Seher Yilmaz krönika och extremvänsterns krig mot vita män
avatar

Vi ser en trend i massmedia just nu. Feminister verkar ha tröttnat på att gömma sig bakom flumteoretiskt språk och skriver nu mer och mer öppet hatiska texter om hur de tycker män är skit. Detta är ett budskap de på fullaste allvar inbillat skall ge a) lydnad eller b) seriös debatt. Vad det i själva verket ger är givetvis c) Pajkastning i sandlådan.

SEHER YILMAZ manshatarkrönika är ett typiskt exempel. Inte för att hennes sorts feminster anser sig vara hatare av män förstås. Snarare är de uppfyllda av den politiska teorin att endast offergrupper kan utsättas för hat och andra grupper kan inte vara utsatta alls. Det börjar bli dags att skriva fortsättningen om Offerperspektivets makt (Threat narratives) Sakta men säkert blir de mer och mer förstörda i skallen av den åsikten. På sin twitter påpekar Seher Yilmaz att hon får höra hon är äcklig som svar på en krönika där hon beskriver hur MÄN ger henne kväljningar.

Det är väldigt sällan en enskild man ger mig kväljningar. Men patriarkatet, där män som grupp är representerad, gör mig fruktansvärt illamående.

Vad trodde hon svaret skulle bli? Är hon möjligen korkad? Eller är det i själva verket omvänd psykologi? Vi lär ju inte få mindre rasism av att en person som heter Yilmaz beter sig som om hon vore forntida adelsman och Sverige betjänten hon ständigt är missnöjd med. Till råga på allt jobbar (jobbade, hon har slutat hos Unionen, Reds anm.) hon med public affairs hos fackförbundet UNIONEN. Det är alltså hon som skall ta hand om ärendet om jag mailar och kritiserar Unionen för att finansiera hennes publika hat mot de manliga medlemmarna. Hur motiverar hon då sin mansfientlighet/ misandri? Här följer några av hennes orsaker.

1. Tjejers egen utseendefixering

Det är fortfarande fler tjejer som drabbas av anorexi och som mår dåligt på grund av utseendefixering. Samhället berättar oftare och tydligare för tjejer och kvinnor hur de ska se ut. 

För det första: Det är inte samhället som berättar för tjejer och kvinnor hur de skall se ut här. Det är konsumtion från tjejer och kvinnor själva som berättar hur tjejer och kvinnor skall se ut. Västvärldens kultur är en marknadsekonomi. Alternativet vore religiöst eller politisk styrd värdesättning på varor och tjänster. Vilken av dem inbillar sig Seher Yilmaz gäller i Sverige?

För det andra: Människor som mår dåligt av andra saker än utseendefixering mår INTE mindre dåligt än människor som mår dåligt pga utseendefixering. Det är inget speciellt med utseendefixering! Folk mår mycket värre av andra saker, folk blir sjuka och dör i högre grad av andra saker.  Anledningen feminister som Yilmaz pratar om folk som mår dåligt pga utseendefixering är att man då kan BEGRÄNSA sig till kvinnor.

2. Mäns problem individuella – Kvinnors problem strukturella

Skillnaden är att alla dessa männens berättelser handlar om individuell diskriminering. Det kommer aldrig att få mig att sluta fokusera på kvinnor. Anledningen till det är väldigt enkel: det är fortfarande kvinnor som utsätts för strukturell diskriminering.

Denna begränsning är helt i enlighet med extremvänsterns/nyvänsterns politiska teori (se offerperspektivet ovan) där vita män beskrivs som ett problem på samma sätt som en gång i tiden ”judefrågan” ansågs legitim i Tyskland. När extremvänstern vill motivera sin nutida rasism och sexism brukar de antingen använda hån (Vita kränkta män) eller åkalla den retoriska guden STRUKTURER.

Yilmaz ljuger så hon tror sig själv. Hon fokuserar inte alls på kvinnor som hon påstår. Hon bryr sig enbart om kvinnor. Utifrån hennes rasistiska och sexistiska politiska teori är män i allmänhet och vita män i synnerhet fienden. Så med fokus på kvinnor menar hon inte exempelvis 75% resurser till kvinnor. Hon menar i själva verket 0% resurser till män (undantaget negativa resurser). Hon förespråkar inte fokus på kvinnor hon förespråkar man skiter i män. (förutom negativa män)

I hennes ögon är det uteslutande en tävling i lidande som kvinnor med alla pris skall vinna. Som jämställdist betraktar man inte jämställdhet som en tävling i lidande. Detta är främsta skillnaden mellan modern feminism och jämställdism. Detta är anledningen feminism är skit i våra ögon. För att de i praktiken går rasistiska , sexistiska och antidemokratiska krafters ärenden.

3. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

Börsbolagens styrelser består fortfarande till största del av män. Bara i går visade nya siffror från Andra AP-Fondens Kvinnoindex att utvecklingen backar och att vi nu är tillbaka på 2010 års siffror. Jag som kvinna erkänns inte för min kompetens, i stället tror man att jag inte kan hantera styrelsearbete baserat på mitt kön.

Börsbolagens styrelser består mestadels av personer med en viss bakgrund som är intresserade av vissa specifika saker som de ägnat en stor del av sitt liv åt. Att tro dessa är representativa för män är ett felslut av elitargumentation som fått benämningen APEX FALLACY. I likhet med de flesta män är kvinnor inte intresserade av de sakerna överhuvudtaget. I likhet med de flesta män är kvinnor heller inte särskilt väl representerade i börsbolagens styrelser.

Så är även fallet i  kvoteringsmeckat Norge. På papperet följer Norge reglerna men i praktiken satte man bara en och samma kvinna på mängder av olika styrelser.

Seher Yilmaz blandar också ihop individen (sig själv) med gruppen (kvinnor). Hon beskriver hur HON (som kvinna) inte erkänns för sin kompetens. Givetvis är detta ren bullshit då hon likt de flesta kvinnor inte ens varit intresserad av de fält som det handlar om. Själv har hon läst stereotypiska kvinno-ämnen som PR, Genus och liknande. Utbildningar där man hittar massor av kvinnor. Det här är urtypiskt för den kvinnliga homosociala gemenskapen (Ninni skriver om den här) där det enda tillåtna perspektivet är det personliga.

4. Graviditet som dödsorsak för unga kvinnor

Länge har en av de största dödsorsakerna bland unga kvinnor i världen varit graviditet. Inte heller i Sverige kommer vi undan, här ser vi hur vårt välfärdssamhälle erbjuder oerhört bristfällig förlossningsvård.

Här ser vi samma resonemang som vid första punkten. Människor som dör av andra dödsorsaker än graviditet är givetvis inte mindre döda. Seher Yilmaz väljer graviditet i det specifika syftet att BEGRÄNSA diskussionen om dödsfall till kvinnor och välja bort fienden (män). Det här är för övrigt det enda sättet feministerna kan diskutera i linje med den rasistiska sexistiska politiska teori de är gifta med för vilken grupp drabbas värst av dödsfall tror ni?

Observera även hur Seher Yilmaz aldrig specificerar jämfört med VILKET LAND Sverige skall föreställa bristfälligt. Hon ställer Sverige i domstolen för bristfällig välfärd. Men vems standard på välfärd är det egentligen som Sverige enligt henne skall ha misslyckats att nå upp till? Från VEM kommer hennes teorier och åsikter egentligen? Källa tack!

Något som är så naturligt som att föda barn och som varit en del av människan sedan tidernas begynnelse, leder fortfarande till problem och död för kvinnor. Så hade en jämställd värld aldrig behandlat kvinnor. Det är så kvinnor behandlas i ett patriarkalt samhälle.

Som retoriker ser jag igenom sådana här texter på två sekunder. När hon klagar på hur kvinnor behandlas av samhället står det i själva verket saker samhället enligt henne och ej redovisade källor borde göra för kvinnor. Alltså inte hur samhället behandlar kvinnor utan tvärtom frånvaro av samhällets behandling av kvinnor. I hennes beskrivningar är kvinnor inte självständiga varelser utan passiva föremål.

5. Enskilda män är ok, det är män i grupp som är skit.

Det är väldigt sällan en enskild man ger mig kväljningar. Men patriarkatet, där män som grupp är representerad, gör mig fruktansvärt illamående.

Här återkommer vi till den kvinnliga homosociala gemenskap som nämndes ovan. Man tar för givet att män och kvinnor är likadana så kvinnors homosociala kollektivistiska ”alla för en” gemenskap projiceras på män. GENUS handlar idag i hög grad om att utan belägg och i strid med empiriska data ta för givet att könen är – eller iaf borde vara – likadana.

Detta antagande saknar grund i fysiska verkligheten. Därför måste genusforskare ofta bygga sina påståenden på verklighetsfrånvända franska filosofer. På så sätt försöker de slippa undan den vetenskapliga bevisbördan helt och hållet.  Ställd mot väggen av Harald Eia i Hjernevask säger exempelvis forskningsledaren/ genusforskaren Cathrine Egeland på Arbetsforskningsinstitutet i Oslo.

My scientific basis? I have what you would call a theoretical basis, There is no room for biology in there for me.

Det är POLITISK TEORI hon har som grund för sina påståenden. Hon har ingen vetenskaplig grund alls utan överför politik till forskning utan jobbiga beviskrav. Därmed beskriver hon världen hur hon och partilinjen vill den ser ut – inte hur den faktisk ser ut. Det är ett grovt missbruk av forskarrollen. Egeland fortsätter:

That would… And I feel that social sciences should challenge thinking that is based on the difference between humans being biological

Om man grundar sitt arbete i den åsikten blir nästa logiska steg att strunta i data helt och hållet och fabricera de resultat man vill ha. Vilket är precis vad en professor i socialpsykologi gjorde i Holland.

Professor Stammel sade sig älska socialpsykologi men det var för jobbigt att göra de faktiska experimenten så han struntade i det helt och hållet. Hade han varit genusforskare kunde han ha kallat det poststrukturell kvalitativ forskning att intervjua människor och via Norman Faircloughs diskursanalys ha utgångsläget att vad än de intervjuade människorna sade visade det att vita mäns förtryck är det stora problemet i världen.

Bashflak – Kvinnor ger mig kväljningar

Toklandet – Riktig verklighet VS Feministisk verklighet

Kommentarer

Seher Yilmaz krönika och extremvänsterns krig mot vita män — 30 kommentarer

 1. Det har kommit fram att hon slutade sitt vikariat på Unionen för nån månad sen och har gått tillbaka till sitt gamla jobb på Prime.

  Men det är illa nog att Unionen hade henne anställd på en så hög post under hela vintern.

 2. Bra inlägg!

  Några påpekanden.

  Unionen själva har uppgett att Seher Yilmaz inte längre är anställd av dem.

  Du skriver:

  ”Det är inte samhället som berättar för tjejer och kvinnor hur de skall se ut här. Det är konsumtion från tjejer och kvinnor själva som berättar hur tjejer och kvinnor skall se ut. Västvärldens kultur är en marknadsekonomi.”

  Det stämmer ju men frågan är ju också varför konsumtionen ser ut som den gör, dvs. varför vill tjejer sträva efter vissa ideal? Enligt Kanasawa (och Miller, tack för lästipset btw, perfekt introduktion till evolutionspsykologin!) så framförs av evolutionspsykologin teorin att det finns universiella skönhetsnormer gällande kvinnor, dvs. män världen över har vissa gemensamma preferenser gällande kvinnor. Bl a en hip to waiste ration på ca 0,7 (något smalare midja än höft), stora och fasta bröst, blå ögon, ljust hår, ungdomlighet etc.

  Om så är fallet så är ju dagens skönhetsideal skapade av ett samspel mellan män och kvinnor. Män uppskattar i princip kvinnor som är lämpliga barnafödeskor och kvinnor har utvecklat fysiska egenskaper som signalerar detta (de flesta av ovanstående preferenser signalerar hälsa m.m. hos kvinnor). Detta har lett till att män uppskattar det som idag är kvinnornas skönhetsideal (eller männens då).

  Tänker jag fel?

  ”För det andra: Människor som mår dåligt av andra saker än utseendefixering mår INTE mindre dåligt än människor som mår dåligt pga utseendefixering. Det är inget speciellt med utseendefixering! Folk mår mycket värre av andra saker, folk blir sjuka och dör i högre grad av andra saker. Anledningen feminister som Yilmaz pratar om folk som mår dåligt pga utseendefixering är att man då kan BEGRÄNSA sig till kvinnor.”

  Mycket bra påpekande! Liknande cherry picking återfinns dagligen i nyhetsmedia och social media.

  ”Men vems standard på välfärd är det egentligen som Sverige enligt henne skall ha misslyckats att nå upp till? Från VEM kommer hennes teorier och åsikter egentligen? Källa tack!”

  Senast jag såg någonting om saken (från Hans Rosling) så låg Sverigs i topp i världen gällande barnadödlighet med endast några promille barn som dör vid födseln (och upp till 5 års ålder förvisso). Jag har svårt att tänka mig annat än att det är motsvarande siffror för mödradödlighet. Denna sida styrker detta. http://www.globalis.se/Statistik/Moedradoedlighet

  Så ja, det är svårt att se var hon får sitt påstående ifrån.

 3. Jag försvarar inte på något sätt henne eller så, men när du skriver såhär:

  ”Snarare är de uppfyllda av den politiska teorin att endast offergrupper kan utsättas för hat och andra grupper kan inte vara utsatta alls.” Så känns det som en misstolkning? Hon menar väl att män kan vara utsatta, individuellt. Säkert också som grupp. Men inte som kollektiv ”män” typ. Ärsh jag förstår inte vad hon menar när jag tänker efter.

  ”Anledningen feminister som Yilmaz pratar om folk som mår dåligt pga utseendefixering” . Ett alternativ, kan vara att man pratar om utseendefixering när man vill ta upp specifikt kvinnofrågor. Det är inte omöjligt att vi gör det i framtiden?

  Annars har jag inga påpekanden Smile

  Briljant skrivet Erik. Heart

 4. @Chade:

  Om så är fallet så är ju dagens skönhetsideal skapade av ett samspel mellan män och kvinnor.

  Nej. Därför att där är en betydande differens mellan männens preferenser och det skönhetsideal som råder idag. Skönhetsidealet skapas i den homosociala gemenskapen (vilket även framgår i genusvetenskapens litteratur) och styrs av marknaden.

  Det jag önskar är att männens preferenser blev lyfta i samhället, för det skönhetsidealet är mycket lättare att leva med än det så styrs av en peningkåt marknad. För som du säger så grundar kvinnor & skönhet på biolog och fertilitet, därför kan man inte komma från det oket, bara göra det så bra som möjligt.

 5. @Chade:

  ”Det stämmer ju men frågan är ju också varför konsumtionen ser ut som den gör, dvs. varför vill tjejer sträva efter vissa ideal? Enligt Kanasawa (och Miller, tack för lästipset btw, perfekt introduktion till evolutionspsykologin!)”

  Varsågod. Jo den boken ger väldigt bra bild av vad det kan bero på att det ser ut som det gör. Den har förutsägbart nog anklagats för att innehålla rasism, sexism och hat. Eftersom dessa är grova anklagelser borde de mest grundlösa bli polissak: Förtal. Tyvärr har Paul Miller avlidit så endast Kanazawa kan försvara boken.

  ”så framförs av evolutionspsykologin teorin att det finns universiella skönhetsnormer gällande kvinnor, dvs. män världen över har vissa gemensamma preferenser gällande kvinnor.”

  Man framförde en hypotes som sedan bekräftades av tvärkulturell forskning. Skönhet är alltså inte i betraktares öga utan kommer från ”honest indicators” på bra gener. Här är länk med summering av argument. Observera hur motparten aldrig presenterar egna argument. De utför ingen forskning, bara kritik.

  http://theyorker.co.uk/features/13772-why-beauty-is-not-in

  ”Om så är fallet så är ju dagens skönhetsideal skapade av ett samspel mellan män och kvinnor. Män uppskattar i princip kvinnor som är lämpliga barnafödeskor och kvinnor har utvecklat fysiska egenskaper som signalerar detta (de flesta av ovanstående preferenser signalerar hälsa m.m. hos kvinnor). Detta har lett till att män uppskattar det som idag är kvinnornas skönhetsideal (eller männens då). Tänker jag fel?”

  Nja, du tänker ofullständigt men inte helt fel. Problemet ligger i att du verkar ta för givet (som många andra) att dagens kvinnors utseendeideal skulle skapas av manlig uppvaktning. Vad du glömmer är att det finns avgörande skillnader mellan män och kvinnor. I detta fall är den stora skillnaden att kvihnor är mindre bekväma och hypergama än män samt har en lägre sexdrift. Med andra ord: De faktorer som förklarar hur kvinnor formar manlighet fungerar inte alls för att förklara hur män formar kvinnlighet. De flesta män väljer inte hela tiden den snyggaste tjejen, hon är för mycket jobb, det är större risk att inte få ligga alls och snygga tjejer har alltid tillgång till rika killar.

  Så de flesta killars beteende vid uppvaktning varken formar kvinnors utseendeideal eller ens KAN forma kvinnors utseendeieal. Kvinnor bryr sig inte om de flesta killar och de flesta killar bryr sig inte om de snyggaste tjejerna. En tjej kan få hur mycket ragg hon vill och behöver inte ens vara snygg. Det är felaktigt att tro kvinnor får sina utseendeieal från killars raggning. Det är inte därifrån de kommer.

  Snabba pengar och uppmärksamhet Vad kvinnors hårda utseendeideal kommer från är vad killar uppmärksammar mest. Kvinnorna vill tilldra sig blickar, de tar efter de kvinnor som tilldrar sig blickar. De har inte en tanke på vad killar väljer, det är enbart bekräftelse och uppmärksamhet som de smartaste kvinnorna tjänar stora pengar på. I feministisk anda måste man sedan skylla biverkningar på män/samhälle/patriarkat. Konsekverna blir nämligen att tjejerna börjar tävla inte med killars ideal utan med sitt eget clownande efter killars uppmärksamhet. Det är kvinnornas motsvarighet till JACKASS, de tävlar om att göra illa sig själva och bete sig korkat för det ger uppmärksamhet att göra det, foton och film kan säljas. Ariel Levys bok ”Female Chauvinist Pigs” beskriver just denna sorts kvinnligt beteende där ”hotness” är en av de viktigaste sakerna.

  ”Mycket bra påpekande! Liknande cherry picking återfinns dagligen i nyhetsmedia och social media.”

  Hon gjorde exakt samma kvinnofierade russinplockning två gånger på tre punkter i en kort krönika. Det krävs i min mening gravt kognitivt handikapp för att inte se att hon avgränsar saker män drabbas av att bara gälla de underområden som domineras av kvinnor.

 6. Pingback: Varför osynliggör Katerina Janouch oss kvinnor? | Genusdebatten

 7. @Ninni:

  ”Nej. Därför att där är en betydande differens mellan männens preferenser och det skönhetsideal som råder idag”

  Ja det stämmer och jag har just skrivit en lång kommentar till dig där jag förklarar hur den differensen uppkommer pga skillnaden i hypergami mellan de flesta män och de flesta kvinnor.

 8. Det här påminner mig om sommarens sista partledardebatt som ägde rum igår där Åsa Romsson begränsade debatten kring just utseendefixering . För då kan man bara hålla sig till kvinnor . Självklart nappade statusmännen på den begränsningen(varför ska män bry sig om män) .

  Det finns ingen i riksdagen som skulle gå upp och säga nån sorts motsvarighet. Dvs att män begår fler självmord och är mer ensamma. Män kan i realiteten inte bilda familj om de inte är produktiva(godkända) produktiva blir dom inte i ett samhälle fullt av misandri.

  Jag menar att om politiker diskuterar utseendefixering så bör man också kunna diskutera vad som är jobbigt för män. Tex faktumet att män inte kan bilda familj på samma vilkor som kvinnor. Vem talar om den saken? Feminism är enbart för kvinnor och jag kommer aldrig respektera den ideologin .

  Aldrig.

 9. Jag kan garantera att seher yilmaz är en stolt turk . Turkar brukar vara det och hon skulle nog aldrig ta sig sådana toner i Turkiet . För då är hon patriot. Svenska män däremot, dom ska man sparka på.

 10. @GirlPower:

  Grattis, du lyckades göra en helt omotiverad anklagelse av halmgubbetyp och säga inget mer. Ingen här kan svara på varför så mycket ”valfri luddig ospecifik anklagelse X” här eftersom ingen vet vad sjutton du pratar om och bevisbördan ligger på dig.

 11. @Mariel:

  ”Hon menar väl att män kan vara utsatta, individuellt. Säkert också som grupp. Men inte som kollektiv ”män” typ. Ärsh jag förstår inte vad hon menar när jag tänker efter.”

  Grupp och kollektiv är samma sak så nej hon menar inte män kan vara utsatta som grupp. Bara som individer. Och när hon säger det är strukturellt hänvisar hon inte till empiriska (mätbara) data utan hon kan hänvisa till något som drabbar många fler män än kvinnor och hävda ”men det är inte strukturellt de många fler männen dör” Det är så sjukt hon resonerar.

  ”Anledningen feminister som Yilmaz pratar om folk som mår dåligt pga utseendefixering” . Ett alternativ, kan vara att man pratar om utseendefixering när man vill ta upp specifikt kvinnofrågor. Det är inte omöjligt att vi gör det i framtiden?”

  Eftersom kvinnors utseendefixering styrs av kvinnligt beteende så spelar det ingen roll hur mycket hon pratar om kvinnors utseendeideal. Hennes snack kommer bara att förvärra situationen för kvinnor genom att rationalisera kvinnors eget beteende.

  ”Briljant skrivet Erik.”

  Tack, man gör sitt bästa.

 12. Erik:
  ”Vi ser en trend i massmedia just nu. Feminister verkar ha tröttnat på att gömma sig bakom flumteoretiskt språk och skriver nu mer och mer öppet hatiska texter om hur de tycker män är skit.”

  Kanske nedanstående artikel, och i vilket fall rubriken, är en del av denna trend?

  ”Det kanske är männen som är problemet”

  http://dagensseglora.se/2013/06/11/det-kanske-ar-mannen-som-ar-problemet/

  Helena Myrstener brister ut i haranger, om replikskiftet mellan Dennis Nørmark och Nina Björk i DN och danska Politiken:

  ”Detta var inte den sista attacken på feminismen. Så länge män är osäkra i sin identitet och könsroll kommer den att fortgå. Nørmark och andra borde ägna sig åt att formulera manlighet av idag istället för att kasta skit på kvinnor i Danmark och i Sverige. Det är inte kvinnors fel att män har problem med sin könsroll.”

  Känns ganska affektivt, tycker jag, även om jag själv inte heller kan applådera allt det som Dennis Nørmark skrev i sin artikel i DN. Intressant koppling annars, att motståndet mot feminismen skulle ha sin grund i att ”män är osäkra i sin identitet och könsroll”. Vad säger ni om det, Ninni, Mariel och girlwriteswhat? Är ni osäkra i er manliga identitet och könsroll?

  Undertecknad gav respons på Myrsteners artikel, men den passerade inte det modererande nålsögat. Detta var vad jag skrev till henne (kanske något lite affektivt det också…):

  ”För de av er, som liksom jag själv börjar tröttna på sådana här och liknande artiklar: läs om ”rörelsen” eller fenomenet ”Men Going Their Own Way” (MGTOW) på denna sida:

  http://www.mgtow.com/

  Sverige nämns flera gånger som avskräckande exempel (inte bara danskarna uppfattar oss som speciella alltså…):

  …”highly misandric countries such as Sweden”…
  …”Sweden’s ”man tax”…

  Fenomenet MGTOW är heller inget unikt amerikanskt, eller något som inte förekommit tidigare i historien. Över 60% av japanska män under 40 betecknar sig, enligt nämnda internetsida, som ”herbivorer” eller gräsätare”, en form av MGTOW. Angående tidigare historiska exempel skriver man:

  ”Interestingly, this is not the first time the MGTOW phenomenon has manifested itself. Similar conditions were found during near the end of the Roman Empire, when patrician men were refusing to marry the women of the time, for mcuh (sic) the same reasons that MGTOWs are not today. Caesar Augustus slapped a bachelor tax on men in order to try and get them to breed, in order to get bodies to fill the roles that the patrician class were expected to fill (such as in the army).

  It didn’t work. Bachelors paid the tax and just went on their merry way.”

  MGTOW-sidan ser mörkt på dagens fortsatt gynocentriska utveckling:

  ”Slavery certainly is one possibility. The other is complete and utter societal and economic collapse as beta men realise that both the alphas and their little harems have screwed them over. Social programming can only go so far. Shaming can only go so far. The betas and omegas are noticing.”

  ( http://www.urbandictionary.com/define.php?term=omega%20male )

  ”Dags att vakna upp!” ”

  För vad det är värt.

 13. @John Nilsson:

  Intressant koppling annars, att motståndet mot feminismen skulle ha sin grund i att ”män är osäkra i sin identitet och könsroll”. Vad säger ni om det, Ninni, Mariel och girlwriteswhat? Är ni osäkra i er manliga identitet och könsroll?

  Jo, jag känner mig väldigt osäker i min manliga identitet. Tack för omtanken;D

  Även om man ser till männen, så har hon så fel hon kan ha. Att vara trygg i sin identitet gör det lättare att göra normbrott. Männen här gör två mycket grova normbrott, dels mot riddaren, dels mot ”ta skit och tig”.. Det gör inte den som är osäker i sin manliga identitet om inte andra omständigheter ligger bakom. Smile

 14. Ur Marcus Birros senaste krönika i Expressen:

  ”Det finns inga fiender. Det finns ingen som hatar dig. Det finns inget mörker stort nog att släcka ner det magiska i att du slog upp dina ögon i morse igen. Det finns inget förtal så starkt att det kan förändra ditt hjärtas språk. Du äger tolkningsföreträde till ditt eget liv. Ingen annan.

  Den svenske mannen är en trofast och godhjärtad art. Är han medelålders och vit är han under ständig belägring. Kullarna runtomkring honom kryllar av medialt drillade kvinnor som desperat söker någon att starta krig emot. På min lilla promenad till förskolan på morgonen slår vi följe en bit, jag och andra män. En del bär väskor, barnvagnar, barn, cyklar och hjälm. De ler. Deras självklara medverkan i sina barns liv är fantastisk. Den svenske mannen bryr sig inte ens om att mediefeministernas kulor viner runt hans huvud. I stället för att sitta på Södermalm och teoretisera fram strukturer har han fullt upp med att vara en del det vardagliga praktiska jämställdhetsarbetet. Han lever mitt i jämlikheten.

  Det är samma för mig. Jag har tagit hand om familj, arbetat, tvättat, städat, lämnat, hämtat, strukit, skrivit om personalen i förskolan, böcker och pjäser om kvinnor inom vården, tagit strid för de sjuka och de hemlösa.”

  http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/den-svenske-mannen-bryr-sig-inte-om-att-mediefeministernas-kulor-viner/

  Är det inte dags att bjuda in Birro till Genusdebatten snart?

 15. @taste in men: Birro skriver kanske ett och annat som är OK emellanåt, och det kan man ju absolut ge honom credd för, men hans (enligt mig och många andra) tokreligiösa tirader och självpåtagna martyrimage gör att jag tror det är en dålig ide att samarbeta närmare.

 16. Som Pär Ström skrev någongång att det finns ingen starkare struktur än den svenska lagstiftningen och mig veterligen är det bara män som diskrimineras av den.

 17. Ser inget fel med det. Ju fler vi är, desto bättre. Dessutom är han en stark röst som når ut till långt många fler än den här bloggen.

 18. Det dessa feminister twittrar om ger i alla fall mig rysningar och illamående.
  Det är ju ingen som helst skillnad mellan dessa personer och rasistiska högerextremister som spyr ut hat och förakt för andra grupper som inte består av arisk art. Rasister accepterar enbart vita och feminister accepterar enbart vita kvinnor!
  Sedan har vi ju vissa av dessa män på twitter som i alla fall får klockor ringa i mina öron för att varna för eventuella kaptenklänningpersoner.
  Det enda jag vill säga till alla vilsna feminister som blir fuktiga i grenen och darriga i benen av dessa män som de kan dela sitt manshat med, ta dig samman och spring! Om något verkar för bra för att vara sant så ÄR det också det!

 19. Krokodiltårarna om ”utseendeideal” är ju bara ännu en patetisk variant på den könskommunistiskt, ”feministiskt” förljugna offerkoftan. Barnslig självömkan. Leka martyr.

  Könskommunistiskt? Svartvit, konfliktdrivande och fundamentalt förljugen kollektivism. Svartvitt tänkande. Ett kommunistfantiserat offerkollektiv och ett kommunistfantiserat onskefullt kollektiv. En kommunistskapad, svartvit konflikt. Hoppsan? Det passar ju som handsken? Gammelkommunisten. Smygkommunisten. Könskommunisten passat då på att leka räddande hjälte eller utsatt stackare, offer.

  Och en liten skock intet ont anande, i grunden välvilliga men fullständigt historielösa och verklighetsförnekande kalkoner låter sig av den konfliktsökande könskommunismen luras. Odlar sitt könshat och gör sig sedan till offentligt åtlöje – könshatar i media.

  True story?

 20. Utseendefixering och konsekvenser av detta är en rent intern fråga för kvinnorna. Kvinnor på krogen klär upp sig och gör sig till för att skapa en intern rangordning i flocken. För oss män räcker hel och ren lång väg…

  Det finns massor med män som beter sig som skit mot kvinnor, men att anklaga oss som grupp är så enormt lågt, hade inte ordet varit uttjatat hade vi nästan kunnat känna oss kränkta av en sån här text.

  Vi som är supermåna om att laga lika mycket mat som våra kvinnliga bättre hälfter är helt ointressanta. Städa, tvätta, diska, lämna, hämta och stryka gör faktiskt de allra flesta av oss lika mycket som våra kvinnliga hälfter. Kanske vore det intressant för dessa feministkommunister att se utanför lådan, att inte bara se på avarterna. Ja, det finns fler avarter bland män än bland kvinnor, men ska det strukturellt drabba oss andra som aldrig skulle göra en kvinna förnär på något sätt?

  Det enda jag vet är att det är betydligt fler män i min bekantskapskrets som städar, diskar och tvättar än vad det är kvinnor som byter däck, klipper gräs och installerar trådlösa nätverk. Men det är väl inget problem i sammanhanget…

 21. Pingback: Årets innovationstalanger | Petterssons gör skillnad