Behaga mig!
avatar

God dag kära läsare och välkomna till mina reflektioner kring Emma Watsons uppmärksammade tal i FN. Jag tror faktiskt att jag har en delvis annorlunda inställning till det hela, som jag gärna vill utforska vidare. Watson inleder sitt tal med … Läs mer

Man och barn – en kvinnas börda?
avatar

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, JA, presenterade en ny forskningsrapport nyligen, vilket resulterat i några artiklar. Rapporten, som jag ännu inte hunnit läsa, heter Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser och den finns att hämta här. Enligt Sveriges radio … Läs mer

Radikalfeministisk rättskipning
avatar

Amazon grävde fram artikeln Genusforskning inom juridiken (2001) [1], utgiven av Högskoleverket: [1]: Den svenska jämställdhetspolitiken baseras huvudsakligen på en likhetsideologi. Medlet för att uppnå målet lika rättigheter har under större delen av 1900-talet främst varit formell likabehandling. Under senare … Läs mer

Ord om ord som känns
avatar

Trots att män och kvinnor har det mesta gemensamt, så brukar vi här på GD ofta lyfta fram de skillnader som ändå finns. En sådan skillnad har en tendens att komma i dagen under mer allvarliga samtal och diskussioner då … Läs mer

Trevligt att råkas!
avatar

Hej och välkomna till mitt första inlägg som skribent på GD! God sed trogen tänkte jag inleda detta mitt första inlägg med att tacka för uppdraget samt introducera mig själv. Tack för förtroendet! Jag ser uppdraget som en möjlighet att … Läs mer