Avslut på Invandrare och våldtäkter
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke avslutar sin triss

Jag har haft lite svårt att närvara i kommentarsfälten på sista tiden (busy as a beaver), och efter de två inläggen i förrgår och igår känner jag att visst behov av att klargöra min ståndpunkt på ämnet.

Utgångspunkten för inläggen är att av dömda våldtäktsmän är antalet svenskar och antalet invandrare ungefär lika stort. Eftersom invandrare utgör ungefär en sjundedel av befolkningen så innebär det att invandrare är kraftigt överrepresenterade och att det per 100000 invandrare finns ungefär 7 gånger så många invandrare som dömts för våldtäkt som det finns svenskar dömda för våldtäkt. Notera nu att jag inte säger något om antalet våldtäktsmän, utan att det är ett påstående om de som blivit dömda för våldtäkt.

Det finns så vitt jag kan se bara två vägar att gå från detta faktum. Antingen är det så att 1) det inte föreligger någon skillnad i våldtäktsbenägenhet mellan invandrare och svenskar eller 2) invandrare är mer våldtäktsbenägna än svenskar.

I fall nummer 1, att det inte föreligger någon skillnad mellan invandrare och svenskar, stirrar ett rättsosäkert och godtyckligt rättssystem oss i ansiktet. För uppenbarligen behandlas människor då olika utifrån sin etniska bakgrund. Det vill säga, det svenska rättsväsendet, staten, är i sig själv rasistisk och xenofobisk. Detta vore förstås ett oerhört problem, och skulle i princip innebära att sverige inte är något annat än en bananrepublik, och att hela vår offentliga apparat och vårt styrelseskick behöver reformeras från grunden, eftersom det strider grovt mot alla demokratiska principer och själva den ”värdegrund” som är så förhärskande i det offentliga. Och om någon tänkte invända att jag ovan inte tog upp fall nummer 3) svenskar är mer våldtäktsbenägna än invandrare, så gör det ingen artskillnad här, bara en gradskillnad, det skulle innebära att rättsväsendet är ännu mer korrumperat och att svenska samhället är ännu värre uppfuckat och ännu mer i behov av en grundläggande reformering. Oavsett, hur man i så fall skall komma till rätta med saken … tja, ingen aning.

I fall nummer 2, att invandrare verkligen är överrepresenterade så har vi faktiskt vissa åtgärder vi kan vidta grundat på just faktumet att en stor andel våldtäktsmän är invandrare.

Det finns ett par grundläggande skillnader mellan invandrare och infödda svenskar.

Vi kan välja vilka vi släpper in i landet utifrån, men vi kan inte välja vilka vi vill skall födas i landet.

Domare med rött kort ståendes på gul och blå Sverigekarta.

Grovt brott, rött kort och utvisning

Vi kan också utvisa de som kommit till landet utifrån, men vi kan inte utvisa de som är födda svenskar (även om jag anser att det vore önskvärt, jag betraktar inte utvisning av invandrare som en särbehandling av invandrare, jag ser det tvärtom som att svenskar särbehandlas som inte utvisas. Se vidare inlägget Dags att utvisa feminister?.)

Det önskvärda vore att man kunde filtrerar bort alla våldtäktsmän (och övriga grova brottslingar) redan i inledningsstadiet så de helt enkelt aldrig blir en del av befolkningen. När det gäller de som faktiskt föds som svenskar så kan vi som sagt vad inte göra så mycket åt det, vi får helt enkelt gilla läget. Men för de som kommer utifrån kan vi faktiskt sätta upp antagningskrav. Jämför t.ex. med skolan. Grundskolan är skyldig att utbilda alla barn upp till årskurs nio. Den kan inte välja vilka barn den vill utbilda. Men högre skolor har antagningar. Man måste uppfylla vissa minimikrav för att få komma in där. Man kan se samhället likadant. De som föds i vårt samhälle har vi på gott och ont, vi får lösa de problem som uppstår med infödda asociala och kriminella individer bäst vi kan. Men vi kan vidta åtgärder för att filtrera bort sådana individer som kommer utifrån.

När ändå vissa individer (oundvikligen) slipper in genom filtret och sedan gör sig skyldiga till grova brott så är det rätta att de förlorar sitt svenska medborgarskap (om de fått ett sådant) och utvisas, efter det att de gottgjort den skada de åsamkat sina offer. Som redan sagt, det vore önskvärt att också utvisa de infödda svenskar som begår grova brott, men den möjligheten har vi tyvärr inte. Vi har den dock för de som ursprungligen har ett annat medborgarskap. Jag ser ingen anledning till att inte utnyttja den.

Våldtäkt är ett brott som får mycket uppmärksamhet i vårt samhälle och det ses, rätt eller orätt, som ett stort samhällsproblem. Om det verkligen är ett stort samhällsproblem som det skall sättas in stora resurser för att motverka så måste vi framför allt ha korrekta kriterier för vad som utgör en våldtäkt, och ha korrekt våldtäktsstatistik utan ideologiska kryddor. En (inte den enda) viktig del av detta är förstås att kartlägga våldtäktsmännen demografiskt.

Och det är här jag ställer mig kritisk till samhällets attityd till problemet. Kampanjer som #fatta är meningslösa och kommer aldrig att åstadkomma något av värde, eftersom de asociala individer som verkligen begår våldtäkter inte är mottagliga för sådana kampanjer. Men med korrekt statistik och demografiska kartläggningar kan man börja skaffa sig en riktig bild av fenomenet. Och om det skulle visa sig att vissa invandrargrupper har en hög benägenhet för vissa former av grov brottslighet, så kan vi också börja göra något preventivt åt det. Säg rent hypotetiskt att en demografisk kartläggning visar att traumatiserade lågutbildade män i åldern 25–35 från Långbortistan är särskilt våldtäktsbenägna, ja, då släpper vi helt enkelt inte in folk från denna kategori med mindre än att de verkligen kan lägga fram övertygande belägg för att de kommer att vara skötsamma individer som faktiskt blir en tillgång till samhället, t.ex. därför att de har specialistkunskaper som vi faktiskt behöver och därför inte kommer att hamna i ett utanförskap.

Om å andra sidan en demografisk kartläggning skulle visa att det faktiskt inte föreligger några skillnader utifrån ursprung, tja, då har vi ett helt annat problem att ta itu med.

Oavsett vilket har sverige ett stort problem. Våldtäktsstatistiken är falsk, rättssystemet är åt helvete, eller invandringspolitiken är åt helvete. En eller flera av dessa saker. Oavsett vilket så måste det åtgärdas. Och det hela börjar med korrekt information och ärlig statistisk.

Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.

Johannesevangeliet 8:32

RM-john-8-32-and-you-shall-know-the-truth-and-the-truth-shall-set-you-free

Men i åsiktskorridorernas förlovade land är vi nog dömda att för evigt vandra som osaliga andar inneslutna av osanningens väggar.

Notera att det är inte min avsikt att skuldbelägga någon utifrån sin etnicitet. Jag företräder en fundamentalt individualistisk syn där människor skall bedömas utifrån sina gärningar. Jag kände dock att jag ville skriva av mig lite tankar på detta. Det kan verka som jag frångår detta när jag talar om filter och vilka vi släpper in i landet. Men det som ligger under det är principen om individers grupptillhörighet, det är inte specifikt kopplat till invandring. Jag tänker utveckla det annorstädes.

welcomeinsweden2

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Avslut på Invandrare och våldtäkter — 160 kommentarer

 1. Även om gruppen unga män från Långtbortistan statistiskt sett är överrepresenterad när det gäller våldtäkter handlar det med all säkerhet ändå om en mycket liten minoritet av den gruppen.

  Att då förvägra alla unga män från Långtbortistan asyl, eller tillämpa omvänd bevisföring, är inget annat än kollektiv bestraffning (och skuldbeläggning). Det är ingen bra lösning på problemet.

  Jag har själv ingen patentlösning, men som jag ser det bör vi se till att integrera flyktingar och invandrare bättre i samhället: förklara och få acceptans för våra lagar och för de värderingar vi vill ska råda. Med stor sannolikhet måste vi begränsa hur många vi kan ta emot för att klara av denna integrering. Det är givetvis inte roligt, men alternativet är – i mina ögon – mycket värre.

 2. @Tommy:

  Att då förvägra alla unga män från Långtbortistan asyl, eller tillämpa omvänd bevisföring, är inget annat än kollektiv bestraffning (och skuldbeläggning). Det är ingen bra lösning på problemet.

  Sverige är kanske inte det första asyllandet inom EU de stöter på så varför inte hålla sig till gällande avtal. Dublinförordningen som säger

  Inom EU är det Dublinförordningen som avgör i vilket land asylsökande ska söka asyl. Asylsökande från länder utanför EU ska enligt Dublinförordningen söka asyl i det första land i EU som de anländer till. Om en person lämnar in en asylansökan i ett land men innan dess lämnat in en ansökan i ett annat EU-land har det andra landet rätt att neka den asylsökande och skicka personen tillbaka till det första land där denne sökt asyl. Alla som är över 14 år och söker asyl ska lämna fingeravtryck. Detta för att undvika att en och samma person söker asyl i flera länder.

  Vidare så skriver du…

  /…/ Jag har själv ingen patentlösning, men som jag ser det bör vi se till att integrera flyktingar och invandrare bättre i samhället: förklara och få acceptans för våra lagar och för de värderingar vi vill ska råda./…/

  Som jag ser det så har utopin att det skulle gå att integrera människor som inte vill bli integrerade totalt misslyckats, så varför fortsätta att pumpa in miljarder av skattekronor i ett system som redan med all tydlighet visat sig inte fungera. Kräv istället att dessa som kommer till vårt land låter sig assimileras, uppvisar giltiga ID-handlingar och tar ”seden dit man kommer”.

 3. Vi riskerar att utvisa oskyldiga, precis som vi idag riskerar att fängsla oskyldiga.
  Om problemet istället är socioekonomiskt så skjuter det bara över brottsligheten på någon annan, alltså kommer inte utvisningarna göra någon skillnad i våldtäktsstatistiken.
  Man kan även tänka sig att vissa falskanmäler just för att få personer utvisade.

  Håller med om att det är integrationen som felar, vi måste ta tag i problemen som finns här och nu, inte importera fler när samhället bevisligen inte klarar av det.
  Det finns lösningar på hur Sverige skulle kunna fortsätta med en hög invandring, problemet är att det troligen är för ”sent”, låglönejobb kommer bara att cementera klassklyftorna.

 4. Jaja. Men. Är ändå inte det allra bästa och godaste man i detta läge kan göra som människa att bara vara ett äkta kommunistlurat PK-får, att blunda för den faktiska verkligheten, och att skylla allt på vita människor. Och att leka att ”just detta” inte är konkret rasism.

 5. @Nilsson:

  Håller med om att det är integrationen som felar, vi måste ta tag i problemen som finns här och nu, inte importera fler när samhället bevisligen inte klarar av det.

  Visa gärna på hur du anser att det har fungerat. Problemen vi måste ta itu med är jobb och bostäder åt alla ”även Svenskar”. Lös de problemen och återkom.

 6. @Nilsson:

  Det finns lösningar på hur Sverige skulle kunna fortsätta med en hög invandring, problemet är att det troligen är för “sent”, låglönejobb kommer bara att cementera klassklyftorna.

  Nej, det finns ingen lösning förutom jobb, bostäder, lika spelregler, assimilering och självförsörjningskrav på nyanlända. Men för all del tala gärna om vilken lösning du föreslår som skulle kunna fungera. Jag är säker på att era (dom är inte mina) politiker och företagare skulle hoppa jämfota av lycka med en sådan lösning.

 7. @Tommy:
  Japp. Det är EXAKT samma sak som när feminister vill straffa alla män för samma sak.

  Det är en enorm jävla skillnad på att säga:
  1. Det är ineffektivt med invandring under hög arbetslöshet. Vår välfärd och flyktingarna själva skulle må bättre om vi istället satsade pengar på att hjälpa dem i deras närområde.
  Eller
  2. Nån andel av en procent av invandrarna begår hemska brott, därför är svartskallar sämre människor som inte förtjänar hjälp och de ska inte finnas i vårt land.

 8. @MJ:

  /…/ Vår välfärd och flyktingarna själva skulle må bättre om vi istället satsade pengar på att hjälpa dem i deras närområde. /…/

  Av vilken anledning anser du det är Sveriges ansvar att satsa sina pengar i utlandet istället för att t.ex. se till att svenska pensionärer som arbetat och betalat skatt under hela sitt verksamma liv får en dräglig pension och adekvat sjukvård?
  Jag menar att man måste prioritera Sverige och Svenskarna i första hand och att ju mindre Sverige blandar sig i andra länders inre affärer desto bättre möjligheter har det landet att utvecklas och stå på egna ben, man löser inga problem med bidrag, däremot så skapar det en massa beroende och problem.
  Sen det där med

  /…/ Nån andel av en procent /…/

  Var fick du det ifrån?

 9. Case in point (http://detgodasamhallet.com/2015/07/17/nar-snallheten-bedrar-visheten/):

  ”Migrationsverket låter meddela att man under första halvåret kunnat peka ut drygt 40 personer som beskrivs som misstänkta terrorister och krigsförbrytare när de sökt asyl i Sverige. Det borde inte komma som en överraskning att dessa personer kommer hit, med tanke på att IS officiellt proklamerat att de har för avsikt att upprätta ett världsomspännande kalifat och att man använder flyktingströmmarna till Europa för att smuggla in terrorister till bland annat Sverige.

  Den stora överraskningen torde snarare vara att dessa personer uppmärksammas alls, med tanke på den övermänskliga belastningen på Migrationsverkets anställda, verkets målsättning att korta ner handläggningstiderna och dess praxis att sätta de minst erfarna handläggarna för att avgöra ärenden från Syrien, vilket Ivar Arpi har uppmärksammat på SvD:s ledarplats.

  Positivt är att dessa 40 har upptäckts, men tanken smyger sig på: Hur många har då slunkit igenom?

  Att det ens kan vara möjligt för terrorister och krigsförbrytare att oupptäckta ta sig in i Sverige, menar jag till stor del handlar om den svenska viljan att vara snäll mot allt och alla.”

  Läs gärna hela inlägget från det goda samhället. Terrorism eller våldtäkt, problematiken är den samma.

 10. @barfota:
  Din första fråga förstår jag inte? Det är väl solklart att det INTE fungerar i Sverige?
  No-go zoner, utanförskap, förorter med hög arbetslöshet och hög kriminalitet.
  Du måste ha missförstått mig.

  Lösningen som jag ser det är ett totalt förändrat företagsklimat, det ska vara lika lätt att driva företag för Mats 43 som Omar 22, förenkla skatteregler för småföretag, uppmuntra entreprenörskap i alla folkgrupper, slopa ROT, RUT och starta eget bidrag, ALLA ska ha samma chans.
  Sluta dränk småföretag i byråkrati, ta bort arbetsgivaravgift och moms.
  Detta betyder inte automatiskt att jag strävar efter ett lägre skattetryck, men i långa loppet kommer det förmodligen att bli så, det byråkratiska systemet äter en hel del pengar.

  Men som sagt, vi är nog för sent ute.

 11. Jag får en känsla av att många här argumenterar utifrån ett historiskt perspektiv snarare än utifrån dagens svenska verklighet.

  Sverige har nu under en längre tid haft ungefär lika hög invandring per capita som USA hade under sin mest extrema immigrationsperiod (cirka 1880-1920). Dock har selektionsmekanismerna varit radikalt annorlunda. I praktiken släppte USA nästan bara in vita från Europa som var friska och arbetsföra.

  Vad gäller Sverige har vi ända sen Westerbergs glada dagar i början av nittiotalet genomgående varit det västland där det har varit lättast att få uppehållstillstånd för personer från konfliktområden.

  Om man är en rimligt högutbildad person med en verklig och verifierbar examen samt innehar giltiga id handlingar från ett land i tredje världen har man hela tiden kunnat flytta till t.ex England eller USA, där man har betydligt bättre ekonomiska möjligheter än vad som gäller i Sverige. Men om man däremot saknar alla kvalifikationer eller helt enkelt bara vill undkomma sitt förflutna, pga t.ex krigsbrott eller andra skäl, ja då har hela tiden Sverige varit det naturliga resmålet. Ingen har behövt visa pass här under flera årtionden samtidigt som de flesta andra västländer har infört järnhårda regler mot asylsökande som saknar id handlingar.

  Alla kan rimligen räkna ut att detta innebär att Sverige har varit utsatt för ett absolut massivt skevt urval av immigranter. De absolut värsta personerna från världens mest hopplösa stater har samlats just här.

  Detta har nu pågått under en längre tid och innebär att demografin av landet har ändrats totalt. Andelen utlandsfödda närmar sig 20% men om man inkludera första generationen som är födda i Sverige med minst en utländsk förälder samt tittar på den yngre halvan av befolkningen (0-44 år), så är andelen med utländsk bakgrund kring 35%.

  Nu har jag inte sett några siffror för ännu yngre grupper, men givet att immigranterna är yngre än den befintliga befolkningen i genomsnitt samt har betydligt högre nativitet (en somalisk kvinna föder i snitt 6 barn), kan vi nog förmoda att i gruppen 0-18 är helsvenska ungdomar troligen redan i minoritet.

  Så ser verkligheten ut och detta innebär, enligt mig;

  1. Det är meningslöst att prata om integration i bemärkelse att invandrargrupperna ska anpassas till den historiska svenska normen. Det finns inga som helst förutsättningar för detta.

  2. Svenskarna kommer med säkerhet att bli en liten och snabbt försvinnande minoritet i sitt land. Dessa måste välja mellan att anpassa sig eller lämna landet.

  3. Att utvisa invandrade våldsbrottslingar är i praktiken inget alternativ. En stor del av de som har kommit hit saknar helt id handlingar och det är inte möjligt att utvisa dessa.

 12. @Utlandssvensk:

  Att utvisa invandrade våldsbrottslingar är i praktiken inget alternativ. En stor del av de som har kommit hit saknar helt id handlingar och det är inte möjligt att utvisa dessa.

  Problemet är just att brottslingar släpps in i landet. Någon form av ID-handlingar bör man kunna uppvisa. Kan eller vill man inte uppvisa sådana så skall man vara behjälplig att skaffa fram information som kan påvisa att man inte är kriminell, har den ålder och utbildning man hävdar och kommer från det landet man åberopar. Vill man inte ställa upp på detta då är det väl bara att ta första bästa ”flyktingsmugglare” tillbaka dit man kom ifrån. Sverige med dess kravlöshet sänder ut hel fel signaler till omvärlden.

 13. @Nilsson:
  Jo, det blev ett missförstånd där men sedan tror jag inte på den lösningen du beskriver nedan därför att Sverige genomsyras av statsfeminism och vänsterknallkorkar, bidrag och särbehandlingar av alla de slag. Först måste vi lagstifta om ett förbud mot alla former av sk. positiv särbehandling m.a.o. samma spelregler för alla medborgare. Utländska medborgare, EU-migranter eller ”papperslösa” skall inte ha några som helst förmåner som ingen Svensk har.

  Håller dock med om att en uppluckring av byråkratin för småföretagare behövs.

  Lösningen som jag ser det är ett totalt förändrat företagsklimat, det ska vara lika lätt att driva företag för Mats 43 som Omar 22, förenkla skatteregler för småföretag, uppmuntra entreprenörskap i alla folkgrupper, slopa ROT, RUT och starta eget bidrag, ALLA ska ha samma chans.
  Sluta dränk småföretag i byråkrati, ta bort arbetsgivaravgift och moms.
  Detta betyder inte automatiskt att jag strävar efter ett lägre skattetryck, men i långa loppet kommer det förmodligen att bli så, det byråkratiska systemet äter en hel del pengar.

 14. @Utlandssvensk:
  Det är svammel.
  Asylrätt är internationell rätt och alla FN-medlemmar är tvungna att erbjuda det.
  Sveriges regler om invandring är inte särskilt annorlunda än andra EU-länders.

 15. @MJ:

  ”Det är svammel.
  Asylrätt är internationell rätt och alla FN-medlemmar är tvungna att erbjuda det.
  Sveriges regler om invandring är inte särskilt annorlunda än andra EU-länders.”

  Jaha, vilken fantasigrupps argumentationsteknik tillämpar du nu? Lobotomerade folkrättsjurister?

  Sveriges tillämpning av asylreglerna och krav på id handlingar skiljer sig dramatiskt från övriga västländer, något som är helt uppenbart om man t.ex jämför Finland och Sverige. Jag har läst en hel del folkrätt och är mycket väl insatt i denna fråga, men vem som helst kan lätt surfa runt och själv bekräfta detta helt uppenbara faktum.

 16. Generaldirektören på migrationsverket uttalade sig för övrigt ganska nyligen om just Sveriges tillämpning av asylregler i jämförelse med andra länder. Han sa då:

  ”När jag träffar utländska kolleger säger de att Sverige är ett udda land i asylfrågor. Nej, säger jag då, det är ni som är udda. Ni alla.”

  https://meritwager.wordpress.com/2015/03/03/migrationsverkets-generaldirektor-nar-jag-traffar-utlandska-kolleger-sager-de-att-sverige-ar-ett-udda-land-i-asylfragor-nej-sager-jag-da-det-ar-ni-som-ar-udda-ni-alla/

  MJ kanske kan ge oss ett litet urval av vad olika fantasigrupper anser om detta?

 17. @Utlandssvensk:

  Har du källa på somaliers nativitet 6:1 mot svenskar? Jag ifrågasätter inte påståendet, betvivlar det inte heller, men skulle gärna se uppgifterna.

 18. @Utlandssvensk:
  Kan du inte efter ditt omfattande läsande berätta var i flyktingkonventionen som kravet på att staten man flyr ifrån ska ha gett id-handlingar till en framgår?

 19. Jag ser att GD är på väg åt samma håll som många andra tidigare jämstäldistiska bloggar.
  ”Invandringskritiken” är nu så viktigt att jag blir blockad bara för att inställningen har så svagt stöd att den inte tål ljuset.

 20. @Benjamin:

  ”Har du källa på somaliers nativitet 6:1 mot svenskar? ”

  Visst, men det jag skrev är att en somalisk kvinna föder 6 barn i snitt, inte att förhållandet mot svenska kvinnor var 6:1. Jag tror att svenska kvinnor ligger kring 1.5, så förhållandet är då 4 till 1. Men dessutom kan man förmoda att kvinnor i Somalia i snitt är yngre när de föder sina barn.

  Du kan ju själv räkna på hur det ser ut om en grupp föder i snitt 1.5 barn per kvinna vid en snittålder av 30 år och en annan grupp föder 6 barn vid en snittålder av 20 år. Även om den första gruppen från början är 100 ggr så stor, så är den snart en liten minoritet.

  Här är en källa, som anger 6.17 barn per kvinna i Somalia år 2013:

  http://kff.org/global-indicator/total-fertility-rate/

  http://kff.org/global-indicator/total-fertility-rate/

 21. @MJ:
  Dina kommentarer var i ”granskningskön”, varför vet jag inte. Men mig veterligt är det ingen som har blockat dig.

 22. Har länkat till den här förr:
  http://www.nytimes.com/2014/09/07/opinion/sunday/ross-douthat-rape-and-rotherham.html?_r=0
  Ger många bra exempel. Ytterligare ett exempel är allas vår Kapten Klänning. Inte kan en god feminist och ”framtidens man” syssla med sådant?

  ”So don’t expect tomorrow’s predators to look like yesterday’s. Don’t expect them to look like the figures your ideology or philosophy or faith would lead you to associate with exploitation.

  Expect them, instead, to look like the people whom you yourself would be most likely to respect, most afraid to challenge publicly, or least eager to vilify and hate.

  Because your assumptions and pieties are evil’s best opportunity, and your conventional wisdom is what’s most likely to condemn victims to their fate.”

 23. @MJ: Reglerna är kanske liknande, tillämpningen är det nog inte.

  Läste någonstans att man ger undantag från anhöringsinvandringens standardkrav på försörjning i 99% av fallen.

 24. @MJ:

  ”Dublinförordningen är väl ett bra exempel på sådant som inte finns enligt genierna på Avpixlat.”

  Det var onekligen väldigt spännande att du, eller den fantasigrupp du nu anser dig företräda, anser att det finns personer på andra bloggar som förnekar verkligheten.

  Kanske du även kan upplysa oss om vad godtyckliga skribenter på slumpmässigt utvalda bloggar har att säga om t.ex UFOs och chemtrails?

 25. @MJ:

  ”Kan du inte efter ditt omfattande läsande berätta var i flyktingkonventionen som kravet på att staten man flyr ifrån ska ha gett id-handlingar till en framgår?”

  Eftersom du hitills inte har tillfört något meningsfullt till debatten här vill jag gärna se åtminstone en antydan till seriös inställning från dig innan jag lägger mer tid på dina frågor. Om du vill ha ett svar från mig, så får du börja med att själv svara på följande frågor:

  1. Vilken konvention är det som i huvudsak definierar och reglerar flyktingstatus?
  2. Vilket FN organ utövar tillsyn över denna konventions tillämpning?
  3. I vilket land har detta FN organ sitt säte?
  4. Vilka regler gäller för asylsökande utan id dokument i det landet?

 26. Dolf

  Men med korrekt statistik och demografiska kartläggningar kan man börja skaffa sig en riktig bild av fenomenet.

  Exakt så och då skulle man slippa alla spekulationer. Anledningen till att man från myndighetshåll mörkar etnicitet är troligen just den att man vill dölja en sanning som annars skulle vara till invandrare, feminister och vänsterknallkorkars nackdel.

 27. @utlandssvensk:
  1. Flyktingkonventionen
  2. Internationella domstolen och Flyktingkommisariatet.
  3. Nederländerna och Schweiz.
  4. Samma som asylsökande med ID-handlingar. Om man inte menar skyldigheten för motagarstaten Att utfärda id-handlingar och resehandlibgar till de asylsökande som inte kan få sådana från staten de söker skydd ifrån.

  Så efter det lågstadieflrhöret kan du kanske svara då?

 28. @utlandssvensk:
  Dublinförordningen harmoniserar schengenonrådrts migrationsregler.
  Du vet, alla i området som släpper in någon släpper in dem i hela Schengen. Därför behöver man ha samma regler både negativt och positivt.

 29. @MJ:

  Ja du, uppenbarligen har du ingen aning om vad du pratar om. Förvisso är UNHCR baserade i Schweiz, där jag bor sen många år. Men här gäller direktavvisning utan prövning av asylskäl om man inte presenterar id handlingar.

  Detta är fullt tillåtet baserat på flyktingkonventionen från 1951 och de flesta västländer tillämpar liknade regler. Det förekommer även hårdare regler, där asylsökande kan dömas till fängelse för att de uppenbarligen har förstört sitt pass. Vidare genomför de flesta västländer betydlig mer nogranna undersökningar av asylsökandes påståenden. Att Sverige som nästan enda västland inte ålderstestar påstådda ensamkommande barn är t.ex en helt uppenbar anledning att vi får flest sådana ansökningar i hela EU.

  För att till slut svara på din fråga, dvs, ”Kan du inte efter ditt omfattande läsande berätta var i flyktingkonventionen som kravet på att staten man flyr ifrån ska ha gett id-handlingar till en framgår”

  Uppenbarligen behandlar inte konventionen skyldigheter av det slaget för länderna som asylsökande lämnar. Även du borde begripa detta.

 30. @MJ:

  ”Dublinförordningen harmoniserar schengenonrådrts migrationsregler.”

  Nej, det gör den inte! Däremot reglerar den i vilket land asylpröving ska ske, men reglerna för denna prövning i de olika länderna kan skilja sig dramatiskt.

 31. @utlandssvensk:
  Då bryter de mot konventionen. Men mer troligt har du missförstått reglerna.
  Asyl skulle ju vara helt onödigt om förtryckande stater bara kunde vägra id-handlingar till dissidenter.

  Läs artikel 27.

 32. @MJ:

  ”Då bryter de mot konventionen. Men mer troligt har du missförstått reglerna.”

  Visst, lilla vän. Jag har bara bott här i mer än 10 år och denna fråga har varit föremål för en massiv debatt samt en nationell folkomröstning.

  Men du och dina fantasivänner vet säkert bättre.

 33. Reglerna i Schweiz:

  ” Inadmissibility decision Art. 32-36, Art. 44.1 Asylum Law

  Your application is rejected based on formal grounds. This means that your reasons for fleeing
  your country will not be examined in detail. You must leave Switzerland immediately. This is
  possible if:
   You have concealed your true identity (false statement of your name, date of birth etc);
   You are in breach of your duty to cooperate with the Swiss authorities (e.g. if you do not
  appear for the interview);
   You have no identity papers, could not obtain any within 48 hours, and have no convincing
  excuse for this and your reasons for seeking refuge seem completely implausible to the
  authorities;
   You come from a state considered safe by the Swiss government and your reasons for
  seeking refuge seem completely implausible to the authorities;”

  Lite från UK:

  ”More than 230 asylum seekers have been arrested and 134 convicted under new legislation which penalises those who fail to produce a passport, the Guardian has learned.”

  http://www.theguardian.com/society/2005/mar/18/asylum.politics

  ”n 2002, when the number of asylum applicants to the UK hit record levels, topping 100,000, then Home Secretary David Blunkett set out plans to stop abuse of the system.
  One of the measures involved a clampdown on people arriving without valid travel and immigration papers: they’d face up to two years in jail if caught.
  The powers, which came into force in 2004, may well have contributed to the fall in asylum numbers that followed. ”

  http://www.bbc.com/news/uk-32324110

 34. @MJ:

  ”Du får läsa noggrannare.”

  Tja du, nu har jag fått nog av ditt trams. Det fanns för all del ett visst underhållningvärde, men om du tror att Schweiz bryter mot en konvention som administreras av ett FN organ som är baserat i landet, så ser jag ingen mening att gå vidare.

  Denna fullkommligt groteska svenska bild av att man som enda land uppfyller sina internationell förpliktelser är så djupt tragisk okunnig och förolämpande mot andra länder att det knappt finns ord. Men en stor del av befolkningen verkar sitta fast i denna fantasi och det är väl inte så mycket man kan göra åt saken.

  Hälsa alla dina fantasivänner!

 35. @barfota:
  Att flyktingar bara ska kunna söka asyl i det första EU-land de kommer till kan inte vara rimligt. De allra flesta kommer (i dag, i alla fall) från MENA-länder. De flyr till fots och möjligen i båtar. Det innebär att en stor majoritet lär komma till de sydligaste EU-länderna (Grekland, Italien). Ytterst få lär väl komma raka vägen till Sverige. Vi kan knappast kräva att Grekland och Italien ska ta emot alla, medan vi helt slipper undan?

  Bättre vore nog om EU-länderna kunde förbinda sig att ta emot andelar av flyktingströmmarna i proportion till egen ekonomisk och befolkningsmässig förmåga.

  Som jag ser det så har utopin att det skulle gå att integrera människor som inte vill bli integrerade totalt misslyckats, så varför fortsätta att pumpa in miljarder av skattekronor i ett system som redan med all tydlighet visat sig inte fungera.

  Vår integrationspolitik – eller snarare bristen därpå – är ett stort skämt. Jag menar inte att vi ska fortsätta på samma sätt som i dag, utan att vi ska införa en fungerande integrationspolitik och i möjligaste mån begränsa mottagandet till det antal människor som vi klarar av. De som inte är intresserade av att integreras ska inte få permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap.

  Kräv istället att dessa som kommer till vårt land låter sig assimileras, uppvisar giltiga ID-handlingar och tar “seden dit man kommer”.

  Det var ju i stort sett det jag sa…

 36. @utlandssvensk:
  Det var du som påstod att de bröt mot konventionen genom att, helt groteskt ologiskt, kräva av den som söker asyl att den hade offentliga handlingar från den stat denne sökte skydd ifrån.
  Det gör de alltså inte. Det var bara något som du hade drömt ihop. Men när du läste vad som faktiskt stod där så vill du dra dig ur, vilket är förståligt.

 37. @utlandssvensk:
  Jag missade ditt lilla-vän-inlägg. Hysteriskt roligt nu när du citerade texten och det visade sig att du inte fattat den massiva debatten i landet du bott i i 10 år.

  Har du inte assimilerat dig nog för att kunna hänga med?

 38. @Nilsson:

  Sluta dränk småföretag i byråkrati, ta bort arbetsgivaravgift och moms.
  Detta betyder inte automatiskt att jag strävar efter ett lägre skattetryck, men i långa loppet kommer det förmodligen att bli så, det byråkratiska systemet äter en hel del pengar.

  Det ligger lite i sakens natur att om mer ansvar läggs över på individer och företag att sörja om sin trygghet, så behöver också skatterna sänkas så att man har möjlighet att axla ansvaret. Anne Wibble sade någon gång att alla borde ha en årslön på banken, och blev bespottad som arrogant och världsfrånvänd. Som påpekats på Flashback är det möjligt – avsätt 10% av lönen i ca 9 år, så är du där. Det vore förstås avsevärt lättare om inte 60-70% av löneutrymmet gick åt till skatt…

  För småföretagare är det naturligtvis redan så knäppt att de betalar lika höga skatter som alla andra, men har betydligt sämre trygghet när något händer.

 39. @Tommy:

  Att flyktingar bara ska kunna söka asyl i det första EU-land de kommer till kan inte vara rimligt. De allra flesta kommer (i dag, i alla fall) från MENA-länder. De flyr till fots och möjligen i båtar. Det innebär att en stor majoritet lär komma till de sydligaste EU-länderna (Grekland, Italien). Ytterst få lär väl komma raka vägen till Sverige. Vi kan knappast kräva att Grekland och Italien ska ta emot alla, medan vi helt slipper undan?

  Om Sverige ändå inte har för avsikt att följa ingågna avtal, lagar och bestämmelser så varför då samarbeta med Dulinförordningen, Frontex, EU, Migrationsverket och alla de andra pengaslukande monster som skapats. Varför har vi ens en poliskår när den inte orkar, vill eller törs gå in i dessa sk. NO-GO Zoner och göra processen kort med upprorsmakarna.

  Bättre vore nog om EU-länderna kunde förbinda sig att ta emot andelar av flyktingströmmarna i proportion till egen ekonomisk och befolkningsmässig förmåga.

  Vad du säger är att Sverige inte skall ta emot en enda invandrare eftersom Sverige faktiskt inte har råd och lever på lån! Den dagen då Sverige kan producera tillräckligt med mat, betala ut vettiga pensioner, sjukvård m.m. för den redan befintliga befolkningen och dessutom kan tillhandahålla jobb och bostäder åt alla så kan det kanske vara aktuellt att ”öppna våra hjärtan” och börja se över invandringspolitiken. Menar du att det vore bättre om alla EU-länderna var lika menlösa och korkade som Sverige. Skulle det inte vara ett bättre alternativ att varje land tar hand om sina egna medborgare i första hand och lycksökare i andra hand?

  Vår integrationspolitik – eller snarare bristen därpå – är ett stort skämt. Jag menar inte att vi ska fortsätta på samma sätt som i dag, utan att vi ska införa en fungerande integrationspolitik och i möjligaste mån begränsa mottagandet till det antal människor som vi klarar av. De som inte är intresserade av att integreras ska inte få permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap.

  Men snälla rara, som jag skrev tidigare det går inte att integrera människor som inte vill integreras därför går det inte att ”införa en fungerande integrationspolitik” men det går att ställa krav på hitresande att DE skall anpassa sig till våra lagar och ta seden som den är dit de kommer. Sverige är Svenskarnas land och det är inte Svenskarna som skall anpassa sig efter andra länders religion, kultur, seder och bruk. Så om integration skall ha förutsättningar för att kunna fungera så måste det ske frivilligt och eftersom Sverige är Svenskarnas land så är det våra villkor som gäller. Punkt slut!

  Nåväl jag tolkar dig som att vi i stora drag är överens med den skillnaden att du är EU anhängare vilket jag inte är. Jag menar att Sverige bör riva upp den statskuppartade lagen som säger att Sverige skall vara medlem i EU, och om nu Sverige vill kunna kalla sig för ett demokratiskt land också tillåta en folkomröstning i EU frågan.

 40. @Ulf T:

  /…/ Som påpekats på Flashback är det möjligt – avsätt 10% av lönen i ca 9 år, så är du där. /…/

  Känns väldigt främmande för mig och säkerligen många andra också som lever på marginalerna och som skulle behöva ett fast jobb och en löneförhöjning med några hundra % innan det öht. kan komma på fråga med något sparande. Dessutom bör man kanske avråda från sparande med tanke på den idiotiska bailout överenskommelsen.

 41. @MJ:

  ”Det var du som påstod att de bröt mot konventionen genom att, helt groteskt ologiskt, kräva av den som söker asyl att den hade offentliga handlingar från den stat denne sökte skydd ifrån.
  Det gör de alltså inte. Det var bara något som du hade drömt ihop. Men när du läste vad som faktiskt stod där så vill du dra dig ur, vilket är förståligt.”

  Du lallar vidare.

  Jag har nu visat dig reglerna i Schweiz och dessa innebär i praktiken direktavvisning för asylsökande utan pass.

  Vidare har jag visat dig hur UK har implementerat regler som ger fängelsestraff för asylsökande utan pass.

  Du har däremot inte visat någonting utan levererar endast osammanhängande svammel.

 42. @Ulf T:
  Inte är det möjligt för alla att sätta undan 10% av lönen varje månad. Både jag och maken är uppvuxna i sådana hem.

 43. @Utlandssvensk:
  Du har visat att asylsökande utan id-handlingar OCH utan förklaring OCH utan trovärdigt asylskäl inte får sin ansökan prövad.

  Men vad du egentligen visade var att du inte hängde med i debatten i landet du bott i i 10 år och att du inte kan läsa innantill. Men det är ju symptomatiskt för vissa åsiktsriktningar också.

 44. @MJ:

  ”Du har visat att asylsökande utan id-handlingar OCH utan förklaring OCH utan trovärdigt asylskäl inte får sin ansökan prövad.”

  Precis som i fallet med Sverige är det i nästan samtliga fall omöjligt att komma från ett land i 3je världen till Schweiz utan giltiga resedokument. Pga. detta är det uppenbart att om en person dyker upp här utan pass och hävdar att han kommer från t.ex Irak, då har han avsiktligen förstört sina handlingar.

  Tillämpningen i Schweiz av reglerna jag har visat dig är därför direktavvisning. Som jag har förklarat för dig har detta debatterats friskt här och det är ingen tvekan om att det är så det fungerar.

  Men du (eller representerar du nu en fantasigrupp?) väljer att tro att du själv sitter inne med unik förmåga att tolka och förstå regelverket här. Samtidigt visar du absolut inget som stöder dina teser, annat än lösa uppmaningar att läsa noggrannare.

  Är du verkligen så totalt frikopplad från verkligheten att det faktum att Sverige genomgående har flest asylansökningar per capita inom EU och ofta har liknade antal som länder med 5-10 gånger så stor befolkning inte indikerar att regelverket och tillämpningen i Sverige är unikt attraktivt?

  Resonemangen som den brittiska regeringen förde inför sitt beslut att införa fängelsestraff för asylsökande utan pass är typiska för de flesta västländer. Man inser det starka signalvärdet med att motverka uppenbart missbruk och detta fungerar även väldigt väl.

  Sverige har valt en annan väg, där man tydligt sänder ut signaler att det är unikt lätt att komma in här om man har något att dölja. Även detta ger lätt förutsägbara resultat, nämligen en explosion av antalet asylsökande utan pass.

 45. @Utlandssvensk:
  Som sagt: läs texten du själv citerade. Jag översatte ju nyss till Svenska åt dig. Ska vi testa med något annat språk?

 46. @MJ:

  ”Som sagt: läs texten du själv citerade. Jag översatte ju nyss till Svenska åt dig. Ska vi testa med något annat språk?”

  Jag överlåter med glädje uppgiften att bedöma vem av oss som är läskunnig till övriga debattörer här.

  Vidare får jag tacka för din mycket omtänksamma översättning till svenska (jag förmodar att du menade språket, även om du använder stor bokstav). Det är verkligen fantastiskt att du kan översätta en hel mening från engelska! Dessutom erbjuder du dig att genomföra samma otroliga arbetsinsats på andra språk! Jag väljer tyska och franska och det vore trevlig om du kan göra det för hela texten.

 47. @Nilsson:
  ”Vi riskerar att utvisa oskyldiga, precis som vi idag riskerar att fängsla oskyldiga.”

  Enl. samma logik bör vi inte ha fängelsestraff heller.
  Vi riskerar ju att döma oskyldiga .

 48. @Göran i Gamleby:
  Av just den anledningen bör straff aldrig vara av en sådan typ att de är irreversibla. Jag personligen anser att det finns människor som genom sina handlingar visat att de inte förtjänar att leva och att det principiellt inte finns någon egentlig anledning till att man inte skulle döma dem till döden, utom då just denna invändning, visar det sig att de var oskyldiga eller att omständigheter var sådana att ett dödsstraff var obefogat, så går det inte att göra det ogjort. Det samma gäller bestraffningar som kastration av våldtäktsmän och alla andra typer av straff som innebär att man permanent fråntar personen något som aldrig kan återställas.

 49. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Som t.ex. att ta ifrån dem en massa av livets år?
  Ta ifrån dem deras barns uppväxt?

  Hur återställer man det?

  Ett annat skäl till att inte använda straff från de mest ociviliserade tiderna och platserna är att det helt enkelt inte finns några skäl till att vara vidrig.

 50. @MJ:
  Nej, man kan förvisso inte ge någon tillbaka dess förlorade tid, man får försöka kompensera så gott man kan för den förlorade tiden genom andra medel (ekonomiska osv), och en person som suttit oskyldigt inspärrad och därefter blir frisläppt har i alla fall kvar alla möjligheter från det ögonblicket att skapa sitt liv. En död, kastrerad eller på annat sätt lemlästad person har permanent förlorat vissa förmågor.

 51. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Håller med !
  Men tyvärr så blir det ofta irreversibelt , men på annat sätt
  Att sitta oskyldigt häktad för t.ex påstådd våldtäkt mot ett barn , sedan släppt och rentvådd , med 15 000:- på fickan i skadestånd , främjar ju inte direkt ens framtid .

  Samhällets dom blir ett irreversibelt straff . Ingen rök utan eld …

  Minns den gode advokaten Per Samuelsson , som var expert på Svt innan han fockades . Gjorde bl.a ett reportage , där han intervjuade bl.a polischefen på Gotland . Polischefens bedömning var att c:a 30% av männen satt
  oskyldigt fängslade för våldtäkt.
  Med irreversibla straff enl. min mening .
  Även Lambertz tog upp dettta i sin bok ”Oskyldigt dömda” 2007 .

  Mamma sa till mig när jag var runt 15 år .” Göran det finns inget som heter rättvisa . Gör ditt bästa , respektera andra , håll tummarna och hoppas på tur”

  Hon var klok min mor !

 52. @Göran i Gamleby:

  Just när det gäller våldtäkt så verkar det populärt med falskanmälningar, ett komplext problem, hade vi haft ett felsäkert system hade jag inte varit emot utvisningar.

 53. @barfota:

  Vad du säger är att Sverige inte skall ta emot en enda invandrare eftersom Sverige faktiskt inte har råd och lever på lån!

  Nej, det var inte riktigt det jag sa. Jag sa att EU-länderna (eller ännu hellre alla europeiska länder) borde ta emot andelar av flyktingströmmarna i förhållande till sin förmåga, ekonomiskt och befolkningsmässigt. Länder med bra ekonomi och stor befolkning kan ta emot fler än länder med dålig ekonomi och lite folk.

  Menar du att det vore bättre om alla EU-länderna var lika menlösa och korkade som Sverige. Skulle det inte vara ett bättre alternativ att varje land tar hand om sina egna medborgare i första hand och lycksökare i andra hand?

  Det resonemanget bygger på att de flesta som kommer är ”lycksökare”. Jag betvivlar inte alls att det finns sådana, men jag tror att den absoluta majoriteten av asylsökande har legitima skäl. Ett civiliserat samhälle måste kunna hjälpa människor i nöd, även om det innebär vissa uppoffringar. Det är inte konstigare att ta emot flyktingar från krig och terror än att hjälpa infödda som har det svårt av orsaker de inte själva kan råda över.

  Svårigheten är förstås att sålla bort ”lycksökare” och terrorister, precis som vi behöver sätta stopp för bidragsfuskare utan att förvärra för dem som faktiskt har det svårt. Sverige misslyckas kapitalt i båda fallen.

  Men snälla rara, som jag skrev tidigare det går inte att integrera människor som inte vill integreras därför går det inte att “införa en fungerande integrationspolitik” men det går att ställa krav på hitresande att DE skall anpassa sig till våra lagar och ta seden som den är dit de kommer.

  Vi kanske har olika definitioner på vad ”integration” innebär. För mig är det just att de hitresande anpassar sig till våra lagar och seder, lär sig svenska osv så att de har möjlighet att få jobb och försörja sig. Asylsökande som inte vill integreras kan få stanna tills dess de kan återvända (och så länge de inte begår grova brott i Sverige).

  Integration innebär också (för mig) att vi kan ta till oss positiva företeelser från andra kulturer. Om jag jämför dagens Sverige med hur det såg ut när jag växte upp ser jag båda försämringar och förbättringar till följd av invandringen.

 54. @barfota, @Alith:

  Ja, jag vet att det verkar omöjligt, men samtidigt har jag själv kunnat notera att det verkar lika omöjligt även när man tjänar mer. Wink

  Jag brukar ibland fundera på hur det var möjligt att klara sig när jag tjänade ungefär hälften av vad jag gör nu. Det verkar som om kostnaderna närmast automatiskt ökar för att fylla alla utrymmen, men när jag tänker tillbaka på hur jag och familjen levde då, och hur vi lever nu, kan jag inte direkt peka på några livsavgörande skillnader som motiverar den påtagliga ökningen i månatliga utgifter (bortsett från att barnen blivit större och möjligen lite mer bortskämda, vill säga).

  Under åren har jag åtskilliga gånger varit nära att hamna hos kronofogden (i alla fall har det känts så), och inte sällan har jag dragits med maxade kreditkort. Då har jag haft anledning att observera hur det alltid brukar finnas en ”nollnivå”, där man hamnar i någon sorts balans, eftersom det inte finns några fler lån att ta, eller kort att missbruka. Då brukar jag fundera på hur jag skulle kunna mentalt ställa om till en ”nollnivå” som först ligger kring faktiskt noll (i stället för, säg, minus 100 000), sedan kanske runt plus 100 000 eller mer.

  Jag har kunnat konstatera att det är förbaskat svårt, men för mig har det faktiskt funkat till slut. Jag tillstår villigt att det underlättar rejält att vara höginkomsttagare, men en annan sak jag kunnat notera är hur lite skillnad det faktiskt gör netto att höja sin bruttoinkomst. Dels gör skatteskalan sitt till för att komprimera nettoskillnaden, dels gör ökade CSN-inbetalningar, minskade bidrag, och den allmänna tendensen att vilja unna sig lite mer när man tycker att man borde ha råd, att man förfärande ofta hamnar ganska nära noll i ’signifikant’ skillnad (dvs man faktiskt kan unna sig saker som gör en påtaglig skillnad i livet).

 55. @Ulf T:

  Rent allmänt upplever jag Sverige som ett väldigt hårt samhälle för ”vanliga” människor. Lönerna är låga och skatterna är höga, så att spara är svårt. Bostadspriserna är direkt löjliga i relation till inkomsterna och man måste bo, så många skuldsätter sig högt och tidigt. Dessutom ska alla gå på vad man kallar ”universitet”. En liten del av dessa får en utbildning som verkligen har ett värde, men alla får stora studieskulder.

  Sen finns det i praktiken väldigt lite hjälp för en vanlig medelinkomsttagare som får ekonomiska problem. Vägen till fogden är kort och snabb och sen är man permanent utslagen från bostadsmarknaden.

  En väldigt hög andel svenskar går i princip balansgång längst ett stup, med höga lån och inga som helst reserver. När fastighetsbubblan spricker lär stora grupper hamna i ren fattigdom. Landet har inga som helst förutsättningar att hantera detta och dagarna som fungerande i-land kommer då att vara räknade.

 56. @Ulf T:
  Min mamma var ensamstående med mig och jag tror verkligen inte att det fanns utrymme för det… Däremot har jag märkt i min egen familj hur lätt det är att rätta munnen efter matsäcken… Smile

 57. @Tommy:

  Nej, det var inte riktigt det jag sa. Jag sa att EU-länderna (eller ännu hellre alla europeiska länder) borde ta emot andelar av flyktingströmmarna i förhållande till sin förmåga, ekonomiskt och befolkningsmässigt. Länder med bra ekonomi och stor befolkning kan ta emot fler än länder med dålig ekonomi och lite folk.

  Borde inte Europa lösa sina egna problem först? Och varför då inte stänga Sveriges gränser helt och hållet nu när ”ladorna är tomma” och vi bevisligen (eftersom vi lånar pengar, inte har jobb, bostäder och är ett befolkningsmässigt litet land) saknar ”förmåga, ekonomiskt och befolkningsmässigt”.

  Det resonemanget bygger på att de flesta som kommer är ”lycksökare”. Jag betvivlar inte alls att det finns sådana, men jag tror att den absoluta majoriteten av asylsökande har legitima skäl. Ett civiliserat samhälle måste kunna hjälpa människor i nöd, även om det innebär vissa uppoffringar. Det är inte konstigare att ta emot flyktingar från krig och terror än att hjälpa infödda som har det svårt av orsaker de inte själva kan råda över.

  Att ha ”legitima skäl” kan väl vara vad som helst som personen (lycksökaren) bedömer vara legitimt. Hittar inte artikeln just nu men den handlade om att Migrationsverket ansåg att de allra flesta som kom till Sverige saknade giltiga skäl för att bli beviljade uppehållstillstånd. Sedan börjar du blanda in ”flyktingar från krig och terror”, vad har det med invandrare och lycksökare att göra. Om endast de personer som hade verkliga flyktingskäl hade kommit hit så hade problemen varit betydligt färre, du skriver…

  Det är inte konstigare att ta emot flyktingar från krig och terror än att hjälpa infödda som har det svårt av orsaker de inte själva kan råda över.

  Nej men de är fan så mycket konstigare att man inte hjälper infödda och de som ”byggt landet och välfärden” i första hand, flyktingar i andra hand och lycksökare i sista hand. Eller du kanske anser att man har sig själv att skylla för att man är född i landet, har jobbat, betalat världens nästan högsta skatt i mer än 50 år av sitt liv och har fräckheten att dessutom bli gammal, sjuk och orkeslös inte skall kunna leva drägligt på sin pension eller åtminstone ha samma förmåner som sk. ”papperslösa illegaler”, minoritetsgrupper, HBTQ personer och kvinnor åtnjuter! Sverige borde ta på sig dumstruten, sätta sig ned i ett hörn och skämmas ta mig fan!

  Svårigheten är förstås att sålla bort ”lycksökare” och terrorister, precis som vi behöver sätta stopp för bidragsfuskare utan att förvärra för dem som faktiskt har det svårt. Sverige misslyckas kapitalt i båda fallen.

  Lämna EU, gå ur Shengen återupprätta Sveriges gränser, följ gällande Svensk lag, kräv ID-handlingar och släpp inte in Islam. Saken är biff, Sverige skulle bli ett betydligt bättre land att leva i då.

  Vi kanske har olika definitioner på vad ”integration” innebär. För mig är det just att de hitresande anpassar sig till våra lagar och seder, lär sig svenska osv så att de har möjlighet att få jobb och försörja sig. Asylsökande som inte vill integreras kan få stanna tills dess de kan återvända (och så länge de inte begår grova brott i Sverige).

  Det du definierar som ”integration” är samma sak som det jag menar är ”assimilering”, kan vi vara överens om det så är mycket vunnet. Asylsökande som inte vill assimileras bör skickas tillbaka omgående för varför släppa in någon i ett land som de uppenbarligen inte vill anpassa sig till.

  Dessa bör söka asyl i ett annat land som överensstämmer bättre med deras värderingar, religion och kultur. Inte fan skall vi släppa in och stå för kostnaderna för sådana som ”kan få stanna tills dess de kan återvända”. Problemet är nämligen att släpper man in den typen av människor i samhället så går de helt enkelt under jorden och är inte anträffbara den dagen de skall återvända eller utvisas. Det drar på sig enorma kostnader med polisinsatser, överklaganden, advokatkostnader, socialbidrag, sjukvårdskostnader, medias snyfthistorier, feministers och vänsterknallkorkarnas högljudda protester etc. etc. Skall verkligen människor som inte vill anpassa sig till ett någorlunda demokratiskt samhälle kunna åtnjuta alla de förmåner ett någorlunda demokratiskt samhälle tillhandahåller? Jag tror inte det!

  Integration innebär också (för mig) att vi kan ta till oss positiva företeelser från andra kulturer. Om jag jämför dagens Sverige med hur det såg ut när jag växte upp ser jag båda försämringar och förbättringar till följd av invandringen.

  Sant, men det beror på hur gammal du är. Invandrarna som kom hit på 50-60 talet var arbetskraftsinvandrare och anlände (hämtades) på fredagen och var ute och jobbade hårt redan på måndagen därefter. De fick i bästa fall ”låna pengar” till bosättning av deras arbetsgivare, pengar de sedan betalade tillbaka månadsvis genom avdrag på lönen. Med andra ord de var självförsörjande, försågs inte med ”gräddfiler” och var till stort gagn för Sverige. I dag ser som bekant situationen helt annorlunda ut och det är helt enkelt inte humant att ta emot en massa människor man inte kan förse med jobb, bostäder, en stabil inkomst och en framtid. Med tanke på hur illa man behandlar Svenska pensionärer som trots allt jobbat och betalat skatt så är frågan. Hur kommer det att se ut för dessa invandrare som levt på bidrag i kanske stora delar av deras vuxna liv när de blir gamla, åker den ynkliga sista lilla ”syltklicken” till pannkakorna all världens väg då också.

 58. @Ulf T:
  Haha. Känner så väl igen det. Har själv under ett par års tid varit mycket högavlönad men kunde fortfarande inte spara en enda krona. Jag tror det beror på att man vill vara som andra i sin närmaste omgivning, man vill ha sin fina villa, kunna resa utomlands, ha en extra bil, båt eller vad det nu kan vara. CSN lån är frivilliga lån och skall inte ses som en belastning eller rendera i högre löneanspråk. Utbildningen skall ligga till grund för löneanspråk men inte att man frivilligt valt att skuldsätta sig för att snabbare kunna skaffa sig utbildning genom att heltidsstudera i stället för att jobba och utbilda sig samtidigt.

  Problemet med att rätta munnen efter matsäck är betydligt mindre när man går från fattidgom till rikedom än tvärtom och jag hoppas för din skull att du passar på att spara så mycket du bara kan till din kommande pension. Det är inte kul att vara fattigpensionär i Sverige och ännu mindre kul att se att pappersösa och nytillkommna anhöriginvandrare har bättre förmåner. Sånt gör mig heligt förbannad.

 59. @barfota:

  ”Borde inte Europa lösa sina egna problem först?”

  Jo visst, men det är även det som sker. Den invandringspolitik som förs i Sverige skulle vara omedelbart politiskt självmord i de flesta EU stater och man är genomgående helt inriktade på att minimera inflödet från MENA. Resultatet varierar väl en del, men överallt är detta vad man strävar mot. Att öppet förespråka massinvandring från 3je världen är det normalt endast små partier på yttersta vänsterkanten som sysslar med. Att de stora mittenpartierna har detta som främsta politiska mål, överordnat allting annat, är helt unikt för Sverige.

  Så hela det här resonemanget om att man ”ska tvinga övriga EU att ta sitt ansvar” är rena fantasier. Det är inte politiskt möjligt och hela unionen skulle kollapsa om man försökte påtvinga en sådan lösning.

  Att Sverige nu fungerar som en slasktratt för immigranter som inget annat EU land vill ha innebär främst att sydliga EU länder inte är under samma akuta press att stoppa inflödet, eftersom de vet att de flesta fortsätter norrut. Detta driver i sin tur båtturerna över medelhavet.

  Detsamma kan sägas om romerna. Flera länder, t.ex Italien och Frankrike, har använt hårdhandskarna för att slippa inflöde av dessa. Detta resulterade i väldigt hård kritik från Sverige och svenska medier, något som de berörda länderna självklart struntade i helt. Sen har Sverige skapat en helt unik signalpolitik där man på alla sätt uppmanar romer att komma just hit. Hör och häpna så har detta faktiskt lyckats otroligt väl och det är mycket märkbart om man jämför gatubilden i svenska städer med övriga Västeuropa.

  I övrigt håller jag väl i stort med om vad du skriver, men jag tror att du kraftig överskattar vad som är möjligt att genomföra i dagens Sverige. 1990 hade vi väl kunnat implementera dina förslag och sen fortsatt att fungera som ett normalt västland. Nu är det alldeles försent.

 60. @Utlandssvensk:
  Ännu en stor debatt som du missat. EU utreder just hur man ska fördela invandringen. EU har ju harmoniserad migrationarätt men ändå är det ytterst ojämn vart invandrarna söker sig. Italien, Tyskland och Sverige har t.ex. jättemånga medan inte så många söker sig till t.ex. Belgien eller Ungern trots att de hade får stanna där också.
  Särskilt Tyskland med 10,5 gånger så många invandrare som vi men bara 8 gånger så stor befolkning vill pytsa ut sina på andra länder.

  Det där med vänster och höger visar att du inte är så gammal. Det var ju nyliberalismens idé om öppna gränser och fri invandring (fri konkurrens på arbetsmarknaden) som ledde till friare migrationsregler. I Sverige med regeringen Bildt men i Västeuropa främst på 80 talet (eftersom nyliberalismen slog till tidigare där).
  Vänstern var ytterst kritisk i hela europa, eftersom det var ett lönesänkarprojekt.

  Om du är äldre än 30 så minns du kanske hur ni på högersidan då anklagade vänstern för rasism, egoism m.m. i den debatten.

  (Sen är det riktigt att ståndpunkten skiftat bland folk i allmänhet. Dåtidens nyliberaler är numera socialkonservativa och de unga som då blev nyliberala blir idag nån slags pöbelvänster)

 61. @MJ:
  ”Det är svammel”

  Inleder man sitt svar så får man nedåttummar .
  Respektera andra som Du själv vill bli bemött .
  Dina argument blir inte heller respekterade ,
  om man får en komocka i nyllet .

 62. @Utlandssvensk:

  /…/ Sen har Sverige skapat en helt unik signalpolitik där man på alla sätt uppmanar romer att komma just hit. Hör och häpna så har detta faktiskt lyckats otroligt väl och det är mycket märkbart om man jämför gatubilden i svenska städer med övriga Västeuropa. /…/

  Det är just denna sjuka vansinniga ”signalpolitik” som jag faktiskt menar (tror) skulle kunna gå att ändra på om den politiska viljan bara fanns. Nu tror jag tyvärr inte att den viljan finns i något parti, inte ens i SD som tenderar att börja likna de andra feministiska mittenpartierna allt mer. Så du har rätt, det kanske är för sent men skam den som ger sig. Jag har nämligen inget annat land att kunna fly till eftersom jag dels är fattig och dels avskyr både EU, Globalism, feminism, militärdiktaturer och vänsterknallkorkar ungefär lika mycket.

 63. @barfota:

  ”dels avskyr både EU, Globalism, feminism, militärdiktaturer och vänsterknallkorkar ungefär lika mycket”

  Samma här! Så Schweiz funkar för mig!

 64. @Nilsson:
  ”…hade vi haft ett felsäkert system hade jag inte varit emot utvisningar.”

  Finns nog inga felsäkra system .Är bara byråkratens våta dröm.
  Känns som Du är emot utvisningar ö.h.t , som princip

  Ett ex på hur det ser ut i Sverige i dag :
  En man från Eritrea , dömdes 1999 för bl.a grov misshandel och utvisning .Släpptes 2003 Han ö-klagade och vägrade uppge sin rätta identitet vilket lett till att han fortsatt bor här.

  2014 kom domen i HFD ,slutlig instans och prejudicerande .
  Mannen har rätt till soc.bidrag , liksom andra i samma sits m.a.o . Kramfors , där han nu bor , är alltså skyldig försörja honom , kanske i femton år .Mannen är i 50-årsåldern.

  Vill inte länka . Detta finns endast beskrivet i alternatva medier , eller ”hatsajter” som feminister
  och PK-Sverige så ”objektivt beskriver dessa .

  Är Du intresserad ; Googla ”utvisning rätt till socialbiidrag”

 65. @MJ:

  ”EU har ju harmoniserad migrationarätt men ändå är det ytterst ojämn vart invandrarna söker sig.”

  Det finns ingen harmoniserad migrationsrätt i EU vad gäller asylinvandring, men om du nu vill tro detta får du väl göra det.

  Övriga kan ju surfa runt själva och sen bestämma sig för vad man vill tro. Här är t.ex en helt vanlig artikel från BBC 2014:

  http://www.bbc.com/news/world-europe-24636868

  Det är bara att titta på bilden med antalet asylsökande. Som man då kan se tar Tyskland emot cirka dubbelt så många som Sverige, vilket innebär att Sveriges mottagande per capita ligger cirka 400% högre. Vidare tar Sverige emot ungefär lika många som Frankrike och dubbelt så många som Storbritannien. Alla kan väl själva räkna ut vad detta innebär för per capita siffrorna. Ungefär så här eller värre har det sett ut länge och vissa år har Sverige i absoluta tal tagit emot flest asylsökande i hela EU och innevarande år lär vi nog åtminstone knipa andraplatsen.

  ”Det där med vänster och höger visar att du inte är så gammal.”

  Tja, jag är kring 50 och har följt immigrationsdebatten i Sverige och övriga västvärlden länge. Att det främst har varit de borgerliga partierna i Sverige som har drivit på immigrationen från 3je världen håller jag helt med om, även om sossar och andra inte direkt är oskyldiga. Vad gäller övriga EU är historiken ganska blandad, men för närvarande gäller i stort det jag skrev ovan.

  Hur går det med översättningen av de schweiziska reglerna till tyska och franska? Jag väntar!

  Sen får du ta att ge en källa på ditt påstående att Tyskland har ”10,5 gånger så många invandrare som vi”

 66. Under tiden vi väntar på att MJ (eller den fantasigrupp som han för närvarande representerar) ska visa oss hårda bevis för att Tyskland har ” “10,5 gånger så många invandrare som vi”, kan vi ju titta lite på verkligheten i det landet:

  ”German government proposes law to jail asylum-seekers
  By Martin Kreickenbaum
  17 May 2014
  The German Grand Coalition of the Social Democratic Party and Christian Democrats is preparing to even further restrict asylum rights and expand the jailing of asylum-seekers.
  The interior ministry recently released a 58-page draft bill that would allow public authorities to arrest asylum seekers on the grounds of “danger of flight,” entry “while bypassing border control,” the destruction of identification cards or passes as well as providing “dissonant or false data” regarding their person, origin or route of entry.”

  https://www.wsws.org/en/articles/2014/05/17/asyl-m17.html

  Självklart får MJ gärna översätta detta till svenska, tyska och franska, så att vi alla kan bländas av de uppenbara språkkunskaper som han besitter.

 67. @Utlandssvensk:
  Trots ditt omfattande läsande om folkrätt och att du haft följt debatten noga i många år så kan du inte skilja på asyl och invandring.

  Det är riktigt att Sverige och Tyskland ofta har ungefär lika många beviljade asylansökningar. Men nu var det invandrare jag pratade om.

 68. @MJ:

  ”Trots ditt omfattande läsande om folkrätt och att du haft följt debatten noga i många år så kan du inte skilja på asyl och invandring”

  Inte det? Det låter ju synnerligen allvarligt. För det kan väl inte vara så att ”migration” är en övergripande kategori som innefattar ett flertal undergrupper? Man kan då hävda att det t.ex finns harmoniserade regler vad gäller EU medborgares rätt att bosätta sig i andra EU länder men att motsvarande harmonisering saknas vad gäller annan typ av migration, t.ex asylsökande eller arbetskraftsinvandring från icke EU länder. Men du och dina fantasivänner vet säkert bäst, så ni får väl reda ut det här för oss andra. Som alltid ser vi fram emot att förklaringen presenteras på ett antal olika språk.

 69. @Utlandssvensk: @Ulf T:
  ”Jag brukar ibland fundera på hur det var möjligt att klara sig när jag tjänade ungefär hälften av vad jag gör nu.”

  Skriver under det mesta av vad Du skriver , men vill ge en annan bild hämtat ur mitt liv.

  1959-1960 var jag runt 14 år . Både mor och far låg på sjukhus långa tider , far för gott . Jag och mina två bröder hade att leva på mors sjukpeng , far hade straffat ut sig från arb.marknaden och var ”nollad” från kassan .
  435:- var den på , mors peng . 300:- till hyran .

  Vi överlevde mest tack vare skollunchen .
  Den vintern gick jag i tofflor till realskolan .
  Skor var på den tiden hiskeligt dyra C.a 200:-, en 1/5-del av en månadslön på den tiden .
  Vad gjorde socialen ? Fanns inte då .

  Så småningom började jag läsa till civ.ing , men studierna haltade allt mer , till slut tog det en ända med förskräckelse . och jag hamnade på sjukhus i 6 mån.
  Blev ingen examen , men fyra års av CSN lån hann det bli.

  Började som bussförare . -94 var lånet betalt .
  På 80-talet fick vi tre telningar. Genom eget val var min fru hemma under sex år .
  Jag jobbade hårt , mycket ö-tid ,
  fortfarande som chaffis .Med gångavstånd till jobbet , eget fixande och en fru som sydde barnkläder .
  Mat på burk var inget alternativ , hon gjorde barnmaten själv. Tygblöjor och lära ungarna sitta på potta före 1-årsåldern .

  Gjorde att vi hade råd att bo i villa och ha bil.
  De var de bästa åren i våra liv .

  Nu tillbaka i nutid. Har 9039:- e. skatt i pension . Går ut med reklam på helgerna .Ger motion och möter trevligt folk .
  Blir då runt 10 500:- att disponera.

  Har en låg avgift i Brf . Sökte just det vid skilsmässan . en låg boendekostnad . Köpte lägenheten för 30 000:- i vackra Gamleby.
  Avg. är endast runt 2 600:- för min 2:a.

  Spara ? Absolut ! Att spara till något är en njutning .
  Låga inkomster ? Sparandet är ett måste !
  Spar runt 1 500 / mån .
  Nu jag ska betala skatt på min 25-åriga ”sambo” ,
  en gammal Audi , och lämna in den för byte av katalysator Pengarna finns där , på ett konto för just bilen .

  Min mors faster , en älskad person f.1892, var fylld av talesätt.
  Hon sade bl.a. ”Rikedom är inte pengar , rikedomen finner du inom dig själv.”

  Dessa rader skrev jag som en reflektion över det samhälle vi byggt oss på senare år .
  Är nog en bubbla som spricker , som Du skriver Ulf T.
  Även socialt spricker nog bubblan .

 70. @Göran i Gamleby:

  Det kunde vara ganska tufft även på 70-talet, när jag växte upp med ensamstående mor. Möjligen hade vi kunnat få olika typer av bidrag, men det var inget som de flesta i hennes generationen ville höra talas om, om inte svälten stod för dörren. Och har man skollunch så svälter man ju inte!

  Samtidigt får jag väl göra mig själv till en otacksam gnällspik och konstatera att skolmaten där jag växte upp stod under all kritik. Nu har jag förstått att det fanns väldigt stora skillnader inom Sverige, men i min kommun drog man tidigt in på just detta område och det märktes! Många rätter blev förstörda för livet efter att ha ätit skolvarianten.

  Men som ond högerman är jag motståndare till gratis skolmat och här i Schweiz är det så att man får betala den själv! Å andra sidan är den då väldigt bra!

 71. @Utlandssvensk:
  Norge har inte ens en debatt värd namnet om att införa fri skollunch t.ex
  Pratade med dottern när hon var på besök förra helgen från Oslo.
  Likaså har de bara fyra veckors betald semester , men rätt till en femte . Pensionsålder är 67 .O.s.v

  Så Norge står gott rustat ! Enda hotet i en framtid är väl en rel. svag industri , men å andra sidan bara deras lax står för över 100 mijarder/år och i stark utveckling .
  Den nya oljan , kvittrar statsminister Erna Sohlberg . Norge står också rustat med en rimligare men hårdare migrationspolitik.

  Bara 1/5 av vattenkraften utbyggd . Det är en bankbok som heter duga.
  Nu när vindkraftens oerhörda kostnader blir synliga
  i n:a Europa med typ tre ggr så högt Kwh – pris som här.
  I Tyskland lever många , runt 30% , i ”energifattigdom” . Begreppet används där när energikostnaderna för ström överstiger 10% av disp.ink.

  Åldern har gjort mig till Libertian. Låt folk sköta sitt liv med egna pengar så långt som möjligt . De fattigare kommer inta öka , tvärtom .

  Ville bara med mitt inlägg visa att andra värden än statusjakt finns , såklart ; att man kan ha ett bra liv även om pengen är liten . Har präglat mina barn .

  När de växte upp fanns inte ekonomi för att ge dem särskilt mycket , men de visste pengars värde .
  Alla tog körkort runt 18- årsåldern för egna pengar , de fick betala sin del av ett då dyrt internet .

  De har aldrig lånat en krona , utan de spar undan av lönen och handlar kontant , även sina bilar .

  Låt oss ta ansvar för våra liv ! Man har ett eget val , men det blir svårare och svårare , då c:a 70% av våra pengar hanteras av staten och andra f.n.

  Ha det gott bland gökur och choklad där i
  Europas föredöme ! Wink

 72. @MJ:

  Kan du inte skilja på asyl och invandring
  och att du inte kan läsa innantill märks ju
  Sen får du ta att ge en källa på ditt påstående
  Ska vi testa med något annat språk?

  Låter jag hård ? Tja , det är dina egna ord de sista dygnet ,typ . Har lagt till ”märks ju” och ett stort K, annars är det kopierat och klistrat från Dina egna svar .

  Du har nog stora kunskaper MJ , men , men …

  Talar själv fyra språk : Sv. eng. tyska och franska.
  De tre första flytande eller åt det hållet , franskan behöver en del uppfräschning . Lär nu lite polska , ett gammalt kulturland .

  Kul med språk , men jag använder dem inte som slagträ

  Dobry wieczór !
  Guten Abend !
  Good evening !
  Bonsoir !

 73. @Göran i Gamleby:

  Tack för eldunderstöd, men för att vara rättvis får jag också erkänna att jag var ganska hård mot MJ. Men det är det jag gillar här, dvs. att man kan föra hårda debatter. Sen finns det ingen anledning att sura efteråt! Kanske sätter MJ åt mig en annan gång! Eller kanske gjorde han det redan nu!

  Men en sak är en riktigt viktig: Gökur har de i Österrike, inte i Schweiz!

  Sen undrar jag var Gamleby ligger? Vi brukar åka runt en del varje sommar och om det är en vacker ort kan det vara kul att ta en titt.

 74. @Utlandssvensk:
  Ok . Lite som att det finns isbjörnar på gatorna i Stockhom , Schweiz huvudstad .Enl . vissa amerikaner .

  Ger gärna eldunderstöd ! Den typen av troll kan sänka en hel blogg .På Pelle Billings sänkte radfemsen den, mest genom att de började skälla på varandra i ändlösa inlägg .
  Jag hade kontakt med honom en smula i den svängen.

  Nu riskerar jag bli lite långrandig när Du frågar om Gamleby .Ligger mig enormt varmt om hjärtat .Bott i sex år. 2 mil norr om Västervik . Ett sant guldkorn . Ligger vd havet , 2 700 glada själar.P.g.a att de övriga två tätorterna i norra kommun saknar de mesta av sevrice kommer de hit att handla , vårdc m.m

  Nu på sommaren tredubblas folket runt Gamleby .
  Inne på glasbanken i fredags . Massa inlånad personal.
  Pratade med en som jobbar året runt ”Det är väl tiodubbelt med kunder ” Ja minst , blev svaret

  Det finns 12 matställen i vårt lilla samhället . Ska äta ”Mongolisk buffé” på tis.när får besök , i det nyrenoverade hotellet som återöppnades i år efter stått tomt typ 30år.

  Även vid badet , 3 el.4 -stjärningt,öppnades en helt ny restaurang förra med stor utedel med underbar havsutsikt .
  Gamleby blev förra året av kommunen uppgraderad till utbildninscentrum i norra länsdelen .

  Vi har Lantbruks-och Trädgårdsgymnasium med inackordering
  Folkhögskolan blomstrar , har visutb. kopplade till Västervik där alla Sveriges visor arkiveras .Ett resultat av Visfestivalen faktiskt .Vidare finns den absolut bästa radio/TV-utbildningen på den här nivån Alla som söker får jobb direkt .Även fotolinjen ger lätt jobb.
  Vet det här huvudläraren bor granne med mig . Vidare finns landets enda tror jag , skeppsbyggarskola .sen finns ytterligare specialskolor.

  En havsöringstam vandrar upp i ån och ger ett bra öringfiske i havet runt . Gamlebyviken anses också som ett av Europas bästa gäddvatten . En större herrgård vid viken har satt gäddyngel se’n 30-talet .
  Det ordnas flera int.gäddfisketävlingar varje år med deltagare från Hela Europa .

  Garpedansberget 73 m.ö.h reser sig intill vårt unika trekantiga medeltidstorg med stenbeläggning bevarade från 1300.talet.De branta stupen vid berget här drar hit klättrare . Förra året var delar av världseliten här .

  Vidare är Gamleby numer hällristningstätast i landet .
  Många nya upptäcks varje år och tyskarna flockas .
  Pratade med en som driver KustCamp , dvs badet stugbyn och många husvagnplatser . Han sade vi gör ingen reklam därnere längre de kommer ändå i ökande skaror .

  Väldigt kul att gå på samhället så här års och höra alla språk .Mitt i samhället ligger Åby herrgård , en underbart vacker och pampig byggnad . Där har vi stort bibliotek på ö.vån . På nedervåningen pågår pens.dans varje tisdag , funkar som ungd.gård också med biljard m.m .Alltid lugnt o städat . I den stora cafeterian avsedd mest för ungdom , men öppen för alla kan man ta en kopp kaffe , två prickig korvmackor och ett glas mjölk för 21:- !

  Intill ligger biografen som visar filmer nå’n vecka efter premiär i STHLM . 80-100:-
  För två mån . sedan var det dokumentärfestival i tre daŕ med alla på plats från Jan Troell , Stefan Jarl till alla de stora dokumentärfilmare som Svt visar .
  Moderator var Björn Ulveaus .

  Jag har fem min.till fots till:havet , buss med bra förbindelser till Västervik , till tåget Lkpg- V,vik samt 5 min till alla affärer .

  Ja bor i en Brf. En 2:a med milsvid utsikt för 2 255:- i avgift +el .Här kan du köpa ett bra hus för 575 000 går du upp på 900 000, bor man flott .

  Finns det ingen hake, Nej Arb.marknaden är stark i Västervik .
  Jo det finns en ; Gör jag en tavla i dag , vet hela byn om det i morgon .Å andra sidan är ungdomar ,som det gott om via skolarna , så trevliga . Möter jag tre 14 åriga tjejer är chansen stor att de hejar på mig . Jag kan fastna en halvtimma hos några 20-åriga grabbar som står och skruvar i motorrummet . Är bilintresserad .Jag lär mig mycket om trimnings alla finesser , och de respekterar mina kunskaper efter 50 års bilinnehav .
  Så det finns hopp för landet

  Puh det här blev långt som befarat ,men varav hjärtat är fullt . Men har lite med de diskussioner. som varit här om på tråden om folks skuldsättningar , skriande bostadsbrist .
  Vill förmedla att det mycket som bra med det här landet också .Vi kan ha det bra .Det är upp till oss . Du o jag gör ju vad vi kan för rätsida med våra kommentarer här och tillsammans med alla andra många tusen kommer det att få resultat .

  Kommer Du förbi här så kolla Eniro . Finns bara en Göran Jansson i hela kommunen faktiskt , och slå gärna en signal ! Om Du har lust och tid så berätta om Schweiz där du bor. Hoppas bloggägarn accepterar lite OT, men tråden är väl ändå död .

  Ha det

  Länkar :
  http://gamleby.se/
  Den första du ser på hemsidan är utsikten från berget +
  den vackra herrgården

  http://www.gamleby.se/film/film.html
  Film gjord av Folkhögskolan och Intresseföreningen
  som jag är medlem i

  Mycket nöje!

 75. @barfota:

  Borde inte Europa lösa sina egna problem först?

  Världen är inte så enkel. Allt är inte antingen svart eller vitt. Europa existerar inte i ett vakuum där det kan ”lösa sina egna problem” i isolation och sedan magiskt börja interagera med omvärlden igen.

  Krig, terror och annat elände skulle knappast heller tvärsluta för att Europa säger ”vi ska fokusera på våra egna problem; återkommer om några år”. Vart ska alla nödlidande ta vägen under tiden?

  Vi i Europa har det förhållandevis bra, jämfört med de länder varifrån flykingarna kommer. Visst finns det problem och brister här också, men inte tillnärmelsevis i samma omfattning. Vi borde kunna hjälpa de som har det sämre än vi. Det betyder inte att de ska erbjudas något slags lyxliv och ha det bättre än svenska knegare, men det mesta torde vara bättre än vad de flyr ifrån.

  Att ha “legitima skäl” kan väl vara vad som helst som personen (lycksökaren) bedömer vara legitimt.

  Nej, det finns internationella riktlinjer om vad som är giltiga skäl för att söka asyl i ett annat land.

  Sedan börjar du blanda in “flyktingar från krig och terror”, vad har det med invandrare och lycksökare att göra.

  Det är väl asylsökande som debatten i första hand handlar om? Plus den så kallade anhöriginvandringen som följer när någon beviljats uppehållstillstånd. Vanlig invandring är väl inget större problem: där har man ingen rätt att få uppehållstillstånd om man inte kan visa att man kan försörja sig. (Om jag inte är felunderrättad.)

  Bekymret är de som söker asyl på falska grunder; det var dem jag trodde du avsåg med ”lycksökare”.

  Eller du kanske anser att man har sig själv att skylla för att man är född i landet, har jobbat, betalat världens nästan högsta skatt i mer än 50 år av sitt liv och har fräckheten att dessutom bli gammal, sjuk och orkeslös inte skall kunna leva drägligt på sin pension eller åtminstone ha samma förmåner som sk. “papperslösa illegaler”, minoritetsgrupper, HBTQ personer och kvinnor åtnjuter!

  Jag tror att du har fått alldeles fel uppfattning om mig. Vi är ense om det mesta, men jag anser att det inte går att förenkla frågorna så mycket som du tenderar att göra. Jag vet inte vad minoritetsgrupper och HBTQ-personer har för förmåner som inte jag har. Att kvinnor har privilegier utöver vad män har är uppenbart: det är ju därför vi är här! Smile

  När det gäller de som är här illegalt (eufemismen ”papperslösa” i vänsterpressens nyspråk) håller jag helt med dig: de ska omgående förpassas ut ur landet och inte ges mer förmåner än ett humanitärt minimum (t.ex. medicinsk vård vid akuta och livshotande problem).

  Dessa bör söka asyl i ett annat land som överensstämmer bättre med deras värderingar, religion och kultur. Inte fan skall vi släppa in och stå för kostnaderna för sådana som “kan få stanna tills dess de kan återvända”.

  Okej, här tycker vi lite olika. Men för att förtydliga så menar jag med ”stanna” att de får mat, kläder och husrum på ett flyktingboende och övriga förmåner på ett humanitärt minimum enligt vad jag skrev ovan. Vill man inte integreras/assimileras får man ett minimum av skydd tills det är säkert att återvända. De ska också hållas under uppsikt så att de inte ”råkar” försvinna när asylskälen inte längre föreligger.

  De som däremot vill integreras/assimileras bör få hjälp att lära sig svenska och att hitta arbete och boende som gör det möjligt. Det förutsätter naturligtvis en politik som gör det möjligt att starta och driva företag och därmed skapa arbetstillfällen, både för infödda svenskar och för invandrare.

  Om det inte framgått av mina tidigare inlägg vill jag påpeka att jag anser att den asyl- och invandringspolitik som såväl nuvarande som tidigare regering drivit är alldeles uppåt väggarna fel. Jag håller med dig om att den ger för mycket förmåner till flyktingar/invandrare, på svenska medborgares bekostnad.

 76. @Tommy:

  ”Nej, det finns internationella riktlinjer om vad som är giltiga skäl för att söka asyl i ett annat land.”

  Ja, det kan man säga, dvs det finns internationella konventioner som de flesta västländer har skrivit på. Men som jag har försökt att visa ovan skiljer sig både regelverket och tillämpningen av dessa mellan Sverige och andra länder. I huvudsak är det två stora skillnader:

  1. Den internationella konvention från 1951 som vi pratar om ovan reglerar vad som är en ”flykting”. Men i Sverige används termen mycket bredare, dvs. man ger folk asyl även om de inte uppfyller denna definition. Detta är ingen liten sak, utan nästan alla som har fått asyl i Sverige de senaste 25 åren uppfyller INTE kraven i konventionen. Det sk. Luciabeslutet som fattades av sossarna (1989 om jag minns rätt) innebar just att man skulle tillämpa denna konvention strikt, vilket är vad de flesta andra västländer gör. Tyvärr kom sen Fp i regeringsställning 1991 och rev upp detta beslut.

  2. Som jag har visat ovan finns det i de flesta andra länder ingen tolerans för att folk dyker upp utan ID handlingar. Det är helt enkelt uppenbart att de har något att dölja samt det blir i praktiken omöjligt att veta vilka de är. I Sverige har det länge varit så att nästan samtliga (över 90%) asylsökande kommer utan papper, vilket helt uppenbart innebär att de förstör sina pass.

  Dessa två faktorer innebär att de flesta som kommer till Sverige dels INTE är flyktingar dels sannolikt har något att dölja. Som jag skriver ovan innebär detta helt uppenbart att man får ett kraftigt negativt urval.

  ”Europa existerar inte i ett vakuum där det kan ”lösa sina egna problem” i isolation och sedan magiskt börja interagera med omvärlden igen.”

  Man behöver inte ta emot en enda flykting för att kunna ”interagera med omvärlden”. I debatten i Europa är det många som lyfter fram Australien som ett framgångsexempel och detta land har i princip helt slutat att ta emot asylsökande. Europa skulle kunna följa samma modell och vi är nog snabbt på väg åt det hållet. Att sen Sverige väljer att gå en helt motsatt väg innebär endast en sak: garanterat nationellt självmord.

 77. @Göran i Gamleby:

  Gamleby låter som att det är värt ett besök! Kalmar tycker jag är väldigt fint och ibland tar vi vägen längst östkusten mellan Stockholm och Malmö. Mycket trevligare än E4 fast såklart även långsammare.

  Jag får återkomma om Schweiz! Det finns väldigt mycket att säga om detta land, som på en del sätt påminner mycket om Sverige men på andra sätt är en direkt motsats. Grundskillnaden är möjligen att 68-rörelsen närmast uppnådde hegemoni i Sverige men fick noll inflytande i Schweiz.

 78. Lite angående romer:

  http://www.nytimes.com/2014/01/15/world/europe/france-roma-evictions-increase.html?_r=0

  http://www.csmonitor.com/World/Europe/2010/1013/In-Italy-local-politics-appears-to-drive-latest-round-of-Roma-Gypsy-expulsions

  Nu kan man tycka vad man vill om hur andra länder agerar i denna fråga, men det är ingen som helst tvekan om att om Sverige fortsätter att vara unikt välkomnande mot romer så kommer inflödet att fortsätt och troligen accelerera. Men svenskarna kanske vill ha det så?

 79. @Göran i Gamleby:
  Och jag som trodde att Gamleby var en pseudonym ungefär som Suburbia, Tjockhult eller Fjollträsk. Confused Verkar vara ett ganska kul ställe. Gillade trollbyn. Och filmen var cool, fast de hade snålat med kvinnlig fägring (noterade i alla fall blondisen som serverade pizza). Kanske vore värt ett besök någon gång.
  Känner till miljon, miljard, biljon, triljon osv., men vad är en biljard?

 80. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Känner till miljon, miljard, biljon, triljon osv., men vad är en biljard?”

  Biljard är samlingsnamnet för de spel som spelas på tygklädda bord med bollar vilka spelarna stöter runt på bordet med hjälp av en biljardkö. Cool

 81. @Tommy:

  Krig, terror och annat elände skulle knappast heller tvärsluta för att Europa säger ”vi ska fokusera på våra egna problem; återkommer om några år”. Vart ska alla nödlidande ta vägen under tiden?

  Krig, terror och elände tar aldrig slut, inte ens om Sverige ensamt skulle kunna ta emot alla världens nödlidande eftersom de tar problemen med sig hit och inte har vett att assimileras och lämna det de en gång flydde ifrån bakom sig.

  Vi i Europa har det förhållandevis bra, jämfört med de länder varifrån flykingarna kommer. Visst finns det problem och brister här också, men inte tillnärmelsevis i samma omfattning. Vi borde kunna hjälpa de som har det sämre än vi.

  Varför borde vi ”kunna hjälpa de som har det sämre än vi”? Detta ev. försprång vi tidigare har haft som vi har arbetat oss till och så väl förtjänat är nu är som bortblåst. Man räknar med att Sverige är ett U-land c:a år 2030 om ingenting görs. De 260 miljarder man försnillat ur AP fonderna som skulle kunnat ge Svenska pensionärer en dräglig pension är bara en parentes i urholkningen av välfärdssamhället. Dagliga våldsbrott, våldtäkter, skjutningar/bomber/bilbränder/åldringsrån/tvångsgifte/bidragsfusk/skattefusk/blufföretag m.m. förbättrar inte situationen.

  Du förefaller mig tillhöra den ”goda sidan” som anser att Sverige skall vara öppet för alla världens lycksökare. Jag tillhör den ”onda sidan” som säger att nu är det fanimej mer än nog! Jag får uppfattningen att du tycker att världen inte blir bra förrän alla blir lika fattiga, har infört Sharialagar och stenar otrogna till döds. Nåväl, du får tycka så om du vill men varför vill du pracka på EU, Sverige och kommunerna ett världsansvar. Vad har du för agenda? Vilka konkreta lösningar har du att komma med? Hur skall du göra för att omvända Islam så att det blir kompatibelt med Svenskarnas kultur, seder och bruk? Nä, just det, den lösningen hade du inte!

  Det betyder inte att de ska erbjudas något slags lyxliv och ha det bättre än svenska knegare, men det mesta torde vara bättre än vad de flyr ifrån.

  Ärligt talat så skall de inte erbjudas någonting alls därför att Sverige som inte ens tar hand om sin egen befolkning på ett adekvat sätt skall inte spela ”flotte Victor” och försöka sig på konsstycket att ta hand om andra länders befolkning och agera världssamvete eller socialbyrå. Faktum är att de inte ens skall ha det lika bra som svenska knegare därför att de inte bidragit med någonting och i många fall heller aldrig kommer att bidra med en enda skattekrona. Du skriver… ”det mesta torde vara bättre än vad de flyr ifrån”. Man vill ju gärna tro att folk som utger sig för att fly från krig, terror och förtryck skulle nöja sig med att få tak över huvudet och skydd men så är det ju inte. Det finns hur många exempel på ”kravmaskiner” som vägrar stiga ur bussar, klagar på boendet, maten, behandlingen, diskrimineringar etc. etc. Eftersom det uppenbarligen är sämre i Sverige än det land de flytt ifrån så tycker jag att dessa ”kravmaskiner” skall ta första bästa ”flyktingsmugglare” tillbaks dit de kom ifrån. Skicka tillbaka dem utan pardon!

  Nej, det finns internationella riktlinjer om vad som är giltiga skäl för att söka asyl i ett annat land.

  Som om analfabeterna och Svenska regeringen skulle bry sig. Om det ändå vore så väl att riktlinjerna och ingångna överenskommelser efterlevdes så skulle situationen se annorlunda ut.

  Det är väl asylsökande som debatten i första hand handlar om? Plus den så kallade anhöriginvandringen som följer när någon beviljats uppehållstillstånd.

  Avslut på Invandrare och våldtäkter är titeln så jag vet egentligen inte vad ”debatten” handlar om mer än att vi har en alldeles för okontrollerad invandring med grova våldsdåd och våldtäkter som en direkt följd av detta.

  Vanlig invandring är väl inget större problem: där har man ingen rätt att få uppehållstillstånd om man inte kan visa att man kan försörja sig. (Om jag inte är felunderrättad.)

  Nu är det en ytterst liten del av sk. ”vanlig invandring” som sker och som du mycket riktigt påpekar så är det inga större problem eftersom försörjningskrav finns. Det är de andra 99% anhöriginvandrare som vi tvingas försörja via skattsedeln som är problemet.

  Bekymret är de som söker asyl på falska grunder; det var dem jag trodde du avsåg med ”lycksökare”.

  Ja det var dem jag avsåg och den gruppen uppgår nära nog till 100%.

  Jag tror att du har fått alldeles fel uppfattning om mig. Vi är ense om det mesta, men jag anser att det inte går att förenkla frågorna så mycket som du tenderar att göra.

  Ber om ursäkt om jag har missuppfattat dig och att jag tenderar att förenkla frågorna beror troligen på min dyslexi. För att kunna hantera frågor så måste jag skala bort allt lullull och helst koka ned det hela till enkla svar, det enkla svaret blir då har vi råd? Vill vi ha det såhär? Mitt enkla svar på båda frågorna är helt klart nej. Vi har inte råd och vi vill inte ha det såhär. Alltså stäng gränserna, få ordning på landets egna problem först, sen får vi kanske ompröva vår inställning.

  Jag vet inte vad minoritetsgrupper och HBTQ-personer har för förmåner som inte jag har

  Dom har förmånen att bli särbehandlade och obehindrat få bedriva sin homopropaganda i förskolor, skolor, kommuner o.s.v. Bara en sån sak som att Göteborgs stad valde att flagga med regnbågsflaggan istället för den Svenska flaggan på nationaldagen eller att Malmö stadshus hissar den Romska flaggan kan få mig till att se rött förlåt feministiskt rödgrönt menar jag.

  När det gäller de som är här illegalt (eufemismen ”papperslösa” i vänsterpressens nyspråk) håller jag helt med dig: de ska omgående förpassas ut ur landet och inte ges mer förmåner än ett humanitärt minimum (t.ex. medicinsk vård vid akuta och livshotande problem).

  Helt överens på denna punkten.

  Jag skrev tidigare…

  Dessa bör söka asyl i ett annat land som överensstämmer bättre med deras värderingar, religion och kultur. Inte fan skall vi släppa in och stå för kostnaderna för sådana som “kan få stanna tills dess de kan återvända.”

  Du svarar…

  Okej, här tycker vi lite olika. Men för att förtydliga så menar jag med ”stanna” att de får mat, kläder och husrum på ett flyktingboende och övriga förmåner på ett humanitärt minimum enligt vad jag skrev ovan. Vill man inte integreras/assimileras får man ett minimum av skydd tills det är säkert att återvända. De ska också hållas under uppsikt så att de inte ”råkar” försvinna när asylskälen inte längre föreligger.

  Förstår inte hur du resonerar om de redan vid ankomsten inte vill assimileras varför i hela fridens namn dra på sig kostnader för dessa personer. Sverige bör ändra sin signalpolitik och tala om klart och tydligt för omvärlden vad som gäller i Sverige. T.ex. att Sverige aldrig någonsin kommer att acceptera Sharialagar, att Svensk lag seder och bruk gäller i Sverige och att de som inte är beredda att anpassa sig efter detta bör söka sig till ett annat land.

  De som däremot vill integreras/assimileras bör få hjälp att lära sig svenska och att hitta arbete och boende som gör det möjligt.

  De som verkligen vill anpassa sig till sitt nya land kommer att lägga sig i vinn om att lära språket och söka jobb och bostad på samma villkor som infödda Svenskar utan gräddfiler och specialinsatser från samhällets sida.

  Det förutsätter naturligtvis en politik som gör det möjligt att starta och driva företag och därmed skapa arbetstillfällen, både för infödda svenskar och för invandrare.

  Knäck den nöten och du blir utropad till kung. Men vi har redan tillräckligt med odugliga restaurangägare som inbillar sig att bara för att man kan vrida på spisknappen så är man automatiskt en mästerkock eller bara för att man kommer från Thailand så är man expert på Thaimat/Thaimassage. Vad Sverige behöver är riktiga och innovativa företagare, med innovativa företagare avser jag inte hitresande Romer.

  Om det inte framgått av mina tidigare inlägg vill jag påpeka att jag anser att den asyl- och invandringspolitik som såväl nuvarande som tidigare regering drivit är alldeles uppåt väggarna fel. Jag håller med dig om att den ger för mycket förmåner till flyktingar/invandrare, på svenska medborgares bekostnad

  Bra, skillnaden mellan oss är kanske den att jag anser att infödda Svenskar som betalat skatt skall ha förmåner utöver dem flyktingar/invandrare tilldelas. Vet inte om vi skall sätta punkt här, vi kommer väl inte mycket längre eller??

 82. @Utlandssvensk:

  Att sen Sverige väljer att gå en helt motsatt väg innebär endast en sak: garanterat nationellt självmord.

  Ja tyvärr och dessutom ett skattefinansierat dito och jag är inte ens övertygad om att det skulle bli mycket bättre om SD kom till makten lite marginellt kanske men ”that´s it”.

 83. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Skämt! Det var det värsta! Jag som trodde att detta var en seriös site! Hur gör jag för att klaga? Smile

  (Visst fattade till och med jag att det var ett skämt. Detsamma gällde mitt svar)

 84. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  För övrigt får jag passa på att tacka för en helt otroligt snygg och välfungerande site. Kul med alla dessa funktioner: roliga gubbar, upp och ner röster, länkar, osv. Jag är teknisk idiot men förmodar att ni har lagt ner en hel del arbete. Resultatet är imponerande!

 85. @barfota:

  Nej, krig och elände kommer nog aldrig att ta slut. Det kommer alltid att finnas människor som lider nöd och behöver hjälp. Att använda det som argument för att det är meningslöst att hjälpa är ungefär som att säga att vi kan lägga ned sjukvården eftersom det alltid kommer att finnas sjukdomar och skador. Och varför ska jag behöva bekosta cancervård för rökare, jag som inte röker…? Wink

  Varför borde vi “kunna hjälpa de som har det sämre än vi”? Detta ev. försprång vi tidigare har haft som vi har arbetat oss till och så väl förtjänat är nu är som bortblåst.

  Först vill jag påpeka att ”vi” i min kommentar avsåg Europa, men ditt vidare resonemang handlar om ”vi” i Sverige och därför blir lite av en non sequitur.

  Varför bör man hjälpa andra om man kan? Okej, argument som att minska onödigt lidande kanske är känslomässiga, men det innebär inte automatiskt att de är fel. Kliniskt rationella – och tämligen egoistiska – argument kan vara att öka sannolikheten för att man själv får hjälp om man någon gång skulle behöva det samt att minska risken för konflikter i framtiden för att klyftan mellan rika och fattiga länder blir alltför stor.

  Du förefaller mig tillhöra den “goda sidan” som anser att Sverige skall vara öppet för alla världens lycksökare. Jag tillhör den “onda sidan” som säger att nu är det fanimej mer än nog! Jag får uppfattningen att du tycker att världen inte blir bra förrän alla blir lika fattiga, har infört Sharialagar och stenar otrogna till döds.

  Oj, då har jag verkligen uttryckt mig otydligt! Frown
  Jag står ganska långt till höger på den ekonomisk-politiska skalan, men inte längst ut i kanten. Jag tror att det behövs ett litet mått av välfärdsstat (men långt ifrån så mycket som vi har i dag), helt enkelt för att inte orsaka social oro. Jag vill att det ska löna sig att anstränga sig; alltså definitivt inte att alla ska bli lika fattiga. Jag vill dock undvika att någon blir så hopplöst fattig att våld och uppror blir ett lockande alternativ.

  Jag är ateist, så några sharialagar vill jag inte ha. Jag är också starkt emot dödsstraff i alla former (och särskilt barbariska sådana som stening), av samma orsaker som Dolf redogjorde för nyligen: de är irreversibla.

  Jag är en rationell person, som faktiskt brukar uppfattas som tämligen okänslig av min omgivning. Det är därför lite lustigt att du fått intrycket av att jag är sådan du beskriver.
  Do-gooder? Moi?! Smile

  Däremot saknar jag inte empatisk förmåga. Även om jag tack och lov inte kan föreställa mig hur fruktansvärt det är att leva under krig och förtryck, kan jag i alla fall förstå – såväl intellektuellt som emotionellt – att det är vidrigt. Därför blir det rimligt för mig att vilja hjälpa om jag kan.

  För att kunna hantera frågor så måste jag skala bort allt lullull och helst koka ned det hela till enkla svar, det enkla svaret blir då har vi råd? Vill vi ha det såhär? Mitt enkla svar på båda frågorna är helt klart nej. Vi har inte råd och vi vill inte ha det såhär. Alltså stäng gränserna, få ordning på landets egna problem först, sen får vi kanske ompröva vår inställning.

  Som jag sagt tidigare är världen alltför komplex för att kunna kokas ned till enkla svar. Att Sverige eller Europa skulle kunna isolera sig och lösa sina interna problem utan hänsyn till omvärlden är inte möjligt i praktiken. Det är ju inte heller så att alla problem vi har beror på flyktigar; Sverige har ju dragits ned i det socialistiska träsket under många decennier innan flyktingproblemen eskalerade.

  Om ditt lösningsförslag vore genomförbart skulle vi kunna använda samma princip för att lösa de interna problemen, inte sant? Vi bygger gated communities där vi skötsamma skattebetalare lever i högönsklig välmåga medan ”de andra” får lösa sina egna problem bäst de vill. Jag tror inte att det skulle fungera så bra.

  Förstår inte hur du resonerar om de redan vid ankomsten inte vill assimileras varför i hela fridens namn dra på sig kostnader för dessa personer.

  Varför ska mina skattepengar gå till vård av hemska rökare som förpestar omgivningen? Därför att de är människor. Därför att de lider. Därför att de inte kan lösa sina problem utan hjälp utifrån.

  Tänk dig själv om du skulle tvingas fly från en tillvaro med krig och förtryck (en inte helt omöjlig tanke om nuvarande politik fortsätter!). Tänk dig att behöva överge dina rötter och människor du älskar och bege dig till en vilt främmande kultur för att få skydd. Du vill inte bli en del av den kulturen, utan bara få hjälp med det nödvändigaste tills det blir säkert att återvända.

  Som jag sagt tidigare anser jag att dessa, som inte vill integreras, bara ska få stanna så länge som det behövs. De ska bo i flyktingförläggningar och hållas under uppsikt. De ska inte ges förmåner utöver ett humanitärt minimum och givetvis inte ha något inflytande över politik och samhälle (såsom att införa sharialagar). De ska återföras till hemlandet så snart omständigheterna medger det.

  Men det ska förstås vara personer som uppfyller konventionerna för asylskäl. Vi ska inte alls ta emot terrorister och demagoger som tar med sig konflikten till svensk mark.

  Vet inte om vi skall sätta punkt här, vi kommer väl inte mycket längre eller??

  Ja, det låter rimligt. Tack för en givande diskussion!

 86. @Tommy:
  För extremister finns det bara två åsikter i alla frågor, de två mest extrema. Håller man inte med extremisten så antar denne att man har den motsatta extrema åsikten.

  Flera här förutsatte t.ex. att jag skulle vara någon slags multikulti-förespråkare från PK-kanten bara för att jag inte tycker att alla araber är djur m.m.

  Jag har varit kritisk till massinvandringen sedan början av 90-talet. Då många av de här ”Invandringskritikerna” inte ens var födda. Men med den stora skillnaden mot dagens extremister att jag aldrig haft negativa åsikter om människor baserat på bakgrund eller spridit en massa lågpanne-propaganda som någon hittat på i sitt skitiga pojkrum.

  Men min åsikt om flyktingar är att de bör tas om hand i närområdet. Om det blir krig i Finland eller Tyskland och vi har fred så bör vi ta emot i princip alla som flyr hit och ge dem en fristad. Även om det skulle vara en extrem samhällsekonomisk ansträngning för oss. Efter kriget ska de återvända hem.
  Samma sak med Syrien. De ska tas om hand av grannländerna, dit de flesta också åker idag. Lilla Libanon har tagit emot 2 miljoner Syrier. Istället för att ta emot några hundra tusen här borde vi lägga de pengarna på t.ex. ett flyktingläger i Libanon, vilket väl kunde bekosta uppehälle och bostäder för mer än hälften av Syrierna där, eftersom det är billigare där.

  Det skulle vara vinn-vinn-vinn. Fler flyktingar får skydd och hjälp, Libanon får avlastning, vi slipper de sociala och samhällsekonomiska problemen, Sveriges varumärke stärks i världen och blir mer positivt samt till sist; När kriget är över så kan Syrien byggas upp igen av återvändande (för om de bor här i 10 år så har de bl.a. ungar som är mer svenska än Syriska m.m. det har de inte om de bott i ett flyktingläger med andra Syrier)

  Min åsikt är alltså baserad på humanism och materialism. Helt väsensskilt från lågpannorna arabhatet.

 87. @Tommy:
  Två snabba:
  1. Rökare är med och betalar sjukvården. Hela idén med skattefinansierad sjukvård är att alla betalar och alla får vård. (svenska) Rökare ingår i gruppen medborgare. Det gör inte människor i andra länder. Så liknelsen faller därmed. En korrekt liknelse hade snarare varit ”varför ska jag som har bilförsäkring vara med och betala ut ersättning till oförsäkrade bilister” (om det nu hade varit så). Sjukvårdsliknelsen borde inte vara en grund för vilka som skall få eller betala sjukvård, utan belyser snarare problemet med hur den skall betalas, kollektivt genom skatt, eller genom någon form av privata försäkringar. En avgörande skillnad är att ena gruppen (rökare) hör till vårt samhälle, den andra (utanifrånkommande) gör det inte.

  2. Jag anser att hjälp i sig aldrig är fel, och skulle gärna se att människor hjälpte mer. Men hjälp, om det skall vara ”hjälp” i ordets verkliga bemärkelse skall ske av egen vilja och på eget ansvar. Statens hjälp är inte min hjälp, men den använder mina pengar. Me no like. Med rejält sänkta skattesatser skulle vi böra hjälpa mer på individnivå. Att människor är egoistiska och aldrig skulle kunna tänka sig att bidra till att hjälpa andra är helt enkelt inte sant. Se bara på röda korsets, rädda barnens, rosa bandets och ett otal andra organisationers kampanjer och olika galor som samlar in pengar för olika välgörande ändamål. När staten anslår miljard på miljard av skattemedlen till immigration kallar jag det inte hjälp, jag kallar det stöld.

 88. @MJ:

  Istället för att slänga vilda anklagelser, borde du kanske ta dig en funderare på din egen debatteknik. Till stor del argumenterar du mot rena halmgubbar, dvs. du konstruerar själv ståndpunkter och egenskaper hos dina motdebattörer som du sen angriper.

  ”Flera här förutsatte t.ex. att jag skulle vara någon slags multikulti-förespråkare från PK-kanten bara för att jag inte tycker att alla araber är djur m.m”

  Här bygger du en massiv halmgubbe i en enda mening. Vilka är det som har hävdat att du är en ”multikulti-förespråkare från PK-kanten”? Vem här anser att araber är djur?

  ”Jag har varit kritisk till massinvandringen sedan början av 90-talet. Då många av de här “Invandringskritikerna” inte ens var födda.”

  Jag var kritisk redan på 80-talet och har även berättat för dig hur gammal jag är. Av vad som har framkommit här i tråden är det svårt att tro att det finns någon här som INTE var född innan 90-talet. Så återigen är det renodlade halmgubbar som du angriper.

  ”Men med den stora skillnaden mot dagens extremister att jag aldrig haft negativa åsikter om människor baserat på bakgrund eller spridit en massa lågpanne-propaganda som någon hittat på i sitt skitiga pojkrum.”

  Nu är det för all del subjektivt vad man anser vara ”lågpanne-propaganda” men om du beskriver dina motdebattörers inlägg i de termerna bör du inte vänta dig att bli behandlad med silkesvantar. Vidare är det ganska stötande eftersom du inte anstränger dig alls att belägga dina påståenden med länkar och liknande samtidigt som du bara avfärdar andra som gör seriösa ansträngningar.

  Vad gäller ”skitiga pojkrum” kunde det ju vara kul att höra en kort beskrivning av dina egna boendeförhållanden. Göran har ju faktiskt redan i tråden redogjort för hur han bor och jag kan väl bara lägga till att mitt boende ligger i en prisklass som knappt existerar i Sverige. Men visst, du kanske bor i en disponentvilla på Kungliga Djurgården……………

 89. @Utlandssvensk:
  Det är inte halmgubbar. Huvudargumentet mot invandring är ju att det skulle vara sämre människor som kommer.

  Massinvandringen startade 1992 så det är starkt jobbat att vara kritisk innan dess.
  (Vi hade massinvandring från Finland tidigare)

  Jag förväntar mig inga silkesvantar. Däremot brukar jag trots min erfarenhet förvänta mig sanning och logik.

  Jag har ett delat boende. Dels på ett torp på landet och dels i industriortens motsvarighet till disponentsvillan. En överdimensionerad villa bland andra liknande, fabrikörsvilla kanske man kan kalla det. Men det senare boendet ska avvecklas eftersom det är tråkigt i stan och eftersom det är allt för stort för två personer samt för att kulturarvet på landet är det som behöver bevaras.
  Men jag har en verksamhet som behöver flytta med och det går lite segt.
  Inte för att jag förstår vad det spelar för roll.

 90. @MJ:

  Jag får väl ge dig pluspoäng för ihärdighet! Vad gäller ditt användande av halmgubbar får vi väl bara konstatera att vi har olika uppfattning.

  ”Massinvandringen startade 1992 så det är starkt jobbat att vara kritisk innan dess.
  (Vi hade massinvandring från Finland tidigare)”

  Tja, jag hade förmånen att bo i ett spännande och mångkulturellt område i slutet av 80-talet. Såvitt jag minns fanns det inga finnar i min byggnad, men en hel del iranier, irakier, albaner och även några somalier. Men jag kanske bara drömde?

  Enligt migrationsverket var antalet asylsökande under de 2 åren 1989-1990 (kring 60.000) ungefär samma som för de två åren 2010-2011. Du får ta och ringa och be att de omedelbart ändrar siffrorna!

  Sen röstade jag på NyD 1991 och vi var väl då några hundratusen svenskar som tydligen inte hade begripit att det inte hade förekommit någon massinvandring. Vilken otur att vi inte stötte på dig då, så att vi hade kunnat få klart för oss att det vi upplevde som ett problem helt enkelt inte existerade. Vidare borde du ha läxat upp Ingvar Karlsson 1989 när han genomförde Luciabeslutet, eftersom detta uppenbarligen inte behövdes.

  ”Inte för att jag förstår vad det spelar för roll.”

  Nä, det måste vara oerhört svårt att begripa att om man hävdar att andra sitter i “skitiga pojkrum” så gör man sina egna boendeförhållande relevanta. Ett mysterium, helt enkelt!

 91. @Utlandssvensk:
  Vart hittade du de fantasisiffrorna? Det var ca 20 000 1989.
  Du kommer tydligen ihåg Ingvar Carlssons ”Luciabeslut” 1989? Då stoppade man allt utom asylinvandring. Anledningen var att man ansåg att taket var nått med 20 000 turkar (som spillde över när Tyskland drog ner).
  Bildt hävde beslutet trots att det 1992 kom över 80 000 enbart asylinvandrare. Det var startskottet för massinvandringen.
  (Sen gick vi med i EU 1995 och kan inte längre styra över det själva.)

  Du måste ha bott på ett märkligt ställe. Invandrare från Irak, Somalia, Afghanistan osv har varit exotiska tills USA börjat föra krig i deras hemländer.
  Avsaknad av Finnar måste också känts konstigt. Ca 12% av Sveriges befolkning var Finnar. (Du vet, de som slogs med kniv och flera mot en på den tiden).

  Du tänker på de arbetskraftinvandrare som NyD reagerade mot. Det är något annat än massinvandring det.

 92. @MJ

  Här är länken med antalet asylsökande:

  http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211281/1421152055095/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-2014.pdf

  Vad gäller total invandring nådde vi år 1989 upp till 66.000, vilket då var den högsta siffran någonsin med undantag av ett år (1970). Förutom 1994, då Westerbergs vanvett fick fullt genomslag, tog det till 2006 innan antalet från 1989 överträffades.

  Så om det nu inte fanns någon massinvandring 1989, vad var det du motsatte dig under 90-talet? Endast nivåerna 1994? Var övriga år problemfria?

 93. @MJ:

  ”Vart hittade du de fantasisiffrorna? Det var ca 20 000 1989.”

  Om du går via länken som jag bifogade så finner du att antalet asylsökande för år 1989 var 30 335 och för 1990 var det 29 420. Men självklart är detta ren fantasi. Du kanske kan vara vänlig att tillhandahålla de korrekta siffrorna?

  ”Du måste ha bott på ett märkligt ställe. Invandrare från Irak, Somalia, Afghanistan osv har varit exotiska tills USA börjat föra krig i deras hemländer.”

  Nu skrev jag Iran och Irak först. Det kanske kommer som en stor överraskning för dig, men dessa två länder låg i faktiskt i krig med varandra från 1980 till 1988. Iranier var enskilt största gruppen av asylsökande under varje år från 1985 till 1990 och irakier var hela tiden också en av de största grupperna. Somalier började komma 89 och 1990 var de en av de större grupperna av asylsökande. Från gamla Jugoslavien kom det folk under hela slutet av 80-talet och detta inkluderade personer som identifierade sig som albaner.

  Det enda som stämmer med ditt påstående är afghanerna, men detta var även en grupp som jag inte nämnde. Jag kallar detta en HALMDOCKA men du har väl en annan syn på saken.

  ”Ca 12% av Sveriges befolkning var Finnar.”

  Skulle du möjligen kunna tänka dig att här göra ett undantag mot din järnhårda princip att inte uppge källor? Jag inser att vi lågpannade idioter i våra tragiska små lortkvartar inte förtjänar att ta del av den fulla vidden av dina kunskaper, men en enda gång kanske du kan göra ett undantag?

  Wikipedia hävdar att: ”Den finska invandringen till Sverige uppgick till 400 000 personer mellan 1945–1980, samtidigt var utvandringen av finnar under samma tid 200 000.”, så du borde nog även se till att de snyggar upp sina sidor. Samtidigt förstår jag att det måste vara oerhört jobbigt för dig, som är den enda som ser den fulla sanningen, att tvingas rätta alla dessa fåntrattar.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_migrationshistoria

 94. @Utlandssvensk:
  30 335 står det i den tabellen.
  1992 var det 82 000 enbart asylsökande.

  Skillnaden är om man har massinvandring eller inte.

 95. @Utlandssvensk:
  Så min upskattning på 20 000 är längre från 30 000 än din påstått kontrollerade siffra på 60 000?

  Ah, så det är bara utrikes födda som räknas (med finnarna)? Jag har räknat även deras avkomma.
  Är det dessutom bara folkbokförda som räknas?

 96. @MJ:

  ”30 335 står det i den tabellen.”

  Ytterligare en märklig slump att det står exakt det som jag skrev!

  ”1992 var det 82 000 enbart asylsökande.
  Skillnaden är om man har massinvandring eller inte.”

  Jaha, men då kan vi även observera från samma tabell att 1992 och 1993 var de enda åren under 90-talet som siffran från 1989 överstegs. Så var det endast dessa två år som du var motståndare mot massinvandringen? Hur var det 2011, när vi hade 29 648 asylsökande? Var detta år värdigt det legendariska MJ-motståndet? Eller var det endast de lågpannade idioterna som då i sin okunskap dristade sig att protestera?

  Sen noterar jag att du inte viker en tum från din vägran att uppge några källor! Inte bara vet du allt, dessutom är du principfast! Ett föredöme för alla oss andra! Jag tror att jag ska ta och städa upp ett litet hörn här i mitt pojkrum och öva mig på att helt enkelt hitta på slumpmässiga uppgifter och sen järnhårt avstå från att kontrollera dessa mot verkligheten. Kanske kan då även jag resa mig och blygsamt närma mig din humanistiska storhet.

 97. @MJ:

  ”Så min upskattning på 20 000 är längre från 30 000 än din påstått kontrollerade siffra på 60 000?”

  Nu får vi nog arbeta lite med läsförståelsen.

  I min kommentar (14.07) skrev jag:
  ”Enligt migrationsverket var antalet asylsökande under de 2 åren 1989-1990 (kring 60.000) ungefär samma som för de två åren 2010-2011.”

  När man pratar om ”två år”, så innebär detta att man adderar (googla om du inte förstår, det betyder samma som att ”plussa ihop”) siffrorna från båda åren. Detta kan kanske vara lite svårt om det är första gången, men vi får väl ta det långsamt.

  Antalet asylsökande år 1989 var 30 335
  Antalet asylsökande år 1990 var 29 420

  Nu kanske du har någon som kan hjälpa dig att plussa ihop dessa två tal? Det är ju ganska många siffror, så det kan bli lite jobbigt. Vill du försöka själv först eller ska jag berätta resultatet? Sen när du känner dig lite varm i kläderna kan vi ge oss på de två åren 2010 och 2011. Men var inte orolig, plussandet fungerar på samma sätt. även om det är olika år.

  ”Ah, så det är bara utrikes födda som räknas (med finnarna)? Jag har räknat även deras avkomma.”

  Kul att du jobbar med räknandet! Hittade du på siffrorna helt själv, eller finns det någon källa?

 98. @MJ:

  Du måste ha bott på ett märkligt ställe. Invandrare från Irak, Somalia, Afghanistan osv har varit exotiska tills USA börjat föra krig i deras hemländer.

  1985 fanns i Sverige [källa] (siffror i parentes anger antal asylsökande 1984-1991):

  – 8207 iranier (33 190)
  – 3516 irakier (10 583)
  – ?? albaner (19 619 asylsökande jugoslaver dock*)
  – 179 somalier (4 720)

  Enligt SCB:

  I mitten av 80-talet började asylsökande från Iran och Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea att öka i antal i hela Västeuropa.

  Under slutet av årtiondet började också asylsökande från Somalia, Kosovo och flera av de forna öststaterna att sälla sig till köerna av asylsökande.

  * Milošević avskaffade Kosovos självstyre 1989, varpå uppåt 40 000 kosovoalbaner emigrerade till Sverige runt 1989-1992.

  Från SOPEMI Report: Immigration to Sweden in 1986 and 1987:

  Immigration to Sweden increased in 1987 and remained at the same high level during the first half of 1988. In 1987, 28,600 non-Nordic citizens were registered as immigrants, and this was the highest figure for any year since the peak of 1970, when Nordic immigration was almost about 50,000 per year. In 1987 Nordic immigration was below 9,000. A radical change in the composition of immigration to Sweden has taken place, and immigrants are increasingly coming from countries outside of Europe. During four years, 1984-1987, 58,000 foreign citizens asked for asylum in Sweden, or in average almost 15,000 per year. In 1987 the number was about 18,000, and in 1988 almost 20,000.

  At the end of 1987 the total number of foreign citizens in Sweden was 401,000, which is about 10,000 more than the previous year (table 10). This is remarkable, for after several years of a slow decrease in the foreign resident population, this is a new, upward trend, starting in 1986, getting very strong in 1987 and continuing into 1988, and this trend is caused by the last years’ increase in refugee immigration.

  Följande artikel är iofs från 1992, men berör utvecklingen i några stockholmsförorter fram till dess:

  Hon talar om gängbråk, decenniegamla revirslagsmål och hat mellan invandrare och svenskar.

  – När vi flyttade hit 1973 fanns det inga invandrare här. Men sedan har motsättningarna bara växt mellan Vendelsö och Brandbergen, mellan våra ungdomar och deras.

  Så visst var asylinvandringen ett debattämne redan på 80-talet och en mycket konkret verklighet för många, beroende på var man bodde (jag bodde i ett sådant område då, men lämnar mina personliga anekdoter utanför).

 99. @Ulf T:

  ” ?? albaner (19 619 asylsökande jugoslaver dock*)”

  ”Milošević avskaffade Kosovos självstyre 1989, varpå uppåt 40 000 kosovoalbaner emigrerade till Sverige runt 1989-1992.”

  När jag skrev ”albaner” ovan, så var det baserat på hur jag uppfattade att personerna identifierade sig själva. Möjligen var de kosovoalbaner, jag vet inte.

 100. @Utlandssvensk:

  Jo, det är bara svårt att härleda ur statistiken hur många albaner som invandrade, eftersom de ofta bokförs under annan nationalitet.

  De flesta albaner i Sverige kommer från Jugoslavien. Merparten härstammar från Makedonien, och från 1989 till 1992 har en ökad invandring från Kosovo noterats på grund av förföljelser. Antalet albaner från Kosovo räknas idag till 35 000-40 000.

 101. skulle behöva ett helt berg av popcorn här. Synd bara att jag är inne på fastedag i min 3/4-diet, och inte heller har några popcorn hemma.

 102. @Ninni: @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ” Jag kan fixa både berg av popcorn och skitigt pojkrum åt oss”

  Oj fan, nu känner jag trycket att prestera mer underhållning! Pumpkin

  Men ok, jag är ensam hemma denna vecka, så jag inleder omedelbart arbetet med att konvertera min villa till Schweiz största och sunkigaste pojkrum. Jag borde väl ha gjort det för länge sen! Som gammal rasist och kvinnohatare är det nog på gränsen till bedrägligt att bo på något annat sätt.

  Som tur är finns det även ett flertal utmärkta kliniker lokalt som kan hjäpa mig med att få den rätta lågpanne looken. Det blir väl inte billigt, men det känns inte som att jag bör snåla med ett så pass centralt attribut.

  Sen behöver jag bara hitta någon bra bok med många bilder som kan förklara varför araber är djur och övriga viktiga sammanhang som jag hitills inte har greppat. Fast eftersom jag endast begriper svenska kan det bli lite svårt att hitta boken. Lokalbefolkningen här verkar prata helt andra språk som jag aldrig har förstått (jävligt jobbigt med utlänningar!), men kanske har de någon bok eller film med bara bilder.

  Annars får jag väl bara hitta på något. ”15% av befolkningen i Norge kommer från Kamerun och det är likadant i Japan, för de följer samma konventioner”, eller något liknande som verkar kul. Jag återkommer!

 103. @utlandssvensk:
  Just det ja, nu blev jag nyfiken. Schweiz är ju flerspråkigt. Vilken del är du i och vilket språk talar du normalt? (Jag har liksom utgått från att det är tyska, men därutöver finns ju franska, italienska och något underligt fjärde språk som är officiellt.)

 104. @Utlandssvensk:
  Jag noterar att du fortfarande inte begripit skillnaden mellan asylsökande och invandrare. Trots att du kommenterade Luciabeslutet och upphävandet av det samma (som inledde massinvandringen).

 105. För övrigt använder man här uttrycket ”Alte Schwede” i betydelsen ungefär ”din gamla hedersknyffel”.

  Jag tror att uttrycket kommer från 30-åriga kriget, när den svenska hären drog runt i grannskapet och faktiskt även upprättade en flottstyrka på Bodensjön!

 106. @MJ:

  ”Jag noterar att du fortfarande inte begripit skillnaden mellan asylsökande och invandrare.”

  Jo då, det har jag visst! De kameruner som lever i Norge är invandrare och de som lever i Japan är asylsökande. Fast då räknar jag även med deras avkomma. Mer kan jag inte avslöja och källan är hemlig.

 107. @utlandssvensk:
  Fel.
  Asylsökande innebär att man söker skydd i en stat enligt folkrätten (internationell rätt).
  Invandrare innebär att man flyttar till ett annat land.

  När Ingvar Carlsson genomförde Luciabeslutet så menade han att 30 00 var i överkant.
  När Carl Bildt upphävde det så menade han att 82 000 var för få.

 108. @MJ:

  ”Fel.
  Asylsökande innebär att man söker skydd i en stat enligt folkrätten (internationell rätt).
  Invandrare innebär att man flyttar till ett annat land.”

  Jo, men du missar att de kommer från Kamerun. Du får läsa noggrannare.

 109. @MJ:

  Ja, extremister polariserar sina hjärtefrågor till svart eller vitt. Men man är inte nödvändigtvis extremist bara för att man polariserar. Det kan ju, som framgått ovan, vara en nödvändig förenkling för att kunna hantera och diskutera frågan. Jag har vänner med dyslexi, som trots ultrahög IQ har svårt att greppa komplexa samband i vissa situationer. Förenkling behöver inte vara fel, bara man är medveten om att man förenklar.

  Att hjälpa flyktingar i närområdet är naturligtvis bra, men det kan lägga en orimligt stor börda på grannländerna. Jag kan inte tillräckligt mycket om bakgrunden till syrienkrisen, men jag antar att Libanon inte har någon skuld till att den uppstått. Då är det rätt oschysst att Libanon – som väl inte är ett alltför rikt land? – ska behöva ta hela flyktingsmällen.

  Att dessutom samla flera miljoner flyktingar på samma ställe lär väl också innebära risk för nya konflikter. Flyktingar kan ju vara en mycket heterogen grupp, där det enda gemensamma är att de hotas och förtrycks. (Och det utgör inget hinder mot att de själva kan hota och förtrycka oliktänkande.)

  @Dolf:

  1. Mitt exempel med rökare var inte på något sätt genomtänkt, utan bara ett uppenbart orimligt exempel för att visa jämförelsen med det argument jag avsåg att bemöta. Det är dessutom ett exempel som jag faktiskt stött på IRL.

  2. Jag hoppas att jag inte gett intryck av att jag anser människor vara ohjälpsamma egoister! Jag tänkte faktiskt ta upp exemplet med välgörenhet och krisinsatser, där ”fattiga” ofta är mer generösa (relativt sett) än välbeställda. Mina inlägg blev dock långa nog ändå…

 110. @Tommy:
  Det är ju just det. Lilla Libanon tar emot två miljoner flyktingar. Vi lägger miljarder på att ta emot en tiondel så många.
  Om vi hjälpte Libanon med de pengarna istället så skulle vi må bättre, Libanon må bättre, flyktingarna må bättre och Syrien må bättre.
  Den dag som det blir krig i vårt närområde så vill vi ju ha hjälp med att ta hand om de fem miljoner tyskar som kommer hit, vi vill inte att Kina ska ta emot en halv miljon och kalla sig en humanistisk supermakt. Hellre då 5,5 miljoner tyskar och Kinesiska pengar för att ta hand om hälften av dem.

 111. @Tommy:
  Undrar bara vad du menar med att du stött på det i ”real life”. Att åsikten förekommer eller att man särbehandlar rökare inom vården?
  Att åsikten förekommer är jag fullt medveten om.

 112. @Tommy:

  /…/ Kliniskt rationella – och tämligen egoistiska – argument kan vara att öka sannolikheten för att man själv får hjälp om man någon gång skulle behöva det samt att minska risken för konflikter i framtiden för att klyftan mellan rika och fattiga länder blir alltför stor. /…/

  Fortsätt du drömma om att andra länder skulle ha en lika självutplånande politik som Sverige har, eller att t.ex. Islamister helt plötsligt skulle bli klarsynta och toleranta, öppna dörren på vid gavel för homosexuella, kristna och resten av de otrogna. Man får ju inte ens skämta om deras religion eller rita en karikatyr på deras ”profet” utan att de går i taket och urskillningslöst mördar människor. De dödar ju för tusan hakar varandra inbördes trots att de i grunden har samma tro.

  Jag skrev…

  Du förefaller mig tillhöra den “goda sidan” som anser att Sverige skall vara öppet för alla världens lycksökare. Jag tillhör den “onda sidan” som säger att nu är det fanimej mer än nog! Jag får uppfattningen att du tycker att världen inte blir bra förrän alla blir lika fattiga, har infört Sharialagar och stenar otrogna till döds.

  Ditt svar…

  /… /Oj, då har jag verkligen uttryckt mig otydligt! Frown
  Jag står ganska långt till höger på den ekonomisk-politiska skalan, men inte längst ut i kanten./…/

  Du får acceptera min ursäkt men jag kan fortfarande inte förstå varför du vill använda mina och skattebetalarnas pengar för att utplåna Sverige och Sveriges befolkning. Sverige toppar redan biståndsligan, borde det inta vara bra nog? Om man nu så gärna vill hjälpa till så finns det förutom dessa bidrag mängder av organisationer man frivilligt kan delta i eller stötta för att hjälpa dom bygga upp deras eget land istället för att dessa ”innovativa” krafter lämnar/flyr sitt eget land/folk som de lämnar i sticket för att komma till Sverige och (kanske medvetet) förpassa vårt land tillbaka till medeltiden.

  Jag är ateist, så några sharialagar vill jag inte ha. Jag är också starkt emot dödsstraff i alla former (och särskilt barbariska sådana som stening), av samma orsaker som Dolf redogjorde för nyligen: de är irreversibla.

  Bra att du inte vill ha Sharialagar men hur har du tänk dig att vi skall kunna förhindra det om vi inte inför krav på ID-handlingar och stoppar Islam från att etablera sig i Landet? Sverige har redan Islamiserats så pass mycket att det finns Svenska domstolar bekostade med skattemedel som tillämpar Sharialagar, vi har skatteverket som accepterar månggifte, kommuner som aktivt stöder segregering och motarbetar assimilering genom att tilldela kvinnor/muslimer speciella träningstider på bad, gym och mötesplatser, en poliskår som snarare skyddar kriminella än bekämpar dem etc. etc. Man kan bli faktiskt bli spyfärdig för mindre saker än så.
  Bra att du är emot Sharialagar, då kan du omöjligt vara för en invandring av människor med Islam som religion.

  Jag är en rationell person, som faktiskt brukar uppfattas som tämligen okänslig av min omgivning. Det är därför lite lustigt att du fått intrycket av att jag är sådan du beskriver.

  Ja tänk vilka förutfattade meningar man kan ha. Ber om ursäkt.

  Däremot saknar jag inte empatisk förmåga. Även om jag tack och lov inte kan föreställa mig hur fruktansvärt det är att leva under krig och förtryck, kan jag i alla fall förstå – såväl intellektuellt som emotionellt – att det är vidrigt. Därför blir det rimligt för mig att vilja hjälpa om jag kan.

  Helt OK att det är rimligt för dig att hjälpa alla du kan men det skall i så fall ske frivilligt och på din egen bekostnad och inte som nu (på Svenska pensionärers och skattebetalarnas bekostnad).

  Som jag sagt tidigare är världen alltför komplex för att kunna kokas ned till enkla svar. Att Sverige eller Europa skulle kunna isolera sig och lösa sina interna problem utan hänsyn till omvärlden är inte möjligt i praktiken.

  Menar du på fullaste allvar att om Sverige stod utanför EU och Schengen så skulle Sverige inte kunna lösa sina egna interna problem? Du har verkligen inga höga tankar om Sverige och Svenskens kapacitet.

  Det är ju inte heller så att alla problem vi har beror på flyktigar; Sverige har ju dragits ned i det socialistiska träsket under många decennier innan flyktingproblemen eskalerade.

  Men problemen ”Invandrare och våldtäkter” är vad tråden egentligen skulle handla om och då kommer den automatiskt också att handla om den alltför vidlyftiga och kravlösa invandringen. Och som du säkert minns så skrev jag tidigare att den arbetskraftsinvandring som förekom under 50-60 talet var till stort gagn för Sverige.

  Om ditt lösningsförslag vore genomförbart skulle vi kunna använda samma princip för att lösa de interna problemen, inte sant? Vi bygger gated communities där vi skötsamma skattebetalare lever i högönsklig välmåga medan ”de andra” får lösa sina egna problem bäst de vill. Jag tror inte att det skulle fungera så bra.

  Och vad är det för skillnad på gated communities och de NoGo-zoner som finns, är det inte bättre med staket än automatvapen och bomber?

  Varför ska mina skattepengar gå till vård av hemska rökare som förpestar omgivningen?

  Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) ger ett bra svar.
  Av samma anledning går våra pengar gå till MP-politiker, Fi, EXPO, vänsterknallkorkar och feminister som förpestar omgivningen ännu mer?

  /…/ Tänk dig själv om du skulle tvingas fly från en tillvaro med krig och förtryck (en inte helt omöjlig tanke om nuvarande politik fortsätter!) /…/

  Gör ingenting annat än tänker på vart jag skall kunna ta vägen för att slippa Islamiseringen, Islam och alla sk. ”positiva särbehandlingar”. Bor just nu i Malmö och är skittrött på allt trams och därför tänker jag göra som många andra Svenska Malmöbor gjort, fly staden och PK-förtrycket så fort tillfälle ges. Varför jag flyr?? Jo därför att jag helt enkelt inte orkar kämpa emot alla dessa invandrarvurmande illojala och ”Svenska” landsförrädare som styr i kommunen, så grattis! Du och dina anhängare vinner!

  /… /Som jag sagt tidigare anser jag att dessa, som inte vill integreras, bara ska få stanna så länge som det behövs. De ska bo i flyktingförläggningar och hållas under uppsikt. /…/

  Du måste helt enkelt skämta med det där om att ”hållas under uppsikt”! Vi pratar om Sverige, svensk (No)Polis och (o)rättsväsende. Hur skall det gå till att hålla någon under uppsikt när det inte ens krävs ID-handlingar eller någon form av registrering för att komma in i landet?
  och

  Men det ska förstås vara personer som uppfyller konventionerna för asylskäl. Vi ska inte alls ta emot terrorister och demagoger som tar med sig konflikten till svensk mark.

  Detta inlägg blir förmodligen det sista från mig i denna tråd som handlade om Avslut på Invandrare och våldtäkter och eftersom jag är förvissad om att det är just invandrare som till största delen begår dessa brott (som då inte går att bevisa eftersom myndigheterna mörkar etnicitet) så vill jag omedelbart begränsa både dessa vidriga övergrepp och övrig grov kriminalitet. Vi har mer än nog med våra egna Svenska brottslingar, vi behöver inte importera laglösheten ytterligare.

  Du påstår att man inte kan se allting som svart eller vitt. Det kanske men inte kan men svårare än så här är det ändå inte. Låt oss börja med att kräva…

  En beslutande (inget ”rådgivande”) folkomröstning om ett ev. utträde ur EU
  En beslutande (inget ”rådgivande”) folkomröstning om migrationen
  Återupprättande av gränskontroller och Sveriges gränser
  Krav på assimilering, skrota tanken på Integration
  Förbud mot Islam och Islamisering
  En poliskår som kan/törs agera som poliser och som gör sitt jobb
  Inför obligatorisk allmän värnplikt, den som inte gjort sin värnplikt i Sverige skall heller inte kunna bli Svensk medborgare eller ges rösträtt
  Återupprättande av ett Svenskt försvar som är värt namnet
  Hårdare krav för att kunna få bli Svensk medborgare
  Möjligheter att återkalla medborgarskap
  Att Sverige temporärt stänger sina gränser
  Förbud mot kvoteringar och sk. ”positiv särbehandling”
  Att Genusmupparna, feminister och HBTQ lobbyisterna slängs ut från våra skolor
  Kräv att brottslingars etnicitet skall registreras och redovisas

 113. @barfota:
  Sånt kan ju aldrig ändra sig. Det är ju bara att se på hur protestanter och katoliker fortsätter att massmörda varandra i Europa.

  Det är ju inte sant. I Sveriges bistånd räknas flyktingmottagande och en massa svenska löner i Sverige in. De flesta andra länder räknar inte det som bistånd. Om du ska klaga på samma kostnader två gånger (både flyktingmottagande och bistånd) så kan du ju inte lägga ihop dem.

  Vilka svenska domstolar tillämpar sharia-lagar?
  Skatteverket godkänner månggifte?
  Man hör mycket tokigt från SD:are men du verkar ju tugga svamp.

  Var finns de där NoGo-zonerna? Om du anger någon i Sverige så ska jag genast bege mig dit.

  Tycker du verkligen att du ska ha rätt att lämna Malmö och bli en belastning för någon annan kommun? Eller är det någon annan kommun som bett om att du ska komma dit?

  Hur kommer man in i landet utan att registreras utan att komma från Schengen? Tror du att så värst många skulle lämna flyktinglägren för att leva som gömda papperslösa?

  Tror du att dina tokiga åsikter är i sådan majoritet att den där fasciststaten du vill ha skulle bli verklighet?
  Jag tror att ditt förslag skulle sluta med att kritik av feminism förbjöds och att SD:are och misstänkta sympatisörer med SD blev av med medborgarskapet samt förlorade rätt till utbildning m.m.
  Men det är ändå lustigt att extremister av det lite mer humorframtvingande slaget tror att de har en stor majoritet bakom sig.

 114. @barfota:

  Har du funderat på vart du ska flytta? Malmö har väl länge legat lite före övriga städer vad gäller islamisering och annat. Men Göteborg verkar redan ha hunnit ikapp och Stockholm är väl också där snart.

  Varför inte titta på Åland eller västra Finland?

 115. @utlandssvensk:
  Har kollat runt lite längre ut på landsorten som inte är lika vänsterorienterat och invandrardominerat som Malmö. Anledningen är att jag har tröttnat på Malmö och att sonen skall börja skolan, vill undvika att han smittas av ”blattesvenskan” och invandrarjargongen. Unnar honom ett bättre öde än så och studiero.

 116. @barfota:
  Bara han inte är drabbad av skånskan så borde det ju gå bra i större delen av landet. Annars är nog småländska landsbygden att föredra så att han kan smälta in med sin brytning.

 117. @MJ:
  ”Drabbad av Skånskan” De som e so grannt o höra pu.
  Jo det lutar nog åt det hållet. Kollar på demografin och den politiska inriktningen i dessa områden. Grabben är inte drabbad av min fina dialekt än Smile

 118. @barfota:

  Lycka till och hoppas att ni hittar en trevlig ort. Men om sonen nu är 7 kanske du ska ta en allvarlig funderare på om Sverige kommer att kunna hänga ihop tills han är 18. Personligen tror jag att det är väldigt osannolikt.

 119. @MJ:
  Bara för att du var snäll och tipsade om vart jag kunde flytta så skickar jag en länk till dig. Svensk dom ger rätt till iransk brudpeng

  Mahr är en muslimsk tradition, som regleras i sharialagen och innebär en form av försäkring för hustrun, om mannen skulle vilja skiljas. Den förekommer i alla muslimska länder och bland muslimer i Sverige, men det är fortfarande ganska ovanligt att tvister om mahr går till svensk domstol. Tingsrätterna rapporterar om något fall per år, men det händer allt oftare, sedan det första rättsfallet i början på 90-talet, säger Michael Bogdan, professor i internationell och komparativ rätt vid Lunds universitet, som skrivit flera artiklar om mahr i svensk rätt:

 120. @barfota:
  Om du menar att det skulle vara tillämpande av sharia-lag så är du ute och cyklar. Det är en fråga om helt inhemsk svensk avtalstolkning. Om man har ett avtal om brudpeng och avtalet ska tolkas av en svensk domstol så måste ju domstolen veta vad parterna avsett när de ingått avtalet.
  Det finns många sådana tolkningsproblem. Avtal har ju nämligen det innehåll som parternas vilja var när avtalet ingicks, men kan begränsas av vad som är lagligt att avtala och inte avtala (även vad som är ”moraliskt” att avtala om kan ingå genom principen om pactum turpe). Avtal kan t.ex. vara ingångna för mycket länge sedan eller inom en utländsk främmande rätt. Ett avtal ingången 1935 i Nazityskland måste t.ex. kunna tolkas, och då måste domstolen sätta sig in i vad de parterna ville med avtalet där och då.

 121. @barfota:

  3 år = troligen ytterligare cirka 500.000 invandrare, majoriteten från MENA. Svenskarna lär då ligga mycket nära att vara i minoritet i åldersgruppen 0-44 år. I din sons åldersgrupp lär han vara en liten minoritet. Tyvärr!

 122. @MJ:

  Om du menar att det skulle vara tillämpande av sharia-lag så är du ute och cyklar.

  Nu är det väl iallafall du som är ute och cyklar, men i feminismens högborg Sverige så går man bara halva vägen och tillämpar ”gräddfilsSharia”, d.v.s. endast den delen av Sharia som gynnar kvinnan.

  Och när muslimsk rätt tillämpas i svenska domstolar så uppstår ett rättsligt dilemma. För enligt sharialagen så har kvinnor i princip inte rätt att begära ut skilsmässa, och har därför bara rätt till sin mahr om det är mannen som skiljer sig från henne. Så när Sina döms att betala mahr till sin fru så har tingsrätten inte förstått iransk lag, menar Farzaneh Dehdari.

  Hur jag vänder och vrider på det hela så kan jag inte få det till någonting annat än att muslimsk Sharia rätt tillämpas i svenska domstolar.

 123. @barfota:
  Nej. Det är just för att man tillämpar svensk lag som resultatet blir sådant. För ett sådant förbehåll i ett avtal är olagligt enligt svensk lag och därför så får det ingen verkan även om parterna avgett sådana viljeförklaringar.

 124. @MJ:

  Om vi hjälpte Libanon med de pengarna istället så skulle vi må bättre, Libanon må bättre, flyktingarna må bättre och Syrien må bättre.

  Vi skulle nog må bättre, men jag är inte säker på att Libanon eller flyktingarna skulle göra det. Och jag tror inte att Sverige skulle klara av 5,5 miljoner flyktingar (oavsett etnicitet).

  Men om andra länder i Europa kunde öka sin mottagning en del, och vi kunde dra ned vår mottagning till hanterbara nivåer, kanske situationen blir hanterbar för alla parter. Jag vet inte.

  @Dolf:

  Jag menar att åsikten förekommer; att jag hört den i diskussioner. Det var väl därför just det exemplet låg nära till hands när jag behövde en absurd jämförelse.

  @barfota:

  Du får acceptera min ursäkt men jag kan fortfarande inte förstå varför du vill använda mina och skattebetalarnas pengar för att utplåna Sverige och Sveriges befolkning.

  Det vill jag inte. Om det inte framgått tidigare vill jag understryka att jag absolut inte vill att vi ska fortsätta med den politik vi driver nu, och jag är lika upprörd som du över hur illa våra medborgare behandlas för att politikerna hellre vill ösa resurser över flyktingar (och i synnerhet ”flyktingar”).

  Som jag skrev tycker jag att Sverige (och andra länder) ska sträva efter att ta emot så pass många flyktingar som man har möjlighet att hjälpa, men inte fler. Alltså inte så många att det drabbar landet och befolkningen negativt, som nu.

  Varför tycker jag att vi kan lägga en del skattepengar på flyktingmottagande? Av ungefär samma orsak som att ickerökares skattepengar bekostar rökares cancervård (om Dolf ursäktar den haltande jämförelsen). Humanism. Empati.

  Annars är jag som sagt rätt högervriden. Om skola, vård och omsorg inte vore skattestyrda skulle de inte heller drabbas på samma sätt av flyktingmottagandet.

  Bra att du inte vill ha Sharialagar men hur har du tänk dig att vi skall kunna förhindra det om vi inte inför krav på ID-handlingar och stoppar Islam från att etablera sig i Landet?

  Jag har väl inte motsatt mig krav på ID-handlingar? Tidigare skrev jag att jag tycker det borde ställas krav på vilja att integreras/assimileras för att få uppehållstillstånd. Islamister som vill införa sharialagar kan knappast betecknas som integrationsvilliga och ska därför inte få permanent uppehållstillstånd.

  Att svenska domstolar tillämpar sharialagar tror jag inte på förrän du redovisar en tillförlitlig källa. Låt oss hålla en hederlig diskussion. Överdrifter och osanningar gör det bara svårare att komma framåt. (Däremot håller jag det inte för omöjligt att svenska domstolar kan komma att tillämpa sharialagar inom en inte alltför avlägsen framtid om vi fortsätter på den inslagna politiska vägen.)

  Bra att du är emot Sharialagar, då kan du omöjligt vara för en invandring av människor med Islam som religion.

  Islam ≠ sharialagar. Jag känner sekulariserade muslimer som har en lika avspänd hållning till islam som jag har till kristendomen. Dra inte alla över en kam. Det är som att säga att vi inte ska ta emot katoliker för att det då skulle bli förbjudet med preventivmedel i Sverige.

  Menar du på fullaste allvar att om Sverige stod utanför EU och Schengen så skulle Sverige inte kunna lösa sina egna interna problem?

  Hade vi verkligen inga problem i Sverige innan vi gick med i EU? Jag tycker mig minnas ett eller två… Smile

  Nu var det inte EU-medlemskapet jag avsåg, utan ditt förslag om att vi skulle stoppa allt flyktingmottagande tills vi löst alla interna problem.

  Och vad är det för skillnad på gated communities och de NoGo-zoner som finns, är det inte bättre med staket än automatvapen och bomber?

  Skillnaden är att jag inte hävdar att no-go-zoner är en lösning på några problem, medan jag uppfattar det som att du förespråkar isolationistiska och protektionistiska åtgärder som skulle motsvara en internationell form av gated communities.

  Staket räcker för övrigt inte långt om de som vill in har automatvapen och bomber. Vill du hålla de kriminella våldsverkarna ute lär du behöva beväpna dig och vakta din inhängnade enklav också.

  Gör ingenting annat än tänker på vart jag skall kunna ta vägen för att slippa Islamiseringen, Islam och alla sk. “positiva särbehandlingar”.

  Även jag har tankar på att flytta för att undkomma kollektivismen, feminismen och manshatet. Frågan är dock vart man ska ta vägen.

  Jag tycker dock det är oförskämt att jämföra situationen i Sverige i dag med hur det är i krigsdrabbade områden. Även om det finns många muslimer och även många islamister där du bor, så lever du väl ändå inte med konstant dödsångest som människor där granater haglar över husen dagligdags, och där barn och vuxna torteras till döds?

  Du måste helt enkelt skämta med det där om att “hållas under uppsikt”! Vi pratar om Sverige, svensk (No)Polis och (o)rättsväsende. Hur skall det gå till att hålla någon under uppsikt när det inte ens krävs ID-handlingar eller någon form av registrering för att komma in i landet?

  Vi diskuterar väl hur vi tycker att det borde vara? Svensk politik och rättsskipning måste givetvis förändras genomgripand. De som saknar ID-handlingar bör inte få permanent uppehållstillstånd. Och de som inte har uppehållstillstånd (exempelvis de som inte vill integreras/assimileras) ska, som jag sagt ett par gånger tidigare, ges nödhjälp men hållas utanför det vanliga samhället. De bör få bo under uppsikt på flyktingförläggningar tills de kan återvända.

  Jag håller med om de flesta punkterna på din kravlista:

  Krav på assimilering (förstår dock fortfarande inte vad du menar med integration)
  En poliskår som kan/törs agera som poliser och som gör sitt jobb (jag vill lägga till ”får”)
  Inför obligatorisk allmän värnplikt (bör däremot inte knytas till medborgarskap eller rösträtt; tänk exempelvis på människor med funktionshinder som kanske inte kan fullgöra värnplikt)
  Återupprättande av ett Svenskt försvar som är värt namnet
  Möjligheter att återkalla medborgarskap
  Hårdare krav för att kunna få bli Svensk medborgare (nämligen villighet till integration/assimilering)
  Förbud mot kvoteringar och sk. “positiv särbehandling”
  Att Genusmupparna, feminister och HBTQ lobbyisterna slängs ut från våra skolor (eller åtminstone inte får stå oemotsagda)
  Kräv att brottslingars etnicitet skall registreras och redovisas (med viss reservation när det gäller redovisningen, då den lätt kan vinklas för politiska syften [åt båda hållen])

  Att stänga gränserna och går ur EU tror jag inte löser några problem. Jag tror på samarbete. Där tycker vi helt enkelt olika.

  Folkomröstning om migrationen tror jag inte heller på. Det blir nog som EMU-omröstningen: en alldeles för komplicerad fråga som få kan sätta sig in i och de flesta därför röstar emotionellt i stället för rationellt.

  I en representativ demokrati bör lösningen vara att rösta på det parti som bäst motsvarar ens åsikter. Tyvärr är det svårt i Sverige just när det gäller migrationsfrågan, då det bara finns två tämligen extrema alternativ. Teoretiskt sett ska man väl då bilda ett eget parti och försöka vinna gehör för sin linje…

  Förbud mot islam? Jag vill inte förbjuda några religioner, så ateist jag är. Däremot ska svensk lag alltid ha företräde i de fall inslag i en religion kommer i konflikt med den. (Exempelvis djurplågeri som koscher- och halalslakt utan bedövning.)

  Jag tycker att vi ska hjälpa flyktingar i den mån vi kan, därför att det till allra största delen handlar om oskyldiga, hederliga människor som utsätts för fruktansvärt lidande. Jag får intrycket (ber om ursäkt om det är fel) att du tror att merparten av de som kommer hit är militanta islamister, uppviglare, mördare, våldtäktsmän och tjuvar. Tänk på att de är dessa som ges uppmärksamhet i medierna eftersom det lockar läsare; majoriteten som är skötsam märks inte på samma sätt.

 125. @Tommy:

  ”Jag får intrycket (ber om ursäkt om det är fel) att du tror att merparten av de som kommer hit är militanta islamister, uppviglare, mördare, våldtäktsmän och tjuvar. Tänk på att de är dessa som ges uppmärksamhet i medierna eftersom det lockar läsare; majoriteten som är skötsam märks inte på samma sätt.”

  Nu vet inte jag vad Barfota tror, men som jag har visat tidigare är Sverige det givna valet för en ”flykting” som vill ta sig till västvärlden och som har något att dölja. Detta innebär helt säkert att andelen av ”militanta islamister, uppviglare, mördare, våldtäktsmän och tjuvar” ’är högre bland de som söker asyl i Sverige än vad som är fallet övriga västländer. Det är väl dokumenterat att Sverige är en favoritdestination för diverse militanta islamister. T.ex kom det ut en ganska detaljerad FN rapport för några år sen som tittade på den islamistiska milisen i Somalia och där beskrevs exakt detta:

  http://gudmundson.blogspot.ch/2010/04/fn-rapport-sverige-bas-for-somaliska.html

  Vad gäller ”vanliga” brottslingar (mördare, tjuvar, etc) i MENA är det väl helt uppenbart att det är extremt attraktivt att kunna åka till Sverige, helt undkomma straff och sen inom några år ha ett svenskt pass med ett namn som man har valt själv.

  Vad gäller ”majoriteten som är skötsam”, så finns det inga som helst belägg för att det existerar någon sådan, åtminstone om man tittar på de som har kommit de senaste 25 åren. Med ”skötsam” menar jag då att man inte begår några brott, arbetar vitt på heltid samt lär sig svenska. Men du kanske menar något annat? T.ex att man jobbar minst en timme i vecka, vilket var den definition Ullenhag använde när han i debatterna sa att ”600.000 utlandsfödda går till jobbet varje vecka”.

  Antalet utrikes födda år 2011 var cirka 1.4 miljoner (borde vara kring 1.8 nu):

  http://statistics.heliohost.org/utrikes_1900/
  (här kan man även se att antalet var cirka 500.000 år 1970)

  Av dessa hade cirka 520.000 en heltidsanställning år 2011:

  http://www.svd.se/600-000-utrikes-fodda-gar-till-jobbet-varje-dag

  Nu innefattar de 1.5 miljonerna även barn och gamla, men även i åldersgruppen 15-74 lär det vara en minoritet som har heltidsjobb. Vidare är sysselsättningen för folk födda i västländer väldigt hög, vilket innebär att för de stora grupper som har kommit från andra länder lär det vara EN LITEN MINORITET som verkligen försörjer sig själv.

  Vare sig man gillar det eller inte, bör man försöka att se verkligheten som den är. Sverige har helt enkelt tagit in fullkomligt enorma mängder människor utan id papper från tredje världen. En majoritet av dessa människor har vare sig förmåga eller vilja att försörja sig själv, men de och deras avkomma är snabbt på väg att bli majoritetsbefolkning i Sverige. Om man tror att man då som etnisk svensk bara ska kunna fortsätta att leva ett normalt västerländskt liv och att ens barn ska kunna växa under vettiga förhållanden, då ägnar man sig endast åt självbedrägeri.

 126. Låt oss ta en liten titt på en av grupperna som vi var inne på tidigare i tråden, nämligen Somalier.

  Det finns cirka 50.000 personer som var födda i Somalia i Sverige, men eftersom dessa började anlända redan för 25 år sen och nativiteten som sagt är extremt hög, så finns det nog redan nu minst 100.000 som är födda i Somalia eller har minst en förälder som är det.

  Eftersom det råder i princip fri partnerinvandring i Sverige (många andra länder har hårda spärrregler), kan vi lugnt utgå från att en stor del av ungdomarna kommer att gifta sig med personer från hemlandet. Detta kommer att innebära en närmast overkligt snabb exponentiell tillväxt för gruppen.

  Som ett räkneexempel, låt oss ta en årskull som består av 100.000 svenskar och 1.000 somalier, som föds nu. Vidare utgår vi från att en somalisk kvinna föder 6 barn vid en snittålder av 20 år och att en svensk kvinna föder 1.5 barn vid en ålder av 30 år. Svenskarna bildar par inom den befintliga gruppen, men samtliga somalier importerar en (kan nog vara flera i verkligheten) make eller maka.

  Vi får då

  Efter 20 år har vi 2.000 Somalier, varav 1.000 är kvinnor. Dessa föder då 6.000 barn

  Efter 30 år finns det 100.000 svenskar, varav 50.000 är kvinnor. Dessa föder 75.000 barn.

  Efter 40 år finns det 12.000 somalier, varav 6.000 är kvinnor. Dessa föder 36.000 barn.

  Efter 60 år finns det 75.000 svenskar, varav 37.500 är kvinnor. Dessa föder 56.250 barn.
  Samtidigt finns det 72.000 somalier, varav 36.000 är kvinnor. Dessa föder 216.000 barn.

  I denna årskull är då svenskarna endast 20% (56.250/272.250).

  Möjligen kan det i detta sammanhang även vara intressant att ta del av de detaljerade norska beräkningar som gjordes för kostnaden per invandrare från olika länder i tredje världen.

  ”Hver somalier koster staten 9 millioner kroner”

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/09/07/181537/hver-somalier-koster-staten-9-millioner-kroner

  Vi är redan mitt i denna utveckling. Nu ligger somalier väldigt hög, men många andra grupper ligger också betydligt högre än svenskar. Syrier ligger kring 3 barn per kvinna och afghanska kvinnor ligger över 5.

  Nu inser jag självklart att Sverige som stat har kollapsat långt innan hela mitt räkneexempel har spelats ut. Men det är just det som är poängen! Svenska ungdomar är i minoritet NU och utvecklingen är helt explosionsartad. Det går inte att stoppa och det finns inte många år kvar innan någon form av kollaps.

 127. @Tommy:

  Som jag skrev tycker jag att Sverige (och andra länder) ska sträva efter att ta emot så pass många flyktingar som man har möjlighet att hjälpa, men inte fler. Alltså inte så många att det drabbar landet och befolkningen negativt, som nu.

  Och jag menar att Sverige som inte ens ”har möjlighet att hjälpa” de som har byggt upp landet eller de som är födda här borde prioritera Svenskar. När vi löst landets interna problemen med jobb, bostäder, sjukvård, omsorg mat m.m. åt Svenska folket då men inte förr så kan vi ev. öppna gränserna igen. Varje person vi släpper in i landet som inte är självförsörjande drabbar i detta läget ”landet och befolkningen negativt”.

  Varför tycker jag att vi kan lägga en del skattepengar på flyktingmottagande? Av ungefär samma orsak som att ickerökares skattepengar bekostar rökares cancervård (om Dolf ursäktar den haltande jämförelsen). Humanism. Empati

  Ja den jämförelsen haltar verkligen.
  ”Varför tycker jag att vi kan lägga en del skattepengar på flyktingmottagande?” För det första så handlar det inte om ”en del”, det handlar om astronomiska belopp och för det andra så handlar det inte ens om ”flyktingmottagande”, det handlar troligtvis om import av ”röstboskap” som man medvetet gör bidragsberoende.

  Annars är jag som sagt rätt högervriden. Om skola, vård och omsorg inte vore skattestyrda skulle de inte heller drabbas på samma sätt av flyktingmottagandet.

  I bidragssverige så skulle det inte göra någon skillnad alls därför att staten och kommunerna skulle ändå tvingas betala ut bidrag till ”flyktingar” så att de kunde gå på privatägda företag som i sin tur skulle maximera sina vinster på samma sätt som Bert Karlsson och andra ”flyktingbaroner” som tillåtits tjäna millioner på skattebetalarnas bekostnad. Jag har personliga mycket dåliga erfarenheter av privatägt äldreboende där flera privata aktörer i rask takt avlöste varann, skar ned på en bra verksamhet, personal, omsorg och tjänster. När tillräckligt många entreprenörer gjort sina nedskärningar så bidde det inte ens en ”tumme” kvar av en tidigare välfungerande bra verksamhet. Det hela slutade med att kommunen återtog ansvaret för en vid det laget förstörd verksamhet som bara på några års tid förvandlats från ett tryggt boende till en förvaringsplats där ingen längre tycktes bry sig.

  Jag vet faktiskt inte riktigt var jag står politiskt i denna fråga men jag föredrar nog en helt skattefinansierad infrastruktur med stat och kommuner som garant. Men bortsett från det så är det viktigt att eliminera byråkratin och underlätta för småföretagarna. Vi får inte glömma att dagens småföretagare kan bli morgondagens storföretagare. Jag minns själv den dagen jag besökte IKEA i Älmhult första gången och Ingvar Kamprad sprang omkring och roddade med prislappar och produkter i sin lilla butik.

  Jag har väl inte motsatt mig krav på ID-handlingar? Tidigare skrev jag att jag tycker det borde ställas krav på vilja att integreras/assimileras för att få uppehållstillstånd. Islamister som vill införa sharialagar kan knappast betecknas som integrationsvilliga och ska därför inte få permanent uppehållstillstånd.

  Ja och här menar jag att det handlar om signalpolitik, att tala om för omvärlden att de som inte uppvisar ID-handlingar, genomgår obligatorisk hälsokontroll och anpassar sig efter Svenska seder och bruk helt enkelt inte är välkomna. För vi kan rimligen inte förvänta oss att Islamister som vill införa Sharialagar och utrota alla otrogna i sitt nya värdland kommer att upplysa Migrationsverket om deras avsikter. Just av den anledningen så bör vi kanske inte ta emot någon som har Islam som ideologi/religion. Islam är helt enkelt inte kompatibelt med vårt Svenska samhälle och det är inte humant mot Svenskar att ta emot personer som i grund och botten vill förändra vårt samhälle och i värsta fall ta över vårt land och döda vårt folk, vilket ju som bekant Islam går ut på.

  Att svenska domstolar tillämpar sharialagar tror jag inte på förrän du redovisar en tillförlitlig källa. Låt oss hålla en hederlig diskussion.

  Svensk dom ger rätt till iransk brudpeng

  ”Det blir allt vanligare att svenska domstolar avgör tvister om muslimsk brudpeng – Mahr – i samband med skilsmässor. Men att en muslimsk tradition, där mannen ska betala pengar till sin hustru, tillämpas i svenska domstolar är det få som känner till”

  Helt ärligt så kan jag trots ingående ”förklaringar” från fortfarande inte komma fram till någonting annat än att svenska domstolar tillämpar sharialagar eftersom ”Mahr är en muslimsk tradition, som regleras i sharialagen”.

  Islam ≠ sharialagar. Jag känner sekulariserade muslimer som har en lika avspänd hållning till islam som jag har till kristendomen. Dra inte alla över en kam. Det är som att säga att vi inte ska ta emot katoliker för att det då skulle bli förbjudet med preventivmedel i Sverige.

  Islam är snarare en politisk ideologi om än förklädd i religionens skyddande kläder, det är inte muslimer jag drar över en kam det är Islam. Nu kan jag för litet om katolisism men tror inte det är jämförbart att vilja förbjuda preventivmedel och att vilja utrota oliktänkande. Skitsamma jag är inte för någon religion bara motståndare till ideologier… Islam vill utrota otrogna, Feminism vill utrota männen, Nazism vill utrota Judar, Kommunism vill utrota alla som inte tycker som dom. För mig är de lika vedervärdiga.

  Hade vi verkligen inga problem i Sverige innan vi gick med i EU? Jag tycker mig minnas ett eller två… Smile

  För att man har problem så behöver man inte skaffa sig ytterligare och problemen har eskalerat efter EU inträdet.

  Staket räcker för övrigt inte långt om de som vill in har automatvapen och bomber. Vill du hålla de kriminella våldsverkarna ute lär du behöva beväpna dig och vakta din inhägnade enklav också.

  Just därför borde alla Svenskar som varit medborgare i landet minst 40 år med ett klanderfritt liv ha rätten till att i självförsvarssyfte beväpna sig och bära vapen. Jag vet att det där med vapen är ett tveeggat svärd och kan ge upphov till många hätska debatter. Så länge polisen inte lyckas upprätthålla lag och ordning och skydda medborgarna från grova brott, våldtäkter, rån, stölder och inbrott så anser jag det befogat att man skulle få beväpna sig.

  Även jag har tankar på att flytta för att undkomma kollektivismen, feminismen och manshatet. Frågan är dock vart man ska ta vägen.

  Ja det är den stora knäckfrågan för man vill ju inte fly ur askan in i elden.

  Jag tycker dock det är oförskämt att jämföra situationen i Sverige i dag med hur det är i krigsdrabbade områden. Även om det finns många muslimer och även många islamister där du bor, så lever du väl ändå inte med konstant dödsångest som människor där granater haglar över husen dagligdags, och där barn och vuxna torteras till döds?

  Nej självklart inte, men måste jag göra det för att tycka vi skall ta hand om oss själva först?

  Vi diskuterar väl hur vi tycker att det borde vara? Svensk politik och rättsskipning måste givetvis förändras genomgripand. De som saknar ID-handlingar bör inte få permanent uppehållstillstånd. Och de som inte har uppehållstillstånd (exempelvis de som inte vill integreras/assimileras) ska, som jag sagt ett par gånger tidigare, ges nödhjälp men hållas utanför det vanliga samhället. De bör få bo under uppsikt på flyktingförläggningar tills de kan återvända.

  Mitt förslag är att vi skrotar själva ordet ”flyktingförläggningar” och på vanligt svensk manér skapar ett modernare, låt oss kalla det för ”mottagningscentraler” dit alla sk. asylanter och ”flyktingar” skulle förvaras i ett välbevakat område fram tills dess att deras ärende färdigbehandlats av Migrationsverket. På så sätt skulle vi slippa en massa ”gömda” och ”papperslösa” personer som polisen med nuvarande system tvingas jaga land och rike runt för att delge utvisningsbeslut.

  Jag håller med om de flesta punkterna på din kravlista:

  Krav på assimilering (förstår dock fortfarande inte vad du menar med integration)

  Har jag använt mig av ordet integration? Nej för tusan jag menar att integration är omöjlig att tvinga fram. Integreringen kommer till stånd på Svenskarnas villkor därför att Svenskarna vill det av egen fri vilja och inte på grund av något politiskt dekret.

  En poliskår som kan/törs agera som poliser och som gör sitt jobb (jag vill lägga till ”får”)

  Håller med.

  Inför obligatorisk allmän värnplikt (bör däremot inte knytas till medborgarskap eller rösträtt; tänk exempelvis på människor med funktionshinder som kanske inte kan fullgöra värnplikt)

  Givetvis så avser jag fullt fungerande friska och arbetsföra människor.

  Hårdare krav för att kunna få bli Svensk medborgare (nämligen villighet till integration/assimilering)

  Givetvis är det ett grundkrav, språkkunskaper ett annat och sist men inte minst att man har vistats i landet och uppfört sig klanderfritt i minst sju år innan man ens skall ges möjlighet att ens ansöka om svenskt medborgarskap.

  Förbud mot kvoteringar och sk. “positiv särbehandling”
  Att Genusmupparna, feminister och HBTQ lobbyisterna slängs ut från våra skolor (eller åtminstone inte får stå oemotsagda)

  haha… ja den punkten med ”Genusmupparna, feminister och HBTQ lobbyisterna” kom till av ren frustration. Däremot står jag fast vid ett förbud mot kvoteringar och sk. “positiv särbehandling”

  Kräv att brottslingars etnicitet skall registreras och redovisas (med viss reservation när det gäller redovisningen, då den lätt kan vinklas för politiska syften [åt båda hållen])

  Nej men inte kan man vinkla hårda fakta. Det är ju just för att vinkla verkligheten och blunda för problemen som man inte tillåter registrering av etnicitet.

  Att stänga gränserna och går ur EU tror jag inte löser några problem. Jag tror på samarbete. Där tycker vi helt enkelt olika

  Ja här är vi rörande överens om att vi tycker olika Smile

  Folkomröstning om migrationen tror jag inte heller på. Det blir nog som EMU-omröstningen: en alldeles för komplicerad fråga som få kan sätta sig in i och de flesta därför röstar emotionellt i stället för rationellt.

  Men låt för demokratin och säkerhets skull svenska folket bestämma själv. Jag är övertygad om att Svenskarna vid detta laget har fått mer än nog av inflödet.

  I en representativ demokrati bör lösningen vara att rösta på det parti som bäst motsvarar ens åsikter. Tyvärr är det svårt i Sverige just när det gäller migrationsfrågan, då det bara finns två tämligen extrema alternativ.

  Varför tror du att det skulle finnas några alternativ alls. Jag ser inga… upplys mig!

  Förbud mot islam? Jag vill inte förbjuda några religioner, så ateist jag är.

  Tja varför inte förbjuda Islam som anser att sharialagarna står över alla andra lagar och som mer är en ideologi än en religion?

  Jag tycker att vi ska hjälpa flyktingar i den mån vi kan, därför att det till allra största delen handlar om oskyldiga, hederliga människor som utsätts för fruktansvärt lidande.

  Undrar just hur hederliga de är som kastar sina pass och Id-handlingar, med dessa handlingar i behåll så skulle de ju kunna påvisa sin legitimitet och kanske borde de stannat i det första landet de kommer till efter sin ”flykt”. Och än en gång ”ladorna är tomma”, Sverige är fullt så kom inte hit.

  Jag får intrycket (ber om ursäkt om det är fel) att du tror att merparten av de som kommer hit är militanta islamister, uppviglare, mördare, våldtäktsmän och tjuvar. Tänk på att de är dessa som ges uppmärksamhet i medierna eftersom det lockar läsare; majoriteten som är skötsam märks inte på samma sätt.

  Fel. Jag tror att de flesta som kommer hit vill skaffa sig ett bättre liv (klandrar inte dem för detta). Problemet är dock att det får inte ske på Svenskarnas bekostnad. Sverige måst ändra sin signalpolitik och kräva att de som kommer hit assimileras och anpassar sig efter landets grundvärderingar. När det gäller det där med ”islamister, uppviglare, mördare, våldtäktsmän och tjuvar” så är vi tillbaka där vi började, nämligen varför man döjler etnicitet i statistiken. Jag är helt övertygad om att de flesta, rån, mord, bombdåd, skjutningar och våldtäkter inte begås av etniska Svenskar. Sedan skriver du ”Tänk på att de är dessa som ges uppmärksamhet i medierna eftersom det lockar läsare” Nej det är precis tvärtom i uppochnedvända Sverige där mörkas allt som kan vara till feminister, invandrare, antirasisters och vänsteranhängares nackdel. Skall man öht. få veta något så är man hänvisad till alternativa medier där sanningarna inte är bättre och vinklade på det andra hållet.

 128. Om vi tittar på siffrorna för antalet asylsökande under första halvan av 2015 och sen går till dokumentet jag länkade till angående barn per kvinna, kan vi notera att mer än hälften av alla asylsökande kom från totalt fyra länder och att dessa har en nativitet (barn per kvinna) enligt följande:

  Syrien 2,77
  Somalia 6,17
  Eritrea 4,25
  Afghanistan 5,54

  http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande—de-storsta-landerna.html

 129. @Utlandssvensk:

  Nu vet inte jag vad Barfota tror, men som jag har visat tidigare är Sverige det givna valet för en “flykting” som vill ta sig till västvärlden och som har något att dölja. Detta innebär helt säkert att andelen av “militanta islamister, uppviglare, mördare, våldtäktsmän och tjuvar” ‘är högre bland de som söker asyl i Sverige än vad som är fallet övriga västländer.

  Det är fullt möjligt, men jag tror i alla fall att de utgör en liten minoritet av flyktingarna och att det därför är orättvist att kollektivt bestraffa alla flyktingar för något som få gör och de flesta säkert tar avstånd ifrån. Precis som jag tycker det är fel att skuldbelägga alla män för att några promille begår våldtäkter.

  Mitt förslag om att integrationsvillighet och laglydighet ska vara krav för permanent uppehållstillstånd skulle ge oss möjlighet att avvisa den kriminella minoriteten utan att skada de oskyldiga – förutom de kriminellas anhöriga, men det vet jag inte hur vi ska kunna undvika.

  @barfota:

  Och jag menar att Sverige som inte ens “har möjlighet att hjälpa” de som har byggt upp landet eller de som är födda här borde prioritera Svenskar.

  Jag menar att Sverige absolut har möjlighet att hjälpa våra egna. Vi är ett förhållandevis rikt land med goda möjligheter. Vi kan naturligtvis inte göra det med rådande politik! Men med en politik som främjar framåtanda i stället för bidragsberoende bör definitivt kunna ge oss möjligheter att höja vår standard – och dessutom att kunna lägga en del på att hjälpa flyktingar.

  För det första så handlar det inte om “en del”, det handlar om astronomiska belopp

  Jag tycker att jag varit tydlig med att jag bara förespråkar ett mottagande som vi kan klara av. Om du bedömer mina förslag utifrån ett status quo när det gäller svensk politik, då är det inte konstigt att du får fel uppfattning om vad jag står för. Smile

  Jag vet faktiskt inte riktigt var jag står politiskt i denna fråga men jag föredrar nog en helt skattefinansierad infrastruktur med stat och kommuner som garant.

  Ja, det har ju visat sig fungera så bra… Smile
  Vi kan inte lösa de problem vi har genom att fortsätta med samma feltänk.

  Helt ärligt så kan jag trots ingående “förklaringar” från fortfarande inte komma fram till någonting annat än att svenska domstolar tillämpar sharialagar eftersom “Mahr är en muslimsk tradition, som regleras i sharialagen”.

  Länken fungerade inte för mig, men jag tror dig. Är brudpenning förbjudet i svensk lag? Jag ser inga principiella problem med att tillåta inslag från sharia som inte står i konflikt med svensk lag för dem som frivilligt vill följa sharia. Däremot tycker jag inte det ska vara en angelägenhet för svenska skattefinansierade domstolar.

  Islam är snarare en politisk ideologi om än förklädd i religionens skyddande kläder, det är inte muslimer jag drar över en kam det är Islam.

  Jag tror du blandar ihop islam med islamism. Det finns massor av sekulära muslimer som inte alls är ute efter att dräpa någon. Det går inte att jämföra muslimer från Turkiet eller Bosnien med fanatiska talibaner från Afghanistan, eller dårarna i IS, till exempel.

  Det är som att bedöma ”kristna” svenskar utifrån hur konservativa tokar i USA vill lära ut kreationism i skolorna och till och med mördar personal på abortkliniker.

  Mitt förslag är att vi skrotar själva ordet “flyktingförläggningar” och på vanligt svensk manér skapar ett modernare, låt oss kalla det för “mottagningscentraler” dit alla sk. asylanter och “flyktingar” skulle förvaras i ett välbevakat område fram tills dess att deras ärende färdigbehandlats av Migrationsverket. På så sätt skulle vi slippa en massa “gömda” och “papperslösa” personer som polisen med nuvarande system tvingas jaga land och rike runt för att delge utvisningsbeslut.

  Det är ju ungefär det jag förespråkat hela tiden (fast jag kallat det för ”flyktingförläggningar”). Smile

  Har jag använt mig av ordet integration? Nej för tusan jag menar att integration är omöjlig att tvinga fram.

  Du skrev ”Krav på assimilering, skrota tanken på integration”, men jag har inte förstått vad du lägger i begreppet ”integration”. För mig innebär det att de som kommer till Sverige anpassar sig där det behövs för att bli en del av vårt land. Både de och vi ska känna att de är svenskar, så som är brukligt redan i dag med diverse fotbollssparkeriarbetare och andra idrottsutövare.

  Jag tror det är det du menar med ”assimilering”. Men hur definierar du ”integration” eftersom du verkar se det som något annat (och negativt)? Jag är bara nyfiken.

  Nej men inte kan man vinkla hårda fakta.

  Jodå. Se bara på mainstream-medierna gör när det gäller genusflummeriet.

  Statistik kräver en hel del kunskap för att tolkas rätt. Man måste förstå underlaget och dessutom förstå vilka slutsatser man kan dra och inte. Man måste förstå vilka faktorer som korrelerar och vilka som är oberoende, liksom signifikans, felmarginal och mycket mer.

  Man kan vinkla fakta genom att undanhålla vissa och framhäva andra. Om inte annat kan man blända med siffertrixande för att visa det man vill få fram.

  Undrar just hur hederliga de är som kastar sina pass och Id-handlingar, med dessa handlingar i behåll så skulle de ju kunna påvisa sin legitimitet och kanske borde de stannat i det första landet de kommer till efter sin “flykt”.

  Jag har redan sagt upprepade gånger att dessa personer inte ska kunna få uppehållstillstånd. Och majoriteten av de som kommer har papper.

  Fel. Jag tror att de flesta som kommer hit vill skaffa sig ett bättre liv (klandrar inte dem för detta).

  Då är jag glad att jag uppfattat dig fel (och att jag var förutseende nog att be om ursäkt redan i förväg). Grin

 130. @barfota:

  Jag missade denna:

  Varför tror du att det skulle finnas några alternativ alls. Jag ser inga… upplys mig!

  De två alternativ jag avsåg var sjuklövern och Sverigedemokraterna. För mig är det pest eller kolera.

 131. @Tommy:

  ”men jag tror i alla fall att de utgör en liten minoritet av flyktingarna ”

  Det går, som sagt, inte att veta. Men jag uppfattar det som väldigt osannolikt. Som jag ser det, gäller ditt påstående troligen om man tittar på gruppen samtliga flyktingar i världen. Men vad gäller de som har kommit till Sverige finns det ett antal starka selektionsmekanismer som gör att sannolikheten är hög att just dessa tillhör olika problemgrupper.

  ”Mitt förslag om att integrationsvillighet och laglydighet ska vara krav för permanent uppehållstillstånd”

  Ja, för all del, det är väl utmärkta förslag. Om man hade infört dem för säg 25 eller 10 år sen hade det kunnat göra någon skillnad. Men nu har vi hållit på att dela ut permanenta uppehållstillstånd till bluff flyktingar utan id handlingar i minst 30 år och skadan är redan skedd.

  De som kommer att avkrävas ”integrationsvillighet” är dagens svenska barn och ungdomar.

 132. utlandssvensk – ”De som kommer att avkrävas “integrationsvillighet” är dagens svenska barn och ungdomar. ”
  Njaee inte riktigt så enkelt och lungt kan jag påstå, att avkrävas-vaddetnuän-mode-vara isåfall gäller endast kvinligt kön av nordeuropeisk ras med avkomma relaterat till fader och denne är invandrare av MENA-karaktär.
  Vad som händer med övriga nordeuropeisk ras får tiden utvisa, jag tror det kommer att skikta sig klart och tydligt och förmodligen strax därefter kommer Svensk vit ras övergå till att räknas in som en minoritet, ej i orter.
  Vad tiden får utvis är hur långt nuvarande aktuella Elit/makthavare vågar tabubelägga Svensk historik.
  Eliten med sina tillbedjare bevaka den egen avkomma samt dess närmaste generation och kommer att ske genom speciell skolgång av typen hemundervisning. I denna krets kommer givetvis hon-kön ej att helt frivilligt blandas ut med annan ras och naturligtvis det finns givet ej heller plats för aktuell livsstil av typen feminism.

  Övriga vilka känner sig felplacerade får lämna Sverige och icke mycket att orda om, det finns gott om plats utanför Sverige, med frisk luft att andas.

 133. @Tommy:

  Jag tycker att jag varit tydlig med att jag bara förespråkar ett mottagande som vi kan klara av.

  OK = 0 Noll Zero Nada med andra ord.

  Angående privata/statlig/kommunal drift.

  Ja, det har ju visat sig fungera så bra… Smile
  Vi kan inte lösa de problem vi har genom att fortsätta med samma feltänk.

  Helt överens men hejdlösa utförsäljningar och privatiseringar är heller ingen bra lösning.

  Angående Svensk dom ger rätt till iransk brudpeng

  Länken fungerade inte för mig, men jag tror dig. Är brudpenning förbjudet i svensk lag? Jag ser inga principiella problem med att tillåta inslag från sharia som inte står i konflikt med svensk lag för dem som frivilligt vill följa sharia. Däremot tycker jag inte det ska vara en angelägenhet för svenska skattefinansierade domstolar.

  Länken Svensk dom ger rätt till iransk brudpeng funkar du får försöka igen. Jag ser stora principiella problem med att tillåta alla former och inslag av sharia bl.a. därför att sharia i sig själv inte accepterar någon annan lag att gälla än just sharialagen. Detta var anledningen till att jag inte anser att svenska domstolar öht. skall befatta sig med sharia.

  Jag tror du blandar ihop islam med islamism. Det finns massor av sekulära muslimer som inte alls är ute efter att dräpa någon. Det går inte att jämföra muslimer från Turkiet eller Bosnien med fanatiska talibaner från Afghanistan, eller dårarna i IS, till exempel.

  Därför är islam värre än nazismen
  Usch ja, vi är ju så många som inte förstår oss på ”kärlekens & fredens religion” Wink

  Det är som att bedöma ”kristna” svenskar utifrån hur konservativa tokar i USA vill lära ut kreationism i skolorna och till och med mördar personal på abortkliniker.

  Inte ens i skuggan av att komma i närheten av Islam. Men OK det är åt helvetet till med allt dödande, även i vissa fall aborter. Varning om abort på grund av kön

  Du skrev ”Krav på assimilering, skrota tanken på integration”, men jag har inte förstått vad du lägger i begreppet ”integration”. För mig innebär det att de som kommer till Sverige anpassar sig där det behövs för att bli en del av vårt land. Både de och vi ska känna att de är svenskar, så som är brukligt redan i dag med diverse fotbollssparkeriarbetare och andra idrottsutövare.

  Jag tror det är det du menar med ”assimilering”. Men hur definierar du ”integration” eftersom du verkar se det som något annat (och negativt)? Jag är bara nyfiken.

  Som jag skrev tidigare så tror jag att vi menar ungefär samma.
  Wikipedia om Integration (samhälle)

  ”I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär. Begreppet står i kontrast till assimilering som innebär en process mot fullständig anpassning till majoritetens kultur.”

  Jag är helt emot att ”det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär” såvida det inte sker frivilligt och i samförstånd majoriteten av Svenskarnas önskemål. Jag är ganska övertygad om att majoriteten av Svenskarna inte vill ha det nuvarande ”inflödet”, halal, kocher, moskéer, böneutrop, tvångsgifte, hedersmord, balkongflickor, omskärelse, grova våldsbrott, sprängningar, skjutningar, bedrägerier, fifflande, kvinnoförtryck, våldtäkter och tältliknande klädsel hör helt enkelt inte hemma här.
  Av den anledningen så vill jag ha till stånd en beslutande folkomröstning om all form av invandring. Du påpekar att folkomröstning är ”en alldeles för komplicerad fråga som få kan sätta sig in i och de flesta därför röstar emotionellt i stället för rationellt.” Nej! Frågan är inte mera komplex än valen som handlade om medlemskap i EU, kärnkraftsfrågan eller högertrafiksomläggningen så låt Svenska folket själv få avgöra (besluta) hur de vill ha det i deras land. Att inte tillåta en folkomröstning är ingenting annat än väljarförakt. Den största faran är nog att i demokraturen Sverige så kommer omröstningsalternativen troligen att se ut så här…
  1: Vill du att Sverige skall ta emot fler invandrare än för närvarande?
  2: Vill du att Sverige skall ha helt fri invandring?

  Jag skrev…

  Nej men inte kan man vinkla hårda fakta.

  du svarar…

  Jodå. Se bara på mainstream-medierna gör när det gäller genusflummeriet.

  OK men nu förstår jag inte hur du utan att ha tillgång till ”hårda fakta” kan komma fram till att ”mainstream-medierna” vinklar Smile
  Btv. jag är mycket väl insatt i att statistik både kan brukas och missbrukas. Så varför mörka just den statistiken som rör etnicitet när all annan hittepå-statistik producerats och publiceras i parti och minut?

  Jag har redan sagt upprepade gånger att dessa personer inte ska kunna få uppehållstillstånd. Och majoriteten av de som kommer har papper.

  Haha. ”Och majoriteten av de som kommer har papper.” Snygg vinkling men jag köper inte den. Att ”ha papper”, vad menar du med det? Toalettpapper, förfalskade handlingar eller omslagspapper? Nio av tio söker asyl utan pass

  ”– Flera viktiga regeringsinitiativ blockeras av att vi har en väldigt stor inströmning av personer som saknar asylskäl och där i vissa grupper 100 procent saknar id-handlingar, säger Lisa Pelling, politiskt sakkunnig hos migrationsminister Jan O Karlsson.”

  och

  94% redan för två år sedan

  Du får helt enkelt ta ett snack med alla dessa okunniga personer på Migrationsverket och övertyga dem om att ”majoriteten av de som kommer har papper” Smile

  De två alternativ jag avsåg var sjuklövern och Sverigedemokraterna. För mig är det pest eller kolera.

  Just så! Av den anledningen förstod jag inte vilka alternativen skulle kunna vara.
  Såg förresten att SD gått förbi Moderaterna i senaste Sentiomätningen vilket talar sitt tydliga språk. Svenskarna vill ha en förändring!

 134. @barfota:

  Tack för länkarna! Jag var inte medveten om att andelen papperslösa var så extremt hög.

  Det jag avser med ”integration” är något mitt emellan de definitioner av ”integration” och ”assimilation” du länkar till. Jag menar att de som kommer hit ska anpassa sig till våra lagar och vår kultur om de står i konflikt med de värderingar de har med sig. Det kan också behövas ett visst mått av anpassning från vår sida för att acceptera nya idéer och företeelser som kan bli gynnsamma för oss.

  Vår diskussion har varit mycket intressant och givande, men nu tycks den ha gått i stå. Vi kan konstatera att vi är överens i det mesta när det gäller nuläget, och om en hel del när det gäller önskat nyläge och vägen dit. I några detaljfrågor tycker vi definitivt olika, och jag tror inte att fortsatt diskussion kommer att få vare sig dig eller mig att ändra åsikt i någon nämnvärd utsträckning. Därför tackar jag för mig och önskar dig, Utlandssvensk, MJ och eventuella andra läsare som orkat följa med ända hit en trevlig sommar!

 135. @Tommy:

  Det kan också behövas ett visst mått av anpassning från vår sida för att acceptera nya idéer och företeelser som kan bli gynnsamma för oss.

  Visst så länge det sker frivilligt och därför att vi vill så är det OK.

  Tack för en givande diskussion och ha en fortsatt trevlig ”sommar”??

 136. @utlandssvensk:
  Tack själv och ja det var en kul debatt, väl varvad med sanningar och lögner. Ett STORT tack till Dolf för att han lyfte denna ”överkänsliga” fråga om invandrare och våldtäkter.

  Tack till alla som orkat läsa och kommentera, hoppas att det åtminstone lett fram till någon insikt på något plan.