Varför osynliggör Katerina Janouch oss kvinnor?
avatar

Detta inlägg är skrivet av Jämställdisterna Ninni & Mariel i dialog:

Ninni: Katerina Janouch har uppmärksammat oss i ett inlägg, där hon tydligt osynliggör oss kvinnor som är jämställdister, i vanlig ordning. Hon skriver:

”så kallade ”jämställdistiska” bloggare som skrockar i skägget – typ – ”ja, där fick ni feminister så ni teg!”

Jag har inte tillsymme till skäggväxt. Det finns förvisso kvinnor som har skäggväxt, men dessa brukar avlägsna den. Jag har faktiskt aldrig sett en kvinna med skägg. Således är feminstkritiska röster så som Tanja Bergkvist, Susanna Varis, Rocki, Trollan, Ann-Mari Maukonen m. fl skägglösa. Vissa feministkritiska röster väljer att kalla sig jämställdister, andra inte. Och ja, vi är av åsikten att feminismen bär ansvar för mycket elände som vi ser i vårt samhälle av idag. Feminismens sexistiska och axiomatiska ideologi får människor, kvinnor såväl som män, att må dåligt, därför engagerar vi oss.

Mariel: Nu tror jag visserligen att Janouch syftade till att responsen hon fick kom från många med skäggväxt, vilket jag tror att Anders på Genusdebatten har (som skrev inlägg om hennes förra krönika). Men det är helt sant det du säger om att vi kvinnor osynliggörs. Nederst ber hon om kvinnors åsikter, och inte jämställdisters, som om att man inte kan vara både jämställdist och kvinna? Du och Jag Ninni är ju precis det.

Ninni: Jo, vi är en förvånandsvärt stor andel kvinnor, som jag ser det. Orsaken till att jag finner det förvånande är att isärhållningen av könen gör att vi – både kvinnor och män – i mycket har könsspecifik levd erfarenhet och det krävs empati för att förstå vad det innebär att leva med det andra könets skor. Genom den tidiga kvinnorörelsens arbete har män fått lära sig vad det innebär att vara kvinna och män har, upplever jag, långt bättre koll på kvinnors situation än det omvända. Och det stora problemet i detta är männens ”tig och ta skit”. Män har svårt att få sin könsrollsproblematik lyssnad på. Då är dom, som du vet, ”Vita kränkta män” och hånas å det grövsta. Så påstår feminister, som ofta är de värsta hånarna, att de vill bredda våra könsroller….

Mariel: Ja, vi tycker helt enkelt att män och kvinnor ska få välja själva. Det spelar ingen roll om man vill välja traditionellt eller annat… Jag tycker det är lite tråkigt att tonen ofta är så raljerande…. 

Ninni: Ja, förstår vad du menar, men bry dig inte på det. Det är så man gör om man inte har argument för saklig debatt.

Som när hon skriver:

Är kvinnors behov/frigörelse/rättigheter till tex lika lön så pass hotfullt?

Det är som vanligt feministiska myter man använder som mantran.

För det första ”hotfullt”, som om våra åsikter beror på att vi är rädda? Att vi känner oss hotade? Varför ”hotfullt”. Jo, att en man är feg, en fjolla, det är en av de könsspecifika svordomarna som vi talat om. En kvinna slår man mot angående utseende eller sexuell frigjordhet. En man har många fler könsspecifika ”akilleshälar” eftersom deras könsroll är snävare (mer om det här) En man ska vara modig och han ska vara en riddare som först och främst tänker på kvinnans väl. Så genom att först osynliggöra oss och få oss att framstå som om vi alla vore män och sen försöka påskylla att männen har dessa åsikter för att de är rädda att ”förlora sina privilegier” (vilka dom nu än är) det är klockren motsvarighet till det feminister kallar ”kvinnohat”. Men man behöver ha insikt och förståelse för männens könsrollsproblematik för att se det. Det är en insikt feminister helt saknar.

För det andra, vi har lika lön för samma arbete. [källa1källa2 , källa3 ] Att män som grupp tjänar mer än kvinnor som grupp beror på att de som grupp gör större uppoffringar och dessa uppoffringar ger klirr i kassan. Rekommenderar Why men earn more av Dr. Farrell. Den innehåller konkreta tips på vad kvinnor kan göra om de vill prioritera högre lön. Ja, jag tycker man ska ha betalt för dessa uppoffringar t.ex. risken att omkomma i yrkets vägar. Tycker inte Katerina Janouch det?

Mariel: Jag tror hon tycker det. Samtidigt tycker jag helt att hon missar männens behov av frigörelse. Uppenbarligen har ju många män släppt en del av kvinnors krav på hur de ska bete sig – vilket verkar irritera många kvinnor som beklagar sig hos Janouch. Det är ju precis det som är vår agenda som hon var oklar med, att man ska SE männen också i jämställdhetsarbetet.

Ninni: Ja, absolut. Vår agenda är inte svårare än så. För jämställdhet behövs båda könens perspektiv. Att kvinnor ges en omfattande positiv särbehandling i samhället idag är vi motståndare till, då positiv särbehandling av en grupp per automatik innebär diskriminering av annan/andra grupper.

Mariel: Mm. Som sagt så skriver hon alltså i slutet:

Jag skulle gärna se fler kvinnor uttrycka sina åsikter här – inte bara dessa jämställdister vars agenda jag är lite oklar med vad den är..

Det är inte så konstigt att man är oklar med ”vår agenda”, då jämställdismen är en relativt ny rörelse. Vi växer så det knakar och vi jobbar kontinuerligt med att klargöra vår agenda. Vi arbetar på att formulera en ”Vad vi vill” (programförklarning) så den som är nyfiken på oss kommer snart få sin nyfikenhet stillad. Jag ser väldigt mycket fram emot att leverera mer klarhet om vilka jämställdisterna är – så att folk slipper skapa så mycket fördomar om det, precis som med ordet ”hen”. Eller vad säger du Ninni? Om inte så länge till kommer Janouch att veta mer, och kanske förstå att vi inte vill förpassa kvinnor till köket… eller männen till garaget för den delen.

Ninni: Ja, en väldigt enkel åtgärd om man känner sig ”oklar” är att fråga. Vi önskar alla välkomna in för debatt, så kommer säkert oklarheten lätta med tid.

 

OBS! Missa inte Eriks nyligen publicerade inlägg här

Kommentarer

Varför osynliggör Katerina Janouch oss kvinnor? — 92 kommentarer

 1. Som feminist är jag osäker på vad ni vill ha sagt med den här texten, Ninni och Mariel…
  Menar ni att ni är vita, kränkta män som är rädda för att förlora alla era tusentals manliga priviligier? Ja så måste det vara.

  Då är mina frågor till er:
  Är kvinnors behov/frigörelse/rättigheter till tex lika lön så pass hotfullt?
  Och vad har ni jämställdister för lömsk och hemlighetsfull agenda egentligen?

 2. Det där var så vackert att man nästan fällde en tår (men det har jag inte tid med för klockan är 00.44 här i Beijing). Väldigt bra fokus och formuleringar. Top notch!

 3. Pingback: Varför osynliggör Katerina Janouch oss kvinnor? | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 4. Min respons från Katerinas kommentarsfält:

  Hej Katerina. Om det är ok skulle jag vilja ha några förtydliganden från dig.

  1. Vad menar du med ”återställ” patriarkatet?

  Enligt definitionen av feminism har vi patriarkat idag. Det är alltså inte avskaffat och då kan det väl heller inte återställas? Min uppfattning är att ju hårdare man selekterar bort män ju mer patriarkat får man för ju fler män får man i toppen. Rätt eller fel?

  2. Invänder du mot att hur man lever har effekter på resultat man får?

  Som man bäddar får man ligga hänvisar till principen ”Orsak och verkan” Som jag ser det är orsak-verkan den viktigaste kulturella faktorn. Hade jag levt annorlunda hade jag också haft ett annat liv. Stämmer det eller inte?

  3. Vad betyder det när du frågar om en jämställdist tycker en kvinna bör veta sin plats?

  Jämställdism definieras som att jämställdhet inte är en tävling i lidande och bägge könens perspektiv skall föras fram. I stort sett alla offentliga källor jag sett handlar om hur män anses vara problem och skall sättas på plats. Vem menar du försöker sätta kvinnor på plats och på vilken plats?

  4. Vad menar du med att könsrollerna är skapade utifrån sociala normer?

  Könsroller är kultur medan normer är samhälle. Utan samhällen finns inte samhällsnormer så rimligtvis borde det tvärtom vara könsrollerna som skapat våra sociala normer. Inte det omvända. Kulturer i allmänhet skapas enligt Jared Diamond av trycket på att producera mat.

 5. För Katerina Janouch är kvinnor lika med feminism att det finns kvinnor som kämpar för jämställdhet och kritiserar den gör att begreppsförvirringen blir total eftersom i hennes värld är allt uppdelat i vi(kvinnor och dom(män)så när ni som är kvinnliga jämställdister kritiserar den bryter ni mot systerskapet vad hon inte förstår är att ni har slutat spela bara på ena planhalvan och blivit fria att spela över hela planen som dom jämställdister till libero ni är.

 6. Pingback: Mera Janouch | Susanna's Crowbar

 7. Hej Katarina! Jag misstänker att du läser här.
  Anders här, jag som skrev förra inlägget. Jag kallar mig inte jämställdist, för att jag är skeptisk till ismer överlag och kravet till att acceptera ett helt koncept. Humanist räcker bra, men jag skriver här för det ligger närmast mina åsikter i jämställdhetsfrågan. En god sak när man debatterar är att inte bygga halmgubbar och påskriva andra åsikter. Därför har jag lite problem med detta stycke i din text.

  Så har feminister bäddat och därmed får ni inte ligga. Skadeglatt är bara förnamnet. Ändå är företeelsen inte så enkel. Det är inte svart eller vitt på det sätt att ”män ska få vara män” och ”kvinnor ska vara kvinnor” och då kommer allt bli bra[1]. Återställ patriarkatet[2]! Låt männen ta hand om samhället och förpassa kvinnorna till spisen/barnpassningen, så kommer allas sexliv att blomstra[3]! Tror ”jämställdisterna” på allvar att det var bättre förr? Att utveckligen i vår moderna värld enbart är stympande för den manliga sexualiteten?[4] Är kvinnors behov/frigörelse/rättigheter till tex lika lön så pass hotfullt[5]? Tycker en ”jämställdist” på fullt allvar att en kvinna bör veta sin plats och inte behöva bli förtryckt på grund av sitt kön? Jag är uppriktigt fascinerad[6].

  Jag är uppriktigt fascinerad att du kan läsa så fel, tolka så galet och göra såpass många felslut som du gör.
  [1] Var någonstans läser du att män ska vara män och kvinnor kvinnor? Om man har en humanistisk eller jämställdistisk människosyn är det individens rätt att uttrycka sig efter sin egen natur och känsla man står för. Den individ som inte följer könsnormen ska få göra det, men man kan inte förvänta sig att män och kvinnor som grupp kommer välja sina liv precis lika. Vi har olika biologi och till det har vi olika sociala normer. Att följa en social norm kan vara en trygghet eller en förbannelse. Det kan vara skönt att köpa några paketlösningar och inte bygga hela sin identitet från grunden, men alla ska få plocka ur alla godisskålar. Det är ett vanligt felslut bland feminister du gör, att när vi pläderar för att vi inte behöver sudda ut alla skillnader på gruppnivå tolka det som att individen ska styras in i en fix könsmall från födseln. Samma feltolkning som Nina Björk gjorde av Nörmarks text.

  [2] Återställ patriarkatet? Intressant, det betyder att du anser att patriarkatet inte finns eller är mycket nerbrutet. Bra. Något patriarkat i egentlig mening kan vi inte prata om i Sverige. Det är definitivt inte äldre män som styr varken i familjen eller i samhället. Det finns fortfarande öar där kvinnor/män kommer till korta, men knappast något som kan kallas patriarkat utan hemmasnickrade definitioner.

  [3]Var har du läst att någon här har skrivit att män ska styra samhället och kvinnor ska tillbaka till spis och barn? Citat tack! Oärlig argumentation är bara förnamnet.

  [4] Nej det var inte bättre förr, men vägen framåt går genom att se båda köns situation och deras frågor. Utvecklingen i vår moderna värld är inte automatiskt stympande för sexualiteten, men att ständigt demonisera allt manligt och manlig sexualitet i synnerhet kommer få effekter. Annars är feminister snara att prata om strukturers påverkan, men du tror inte att all sågning av maskulinitet i media får effekt på en hel del män? Vi har unga män idag som växt upp med att höra hur allt de är är fel och destruktivt. Klart det påverkar dem, liksom unga kvinnor påverkas av idealen i modemagasinen. Dubbelmoralen är slående.

  [5] Ditt bruk att håna manlig rädsla har tagits upp ovan, men jag slutar aldrig att förvånas över vilka könsideal många feminister egentligen appellerar till. Det är inte ovanligt att man pratar om småpojkar, inte man nog, är du rädd eller. En man ska alltså inte få vara rädd? Han ska ridderligt stiga åt sidan för kvinnor, bereda plats? Då är det inte en ny man ni vill ha. Då vill ni ha en riddare och fördelarna med de gamla könsrollerna (kvinnans skyddsvärde) samt fördelarna med de manliga, utan att betala priset. Btw, kvinnor får samma lön som män om de är beredda att betala priset. Man får mer betalt som utesäljare än affärsbiträde. Ändå är det nästan inga kvinnor som är beredd att bo 100 nätter per år på hotell borta från familjen. Du kanske kan svara på varför?

  [6] Ja, vi tycker på fullaste allvar att en kvinna inte [ska] behöva bli förtryckt på grund av sitt kön. Inte män heller. Det är därför vi pläderar för könsneutral lagstiftning och att se båda köns frågor. Sen vill jag åter ha ett citat där någon här sagt att en kvinna ska veta sin plats.

  Att få in så många fel på så få rader är imponerande. Magistern ger ett F på läsförståelse och argumentation.

  /Anders

 8. Jag tycker mig se i Katerina Janouchs förvirrade men raljanta uppföljning på sin egen artikel om söderhipsterns sexliv att hon är märkbart medveten om att hon trödde i middingen. Nu gäller att rädda vad som räddas kan. De högst befogade kommentarer som återfinns på hennes artikel tillsammans med den briljanta artikeln här av Mariel och Ninni kommer hon ha mycket svårt att raljera sig ur.
  Har man trött i middingen kommer varje steg därefter att avsätta ett dyngavtryck!

 9. Jösses… Tant Katerina följer ju bara så löjligt förutsägbart den ”feministiska” normen: Ljuger om andra för att få genuslobotomerade PK-”kompisar”.

  Well tant Katerina. Överraska oss vettja, bryt mot ”feminist”-normen ibland genuslobotomi-patienterna i media: Använd hjärnan – tänk själv. Sluta ljuga.

 10. Suverän nedtagning! Jag kommenterade också på Janouchs blogg, men har inte sparat inlägget. Ni och Erik har ju redan täckt in det mesta. Bra jobbat!

 11. Också Helena Myrstener på Dagens Seglora osynliggör kvinnliga kritiker av feminismen, genom att koppla samman motståndet mot feminismen med påståendet att män är ”osäkra i sin identitet och könsroll”. Skrev just om detta i en kommentar till Eriks senaste artikel, där jag också tagit upp Men Going their Own Way (MGTOW), ett fenomen som väl har en viss koppling till Janouchs artikel också, tycker jag:

  http://genusdebatten.se/seher-yilmaz-kronika-och-extremvansterns-krig-mot-vita-man/#comment-25283

 12. @Cicero: Ja speciellt det som stod i bloggposten på norskgoy…

  ”Hun er aktiv på kontaktsider på Internett. Her etablerer hun vennskap, men også seksuelle forbindelser og avtaler. Hendelsen hun anmelder handler om at hun hadde avtalt en date med en mann på en av sexkontaktsidene. De hadde flirtet og hatt seksuelle rollespill på nettet, men ikke avtalt hva som skulle skje i det virkelige møtet. Etter avtale møttes de i skogen. Uten forutgående ’small talk’ uttrykker han et ønske om å gå rett til det seksuelle, hvilket hun synes er greit nok. Han er da svært besluttsom og under den påfølgende seksualakten er han, ifølge henne, både dominerende og egoistisk. Han gjør ingen forsøk på å tilfredsstille henne. Etter kort tid med for henne ubehagelig sex, får han utløsning. Uten et ord kler han på seg og går. Hun opplever seg krenket og vil anmelde dette som voldtekt sånn at hun kanskje kan forhindre at andre opplever det samme som henne.”

  Översatt:

  ”Hon är aktiv på kontaktsidor på Internet. Här etablerar hon vänskap, men också sexuella förbindelser och avtal. Incidenten hon anmäler handlar att hon hade avtalat en träff med en man på en av sexkontaktsidorna. De hade flirtat och haft sexuella rollspel på nätet, men inte kommit överens om vad som skulle hända i verkliga mötet. Efter en överrenskommelse möttes de i skogen. Utan inledande ”småprat” uttrycker han en önskan om att gå rätt på sexet, vilket hon går med på. Han är sedan mycket bestämd och under den efterföljande sexuella akten är han, enligt henne, både dominant och självisk. Han gör inga försök att tillfredsställa henne. Efter en kort tid med för henne obehaligt sex, får han utlösning. Utan ett ord han klär han på sig och går. Hon upplever sig kränkt och kommer att anmäla detta som våldtäkt, så att hon kanske kan hindra andra från att uppleva samma sak som henne. ”

 13. Og det utroligste er at de ikke har noen problemer med å innrømme ovenfor politiets forsker at de mener dette fortjener voldteksanmeldelse. De tror deres syn har en viss legitimitet.

 14. @Cicero: Ja.. Jag e orolig för guttenes framtid. Vilka ska de kunna lita på? Det är ju inte säkert att ha sex med en tjej längre. Hur ska man veta att hon inte anmäler?

 15. Katerina Janouch är en produkt som är paketerad som en vit, vacker, lagomt feministisk och modern framgångsrik kvinna inom media som bor i en populär villaförort i Stockholm.
  Det känns svårt att ta något av det hon säger på allvar då de åsikter hon framför likaväl kan vara en del av en medveten strategi i att marknadsföra och profilera sig själv som produkten Katerina Janouch?
  Det är ju upp till var och en man väljer att tjäna pengar så länge som det är inom lagens gränser så vad hon säger kanske inte har någon större betydelse i sammanhanget?
  Det finns liksom ingenting att tillägga då jag bara klarar av att se hennes person som en medial reklamkampanj!

 16. Pingback: För lust, inte fägring, stor | En stilla undran

 17. Janouch är sååå förutsägbar. Snygg nedtagning, borde svida i svinpälsen…

  @Cicero & Mariel
  Det är kanske säkrast med skriftligt avtal ändå, (fan så sjukt). Plus två vittnen (advokater) som filmar det hela och lägger ut på ’tuben’, så att ingen kan ljuga om händelseförloppet…
  Eller så kan man ta ansvar för sina beslut.

 18. Katerina Janouch är en hatmånglerska. Hennes affärsidé är att sälja hat paketerat i lämpliga portioner. Och tyvärr finns det köpare – dagstidningar som tidigare var en demokratisk hörnsten säljer vidare detta enfaldiga hat till människor som vill få en förklaring till sina egna tillkortakommanden men utan att avkrävas eget ansvar. Det är knappast någon vild gissning att Janocuh i en annan tid lika gärna skulle ha sålt hat mot judar.

 19. @Rick
  Har du också en s.k. ’vagina dentata’ på magen? Vi kan kanske kalla oss för hederskvinnor?
  Upp till kamp mot patriarkatet på Söder! Grin

 20. Ni är verkligen riktiga gubbar Ninni och Mariel: gömmer er bakom kvinnonamn och försvarar svenska mäns utsugning och/eller utslagni g av oss kvinnor. Allt vi kräver är att ni män tar ansvar för hemarbete så att vi kvinnor framförallt vi unga tjejer får en chans att komma nån stans i livet. En kvinna måste tjäna samma som männen för vi har inte änkepension mer. Hade kvinnorna för då gubbarna försörjde familjen. Den var till för kvinnors försörjning om gubben dog i förtid. Men den höll oss kvi nor fast vid spisen och föda ungar åt gubbjävlen. Vill ni på fullt allvar ha den unkna kvinnosynen tillbaka? Ja det verkar ju inte bättre. Och Katerina osynliggör inte er, tvärtom nämner hon faktiskt er sk jämställdistiska kvinnor. Kallar ni på fullt allvar det för osynliggörande? Konstigt resonemang det också, vad hon gör är i ställer att hon ifrågasätter att ni verkligen finns och kanske som jag tror att ni är gubbar som utnyttjar kvinnonamn för att kasta skit på kvinnors rättigheter, som vi fortfarande måste kämpa för även i Sverige.
  Med feministiska hälsningar
  GirlPower

 21. @GirlPower

  Din kommentar var antagligen det bästa ditt intellekt i sitt feministiska tillstånd kunde uppbåda. Du skulle dock kunna höja din mentala prestationsförmåga avsevärt om du tog avstånd från feminismen, för det är den som kättrar dig vid den mentala spisen. Det är feminismen som gör dig oförmögen att ta till dig att Ninni och Mariel är två klartänkta kvinnor som tar avstånd från feminismen, det är feminismen som får dig att tala om kvinnor vs. gubbjävlar utan att se det absurda när du sedan talar om ”unken kvinnosyn”.
  Dessutom tror jag att din förmåga att uttrycka dig skriftligt skulle må bra av att inte vara fjättrad vid den feministiska spisen, för som det är nu, så måste jag tyvärr säga dig att du uttrycker dig uselt i skrift.

 22. ”De är ju det ”gubbar” gör, 10 gånger oftare än kvinnor, i arbetslivet:”

  Och därför har kvinnor svårare att försörja sig på ålderns höst för vi har lägre lön än er.

  Men det bekymrar dig väl föga? Din +respektlöshet mot kvinnorni är för övrigt minst lika monumental John. Av samma orsak

 23. Rick ditt svar säger mer om dig som person än om dina åsikter. Väx upp för fan!

 24. @GirlPower:
  Den klassiska: ”jag håller inte med dig och därför måste du vara man” är helt underbar, det bara dryper av kvinnoförakt.

  @GirlPower:
  Du inser att en stor anledning till varför kvinnor har lägre lön än män är för att män ofta har farligare jobb? Änkepensionen var där för att garantera en trygg ålderdom åt kvinnor, något som du uppenbarligen tar som att ”gubbjävlar” hatar och förtrycker kvinnor. Du måste vara ett troll för jag har svårt att se att en feminist är så korkad i sin argumentation.

 25. @GirlPower

  Genom att använda svordomar visar du bara hur usel din förmåga att uttrycka dig i skrift egentligen är. Lämna feminismen så märker du vilka fantastiska fria vidder dina mentala förmågor kan ta dig till. Nu har du i stället frivilligt låtit dig bindas vid en spis där du bara står och svär. Du har blivit matad med ett enfaldigt hat som du skulle må så mycket bättre av att lämna bakom dig.

 26. Robjod tii sk argukment svara nada på mina argument. Din verbala skit är mer klassisk än min nånsin blir. Tills motsatsen är bevisar ja så är dom tre typerna här Ninni mfl att betrakta som män under kvinnlig täckkantel

 27. @GirlPower:

  ”Ni är verkligen riktiga gubbar Ninni och Mariel: gömmer er bakom kvinnonamn och försvarar svenska mäns utsugning och/eller utslagni g av oss kvinnor.”

  Här är hur Nina Björk beskrev feminismen häromveckan:

  ”Feminism är en politisk rörelse för att göra kön till en ointressant kategori i en människas sociala liv.”

  http://genusdebatten.se/sverige-vs-danmark-i-genusfragan/

  Det här rimmar ju rätt illa med att du kallar dig feminist och det första som du hänvisade till var kön. Anser du att Nina Björk har fel? Vidare så undrar jag på vilket sätt du menar svenska män ägnar sig åt utsugning/utslagning av kvinnor med tanke på att det är män som dominerar all social utslagning inklusive hemlöshet och självmord. Hur menar du att kvinnor blir utslagna?

  ”Allt vi kräver är att ni män tar ansvar för hemarbete så att vi kvinnor framförallt vi unga tjejer får en chans att komma nån stans i livet.”

  Uppenbarligen kommunicerar ni unga tjejer inte det särskilt bra. Låt mig summera problemen med vad du säger.

  ***

  1. Det spelar ingen roll för killar vad tjejer säger till killar, bara vad tjejer väljer/tänder på hos killar. Hade jämställda killar behandlats som rockstjärnor av tjejer hade fler killar tagit efter jämställda killar. Evolution styrs av selektion – inte av samtal/krav.

  2. Det är talande att du säger ni ”kräver” fär det är just det som är problemet. De flesta killar avskyr och ger usel respons på krav. Varför skulle de belöna tjejer som kräver saker då? Om man vill slippa översitterier lyssnar man inte mer på översittare.

  3. Vad ser vi i statistiken hos singlar? Jo när kvinnan inte har kille och barn så lägger hon mycket mer tid på hemarbete än killen gör det. När vi flyttar ihop gör kvinnan mest för det är hon som tycker hemmet är viktigast. Det började hon inte göra på grund av killen, det gjorde hon när hon inte ens hade kille.

  ***

  ”En kvinna måste tjäna samma som männen för vi har inte änkepension mer.”

  Intressant hur ditt utgångsläge är att det blir jobbigt för dig när du blir änka. Det förutsätter ju att din man typ…. dör före dig eller hur? En enkel (och mindre egoistisk) lösning vore att be politiker fixa mansdödligheten så du får mannen kvar.

  ”Hade kvinnorna för då gubbarna försörjde familjen. Den var till för kvinnors försörjning om gubben dog i förtid. Men den höll oss kvi nor fast vid spisen och föda ungar åt gubbjävlen.”

  Upplysningvis finns det data som visar att det inte skilde mer än 1 år mellan mäns och kvinnors medelålder för ca 100 år sedan. Så om vi slutar ta livet av ”gubbjävlen” och börjar bry oss om hans hälsa så slipper du problemet med att vara änka.

  ”Vill ni på fullt allvar ha den unkna kvinnosynen tillbaka? Ja det verkar ju inte bättre. Och Katerina osynliggör inte er, tvärtom nämner hon faktiskt er sk jämställdistiska kvinnor.”

  Din manssyn där män skall dö och det ställer till problem för dig är inte det mest ounkna jag hört.

  ”Kallar ni på fullt allvar det för osynliggörande? Konstigt resonemang det också, vad hon gör är i ställer att hon ifrågasätter att ni verkligen finns och kanske som jag tror att ni är gubbar som utnyttjar kvinnonamn för att kasta skit på kvinnors rättigheter, som vi fortfarande måste kämpa för även i Sverige.”

  Upplysningsvis så pratar du inte alls om kvinnors (mänskliga) rättigheter, du pratar heller inte om jämställdhet. Vad du pratar om hur jobbigt det blir för kvinnor eftersom samhället i högre grad låter män dö (kvinnor blir änkor) Du pratar även om att ställa könsspecifika krav på män i syfte att gynna kvinnors karriärer – men varför tror du män skulle vilja att fler kvinnor gör höga karriärer när de ser krav och översittarfasoner? Tror du på fullaste allvar att när en man beter sig som diktator så tycker de flesta män att den otrevliga översittaren vore toppen att ha på en högre position?

  Är det så du tror män är funtade?

 28. @Pether:

  ”Ni behöver seriöst bli bättre på att hantera troll här.”

  Hon är inget troll, hon är feminist av Sveland-typen och jag vill se hur hennes argument ser ut så nu har jag skrivit ett längre svar som ni alla kan kommentera.

 29. @Pether

  Jag kan inte avgöra om GirlPower är ett troll eller inte, för skillnaden mellan troll och feminister är marginell. Bägge rapar upp svordomar och andra otidigheter och bägge har ungefär samma logiska stringens (dvs. nära noll).

 30. Jag kan f.ö. tillägga att jag tyckte om denna pärla av GirlPower: ”Din verbala skit är mer klassisk än min nånsin blir.” Här har vi ändå en feminist med självinsikt, för det hon säger är att hon uttryckligen skriver ”skit”, visserligen mindre ”klassisk” (vad det nu vara månde…), men icke desto mindre just ”skit”. Jag är beredd att instämma. Hoppas GirlPower nu tar insikterna med sig till sina egna kretsar.

 31. Troll ägnar sig endast åt att förstöra, de är inte ute efter dialog. Trollet här har inte spenderat ett tecken åt att försöka visa en sida som skulle vara intresserad av att faktiskt diskutera det som sägs. Om det e svårt att se skillnad på troll och feminist, visar det bara på att det kommer att bli otroligt om inte omöjligt att föra en diskussion med feminister, så slösa in tid på det. För diskussionen med de som inte är feminister, iaf inte de som är extremfeminister utan de som kallar sig feminister för att de sett det på tv.

 32. Girlpower gav material så jag kunde skriva ett längre svar. Jag gillar inte hennes svordomar så det får hon en varning för men så även dåliga argument för debatten vidare för dem kan vi svara på och det är bra att vi svarar på vad feminister säger istället för att bekräfta deras självpåtagna roll som förtryckta offer.

 33. @GirlPower:
  Mina argument är till skillnad från dina argument i alla fall baserad på sakfrågan och inte könstillhörighet. Istället för att argumentera över vad Ninni säger så väljer du att attackera henne som person.

 34. Har ni öht något intellektuellt att svara med annat än kvinnohatiska kommentarer eller att kasta skit på (svenska) kvinnor? Era svar fullkomligt dryper av sådant nämligen. Erik vad du TYCKER skiter jag blankt i. Svordomar och personangrepp av era egna fans här är ok? Hur var de nu men lika rättigheter? Tomma fraser eller?

 35. Låt GirlPower prata av sig – och uppmuntra till det. Bättre än så här blir inte feminismen!!! Jag väntar med spänning på din nästa kommentar, GirlPower. Och glöm för helvete inte svordomarna, för de ger ju argumentationen spänst!!

 36. @GirlPower: Konkretisera och exemplifiera dina påståenden om kvinnohat och kastad skit i kommentarena som de tydligen ”fullkomligt dryper av”, plz. Och den här sidan handlar inte om fans eller om skribenterna utan, som du kanske kunnat ana av sitenamnet, om att debattera. Men då får du göra det istället för att häva saker utan att styrka med källor, citat eller argument.

 37. Ja, och glöm inte den feministiska könstouretten!
  GirlPower är inte den första som marcherar igenom dessa kommentarsfält iförd f*ttbyxor, rosa solbrillor samt foliehatt, kastandes skit på allt och alla…

 38. Trevliga självmål ni gör. Ja ni erkänner dm sjävlklar inte men övertygande är det inte Rick o Hjalmar. Svordomar och halvdana könsord kan ni inte sjävla klara er utan. Det ger spänst åt er med. Varning här Erik eller har jag rätt? skulle inte tro det. Ni ÄR BARA för mäns sak. Bättre än såhär blir aldrig den sk jämställdismen.

  Men ni klarar er inte utan att hota mig. Märk väl, jag har inte hotat någon av er. Ni är kort sagt fega kräk. Värre än ni beskyller mig för men som sagt ett par av er kommer jag möta i domstol. Jag ser fram med spänning på att få se två av er.för att liksom få bekräftat att det bara är män son raljerar ut kvinnohat här.

 39. @GirlPower

  Det gläder mig att du lånar mina uttryck. Du får gärna gå ett steg längre och låna mina idéer också. Men provtänk dem först och försök anpassa dem. Om de inte passar så får du ju ändå behålla dem.

 40. Passar inte men behåll dom ändå.Förstår du tycker det för det är ju det ni gör med kvinnohatet. Påstår ni inte är kmvinnohatare men behåller kvinnohatewt ändå. Jämställister är bara ordbajseri. något ni försöker övertyga er själva om hela bunten av manschauvisniter här

 41. @GirlPower:

  ”Har ni öht något intellektuellt att svara med annat än kvinnohatiska kommentarer eller att kasta skit på (svenska) kvinnor? Era svar fullkomligt dryper av sådant nämligen.”

  1. Du verkar lida av total okunskap om vad ordet ”Intellektuell” betyder. Upplysningvis är det inte din personliga leksak som du kan definiera hur du vill.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual

  2. I mitt första svar upplystes du om att luddiga anklagelser om kvinnohat skall vara specifika och motiverade. Att upprepa samma ospecifika ankleglse en till gång är hur ett småbarn beter sig.

  ”Erik vad du TYCKER skiter jag blankt i.”

  3. Att skita i vad jag säger, Girlpower är exakt samma sak som att skita i allt du själv säger. Det är du som säger ni tjejer vill ha saker från killar. Det är inte killar som vill ha saker från er tjejer. Vill ni ha saker från killar måste ni lyssna. Lyssnar ni inte på killar så får ni inte något från killar heller för de flesta killar motsätter sig starkt ”reward bad behavior”

  ”Svordomar och personangrepp av era egna fans här är ok? Hur var de nu men lika rättigheter? Tomma fraser eller?”

  Se ”reward bad behavior” ovan. Om du svär och är oförskämd så blir du inte belönad för det med respekt. De personer din kommentar provocerade att bli elaka tillbaka blir inte utkastade. Den som började blir utkastad. De andra ägnade sig åt självförsvar.

 42. @Erik
  Och intellekt är din leksak då? Och Wikipedia spm vem som helst kan redigera? Vilket självmål. Fantastikt, tack för den bjudningen Erik.

  Vill ha saker? Vilka saker yrar du om? Du är inte Guds gåva till kvinnorna men behandlar oss som dina leksaker.

 43. @GirlPower:

  ”Möta i domstol” är i min bok ett hot. Dock är det ett hot av typen ”slag i tomma luften” då ingen här gjort något som ens kommer till förundersökning. Så istället för hota om ”möta i domstol”, agera om du anser dig vara hotad. Var så god. Skriv ut och gå till farbro blå. Vill du spara på dina bläckpatroner, så räcker det att du har med länken hit.

  Detta ställe heter genusdebatten, det innebär att man diskuterar i sak.

  Jag ställer en fråga, svara på den, tack. Använd argument som bas för debatten. Var beredd att belägga det du påstår.

  Påstående:
  Vår lag diskriminerar män på flertalet punkter, medan kvinnor inte är formellt diskriminerade i Sverige. Det anser vi är fel. Vi vill ha en neutral lag, där alla oavsett kön, sexualitet, etnicitet osv. har samma juridiska skydd.

  Fråga:
  Är du för en neutral lag?

 44. @GirlPower:
  Jag kan glädja dig med att jag inte har något emot kvinnor eller att jag hatar kvinnor. Nej jag har problem med dina helt individuella åsikter. Det är inte din grupptillhörighet, ditt kön eller din ras jag attackerar. Det är dina idéer och hur du trollar istället för att argumentera.

 45. Men fortsätt ni med ert kvinnohat. Ni är perfekta feminister hela bunten. Bättre än vi själva med era påhopp,svordomar, könsord och olaga hot. Det gagnar vår sak.

 46. @GirlPower:

  ”Trevliga självmål ni gör.”

  Specificera vilka om du vill diskutera dem. Ingen kan svara på ditt luddiga nonsens. Ingen vet vad sjutton du pratar om. Det finns ingen garanti ens du själv vet det – än mindre att du kan kommunicera det på ett begripligt sätt.

  ”Ja ni erkänner dm sjävlklar inte men övertygande är det inte Rick o Hjalmar. Svordomar och halvdana könsord kan ni inte sjävla klara er utan.”

  Specificera!

  ”Det ger spänst åt er med. Varning här Erik eller har jag rätt? skulle inte tro det. Ni ÄR BARA för mäns sak. Bättre än såhär blir aldrig den sk jämställdismen.”

  Det finns ingen ”mäns sak”. Det manliga könet har inte homosocial gemenskap på det sätt kvinnor har. Du projicerar ditt eget köns egenskaper på män. Kvinnor bryr sig om mode, kvinnor lyssnar på kvinnor, kvinnor har egen politik för bara kvinnor. Män har ingen av dessa saker.
  http://genusdebatten.se/relationer-i-skolan-del-2/

  ”Men ni klarar er inte utan att hota mig.”

  Det är ingen som hotat dig överhuvudtaget. Du trivialiserar människor som är hotade på riktigt med trams av denna sort. Ayaan Hirsi Ali exempelvis är en person som är hotad på riktigt.

  ”Märk väl, jag har inte hotat någon av er.”

  LOL! Halmgubbe, ingen har anklagat dig för hot heller.

  ”Ni är kort sagt fega kräk.”

  Ja precis *ironi* och vi är det i uppror mot den traditionella mansrollen där mannen skall vara den modiga parten. Välkommen till innebörden av jämställdhet.

  ”Värre än ni beskyller mig för men som sagt ett par av er kommer jag möta i domstol. Jag ser fram med spänning på att få se två av er.för att liksom få bekräftat att det bara är män son raljerar ut kvinnohat här.”

  Obegripligt nonsens, upplysningvis har du inte på något sätt specifikt visat kvinnohat – du ljuger så du tror dig sjäöv – och upplysningvis är kvinnohat inte olagligt heller. Diskriminering är olaglig. Att tycka saker är det inte. Vi har inga åsiktslagar sånt har man i idiotländer som Nordkorea.

 47. Nu börjar det bli hårda ord och väldigt dålig förmåga att använda slutpunkt. Det är ju i och för sig inte livsnödvändigt att kunna det där med punkt och stor bokstav, men det ger ett litet seriösare intryck och texten mer läsbar.

  Det skall bli spännande att se vilka och för vad som skall stämmas inför tinget.

  För övrigt tycker jag nog att du @Girlpower har behandlats hövligare än du förtjänat, men sådana är vi. Om du undra om uttrycket f-byxor så är det tydligen inte ovanligt att man syr sådana på feministiska konferenser, och h ordet var nog mer som en komisk förstärkning.

  Det vore bra om du kunde konkretisera lite:
  -vad som är skit på kvinnors rättigheter?
  -Hur resonerar du när du antar att Mariel och Ninni är män
  -Kan du utveckla att DINA argument är ”baserad på sakfrågan och inte könstillhörighet”

  Till sist, ett litet tips för dig:
  Lägg lite krut på studierna, det hjälper om du vill komma någonstans.

 48. Erik:
  Du är inte bara korkad. Du är blind och också. Prova att läsa mina svar en gång till! De är inte diffussa. Och varningarna gäller alltså bara dom som säger emot er? Bra att du visar er verkliga agenda utåt, Erik! Det tackar jag för!

  Fugen:

  Jag ska ge mig på peronsliga tolkningar precis som Erik här. Det Fugen säger är egentligen den som får sista ordet är den som låtit mest övertygande. Okay jag skriver inte mer i dessa trådar. Utomstående har säkert fått en mycket god bild av ert djupa kvinnohat, er avoghet mot jämställdhet och er debatteknik.

 49. @GirlPower:

  ”Och intellekt är din leksak då?”

  Ja precis, MIN leksak *ironi* därför hänvisar jag till wikipedia eftersom jag helt saknar talan där.

  ”Och Wikipedia spm vem som helst kan redigera?”

  Ja precis. Och en asteroid KAN teoretiskt orsaka jordens undergång imorgon. Det viktiga är vad som sker, vad som teoretiskt kan ske är helt irrelevant för argumentet. Ren ”fearmongering”

  ”Vilket självmål. Fantastikt, tack för den bjudningen Erik.”

  Du borde nog ha pratat med folket som driver wikipedia innnan du inbillade dig att hänvisa dit är ett självmål. Du verkar inte ha en aning om hur wikipediaprojektet fungerar. I likhet med många andra tjejer föraktar du ny teknik först för att sedan klaga över att killar har makten över branschen.

  ”Vill ha saker? Vilka saker yrar du om?”

  Det var DU som ställde krav. Alltså vill du ha saker. Det är vad krav betyder.

  ”Du är inte Guds gåva till kvinnorna men behandlar oss som dina leksaker.”

  Jag har redan svarat på det där. Det är ni tjejer som bestämmer hur killar behandlar er via en process som kallas selektion. Det är inte genom samtal/krav som evolutionen verkar. Det är genom vad kvinnor väljer/tänder på. Enbart genom sexuell attraktion och inte genom någon som helst social faktor. Jag har redan påpekat detta en gång.

 50. @Girlpower

  Sista ordet får den som har bäst argument och får sin meddebattör att förstå vad han eller hon menade. Inte få den andre att hålla med, men gärna det. Kan någon dra lärdom av vår debatt teknik så kommer det att lyfta debatten.
  Tyvärr har du inga argument utan beter dig som en 3åring som inte får godis, skriker, sparkar och slår.
  Du skall veta att du är alltid välkommen tillbaks.

  Jag hoppas dessutom att andra utomstående förstår att här finns inget kvinnohat, eller manshat.

 51. Jag måste göra ett bekännande . Har velat säga det tidigare men valde att inte göra det för att jag inte ville bli outad när det begav sig. Vet ju inte om lärarna läste här.

  Jag läste genusvetenskap förra året. En grundkurs . Väljer att inte specificera namnet . Mestadels unga tjejer men fanns även äldre än mig där. De killarna som fanns där uppfattade jag som hipsters.

  Jag gjorde det för att se om det var hjärntvätt , och för att kunna få inblick i det så att jag kan debattera bättre mot de som hävdar genusvetenskap inte är si eller så.

  Under seminarierna fick vi ledande frågor, helt omöjligt att bli underkänd om man höll med om svaren. En homosexuell kille fick den lesbiska läraren emot sig när han råkade säga att chansen är högre att en homosexuell kille blir nerslagen än kvinnor. Det var ett big mistake tydligen , dvs inte ens homosexuella killar gick under radarn här.

  Ni anar inte hur mycket lögner och helknasiga teorier som flög omkring. Inte en enda gång nämndes något problematisk som kvinnor gör. Thailändska kvinnor kallades öppet för postorder-fruar av lärarna. Jag fattade hela tiden att jag inte kunde börja säga emot för då hade jag blivit röjd som jämställdist och jag tror att misstankarna fanns där mot mig då jag var den enda i salen som inte på något sätt påminde utseendemässigt om hipster, kommunist eller vegan.

  Vid ett tillfälle råkade jag ta mig ton och krossa ett argument från en av studenterna, jag kunde inte hålla mig längre , trots mitt walraffande . Fick genast massa känsloargument mot mig, medan läraren stod tyst och väl insåg att det jag sa helt hade avslöjat felaktigheter som hon nyss försökt hjärntvätta den där studenten med. Jag fortsatte inte debattera , ville fortsätta ligga lågt.

  Iaf så klarade jag kursen , dom gillade inte mina uppsatser trots att jag ansträngde mig för att låta så hjärntvättad som möjligt i dom. Uppsatserna jag skrev dröp av manshat och det var inte det dom klagade på i rättningarna, utan det var andra saker som jag uppfattade som nonsens. Dom ville straffa mig för min tidigare kommentar i salen helt enkelt. Jag är helt säker på det. Möjligt att dom också råkade se mig en gång när jag skrattade till på fel ställe.

  Jag har kvar böckerna från kursen och det är så ovetenskapligt att man dör, tex så har man en skönlitterär historia som referensmaterial ! Helt galet var det och mina fördomar om genusvetare besannades.

 52. @GirlPower:

  ”Erik: Du är inte bara korkad. Du är blind och också.”

  Att basera din kritik mot mig på negativa åsikter om handikappade (synskadade) personer kanske inte är det bästa argumentet i världen? Du kanske missade att jag är retorikanalytiskt utbildad?

  ”Prova att läsa mina svar en gång till! De är inte diffussa.”

  Vet du vad förförståelse betyder? Det som för dig är tydligt är värdelöst för andra som inte har din förförståelse. Kommunikation är förmågan att göra vad du menar tydligt för personer utan din förförståelse. Kommunikation är inte din förmåga att förstå din egen text. Jag har studerat kommunikationsteori och har bra böcker på ämnet här hemma i hyllan.

  ”Och varningarna gäller alltså bara dom som säger emot er?”

  Varning får den som skapar bråk, inte den som försvarar sig. Samma regel gäller om du börjar slåss på gatan. Det kallas nödvärnsrätt och begränsas av något som kallas nödvärnsexcess (övervåld) Detta är principer från Svenska lagboken. Var du får dina ideer från vette sjutton men berätta gärna om du vågar.

  ”Bra att du visar er verkliga agenda utåt, Erik! Det tackar jag för!”

  Min verkliga agenda från Svenska lagboken. Ja verkligen skrämmande källa. *ironi*

 53. @Torstensson:

  Det där var verkligen intressant, jag tar gärna emot material (anonymiserat) på mailen om du har sparat några av sakerna du skrev eller fick. Jag kommer givetvis inte på något sätt att publicera sådant material. Däremot vill jag gärna testa mina hypoteser.

 54. Erik

  Jag ska gå igenom mina laptops och leta fram uppsatserna. Jag har tre olika och jag kommer inte ihåg vilken laptop det är. Möjligt jag skrev dom på olika. Vi snackar uppsatser som blivit godkända trots hat mot män.

 55. @Lövet:
  Min teori är att hon är ett troll, men jag börjar undra…

  @Torstensson:
  Hade varit väldigt intressant om du kunde dela med dig av materialet. Kanske ett gästinlägg, jag hade nog nöjt mig med att få se referenslistan.

  @GirlPower:
  ”Utomstående har säkert fått en mycket god bild av ert djupa kvinnohat, er avoghet mot jämställdhet och er debatteknik.”

  Nu tror jag att Girlpower är ett troll, men om inte så visar GirlPowers mening ovan upp ett visst religiöst beteende. Den fanatiska tron på att vad GirlPower upplever ska alla andra uppleva utan argument. Rätt kul faktiskt. Men som sagt antagligen ett troll.

 56. @Lövet:

  ”…är hon på riktigt???”

  GirlPower kan nog vara på riktigt, men… …om det nu går att säga detta utan att vara alltför nedlåtande: hon verkar ändå inte riktigt vara sig själv idag, eller i alla fall inte må så särskilt bra. Det är det intryck jag får.

  Hoppas i alla fall att du får en någorlunda skaplig kväll och morgondag, ”GirlPower”. Over and out.

 57. @GirlPower:

  Klassisk radikalfeministisk logik:

  ”Women have always been the primary victims of war. Women lose their husbands, their fathers, their sons in combat.” – Hillary Clinton

 58. Vill också säga att när läraren blev tyst av min kommentar (kolla exemplet ovan i min text) så var det som att hon på avstånd tänkte och begrundade mig.

  Min högst ovetenskapliga känsla var att hon där blev medveten om att jag var jämställdist . Dom köpte helt enkelt inte mitt skådespel, och självklart, att spela feminist var otroligt svårt och jag tyckte den biten var svårast på kursen. Jag passade inte in alls och mitt kroppsspråk måste avslöjat mig . Hjärntvätt är det rätta namnet, till och med tjejer som på något sätt antydde att även män kan ha problem blev tillrättavisade . Jag tvivlade aldrig någonsin på jämställdismen under hela kursen, jag gick genusvetenskap och blev om möjligt ännu mer jämställdist efteråt.

  När föreläsarna rabblade upp namn inom feminism ( den som påstår att genusvetenskap inte har med feminism att göra ljuger) så brukade jag köra hem efteråt och tänka …herregud vilken uppförsbacke jämställdismen har. Vi har alla argumenten på vår sida, men vi saknar än så länge legitimiteten att påverka politiska beslut.

 59. @Torstensson:
  Mycket intressant! Jag har själv funderat på att åtminstone läsa ett par kursböcker i ämnet, av precis samma anledning.

  Intressant också att man ”måste” vara feminist för att läsa genus-”vetenskap”.

  Och slutligen, det måste finnas fler med samma erfarenhet som du… tänk om några ”kom ut” och berättade?

 60. @Mariel: ”Uppenbarligen har ju många män släppt en del av kvinnors krav på hur de ska bete sig – vilket verkar irritera många kvinnor som beklagar sig hos Janouch.”

  Mycket bra reflektion i mina ögon. Mediefeminister har länge lobbat för att kvinnor ska få bete sig hur de vill och att män är chauvinister om de har någon åsikt om det hela. När könen byter plats blir det helt plötsligt ramaskri. Mycket talande om dessa feministers manssyn.

 61. Det söta är ju att det på allvar finns ett antal fullvuxna, obotligt korkade kalkoner som ”tänker” och ”argumenterar” precis som signaturen ”Girlpower”. På riktigt. Som ”arbetar” i media och kallar sig feminist. Som hatar kön och leker offer. Och PMS- ältar illa dolt hatiskt och genustantigt förvirrat om de ooh så stygga *karlarna*. Offentligt.

  Och tror att det är Girlpower. Jösses. Genus-Kalkoner Deluxe… =)

 62. Jag har lite svårt att förstå varför trollet får respons. Eftersom jag vet att ni vet att hon/han bara vill jävlas vill jag gärna höra hur ni resonerar.

  I all vänlighet/CarlK

 63. @CarlK:
  Jag tror inte att det är någon som ”resonerar”, utan det handlar nog mer om personlighet. Ninni bemöter alla med respekt även när de sedan länge har visat att de ingen respekt förtjänar. Erik argumenterar och bryter sönder deras kommentarer även när de är rent trams, och Mariel är också i övervägande grad trevlig och tillmötesgående. Jag har inte besvarat subban (om det nu är en hon) och skulle jag göra det skulle det vara för att be vederbörande dra åt fanders. Trollen är roande till en viss grad, men man tröttnar snart på dem.

 64. Dolf: Ok. Kanske bästa taktiken även om det är en grym energitjuv.

  Take care alla

 65. @CarlK:

  jag gärna höra hur ni resonerar.

  Dolf gav dig halva svaret: ”Ninni bemöter alla med respekt även när de sedan länge har visat att de ingen respekt förtjänar.”

  Men det säger inget om varför, dvs hur jag resonerar.
  Mina ord är det jag bedöms för och det är med mina ord jag kan nå läsaren. Jag har tack vare Girlpower fått orsak att lyfta två viktiga jämställdistiska sakfrågor för läsaren att fundera kring.
  För mig är målet allt och jag tar alla tillfällen för att visa upp våra ämne.

  @CarlK:
  För mig är det ingen energitjuv. Hon berör mig inte alls på ett känslomässigt plan och det är bara ett tillfälle som alla andra att förmedla mitt/vårt budskap.

 66. Mariel

  Tack.

  I övrigt så dräller det av såna typer som nicket ”girlpower” på genuskurser , man undrar vad dom i framtiden kommer tillföra Sverige. Både intellektuellt och ekonomiskt är den typen en belastning för samhället. Jag menar, ställer dom aldrig sig frågan ; vad tillför jag?

  Antagligen inte och att kalla henne troll är missvisande för trollen har aldrig skadat Sverige ekonomiskt, snarare tvärtom. Dom drar turister.

  Gonatt

 67. @Torstensson

  Intressant! Jag har faktiskt funderat på att göra samma sak. Vill kunna diskursen för att kunna bemöta den. Sökte upp litteraturlistor från universitetskurser och tänkte att jag ska plöja dem, då det slog mig att om jag nu ändå läser litteraturen kan jag väl lika gärna ta poäng för det. Finns ju som halvtid på distans. Berätta gärna mer.

  Ninni, nåt för dig? Du plöjer ju allt som ”fienden” skriver.

 68. Man kan ju hoppas att Katerina Janousch har kommit på bättte tankar, håller på att svänga över så sakteliga, vet vad som är rätt, men hon kan ju inte tvärvända helt plötsligt. Hon måste ju vända skutan med försiktighet och bibehållen värdighet och med bibehållet förtroende från sina läsare.

  Tänkvärt är att hon har just givit personerna hon länkar till på sin blogg en del gratisreklam och nya läsare. Man får vara tacksam för det lilla i det läge vi befinner oss i nu. Wink
  Man kan nog tolka länkarna som ett väldigt försiktigt närmande från hennes sida om man vill vara välvilligt inställd. Vi vet ju själva vad som händer med oliktänkande idag, och hon är ju allt annat än anonym.

 69. ………fast hon har de facto fortfarande inte länkat till någon av alla de kvinnliga bloggarna ni tar upp i ert inlägg, så visst osynliggör hon kvinnor! Dags för henne att sluta vara så patriarkal och släppa fram er kvinnor också! Wink

 70. fast osynliggörandet av kvinnorna kan iofs bestå av det faktum att hon inte är tillräckligt kunnig/informerad av vad jämställdismen/intefeminismen består av för personer. Jag tror faktiskt att hon är en person som är ganska sund i tanken dvs inte genomindoktrinerad och jag läste hennes text med viss glädje faktiskt. Hon ser inte bara de feministiska tankarna utan verkar lite öppen för att det faktiskt finns andra åsikter och att de inte är helt knasiga. Reklamen till b la GD är ju definitivt något positivt också självklart

 71. @Ninni:

  Du ninni, apropå energitjuvar och så.
  Hur gick det för dig med ”diskursen” till och med Johanna Drott?

  Känns som det kom av sig?

  MVH

 72. @Genusföljaren:

  Hur gick det för dig med ”diskursen” till och med Johanna Drott?
  Känns som det kom av sig?

  nej, det kom inte av sig, men det har blivit seriösa omplaneringar. Det var tänkt det skulle komma som en överraskning, men jag får väl avslöja det.

  Jag började skriva ett svar till Johanna Drott.. långt blev det. Så pratade jag med Mariel på Skype och sa typ:
  ”Med pojkar gör vi bla. bla. bla. och det medför bla. bla. bla… Men jag skulle behöva stöd för det så det inte bara grundar sig på min erfarenhet.”
  Hon: ”Ja, men det har jag läst! Det står i boken XXX (ännu en feministernas bibel)”

  Och hon hade så rätt, där fanns allt jag behöver vad gäller könssocialisering (vilket svaret till Drott handlar om). Men det var ännu en sak jag ville ha, så jag har lekt Sherlock Holmes i kvinnoforskningen före galenskapen blev totalt. Så jag har nu 5 titlar (+ en hög forskningsrapporter) till som kommer komma (allt eller delar av materialet) i genusbiblioteket. Därefter kommer jag sammanfatta hela genusbiblioteket, både det gamla och det nya) i ett antal inlägg, för att visa vad denna forskning säger om man inte utgår och skevtolkar utifrån axiom/ideologi.

  Det är därför jag inte skriver så mycket inlägg just nu. Jag håller på och planera/strukturera.

 73. @Ninni:
  Aha, där ser man. Själv sitter jag fast i en BRÅ:rapport och Judith Butlers ”Genustrubbel” Men skam den som ger sig innan det dyker upp en rapport här inne på Genusdebatten.

 74. @Genusföljaren:

  Var lite otydlig innan. Jag skrev.

  ”Därefter kommer jag sammanfatta hela genusbiblioteket, både det gamla och det nya) i ett antal inlägg, för att visa vad denna forskning säger om man inte utgår och skevtolkar utifrån axiom/ideologi.

  Den sammanfattningen är alltså det som är svar på Drotts frågeställningSmile

 75. Är det bara jag som tycker att GirlPowers svammel påminner om lenslillies vanföreställningar?

 76. @Mariel:

  Ingen fara så. men man måste prioritera vad man gör, och då får nöjesläsandet stryka på foten tyvärr. (Familj och jordbruket får gå före just nu)

  Plus att J Butler har en språkligt missbruk av sälla skådat slag. Att en person som är professor i Retorik kan vara så till den milda grad oförmögen att uttrycka sig på ett sätt som är begripligt övergår mitt förstånd! Skall man bedöma en bok efter dess förmåga att göra sin läsare delaktig, så får hon inte ens ett betyg av mig, Möjligen ”gör om och gör rätt!”

  MVH
  Genusföljaren

 77. Katerina måste efter sin debattartikel där hon kritiserar feminism ha blivit hårt angripen och troligen till och med hotad med repressalier av feminister på olika sätt som gjorde att Katerina kände sig tvungen att följa upp sin artikel med ett inlägg där hon angriper bland annat jämställdister.
  Hon ville förminska skadan som feminister skulle kunna tillfoga henne i hennes fortsatta arbete. Feminismen har ju en viss makt över media i Sverige!
  Likt radikala rasister skippar feminismen dialogen och går istället gång på gång till angrepp mot dem som vågar påstå att deras ideologi har fel och brister!

  http://feministisktperspektiv.se/2013/06/18/ideologi-om-nagot-janouch/