Belägringstillståndets mentalitet
avatar

Sedan någon månad tillbaka går det igen att snappa efter luft i Sverige. Visserligen är luften långt ifrån klar och ren, men den går att andas, vilket inte ska underskattas. Även om feminismen och den därtill hörande ideologiska soppan fortfarande dominerar, har det på sistone gått att läsa riktigt vettiga inlägg i samhällsdebatten. Min första reaktion när jag läst dessa inlägg har varit att alla andra trots allt inte är vansinniga, men strax därpå har min andra reaktion infunnit sig: Var har alla dessa nu någorlunda frispråkiga journalister med en stark medial plattform befunnit sig de senaste åren? Begrep de verkligen inte vad som pågick förrän nu eller begrep de, fegade ur och bara låtsades vara vansinniga tillsammans med andra?

Under det senaste decenniet abdikerade media fullkomligt från sin roll att vara fora för en bred samhällelig debatt. I stället förvandlades tidigare fria medier på en förbluffande kort tid till rena propagandacentraler, för vilka allt ifrågasättande av dominerande ideologier varit något som närmast kunde liknas vid hädelse. Man har noga övervakat att alla samhällets aktörer, inklusive enskilda individer, hållit sig till allt snävare ramar. Man har inte tvekat att sätta sina blodhundar på avvikare.

Anständigheten i samhällsdebatten har upprätthållits av en rad bloggare, som ofta sett det som nödvändigt att hålla sig anonyma p.g.a. flera dokumenterade påhopp mot såväl den fysiska integriteten som den ekonomiska tryggheten hos den som offentligt opponerat sig. För att nu inte tala om den allestädes närvarande offentliga mobbningen. Var och en har ju själv kunnat se tidigare anständiga tidningar bli forum för mobbarnas attacker mot sådana fridens män som Pär Ström och Pelle Billing och dra sina egna slutsatser. Priset för ett försök till saklig debatt i demokratisk anda under eget namn har således inneburit en risk bli att bli förtalad i rikstäckande medier, utstött ur stora delar av det offentliga Sverige och möjligen förlust av inkomst samt fysiska hot även mot familjemedlemmar.
Många bloggare – och det handlar uttryckligen om bloggare, för media är inte här än trots tecken på tillfrisknande – har ställt sig frågan: Vad hände egentligen? Hur var det möjligt att ett välutvecklat och fungerande civilsamhälle under loppet av några år förföll och kom att domineras av hatiskt tjutande, oförsonlighet, tölpaktighet, enfald samt de överallt närvarande charlatanernas brölande? När blev intellektuell nyfikenhet, nyanserade resonemang, försök till objektiva iakttagelser och allmän anständighet något som man unisont skulle ta aktivt avstånd från samtidigt som man förväntades monotont rabbla upp diverse besvärjelser?

Förklaringar till samhällets utveckling under en viss tidsepok brukar bli bra först i efterskott, men det har ändå ett egenvärde att åtminstone försöka förstå sin samtid. För egen del har jag försökt närma mig tematiken genom inlägg på denna blogg, där jag dragit paralleller till bl.a. stämningsläget i Europa före första världskriget då tidigare decenniers rationalism ersattes av dyrkan av ungdomlig stökighet eller i form av det narrspel som präglade de socialistiska staterna på 1970-talet. Ytterligare infallsvinklar har varit mccarthyismen i USA under tidigt 1950-tal och den politiska utvecklingen i dagens Ungern. Dessa paralleller kan givetvis ifrågasättas på en rad grunder, men jag är av den uppfattningen att de tillsammans bidrar till en förståelse för vad vi upplevt i Sverige. När jag noterar hur intelligenta och bildade svenskar ser sig över axeln så fort någon yttrar något kritiskt om feminismen eller därmed besläktade läror kan jag inte längre hålla med om att det som skett i Sverige är något betydligt mer oskyldigt än det som skett i andra länder eller under andra perioder. Rädslan har legat och ligger fortfarande tung över det svenska samhället.

För ett tag sedan såg jag en fantastisk dokumentärfilm om belägringen av Leningrad under andra världskriget. Sergei Loznitsas film ”Blokada” består uteslutande av arkivfilmer och saknar den från andra dokumentärfilmer om andra världskriget alltför bekanta dramatiska speakerrösten. Inte heller bjuder dokumentären på något ”pang-pang” trots att just detta präglade den tidsperioden. I stället dominerar tystnaden. Först flera dagar efteråt insåg jag att jag hade sett ett konstverk, inte en dussindokumentär. Loznitsa beskriver nämligen i första hand belägringens mentalitet och utgår från ett känt och dramatiskt exempel. Den historiska händelsen är således egentligen en fond till vad han vill säga. Den knappt timmeslånga dokumentären inleds med käcka filmsekvenser på sammanhållning, beslutsamhet att bekämpa fienden och inledande framgångar för att mot slutet visa stillastående spårvagnar bland snödrivorna, människor som vandrar oberört förbi lik på gatan och allt detta till ackompanjemanget av en total tystnad.

Där andra dokumentärer om denna händelse brukar avslutas med segerrusets pukor och trumpeter visar Loznitsas film i stället hur samhället förfrusit som en följd av belägringen. En kännare av rysk kultur såg i denna ovanliga avslutning en koppling till den ryska kulturens förkärlek för en mystisk istid, men i mina ögon handlar filmen om något avsevärt mer allmängiltigt, nämligen hur ett samhälle under belägring förlorar sin lyster och livskraft alldeles oberoende av hur belägringstillståndet uppstått.

Utveckligen i Sverige under de senaste åren har haft påfallande likheter med ett belägringstillstånd. Redan på 1980-talet såddes de första fröna genom besynnerliga hotbilder om pedofiler och incestuösa fäder som lurade lite varstans. Rättegångar mot män som påstods ha gjort sig skyldiga till rent bisarra brott dominerade agendan och samhället mobiliserades för att möta hotet från mäktiga män som samlades i skogen för att grilla småbarn. Och hotet bara växte tills i praktiken alla kvinnor stod under ett fruktansvärt hot från diverse manliga krafter ömsom i form av ett allomfattande patriarkat, ömsom i form av predatoriska våldtäktsmän som påstods kunna slå till mot intet ont anande kvinnor t.ex. på en McDonald’s-restaurang i centrala Norrköping mitt på ljusan dag.

De inledande framgångarna lät inte vänta på sig, utan flera män dömdes till långvariga fängelsestraff utan tillstymmelse till opartisk rättegång. Ett samhälle under belägring tycker sig förstås inte kunna kosta på sig att ta de risker som följer på rättssäkerhet. Då kan ju någon farlig åtalad gå fri. Det talades även bland jurister att så och så många procent av domarna måste vara fällande och man ifrågasatte rentav rätten till försvarsadvokater.

Tids nog utvidgades hotet till att omfatta även nazister och rasister. Ingen vettig människa kan förneka existensen av nazister i Sverige, men ingen vettig människa borde kunna se dem som ett hot av den magnituden att samhället måste frångå sina grundläggande principer för att bekämpa dem. Men ändå hamnade Sverige där, eftersom man började uppfatta att det förekom ett samfällt hot från patriarkatets företrädare, nazister och rasister, ibland förstärkta även av sådana diffusa karaktärer som benämndes ”klimatförnekare” samt den märkliga gruppen ”näthatare”, till vilken såvitt jag kan förstå även räknas vem som helst som ens i allmänna ordalag kritiserar rådande ordning.

Till slut tyckte sig alltså det svenska samhället stå inför ett fruktansvärt, nästan övermäktigt hot från en konspiration av mörka krafter. Den som inte aktade sin mun blev snabbt placerad i någon av dessa grupper. Det svenska samhället totalmobiliserade och ville inte tillåta minsta lilla dissonans. Sverigedemokraternas framgångar bara bekräftade föreställningen att hotet var stort och nära nog dödligt.

Och precis som i Loznitsas film väntade den totala tystnaden. Samhället började frysa till is, livet började steg för steg att upphöra. Överallt bet sig rädslan fast och följaktligen började människor se sig över axeln innan de öppnade munnen. Nu vandrar vi oberörda förbi den som förlorat jobbet p.g.a. sina åsikter och tycker inte att det är orimligt att t.ex. Röda Korset genom mobbning driver en gammal trotjänare i döden. En förment liberal minister kunde nyligen lugnt gulla med en vänsterextremistisk, flerfaldigt dömd våldsverkare och landets statsminister ansåg att den som råkar ut för politiskt våld får skylla sig själv.

Belägringstillståndet i Sverige är, som varje förnuftig individ rimligtvis måste begripa, ren och skär fiktion. Även om pedofiler och våldtäktsmän existerar, så lurar de inte bakom varje hörn. Nazister och rasister existerar, men för en tillvaro i samhällets marginaler utan nämnvärd genklang hos samhällets breda majoritet. Kilmatfrågan borde rimligtvis gå att diskutera med sakbaserade argument och, nej, invändningar i sak mot vad någon offentligt påstår är inte uppviglande till hat. Det är bara med belägringstillståndets mentalitet som man kan ge avkall på allt vad proportioner heter.

Någon kanske finner det magstarkt att säga att det svenska samhället fastnat i en så här verklighetsfrämmande fantasi, trots alla exempel på motsatsen. Det har visserligen förekommit besvärande och anmärkningsvärda avvikelser från det normala, lyder invändningen, men i det stora hela har samhället fortsatt sin vardagliga lunk. Mitt argument mot den invändningen är att så länge vi uppfattar samtal kring olika åsikter som ett hot, så länge som vi anser att lagar inte behöver gälla om de krockar med diverse vaga och godtyckliga ”värdegrunder”, så länge som vi inte genuint förvånas över att större delen av den politiska oppositionen på eget initiativ abdikerat, så länge som vi tvångsmatas med publika charlataners uppenbara lögner, så länge som vi känner oss nödsakade att bejaka rådande –ismer och låta oss ledas av deras högljudda företrädare, ja så länge befinner vi oss under belägring.

Vi har lyxen att trots allt kunna ta steget ut ur belägringen, i motsats till leningradborna, eftersom vårt belägringstillstånd sitter i huvudet.

Kommentarer

Belägringstillståndets mentalitet — 179 kommentarer

 1. Bra!

  Man kan fråga sig om Shostakovichs 7Grine symfoni hade kunna framföras om de väntat längre. (335 dagar in i belägringen. Då var det över 500 dagar kvar.)

  Engelskspråkig militär talar om ”Thousand-yard stare”. Dissociation heter det tydligen även på svenska när man avskärmar sig från verkligheten.
  Kanske finns det en mildare variant?

 2. Det är tyvärr så att MSM sedan länge förlorat sin roll som en oberoende granskare av det som händer både här i Sverige och omvärlden. Visserligen skakas de om då och då när det visat sig att det givit fel information, men oftast låter de även det slinka förbi.
  Förutom feminism och värdegrunder kan du ta Assange, Libyen, Quick och Ukraina, som är några ämnen jag försökt sätta mig in i med hjälp av alternativa media och bloggar.

 3. @Kristian:

  Trevligt att nu nämner Sjostakovitj 7e symfoni. Den är föga överraskande egentligen ett betydligt mer mångbottnat verk än vad den sovjetiska ”reklamen” lyckades slå i folk. Man kan vara helt omusikalisk som jag och ändå uppfatta att symfonin på ett alldeles fenomenalt sätt illustrerar hur totalitarismen krossar allt i sin väg. Den innehåller nog mer än så, men detta kan jag höra mig till. De där berömda marschtakterna skulle dock aldrig ha passerat censuren om de hade låtit mindre käcka (samtidigt som kompositören skulle ha riskerat livet)för på det sättet kunde man sälja in verket som sovjetpatriotiskt, vilket det nog inte är. Nåja, musikvärlden diskuterar fortfarande olika tolkningar av denna mästerliga symfoni.

 4. Tack för ett utmärkt inlägg!

  När jag ser tillbaka på min uppväxt i Sverige tycker jag mig kunna identifiera något som kanske var en början på det du beskriver, nämligen kvinnoprästdebatten.

  Under flera år blev de som motsatte sig kvinnliga präster jagade och demoniserade av SVT. Detta bör ha varit kring tidigt 80-tal! Kampanjen får nog beskrivas som en total framgång och motståndet var minimalt.

 5. @utlandssvensk,

  Jag har funderat mycket på Sveriges utveckling efter kriget och kommit fram till att decenniet 1961-1971 måste ha varit otroligt omvälvande, om man tittar på populärkultur, massmedia, allmänt samhällsklimat. Är själv född sent 60tal, så det är inte självupplevt. Det revolterades mot formell auktoritet, och sen införde revoltörerna så småningom sin egen auktoritet, som beskrivs i inlägget.

 6. Visserligen är luften långt ifrån klar och ren, men den går att andas, vilket inte ska underskattas.

  Underskattas? Herregud, jag svävar! Det är så underbart med en liten gnutta syre efter all denna tid.

  Redan på 1980-talet såddes de första fröna genom besynnerliga hotbilder om pedofiler och incestuösa fäder som lurade lite varstans.

  Det är möjligt, men det var inget jag märkte av. Kanske för jag var för ung? Jag kopplar starten till tidigt 90-tal och pedofilhysterin och att man på mitten av 90-talet anställde ”unga arga feministiska krönikörer” i media.

  Det utlandssvensk skriver om:

  Under flera år blev de som motsatte sig kvinnliga präster jagade och demoniserade av SVT. Detta bör ha varit kring tidigt 80-tal! Kampanjen får nog beskrivas som en total framgång och motståndet var minimalt.

  Det är inget jag minns alls.

  Men den tid kommer tveklöst att analyseras i detalj och det tror jag kommer hinna ske under vår livstid. Det ska bli spännande att ta del av vetenskapliga studier om detta sen.Smile

 7. @Fredrik:

  ”Jag har funderat mycket på Sveriges utveckling efter kriget och kommit fram till att decenniet 1961-1971 måste ha varit otroligt omvälvande”

  Det stämmer nog.

  Men det jag menade med exemplet om kvinnoprästmotståndare var att då såg man, kanske för första gången, en väldigt tydlig, systematisk och framgångsrik media kampanj som innehöll alla de komponenter som sen har blivit tillämpade på många andra områden i mycket större skala. Redan då lyckades man att totalt krossa ett antal individer med ”fel” åsikter samtidigt som man skrämde alla andra till tystnad.

  Vänstermedia jobbar på liknande sätt i många andra länder men skillnaden är att det oftast finns även starka motkrafter. Ett väldigt bra exempel är fallet med Åke Green, en pastor som baserat på bibeln uttalade sig kritiskt om homosexuella och sen hamnade i domstol för HMF brott. I Sverige blev det aldrig någon större nyhet och den eventuella ”debatten” handlade bara om vem som tog hårdast avstånd från den onda prästen.

  Internationellt blev det dock en massiv nyhet, troligen den största från Sverige sen mordet på Palme. Green fick väldigt mycket stöd från USA, både från kristna grupper men även från sekulära yttrandefrihets grupper.

  Det fanns i det fallet knappast någon som helst tvekan om att svensk lagstiftning stod i uppenbar konflikt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, något som även HD till slut öppet erkände. Trots detta fanns det aldrig något meningsfullt stöd för Green inom Sverige.

  Detta visar mycket tydligt hur media i Sverige kan skapa ett klimat där endast en åsikt är tillåten i frågor som i övriga världen i högsta grad är föremål för legitim debatt.

 8. @Ninni:

  ”Men den tid kommer tveklöst att analyseras i detalj och det tror jag kommer hinna ske under vår livstid.”

  Jag tror att det stämmer. Under många år utomlands var det väldigt påtagligt att ingen direkt hade någon uppfattning om Sverige, annat än att det var ett trevlig land i norra Europa. Detta har dock de senaste åren börjat att förändras! Det kommer nu ut en del nyheter som förefaller helt absurda för omvärlden. T.ex tog en mattelärare i Schweiz min son åt sidan nyligen och undrade om han hade någon förklaring på den mycket dramatiska kollapsen i svenska skolan. Han hade tydligen läst en del om saken och var uppriktigt skakad.

  Sverige kommer troligen att inom kort att framstå som ett mycket tydligt varnande exempel och i samband med detta kommer det att komma rapporter från internationella akademiker som kastar ett helt nytt ljus över vårt arma land. OECD rapporten om skolan känns som en blygsam början på denna process.

 9. @ Ninni

  Det s.k. styckmordsfallet inleddes på 1980-talet och kan kanske ses som ett startskott. Då blev det plötsligt möjligt att i domstol frångå allt vad logik och rationalitet heter och t.ex. datumet för den påstådda gärningen åkte hit och dit an efter vad åklagaren behövde för stunden. Redan då tjöts det i media att den som talade för de åtalades oskuld var nazist(!) medan namnkunniga jurister vid Stockholms universitet vill upphäva sådana centrala komponenter i rättsstaten som rätten till frösvarare.

 10. @utlandssvensk:

  Sverige har dels förbättrat, dels försämrat sitt anseende i omvärldens ögon. Förbättringen beror på den skickliga hanteringen av den ekonomiska krisen från 2008 framåt (även om framtiden ser rätt dyster ut just nu p.g.a. regeringens bristande krisinsikt). Försämringen beror utöver skolkollapsen även på de helt absurda juridiska turerna i bl.a. fallet Assange. Även sådana bisarra episoder som Quick-rättegångarna har inte gått obemärkt förbi.

  Hur är det möjligt att någon döms för mord i flera olika tingsätter (utan ett enda överklagande!) för att sedan frias på samtliga punkter? Det här är inget ”hoppsan, vi har brustit i våra rutiner”, utan något mycket, mycket värre. Det är nämligen en fråga om genompolitiserade domstolar, dvs. ett tecken klart som något på behovet av att se domstolarna som den tredje statsmakten och inte som idag som regeringens förlängda arm. Det finns såldes en bitter ironi i att media i Sverige kallas den tredje statsmakten…

 11. @Rick:

  Det s.k. styckmordsfallet inleddes på 1980-talet och kan kanske ses som ett startskott.

  Absolut, det har du rätt i. Smile

 12. Ett annat rättsfall som också känns relevant i sammanhanget är våldtäktsmålen mot Billy Butt på tidigt 90-tal:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Billy_Butt

  Jag följde det fallet en del om min favorit var kvinnan som hävdade att den elake Billy först hade våldtagit henne i Stockholm och senare när hon, helt frivilligt, följde med honom på en resa till USA så blev hon återigen våldtagen!

 13. @Rick:

  ” Förbättringen beror på den skickliga hanteringen av den ekonomiska krisen från 2008 framåt”

  Jag håller absolut INTE med om detta, även om jag inser att saken framställs så i Sverige. Visst finns det tunga ekonomer som i vissa sammanhang har framhållit Sverige som ett föredöme, oftast i samband med statsfinanserna. Men detta är marginellt jämfört med det närmast förkrossande antalet bedömare som ser Sverige som ett väldigt tydligt skolexempel på en kreditdriven fastighetsbubbla.

  Att statsfinanserna ser bra ut så länge bubblan fortsätter att pumpas upp är helt normalt och gällde i högsta grad flera av de länder som nu har bedrövliga statsfinanser efter att deras bubblor har kollapsat, t.ex Irland eller Spanien.

 14. Pingback: Miljöpartiet slutar att öppet flirta med radikalfeminister, fortsätter i smyg | WTF?

 15. @utlandssvensk:

  Du har helt rätt om bostadsbubblan, men det var inte den som låg bakom det skickliga navigerandet kring år 2008. Det var i stället lättnader inom arbetslivslagstiftningen, åtstramning av sjukskrivningar, förenklande för företagare etc. Nu kan givetvis någon hävda att det inte alls är så väl ställt i Sverige på dessa punkter, men i sanningens namn måste sägas att det är värre på många andra håll.

  Svensk industri vann på att man inte var knuten till euron, men den stora vinsten var förstås att man varit kompetent och förutseende (egenskaper som troligen försvinner i framtidens Sverige). Låt mig illustrera med en jämförelse mellan Ericsson och Nokia. Ericsson begrep nämligen snabbt att de inte klarar av en marknad som styrs av tonåringars preferenser (dvs. telefonerna)och gick över till infrastrukturteknologi som basstationer, vilket bl.a. Kina ropade efter. På Nokia var man däremot fast övertygad om sin egen förträffliget och djupa insikt i konsumenternas psyke – med ödesdigra följder.

 16. @Rick:

  Vi hamnar nog för långt ifrån ämnet om vi ska gå vidare med en ekonomiska debatten. Jag anser att det är helt uppenbart att den fortsatta privata kredittillväxten är den helt dominerande faktorn bakom Sveriges, relativt sett, framgångsrika statsfinanser. Men man kan såklart ha andra åsikter och vi kan ta den debatten om det kommer en tråd där det är relevant.

  Det som dock berör ämnet här är en metod som politiker och media verkar ha utvecklat tillsammans, nämligen att utropa Sverige till ”ledande” eller ”världsbäst” eller liknande inom en mängd områden. Detta är väldigt påtagligt om man följer svensk media. ”Sverige världsledande inom manlig amning”, ” Svenska försvaret först i världen med genuspiloter”, osv, osv.

  Vad det handlar om är att man själv har definierat vad det innebär att vara ”bäst” på något och sen letar man antingen upp någon tomte i yttervärlden som håller med alternativt bekostar man själv en ”internationell studie” som visar det man vill.

  Sannolikt kommer det inom kort någon svensk rapport som visar att vi minsann har världens bästa skola, bara man mäter på rätt sätt!

 17. @utlandssvensk:

  Vi hamnar nog för långt ifrån ämnet om vi ska gå vidare med en ekonomiska debatten.

  Innan du avslutar så måste du stilla min hjärnas röster, för jag blev förvirrad här. Wink När jag läste din kommentar så kopplade jag ”en kreditdriven fastighetsbubbla” som en liknelse, alltså att det är hur finanserna skötts generellt inte enbart kopplat till fastighetsmarknaden. Sen upplever jag att Rick tolkade det mer bokstavligt till bostadsmarknaden än jag gjorde.

  Vilken tolkning är den rätta av ditt budskap?

 18. @Ninni:

  Ok, låt mig försöka att förtydliga:

  Om mängden utestående krediter i ekonomi växer (dvs. skulderna blir större), så påverkar detta efterfrågan, vilket även påverkar BNP och skatteintäkter positivt. På kort sikt blir det en liknande effekt som om lönerna hade gått upp. Vidare tillkommer en så kallad ”wealth effect” om fastighetspriserna drivs upp, dvs. hushållen känner sig rikare och blir mer benägna att konsumera.

  Detta är inte konstigt eller kontroversiellt och innebär att ökad skuldsättning hos hushållen är ett väldigt bra sätt att skapa både tillväxt i ekonomin och sunda statsfinanser på kort sikt. Många länder har ägnat sig åt att på olika sätt framkalla och/eller understödja denna typ av kreditdrivna tillgångsbubblor just för att det är så extremt tacksamt för de sittande makthavarna.

  Sen när bubblan smäller, vilket den alltid gör, tenderar statsfinanserna att närmast kollapsa. Dels måste staten ofta ta över en stor del av de privata skulderna (man ”räddar” bankerna) dels faller efterfrågan kraftigt vilket leder till både lägre skatteintäkter och högre kostnader (fler arbetslösa)

  Det mest relevanta när man tittar på dessa risker är att se på ett lands totala skuldsättning samt hur denna har utvecklats senaste tiden. I fallet Sverige ser detta extremt illa ut. Dels är den totala skuldsättningen väldigt hög, betydligt högre än t.ex Grekland, dels har tillväxten i den privata skuldsättningen varit närmast explosiv.

 19. @utlandssvensk: Just själva debatten om kvinnliga präster följde jag inte, men jag umgicks ett tag på 90-talet med en teol.studerande som var kvinnoprästmotståndare, eller hade en annan syn på ämbetsfrågan som det hette. Det var ett stort hinder, ja så gott som oöverstigligt hinder, om man ville bli präst. Alltså även inom Svenska kyrkan var kvinnoprästmotståndarna en minoritet och motarbetades. Biskop Giertz var en idol för denna minoritet.

 20. @Ninni:

  Ja, om man tittar på siffrorna blir man mörkrädd! Utlåningen till huhållen har tredubblats på……10 år!

  Dett är fullkommligt extremt och får andra fastighetsbubblor att framstå som högst oskyldiga.

 21. @Maria:

  ”Det var ett stort hinder, ja så gott som oöverstigligt hinder, om man ville bli präst”

  Ja, detta är ytterligare en del i ett mönster som sen har etablerats på allt fler områden. Om du har ”fel” åsikter blir det svårt att göra karriär eller att ens behålla jobbet. Ingen skillnad mot de flesta totalitära stater.

 22. @Axel Edgren:

  ”Här ser vi vad som händer när man konstant tutar i unga män att allt de bryr sig om är under belägring, och försvarar deras resulterande hat under “yttrandefrihet”.”

  Du låter exakt som en sydstatspolitiker i USA cirka 1950 om man ersätter ”unga män” med ”svarta”!

 23. @Maria:

  ”68-generationen ligger bakom dagens samhällsklimat.”

  Ingen som helst tvekan om det! Dessa figurer fanns i alla västländer men de fick unikt stort inflytande i Sverige. Schweiz är här motsatsen, dvs. det land där de fick minst inflytande.

 24. @utlandssvensk:

  Ja … samtidigt låter man statens utgifter bara svälla helt okontrollerat inom alla möjliga områden … så ja man blir mörkrädd. Det är helt absurd känsla att leva i detta, för mig, för folk runt mig delar inte alls denna analys.

 25. @Ninni:

  ” Det är helt absurd känsla att leva i detta, för mig, för folk runt mig delar inte alls denna analys.”

  Tro mig, jag förstår! Tyvärr är det så att en finansiell bubbla per definition innebär att en stor majoritet av de inblandade inte tror att det är en bubbla! Det finns väldigt många bra böcker att läsa på ämnet, om du är interesserad.

  Här är en av mina favoriter:

  http://www.amazon.com/Devil-Take-Hindmost-Financial-Speculation/dp/0452281806

 26. @Ninni:

  Om man ska se positivt på läget kan man konstatera att om man äger sitt boende har man en fantastisk möjlighet att nu sälja. Vidare kan man använda pengarna till att starta ett nytt liv i valfritt västland.

  Men det är nog bråttom! När bubblan smäller lär dels priserna i kronor gå ner dels lär kronan falla som en sten mot övriga valutor. Då sitter man fast!

 27. @ utlandssvensk:

  Absolut! Frugan ska sälja sin 19 kvadratmeterslya för mer 1,2 Mkr på Kungsholmen och inbillar sig få mer än två Mkr tillbaka, med mina renoveringar.

  Sälj i år eller senast nästa år, är mitt förslag. For den som inte funderat över hur det är upplagt, så fundera över hur banker kan skapa lån från ingenting och kräva ränta för det pengar de inte har?!

  Värsta scenariot är givetvis NWO som även är ute efter din själ. Du blir utkastad från din bostad, som start, dina tillgångar beslagtas…

  Kolla om du trakasserad av din bank! Får du inte ta ut pengar på ditt kontos som du vill, vet du att är bevakad, och riskerar repressalier.

  Cash is king!

  Vad kommer ur det? NWO tror de vinner med överlägsen våldskapacitet. Visst, det fungerar ett tag, men inte alltid. Många svenskar kommer att se sina bostäder försvinna i Banksters övertagande. Och se att araber och svartingar flyttar in gratis efter dig…

  Det finns alltid sådan som jag, som kräver frihet. Vi ger inte upp!

 28. ”Under flera år blev de som motsatte sig kvinnliga präster jagade och demoniserade av SVT.”

  Är man emot det är man tyvärr misogyn. Precis som man är misogyn om man är emot kvinnliga imamer eller en kvinnlig påve.

  Ärligt talat – ni tyckte Åke Green förfördelades och inte fick plats i åsiktskorridoren? Är ni tokiga?

 29. @Axel Edgren:

  ”Ärligt talat – ni tyckte Åke Green förfördelades och inte fick plats i åsiktskorridoren? Är ni tokiga?”

  Uppenbarligen blev Åke Green förfördelad eftersom han drogs inför domstol för att han uttalade något som Sverige och alla andra västländer mycket tydligt har förbundit sig ska vara tillåtet att säga. Om man inte anser detta är man, helt utan tvekan, en motståndare till europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det innebär inte nödvändigtvis att man är galen, men troligen är man ond.

  Hur går det för övrigt med arbetet att få fler kvinnliga imamer?

 30. @Axel Edgren:

  Den som har en annan åsikt än jag är inte per definition tokig. Bara att den personen har en annan åsikt, inget konstigt.

 31. @utlandssvensk:

  ”Hur går det för övrigt med arbetet att få fler kvinnliga imamer?”

  Hur går det med arbetet att få in Justice for Men and Boys i Storbrittaniens parlament? Åhå 153 röster i alla fall. Bravo. Nej vänta, 63 röster i Broxtowe också. Härliga tider.

 32. @Axel Edgren:

  Jaha, Axel, det är inte helt lätt att tolka dina kommentarer men det förefaller som att du:

  1. Är motståndare till europakonventionen.

  2. Anser att det är ungefär lika troligt att Justice for Men and Boys ska få in en MP som att vi kommer att få se en kvinnlig imam.

  Är det rätt uppfattat? Om inte, förtydliga gärna.

 33. @utlandssvensk:

  Det finns väldigt många bra böcker att läsa på ämnet, om du är interesserad.

  Här är en av mina favoriter:

  Tack, ska kolla in denSmile

  @utlandssvensk:

  När bubblan smäller lär dels priserna i kronor gå ner dels lär kronan falla som en sten mot övriga valutor. Då sitter man fast!

  Hur fast man sitter den dagen beror på hur ens liv ser ut, men ja för många är det helt sant.

 34. @Axel Edgren: Men Axel, jag upplever att du undviker att svara på grundfrågan.

  Åke Green blev dragen inför domstol då han hade åsiker som majoriteten av befolkningen inte delar. Anser du att det är ett brott att ha åsikter som majoriteten av befolkningen inte delar?

  Det är en viktig fråga eftersom det har med grundläggande rättigheter att göra. Tycker du att man ska ha juridisk rätt att säga att homosexuella är onda och hamnar i helvetet? Eller ska det vara straffbart?

  Europakonventionen om mänskliga rättigheter har mycket tydligt förklarat hur de ställer sig i dessa frågor, kanske du kan förklara dina åsikter?

 35. @Axel Edgren:

  Ärligt talat – ni tyckte Åke Green förfördelades och inte fick plats i åsiktskorridoren? Är ni tokiga?

  Vi är helt ense i åsikt om hans åsikter, men att han hamnade i rättegång är att förfördelas och det är inte förenligt med ett samhälle som påstår sig hålla åsikt- och yttrandefrihet högt. Jag är för åsikt- och yttrandefrihet det innefattar även åsikter som jag anser är fullkomligt puckade så som t.ex. paster Greens och feministers. Tycker du det gör mig tokig, så är det en helt okej åsikt det med. Fint va? Smile

 36. Fallet med Åke Green är extremt relevant eftersom det belyser flera viktiga principfrågor:

  1. Religionsfrihet.
  Om man har rätt att tro på en religion har man helt uppenbarligen även rätt att tro på dess heliga skrifter och måste få återge dessa i tal och skrift.

  2. Yttrandefrihet
  Som alla (borde) förstå har denna västvärldens grundpelare endast värde och betydelse om den skyddar uttalanden som många eller vissa anser är stötande eller felaktiga.

  3. Svensk lag i relation till internationella konventioner.

  HD erkände väldigt tydligt att Åke Green hade gjort sig skyldig till brott under svensk lag men att denna stred mot europakonventionen, varför han friades. Trots detta har den svenska lagen (HMF) inte ändrats.

  Den enda rimliga anledningen till detta är att lagstiftaren vill ha kvar hotet mot oliktänkande att dras inför domstol och bli fällda i lägre instans. Eftersom nästan ingen annan lär få det internationella ekonomiska stöd som Green fick, är detta hot väldigt effektivt.

 37. @Axel Edgren: ”Här ser vi vad som händer när man konstant tutar i unga män att allt de bryr sig om är under belägring, och försvarar deras resulterande hat under “yttrandefrihet”.”

  Ditt eget hatande, Axel Kaspar Edgren, möjliggörs just tack vare yttrandefrihet och för att vi har en mentalvård som saknar resurser, vilket gör att alltför många dårar i samhället tyvärr inte får någon vård.

 38. ”Är det rätt uppfattat? Om inte, förtydliga gärna”

  Den var riktigt rolig!

 39. Så ni tycker alltså inte att man ens ska få bepröva om någons uttalanden är rättsligt utanför gränsen, för det är ondskefullt?

  Samtidigt som ni hurrade när någon fjant DO-anmälde Romson?

  Vänta nu, hon är vänsterkvinna och Green är vit heteroman, klart ni reagerar olika.

 40. @Axel Edgren:

  Det är uppenbart att du behöver något slags terapi. Om det funkar för dig med att utgjuta dig på denna blogg, så är det OK för mig. Men jag tar dig precis lika seriöst som vem som helst annan som påstår sig vara Napoleon.

  Men passa dig, för jag kommer inte att tolerera några perversa avrättningsfantasier under mina inlägg, med undantag för om du är mottaglig för hjälp med att bearbeta dem.

 41. @Axel Edgren: Jag tycker fortfarande inte att du besvarar själva kärnfrågan. Ska det, eller ska det inte vara juridiskt straffbart att säga att homosexuella är demoner och att de kommer att hamna i helvetet?

  Jag besvarar gärna din motfråga. Nej, jag tycket inte att det är korrekt att straffa Romson för hennes manshatartal. Eftersom du kallar personen som gjorde anmälan för ”fjant” så antar jag att inte du heller tycker det. Har du samma åsikt rörande Åke Green?

 42. ”Ska det, eller ska det inte vara juridiskt straffbart att säga att homosexuella är demoner och att de kommer att hamna i helvetet?”

  Otvetydigt straffbart.

  ”Har du samma åsikt rörande Åke Green”

  Nej. Romson sade inte att jag är en demon som kommer hamna i helvetet. Dessutom är inte jag rädd ens för *verklig* och *hatisk* retorik mot vita män som jag, inte för att jag tycker att ”vita män kan ta det” utan för att jag ser det som ypperst harmlöst på alla sätt (med andra ord – jag går inte igång på att låtsas att jag är förtryckt eller utsatt även trots att jag vet bättre). Det enda som oroar mig med sådan retorik är att den kommer användas av högerextrema rasister eller andra samhällssabotörer för att agitera för mer panik, förtrytelse, självömkan och aggressivitet hos andra. Det är det som är det faktiska problemet med sådan retorik.

 43. @utlandssvensk:
  ”Om man har rätt att tro på en religion har man helt uppenbarligen även rätt att tro på dess heliga skrifter och måste få återge dessa i tal och skrift.”

  Nej, är man svensk muslim/kristen/Vadhelst och säger att otrogna kvinnor/homosexuella/vadhelst ska stenas därför att någon värdelös bok säger det ska man in i fängelse, och om man talat om en specifik person ska staten dessutom ta så mycket av dina pengar som möjligt och ge till den personen. Det är så det ska vara. Något annat samhällsskick ska inte respekteras.

  ”endast värde och betydelse om den skyddar uttalanden som många eller vissa anser är stötande eller felaktiga”

  Vi har rättsväsende och förmågan att driva process just därför att vissa uttalanden inte nödvändigtvis skyddas av yttrandefriheten, och då ska rättsliga experter stöta och blöta frågan. Tyvärr är det så att ni inte bara kan säga till alla uppstudsiga homosexuella att de får ta sådana som Green med en klackspark i yttrandefrihetens namn – de har rätt att driva process för att se vad rättsväsendet och dess experter tycker. Det är lika viktigt som yttrandefriheten, era hobbyliberaler…

  ”Den enda rimliga anledningen till detta är att lagstiftaren vill ha kvar hotet mot oliktänkande att dras inför domstol och bli fällda i lägre instans.”

  Men varken ni eller jag har någon lust att kalla några för demoner som kommer hamna i helvetet. Ni och jag kanske måste visa solidaritet med varandras yttrandefriheter trots att vi tycker att motparten aldrig säger något vettigt. Men ibland kan det behövas rättsliga processer. Man kan inte säga att Charlie Hebdos satir är exakt samma sak som British National Partys vansinniga tirader. Varje instans eller exempel kan diskuteras i sig.

  ”Eftersom nästan ingen annan lär få det internationella ekonomiska stöd som Green fick”

  Nej, men tyvärr är det så att man har rätt att driva process mot det som inte otvetydigt skyddas av yttrandefriheten i svensk grundlag, och sedan får rättssystemet ta anmälan på allvar eller vifta bort den. Passar det inte, stick till Nordkorea. Eller lär dig sin plats och sluta säga att homosexuella är demoner som kommer hamna i helvetet.

  Men om jag förstått det rätt – VKM som försöker hota och kränka feminister till tystnad är inte ett hot mot yttrandefriheten, men att Aschberg eller Researchgruppen med lagliga metoder sätter dessa tangentbordskorsriddare på plats och får det att sluta – DET är ett hot mot yttrandefriheten? Jag har inte haft koll på era hagiografier.

 44. @Axel Edgren:

  ”Så ni tycker alltså inte att man ens ska få bepröva om någons uttalanden är rättsligt utanför gränsen, för det är ondskefullt?”

  Det är inte bara ondskefullt, det är även antidemokratiskt då yttrandefrihet är en bärande pelare för demokrati.

  ”Samtidigt som ni hurrade när någon fjant DO-anmälde Romson?”

  Det var ingen som hurrade lagen, tvärtom så var Dolfs anmälan inför Danmarks Röst ett sätt att förtydliga hur idiotisk lagen är.

  ”Vänta nu, hon är vänsterkvinna och Green är vit heteroman, klart ni reagerar olika.”

  Nej, vi anser inte hon skall dömas, vi anser lagen är idiotisk oavsett om hon dömdes eller inte. Det är ni som gör skillnad, inte vi.

 45. @Axel Edgren:
  Om det är några som försöker tysta sina åsiktsmotståndare så är det väl radikalfeministerna. Man får inte andas den minsta kritik mot deras ideologi utan att bli kallad kvinnohatare. I radikalfeministernas fall använder man inte i första hand hot i form av våld utan hot iform av offentlig förnedring eller hot om att försöka få feministkritikern sparkad från sitt arbete. Se t.ex Pär Ström och Pelle Billing.
  Man kan ju också ifrågasätta ditt snack om att Researchgruppen använder lagliga metoder.Dom har ju själva skrutit om hur dom på olaglig väg har snott uppgifter från databaser.

  Sedan är det ingen ide’ att du försöker dra upp de radikalfeministiska tankarna om intersektionalitet och identitetspolitik.Bara för att ni tycker att det är bra så innebär det inte att vi andra gör det.Jag tycker inte att det är ok att hata någon pg.a deras kön,ras eller samhällsstatus men det gör uppenbarligen du.

  Om du så gärna vill vara en radikalfeminist och bli spottad på pg.a ditt kön och din ras så varsågod och var det. Det kommer dock inte innebära att jag och många andra kommer köpa er omvända rasism ocgh sjuka människosyn.

 46. @Axel Edgren:

  ”Nej, är man svensk muslim/kristen/Vadhelst och säger att otrogna kvinnor/homosexuella/vadhelst ska stenas därför att någon värdelös bok säger det ska man in i fängelse, och om man talat om en specifik person ska staten dessutom ta så mycket av dina pengar som möjligt och ge till den personen. Det är så det ska vara. Något annat samhällsskick ska inte respekteras.”

  Uppenbarligen stöder du inte religionsfrihet, så som denna är definierade i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

  Vidare är du väldigt tydlig med att du inte respekterar samhällsskicket i något modernt västland. Faktum är att jag inte kan se att det finns något land på jorden vars rättssystem kan tänkas tillfredsställa dig. ty de länder som inte har implementerat västerländsk religionsfrihet tenderar knappast att bestraffa nedsättande uttalanden om homosexuella.

  Men Sverige verkar för all del vara på väg att avskilja sig från västerländsk rättstradition på flera områden, så troligen bor du i världens bästa land, givet din syn på grundläggande rättigheter. Dock finns det en uppenbart inbyggd konflikt i ett system som dels vill upprätthålla extrema inskränkningar i yttrandefriheten vad gäller homosexuella dels vill fullt ut tillåta islam.

  För närvarande löser man detta genom att myndigheterna helt enkelt är väldigt selektiva med vem de åtalar. En muslim kan i praktiken säga vad som helst utan att riskera att dras inför svensk domstol trots att medlemmar av andra grupper direkt drabbas av både åtal och fällande dom för identiska uttalanden.

  Återigen innebär detta en väldigt kraftig avvikelse från historisk västerländsk rättstillämpning, eftersom vad du gör inte längre är lika viktigt som vem du är, dvs. samma handling bedöms helt olika beroende på vilken grupp du tillhör.

  Det är, som vi kan observera, uppenbarligen möjligt att ha ett sådant system men det går absolut inte att kalla det för en fungerande rättsstat.

 47. Både Ström och Billing visste att deras läsare försökte få tyst på kvinnorna dessa fegisar agiterade emot. Verkar som om de trodde att reglerna var ”Du får slå motståndaren i ansiktet, de får inte slå tillbaka för att få dig att sluta slå de i ansiktet”. Nästan gulligt med den typen av naivitet. Men men, ser man inte feminister som människor är det väl inte konstigt att man inte är beredd på att feministerna reagerar som människor.

  Vi kommer tillbaka till samma hycklande – trollen som Aschberg jagar får arbeta för att tysta feminister, Aschberg får inte göra något för att få trollen att lägga av.

  ”Jag tycker inte att det är ok att hata någon pg.a deras kön,ras eller samhällsstatus men det gör uppenbarligen du.”

  Nej, jag tycker det är dumt och onödigt. Däremot ser inte jag uttryck som ”VKM” som hatiska, och det gör egentligen inte ni heller.

  ”Om du så gärna vill vara en radikalfeminist och bli spottad på pg.a ditt kön och din ras så varsågod och var det.”

  De enda som spottar på mig är antifeminister och vänsterhatare. Bara för att de sedan säger ”Ja men VI försvarar faktiskt din rätt att hata/förtala homosexuella så egentligen är det vi som respekterar dig mest” betyder inte att jag tänker låta mig luras.

 48. @Axel Edgren:

  ”Här ser vi vad som händer när man konstant tutar i unga män att allt de bryr sig om är under belägring, och försvarar deras resulterande hat under “yttrandefrihet”

  Bla bla bla… ditt kausala påstående saknar uppysningsvis helt belägg i den artikel du länkar till såväl som i andra artiklar om samma mord. Tvärtom så ser vi bara hur vissa skamlöst försöker utnyttja ett tragiskt däödsfall för politiskt kampanjande mot saker.. som det anges ingen koppling till alls i det aktuella fallet (precis som försöken att skylla mord på dataspelet GTA gick åt h-e i Supreme Court)

  ”Steven Vander Briel, Mann’s roommate and a former member of the rugby team, was arrested later that day and charged with first-degree murder in connection with her death.”

  ”Police have not revealed a possible motive for student’s killing and the complaint does not state the school is responsible for her death, nor does it explicitly connect the threats to her killing.”

  Medan du gör kausala påståenden så finns det inte den minsta belägg för att vad du säger är sant i den polisutredning som presenteras. Den misstänkta mannen och den mördade kvinnan var rumskamrater. Hon var dessutom politisk broiler och dotter till en domare så varför babbar du inte om de underpriviligerades raseri mot rika som ni brukar?

  Nej just ja, ena budskapet går inte ihop med det andra….. Intersektionalitet!

 49. @Utlandssvensk: ”Uppenbarligen stöder du inte religionsfrihet”

  Nej, jag värderar inte rätten att propagera för dödsstraff för homosexualitet, och om det är det religionsfrihet måste innebära så suger religionsfrihet.

  ”Vidare är du väldigt tydlig med att du inte respekterar samhällsskicket i något modernt västland”

  Nej, jag skulle inte respektera en pizzarestaurangs behov att förneka homosexuella pizza, eftersom då skulle den restaurangen också behöva neka män med långt hår eller personer som skiljt sig pizza. Jag vägrar låta kristna bestämma vilka trossatser i bibeln de får gömma sig bakom. Om du som arbetsgivare vill vägra alla dina anställda tillgänglighet till rpeventivmedel ska du också kräva rätten att sparka alla som bär två typer av tyg på sig eller skaffar en tatuering. Du är inte gud utan bara en enkel dödlig, du får inte bestämma vad i bibeln du ska kunna gömma dig bakom.

  jag är fullt medveten om att kristnas demokratiska mkt gör att länder som USA måste ha hycklande och felaktig lagstiftning i vissa fall. Men jag vet vad som vore konsekvent och att nuläget är en eftergift.

  ”Dock finns det en uppenbart inbyggd konflikt i ett system som dels vill upprätthålla extrema inskränkningar i yttrandefriheten vad gäller homosexuella dels vill fullt ut tillåta islam.”

  Ja, ett sådant system skulle inte fungera. Tur att ingen på vänsterkanten tycker dödsstraff för homosexuella är OK.

  Jag tror inte riktigt att du har förstått att man kan vara för rätten att bära slöja men inte för ”rätten” att tvinga sin dotter att bära den.

 50. @Erik:
  ”varför babbar du inte om de underpriviligerades raseri mot rika som ni brukar?”

  Därför att det är mot lagen att strypa personer som är rikare än dig? Däremot är det förståeligt om man hyser personligt agg och uttrycker antagonism mot rika personer som använder sina pengar för att ändra lagar så att du har mindre arbetsskydd, lägre lön och sämre arbetslöshetsförsäkring.

  Men det vi har här är att kvinnor inte ville höra en mycket sexistisk sång sjungen, och därför började ett gäng kränkta män förfölja, hota och agitera emot dem. Eftersom det inte längre går att kritisera en viss typ av män utan att de ser det som ett existentiellt hot. De är helt enkelt för svaga och hudlösa. Det är samma typ av män nu försöker åtala en kvinna för att hon kodade ett program som blockade deras misogyna trollande på Twitter. Det är livsfarligt att göda denna förföljelsemani ytterligare.

  Tycks som att i erat idealsamhäller får man inte längre kritisera män som drar våldtäktsskämt utan att skylla sig själv när de reagerar som om man kastat en sten mot deras egna mödrar. Män måste drillas att reagera på all kritik som om Partiet anklagade dig för Tankebrott och ska släpa dig till Rum 101. Detta är samhällsfarligt.

 51. @Axel Edgren: Tack för din ärlighet.

  Du har alltså en annorlunda åsikt i den här frågan än vad Europakonventionen för Mänskliga rättigheter ger uttryck för. Du anser att vissa åsikter ska bestraffas, med fängelse om så krävs.

  Du går därmed från att vara ett harmlöst troll till att bli farlig. De som vill förbjuda åsikter är genuint farliga. Så länge du är relativt ensam om detta synsätt är din farlighet förstås begränsad, men om fler börjar tycka som du är det bara en tidsfråga innan vårt samhälle blir totalitärt.

  Jag föreställer mig att din idealframtid innehåller endast de åsikter som du personligen anser vara ok. Tyvärr kommer även du att bli besviken eftersom din valda väg leder till att någon annan bestämmer vilka åsikter som är ok och vilka som leder till Gulag. Det enda jag kan lova dig är att även dina åsikter kommer att förbjudas.

  Du inser ju själv problemet eftersom du just hånade tanken på att manshat som åsikt skulle förbjudas. Vi får hoppas att det inte blir förbjudet att hata män. JAG hoppas även att alla åsikter blir ok att uttrycka, även när åsikterna går mot mina egna. Jag antar att det gör mig till en bättre människa än du.

 52. ”Du anser att vissa åsikter ska bestraffas, med fängelse om så krävs.”

  Inte åsikter. Uttalanden. Vissa åsikter kan uttalas på olika sätt.

  ”Du går därmed från att vara ett harmlöst troll till att bli farlig.”

  Nej. Svensk. Jag följer svensk lag, där det mesta är OK att säga men KKK-retorik och religiös fundamentalism kan bli en rättssak eftersom det är uttalanden som är otvetydigt till för att göra livet sämre för andra. Homosexuella har rätt att besvara hot och agitering direkt mot deras personer.

  ”Jag föreställer mig att din idealframtid innehåller endast de åsikter som du personligen anser vara ok”

  Jag skulle inte ha mina åsikter om jag inte såg de som idealiska och utmärkta för varje människa. Det är ju bara dumt att ha åsikter som inte är de bästa möjliga. Däremot varken kan eller vill jag tvinga någon att ha mina åsikter. Men jag tycker det är bra att försöka få personer som säger homosexuella är demoner eller något *lika vansinnigt* att sluta säga det, med alla *lagliga* medel. Om det gör mig till ”totalitär” så betyder bara det att ”totalitär” är ett meningslöst ord för känslomässiga människor.

 53. @Axel Edgren:

  ”Om det gör mig till “totalitär” så betyder bara det att “totalitär” är ett meningslöst ord för känslomässiga människor.”

  Härligt, Lenin skulle vara stolt! Sånt här trams om lika rättigheter och likhet inför lagen kan man gott offra på vägen till lyckoriket.

  Nåväl, du får väl njuta av dagens Sverige eftersom detta land verkar unikt väl anpassat till dig. Kanske kan du hitta något bra jobb som lägervakt snart, nu när polisen fokuserar på ”hatbrott”? Men med all sannolikhet kommer det inte att vara så länge, utan du och dina gelikar lär möta samma öde som vänstern i Iran.

 54. @Axel Edgren:

  ”Det är samma typ av män nu försöker åtala en kvinna för att hon kodade ett program som blockade deras misogyna trollande på Twitter. Det är livsfarligt att göda denna förföljelsemani ytterligare.”

  Du menar Randi Harper? Nu råkar det vara så att hennes uselt kodade blockbot-sida bröt mot somliga länders lagar. Exempelvis i Storbritannien där blockboten lades upp av Sarah Noble ser det nu ut så här Lägg till detta att Sarah Nobles – som är/var medlem i Liberaldemokraterna – blivit fördömd av Liberaldemokratiska jämställdhetsministern Jo Swinson för sexistiska och misandriska uttalanden efter att de uppmärksammats av HEqual och rapporterats av Breitbart London.

  KILL ALL MEN’: LIB DEM ACTIVIST IN HATE SPEECH SCANDAL

  Sedan har ju Randi Harper nyligen gjort ännu en tavla och beslutat sig för att försvara Sarah Butts aka Sarah Nyberg som outats som Pedofil. Hur tror du det går nu när hackergruppen ”Goatse Security” har hackat hums dator och bevisat att chattloggarna med pedofiluttalnadena är äkta?

  Ovan: Video från hackergruppen ”Goatse Security” som verifierar chattloggarna. Jag är ingen dataexpert men dem av er som har hackerkunskaper får gärna förklara detaljerna. Länk till en mer högupplöst video finns i beskrivningen.

 55. Jaha, pedofiluttalanden? Som på 8chan? Tittade såklart inte på videon eftersom den är gjord av samma typ av varelser som skickade ett SWAT-team till hennes hus (hon är transsexuell och alla medlemmar i GG är per definition transhatare).

  Finns lika mycket fakta och bevis i denna text, som jag tror på mer eftersom den inte är skriven av någon som är en del av en hatgrupp.

  http://www.ravishly.com/2015/03/02/sarah-nyberg-hate-movement-gaming-threats-abuse-bullying

 56. Tror du på allvar Arthur Chu är nazist också? Men gulle.

  Vi länkar hit bara för att: http://gawker.com/

  Åsså: http://www.dailydot.com/politics/8chan-pedophiles-child-porn-gamergate/

  Skojfriska gossar (antagligen övervägande vita) skapar ”bevis” för att de är plundrare i Baltimore #etik #Megaetik #keks #Yttrandefrihet #InteRasistisk #InteDinSköld #BaraLattjarLite : http://motherboard.vice.com/read/trolls-are-posing-as-baltimore-looters-online

 57. @Axel Edgren:

  ”Både Ström och Billing visste att deras läsare försökte få tyst på kvinnorna dessa fegisar agiterade emot. Verkar som om de trodde att reglerna var “Du får slå motståndaren i ansiktet, de får inte slå tillbaka för att få dig att sluta slå de i ansiktet”. Nästan gulligt med den typen av naivitet. Men men, ser man inte feminister som människor är det väl inte konstigt att man inte är beredd på att feministerna reagerar som människor.”
  Jag kan inte se att Ström och Billings mål var att tysta kvinnor som grupp eller ens feminister. Dom köpte bara inte deras ideologi och argumenterade emot dom.
  Att det sedan finns idioter som hotar andra personer oavsett kön är för jävligt men knappast Ströms och Billings fel. Dom uppmanade aldrig till våld.
  Dom har mig veterligen aldrig sagt att feminister inte är människor.
  Däremot har ju feministen von wachenfeldt sagt att män är djur…

  Ström och Billing sa heller aldrig att ingen fick argumentera mot dom men när den så kallade argumentationen bestod av hån på sidor som VKM,uttalanden från kändisar som Sveland mfl och hånande teaterföreställningar så hade dom all rätt att bli arga.

  ”Vi kommer tillbaka till samma hycklande – trollen som Aschberg jagar får arbeta för att tysta feminister, Aschberg får inte göra något för att få trollen att lägga av.
  Jag sa aldrig att jag tyckte att det var fel av Aschberg att jaga troll utan jag kommenterade ditt påstående om att de gjorde det med lagliga metoder när researchgruppen,som bevisligen använder kriminella metoder,medverkade i researchen
  bakom programmet.
  För övrigt var det ju grov ironi när Aschberg framhöll feministiska hatare som Fanny Åström och Kawa Zofalgary som offer.

  ”“Jag tycker inte att det är ok att hata någon pg.a deras kön,ras eller samhällsstatus men det gör uppenbarligen du.” Min kommentar.

  Nej, jag tycker det är dumt och onödigt. Däremot ser inte jag uttryck som “VKM” som hatiska, och det gör egentligen inte ni heller.”

  Just VKM är ju enbart löjligt med tanke på hur många feministiska kränkta kvinnor som finns därute. Däremot är det ju definitivt fråga om hat när radikalfeminister som Lady D med flera skriver rakt ut att dom hatar män. Det kvittar vilka upplevelser hon har haft av enstaka män för det rättfärdigar inte att hata alla män som hon gör.

  ”“Om du så gärna vill vara en radikalfeminist och bli spottad på pg.a ditt kön och din ras så varsågod och var det.” min kommentar.

  De enda som spottar på mig är antifeminister och vänsterhatare. Bara för att de sedan säger “Ja men VI försvarar faktiskt din rätt att hata/förtala homosexuella så egentligen är det vi som respekterar dig mest” betyder inte att jag tänker låta mig luras.

  Att du själv uppenbarligen inte identifierar dig som en vit man utan tycker att det är ok att bli spottad på utifrån ditt kön och ras är upp till dig. Jag kommer aldrig köpa den rasismen lika lite som någon annan rasism

  Jag och de flesta eller förmodligen alla på denna sida har inte som mål eller ens en önskan att förtala eller hata homosexuella det är bara en halmgubbe från din sida.
  Vi försvarar rätten om åsiktsfrihet och argumenterar mot radikalfeminister av din sort.

 58. Jag är iofs inte feminist och ser inte mig själv som feminist. Jag förstår inte heller varför det är rasistiskt att säga att vita kränkta män är vita, kränkta och av hankön men det är troligen därför att jag inte har som motiv att dreva fram hat och hot mot vänsterpersoner genom att låtsas att det är rasism.

 59. @Axel Edgren:

  ”Jaha, pedofiluttalanden? Som på 8chan?”

  Som vem då skriver på 8 chan? Har inte besökt 8 chan så vad som står vet du bättre än jag, men mig veterligen är det ett anon-forum så vem som helst kan skriva vad som helst där.

  ”hon är transsexuell och alla medlemmar i GG är per definition transhatare”

  Nej och GG har inga ”medlemmar” överhuvudtaget. Det finns ingen medlemslista, det är en hashtag och har sålunda föga annat än ”användare” som inkluderar inte bara positiva personer utan även negativa och så givetvis troll som inte bryr sig.

  ”Finns lika mycket fakta och bevis i denna text, som jag tror på mer eftersom den inte är skriven av någon som är en del av en hatgrupp.”

  Nej det finns inte lika bra bevis i den där texten då den är andrahandsinformation medan jag har förstahandsinformation. Jag vet att vad Butts säger om loggarna är felaktigt eftersom jag har själva loggarna.

  Butts kan ljuga bäst Butts vill men den har tillgång till källan ser att loggarna inte kommer från en privat chat mellan vänner utan från IRC-kanalen #Venusenvy. Butts kan även inbilla folk bäst Butts vill att det var en privat diskussion mellan vänner för ett decennium sedan men vad menas då med Butts eget svar till BunnySMG på forumet Venus Envy Comic/Trans Issues daterad Jan 14 06 6:19 PM?

  DJ Izumi:
  ”So what? Now we have to deal with an admitted pedophile on the forums? Who admits attractions to young girls between the ages of 12 and 6 but sometimes as young as 4? Who believes there is nothing wrong with those attractions and the only issue between you and your shemale lesbian child raping is legality and the fact that ’All the meany non-pedo’s will freak out if I have sex with a child and their reaction would harm the child’ so in the mean time you’re content to ’Just try and be their friends’?”

  BunnySMG:
  ”Where the heck is there any reference of pedophilia? Am I missing something?”

  retrogradesnowcone: (aka Sarah Butts)
  ”there is no reference of pedophilia before dj came along. I have no intentions of bringing it up here. she brought it up because it came up while I was in the #venusenvy chat. but for the record: yes, I am a pedophile.”

  retrogradesnowcone bannades från forumet. Vi kan konstatera att Butts ljuger om att IRC-chatten var en liten grupp nära vänner för DJ Izumi är ingen vän och minst en till signatur såg samma IRC-diskussion.

  Det framgår även av loggarna (Förstahandsinformation) att Butts sannolikt begått den kriminella handlingen att skicka nakenbilder till en 13-årig flicka.

 60. Senast jag kollade har hon även anklagats för djursex och någon försökte döda henne och hennes familj med en SWAT-attack. Att försöka beskriva henne som en pedofil är alltså par for the course för fascistiska och gravt transfobiska GG, och inget jag tar på allvar.

 61. Nu ska vi i stället prata om detta:

  På AVfM så får man säga att våldtäkt inom äktenskapet är OK, men om man säger att det är vansinne blir man censurerad av misogynimaffian.

  http://wehuntedthemammoth.com/2015/05/08/a-voice-for-men-is-banning-commenters-who-challenge-amartya-talukdars-marital-rape-apologia/

  ”there was no mention of AVFM contributor Amartya Talukdar’s numerous Tweets describing the Holocaust as a hoax, Hitler as a great man, and Hillary Clinton as a “Jewess.”

  Instead, I found that those who challenged Talukdar’s post (archived here) — which defended the Indian government’s refusal to see marital rape as rape — got harsh rebukes from other AVFM commenters and the site’s moderators, who went so far as to actually ban two commenters unhappy with Talukdar’s rape apologia.”

  Nu undrar jag om AVfM Sverige ställer sig bakom detta och om någon är villig att fördöma denna antisemitism och grava misogyni trots att helgonet Paul Elam omfamnat det. Svaret är: Nej – ingen mansrättare har ryggrad nog att fördöma även direkt och tydlig våldtäktspropagering och våldtäktsförsvarande, eller den sajt som publicerar det. Ingen kommer fördöma AVfM för detta.

 62. @Axel Edgren:

  Jag bryr mig inte om anklagelser som inte styrks. Som sagt detta handlar om förstahandsinformation, inte om vad någon säger utan vad Butts själv säger i chattloggen.

  [03:11] I’m attracted to (usually) about 6 to 12. been attracted to as low as 4 but that’s atypical

  Vad skulle DU kalla detta? Det är ingen som behöver ”försöka beskriva” någonting. Det är Butts som behöver lära sig hur IRC (Internet Relay Chat) fungerar.

 63. Så vilket brott har denna presumptiva person gjort sig skyldig till? Tankebrott? Det finns massa personer med dåliga egenskaper (misogyni, antisemitism, homofobi, rasism, transfobi) som inte uttrycker eller agerar efter dessa tendenser… Till skillnad från GG som antingen uttrycker, försvarar eller aldrig fördömer sådana dåliga egenskaper.

  Senast jag kollade ska man kunna fördöma en rörelse som publicerar en text som är för våldtäkt så länge det är inom äktenskap, innan man öppnar munnen om något annat.

 64. ”Few contemporary theorists grasp that people oppose censorship not because they respect the words of the speaker but because they fear the power of the censor.
  […]
  We have gone from the principle that only speech that incites crime can be banned to the principle that speech that incites gross offence can be banned to the principle that speech that provokes discomfort can be banned.”

  (Hela artikeln till exempel här, jag tror det är originalet:
  Political Correctness Is Devouring Itself
  http://www.standpointmag.co.uk/node/5981/full)

  Dvs från
  1) Verklig ”hets” mot ”folkgrupp”
  via
  2) uttrycka sig mycket stötande
  till
  3) uttrycka sig på ett sätt som framkallar obehag.

  Och då är vi väl framme vid ”Hets mot Folkgrupp” som säger ”uttrycker missaktning”.

 65. @Axel Edgren:

  ”Senast jag kollade ska man kunna fördöma en rörelse som publicerar en text som är för våldtäkt så länge det är inom äktenskap, innan man öppnar munnen om något annat.”

  Tja, min uppfattning är att det är fullständingt absurt att ens prata om våldtäkt inom äktenskapet, av den enkla anledningen att begeppet ”äktenskap” då omdefinieras till något som saknar all koppling till dess historiska innebörd. Likväl tar jag mig friheten att öppna munnen om alla möjliga frågor! Dessutom bor jag inte i Sverige, så det är svårt att stoppa in mig i finkan pga. mina åsiker.

 66. @Kristian:

  ”but because they fear the power of the censor.”

  Vilken makt? Makten att få kalla homosexuella för demoner utan att någon får reagera negativt utöver att komma med Voltaires ryggradslösa mantra? Den makten?

  Det liberaler aldrig kan förstå är att någon ALLTID har maktövertag. Om staten blir mindre, kommer någon annan/annat kliva in. Om staten inte håller koll på organiserad katolicism eller islam, ja då vet vi vad de hittar på för fuffens. Hellre att alla hålls på plats lika mycket.

  Det är därför vissa religiösa, konservativa, företagsgrupper, miljöförstörare och andra ogillar staten – inte för att de räds förtryck utan för att de inte får maktutöva själva.

  Så då vet vi att Utlandssvensk inte ser kvinnor som människor. Så får vi se vilka som tycker det är vidrigt – jag kan bocka av er som tycker Utlandssvensk har sjuka åsikter som inte hör hemma här.

 67. @Axel Edgren:

  ”På AVfM så får man säga att våldtäkt inom äktenskapet är OK, men om man säger att det är vansinne blir man censurerad av misogynimaffian.”

  Som vanligt är Futrelle ”full of it” men han hade iaf länkat till bra texter. Vi kan konstatera att hela argumentationen i själva verket handlar om att förstå hur Indiska kulturen fungerar, vilket bekräftas av Washington Post vars artikel säger i stort sett samma saker fast enbart från externa källor, de avhåller sig noga från att ha kulturimperialistisk syn på hur Indien bör se ut.

  ””It is considered that the concept of marital rape, as understood internationally, cannot be suitably applied in the Indian context due to various factors e.g. level of education/illiteracy, poverty, myriad social customs and values, religious beliefs, mindset of the society to treat the marriage as a sacrament, etc,” Haribhai Parathibhai Chaudhary, minister of state for home affairs, said

  Vad AVFM-artikeln alltså gör är något så kontroversiellt som att hålla med Indiska regeringen. Den postar även några fullkomligt sanna citat från feministhöjdare som visar att feminismen inte alls sätter värde på familjen på det sätt som Indiska kulturen gör.

  Futrelles exempel på vad man inte fick säga var inte ideologiska exempel. Tvärtom så framgår det tydligt i citaten att personen ifråga bannades för att lyfta irrelevnta ämnen två gånger.

  1. There are rape in marriage

  AVFM Svar: Absolutely correct but you are derailing the concerns in this article.

  2. Just because you are married doesnt mean they owe you sex bla bla bla bla go masturbate and get over yourselves

  AVFM Svar: You have been banned.

  Additional remarks: Yup and no one is contesting that here.
  AVFM Kommentar: ”Go masturbate” is not a point of view.

  Shrek6 har en dåligt framförd poäng, det räcker dock med att byta ut hans uttalande om ”Men” med ”Black men” för att poängen skall bli mycket bättre. Som påpekas av Michelle Alexanders bok ”The new Jim Crow” så låser USA in en jävla massa svarta män. Inte nog med det: Till skillnad från i Sverige så saknas helt filosofin att syftet med fängelsevistelsen är att de efter en tid skall kunna ta sig ur kriminaliteten. Istället är USA fullt av regler som gör att brottslingar som frigivets hamnar i brott igen.

  Tramset om vad vaginan tål är dock rena dumheter… stämmer att kvinnor gillar hårt sex men det har inget att göra med att de inte vill ligga med vem som helst.

  Däremot helt korrekt att kvinnor inte bör vara gifta alls med män som de inte ens vill ha sex med och vice versa. En man i frankrike dömdes för skadestånd när han inte ville ligga med sin fru.

 68. @Axel Edgren:
  Läser du alldeles baklänges? Makten är hos censorn, dvs i detta fall staten som dömer till fängelse eller böter för att ”uttrycka missaktning.”

  Ja, makt är ett nollsummespel. Problemet med de senaste femtio årens debatt är att det framställs som ett val mellan Staten och Marknaden. Som Formgren och andra skrivit finns det en tredje part i ett balanserat samhälle, nämligen Civilsamhället. (Ursprungligen Hans Zetterberg tror jag. http://iloapp.marikaformgren.se/blog/www?Home&post=63)

 69. Fast Indiska kvinnor är människor och Indiens syn på vad familj innebär är är undermänsklig. Så det du säger är alltså att du tycker SJWs ska fördöma I diens kultur samtidigt som du försvarar den när det gäller mäns makt att våldta.

  Dessutom är författaren nazist men Elam valde att publicera.

  Alltså får man vara nazist och skriva för AVfM. Det är nästan som att ALLA som är mansrättare antingen är nazister eller våldtäktsivrare eller något lika vidrigt eller vägrar fördöma nazister, våldtäktsivrare etc.

  Fy fan, vilka avskum det finns. Varför attraherar jämställdismen en massa djur, sadister och våldtäktsivrare?

 70. ”finns det en tredje part i ett balanserat samhälle, nämligen Civilsamhället.”

  Nämligen den faktorn i samhället som är till för att få folk och sajter som försvarar Indiens kvinnosyn på andra tankar med alla lagliga medel.

 71. @Axel Edgren:

  ”Fy fan, vilket avskum det finns.”

  Ja, visst är det jobbigt! Men vi menlösa fåntrattar försöker att lösa problemet med öppen debatt, medans du resolut förespråkar de normala vänstermetoderna, dvs. förbud, fängelse och troligen inom kort nackskott.

 72. @Axel Edgren: Jag ger nog upp snart, men OK. Är inte intresserad att bli inblandad i en debatt jag inte deltagit i.

  Om du inte litar på att ”mannen på gatan” kan göra rätt, hur skall då den goda och rättrådiga ”staten” konstrueras? Skall vi ha fria val, eller skall makten inte utgå från folket?

  Vissa religiösa människor tror inte att folk kan uppföra sig utan ständig skräck för att hamna i helvetet. Är staten på samma sätt garant för moraliskt riktiga val?

 73. ”Men vi menlösa fåntrattar försöker att lösa problemet med öppen debatt”

  Man ska inte ha öppen debatt om huruvida nazister ska få publicera texter på ens sajt. Man ska inte heller ha öppen debatt om huruvida gifta män ska få ha sex när de vill oavsett vad kvinnan säger. Man ska inte heller ha en debatt om huruvida GD har en moralisk skyldighet att stänga av dig från sajten om du inte ändrar åsikt i fråga 2.

 74. @Kristian: ”Är staten på samma sätt garant för moraliskt riktiga val?”

  Nej, men jag litar mindre på civilsamhället eftersom i civilsamhället finns det fler personer som kan uttrycka försvar för att publicera nazisters texter eller för att män ska få ha sex med sina hustrur även när hustrurna inte vill. Då tappar jag tron på civilsamhället och mannen på gatan och då får staten trycka till och hålla oss korta bäst den vill. Det blir ändå inte vidrigare, mer totalitärt eller mer bestialiskt än svinen jag stött på här. Voltaire, Nozick eller Oriana Fallaci hade liksom tagit en titt på er, bränt sina alster och omedelbart propagerat för utökad lagstiftning mot hatretorik och politisk inkorrekthet.

 75. @Axel Edgren:

  ”Så vilket brott har denna presumptiva person gjort sig skyldig till?”

  Hum har som sagt skickat nakenbilder till en 13-åring, solklart brottsling handling, särskilt som 13-åringen blev illamående av bilden ifråga. I övrigt så handlar det inte om brottsliga handlingar utan mer om Kapten Klänning-hyckleri så grovt att Butts fått en egen Encyclopedia Dramatica-artikel. Som trots det sedvanliga ED-språket har riktiga källor.

  ”Det finns massa personer med dåliga egenskaper (misogyni, antisemitism, homofobi, rasism, transfobi) som inte uttrycker eller agerar efter dessa tendenser… Till skillnad från GG som antingen uttrycker, försvarar eller aldrig fördömer sådana dåliga egenskaper.”

  Ingen av de där sakerna tillhör kategorin ”egenskaper”. De tillhör i bästa fall kategorin ”värderingar” fast ofta används de så luddigt att de hamnar i kategorin ”intetsägande” där anklagelsen helt saknar objektiva belägg och kan betyda vad som helst. De ursprungliga PK-professorerna försökte kategorisera dem som sjukdomstillstånd som skulle avhjälpas med psykoanalys. Problemet är att psykoanalys bevisats vara ren skit vilket påpekas tydligt i Psykiatern David Eberhards böcker så man ser sällan just det korkade argumentet idag.

  ”Senast jag kollade ska man kunna fördöma en rörelse som publicerar en text som är för våldtäkt så länge det är inom äktenskap”

  Rent nonsens, det är inte alls vad texten säger. Vad den säger är tvärtom att kvinnor inte skall kunna utnyttja det heliga äktenskapet.. De skall alltså inte vara gifta alls med män de inte vill ha sex med. Detta för att förhindra samma katestrof i Indien som drabbat svarta i USA. Har du svårt att fatta att äktenskapet är heligt i Indien (vilket alltså regeringen redan poängterat)? Du uppvisar uppenbart Koloniala attityder till Indien så vem är rasist eentligen?

 76. @Axel Edgren:

  ”Oriana Fallaci hade liksom tagit en titt på er, bränt sina alster och omedelbart propagerat för utökad lagstiftning mot hatretorik och politisk inkorrekthet.”

  Nu får du nog ta det lite lungt med drogerna! Jag har läst det mesta som Fallaci har skrivit och att hon skulle ha propagerat för hårdare lagstiftning mot ”hatbrott” är helt vanvettigt.

  Har du läst ”The Rage and the Pride”? En otroligt bra bok, som blev en av de mest lästa i Italien i modern tid. Men i Sverige hade författaren helt utan tvekan gått rakt in i fängelse, utan att passera gå!

 77. ”har som sagt skickat nakenbilder till en 13-åring”

  Då gör man rättssak av det.

  ”Encyclopedia Dramatica-artikel”

  Just det, jag skickade en massa mail för att få bort den sajten från olika andra sajter där onda människor kunde donera pengar till ED. Kommer göra samma sak mot Djupfrys-sajten om den också försöker tigga pengar från kvinnohatare.

  Jag skulle aldrig läsa Oriana Fallaci eftersom sådana som henne håller upp ”yttrandefriheten” som en sköld medan hon tittar bort när andra vänsterhatare svingar en fascio mot sådana som mig. Hon är som liberalerna i Sverige som hatar eller föraktar antifascister och antirasister men struntar i illiberalismen från höger (eller prenumerar på Dispatch International).

  ”Har du svårt att fatta att äktenskapet är heligt i Indien (vilket alltså regeringen redan poängterat)”

  Inget som ger laglig rätt att våldta kan vara heligt eftersom det som är heligt inte får vara moraliskt fel. Då är Indiens definition av ”helig” också antimänsklig och möjlig att fördöma utan omsvep.

  ” Koloniala attityder”

  Pytt. Under kolonialeran var Storbrittanien i princip lika misogynt som Indien – deras förtryck och förakt för indisk kultur var baserad på att indier inte var vita eller kristna.

  Idag så är det helt enkelt så att Indiens kultur i denna aspekt är ondskefull, på samma sätt som omskärelsen av flickor i kurdiska Irak eller Egypten är ondskefullt, och alla som försvarar den med tal om ”familj” eller ”heligt” är ondskefulla, och inte hör hemma i Sverige.

  Jag kommer inte läsa eller svara på några svar på detta inlägg som inte håller med mig hundra-procentigt i denna fråga.

 78. @Axel Edgren:

  ”Inget som ger laglig rätt att våldta kan vara heligt eftersom det som är heligt inte får vara moraliskt fel. Då är Indiens definition av “helig” också antimänsklig och möjlig att fördöma utan omsvep”

  Jaha, kan vi då även utgå från att du fördömmer barnäktenskap inom islam samt att du publikt är villig att fördömma Muhammeds äktenskap med Aisha? Kan du inte trycka upp några hundra flygblad om detta, dela ut dessa i Rosengård eller Rinkeby, och sen lägga upp en liten video här som visar hur det gick för dig?

 79. @Axel Edgren:

  ”Nepp, jag ska inte svara.”

  Fantastiskt! Efter åratal av sökande hittar jag slutligen en västerfeminist som förstår att vara tyst när hen helt uppenbarligen är besegrad! Gulligt och sött!

 80. @utlandssvensk:

  Tja, min uppfattning är att det är fullständingt absurt att ens prata om våldtäkt inom äktenskapet, av den enkla anledningen att begeppet “äktenskap” då omdefinieras till något som saknar all koppling till dess historiska innebörd.

  Shock Va?! Så om jag rent hypotetiskt hotar min make med kniv nästa gång han inte är sugen för att få som jag vill, så är det inte våldtäkt för att vi är gifta? Vad kallar du det då?

 81. @Ninni:

  Äktenskap är en form av kontrakt mellan två parter som har väldigt djupa historiska rötter. Det finns en ganska omfattande litteratur kring varför det västerländska monogama äktenskapet utvecklades och hur det skapar stabilitet i samhället.

  Grunden för detta kontakt är ett utbyte mellan parterna, där mannen historiskt är ansvarig för kvinnan och barnens försörjning men samtidigt har rätt till sex samt rätt att kontrollera att kvinnan inte har sex med andra män.

  Om man nu ändrar detta kontrakt så att mannens rättigheter helt utplånas (eller tom. blir kriminella), då har man omdefinerat kontraktet på ett så omfattande sätt att det blir rent nyspråk att behålla den historiska termen äktenskap. En motsvarighet skulle vara att man helt avlägsnade arbetsplikten i ett anställningsavtal men behöll skyldigheten för arbetsgivaren att betala lön.

  Ett rimligare namn för denna nya kontraktssform skulle t.ex vara ”underhållsskyldighet utan sexuella rättigheter”. För en man är det helt uppenbarligen förenat med endast nackdelar att bli part i en sådan överenskommelse och följaktligen bör man förvänta sig att antalet nya kontrakt minskar kraftigt, vilket vi kan observera.

 82. @Ninni:

  ”Vad kallar du det då?”

  Erik skulle kalla det för familjevärderingar och dig för rasist, utlandssvensk skulle kalla det för ”absurt” att kalla ditt beteende för ”våldtäkt”, AVfM skulle publicera en text som försvarade ditt beteende även om en förintelseförnekare och nazist skrev den.

  Välkommen till liberalismen anno 2015, Ninni. Det här är de enda som vill ta dig i hand. Det här är varelserna som vill stå emot feminismen med dig.

  Där hör du Ninni vad härligt det är med ”icke-radikalfeministiska” och ”fritänkande” värderingar som går utanför den hemska åsiktskorridoren – den som tjänar mindre än den andre och då och då inte har lust med sex får sluta ögonen och ta emot våldtäkten tills det är över!

  Tycker verkligen att US ska ta bort andra ordet i sitt skärmnamn. Eller att den här sajten ska göra det åt honom. Men ni är väl för upptagna med att bli upprörda över att någon feminist tillåts skriva i en tidning/sitta i en morgonsoffa.

 83. @ Axel och Ninni,

  Det är helt möjligt att införa alla möjliga regler kring sex. Olika former av formella godkännanden från kvinnans sida finns på förslag i flera västländer.

  Sverige skulle här, återigen, kunna gå före. Varför inte införa krav på att sex endast och enbart är tillåtet i lokaler övervakade av Notarius publicus efter att ett skriftligt och bevittnat avtal, som inte får gälla mer än en timme, har ingåtts? Detta kunde kanske slutligen få stopp på våldtäktskulturen!

 84. Låt mig gissa – varelsen från utlandet gillar inte samtyckeslagstiftning? Det är ju ännu en anledning att få igenom den lagstiftningen så den aldrig vågar sig hit.

 85. @Axel Edgren:

  ”Låt mig gissa – varelsen från utlandet gillar inte samtyckeslagstiftning?”

  Nä, han gör inte det!

  Men om man nu vill ha detta för sex i äktenskapet, varför inte gå vidare på andra områden? Kräv samtycke från löntagarna varje dag (eller timme) för att utföra sitt arbete. Om de vägrar ska detta självklart inte befria arbetsgivaren från plikten att betala lön. Inför dessutom skärpt lagstftning så att arbetsgivaren kan dömmas för slaveri om han försöker använda tvång för att framtvinga arbetsinsatser samt krav på livslång lön om arbetstagaren blir avskedad.

  Vidare bör kvinnor inte ha någon skyldighet att uppfylla sina utfästelser i några kontakt utan samtycke. Om hon erhåller en miljon kronor nu mot löfte att om en månad leverera en ny bil, då ska hon helt kunna vägra att leverera bilen om hon inte ”samtycker” till detta senare. Pengarna får hon såklart behålla.

  Vad det i grunden handlar om är att kvinnor uppenbarligen inte anses kapabla att ingå långsiktiga kontrakt. Ty kärnan ett normalt äktenskap är just att kvinnan ger ett långsiktigt samtycke till sex. Om man nu inte anser att de kan hantera detta, varför ska man då tro att de är kompetenta att ingå kortsiktiga avtal om samma sak?

  Ska de kunna ge ”samtycke” för en vecka? Eller en dag? Eller en timme? Om kvinnan ger samtycke 11.31 men ändrar sig 11.34, är det då inte våldtäkt?

  Det bästa är kanske att man helt enkelt utser en god man som får ta besluten åt kvinnorna. Eller vänta nu, var det inte så det fungerade förr……

  För övrigt verkar den föreslagna samtyckeslagstiftningen, åtminstone vad gäller kortsiktiga relationer redan i princip ha realiserats i ett annat land, nämligen Iran, där man kan gifta sig per dag eller timme.

 86. Läste inte ditt inlägg, men om jag förstog dig rätt borde alla länder i Mellanöstern eller annorstädes med svaga ekonomier, usel kvinnosyn och dåliga utvecklingssiffror bli mer som Sverige och sluta låtsas som deras gamla åstadkommanden, reliker och igendammade traditioner är något att klamra sig fast vid. Bra, jag tycker samma sak.

 87. @utlandssvensk:

  Du svarade inte på min fråga, här.

  Angående ditt ”äktenskap är ett kontrakt” så håller jag med om det, men vi lever i nutid. Skillnaden mot förr är att mannens juridiska skyldigheter är kraftigt sänkta, skyldigheter och rättigheter går hand i hand. Idag är innehållet i ”standardkontraktet” därför förändrat. Om något par vill ha det på specifikt sätt, så har jag inget problem med det om det är ömsesidigt och avvikelsen tydligt framgått vid ingången av kontraktet.

  Jag personligen har väldigt svårt att förstå varför en kvinna skulle vilja ingå ett sånt kontrakt. Pengarna? … Jag behöver mat på bordet o tak över huvudet, jag har inga höga krav här i livet. Att vara någons sexuella egendom, inte ens för Zlatans förmögenhet. Undantag ett fåtal jobb (tex brandman) så kan en kvinna i ett modernt samhälle göra dem alla och vi klarar försörja oss själva, vad ska vi med en man till om sex ska vara ett tvång på hans villkor? På de villkoren skulle jag avstå både man och barn.

  Aldrig någonsin skulle jag skriva under ett sådant kontrakt. Men vi är alla olika som individer och är det ett gemensamt och öppet beslutat kontrakt så är jag helt fine med hur andra väljer leva sitt liv. Smile

 88. @Axel Edgren:

  Du ylar nu högljutt om att stänga av någon med kontroversiella åsikter från GD samtidigt som du själv upprepade gånger farit fram med blodtörstiga fantasier om hur dina åsiktsmotståndare ska mördas. Du borde i konsekvensens namn kräva att du själv blir blockad. Men du vet förstås inte vad konsekvens är…

 89. @utlandssvensk:

  Historiskt sett har våldtäkt inom äktenskapet varit en oxymoron. Men vi är inte historiens fångar. Tidigare var slaveri den enda formen av relation mellan den som utförde arbetet och den som lät utföra det, men idag ser vi ju minst sagt annorlunda på den saken.

 90. @Axel Edgren:

  Samtyckeslagen är en skitlag. Rent vansinne att försöka lagstifta mot vår arts parningsbeteende.

  Det är en del av att vara byxmyndig att klara av att förmedla ett ”nej!” Har du inte den kompetensen så är det ditt och bara ditt problem att lösa. Inte din(a) partners och inte pappa staten för mina skattepengar.

  Jag har ett lösningsförslag till er samtyckesvurmare: tatuera in ”Låt inte skenet bedra, jag är inte vuxen nog” i pannan så vet vi normalbegåvade vem vi ska undvika.

 91. @Ninni:

  ”Va?! Så om jag rent hypotetiskt hotar min make med kniv nästa gång han inte är sugen för att få som jag vill, så är det inte våldtäkt för att vi är gifta? Vad kallar du det då?”

  Nu rörde diskussionen Indien som har en helt annan syn på äktenskapens betydelse än vi har det men det betyder inte ditt exempel inte går att diskutera.

  Uppenbarligen om man hotar sin make med kniv så har man begått brottet ”olaga hot” innan något ens har hänt. Vilket kan jämföras med hur SJW beskriver det som ”dödshot” när de får vidrigheter skickade på mail. Att vifta med kniv framför någon kan även rubriceras som ”försök till grov misshandel” eller kanske rättare sagt ”mordförsök” med tanke på att de allra flesta dödsfall i nära relation sker just med kniv.

  Det finns all orsak att skärpa lagen gällande att ”vifta med kniv” framför folk och sluta tillåta ”han/hon ramlade på min kniv” som försvar för hot/grov misshandel/mord. Våldsbrott är alltså redan strängeligen olagliga förteelser med eller utan sexuella inslag. Det är den luddiga ”consent” biten som AVFM-motsätter sig. Och då särskilt den del som kalllas ”enthusiast consent” som faktiskt är påhittad av fd Professor Hugo Schwyzer som erkänt syftet med hans ideer var att beundras av kvinnor genom att låtsas ge råd till män.

 92. @Axel Edgren:

  ”Läste inte ditt inlägg, men om jag förstog dig rätt borde alla länder i Mellanöstern eller annorstädes med svaga ekonomier, usel kvinnosyn och dåliga utvecklingssiffror bli mer som Sverige och sluta låtsas som deras gamla åstadkommanden, reliker och igendammade traditioner är något att klamra sig fast vid. Bra, jag tycker samma sak.”

  Aha! Så med andra ord vill du hjälpa andra länder på plats? De skall bli mer som Sverige, inte lösa problemen genom att invandra till västländer där de kan ha sin minoritetskultur ifred utan att drabbas av konsekvenserna av den?

  Fråga: Hur sjutton skiljer sig den beskrivningen från Sverigdemokraternas politik, förutom att Sverigedemokraterna motiverar sig med att invandringen drar ekonomiska resurser från möjligheten att ”hjälpa på plats” medan du motiverar dig med behovet att sprida ”svensk moral”?

  Nåväl i vilket fall om helst är problemet att ni inte är realistiska gällande Sveriges storlek i världen. Sverige har bättre välstånd per invånare än exempelvis indien javisst men det beror i hög grad på att Sverige bara har 10 miljoner invånare, inga fiender och bor granne med NATO

  Indien har 1 miljard invånare och bor granne med en ständig fiendenation. Konflikten mellan Indien och Pakistan – två kärnvapennationer – är ett av de största globala hoten i världen. Gränsen mellan Indien och Pakistan är den enda i världen som är farligare och värre militärt belamrad än gränsen mellan Sydkorea och Nordkorea.

  Och Indien är bara ett av de länder som du pratar om att ”tvinga bli som Sverige”.
  Varifrån har vissa svenskar som du fått den absurda iden att ni har makt att tvinga dem till någonting de inte vill?

  ”låtsas som deras gamla åstadkommanden, reliker och igendammade traditioner är något att klamra sig fast vid.”

  Det där är bara något du tycker… Det är givetvis helt omöjligt för Sverige att bestämma åt dem vad de skall tycka är något att ”klamra sig fast vid”. Du kunde lika gärna argumentera att Indien inte skall ändra lagen alls, istället skall Sverige via invandring ta emot varenda indisk medborgare som inte är nöjda med landets familjevärderingar. Helt orealistiskt, vi kan på sin höjd se till att folk tar ut skilsmässa utan att det kastas syra i ansiktet på dem.

 93. Sverige har sina egna ”reliker och igendammade traditioner”, som t.ex. den här attityden att man minsann är något slags stormakt, om inte längre militärt, så åtminstone ”humanitärt” vilket bl.a. tagit sig uttryck i att man bidragit till att köra Tanzanias ekonomi i botten, finansierat slavlägret Bai Bang i Vietnam, slickat Fidel Castros bak, lovsjungit DDR osv osv.

  Indien kunde säkert säga några välvalda ord om allt detta…

 94. @Erik:

  Nu rörde diskussionen Indien

  Men jag diskuterade inte Indien. Jag frågade efter Utlandssvensk åsikt då formuleringen väckte min nyfikenhet i hur han tänker där.

  Våldtäkt är ett totalt urvattnat begrepp i Sverige idag och det är en av de lagar där feminismen har ställt till det ordentligt, inte minst de unga betalar ett högt pris av feminismens galna framfart. Därför tog jag med ett konkret exempel på vad jag menar med våldtäkt i en fråga som bara behöver besvaras ja eller nej. Och skrev även en följdfråga för att se om han hade andra tankar så som t.ex. att det faller under olaga hot eller misshandel.

 95. @Ninni & @utlandssvensk:
  Givetvis kan det förekomma våldtäkt inom äktenskapet, precis som det kan förekomma hat och misshandel inom ett äktenskap, trots att kontraktet säger att man skall älska varandra i nöd och lust.
  Men, det blir absurt om man skall tillämpa den syn som nu är gällande på vad som är våldtäkt i sverige och många andra länder. Sex är en basal del av äktenskapskontraktet. Givetvis har partners olika sexbehov, men om de är så omatchade i behovet (typ extremfall att den ena vill ha sex varje dag och den andra bara en gång om året) så är det förstås inte ett fungerande äktenskap, och man kan säga att kontraktet inte uppfylls.
  När man ingår äktenskap så skriver man per default på kontraktet att man skall vara där sexuellt för partnern, såvida man inte förhandlar bort det på något vis. Det har ju alltid funnits affärsäktenskap.
  Det är inte för inte att man förr eufemistiskt* talar om den klassiska kärleksakten på bröllopsnatten som att äktenskapet ”fullbordas” eller på engelska än idag säger ”consummation of the marriage”, och att det till och med varit en juridisk term.
  Nu håller man ju på och urholkar våldtäktsbegreppet, och just faktumet att det blir absurt om man tillämpar samma våldtäktsbegrepp inom äktenskapet som utom visar väl på det sjuka i situationen.
  Ta till exempel dagens syn att det är en våldtäkt om tjejen är berusad (oavsett berusningsgraden hos mannen) och att hon då inte skulle vara förmögen att ge samtycke, och att det därför är våldtäkt om man har sex med henne. Det blir direkt fånigt om man skall tillämpa regeln att det är en våldtäkt trots att hustrun samtyckte, men hon var berusad.
  Eller att man skulle rubricera det som våldtäkt om den ena inleder ett samtal med sin sovande partner utan att ha fått ett explicit samtycke till detta. Äktenskapet innebär ett implicit samtycke, så för att man skall kunna tala om att någon oförrätt begåtts för att man ”utnyttjar” sin sovande partner måste man åtminstone ha kommit överens om att man inte skall göra det innan, eller klart upplyst sin partner om att man skulle uppfatta det som kränkande om man vaknade och fann sig mitt i en sexakt.
  Och även om man hade misstyckt så vore det rätt så absurt att göra rättssak av det. Kan man inte ta det, så vore det snarare dags att upplösa äktenskapet.
  Och det mest absurda av allt vore väl att sätta dig sin partner för våldtäkt för att han/hon tjatat sig till sin rättighet, sex.
  Men som sagt, att man är vigda betyder ju inte att man är skyldig att ställa upp villkorslöst precis varenda gång så fort partnern känner lusten falla på. Våldtäkt inom äktenskapet borde implicera faktisk misshandel.
  Notera för övrigt att jag varit neutral och inte förutsatt något om vem som ”våldför sig” på vem inom äktenskapet.

  *(jag skrev av bara farten eufeministiskt först Smile Jag måste ha blivit yrkesskadad.)

 96. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Det är vi helt ense om.

  Ta till exempel dagens syn att det är en våldtäkt om tjejen är berusad (oavsett berusningsgraden hos mannen) och att hon då inte skulle vara förmögen att ge samtycke, och att det därför är våldtäkt om man har sex med henne. Det blir direkt fånigt om man skall tillämpa regeln att det är en våldtäkt trots att hustrun samtyckte, men hon var berusad.

  Ja, det är fånigt oavsett om det är i eller utanför äktenskap. Jag blir gramse på hur feminismen omyndigförklarar mig som kvinna när man tar ifrån mig rätten att samtycka på fyllan … ett brott som dessutom faller under allmänt åtal.

 97. @Axel Edgren:
  Axel:”Jag är iofs inte feminist och ser inte mig själv som feminist. Jag förstår inte heller varför det är rasistiskt att säga att vita kränkta män är vita, kränkta och av hankön men det är troligen därför att jag inte har som motiv att dreva fram hat och hot mot vänsterpersoner genom att låtsas att det är rasism. ”

  Om du inte är feminist så gör du i alla fall vad du kan för att framstå som en sådan.Minsta kritik mot feminismen ser du som en anledning till att rycka ut till dess försvar.
  Just det där med vita kränkta män är väl i det närmaste en bisak i debatten och visar mest vilka fånig person Kawa Zofalgary är som inte kan debattera på en högre nivå.

  Den feministiska rasismen består av att dom gång på gång pratar om hur dåliga vita män är. Det centrala i det resonemanget är att dom tillskriver VITA män negativa
  egenskaper utifrån deras ras.När man gör detsamma gentemot svarta människor så kallas det alltid för rasism vilket är en helt korrekt benämning på företeelsen.
  Att dom dessutom pekar ut män som grupp utifrån vårt kön gör ju inte saken bättre.

  Det är ju enbart löjeväckande när du påstår att vi har som mål att dreva fram hat och hot mot vänstermänniskor.Det är väl som vanligt bland vänstermänniskor och feminister att kritik=hat mot er.
  Fast det är ju bra att du erkänner att det är en del av vänsterpolitiken att utsätta vita för rasism och dessutom tycker att det är något vi bara skall acceptera.
  Om du svarar på detta så kan du låta bli att ta upp det identitetspolitiska skitsnacket om att vita inte kan utsättas för rasism..

 98. @Ninni:

  ”Du svarade inte på min fråga,”

  Ok, jag ville prata om principen med våldtäkt inom äktenskap men vad gäller denna specifika fråga anser jag i stort samma som Erik skriver angående olaga hot.

  Vidare måste man skilja på hur lagstiftningen ser ut samt hur man anser att den borde se ut. Som våldtäktsbegreppet tolkas i Sverige kan i princip alla former av sex anses vara våldtäkt, om kvinnan före under eller efter själva akten anser att så är fallet. Uppenbarligen innebär detta en total rättslig osäkerhet som man.

  Om man nu, vilket gäller i Sverige, dessutom anser att det saknar relevans om parterna är gifta eller har ett fast förhållande, då är det utan tvekan så att lagstiftaren har givit kvinnan ett väldigt kraftfullt vapen som hon, om hon så önskar, när som helst kan använda för att totalt krossa mannen.

  Historiskt har, som Rick påpekar, ”våldtäkt inom äktenskapet varit en oxymoron”. Och nu pratar vi inte direkt gamla Rom utan detta gällde tills väldigt nyligen och troligen gäller det fortfarande i vissa västländer.

  Som jag har skrivit om blir termen äktenskap i princip meningslös om man helt avlägsnar ena partens rättigheter. Nu skriver Ninni att även mannen skyldigheter är mindre jämfört med vad som var fallet historiskt. Om vi nu pratar om Sverige håller jag med om detta eftersom mannens plikter till stor del har tagits över av staten. Men likväl kvarstår åtminstone vissa skyldigheter samtidigt som alla rättigheter har avlägsnats.

  Detta är ett, enligt mig, djupt orättvist och orimligt kontrakt. Men visst, det är öppet och tydligt vad som gäller och alla får själv bestämma om de vill delta. Dock tror jag att många män helt enkelt inte inser hur renodlat ensidigt dagens äktenskap är men att detta håller på att ändras och att detta resulterar i en, helt rationell, ovilja att bli part i denna kontraktsform.

  Möjligen kan man skapa bättre balans genom att även avlägsna resten av mannens skyldigheter, men då försvinner allt juridiskt värde från äktenskapet och det blir bara en renodlad ceremoni, ungefär som Jul eller Nyår.

 99. @Axel Edgren:

  ”Då gör man rättssak av det.”

  Inte omöjligt det blir det heller som jag förstår det, enligt flera källor är FBI redan underrättade om det här.

  ”Just det, jag skickade en massa mail för att få bort den sajten från olika andra sajter där onda människor kunde donera pengar till ED. Kommer göra samma sak mot Djupfrys-sajten om den också försöker tigga pengar från kvinnohatare.”

  Så nu har du börjat kampanja mot humorsajter också? Fråga har du möjligtvis läst vad ED skriver som första punkt för att ”join gamergate”?

  ”#0 – Stop being such a faggot and find something better to do
  Shave your neckbeard, delete facebook and hit the gym. No, but in all seriousness: anybody seriously considering joining GamerGate at this point should just commit sudoku, or become a troll.”

  Ifall du inbillade dig AE var ”gamergates” sajt alltså.

  ”Jag skulle aldrig läsa Oriana Fallaci eftersom sådana som henne håller upp “yttrandefriheten” som en sköld medan hon tittar bort när andra vänsterhatare svingar en fascio mot sådana som mig.”

  Yttrandefriheten skyddar folks rätt att säga saker. Inte att bruka våld, ingen som hennes ideer skyddar svänger någonting annat än verb, substantiv och konstantiv mot sådana som dig.

  ”Hon är som liberalerna i Sverige som hatar eller föraktar antifascister och antirasister men struntar i illiberalismen från höger (eller prenumerar på Dispatch International).”

  Du menar att liberalerna struntar i folk som läser en nättidning men de bryr sig om folk som försöker ha ihjäl polisen med stora stenbumlingar? Och du tycker den prioriteringen är konstig?

  ”Inget som ger laglig rätt att våldta kan vara heligt eftersom det som är heligt inte får vara moraliskt fel.”

  Enligt VEMS moral då? FN:s eller? Har du missat att världen har flera olika moraler? Det är moraliskt fel att äta kossor i Indien, det är moraliskt fel att äta grisar i Pakistan. Sedan är vad du gör moraliskt fel enligt många för du vill tvinga andra moraliska människor att byta från den moral de gillar till den moral som du gillar.

  ”Då är Indiens definition av “helig” också antimänsklig och möjlig att fördöma utan omsvep.”

  a) Enligt vems dås definition av mänsklig/moralisk?
  b) Baserat på vilken empiri?
  c) Mycket möjligt men Indien är också en demokratisk stormakt med över 1 miljard invånare, en kärnvapenrustad armé och en lika stark flotta som Kina, blivande världens femte hangarfartygsnation. De är även POC så det finns ingen ”white guilt” som kulturkritiker kan utnyttja så jag har svårt att se vilket påtryckningsmedel du tänkt dig SJW-vänstern skall använda här.. förtydliga gärna.

  Skall de göra som islamisterna och begå urskiljningslösa terroristmassmord i Mumbai i hopp om att tvinga Indien att göra som de vill eller? Fast så här i efterhand var det enda som hände att Indisk media blev mer anti-pakistan.

  ”Pytt. Under kolonialeran var Storbrittanien i princip lika misogynt som Indien – deras förtryck och förakt för indisk kultur var baserad på att indier inte var vita eller kristna.”

  MEN….?!!! kan inte ert gäng lära er åt minstone grundläggande vetenskap? Förakt mot kultur kommer inte av rasism. RASISM kommer av förakt mot kultur och framför allt då fördomar baserade på okunskap… rasism minskar alltså när folk lär känna varandra för då verkar ”kultuuuuuuuren” inte lika dum längre. Därav orsaken våld och brutaliteter har minskat i hela världen vilket påpekas av bland andra Harvards Professor Steven Pinker – en av de få forskare som har ryggrad nog att säga vad forskningen visar.

  (Under kolonialeran så sågs indier som billig arbetskraft. Men indiska kulturen var ineffektiv, trög, korrumperad etc… I syfte att effektivisera Storbritanniens NYTTA av indisk arbetskraft så skapade britterna institutioner av den typ som fanns i Europa. Britterna agerade alltså å ena sidan i rent egenintress när de förtryckte indisk kultur, å andra sidan pga förtrycket så skapades ett långt friare och rättvisare samhälle. Indiska folket var obestridligen redan förtryckta innan vita satte sin fot där.)

  På samma sätt påpekar amatörprofessor Ninni här på GD att om man lär känna män istället för snacka skit om dem och skapa idiot-teorier så blir manlig ”kultuuuuuuuuur” betydligt mer förståelig och misandri betydligt svagare. Faktum är att Ph D Warren Farrell påpekade redan 1985 när han fortfarande sågs som feminist-profil att flera ideologiskt övertygade feminister var livrädda för att förstå män för då skulle de inte kunna vara arga längre. Du kan själv läsa det i hans bok.

  Den ”kulturförståelse” som SJW-folk uppvisar är så urdålig att jag saknar ord för att beskriva hur usel och felaktig er sk ”kunskap” om världen är. Era universitetskurser är ett skämt, ni lär er hålla fast vid samma sorts dammiga traditioner ni attackerar andra för att ha. För att ni tycker just era reliker är så ”fina”

  Vi har inte haft boklänkar på ett tag, varsågod:
  Steven Pinker – Better Angels of Our Nature
  Warren Farrell – Why Men Are The Way They Are

  ”Idag så är det helt enkelt så att Indiens kultur i denna aspekt är ondskefull, på samma sätt som omskärelsen av flickor i kurdiska Irak eller Egypten är ondskefullt, och alla som försvarar den med tal om “familj” eller “heligt” är ondskefulla, och inte hör hemma i Sverige.”

  Precis som jag sagt så är det så enkelt att utifrån vad SJW-säger är ALLA länders kultur ondskefull. Sedan Sovjet blev öppen tyranni och U-landskommunismen misslyckades att göra Kuba till ett socialistisk paradis så har SJW-folk förespråkat INGET lands system. De har svävat i det blå precis som deras guru Michael Foucault gjorde under debatten med Chomsky.

  Men i riktiga världen måste man välja vare sig man vill eller inte och den enda skillnaden mellan dig och Sverigedemokraterna i den här frågan är egentligen att du tycker att islamofobi är värre än hindufobi. Sverigdemokraterna stöttar Indien för att Pakistan enligt dem är värre. Du kritiserar Indien, och därmed så stöttar du automatiskt Pakistan.

  SJW kritiserar som gagt var ALLA utan undantag så det enda fungerande sätt att bedöma vad SJW gillar är genom att räkna vem som fått mest och minst minuspoäng. I Foucaults ”dekonstruktions-värld” innebär detta att de som får minst minuspoäng är länder som Pakistan och Iran, det är helt logiskt om man förstår att syftet med hans kurser var att göra utbildning sämre, inte bättre.

  ”For the people who inhabit this land, what is the point of searching, even at the cost of their own lives, for this thing whose possibility we have forgotten since the Renaissance and the great crisis of Christianity, a political spirituality. I can already hear the French laughing, but I know that they are wrong.” (1978)
  Gender and the Seductions of Islamism

  Historien visade att de skrattande fransmännen hade rätt. Vi kan för övrigt se tydliga likheter med Focaults blindhet för verligheten och Medievänsterns blindhet för verkligheten i valet i Storbritannien 2015. En idiottidning skrev till och med ”britterna chockade av valet” Britterna är skall alltså – enligt svenska journalister – vara chockade över att partiet de röstade på vann?

  ”Jag kommer inte läsa eller svara på några svar på detta inlägg som inte håller med mig hundra-procentigt i denna fråga.”

  Nu resonear du lika realistiskt som islamisterna som bestämt att det är ondska att rita mohammed. Varken de – eller du – har någon som helst realistisk förhoppning om att lyckas tvinga dem ni vill tvinga (och kallar onda) att göra som ni vill.

  Exempelvis Rita-mohammed tävlingen i Garland, Texas hade minst åtta SWAT-soldater (fotades med Geert Wilders före tävlingen) och en yttre ring av off-duty poliser. De två IS-dårar som kom trippande beväpnade till tänderna och tänkte sig en Charlie-Hebdo upprepning upptäckte snabbt att de inte var i Frankrike. Trots sina häftiga ”assault weapons” och skottsäkra västar så blev de stoppade av en 60-årig trafikpolis-veteran med tjänstepistol och nu är Texas folk ännu mer kaxiga än de brukar.

  In Hinduism, the cow is revered as the source of food and symbol of life and may never be killed.

  På samma sätt så finns det absolut ingenting att vinna på att försöka vinna ett kränkningskrig mot hinduistiskt dominerade Indien – värdens största demokrati. Tvärtom behöver indiska TV-team bara visa hur Sverige priviligerar Islam (på indiska: Pakistan) över andra religioner så skulle debatten vara slut innan den började.

  Sedan har ju till skillnad från dig Indiens befolkning inte lyxen att amvända nonsensargument som att demokraterna som tycker fel är ett större hot för de är närmare. Indierna lever vägg i vägg med islamistisk antidemokrati, som beväpnats med Kärnvapen efter att teknologin stulits från Holland – inte nog med att de lever under hot, det är ett hot som en västvärldsdemokratis slappa säkerhet skapade.

 100. ”Våldtäktsbegreppet har urvattnats” är en kodfras för ”Jag gillar inte att våldtäkt ses som ett problem och vill demonisera och ringakta personer som vill arbeta emot det.” På samma sätt som personer som säger ”Allt är ju rasism nuförtiden!” hatar antirasister men än rasister men inte vågar säga det rakt ut.

  Ninni, du är inte en kärleksdoktor som ständigt ackompanjeras av Luther Vandross-musik. Nästa gång du skriver ”Vår arts parningsbeteende” eller liknande får du komma med en trigger-varning först.

  Erik, jag läste inte ditt inlägg eftersom du är våldtäktsförespråkare.

 101. Så hittils har vi Vita kränkta män som försvarar våldtäkt inom äktenskapet för att det är så deras kultur är (därmed försvarar de även omskärelse av små flickor) och ingen som tycker det är fel av AVfM att publicera en helyllenazist.

  Jepp. Ungefär vad jag visste – jämställdismen attraherar övervägande högerextrema, misogyna och andra hemskheter. Samt såklart alla självutnämnda kärleksdoktorer som får sex att verka lika spännande och vackert som en nyss urtagen cysta rullad i sågspån.

  Jakten på mansrättare/antifeminister som inte skämmer ut den mänskliga arten går vidare. Snart kanske jag hittar en BNP-supporter som inte ser ut som mozzarella/potatis också!

 102. @Utlandssvensk:

  Ok, jag ville prata om principen med våldtäkt inom äktenskap men vad gäller denna specifika fråga anser jag i stort samma som Erik skriver angående olaga hot.

  Tack för ditt svar. Smile

  Tycks mig som vi är mer eller mindre ense. Jag tycker det finns en poäng i att specificera olika sorters brott, och ser en poäng i en separat våldtäktlagstiftning. Problemet är hur denna lag förändrats och urlakas … vilket är ett problem som drabbar unga och – inte minst viktigt – utgör ett problem för reella våldtäktsoffer.

  Men det är bara detaljer om det ska ligga under misshandel och olaga hot eller specificeras.

 103. Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Axel Edgren är inte part i ett anständigt samtal. Han går över precis alla gränser. Den som orkat följa med alla svängar under detta och andra inlägg har noterat att Axel Edgren aldrig diskuterar i sak, utan spyr ur sig invektiv. Det här har som syfte att torpedera varje sakligt åsiktsutbyte, eftersom vettiga människor ofta drar sig för att diskutera där någon gaphals gått i spinn. Vi brukar på denna sajt anse att alla fritt ka få diskutera även kontroversiella åsikter, men Axel Edgrens tölpaktigheter är inte att betrakta som åsikter. För egen del anser jag att han därför inte borde beredas möjlighet att kommentera här.

 104. Möjligen kan man se detta med våldtäkt inom äktenskapet som endast en aspekt på ett betydlig mera omfattande fenomen, nämligen att kvinnor anser att de har ”rätt” till en massa saker samtidigt som de totalt vägrar att axla de skyldigheter som historiskt har varit förknippade med dessa rättigheter.

  1. Den allmänna rösträtten för män var starkt kopplad till värnplikten och många miljoner unga mäns död och lidanden, inte minst i skyttegravarna under första världskriget. Men kvinnorna ville bara ha rösträtten….

  2. Rätten till vårdnad av barn var kopplad till skyldigheten att försörja dessa. Men nu har kvinnorna i princip denna rätt samtidigt som skyldigheten ligger på någon annan, dvs. mannen eller staten.

  3. Rätten att bli försörjd av sin make var kopplad till en helt självklar plikt att tillhandahålla sex. Plikten är borta men rätten är kvar.

  Vad allt detta leder till är att den samlade ekvationen för män blir helt orimlig, dvs. de har alla plikter, direkt eller via skatten, men kvinnorna har alla ”rättigheter”. Det blir då rationellt att antingen försöka lämna systemet (MGTOW) eller bli del av ett annat normsystem som upplevs som rimligare, t.ex islam.

 105. @Axel Edgren:

  Ninni, du är inte en kärleksdoktor som ständigt ackompanjeras av Luther Vandross-musik.

  Jag har aldrig påstått att jag är något annat än debattör.

  Nästa gång du skriver “Vår arts parningsbeteende” eller liknande får du komma med en trigger-varning först.

  Inte en chans. Dina känslor är ditt problem, inte mitt. Oavsett hur du känner av att läsa vad jag skriver så har vår art, liksom andra sexuellt dimorfa arter, ett sexuellt beteendemönster. Det kommer inte förändras hur mycket ni än försöker lagstifta. Däremot kommer det få mycket tragiska effekter för unga kvinnor som har den typen av sexualitet som är vanligt förekommande bland kvinnor, t.ex. en konsekvens är att utseendehetsen kommer att eskalera till än värre höjder än idag.

 106. @Rick:

  Rick säger inget om att en sajt publicerar en nazist och säger inget om att personer som är del i ett äktenskap får våldtas närsomhelst av deras nästa.

  Nu är Rick upprörd över att detta beskrivs som misogynt och obehagligt. Rick faller på schäslongen och ber om luktsalt.

 107. @Axel Edgren:

  ”“Våldtäktsbegreppet har urvattnats” är en kodfras för….”

  Bla bla bla för så säger den store ”kodavslöjaren” Jaques Derrida.

  ”Jag gillar inte att våldtäkt ses som ett problem…”

  Irrelevant, utan konkret och rättsfilosofiskt grundad defintion som bägge kan ställa sig bakom på vad våldtäkt betyder så är det bara du som försöker idka diskursivt krig. Du säger ”våldtäkt” men menar något helt annat som saknar konkret definition och vad du pratar om är alltså i realiteten en:

  Moving Goalpost

  ”och vill demonisera och ringakta personer som vill arbeta emot det.”

  Det går inte att arbeta mot en moving goal post fallacy. Det har inget med åsikter att göra. Det är ett obestridligt faktum att mänsklig kommunikation förutsätter ärlighet i det att man anpassar sig efter vad allmänheten menar. Inte fantiserar ihop egna definitioner där källa helt saknas.

  ”På samma sätt som personer som säger “Allt är ju rasism nuförtiden!” hatar antirasister men än rasister men inte vågar säga det rakt ut.”

  Samma sak där, rasism används också i flera innebörder där den feministiska är en uppenbar ”moving goalpost”. Samma sekund du hittar på en definition där vita inte kan utsättas för rasism så har du en definiion av rasism som kan vara en av två saker 1) tillåten enligt lag eller 2) raskrigsretorik

  Vad SJW som Rädda barnens ungdomsförbund och dårarna på White Guilt Conference försökt göra är förespråka att det är rasism är att INTE vara raskrigare (att inte vara raskrigare har de haft lite olika skällsord på, senaste EINSTEIN-varianten de kom fram till på något kommunistmöte är att anklaga personer som inte är raskrigare för att vara färgblinda)

  ”Ninni, du är inte en kärleksdoktor som ständigt ackompanjeras av Luther Vandross-musik.”

  Vad nu kärleksdoktor betyder i din värld, men nej Ninni är inte den sortens doktor. Snarare skulle hon kallas doktor i androfobi.

  ”Nästa gång du skriver “Vår arts parningsbeteende” eller liknande får du komma med en trigger-varning först.”

  Parningsbeteende är en helt korrekt översättning av ”mating” som är hur forskningslitteraturen beskriver de här sakerna. Du vill ha triggervarning för vetenskap.

  ”Erik, jag läste inte ditt inlägg eftersom du är våldtäktsförespråkare.”

  Skitsnack! Jag förespråkar inte alls våldtäkt, jag bara inte använder definitioner av våldtäkt som är påhittade och saknar rättsfilosofisk grund. Du sysslar med resonemang som saknar grund och källor. Det gör inte jag.

 108. @Ninni:

  ”Däremot kommer det få mycket tragiska effekter för unga kvinnor som har den typen av sexualitet om är vanligt förekommande bland kvinnor”

  Den typen av sexualitet som påtvingats kvinnliga individer av könsjante, ja.

  Jag tror inte på astrologi heller Ninni. Dina teser om hur kvinnor är är värda lika mycket för mig som tiraderna från en MGTOW som SÄGER sig ha gett upp kvinnor helt och struntar i dem men ÄNDÅ kommer tillbaka och ska förklara hur kvinnor är (trots att han skiter i dem).

  Du har redan ungar Ninni. Ditt försök att bli mamma åt alla ”stackars unga” som inte får lära sig hur man dansar ”heterodansen” pga de onda feministerna verkar lite som en besatthet. Synd att du kopplat på din Sexproffs-vagn till ett tåg av troglodyter som inte kan fördöma att en av deras vänner publicerar en nazist och som tycker män har rätt att våldta sina hustrur för att de betalat för det.

  Det har inte du heller förresten, men jag kan ju inte heller ha högre krav på jämställdister. Ni ställer bara krav på andras ton och åsikter, men är neurologiskt oförmögna att bli upprörda när en av era skrattar åt våldtäktshot eller väljer att publicera en otvetydig nazist.

 109. @Axel Edgren:

  Den typen av sexualitet som påtvingats kvinnliga individer av könsjante, ja.

  Samma könsjante tvingar honor bland andra sexuellt dimorfa arter? Troligt?

 110. @Axel Edgren:

  Du bekräftar bara vad jag skrev nyss. Du är inte part i ett vettigt samtal. Punkt och slut. Kom tillbaka när du tillfrisknat/nyktrat till/ vuxit upp.

  Den här sajten har minsann anklagas för att låtit en fullblodsnazist komma fritt till tals, nämligen du Axel Edgren.

 111. @Erik:

  ”Samma sak där, rasism används också i flera innebörder där den feministiska är en uppenbar “moving goalpost””

  Nej, faktiskt inte. ”Negerboll” var rasism då men accepterades, det är rasism nu och har tagits bort från SAOL till stort nöje för mig som blir glad av att se dumma människor skrika. Målet rör inte på sig, bara din ryggrad och dina ögon där de villt famlar efter en plats där all illiberalism, rasism och misogyni i din rörelse aldrig hamnar inom blickfånget.

  ”Samma sekund du hittar på en definition där vita inte kan utsättas för rasism ”

  Kan du ge ett exempel där vita utsätts för rasism? Louis CK har redan förklarat varför ”cracker” är harmlöst, dock.

  Låt mig vara tydlig: Jag som vit man har INGEN anledning att vara orolig för rasism mot vita (även om den kan existera) och ALL anledning att vara rädd för vita män som låtsas som att rasism mot vita är ett reelt problem (eftersom alla män som säger detta antingen är högerextremister, vänsterhatare eller har en extremt nonchalant och blind attityd till dessa).

  Du som exempel är ju ett mycket större hot mot mig än någon manshatare eller antivit.

  ”Vad SJW som Rädda barnens ungdomsförbund och dårarna på White Guilt Conference försökt göra är förespråka att det är rasism är att INTE vara raskrigare”

  Det är dem fånarna det. Man behöver inte vara raskrigare – räcker med att man DO-anmäler ord som ”negerboll” och aldrig röstar på reaktionära partier för bittra män så är jag nöjd. Och att USA inför reparations.

  ”Jag förespråkar inte alls våldtäkt, jag bara inte använder definitioner av våldtäkt som är påhittade ”

  Fast våldtäkt handlar om våldtagarens intention och hur den våldtagna uppfattar det, inte huruvida en person har ”betalat”.

  Det är ju som om att man har rätt att slå sin fru när man behöver bli av med lite aggressioner eftersom ”Det är ju ändå din fru och du ger henne ju mat. Inte som att någon annan man lider av att hon får en blåtira”.

  Men men, när upptäckte du att du är för rätten att i vissa kulturer skära av klitoris på ditt eget barn eftersom du har gett henne mat och husrum? Och skulle du vilja se din dotter påsatt i sömnen av hennes make förutsatt att han tjänar mer än henne?

  Rick, du som har så lätt till att bli upprörd, skulle du bli glad om du upptäckte att en kvinnlig släkting till dig gift sig med en man som har samma attityd till våldtäkt inom äktenskapet som US eller Erik?

 112. @Rick:
  ”Du är inte part i ett vettigt samtal.”

  Nej, jag pratar med personer som inte tycker det är fel av AVfM i USA att publicera en öppen nazist, så det är jag ju verkligen inte.

 113. Det är mer upprörande för VKM och Vita Sköldmöer att våldtäkt uppfattas som ett problem än att kvinnor våldtas.

 114. @Utlandssvensk:

  Ja, fast …

  nämligen att kvinnor och män anser att de kvinnor har “rätt” till en massa saker samtidigt som de totalt vägrar att axla de skyldigheter som historiskt har varit förknippade med dessa rättigheter.

  Så blir det rätt. Män är också bidragande till denna utveckling genom att de springer och rättar till allt kvinnor hojtar om …

 115. Men Ninni det är ju en del av den mysiga och sexiga hetero”dansen” att kvinnor klagar och män fixar. Ska du försöka ändra på beteenden?!

 116. @Erik:

  ”Jag förespråkar inte alls våldtäkt, jag bara inte använder definitioner av våldtäkt som är påhittade och saknar rättsfilosofisk grund.”

  Det var en utmärkt sammanfattning!

  Denna fullkomligt groteska begreppsförvridning som pågår måste bekämpas, annars försvinner de facto de språkliga verktygen för att ens göra motstånd.

  Låt oss ta ett exempel:

  Ordet ”demokrati” har en mycket klar historisk innebörd, dvs. folkstyre. Men man har nu under en längre tid arbetat hårt för att detta ord ska byta mening till ”upprätthållande av den befintliga värdegrunden”. Detta leder till fullkomligt groteska konsekvenser, som när en svensk minister uttalade sig i samband med folkomröstningen i Schweiz angående minareter. Hon sa då rätt ut att folkomröstningar är ett hot mot demokratin!

  Från hennes perspektiv är detta helt rimligt, eftersom ordet ”demokrati” betyder att man ska upprätthålla mångkultur. Men det innebär samtidigt att det inte länge existerar något begrepp som betyder det som ”demokrati” tidigare stod för. Detta är 100% samma process som beskrivs i 1984 och den har kommit långt i Sverige.

  ”Äktenskap” är bara ytterligare ett i raden av begrepp som erhåller denna behandling.

 117. Hur mycket mer ska mannen tjäna än kvinnan för att det ska vara OK med våldtäkt?

  Våldtäkt är sex utan samtycke eller sex efter ett ”nej”, beroende på lagstiftning och vad rättssystemet är bäst lämpat att hantera.

  ”“Äktenskap” är bara ytterligare ett i raden av begrepp som erhåller denna behandling.”

  Ja, nuförtiden låter vi personer skilja sig. Fyfan, vilken glidning i värderingarna – äktenskap betyder verkligen inte något längre.

 118. @Axel Edgren:

  ”Våldtäkt är sex utan samtycke eller sex efter ett “nej””

  Jaha, men hur vill du då att det ska fungera rent konkret? Uppenbarligen är du motståndare till långsiktigt samtycke, så vilka tidsgränser föreslår du?

  Ska en kvinna kunna samtycka till sex för en vecka? eller en dag? eller en minut?

  Vidare, om detta ”samtycke” ska ha någon mening måste detta rimligen innebära att kvinnan INTE kan ändra sig, dvs. säga nej, under denna tidsperiod. Är du med på det? Om inte, blir begreppet ”samtycke” helt meningslöst.

  Om du håller med, kan jag inte se annat än att du då vill införa något som i praktiken är identiskt med de korttidsäktenskap som man använder i Iran.

  För övrigt håller jag inte med Rick om att du är så hemsk, åtminstone inte i denna tråd, och dessutom tycker jag att du skriver ganska roligt stundtals.

 119. Våldtäkt är alltså sex (eller en viss grupp sexuella handlingar beroende på definitionen av ”sex”) utan samtycke eller efter ett ”nej” (förtydligande: ”Nej” eller nekande svar enligt gängse uppfattning – det här är subjektivt så man får gå efter vad det allmänna ser som nekande). Varje människa som inte håller med har fel (men det kan behöva göras mer kvalifikationer eller undantag för vissa oförutsägbara fall).

  Om en person du är gift med inte vill ha sex med dig under längre perioder (utan någon förnuftig anledning) ska du dock kunna skilja dig utan att din motpart kan få en massa av din egendom.

 120. @Axel Edgren:

  ”Läste inte ditt inlägg”

  Jag skrattar så hårt att jag knappt kan andas!

  Att deltaga i en debatt där man öppet deklarerar att man vägrar att läsa motpartens inlägg! Det kanske är första steget mot att omdefiniera även ordet ”debatt”?

  En Kafkabok framstår som ett under av stringens och logik jämfört med dagen Sverige!

  PS
  Axel har nu avlägsnat meningen ”Läste inte ditt inlägg” från posten direkt innan denna, men det var tidigare hans inledning.
  DS

 121. Våldtäkt är alltså sex (eller en viss grupp sexuella handlingar beroende på definitionen av “sex”) utan samtycke eller efter ett “nej” (förtydligande: “Nej” eller nekande svar enligt gängse uppfattning – det här är subjektivt så man får gå efter vad det allmänna ser som nekande). Varje människa som inte håller med har fel (men det kan behöva göras mer kvalifikationer eller undantag för vissa oförutsägbara fall).

  Om indier inte håller med är det ju bara ett bevis för att starka könsroller och för familjeorienterad kultur inte är förenlig med individens integritet och rätten till sin egen kropp. Det är alltså farligt för kvinnor i längden om man propagerar för en samhällsordning där kvinnor jobbar mindre och får bli försörjda av män, eftersom det uppernbarligen är implicit att kvinnor då får betala med sina kroppar och bara får hoppas på att den man de blivit avhängiga inte är dåliga eller rent ut av onda människor.

  Nej, jag är inte intresserad av att läsa inlägg som försvarar våldtäkt inom äktenskapet inom vissa kulturer. Inte heller intresserad av att läsa inlägg som försvarar fysiskt våld inom äktenskapet eller inlägg som försvarar föräldrars rätt att könsstympa sina barn bara för att de gett barnen mat och husrum. Eller inlägg som är för andra typer av brott eller onda handlingar. Det vore att nedvärdera själva konceptet med debatt.

 122. @Axel Edgren:

  ”Eller inlägg som är för andra typer av brott eller onda handlingar. Det vore att nedvärdera själva konceptet med debatt.”

  I en demokrati (ordet används här i sin historiska betydelse!) väljer folket representanter som sen ägnar sig åt att stifta lagar, dvs utfärda bestämmelser om vad som är brottsligt. När man debatterar politik handlar det just om vilken lagstiftning man anser ska finnas i landet.

  Du säger nu i princip motsatsen, dvs. en debatt får inte handla om att man anser att saker som nu är brottsliga ska avkriminaliseras. Detta är identiskt med inställningen till debatter i teokratier, dvs. de grundläggande trossatserna och den ”heliga” lagen får ej ifrågasättas.

  Tydligare kan det knappast visas att vänsterfeminism är just en religion som saknar all tolerans för avvikande synpunkter.

 123. Du skrev säkert något jättefint/smart/spjuveraktigt, US. Jättebra att du delar med dig.

  Men: Våldtäkt är alltså sex (eller en viss grupp sexuella handlingar beroende på definitionen av “sex”) utan samtycke eller efter ett “nej” (förtydligande: “Nej” eller nekande svar enligt gängse uppfattning – det här är subjektivt så man får gå efter vad det allmänna ser som nekande). Varje människa som inte håller med har fel (men det kan behöva göras mer kvalifikationer eller undantag för vissa oförutsägbara fall).

 124. @Axel Edgren:

  Nu har du tydligen hakat upp dig, Axel! Samma stycke i tre poster!

  Nåja, det var ju i alla fall ganska kul men nu kanske vi inte kommer längre.

 125. @Axel Edgren:

  ”Nej, faktiskt inte. “Negerboll” var rasism då men accepterades, det är rasism nu och har tagits bort från SAOL till stort nöje för mig som blir glad av att se dumma människor skrika.”

  Negerboll var inte rasism då heller, det var ett bakverk vars namn kom från negro. Med din logik så var Martin Luther King rasist i hans ”I have a dream” tal som innehåller ordet negro en mängd gånger och sedan har vi såklart det faktum att för att kunna prata om svarta måste man nämna svarta så värsta rasisterna blir då vänsteraktivister som Bill Maher.

  ”Fast VKM är inte rasism eftersom den bara stämmer in på vita och män.”

  Jaså du? Med samma logik så är ”The New Jim Crow” mass incaceration orsakad av ”War on drugs” inte rasism heller eftersom den bara stämmer in på SVARTA och män. Behöver jag säga att juristen/aktivisten Michelle Alexander inte håller med dig och hennes bok visar tydligt hur den sortens resonemang av en händelse uppnår rasistiska mål effektivare än RIKTIG rasism någonsin gjorde? Siffrorna är skrämmande!

  ”Och oavsett hur mycket rasism mot vita som finns så är den harmlös.”

  Det tror jag inte – du har bara inga källor på den skada som orsakas. Det spelar hur som helst ingen roll eftersom ”att rasism är harmlös” är inget argument FÖR rasism. Man anger inte negativa orsaker i vetenskap, man anger positiva orsaker.

  Du har angett inga positiva orsaker alls för rasism. I brist på sådana är jag mot rasism – all sådan.

  ”Låt mig vara tydlig: Jag som vit man har INGEN aneldning att vara orolig för rasism mot vita”

  Irrelevant – du har angett ingen orsak FÖR rasism.

  ”och ALL anledning att vara rädd för vita män som låtsas som att rasism mot vita är ett stort problem”

  Det är som sagt var irrelevant, det är argument FÖR rasism mot vita som är poängen. Jag behöver inte orsaker för att INTE göra saker, jag behöver orsaker för att göra saker. Utan orsak så finns ingen orsak och då blir det ingen rasism heller.

  ”Du som exempel är ju ett mycket större hot mot mig än någon manshatare eller antivit.”

  Nej, jag är inget hot alls mot dig som person, bara mot dina antidemokratiska och hat-promotande åsikter. Att inte känna till de skador som hat orsakar är ingen orsak eller ursäkt att syssla med hat.

  ”Det är dem fånarna det.”

  De fånarna verkar ha långt mer inflytande än du har så deras syn är mer representativ för vad SJW står för än den du har.

  ”Man behöver inte vara raskrigare – räcker med att man DO-anmäler ord som “negerboll” och aldrig röstar på reaktionära partier för bittra män så är jag nöjd. Och att USA inför reparations.”

  Om censurboll är rasism så är det fullt tillåtet med rasism. Du skrev själv censurboll och nu gjorde jag det och det är lika mycket slöseri med tiden att förbjuda ord som censurboll som det är att förbjuda ordet ”rape” på Yik Yak där man numera använder ”Grape” istället.

  Själv har jag inget som helst problem att kalla det censurboll då alla vet vad jag menar…. det är långt bättre att alla vet vad jag menar från ett ord de inte sett förr än att ingen vet vad du menar med ord som betydde en sak förra veckan och en ny sak den här. Så censurboll censurboll censurboll på dig med Smile

  Så nu är det ”reparations” också? Se där ännu ett nytt villkor för rasism. Säg inte Censurboll, rösta inte på vilka partier ni vill och USA skall betala pengar (som inte finns) till redan rika svarta medborgare som kompensation för förtryck som de personerna aldrig utsatts för.

  Du glömde att vi skall ”ban bossy” för hade ordet Bossy varit bannat så hade inte Beyonce misslyckats lika mycket med sin karriär.

  ”Fast våldtäkt handlar om våldtagarens intention och hur den våldtagna uppfattar det”

  Nej, och det där var i hög grad något som feministprofessorn Hugo Schwyzer hittade på för att få ligga med sina kvinnliga studenter lättare. Våldtäkt handlar om samma sak som alla andra brott, en begriplig, preciserad och förutsägvar situation som skall undvikas. Det får alltså INTE vara subjektivt (offrets uppfattning) dvs som Sveriges Riksåklagare påpekar. Måste uppfylla legalitetsprincipen.

  (För övrigt har jag svårt att bestämma mig för vad som är värst. Den usla kvaliteten på Schwyzer som källa eller att ni utnyttjar Schwyzers mentalsjukdom för att få igenom era budskap?)

  ”inte huruvida en person har “betalat”

  Som Magnus Betner redan påpekat är den där sortens argument rent nonsens. Det är fullt tillåtet att betala för sex, bara det inte sker med pengar, träffa svärmor, semester på maldiverna, vad som helst bara det inte är pengar. Det är också fullt tillåtet att köpa sex, bara man sätter upp en kamera och kallar det ”porrfilm”

  Det är också vad flera kända PUA sade när de tillfrågades om de skulle föreläsa på kursen ”how to pickup a porn star”. Varför skulle någon betala flera 1000 för en kurs i att lära sig ragga på porrstjärnor när vem som helst kan åka till San Fernando Valley, betala några 100 och ligga med en porrstjärna i sin egen film?

  ”Det är ju som om att man har rätt att slå sin fru när man behöver bli av med lite aggressioner eftersom “Det är ju ändå din fru och du ger henne ju mat. Inte som att någon annan man ldier av att hon får en blåtira”

  Här är skillnaden
  Mäns önskemål om sex i relation = normalt
  Mäns önskemål om misshandel i en relation = onormalt
  Fler frågor?

  ”Men men, när upptäckte du att du är för rätten att i vissa kulturer skära av klitoris på ditt eget barn eftersom du har gett henne mat och husrum?”

  Kulturer? Vad babblar du om? Det är vissa tolkningar av religioner som skär i barns kön, inte kulturer. Jag har aldrig varit för religioners rätt att skära i barns kön. Du däremot verkar genom att skriva ”henne” mena att dina invändningar inte gäller att skära i pojkars kön.

  ”Och skulle du vilja se din dotter påsatt i sömnen av hennes make förutsatt att han tjänar mer än henne?”

  Vill du se din dotter i fängelset för att hon ägnade sig åt kreativ väckning?

  ”Rick, du som har så lätt till att bli upprörd, skulle du bli glad om du upptäckte att en kvinnlig släkting till dig gift sig med en man som har samma attityd till våldtäkt inom äktenskapet som US eller Erik?”

  Har du svårt att fatta enkel svenska? Tvärtom anser jag att kvinnor som inte vill ha sex med en viss man inte skall eftersträva att ha honom som pojkvän – än mindre gifta sig med honom. Kvinnor kan – som Tom Leykis säger – sluta försöka med den sociala motsvarigheten till att trycka en fyrkantig man genom en trekantig relation.

 126. @Erik:

  Så här sa integrationsminister Nyamko Sabuni 2009:

  ” Tack och lov har vi inte den typ av system som finns i Schweiz. Fundamentet för vår demokrati är mer robust. Partierna och riksdagen fungerar som filter. Folkomröstningar kan vara bra, men här har man använt det felaktigt i ett populistiskt syfte. Det är farligt för demokratin.”

  Sug på den!

  Demokratin i Schweiz, den i särklass mest stabila och långvariga i västvärlden, är inte ”robust”! Vidare är tydligen riksdagen och partierna något som inte finns till för att verkställa folkviljan utan tvärt om ska de fungera som ett ”filter” mot denna! Folkomröstningar är tydligen bra eller dåliga beroende på vilken fråga det gäller! Slutligen är de farliga för demokratin!

  Enligt min uppfattning är ”våldtäkt inom äktenskapet” väldigt snarlikt ministerns syn på demokrati, dvs. själva kärnan i det historiska begreppet anses nu stå i motsats till det moderna, omdefinierade begreppet.

 127. @Erik:

  ”Det får alltså INTE vara subjektivt”

  ”… våldtagarens intention OCH hur den våldtagna uppfattar det” skrev jag. Det räcker inte med att den våldtagne uppfattar det som att ett nekande svar ignoreras – brottslingen måste också ha uppfattat det nekande och valt att bortse ifrån det.

  ”Irrelevant – du har angett ingen orsak FÖR rasism.”

  Det är viktigt att håna och reta män som låtsas att ”hen” är ett farligt ord, som vill att samhället ska ägna tid åt att diskutera om rasism i Kalle Anka får tas bort eller huruvida Expo är en ”hatsajt”. Att kalla dessa personer för ”vitlökar” eller ”VKM” istf ”Rättshaverister” eller ”hysteriska gnällspikar” handlar bara om att vara extra taskig mot genuint otrevliga och helt solipsistiska personer som är bortom all räddning *oavsett* hur artig man är. Är man kapabel att säga att Expo är en hatsajt eller att ROKS är misandristiskt så KAN man inte bli övertygad om att det är svagsint dilleri. Man kommer bara lägga in kretinets veto förr eller senare. Då sorterar man bort den personen som VKM eller dudebro.

  Jag tar inte åt mig av uttryck som ”vitlök” eller ”VKM” eftersom jag inte är den typen av man som skriker om att västerländsk civilisation är över därför att midriff-rustning på en kvinnlig spelkaraktär görs mer resonabel. Det är den typen av man som ”VKM”, ”mayoboy” eller ”dudebro” hänvisar till – vita cisheteromän som har det så otroligt bra och bekvämt att de behöver låtsas att de är förtryckta så fort någon kritiserar deras våldtäktsskämt eller älskade tv-spel.

  Så det är en positiv orsak – att visa för dessa cisheteromän att jag helt tar avstånd från dem och vägrar dem solidaritet eftersom de inte vill eller kan visa solidaritet med andra. Att signalera att jag kommer förråda dem om de försöker omstörta eller sabotera samhällskroppen för att försvara sina privilegier eller ta hämnd på alla kvinnor/rasifierade som har mage att kritisera dem.

  Det handlar om civilsamhällets immunförsvar mot konspiratoriskt vansinne och självömkan som går i spinn. VKM och dylik ”rasism” är en enkel reaktion på rödpillersekten och den typen av ideologi som upphöjer allt som är ”icke-PK” till oantastligt och förbjudet att kritisera. Det handlar om att visa starkt avog mot den typen av personer som vill kunna knäppa vissa personer på näsan men inte accepterar att bli knäppta tillbaka: alltså rödpillerhögern.

  ”Nej, jag är inget hot alls mot dig som person”

  En person som plötsligt inte kan se illiberalism när den kommer från högerhåll men ser allt vänstern gör som illilberalt är ett hot mot mig, jo.

  ”Mäns önskemål om sex i relation = normalt
  Mäns önskemål om misshandel i en relation = onormalt”

  Nej, att vilja ha sex med en person trots att hen tydligt inte vill är lika sjukligt som att vilja ta ut sina aggressioner på en annan människa.

  ”Det är fullt tillåtet att betala för sex, bara det inte sker med pengar, träffa svärmor, semester på maldiverna, vad som helst bara det inte är pengar”

  Bara för att vi inte kan lagstifta mot allt som är fel, fult, omoraliskt eller skadligt betyder inte det att vi inte kan ha lagstiftning där det faktiskt GÅR att lagstifta och driva processer med all tydlighet. Det är ju inte för att hyckla som vi begränsar oss till att lagstifta mot att köpa sex för pengar, utan därför att det bara är där som det handlar om regelrätt och helt definitionsmässig prostitution. Vi får nöja oss med det eftersom vi till skillnad från dig inte är tankeläsare som vet exakt vad som pågick i personers hjärnor när de agerade.

  ”Du däremot verkar genom att skriva “henne” mena att dina invändningar inte gäller att skära i pojkars kön.”

  Vi kommer aldrig kunna få stopp på omskärelsen av pojkar. Det är som med aborter – förbjuder vi och sätter alla doktorer bakom lås och bom kommer folk göra det hemma med diverse verktyg i stället.

  Det kan vara detsamma med prostitution – att det är bättre för prostituerade om vi legaliserar och inför regelverk. Det är jag i sådant fall med på eftersom jag inte har metafysiska betänkligheter.

  ”Vill du se din dotter i fängelset för att hon ägnade sig åt kreativ väckning?”

  Ja, annars vore jag ju inte konsekvent.

  Giftermål är inte att köpa ett gäng kötthål/en köttpinne + tunga/fingrar. Samtycke kan ibland vara outtalat/tas för givet men kan tas tillbaka.

  Erik, vad tycker du om en folkomröstning där befolkningen får rösta om huruvida det är OK att vara kristen eller uttalad icke-feminist? Vore inte det odemokratiskt? Eller är det bara demokratiskt att ha folkomröstningar mot minareter?

  Att säga att det är OK att vilja förbjuda minareter är att hävda att det är OK att vara rädd eller emot en byggnad bara för att den är muslimsk, vilket är samma sak som att säga att det är OK att se något som intrinsikalt fel, farligt eller icke önskvärt bara för att det är muslimskt.

 128. Jag kan förstå att någon relativt ny här på sajten som Utlandssvensk kan se ett underhållningsvärde i Axel Edgrens patologiska ordsvada. Den som hängt med en längre tid vet att Axel ibland skriver av sig sina extrema våldsfantasier och det känns trist att den sortens karaktärer kan förpesta miljön här.

  Vad någon annan sajt gjort eller inte gjort (Axel är den minst trovärdiga källa jag kan föreställa mig) är helt irrelevant, men däremot har det på denna sajt varit möjligt för Axel Edgren att kalla folk för t.ex. ”kräk”. För min del skulle jag gärna se ett slut på hans närvaro – inte för att han har knäppa åsikter, utan för att han saboterar alla samtal av anledningar som han knappast ens själv begriper (men troligtvis nog hans omgivning).

 129. Rick, jag är normalast här.

  Normala tycker att män inte ska våldta sina hustrur oavsett hur mycket de försörjt dem. Normala personer tycker att det bara är kräk som försöker legitimera och försvara unga män som förföljer och hatar en grupp kvinnor som anmält och kritiserat en ramsa där man pratar om att sätta på döda horor.

  Det är jag som är representant för verklighetens folk. Det är jag som är på safari här, inte ni som är på safari hos mig.

 130. @Axel Edgren:

  Haha: ”Det är jag som är på safari här, inte ni som är på safari hos mig.”

  Jag har inte brytt mig om spöktåget på tivoli sedan jag var åtta, så nej, det blir nog ingen safari hos dig.

  Allvarligt talat så är du djupt oärlig, vilket kan vara irriterande, men sådana karaktärer brukar ju dras vänsterut. Det som gör att jag helst vill få bort dig härifrån är att du har en uppenbar problematik med dina våldsfantasier. Du förpestar debattklimatet och därför förtjänar allt du skriver, tycker och tänker att hamna på skräphögen.

 131. ”problematik med dina våldsfantasier”

  Jag tänker inte låta mig censureras av förtal, insinuationer om mental sjukdom eller shaming av min upprördhet över total moralrelativism.

  Enda problematiken här är personer som inte verkar upprörda över att en mansrättarsajt har publicerat en text av en nazist, och som försvar hävdanden om att gifta äkta män får förgripa sig på sina hustrur. Men visst visst, det är vänstern och MP som är frånkopplade från verklighetens folk och som är kulturradikaler. Host.

 132. @Rick:

  ”Jag kan förstå att någon relativt ny här på sajten som Utlandssvensk kan se ett underhållningsvärde i Axel Edgrens patologiska ordsvada.”

  Jo, det ligger nog en del i det.

  Men det är alltid svårt att få en balans i denna typ av debatter och jag tycker ofta att det finns en alldeles för stark tendens att blocka folk. Fast nån gräns måste samtidigt finnas. Även om jag nu tyckte att de var väldigt kul är det ju per definition meningslöst att debattera med någon som öppet säger att han vägrar att läsa motpartens inlägg. Om det sen går över i rena våldsfantasier, ja då är det väl inte mycket att tveka om.

 133. @Axel Edgren:

  Om du har problem med någon annan sajt, så dra dit då. Vad ylar du här för?

  Din våldsproblematik har vi diskuterat förr. Den är sjuklig.

 134. @Axel Edgren:

  Våldtäkt är alltså sex (eller en viss grupp sexuella handlingar beroende på definitionen av “sex”) utan samtycke eller efter ett “nej” (förtydligande: “Nej” eller nekande svar enligt gängse uppfattning – det här är subjektivt så man får gå efter vad det allmänna ser som nekande). Varje människa som inte håller med har fel (men det kan behöva göras mer kvalifikationer eller undantag för vissa oförutsägbara fall).

  Om en person du är gift med inte vill ha sex med dig under längre perioder (utan någon förnuftig anledning) ska du dock kunna skilja dig utan att din motpart kan få en massa av din egendom.

  Ibland är du riktigt klok. Sen om man vill kalla det våldtäkt eller, som Utlandssvensk och Erik är inne på, olaga hot, olaga tvång eller något annat … det är semantik bara.

  Det normala för äktenskap är att samtycke är utgångsläget inbyggt i själva äktenskapet och man markerar om man inte vill vid något tillfälle. Det är ett långtidssamtycke som är fullt hanterbart och fullt fungerande. Vill man ha det på något annat sätt så är det upp till det enskilda paret att diskutera den saken.

  @Rick:

  Jag kan förstå att någon relativt ny här på sajten som Utlandssvensk kan se ett underhållningsvärde i Axel Edgrens patologiska ordsvada.

  Jag personligen har inget problem med Axels närvaro. Hans taskiga uppförande får han själv stå för … och anser han mig vara rasist för jag säger negerbulle eller våldtäktsförsvarare för jag är 100% motståndare till samtyckeslagen tja … I couldn’t care less. Då har vi olika definition orden rasism och våldtäkt samt olika åsikt om en sakfråga (bland många) och så får det lov att vara. Det finns inget epitet han kan kasta på mig som biter minsta lilla på mig. Jag står för mina åsikter oavsett vilken ord han sätter på dem och oavsett vem/vad han försöker smeta mig med.

  Tvärtom är Axel en tillgång för mig, för att han får mig att skriva saker jag har i huvudet och plockar så fram mina åsikter så jag får vända och vrida på dem för läsaren.

  Men jag förstår och har respekt för att andra kan tycka hans uppförande är besvärande, ville bara dela mitt perspektiv på det hela. Det är ju Dolf som avgör.

 135. @Ninni:

  ”Det normala för äktenskap är att samtycke är utgångsläget inbyggt i själva äktenskapet och man markerar om man inte vill vid något tillfälle. Det är ett långtidssamtycke som är fullt hanterbart och fullt fungerande.”

  Så borde det vara men så är det inte under gällande svensk lag, vilket är problemet! Och det är INTE fullt fungerande för många män som när som helt kan få sina liv krossade eftersom de tror att det fungerar som du beskriver men verkligheten är något helt annat. Har du morgonsex med frugan innan hon är riktigt vaken? Våldtäkt! Hävdar hon att hon viskade ”nej” under själva akten? Våldtäkt! Eller så kan hon hitta på i stort sätt vad som helst. Hur ska man kunna motbevisa det?

  Det är, enligt min uppfattning, ett absolut grundläggande rättssäkerhetskrav att man inte ska kunna fällas för våldtäkt mot den man är gift med.

  Olaga hot, misshandel osv. är andra typer av brott som för all del kan äga rum i samband med våldtäkt, men det jag försöker prata om är endast brottet våldtäkt och att detta absolut inte hör hemma inom äktenskapet.

 136. @Axel Edgren:

  ”“Det får alltså INTE vara subjektivt”

  “… våldtagarens intention”

  …är subjektiv.

  ”OCH hur den våldtagna uppfattar det”

  …är subjektivt.

  ”Det räcker inte med att den våldtagne uppfattar det som att ett nekande svar ignoreras”

  Uppfattar? Att neka sex är en handling, inte öppen för ”uppfattningar” Poängen är att man inte kan neka sex på ett sätt som samtidigt försöker dölja att man nekar sex eftersom det är precis så tjejer som inte nekar sex så ofta beter sig för att skydda ryktet från slampstämpel. Att säga nej är alltså inget problem.

  ”brottslingen måste också ha uppfattat det nekande och valt att bortse ifrån det.”

  Det har inget med uppfattingar att göra. Om brottslingen inte uppfattar det nekande så var det inget nekande alls. Om ens partner talar grekiska så pratar man inte italienska när man vill något viktigt. Kan inte bli enklare.

  ”Det är viktigt att håna och reta män som….”

  Det där är ingen orsak.

  ”som vill att samhället ska ägna tid åt att diskutera”

  Heller ingen orsak…

  ”Att kalla dessa personer för “vitlökar” eller “VKM” istf “Rättshaverister” eller “hysteriska gnällspikar” handlar bara om att vara extra taskig”

  Heller ingen orsak

  ”Är man kapabel att säga att Expo är en hatsajt eller att ROKS är misandristiskt så”

  Helt otroligt du bara maler på… ingen orsak detta heller.

  ”Då sorterar man bort den personen som VKM eller dudebro.”

  Inte en enda orsak angiven trots 8 hela raders babbel.

  ”Jag tar inte åt mig av uttryck som “vitlök” eller “VKM” eftersom jag”

  Jag, jag, jag och jag…. detta är inga orsaker alls. Däremot ganska tydliga tecken på egocentrism att tro att bara för att ”jag” bla bla så akall det gälla alla andra också.

  ”därför att midriff-rustning på en kvinnlig spelkaraktär görs mer resonabel.”

  Har inget med resonabel att göra, handlar om att ett företag vill sälja produkter till kunder och fans i en marknadsekomi medan personer som vanligen varken är kunder eller fans – utan bara vänsterpolitiska kollektiv – blir sura och vill få maktkickar genom att lägga sig ut för branscher de inte själva är intresserade av.

  Är ungefär lika resonabelt som att börja göra Stjärnornas Krig filmer baserade på kritik från Star Trek fans. Eller ännu bättre, varför inte göra Sagan om Ringen-filmer baserat på Jays kritik i Clerks II? Tänk så diverse LOTR blir med en uttalat homosexuell relation mellan Frodo och Sam. Om publiken inte dyker upp, bestäm det var för att de var homofober och kräv att skattebetalarna bekostar filmen.

  ”Det är den typen av man som “VKM”, “mayoboy” eller “dudebro” hänvisar till”

  Heller ingen orsak… däremot bra bekräftelse på Alison Tienans ”Threat narrative”

  ”vita cisheteromän som har det så otroligt bra”

  De nya judarna, som bemöts med nazistretorik ”har man bra så skall man stå ut med skit” och som guldkant på tillvaron en modern motsvarighet till ordet ”N_gger” med exakt samma innebörd.

  ”de behöver låtsas att de är förtryckta så fort någon kritiserar deras våldtäktsskämt eller älskade tv-spel.”

  Samma regler där som för annan kulturkritik aka psykologisk krigföring från kommunisttiden. Avundsjuka oärliga oduglingar som inte kan göra egna dataspel skall hämnas dem som är bättre på det genom att svartmåla deras dataspel på alla sätt de kan. Ju bättre spel ju mer svartmålning.

  En grupp gör spel
  En annan grupp saboterar all spelproduktion – och känner sig förtryckta.

  ”Så det är en positiv orsak – att visa för dessa cisheteromän att jag helt tar avstånd från dem”

  Det där är ingen orsak heller.

  ”och vägrar dem solidaritet eftersom de inte vill eller kan visa solidaritet med andra.”

  Två fel är inte ett rätt. De har inte getts någon orsak att visa solidaritet med andra och lösningen är att ge dem ännu mindre orsak att visa solidaritet med andra? *facepalm*

  ”Att signalera att jag kommer förråda dem om de försöker omstörta eller sabotera samhällskroppen”

  Det är det som är problemet när fulla personer skall signalera. Budskapet andra ser är i regel inte vad de trodde sig signalera.

  ”Det handlar om civilsamhällets immunförsvar mot konspiratoriskt vansinne och självömkan som går i spinn.”

  Nej det handlar – precis som Thomas Sowell konstaterade i ungdomen – om utopin att statsmakten/samhälle har en massa genier som kan tala för andra. Sowell ville jobba med de genierna och blev djupt besviken när han jobbade åt regerigen och konstaterade det absurda med att tro att de personerna skulle lösa världens problem.

  ”VKM och dylik “rasism” är en enkel reaktion på rödpillersekten”

  All rasism är en reaktion av den typen så förvånar mig inte alls du säger så.

  ”och den typen av ideologi som upphöjer allt som är “icke-PK” till oantastligt och förbjudet att kritisera.”

  Nejdå, kritk skall vi ha men den skall komma från vetenskapligt kunniga människor som här Liana Kerzner, inte från okunniga ideologiskt motiverade idioter som bara vill förstöra och känna kickar av makt och rädsla hela tiden.

  ”Det handlar om att visa starkt avog mot den typen av personer som vill kunna knäppa vissa personer på näsan men inte accepterar att bli knäppta tillbaka: alltså rödpillerhögern.”

  Sådana som dig alltså, som vill kunna knäppa dataspel på näsan och kalla det kritik när folk som kan ingenting om dataspel och inte säljer egna dataspel yrar politiskt motiverad osammanhängande smörja?

  ”En person som plötsligt inte kan se illiberalism när den kommer från högerhåll men ser allt vänstern gör som illilberalt är ett hot mot mig, jo.”

  Jag hade inget problem alls att se illiberalism när det var högern som ville förbjuda Grand Theft Auto, Rockmusik och annat men det är inte högern som sysslar med sådant kultursabotage idag det är helt och hållet vänstern som gör det och i regel skäggiga kritvita män som gömmer sig bakom oskyldigt stylade kvinnor och utnyttjar att tjejerna verkar mindre hotfulla när de häver ur sig samma dynga. Jonathan McIntosh typiskt exempel , fast youtube och GamerGate drog ut honom i ljuset ”kicking and screaming”.

  ”Nej, att vilja ha sex med en person trots att hen tydligt inte vill är lika sjukligt som att vilja ta ut sina aggressioner på en annan människa.”

  Har du taskigt minne? Jag har redan förkastat relation med folk man inte vill ha sex med. Så nej jag vill varken ha sex ELLER relation med personer som inte vill ha sex. Män har samma rätt till sex i relation som kvinnor har till relation utan sex – dvs INGEN ALLS vid bägge de förutsättningarna tar relationen slut och så slipper vi den här ultrafåniga låtsasdebatten.

  ”Bara för att vi inte kan lagstifta mot allt som är fel, fult, omoraliskt eller skadligt betyder inte det att vi inte kan ha lagstiftning där det faktiskt GÅR att lagstifta och driva processer med all tydlighet.”

  Lagstiftning i sig är irrelevant, frågan är vad som skall uppnås med den. USA exempelvis har uppnått ingenting förutom en massa unga män – mestadels svarta/latinos – i fängelse. Igen, lyssna på Michelle Alexander, men kom ihåg att när hon tror hon pratar om svarta, är det i själva verket svarta MÄN.

  ”Det är ju inte för att hyckla som vi begränsar oss till att lagstifta mot att köpa sex för pengar, utan därför att det bara är där som det handlar om regelrätt och helt definitionsmässig prostitution.”

  Nej det är för att fattiga i regel betalar med pengar, rika betalar oftare och lättare med resor, hotellvistelser, gentjänster, smycken etc Framför allt just de politiker som beslutar om det här vill ju inte ha sina egna sexköp inkluderade, samma sak när de går på porrklubbar, det hade de ingen ”aaaning om”

  ”Vi kommer aldrig kunna få stopp på omskärelsen av pojkar. Det är som med aborter – förbjuder vi och sätter alla doktorer bakom lås och bom kommer folk göra det hemma med diverse verktyg i stället.”

  Straffet skall givetis vara böter – inte fängelse – då är det snart bara rika som kan göra det medan fattiga tvingas avstå vare sig de vill eller inte eftersom de inte har råd att riskera mat för dagen. Det är ju precis så man resonerat kring sexköp – vilket framgick tydligt när amerikanska juridikstudenter granskade svenska sexköplagen- som de sågade helt och hållet då polisens påståenden om effekten inte gick att vederlägga alls -någonstans.

  ”Det kan vara detsamma med prostitution – att det är bättre för prostituerade om vi legaliserar och inför regelverk. Det är jag i sådant fall med på eftersom jag inte har metafysiska betänkligheter.”

  Kommer SJW-feministkvinnorna aldrig att ställa upp på så det kan vi glömma.

  ”Ja, annars vore jag ju inte konsekvent.”

  Inte påstått du är det heller….tror snarare du som de flesta när frågan kommer upp tar för givet att din dotter inte skulle göra så alls.

  ”Giftermål är inte att köpa ett gäng kötthål/en köttpinne + tunga/fingrar.”

  Aldrig påstått det heller. Men ok för att göra det tydligare så har kvinnan följande alternativ

  1. Skippa relation
  2. Ingå relation med man med vilken hon vill ha sex
  3. Ingå relation med man med vilken hon inte vill ha sex och vara ok med att han har sex med andra kvinnor.

  ”Erik, vad tycker du om en folkomröstning där befolkningen får rösta om huruvida det är OK att vara kristen eller uttalad icke-feminist? Vore inte det odemokratiskt?”

  Löjligt, det går inte att rösta om vad andra människor tycker, hur skall du veta vad de tycker? Psykoanalysens kvacksalveri eller? Däremot så var det talande när man röstade om vilket ord som skulle bannlysas från en tidning, Feminist vann överlägset och så bad såklart tidningen om ursäkt och menade att sådana ord skulle inte vara med.

  ”Eller är det bara demokratiskt att ha folkomröstningar mot minareter?”

  Det är betydligt mer realistiskt att rösta om vilka byggnader som får byggas ja. Du får inte bygga vilka byggnader som helst i min hemstad heller. Lägg till det att Minareter inte bara skär sig mot stadsbilden visuellt. Deras funktion utmanar också religionsfriheten. Det är påtvingad konsumtion av bönebudskap. Så här låter det i Istanbul.

  ”Att säga att det är OK att vilja förbjuda minareter är att hävda att det är OK”

  Nej det är enbart att säga man får bestämma a) hur staden ser ut (vilket de flesta redan gör, tror det kallas stadsplanering) och b) om det är önskvärt att prackas på bönebudskap i länder som har religionsfrihet.

  ”att vara rädd eller emot en byggnad bara för att den är muslimsk”

  Man behöver inte vara rädd för minareter för att tycka de är fula och framför allt behöver man inte vara rädd för oljud för att vilja slippa dem, särskilt religösa oljud. Men om man tar mig som exempel så hade jag nyligen en livekonsert med ett känt band alldeles för nära fönstret… hade de spelat varje dag hade jag inte kunnat bo kvar.

  ”vilket är samma sak som att säga att det är OK att se något som intrinsikalt fel, farligt eller icke önskvärt bara för att det är muslimskt.”

  Nej, däremot är det som att säga att man kan tro på gud utan att dra med sig särskilt utmärkande och högljudd arkitektur från hemlandet.

  Vidare så tillhör det knappast vanligheterna att något land bestämmer att de vill ett annat lands utmärkande arkitektur skall dominera delar av stadsbilden. Ryska lök-torn exempelvis, om du åker till Rom och säger ”nu skall jag smälla upp ryska torn” tror du italienarna applåderar?

 137. @Utlandssvensk:

  Jag vet att våldtäktslagen i Sverige är fullständigt puckad och livsfarligt formulerad idag. Och jag vet att folk inte är medvetna om denna galenskap. Har ett utkast som handlar om just det. Det feministerna har ställt till i vår lagbok ska åtgärdas. Ju fortare dess bättre.

 138. ”en modern motsvarighet till ordet “N_gger” med exakt samma innebörd.”

  Hahaha you wish mannen.

  ”medan personer som vanligen varken är kunder eller fans”

  Hur du nu vet det.

  ”De har inte getts någon orsak att visa solidaritet med andra”

  Finns ingen anledning att vara empatisk eller bry sig om andra som har det sämre. Men vissa gör det ändå. Andra vita män förföljer och hotar i stället kvinnor som kritiserat deras TV-spel eller sagt att ramsor om att sätta på döda horor är misogyna. Den typen av beteende ska beivras och kan inte sympatiseras med såvida man inte har extrem bias för vita män (och vill tillåta de alla paroxysmer och reaktionära vidrigheter) eller extrem bias mot feminister (och därmed tycker SJWs får skylla sig själva om de mordhotas för att de *kritiserat en ramsa om att sätta på döda prostituerade*).

  Den enda negativa effekten av att Sveriges definition av våldtäkt utvidgats är att en massa idiotiska eller illvilliga högerextrema pekat på den förändrade kurvan och sagt att antalet sexualbrott har ökat pga alla Mena-män.

  Självklart ska minareter vara tysta om de byggs – de låter som skräp.

  ”Nejdå, kritk skall vi ha men den skall komma från andra personer som reflexivt hatar /räds och hånskrattar åt identitetspolitik eller kritik av objecktifiering eller sexism i konst”

  FTFY

  ”inte säljer egna dataspel ”

  Dvs 99 % av alla Gyttergofftöntar? Vad gäller ”Kunskap” har itne jag sett några mätningar alls.

  ”det är inte högern som sysslar med sådant kultursabotage idag ”

  Vi har idag ”libertarianer” som säger ”Men hon är ju inte död så vem bryr sig” när man tar upp det faktum att feministiska kvinnor har dödshotats. Om inte det är kultursabotage från höger är inget det.

  ”Kommer SJW-feministkvinnorna aldrig att ställa upp på ”

  Jag har sett svenska feminister på Twitter diskuterat från och till.

 139. Jag måste säga att det är en kul och frisk debatt här!

  Min grundläggande uppfattning är att västerlandet alllmänt har spårat ut sen 68-rörelsen och att det vore högst önskvärt att stora delar av utvecklingen sen dess reverserades. T.ex innebär detta att jag skulle vilja se familjen och äktenskapet återupprättade.

  Detta leder till en mängd slutsatser som nu, inte minst i Sverige, är ytterst kontroversiella. Men här verkar det gå att debattera detta!

 140. @Axel Edgren:

  ”Hahaha you wish mannen.”

  Verkligen inte, jag betackar mig för den sortens skällsord på medfödda egenskaper. Att sedan de ansvariga numera ofta skyller på att de inte förstår biologi/evolution är ingen ursäkt.

  ”Hur du nu vet det.”

  För att jag har följt dessa ämnen många år och har pratat med de här SJW-människorna en hel del. De kan ingenting. Vi pratar om ”spelkritiker” så pantade de exempelvis babblar om Dead or Alive och vita män. Dead Or Alive gjordes av Tecmos Tomonobu Itagaki – som löfte att rädda företaget – med hjälp av bland andra Akihiko Shimoji och Yoshiaki Inose (hör du så vita de är?)

  Samma fenomen inträffar varje gång de där människorna blir frågade saker. Spelkritiker som inte kan spel, precis som litteraturkritiken är full av människor som föraktar Shakespeare och inte kan någon litteratur.

  ”Finns ingen anledning att vara empatisk eller bry sig om andra som har det sämre. Men vissa gör det ändå.”

  Stämmer inte alls att det saknas anledning för ”altruism”. Tvärtom så handlar debatten i Evolutionsteori om ”inclusive fitness” vs ”eusociality” om just hur sådant beteende uppkommer. Länken går till PLOS.

  ”Andra vita män förföljer och hotar i stället kvinnor som kritiserat deras TV-spel”

  Nej som attackerat deras TV-spel med lögnaktiga påståenden om följder, och innan dess attackerat andra saker med samma lögnaktiga påståenden om följder. Förväxla inte att kritisera med att använda kulturkritik. Kulturkritik är ett psyko-politiskt vapen, inget annat, kom inte och säg att hon bara kritiserar. Hon vill förbjuda, censurera och lura idioter att tro det finns bevis för skadlig påverkan, hennes pojkvän fullmcintosh är ideologen bakom (före ett visst datum fanns ingen feminism, bara kurser i att lura av pengar), de sysslar inte med att ”kritisera” de sysslar med vänsterpolitisk ljugpropaganda.

  ”eller sagt att ramsor om att sätta på döda horor är misogyna”

  Vilket inte ens Jezebels Erin Ryan håller med om, lite grävande avslöjade…

  ”The chant is an amalgam of several ”pub” songs that have been passed along from teammate to teammate, team to team, college to college. The bit about having sex with a dead prostitute and catching an STD is from a song called ”Walking Down Canal Street.” Rugby players of various ages, genders, sexual orientations, and geographic locations have relayed to me other team songs that take sophomoric obscenity even further: There’s one about Jesus being bad at rugby because he has holes in his hands and he’s dead. There’s also ”I Used to Work In Chicago,” a chant about being fired from a job over being an insatiable sexual deviant (for example: ”A board she wanted, nailed she got”). Here’s a recording of a different rugby team singing that song, similar, in its sexually violent tone, to the chant that got Mother’s Rugby in trouble.”

  Vidare som en ärlig kvinnlig läsare påpekade

  ”I have to admit, this is a song that we (by we, I mean a bunch of girls) used to sing as young teenagers at Pony Club in the very early 90’s. We all thought we were very funny. Though in our version the whore wasn’t right and dead, she was tight and thin.”

  ”Den typen av beteende ska beivras”

  Klart manshatare tycker att harmlöst manligt beteende skall beivras på basis av förljugna orsaker utan grund i verkligheten. Kom dock ihåg vem som är vem här. Vi har en skola med dubbelt så många tjejer än killar än män och du vill ha ännu färre killar. Så glöm bort könsbalans och jämställdhet, då är man ”female supremacist” också precis som ”WAW förutsäger”

  ”och kan inte sympatiseras med såvida man inte har extrem bias för vita män (och vill tillåta de alla paroxysmer och reaktionära vidrigheter)”

  Var får du ”vita” män från? Jag har ingen aning vilken hudfärg killarna hade och inte bryr jag mig heller. Men tillåta folk att tjoa och stoja dumheter? Ja definitivt. Bara feglortar som tar inspiration från skitländer som Nordkorea har problem med det. Dagens-I landsproblem, ramsor har inte tråkiga och ofarliga texter godkända av DDR.

  ”eller extrem bias mot feminister (och därmed tycker SJWs får skylla sig själva om de mordhotas för att de *kritiserat en ramsa om att sätta på döda prostituerade*).”

  Fel fel fel fel, De har inte kritiserat en ramsa, heller inte pratat med laget, de har genom ansvarslöst beteende fått 39 killar som gjort ingenting avstängda och gjort skolan utan Rugbylag. Hundratals studenter (män och kvinnor) har riktat hat mot dem för att de gjorde skolan utan Rugbylag. Media curlar som vanligt de ansvarslösa småungarna tills något allvarligt inträffar, sedan försöker media slå mynt av den saken också.

  ”Den enda negativa effekten av att Sveriges definition av våldtäkt utvidgats är att en massa idiotiska eller illvilliga högerextrema pekat på den förändrade kurvan och sagt att antalet sexualbrott har ökat pga alla Mena-män.”

  Det enda helt sanna du sagt i den här kommentaren. Precis, det har inte skett någon ökning av våldtäkter det var postrukturalistiskt tränade feminster som fått för sig att ordet våldtäkt har magiska krafter som brottet ”sexuellt tvång” inte har.

  ”Självklart ska minareter vara tysta om de byggs – de låter som skräp.”

  Minareter är självklart inte tysta då arabiska ordet beskriver just platsen som böneutroparen står på. Böneutropen sker fem gånger per dag.

  “Nejdå, kritk skall vi ha men den skall komma från andra personer som reflexivt hatar /räds och hånskrattar åt identitetspolitik eller kritik av objecktifiering eller sexism i konst”

  Stämmer inte alls på Liana, K, däremot förkastar hon idiotisk kritik inte minst felaktiga teorier som inte ens gäller dataspel utan kommer från TV.

  ”Dvs 99 % av alla Gyttergofftöntar?”

  De utsätter inte de som producerar spel för kulturkritik heller.

  ”Vi har idag “libertarianer” som säger “Men hon är ju inte död så vem bryr sig” när man tar upp det faktum att feministiska kvinnor har dödshotats.”

  Dumheter, de påpekar skillnaden mellan riktiga hot och påhittade däremot. Det kallas ”threat asseassment” och görs i regel av FBI.

  ”Om inte det är kultursabotage från höger är inget det.”

  De hot du pratar om är anonyma och vi vet sålunda inte om de är vänster, höger eller bara troll som inte bryr sig.

  ”Jag har sett svenska feminister på Twitter diskuterat från och till.”

  Det beror på att de gillar att diskutera med varandra för diskuteranets skull, de fortsätter diskutera sedan länge avgjorda ämnen och de diskuterar bara med folk som håller med så det finns inga risker eller utmaningar. Det kallas ”sociala samtal” på retorikspråk. Syftet är inte att komma fram till något nytt, bara att stärka sociala band.

 141. ”de exempelvis babblar om Dead or Alive och vita män”

  Talar de om skaparna, eller alla Axe-stinkande bleknosar som mordhotar kvinnor som kritiserat DoA?

  ”Spelkritiker som inte kan spel,”

  Ingen bryr sig om du bara spelar coola undercover-spel som Dwarf Fortress. Jim Sterling eller McIntosh kan troligen mer än deras halsskäggiga belackare.

  ”Klart manshatare tycker att harmlöst manligt beteende skall beivras på basis av förljugna orsaker utan grund i verkligheten”

  Visade ju sig att de var kapabla till dödshot, våldtäktshot och i ett fall mord. Antingen var det ramsan som gjorde de till fanatiker likt den typen av muslimer som vill döda alla som ritar Muhammed, eller det faktum att inte tillräckligt många stog upp emot dem. Collegeledningen ska troligen jagas ut ut ämbetet för gott.

  ”Nej som attackerat deras TV-spel med lögnaktiga påståenden om följder”

  Fast följderna visade ju sig komma. TV-spelare är mer misogyna, våldsamma, impulsiva, aggressiva, asociala och oförmögna att förstå hur vuxna beter sig. Antingen för att deras neurotyper attraheras av TV-spel eller för att spelen gör vissa typer av män onda. Jg har spelat spel i 20 år och är däremot exmeplarisk både vad gäller intelligens, förstånd och empati, så spel gör inte alla sämre.

  ”Kulturkritik är”

  Kritik vita män inte gillar.

  ” Vi har en skola med dubbelt så många tjejer än killar än män och du vill ha ännu färre killar”

  Nu ljuger du bara. Det är ramsor om att sätta på döda prostituerade som ska bort. OM det får männen att fly var de inte mycket till män.

  ”Dagens-I landsproblem”

  Är att man får kritik när man inför andra sjunger en ramsa om att dehumanisera kvinnor.

  ” de har genom ansvarslöst beteende fått 39 killar som gjort ingenting avstängda”

  De fick en god chans att sluta upp. De kunde slutat prata om ”grape” och annat äckligt på YikYak.

  Men det är så den typen av människor gör. De tar automatiskt och utan egentlig tanke varje tillfälle att eskalera och sedan låtsas de att varit proportionella och mogna hela tiden när ruset lagt sig. Jag vet redan allt om dem – innerst inne samma typ av person oavsett deras hudfärger. Det är ”basic” människor som är farliga i grupp.

  ” heller inte pratat med laget”

  Skulle ingen vettig person ha gjort eftersom de uppenbarligen inte var psykologiskt förberedda på att någon som helst vågade stå upp emot dem.

  ”Hundratals studenter (män och kvinnor) har riktat hat mot dem för att de gjorde skolan utan Rugbylag”

  Det är sådant som händer om man inte håller koll på sina älskade distraktioner – om de beter sig illa hamnar de i trubbel.

  Vissa sporter förstör USAs high schools och flera college. Kostar extremt mycket, leder ofta till misogyni och homofobi, skapar hjärnskakningar. De kan lika gärna titta på dokusåpor och heja på sina ”lag” där.

  ”för kulturkritik heller.”

  Kulturkritik är alltså nyspråk för ”Kritik som stör mig emotionellt och måste magiskt omkategoriseras till något ondsint” – man måste ju berättiga de hysteriska hatattackerna, demoniseringen och stalkandet av dessa kritiker som stör ens agenda, och då måste man beskriva kritiken som ondsint, destruktiv eller finansierad av Jud- jag menar DiGRA och andra. Nästa gång jag läser ”kulturkritik” vet jag att du menar ”entartete Kritik”.

 142. axel:

  Vi har idag “libertarianer” som säger “Men hon är ju inte död så vem bryr sig” när man tar upp det faktum att feministiska kvinnor har dödshotats. Om inte det är kultursabotage från höger är inget det.”

  Lite lustigt att det här är exakt det argument och ”försvar” som ofta brukar komma från vänster om någon råkar jämföra våldsamma vänsteraktivister med nazister.

 143. @utlandssvensk: 00.10

  Så din fru är en hora som du betalar för och som i utbyte ger dig sex när du vill? Din mamma var således också en hora?

  Tamejfan då är alla gifta kvinnor horor och vi är alla horungar. Jag som trodde att äktenskap räddade kvinnor från hora-stämpeln. Totalt meningslöst för kvinnor att gifta sig överhuvudtaget om man går efter din tolkning. Din tolkning som är föråldrad och har sitt ursprung i ett samhälle som inte längre existerar. Men fan ta den som tänker nytt?

 144. @Utlandssvensk:

  ”1. Den allmänna rösträtten för män var starkt kopplad till värnplikten och många miljoner unga mäns död och lidanden, inte minst i skyttegravarna under första världskriget. Men kvinnorna ville bara ha rösträtten….”

  Fick kvinnor göra värnplikt under denna tid? Och vidare….. I ett demokratiskt land ska väl makthavarna INTE kunna säga: ”Du får rösträtt om du går med i vårt totalt meningslösa krig som handlar om pengar och principer. Annars har du ingen röst.”

 145. @Utlandssvensk:

  ”Har du morgonsex med frugan innan hon är riktigt vaken?”

  Det är våldtäkt om hon uppfattar det som om du tvingar dig på henne och skadar henne. Om hon däremot tänder på det, hon kanske tänder på att det gör ont, ja då är det inte våldtäkt. Jag förutsätter att gifta par känner varandra så pass bra att de kan tänka sig in i hur den andra kommer att reagera. OM man inte gör det skulle jag föreslå att man INTE sätter på någon som sover. Om man ändå vill göra det så får man helt enkelt prata om det.

  ”Hävdar hon att hon viskade “nej” under själva akten? Våldtäkt! Eller så kan hon hitta på i stort sätt vad som helst. Hur ska man kunna motbevisa det?”

  Man kan tvinga en människa till mycket på hundra miljoner olika sätt. Och det finns människor som manipulerar sina partners till mycket……. Ja tro det eller ej, det finns manipulerande män också. I sådana fall blir det alltid en tolkningsfråga. Och så många våldtäktmän döms inte per år att du behöver vara orolig för Sveriges lagstiftning i frågan. Och visst det finns män som får sina liv förstörda i sammanhanget, men det finns kvinnor som får sina liv förstörda också.

  Behöver vi vara oroliga för din fru? Hur har hon det egentligen? Pratar du igenom dina fantasier med henne innan du utför dem? Eller betalar du henne bara lite extra fickpengar dagen efter? Hur brukade din pappa göra?

 146. @ Jenny

  Det säger väl sig självt att ifrågavarande länder inte kunde vara demokratiska innan de införde rösträtten… Big Smile

  Utlandssvensk har nog en poäng i att rösträtten ursprungligen var förknippad med militärtjänstgöring. Så också i Sverige ett kort tag efter att allmän kvinnlig rösträtt införts, dvs. alla kvinnor hade rösträtt men bara de män som fullgjort sin militärtjänst.

 147. @ Jenny

  Det här kan du inte mena:

  Och så många våldtäktmän döms inte per år att du behöver vara orolig för Sveriges lagstiftning i frågan. Och visst det finns män som får sina liv förstörda i sammanhanget, men det finns kvinnor som får sina liv förstörda också.

  Brott utförs av enskilda, straff däremot utmäts av staten. Vi kan aldrig förhindra att ingen enskild begår ett brott, men vi kan hindra staten från att begå brott. Den som blir oskyldigt dömd är utsatt för en fruktansvärd illgärning från statens sida, om det så bara skulle handla om en enda individ. Det är inte antalet som avgör. Det du säger är nämligen att om ett mindre antal kvinnor blir våldtagna så gör det inget eftersom antalet är litet och vi kan ju alltid slänga några oskyldiga män i fängelse för att balansera det hela.

 148. @Jenny:

  ”Behöver vi vara oroliga för din fru? Hur har hon det egentligen? Pratar du igenom dina fantasier med henne innan du utför dem? Eller betalar du henne bara lite extra fickpengar dagen efter? Hur brukade din pappa göra?”

  Jag skrev ett längre svar till dig där jag själv föll ner till din nivå men jag tog bort det. Om du nu vill hålla på så där får du väl göra det, men jag ser ingen mening i att debattera då.

 149. @Jenny: Nu har jag inte läst den kommentar du besvarar, men rösträttens införande VAR i stor utsträckning kopplad till de uppoffringar män ombads göra i skyttegravarna. Det är inget nytt fenomen. I antikens Aten, när det stod klart att upprättandet av en stark flotta KRÄVDE att (många) män tränade hårt och riskerade livet som roddare, så införde Kleisthenes demokrati.

  Ett gevär – En röst är ett ganska känt slagord från förra sekelskiftet.

  Demokrati är ganska hårt kopplad till militär tjänstgöring och även om vi idag inte anser att det är en ”riktig” demokrati så var det så hela processen startade.

  I england ansåg de flesta som kämpade för manlig rösträtt (I stort sett bara män) att den skulle medföra förpliktelser i stil med militärtjänstgöring, medan de som var för kvinnlig rösträtt (Både män och kvinnor) inte krävde någon kvinnlig motprestation.

  Det kan man tycka vad man vill om, men så var det. De feminister som kämpade för kvinnlig rösträtt under första världskriget (Emmelie Pankhurst) tog faktiskt en tillfällig paus från kämpandet för att skambelägga män att lägga sig på slaktbänken.

 150. @Axel Edgren:

  ”Talar de om skaparna, eller alla Axe-stinkande bleknosar som mordhotar kvinnor som kritiserat DoA?”

  Ingetdera, de pratar om vem som spelet är till för.

  ”Ingen bryr sig om du bara spelar coola undercover-spel som Dwarf Fortress. Jim Sterling eller McIntosh kan troligen mer än deras halsskäggiga belackare.”

  Troligen? Så du sitter och gissar utan fakta? Nej faktum är att Jim Sterling kan inte mer än mig om spel i allmänhet, däremot hade han en redeeming quality i att ibland göra videos som kritiserade ”microtransactions” och ”locked content” men det var alltså branschkritik, inte spelkritik.

  ”Visade ju sig att de var kapabla till dödshot, våldtäktshot och i ett fall mord.”

  Nej, framgår ingenstans VEM som hotat människor – om man ens skall kalla sådant där för riktiga hot – jämfört med Aytaan Hirsi Ali och Lars Vilks är det löjligt att påstå det handlar om hot att ta på allvar. De är hotade av farliga människor.

  För den misstänkte för det där enda mordet ifråga har angetts ingen koppling med de övriga saker du nämner. Enda motiv som angetts var att han var rumskamrat med den mördade kvinnan och hennes två tjejkompisar. Teorier på internet har handlat om att han var en loser som blev nobbad av tjej som var ung, snygg och framgångsrik.

  ”Antingen var det ramsan som gjorde de till fanatiker”

  Dumheter. Det var bara enstaka personer som ens deltog i ramsan. Den skedde på en privat fest i en byggnad som inte ligger på skolans område. ”Fanatikerna” är åtminstone hundratals personer av bägge kön, sannolikt studenter sura över att inte ha ett rugbylag längre.

  ”eller det faktum att inte tillräckligt många stog upp emot dem. Collegeledningen ska troligen jagas ut ut ämbetet för gott.”

  Stod upp mot vilka? De enstaka spelare som sjöng ramsan? Laget i övrigt som inte var på festen eller kanske rentav de hundratals ”hatare” som på goda grunder gav FUC skulden för att lagen stängdes av? VIlket alternativ menar du?

  ”Fast följderna visade ju sig komma.”

  Nej, tvärtom har våldsbrott gått ner under hela perioden. Samma som med ”war on drugs” som Michelle Alexander pratar om. Hon påpekar att när ”kriget” påbörjades så fanns ingen ökning av drogrelaterad brottslighet. ”kriget” var fördold rasism mot svarta (män)

  ”TV-spelare är mer misogyna, våldsamma, impulsiva, aggressiva, asociala och oförmögna att förstå hur vuxna beter sig.”

  Löjliga fördomar och fantrasier varken bekräftade empiriskt i reell brottsstatistik eller vetenskapligt av de longituda studier som bekostats av ERC.

  ”Antingen för att deras neurotyper attraheras av TV-spel eller för att spelen gör vissa typer av män onda.”

  Grundlösa fantasier, fördomar och ljugpropaganda.

  ”Jg har spelat spel i 20 år och är däremot exmeplarisk både vad gäller intelligens, förstånd och empati, så spel gör inte alla sämre.”

  Så här enkelt är det: Du visar i stort sett bara empati för dem du gillar så i det värdet är du medelmåttig. Samma med intelligens, när saker går emot ideologi uppvisar du inte högre förstånd än folk i allmänhet – intelligens handlar om att förstå saker när det är svårt, inte att springa efter löst hängande frukt.

  ”Kritik vita män inte gillar.”

  Vita män är i hög grad individer som gillar olika saker, du verkar gilla kulturkritik och du verkar vara vit man men det kanske du glömmer bort? Rent praktiskt är kulturkritik inget annat än psykologisk krigföring i syfte att försvaga fiendeländer. Tillståndet som skall skapas kallar experter ”kulturell pessimism”

  ”Nu ljuger du bara.”

  Nej, 66% av eleverna på den skolan är kvinnor.

  ”Det är ramsor om att sätta på döda prostituerade som ska bort.”

  Vilket aldrig kommer att hända. Varken Sovjetunionen, Kina eller Nordkorea hittade någonsin något magiskt sätt att göra det omöjligt för människor att yttra saker de ogillade. Det enda som finns är mer eller mindre totalitära skitstater som försöker.

  ”OM det får männen att fly var de inte mycket till män.”

  Ännu ett exempel på mitt påpekade att du inte säger emot mig. Du hittar bara på ursäkter som skall få det att låta som om du inte gör det.

  ”Är att man får kritik när man inför andra sjunger en ramsa om att dehumanisera kvinnor.”

  Ren galenskap.
  Låt mig demonstrera skillnaden mellan ramsan och vad du babblar om.

  Din strawman-ramsa som du TROR hände: Kvinnor dehumaniserades
  Den faktiska ramsan som hände: EN fiktiv kvinna dehumaniserades

  Så du kan inte skilja på ”kvinnor” och ”EN enda kvinna” jag antar att det är därför din sort inte kan ge Sverige annat än skamvrån i internationella mattejämförelser också.

  ”De fick en god chans att sluta upp. De kunde slutat prata om “grape” och annat äckligt på YikYak.”

  Igen, det är inte de som har gapat på Yik Yak, det är heller inte de som sjöng ramsan (laget består av cirka 50 spelare. cirka 40 har inte ens varit på festen men stängdes av ändå för din sort har Nordkoreas förstånd av rättsstat.

  Däremot är det studenter som är deras fans – både män och kvinnor – som har hatat rejält på FUC som bär skulden för att rugbyspelar som varken gjorde A eller B har stängts av pga hur uselt och ansvarslöst som FUC betett sig.

  ”Men det är så den typen av människor gör.”

  Vilken typ av människor då? Alla förutom FUC och fega byråkrater?

  ”De tar automatiskt och utan egentlig tanke varje tillfälle att eskalera och sedan låtsas de att varit proportionella och mogna hela tiden när ruset lagt sig.”

  Det där är skitsnack, det är allts FUC som eskalerat. Laget (personer som inte var på festen) gick fram och ville ta i hand – men FUC är så manshatiska/paranoida att ”ta i hand” är mäns våld mot kvinnor som det verkar. Eller iaf dödshot. I vilket fall som helst så ville FUC inte sköta det som vänner, de ville som vanligt som de feministiska hemmafruar de är dra in pappa staten att skydda dem.

  ”Jag vet redan allt om dem”

  Uppenbarligen vet du ingenting om dem – allt du sagt här var faktamässigt fel, du vet vidare inte vem ”dem” är heller. Och du har helt missbedömt hur många de är. Låt säga att två AIK spelare super sig fulla, några feminister bestämmer sig för att göra karriär på att filma dem och detta får hela laget stoppat.

  Det är sedan inte spelarna som kommer att hata feministerna, det är snarare den betydligt större mängden fans och supporters som skulle göra det och du skulle även då inte ha en aning om vilka det var.

  ”Det är “basic” människor som är farliga i grupp.”

  Ja, tänk vilka livsfarliga handslag de måste ha.

  ”Skulle ingen vettig person ha gjort eftersom de uppenbarligen inte var psykologiskt förberedda på att någon som helst vågade stå upp emot dem.”

  Igen, du tycks inte ens ha koll på vem som gjort vad. Det är alltså inte laget som har sjungit ramsan. Det är enstaka spelare på en privat fest. Det var heller inga feministkvinnor på festen som kunde ta illa upp. Enda orsaken feministkvinnorna blev hatade var att en kille – som du – smygfilmade det hela. Vad han fick betalt för det av FUC kan man bara spekulera över – och det är också vad de fått stå ut med.

  ”Det är sådant som händer om man inte håller koll på sina älskade distraktioner – om de beter sig illa hamnar de i trubbel.”

  Tvärtom, det var alltså mängder av personer som inte betett sig illa som hanmnade i trubbel: Så uselt sköttes det hela av FUC och därför blev de utsatta för hat också: För att de fick oskyldiga i trubbel.

  ”Vissa sporter förstör USAs high schools och flera college. Kostar extremt mycket, leder ofta till misogyni och homofobi, skapar hjärnskakningar. De kan lika gärna titta på dokusåpor och heja på sina “lag” där.”

  Ekonomiskt är dessa sporter enorma vinster, inte nog med det, de är också språngbräda för just de POC som ni i vanliga fall brukar påstå er vurma för.

  ”Kulturkritik är alltså nyspråk”

  Det är inte nyspråk alls. Det har hetat kulturkritik från början.

  ”man måste ju berättiga de hysteriska hatattackerna, demoniseringen och stalkandet av dessa kritiker som stör ens agenda”

  Där fick du med ett korn av sanning, precis som mobbare är de här kulturkritikernas själva syfte att störa, förstöra, sabotera och provocera. Som sagt i deras värld finns det bara minuspoäng. De lider av kraftig depression över att kapitalist-USA vann över paradis-kommunismen. Läs Professor Svante Nordins genomgång. Han har själv en diger bakgrund från den andra sidan.

  ”och då måste man beskriva kritiken som ondsint, destruktiv eller”

  Nej, det räcker med att beskriva den som onödig skit. Det är kritikerna som skall motivera sig. Men det kan de inte så istället så måste de blocka alla som inte håller med dem så det inte framgår att kejsaren är naken.

  Det är inte av en slump som det är kritikerna som hela tiden blockar andra människor. Jag behöver närmast aldrig blocka folk för jag är inte rädd för vad folk säger och jag kan motivera mig i sak. Kulturkritik däremot är en ideologi där man bara kan motivera sig med att säga X för att person X säger det.

  ”Nästa gång jag läser “kulturkritik” vet jag att du menar “entartete Kritik”

  Jag menar gänget som inte har några argument och därför kallar kritik för ”trakasserier”. De kan alltid kännas igen på hur ofta de påstår att någon utsätter dem för ”trakasserier” och liknande.

 151. @Rick:

  ”Det du säger är nämligen att om ett mindre antal kvinnor blir våldtagna så gör det inget eftersom antalet är litet och vi kan ju alltid slänga några oskyldiga män i fängelse för att balansera det hela.”

  Nej det var inte det jag sa. Och fortsättningen på det jag sa är din egen tolkning. Naturligtvis ska oskyldiga inte dömas. Men som jag tolkar det så frias det hellre än döms, så jag förstår inte vad problemet är. Och ja det händer att oskyldiga män blir anklagade för våldtäkt och det händer att män som våldtar går fria, men jag vet faktiskt inte hur man ska förändra det. I mina ögon är det mer: ”Shit happens”. Det är fruktansvärt, men jag kan inte ändra på det.

 152. @Utlandssvensk:

  Den låga nivån stod du för. Hur skulle du vilja att jag tolkade det du skrev angående våldtäkt inom äktenskapet? Och varför ska kvinnor alltid betala i sex och män alltid i pengar? Jag som trodde att vi var här för att vi är trötta på den gamla melodin.

  Då är vi tillbaka där vi började, kvinnor är ”farliga” så länge de är unga och vackra. Män jobbar häcken av sig för att ha råd med de unga och vackra kvinnorna. Men som jag har tolkat det hela så är många här trötta på all den makt som unga och vackra kvinnor bara får just på grund av att de är just unga och vackra. Och om det trots allt är så män vill ha det har vi då verkligen rätt att klaga på de unga och vackra kvinnorna? De är ju vana vid att bara visa upp sig så får de….. vad de vill ha…..

 153. Så män fick rösträtt i utbyte mot att de gjorde sin värnplikt. Fick kvinnor göra värnplikt? Nähä.

  Vad är då motsvarigheten? Att kvinnor föder barn är det bästa jag kommer på. Att föda barn motsvarar ofta att få tjugo ben knäckta samtidigt, inte under hela förlossningen, men under ”peakarna”. På den tiden var barnadödligheten högre. Det skulle väl motsvara smärtan att få ett ben bortsprängt, både i fysisk smärta och meningslöshet. Att bli dödad skulle ju såklart vara värre. Men om nu kvinnor inte fick göra värnplikt, vad skulle då motsvarigheten vara till att bli dödad i strid? Det är ett helt ologiskt resonemang på något vis.

  Sen första världskriget. Alla var helt exalterade, kriget skulle vinnas i ett nafs, inga problem. Man slogs för äran och för att bevisa sin mandom. Såklart att det fanns kvinnor då också som skambela män som inte drog ut i kriget. Sjukt, jag vet, men det var lite tidens anda. Och det var inte så mycket bättre när andra världskriget bröt ut. Jag är ju helt inne på att uppfostra söner i ett samhälle som inte romantiserar krig och som inte trycker på för att män ska bevisa sig.

  Jag har alltid känt det när jag träffat amerikaner. Att de vuxit upp i ett samhälle som bejakar krig och där ”att vara manlig” innebär typ total uppoffring. Och det är klart, deras makthavare behöver ju villiga män.

 154. @Jenny:
  Jag tror du tar det där med ”betala” allt för bokstavligt. Som jag var inne på i en liknande diskussion fast jag tror det var med straightmensburden då, i alla förhållanden har man ju någon form av utbyte mellan parterna, annars vore ju förhållandet meningslöst.
  JAg ser varken golddiggers, när kvinnor ”säljer” sig för ett liv i lyx och hög status, eller prostitution när män ”köper” en kvinna för stunden som något särskilt positivt, men det är inte själva ”byteshandeln” i sig som jag ser negativt i det fallet, för den har en ganska naturlig grund, utan snarare att man cyniskt och kalkylerat använder dessa mekanismer på ett sätt som känns uttalat egoistiskt och cyniskt.
  Jämför till exempel med PUA, du kan studera PUA och lära dig hur man charmar kvinnor för att få gott om fitta, eller så kan man studera PUA för att lära sig hur man skall skall få till en relation med sin hjärtas dam och dra högvinsten i kärlekslotteriet. Jag tycker PUA i syfte att få omkull så mycket fruntimmer på rygg som möjligt är förkastligt, men att det är fullt i sin ordning att lära sig hur man går till väga i umgänget med kvinnor om man inte vill sluta som en ensam bitter gubbe på ålderns höst.
  Att kvinnor ger sex och får trygghet, medan män ger trygghet och får sex är väl något som växt fram ganska naturligt och är en del av vilka vi är.
  Om det är fint eller fult har mer att göra med ens attityder och vad man har för syften med sitt handlande.

 155. @ Jenny

  Vi talar om ett historiskt faktum, dvs. att mäns rösträtt kopplades till militärtjänst. Kvinnors rösträtt tillföll dem i egenskap av kvinnor, alldeles oberoende om de fött barn eller inte. Inte eller är det mig känt att kvinnor skulle ha blivit avrättade under tiden för första världskriget för födselvägran.

  Poängen här är förstås inte att tala mot kvinnlig rösträtt (det vore bisarrt), utan påpeka att det har krävts ofattbara uppoffringar av unga män för att deras samhälleliga status ska bekräftas. Rösträtten är alltså en illustration av det påpekandet.

  Beträffande USA så tror jag på det samhällets långsiktiga överlevnad just eftersom de fortfarande har unga män som är beredda på uppoffringar. Du må tycka vad du tycker om det landet, men de kommer att klara sig, var så säker.

 156. @Jenny:

  ”Den låga nivån stod du för. Hur skulle du vilja att jag tolkade det du skrev angående våldtäkt inom äktenskapet?”

  Vi har olika åsikter här. Min uppfattning är att jag för ett principiellt och förhoppningsvis intellektuellt resonemang medans du gick över på väldigt klassiska feministiska ”shaming” argument riktat mot mig som person. Det verkar vara ganska vanligt att många kvinnor hamnar där men min erfarenhet är att vidare debatt då är meningslös.

  När du skriver:

  ”“Behöver vi vara oroliga för din fru? Hur har hon det egentligen? Pratar du igenom dina fantasier med henne innan du utför dem? Eller betalar du henne bara lite extra fickpengar dagen efter? Hur brukade din pappa göra?”

  så ser jag det bara som en variant av ”har du slutat att slå din fru” och trots att jag är fullt kapabel att svara med samma mynt så har jag ingen lust.

 157. @Jenny:

  Jag som trodde att vi var här för att vi är trötta på den gamla melodin.

  Du tror det för att det finns en massa människor som är väldigt korkade och förljugna gällande det här.

  Du misstar ondgörandet över vissa ofördelaktiga konsekvenser av spelet för vilja att bli av med spelet. Att kvinnor ondgör sig över utseendepress och sjuka ideal betyder inte att de tänker sluta använda sexuell makt.

 158. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Att kvinnor ger sex och får trygghet, medan män ger trygghet och får sex är väl något som växt fram ganska naturligt och är en del av vilka vi är”

  Ja, just så. Det har då även vuxit fram olika typer av regelverk som ger parterna lagliga rättigheter och skyldigheter kopplade till detta. Att männen är skyldiga att försörja är alltid en självklarhet och kvinnan har normalt mycket stark rätt att framtvinga detta. Uppenbarligen är det många män som inte vill betala underhåll och annat men de måste annars blir det fogden eller finkan (beroende på land). Men i detta fall verkar det inte finnas något som helt problem med att tvinga folk till saker de inte vill.

  Det går självklart att omdefiniera alla typer av kontrakt via tvingande lagstiftning men när man gör detta med avtalsformer som har vuxit fram under väldigt långa tidsperioder, då är det närmast säkert att det kommer att uppstå en hel del påtagliga följdeffekter. Ofta tar det ett tag innan dessa fullt ut visar sig men detta innebär bara att skadan hinner bli väldigt stor innan det är uppenbart vad det beror på.

  För att ta ett neutralt exempel:

  Hyresregleringar är ett ganska vanlig och välstuderat fenomen. Ofta införs de i samband med krig, vilket t.ex var fallet i Sverige. Drivkraften då var att allt byggmaterial måste gå till militären men samtidigt ville man inte att bristen på nya bostäder skulle driva upp hyrorna.

  Typiskt sett inför man någon typ av maxhyra och den omedelbara effekten brukar vara väldigt obetydlig. Men över tiden uppkommer stora effekter: Färre nya hus blir byggda ( pga. lägre lönsamhet), en svart marknad utvecklas för hyreskontrakt, lägenheter som inte är hyresrätter går upp i pris (pga. brist på alternativ), osv, osv. Då måste man sen in med nya regler, t.ex byggsubventioner, som i sin tur skapar snedvridningar och så fortsätter det så tills man ger upp eller systemet kollapsar under sin egen tyngd.

  Men när man ger sig på en så pass fundamental och grundläggande kontraktsform som äktenskapet, då ligger inte bara sådant som ekonomisk tillväxt och välstånd i vågskålarna utan man spelar med hela den grundläggande stabiliteten och förmågan till fortlevnad i samhället.

 159. @Jenny:

  I ett fritt samhälle måste man kompensera människor för att de skall kunna användas som soldater. Inte sällan anmäler sig män frivilligt för att deras familjer skall få det bättre även om de själva dör. Så kan det t.ex. vara i USA, där anhöriga till soldater får del av fri sjukvård, tandvård, skola, etc.

  Då allmän värnplikt kom på tapeten var det för att man insåg att man behövde ännu större arméer. Då endast välsituerade människor fick rösta då, hade rösträtt faktiskt ett högt värde.

  Det var mig veterligt aldrig något tal om vilken motprestation som skulle berättiga kvinnor till rösträtt. I Sverige användes kravet på fullgjord värnplikt delvis för att hålla de socialistiska revolutionärerna borta. De ville nämligen ha allmän rösträtt för att störta överhuset och inleda en revolution. I det ljuset sågs nog kvinnlig rösträtt som rätt harmlös …

 160. @Ulf T:
  Jo det diskuterades livligt. Man såg det som männens plikt mot nationen att försvara den med vapen och kvinnors motsvarande plikt var att föda och ta hand om barn. När man införde den kvinnliga allmänna rösträtten så menade man att det inte var praktiskt genomförbart att undersöka om kvinnorna kunde eller ämnade skaffa barn och dessutom menade man att de barnlösa kvinnorna inte var det av eget val och därför inte kunde lastas för att inte kunna fullgöra sin plikt. ”Kronvrak” fick också rösträtt liksom män som genomfört värnplikt.
  Männens allmänna rösträtt som beslutades 1921 berodde på de nedrustningar av försvaret som genomfördes efter att det stod klart att det skulle vara evig fred i Europa (främst genomfört genom försvarsbeslutet 1925).

  Värnplikt har för övrigt en massa andra fördelar förutom att små länder kan skaffa sig tillräckligt stora krigsmakter. Två stora sådana fördelar är: 1. Att militären inte blir en egen maktfaktor som kan ta makten från folket, eftersom folket är militären. 2. Den stora variationen av kompetens som finns inom krigsmakter med värnplikt gör dem mycket mer effektiva.
  Andra fördelar är att det också kan sägas vara en rättighet för folk att få lära sig vad de ska göra om det blir krig, att folk som fått smaka på att leka krig på riktigt förstår hur jävla otrevlig krig är, man lär unga människor ordning och reda, att samarbeta och att anstränga sig m.m. Och inte minst, de människor som man minst av allt vill se springa runt med vapen bland civila är en majoritet av de som väljer soldatyrket.

 161. @Ulf T:
  Det är förarbetena. I mitt personliga bibliotek så går NJA II bara tillbaka till 1930 så jag kan inte leta fram det nu.

 162. Ja det finns personer som menar att militärtjänstgöring(allmän värnplikt)ska göra pojkar till män.
  Denna tanke har numer slagit rot hos en del i sossetoppen och att allmänvärnplikt ska återinföras för att som försvarsministern säger föra människor tillsammans där personer från olika socioekonomiska,etniciteter och kön ska umgås som jämlikar för att få en vi känsla i det svenska samhället.
  Det intressanta är att man i sossetoppen indirekt erkänner att t,ex det mångkulturella samhället sliter det itu och har en from förhoppning att allmänvärnplikt ska motverka detta,men enligt mig handlar det bara om en längtan tillbaka till ett Sverige från förr,och där man dragit fel slutsats när man tänker att förr när vi hade allmänvärnplikt så var Sverige inte så splittrat som idag och mer homogent därför ska den återinföras,utan att förstå att det var inte allmänvärnplikt som var universallösningen för detta.
  När partitoppen hos socialdemokraterna pratar varmt om allmänvärnplikt och vad det ska göra med samhället så låter dom precis som SD utan att dom själva förstår det,och är egentligen ett erkännande att det postmodernistiska samhället är ett misslyckande med sina maktstrukturer där man ställer grupp mot grupp.

 163. @michael:
  Nu är väl anledningen till att det pratas om värnplikt framförallt att man kommit på att krigsmakten kan behöva användas till annat än att sända rövarband dit Bryssel pekar.
  Men visst är det en nyttig läxa för ungarna att göra värnplikt. Bland annat för att man får umgås och samarbeta med människor från olika bakgrund.

 164. @Rick:

  ”Kvinnors rösträtt tillföll dem i egenskap av kvinnor, alldeles oberoende om de fött barn eller inte.”

  Och kvinnor hade INTE rösträtt endast på grund av att de var kvinnor, om de fött barn eller inte. Ganska svårt att påverka eftersom man inte väljer vilket kön man föds med.

 165. @Utlandssvensk:

  ”Min uppfattning är att jag för ett principiellt och förhoppningsvis intellektuellt resonemang…..”

  Och det gjorde jag också tills du började skriva om våldtäkt inom äktenskapet.

  ”…..medans du gick över på väldigt klassiska feministiska “shaming” argument riktat mot mig som person. Det verkar vara ganska vanligt att många kvinnor hamnar där men min erfarenhet är att vidare debatt då är meningslös.”

  Och du hamnade där många män brukar hamna. Du talar om för mig att jag är en kvinna och att du dömer mig efter hela gruppen kvinnor eftersom i dina ögon är en kvinna alla kvinnor och att kvinnor behöver man i stort sätt inte ta på allvar. Vem pratar jag med om inte med dig?

  Och ja, det var en förolämpning eftersom jag kände mig förolämpad när du började skriva om våldtäkt inom äktenskapet. Men du förstår helt ärligt inte att en kvinna kan bli upprörd över det du skriver angående våldtäkt inom äktenskapet?

  Och ja, det blev värre ju mer du skrev ang. ämnet. Jag tänkte till slut: ”Shit den här mannen menar fan allvar.”

  Så ja, vi har helt olika åsikter i frågan och bör nog inte diskutera något mer om detta. Vi får väl bara tacka våra lyckostjärnor att vi inte är gifta med varandra och skulle vara tvungna att gagga oss igenom de diskussionerna för husfridens skull. (Ja jag vet, vi hade antagligen gått igenom det innan vi gifte oss och aldrig gift oss).

  Men du kan vara säker på att jag hade varit ärlig med mina fantasier i alla fall, jag hade inte bara satt på dig med en strap-on innan du var vaken, bara sådär.