PRESENTATION
avatar

Som ny skribent här på forumet tänkte jag att det kunde vara bra att förklara lite var jag står och vilka mina åsikter är.  Jag är inte feminist, men sympatiserar med klassisk feminism så som den t ex representeras av Louise Persson och Petra Östergren.  Jag är definitivt anti militant feminism och betraktar genus som en ideologiskt styrd pseudovetenskap.  Grunden för mina ställningstaganden ligger i övertygelsen om att både arv och miljö påverkar oss på många sätt, men att din könsbestämning sker biologiskt (därmed inte sagt att inte miljö kan påverka våra beteenden).  Evolutionär biologi betraktar jag som mycket överlägsen den s k genus-”vetenskapen”.

En annan viktig faktor är min övertygelse om att andra inte har rätt att tvinga på samhället sina åsikter och/eller ideologi.  Lagar ska i princip endast baseras på sådant som kan betecknas som resultat av evolutionära adaptioner.  D v s sådant som det råder universellt samförstånd om är fel, så som mord, våld, tvång, stöld, bedrägeri, diskriminering m m, men sådant som enbart handlar om kulturella kontext, d v s moral eller ideologi, ska inte få upphöjas till lagar.  Sådana lagar gör alltid våld på den del av befolkningen som inte sympatiserar med dem och utgår från att de som har infört dem placerar sig i positionen av att vara så mycket bättre vetande än andra, att de har rätten att tvinga dem som är ”fel” att göra ”rätt”.  Exempel på sådana lagar är t ex sexköpslagen (som dessutom är uttryckligen ”normerande”), lagar och regler om könskvotering, sådana som utgår från den ovetenskapliga ”könsmaktsordningen”, m fl.

Däremot förfäktar jag allas rätt till den åsiktsfrihet som alltmer inskränks i vårt samhälle (som jag i ett kommande inlägg till stor del skyller den militanta feminismen för) bara de inte försöker tvinga på andra sina åsikter och ideologiska idéer.  Något som dock väldigt många har svårt för.  En tydlig skillnad mellan mig och t ex militanta feminister är, att jag är motståndare till att tvinga dem att leva på ett sätt som stämmer överens med min övertygelse, medan de tar det som en självklarhet att de får tvinga mig att leva efter deras.  Där skiljer de sig inte från andra militanta ideologier, som t ex nazism, kommunism och vissa religioner.

En annan självklarhet för mig är hövlig ton (även om misstag kan ske i debattens hetta).  Man tillskriver inte opponenter åsikter som de inte gett uttryck för, kallar dem inte för nedsättande beteckningar och hatar inte bara för att de har ”fel” åsikter.  Det gäller oavsett om höger eller vänster, antirasister eller rasister, militanta feminister eller fundamentalistiska religiösa.  Jag tror också att det är viktigt med upplysning.  Själv upplyser jag bl a om sexualitetens kulturhistoria.

Slutligen vill jag tillägga, att när jag hänvisar till källor nämner jag i allmänhet bara författarnamn och år, för att spara utrymme (om jag inte lagt ut en länk).  Det borde räcka till att kunna göra en sökning själv.  Sedan förekommer extremfeministerna under blandade beteckningar, beroende på att det inte finns konsensus kring hur de ska benämnas.  Så kommer de även att betecknas som tok-, stats- och radikalfeminism.

Kommentarer

PRESENTATION — 32 kommentarer

 1. ”Lagar ska i princip endast baseras på sådant som kan betecknas som resultat av evolutionära adaptioner. D v s sådant som det råder universellt samförstånd om är fel, så som mord, våld, tvång, stöld, bedrägeri, diskriminering m m,”

  Det råder ju inget universellt samförstånd om detta, och det har inget med evolutionära adaptioner som är *fristående* från moral heller. Om man inte är religiös och anser att det finns ett rätt och fel som bestämts utan att människan varit delaktig. Gud, Det Stora Spaghettimonstret eller Robert Lind i Kramfors. Jag anser inte det, det ”universella” gott och ont är ett mänskligt påfund som ändrar sig över tid och rum.

  Lag är kodifierad moral, moral (och därmed lagar) kan människor ändra på helt godtyckligt, och det sker också hela tiden.

 2. @Magnus:

  Det råder ju inget universellt samförstånd om detta, och det har inget med evolutionära adaptioner som är *fristående* från moral heller.

  Frågan här är väl vad som menas med ”evolutionär adaption”? Jag läste det som en adaption på samhällsnivå, på så sätt att samhällen som har en huvudsakligen klassiskt liberal utgångspunkt för sin lagstiftning har varit relativt framgångsrika.

 3. @Magnus:

  ”Lag är kodifierad moral, moral (och därmed lagar) kan människor ändra på helt godtyckligt, och det sker också hela tiden.”

  Kan man ändra på det HELT godtyckligt? Menar du att du kunde tex. mörda en människa, ljuga eller missbruka din ställning om det enligt enligt samhällsnormen var oproblematiskt?

  Men även om samhällsnormer avviker och skiftar, så råder det ingen tvekan mellan tider och kulturer att det finns något sånt som rätt och fel. Eller har det funnits en kultur där man ifrågasatt denna tanke, där allt var tillåtet? Så, det verkar ändå finnas någon grund här, som är oifrågasatt och som vi inte kan påverka. Vad konstituerar denna grund eller vad handlar denna grund om?

 4. @Magnus: Jag anser inte det, det ”universella” gott och ont är ett mänskligt påfund som ändrar sig över tid och rum.
  Både ja och nej. Vi har utvecklat en strategi för samarbete och en uppsättning känslor som eggar oss att agera i linje med den strategin. Våra lagar angående ”mord, våld, tvång, stöld, bedrägeri, diskriminering mm” är regler för i första hand samarbete och hur samarbetet ska se ut, inte moral.

 5. Din länk till Louise Persson fungerar inte.
  Jag som tycker att all feminism suger fett skulle vara intresserad få veta litet mer om varför Louise Perssons ”feminism” skulle vara bättre än någon annan form av denna vidriga ideologi.

 6. Mest rättvisande och använda kategoriseringen av den moderna feminismen är att det finns två olika kategorier.

  1. Genusfeminism aka social konstruktionism.
  2. Radikalfeminism aka manshat

  Twittrade nyligen om detta, tweeten samlade här.
  http://aktivarum.wordpress.com/2014/01/26/varfor-anses-feminismen-vara-extremistisk-svar-pa-twitter/

  Man kan även prata om en tredje
  3. Liberal feminism – Men många liberala feminister är bara en mjukisvariant av Genusfeminism och de som inte är det blir i regel kallade (anklagade) ”antifeminister” av ovan två kategorier.

 7. @Kollen:

  Jo, håller med om man bör göra skillnad mellan samhällsnormer och beteenderegler och moral, även om de också kan grunda sig på moral, Men vad är moral då, om inte normer och regler?

 8. Bra att du jämför feminismen med andra militanta ideologier, såsom nazism och kommunism och vissa religioner. Det är ideologier som IMO är människoföraktande, eftersom de delar in folk i olika kategorier, istället för att se individen hos den enskilda människan. Det är de som står bakom det riktiga ”vi” och ”dom” tänket.

 9. @Matias: ”Men vad är moral då, om inte normer och regler?”
  Det har jag inte riktigt ”bestämt mig för” än. För tillfället arbetar jag med tanken att regler för samarbete är en underkategori till en större samling värderingar som man kan kalla för moral. ”Morallagar” skulle då vara lagar som reglerar sådana förehavanden människor emellan som inte påverkar samhällets förmåga till samarbete, dvs lagar som instiftas för att några eller många människor inte gillar en viss typ av agerande, även om det agerandet inte påverkar dom själva eller tredje part.

 10. @John Nilsson:

  ”Det är inte religion, vetenskap eller rationellt tänkande som givit oss moralen – det är evolutionen”, enligt primatologen Frans de Waal:”

  Från ett visst perspektiv så har ju allting kommit att bli till genom evolution, det är alltså ett tautologt påstående.

  Men det är skillnad att bli till genom evolution och att handla om något evolutionärt. Fenomen lösgörs, från evolutionen, till oberoende meningar, vars mening måste förstås på deras egna villkor och inte utgående från ett evolutionärt perspektiv, för då får man ju endast syn på det evolutionära. Sex är ju ett bra exempel där det är lätt att få syn på att det inte enbart kan handla om något evolutionärt. Man kan alltså spåra den evolutionära bakgrunden för vissa aspekter som möjliggör fenomenet, men det är skillnad på detta och att säga att fenomenet kan förklaras evolutionärt, vilket vore ett metafysiskt påstående dvs. ett påstående som förtäcker mening. En evolutionär beskrivning beskriver endast det evolutionära och de andra meningarna måste beskrivas på egna villkor.

  Det är också sant att religionen inte gett oss moralen, men av allt tänkande i världen så har man inom religionen kanske mest ägnat sig åt att tänka på moralen. Men detta (o)moraliska tänkande har alltså inte resulterat i moralen utan där har man grubblat över det. Men det viktiga här är att det är inte tänkandet som leder till det moraliska utan moral som leder till ett visst slags tänkande.

 11. @Kollen:

  De bästa ”vetenskapliga” böckerna i världen, som beskrivit moral, har skrivits av en finlandsvens filosof vid namnet Hannes Nykänen. Hans doktorsavhandling The ’I’, the ’You’ and the Soul är den mest vetenskapliga. Men Öppningar och labyrinter (min personliga favorit) och Samvetet och det dålda, är också djupdykningar i moralen. Rekommenderas varmt, även om de inte alltid är så trevliga böcker att läsa.

 12. .
  Kul… jag tolkar din utsaga som om att , du med dina preferenser tillhør den socialistiska konsensus mainstream svensken sedan 100 år.. vad avser ”rætt” och ”rættigheter”. Det finns bara en typ.
  Du vet att feminism ær en variant av kommunism / socialism….dær socialisterna yttersta mål ær att …avmaktgøra…. sina meningsmotståndare , på ett eller annat sætt och dær ett av de mest socialistiska makabra yttringarna var judeutrotningen , Stalins utrotningar mfl.
  .
  Det finns inga universiella… som du skriver ” lagar”.
  Socialisternas och feministernas lagar heter … utrotning.
  .
  Per Hagman.
  .

 13. @Per Hagman: ”jag tolkar din utsaga som om att”
  Du tolkar alltid allting på det mest negativa och horribla sätt du kan komma på, verkar det som. Dessutom tenderar du att uttrycka dig på det mest offensiva och verbalt aggressiva av sätt. Jag ser inte hur du tänker dig att det ska bidra till en positiv debatt och samhällsutveckling?
  Angriper man folk så kommer dom att försvara sig. Försvarar dom sig så lyssnar dom inte. Lyssnar dom inte så spelar det ingen roll vad du säger.
  Du anklagar skribenten för att liera sig med folkmördare. Det är inte att angripa åsikter, det är att angripa personen. Berätta istället vad i texten du tror leder till folkmord?

 14. @Kollen: ”Du anklagar skribenten för att liera sig med folkmördare…”
  Hoppsan…alla som lierar sig med socialister eller feminister ær enligt min mening i sin marxistiska klasskampsretorik medskyldiga till de folkmord vilka utførts i socialismens namn.
  Att du ej førstår de politiskahistoriskakulturella sammnhangen ær beklagligt och vittnar mest om din svaga… historiska kunskap om 1900 talet.
  1900 talet ett århundrade av socialistisk… terror o folkmord.
  .
  Per Hagman.
  .

 15. @Per Hagman
  Så, du menar att socialism leder till folkmord. Det är en ståndpunkt som jag kan förstå, även om jag bara delvis instämmer eftersom jag inte vet var du drar gränsen för vad som ska klassas som socialism.
  Att folk skulle kunna vara medskyldiga till brott som begicks innan dom ens föddes finner jag löjeväckande. Jag anklagar inte nynazister för Förintelsen, jag anklagar dom för den hatretorik som dom sprider.

 16. @Kollen:
  ”Vi har utvecklat en strategi för samarbete”. Visst, det håller jag med om.
  Friedrich Nietzsche hävdade att det inte finns nån absolut moral, moralen är något människan uppfinner. Samtidigt så menade han att det inte finns något samhälle utan en moral, det är snudd på en omöjlighet.

  ”Menar du att du kunde tex. mörda en människa, ljuga eller missbruka din ställning om det enligt enligt samhällsnormen var oproblematiskt?”
  Frågan är hypotetisk, men det finns ju kulturer där man kan mörda folk från grannbyn och äta upp dem, det finns kulturer där man får ljuga om det gagnar ens grupp, det finns kulturer där man utan vidare kan göra som man vill om man har tillräckligt hög social ställning.
  OM jag skulle vara född i en liten kanibaliserande stam i det inre av Nya Guinea skulle jag förmodligen inte ha några moraliska betänkligheter att raida grannbyn på några ungdomar och käka upp dem, det är normalt beteende där. Jag skulle nog inte fundera över om det var normalt eller inte.

 17. @Magnus:
  Den springande punkten är ”om det gagnar ens grupp”. Vi är flockdjur och fungerar som sådana, det är där samarbetet finns och det är där moralen finns. Det är därför som våldet minskar ju högre ”ekonomisk utveckling” ett land har, dvs ju högre arbetsfördelningen är. Om alla letar sina egna bär krävs inte någon större organisation, men om alla är specialiserade på så hög nivå att olika människor arbetar med att reparera bilar ifrån olika märken, då blir den egna gruppen stor.
  Det är också därför som etniska rensningar börjar med att splittra upp befolkningen i ett ”vi och dom”, för vi har mycket svårare att applicera moral på andra flockar än vår egen.
  Den ”medfödda” moralen är ett instinktivt beteendemönster, inte någon idé eller lag. Vi samarbetar med som som samarbetar och vi möter våld med våld, om man ska förenkla det hela kraftigt. Det handlar alltså inte om ”rätt och fel”, det är en överlevnadsstrategi.
  Intressant på ämnet:
  http://www.youtube.com/watch?v=I71mjZefg8g
  http://www.youtube.com/watch?v=48EWLj3gIJ8 (kort version)

 18. @Matias:
  Lagen är ju de styrandes moral, lagen kan godtyckligt ändras för att följa de styrandes moral. Det finns inget handlande som anses brottsligt vid allt utförande eller oberoende av agent och klient.
  Mord t.ex:
  Om jag skjuter en socialsekreterare som begår fel i tjänsten som riskerar att döda mina barn så kommer jag att fällas för mord.
  Om en polis skjuter ihjäl samma person men när denne står och viftar med knivar UTAN att det finns någon konkret risk mot någon så kommer inte polisen att fällas för mord.

  Det beror på dels den moral som finns i lagstiftningen och dels den moral som tillämparen använder. I det ena fallet är staten klient, den som blir dödad är tjänsteman i det allmännas tjänst, och den enskilde är agenten. Då är det alltid mord. I nästa fall så rollerna ombytta och då är det aldrig mord (OM inte agenten skiljs ut från staten, som för t.ex. Kn Klänning. Om polisen som agerar smutskastas, ofta som rasist eller sexist, så kan han fällas eftersom han allienerats från staten).

 19. Hej Dick! Ser fram emot att läsa dina inlägg.

  Jag har inte kommenterat på Genusdebatten tidigare men är en flitig läsare sedan starten och tycker att alla skribenter (och många kommentatorer) gör ett strålande och väldigt viktigt jobb. Jag förstår hur mycket arbete och slit som ni lägger ner men det känns tryggt att det finns en arena för alla oss som skräms av den ”moderna” radikalfeminismens härjningar i Sverige (och stora delar av västvärlden).

  När både Pär Ström och Pelle Billing slutade blogga/debattera kändes det tung men i och med starten av Genusdebatten finns det nytt hopp… Smile

  @Ninni: ”Jag får väl lägga till den boken till min läslista. Smile

  Det kan även jag rekommendera. Starkt till och med. Eller varför inte kontakta Louise Persson och fråga om hon vill bli skribent/gästbloggare på Genusdebatten? Det vore en drömvärvning enligt mig!

  Jag köpte och läste boken när den kom ut 2009. Det var ett tag sedan men jag tyckte den var mycket läsvärd och håller med om många av hennes åsikter. Även om hon kallar sig feminist har hon en vettigare definition än de flesta andra feminister:

  ”…jag har valt att definiera en individualistisk feminism på följande vis: En feminism som kräver att en kvinnas kropp är hennes rättighet, inte med hänvisning till någon grupps status och makt, eller samhällets nytta och viljor och som erkänner de mänskliga individuella rättigheter som medföljer varje individ. Det betyder att precis samma sak gäller män, men att en individualistisk feminism fokuserar på kvinnors rättigheter och betydelser av dem och hur de ska uppnås och hur de brister, däremot inte som jämförelse med män utan med referens till individuella rättigheter.”

  Hon ligger med andra ord väldigt nära ”oss” jämställdister. Hon tror exempelvis inte på könsmaktsteori (hon är därmed anti-feminist enligt de flesta andra feminister Smile ) och brukar debattera häftigt mot den svenska sexlagstiftningen, är emot kompensatorisk rättvisa för kvinnor (läs: kvotering) med mera.

  Men hon faller lite, enligt mig, genom att kalla sig feminist eftersom feminism huvudsakligen (bara?) arbetar för kvinnors jämställdhet. Jag har svårt att se hur man kan arbeta effektivt för jämställdhet mellan två kön om man bara riktar in sig på det ena. Lite märkligt!?

  Hur som helst. Louise Persson är väldigt läsvärd och bloggar också flitigt: http://www.louisep.net/blogg/

 20. @MJ:

  Vilka samhällen menar du har haft en klassisk liberal lagstiftning?

  Hmm, jag vill minnas att du själv argumenterat för att t.ex. Franska Revolutionen var inspirerad av liberalismen. Wink

  Från Wikipedia:

  The revolutionaries of the Glorious Revolution, American Revolution, segments of the French Revolution, and other liberal revolutionaries from that time used liberal philosophy to justify the armed overthrow of what they saw as tyrannical rule. The nineteenth century saw liberal governments established in nations across Europe, Spanish America, and North America.[8] In this period, the dominant ideological opponent of liberalism was classical conservatism.

  Annan källa:

  John Locke was one of the most important and influential philosophers ever. The French Enlightenment drew heavily on his ideas, as did the Founding Fathers of the American Revolution.

  Även i Sverige hade liberala principer stort inflytande inte minst i mitten av 1800-talet. Den gamla överklassen och den framväxande välfärdsstaten påverkade också utvecklingen, dels för att bevara gamla privilegier, och dels för att muta in nya. Så har det väl varit i alla samhällen, så mig veterligt har världen inte sett något samhälle helt baserat på liberala principer – men det har jag heller inte påstått. Jag talade specifikt om lagstiftningen, men menade egentligen hela bygget med ”separation of powers”, allas likhet inför lagen och skyddet av privat egendom, tydligt inspirerade av Locke.

 21. Jag tackar dem som välkomnat mig och när man talar om universella föreställningar kanske jag borde uttryckt mig klarare, eftersom det avser den egna gruppen. Det finns ingen kultur som sagt ”det är helt ok att mörda, misshandla eller våldta sina egna”. Däremot har alla kulturer kunnat ge sig på grannkulturen-stammen. Evolutionära adaptioner räknas alltså bara inom den egna kulturen/gruppen och det råder konsensus om att eftersom mord, våld, tvång och annat är obehagligt så har man regler mot det (det enda undantaget jag kan komma på är Baigafolket, där våldtäkt var det ”normala” sättet att ha sex, men någon annan här kanske känner till något mer). När det t ex gäller sex så råder det däremot inte universell konsensus om att det är skadligt eller obehagligt. Det är kulturella konstruktioner i vissa kulturer. Angående Per Hagmans kommentarer så gör han precis det jag vänder mig emot i min presentationstext, nämligen tillskriver mig åsikter som jag inte har. Därmed kvalificerar han sig inte för en dialog med mig.