Varför jämställdismen är bättre än feminismen 9-16 (från 33 anledningar)
avatar

Artikel av: Erik, Ninni & Mariel

Det kan finnas viss avvikelse mellan de punkter som tas upp här och de på listan just nu, för feminister har lite svårt att veta varför de är feminister och ändrar därför sina punkter hela tiden.

9) Feminister ljuger om löneskillnader

Feminismen säger ”För att kvinnor har lägre lön än män för samma arbete.”

Tänk vad livet hade varit lätt som debattör om man bara kunde ta en bild, smälla dit en lögn och folk jublar på facebook. Men nu är vi ju jämställdister så här har ni vår bild och under styrker vi påståendet.

SammalönförsammaarbeteGD

Det finns en växande mängd undersökningar som visar att vi har samma lön för samma arbete. En av dessa är miljongranskningen av JämO. Av 703 000 anställda var det 0,7 procent av arbetstagarna fick sina löner justerade p.g.a osakliga löneskillnader. 99,3 % hade alltså samma lön för samma arbete! Av de 0,7 % var ca 10 % män.

Jämställdister välkomnar att fackförbunden utför kvalitativa analyser som eftersöker orsaker till att dessa 0,7 % hade osakliga löneskillnader. Vår gissning är att det beror på att dessa är dåliga löneförhandlare. Det är fullt möjligt för facken att utarbeta en ”Så här blir du en bättre löneförhandlare”-manual (om det inte redan finns) utifrån resultat av en sådan studie. Det skulle, menar vi, vara till hjälp för individer som inte vet hur och därvid vara ett nollvision-arbete.

Löneskillnader9

Det finns däremot en löneskillnad på kollektivnivå, mellan män och kvinnor. Det beror på att män och kvinnor gör olika val. Livet är mer än pengar och att utgå från att det kollektiv som tjänar mest pengar (och dör på jobb, har 3-4 år kortare liv, dominerar i samhällets allra lägsta skikt m.m.) är det kollektiv som är ”mest gynnad”, vad är det för underlig syn på vad som är viktigt i livet?

Fler män än kvinnor gör val i livet som innebär mer risker, mer pendlingstid, mindre tid med familjen, mindre trivsel med uppdraget osv. osv. Därvid uppstår en löneskillnad mellan könen som inte beror på kön utan på val. Val som bland annat innebär avkall på privatlivet, säkerhet och anställningstrygghet ger mer klirr i kassan och det tycker vi är helt i sin ordning. Dr Warren Farrell har skrivit boken Why Men Earn More: The Startling Truth Behind the Pay Gap – and What Women Can Do About It.
Det finns på youtubefilmer om hans olika föredrag. Föredraget om just denna boken finns här men sök gärna på hans namn då han har mycket att förklara om de olika ”strukturer” man ser i samhället.

 

10)  Där feminister lyfter kvinnoperspektivet, lyfter jämställdister båda könens perspektiv… igen

Feminismen säger ”För att det förekommer att kvinnor blir straffade för att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp.”

Utsattakvinnor10

Visst är det så att flickor och kvinnor på allt för många ställen i världen inte har mänskliga rättigheter och råkar ut för rent vidriga saker. Men det gäller även pojkar och män och jämställdismen omfattar båda könens problembilder.

Vi på Genusdebatten är dock verksamma i Sverige, inte för att vi inte bryr oss om människor i andra länder utan för att vi här har möjlighet att påverka och förändra på ett helt annat sätt. För en ökad jämställdhet. Många jämställdister gör dock en del insatser även för dem i utlandet, men resurserna är begränsade.

11)  Hur många är ”för många?”

Feminismen säger ”För att det finns alldeles för många som inte tycker att det är våldtäkt om en tjej är medvetslös”. 

enprocent

Ingen normalt funtad människa i Sverige anser sex med medvetslösa personer inte är våldtäkt. Det är lätt att påstå saker men det gör det inte sant. Så var är den kvantitativa undersökningen som visat ”alldeles för många” anser så? Hur många är ”alldeles för många”?

 

12) Kvinnor och män är olika typer av objekt.

Feminismen säger ”För att kvinnor värderas utifrån sitt utseende medan männen värderas utifrån sina prestationer”. 

Exakt samma som punkt 3, Kvinnor är vackra ting man är rädd om medan män är redskap som slängs när de inte presterar.

13)  Feminismen tar upp statistik som visar på hur kvinnor är offer och kommer sedan med destruktiva problemlösningar.

Feminismen säger ”För att var tredje kvinna kvinna i världen någon gång har blivit slagen och var femte har utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld”


13Kvinnostatistiken

Åter igen en bild med en text utan någon som helst källa. Som vi såg i punkt 1 så blir inget sant för att man påstår något. Det andra är, på vilket sätt hjälper feminismen? Feminismen brukar bara komma med påhittade förklarningar som ”våldtäktskultur” och problematisera mansrollen. Våldtäktskulturen finns inte och brottslighet är en avvikelse från normer, i detta fall mansrollen.
Inom den sociologiska vetenskapsgrenen Avvikandets sociologi finns teorier som förklarar avvikande beteende. I dessa finner man möjliga lösningar. Feminismens demonisering av män är synnerligen kontraproduktiv då den minskar flera faktorer som avhåller oss från att begå brottsliga handlingar.

14) Här är ett klockrent exempel på hur feminismen kommer med DESTRUKTIVA problemlösningar.

Feminismen säger ”För att vi lever i en värld som lär tjejer att akta sig för att bli våldtagna istället för att lära killarna att inte våldta.”

14jämställdismpojkSYN

 

Hur var det med REVA nu igen? Var det ok att stoppa alla mörkhyade för att det bland dem fanns risk att någon var i Sverige illegalt eller var det kränkande att stoppa så många som inte gjort nåt fel för att hitta så få som gjort fel?

”Var snäll mot en flicka”, ”Man slår inte en tjej” är mantran som pojkar formas av från tidig ålder. Jag, Ninni, har ett pågående inlägg där jag kommer försöka visa på vår kulturs manliga könssocialisering ser ut, hur pojkar förtrycks från tidig ålder för att skapa riddaren. Den som beskyddar den skyddsvärda kvinnan, med sitt eget liv som insats om så behövs. Lösningar, vad gäller våldtäkter, finns inte att hitta där.
Däremot finns det saker att förändra i vår uppfostringsnorm både vad gäller flickor och pojkar och inte minst finns det saker att vinna i denna fråga på en verklighetsförankrad genusvetenskap då mycket handlar om kommunikationsproblematik. Men för att finna lösningar krävs att man ser båda könens perspektiv, dvs jämställdism!

15) Sexuella övergrepp i krig drabbar män och kvinnor

Feminismen säger ”För att våldtäkt används som vapen i krig”.  ovanpå bildtexten ”It is now more dangerous to be a woman than a soldier in modern conflicts” 

15Jämställdismoffer

Ju mer jag (Erik) läser om den här punkten ju mer skräms jag över hur ohindrat feminister får ljuga och förvanska saker. Bildtexten från Major-General Cammaert säger INTE det är farligare att vara kvinna än att vara man i väpnad konflikt. Den säger det är farligare att vara kvinna än att vara soldat i i väpnad konflikt. Så här lyder det fullständiga citatet:

“You destroy communities. You punish the men, and you punish the women, doing it in front of the men. It has probably become more dangerous to be a woman than a soldier in armed conflict.”

Uttalandet rör framför allt kriget i Kongo, som i sin tur är kopplat till folkmordet i Rwanda. Så här ser statistiken ut gällande Kriget i Kongo:

“A rare 2010 survey, published in the Journal of the American Medical Association, found that 22% of men and 30% of women in Eastern Congo reported conflict-related sexual violence.”

The Guardian – The Rape of Men

Men trots att män, enligt denna publicerade studie, våldtas nästan lika ofta som kvinnor så  hävdar sveriges Margot Wallström (UN special representative of the secretary-general for sexual violence in conflict):

“the focus remains on women because they are ”overwhelmingly” the victims.”

Lara Stemple vid University of California ger en helt annan bild. Hennes forskning visar att det är fokus på kvinnliga offer för sexuella övergrepp i krig eftersom de hjälporganisationer som arbetar med sexuella övergrepp massivt diskriminerar mot manliga offer.

Lara Stemple – Male rape and human rights PDF

“Her study (Male rape and human rights) cites a review of 4,076 NGOs that have addressed wartime sexual violence. Only 3% of them mentioned the experience of men in their literature. ”Typically,” Stemple says, ”as a passing reference.”

Lara Stemple berättar hur hjälporganisationernas insisterande att det bara skall pratas om kvinnliga offer för sexuella övergrepp inte bara drabbar män utan även kvinnor.

“Ignoring male rape not only neglects men, it also harms women by reinforcing a viewpoint that equates ’female’ with ’victim’, thus hampering our ability to see women as strong and empowered.”

Det drabbar även alla kvinnor som har problem med något annat än sexuella övergrepp. I en DN-artkel med rubriken ”våldtäkten  som turistattraktion” kritiserar Forskarna Maria Eriksson Baaz och Maria Stern det ensidiga intresset för våldtagna kvinnor i Kongo.

”Medlen från givarna är öronmärkta och ska bara gå till de våldtagna kvinnorna. Ett absurt och sorgligt resultat av det ensidiga fokuset på sexuellt våld är att kvinnor börjar känna sig tvungna att säga att de är offer för våldtäkt för att få tillgång till stöd.”

Pga den ensidiga agendan är det heller inte säkert att ens de våldtagna kvinnorna får den mest effektiva hjälpen.

”Det viktiga tycks vara att synas själv. En stor del av bidragen går till diverse informationskampanjer. Kongo är översvämmat av banderoller, t-tröjor, kepsar etcetera mot det sexuella våldet, prydda med logotyperna från finansiärerna. Det är tveksamt om dessa kampanjer har någon effekt över huvud taget, förutom att visa dem där hemma att man ”gör någonting”

 16) Kvinnors kroppar diskuteras mest av kvinnor själva.

Feminismen säger ”För att vi vill att kvinnors kroppar ska få vara ifred utan att ständigt diskuteras, förolämpas och objektifieras”.

16Jämställdismen

Eftersom 33 anledningars källförteckning är bristfällig, så får vi leka detektiver. (Tack! till alla som hjälpt till att gräva.) Det tycks vara så att bilden kommer tidningen NU! från Fridas förlag.

I ett kommentarsfält hos feministen Lady Dahmer står följande:

Och jag kan lova att tidningarna var bra mycket ”snällare” på sent 80- och tidigt 90-tal än de är idag. 
Kära Beatrice, du vill tjäna pengar, du vill inte hjälpa småtjejer. Ville du det skulle du inte fokusera på kroppar på det där sättet.

Tidningsomslag-jämställdism

Vi är helt eniga!

I massmedierna finns en tydlig utveckling mot att fokusera genus, ibland med ett feministiskt maktperspektiv, men kanske oftare utan. De stora kvällstidningarna har periodvis, sedan början av 1990talet, lockat läsare bland annat genom speciella kvinnobilagor, »kvinnosidor« och unga »arga« kvinnliga krönikörer. I morgontidningarna har kultursidorna »uppdaterat sig« framför allt genom att satsa på unga kvinnliga feministiskt orienterade skribenter. Den feministiska tidskriften bang fick 1998 ökat stöd från Kulturrådet för att kunna anställa avlönade redaktörer och Sveriges Radios P1 omorganiserade 1996 sitt veckoprogram med feministisk profil till att sändas varje dag. (I en klass för sig, s 266-267)

Så lösningen när det går åt fel håll är mer av samma vara feminism?

 

Det finns människor, av båda kön, som gör vad som helst för att fylla sin plånbok. Som konstateras i ”I en klass för sig” så är görandets praktik något som sker mellan kvinnor. I vår globala-online-tidevarv har inspirationen till ”mellan tjejer-rummet” blivit mycket större och i takt med att tjejer/kvinnor blir ekonomiskt självständiga blir de en intressant guldkalv att utnyttja för peninggiriga individer. Så önskan att ”få vara ifred” är en omöjlig väg framåt, menar vi. Vi vill istället ställa frågan, ”kan vi som samhälle göra något för att detta ska bli mindre pressande? Något som skulle kunna fungera som en motvikt till dessa pengagiriga tjejtidningsproducenter?” Det hjälper inte vädja till den typen av människor, de skrattar hela vägen till banken, för den reklam vädjandet ger dem.

Feminismen är en ideologi som helt saknar bärighet och sådana är skadliga när de lyfts upp som om de vore sanning, ges vetenskapsstatus och implementeras på samhällsnivå. Genom att framställa kvinnor som förtryckta och underordnade offer och lura unga tjejer (och killar) att tro på en totalt verklighetsfrånvänd bild av ”mansrollen” och män så skapar feminism/genusvetenskapen unga människor som mår dåligt. De som mår dåligt är ett lättare byte för denna marknad. Och unga flickor betalar ett mycket högt pris, precis som unga män gör.

Så snälla ni, stanna upp och börja lyssna på oss!

Vi skrev följande i förra inlägget.

Det är värt att fundera på varför där är en sådan diskrepans mellan det skönhetsideal som råder när den primära målgruppen är kvinnor respektive när den primära målgruppen är män.

Den här diskrepansen är nyckeln vi har att använda. Det gäller så mycket mer än utseende, kvinnors upplevda förtryck i Sverige beror på diskrepans mellan vad kvinnor/tjejer tror om män och den manliga homosociala gemenskapen och hur det faktiskt är. En diskrepans som ökat våldsamt sen ”sent 80- och tidigt 90-tal”, till följd av genus”vetenskapen”. En gång i tiden var vi kanske underordnade männen (vad vet vi som inte levde då, all makt är inte formell makt) idag är kvinnor underordnade pengagiriga tjejtidningsproducenter, makteliten och staten. Inte blev det bättre för, hör och häpna, män bryr sig om kvinnor!

Jämställdismen är av båda könen, för båda könen med båda könens perspektiv, i fredligt samarbete. Det menar vi kommer medföra att särhållningen av könen minskar, ökad förståelse för könens respektive problematik och ett ökat utbyte av erfarenheter mellan könskollektiven. Därför är jämställdismen den rätta vägen.

Feminism har vi redan provat. Tack, men nej tack!

/Mariel, Erik & Ninni 

ps. Se gärna fler som gjort respons på på trettiotre-listan, som konstigt nog inte är vita kränkta män! ds.

Detta är en del av fyra, nedan länkar till övriga delar.

del 1 (1-8)

del 3 (17-25)

del 4 (26-33)

Kommentarer

Varför jämställdismen är bättre än feminismen 9-16 (från 33 anledningar) — 61 kommentarer

 1. Nu borde kanske ändra bildtexten i nr 14, för det ger ett ganska oseriöst intryck att förväxla ’de’ och ’dem’.

  I övrigt är det bra, om än lite brokigt och förvirrat. Men det beror förstås på att den feministiska förlagan är brokig och förvirrad.

 2. @Bashflak:

  Precis, det blir så för deras punkter är sådana och skall man svara på dem så finns inte så mycket att göra åt brokigheten.

 3. Den feministiska tidskriften heter kanske bang och inte bång annars var det bra skrivet medmänskligt varmt och jämställdistiskt.

 4. @michael:

  Den feministiska tidskriften heter kanske bang

  Inte ”kanske”, det är helt rätt. Citatet är gjort med en scan-penna från boken, den tolkar tecken fel ibland. Bara för det såg jag att den tolkat P1 som Pi också.

  Så tackSmile

 5. ”En gång i tiden var vi kanske underordnade männen (vad vet vi som inte levde då, all makt är inte formell makt) idag är kvinnor underordnade pengagiriga tjejtidningsproducenter, makteliten och staten. Inte blev det bättre för, hör och häpna, män bryr sig om kvinnor!”

  Och glöm inte bort makten som Dahmer, Wallin och övriga har eftersom det verkar som om kvinnor av någon anledning avgudar dem och självmant underordnar sig dem. Och även om de vill framstå som stackars offer i tid och otid så har de enormt mycket makt och utnyttjar den hänsynslöst. De gör reklam från sin maktposition för andra som skiter lika mycket i verkligheten som de själva gör och sprider därmed dumheterna ännu mer.

 6. Ytterligare korrektur på bild 14, det stavas förklaringsmodeller, inte förklarningsmodeller.

  Mycket bra inlägg. Har stor behållning av dessa.

 7. @MiT:

  Absolut, personer som Maria ”champangefeminist” Sveland, gör sig en god hacka på unga flickors och pojkars bekostnad. Tyvärr finns det rätt många av den kalibern.

 8. Tack för det ni gör, ni är som en oas av förnuft i en öken av dumhet.

 9. Punkt 9) blir mer illustrativ om man räknar om de sakliga löneskillnaderna så att de motsvarar ett faktiskt lönegap, rapporten undviker givetvis att göra detta, så man får leta fram medellönen i sverige själv eller gå via totalinkomst.

 10. En gång i tiden var vi kanske underordnade männen (vad vet vi som inte levde då, all makt är inte formell makt)

  Det verkar som om det funnits en trend under väldigt lång tid för att utmåla kvinnor som offer förtryckta av män.

  http://unknownmisandry.blogspot.ca/2012/12/a-feminist-hoax-in-1910-strategy-of.html

  “Married Women’s Rights. – Mrs. Johnson-Wood’s Suffragist Complaints Are Here Contradicted.” New York Times (N.Y.), Mar. 31, 1910, p. 10:

  […]as individual life began to call women out of the home, and property amassed by the wife was claimed by the husband and used sometimes for his benefit rather than hers, the gradual changes began to take place which have in the last thirty or forty years entirely changed the relation of the wife toward property and the guardianship of her children. this change has all been in the favor of the wife and mother, and one after another the privileges which men had over the property of their wives and the guardianship of their children have not only been lost but many of them have been actually reversed. The legal relations are as though they were unmarried, excepting marriage. The wife cannot release the husband from the obligation to support her.

  The italics are mine, as I wish to call attention to the fact that throughout these laws it is assumed as an unalterable condition that when a man marries and makes a woman the mother of his children he thereby incurs the responsibility for her and their support, a responsibility the wife never shares.

  Generally speaking the rights of a wife against her husband are such as he cannot deprive her of, while his rights against her depend entirely upon her consent, and she can deprive him of them at any time with the greatest of ease.

  Detta skrevs alltså 1910, med lagtexten som utgångspunkt, och med budskapet att suffragetterna ägnade sig åt oärlig cherry picking för att måla upp en bild av kvinnor som ’offer’, när de i själva verket hade en privilegierad ställning.

 11. Angående löneskillnaderna, skrev Warren Farrell i Why Men Earn More:

  As we look closely at men’s and women’s workplace decisions, it helps us see the gap in pay in a different light—why, for example, the gap in pay is much greater between never-married versus married men (62 cents to the dollar) than it is between women and men (80 cents to the dollar).

  Här kan man få för sig att det är så att gifta män får högre lön för att de är gifta (och det vill jag minnas att några feminister har påstått), men orsakssambandet går ju i motsatt riktning: män som tjänar mindre har mycket mindre chans att få en kvinna.

  Sedan skriver Farrell om hur det ser ut om man tittar på kvinnor som aldrig gift sig, jämfört med män som aldrig gift sig:

  Yes, there it was, in an appendix: Census Bureau figures show that even during the 1950s (which Alex studies in ancient history class!) there was less than a 2% pay gap between never-married women and men; and never-married white women between 45 and 54 earned 106% of what their never-married white male counterparts made. I thought about these findings in relation to affirmative action.

  Obviously, this was prior to affirmative action. In fact, this pay equality had occurred even prior to the Equal Pay Act of 1963. And prior to the current feminist movement.

  Även här vill man ju kontrollera för utbildning och erfarenhet m.m., så att man inte jämför prestigeutbildade kvinnor med lågutbildade diversearbetare.

  A feminist colleague objected with a half-smile, “Never-married women are winners; never-married men are losers.” She clarified, “I mean never-married men are not as educated, are less likely to work hard. That’s why women don’t marry them. Never-married women can take care of themselves, so they don’t get married.”

  I checked. Sure enough, never-married women were more educated. So I checked the latest data among educated men and women working full-time. The results? The men earn only 85% of what the women earn; put another way, the women earn 117% of what the men earn, …

  Men naturligtvis vill man i så fall hitta en annan infallsvinkel – kvinnor måste vara i underläge:

  When I shared these findings with some of my colleagues, the response (aside from having fewer colleagues!) from a couple of them was, “Not so fast… it’s really the part-time women who are subject to discrimination.” Maybe. So I checked that out, too.

  To get 2004 data on part-time workers required obtaining unpublished Census Bureau data. I was surprised at what it revealed: A part-time working woman makes $1.10 for every dollar made by her male counterpart. (Men and women who work part-time both average 20 hours a week.)

 12. Skönt med sunt förnuft i ett myller av vinklad statistik, lögner och undanhållande av fakta eller hela sanningen.

  Bra jobbat, uppfriskande att läsa. En av mina favoritbloggar.

  /Mats

 13. @Ulf T:

  ”A feminist colleague objected with a half-smile, “Never-married women are winners; never-married men are losers.” She clarified, “I mean never-married men are not as educated, are less likely to work hard. That’s why women don’t marry them. Never-married women can take care of themselves, so they don’t get married.”

  MAO enligt männen är inte ”less educated” kvinnor losers och de kvinnor som inte har praktiska behov av män gifter sig inte alls precis som förutsägs av en viss lag

  http://aktivarum.wordpress.com/2013/05/10/evolutionspsykologi-och-briffaults-lag/

 14. Jag har en fundering när det gäller feminismens prat om att det är patriarkatet som skulle vara ansvariga för kvinnors skönhetshets, med sjukliga kroppsideal och ett mode som är rätt sexuellt. Går ett sådant resonemang ens ihop med vad feminismen säger att vi vet från historien?

  Om vi nu antar att vi godkänner att fram tills kvinnorörelsen så levde vi i ett patriarkaliskt system som gynnar män på bekostnad av kvinnor. I detta system var idealet väldigt återhållsamt, man skulle vara oskuld vid bröllopsnatten, kvinnor skulle verkligen inte visa hud och kvinnans sexualitet ansågs vara något man skulle begränsa. Om nu detta är patriarkatets fel, hur kan det samtidigt vara patriarkatets fel att kvinnor idag klär sig mer utmanande?

  För mig låter det som att feminismen inte vill erkänna att kvinnor kan ta ansvar för sina egna handlingar.

 15. ”Hur var det med REVA nu igen? Var det ok att stoppa alla mörkhyade för att det bland dem fanns risk att någon var i Sverige illegalt eller var det kränkande att stoppa så många som inte gjort nåt fel för att hitta så få som gjort fel?”

  Ja, hur var det nu med REVA? Ärligt talat så tycker jag att detta borde tas bort eftersom det troligen är ren och skär stenkastarvänsterpropaganda.

 16. @barfota:

  Ja, hur var det nu med REVA? Ärligt talat så tycker jag att detta borde tas bort eftersom det troligen är ren och skär stenkastarvänsterpropaganda.

  Jag är också lite skeptisk till en hel del av kritiken mot REVA, men här tycker jag ändå att det finns en poäng i att illustrera inkonsekvensen hos de som debatterar. Grundinställningen tycks ju vara att eftersom vita män är en privilegierad grupp, behöver man inte ta några hänsyn till dem, utan kan ta till alla typer av skuldbeläggande och misstänkliggörande mot dem utan att det ’räknas’.

  Det är förstås också en grundförutsättning för rasism och sexism: man tillmäter inte offret samma rättigheter och människovärde som andra, mer förtjänta grupper.

 17. Vissa tycks vara ok med att tillskriva grupper egenskaper hos ett fåtal personer inom dessa grupper, andra är inte ok med detta.

  Jag är inte ok med det oavsett vilka grupper det gäller. Vissa har sagt att oförmågan att förstå exponetialfunktionen kommer att leda till mänsklighetens undergång. Jag håller med om det men vill gärna tillägga att oförmågan att skilja på enskilda individers samt gruppers egenskaper leder till nästan lika mycket lidande.

 18. @Ulf T:
  Här kan vi skönja den kritik jag har mot Genusdebatten. Siten borde inte hetat Genusdebatten och enbart handla om jämställdhet mellan könen utan kanske snarare ha ett helt annat namn och inriktning.

  Omdefiniera jämställdism/jämställdhet så att den omfattar även andra områden än kön. Att man i ena ögonblicket som kommentator får ”bannor, pekpinnar” med hänvisning till att det finns andra sidor för en viss typ av kommentarer eller som Mariel som vill inte att sidan skall likna Avpixlat är rent nonsens när hon i nästa ögonblick kan tillåta ett påstående om REVA som troligtvis inte ens är sant publiceras. Detta är inkonsekvent, därför ansåg jag att det kanske varit bättre att helt tagit bort påståendet om REVA.

  Hör inte den ena sidans politiska åsikter hemma här så gör väl knappast den andra heller.
  Jag skulle så gärna vilja kunna kalla mig jämställdist men för mig är det helt otänkbart om det bara skall handla om jämställdhet mellan könen, så jag väntar tills jämställdisterna kommit på bättre tankar.
  Pain

 19. @barfota:

  Här kan vi skönja den kritik jag har mot Genusdebatten. Siten borde inte hetat Genusdebatten och enbart handla om jämställdhet mellan könen utan kanske snarare ha ett helt annat namn och inriktning.

  Nå, men det är en annan blogg då. Det står ju alla fritt att skapa en sådan blogg. Jag håller med om att jämställdhetsdebatten rymmer mycket mer än bara genus. Jag tycker dessutom att det kan vara olyckligt om diskussionen fastnar i argument för och emot feminism. Man kan iofs hävda att den låsningen skapas av mainstream media och feminismen själva, eftersom de inte vill erkänna något annat perspektiv.

  Att man i ena ögonblicket som kommentator får ”bannor, pekpinnar” med hänvisning till att det finns andra sidor för en viss typ av kommentarer eller som Mariel som vill inte att sidan skall likna Avpixlat är rent nonsens när hon i nästa ögonblick kan tillåta ett påstående om REVA som troligtvis inte ens är sant publiceras.

  Jag kan också störas av att det är helt Ok på de flesta ställen att häva ur sig påståenden som kan vara hur fel som helst, så länge de följer den gängse vänster-, feminist- eller antirasistretoriken, medan även fullt korrekta observationer kan attackeras om de ens på slingriga omvägar kan länkas till avpixlat på något sätt – det var ju bland annat detta som togs up i senaste Uppdrag Granskning.

  Men det som skrevs om REVA här var väl mer en referens till den kritik som riktats mot REVA, än ett påstående om REVA i sig? Det var i alla fall så jag läste det. I så motto var det en ”sann” beskrivning av vad kritikerna tyckte, med poängen att om man tillämpar det resonemanget där, är det lika giltigt när det gäller gruppen män.

 20. 11) Hur många är ”för många”?
  Jag tycker fånigt att kräva en siffra här men om ni absolut vill ha en så kan ni få en siffra på hur många för många är…..En (1)…. Jag har inte läst någon tegelstensundersökning eller forskat på det här fenomenet men när jag var 14 år så träffade jag en kille som tyckte att det var ok. Om ni tycker ett (1) var en futtig siffra så kan vi lägga till fem (5) Det är hur många som var på festen där jag ”träffade” den här killen. De tyckte också att det var ok.
  Skulle de få frågan om de tyckte det är ok att ha sex med en avtuppad eller medvetslös tjej så skulle de givetvis inte svara ja, det tror jag inte att någon skulle svara. Faktum kvarstår ändå att det förekommer och en undersökning skulle inte bevisa nånting.
  Hur många tycker ni är för många? Jag tycker att sex stycken är för många och jag är övertygad att det är vanligare än vad ni tror, trots avsaknaden av en kvantitativ undersökning.

 21. @Hanna Sigfridsson:

  Hur många tycker ni är för många? Jag tycker att sex stycken är för många och jag är övertygad att det är vanligare än vad ni tror, trots avsaknaden av en kvantitativ undersökning.

  Enligt Wikipedia är ungefär 4% av befolkningen psykopater, vilket skulle innebära att det finns runt 350 – 400 000 sådana personer bara i Sverige.

  Med en brist på samvete och medkänsla för andra, tar de kallblodigt vad de vill ha och gör som de själva vill, och bryter mot sociala normer och förväntningar utan den minsta skymt av skuld- eller ångerkänslor”.

  Säkert stämmer denna beskrivning in i högst varierande grad på de 4% som det talas om, men lika säkert återstår betydligt fler än 6 av dem som inte skulle ha några betänkligheter kring att ha sex med en sovande eller medvetslös kvinna. Det är dessutom sannolikt att de flesta av oss skall ha stött på mer än en sådan människa vid något tillfälle.

  Det som är frågan är naturligtvis vad detta har med normala friska män att göra?

 22. @Hanna Sigfridsson:

  Hmmm. Så menar du att män/killar generellt tycker så? Eller är det enstaka individer? Och finns det kvinnor/tjejer som tycker likadant?

  Om argumentet för att feminism ska finnas är att det så länge det finns idioter på jorden, så är det ju ett rätt så fånigt argument.

 23. @barfota:

  ”Ja, hur var det nu med REVA? Ärligt talat så tycker jag att detta borde tas bort eftersom det troligen är ren och skär stenkastarvänsterpropaganda.”

  Du missar poängen med den texten (mig du citerar) Det är inte vi jämställdister som skall svara på hur det var med REVA det är ”nyvänstern” som skall svara på hur det var med REVA. Hur går att trakassera alla män för att några enstaka begår våldtäkt ihop med att de samtidigt är emot REVA där alla mörkhyade trakasseras för att några få är i landet illegalt?

 24. @Erik:
  Ja min förbannade dyslexi ställer till en hel del ofog, sorry.
  Fastän vete fan om det ändå inte borde bort om Genusdebatten verkligen inte vill ha en politisk höger/vänsterdebatt, den kommer liksom ett ”brev på posten”.

 25. Punkt 9.
  I Sverige är skillnaden i livslängd ca 4 år tror jag, inte det som står nu.
  Kan vara bra att backa upp påståendet med källa.
  Hinner inte länka just nu.

 26. @Hanna Sigfridsson:

  ”Jag tycker fånigt att kräva en siffra här men om ni absolut vill ha en så kan ni få en siffra på hur många för många är…..En (1)…. Jag har inte läst någon tegelstensundersökning eller forskat på det här fenomenet men när jag var 14 år så träffade jag en kille som tyckte att det var ok. Om ni tycker ett (1) var en futtig siffra så kan vi lägga till fem (5) Det är hur många som var på festen där jag ”träffade” den här killen. De tyckte också att det var ok.”

  Det här är ett minfält men jag försöker svara så får vi se om du känner dig förstådd.

  Utan att veta några detaljer om den festen så kan jag inte uttala mig om premisserna, du har exempelvis inte berättat hur gamla killarna på festen var. Eftersom du var 14 år skulle det i de flesta fall ha varit våldtäkt oavsett om du var medvetslös eller inte eftersom du knappt var gammal nog för eventuell pojkvän att få ha frivilligt sex när du är pigg.

  Sedan vet vi heller inte hur representativa killarna på festen var. Jag har varit på fester med 10-15 personer där alla förutom jag tyckte det var ok att ta tunga droger – det betyder inte tunga droger anses ok i svenska samhället. Mina föräldrar kallar den sortens sammankomster ”dåligt sällskap” och vid 14 hade jag aldrig ens fått sätta foten där.

  ”Skulle de få frågan om de tyckte det är ok att ha sex med en avtuppad eller medvetslös tjej så skulle de givetvis inte svara ja, det tror jag inte att någon skulle svara. Faktum kvarstår ändå att det förekommer och en undersökning skulle inte bevisa nånting.”

  Vårt (GD:s) svar handlade specifikt om medvetslösa personer. Låt mig förklara varför: Avtuppad kan beskriva vad som helst och handlar ofta om personer som druckit för mycket alkohol (Det är så folk beskrivit mig när jag blivit för full). Anledningen det inte gäller 14-åringar är att de inte anses kompetenta att dricka alkohol överhuvudtaget. Det är inte bara olagligt att ha sex med 14-åringar även när de är nyktra och pigga, det är också olagligt att ge dem alkohol så åldern i sig är avgörande här.

  Gällande när vuxna tuppar av rekommenderar jag läsning av Anna Ekelunds artikel om hur en videofilm visade vad hon inte mindes efter för stort alkoholintag.

  ”Mitt i natten vaknade jag i grannens säng. Mitt under akten, med grannen ovanpå och i mig. Eftersom det inte var oangenämt fortsatte jag leken.”

  http://www.sourze.se/Utg%C3%A5_inte_fr%C3%A5n_v%C3%A5ldt%C3%A4kt_10459844.asp

  ”Hur många tycker ni är för många? Jag tycker att sex stycken är för många och jag är övertygad att det är vanligare än vad ni tror, trots avsaknaden av en kvantitativ undersökning.”

  Det hänger helt på vilka killarna var och hur gamla de var. De sex personer du nämner är inte ett representativt urval av killar mer än knarkarna på festen jag hamnade på. Mina föräldrar skulle säga att du som 14-åring var i dåligt sällskap och inte skall tro resten av mänskligheten är likadana. Om du var full så begicks brott redan när man gav dig alkohol.

  Rent tekniskt så var sex med dig som 14-åring våldtäkt oavsett om du var medvetslös eller inte. Vidare var det inte ditt ansvar, det är dina föräldrars ansvar att hålla 14-åringar borta från – eventuellt äldre – killar som dricker alkohol. Om killarna var 18 eller äldre så var de antingen omogna drägg eller tafatta nördar för är man 18 har man inget behov av 14 åriga tjejer på sina fester.

  Mer feminism gör inte tafatta nördar mindre tafatta och mer feminism gör heller inte omogna drägg mer skötsamma så min fråga till dig är då gällande punkt 11) Vad menar du mer feminism kan göra åt den saken?

 27. @Ulf T:

  Här kan man få för sig att det är så att gifta män får högre lön för att de är gifta (och det vill jag minnas att några feminister har påstått), men orsakssambandet går ju i motsatt riktning: män som tjänar mindre har mycket mindre chans att få en kvinna.

  Jag är inte helt övertygad om att det är enda faktorn. (Påstår inte att du sa det.. jag tänker vidare)

  Maria skriver så här:

  Det handlar om status. Bland kvinnor är det status att ha senaste nytt, att ta sig så bra ut som möjligt. Den som lägger märke till att man har något nytt är väninnorna, inte männen, som i regel inte är särskilt klädintresserade.

  Den ensamstående kvinnan har fortfarande denna ”statusjakt”, på ett sätt som inte männen har, som driver på som morot. Vem är det som ”måste” ha en ny soffa, tapsera om…. ja, du vet.
  Jag upplever att män, i synnerhet över en viss ålder (typ 25-30), är mer tillfreds och har en ”det funkar bra så här..”-attityd som inte kvinnor har. Jag tror båda samverkar, liksom..

 28. @barfota:

  ”Fastän vete fan om det ändå inte borde bort om Genusdebatten verkligen inte vill ha en politisk höger/vänsterdebatt, den kommer liksom ett ”brev på posten”

  Det håller jag inte med om alls. Extremvänstern/Nyvänstern är ju diametralt motsatt Normalvänstern/Gammelvänstern. Typiska vänsterakademiker som Alan Sokal och Steven Pinker har ju sågat nyvänstern fullkomligt utan att för den delen vilja ha övergång till högerpolitik.

 29. @barfota:

  Fastän vete fan om det ändå inte borde bort om Genusdebatten verkligen inte vill ha en politisk höger/vänsterdebatt, den kommer liksom ett ”brev på posten”.

  Som jag ser det hamnar vi i politiska diskussioner vare sig vi vill eller inte, inte minst eftersom feminismen deklarerat att ”det personliga är politiskt”

  Det myntades 1968 av den amerikanska radikalfeministen Carol Hanisch. Hon skriver om de medvetandehöjande grupper hon deltog i: ”En av de första saker vi upptäcker i dessa grupper är att personliga problem är politiska problem. Det finns inga personliga lösningar vid denna tidpunkt. Det finns bara en kollektiv aktion för en kollektiv lösning”. Genom att samlas och spegla sig i varandras berättelser formade kvinnor kollektiva erfarenheter och deklarerade dessa som politiskt viktiga. Medvetandehöjning var dock inte en metod som hade uppfunnits av kvinnorörelsen. Förlagan kom från den maoistiska praktik genom vilken kinesiska bönder uppmuntrades att ”tala ut sin smärta för att återkalla smärta”. I Sverige ägnade sig bland annat Grupp 8 och Lesbisk Front åt medvetandehöjning. Metoden syftar ytterst till att skapa ”kvinna” som ett politiskt subjekt.

 30. @barfota: Vad skulle det innebära i praktiken barfota? Att vi ska ta upp allting som är emot jämställdhet och ta upp minsta särbehandling oavsett orsak. Skulle du vilja att vi skrev om hur invandrare särbehandlas och … sen då? Vart vill du ska fram i rampljuset egentligen?

 31. Punkt 16)
  Jag vet inte om feminismen kan beskyllas för att vara orsaken eller förväntas att vara lösningen på kroppsideal i media eller omslag av typen Nu! som finns i exemplet. Jag tror att anledningen till de här vulgovarianterna främst i skvallerpressen är det exponentiellt ökade bombardemanget av olika budskap som individer i dagens samhälle utsätts för (den explosionsartade utvecklingen av olika medier sedan början av 90-talet). Man måste skrika högre än högst, med andra ord.
  Idealen som sprids genom modetidningar är en annan femma. Vad tjejer/kvinnor aktivt kan göra där är att vägra handla från företag som marknadsför sina kläder med skelettlika modeller och kanske tom sluta köpa modetidningarna med dito modeller. Allt detta lever eftersom det går hem. Varje gång någon bloggar en bild på en skelettunn modell, fortsätter idealet att leva.
  Jag vill varken ”lägga skulden på kvinnorna själva” eller rentvå marknadsförare och modeindustri från ansvar, men jag vill hellre fokusera på tjejer/kvinnor som agerande objekt än passiva subjekt (som feminismen).

 32. Feminism ÄR politik!
  Feminism ÄR kommunism!

  Feminism är exakt samma kollektivistiska tänk som kommunismen.
  Till och med samma retorik, fast i annan förpackning.

  Enda skillnaden är målgrupperna för polariseringen och konflikterna är utbytta;män, kvinnor och patriarkat, istället för överklass, arbetarklass och etablissemanget.

  Det önskade resultatet blir detsamma i bägge fallen om de lyckas; en stat som går in och kontrollerar och reglerar ditt liv i detalj med olika lagar, regler, skatter och styrning med ekonomiska påtryckningsmedel i form av olika bidrag.

  Det är ingen slump att just en vänsterledare startade F!.
  Det är ingen slump att alla kulturvänsterskribenter som satt och smaskade i sig rödvin i östtyska kulturcentret och kallade sig kommunister nu istället kallar sig feminister. De har ju t.o.m. Gått ut öppet och berättat om sin besvikelse när muren föll, och deras idealsamhälle (DDR) med den……

 33. @Susanna:

  Frågan är inte om feminismen är orsaken till dessa vulgovarianter frågan är mer hur väl lämpad feminismen ensam är som lösning på dem. Sedan går ju ökad makt hos skvallerpressen hand i hand med ökad makt hos kvinnor så jag förstår inte hur feminister kan hävda sig inte ha med det att göra. Då hävdar de samtidigt de inte har något att göra med mer makt till kvinnor.

  Att sedan de inte fattar att många kvinnor kommer att använda den makten de får på det här sättet är en följd av att feminismen aldrig forskat objektivt på kvinnor. Det är lite samma fenomen som när västdemokratier inte verkar ha fattat att om man utan vidare undenröjer diktatorer i Afrika så går makten till muslimska brödraskapet. Det är som om feminister och liknande godhetsrörelser varit så besatta av dessa grupper som offer de aldrig hade en tanke på hur de skulle börja agera när de har makten.

 34. @Susanna:

  Jag menar inte att de är orsaken, jag menar att de (feminister och genusvetenskapen) bidrar till utvecklingen genom ett kontraproduktivt agerande.

  Jag har inte dina anlag för att rita, men jag ska försöka att rita en skiss hur jag menar att agerandet sker, hur det är kontraproduktivt och bidrar till utvecklingen och hur jag vill man ska agera istället. Kan inte lova när eller ens om (mina konstnärliga talanger*host* kanske inte räcker till för att presentera den bild jag har i huvudet), men jag lovar att försöka.

  Jag skriver upp det på min långa ”att göra”-listaSmile

 35. @Susanna:
  Ja det är intressant hur stor skillnad det är mellan vad män finner vara en vacker kvinna mot vad kvinnor själva ser som ideal.
  Män väljer Marilyn Monroe som skulle anses mullig idag framför en mager modell det säger väll en del om att det inte är mäns åsikter som är dom viktiga när kvinnor späker sig själva.
  Jag ser det snarare som en tävling mellan kvinnor om vem som har mest självbehärskning och kontroll som då även blir ett maktmedel där man kan ge nedlåtande kommentarer till andra kvinnor som inte lyckas hålla vikten och därigenom få en upphöjd position.

 36. Reinfeldt uttalar sig om att VM-guldet kommer ena Sverige. Så talar en statsminister som tycker det är otäckt med patriotism. Vad menar han med att ena? Erkänner karlen att Sverige är splittrat så är det iofs bra. Han såg märkbart two-faced ut när han tvingades sjunga nationalsången. Som om han tyckte det var otäckt . Det är f.ö just den typen av manlighet feministen Reinfeldt vill kväsa , hockey-lirare. Tävlingsinriktade vita svenska män. Sverige har inte fattat att om vi själva inte respekterar vår kultur så kommer många invandrare definitivt inte heller göra det. Därför är det viktigt att våra politiker slutar prata om politik vid VM-guld och ger ett mjäkigt intryck när nationalsången sjunges. För vem fan vill tillhöra en kultur som våra politiker sen påstår inte finns. Det är inte så man integrerar och enar folk.

  Reinfeldt är en sopa och är inte värdig att sitta i Globen och heja när han gör det med illa dold osäkerhet under nationalsången. Usch för sådana politiker.

 37. @michael:

  ”Män väljer Marilyn Monroe som skulle anses mullig idag framför en mager modell det säger väll en del om att det inte är mäns åsikter som är dom viktiga när kvinnor späker sig själva.”

  Flera av de mest kända porrskådespelerskorna skulle anses mulliga jämfört med de tjejer som visar kläder på catwalks. Inte minst beror det på att modeller skall visas påklädda och porrskådisar mer avklädda.

 38. @Ninni:
  Nej, det kanske du inte gör, men man kan få det intrycket av det avsnittet. Eller jag fick det.
  Annars: Tack för alla de här lysande svaren och greppet med dialog er emellan i förra delen var riktigt bra!

 39. @Susanna:

  Nej, det kanske du inte gör, men man kan få det intrycket av det avsnittet. Eller jag fick det.

  Då klargör jag detSmile

  Orsaken: ”I vår globala-online-tidevarv har inspirationen till ”mellan tjejer-rummet” blivit mycket större och i takt med att tjejer/kvinnor blir ekonomiskt självständiga blir de en intressant guldkalv att utnyttja för peninggiriga individer. ”

 40. Angående att annat än ”rena” köns-/genusfrågor ibland kommer upp här på Genusdebatten (vilket jag i något fall har kritiserat, ja), så faller det sig egentligen ganska naturligt att det blir så, eftersom det inom feminismen (som vi ju i dagsläget nödgas förhålla oss till) också förs sådana diskussioner. Feminister har ju till och med myntat ett begrepp för detta, nämligen intersektionalitet:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet

  Att försöka hålla frågor om ras, klass, politik, religion, sexuell läggning, funktionshinder etc, utanför diskussionen här, låter sig antagligen inte göras, och är kanske inte heller ens önskvärt, tänker jag. Det jag personligen dock tycker är önskvärt, är att det när dessa ”andra teman” tas upp, åtminstone finns någon sorts koppling till köns-/genusfrågor, eller till en diskussion om jämställdhet mellan kvinnor och män. (Men det har det väl oftast också gjort…)

 41. Pingback: Moral Panics – The Social Construction of Deviance | Genusdebatten

 42. Pingback: Feminismens historia presenteras utifrån Genusfolkets egen guide | Aktivarum

 43. Pingback: Varför jämställdismen är bättre än feminismen 17-25 (från 33 anledningar) | Genusdebatten

 44. Pingback: Viktiga grejer « Toklandet

 45. michael:
  ”Män väljer Marilyn Monroe som skulle anses mullig idag framför en mager modell”
  Ja, för f-n! Anorektiska tjejer tycker jag bara synd om… Smile
  Inte mycket att starta en familj med. *duckar*

 46. Pingback: Offerperspektivets makt – Del 2 Krigen i Kongo | Genusdebatten

 47. Jag blir upprörd av punkt 15! Om det fulla citatet är rätt (källa?) så säger det verkligen något om hur man förvanskar verkligheten i syn på att kvinnorna är de enda offren. Hemskt – när det gäller en sådan seriös fråga! Respektlöst mot de många män som råkar illa ut i krig.

 48. Det här är så sjukt bra! blir helt varm i själen när jag ser folk förklara exakt hur jag känner och tänker på ett BRA sätt. Utan att pajkasta någon sida.
  Bra! bättre. bäst! mer sånt här.

 49. @Caroline G:

  Hej, är inte riktigt säker på vilket citat du menar men det är jag som skrivit punkt 15 och enligt den research jag gjorde är alla citat helt korrekta. Krig är vidriga och att tro de värsta vidrigheterna bara drabbar kvinnor är ungefär lika genomtänkt som att tro endast män drabbas.

  Den som säger att fler kvinnor än män råkar ut för sexuella övergrepp har visserligen rätt (30% kvinnor är fler än 22% män) men den som säger det begås enorma mängder sexuella övergrepp mot bägge könen är betydligt ärligare.

 50. Pingback: Genusplogning Och Annat Snömos | Löjesguiden