HuffPuff och jämställdhet för män
avatar

”Long time, no siege”, för att citera Age of Empires II. Jag hoppas att ni klarat er hyfsat utan mig den senaste tiden, men nu är jag tillbaka. Jag har fått mitt morgonkaffe, en länk till en skruttvideo ifrån Huffington Post (tack, Facebook-gruppen!) och en hel dag att fylla med aktivitet, eftersom Paradox visst valt att släppa Hearts of Iron 4 kl 18 på kvällen istället för vid tolvslaget inatt. Damn you, Paradox!

Våra genushjältar på Huffington Post Women har producerat en video på dryga 90 sekunder för att förklara för oss män hur fantastiskt bra Feminism är för oss. Min kärlek till HuffPuff går att mäta med mikrometer, men jag ska försöka vara saklig i mitt bemötande. Citaten jag arbetar utifrån är tagna direkt ur filmen och läses dom ett efter ett i direkt följd så bildar dom filmsnuttens fullständiga monolog, med undantag ifrån ett fåtal försök till humor.

Till en början får vi förklarat för oss vad det innebär att vara en riktig man. För en gångs skull pratar dom inte om ”bränn-plundra-våldta”, förmodligen för att dom faktiskt vill att vi ska lyssna.

”Being a real man means being tough, strong and definitly not being girly or sensitive. But imagine if we could change all that. Imagine if you weren’t less of a man if you wanted to openly talk about your feelings or binge-watch ’Scandal’. Or take a beginner ballet class.”

Genusalkemist

En feminist i full fart med att förändra uttrycken för mänsklig natur.

Vad det innebär att vara en man ur ett kulturellt perspektiv är inte en helt enkel nöt att knäcka. HuffPuff lyckas identifiera ett fåtal ytliga karaktäristika men bryr sig inte om att gräva djupare i frågan, vilket vi måste göra för att ha en chans att förstå fenomenet manlighet. Förstår vi inte varför män är som män är så har vi heller ingen chans att förändra den saken – om det ens låter sig göras. Det hela blir kulturell alkemi.

Varför strävar då så många män efter att vara tuffa och starka? Varför är det så viktigt att särskilja sig ifrån det ”typiskt kvinnliga”? Får jag vara så blasfemisk att jag börjar mitt försök till förklaring med att prata om biologi?

Människan är ett djur som alla andra. Vi har vissa särdrag, där vår välutvecklade frontal-lob enligt min mening är det mest säregna av dom alla, men vi är ändå djur med allt vad det innebär.

Till exempel har det för oss inneburit att kvinnor utgjort flaskhalsen i vår reproduktion, vilket blev än mer accentuerat när vår hjärna blev större och långsammare i sin utveckling, vilket bland annat ledde till att våra barn behövde längre och längre tid på sig att bli någorlunda självständiga. Denna förmåga ger kvinnor ett unikt, medfött värde som män saknar.

Männen, å andra sidan, blev av sin ringa vikt för fortplantningen förbrukningsbara. Man kunde avvara, offra, delar av den manliga populationen för att skydda proto-samhällets centrum. I extrema lägen kunde man till och med offra stora delar av populationen. Män var också i mycket större utsträckning ”fria” att under hela sitt vuxna liv vandra land och territorium runt i sökandet efter sådana resurser som inte stod att finna i mer direkt anslutning till den mer säkra, om än temporära, boplatsen.

Mäns värde bestod alltså av vad dom kunde prestera, till skillnad från kvinnans värde som bestod i vad hon var. Män kan och kunde inte hävda värde utifrån sitt kön, mäns identitet är inte bunden till könet som sådant utan till vilken grad man presterar. I ett sådant samhälle skulle det vara något ofördelaktigt för en individuell man att knyta sin identitet till kvinnliga sysslor, då detta de facto skulle göra honom till en kvinna utan kvinnligt värde. Stammar där män i allmänhet gjorde detta val skulle snart kväsas av andra stammar som gjort andra val. När mäns enda sätt att bli essentiella för gruppen är att vara bland dom bästa på att inte vara kvinnor så kommer män inte att vilja vara kvinnor. Detta lever kvar rent emotionellt då det snarare är biologiskt betingat än socialt betingat.

Vi är djur och vi och vår älskade hjärna är utsatta för evolutionärt tryck. Låt oss se om jag minns siffrorna rätt … Våra förfäder och 40 % av våra förfäders manliga stamfränder lyckades fortplanta sig. Våra förmödrar och 80 % av våra förmödrars kvinnliga stamfränder lyckades fortplanta sig. Män har alltså varit utsatta för ett dramatiskt högre evolutionärt tryck, där bara dom 40% som var bäst på att inte vara kvinnor fick avkomma. Detta lämnar spår, inte bara kulturellt utan snarare främst biologiskt.

Det förvånar mig inte det minsta att män i allmänhet gör sitt bästa att särskilja sig från det kvinnliga eller att män i viss mån försöker ”hjälpa” andra män i detta. Det är därför manlighet i viss utsträckning betyder ”tuff och stark” men framförallt ”inte tjejig eller känslig”. Visst är detta någorlunda oviktigt idag, bortsett från i kampen för ”sexuellt marknadsvärde”, men det betyder inte att människan en masse kommer att frångå sina biologiska impulser.

Med denna förklaring av hur begränsande mansrollen är hävdar HuffPuff att:

”Feminism is good for men”

Därefter fortsätter dom med att förklara på vilket sätt feminismens alkemister ska hjälpa män att förvandla järn till guld.

”Feminism is all about options. You want to be a nurse, a teacher, a stay-at-home-dad? No big deal. Stuffy gender roles say that a man has to provide. Feminism says, who cares? You’re no less a man if your wife brings home the Tubmans.”

Feminister må, i någon utsträckning, hävda att en velour-män är ”lika bra” som en MC-åkande svetsare, men dom kvinnor dessa två försöker romansa kommer, enligt min bedömning, att ha en helt annan uppfattning. Feminister eller ej. Känslor är instinkter och instinkter är inte en social konstruktion. Den biologiska konstruktionen är dock i stor utsträckning avhängig den ekologiska omgivningen organismen befunnit sig i, främst under dom viktigaste åren av utveckling. En stressande omgivning kommer, menar jag, att accentuera en kvinnas behov av en stark och våldskapabel man. En kvinna uppväxt i en lugn och harmonisk miljö upplever inte samma behov av beskydd och kommer i större utsträckning att välja bort våldsberedskap till fördel för andra karaktärsdrag, såsom intellekt, emotionellt stöd och resurser.

Vill vi att män ska slippa känna press att vara starka och tuffa måste vi inse att pressen kommer ifrån kvinnor. Vill vi göra något åt det måste vi inse att vår enda reella chans att nå resultat är med kommande generationer. Vi måste ge våra barn en trygg och stimulerande uppväxt där barnet är fritt att utvecklas. Vi måste – framför allt – sluta slå våra barn, något som kvinnor gör i större utsträckning än män.

Dessutom måste vi inse att om vi lägger över ansvaret för att vara man på kvinnan i våra förhållanden så kommer hon snart att tappa intresset för oss. Detta gäller åtminstone i stora drag.

”In the last three decades we’ve seen a tremendous surge of women in the workplace resulting in huge economic growth. And with women running this place we’re actually talking about a healty work-life balance. And now we have time for our hobbies!”

Jag har inget större problem med detta, så länge inte dessa kvinnor förväntar sig att alla sammanhang dom befinner sig i ska feminiseras för att passa just deras preferenser. Män har sociala preferenser även dom och dessa bör också respekteras.

Notera den freudianska felsägningen ”och med kvinnor som styr här”. Nej-nej, jag lovar, Feminism är givetvis inte en ideologi för kvinnlig överordning.

”Research shows that couples who split the chores at home actually have more and better sex.”

Intressant. UlfT har säkert en hög med forskningsrapporter på lager, men jag kommer att nöja mig med att ifrågasätta påståendet rakt upp-och-ner. Vilka har i störst utsträckning en ”traditionell” arbetsfördelning i det amerikanska hemmet? Frireligiösa tomtar, som inte direkt är kända för sina sexuella utsvävningar i sitt äktenskap, vilket snarare ger korrelation mellan religiositet och tråkigt sex. Alternativt kanske superegalitära par kompenserar genom att leka 50 Shades of Rape i sovrummet, vilket bara är ett annat sätt att vara ojämställd? Förövrigt är inte en jämlik fördelning av hushållssysslor något som i sig självt fråntar mannen hans traditionellt manliga identitet, såsom beskriven av HuffPuff. Jag skulle vilja läsa den forskningen innan jag köper påståendet.

”The more we can dismantle our rigid ideas about how women look, act and exist in the world, the more we should be able to do the same for men. Right, bros?”

Nej. Det ena könets frihet ifrån sociala förväntningar leder inte till detsamma för det andra könet, vilket i HuffPuffs hemland lättast exemplifieras med värnpliktslagar, underhållslagar, hemfridslagar, könsstympningslagar och lagar om umgänge med sina barn.

”Hey, did you guys know that countries that are closest to gender equality also have the happiest people?”

Hey, visste du att jämställdhet följer ekonomiskt överflöd?

Tomtar …

Kommentarer

HuffPuff och jämställdhet för män — 20 kommentarer

 1. Women are human beings, Men are human doers.
  Appropå att kvinnor har sitt människovärde i att de är kvinnor, och män har sitt i vad de kan prestera.

 2. Hej.

  Spontana reaktioner på dina artikel-citat:

  Den som tror att balett-träning är omanligt har aldrig provat.

  Feminism verkar handla om att ta bort jämlika kompetenskrav för yrken som är fysiskt krävande.

  Kvinnor i arbetslivet leder till ekonomiskt uppsving? Nähä, menar HP verkligen det? Att det leder till växande ekonomi om fler arbetar och konsumerar? Häpnadsväckande.

  Mer och bättre könsumgänge? Enligt vems normer för att låna feministisk logik. Delar på hushållssysslor? Diska varannan gaffel eller dela på det så att den som vill och är bäst sköter en specifik syssla? Notera också det underförstådda med att mer sexuell samvaro i sig är bättre: alltså ännu en exkluderande norm gentemot den som inte följer HP:s samlagsfrekvensmaktordning.

  ’Dismantle:a’ dina idéer själv, HP. Din rätt att se ut hur du vill är samma som min rätt att slippa se ut som du vill att jag skall. Det är dessutom samma rätt som låter dig och mig tycka vad vi vill om våra respektive utseenden. Trivs du inte med hur du ser ut, så ändra det då. Trivs du inte med att ändra dig så låt bli. Känner du att omgivningen kräver ett visst utseende så sök inåt efter ditt svar, och stå för det. Skyll inte på andra vad du själv kan kontrollera.

  Underförstått: det finns ett ultimat jämställdhetsmål att sträva efter. Under-underförstått: kulturimperialism utifrån västerländska civilisationsnormerade föreställningar om hur alla mänskliga samhällen borde vara, och metatextuellt framställt som ett ideal alla kulturer avviker från. Av detta följer en moralisk plikt att sprida detta ideal till alla världens folk. Den vita feministens börda, måhända.

  Då kvinnosymbolen innehåller ett kors torde den internationella kampen kallas korståg.

  Blindtarm: jag läser inte HP. Är citaten ovan typiska så att det rör sig om en duktig PK-produkt eller har den variation i innehållet?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 3. @Rikard: ”Är citaten ovan typiska så att det rör sig om en duktig PK-produkt eller har den variation i innehållet?”

  Jag läser dom inte heller särskilt ofta, men man hör om liknande material därifrån var och varannan vecka.

 4. @Kollen: Hej.

  Tack för svar.

  Jag får väl våga språnget och doppa tårna eller vad man säger.

  @Peter ovan:
  Ett välfunnet uttryck.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 5. “Research shows that couples who split the chores at home actually have more and better sex.”¨

  HUFFPO PSEUDOVETENSKAP ALERT! Dags för mig att folkbilda lite. På samma sätt som det finns forskning som tydligt visar att ensamstående pappor är bättre föräldrar än ensamstående mammor, så finns det givetvis forskning som visar att par som delar mycket lika har bättre relationer än par som delar mycket olika.

  Varför är det så?

  Jo för i brist på de tvångsåtgärder som modern feminism förespråkar och använder den här tomteforskningen för att styrka så är både gruppen ”ensamma pappor” och gruppen ”jämställda par” skapade genom SELEKTERING (särskilt urval)

  Så här har alltså de clownstudier som nämns gått till:

  1. Man väljer först ut de mest lämpliga individerna. Antingen genom domstolsbeslut (krävs mycket mer för en man än för en kvinna att få ensam vårdnad av parets barn) eller genom fria marknadskrafter (de kvinnor som har högst önskan att ha jämställdhet är mest benägna att FRIVILLIGT välja sådana män).

  2. Man jämför sedan den särskilt utvalda elitgruppen som nämns ovan med ”ALLA ANDRA”

  Behöver jag ens förklara varför det här är trams? Med samma logik kan vi ta en särskilt utvald grupp fotbollsspelare som exempelvis ”Real Madrid” och konstatera att denna lilla SELEKTERADE grupp har högre medelvärden än fotbollspelare i allmänhet.

  Självklart är de bättre, gruppen skapades genom urval baserat på att vara bättre. De som använder sådana här clownstudier är så hjärntvättade de inte vet skillnaden mellan SELEKTERING och LOTTERI.

 6. @Erik:

  ”Vilka har i störst utsträckning en “traditionell” arbetsfördelning i det amerikanska hemmet? Frireligiösa tomtar, som inte direkt är kända för sina sexuella utsvävningar i sitt äktenskap, vilket snarare ger korrelation mellan religiositet och tråkigt sex.”

  Men så fungerar inte vetenskap. Det där är varken en rättvis eller representativ jämförelse.

  Som feminister informerar oss så är det bara en liten minoritet av alla par som är frivilligt jämställda. Detta har i sin tur varit feministers ursäkt att förespråka statliga tvångsåtgärder för ”mer jämställd fördelning”. Därmed vet vi att de mest jämställda paren är selekterade genom marknadskrafter. De kvinnor som den formen passar bäst väljer att ha det så, de andra gör det inte.

  Om vi sålunda skall jämföra denna lilla minoritet ”jämställda feministpar” med frireligiösa måste vi först minska ner den grupp som skall jämföras med samma marknadskrafter. Vi kommer alltså enbart att jämföra de jämställda paren med enbart den minoritet av de frireligiösa konservativa paren som är mest tillfredställda med sina relationer.

  Om exempelvis 25% av paren är jämställda och vi jämför deras medelpoäng
  …så är 75% av paren icke-jämställda.

  Av dessa 75% kvarvarande par är det den tredjedel (”25% enheter”) som är mest nöjda med sina relationer som motsvarar den fjärdedel ”25%” för som under marknadsekonomiska former valt att ha jämställda relationer.

  ”Jag skulle vilja läsa den forskningen innan jag köper påståendet.”

  Om forskarna är anti-marknadsekonomi (vilket är mer regel än undantag i dessa sammanhang) så finns det inte skuggan av chans de tänkt på de saker jag just påpekat.

 7. Kollen hade ett eget och utmärkt svar på den avslutande kommentaren från Huffpo där men det är inte alltid det räcker med ett utmärkt svar så här kommer ett svar för dem som vill ha lite extra sting att drämma till med.

  ”Hey, did you guys know that countries that are closest to gender equality also have the happiest people?”

  Jodå Huffpo lilla. Händelsevis är det också de mest vita länderna som har de lyckligaste folken men det kanske ni inte ville nämna. Utöver rena turistparadis som Puerto Rico och Costa Rica (som bägge är mindre lyckliga än USA) så är det enda icke-vita land som kvalar in ens på topp 20 Brasilien på plats #17

  Händelsevis är det sedan de mest svarta länderna som har minst lycklig befolkning. I botten 20 så hittar vi uteslutande länder i Afrika och Mellanöstern. Svarta fattiga länder och arabiska islamska dito. Enda undantaget från den regeln är Kambodja som på plats 140 är botten #18

  (Utöver kände islamistiska flyktingländer som Syrien och Afghanistan så finns även en lång rad mindre kända länder på listan som Burundi, Togo, Benin, Guinea, Tanzania, Chad, Madagascar, Niger och Komorerna vars befolkning alla tillhör de minst lyckliga i världen)

  http://www.livescience.com/54061-the-world-s-happiest-and-least-happy-countries-according-to-the-united-nations-infographic.html

 8. ”Det är fel att ha åsikter om hur en riktig man beter sig”… följt av en serie krav på hur män bör bete sig – lol!

  Tycker i alla fall jag är deras video i ett nötskal.

 9. @Erik:
  Alltså, det finns inget i studien som visar att övriga par skulle fått bättre sexliv av att förändra fördelningen av arbetsbörda eftersom man inte påvisat att det är arbetsfördelningen som leder till bra sex. Korrelation är inte samma som kausalitet, är din poäng?

 10. @Kollen:

  ”Korrelation är inte samma som kausalitet, är din poäng?”

  Nej, min poäng är att små utvalda eliter har högre genomsnitt för de egenskaper de valdes ut för än den breda majoriteten. De två poänger jag gör är att dessa är

  1. Särskilt utvalda (Selekterade)
  2. Färre till antalet (Minoriteter duh!)

  Minoriteten ensamma pappor är exempelvis bättre föräldrar än majoriteten ensamma mammor. Det är inte vem som helst som är man och får ensam vårdnad men vem som helst som är kvinna får det och därmed så kommer sämre individer som är kvinnor att dra ner mammornas medel medan sämre individer som är män inte får vårdnad alls och därmed inte drar ner männens medel.

  Minoriteten män och kvinnor som valt jämställda relationer för att den formen passar DEM är enligt samma logik inte vem som helst. Vem som helst har inte ihop det med en jämställd partner det är bara de få som verkligen vill ha det så som väljer en sådan partner. De som inte valt att ha det så ville det helt enkelt inte tillräckligt hett.

 11. Visst är HuffPo inlägget minst sagt idealiserat. Men det är inte illasinnat, som manga feministiska bidrag till debatten. Ändamalet köper jag. All den orättvisa män upplever pga sitt kön har att göra med hur snäv den manliga könsrollen är. Visst skall vi försöka bryta ned könsrollerna!

  Kanske är det bättre att, istället för att ifragasätta argumentationen, säga ”javisst, lat oss börja här!”. Stöder vi denna logik kommer automatiskt feministiska dogmer att ifragasättas. Förlöjligar vi den som här i kommentarerna, kan vi helt enkelt avfärdas som reaktionärer. Det är synd, för om det är nagon som verkligen ifragasätter manliga könsroller sa är det väl vi?

 12. @Anders:

  ”All den orättvisa män upplever pga sitt kön har att göra med hur snäv den manliga könsrollen är. Visst skall vi försöka bryta ned könsrollerna!”

  Visst kan man säga så men då kan jag inte låta bli att undra vem det är vi skall försöka kämpa mot. Vem är det egentligen som bestämmer över de där könsrollerna? Rent praktiskt verkar det vara samma personer som insisterar på deras konkreta existens (till skillnad från en rent abstrakt) som argumenterar för att de skall avskaffas.

  Hur skall man kunna avskaffa könsroller när det är samma personer som vill avskaffa könsrollerna som bestämmer över könsrollernas konkreta existens?

 13. @Erik: ”Minoriteten män och kvinnor som valt jämställda relationer för att den formen passar DEM är enligt samma logik inte vem som helst. Vem som helst har inte ihop det med en jämställd partner det är bara de få som verkligen vill ha det så som väljer en sådan partner. De som inte valt att ha det så ville det helt enkelt inte tillräckligt hett.”
  Vad det är som gör dessa till ”elit” förstår jag mig inte riktigt på, men kan tänka mig att dom oftare har andra egenskaper som leder till bättre sex och att det därmed inte är den jämställda relationen i sig som leder dit. Är det så, så skulle det inte hjälpa övriga att anamma just den jämställda relationen.

  @Anders:
  Nej, nu är du sådär ”farligt” nära alkemi själv. Att bara referera till hur saker är hjälper oss inte att bygga ett bättre samhälle. Vi måste också förstå varför dom är som dom är och du missar hela min poäng: väldigt mycket av vårt beteende kommer sprunget ur vår biologi, det mönster som sedan uppstår kallar vi ”könsroller”. Vi måste istället se till hur vår biologi fungerar och hur den interagerar med omvärlden för att med den kunskapen kunna bygga ”institutioner”, lagar och sociala koder mm som faktiskt ger det resultat vi önskar i den värld vi lever.
  Hur det skulle motverka feminismen att ge den rätt förstår jag inte.

 14. @Kollen:

  ”Vad det är som gör dessa till “elit” förstår jag mig inte riktigt på”

  Vad som gör dem till en ”elit” är följande faktprer
  1. Selektion – De är utvalda (alltså inte slumpade/lottade)
  2. Minoritet – De är till antalet färre (hur få bestäms av #1)

  Låt säga att vi har en grupp på 1000 personer och skall bedöma hur duktiga de är genomsnittligt på datakunskap. OM vi istället för att mäta samtliga 1000 tar bara de 100 personer i den gruppen som redan valt att prenumerera på datatidningar så kommer de givetvis i genomsnitt att ha högre poäng på datakunskap. Inte ett dugg förvånande.

  På samma sätt kommer 100/1000 som valt att leva mer jämställt (där bägge måste göra den prioriteringen för att det ens skall bli ett par) att ha genomsnittligt bättre relationer än 900/1000. Det är ett urval på 100 personer utifrån 1000 personer, givetvis blir genomsnittliga poängen för vad urvalet är baserat på högre för den minoriteten.

  Det räcker egentligen med Charles Darwins grunder för naturligt urval och sexuellt urval för att förstå hur det här hänger ihop.

 15. @Kollen:
  Elit avser väl bara det avseendet som undersöks, alltså extremen/urvalet.
  Eriks resonemang innebär ju också att det inte är formerna för samlevnaden som orsakar det goda sexlivet, utan att det rör sig om par som passar väl ihop. Samma sak borde gälla andra par med särskilda OCH SAMMA önskemål om hur de ska leva livet.
  Men sen tror jag att det där påståendet inte är så säkert.

  Det bygger från början på en amerikansk undersökning från 2006. Där enbart jämn fördelning av barnomvårdnad korrelerade med lycka och bra sexliv. (Fördelning av hushållssysslor hade ingen effekt) Sedan har det kommit andra studier som ”hittar” det samband som feminister drog från studien från 2006, men de studierna är som de här med 97% konsensus bland miljöforskare; designade för att ge det resultatet.

 16. @Kollen:

  ”väldigt mycket av vårt beteende kommer sprunget ur vår biologi, det mönster som sedan uppstår kallar vi “könsroller””

  Är det verkligen så? Jag skulle säga att majoriteten av de gånger som jag sett ordet ”könsroll” användas så har det en helt annan definition och innebörd. Könsroller – som ordet vanligen används idag offentligt – beskriver inte alls vårt beteende utan antagna oskrivna osynliga lagar och regler som förutsätts finnas och ur vilka vårt beteende förutsätts komma. Könsroller används i regel offentligt i betyelsen att könsroller måste avskaffas. Hur skall då detta ske? Jo vad man förespråkar är en politisk världsbild där statsmakten dess NGO:s och korporativa intressen skall gå in och styra upp varje liten aspekt av människors liv. Intressant nog är det sällan man pratar öppet om detta.

 17. @MJx:

  ”men de studierna är som de här med 97% konsensus bland miljöforskare; designade för att ge det resultatet.”

  Så där dök det ämnet upp också, jag kan nämna lite kort vad det rör sig om. Det intressanta är att siffran 97% sig kommer från några enstaka studier och personer. En av de mest kända källorna är Austaliensaren John Cooke et al (2013) som beskriver det hela som en studie av 11.944 studier. Saken var dock den att Cooke et al enbart inkluderade ”studies expressing a position…”

  ”Among abstracts expressing a position on AGW…” (Anthropogenic Global Warming)

  Det var 66,4% av abstrakten som inte tog någon position alls på AGW, man kunde tro att konsensus då är att 2/3 (klar majoritet) inte har någon position men Cooke et al bortser helt enkelt från alla neutrala positioner. I ett andra steg så fick forskare bedöma sina egna studier. Då var det 35,5% av studierna som inte hade någon position. Det är ett mindre bortfall men fortfarande 1/3 som inte stödjer AGW (frånvaro av att förkasta AGW är inte stöd)

  Vidare så är författaren Mark Steyn (ovan komedistund på ICCC) så säker på att AGW:s ledande företrädare Michael Mann (hockey-klubban) saknar belägg i frågan att han hånat honom och Michael Mann har därför stämt Mark Steyn för ”defamation” så vad som kommer att hända är nu att domstolen tvingas granska denna sorts påståenden. Mark Steyn hävdar att Mann och klimatpanelen trollar bort avvikelser som ”medieval warm period” och ”little ice age” På bilder som denna visas hur stora skillnaderna blivit i FN:s egna modeller.

 18. @Erik:
  Jag tror polletten trillade ner. Det jag hakade upp mig på var just att jag inte förstod varför just gruppen som delade lika på arbetsbördan skulle vara mer nöjd med arbetsfördelningen. Tack, MJx.

  ”Könsroller – som ordet vanligen används idag offentligt – beskriver inte alls vårt beteende utan antagna oskrivna osynliga lagar och regler som förutsätts finnas och ur vilka vårt beteende förutsätts komma.”
  Det var det jag menade, men orkade inte bygga ut texten mer än som behövdes. Jag tror poängen gick fram ändå?

 19. Bra sammanfattning, Kollen:

  En kvinna uppväxt i en lugn och harmonisk miljö upplever inte samma behov av beskydd och kommer i större utsträckning att välja bort våldsberedskap till fördel för andra karaktärsdrag, såsom intellekt, emotionellt stöd och resurser.

  I stället för ”kvinna” kan man säga Sverige, Väst, eller medelklassen.