Frufridagen – dagen då kvinnor skall luras lite till
avatar

Tidskriften Amelia påpekar att söndagen den 24 januari tydligen är ”Frufridagen” – dagen då kvinnor skall slippa allt hushållsarbete. Man försöker ge detta påfund en vetenskaplig förankring genom att hänvisa till SCBs tidsanvändningsundersökning. Sedan frufridagen instiftades har hemarbetet blivit alltmer … Läs mer