Struktur, struktur i feminismens värld,
säg vem som förtrycktast i landet är
2:a oreviderade upplagan
avatar

[brasklapp: Det är på minuten ett år sedan jag pubbade mitt första blogginlägg på Ninnis blogg. Jag tyckte därför det kunde vara läge att publicera det här på nytt. Med detta har jag återpublicerat alla inlägg jag skrev där på GenusDebatten, utom ett. Det sista kommer om ett par veckor, också det på en årsdag. Den egentliga anledningen till att jag återpublicerar detta här på GenusDebatten är dock att det är min avsikt att spinna vidare på temat och skriva fler inlägg som anknyter till det här inlägget. Det var för övrigt det här inlägget som Anna Lindeborg citerade och felaktigt tillskrev Ninni såsom Ninni själv redogjorde för i ett eget inlägg nyligen. Texten är helt oförändrad bortsett från mindre ändringar i formatering och något enstaka stavfel som rättats till.]

Som alla allmänbildade människor vet så befinner sig Venus närmare solen än vad både jorden och Mars gör, det innebär att venusianer löper mycket större risk för solsting än de av oss gör som kommer från Mars.

alternerande text

Venusianen Ninni odlar värmeslag

Särskilt när de utnyttjas sexuellt genom att sola nakna på det patriarkala glastaket. Detta är förmodligen anledningen till att Ninni verkar ha drabbats av akut värmeslag och för att sänka temperaturen på sin blogg med mer kyliga vindar från Mars därför inbjudit eders ödmjuke marsipan till att skriva här.

Eders Ödmjuke

Sagda marsipan är lätt igenkänd på nätet som dolf med sitt alltid lika inbjudande leende i sin logga. När som jag nu avklarat denna pinsamma nödvändighet av att presentera mig själv, låtom oss ge oss i kast med ämnet för detta inlägg: strukturer.

Pär Ström, Mansförbjudet och de dolda strukturerna

Ingen som är intresserad av jämställdhet, feminism och genusfrågor kan ha undgått att uppmärksamma utgivningen av Pär Ströms Mansförbjudet förra veckan. Flera bloggare så som Aktivarum och Billing har givetvis uppmärksammat den, och kravlar bara Tanja Bergkvist ut ur sitt ide kommer säkert hon också att ha en del intressant att säga. Ström blev inbjuden att debattera (inte presentera som brukligt är) sin bok i flera tv- och radioprogram, plus att den då behandlats (allt annat än ömsint) i krönikor, artiklar och ledare på alla större tidningar. Det bestående intrycket jag fått är att de feministiska förespråkarna inte är intresserade av att diskutera sakinnehållet i boken, utan koncentrerar sin kritik på att Ström skulle ha negligerat att ta upp och analysera strukturer, och då framför allt osynliga och dolda strukturer. En i mitt tycke lustig inställning, eftersom Ströms bok (som jag ännu inte läst, men beställt) specifikt enligt Ström själv behandlar formell diskriminering. Till det kan också tilläggas att Ström skrivit två tidigare böcker, Mansförtryck och kvinnovälde samt Sex feministiska myter där han granskar de icke-formella aspekterna av feminism och jämlikhet. Feminister talar om strukturer, och då specifikt dolda strukturer, medan Ström talar om formell diskriminering. Kanske det är dags att börja granska och reda ut begreppen.

Om du skall diskutera med mig, definiera dina termer

Ovanstående påstås komma från Voltaire. Det må vara hur det vill med den saken, men förvisso är det så att man måste vara överens om vad termerna man använder betyder för att det skall kunna bli en givande diskussion. Har man olika definitioner talar man helt enkelt inte samma språk. Lika illa är det om man inte har några definitioner alls, för då blir det fullständigt godtyckligt vad man läser in i varandras utsagor. Ett centralt begrepp som så gott som alltid dyker upp i diskussioner och debatter med feminister är struktur. Men sällan eller aldrig har jag sett någon riktig definition för detta begrepp. En brist som jag tänker försöka åtgärda här. Feminister kommer otvivelaktigt att nedvärdera och dissa mitt försök, vilket de är i sin fulla rätt att göra, men till dess att de själva faktiskt framlägger en hållbar, och begriplig, definition på ett av sina egna nyckelbegrepp reserverar jag mig rätten att klassificera deras användning av strukturer i debatten som rent flum och trams utan innehåll.

Vad är en struktur?

Struktur är enligt Svenska Akademins OrdBoks tredje definition: i fråga om ngt i naturen l. ngt levande l. den fysiska tillvaron l. universum l. fysiska fenomen o. d.: (karaktäristiskt l. konstitutivt l. grundläggande) sätt att vara uppbyggd l. utformad l. sammansatt av ingående (samverkande l. harmoniserande) beståndsdelar; (upp)byggnad; äv. om yttre form l. utseende (särsk.: kroppsbyggnad;

Ordet kommer längre tillbaka i tiden från struera, som har sitt ursprung i latinets ”struere”: breda ut över vartannat, sammanfoga, (upp)bygga; Från samma latinska rot har vi ord som konstruera, destruera och instruera. Centralt för en struktur är alltså att det på något vis har med uppbyggnad att göra. Det är denna konkreta betydelse av struktur som senare har överförts till mer abstrakta betydelser av struktur.

Själv skulle jag vilja säga att det finns tre definierande egenskaper som ingår i en struktur:

 1. en struktur ger något dess rumsliga utbredning.
 2. en struktur ger något dess rumsliga begränsning.
 3. en struktur förbinder olika delar eller punkter i rummet.

Konkreta strukturer:
1) skelett: utbredning, stomme
2) byggnader: inneslutande, begränsande
3) nätverk: förbindande, relationellt

En struktur definierar ett föremåls (eller en uppsättning föremåls) rumsliga utbredning, begränsning, sammansättning och samband. Alla egenskaperna hos en struktur är intimt förknippade med rummet.

Men när feminister talar om strukturer så handlar det knappast om fysiska föremål, utan används i en abstrakt betydelse.

Abstrakta strukturer

abstrakt struktur + konkret struktur = sant

När man börjar tala om strukturer i abstrakta sammanhang har man helt enkelt tagit den konkreta betydelsen och överflyttat den till tankevärlden, där den abstrakta strukturen definierar en abstrakt rumslig utsträckning, en abstrakt rumslig begränsning och kopplingar mellan abstrakta enheter. Programkod definierar abstrakta komponenter, kopplingarna mellan dem och sätter upp möjliga skeenden och begränsar dessa. Programkoden utgör därmed en abstrakt struktur. Likaså är ett flödesschema en abstrakt struktur som motsvarar ett vägnät i den konkreta världen, en organisation struktureras i avdelningar och hierarkier likt rum och våningar i ett hus. Formler i matematik, fysik och kemi är abstrakta strukturer som beskriver konkreta strukturer i universumet som omger oss.

Abstrakta strukturer:
1) programkod: stommen för en abstrakt maskin
2) organisationsplan: uppdelning och inneslutning av funktioner
3) flödesschema: förbindelser och relationer mellan händelser

Feminismens strukturer

Problemet med den feministiska definitionen av struktur är att den inte är. Jo, meningen slutade där. Helt avsiktligt. Feministerna har iakttagit något, skillnader, som de betraktar som ett problem.

Dolda patriarkala strukturer i ett feministiskt perspektiv

Dessa skillnader har givetvis orsaker, annars skulle de inte finnas. Men vad feministerna gör, istället för att faktiskt granska och analysera orsakerna, är att de bekvämt packar samman alla orsaker under ett samlingsbegrepp, strukturer. Dessa strukturer påstås sedan ha satts på plats av ett patriarkat som upprätthåller dem. Patriarkat och strukturer är egentligen synonyma. Man påvisar sedan patriarkatets existens genom att peka ut skillnader som förekommer i samhället och som man opponerar sig emot. Voila. Cirkeldefinitionen är komplett. Skillnader = Ojämlikhet = Strukturer = Patriarkat = Ojämlikhet = Skillnader.

Strukturer har blivit ett gummibegrepp som täcker alla eventualiteter. Eftersom de aldrig explicit definieras, utan bara definieras implicit genom de effekter som de påstås skapa, kan man heller aldrig bli fri från dem. Så länge det förekommer skillnader (som är oönskade) finns det axiomatiskt strukturer som skapar dem. Till skillnad från de fysiska strukturer som finns runt om oss i universum, eller de abstrakta strukturer som enkelt och lätt kan appliceras på verkligheten vi lever i, så är de feministiska strukturerna lika glasklara och skarpt avgränsade som ett LSD-rus.

Pär Ström och formell diskriminering

När Pär Ström tar upp lagar och förordningar som exempel på diskriminering så handlar det just om en form av strukturell definiering. En lag eller regel skapar just en struktur. Lagar, eller regler, definierar ett handlingsrum, de fastställer ramar vi har att hålla oss inom, och de fastställer samband och förhållningssätt mellan olika entiteter i form av människor (och djur), föremål, organisationer, företag, myndigheter osv. Lagbalkar är således en motsvarighet till bärande balkar i en byggnad. Och dessa strukturer är i allra högsta grad synliga, även om de för all del inte behöver vara uppenbara. De finns i lagböcker och förordningar, nedskrivna svart på vitt.

En äkta diskriminerande struktur,
fast bara osynlig för feminister,
alla vi andra ser den klart och tydligt

Så det är något av en ödets ironi att när Pär Ström ger feministerna rätt och verkligen pekar ut den strukturella diskriminering som faktiskt finns i dagens samhälle, så klagar feminister på att han inte analyserar de osynliga och icke-existerande gummistrukturer som bara finns i de kollektivistiska egenintressenternas febriga fantasier.

Och orkade du läsa hela vägen hit, tack skall du ha.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Struktur, struktur i feminismens värld,
säg vem som förtrycktast i landet är
2:a oreviderade upplagan
— 57 kommentarer

 1. viktigt och tydligt skrivet. Blev just bestört när jag råkade läsa Femist Fannys senast inlägg om:
  ”Saker som incest, barnmisshandel och liknande förekommer i ganska hög grad. Pappor gör sig skyldiga till detta. Minns en när en vän till mig hade läst någon sån här snyfthistoria och ba ”gud vad hemskt” helt utan tanke på att det finns två sidor. Idén om att en måste kunna bevisa att brott har begåtts är konstig. Att inte få vara med sitt barn är inget straff, det är en åtgärd. En åtgärd som främst är till för barnets trygghet och säkerhet, för att det anses vara en samhällsfråga.

  Inom tjejjouren är det oerhört viktigt att vi kan garantera tjejer som berättar om övergrepp att de kommer vara trygga om de berättar. Det vill säga att om de berättar om övergrepp de blir utsatta för i hemmet blir de omhändertagna direkt, sedan görs utredning. ”

  Så det var tur att man fick läsa ngt intelligent denna dag också.

 2. Bra och roande skrivet! Jag läser nuförtiden mycket som har med feminism och genus att göra och förvånas och häpnas och skäms lite å deras vägnar att debatten och kunskapen är där den är. Ofta används strukturer som ett begrepp som ska visa hur illa visa grupper(kvinnor) behandlas i olika sammanhang. Och man kan urskilja mycket frusration bland feminister som vill se förändring NU! Vad är dessa konkreta förslag från organisationer, politiska partier och forskare på hur vi ska då strukturera vår kultur så vi(dom) blir glada??? Nån borde spalta upp alla dessa konkreta förslag, tror det skulle var skrämmande/rolig läsning. Smile

  Man undrar ju vad man har att förvänta sig om framtiden, det verkar ju inte vara en fluga detta så saker kommer väl ändras…

 3. Strukturer är vänsterakademiskt flummeri med syfte att ursäkta stater och överstatliga organisationer att ta makt från befolkningen med våld och ge till sig själva. Givetvis aldrig pga eget maktbegär nej alltid säger dessa rika mäktiga människor och deras betalda hantlangare antingen

  a) Jag måste ha makten så den inte kommer i onda människors våld eller

  b) Det är enbart för allas bästa att jag bestämmer, jag saknar egenintresse.

  Här följer citat från Pasi Malmis doktorsavhandling ”Discrimination against men” s.25 Hela avhandlingen finns länkad här

  ”Structural discrimination is a process, in which members of certain classes or sociodemographic groups are put in a disadvantaged position due to structural factors such as roles, norms and other social pressures, power structures, language and the cumulative choices and actions of the members of the society (see Pentikäinen 2002, p. 82).”

  Observera den retoriskt manipulativa lögnaktiga formuleringen ”ARE put in” som om en aktiv handling hade försatt dessa i den avsedda situationen och denna handling därmed skulle behöva motvägas. Men ingen sådan handling existerar, detta är Lying-for-hire låtsasforskning där i själva verket forskare bara rapporterar (och legitimerar) byråkraters åsikter.

  ”According to Nousiainen and Pylkkänen, discrimination is more and more often seen as a structural phenomenon, and therefore international human right treaties and national legislation concentrate on removing structural discrimination (Nousiainen & Pylkkänen 2001, p. 236–8). Structural discrimination is implicit in its nature, as there is no clearly identifiable discriminator. Instead, what appears as the discriminator is usually some collective entity such as the society, the market, the media, or the “system”.

  Här har ni det svart på vitt, NO IDENTIFIABLE DISCRIMINATOR existerar när man hänvisar till strukturer. Ingen som diskriminerar och ingeting som diskriminerar. Bara låtasaforskarnas egna fantasier som betalas eftersom det gynnar politiker och byråkrater som kan skylla precis vad som helst på dessa ej identifierade diskriminerande flumfaktorer.

  Och sådant här skall man behöva en doktorsavhandling för att konstatera? Fy f-n för lögnaktiga låtsasforskare som har bidragit till de här bananrepublik-resonemangen där mänskliga rättigheter förvandlas till godtyckliga kangaroo courts.

 4. Dolf, ”och kravlar bara Tanja Bergkvist ut ur sitt ide kommer säkert hon också att ha en del intressant att säga.” Ha ha, jag har inte gått i ide utan inväntar min operation, som är väldigt snart. Smile Väldigt bra inlägg!!

 5. Steg 1.
  Läs detta inlägg
  http://www.avoiceformen.com/mens-rights/live-coverage-of-events-in-toronto/

  Steg 2.
  Ladda ner denna ljudfil (feminstiskt möte där det var förbjudet att spela in vad som sades)
  http://www73.zippyshare.com/v/37834648/file.html

  Steg 3.
  Besvara frågan om vad ni hör på mötet är en jämställd situation eller tjejer som vill underordna sig vad än den manliga föreläsaren säger.

  Steg 4.
  Läs detta inlägg om manliga feminist-alfa hannar.
  http://aktivarum.wordpress.com/2013/09/18/annu-mer-svinerier-fran-manlig-feminism-kapten-klannning-hugo-schwyzer-och-nu-hjf/

  Done

 6. @Erik:

  …there is no clearly identifiable discriminator…

  Jag håller inte riktigt med där. All form av diskriminering har mänskliga aktörer av kött och blod.

  Om strukturen är lagen eller myndigheternas regelverk, så kan de diskriminerande individerna identifieras som dels de som en gång i tiden införde systemet, dels de som idag upprätthåller det trots att det står i deras makt att avskaffa diskrimineringen. Om strukturen är mer indirekt, t.ex. att företag inte anställer afrikaner trots överlägsna meriter, så är aktörerna de beslutsfattare som låter sina egna fördomar gå före fakta.

 7. ”Steg 2.
  Ladda ner denna ljudfil (feminstiskt möte där det var förbjudet att spela in vad som sades)
  http://www73.zippyshare.com/v/37834648/file.html

  Haha! Förbjudet att spela in vad som sades Smile, varför? Statshemligheter? Asså va pinsamt och lite läskigt!

  Jag tror det är så här totalitära stater kommer till, om inte det finns stark opposition och feminismen tillåts bli statsreligion(vilket vi närmar oss) och allt i feminismens namn får gå igenom då ligger vi jävligt risigt till! Kanske lite väl dramatiskt men jag ser feminism som den troligaste vägen Sverige har till en väldigt obehaglig och orättvis, odemokratisk(i min värld) plats! Nu tror jag att vi är smartare än så och att vi inte är långt från att peaka i denna feminismhysteri, eller? Wink

 8. Jeg leter etter studien om hets og trussler mot journalister og hets og trussler mot politikkere. Jeg har funnet avisartikkler om dem, men jeg ser etter selv studiene og jeg klarer ikke finne dem. Er det noen som har linker til dem?

  Vet noen her om andre studier i tillegg til disse som er relevante for hets og trussler? Noe fra andre land kanskje?

 9. @Erik:

  Men där är inte studien (den om journalister). Jag mailade forskaren och har den. Kanske … Tänker. Jag använde den för mitt bemötande av masteruppsatsen nyligen tror jag. KollarSmile

 10. @Tanja B:
  Ja ja, nu syftade ju idet på det du var i för ett år sedan när jag skrev inlägget. Inte din nuvarande inaktivitet på grund av handikapp.

 11. @Ninni:
  Fanns det inte en liknande rapport, om trakasserier mot folkvalda, där man ”valt” att inte ens fråga männen?

 12. @JonasBsson:

  Jo, det ringer en klocka i bakhuvudet att jag läst en sån iaf. Kommer inte på om jag har den (mobil fortfarande). Inte säkert jag sparat, för det hamnar i kategorin ”skräp”

 13. @MiT:

  Ja, tänk om barnmorskan inte berättat könet på vår son för oss. Då hade vi aldrig vetat.
  Dom glömmer helt att det är mångt fler upplysningar man får. Som klockslag, vikt och längd. Könet är bara en information bland många, som man vill veta i livets största stund.

 14. Dolf: Fantastiskt klockrent! har faktiskt noterat exakt samma sak men inte kunnat knyta samman alltsammans, även om jag sett mönstret av ”cirkeln”.

  Grejen är att jag för många år sedan både såg på tv och läste att satsningar gjordes av olika sub-feministiska nätverk och tankesmedjor på utbildningar.
  Utbildningar i retorik och härskartekniker (JA dem talade öppet om att det var ”workshops” om detta). Samt att utvecklingen av ett språkbruk som lämpar sig det feministiska budskapen i ett främmande mångt mycket erkänt empiriskt och teknokratiskt politiskt klimat. Där klassiska vetenskapliga grenar har kritiserats skarpt och ifrågasatts, vilket har gett rum till framväxten av sociologivetenskapliga grenarna. Inte minst i forskarvärlden, universitet och som har implementerats av utbildningar inom området har näst till explosionsartat antal.
  Tidigare kallat kvinnovetenskap, reformerades till ”genusvetenskap”. (Kvinnoperspektivet behållet).

  Detta har stegrats länge gradvis, till att explodera i utbredning och legitimitet även hos politiker.

 15. @Tanja Bergkvist – Hoppas operationen blir av snart och att den blir lyckad! hemskt att det ska drabba en så härlig person som dig.Thinking *håller tummar*

 16. @AxLaouS:

  ”Detta har stegrats länge gradvis, till att explodera i utbredning och legitimitet även hos politiker.”

  Men nu börjar allt fler människor reagera på att sociologiska forskare i allt högre grad förlitar sig på enbart ”tolkningsvetenskap” här är en artikel från Newsmill av Bertil Törestad som påpekar just detta faktum.

  ”Efter en snabb genomgång har jag dock, inte oväntat, funnit att just de humanistiska fakulteterna i landet i en mycket stor utsträckning enbart tar upp kvalitativ metodik, med en förkärlek för intervjuundersökningar. Detta är mycket alarmerande. I vårt samhälle behövs på alla nivåer kritiskt tänkande personer som har förmåga att utvärdera insatser och samhälleliga fenomen både i stort och i smått. Utvärderingar kräver kvantitativa metoder, möjligen i samklang med kvalitativa. Vården och skolan är två stora områden som behöver utvärderingskunskaper, och de brister som påtalats bland annat hos forskare i socialt arbete i detta avseende är uppseendeväckande.”

  ”Även journalistutbildningarna försummar ofta kvantitativ metodik, vilket kanske åtminstone delvis kan förklara de egendomliga och lättkritiserade rapporter om forskning som alltför ofta publiceras i pressen.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/06/universiteten-m-ste-fokusera-mer-p-kvantitativa-metoder

 17. @En annan Andreas:
  Tackar, det var den jag tänkte på. Därifrån hittade jag vidare till Kimhza Bremers Bodega där Pelle2 hade skrivit kommentaren jag letade efter.
  Jag mejlade faktiskt reportern på SVD som skrev om hat och hot mot kvinnliga riksdagsmän och frågade varför hon inte tog upp hat och hot mot manliga riksdagsmän.Jag påstod också att det inte borde vara omöjligt att göra en sådan undersökning eftersom de manliga ledamöterna är relativt få. Svaret jag fick var “det blev så denna gången”. Konstigt att det alltid “bara blir så” när feministiska teorier skall bevisas….”

  http://kimhzabremersbodega.wordpress.com/2013/05/31/nar-tar-de-osynliggjorda-mannen-bladet-fran-munnen/

 18. @JonasBsson:

  Det jag saknar är en kvantitativ analys, där man tar sig förbi den subjektiva upplevelsen.

  Kvinnor är, som grupp, mer känsliga för kritik (kommer stöd för det snart). Huruvida det är biologiskt eller socialt, det vet jag inte. Men det sociala påverkar absolut, inget ont utan att det har något gott med sig.

  Det är fullt möjligt att göra en sådan studie. T.ex. skulle politiker och journalister under 3 månader kunna vidarebefordra alla mail de upplever som trakasserier eller hot till forskare, som analyserar dessa. Jag skulle våga sätta en bra slant på oddset på vad en sådan undersökning skulle visa.

 19. @Ninni

  All min erfarenhet pekar på att kvinnor tar kritik mer personligt än män. Det som dock gör mig förbryllad är att många kvinnor samtidigt använder ett rent groteskt språk om och mot män. Jag får liksom inte de här båda sakerna att gå ihop. Det kunde vara en idé att på den här bloggen röna ut hur det förhåller sig. Bjud gärna in någon feminist som är beredd att analysera offentliga slagord som ”klippa kuken” och förklara varför män ska ta det med en klackspark samtidigt som samma feminister inte ska ”utsättas” ens för den mest timida motfråga.

 20. Struktur ja feministers tal om struktur är egentligen STRUTStur där man endast ser vad man vill se.
  MiT.
  Inom en nära framtid på ett BB nära dig/oss kommer barn endast kallas hen av barnmorskor för att inte skola in det i könstereotypa normer för det har ju genusvetare lärt oss att barn är endast blanka papper utan biologiskt arv där samhället kan fylla i det efter tycke och smak jag gissar att även ordet kamrat kommer läggas till vid tilltal i framtiden så det korrekta tilltalet blir kamrat hen Stina vill framföra några synpunkter…

 21. På tal om värnplikt. Det kom en insändare till Helsingin Sanomat, av en kvinna, där hon argumenterade för att ”värnplikten” diskriminerar kvinnor när kvinnor inte har rätt att göra civiltjänst. Armetjänst är frivillgt för kvinnor i Finland och kvinnor kan inte i dagens läge frivilligt direkt söka civiltjänst utan måste först gå i armen för att därifrån söka till civiltjänst. Detta tyckte hon diskriminerade kvinnor. Såklart har hon rätt i att kvinnor också borde kunna ansöka om civiltjänst men att det diskriminerar kvinnor är fullständigt galet med tanke på allmänna värnplikten för män.

  Här har vi den feministiska jämställdheten i ett nötskal: Jämställdhet ska vara en rättighet (möjlighet) för kvinnor, inte en skyldighet.

 22. @Rick:

  All min erfarenhet pekar på att kvinnor tar kritik mer personligt än män.
  Och du kommer få vetenskapligt stöd för detta. Jag håller på att strukturera titlar som handlar om detta nu. Det är lite kruxigt och få till på ett sätt som lämpar sig för blogginlägg, för det är mycket jag vill visa och jag vill ha en röd tråd och så… Det är därför det dröjer, men det kommer.Smile

  Det som dock gör mig förbryllad är att många kvinnor samtidigt använder ett rent groteskt språk om och mot män. Jag får liksom inte de här båda sakerna att gå ihop.
  Jag har fått för mig att du också tillhör en generation som minns 80-talet?
  Jag har en hypotes om detta, men då är frågan ”var kvinnor så mot män före 90-talet?”
  Hur upplever du det?

 23. @Rick:

  Det som förbryllade mig var att kvinnor/feminister vill ”klippa kuken” samtidigt som fallos är en förväntning tex. size-queen feminister som Johanna Sjödin eller feminister som vill ha starka män. Förstår inte dessa idioter och deras försvarare att de inte alls vill klippa kuken eller bli av med patriarkatet? Har de en aning om vad de håller på med?

 24. @Matias:
  Svaret på din fråga är nog nej. Intrycket jag har fått är att de har blivit matade med propaganda i skolan och inte lärt sig varken logiskt eller kritiskt tänkande.

 25. @Ninni

  Jag borde tänka efter en del innan jag svarar, men då hinner tråden bytas ut till någon annan Smile

  Jo du har rätt, jag minns 80-talet och kan inte dra mig till minnes de här hejdlösa vulgäriteterna och obsceniteterna. Visst kände jag till att kvinnor sinsemellan kunde använda ett råare språkbruk, men det kunde också männen, så det var liksom kvitt.

  Däremot började det så småningom dyka upp alldeles hejdlösa historier från många kvinnor där perversion bara är förnamnet. Plötsligt tycktes var och varannan kvinna ha varit utsatt för incest (det var 90-tal). Till en början trodde jag att något måste finnas bakom allt detta, men tids nog började jag tvivla och insåg att det handlar om kvinnors perversioner som de av någon anledning måste skrika ut i offentligheten.

  Sedan dess har det liksom fortsatt av bara farten. Dessa historier kommer dock i vågor, dvs. ena dagen verkar hälften av kvinnorna ha varit utsatta för incest, den andra dagen är detta som bortblåst och kvinnorna sörjer en förment lägre lön, för att sedan den tredje dagen ha blivit våldtagna (men nu inte av sina fäder, för det har man redan glömt). Och så håller det på medan språket är allt råare, dvs. också samhälleliga institutioner talar nu som tonårsgäng.

  Jag är nog så pass gammalmodig att jag inte annat än i undantagsfall skulle tala om en annan människas utseende för att inte tala om att skrika könsord i ansiktet på någon. Men i dag präglas ju delar av universitetsvärlden av att fullvuxna kvinnor går omkring och tjuter ”kuk, fitta”. Det är groteskt, men man vänjer sig, tyvärr.

 26. @Ninni

  Och jag kunde väl tillägga att jag minsann inte är ovan vid könsord, för jag behärskar nämligen finska och där vimlar det av den sortens uttryck. Saken är bara den att inte ens där anses det OK att skrika sådant offentligt.

  Jag har visats en hel del i andra länder och behärskar ett antal språk, men ingenstans vimlar det så av enfaldiga könsord som i svensk offentlighet.

  Annorstädes tilltalar man inte varandra som ”kuk” eller ”fitta” Frown

 27. Kjempestor sak om mannsbevegelsen i Dagens Næringslivs magasin D2 i dag. 10 sider. Annbefalles sterkt.

 28. @Ninni:
  jag tror att mycket av det beteendet vi ser är socialt konstruerat. Jo, jag vet att de orden är som att svära i kyrkan men många av våra ”könsspecifika” beteenden 1% biologiskt och 99% socialt betingade.
  Som man så får man lära sig redan vid tidig ålder att ens liv är inte värt någonting. Man kan närsomhelst och utan förvarning bli offrad för att försvara någon gödselstack eller några imaginära kvinnor och barn. Har man växt upp med den bilden och den sociala programmeringen att man är någon annans försvarare så är det inte mycket att hetsa upp sig för om någon okänd vräker ur sig ett hot i ilska. Vi har levt med det hotet sen vi föddes.

 29. @Rick:

  Däremot började det så småningom dyka upp alldeles hejdlösa historier från många kvinnor där perversion bara är förnamnet. Plötsligt tycktes var och varannan kvinna ha varit utsatt för incest (det var 90-tal). Till en början trodde jag att något måste finnas bakom allt detta, men tids nog började jag tvivla och insåg att det handlar om kvinnors perversioner som de av någon anledning måste skrika ut i offentligheten.
  Och den observationen kommer du också få förklaring till i kommande. Gissa om jag fått tag i guld? En gång i tiden var könsforskningen bra.

  Jo du har rätt, jag minns 80-talet och kan inte dra mig till minnes de här hejdlösa vulgäriteterna och obsceniteterna.
  Samma bild som jag har. Det är ytterst främmande för mig att använda den typen av språk. Jag skulle känna mig löjlig, som om jag hade mindervärdskomplex och behov av att hävda mig.

  Det här är min hypotes:

  Sen 90-tal har man byggt upp en stereotyp av ”hur män är”, som är helt verklighetsfrånvänd. Samtidigt intalar man kvinnor att de är underordnade och att män tar plats på deras bekostnad.

  Förra helgen, så hade jag vänner här och vi drack några öl och satt och snackade. Så kom vi in på ett samtalsämne som var medryckande och diskussionen blev intensiv. Och jag noterade speciellt en situation (jaja, jag ”forskar” ständigt på er. Ni är ett fascinerande och högt värderat studieobjekt Wink )
  Den ena mannen, N, ”har ordet” och en annan man, P, bröt in liksom, ni vet hur man gör, man pratar när man har något att säga. N sätter upp handen och säger, ”vänta lite, jag ska bara ta det här först”. P tystnar och när N är klar så tittar han på P och P tar vid.

  Skulle detta ske bland kvinnor, det skulle icke falla i god jord för att säga det milt. Men P ville inget illa, han var bara mentalt indragen, ivrig och involverad i diskussionen och hade inga problem att ta ”stoppet”. Det var liksom nada.

  Hur gör kvinnor då? Kolla detta inlägg.
  Så när kvinnor då ser manlig jargon ur ett utifrån perspektiv, som misstolkar man jargongen och tolkar det som en bekräftelse på att ”män tar plats på kvinnors bekostnad” och du vet allt vad som påstås i vår förvirrade tid.

  Och vem vill vara ”underordnad”? Alltså så försöker man ”göra som män gör”, men eftersom deras bild av vad och hur män gör bygger på nidbilden media skapat om att män är burdusa och deras egna misstolkningar, så blir resultatet vad det blir. Och de blir burdusa på ett sätt som får oss att lyfta högt på ögonbrynen och tycka de är hemskt otrevliga och ouppfostrade.

 30. @AxLaouS:
  Ingrid Carlqvist hävdade vid något tillfälle att dagens femnistiska rörelse är en direkt transponering av 60-talets revolutionära marxism. Anders Senior brukar också visa på parallellerna. Marxismkommunismen är subversiv till sin natur. Det du säger stämmer utmärkt väl översens med den marxismens subversiva natur, så inte alls överraskande att sånt är framträdande i feminismen.

 31. @Ninni

  Din hypotes verkar rimlig. Det som den dock inte förklarar är hur det är möjligt att trots att nästan alla kvinnor lever tätt intill män så kan de fångas av nidbilder.

  Jag förösker tänka mig motsatsen: anta att en bred kampanj gör gällande att kvinnor är ”hönshjärnor”. Men vänta! Min fru är det inte, inte min syster och definitivt inte min dotter. Inte heller (de flesta av) mina kolleger, grannarna, mina vänners fruar osv. osv. Kort sagt skulle jag få problem med att förklara vem de där ”hönshjärnorna” rktigt är. OK, de får då vara något ansiktslöst kollektiv, men jag vågar lova att jag inte vore helt nöjd med min förklaring.

 32. @Ninni:

  ”Sen 90-tal har man byggt upp en stereotyp av ”hur män är”, som är helt verklighetsfrånvänd. Samtidigt intalar man kvinnor att de är underordnade och att män tar plats på deras bekostnad.[…]Så när kvinnor då ser manlig jargon ur ett utifrån perspektiv, som misstolkar man jargongen och tolkar det som en bekräftelse på att ”män tar plats på kvinnors bekostnad” och du vet allt vad som påstås i vår förvirrade tid. Alltså så försöker man ”göra som män gör”, men eftersom deras bild av vad och hur män gör bygger på nidbilden media skapat om att män är burdusa och deras misstolkningar, så blir resultatet vad det blir. Och de blir burdusa på ett sätt som får oss att lyfta högt på ögonbrynen och tycka de är hemskt otrevliga och ouppfostrade.

  Den här videon är ett bra exempel på när kvinnor ”gör som män gör”. Som Aschberg påpekar, har han inte stött på samma beteende hos män annat än i allmänna termer och i grabbiga diskussioner. Aschberg:

  ”Aldrig någonsin har jag hört en kille lämna ut en kvinna…aldrig talat intima detaljer och det förvånar mig att ni gör det”

 33. @Rick:

  ”Din hypotes verkar rimlig. Det som den dock inte förklarar är hur det är möjligt att trots att nästan alla kvinnor lever tätt intill män så kan de fångas av nidbilder.”

  Detta kan tolkas fel, men självständigt tänkande är vanligare bland män än kvinnor. Kvinnor är konventionellare än män. Varför det är så är en annan fråga.

 34. @michael:
  Tror du missar målet grovt med ”kamrat hen Stina”. Det ska förstås vara ”kamrat hen Stin”. Man använder inte könskodade namn som ”Stina” eller ”Sten”, din jämrans ärkekonservativa anti-genusist.

 35. @Matias:
  Från försättsbladet till Pär Ströms Mansförbjudet:

  Tillägnas förre försvarsministern Sten Tolgfors för hans uttalande vid avskaffandet av den manliga värnplikten 2010:

  ”Vi avskaffar nu den sista institutionaliserade diskrimineringen av kvinnor.”

  Jag höll på att få både hjärnblödning och hjärtattack när jag såg det.

 36. @Rick:
  Vilket verkligen är lustigt med tanke på att svordomar och förolämpningar är sexualiserade i så gott som alla språk jag känner till, utom just de skandinaviska: svenska, norska och danska, där det mer handlar om underjoden i olika former (svenska svordomar har företrädesvis varit djävlar, helvete, satan, förbannelse osv.), men språket verkar ha sexualiserats på senare tid, vilket jag antar till stor del har sin orsak i invandring och ett alltmer internationellt underhållningsutbud. När jag var ung var ”kuk”, ”fitta” och ”knulla” fula ord som absolut inte användes offentligt, det var helt tabu att göra det. Men de användes inte heller som svordomar eller skällsord. De enda sexuella orden jag minns som användes som invektiv var ”bög” för män och ”hora” för kvinnor, men det var högst begränsat och ganska ovanligt. Jag tror också att det var det absolut värsta man hade att dra till med. I dag har däremot ”bög” nästan blivit ett hyllningsord och det är snarare en förolämpning om man tar illa upp för att bli kallad bög, medans ”hora” fortfarande är stigmatiserande samtidigt som det tycks bli alltmer vanligt förekommande bland unga.

 37. @Matias:

  Den här videon är ett bra exempel på när kvinnor ”gör som män gör”. Som Aschberg påpekar, har han inte stött på samma beteende hos män annat än i allmänna termer och i grabbiga diskussioner. Aschberg:

  ”Aldrig någonsin har jag hört en kille lämna ut en kvinna…aldrig talat intima detaljer och det förvånar mig att ni gör det”

  Lite intressant att se tjejernas reaktioner på Aschbergs kommentar att killar aldrig lämnar ut tjejer på det viset. De verkar inte kunna tänka tanken att det är symptomatiskt för kvinnors sexuella överordning. Idén att killar skulle undvika att lämna ut tjejers intima detaljer för att det är skamligt att tala om det ger jag inte mycket för. Generellt kan man säga att inga män eller kvinnor respekterar en man som behandlar en kvinna respektlöst. Som Aschberg nämnde kan det gå bra att raljera om kvinnor generellt, men att lämna ut intima detaljer om en specifik kvinna är över gränsen för de flesta.

  Här kommer man tillbaka till hur makt normalt funkar. Om män förtrycker kvinnor, är de nog de första förtryckarna i världshistorien som jobbar mer än de de förtrycker, köper dem fina presenter, och aktar sig noga för att säga något opassande om dem.

 38. @Ulf T:

  ”Här kommer man tillbaka till hur makt normalt funkar. Om män förtrycker kvinnor, är de nog de första förtryckarna i världshistorien som jobbar mer än de de förtrycker, köper dem fina presenter, och aktar sig noga för att säga något opassande om dem.”

  Precis som Esther Vilar skulle ha sagt det.

 39. @Ninni: De får nog finna sig att det kommer att dröja läääänge innan frågan är ”blev det en hen?”. Det skulle inte kännas riktigt likadant tror jag… Wink

 40. @Rick:

  Men det här bygger ju all identitetspolitik på!

  ”Muslimer är kvinnoförtryckare och hatar västliga värderingar”.
  Men vänta nu, min iranska kollega Z är ju inte så, hon har inte slöja, och hennes släkt dödar inte henne om hon följer med på after work och till och med dricker öl. Och mina bosniska muslimska grannar är inte så, folk som inte hör skillnad på olika slaviska språk kan ta dem för polacker eller tjecker. Ja, de är muslimer, jag ser på deras namn (slavifierade turkiska namn).

  Att vissa muslimer försöker göra politik av sin religiösa tro, eller anser att deras religiösa övertygelse ger dem rätt att ställa sig utanför samhället (ibland våldsamt) ska inte förnekas,
  men det innebär inte att alla eller ens majoriteten gör det.

  Det är ju ett ganska typiskt talesätt att ”jag gillar inte utlänningar, men han Amir i videoaffären är OK och Sladjan på bilverkstan är en bra kille, men de andra…”

 41. @Ninni:

  Det här med att män framställs demoniskt beror ju helt på att feminismen utgår från konstiga axiom i det fallet.

  1. De fastställer att kvinnor och män är helt lika, eller borde iaf vara det. Denna självklara ”sanning” (axiom) utgår man sen ifrån.

  2. De tar kvinnligt beteende (generellt) som norm, eftersom kvinnor och män är likadana så spelar det ju ingen roll. Men det är ändå viktigt att utgå från kvinnan.

  3. Allt beteende som avviker från normen i steg 2 ovan är fel och onormalt och måste korrigeras.

  Detta ser man ju redan från dagisåldern där småpojkar ska formas till flickor genom att förbjuda vissa lekar etc. Vuxna män är svårare att forma, men de kan smutskastas och pekas ut som onda för att sedan stigmatiseras.

  Det här med att utgå från ett falskt axiom för att förstå hur könen fungerar är bara vidrigt, och jag tror inte det är omedvetet. Men det är så propagandaorganisationer funkar, och feminismen är ju i slutänden bara en fackförening för att stärka kvinnors ställning i samhället, och kan det ske på mäns bekostnad så är det bara en bonus (som snabbar på deras arbete).

  Lite OT, men det spinner vidare på att kvinnor utgår från sitt eget beteende när de ska försöka förstå män. Dömt att misslyckas….

 42. @Frogfish:

  Det här med att utgå från ett falskt axiom för att förstå hur könen fungerar är bara vidrigt, och jag tror inte det är omedvetet. Men det är så propagandaorganisationer funkar, och feminismen är ju i slutänden bara en fackförening för att stärka kvinnors ställning i samhället, och kan det ske på mäns bekostnad så är det bara en bonus (som snabbar på deras arbete).

  Här tror jag att du intar ett maskulint perspektiv på det hela. Wink

  En manlig strävan efter makt bör vara så medveten som möjligt, och en man i maktposition som inte är medveten om vad som driver honom är allmänt farlig. Därmed inte sagt att alla män i maktposition är klara över (eller öppna med*) sina drivkrafter, men det är inte gångbart för dem att använda denna okunskap som en ursäkt.

  En strävan efter ökad makt baserat på ett upplevt underläge behöver inte alls inkludera en medvetenhet om att det upplevda underläget inte stämmer med konkreta observationer. Det är i sannolikt mer effektiv ju mer man tror att ens upplevelse är sann. Annars är man ju manipulativ, och det är alltid svårare att manipulera när man själv är medveten om att man gör det.

  * Det är onekligen så att mycket maktutövning sker i det fördolda, eftersom man då inte behöver deklarera sina avsikter för en större publik. Nyckelordet är ”plausible deniability”: antingen måste man kunna argumentera att man inte varit delaktig i besluten, eller skylla på att man inte förstod vad man gjorde. Det senare är ingen respektabel väg för män, men kan funka för kvinnor.

 43. Pingback: Feminism är verklighetsfrånvänt | Yasers hörna