Del 2: SD – Ett jämställdistiskt alternativ
avatar

Korrigering i inlägget (17/12 2015, kl 07:25): Lagt in två länkar: länk till del 1 samt länk till ett inlägg av Ulf Ts med tillhörande text skriven med denna färg

Del 1

Inledning

Kluvet land är så väl en titel på en bokantalogi som en reportageserie i P1. Simon Ådahl sjunger i den vackra låten Jag tänker be för Sverige:

Det är något som hänt mitt kära fosterland, jag tänker be för Sverige be med mej!

Den politiska tecknaren I fablernas värld förmedlar samma budskap så här:

Många människor i Sverige upplever ett samhällsförfall – ett kluvet land – och är oroade av situationen. När det av Reinfeldt kallade Det sovande folkethar sett i realtid hur Sverige kollapsar” – i smått och stort – då vaknar folket yrvakna ur sin dvala och ställer sig frågor som: Hur kunde vårt land bli till vad det är idag? Hur kan jag bidra till önskvärd utveckling?

[Politiker och mediafolk] tror att vi finns till för deras skull istället för tvärtom. Man får aldrig glömma att både makthavare och myndigheter finns uteslutande för vår skull, och inte vi för deras.

Detta felaktiga tänkande har gjort att man idag försöker tala om för oss vad vi ska tycka och vilja, och vara tvungna att anpassa oss efter. Makthavare idag har varken kunskap eller intresse av att lyssna på vad folk egentligen vill. Detta trots att det är deras egentliga uppgift. […]

Det är inte svårt att se vad Sd kommit så långt på. Det är inte enbart invandrarfrågorna, vilket övriga partier felaktigt påstår. […] Sd har lyssnat på vanligt folk, består av vanligt hederligt folk, och det är vanligt hederligt folk som röstar på dem. [Min emfas, Redaktör’n har ordet (2013, s 43-44)]

Sverigedemokraterna – folket som reser sig mot maktmissbruk

Sverigedemokraterna är människor av folket som reser sig mot en maktelit som länge, länge misskött sina uppdrag och därför maler sönder vårt land. I mångt grundar sig vanskötseln i den kunskapsföraktande och verklighetsfrånvända postmodernismen som är så djupt ingrodd i vår tid och kultur att vice ordförande i riksdagens försvars(!)utskott tror ”det är fint att vara naiv”. Så, låt oss titta på två, för GenusDebatten, relevanta områden.

Kvotering till brandmansyrket

Länge har våra makteliten – från höger till vänster – tyckt det var viktigt att olika (status)yrken ”speglar folket ur ett mångfaldsperspektiv”. Så via direktiv från politiskt håll har myndigheter av idag en mångfaldsplan, vilket innebär att kön och ursprung blir meriter. Det är alltid problematiskt – då det medför diskriminering – men i synnerhet är det allvarligt i yrken där liv står på spel – så som för brandmän.

I en rapport som ”presenterar vetenskapligt förankrade gränsvärden för fysisk kapacitet för Brandmän i operativ tjänst.” (s. 114) kan man på sidan 110 se följande bild av det samlade resultatet. Notera ”det nedre gränsvärdet”:

Källa, s. 110

s. 110

Vad innebär det att individen klarat ”det nedre gränsvärdet”?

En sammanställning av samtliga analysmetoder för bestämning av fysiska gränsvärden och de antagna fysiska gränsvärdena presenteras i sin helhet. Tre nivåer av gränsvärden presenteras: nedre gränsvärde, genomsnittligt gränsvärde och övre gränsvärde. För varje fysiskt test (6 st.) är det möjligt att erhålla 1-11 poäng. Nedre gränsvärde är det lägsta gränsvärdet som analyserats fram med metod 1-4. Nedre gränsvärdet motsvarar 1 poäng. […] Godkänd fysisk kapacitet när alla fysiska tester har utförts och summerats är 36 poäng. [s. 22] […] Hur många som uppnår Godkänt (minst 36 poäng) är okänt då studien inte har utvärderat detta. [min emfas, s. 112]

Här finns det fog att ställa sig frågan varför detta inte gjorts? Det torde inte vara så mycket mer jobb att få med även denna siffra när man ändå gör en större utredning, eller hur? Jag misstänker att man vill undvika det resultatet för att man vet att den siffran skulle motverka ens agenda då den skulle tydliggöra den stora skillnad som faktisk föreligger mellan män och kvinnor.

Samhällsmagasinet har gjort en dokumentär om kvoteringsivern inom Södertörns brandkår:

Man frågar sig, Vad är då målet med detta? Varför anställer man brandmannavikarier som riskerar att fara illa i sitt arbete? Varför är man beredd att sätta medborgares liv på spel i jakten på mångfald? Politikerna och ledningen på Södertörn har tillsammans satt upp ett mål att personalsammansättningen ska spegla det mångkulturella samhället och till år 2025 är målet att man ska ha minst 20 % kvinnliga brandmän.

Magnus Sjöholm, distriktsombudsman, Brandmännens riksförbund: Det är naturligtvis så att politikerna trycker på och har tryckt på och vill ju förändra brandkåren och har gjort den, genom det till, enligt mig, en politisk skådeplats. Istället för att vi plockar in dem som är lämpade för yrket … Det har vi ju sett att det blivit så … så tar man alltså in folk som inte klarar utbildningen. [ca 42:30 – 43:30]

I nedanstående debatt i riksdagen (april 2013) initierad av Kent Ekeroth (SD) debatterar han kvotering inom brandmannayrket mot mot försvarsminister Karin Enström (M).

I sin iver att försvara detta könsfixerade vansinne för att få in kvinnor inom brandtjänsten så argumenterar man ibland att det finns olika typer av uppdrag som kräver olika förmågor. Det stämmer, t.ex. förebyggande uppdrag kräver mindre fysisk styrka än rökdykare. Men det spelar ingen som helst roll, för med ålder tappar man i fysisk styrka. Den brandman som arbetat operativt i sina fysiska glansår behöver de lättare uppdragen när ungdomlig spänst ersatts av ålderns erfarenhet – dessa ska inte ockuperas av kvinnor för att tillfredsställa feministers våta dröm om jämnare könsfördelning.

Se hela dokumentären, läs hela rapporten om brandmäns fysiska förmåga, samt läs Ulf Ts inlägg: Kvinnor som brandsoldater. Detta är, anser jag, riktigt, riktigt obehagligt. För våra skattepengar spelar etablissemanget rysk roulette med våra och våra barns liv som insats!

SDs syn på föräldraskap och annat smått och gott

Sverigedemokraterna har en jämställdistisk syn på föräldraskap:

En viktig Sverigedemokratisk princip inom familjerättens är att ge både mammor och pappor likvärdiga juridiska rättigheter. Idag finns inbyggda orättvisor som ger ena föräldern mer långgående rättigheter än den andra vilket vi menar måste förändras genom att båda föräldrarna ska vara lika inför lagen och att samma rättigheter och skyldigheter ska gälla.
[länk]

Jag har transkriberat från Landsdagarna (28/11 2015) då Louise Erixon (SD, Blekinge län) säger följande i talarstolen:

Som företrädare för ett parti som vill verka för ett samhälle där ingen ska diskrimineras oavsett kön är det naturligt för oss att också verka för jämställdhet när det gäller frågor där man kan se strukturell och tveksam politik när det gäller synen på männen i vårt samhälle.

För två år sen fick jag mitt första barn och jag är ogift. Och det som händer när ogifta får barn är att faderskapet inte automatiskt fastställs åt mannen när barnet är fött utan det görs i efterhand. Men när faderskapet sen är fastställt då händer något märkligt. För då är det modern som får hem en blankett där hon, som mor, ska godkänna att mannen – fast faderskapet redan är fastställt – ska få vårdnaden om sitt eget barn. Och det är inte rättsäkert, och det är inte jämställt.

Det rimliga är naturligtvis att det bör åläggas honom att avgöra om han vill ha delad vårdnad eller inte, med utgångspunkt att faderskapet redan är bekräftat. Och i den sekunden som det är bekräftat är både modern och fadern lika mycket föräldrar.

Och jag är glad och stolt över att vi tar ställning för ett mer jämställt samhälle, även när det gäller männen.

Det är så man skulle kunna tro att jag heter Louise Erixon, eller hur? Inte helt underligt att jag är sverigedemokrat? Sverigedemokraternas syn på jämställdhet framgår på många ställen. Linus Bylund pratar om kvotering i föräldraförsäkringen här (anförande två) och här och motion 2015/16:2100 avhandlar detsamma. Vad gäller förbud av icke-medicinsk motiverad omskärelse på pojkar kan man läsa följande i SD-kuriren eller motion 2015/16:2745.

Slutord

Tidigt i inlägget kunde följande läsas:

Det är inte svårt att se vad Sd kommit så långt på. Det är inte enbart invandrarfrågorna, vilket övriga partier felaktigt påstår. […] Sd har lyssnat på vanligt folk, består av vanligt hederligt folk, och det är vanligt hederligt folk som röstar på dem.

Det är för att SD är av folket för folket som SDs jämställdhetspolitik (mer eller mindre helt) sammanfaller med jämställdiska åsikter. För mig är invandringsfrågan ”bara” en del av en större och sammanhängande problembild. Utvecklingen jag har sett sedan 90-talet är en postmodernistisk hydra, migrationen är ett huvud, feminismen ett, klimatpolitiken ett osv.

Bildkälla

Den postmodernistiska hydran. Bildkälla

Med demokratiska metoder som vapen är målet att inte bara kapa huvudena ett åt gången, utan också att slakta besten – den kunskapsföraktande postmodernismen – och en gång för alla mota ut den medföljande demokraturen från maktens korridorer så att vi åter blir ett demokratiskt land, där makten utgår från folket och där åsikts- och yttrandefrihet är mer än vackra ord.

Kommentarer

Del 2: SD – Ett jämställdistiskt alternativ — 93 kommentarer

 1. Dags att lämna GD, det var kul så länge det varade. En före detta nazistisk folkrörelse som köper Putins propaganda håller jag på armlängds avstånd, precis som Pär Ström gjorde. Hellre den postmodernistiska hydran, än det Sanna Partiet Av och För Folket, om jag nu måste välja.

 2. @Fredrik:
  Lider du av beröringsskräck? GD har 5–10 skribenter, som har publicerat över tusen inlägg, plus ett stort antal gästinlägg, och för att en skribent är öppen SD-supporter (jag tror åtminstone tre är uttalat emot SD!) och skriver ett par inlägg så anser du att GDs saga är all?

 3. @Fredrik:

  Din främsta invändning tycks vara att Ninni skriver i positiva ordalag om SD?

  Jag tycker att det är mer konstruktivt att diskutera sakfrågorna. Risken är ju annars att man slänger ut sanningen i sin iver att distansera sig från källan.

  Lite som den förvirring som tycks ha drabbat SR-reportrarna i detta reportage:

  Hon är sedan senaste valet alltså landstingspolitiker för Sverigedemokraterna och det går inte att bortse från att den historia hon berättar rimmar ganska väl med det hennes parti brukar säga om ensamkommande ungdomar. Samtidigt – hon har öppnat sitt hem för sju olika ensamkommande flyktingar och det hon säger stämmer väl överens med vad andra familjehem och andra uppgiftslämnare har berättat.

  Dvs, de misstror automatiskt hennes berättelse för att hon är sverigedemokrat, och berättelsen stämmer med vad de brukar säga. Detta trots att de alltså fått påståendena bekräftade.

  Det normala är väl att reportrar som hittat en story publicerar om de kan verifiera tillräckligt för att inte bli beslagna med ren lögn. Här har man alltså verifierat, men känner sig ändå tvingade att säga att de har svårt att tro på det som sägs, eftersom det liknar något SD har sagt.

  Själv har jag aldrig röstat på SD. Dock har jag tidigare röstat på M, men tycker att Enströms argumentation i debatten med Ekeroth är förfärande dålig.

  Jag tycker att bloggens läsare skulle ha all anledning att avskriva mig som skribent om jag börjar försvara hennes postmodernistiska svammel bara för att hon företräder ett parti som jag tidigare röstat på, eller för att den som råkar ha välgrundade argument i debatten representerar SD.

  Det står alla partier fritt att välja vettiga argument i olika frågor. Visa gärna hur andra partier argumenterat vettigt i frågan om t.ex. Räddningstjänsten.

  (Nu var det iofs Ninni som skrev detta inlägg. Skall hon kritiseras för något så är det nog främst för att hon inte länkade till mitt tidigare inlägg om jämställdhetsivern inom brandförsvaret.)

  När vi ändå är inne på olika partiers bagage, kanske kan nämnas att redaktionen för tidningen Revolution krigar för att inte bli uteslutna ur Vänsterpartiet (en av dem, Peter Möller, är suppleant i V’s partistyrelse). Tidningen publicerade i april i år en tårdrypande artikel om Lenin:

  I smärta, sorg och bedrövelse, knyter vi våra led och våra hjärtan samman; vi enar oss mer inför de kommande striderna. Kamrater, bröder, Lenin är inte längre med oss. Farväl, Ilyich! Farväl, ledare!

  Vänsterpartiet tycks inte helt tydliga med hur de vill förhålla sig:

  [Partisekreterare] Aron Etzler vill själv inte kommentera fallet före helgen men hälsar via den pressansvariga i Vänsterpartiet, Åsa Mattsson, att det inte handlar om ett uteslutningsärende. Om partistyrelsen kommer fram till att Revolution är ett konkurrerande parti kommer de som är medlem både där och i Vänsterpartiet att få välja var man ska vara med.

 4. @Fredrik:
  Är du verkligen så rädd för folks åsikter att du inte törs läsa dem? Vad är du rädd för, att du ska hålla med?

  @ninni

  Nu måste jag ju jämföra din och Louise Erixons röster bara för din kryptiska kommentar =\

  Det är kul att höra en sverigedemokrat prata om sin politik istället för att få höra om deras politik från meningsmotståndare.

 5. @Fredrik:
  Vilka partier i den postmodernistiska hydran ska du följa som inte har någon sådan historia?
  C som var brunnast under kriget och bruna långt efter det?
  Fp som stödde fascister världen över långt in på 80-talet?
  M som var emot först rösträtt, sedan kvinnlig rösträtt osv?
  S som ville rena folkstammen med tvångssteriliseringar och bota meningsmotståndare med lobotomi?

 6. @Ulf T:

  Jag tycker att det är mer konstruktivt att diskutera sakfrågorna. Risken är ju annars att man slänger ut sanningen i sin iver att distansera sig från källan.

  Om vi tar parallell till Nazityskland, så menar jag att SD är motsvarigheten till motståndsrörelsen och Den postmodernistiska hydran är motsvarigheten till nazismen och att den, tyvärr, tagit sig in i de andra partierna. I det kan jag antingen ha rätt eller fel.

  Låt säg att jag har rätt: Då kommer hydran spruta så mycket eld den bara kan och hela arenan kommer vara fullt av rök. Om man då istället för att komma med naziststämpel hade lyft om ”Putin-vänliga” hade jag kunnat visa varför jag menar att det är rök från hydrans eldar. (Så som jag gjorde i kommentaren)

  Då hade man i saklig debatt kunnat reda ut saker och ting.

  Om jag har fel så vill jag såklart veta det, men då behöver man sakligt kunna visa att jag har fel. Hade stämplar om ditt eller datt fungerat på mig hade jag naturligtvis inte varit sverigedemokrat. Och det borde vara i motståndares intresse att visa oss inom SD – vi är tre röster bara i min familj – att vi har fel. Men aldrig någonsin har jag mött belägg som håller – det är bara röken som med Putin, varje gång.

  Vem vinner på detta undvikande av saklig debatt? Det är sorgligt att det ska vara så, tycker jag.

 7. @Rp:

  Nu måste jag ju jämföra din och Louise Erixons röster bara för din kryptiska kommentar =\

  Haha, tyckte du den var kryptisk.

  Det är kul att höra en sverigedemokrat prata om sin politik istället för att få höra om deras politik från meningsmotståndare.

  Det underlättar om man vill kunna se igenom röken. Lyssna gärna på Landsdagarna (Det är sverigedemokraternas kongressdagar). Det finns på SVTplay, Forum i tre delar. Smile

 8. @Fredrik: Hej.

  Fredrik, jag tror vi är ett par stycken som undrar vilket parti du tänker dig uppfyller krav på rent samvete och rent förflutet? Samtliga i riksdagen nu representerade partier har haft, eller har, totalitära och inhumana programpunkter, och har också bedrivit sådan politik. Sd har fördelen av att vara relativt oprövade på riksplanet, partiet saknar i mångt och mycket de korporativa förankringar som de övriga har, och arbetar öppet och aktivt med att rensa ut de högerextrema medlemmarna.

  Skall Sd växa av egen kraft måste det representera folkets vilja i allmänhet, inte förlita sig på övriga partiers inkompetens. Eftersom det svenska folket varken är rasistiskt eller har någon större acceptans för politisk extremism av det slaget så är den risken inbillad att Sd är någon sorts ’snöplog’.

  Personligen är jag varken för eller emot något enskilt parti annat än baserat på vilken politik de bevisligen genomfört, vilken de genomför nu, och vad de säger sig vilja göra. Eller så här: om Sd säger att vatten är vått, har de fel då?

  @Ninni: om du hör något som skramlar är det jag som applåderar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 9. @fredrik

  Hur tänkte du nu? Bland det absolut bästa med GD är ju att alla bjuds in till samtal. Det har till och med funnits feministiska gästskribenter mellan varven och Josefin Utas vann ju GD:s pris här för några månader sedan.

  Även GD:s skribenter är en udda skara människor med olika bakgrunder och politiska åskådningar. Det tycker jag är fantastiskt fast än jag tycker de skriver lite för sällan de flesta av dem ?

  Dock är den gemensamma nämnaren för de allra flesta som hittat hit dels respekt. Respekt för andras åsikter så länge åsikten läggs fram på ett sakligt och ärligt sätt.

  Förståelsen och vikten av åsiktspluralism. För det är väl egentligen det den här bloggen handlar om och har som intellektuellt fundament.

  Alla inlägg handlar ju mer eller mindre om avsaknaden av perspektiv i den allmänna samhällsdirskursen och vilka som bär ansvaret för åsiktsmobbningen samt varför.

  Har du läst bloggen så länge som du insinuerar utan att ha förstått vart du har hamnat?

 10. @Patrik:

  Det tycker jag är fantastiskt fast än jag tycker de skriver lite för sällan de flesta av dem

  Ja, skäll på dem, de lyssnar inte på mig.

 11. Ogillar SD då dom är ett sionistvänligt parti, det är sionisterna och de neokonservativa i USA som destabiliserar mellanöstern vilket ökar flyktingströmen, och göder terrorgrupper, det ändå jag håller med SD om är deras kriminalpolitik som tuffare straff för brottslingar och offentligt register för pedofiler.

 12. @Ulf T:

  Nu var det iofs Ninni som skrev detta inlägg. Skall hon kritiseras för något så är det nog främst för att hon inte länkade till mitt tidigare inlägg om jämställdhetsivern inom brandförsvaret.

  Korrigering utförd!

  @Patrik:

  Även GD:s skribenter är en udda skara människor med olika bakgrunder och politiska åskådningar. Det tycker jag är fantastiskt fast än jag tycker de skriver lite för sällan de flesta av dem ?

  Dock är den gemensamma nämnaren för de allra flesta som hittat hit dels respekt. Respekt för andras åsikter så länge åsikten läggs fram på ett sakligt och ärligt sätt.

  Förståelsen och vikten av åsiktspluralism. För det är väl egentligen det den här bloggen handlar om och har som intellektuellt fundament.

  Jag tycker också det är fantastiskt. Det är en mänsklig brist att människan har en tendens att vilja stänga in oss med likasinnade och med det straffar individen sig själv, menar jag. Ju snävare åsiktsbox man tillåter sig att excitera i ju mer sektlikt blir det och då utsätts man inte för den hjärngymnastik det är att tänka i annan individs spår.

  Just respekten och acceptansen för olika åsikter samt att jag vill befinna mig i en miljö där jag utmanas av andras tänkande var en avgörande faktor för mig att stanna på GD tillsvidare.

  @Marreman:

  Ogillar SD då dom är ett sionistvänligt parti, det är sionisterna och de neokonservativa i USA som destabiliserar mellanöstern vilket ökar flyktingströmen, och göder terrorgrupper

  Jag tror inte på ”det är Xs fel”-enkla svar i långvariga konflikter. Men det är riktigt att SD har inslag av ”Israelvänlighet” – något som i min åsikt positivt då det behövs för att nyansera och balansera andra partiers uppenbara pro-palestina.

  jag håller med SD om är deras kriminalpolitik som tuffare straff för brottslingar

  Vad gäller kriminalpolitiken så står jag personligen långt från SDs ”tuffare straff”-mentalitet. Jag anser inte hårdare straff leder till ett bättre samhälle. Samtidigt vet jag att majoriteten människor har ett behov för hårdare straff för att det tillfredsställer deras egen upplevelse av ”rätt ska vara rätt”. Och jag acceptera att andra människor har det behovet.
  Det jag gillar med SDs kriminalpolitik är deras inställning till rättsamhället i andra perspektiv, t.ex fler poliser.
  Och Kent Ekeroth är mycket intelligent, driftig och kompetent – även om hans EQ inte precis alltid medför en slipad politikertunga. Razz
  Men just det fyller samtidigt, som jag ser det, en funktion. Vårt samhälle lider av lättkränkthet och det smala godkända området är ett problem för alla som inte har mycket hög dos av ordets gåva.

  offentligt register för pedofiler

  Vi tycker alla att brott mot barn och i synnerhet sexualbrott är hemskt. Det väcker våra instinktiva känslor att vilja beskydda vår avkomma. Det är helt mänskligt.
  Men jag tillåter inte mina känslor styra mina åsikter. Offentligt pedofilregister har testats länge i USA och jag har inte sett något som talar för ett sådant, tvärtom. Har man avtjänat sitt straff, så har man avtjänat sitt straff. Punkt. Så fungerar en rättstat och det är en allt för viktig princip för att tulla på, anser jag.
  Jag vet att sådan motioner finns från SD, tex. denna. Men så är det med partipolitik, man håller inte med om allt. Smile

 13. Äntligen, äntligen kommer GD ut ur garderoben och förespråkar det ENDA alternativet för en jämställdistisk politik. SD. Det var efterlängtat!

  Varför inte höja straffen betydligt för riktigt allvarliga och upprepade brott mot person? Det resonemanget förstår jag inte Ninni. Tre grova våldtäkter (eller tre andra grova våldsbrott) skulle med SD:s politik ge ett riktigt livstidsstraff utan möjlighet till benådning.

 14. @Ninni:
  Det är skönt att höra att det finns SD:are som inte håller med om den postmoderna hårdare-tag-politiken.
  Det du beskriver, att ändra faktiska omständigheter grundat av känslor, är ju just det som postmodern politik går ut på.
  Det är väl förvisso samma sak med din uppfattning i inlägget att folk KÄNNER att samhället kollapsar och därför ska man genomföra faktiska ändringar i samhället för att ändra på folks känsla. Problemet med det är att förändringarna av samhället sedan 1991 inte är kollaps eller söndervittring på grund av misskötsel, det är helt medvetna förändringar, som folk också röstat för (ofta utan att veta vad de röstar på). Kärnan i det som förändrades, sossarnas välfärdsstatspolitik, vill ju inte SD återinföra, t.ex. vill de inte införa statlig styrning av privatägda marknadskrafter. De föreslår bara ändringar som ska förändra KÄNSLAN hos folk.

 15. @JohanX:
  För att:
  1. Staten äger inte medborgarna.
  2. Staten ska inte påföra lidande för medborgarna för nöjes skull.
  3. Det leder till högre brottslighet.
  4. Det kostar enormt mycket pengar.
  5. Det är ociviliserat.
  6. Straffhetsarna kommer inte nöja sig, de nöjer sig aldrig. Inte ens om man långsamt torterar syndare till döds på torgen så är straffhetsarna nöjda, de vill alltid ha mer lidande än vad som erbjuds.

 16. @Ninni:
  Just det, poliserna.

  Fler poliser är inget fel i sig. Men det som verkligen skulle behövas är en kvalitetsökning och en genomgång av organisationen. Nu är polisutbildningen likadan för alla poliser och väldigt kort, sedan sker huvuddelen av utbildningen i tjänsten. Det som skulle behövas är ju längre utbildning och riktig utbildning inför varje ny tjänst.
  Sedan skulle man behöva återanställa de civilanställda. Det där var ju ett av 90-talets trolleritrix. Man gjorde sig av med en massa civilanställda och satte poliser att göra de arbetsuppgifterna, sedan anställde man nya poliser (alltid färre än de civilanställda som man gjort sig av med) och ropade ut att man ökade antalet poliser.

 17. @JohanX:

  äntligen kommer GD ut ur garderoben och förespråkar det ENDA alternativet för en jämställdistisk politik. SD.


  Nu tog du ändå i så du sprack. Det är inte mer rätt att sätta likhetstecken mellan Ninni och GD än vad det är att sätta likhetstecken mellan Löfven och sverige.
  (I övrigt inga paralleller mellan Ninni och Löfven, den ena är en tillgång, den andre en belastning)

 18. ”Men när faderskapet sen är fastställt då händer något märkligt. För då är det modern som får hem en blankett där hon, som mor, ska godkänna att mannen – fast faderskapet redan är fastställt – ska få vårdnaden om sitt eget barn. Och det är inte rättsäkert, och det är inte jämställt.”

  Jag håller, givetvis, med om att dagens system suger men man får inte glömma att det faktiskt bara finns en som kan veta vem pappan är. Även om pojkvännen, glad för han tror att han blivit pappa, skriver på ett papper att han är far så betyder det inte att han är det.
  Ett annat möjligt scenario är att mamma vet att ”fel” person är pappa men riskerar sitt barns och eget liv om det kom ut.
  Frågan är komplicerad och jag vet inte om det finns en enkel lösning. Obligatorisk gen-test funkar inte för risken att ”fel” person är far. Möjlig lösning är obligatorisk gen-test om mannen kräver det, något som han skulle kunna fixa själv om han misstänker att han inte är far till barnet, men samtidigt kommer det inte skydda de godtrogna som blir lurade in i att betala för ett barn som inte är deras.

  ps
  @Ninni, För mig så får du rösta på precis vad du vill och det är alltid kul att läsa din texter, men det är lite synd att ditt ”utkommande” kommer att bekräfta feministernas fördomar.

 19. @JonasBsson:
  Det är ju faktiskt samma sak med modern. Även om folk har sett henne föda så är det mycket ovanligt att personerna som är med vid födseln också kontrollerar att det är rätt mor och barn som registreras.

 20. @JohanX:

  Äntligen, äntligen kommer GD ut ur garderoben och förespråkar det ENDA alternativet för en jämställdistisk politik. SD. Det var efterlängtat!

  Som Dolf påtalar, jag – inte GD.
  Du ska tro det är befriande för mig att kunna skriva så fritt som nu. Smile

  @JohanX:

  Varför inte höja straffen betydligt för riktigt allvarliga och upprepade brott mot person? Det resonemanget förstår jag inte Ninni. Tre grova våldtäkter (eller tre andra grova våldsbrott) skulle med SD:s politik ge ett riktigt livstidsstraff utan möjlighet till benådning.

  Det finns delar jag håller med om, andra som jag är av annan åsikt. Men att svara på det så att resonemanget bakom framgår – det är minst ett inlägg. Det är inget jag har planerat iaf.

  Men, om än lite grovt tillyxat, så är MJs svar bra.

  @MJ:

  Kärnan i det som förändrades, sossarnas välfärdsstatspolitik, vill ju inte SD återinföra, t.ex. vill de inte införa statlig styrning av privatägda marknadskrafter. De föreslår bara ändringar som ska förändra KÄNSLAN hos folk.

  Nästa inlägg kommer handla om SDs folkhemstanke. Vad, varför och hur.
  För det stämmer det du är inne på, vi är inte sossar. Smile

  @MJ:

  Det är väl förvisso samma sak med din uppfattning i inlägget att folk KÄNNER att samhället kollapsar och därför ska man genomföra faktiska ändringar i samhället för att ändra på folks känsla.

  Då missförstår du min poäng i inlägget. Känslan är väckarklockan som ringer, den man vaknar av.

  När man vaknat så ställer man sig två frågor:

  Hur kunde vårt land bli till vad det är idag? Hur kan jag bidra till önskvärd utveckling?

  Svaret på de två frågorna är förhoppningsvis en bra verklighetsanalys som man kan använda för att bidra till förbättring.

  Men det som verkligen skulle behövas är en kvalitetsökning och en genomgång av organisationen. Nu är polisutbildningen likadan för alla poliser och väldigt kort, sedan sker huvuddelen av utbildningen i tjänsten. Det som skulle behövas är ju längre utbildning och riktig utbildning inför varje ny tjänst.
  Sedan skulle man behöva återanställa de civilanställda. Det där var ju ett av 90-talets trolleritrix.

  Men detta ligger i SDs tanke. SD är motståndare till att chefer på myndigheter är politiskt tillsatta. Den som blir chef på polismyndigheten, brandmyndigheten osv. ska vara den som efter att ha ”arbetat operativt i sina fysiska glansår behöver de [fysiskt] lättare uppdragen när ungdomlig spänst ersatts av ålderns erfarenhet” [från inlägget].
  Vi menar att det är personer med gedigen erfarenhet från myndigheten – inte politiker/politiskt tillsatta – som bäst vet att organisera denna på ett för uppdraget bra sätt.
  Förstår varför hydran sprutar så mycket eld? Där är en och annan på maktpamp (t.ex. Dan Eliasson) som har reell orsak att frukta SDs framgångar.

  @JonasBsson:

  För mig så får du rösta på precis vad du vill och det är alltid kul att läsa din texter, men det är lite synd att ditt “utkommande” kommer att bekräfta feministernas fördomar.

  TackSmile
  Jag bryr mig inte på vad feminister tycker och tänker. Feminismen var den hydraelden som väckte mig personligen. Det var när sossarna drev igenom varannan damernas. Jag försökte argumentera mot det för att det sakfokus som är en nödvändig egenskap är mycket vanligare bland män och då leder 50/50 tänk till diskriminering och därmed också sämre yrkeskår. Det var omöjligt att diskutera sakligt, redan då.
  Multikultihuvudet var det jag kopplade sist – och det faktiskt relativ nyligen. Jag tyckte bara ”man tog sig vatten över huvudet” i invandringspolitiken. Det var först när jag kopplade att man har en vision om att olika kulturer som ska kunna leva parallellt inom nationen, att där är en total avsaknad av ”Ta seden dit du kommer”-tänk, som jag fick en WTF!-upplevelse. Det är så urbota korkat och verklighetsfrånvänt att det fanns inte i min föreställningsvärld att våra politiker kunde vara uppe i det blå.

 21. @Ninni:
  Det ska bli intressant med folkhemsinlägget, särskilt hur man ska kunna skilja på folkhemmet och socialdemokrati, folkhemmet var ju just vad socialdemokraterna kallade sitt statsbygge. (Per Albin Hansson införde det, ca 1930)

  Svaret på de två frågorna är:
  Genom ett systemskifte till nyliberalism som slog igenom 1991. Man kan förändra det genom att inte rösta på nyliberaler. Vill man ha tillbaka folkhemmet bör man rösta på socialdemokrater (INTE SAP, som bara kallar sig för det).

  Jo det är riktigt att det bör vara intern rekrytering och att det också bör vara internt utsedda, meriterade, personer som får chefstjänster m.m. Sen kunde man ju kanske snegla på den amerikanska militära strukturen med en (under)befälskår och en officerskår, som förvisso är hierarkiskt ordande men och finns sida vid sida. Befälskåren är praktikerna och officerskåren är akademikerna. (Liknande struktur fanns även i Sverige förr).
  Men det jag var inne på handlade snarare om olika sorters tjänster. Att vara ute och tråla i radiobilen är en HELT annan uppgift än att leda en förundersökning om misshandel (poliser leder ju vissa förundersökningar) vilka båda är helt annorlunda än att vara hundförare för en knarkhund osv. Man kanske bör splittra upp kåren i olika delar med olika utbildningen (men så klart ha öppna karriärvägar).
  (Sen finns det mycket annat som måste ändras, kårandan, kriminaliteten, korruptionen m.m. )

 22. @Patrik:

  Även GD:s skribenter är en udda skara människor med olika bakgrunder och politiska åskådningar. Det tycker jag är fantastiskt fast än jag tycker de skriver lite för sällan de flesta av dem ?

  Det håller jag själv med om. Det är lite problematiskt att det skrivs för sällan, men varje enskild skribent torde ha sina egna goda skäl till att det blir så.

  Min egen ursäkt är dels att jag ytterst sällan jobbar mindre än 50 timmar/vecka och försöker vårda såväl familj som andra aktiviteter på den tid som blir över, och dels att jag nog tycker att jag efter flera år i genusdebatten har lyckats formulera en förklaringsmodell som håller rätt väl, och de inlägg jag skulle kunnat skriva känns lite väl mycket som repriser på saker som jag redan skrivit. Vissa utvecklingar jag skulle kunna göra faller på att jag då skulle behöva avslöja för mycket om mitt eget liv för att kunna fortsätta anonymt.

  Jag tror nog att Ninni känner lite likadant: det blir svårt att skriva inlägg när man måste avstå att nämna saker som man jobbar aktivt med för tillfället, och Ninni har också förklarat utförligt var hon står i jämställdhetsdebatten. Jag ser mycket hellre att hon redogör för jämställdhetsfrågor ur ett SD-perspektiv än att hon inte skriver alls.

 23. @Ulf T:
  Det är väl verkligen inget fel på repriser?
  Minimalt arbete också. Plocka fram ett gammalt inlägg läs igen det och skriv om det du vill ändra på och publicera igen.

 24. Hej.

  @MJ: Nu blir jag nyfiken. ’Hårdare tag/straff’ brukar väl inte förknippas med postmodernism i kriminalpolitik? Själv förknippar jag hela idén med hårdare straff som något premodernt. Undrar vilket parti som blir först med att förespråka fungerande straff?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 25. @Ninni:

  Vad gäller kriminalpolitiken så står jag personligen långt från SDs “tuffare straff”-mentalitet. Jag anser inte hårdare straff leder till ett bättre samhälle.

  Jag har tidigare rekommenderat folk att läsa Thomas Sowell’s The Vision of the Anointed. Han tar upp rättssystemet som ett av sina exempel på hur samhällsingenjörer dragit igång omvälvande förändringar och fortsatt driva sina teser trots att bevisen talar emot dem. Ber på förhand om ursäkt för det långa citatet, men det känns relevant, och baktanken är att ni skall skaffa boken och läsa den – inte att ni skall slippa genom att få hela texten gratis Wink

  Like so many negative social trends, soaring crime rates began in the 1960s, amid glowing optimism about how much better things could be if the traditional beliefs of the many were replaced by the special new insights of the few. In the case of criminal justice, however, the policy changes did not originate so much in legislation as in judicial and administrative rulings and policies. But the zeitgeist alone did not initiate the changing policies, which depended on specific people doing specific things. Among the key people whose words and actions set the tone for the changes in the criminal justice system in the 1960s were the chief justice of the U.S. Supreme Court, the attourney general of the United States, and the chief judge of the Circuit Board of Appeals for the District of Columbia, then as now regarded as de facto the second highest court in the land. By name they were, respectively, Earl Warren, Ramsey Clark, and David L. Bazelon.

  STAGE 1. The ”Crisis”:
  … As Judge Bazelon saw the criminal justice system in 1960, the problem was not with the ”so-called criminal population”, but with society, whose ”need to punish” was a ”primitive urge” that was ”highly irrational” – indeed, a ”deep childish fear that with any reduction in punishment, multitudes would run amuck.”

  STAGE 2. The ”Solution”:
  A series of landmark Supreme Court decisions in the 1960s changed the course of criminal justice in the United States. … successively expanded the rights of criminals in the custody of the police by making their convictions invalid if the procedures specified in the courts were not followed in detail by the police.

  In addition, courts across the land involved themselves more and more in the administrations of prisons, prescribing better living conditions and imposing on the prison system a duty to provide prisoners with access to law books, in order to prepare appeals of their convictions. Moreover, sentences were less often imposed and tended to be of shorter duration.
  In short, the vision of the anointed triumphed in the criminal justice system. The assumptions underlying its actions were the same as elsewhere. Sweeping presumptions about the irrationality and mean-spiritedness of the public were made without either evidence or a sense of the need for evidence. Conversely, the validity and applicability of the beliefs of ”experts” were taken as axiomatic.

  STAGE 3. The Results:
  Crime rates skyrocketed. Murder rates suddenly shot up until the murder rate in 1974 was more than twice as high as in 1961. Between 1960 and 1976, a citizen’s chances of becoming a victim of a major violent crime tripled. The number of policemen also tripled during the decade of the 1960s. Young criminals, who had been especially favored by the new solicitude, became especially violent. The arrest rate of juveniles for murder more than tripled between 1965 and 1990, even allowing for changes in population size.

  STAGE 4. The Response:
  Since neither the criminal law changes or any other social changes are likely to produce truly instantaneous effects, there was a brief period during which no change in the crime rate was discernible – and this momentary lull provided occasions for expressions of much disdain toward those who had predicted that the new criminal justice practices would lead to higher crime rates. Just two months after the Miranda decision in 1966, the New York Times declared that ”the gloomy predictions of its critics have been happily unrealized.” However, once the crime rates had clearly begun to rise in the wake of this and many other judicial changes designed to reduce them, the tactics of the proponents of those innovations shifted. Among the early responses to soaring crime rates, …, were denials that crimes were in fact more frequent.

  An alternative to denying rising crime rates was to make it socially unacceptable to talk about it, by equating discussions of ”law and order” with racism, since it was well known that crime rates were higher among blacks.

  The general public and law enforcement officials who did not share the elite vision continued to complain, but while their concerns found some response in the political arena, the anointed were unmoved. Chief Justice Earl Warren brushed aside those whose ”self-righteous indignation” about rising crime rates was based on ”oversimplification.” According to the chief justice, ”all of us must assume a share of the responsibility,” for he attributed the rising crime rates to the fact that ”for decades we have swept under the rug” the slum conditions which breed crime. He ignored the fact that crime rates had been declining during all those decades when they should have been rising, according to his theory. Nor is there any reason to believe that Warren ever reconsidered that theory as crime rates continued to soar, for he said in his memoirs:

  A sizable proportion of the American people, too, groping for a reason for so much criminal activity in our disturbed society but overlooking the root causes of crime – such as the degradation of slum life in the ghetto, ignorance, poverty, the drug traffic, unemployment, and organized crime (often made possible by the corruption of law enforcement officials) – joined in placing the blame on the courts and particularly on the Supreme Court.

  No attempt was made to show how any of these other factors had worsened so dramatically in the 1960s as to explain the complete turnaround in the historically declining murder rate, for example, or why none of the supposed benefits of the new criminal justice reforms materialized. The relationship between theory and evidence was simply not discussed. The vision was axiomatic.

 26. @Ulf T:
  Lustigt att ljuga så mycket för att motivera sin blodtörst och samtidigt hävda att påståenden om allmänhetens blodtörst saknar grund.

  http://www.ncpa.org/pdfs/st193.pdf
  Först bör man konstatera att ”allvarliga brott” i amerikansk statistik avser våldsbrott + inbrott, förändringarna sker i risken att drabbas av inbrott. På sidan 3 ser du att risken att drabbas av våldsbrott är lika hög 1973 och 1992.

  På sidan 7 ser du att allt färre grips per anmält brott. 1960 var det för mord 92%, grov misshandel 76% medan 1993 var det 65,5% för mord och 55,5% för grov misshandel. Polisens effektivitet går alltså kraftigt ner från en topp 1950-1960.

  På sidan 8 sedan så ser du ”förväntad strafftid per brott”, uträknat efter chansen att komma undan respektive strafftiden. Våldtäkt har t.ex. 154 dagar 1960 och 93 dagar 1993.

  På sidan 9 ser du sedan hur straffen för allvarliga brott har förändrats över tiden. Alltså medelstraffet för ett allvarligt brott (mittenkolumnen)
  1960= 26,7 månader
  1970= 25,1 månader
  1980= 20,7 månader
  1985= 20,3 månader
  1990= 25,1 månader
  1992= 24,8 månader
  Ser du lögnen? Straffen sjunker alltså på 1980-talet och är före det högre än de blir på 90-talet. Precis tvärtemot vad din blodtörstige skribent påstår. Något han såklart ljuger om helt medvetet, enbart därför att han tycker om mänskligt lidande och vill se mer av det.

 27. @MJ: Tja, mycket av politik är sånt. Se vad Bruce Schneier och andra har sagt om ”säkerhetsteater”, dvs det där vi gör på flygplatser och liknande. Det ökar känslan av att man är säker, inte säkerheten i sig.

  Vi har det system vi har, det leder till vad Pratchett kallade ”rösta dig rik”.

 28. Kärringen i videon tror att brandyrket är till för att tillfredsställa brandhens behov, och inte brandmän sysselsättningens behov.

  Men det är som alltid, anpassa verksamheten så att kvinnor kan lättare göra samma saker som män. Man skulle ju tro att det skulle finnas någon gräns för den här ivern, men det verkar inte finnas någon gräns.

  Jämställdhet handlar om att kompensera kvinnor för deras kvinnlighet i manliga sammanhang.

 29. @Kristian:

  Det är det som är postmodern politik. Det är ju t.ex. så att ju större sannolik det är att man ska utsättas för brott desto mindre oroar man sig för det och tvärtom. Äldre svenska kvinnor är mest oroliga och unga invandrarkillar är minst oroliga. Och det följer i varenda steg Äldre – mindre risk att drabbas mer orolig, Kvinna – mindre risk att drabbas mer orolig, Pursvensk – mindre risk att drabbas mer orolig, Rik – mindre risk att drabbas mer orolig.

  Det man lovar de här oroliga är att man ska vidta åtgärder som ÖKAR risken, men som KÄNNS som att de minskar risken. Det är det postmoderna trams man hört från SD nu när de är så besvikna för att brottsligheten inte ökar när de spått att den ska slå i taket (vilket förvisso är en nästan rimlig spådom, det är något skumt att brottsligheten inte ökat mer), att det är människor ORO de ska lösa med sina åtgärder, inte den faktiska brottsligheten.

 30. @Ninni:

  att man har en vision om att olika kulturer som ska kunna leva parallellt inom nationen

  En del verkar vilja (mentalt) leva inte bara i ett annat land utan i ett annat sekel!

  Parallella kulturer i samma geografiska område leder till en utveckling som i USA, där allt måste gå via domstolar. Har man inte gemensamma åsikter om någonting får man komma överens om en högre makt som bestämmer.

 31. @MJ:

  Vad pratar du om?!!

  Sowell beskrev effekterna av reformer genomdrivna av främst Earl Warren (dog 1974), Ramsey Clark (Attourney General fram till 1969) och David Bazelon (lämnade sin domartjänst 1979). Sowell’s bok skrevs 1995.

  Sedan hänvisar du till en artikel som kraftfullt argumenterar för exakt samma sak som Sowell beskriver och precis tvärtemot det du påstår.

  Despite increases in expected punishment, if we are to succeed in lowering the crime rate to, say, the level of the 1950s, we must create at least as much deterrence as existed then.

  För övrigt var 80-talet Reagans era, och han signalerade kraftigt att han ville vara ”tough on crime” (även om det kan diskuteras hur mycket det blev av det). När det gäller Högsta Domstolen får varje president vänta på chansen att fylla vakanser. Reagan tillsatte två domare, 1986 och 1988.

  Sowell talar inte om perioden efter 1980 (även om han gör några referenser till nivåerna 1990). Han talar om reformerna som inleddes på 60-talet och fortsatte på 70-talet. Den rapport du hänvisade till visar samma saker som Sowell skriver om.

 32. @Ulf T:
  Han ljög om i princip varenda sak han tog upp och jag bemötte bara de mest relevanta (att han klagar på att intagna får läsa lagböcker, blir informerade om sina rättigheter m.m. och påstår att det skulle öka brottsligheten utgår jag ifrån att du själv tar avstånd ifrån).

  Men det där ljugandet om mordfrekvensen kanske kan vara intressant också.
  http://www.deathpenaltyinfo.org/murder-rates-nationally-and-state#nat1970

  Där jämförs stater med dödsstraff och stater utan dödsstraff. Stater utan dödsstraff har lägre mordfrekvens och mordfrekvensen har också minskat MER där sedan dödsstraffet återinfördes i unionen. Det är kanske intressant utifrån att straffen i övrigt också är högre i staterna med dödsstraff.

  Men, 1997 sjunker mordfrekvensen under 1970-års nivå, och stabiliserar sig sedan på en ny nivå runt sekelskiftet och sjunker sedan lite ytterligare 2010 och verkar ha hamnat på en ny stabil nivå där.
  Han ljuger alltså helt uppenbart och helt uppenbart medvetet om den saken också.

 33. @Ulf T:
  Jag förstår mycket väl vad ditt citat betyder och känner till när det skrevs.

  Artikeln argumenterar för att förväntad strafftid skulle vara det som avgjorde avhållsamheten från brott. Det är ett missförstånd men mätningarna är riktiga. Det som har betydande betydelse för brottsligheten är upptäcktsrisken och det har det forskats mycket på i många länder. Den som begår överlagda brott är orolig för att upptäckas, men inte orolig för att straffas.

  Nej han ljuger om reformerna på 60- och 70-talen och ljuger om förändringarna som skulle ha skett efter det samt ljuger om hur brottsligheten skulle ha förändrats. USA lämnade vårdtanken långt tidigare (och inledde den långt tidigare än oss) och hade på 60-talet sedan länge gått över till principen om ”det allmänna rättsmedvetandet” (som även användes i t.ex. sovjetunionen och som används i t.ex. Saudiarabien).

  Som jag beskrev, och sidhänvisade till, så var det bara inbrotten som ändrades, våldsbrotten låg kvar på samma nivå, detta samtidigt som straffen för inbrott förblev de samma.

 34. @MJ:

  Sedan är det ju högklassigt att avfärda som ”lögnare” och ”blodtörstig” en debattör som försöker visa hur ideologer driver igenom sina teser utan hänsyn till fakta, och sedan försöker avfärda sina kritiker genom att svartmåla dem med diverse tillmälen. Wink

 35. @Ulf T:

  Det var ju just det som jag kommenterade som lustigt. Att han helt utan fakta kritiserar ideologer som driver igenom teser med stöd av fakta, med påståendet att de skulle sakna fakta.

  Om man påstår något osant trots att man vet att det är osant så är man en lögnare.
  Om man ljuger för att förespråka mänskligt lidande som man enbart förespråkar på grund av sin egen förtjusning i mänskligt lidande så är man blodtörstig.

  Det är inte att svartmåla någon med tillmälen när man beskriver dem sakligt. Det är inte mer fel än att beskriva KKK som rasister, Franco som fascist osv oavsett vad man tycker om de epiteten. Om man är blodtörstig så borde man väl inte finna något svartmålande i detta? Om man öppet ljuger så borde man väl inte tycka att det är fel att ljuga?

 36. @MJ:

  Att han helt utan fakta kritiserar ideologer som driver igenom teser med stöd av fakta, med påståendet att de skulle sakna fakta.

  Du har alltså läst boken och kollat upp referenserna (44 bara på exemplet om rättssystemet, över 700 totalt i boken – nästan tre per sida) och kommit fram till att de saknar substans?

 37. @MJ:

  Men, 1997 sjunker mordfrekvensen under 1970-års nivå, och stabiliserar sig sedan på en ny nivå runt sekelskiftet och sjunker sedan lite ytterligare 2010 och verkar ha hamnat på en ny stabil nivå där.
  Han ljuger alltså helt uppenbart och helt uppenbart medvetet om den saken också.

  Du menar att han i den bok han skrev 1995 ljög om statistiken för 1997 och framåt? Siffran 9.8 för 1991 är nog den senaste som han tog med i boken, med samma källa (FBI Uniform Crime Report) som du hänvisar till.

  @MJ:

  Nu pratar jag bara om hans lögner i det citat du använde.

  … som du ”motbevisar” genom att länka till en rapport som i stora drag stöder Sowells tes? Ditt ”bevis” för att Sowell ljuger är dessutom baserat på en jämförelse mellan 1973 och 1992, när Sowell talat om förändringen från 1960 till 1976.

  1960 var antalet våldsbrott per capita i USA 160.9; 1976 var det 467.8, enligt denna sammanställning, som också baseras på Uniform Crime Reporting. Det ligger i ungefär den härad som Sowell nämner (fast det inte mäter exakt samma sak).

  Det vore för all del en liten scoop att bevisa att en av USAs mest kända nationalekonomer inte bara ljugit, utan tydligen ljugit systematiskt för att tillfredsställa sin egen blodtörst. Men lite hårdare får du nog jobba för att övertyga någon. Till att börja med kan du väl hålla dig till statistik som ens existerade vid den tidpunkt då boken skrevs?

 38. @Ulf T:

  Kan en stackars kvinna inte få lov att känna vad som är rätt någon enstaka gång, din förtryckare? ;P Ser ut som jag kan behöva läsa på och utsätta mina tankar o åsikter för lite prövningar i frågan. Tack. Smile

 39. @Ulf T:
  Nej, jag menar att hans slutsatser är bevisat felaktiga.

  Den stödjer inte alls hans tes. Den talar om förväntat straff, alltså medelstraff delat på upptäktsrisk. Som jag beskrev ovan. Det är en missuppfattning men ett resultat av att hög upptäcktsrisk minskar brottsligheten.

  För att sedan öka till omkring 750 under början av 90-talet vilket han kände till när han skrev boken och ändå ljög om (ifall han använde de siffrorna, observera att den andra studien gällde allvarliga brott)

  Det är verkligen inget scoop att bevisa att nationalekonomer ljuger. Nationalekonomi är en religion,precis som t.ex. genusvetenskap och det är inget scoop att visa att en känd genusvetare ljuger.

 40. @Fredrik:

  ”Dags att lämna GD, det var kul så länge det varade. En före detta nazistisk folkrörelse som köper Putins propaganda håller jag på armlängds avstånd, precis som Pär Ström gjorde. Hellre den postmodernistiska hydran, än det Sanna Partiet Av och För Folket, om jag nu måste välja.”

  Ursäkta men ser du vad du själv gjorde?

  Du svarade på ett egenpåhittat argument istället för på NÅGOT av det som inlägget handlade om. Ditt svar kan på god grund raderas ”off topic” och ”derailing” det har inget med vad Ninni skrev att göra.

  Den ”postmoderna hydran” som alternativ kan du glömma, den existerar inte. postmodernism går ut på att ljuga men bakom lögnerna finns sanningen och det är det riktiga alternativ som man då stödjer utan att ens förstå det.

  Nazistpartiet SD existerar inte heller, tror du på allvar på den konstruerade idiotsagan att över 25% av svenska folket stödjer nazism så är det inte GD du skall lämna

  Tror du på det skulle du lämna Sverige, gör du inte det så ljög du just om vad du själv trodde vilket är precis vad postmoderna hydran handlar om.

  För övrigt så har alla partiers företrädare möjlighet att skriva här på GD det är inte GD:s fel att de andra partiernas anhängare tycks ha så oerhört lite att säga i öppna forum där det inte finns trigger warnings och safe zones.

 41. @Marreman:

  ”, det är sionisterna och de neokonservativa i USA som destabiliserar mellanöstern vilket ökar flyktingströmen, och göder terrorgrupper”

  1. TERRORISM

  Sorry men det där är rena tramset. Vad som göder terrorgrupper i mellanöstern är en ideologi som kallas islamism och som tagit över kommunismens roll av att säga sig ha den ena rena sanningen som hela världen måste höra. Under 70-talet skapade kommunismen samma idiiottankar bland tyska och italienska ungdomar, skall du skylla den terrorismen också på USA?

  Lyssna istället på muslimske fd islamisten Maajid Nawaz om du undrar hur det hela fungerar när muslimer först radikaliseras till islamismens idiotlöften (där man skulle ta makten i länder med blodiga militärkupper) och hur de mest trogna sedan börjar följa ideologin jihadism som är samma sak som islamism + att uppnå sina mål med massmord på civila (terrorism) Detta är vad som göder terrorism.

  2. FLYKTINGSTRÖMMAR

  Vad du säger om flyktingströmmar är också nonsens. De största flyktingströmmarna uppkom efter folkmordet i Rwanda 1995 när praktiskt taget hela mördarmilisen och alla deras familjer tvingades fly till KONGO för att undkomma den hämnd som de 600.000 mördade männinskornas närmaste tänkte utkräva. Som konsekvens av detta uppstod världens största och mest omfattande krig i Kongo, 9 länder inblandade över den största konfliktytan som existerat i modern tid.

  Men det läste du såklart inte om i våra tidningar förmodligen för att 1) de stackars journalisterna inte hittade något sätt att skylla allt på USA och 2) Att lägga ett par sidor på Kongokriget hade ju krävt man skrev bara 1039 artiklar om Palestina istället för 1040, man kunde såklart inte tänka sig skriva mindre om Palestina.

  VÄRLDENS STÖRSTA KRIG ÄR OSYNLIGT I MEDIERNA
  http://www.svd.se/varldens-storsta-krig-ar-osynligt-i-medierna

  Så det enda du vet om det kriget är alla våldtäkter som begicks, för de kunde man ju använda för att stödja sin ideologi om ”könsmaktsording”

  VÅLDTÄKTEN SOM TURISTATTRAKTION
  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/valdtakten-som-turistattraktion/

  Detta TROTS att minst 35% av männen också utsattes för de hemskaste sexuella övergrepp som du kan föreställa dig vilket inte ens SvD vågade ta upp.

  THE RAPE OF MEN: THE DARKEST SECRET OF WAR
  http://www.theguardian.com/society/2011/jul/17/the-rape-of-men

  ”Later on I speak with Dr Angella Ntinda, who treats referrals from the RLP. She tells me: ”Eight out of 10 patients from RLP will be talking about some sort of sexual abuse.”

  ”Eight out of 10 men?” I clarify.

  ”No. Men and women,” she says.

  ”What about men?”

  ”I think all the men.”

  I am aghast.

  ”All of them?” I say.

  ”Yes,” she says. ”All the men.””

  Så bespara mig nonsens om att USA/Israel skapar flyktingar. Du tror för att tidningarna skriver tusen artiklar om Palestina så är inga andra krig och konflikter viktiga och inga andra områden har flyktingar.

  Wake up!

 42. @MJ:

  ”Fler poliser är inget fel i sig. Men det som verkligen skulle behövas är en kvalitetsökning och en genomgång av organisationen. Nu är polisutbildningen likadan för alla poliser och väldigt kort”

  Det där är heller inte sant, som de flesta andra glömmer du de mängder av civila utredare som i allt väsentligt gör kvalificerat polisarbete men inte är utbildade att gå på gatorna med pistol.

 43. @Patrik:

  ”Hur tänkte du nu? Bland det absolut bästa med GD är ju att alla bjuds in till samtal. Det har till och med funnits feministiska gästskribenter mellan varven och Josefin Utas vann ju GD:s pris här för några månader sedan.”

  TACK, äntligen någon som ser klart. Det är intressant det här hur alla Vänsterpartister, Socialdemokrater, Moderater, Centerpartister, Folkpartistliberaler etc vägrar att posta välformulerade inlägg här men sedan klagar när det blir övervikt av SD-inlägg.

  I helgen publiceras mitt inlägg (som jag arbetat länge med) om detta ideologiska hyckleri.

  Här är en tanke för alla om stöttar vilket annat parti som helst förutom SD, skriv ett inlägg och berätta hur det parti ni gillar bättre ser på jämställdhetsfrågor. På tal om ingenting kom ihåg att ingen av dem som hatar SD befinner sig i ett parti som har könsbalans på väljarna, samtliga partier som inte är SD har fler kvinnliga väljare.

  Som företrädare för GD kan jag inte låta bli att undra:

  Hur skall ni göra med ert EGNA partis mansproblem?

 44. @MJ:

  ”Det är verkligen inget scoop att bevisa att nationalekonomer ljuger. Nationalekonomi är en religion,precis som t.ex. genusvetenskap och det är inget scoop att visa att en känd genusvetare ljuger.”

  Nationalekonomi har ingenting att göra med genusvetenskap. Genusvetenskap är baserad på den enda seger vänstern hade i USA som är Civil Rights Movement, specifikt svartas institutionella rättigheter som ledde till ”Afro-American studies” som kopierades av ”Gender studies” 1970 men som likt alla andra var full av Sovjetuniuonen-kramare som måste börja ljuga och hitta på saker när sanningen om Sovjet uppdagades. Därav orsaken de alla började rapa relativistisk gojretorik.

  Nationalekonomi som disciplin däremot grundades 1776 av Adam Smith, detta är bortåt 200 år innan postmodernism skapas så påståenden att nationalekonomi har postmodern grund kan bara göras om man samtidigt påstår det hela blev möjligt genom att en Delorean reste ”Back to the future”.

  Faktum är att även om man bortser från klassiska skolan (Adam Smith) och marxistiska skolan (Karl Marx) så skapas den nuvarande Neo-klassiska skolan (Marshall m.fl) så tidigt som 1870, dvs långt innan postmodernism existerar som moralisk ursäkt att behålla kommunistiska ideer som vetenskapen förkastat och därför måste vetenskapen attackeras.

 45. Det var några vettiga saker från SD här, oväntat. Vad tycker SD-Ninni om partiets:

  Våldtäktshysteri och vurm för omvänd bevisbörda i sexualbrottmål?
  Kvinnomiljard?
  Nolltolerans mot ”kvinnofientliga attityder”?
  Konstanta lögner om andra kulturers ”kvinnoförtryck”?

 46. @MJ:

  Nej, jag menar att hans slutsatser är bevisat felaktiga.

  Den stödjer inte alls hans tes. Den talar om förväntat straff, alltså medelstraff delat på upptäktsrisk. Som jag beskrev ovan. Det är en missuppfattning men ett resultat av att hög upptäcktsrisk minskar brottsligheten.

  Hans tes var att de svepande förändringar som drevs igenom huvudsakligen av en liten grupp människor i maktposition var ideologiskt drivna, och både ignorerade den statistik som föregick förändringarna och förnekade den statistik som följde efter.

  Boken handlar alltså inte om brottslighet i sig. Det är bara ett av flera exempel på hur ideologer drivit igenom förändringar trots tydliga tecken på att effekterna inte alls blev de förväntade, och i vissa fall tycktes bli de rakt motsatta.

  Följande citat är alltså mer betecknande för bokens budskap:

  No attempt was made to show how any of these other factors had worsened so dramatically in the 1960s as to explain the complete turnaround in the historically declining murder rate, for example, or why none of the supposed benefits of the new criminal justice reforms materialized. The relationship between theory and evidence was simply not discussed.

  Specifikt tycktes detta gälla Chief Justice Earl Warrens memoarer.

  Vilka analyser som görs 40-50 år efter perioden ifråga är naturligtvis helt ovidkommande för den debatten, liksom huruvida Warren m.fl. i vissa avseenden möjligen hade rätt. Även ideologer kan förstås hamna rätt ibland, även om deras handlingar vid den aktuella tiden tycks gå emot alla tillgängliga fakta.

  För att sedan öka till omkring 750 under början av 90-talet vilket han kände till när han skrev boken och ändå ljög om (ifall han använde de siffrorna, observera att den andra studien gällde allvarliga brott)

  Inser du inte hur oseriöst det framstår att anklaga någon för att ljuga när du inte ens har bemödat dig om att läsa vad de faktiskt skrev?

  Kritisera honom gärna för att han i två fall hänvisar till data från 1990 resp 1991. När det t.ex. gäller ungdomar arresterade för mord tycks det vara så att det var en kraftig ökning mellan 1960 och ca 1974, vilket skulle vara i linje med Sowells resonemang. Detta följdes av en platå fram till ca 1985, då antalet arresteringar ökade kraftigt fram till ca 1995, varpå en minskning inleddes, så småningom ned till nivåer under 60-talets. Att då hänvisa till nivån 1990 var slarvigt, eftersom det uppenbart inkluderar andra perioder (t.ex. Reagan-eran med ”tough on crime”). Att hänvisa till siffror efter 1995 var som sagt omöjligt. Dock är det svårt att avfärda det som medveten lögn, eftersom det hade gått utmärkt att hänvisa till den kraftiga ökningen fram till mitten av 70-talet, vilket ju var den period han analyserade.

  När det gäller den andra referensen till 90-talet (1991), så hade han lika gärna kunnat använda siffran för 1974, då den var lika hög (9.8) som 1991, eller t.o.m. 1980, då den var högre (10.2). Varför gjorde han inte det? Möjligen anar man svaret om man gräver fram den källa han använde (UCR: Crime in the United States 1991, sid 13), men det är troligt att han helt enkelt slarvade, bl.a. baserat på en intuition att valet av något tidigare årtal inte hade underminerat hans argument.

  Sedan finns det naturligtvis andra förklaringsmodeller. En jag har sett var att ökningen från 60- till 70-talet var en ren funktion av demografiska förändringar (baby boomers som blev gamla nog att börja stöka om i brottsstatistiken). En annan var att det var blyhaltig bensin som gjorde inte minst ungdomar mer våldsamma – men tydligen bara killarna då, eftersom man inte såg motsvarande förändringar för tjejer.

  Inget av det påverkar integriteten i Sowells redogörelse.

 47. @Erik:
  Det gör mig ont att du gått så långt in i höger-postmodernismen. Jag har aldrig läst sådant här från dig tidigare.

  1. Terrorism
  Först så vill jag påminna dig om att du tidigare har vägrat att definiera terrorism. Innan du kan det så bör du inte ge sken av att ha kunskaper om terrorism eller dess orsaker.

  Om nu ideologin är orsaken till terrorism varför upphör den alltid utan att ideologin försvinner?
  När nationalister och islamister i Algeriet terroriserade fransmännen så slutade de plötsligt när den franska ockupationen upphörde, slutade de vara nationalister och islamister då?
  Kommunister och nationalister var terrorister i Naziockuperade delar av Europa, men de slutade plötsligt när nazisterna försvann. Slutade de vara nationalister och kommunister då?
  Hindunationalister i Indien och britterna?
  Amerikanska kolonialister och britterna?
  Anarkister i Mexiko?
  Maoister i Kina?
  Leninister i Vietnam och jänkarna?
  Wahhabistiska huset Saud på arabiska halvön?

  osv osv osv osv. Om det är ideologier som plötsligt utan några andra orsaker orsakar terrorism, varför försvinner den då utan att ideologin försvinner?

  2. FLYKTINGSTRÖMAR
  DET är nonsens.
  1.”Mördarmilisen” var inte ens en milis, det var en folkrörelse.
  2. Även om VARENDA rwandier hade flytt så hade det varit färre än den flyktingström som flyr från USA och EU:s ISIL-experiment
  3. Hämnden var inte anledningen till flykten, hämnden är nämligen väldigt mild på grund av en föredömlig försoningsprocess. Anledningen till att milisen flydde var bristen på makt och deras religiösa övertygelse om att Rwanda ska vara en extrem kristen stat som ska frälsa hela Afrika.
  4. Hutumiliserna är inte orsaken till kriget i Kongo, de är en bidragande faktor till destabilitet, men deras mål är att återta makten i Rwanda som är deras religiösa plikt. Den stora orsaken till kriget i Kongo är den välmenande men katastrofala FN-insatsen på 50-talet då man hindrade landets delning i mer fungerande nationer (som förvisso hade blivit olika rika).
  5. Kriget i Kongo är inte störst eller mest omfattande. Det är ”Kriget mot terrorism”, med tjogtals länder inblandade, jag vet inte ens hur många, 50 kanske, och strider och bombningar i flera världsdelar.
  6. Att skylla på USA är extremt enkelt. Folkmordet begicks av USA:s allierade i Rwanda och USA använde sin position i säkerhetsrådet för att förhindra den förstärkning av FN-styrkorna som FN-personal på plats begärde. USA vägrade också att kalla det för folkmord trots att omfattningen och tillvägagångssättet var fullt känt (det finns ett känt klipp med USA:s FN-sändebud där hon snirklar sig för att slippa säga folkmord).
  7. USA:s stöd till olika islamistgrupper och USA.s egna terrorbomningar skapar såklart flyktingströmmar. De fanns iaf inte innan USA började leka imperium i respektive land.

 48. @Ulf T:
  Hans tes var mer specifikt dels att rent liberala (demokratiska) förändringar som förstärkte rättigheter och rättssäkerhet (t.ex. att få tillgång till lagtext och att få veta vilka rättigheter man har) skulle ha ökat brottsligheten och dels att det skulle ha skett en strafflindring som orsakat ökningen i brottslighet.

  Inget av det är sant.

  Jag förstår att hans lögner enbart utgör ett exempel på hans huvudtes. Det ändrar inte på bristen på sanning i påståendena.

  Det är ju helt enkelt inte sant, det var ingen förändring av mordfrekvensen på 60-talet. Förändringen kommer på 90-talet (efter 80-talets straffsänkningar) och sjunker sedan igen vid sekelskiftet (efter straffhöjningar) för att sedan sjunka igen ett decennium senare (efter straffsänkningar). Att upprepa hans lögn gör den inte mer sann.
  De reformerna som avses var grundade på fakta. Det var under en period då högern var ideologisk och vänstern materialistisk (och senare bytte de plats, för att sedan bägge bli ideologiska).

  Han kan ju också ha russinblockat data för att….ljuga? Det är ju faktiskt den vanligaste anledning.

 49. @Erik:

  Civila utredare sysslar främst med att utreda trafikbrott, och de är knappast särskilt kvalificerade, i normalfallet. Men det är hur som helst inget argument mot vad jag skrev.

  Du menar alltså att vetenskapsområden som fanns före postmodernismen inte kan bli postmoderna? Så t.ex. psykologi, sociologi m.m. kan inte drabbas av postmodernism för att de fanns tidigare? (Dessutom så fanns postmodernismen innan begreppet myntades, Freud t.ex. var en utpräglad postmodernist, och kvacksalvare.)
  Gäller samma sak partier? Så av riksdagspartierna är det bara Mp och SD som kan vara postmodernister?

 50. @MJ:

  Han kan ju också ha russinblockat data för att….ljuga?

  Jo, visst kan det ha varit så, och om man redan från början bestämt sig för att personen ifråga är en blodtörstig lögnare, så blir det ju den logiska slutsatsen.

  Några faktorer talar emot:

  * Även i avsnittet om rättssystemet noterar Sowell hur man bland annat försökte få siffrorna på 70-talet att se bättre ut genom att jämföra med 20-talet – inte t.ex. 50-talet, som ju hade varit mer relevant. Dvs han kritiserar taktiska val av jämförelseperiod. Ur det perspektivet är det som sagt slarvigt att själv välja årtal som öppnar för misstolkningar, men det finns alla skäl att anta att det i så fall inte gjordes avsiktligt, för att förvränga bilden just så som han kritiserat andra för att göra.

  * Kapitlet efter handlar om ”A-ha! statistics”, där han går in djupare på tendensen att russinplocka vissa resultat även när andra resultat i samma studie emotsäger den slutsats man vill ha bevisad.

  * Vi som själva har publicerat vetenskapliga artiklar [1] är väl förtrogna med hur tidsödande det kan vara att styrka alla påståenden med solida referenser. Ett mycket vanligt problem är att man kan sitta med datapunkter som man tror på, baserat på massor av olika källor, men som man ändå inte använder, eftersom man inte hittar någon riktigt bra och tydlig referens just för de datapunkterna; i stället kanske man väljer en mindre representativ referens/datapunkt, eftersom man brukar prioritera solida referenser före precision i argumentationen. Dvs om datapunkten känns ”bra nog” kan det mycket väl vara så att man lägger sin tid på annat istället för att jaga den perfekta referensen.

  * I de två fallen jag kommenterade ovan fanns det alltså tidigare årtal som faktiskt både mer tydligt och precist hade illustrerat hans poäng. Hans ”russinplockande” var därvidlag ineffektivt, eftersom det inte påtagligt förändrade bilden till hans fördel.

  [1] Det kan hända att även du gjort det – det vet jag inget om.

 51. @Ulf T:
  Sluta krumbukta dig, homicide är dödligt våld på svenska inte mord, vilket du såklart vet.
  Här är mordfrekvensen på 60-talet år för år (Från en källa du själv använde förut men blev tvungen att byta ut nu av någon anledning http://www.disastercenter.com/crime/uscrime.htm):
  5,1
  4,8
  4,6
  4,6
  4,9
  5,1
  5,6
  6,2
  6,9
  7,3
  (Att jämföra med högstraffåren strax innan boken skrevs 90-talets början:
  9,4
  9,8
  9,3
  9,5)

  Erkänn bara att din kille ljuger och i det här fallet gör han det för att han finner njutning i mänskligt lidande och vill påverka mängden mänskligt lidande att gå upp.

 52. @Ulf T:

  Ja det ska man inte bestämma sig för från början, men man kommer fram till det när man granskar ditt citat.

  * Det är väl exakt så lögnare brukar göra i de här sammanhangen? Påstå att andra ljuger med statistik för att sedan själv ljuga med statistik.

  * ja exakt det brukar russinplockare påpeka att andra skulle göra.

  * Ja det har jag, men jag jobbar inte på det postmoderna sättet. Jag gör ett påstående EFTER att jag har upptäckt det och har då redan källan. Jag gör inte påståendena först och letar referenser efter.

  * Eftersom hans poäng (inte hans huvudpoäng om ideologi kontra materialism, även om han själv inte förstår den poängen) är tokfel och har visats fel i forskning under tusentals år (ja tusentals) så kan han inte hitta forskning som ger ett verkligt stöd, han kan bara russinplocka och ljuga.

 53. @MJ:

  Här är mordfrekvensen på 60-talet år för år (Från en källa du själv använde förut men blev tvungen att byta ut nu av någon anledning http://www.disastercenter.com/crime/uscrime.htm)

  Jag tog och plottade de där siffrorna åt dig.

  Sedan får väl var och en avgöra vem de tycker ljuger här: Sowell, som skrev att ökningen knappt var märkbar förrän ett tag efter Miranda (1966), eller du, som påstår att ”det var ingen förändring av mordfrekvensen på 60-talet” med hänvisning till siffror som mycket tydligt visar en uppgång under andra halvan, som sedan fortsätter oavbrutet fram till 1974.

  De siffror du länkade till ger även stöd för Sowells påstående att ”the murder rate in 1974 was more than twice as high as in 1961” (9,8/4,8 = 2,04), även om marginalen var knapp.

 54. @Ulf T:
  Så när han säger 60-talet så menar han alltså 67-74?
  När han säger 1900-talet menar han 1990 till 2090 då?

  Men du tror alltså på hans gaggiga påstående om att folk började mörda mer för att folk som greps fick veta vilka rättigheter de har?

  Plotta siffrorna fram till 95 så får vi se om hans teori om att högre straff leder till färre mord och brottslighet stämmer. Jag fattar inte ens varför du fortsätter försöka försvara hans postmoderna tokerier.

 55. @MJ:

  Så när han säger 60-talet så menar han alltså 67-74?

  De flesta skulle nog gå med på att 60-talet började 1960 och slutade 1969. Jag plottade även 70-talet dels för att Sowells påståenden främst gällde ökningen fram till 1974, och dels för att det gjorde det tydligare att den variation som sågs i slutet av 60-talet (dvs 65-69) faktiskt var inledningen på en robust ökning.

  Men du tror alltså på hans gaggiga påstående om att folk började mörda mer för att folk som greps fick veta vilka rättigheter de har?

  En rätt rejäl halmgubbe där. Även i mitt begränsade citat framgår det att det han beskrev som svepande förändringar bidrog till att göra det mycket svårare att fälla brottslingar om polis/åklagare inte gjorde allt rätt. Detta inkluderade Miranda, men gick mycket längre än så – bland annat en rätt kraftigt vidgad tillämpning av ”fruit of the poisoned tree”-principen, högre krav på precisionen i husrannsakningsorder, samt minskad sannolikhet att bli dömd till fängelse, ökad frekvens av villkorlig frigivning, mer fokus på rehabilitering, samt allmänt kortare straff.

  Sowell hävdar inte att allt detta är dåligt, bara att reformerna motiverades av idén om att allmänhetens rättsmedvetande styrdes av blodtörst och hämndbegär (utan att detta behövde bevisas), samt en vision om att förändringarna skulle leda till minskad brottslighet, följt av förnekande och skambeläggande när siffrorna istället sköt i höjden.

  Det du helt tycks ha missat i din iver att utmåla Sowell som en lögnare är att han aldrig påstod sig sitta inne med något patentsvar på vilka åtgärder som är effektiva för brottsbekämpning. Hans tes, även utvecklad i A Conflict of Visions, är att vissa tycks anse sig utvalda att reformera den mindre upplysta pöbeln (lite som tokfeministerna) och hellre mörkar eller förvränger fakta och demoniserar sina kritiker än håller upp sina teser mot verklighetens ljus.

  Du tycker att han drar fel slutsatser, men hans slutsats var just att dåtidens arkitekter fritt erkände att de ville experimentera i avsaknad av empiri, och sedan vägrade byta fot när deras visioner väl krockade med verkligheten. Att andra efter dem har modifierat rättssystemet och så småningom lyckats få ned siffrorna igen (vad det nu totalt sett beror på) ändrar inte det minsta på Sowells analys av hur Warren et al förhöll sig till fakta.

  Förresten, noterade jag just en felaktig avskrivning i mitt utdrag ur Sowell:

  The number of policemen also tripled during the decade of the 1960s

  skall vara:

  The number of policemen killed also tripled during the decade of the 1960s

 56. @Ulf T:

  Ja det är ju en ny lögn med den rättelsen.
  1960 dog det 129 poliser och 1969 dog det 194 poliser
  http://www.nleomf.org/facts/officer-fatalities-data/year.html?referrer=https://www.google.se/

  Men som jag visade ovan så ljög han ju om att straffen blev mildare, de blev ju mildare på 80-talet men var på samma nivå på 60-talet som på 90-talet.

  Dessutom var det ju färre som greps, som jag visade ovan, även om alla som greps hade blivit fällda så hade uppklaringsprocenten minskat. Det är alltså inte de små liberaliseringarna som orsakat skillnaden.

  Problemet är att han i det här fallet försöker visa det genom att ljuga och genom att säga emot empiriska fakta. Han VILL att materialisterna på den tiden skulle vara idealister och därför påstår han det. Han VILL att hårdare straff ska vara bra, därför påstår han det.

 57. @MJ:
  Om jag får fråga tycker du att SD i det stora hela har en bättre syn på jämställdhet än t,ex vänsterpartiet utan att snöa in på detaljfrågor? och nej allt sitter inte alltid i detaljerna.

 58. @michael:
  Det är jag övertygad om.
  Grejen är att det finns inget parti som jag håller med i så MÅNGA frågor som SD, men SD tar också priset när det gäller hur MYCKET jag ogillar vissa frågor de driver.
  (Sedan är det också så att det inte finns någon väljarbas, av riksdagspartierna, som jag föraktar så mycket som SD:s)

 59. @michael:
  Tillägg till det:
  Det finns också ett fåtal frågor där jag känner OERHÖRT STARKT för SD.s linje.
  T.ex. gäller detta beslutet att skicka svenska flygvapnet att hjälpa IS (även om de inte hette det då) med folkmordet av svarta i Libyen, enbart SD och V röstade emot. Det brott som övriga i kammaren begick då är fruktansvärt, och mätt i mänskligt lidande värre än de saker som SD skulle ställa till med om de fick regera en eller par mandatperioder.

 60. @MJ:

  Ja det är ju en ny lögn med den rättelsen.
  1960 dog det 129 poliser och 1969 dog det 194 poliser

  Du är väldigt ivrig att kalla andra för lögnare. Dina egna felrepresentationer beror på annat, antar jag …?

  Hursomhelst, här är källan till Sowells påstående:

  Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, sid 415.

  Police officers killed by felons (tot)
  1961 37 (71)
  1962 48 (78)
  1963 55 (88)
  1964 57 (88)
  1965 53 (93)
  1966 57 (99)
  1967 76 (123)
  1968 64 (123)
  1969 86 (125)
  1970 100 (100)

  1960 står det 48 totalt, men utan uppdelning i ”By felons” vs ”In accidents”.

  Jag är inte säker på vilka organisationer som räknas in som ”Law Enforcement”, men det är inte bara lokala poliser, utan även t.ex. FBI och State Troopers, ATF, Park Rangers m.fl. Det kan möjligen förklara skillnaderna i absoluta tal, alldeles oavsett vilka dödsorsaker man räknar in.

 61. @Ulf T:

  Så nytt russinplockande alltså. Han skriver policemen, killed och trippled. Men han menar ”lokala poliser”, ”killed by felons” och dubbled. Lokala poliser verkar vara den tolkning också för båda källorna påstår sig använda officiell statistik angående personer inom ”law enforcment”.
  Det var väl bra att han den här gången inte avsåg 1967-1974 när han pratade om 60-talet, (men du hade han haft mer rätt).

 62. @sexisten:

  Våldtäktshysteri och vurm för omvänd bevisbörda i sexualbrottmål?

  Att folk – av okunskap – kan uttrycka knäppa saker är helt okej. Det innebär inte att det är partiets politik. Det är så man gör i demokratiska partier, man kastar ut en tanke man har och så debatterar man den, vad skulle det innebära? För- och nackdelar? Sen röstar man om det. Först därefter, om det blir en majoritet som står bakom, då är det partiets politik.
  Så har du något belägg för att omvänd bevisbörda skulle vara något partiet står bakom så ska jag äta upp min hatt.

  Kvinnomiljard?
  Nolltolerans mot “kvinnofientliga attityder”?

  Det ringer någon klocka i bakhuvudet här, så det är nog inte ”hydra-rök”. Men jag har minns inte riktigt just nu på rak arm, det var något med partnervåld va? Det känns någonstans som det var något jag var skarp motståndare till, men jag kan inte sätta fingret på vad det var nu. Har du mer information?
  Det låter som något som kommer från SD-rosa (kvinnoförbundet) och i så fall, har det gått igenom i partiet?

  (Nej, jag uppskattar definitivt inte SD-rosa.)

  Konstanta lögner om andra kulturers “kvinnoförtryck”?

  Detta kommer i en del senare.

  Notera från inlägget:

  Det är för att SD är av folket för folket som SDs jämställdhetspolitik (mer eller mindre helt) sammanfaller med jämställdiska åsikter.

  Det är inte perfekt, i mina ögon. SDs jämställdhetspolitik är ”bara” väldigt nära perfekt. Det finns absolut spår av påverkan från den feministiska indoktrineringen i vår samtid hos SD-folket med här och där. Och då får man verka för att de spår som finns ska sopas bort. Politik utvecklas av de aktiva medlemmarna. Det är bara kul att det finns saker att jobba med. Smile

 63. @MJ:

  Sluta tramsa nu, MJ!

  Du har inte lyckats med att beslå Sowell med en enda lögn (än mindre bevisat att han skulle vara ”blodtörstig”, och du har själv lyckats göra ett antal felaktiga påståenden under tiden. Men i stället för att erkänna dina egna misstag och tillstå att du gick ut för hårt och drog förhastade slutsatser, försöker du byta riktning, slänga in nedlåtande omskrivningar och klyva hår.

  Det du mest tycks lyckas med är att illustrera just den sorts mentalitet som Sowell försöker ge exempel på i sin bok: den där det är viktigare att försvara sin egen ideologi än att erkänna sina misstag och lära sig något av omvärlden.

  Så nytt russinplockande alltså. Han skriver policemen, killed och trippled. Men han menar “lokala poliser”, “killed by felons” och dubbled.

  Så det är russinplockande när han använder officiella källor (Dept of Commerce, som han noggrannt identifierar)? Tar vi och uppskattar den saknade siffran för 1960, t.ex. genom att använda den procentuella skillnaden mellan 1960 och 1961 för ”Law Enforcement”, kommer vi fram till att antalet poliser som dödades av felons ökade med 2.5x från 1960 och 1969. Tar vi de kända siffrorna får vi en ökning på 2.7x från 1961 till 1970. Den uppskattade ökningen från 1960 till 1970 skulle vara 2.93x. Låter vi Excel extrapolera m.h.a. en polynomisk trendlinje av 3:e graden, hamnar vi på 4.2x …

  Jag medger att han tycks ha slängt ut ”tripled” som en approximation, men återigen, hans resonemang hade inte försvagats om han hade skrivit ”the number of police officers killed by felons also increased by 270 per cent from 1961 to 1970”. Det hade bara gjort boken mer tungläst, i synnerhet om han envisats med sådana petitesser genomgående.

 64. @Ulf T:
  Det är ju bara löjligt. Trots alla lögnerna och dina försök att lappa ihop det åt honom så fortsätter du bara med en troendes envishet att vidhålla att trossatserna är riktiga.
  Det är ju så religion och postmodernism fungerar, så inget att förvånas över.

 65. Ninni, här har jag lite grejer till dig.

  Våldtäktshysteri och ”nolltolerans mot kvinnofientliga attityder”:

  https://sverigedemokraternaspartiprogram.files.wordpress.com/2010/08/sd_valdtaktsrapport.pdf

  ”Något som vid sidan av de utomeuropeiska invandrarnas kraftiga överrepresentation är slående när man granskar våldtäktsstatistiken är hur extremt liten andel av de anmälda våldtäkterna som resulterar i fällande domar.”

  ”Rädslan och otryggheten som våldtäkterna skapar försämrar även livskvaliteten och rörelsefriheten för en stor andel av landets kvinnor. Sverigedemokraterna har av den anledningen utsett kampen mot våldtäkterna till det här valets viktigaste jämställdhetsfråga och den här rapporten är utgångspunkten för en landsomfattande kampanj mot den nya våldtäktsvågen.”

  ”Förändrade attityder
  Nolltolerans mot kvinnofientliga attityder och beteenden måste införas på landets skolor och utsatta flickors möjlighet att begära och få skadestånd från de skolor som inte uppfyller sina åtaganden skall förbättras.”

  Omvänd bevisbörda:

  http://www.friatider.se/sd-vill-ha-samtycke-for-sex

  Du kan släppa kvinnomiljarden om du vill, kan inte hitta det. Jag vill minnas att Åkesson pratade om det i ett tal, tror inte det var från SD-rosa.

  Jag såg också det här skräpet precis:

  https://sd.se/wp-content/uploads/2014/09/Trygghet-kvinnor1.pdf

  De börjar med:

  ”Sverigedemokraterna anser att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter, och därmed också lika stor rätt till ett tryggt liv. Det utbredda kvinnovåldet skapar dock en otrygghet för just den kvinnliga delen av befolkningen som i sin tur leder till oacceptabla inskränkningar i kvinnors frihet och livsmönster, vilket inverkar negativt på kvinnors möjligheter och rättigheter.”

  Och det är bara början. Det är nästan 20 sidor fullproppade med gynocentriskt skräp. Är det här jämställdism?

  ”Nej, jag uppskattar definitivt inte SD-rosa.”
  ”Detta kommer i en del senare.”

  Bra!

 66. @sexisten:

  Omvänd bevisbörda:

  Lyssnade du på vad Richard Jomshof sa? Han ställer sig bakom (S) förslag om en utredning om samtyckeslag. Det innebär inte att lagändring är något som partiet skulle ställa sig bakom. Jag är också positiv till en sån utredning, då jag anser den skulle ge tyngd åt argument mot en sådan lagändring.
  Jag känner mig säker på att man inte skulle ställa sig bakom en sådan lagändring, rättsosäkerheten i en sådan lag stämmer inte med partiets kriminalpolitik. Skulle jag få fel kommer de tappa medlemmar, jag lovar. Wink

  Det är nästan 20 sidor fullproppade med gynocentriskt skräp. Är det här jämställdism?

  Nej, det är sånt som faller under ”Det är bara kul att det finns saker att jobba med” i förra kommentaren. Och det är lite i förhållande till allt som finns inom området och det var sånt jag syftade på när jag skrev ”(mer eller mindre)” i nlägget. Jag har dock inte sett att man budgeterat för detta eller på annat sätt drivit det politiskt. Men det är saker jag anser behöver ändras som gör att jag tycker det är kul att engagera mig, om allt hade varit perfekt finns det inget att sträva mot. Smile

 67. @Ninni:
  En utredning om samtycke kommer leda till ett förslag om samyckesreglering. Det är inget fel på att utreda, men det handlar också om kvalitét på utredningen. En sådan utredning kommer att packas med genusvetare, och vara jättepositiv till alla inskränkningar i rättssäkerheten som de kan hitta.

  Var inte Ekeroth rättspolitisk talesperson och stöttade Avpixlat? Som hängde ut åtta män som gruppvåldtäktsmän med bild, namn, adress, och personnummer? Efter den där rubriken om åtta svenska män gripna på färjan.
  När bara en av dem åtalades och de övriga sju var bevisat oskyldiga (med övervakningskameror) så skrev de inte en rad. När den åttonde bevisades oskyldig (genom dna- och rna-analys) så skrev de inte heller en rad.
  Tror du att sådana personer, eller de som stödjer dem, bryr sig ett skit om rättssäkerhet?

 68. @MJ:

  ”Det gör mig ont att du gått så långt in i höger-postmodernismen. Jag har aldrig läst sådant här från dig tidigare.”

  Det existerar ingen höger-postmodernism. Samtliga postmodernistiska filosofer i modern tid är vänster. Lyotard är vänster, Rorty är vänster, Baudrillard är vänster, Derrida är vänster, Foucault är vänster, vill DU fortsätta på ämnet nämn namn på högerfilosofer som förespråkar postmodernism. Nämn minst ett känt namn eller lägg ner.

  ”Först så vill jag påminna dig om att du tidigare har vägrat att definiera terrorism. Innan du kan det så bör du inte ge sken av att ha kunskaper om terrorism eller dess orsaker.”

  Jag använder samma definition på terrorism som gäller för folk i allmänhet. Den i stort sett enda i Sverige som inte förstår vad det betyder är Jan Guillou och detta beror helt på att han inte vill kalla palestinier terrorister. Det framgår tydligt i hans bok om en palestinsk attackubåt.

  ”Om nu ideologin är orsaken till terrorism varför upphör den alltid utan att ideologin försvinner?”

  Vem har sagt att ideologin är rationell och KAN försvinna? Så länge det finns dumskallar har ideologin anhängare. Det mesta ideologerna skriver är nonsens när det granskas objektivt. Hur terrorism försvinner är enklare att förklara. Starka regeringar som sade ”vi förhandlar inte med terrorister” såg till att de flesta terroristerna blev dödade. Det var så det gick till, när det hände alls.

  * IRA exempelvis tyckte inte det var så kul när Thatcher sade åt S.A.S att lura terrorister att dra vapan mot dem så de kunde dödas.
  * PLO o deras satelliter var mindre förtjusta när GSG9 utplånade deras team och spred budskapdet att de skulle döda varenda en som kapade tyska plan.
  * Franska GIGN tog efter samma policy vid Air France 8969-dramat i Marseille, om du kapar franska plan så skickar vi inte snälla poliser, säg hej till elaka elitsoldater istället.
  * Sedan har vi Israel som flög en hel militärstyrka till Entebbe. De är i en klass för sig i anti-terrorism. De inte bara utplånade terroristerna och räddade gisslan genom att landa transportplan på fientlig mark. De neutraliserade även flygplatsens vaktstyrka och förstörde varenda stridsflygplan (Idi Amins flygvapen).

  ”När nationalister och islamister i Algeriet terroriserade fransmännen så slutade de plötsligt när den franska ockupationen upphörde, slutade de vara nationalister och islamister då?”

  1. Terroriserade Fransmän? Nu får du allt lära dig räkna det var långt fler algerier än fransmän som terroriserades/dödades under inbördeskriget.
  2. Det är terrorism i Algeriet ÄN IDAG, att den skulle ha slutat är trams, som vanligt vände sig islamisterna och nationalisterna mot varandra. Islamisterna försökte utropa en IS i Algeriet -91 varefter nationalisterna genomförde militärkupp. Det efterföljande inbördeskriget (1991-2002) beskrivs så här:

  ”The war has been referred to as ’the dirty war’ (la sale guerre),[8] and was notable for ”unspeakable brutality”[9] and ”unbelievable savagery and violence” in attacks on civilians”

  3. Man slutade alltså inte alls mörda algerier när Frankrike lämnade landet. Samma som i Syrien där man heller inte slutat mörda varanda även där orsakas våldsamheterna av att islamister gör uppror och försöker ta makten och regeringen svarar med militären.

  ”Kommunister och nationalister var terrorister i Naziockuperade delar av Europa, men de slutade plötsligt när nazisterna försvann. Slutade de vara nationalister och kommunister då?”

  Det är nonsens att kommunisterna slutade begå terroristdåd. Kommunistorganiationer som Baader-Meinhof och Rote Armee Fraktione fortsatte i västländer tills polisen dödade eller fängslade dem på 70-talet. I östländer där kommunisterna tog makten var det regering och statsmakt som terroristerade sin egen befolkning istället tills egna ekonomin kollapsade.

  ”Hindunationalister i Indien och britterna?”

  Indiens självständighet vanns av Ghandi med nonviolence och liberala värden från hans brittiska utbildning. Om du vill prata terrorism i Indien är det hinduerna och muslimerna du skall prata om. Med blodiga krig och allt annat än fredlig uppdelning i mark för indiska muslimer (Pakistan) och mark för alla andra indier (Indien)

  ”In the riots which preceded the partition in the Punjab Province, between 200,000 and 500,000 people were killed in the retributive genocide between the religions.[2][3] UNHCR estimates 14 million Hindus, Sikhs and Muslims were displaced during the partition; it was the largest mass migration in human history.”

  Fast det är klart, intresset falnar när det inte finns någon ”blame whitey” vinkel att hänvisa till. Inte bara nordafrikanerna är hjärntvättade i den vinklen, det var kommunisterna också. Här är en saudiarabisk tjej som vågar ställa den förbjudna frågan:

  ”Amerikanska kolonialister och britterna?”

  1. Kolonialisterna bestod i hög grad av britter, de ville bara inte styras av Kung George.
  2. En demokratisk meritokrati vs en ärftlig monarki tusen mil bort.
  3. Slå upp ”Boston Tea Party”

  ”Anarkister i Mexiko?”

  Mexiko är ju ett jättebra exempel, ett av två länder där terrorism utövas av knarklangare som är i inbördskrig mot regeringen.

  ”Maoister i Kina?”

  Ännu ett exempel med kommunistiska revolutionärer, vet du vilka som sysslar med terrorism i dagens Kina? Turkmenistans islamister.

  ”Leninister i Vietnam och jänkarna?”

  Kommunistiska revolutionärer igen, och för femtielfte gången slogs gerillan mot Sydvietnams regering – inte mot USA.

  ”Wahhabistiska huset Saud på arabiska halvön?”

  Slå upp terroristattacken/ockupationen av mosken i Mekka 1979

  ”osv osv osv osv. Om det är ideologier som plötsligt utan några andra orsaker orsakar terrorism, varför försvinner den då utan att ideologin försvinner?”

  Terrorismen har inte alls försvunnit. Vi har terrorism i Algeriet. bomber både 2007 och 2008, vi har terrorism i Indien massmord i Mumbai 2008, kommiunisterna mördade folk i Vietnam flera år efter att USA lämnat platsen så vad pratar du om när du babblar om att terrorismen slutat Menar du att terroristerna tar semester ett par veckor på Gran Canaria eller?

  Tyska och Italienska kommunistdumskallar fortsatte tills de dödades. Sedan har vi PLO, som straff för att PLO mördade israeliska idrottare så vad gjorde Mossad för att få stopp på dem? Jo man skapade ett hit-team som i åratal spårade och dödade Palestinska ledare. Var inte så kul för de palestinska terroristerna, moralen sjönk rejält.

  Utöver de länder som du nämner har även flertalet afrikanska andra länder minskat terrorism, så sent som i veckan läste jag om hur flertalet länder förbjuder kvinnor att ha slöja eftersom de är trötta på kvinnliga självmordsbombare i full slöja.

  ”West African leaders have sought to ”forbid” women from wearing full-face veils to prevent terrorist attacks. At the latest meeting of the Economic Community of West African States (Ecowas) the leaders expressed concern over how the burqa is being used as a safe disguise to escape authorities with a growing number of female suicide bombers being used by Boko Haram jihadists.”

  http://www.ibtimes.co.uk/west-african-leaders-seek-burqa-ban-prevent-boko-haram-attacks-1533979

  Med mera…

 69. @MJ:

  Njae, det var nog inte riktigt så klart som du tycks vilja antyda.

  När bara en av dem åtalades och de övriga sju var bevisat oskyldiga (med övervakningskameror) så skrev de inte en rad.

  Jodå, de skrev om det.

  http://avpixlat.info/2015/03/17/haktade-for-gruppvaldtakt-pa-finlandsfarja-slapps/
  http://avpixlat.info/2015/08/04/en-av-atta-misstankta-domd-for-uppmarksammad-valdtakt-pa-farja/

  Såvitt jag vet saknades helt enkelt teknisk bevisning för de andra, som ändå befann sig i hytten där våldtäkten ägde rum. Det var inte övervakningskamerorna som friade dem, utan snarare visade kamerorna att de var delaktiga i något (ragga tjejer åtminstone), och att flera av dem var i hytten.

  Den åttonde fälldes först i Tingsrätten, men friades i Hovrätten då den tekniska bevisningen inte ansågs stark nog: det ansågs fastslaget att hon hade blivit våldtagen, och hennes DNA hittades iofs på hans penis och på insidan av hans kalsonger, men Hovrätten tyckte sig inte* kunna utesluta att det hamnat där på indirekt väg. Hennes DNA fanns för övrigt på händerna på två andra misstänkta, men eftersom offret var så berusat att hon i princip inte kunde redogöra för vad som hände, var det svårt att binda någon av de personer som var i rummet till det faktiska brottet.

  Jag såg inte någon avpixlat-artikel om själva friandet i Hovrätten, men Fria Tider skrev om det.

  Våldtäktsoffret har inte kunnat peka ut någon och utredningen visar att flera personer har befunnit sig i hytten vid det aktuella tillfället.

  Svea hovrätts slutsats är att det finns flera tänkbara gärningsmän. Bevisningen öppnar dessutom upp för andra möjliga händelseförlopp, enligt hovrättens dom. Därför frikänns 24-åringen från sexbrottet.

  * Jag har läst domen från Tingsrätten, men inte den från Hovrätten

  Jag tycker nog man kan skilja på ”bevisat oskyldig” och ”frikänd pga bristande bevis”, även om det senare också innebär att man skall betraktas som oskyldig. Det var dock inte så att bevis framkom om att han definitivt inte gjort det. Dock verkar Hovrätten ha öppnat för att det hela kunde ha hänt på något annat sätt än det som beskrevs i Tingsrätten.

  Med det menar jag inte att antyda att han ändå var skyldig, men att det rimligen finns utrymme för ett starkare påstående ibland: att en person är bevisat oskyldig &ndash. Så var det inte i detta fall.

 70. @MJ:

  Det är inget fel på att utreda, men det handlar också om kvalitét på utredningen. En sådan utredning kommer att packas med genusvetare, och vara jättepositiv till alla inskränkningar i rättssäkerheten som de kan hitta.

  I en utredning används olika -vetare. Som ett exempel: även om utredningen ”män och jämställdhet” är utomordentligt dålig så gav den detta.
  Så i det är vi inte ense Smile

  Var inte Ekeroth rättspolitisk talesperson och stöttade Avpixlat? Som hängde ut åtta män som gruppvåldtäktsmän med bild, namn, adress, och personnummer? Efter den där rubriken om åtta svenska män gripna på färjan.

  Minns du Mariel? Bedömer du henne efter vad som skrivits i detta inlägg – av mig?

  Jag bedömer Ulfs kompetens, karaktär, personlighet, åsikter och tankar efter vad han förmår att förmedla.

  Jag tycker man bör bedöma Ekeroths tillförlitlighet genom att bilda sig en egen uppfattning utifrån hans arbete t.ex. lyssna på interpellationer och liknande debatter. Inslaget i inlägget är inget cherry-pickat undantag. Lyssna på föredrag han håller inom sitt sakområde och lyssna liiiite mindre på vad mediala skvallret om honom? För vad vet du egentligen om kopplingen (vad, varför och hur) mellan Ekeroth och Avpixlat?

  Så, ja, jag har mycket högt förtroende för Ekeroths kompetens i frågor som rör det juridiska.

  Men det står dig såklart fritt att bedöma Mariel efter vad jag skriver på GenusDebatten idag. Det skulle dock säga mer om dig och din intelligens än om Mariel.

 71. @Ninni:
  Nu har jag lyssnat mycket på Ekeroth (dock några år sedan) och tycker särskilt illa om honom. Bland annat har han sagt att staten har en skyldighet att tortera sådana som delar åsikter med terrorister.

  Jag känner inte till kopplingen, därav frågetecknet. Men jag hade brutit samarbetet med sådana och det räknar jag med att alla med minsta lilla ådra av rättvisetänkande gör.

 72. @Ulf T:
  Jo de andra sju visades vara utanför hytten. Två av dem var vittnen i rättegångarna.
  Det var genom övervakningskamerorna och det har inte gått att visa vem utöver kvinnan (om någon) som var där inne under samma tid som henne.

  Hon ska ha blivit vaginalt våldtagen och på mannens penis hittades celler från hennes saliv och hud. Hon har inte utpekad någon.
  Det är bevisat att han är oskyldig eftersom han annars haft slidsekret på sin penis.

 73. @MJ:

  Nu har jag lyssnat mycket på Ekeroth (dock några år sedan) och tycker särskilt illa om honom.

  Det är din rättighet, min bild är annorlunda. Smile
  Jag uppskattar Ekeroths kompetens mycket. Dock har han ett sätt att hålla tal som inte passar min smak. Jag föredrar mjukare röster, så som Mattias Karlsson och Linus Bylund. Men det är en smaksak och jag ”gillar olika”. Det viktiga är inte hur något sägs, utan vad som sägs.

  Bland annat har han sagt att staten har en skyldighet att tortera sådana som delar åsikter med terrorister

  Den vill jag se dig belägga. Då inte via media eller någon annan skvallcentral, utan ord direkt från hans mun, vad han sagt med kontext.
  (Nej, jag tror inte ett ögonblick på det. Så bevisningen behöver vara tung.)

 74. Var det inte främst politikerförakt som fick så många tyskar att rösta på NSAP?

  Och samma sak nu med SD i Sverige? Folk verkar trötta på de etablerade partiernas lögner. Det är så jävla fegt att gå ut och säga att ’vi’ har varit naiva när man borde säga ’jag’.

  Eller att be folk ’öppna sina hjärtan’ precis innan man avgår, för att sen skylla på att situationen var annorlunda då. Som att integrationen fungerade då.

  Jag själv röstar kanske blankt i nästa val för första gången i mitt liv.

  Jag tror Jimmie Åkesson vunnit mycket på sin retorik, till skillnad från de andra som bara svamlar.

  Jag vill ha en gammal klok gubbe med vitt hår som Bernie Sanders. Som pratar ur skägget. Som inte säger en sak och gör något annat.

  Jag vill gå ur EU först och främst. Nej jag tänker inte rösta på SD.

 75. @jenny:

  Jag själv röstar kanske blankt i nästa val för första gången i mitt liv. […] Nej jag tänker inte rösta på SD.

  Det är det fina med demokrati, var och en gör sitt val och det ska respekteras. Smile

  Var det inte främst politikerförakt som fick så många tyskar att rösta på NSAP?

  Jo.

  Och samma sak nu med SD i Sverige?

  Jag menar att det är precis tvärtom. Det är att det historiska utnyttjas för att klumpa ihopa SD med diverse avskum (Lyssna tex. på svamlet här) och så demonisera SD som gör att SD än inte är större … än. Varför?
  Jo, denna demoniseringen av SD utgör ett hinder mot att rösta på dem. Normalt funtade människor sätter sig därför in i SDs politik innan man lägger sin röst där.

  Men det är upp till var och en att ta sina demokratiska beslut. Smile

 76. Eller Jesus. När ska han komma enligt judarna? Jag väntar med spänning. Eller som Edward Snowden säger att man inte ska vänta på hjälten, man ska ta tag i saken själv.

  Kan inte Edward Snowden ställa upp i nästa val? Eller är han för ung?

 77. @Ninni:
  Jag kan tyvärr inte belägga det nu. Jag ska leta efter det.
  Men jag citerade honom flitigt med det på hans egen blogg efter Utöya och han svarade flera gånger med att han inte tyckte att det var applicerbart på honom själv eller SD:are av olika skäl. Strax efter det införde han kommentarskontroll på sin blogg. Men då förnekade han inte att han hade sagt det.
  Jag tror nog också att många ur den postmoderna högern skulle hålla med honom, de brukar ju försvara tortyr så länge rätt personer utför tortyren.

 78. @Erik:

  Det är klart att det gör, du är ett exempel på det och även Ulf T här uppvisar det ju. Man försvarar hårda straff för att man TYCKER om det och finner egen njutning i det och då VILL man att det ska gå att försvara på andra sätt också och då förespråkar man TRO på att det ska vara bra och ignorerar all vetenskap och alla fakta. Som du gör i ditt svar om terrorister. Du VILL att Thatchers fascism ska vara effektiv och därför PÅSTÅR du att den var det, trots att du VET att den inte var det. Du bara TYCKER att det ÄR så som du VILL att det ska vara. Det är ju det som är essensen av postmodernism.

  Samma sak med det här att definiera terrorism. Du vill inte definiera det eftersom du vill kunna KÄNNA vad du tycker från fall till fall. En definition blir ju en objektiv måttstock där de du VILL ska vara terrorister kan falla utanför och de du inte VILL ska vara terrorister kan falla innanför.
  Det är exakt samma anledning till att du vägrar att definiera demokrati, därför att du använder det som ett postmodernt begrepp som betyder det du vill att det ska betyda i stunden.
  Att du säger att du följer ”den vanliga definitionen” men vill hålla innehållet i den hemlig är väl också typiskt postmodernister? Du kanske har hyllmeter med genusforskning, eller nationalekonomi, som bevisar att din definition är riktig också?

  Nämna namn på högerpostmodernister? Erik Wedin.

  Så IRA försvann under Thatchers tid?
  PLO försvann pga tyska antiterrorstyrkor?
  Frankrike slipper terrorister nu för att de har elaka poliser?
  Du överdriver om Entebbe, men då har Israel inget problem med terrorism sedan dess då?
  ELLER! Är det så att ingen av de som testat de metoder du förespråkar har haft minsta lilla framgång med de metoderna? Men att du TYCKER om de metoderna och därför förespråkar du dem trots att alla fakta talar för att de är katastrofalt dåliga?

  1. Visst var det fler algerier som dog. Men det var inte den terrorn som fransmännen besvarade med att elda med barn, rycka tånaglarna av folk och halshugga civila på torg för att sedan spela fotboll med deras huvuden.
  – En metod som enligt dig borde ha fått algerierna att sluta vara terrorister.

  2. Så det blev ingen skillnad i Algeriet efter att kriget mot Frankrike tog slut?
  Kriget som startade 1991, efter att islamisterna vunnit valet och USA beordrat regeringen att ogiltigförklara valet och sluta hålla val, är ju inte i närheten av lika blodigt. Men fortsatte nationalisterna med terrorism då?

  3. ”Samma som i Syrien” Va? Syrien hade fred innan USA förde dit ”arabiska våren” i form av jihadister från främst Libyen som fått träning och vapen av USA och Saudiarabien. Hur menar du där?

  RAF begick sitt första dåd 1972, och de allra älsta medlemmarna var små barn när andra världskriget slutade. Menar du att kommunister försvann 1945 till 1972?
  Förutom då i länder med kommunistregim där regimerna stod för terrorismen, innebär det att din definition tillåter att regimer begår terrordåd?

  Fortsatte Hindunationalister att begå terrordåd på samma sätt efter britternas tillbakatåg eller inte?
  OM det är ideologin snarare än ockupation och förtryck som är grunden till terrorism så borde de ju fortsätta, eftersom ideologin finns kvar och är MER utbredd. Terrorismen borde ju öka, eller?

  1. Kolonialisterna bestod i hög grad av britter, de ville bara inte styras av Kung George. – Precis, en ideologi som ledde till terrorism. Vilket då borde fortsätta oavsett om de styrs av kung George eller ej, så länge ideologin finns kvar.
  2. En demokratisk meritokrati vs en ärftlig monarki tusen mil bort. – Japp, olika ideologier som sagt. Och slutade amerikanerna ha den ideologin eller fortsatte terrorismen efter att britterna avslutat ockupationen?
  3. Slå upp “Boston Tea Party”, – Jag känner till det, det var den terrorattack som utlöste revolutionen. Vad har det med diskussionen att göra?

  Anarkisterna syftar på mexikanska revolutionen.

  ”vet du vilka som sysslar med terrorism i dagens Kina? Turkmenistans islamister.”
  – Varför det? Finns det inga maoister längre?

  ”Kommunistiska revolutionärer igen, och för femtielfte gången slogs gerillan mot Sydvietnams regering – inte mot USA.”
  Det var samma sak, men det var terrorism vi pratade om. Slutade det finnas leninister i Vietnam efter att jänkarna åkte hem?

  ”Slå upp terroristattacken/ockupationen av mosken i Mekka 1979”
  – Varför det? Visar det att det inte finns Saudinationalister och Wahhabister i Saudarabien längre?
  Jag får väl påminna om din teori: Du menar att det är ideologier som leder till terrorism, att det är först när ideologin försvinner som folk slutar begå terrordåd.

  Israel försökte mörda palestinska ledare före Munchen och efter det, det har inte fungerat. De mördar tusentals palestinier varje år, det har inte fungerat. Ingen palestinsk ledare tror att han går säker från israelisk terror så det påverkar såklart inte moralen.

  ”flertalet länder förbjuder kvinnor att ha slöja eftersom de är trötta på kvinnliga självmordsbombare i full slöja.”
  – ja det är nog supereffektivt. Alla terroristerna i Frankrike i år har haft gymnastikskor på sig, så vi borde förbjuda gymnastikskor så kan de inte skjuta folk.

 79. @MJ:

  Jag tror nog också att många ur den postmoderna högern skulle hålla med honom, de brukar ju försvara tortyr så länge rätt personer utför tortyren.

  Vari ligger det postmoderna i att acceptera tortyr i vissa situationer?

  Det som enligt Jonathan Haidt utmärker högern jämfört med vänstern är att högern tenderar att värdera de olika moraliska dimensionerna relativt lika, medan vänstern kraftigt uppvärderar vissa dimensioner på bekostnad av andra.

  När det gäller tortyr finns sålunda dels aspekten att människor till vänster resp. höger gör olika viktningar vid moraliska dilemman, och dels den rent krassa frågan om huruvida tortyr (eller särskilda förhörsmetoder) över huvud taget är en effektiv och tillförlitlig metod att få fram den typ av information som skulle kunna göra skillnad ur ett moraliskt perspektiv. I det senare fallet försvåras debatten av att en stor del av ’postmodern’ bevisföring går till så att man först bestämmer sig, och sedan söker bevis för sin ståndpunkt, samt att en hel del av de ’bevis’ som omnämns för tortyrens effektivitet bygger på hemligstämplad information – i bästa fall kan man hitta någon rapport där någon tagit del av hemligstämplad information och dragit endera slutsatsen.

  Dvs olika människor gör olika överväganden beträffande under vilka omständigheter de skulle kunna tänka sig att någon utsätts för tortyr, givet att det faktiskt fungerar, vilket är svårt i sig att bedöma och delvis hänger på vilka auktoriteter man sätter sin tilltro till. Givet antagandet att det faktiskt finns särskilda förhörsmetoder som relativt tillförlitligt kan tvinga fram god information, blir det ett klassiskt moraliskt dilemma att fundera över när det kan vara berättigat att använda dem.

  (Att tortera människor bara för att åsamka lidande är inget som i stort set någon i västvärlden – höger eller vänster – är beredd att försvara. Däremot tycks det finnas gott om människor som villigt tillskriver andra sådana motiv.)

 80. @Ulf T:

  Det postmoderna i det är att tortyr är INEFFEKTIVT och det är visat under tusentals år av studier och är FAKTA. Det är tusentals år, som jag skrev, redan Romarna förbjöd användandet av tortyr för att få fram uppgifter och deras säkerhetstjänst skulle få förhöra folk INNAN de torterades eftersom tortyren FÖRSTÖRDE uppgifterna.
  Det är också något som t.ex. Mosad och andra säkerhetstjänster som använder fakta använder sig av. De förhör folk utan tortyr och sedan torterar de dem för skoj skull, inte för att få fram uppgifter.

  Det är inte det minsta jävla hemligstämplat på något sätt.

  Jag vet hur postmodernism går till, och här är det ju så att någon, säg Ekeroth, finner nöje och tillfredsställelse i att muslimer torteras, så han VILL att tortyr ska användas mot vissa personer. Sedan formulerar han argument om varför hans vilja ska gå igenom.

  Det finns massor av förhörsmetoder som ger god information och som bygger på försök och fakta, tortyr är den sämsta av alla som går att undersöka.

  Det är det som är problemet med postmodernister, de anger inte sina verkliga skäl. De hittar på skäl. Se t.ex. på FI:s valprogram om straff, finns på deras hemsida eller fanns iaf. Först pratar de i 90% av texten om hur hårdare straff inte fungerar och bara leder till mer brottslighet m.m., sedan avslutar de med att i 10% av texten berätta att man måste höja straffen för alla sexualbrott och för brott mot kvinnor. Det är exakt samma sak, de vill att de som döms för sexualbrott ska utsättas för lidande, men de kan inte säga att anledningen är att utsätta dem för lidande.
  På samma sätt konstruerar ju du påhittade grunder för varför du tycker att folk som du tycker är sämre än dig ska utsättas för lidande, trots att du vet att det är ineffektivt.

 81. Pingback: Det där med att skaka hand. | Genusdebatten

 82. Pingback: Nej, Åsa Regnér (S) – jämställdhet och feminism är inte synonymer! | Genusdebatten