (2010)

  s.33 samma kapitel

  ”När vanliga, icke välbärgade familjer övergav jordbruket för stadslivet krävdes det nämligen ofta att både mannen och kvinnan förvärvsarbetade, för att klara försörjningen. Således fanns det en stadigt växande grupp kvinnor som arbetade inne i städerna och därmed gav sig in i männens värld.2”

  [2]Anita Du Rietz har skrivit om kvinnors förvärvsarbetande under denna period i Svenskornas företagsamma historia (2009)

  s.35 i kapitel 2 ”Båda könen har makt”

  ”En ny typ av jämställdhetspolitik föddes i mångt och mycket i spåren av Maktutredningen – en politik som föga förvånande fokuserade på just makt. Visst hade tankegångarna om kön och makt funnits långt innan dess, men det breda politiska genomslaget kom från 1990 och framåt. Kärnan i denna syn på jämställdhet var inte bara att det handlade om makt, utan specifikt om ett visst maktförhållande: kvinnor var underordnade männen, och männen var de som satt på makten. Sedan 1990 och framåt har detta synsätt varit helt dominerande i svensk jämställdhetspolitik. Ett bra exempel får i regeringens skrivelse Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet:

  Jämställdhet handlar om rättvisa och fördelning av ekonomisk och politisk makt. Det handlar om demokrati, om att värdera kvinnor och män lika. Det handlar om att bryta den samhällsstruktur som fortfarande råder och som varje dag säger oss att:
  – män är norm och kvinnor är undantag
  – män är överordnade och kvinnor är underordnade
  – män har stor makt, kvinnor liten 3

  [3] Skr. 1999 / 2000:24

 4. ”Jag ifrågasätter också om ”makten att bli beskyddad” (s. 37) som kvinnor skulle ha verkligen är en makt – måste inte makt vara något man själv utövar?”

  En fråga som jag inte tror att han har svarat på. Jag undrar alltså detsamma, fortfarande, så om någon har lust att reda ut det frågetecknet är det fritt fram.

  Stil spørsmålet til Ginko eller Typhonblue på genderratic.com

 5. @Cicero:

  ”Jag ifrågasätter också om ”makten att bli beskyddad” (s. 37) som kvinnor skulle ha verkligen är en makt – måste inte makt vara något man själv utövar?”

  En fråga som jag inte tror att han har svarat på. Jag undrar alltså detsamma, fortfarande, så om någon har lust att reda ut det frågetecknet är det fritt fram.

  Då skall jag reda ut det frågetecknet åt er. Först och främst behöver vi en definition av makt. Den hämtar jag från John B Thompsons ”Medierna och moderniteten”

  ”I sin mest generella mening är makt möjligheten att handla för egna syften och intressen, förmågan att gripa in i händelsernas gång och påberka deras utfall.” s.21

  Utifrån detta kommer vi till Hanna Lemoines fråga om makt inte måste vara något man själv utövar? Jo givetvis måste makt vara något man själv utövar men det betyder inte att vad som beskrivs inte är en makt. Det enda det betyder är att beskrivningen är dåligt formulerad. Så här ser rätt beskrivning ut:

  ”Makten att få andra att beskydda en”

  Är detta verkligen en makt? Ja, definitivt! Definitionen av makt är förmågan att påverka i egna intressen. Exakt hur man påverkar är inte relevant, påverkan i sig är det relevanta.

  ”Jag skall i Michael Manns och andras efterföljd skilja mellan fyra olika huvudtyper ”ekonomisk”, ”politisk” och ”symbolisk” makt samt ”tvångsmakt” s.22

 6. @Cicero:
  Erik han visst före mig, jag tänkte också säga att det var en felaktig formulering. Makten ligger inte i att bli beskyddad utan i möjligheten att välja beskydd.
  Ta t.ex. en maffiaboss eller riksdagsledamot (ungefär samma sak) som har möjlighet att få¨livvaktsbeskydd och kan påverka graden och/eller arten av detta beskydd. I den bemärkelsen är personens skydd en del av personens makt.

 7. Mariel:

  ”En fråga som jag inte tror att han har svarat på. Jag undrar alltså detsamma, fortfarande, så om någon har lust att reda ut det frågetecknet är det fritt fram.”

  Kvinnor har haft möjlighet att påverka och driva sina intressen trots att de saknat formell makt och största orsaken till varför de saknat formell makt är just för att de drivit sina intressen kvinnligt dvs. förväntande/påverkande via mannen. Vad som möjliggör denna kvinnliga makt är såklart kvinors sexuella makt och det är som sagt förlitandet på det som förklarar kvinnors avsaknad av formell makt, mera än utestängning av kvinnor från den formella (direkta) makten. Det viktiga i att förstå kvinnlig makt är just att förstå att den är indirekt och förväntande och att den inte är en följd av någon utestängning av kvinnor från den formella direkta makten, som feminsmen hävdat.

  Precis som Erik skriver är man inte maktlös om man har möjligheter att påverka och man ska inte gör en form av möjlighet till påverkan till definitionen på makt, att göra det handlar om makten att definiera vad som som är makt, vilket ger mycket makt.

  Makt handlar alltså om möjligheter, om du har möjligheten att försörja dig själv och alternativt att bli försörjd har du mera möjligheter dvs. makt än den som endast har det förstnämnda alternativet.

 8. @Mariel:

  @michael: När du inledningsvis säger att kvinnor framställer sig som svaga, menar du att majoriteten av kvinnor gör det?

  Kanske mer rätt att säga att kvinnor framstår som ’skyddsvärda’, delvis på grund av deras rent fysiologiska egenskaper – mindre, spädare och med barnsligare utseende än män. Den mer tekniska termen för detta är neoteni.

  Girlwriteswhat on Neoteny

  Aktivarum om neoteni (länkar till ovanstående video).

 9. @Erik:
  ”Först och främst behöver vi en definition av makt. Den hämtar jag från John B Thompsons ”Medierna och moderniteten””I sin mest generella mening är makt möjligheten att handla för egna syften och intressen, förmågan att gripa in i händelsernas gång och påberka deras utfall.” s.21”

  Att fastställa en definition blir då också en form av makt eftersom man i det skapar en partisk utgångspunkt för den egna argumentationen.

  Och om så skulle vara fallet, så kommer det aldrig vara möjligt att fastställa någon ”sann” definition på vad makt egentligen är och därmed blir också allt debatterande i ämnet totalt meningslöst.

 10. Så kvinnor har makt genom att se skyddsvärda ut (något vi ej kan påverka) och genom att ha sexuell makt (något vi inte heller påverkar?) och för att vi får männen att skydda osss (något vi påverkar) ?

 11. Billing skriver om Rösträtt på s.43 i ”Jämställdhetsbluffen”:

  ”Rätten att få påverka landets riktning genom att ha en röst i allmänna val ses med rätta som en form av makt. Ofta tas även rösträtten upp som ett exempel på hur illa ställt det var med kvinnors rättigheter förr i världen. Rent allmänt stämmer det att kvinnorna släpade efter männen att få formella rättigheter ute i samhället, men rösträtten är inte ett så bra exempel som man kan tro. Resan fram till allmän rösträtt i Sverige visar oss dels att kvinnor inte kom lika långt efter männen som man kan tro, dels att man inte ska blanda ihop rika män med alla män. År 1902 bildades Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm och Göteborg, med Fredrika Bremer-förbundet som en av iniativtagarna. Detta faktum, som ofta nämns i historiska översikter av kvinnlig rösträtt, kan lätt få en att tro att allmän rösträtt för män redan måste ha existerat. Ibland nämner man till och med årtalet 1866 som året när män fick rösträtt, och konstrasterar det mot 1921 då kvinnor för första gången fick delta i valet till andra kammaren. För att granska rösträttens historia behöver man emellertid vara tydlig med vad respektive årtal egentligen representerar.
  När rösträtt till andra kammaren infördes 1866 var den utformad så att en minoritet av alla män i Sverige kunde rösta: krav ställdes bland annat på minimiinkomst på 800 riksdaler. Någon allmän och lika rösträtt var det alltså inte tal om, utan cirka 500 000 män fick rösta medan övriga män fick rösta medan övriga män och samtliga kvinnor saknade rösträtt (Sverige hade då en befolkning på drygt 4 miljoner). Valet 1911 var första gången det började närma sig en allmän och lika rösträtt för män; i detta val fick alla män rösta förutom de 250 000 som hade obetalda skatter eller annan skuld till stat eller kommun. Tio år senare, i valet 1921, var det sedan dags för allmän eller lika rösträtt för båda könen, inklusive dem med obetalda skatter. Beroende på hur man mäter skiljer det alltså 10 eller 55 år mellan manlig och kvinnlig rösträtt, och den högre siffran gäller endast om man jämför rika män med rika kvinnor. […]

  Värt att notera är att kravet på genomförd värnplikt för att få rösta i andrakammarvalen togs bort först 1922 – det vill säga först efter att kvinnor fått allmän rösträtt. Kvinnor fick således villkorslös rösträtt ett val ett val före männen (värnplikten har aldrig gällt kvinnor). […] ”

 12. Underskatta inte den sexuella makten Mariel.
  Där har du visst påverkan, rejäl dessutom.

  Rent hypotetiskt kan mannens engagemang i ovanstående länk till expressens artikel vara ett direkt resultat av fruns sexstrejk.
  Hans hjärtefråga (sex med frun) kan mycket väl ha blivit villkorad med sitt engagemang för dessa renoveringar (hennes hjärtefråga).
  Och då har hon en direkt påverkan via sitt sexuella beteende.

  Jag tror nog de flesta av oss män någon gång i livet blivit sexuellt (och känslomässigt) utpressade av någon flickvän/fru.

  Jag hade en flickvän en gång som var fullständigt kompromisslös. Fick hon inte som hon ville, tjurade hon ihop fullständigt (varken samtal eller sex) i ett par veckor.
  Gissa vems vilja som levde ut genom mig?

  Jag stod ut med henne några år, lurad av feminismen att det var så det skulle vara i ett normalt förhållande.
  När jag fick av mig de feministiska glasögonen lät jag henne hållas ändå för husfridens skull under tiden jag letade lägenhet, men jag kan tänka mig många män som lever under dessa förhållanden utan att kunna slå sig fria, då de är psykiskt nertryckta av ”regeringen” och den feministiska propagandan.

  Det finns en anledning till dessa uttryck som ”regeringen” -ingen rök utan eld…..

 13. @Respelion:

  ”Att fastställa en definition blir då också en form av makt eftersom man i det skapar en partisk utgångspunkt för den egna argumentationen.”

  Det är isåfall makt som Thompson och hans källor (Mann m.fl) hade. Inte makt jag har. Det är inte jag som fastställer vad definitionen säger. Det är våra kunskapssystem som gör det, iaf sedan upplysningen. Innan dess var det bara att bli präst och säga sig tala med gud.

  ”Och om så skulle vara fallet, så kommer det aldrig vara möjligt att fastställa någon ”sann” definition på vad makt egentligen är och därmed blir också allt debatterande i ämnet totalt meningslöst.”

  Det där är inget argument mot makt. Det där är ett argument mot ”sann” dvs mot våra kunskapssystem i allmänhet. På vilket jag då svarar: Vad förespråkar du som alternativ för våra kunskapssystem? Har du nåt bättre att komma med eller jämförde du det bästa som finns med nåt som inte finns?

 14. @Mariel

  ….och ni kan dessutom påverka om ni ser skyddsvärda ut.

  Så fort en kvinna fladdrar lite med ögonfransarna och ser allmänt vilsen och bortkommen ut, strömmar genast en massa ridderliga män till för att hjälpa/skydda henne.
  Något som vissa kvinnor sätter i system, mycket medvetna om effekten.
  Personligen har jag inget emot det, gammal ridderlig man av den gamla stammen som jag är, men kom inte och påstå att ni kvinnor inte kan påverka den makten…..

 15. @Mariel: @Mariel:
  menar du att en majoritet av kvinnor gör det.
  Jag menar att inte bara en majoritet gör det utan alla kvinnor gör det mer eller mindre kvinnor kan framställa sig som svaga när det passar dom och dom kan framställa sig som starka när det passar dom detta spelutrymme har inte män.
  Därför har kvinnor fler pjäser att spela spelet med än män vilket ger mer makt.
  Om vi tar det offentliga samtalet inom t.ex media och politiken där en kvinna kan angripa en man verbalt väldigt grovt om en man då ger svar på tal lika grovt då kan kvinnan framställa sig som offer för mannens aggressiva replik.
  Det omvända scenariot finns inte ens på kartan eftersom kvinnan ses som den skyddsvärda av dessa två.

 16. @Mariel,

  Så kvinnor har makt genom att se skyddsvärda ut (något vi ej kan påverka)

  Åjo, skönhetsprodukter är en miljardindustri, och går till stor del ut på att förstärka kvinnors neoteniska drag och deras sexuella attribut.

  och genom att ha sexuell makt (något vi inte heller påverkar?)

  Nu är det sommar. En sak man kan roa sig med är att jämföra hur mycket hud kvinnor visar jämfört med männen; hur många kvinnor resp. män har kort-korta tajta shorts, vs rymliga, praktiska och bekväma fritidsshorts? Hur många kvinnor resp. män väljer skor som är mer snygga än vettiga att gå i?

 17. @Mariel:

  ”Så kvinnor har makt genom att se skyddsvärda ut (något vi ej kan påverka) och genom att ha sexuell makt (något vi inte heller påverkar?) och för att vi får männen att skydda osss (något vi påverkar) ?”

  Det stämmer inte att kvinnor inte kan påverka de där sakerna. Givetvis går det att framhäva eller tona ner de där sakerna. Du kan jämföra med mäns makt via fysisk styrka. Män kan inte påverka faktumet att de är fysiskt starkare än kvinnor för det är biologi (däremot kan kvinnor påverka det genom att inte föda fysiskt starka mäns barn) Men genom att styrketräna och äta bra eller sitta stilla och äta dåligt kan män givetvis påverka den ”makten” Med utseende och beteende kan kvinnor givetvis påverka sannolikheten män skyddar dem också. Precis som feministrörelsen påverkar sannolikheten män i staten gör samma saker.

 18. @Mariel:

  ”Så kvinnor har makt genom att se skyddsvärda ut (något vi ej kan påverka) och genom att ha sexuell makt (något vi inte heller påverkar?) och för att vi får männen att skydda osss (något vi påverkar)”

  I och med neoteni, women are wonderful, sexuella makten (inklusive reproduktiva värdet) har kvinnor redan makt (möjligheter) endast i egenskap av att vara kvinnor medan män inte har någon makt endast i egenskap av att vara män, männen måste skaffa makt för att få makt och makt i förhållade till kvinnor. Därför är kvinnors könsliga spelutrymme bredare än mäns.

  Den kvinnliga makten är latent (en möjlighet) den realiseras först när kvinnor utnyttjar det och kvinnor utnyttjar det, så det är något kvinnor kan påverka.

 19. Anders

  ”Personligen har jag inget emot det, gammal ridderlig man av den gamla stammen som jag är, men kom inte och påstå att ni kvinnor inte kan påverka den makten…..”

  Visst, men det där betyder inte att män inte kan bli bättre på att få makt . Bara för att kvinnor är vackra och män ridderliga betyder inte att vi automatiskt är det kön som varje dag bör betrakta oss som lättmanipulerade.

  Genom personlig utveckling kan du bli mycket bättre på att få kvinnor dit du vill Smile inget illa menar .

  Ni har säkert sett nån gång i ert liv hur en person (man) som verkar ha något ”fel” som pratar med alla när ni väntar på tåg. Man förstår att dom är ofarliga men att dom antagligen är inom frivården. Dom är extremt samtalssökande.

  En sådan man kan gå fram till väldigt vackra kvinnor och få en lång lång pratstund där kvinnan till och med svarar ärligt på vad hon tycker om ditten och datten. Kvinnan vågar oftast inte bara gå där ifrån för det vore ofint.

  Tänk om du som någorlunda snygg, välvårdad gör något liknande? Kvinnor älskar uppmärksamhet men dom älskar också killar som vågar prata med dom ( om han nu i övrigt verkar frisk)

  Svenska kvinnor är inte vana vid att en helt vanlig kille går fram och visar ”jag är inte ett dugg skraj för att du är vacker”. Om du gör detta så lovar jag att du kommer bli förvånad över att hon börjar prata med dig och kanske gillar det. Finns mängder med filmer på youtube där vanliga killar går fram till snygga alfakvinnor och efter 3 minuter har deras telefonnummer ( en för tjejer mycket intim grej att lämna ut) .

  Rätt spelat så är det knappast mannen som är i underläge. Visst, det är vi män som måste bevisa att vi vågar. Men om du vågar så vet inte tjejen att du tränat eller naturligt är alfa. Hon ser vad hon ser och är programmerad att ge positiv respons på män som är alfa. Så egentligen har män allt i sina egna händer i den situationen.

  Men rent allmänt vågar inte särskilt många män gå över den tröskeln förrän dom är berusade. Speciellt svenska män.

 20. Så kvinnor har makt genom att se skyddsvärda ut (se söta/sexiga/snygga ut) och använda sin sexuella makt (inte ge sex när man inte får sin vilja igenom) och på det sättet får vi män att skydda oss?

 21. @Mariel:

  Jep, men inte bara beskydd utan kvinnor kan få alla möjliga saker i världen genom att använda sig av kvinnliga strategier.

  ”Moralists…always ignore the unpalatable truth that sex work is not oppression…but…opportunity.” – Douglas Fox

  Kvinnlighet är en möjlighet.

 22. Pelle Billing skriver i ”Kapitel 2: Båda könen har makt” på s.37

  ”Att ha makten att bli beskyddad – det vi skulle kunna kalla överlevnadsmakten – är i första hand något som tillfallit kvinnorna genom historien.”

  s.38

  ”Att mannen setts som normen och överordnad stämmer också, särskilt i bondesamhället; detta blev konsekvensen av att den publika sfären var mannens sfär. Det som däremot ofta glöms bort är priset som männen betalade för denna makt: kravet på att prestera och kravet på att vara redo att offra sin hälsa och sitt liv. Brist på överlevnadsmakt, om man talar i makttermer. I stället för att tala om en ”hierarkisk ordning” mellan könen, eller en ensidig maktordning, kommer vi närmare sanningen om vi talar om samverkande maktordningar mellan könen.”

  s.39

  ”Osynlig makt”

  ”[…] Två viktiga former av osynlig makt är relationsmakt och sexuell makt, och som vi ska se är dessa i första hand kvinnorsnas maktsfärer. […]
  Genom historien har kvinnor varit de som tar hand om barnen, vilket lett till att kvinnan är den som haft den närmaste och bästa kontakten med barnen. Att ha den primära kontakten med barnen innebär att man har ett direkt inflytande på dem och ett indirekt inflytande på sin man, via barnen. Om du står närmast barnen blir du i viss utsträckning en ”gatekeeper” för kontakt med barnen. […]”

  s.40

  ”Som en förlängning av kvinnors nära relationer med barnen och obestridda roll i hemmet, är det ofta kvinnor som tar sig an familjens sociala liv.”

  s. 41

  ”Den andra viktiga formen av osynlig makt – den sexuella makten – är egentligen inte så osynlig när man väl börjar granska de biologiska byggstenarna.”

  s.42

  ”Vem är det av kinnan och mannen som har störst anledning att vara kräsen i sitt val av partner? Svaret är ganska uppenbart när de biologiska korten ligger på bordet. Det tenderar att vara kvinnan som väljer partner, och mannen som måste visa sig värdig att få en sexuell relation med henne.”

  s. 43

  ”För män har asymmetrin i sexuellt värde alltid inneburit att man varit tvungen att bevisa sin duglighet genom att kunna prestera och vara en bra försörjare. Historiskt sett har det alltså inte funnits något incitament för män att ”tagga ner” eller bli lite mer mjukismän, för det var knappast dessa som män som ansågs vara goda makar eller attraktiva sexualpartners”.

  Det stämmer ju klockrent med Janouch hipstermän på söder??

  Hur är det då med fulare (inte lika symmetrisk, osöta) kvinnor – har fula kvinnor mindre makt då?

 23. @Mariel:

  ”Hur är det då med fulare (inte lika symmetrisk, osöta) kvinnor – har fula kvinnor mindre makt då?”

  Såklart, desto mera eftertraktad du är desto mera möjligheter har du.

 24. @Mariel:

  Pelle Billing:

  ”För män har asymmetrin i sexuellt värde alltid inneburit att man varit tvungen att bevisa sin duglighet genom att kunna prestera och vara en bra försörjare. Historiskt sett har det alltså inte funnits något incitament för män att ”tagga ner” eller bli lite mer mjukismän, för det var knappast dessa som män som ansågs vara goda makar eller attraktiva sexualpartners”

  Mäns överordning i relationer kommer aldrig att försvinna eftersom den är en kvinnlig förväntning, I och med sin överordning är mannen användbar för den kvinnliga kvinnan. Vad har kvinnor för intresse för män som inte är användbara? Inte mycket, då är kvinnor hellre utan en man. Den manliga överordningen är alltså ett uttryck för att kvinnor förlitar sig på kvinnliga strategier dvs. den manliga överordningen är mycket till för kvinnor.

  I söderhipsters-fallet handlar manlighetsförväntningarna inte om försörjar-duglighet, för dessa kvinnor försörjer sig själva, utan handlar mera om att kvinnor vill känna sig kvinnliga i sexuella sammanhang. Så Nina Björks strävan efter ”att göra kön till en ointressant kategori i en människas sociala liv.” är stolligt eftersom vi vill inte ha det, allra minst kvinnor själva som har mest att vinna i att könsrollerna behålls intakt.

 25. @Matias: Att vi har mest att vinna om könsrollerna behålls intakt? Tycker du det är eftersträvansvärt att män ska offra sin hälsa pga.. ?

 26. @Mariel:

  Inte jag utan kvinnor! Hellre offrar kvinnor mäns hälsa än sin egen. Och män har hamnat att offra sin hälsa för att vara dugliga (manliga) i kvinnors ögon. Jämställt är det inte men att kvinnor uttnyttjar män är en obehaglig sanning om världen. Manlighet är i mångt och mycket till för kvinnan. Och det är ju detta som det handlar om dvs. möjligheten att i sin kvinnlighet ha valmöjlighet mellan hårt arbete genom vilken man försörjer sig själv (mäns enda möjlighet) och möjligheten att bli försörjd av en man som utför det hårda arbetet.

  Varför jag har så svårt med både jämställdistiska och feministiska jämställdhetsdiskussioner är för att båda utgår från att det här är något som människor (kvinnor) vill ha förändring i, ingenting tyder på detta.

 27. @Torstensson

  Jorå, den läxan har jag lärt mig. Wink
  Jag har också lärt mig spelet mellan könen. Smile
  Skulle nog kunna titulera mig alfahanne idag utan dåligt samvete.

  Synd bara att det tog mig mina första 25-30 år att lära mig det, indoktrinerad av skola och feminism som jag var…….

 28. ….. Och man får dessutom ett helt annorlunda bemötande inom sjukvård, i affärer, på kvartssamtal i skolan etc. etc. You name it….

 29. Mariel

  Kortfattat kan man väl säga som såhär:

  Kvinnor behöver inte anstränga sig lika mycket som män för att få sex och ett angenämt liv här i väst.

  Men självklart är det krävande att vara snygg och smal , det blir dock löjligt att feminismen plockar fram baksidan i ett system som från början var mer angenämt för kvinnor än män. Dvs helst vill feministerna plocka bort utseendekrav men självklart bevara själva systemet. Så egentligen kan man säga att feminismen vill bevara patriarkatet men få kvinnor att slippa anstränga sig helt och hållet för alfamän. I deras perfekta värld så ska kvinnor få ha krav på män medan män inte ska komma med några krav .

 30. @Torstensson:

  ”Dvs helst vill feministerna plocka bort utseendekrav men självklart bevara själva systemet.”

  Kvinnor vill inte bli av med kvinnlighet utan vill endast att denna kvinnlighet är till på kvinnors villkor/för kvinnan själv.

  ”Så egentligen kan man säga att feminismen vill bevara patriarkatet men få kvinnor att slippa anstränga sig helt och hållet för alfamän. I deras perfekta värld så ska kvinnor få ha krav på män medan män inte ska komma med några krav ”

  Därför går mäns könsliga preferenser/krav under benämningen ”sexism” och kvinnors under ”oproblematiska könsliga preferenser”. Men detta är en omöjlighet eftersom om kvinnan bestämmer är han inte alfa och det vill kvinnan i slutändan inte ha, hon vill endast kräva så mycket som möjligt utan att vara den som bestämmer. Men precis som du skriver vill kvinnor bevara själva systemet/ordningen men de vill endast ha förändring på punkter som är ofördelaktigt för dom själva.

 31. Varför jag har så svårt med både jämställdistiska och feministiska jämställdhetsdiskussioner är för att båda utgår från att det här är något som människor (kvinnor) vill ha förändring i, ingenting tyder på detta.

  Jag håller med om att många feminister agerar för att bevara (t.om. stärka) sina privilegier. Från en jämställdistisk synvinkel är det nog snarare så att man accepterar att det finns djupt rotade könsskillnader, baserade på naturligt urval under tusentals år, men att de individuella variationerna samtidigt är stora. Man kan t.ex. se det som naturligt att 80% av kvinnorna väljer något annat än mjukvarubranschen, samtidigt som man inser att det inte säger mycket om de 20% som faktiskt söker sig dit.

  Dessutom finns det nog mer utrymme för variation i könsrollerna nu, eftersom det finns många fler olika karriärmöjligheter för respektive kön. Det betyder inte automatiskt att det är en bra idé att tvinga fram nya könsrollsmönster. Men eftersom en stor andel män arbetar i branscher som inte är riskfyllda, och en stor andel kvinnor egentligen inte är i behov av beskydd, är den rent praktiska nyttan av ’male disposability’ inte längre så stor. Intressant nog är just det en av de aspekter som vi är minst villiga att diskutera.

 32. Anders

  Jag var nog liknande där. Tog mig tid att förstå. Tog 25 år innan jag fattade att feminism var lögn och vad kvinnor ger positiv respons på. Jag vet inte om jag är beta eller alfa i ett ”naturligt tillstånd” . Jag tror det är situationsbaserat . Ibland har jag så dåliga dagar att jag kan gå o lägga mig igen.

  Tittar jag på min biologiska pappa så är han otroligt alfa ibland, han äger våra samtal när han vill och är på det humöret. Vet ingen som kan vara så ”whisky -kaxig” utan att dricka whisky. Begriper mig ännu inte på honom.

  Min farfar ”blev” alfa först när han blev 27 . Farmor har berättat att han fick en helt annan personlighet . Han var en elak man och såg väldigt skarp ut. Helt klart naturlig alfa där.

 33. Pelles bok är så bra. Han uttrycker sig så elegant och omfattande kring många olika fenomen som man vanligtvis själv missar någon aspekt i när man ska förklara. Han är pedagogisk och lättläst och det märks att han är läkare i grunden. Verkligen en bibel och varje universitet med självaktning bör ha hans bok i genuskurser.

  Men riktigt där är vi inte idag och när man tänker på det så påminner forskningsläget på genusområdet i Sverige som diktaturens Iran.

 34. @Mariel:

  Så kvinnor har makt genom att se skyddsvärda ut (något vi ej kan påverka)

  Förstärka neoteni tex. raka benen, måla ögonen så att dessa ser större ut, plocka ögonbryn, rouge på kinderna.

  Missbruk: Jag brukar kalla det ”använda sina ögonfransar”. Den är hur lätt som helst och den funkar… förvånansvärt väl.

  genom att ha sexuell makt (något vi inte heller påverkar?)

  Push up, röda läppar, urringningar, korta kjolar

  Missbruk: tex. Sexstrejk som metod för att få sin vilja igenom.

  Saken är att detta har mynt har två sidor. Så länge man inte är medveten av denna makt, kan man inte kontrollera den. Man kan inte ta ansvar för den så den inte går ut över män, man kan inte välja fritt så man själv slipper bördan.

  För när man blir medveten om denna makt kan man välja eller välja bort. Det är också en balans som man bör vara medveten om. Ju mer kraft man lägger på neotenisidan ju mer kommer man ses som skyddsvärd, men samtidigt förlorar man i andra ändan som agent och ses som mindre förmögen/kapabel. Den som lever sitt liv som ett objekt kommer ses på som ett objekt. Det är ett val och för varje kvinna att känna vad som är rätt avvägt för en själva.

 35. @Ninni: Men fungerar detta med neoteni-påverkan åt båda hållen?

  Kan en man se väldigt skyddsvärd ut så att kvinnor ska vilja ta hand om honom?

  Klokt sagt. Jag funderar lite själv på hur jag vill framställa mig… Det är ett svårt val liksom. Jag tycker om att vara fin… men vill samtidigt uppskattas för andra saker.

 36. Man behöver inte vara elak för att vara alfa, det räcker med att man äger, som barnen uttrycker det, samt är bra på att visa det också, med kroppsspråket.

  Man kan liksom inte tro att man är alfa bara för att man är elak och har attityd, då är man bara idiot.

  Det är inte attityden som avgör, det är utstrålningen.

  Äger du eller äger du inte?

  Den frågan skall du ställa dig, och innan du kan säga ärligt inför dig själv att du äger, så är det nog ganska svårt….
  Har du självkänsla och självförtroende är du alfa helt enkelt.

  Det är ”bara” att jobba på det tills du inser att du är minst lika värd som någon annan.

  Svårare än det låter, och en klyscha kanske, men precis så är det.
  (Skriver han kaxigt) Wink

  Och det är precis det feminismen gör mot våra söner genom manshatet de sprider, tar ifrån dem sitt egenvärde, självförtroende och självkänsla….

 37. ….. Och det är precis det som feminismen gör mot våra döttrar, tar ifrån dem sitt egenvärde, självförtroende och självkänsla….

  ….. Det kommer jag aldrig att förlåta dem för!

 38. @Mariel:

  Men fungerar detta med neoteni-påverkan åt båda hållen?

  Kan en man se väldigt skyddsvärd ut så att kvinnor ska vilja ta hand om honom?

  Nej.

  Klokt sagt. Jag funderar lite själv på hur jag vill framställa mig… Det är ett svårt val liksom. Jag tycker om att vara fin… men vill samtidigt uppskattas för andra saker.

  Men att göra sig fin är ingen motsats.. ska se om jag kan skriva ett snabbt inlägg i veckan oh försöka förklara lite mer.

 39. Jag skulle vilja tillägga att det finns egentligen inga alfa eller beta personer i den bemärkelsen att man kan dela in dem i två grupper.

  Det handlar om din egen placering i ”flocken” jag kan vara alfa över tio personer, samtidigt som tio personer kan vara alfa över mig i en grupp av 21 personer.

  Det var precis därför småpojkar bråkade i skolan innan feminismen tog över; för det mesta inrättade de sig efter varandras psyke och kroppsspråk, men var de jämbördiga i psyket och tveksamhet rådde avgjordes placeringen i gruppen med den fysiska kraften som komplement.

  -De slogs om det, eller rättare sagt, småpojkar brukade småbrottas lite, tills en av dem insåg att den andre är starkare, eller kanske mer envis. Vinnaren blir alfa över den andre… Och ingen skada skedd.
  (Var de vuxa på krogen sågs de senare skåla som vänner i baren när de slagits klart.)

  Tack vare bl.a. feminismens värderingar förtrycks detta nu i skolorna, och visar sig istället senare, med betydligt större skador som följd när de nu har blivit större och starkare. Och därmed också svårare att ”bli sams igen” efteråt.

  Kvinnor har säkert ett liknande system för att rangordna.
  Utseende kanske, eftersom det verkar vara så viktigt för kvinnor?

  Det handlar helt enkelt om rangordningen i flocken, och om du lär dig det kan du dra nytta av det, något som jag gjort sent omsider.
  Ni män kan enkelt testa själva, gå in på en valfri inrättning med jeans och t-shirt och kolla bemötandet. Vänta en vecka och gå dit med kostym så kommer ni att bemötas annorlunda.

  Detta bara på klädsel, det är första intrycket. Det kan gå förlorat om ni själva inte signalerar ytterligare sedan med kroppspråket. Ni måste verkligen vara alfa över personen också, men första intrycket (klädsel) får dem att backa ett steg, och ger dig ett litet försprång om det nu skulle råda tvekan om vem som är ledaren av er två.

  Det är detta mönster som både kommunismen och feminismen så desperat försöker bryta på olika sätt, ”könsneutrala” (klass) kläder, ”kamrat” (hen) för att inte visa klasstillhörighet. Kineserna har ju sina gemensamma kläder. Skoluniform är ett sätt att försöka komma runt det i skolorna i vissa länder.

  Det finns f.ö. Ingen klasstillhörighet om ni frågar mig, jag är alfa över bra många ”högättade” personer trots mitt ursprung från ”arbetarklassen”.

  Man kan om man vill klassificera in oss i tusentals olika fack om man vill, män-kvinnor, svenskar-invandrare, tjänsteman-kollektivanställd, brunögd-blåögd etc. etc. i all oändlighet, det är inte förrän du som individ låter dig luras av denna indelning av de som propagerar för det som det blir ett hinder för dig. Det finns ett lysande exempel på detta, ett experiment genomfört av en lärarinna på en skola i USA, som delade in eleverna efter ögonfärg. Mycket sevärt, precis så gör feminismen, fast med kön istället.
  (Vet någon vad jag menar, så länka gärna till youtube, den finns där.)

  Ni är helt enkelt vad ni själva gör er till på individnivå.
  En grupp består ju som bekant av olika individer, något som feminismen och kommunismen försöker motverka, med människor som mår dåligt som följd om de försöker anpassa sig.

  Är ni den starkaste individen i gruppen, blir ni ledare för gruppen.
  Ni behöver inte ens vara officiella ledare, även om det brukar bli nästa steg i karriären.
  Ni behöver inte ens vara ordförande, är du starkare än ordföranden kommer han/hon/hen att titta på dig för att få bekräftelse innan vederbörande klubbar igenom något, och när denne senare drar sig tillbaka är den naturliga efterföljaren mer eller mindre klar.

  Här kan förvisso skönjas fler sätt att få respekt, styrka och kunskap.

  En klok proffessor har respekt för sin kunskap, snarare än sin styrka.
  Den personen kommer alltid att vara den som ordföranden tittar på, men den kommer troligen aldrig bli ordförande. Ofta fastnar den peronligheten i sin karriär, om denne inte ”garskar upp sig” och blir stark. Men det är fortfarande en form av maktposition.

  Vilken respekt tror ni en inkvoterad individ skulle ha i en styrelse?
  Som inte kämpat sig dit med kunskap eller styrka?

  Jag brukar påvisa detta med något alla känner igen från skolan, lärarna.
  En naturlig ledare (lärare) behöver bara öppna dörren och kliva in så blir det automatiskt tyst i klassen, alla vet instinktivt att denne är ledaren.
  Vissa lärare noteras inte ens när de smyger in i klassrummet med krökt rygg, och inte ens när de påkallar uppmärksamhet blir eleverna tysta.
  De måste agera genom tredje persons naturliga respekt för att få tyst i klassen, ”är ni inte tysta hämtar jag rektorn”, som brukar vara en naturlig ledare. Först då blir det tyst i klassen…

  Feminism liksom kommunism använder sig helt enkelt av sin strategi för att hindra konkurrens om ledarposterna, de avväpnar våra pojkar och flickor sina naturliga ledarskap genom att ta ifrån dem självkänslan och självförtroendet. Liksom kommunismen gjodre genom att använda sig av samma strategi, fast med arbetare och överklass som argument istället. Det är därför de aldrig lever som de lär, det går bara ut på att dupera andra att inte nå en högre nivå än de själva. (Kommunisterna tog ju kål på de som var högre än dem för att kunna vara ledare, därfter infördes denna retorik för att förhindra att fler skulle utmana dem, och de som trots allt gjorde det fängslades eller dödades.).

  Mitt bästa råd är att ni skall sluta lyssna på feminister eller andra som vill gruppera in er i olika grupper, det gör ni bättre själva!

  Sluta med att låta er indoktrineras av vad som skrivs och sägs i media.
  Sluta läsa eller titta på skiten helt enkelt, och gå på er egen magkänsla istället.
  Låt inte feminismen ta ert självförtroende och er självkänsla ifrån er!
  Låt dem inte ta makten över er!

  Mycket svammel från mig idag, men jag praktiserar det, och det fungerar.
  Det räcker för mig.

 40. @Anders Senior:

  Det finns ett lysande exempel på detta, ett experiment genomfört av en lärarinna på en skola i USA, som delade in eleverna efter ögonfärg. Mycket sevärt, precis så gör feminismen, fast med kön istället.
  (Vet någon vad jag menar, så länka gärna till youtube, den finns där.)

  PBS Frontline: A Class Divided

  Mycket sevärd! Finns på youtube också, förstås, sök på ”A class divided”.

 41. Pingback: Det här med kvinnors makt | Genusdebatten

 42. Anders senior

  Herregud vilket bra inlägg. Det hade jag missat av dig !

  Stående applåder här.

  Det är precis det som sker , att plocka ner unga män på jorden, har blivit en av medias största strategier . Alltifrån malou och tv-soffor till paneler. Jag tittar inte längre på nyheter i svensk tv. Jag köper inte längre kvällstidningar heller eftersom det får mig känna mig nedtryckt. Dom ska inte ha den möjligheten.

 43. @JD:

  Fy, jag kanske borde läsa avhandlingen men beskrivningen gjorde mig illamående:

  Vissa intervjupersoner beskriver talet om den goda mannen som en motsägelse eftersom det enligt dem inte finns någonting i maskuliniteten som är värt att bevara. ”Jag tror att idén om den goda mannen är fullständigt förkastlig… Det fungerar inte eftersom det inte finns någonting gott i det. Och det blir motsägelsefullt att forma män som goda män” säger en av intervjupersonerna.

 44. @Torstensson
  Nästan lite dumt av oss att dela med oss av det tipset eller? Wink
  Risken finns ju att vi börjar sjunka i rang varefter folk vaknar…. Wink

 45. Man kan göra andra liknelser i den saken . Tex så är det viktigt att göra sig av med ”energitjuvar” i sin bekantskapskrets. I mitt liv sa jag upp kontakten med en stor del av min släkt samt en äldre man utanför släkten. Det som hände var att jag fick tillbaka självförtroendet och blev allmänt gladare och självständig .

  Samma sak med media som idag är den största energi-tjuven i mitt liv. Därför är jag mycket noga med att bara se svenska nyheter som sannolikt inte kommer börja dissa män, så fort jag märker att det glider in på kvinnofrågor så stänger jag av eller bläddrar vidare till CNN . Kvällstidningar och gratistidningar undviker jag numera . Ekonominyheter kan vara relativt beskonat från manshat så det går bra.

  Nackdelen blir att jag inte vet vad Sverige fokuserar på och vilka saker som hänt, vem som fått kulturpriser etc etc

  Fördelen blir att jag vet mer vad som händer i andra länder och att jag känner fylld av positiv energi.
  Jag har alltså tagit ett rätt stort beslut, jag har gjort mig av med en mycket stor energitjuv . Svensk media.

 46. Här är för övrigt en studie av neoteni och sexuell attraktion:

  Sexual Selection, Physical Attraction, and Facial Neoteny – Cross-cultural Evidence and Implications

  I studien börjar man med att ta fram formler för att bedöma åldern på en person utifrån den relativa storleken på deras ögon näsa och läppar i förhållande till ansiktslängd. I kontrollen var måtten på ögon näsa och läppar signifikanta prediktorer för ålder på kvinnor, medan storleken på näsan föll bort för män.

  Sedan konstaterade man att män i olika kulturer värderade som mer attraktiva, bilder på kvinnor där dessa mått förutspådde en lägre ålder än den verkliga åldern. Dvs kvinnorna såg yngre ut än de verkligen var. Detta samband var inte signifikant när kvinnor värderade manliga ansikten.

  Kvinnliga modeller i glamourtidningar var extrema: den uppskattade åldern baserat på ansiktsdragen var ca 7 år!! För manliga modeller fanns ingen sådan tydlig effekt, och deras uppskattade ålder var ca 23 år, vilket möjligen inte skiljer sig så mycket från deras verkliga ålder.

  Artikeln innehåller också ett antal kommentarer – såväl stödjande som kritiska – från andra forskare, samt författarens svar på kommentarerna.

 47. ”Kvinnor har säkert ett liknande system för att rangordna.
  Utseende kanske, eftersom det verkar vara så viktigt för kvinnor?”

  Ja, framför allt vikten är viktig. Kvinnor jämför sig alltid viktmässigt med varandra. Men ännu viktigare är familjeförhållanden. Gifta kvinnor har högre status än ogifta. Vid kalas kring Mårbacka fick Selma Lagerlöf vänta med att ta för sig. Kvinnorna sa åt henne: ”Fruarna först, Selma lilla”. Ju högre status mannen har, desto högre status för frun. Allra högst status har den kvinna som också har framgångsrika barn.

 48. @Maria:

  Japp, och inte minst viktigt är allt kring boende. Fint hus (gärna renoverat av ”dom” själva, så man skapat det fina själv) i lyxigt område med senaste inredningtrenden och utan spår av damm, det är grejer det.

 49. Ninni

  Intressant, har också lagt märke till hur det svenska folket slaviskt följer inredningsprogram och det är ju alltid samma jäkla ”stilrena” möbler . Allt ska vara så ”opersonligt” och ”fräscht” och inrett .

  Jag var som lyckligast i mitt liv när jag bodde i en stökig lägenhet med kalabalik utanför porten och där fikonträden slogs om att få plats i en sprucken och illa lagad gammal romersk stadsmur. Har polare vars lägenheter har den där sterila miljön som liksom är ”helt rätt”. Jag vill inte vara i deras lägenheter .

  Sen hatar jag alla kitchiga cafeer med samma ”stilrena öppna ” fräschhet. Det är en epidemi i Sverige det där.

 50. @Maria:

  Får mig att minnas när jag var kring 30 och var singel medan många av mina väninnor just fått familj, jag minns att jag var extremt självmedveten när jag träffade dem, såg alltid till att vara så snygg och bra klädd som möjligt, så jag kunde trösta mig med att även om de ser mig som misslyckad så är jag åtminstone smalast och snyggast klädd…

 51. @Siiri:

  Haha.
  Bara för det måste jag berätta om den händelse som fick mig att inse att som kvinnlig kvinna är och förblir jag ett hopplöst fall.

  Jag var 20 år och hade nyligen flyttat hemifrån, jag skulle ha några kvinnor i lite olika ålder hemma för en bit mat innan vi skulle vidare på något rajtantajtan. Jag hade lagat spagetti och köttfärssås och ställer kastrullerna på bordet. Och det fick jag ju ”snabbt” och lätt klart för mig att SÅ gör man icke. Under två timmar diskuterade olika dukningstjosan.

  Och jag funderade på varför jag inte visste att man ska lägga upp maten i annat än kastrullen. Så tänkte jag att det kanske var klass-skillnaden som gjorde att jag inte lärt mig det hemma. Men när mamma sen bjöd hem för någon fyllde år så såg jag hennes uppläggningsfat och kände väl igen dom. Jag hade bara aldrig noterat att mamma gör så när vi hade gäster.

  Jag kände mig helt misslyckad och gick och kollade på serviser. Och sen när jag stod där och insåg hur dyrt det var.. Jag bara kände ”Nej! Varför ska jag?! Varför skulle jag lägga pengar på något som absolut inte intresserar mig för att man ”ska” göra så? Varför? Vill man äta hos mig får man ta det på mitt sätt, duger inte det så kan man dra!”

  Så jag var nog 30-35 år innan jag ärvde min första finservis. Smile

 52. Ninni

  Jag hade dratt.

  Kvinnor som kan laga mat är en raritet och värda sin vikt i guld.

 53. Alltså

  Ett förrhållande handlar om ömsesidighet och mindre ” nu ska jag fan hävda min självständighet ”
  Jag säger inte du ska laga mat men det är liksom ingen förnedring om du nån gång får för dig att göra det för din man.

 54. @Torstensson:

  Var någonstans sa jag något om min matlagning? Det handlade om dukning.

  Och hur kunde du tolka det som att jag inte gör saker för min man? Det handlade om väninnorna.

 55. @Ninni: Jag kör också med kastruller direkt på bordet. Bara om vi har besök (typ nån kvinna som bryr sig om sånt där) bemödar jag mig att ordna det lite finare. Män brukar ofta bry sig mer om hur mätta de blir lr inte Grin

 56. @Torstensson
  Precis!

  Det är nämligen det som pågår i vår media här i sverige, de kör högst medvetet ”a class divided” mot oss, fast med kön istället för ögonfärg.

  Och det drabbar oss alla lika illa, män som kvinnor.
  Det är exakt samma medvetna agenda bakom också.
  Hoppas bara att fler och fler inser det……

 57. Pingback: Jimmie Åkesson trasslar in sig om Avpixlat – avbryts av Pussy Riot | Nemokrati