Dags att kastrera de som gör sig skyldiga till våldtäkter?
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke föredrar Zweistein framför Einstein och Keinstein,
utom när det gäller fysik och stening

En nyhet som fångade mitt öga igår (på tv, hittar dock inte nyhetsinslaget nu) var att man har inlett försök med kemisk kastrering på pedofiler. DN, Aftonbladet och Expressen har tagit upp saken. Det skall poängteras här att försöken utförs på frivilliga och att det, vad jag förstår, inte rör sig om en permanent verkan utan att det handlar om en medicinering som dämpar sexlusten och att effekterna skall upphöra efter ett tag om medicineringen avbryts. Jag tycker ändå att detta ger mycket obehagliga vibbar och bör tas upp.

Det är två saker som får alarmklockorna att ringa hos mig. Den första är att steget från frivillighet till tvång inte alls är långt bort, och även om det inte sägs rent ut så uppfattar jag att en av tankarna bakom studien, och jag ser det som fullt rimligt, att vi inom något år kommer att tvångsmedicinera personer som dömts för pedofila övergrepp. Steget är inte heller särskilt långt bort att man övergår till permanent kastrering.

Jag är en uttalad motståndare till alla former av bestraffningar som innebär att man tillfogar en person permanent skada eller använder sig av personlighetsförändrande tvångsmetoder av psykiatrisk typ. Tvångsvård är en oxymoron som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.

Att jag är emot denna typ av bestraffning handlar inte om att jag är snäll eller blödig av mig. Jag är öppen med att jag anser att det finns människor som inte förtjänar att leva, och att det tveklöst finns de som förtjänar att kastreras.

Jag har två principiella invändningar mot den här typen av bestraffningar:

 1. Stympningar (inklusive dödsstraff) är inte reversibla. En person som blivit felaktigt dömd och bestraffad kan aldrig återfå det som förlorats.
 2. Det kan användas som ett politiskt verktyg

Den första punkten behöver väl knappast förklaras, så jag nöjer mig med att utveckla den andra.

Jag har redan nämnt problemet med att steget från ”temporär” kemisk kastrering till en permanent kastrering inte är långt. Och vem kan garantera att en medicinering inte ger permanenta effekter? Det är också ett steg man lätt kan få gehör för i samhället. Jag tror alla har sett eller hört kommentarer om att man borde kastrera den skyldige vid våldtäkter eller övergrepp på minderåriga. Det är nog inte särskilt kontroversiella åsikter. Jag tror att man ganska lätt skulle kunna driva igenom lagstiftning som tillåter permanent kastrering som en straffåtgärd när det handlar om sexualbrott.

Vem har inte hört talas om kvinnors problem när de förlorar ett eller bägge bröst på grund av tumörer? Vad skall man då säga om en kastrering. Brösten hos en kvinna har upphört fylla någon praktisk funktion när hon är färdig med barnafödandet. Förlusten av ett bröst är traumatisk på det psykiska planet, men saknar fysiologisk betydelse. Testiklarna är däremot körtlar som spelar en viktig roll för en mans hormonbalans oavsett ålder.

I det gamla Sovjetunionen var mentalsjukhusen fulla med politiska dissidenter som ”vårdades” med våta inpackningar och liknande inhumana metoder. (Jag har aldrig läst Gulag-arkipelagen eller En dag i Ivan Denisovitjs liv av Aleksandr Solzjenitsyn men kan rekommendera Onda själar av Eino Hanski.)

I dagsläget har vi starka politiska krafter som driver på förändringar i form av samtyckeslag och en glidning mot omvänd bevisbörda i sexualmål.

Vad jag förstår (utan att ha granskat saken närmare) är den stora övervägande majoriteten av betydande politiska dissidenter män.

Kan man tänka sig ett effektivare sätt att tysta politisk opposition än att kombinera en lagstiftning med omvänd bevisbörda i sexualmål med tvångsvård och/eller kastrering?

Snart i en domstol nära dig!!!

Snart i en domstol nära dig!!!

Det här inlägget har varit fritt från otidigheter och svordomar, men så att ingen tar miste på hur grundläggande och allvarligt jag ser på den här frågan: Om jag någonsin blir utsatt för tvångsmedicinering, elchocker eller någon annan form av personlighetsförändrande ”vård”, med eller utan kastrering av vad slag det må vara, har alla inblandade undertecknat sin egen dödsdom som jag, om jag fortfarande är i ett tillräckligt fungerande skick, kommer att utmäta i prioritetsordning till dess att jag blir permanent stoppad för tid och evighet.

©2016 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Dags att kastrera de som gör sig skyldiga till våldtäkter? — 41 kommentarer

 1. Jag har samma inställning som du.

  Jag har dock svårt med ditt argument 1., förutsatt att du godtar fängelse som straff.
  Att bli av med tid av sitt liv går inte heller att återställa och det är svårare att kompensera för än många stympningar. Tänk på Joy Rahman som hade små barn när han låstes in i över åtta år.
  Han fick lite drygt 10 miljoner i ersättning från staten, hans barn fick 0 kronor och hans fru fick 0 kronor.
  Att missa åtta år av mina barns uppväxt, åtta år av mitt äktenskap och åtta år av min medelålder skulle jag inte göra för 100 miljoner. Kanske för en miljard, men då borde mina barn fått två miljarder vardera.
  Om staten hade huggit av min hand istället hade varit lindrigare.

  Om JAG hade varit oskyldigt dömd och fått sitta av 25-30 år som Rahman skulle ha fått göra om han inte hade haft tur. Då skulle några tjänstemän blivit mördade av en gammal man som fått gräddan av sitt liv stulet av dem.

 2. Hej.

  Mot psykiskt sjuka använder man spännbäddar, och medicinering under tvång. Vad är alternativet, om de sjuke har historik av att skada sig själv och andra?

  Mot barn med psykiska störningar, o/e neuropsykiatriska funktionsstörningar likaså, samt isolering, ibland i helt nedsläckta nakna betongrum.

  Stämpeln som neuropsykiatriskt funktionsstörd/-hindrad/-nedsatt, o/e psykiskt sjuk är livsfarlig: ditt ord är inte längre något värt då allt du säger och gör per automatik patologiseras.

  Jag är mer rädd för vad man öppnar för dörr, som stängdes blott helt nyligen, när man tillgriper kastrering som metod. En farlig utveckling, för förr eller senare kommer troligen även lobotomi och sterilisering att komma upp till diskussion igen.

  Fängelse, när det infördes, var en förbättring jämfört med tidigare metoder (även om jag personligen förespråkar att dödsstraff skall finnas i straffskalan – min invändning mot utförandet är rättssäkerhetsaspekten) men verkar inte ha den reformerande effekt man hoppades på.

  Kanske är det så att hela det system för kriminalvård, och vård av kriminella, som vi har behöver reformeras. Det är trots allt rätt stor skillnad på motiv och drivkraft hos en våldsam rånare, en pedofil, och en momsbedragare och bidragsfifflare (förutsatt att inte samma person ägnar sig åt allt detta, vilket givetvis kan vara fallet).

  Hur vi kan ha fängelser det är möjligt att rymma ifrån begriper jag inte, däremot. Det är inga problem att bygga rymningssäkert, och GPS-boja är knappast ett problem det heller.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 3. @Rikard:
  Alternativet är såklart att hålla fast den sjuke. Att bli fasthållen (övermannad) har lugnande effekt, att bli fastspänd har stressande effekt.
  Svensk psykiatrisk vård är ett rått skämt.

  Fängelse när det infördes var psykologisk vård. Det straff som framförallt användes i väst innan var straffarbete och innan dess spö- och skamstraff.
  Tanken med fängelse var att man skulle förbättra fången. Han skulle få utbildning, hjälp med sina problem osv.

  Fängelse är betydligt värre än spöstraff. Om jag slår någon på käften så att han svimmar så får jag kanske 6 månaders fängelse. Om jag fick välja mellan att offra sex månader av mitt liv eller få en smäll så att jag svimmar så väljer jag helt klart smällen.

  Numera är fängelse enbart stöld av levnadstid och orsakande av lidande. I Sverige har man också gått tillbaka till straffarbetet så alla fångar har arbetsplikt. Tanken, den s.k. proportionalitetstanken, går ut på att fången ska tillfogas ett lidande som är proportionellt till hur klandervärt hans beteende har varit och därmed motta ett moraliskt meddelande från samhället om att han bör bättra sig. Postmodernt flum.
  (Men eftersom alla i Sverige tror att allt alltid är som det var när babybom-generationen gick i skolan så tror de flesta svenskar att vårdtanken finns kvar i Sverige)

 4. @Rikard:

  Vad gäller rymningar så är det nästan uteslutande rymningar från utsidan eller med hjälp av vapen. Det är inte själva byggnaderna som är problemet. Problemet är att när man drar in på kontakterna med omvärlden så ökar kostnaderna för säkerhet och självskador så mycket att kriminal”vården” får budgetproblem.

 5. @MJx:
  Jag är fullt medveten om att man kan applicera samma kriterium på fängelse, men jag ville inte komplicera det mer än nödvändigt genom att gå in på det. Samma argument kan användas för all bestraffning. Det är sant att man inte kan ge tillbaka den förlorade tiden vid ett fängelsestraff. Men du kan åtminstone se till att en person efter ett avtjänat fängelsestraff åtminstone inte är i ett sämre tillstånd än vad man kunde ha förväntat sig att han skulle ha varit ändå på grund av tidens lopp. Har han blivit felaktigt dömd för man försöka kompensera så gott det går på andra sätt. Man kan i alla fall se till att en felaktigt dömd person när han släpps ut ur ett fängelse har åtminstone har samma möjligheter under återstoden av livet som han skulle ha haft utan fängelsevistelsen. Det samma gäller inte vid en bestraffning som på något vis involverar att du stympar den som bestraffas.

 6. @Rikard:
  Jag undrar hur någon någonsin kan bli bättre av spännbädd eller låsas in i ett nedsläckt rum av betong? Eller tvång överhuvudtaget. Om man nu skall skydda en person från att skada sig själv under en akut kris borde man väl, om man nu alls skall frihetsberöva personen, stänga in den i ett varmt, trivsamt och ombonat rum med mjuka saker som inte kan användas för självskadebeteende. Och istället för ekande betongväggar kanske mjuk musik med ett glatt anslag skulle ha en lugnande effekt på ett upprört sinne.
  Men för att lämna vårdfrågan därhän, jag anser att synen på straff är förlegad. Dagens människor betraktar de gamla klassiska ”öga för öga, tand för tand” som barbariska sedvänjor, men på vilket vis är då fängelse bättre. Det handlar ju bara om att man har bytt ut öga och tand mot år. Tanken är fortfarande den samma, en reglerad form av hämnd där man utsätter den som straffas för ett lidande för det var vad han gjorde. Det lär inte bara vara synnerligen ineffektivt, det är rent kontraproduktivt. De som straffas gör entré i fängelsevärlden som småförbrytare och graduerar som grova yrkeskriminella. Det innebär dock inte att man mesa och dalta med dem som begår brott. Jag hävdar att fängelsestraff inte är till för att bestraffa, utan för att skydda de fria människor som befinner sig utanför fängelserna. Därför skall fängelsestraff aldrig vara tidsbegränsade, utan kriterierna för att åter få umgås med befolkningen utanför fängelse är att man i någon form har gottgjort sitt brott och erhållit förlåtelse av offren (i den mån dessa saker är möjliga).
  Faktum är att istället för fängelse borde man ha utvisning som default, saken diskuterades också i kommentarstråden till Domen mot Yaras mördare på Cattas bubbla.

 7. Blotta tanken på att kastrering (gissningsvis endast för brottslingar av manligt kön) ska finnas i straffskalan i ett land där majoriteten av juristerna snart (eller redan?) är kvinnor, och där ”feministisk juridik” ingår i studierna …

  Jag går och packar!

 8. @Tommy: @Tommy:
  Påtal om advokatyr och dessa och frekvensen kvinliga.
  Lyssnade som av en tillfällighet på Teppas hönsslaktarn Fogelberg hos SR-s Ring-P1 en reprissändning 5/8-16 på morgonen, tidigt, och därdyker upp en riktigt svårt liten människa iform av och enligt egen utsago och för att ge-sig kraft advokat med ”30-år i-yrket” och argumenterar angående övergrepp på kvinnokön vilket tydligen är lika då som nu om icke värre då och givet rundar elegant symptom nutida mängd övergrepp på allmän plats vid istort alla dygnets tider och i ofta grupp-svärm.
  Riktigt motbjudande tvingade mig att lyssna färdig på eländet och en sedvanligt i sådan sak en påpassligt tillbakalutad attityd av hönsslaktarn.

 9. Jag är för obligatorisk kastrering (kemisk eller inte) av dömda våldtäktsmän, förutsatt att det är 100% säkert att Moha…ehum…individen är skyldig. Men ett tredje problem du missade att ta upp (eller jag missade, likt Jerzy Sarnecki så skummade jag bara igenom det hela) är att kvinnor väldigt ofta (tyvärr) ljuger om att de har blivit våldtagna. Jag säger inte att det är en majoritet av gångerna, men det är långt ifrån ovanligt.

  Jag kan också tillägga att jag anser att kvinnor som ljuger om sådant bör dömas till samma straff som förövaren hade dömts till, om de hade blivit dömda.

 10. Hej.

  @MJx, Dolph:

  jo, jag är medveten om vad ni skriver. Jag har en gång i tiden skrivit uppsatser med straffhistorik som tema, så jag anser mig någotsånär kunnig i området, och om hur tänkandet om påföljder sett ut genom tid och kultur.

  Grundfelet vi gör idag, när vedergällning, kompensation och blidkande av gud (valfri) inte längre är det som utgör grunden för lagen, är att vi utgår från att en brottslig gärning beror på att den agerande har felprogrammerad hjärna, för att stjäla ett uttryck. Så är knappast fallet.

  Vi föds helt och hållet utan moral eller värderingar, enär vi är djur, och alla våra gärningar utan moral syftar till behovstillfredsställelse. Det är utifrån detta hantering av kriminalitet skall byggas, och då infinner sig snabbt den fostrande tanken. felet man har gjort i Sverige är att man samtidigt utgått ifrån att vi har en medfödd känsla för rätt och fel, vilket leder snett då rätt och fel är variabla, och inte är medfödda. Man vädjar till en empati och ett bättre samvete som inte existerar, då moraliskt samvete, empati samt sympati (i den psykologiska bemärkelsen) är kultiverade egenskaper. Det är således inte fostran som skall till.

  Brottets art och orsak är det som avgör vilken påföljd som har en möjlighet att ha önskvärd effekt, ihop med förbrytarens personlighet och psykologi. En sorts individualiserad påföljd således, men detta hamnar omedelbart i principkonflikt med likhet inför lagen, lika påföljd för lika brott och så vidare, godtyckligheten och möjligheten för korruption och felaktiga hänsyn ej beaktad.

  En tjuvjägare från Norrlands inland, en bögknackande palestinsk arab, samt en bidragsfifflande egenföretagre är olika personer, med olika motiv, och svarar därför på olika sätt på olika argument och åtgärder. Statens och samhällets metod är dock böter, skadestånd samt fängelse.

  Tjuvjägaren anser inte att denne gör något fel, då det finns en uppsjö rationaliseringar som godkänner och uppmuntrar beteendet.
  Bögknackaren likaså, som dessutom mycket väl kan uppleva det som närmast en moralisk plikt.
  Fifflaren resonerar med största sannolikhet utifrån rationaliseringar om tjuvstat, skatt är stöld, alla gör det, ingen blir skadad, om jag inte gör det gör någon annan det.

  Vi kanske behöver utveckla påföljdssystem som kan ta hänsyn till individers olikheter om syftet är annat än förvaring och skydd av laglydiga. Därtill har jag flera idéer, men dessa strider mot den allmänna moralen, mot allas lika värde (vilket individualiserade straff både kan sägas göra men även följa), samt mot det tröghetsmoment som infinner sig i allt vårt tänkande på system vi vuxit upp med och i – dessa är ju vår normalitet.

  Dolphs idé om att fängelse skall vara sådant att individen släpps ut när denne bedöms vara ofarlig är en bra utgångspunkt som princip. Implementeringen möter dock på patrull i frågor om logistik och kostnader, men då det är praktiska frågor kan man helt enkelt ta fram praktiska lösningar.

  En grundprincip jag hade velat se införd i alla brottmål, oavsett natur, grad och art, är den att den dömde aldrig skall få njuta frukten av brottet. Det skulle lugna allas vår hämndlystnad om vi visste att tjuvjägaren blev av med vapen, jaktmark, jakträtt och liknande för all framtid; om bögknackaren blev av med sin frihet tills denne är ofarlig (eller utvisades på livstid, beroende på nationalitet och härkomst); och om fifflaren blev av med allt denne förtjänat på sina brott, inkluderande egendomsförverkan och näringsförbud.

  Trots allt måste man begå en brottslig gärning för att vara kriminell, men för att vara laglydig behöver man bara låta bli.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 11. @Illwill:
  Det ligger ju inbakat i hela resonemanget. Både vad gäller felaktigt dömda och att det i samband med omvänd bevisbörda kan användas som ett politiskt verktyg.

 12. @Rikard:
  Rent allmänt är min åsikt att fängelse/utvisning på grund av brott enbart skall tillämpas som ett skydd för övriga samhället, inte som en straffåtgärd, och att den som blir inspärrad/utvisad bara välkomnas tillbaka när han bevisat att han är värd det förtroendet.
  För övrig brottslighet bör gälla att sanktioner är proportionerliga mot förseelsen och att sanktionerna hävs när den som begått förseelserna ogjort sin förseelse.
  Ett praktiskt exempel på principen, man straffar inte killen som pangar rutor, man fryser hans veckopeng och ger honom tv- och datorförbud till dess att han betalat de pangade rutorna, med råge för att kompensera för alla olägenheter som de pangade rutorna gett upphov till. Han kan få använda den frysta veckopengen just för att betala rutorna, men det skall i princip vara han själv som betalar, inte föräldrarna eller att föräldrarna betalar med hans veckopeng. (Tredje part som föräldrarna kanske tvingas lägga ut på grund av tidsaspekten, men i så fall skall pangaren kompensera den tredje part som trätt in.) När pangaren ställt till rätta vad han gjort och kan visa på att saken är ur världen, enligt de drabbade, inte för att han själv anser det. släpper man alla restriktioner, han återfår tv- och datorprivilegier och den frysta veckopengen (om något finns kvar efter att han betalt sin skuld för rutorna).
  Om brottslingar rent allmänt faktiskt var tvungna att ta ansvar för vad de gjort (vilket är något helt annat än att bli bestraffad, vilket snarare befäster känslan av utanförskap och att bli orättfärdigt behandlad) är jag övertygad om att brottsligheten skulle minska dramatiskt, och att det är en långt effektivare metod att bekämpa brottslighet. De som detta inte biter på är psykotiska och interneras så att övriga samhället skyddas.
  Vet inte om du läste mina kommentarer på Cattas bubbla, men där tog jag ju upp idén om ett modernt Australien. Att man skulle kunna bygga en mur tvärs över Grönland och till enda sidan deporterar man alla fängelsekunder, på den andra sidan har man vaktmanskap, administration osv.

 13. Den avskräckande effekten med grymma straff fungerar bara på ”friska” personer. Risken är istället att grymmare straff får motsatt effekt då dessa brottslingar (de icke friska) inte kommer sluta, men göra det som behövs för att inte pka dit. I slutänden blir det farligare för samhället. Vill minnas nåt försök i sydamerika med dödsstraff för rån mot turister. Det mynnade bara ut i fler döda turister eftersom rånarna varken hade några planer på att sluta råna eller bli avrättade.

  Hur som haver, att tillfredsställa ”pöbeln” i detta ger en slippery slope….

 14. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  Helt enig.

  Jag har själv propagerat för att man som ett EU-initiativ skulle kunna erbjuda det Grönländska självstyret möjligheten att hyra ut mark för konstruktion av ett centralt Europa-fängelse.

  Jag tänker rent generellt tre större läger/områden:

  Ett för bevisat farliga våldsamma återfalls/vaneförbrytare – troligen blir det fråga om livstid förvaring, men området skall vara sådant att internerna måste samarbeta för att överleva, inklusive sådant som att konstruera bostäder och matproduktion. En kolchos eller Gulag om man vill vara krass.

  Ett utslussningsområde, för de fångar som bedöms ha ambition och möjlighet att fungera i samhället, utan fortsatt kriminalitet. Återigen ett självförsörjande samhälle, men kompletterat med rikliga möjligheter till utbildning inom olika yrkesområden (företrädesvis sådana som kräver självdisciplin för att bemästra hantverket/utförandet) och samtalskontakt med terapeut, det sistnämnda dock endast på interns begäran och utan att det på något sätt påverkar strafftid eller frigivningsmöjligheter.

  Ett område för mottagning av invandrare utan korrekt dokumentation. De får bevisa sin identitet och styrka sina skäl att ha rätt att invandra till EU-stat från plats i lägret. Kan så ej ske återbördas personen.

  Man kan gå in i högre detalj hur detta skall ske praktiskt, men jag tror att det skulle vara en god lösning för samtliga. Grönland behöver arbetstillfällen, vilket vakttjänst och annan service innebär. Terrängen och klimatet, samt läget försvårar rymningar och flyktförsök, och om invandringslägret kombineras med ett europeiskt kvotsystem (beräknat retroaktivt, så Sverige och Tyskland får ta emot noll eller negativa tal under rätt många år…), samt att flyktingkonventionernas formuleringar tillämpas strikt så slutar Europa vara hela Afrikas och Asiens socialbyrå.

  Det blir nog svårt för slavhandlarna och smugglarna att sälja resor till Grönland, om man säger så.

  (Tråden du hänvisade till var frustrerande att läsa tack vare en del relativistiska inlägg från en kommentator (inte du dock). När det gäller de två ’slöseri med liv’ som Yaras mördare utgör förordar jag avrättning medelst rådbråkning följd av kvalificerad stegling.)

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 15. ”Kastrering” är ju helt fel ord, och det är alltså inte något permanent, (om det nu inte finns vissa följdverkningar). Dvs en slags ”medicinering”. Vad som det ev, skulle kunna leda till sedan, något värre som verklig kastrering, vet vi ju inte.
  Tycker att s.k. ”omskärelse”, dvs könsstympning, av oskyldiga, försvarslösa pojkar och som helt öppet sanktioneras av samhället och med våra skattepengar är något mycket värre.

 16. @Joakim Steneberg:
  Begreppsglidning här. Vill man vara konspiratorisk kan man ju tänka sig att det är avsiktligt, för de kallar något som uppfattas som impermanent och som folk till och med anmäler sig frivilligt till för kastrering, vilket innebär att det borde bli lättare att sedan låta det glida över till kastrering av den permanenta typen. Samtidigt som alla gränser för vad som är sexövergrepp och våldtäkt suddas ut så att vissla efter en kvinna ses som lika allvarligt som en regelrätt våldtäkt.

 17. @Frogfish:
  Det är väl en välkänd sanning att dödsstraff inte har en avskräckande effekt och generellt att renodlade bestraffningar i övrigt tenderar till att förstärka brottsligheten, inte motverka den.

 18. @Rikard:
  Något åt det hållet. Jag har lite mer funderingar om det här som jag eventuellt kommer att utveckla i framtida inlägg.

 19. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  Korrekt – ingen kausal koppling mellan avrättningar och att den som är en potentiell kriminell skulle ha avstått från brottslig handling av den orsaken har kunnat bevisas. Däremot förhindrar avrättningar att bevisat farliga personer mördar fler än de redan har.

  Om dödsstraff överhuvudtaget skall kunna existera och implementeras kräver det att man accepterar att det är ett moraliskt och etiskt förfarande att sätta en både kvalitativ och kvantitativ gräns för hur många andras liv en människa får ta/förstöra, för att inte tala om rättssäkerhetsaspekten.

  Som jag nämnt tidigare är det just rättssäkerhet som är min invändning – i övrigt finner jag inga moraliska och etiska betänkligheter som ’håller vatten’ som man säger.

  Ser för övrigt framemot fler resonemang om påföljder, lagstiftning, och dess fundamentala principer.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 20. Det finns en annan invändning som jag inte vet om någon tagit upp än. Enligt feministers egna teorier handlar ju våldtäkt inte om sex, utan om makt. Det här har ju var och varannan akademiker och politiker tagit som sanning i åratal. Detta innebär problem med trovärdighet.

  Då blir ju kastrering helt verkningslös eftersom en person inte behöver fungerande könsorgan för att utföra sexuella övergrepp. Om våldtäkten handlar om makt och manlig macho-ondska går den lika bra att utföra med vilket redskap som helst. Vad hjälper kastrering mot det?

 21. Jag har en hel del att säga om det här, så jag skrev ett inlägg på min egen blogg: https://aliceday365.wordpress.com/2016/08/06/kastrera-pedofilerna/

  För att sammanfatta inlägget gjorde jag några frågeställningar kring de mest essentiella problemen. I korthet:
  * Kemisk kastrering är bevisat ineffektiv/verkningslös om patienten är ovillig.
  * Vilka är bieffekterna?
  * Hur kommer man tillrätta med ICKE-PEDOFILERNA, samt inte minst kvinnorna, som likväl och i större omfattning och grad begår brott mot barn? Vari ligger det etiska i detta, när man attackerar just en människogrupp BASERAT på en sexuell läggning?
  * 60 har anmält sig. Hur sjutton kan man inbilla sig att en sådan liten grupp ska bidra med något i en studie som denna, särskilt som alla dessa förmodligen är villiga att ”förändras”, till skillnad från de flesta andra.
  * Pedofiler är människor som alla andra. De är redan utfrysta av samhället. Det råder en ignorans inför problem på en mycket mer human och jordnära nivå. Dvs människointresset för pedofiler existerar inte, inte ens när man finner en pedofil som själv är barn.
  * Detta är garanterat ett sluttande plan. Kemisk kastrering idag, kirurgisk imorgon, samt att folk kommer ”kräva” att pedofiler neutraliseras, till varje pris. Men vad kommer efter det, och efter det? Hur långt kan dessa människor gå för att totalt utplåna en sexuell läggning? Eller snarare försöka.

  Hur i helvete man kan ge ett sådant projekt ”grönt ljus” är en gåta. Särskilt när andra försöksländer (utom de som skiter både i fakta och i den humana och etiska aspekten, som Polen) mer eller mindre konstaterat att detta är poänglöst. Man kunde inte bota homosexuella med mediciner och lobotomi, så detta är precis samma sak.

  Föds man med en sexuell läggning som innebär att man attraheras av barn, så kan man inte ge och offra mer än man redan gör. Så när ska samhället börja ge istället för att bara kräva att det kan ta? Underförstått att är man pedofil så har man aldrig mer än bara skyldigheter, till skillnad från alla andra. Enda vägen till framgång är att upplysa samhället på rätt sätt, vad pedofili faktiskt är och vad intergenerationellt sex innebär och dess långa (och eviga) liv i människans historia.

  Jag ser att det skrivs en del om rättsliga påföljder här. Hur kom ni in på det? Skulle pedofiler alltså förflyttas till Grönland? Eller vilka? Vem ska bedöma vilka som förtjänar att inte få tillhöra och vistas i samhället längre? Detta är knappast nån lösning på en pedofils ”crimes of passion”, vilket det snarare är än faktiska brott, i de flesta fall. Samhället begår de största brotten och övergreppen som vi har det nu.
  Dessutom är det naivt att tro att en facilitet på Grönland med ”definitivt inlåsta” fångar skulle fungera. De skulle göra uppror och fly anläggningen och ta kål på alla i sin väg. Har ni inte sett alla dessa sci-fi-rullar, såsom ”Wedlock”, m fl (åtskilliga)? Inte minst skulle till slut FN ha ett ord att säga om detta. Men det är också en stor fråga om rättssäkerhet, för vad säger att ert Grönlandsfängelse skulle vara mer rättssäkert än alla andra i världen? Nej, fånigt. Återgå till den mer substantiella diskussionen, om jag får be.

 22. @Erik:
  Intressant frågeställning, minst sagt. Men pedofiler =/= våldtäktsmän, på samma sätt som homosexuella =/= våldtäktsmän. Media talar uteslutande om pedofili. Om verkligheten skenat iväg för dem så de syftar på ”barnsexövergrepp” där förövaren dock fortfarande har oturen att vara av det snart underordnade könet mannen och där ”barnet” är <18 så är din fråga mer relevant.
  Men, tja. Förr i tiden när man tyckte homofili var en sådan styggelse så använde man sig av lobotomi. Det är enda sättet att rå på en människas beteende och få total makt över dem. Förutom att mörda dem alltså.
  Jag minns en tid då det talades om upplysning och tolerans…
  Det är allas fel att det blivit som det är, inte bara feministernas.
  "Vilka och vad röstar ni på? Vilket ansvar tar ni själva som medborgare? Läser ni bara kvällsblaskorna eller sätter ni er in i mer delikata frågor genom verklig expertis?" Det är saker som "folk" måste stångas med. Konstant. Jag känner mig omgiven av apor. (Inte här, menar jag, men i samhället i stort.)

 23. @Rikard:
  Ja, och det påpekar jag också i inlägget. Hela min invändning mot dödsstraff och andra former av stympningsstraff är just rättssäkerheten. Det finns människor som jag inte ser några som helst etiska problem med att avrätta.

 24. @Erik:
  Sant, det är en aspekt jag aldrig tänkt på. (Fast det är på ett annat plan än det inlägget rör sig på.)

 25. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Det var det första jag tänkte på, alltså inte ”teorierna” utan det faktum att de här ofredandena och våldtäkterna i skydd av folkmassor som vi pratat så mycket om i hög grad gått till så att händer körts upp mellan benen på offren. På vilket sätt skulle en ”kastrering” hjälpa mot det?

 26. @Erik:
  Man inbillar sig helt enkelt att om man kastrerar någon så försvinner både sexlusten och beteendet.
  Ett beteende har inget med en läggning att göra. Och att man är lagd åt ett håll behöver inte betyda att man inte ger sig på barn för det, trots att man är teleiofil, alltså.
  Kastrering kan därmed inte skydda särskilt många, men det är ändå något som folk vill INBILLA SIG. Och det är troligen det som är det viktiga i vårt sjuka land.
  Precis som man tror att förbudet av nyttjandet av barnpornografi skyddar eller är konstruktivt.
  Sverige älskar överförmynderi och att slå på fingrarna. Medborgarna ska veta hut.
  Men man tar inte hänsyn till vad som är logiskt, jordnära och etiskt riktigt.
  Och när det snackas om ”pedofilerna” då är i princip allt tillåtet. HMF-lagen existerar ju inte för de som dras till barn, så man kan raljera precis hur man vill mot dem.
  ”Vad ska vi göra med pedofilerna?”, frågar sig NGO:er, politiker, rättsapparaten och alla andra, utom barnen och pedofilerna själva. Och dessa har inget att säga till om vad man än beslutar.

  Jag kan garantera att de som anmält sig till den här Dr. Mengele-studien gjorde det för de känner pga samhället att de är så sjuka att de behöver få hjälp innan de gör något, eller så känner de nån slags plikt att ta medicinen. Om de inbillar sig att det ska bota dem, så kommer de få erfara något annat. I vilket fall så är de som ingår i studien helt oviktiga, precis som studien i sig själv. Det som är viktigt är att debattera detta, vart vi är på väg, med den här fruktansvärda pedofobin och allt hat, okunskap, rädsla och spridandet av desinformation.

 27. @aliceday365: Hej.

  Det blir en smula komiskt när du kräver substantiell diskussion och hänvisar till ’Wedlock’ – varför inte ’Flykten från New York’?

  Det finns inget självändamål med att en verksamhet som fängelse måste ligga i samma land där brottet begåtts.

  Vad gäller pedofili känner du säkert till skillnaden mellan de som upplever sin dragning till barn som ett problem och en tvångshandling, och de som inte uppfattar den som något felaktigt eller ej önskvärt hos sig själva.

  De förstnämnda kan behandlas med olika metoder, och om dessa sätts in innan något övergrepp begåtts är prognosen bättre – huruvida kemisk kastrering fungerar för att motverka tvångstankar och impulshandlingar vet jag inte.

  De sistnämnda kan inte behandlas mer än du kan bota någon från dennes sexuella läggning och preferens – beteendet är en grundsten i personligheten, och personen i ifråga ingår oftast i ett socialt nätverk som förstärker och bekräftar det riktiga i agerandet. En sådan personen måste vistas i en kontrollerad miljö.

  Något som snart kommer att dyka upp i den här debatten i Sverige är huruvida sex-robotar tillverkade att likna barn skall vara lagliga. Vuxenmodeller existerar redan.

  Kom ihåg att även en person med tvångstankar har ett moraliskt ansvar gentemot sina medmänniskor att inte agera på dessa tankar och impulser.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 28. @Rikard:
  Varför är det komiskt att dra en parallell till en spelfilm, även om det är sci-fi?
  De flesta sci-fi-filmer har ett genuint, jordnära, beaktansvärt budskap.

  Var fängelset ligger är ovidkommande, det var metodiken jag var ute efter som jag anser är inhuman och det går likförbaskat inte att garantera rättssäkerheten och det är tyngdpunkten, vilket du missade. Folk som blir inlåsta på det sättet på en sådan typ av anstalt kommer garanterat att lyckas rymma. Varför tror du de lade ner Alcatraz?

  Om man som pedofil känner att ens attraktion är ett tvång och ett problem så är det för att man fått en låg självkänsla. De flesta pedofiler har det och mår dåligt av sin läggning. Det beror inte på att de ”vet” att läggningen är fel, sjuk, osv. Samhällets stigma är orsaken.
  INGEN kan dock botas! En sexuell läggning är medfödd och inprogrammerad. Du föds och dör med den. Har man ett ”skadligt beteende” så får man försöka se till det. Men även detta är något som samhället förvränger. Man kan utveckla ett skadligt beteende för att man mår dåligt eller inte vet hur man ska hantera sina känslor. Man har kanske ingen att bolla med eller nån bra ventil.
  Man har inte per se ett ”sjukligt beteende”.
  För övrigt, knappast alla eller ens många pedofiler begår sexbrott.
  Dock, ju sämre en människa mår, desto mer är den personen benägen att göra något misstag. Dels för att man kanske inte ser någon utväg. Som bekant är sexdriven den starkaste drift människan har. Dels kanske man gör något för att man inte bryr sig längre, när man ändå är så hatad. Att då kräva att den personen ska underkasta sig ÄNNU MER, utan att ge den människan mer kärlek och tolerans, det är inget annat än ett övergrepp i sig.

  Jag tycker du har väldiga föreställningar om hur pedofiler lever. Hur har du tillskansat dig denna (des)information?
  Det finns inga platser idag, ens på internet, där det råder en ”community”. Allting är upplöst. Folk bloggar inte ens (jag är den enda i Sverige som bloggar, men inte flitigt, eftersom jag aldrig får respons, hur väl jag än skriver).
  Alla har rätt till sin läggning, sin sexuella identitet och sina känslor och fantasier. Kreti och pleti, särskilt de som inte har alla fakta, ska inte kränka dessa människor.
  Än mindre ska de tvingas leva ”under kontroll”.

  Mina kunskaper om pedofili är mer eller mindre kompletta. Men jag har också stora kunskaper om intergenerationellt sex i stort och mycket kring barns sexualitet.

  Om barnporren är förbjuden idag, varför skulle man tillåta ”sex-robotar”?
  Ingen robot eller docka kan ersätta ett riktigt barn.
  Jag kan peka på en film till. A.I. Artificiell intelligens.
  Pedofiler dras till barn, inte dockor och robotar.
  Naturen styr detta, inte inskränkta medborgare som vill hjärntvätta en del av befolkningen.
  Den enda lösningen på lång sikt är att acceptera att pedofili är en del av samhället och inget som skadar barn, om inte samhället har det stigma det har, även kring sexualitet i stort.
  I vilket fall, oavsett vilka ”lösningar” du kan fantisera fram, så kommer inget av det komma åt något av de ”problem” ni ser.
  Än mindre är det en väg till 0% övergrepp.
  För du har missat det stora igen, när du ”häxjagar” pedofiler: de flesta brott mot barn begås I-N-T-E av pedofiler.

  Så du kan skapa ett samhälle där pedofiler är de allra lägst stående och det manifesteras genom att ge dem en massa skumma dockor de ska ”knulla” med samt att man har en massa annat vid sidan om. För du tror väl inte att det kommer stanna där?

  Ja, jag jämför en del med sci-fi (för jag är en film-nörd), men dina fantasier är avsevärt mindre logiska och jordnära.

  En mer konkret diskussion skulle röra sig kring att fullt ut tillåta barnpornografi igen. Dvs fritt att titta på, inneha och dela med sig av.
  DÅ pratar vi något konstruktivt och görbart. Slopa barnporrlagen, som ändå instiftades m.h.a. kompletta galningar och idioters höga rop (läs om hur lagen kom till i SFS). Dessutom stod inga mindre än Advokatsamfundet och Journalistförbundet enade mot att denna lagstiftning skulle bli verklighet.

  Slutligen, jag tänker INTE tolerera att man kallar pedofili för en störning eller att det är en slags avart. Folk som tar det till den låga nivån vill jag inte ödsla tid på. Pedosexualitet är helt jämställt HBT-are. Dessa åtnjuter fulla friheter i många länder, men pedofiler har inga som helst rättigheter, som jag skrivit förut. Detta är, eller borde vara, ett klart brott mot FN:s deklaration om allmänna mänskliga rättigheter.

 29. Hej.

  ”Den enda lösningen på lång sikt är att acceptera att pedofili är en del av samhället och inget som skadar barn, om inte samhället har det stigma det har, även kring sexualitet i stort.”

  Tilltala aldrig mig igen.

  Jag hoppas du får uppleva konsekvenserna av din åsikt.

  Rikard, lärare

 30. Med andra ord vill Rikard ha ett icke-progressivt samhälle där hat, okunskap och förföljelse präglar somligas vardag. Ingen upplysning får ske, bara propaganda och skygglapparna på.

  Det är en sak att tillåta allas åsikter och ha högt i tak, men detta är inget mer än hets mot folkgrupp. Precis som om jag skulle propagera för att ta bort alla HBT-rättigheter som finns och tillämpa samma sjuka metoder på dessa människor och kalla dem abnorma!

  Är det ingen annan som tänker yttra sig konstruktivt i den här frågan?

  Känns lite som att Genusdebatten både här och på Fejan är ett ställe där det inte händer så mycket. Mer än att ”hata feminister” och manshatande uttalanden.
  Kanske är det progressiva inte så viktigt för folk som vistas här, utan bara ett sätt att trolla.

  Men jag tänker i varje fall inte finna mig i att nån enstaka ignorant person menar på att människor födda med en pedofil läggning är dömda att utsättas för omänskligheter!

  Du kommer i varje fall få erfara konsekvenser av din inställning och åsikter, det kan du ge dig fan på. Men vi ser redan vad denna inskränkthet medför. LIDANDE och för ALLA. Utom för idioter som bara vill gå och hata och sprida desinformation.

 31. @aliceday365:
  Det var väl inte riktigt min avsikt att sätta igång en pedofilidiskussion, syftet med blogginlägget var främst att peka på hur kastration kan bli ett politiskt verktyg. Både våldtäkter/övergrepp och pedofili är inflammerade områden där det är lätt att komma med vilka anklagelser som helst och den anklagade hamnar rejält i skiten oavsett om han är skyldig eller oskyldig. Men det sagt, det är människors handlingar som avgör min syn på dem. För min del får pedofila gubbar gärna sitta och titta på barnen som leker på lekplatsen, gotta sig åt nakna barnungar vid badstranden eller läsa tecknad barnporr hur mycket de vill, så länge de inte begår några övergrepp eller utsätter barnen för något obehag.
  Människors läggning är mig helt egal. De får vad mig anbelangar gärna vara pedofila nekrofilsodomiter. Jag går helt på vad de faktiskt gör. Man kan inte (och skall inte) förbjuda människor att vara något, vare sig homo eller pedo eller något annat underligt. Det enda som gäller är att de i handling håller sig inom godtagbara ramar.

 32. @aliceday365:
  Kan förresten tipsa om Dick Wases bok Samlag eller salighet, som har ett omfattande kapitel om pedofili. (Dick är en av de som skriver här på bloggen.)

 33. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  OK?
  Men ämnet och nyheten handlar ju enkom om det. Att isolera pedofiler från de andra i samhället och särbehandla dem på ett ytterst och ännu mer kränkande sätt än som redan görs.
  Jag har erfarenhet av både KS/Sexualmedicinskt centrum och deras agenda samt av den typ av läkemedel och metod som det skrivs om. Plus att jag har som sagt tidigare väldigt stora kunskaper. Det var därför jag kände att Rikards åsikter och kommentarer enkom var kränkande, men också ignoranta och flummiga.

  Men givetvis är det rätt, utan att agera konspiratorisk till en löjeväckande grad, att vi ser ett sluttande plan, som med så mycket annat.
  Som feministrörelsen och egentligen samhällets fundament idag lutar åt så skulle man däremot kunna bli lite halvflummig och konspiratorisk, eftersom män generellt misstänkliggörs. Hur många män jobbar inom barnomsorgen? Ca 3%. Kvinnan har makten vad gäller i min mening essentiella saker i samhället. Barnen och därmed familjen.

  Hursomhelst, jag kan ändå inte tolka denna nyhet som något annat än en steg i HELT fel riktning när man i ännu svårare grad vill marginalisera pedosexuella. Det som medföljer här är ju också ett ytterligare försvårande att diskutera sakfrågor.
  Att kränka och våldföra sig på barn tycks man kunna prata till leda om. Att sexualitet skulle kunna kränka barn är intrinsikalt fel. Således skulle en vuxen och ett barn kunna ha sex med varandra utan att barnet alls tog skada, utan kanske till och med tvärtom (enligt American Psychological Associations tidsskrift Psychological Bulletin far 30-50% inte illa och Theo Sandfort har till och med rapporterat att barn känt sig gynnade i vissa fall). Men, det som skadar barnen är det indirekta. Samhället, dess fördömande och stigma. Både kring ”hur intergenerationellt sex skadar” samt sexualitet i stort och alla flertydiga signaler som sänds ut till barn om sex och samlevnad.

  Jag har redan Dick Wases bok (plus hans bok ”Den kidnappade sanningen” som jag fick som gåva när jag försvarade hans tidigare bok från ett gäng ignoranta näthatare) och jag är bekant med honom privat. I Samlag eller salighet går t ex att läsa att pedofili praktiserats och varit tillåtet i 99,5% av människans civiliserade liv, räknat alltså på 40000 år. Det är den senaste tiden, sen kristendomen och numera även feminismen började hjärntvätta folk, tvinga fram ny lagstiftning, hitta på byxmyndighetsålder, osv. Det handlar alltså inte om att barn de facto tar skada av sex, utan om att samhället blivit intolerant. Pedofilhatet triggas dessutom upp med tiden. Debatten som råder nu om kastration gör inte saken bättre. Särskilt om inte VERKLIGA fakta får leta sig ut i dagsljuset. Och det är fakta som jag besitter och försöker prångla ut så snyggt jag kan.

  Summan av kardemumman är att det bara kommer bli värre om man inte börjar se med alltmer blidkade ögon på pedofili och börjar begripa, som de var inne på ett tag i Kanada – när man började fatta att det *var* en sexuell läggning och inte en störning – att man vinner mer på att behandla pedofiler som människor. Vet inte vad som hände sedan, men det enda som kan funka är att ta till sig fakta och tränga undan hatet. Pedofili är en evolutionär adaption. En del av naturen, precis som andra sexuella läggningar, men inte jämförbart med att vi också skulle ha våld och mord ”i naturen”, för detta hör inte ihop.

  Med andra ord håller jag inte med om att pedofiler som ”handlar” utifrån sin läggning är sämre människor än de som inte gör det. Det är en sak att barn tar skada, men som sagt är det samhällets fel. Läs Susan Clancys bok ”The Trauma Myth”. Hon är själv feminist och ”hatar pedofiler”, men hennes egen bok borde omvända henne och alla andra som är inbillningssjuka kring att pedofili är det värsta som ett barn kan råka ut för.

  Det finns alltså mycket fakta, men folk skiter i det nuförtiden. Det enda som gäller är att ta i hand på att pedofiler är skit som måste bort, trots att hur man än beter sig så är detta en omöjlighet. Man skulle till och med lyckas få bort all porr från internet innan blev kvitt pedofiler i samhället – och ännu mindre sexuella band mellan vuxna och barn. Och minst av allt sexuella våldsbrott mot barn. Av anledningar jag nämnt flera gånger tidigare.

  För övrigt är det min förhoppning och önskan att Dick kommer tillbaka snart. Och att han får modet tillbaka att prata om sexualpolitik som även berör pedofili.

 34. Hmm. Jag skulle skriva ett tillägg, men tiden att kunna redigera gick ut.

  Jag skrev följande:
  Om jag skulle besvara mer ditt uttalande om att pedofiler får tänka och känna hur de vill bara de inte skadar barn eller orsakar dem obehag. En pedofil kan sitta på en strand och titta på när nakna barn leker. Han kanske sitter lite och smygfotar. Det räcker med att någon tror att han gör det han gör, så är cirkusen igång och barn är skadade. Barn skadas alltså indirekt genom överbeskyddande vuxna, inte genom vad en pedofil faktiskt ämnat att göra. För övrigt kan ett barn söka sexualitet med en vuxen. Det har skett i alla tider. Det lönar sig inte att fördöma någon pga en handling, när handlingen isolerat är oskyldig och oskadlig, och barnet och den vuxna agerade i samtycke och samförstånd (flera gånger är ett barn den pådrivande) – men att samhället likväl fördömer detta till den grad att barnet mer eller mindre är tvingas till att bli ett offer så det far illa.
  Varför får förresten inte pedofilen titta på barnporr? För att det är olagligt? Barnporr i skrift är olagligt det också. Studier visar på att personer med tillgång till pornografi, oavsett art, är mycket mindre benägna att begå sexbrott än de som inte har möjligheten att titta på pornografi. Så gör barnpornografin laglig igen, pronto…!

 35. Pedofiler relativiserar och förminskar övergrepp på barn för att rättfärdiga sin dvs en vuxens sexualitet utförd på barn.
  Det finns statistik som visar att en del kvinnor inte lider någon större skada av våldtäkter t.o.m en del som blivit upphetsade,varför ska inte då våldtäktsmän få status som tillhörande en sexuell läggning och slippa stigmatiseras,jo därför att i den stora majoriteten av fallen är det skadligt för den ena parten precis som den stora majoriteten av sexuella övergrepp på barn är.
  Självklart ska barnpornografi vara fortsatt förbjudet vilket barn kan ta ett rationellt beslut som t,ex 8åring att man ska figurera på olika porrsidor och utnyttjas för vuxnas sexualitet.

 36. Här hoppas man på att åtminstone all grov internetporr totalförbjuds och så kommer någon och vill återlegalisera barnporr! För vems skull då? För det oskyldiga barnets som inte ska behöva se överhuvudtaget ens något erotiskt förrän det inte är så mycket barn längre? Eller för ditt eget nöjes skull vilket du vill inbilla oss är en fullt normal dragning? Du kan väl kastrera dig eller vad du nu måste göra för att bli kvitt den snedvridna fantasin. Det är väl inte så mycket värre än att ta livet av sig.

 37. OK. Två kommentarer som inte är värda att besvara, för de är skrivna av NÄTHATARE.

  Kan inte admin/moderator plocka bort sådana inlägg som bara avser hetsa mot andra?

  Förmodligen vill ni två skriva på min blogg, men antog att jag inte skulle släppa igenom kommentarerna. Fan vad rätt ni har i så fall.

  Jag tänker dock skriva lite i allmänhet, men inte för att svara på de två HÄXJÄGARNA ovanför mig och jag vill heller inte ha svar (avskyvärda, hatiska ord och tillmälen) av dem.

  Att pedofiler ”förminskar” det ”de gör /mot barn/” är en total floskel och inget annat. Ett uttryck som de sanna hysterikerna rör sig med, eftersom de sammanblandar allt med allt. Reella, våldsamma övergrepp, kanske med inslag av hot, tvång och sådant som de facto i sig skadar (medan det sexuella FORTFARANDE inte skadar och detta är empiriskt bevisat, med hänvisning till bl a boken jag nämnt tidigare, men också källor från Wases sexualhistoriska bok), sammanblandas med vilka mer eller mindre oskyldiga sexuella möten mellan vuxen och barn i alla tänkbara triviala sammanhang. Oavsett vad som skett, är ”ALLT SKADLIGT!!!11” enligt dessa typer, för de ”vet” de så väl! Fr de har pratat med t ex kvinnojourer, ”överlevare” osv, osv.
  Jo, pyttsan.
  Jag vågar ifrågasätta allt, även det som skulle kunna tänkas vara subjektivt om man har en dragning till barn. Men ren logik och faktisk och, får man säga, djärv och vågad forskning, visar dels på att pedofili är en helt naturlig del av människans natur, liksom hos flera andra djurarter (det krävs att det ska förekomma bland fler än en djurart för att räknas som en evolutionär adaption) och som sagt dels på att barn inte tar skada av sexet utan av samhällets förbarmande och fördömande, över ”de stackars barnen” och ”de ondsinta, manipulerande vuxna” som då bara har sitt egenintresse och våldför sig på barn för att de inte fattar bättre eller kan säga ifrån.
  Är man funtad som de flesta andra (pedofiler är jämställda med och kan räknas till ”normalbefolkningen”) så saknar man viljan att ha sex med någon som inte vill eller säger ifrån. Barn som vuxen, hund som häst.
  Att jämföra våldtäkt med ickevåldsamt sex är äpplen med päron. Ja, det finns forskning som visar att även en som varit utsatt för våld och sex på samma gång inte tagit skada, eller i varje fall inte så mycket, men vi har två saker att skilja åt, och det är att utstå våld och att ”utstå” sex. Sex =/= våld.
  Ett argument som både Advokatsamfundet och Journalistförbundet framförde då barnporrlagen diskuterades var informationsfriheten och yttrandefriheten. Vilken enorm inskränkning förbudet skulle innebära på många plan och ur många aspekter. Detta råder fortfarande. Nötter som säger att ”såklart ska det fortsatt vara olagligt” har inget begrepp om vad följderna blev och är, eller så kanske de inte bryr sig. De är glada så länge de inbillar sig att lagen gör nytta.
  Övergrepp sker vare sig materialet skapas och sprids eller inte. Att kalla det för övergrepp att blott titta på en bild är så oerhört naivt. I sådana fall är det grova övergrepp att titta på bilder från Förintelsen, m fl historiska hemskheter. Varje nyhetssändning med bombade städer och skadat folk borde bannlysas. Självklart finns det folk som tänder på sådana bilder!

  Det fanns möjligen lite att adressera i det första hat-inlägget, men i det andra finner jag bara hat. Inget konkret, bara häxjägarsvammel.

  Moderator/admin: Ta bort panbaidus inlägg, tack! Det handlar inte om ”yttrandefrihet” att hetsa så mot någon och önska livet ur densamma.
  Vill ni ha en blogg där folk är aktiva och konstruktiva så rensar ni undan skit-inlägg och visar att folk inte är välkomna om de inte sköter sig. Jag skulle kunna ”hata tillbaka”, men jag vet att det inte leder nån vart, eftersom hatiska personer aldrig slutar, då de lever för att kränka. De har aldrig heller några argument att framföra eller några konstruktiva idéer, men det säger sig självt och det är en stor anledning till att jag själv inte godkänner sådana kommentarer på min egen blogg. Och därmed har jag heller inget intresse av att diskutera med häxjägare. Så är du häxjägare, svara inte på mina inlägg.

 38. Dristade mig till att googla på panbaidu och ser att han är rätt flitig på bloggen som hatisk kommentator som inte har vett att sköta sig och visa ”netikett”. Aldrig funderat på att IP-banna honom…? Vad tillför sådana typer, känner ni? De stjäl bara energi och tar udden av samtliga diskussioner eller får dem att spåra ur. Det är ofta därför moderatorer finns på t ex forum. Sätter man inte ner foten så lär man dem heller inte att deras beteende är oönskat och destruktivt. Flera av dessa troll har som agenda att bara förstöra andras arbete för ett bättre samhälle. Så att visa dem dörren är inte antidemokratiskt, det är att göra framsteg.

 39. @ aliceday…
  Stod ditt namn någonstans i mitt inlägg, eller?
  Så sluta snacka om mig, för jag har inte snackat med eller om dig.
  Och jag har inte önskat livet av någon. Det enda jag menade var att hur han än går tillväga med sin kropp för att bli av med sitt sjukliga ”begär”, så kan det inte vara sämre än att en massa människor för att ingen har hjälpt dem, i onödan tar livet av sig själva.
  Okej?

 40. Jag tror panbaidu är bipolär. Ytterligare ett fall då han blir ställd mot väggen, med hot om att bli portad, och försöker ”urskulda sig” och verka som en god mänska. Ser ingen annan igenom detta? Får kalla kårar av typer som panbaidu. De kan IRL vara verkligt farliga. Jag har stött på några av dem och en av dem beslöt sig för att hugga mig i ryggen med en kniv, helt oprovocerat… Som tur är sitter den sjuka människan på Vadstena rättspsyk nu.
  För mig är det dock tillräckligt att en person kommer med vanvettiga påhopp för att vilja bannlysa vederbörande.
  De flesta av er som skrivit här har ju blivit påhoppade av panbaidu, så varför har ni inte agerat?

  Hoppas att någon snart kan kommentera här som har verklig lust att diskutera ämnet och så vi kan begrava dessa jävla internettroll och hatiska personer.