Varför inte gå hela vägen och rädda planeten med en ny förintelse?
avatar

Dolfs deadly logo

Eders Ödmjuke vill inte bli kortare,
men gärna lite benigare

Detta är menat som en snabb uppföljare till inläget om Koldioxid i atmosfären häromdagen, men det handlar inte om klimatet utan om klimatpolitiken som ett hot mot oss människor. Och för dem som saknade genusaspekten i koldioxidinlägget, det här har definitivt en genussida.

I ärlighetens namn så att det inte är dolt, om någon läsare är omedveten om det, så räknar jag mig till klimathotsskeptikernas skara, men det är min avsikt att vara neutral till själva hotfrågan i det här inlägget. Oavsett var man står i klimatfrågan så måste man väl ändå önska någon slags rimlighet i de åtgärder som vidtas. Men just bristen på rimlighet skrämmer mig.

Om vi nu för diskussionens skull godtar att vi faktiskt står inför ett klimathot, vad för åtgärder och insatser vore då rimliga? Jag tar det i stigande ordning av orimlighet (det värsta kommer sist).

Det första man väl tänker på är det som är det vanligaste, dra ner på förbränningen av fossila bränslen på olika sätt. Det är, oavsett vad man tror om effektiviteten, en viss logik i det. Men det är, helt vid sidan av de rent tekniska aspekterna, långt ifrån enkelt. Jag tog till exempel upp problemen med att kvotera miljövänliga bränslen i inlägget Den manipulativa staten vill kvotera bort livets gas. Åtgärder här kan lätt (och gör det redan) slå hårt mot landsbygden, och det kan vara värt att notera att transportsektorn i hög grad är en mansdominerad bransch.

Det som därefter ofta kommer på tapeten är att minska köttkonsumtionen. Den biten begriper jag ärligt talat inte. Om man för enkelhets skull reducerar diskussionen om köttet till kor. Hur tänker man då? Ofta tas transporterna upp ifråga om köttet. Men även om man går över till vegetariskt så måste ju grönsakerna också transporteras. Och hur kan det bli mindre CO2 av att inte döda korna? Det blir ju inte mindre kor på det viset, snarare fler. Såvida man inte rätt och slätt bestämmer sig för att utrota korna. Men om korna inte äter gräset förmultnar det och ger upphov till CO2 lik förbannat. Och jag undrar, har inte kor ett värde som livsform i sig? Jag har full förståelse för de som är vegetarianer utifrån den etiska ståndpunkten att djuren har rätt till sitt eget liv. Men att minska köttkonsumtionen för att minska på CO2-utsläppen verkar gå i rakt motsatt riktning, att man vill göra sig av med vissa arter. Det förefaller mig som en riktigt otäck riktning. Vilka vill man egentligen rädda planeten åt?

Jag tycker vi redan har sett otäcka varningsflaggor som visar på totalitära tendenser som kan börja ta sig väldigt obehagliga uttryck när det gäller fordonstrafik och kött. Minns Åsa Romsons Almedalstal?

Jag jobbade tidigare med biståndsfrågor, och det finns en oskriven regel, i … när man jobbar med internationellt bistånd, och det är att om man har som allra största syfte att nå barnen och bättre miljö för barnen, då ska man satsa på kvinnorna. Det är ganska logiskt, man vet att kvinnorna i många fattiga länder ger barnen de bästa förutsättningarna. Det är också så att kvinnor är en bättre mall än männen när det gäller klimatpolitik. Det är nämligen så att män släpper ut mer koldioxid än kvinnor, män äter mer kött, de åker mer bil, de flyger mer, de är mindre benägna att ändra sitt beteende för att anpassa sig och skona klimatet. Mycket förenklat kan man också säga i klimatpolitiken att det är de rika männen som orsakar utsläppen och de är de allra fattigaste kvinnorna som blir de största offren. Och det här är riktigt både när man tittar i sverige, tittar på Europa och tittar på världen. Det är helt enkelt så att dagens passiva klimatpolitik är att sätta de lata männen framför kvinnor och barn. Och det är lite av de som miljöpartiet finns till för att ifrågasätta. Vi i miljöpartiet ifrågasätter nämligen varför, vad det är som säger att mannen som sitter ensam i sin stadsjeep ska gå före kvinnan som varje dag åker buss och tunnelbana till jobbet. Vi ifrågasätter vad det är som säger att mannen som flyger på en affärsresa ska få en egen central flygplats inne i Stockholm medan den kvinnliga studenten inte har nånstans att bo. Vi i miljöpartiet … Vi, ja, jag hör att det finns många bostadslösa studenter här i publiken. Det är naturligtvis ett bekymmer. Eh, vi i miljöpartiet ifrågasätter också vad som säger att den svenske mannens, um, rätt att äta kött varje dag skall gå före den sudanesiska kvinnans rätt att slippa få sin skörd förstörd av klimatförändringar. Vi måste våga ställa de här frågorna, vi måste våga ifrågasätta normerna. För att … klimatet och klimatpolitiken, det visar att världen är i ett akut behov av en feministisk politik. Och jag menar verkligen det.

Åsa Romson är inte heller ensam att tänka i dessa tankebanor. I inlägget Varmt och fuktigt klimat för könen? om ett klimatseminarium på KTH som sändes på SVT tog jag bland annat upp hur docent Annika Carlsson-Kanyama vill märka kött på samma sätt som cigaretter, ”ATT ÄTA KORV DÖDAR” och att rött kött och charkuterier bara skall få köpas i speciella butiker på liknande sätt som spritförsäljning bara sker genom systembolaget. Hon konstaterar också att köttkonsumtionen är en genusfråga eftersom män äter mer kött än kvinnor, och att ”kött har alltid varit associerat till makt”.

Sen har man olika förslag på geoengineering, som t.ex. att man skall släppa ut olika typer av sulfiter i atmosfären. I mina öron låter det som man vill börja förorena i global skala. Hur fel kan inte det gå. Men jag hoppar över geoengineering, för nu kommer vi på det verkliga vansinnet: bioengineering.

Jag skall göra en snabb sammanfattning med ungefärliga tidsangivelser. Killen talar alltså om hur man skall ändra på själva människan. Det hela börjar strax efter 7 minuter. Han tar upp ett par olika förslag. Det skall sägas att han poängterar redan från början att allt är menat att ske på frivillig basis (jag köper dock inte det).

Ca 8:30 – 11:45, först det lite mer enkla, att man skall motverka folks köttkonsumtion genom plåster som ger illamående när man äter kött, ungefär som med nikotinplåster.

11:45 – 14:45, här talar han om att göra människor mindre. Jupp. På allvar. Han poängterar att stora människor kräver mer mat och kläder, sliter skor och möbler fortare osv. Vikten ökar med kuben på längden, så även en relativt liten minskning av längden kan reducera vikt, mat osv. märkbart. Här kan det ju påpekas att män har ungefär 25 % större energibehov och därför konsumerar mer föda, vilket jag bland annat tog upp i Frukost när fria tamponger och lika lön inte längre räcker till. Det är väl ingen som tror att detta kommer att gå radikalfeministerna förbi? Det är inte allt för svårt att tänka sig en svensk feministisk regering som beslutar om först en köttskatt och sen en mansskatt. Sen kommer väl tvångsmedlen för att minska längden på männen.

Minskning av människors längd (som han koncentrerar sig på) kan uppnås genom att man t.ex. väljer ”kortare” embryon vid provrörsbefruktningar.

Ett annat sätt kan vara att reducera människors längd genom hormonbehandlingar. Man kan också manipulera föräldrarnas genetik (slå av och på vissa gener) genom näringsämnen och droger.

14:45 – 16:15, här tar han upp den negativa korrelationen mellan födelsetal och utbildning för kvinnor. Att helt enkelt minska befolkningen är ju på ett sätt det mest logiska. Så människor som verkligen oroar sig för klimatet borde fortplanta sig mindre, för det är otvivelaktigt att det som get störst avtryck är avkomman. (Så istället för konstgjorda befruktningar, rätt för ensamstående kvinnor till insemination osv. borde man snarare trycka på adoptioner istället för att skapa fler människor.)

Och det vore väl inte så tokigt tänkt om inte … han talar i detta sammanhang om användning av kognitivt förstärkande droger som Ritalin (amfetaminpreparat) och Modafinil som om det vore likvärdigt med utbildning.

16:05 – 18:00, det blir mer läkemedel. Han talar om användning av farmakologi till att förstärka altruistiska och empatiska drag hos människor. Tanken här är att miljöproblem är kollektiva problem, och att man genom att till exempel användning av Oxytocin och adrenaline reuptake inhibitor (antidepressiva medel) skall bli mindre egoistisk och mer samarbetsbenägen för att få till stånd en miljövänlig livsstil.

Han poängterar återigen att det hela skall ske på frivillig väg. Han motsäger dock sig själv sen. När han tar upp invändningar efter 22:30 jämför han bland annat med hur samhället tillsätter fluorider i dricksvatten. Om inte lagstiftningen har ändrats på denna punkt under senare år så lär det vara förbjudet i EU, för det räknas som medicinering och får inte genomföras utan medgivande från de som medicineras. Det sker dock regelmässigt i USA och många andra länder och lär nog bara vara en tidsfråga om när vi kommer att bli tvångsmedicinerade på ett eller annat sätt. Och han jämför också med att vaccinering har positiva effekter även om det finns risk för biverkningar där och ibland till och med leder till dödsfall.

Han tar upp de etiska aspekterna av att föräldrar fattar beslut som oåterkalleligen påverkar barnens liv på ett sätt som inte kan göras ogjort. Han hävdar runt 26:00 att inte all bioengineering som involverar barn nödvändigtvis är kontroversiell, och tar som exempel att många föräldrar glatt ger (fullt friska) barn Ritalin för att det skall gå bättre för dem i skolan. Du sköna nya värld. Vad jag tycker om detta lämpar sig inte i tryck.

Ifråga om att ge barn hormonbehandlingar för att minska deras tillväxt så menar han på att vi skall ha i åtanke att det redan är tillåtet för föräldrar att ge hormonbehandlingar till sina barn även om de är fullt friska, och han tar som exempel föräldrar som har en flicka som beräknas bli 6 fot och 5 tum (195 cm) lång kan ge henne hormonbehandling för att bromsa växten så att hon bara bli 6 fot (183 cm). Han menar att vi utifrån detta inte kan förbjuda föräldrar att reducera sina barns växt från förväntade 5 fot och 5 tum (165 cm) till 5 fot (152 cm).

Så mycket för det samtycket. Påminner lite om när man skär förhuden av småpojkar.

Under frågestunden får han runt 33:45 frågan om varför han inte är villig att tillsätta Oxytocin i dricksvattnet på samma sätt som med fluorider. Svaret är väldigt belysande. Han menar att man inte skall göra det, men anledningen till det är för att det då slår mot alla och att med den ökade altruismen så riskerar man också en ökad godtrogenhet. På direkt fråga så medger han också att hans invändning är rent pragmatisk, inte av principiellt slag. Han vill alltså inte göra det för att det i viss mån slår snett. Annars hade han inte haft några invändningar. Han svarar också på en direkt fråga (ca 37:00) att han anser att samhället har rätt att tvinga på barn vaccinationer. Så han medger att det är tänkbart att vi kanske måste införa ett ”längd-tak”.

Yeah, det var frivilligheten det. Och jag kan inte hjälpa det, men trots den trevliga diskussionen, och jag tycker frågeställningar av den här typen är intellektuellt stimulerande, så får jag klara vibbar av tredje rikets propagandafilmer för eugenik och rashygien där man talade om ovärdigt liv. Jag kanske övertolkar, men de diskuterar alltså detta på fullt allvar som tänkbara åtgärder för att motverka global uppvärmning, och oavsett hur mycket frivilligheten poängteras så … säg något som inte spårat ur när det hamnar på statlig nivå.

Det finns något djupt obehagligt med miljörörelsens attityd till den globala uppvärmningen. Se t.ex. den lilla (4 min) filmen No Pressure från 2010. Det är inte frågan om någon slags parodi. Det var en äkta film som ingick i en kampanj kallad 10:10 för att minska koldioxidutsläpp med 10 %. Den drogs dock tillbaka redan samma dag. Det räcker med att man ser fram till 1:15 för att man skall förstå varför. Den är en perfekt illustration till varför jag uppfattar miljörörelsen som obehaglig, och om man inte förstått titeln på inlägget så kanske det klarnar här.

I rest my case.

©2017 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Publicerat i Dolf Märkt , Permanent länk

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Varför inte gå hela vägen och rädda planeten med en ny förintelse? — 28 kommentarer

 1. Hej.

  Jag tvivlar på att mannen i klippet är villig att, tillsammans med en grupp utvalda akademiker från relevanta fält inom humaniora och samhällsvetenskap, agera föredömen och experimentgrupp på Platons ö.

  Själv ställer jag mig mycket positiv till att på frivillig grund tillsätta generösa mängder kvicksilver, kadmium och bly i födoämnen märkta ”Världsförbättrarfoder – för att just Du är moraliskt bättre!”.

  Det kan ju inte vara mer moraliskt fel än hans eugenetik.

  Sköna nya värld i all ära – den är ständigt läsvärd, men Zamjatins ’Vi’ är inte att förakta den heller. Ira Levins ’This Perfect Day’ känns rätt passande den också.

  Vi får väl se vad som händer, nu när försöken med att redigera genkoden via CRISPR gör allt fler genombrott.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 2. @Rikard:
  Huppsan, känner inte till Platons ö, fast jag anar väl åt vilket håll det lutar.
  Har inte heller läst ”Vi”, en brist som jag får ta och åtgärda. Tror aldrig jag över huvud taget hört talas om This Perfect Day.
  Rent allmänt har jag aldrig fastnat för Du sköna nya värld. Den greppar mig inte och känns (till skillnad från 1984) ganska orealistisk, fast den har ju just drogaspekten som saknas i 1984. Vilket på något vis är den enda framträdande aspekten i vår ”civilisation” som saknas i 1984.

 3. Jag tror mänsklighetens undergång är inbyggd i oss människor. Vi SKA utvinna den sista droppen olja, vi SKA släppa ut kemikalier i naturen, frigöra virus, äta dåligt, få välfärdssjukdomar, plåga andra, plåga oss själva, plåga naturen, utarma jordarna osv. Tiden accelererar, allting accelererar.

  Sen går vi under och det är helt naturligt. Varför skulle det sluta med att vi räddade oss själva? Och om vi gjorde det, vad skulle hända sen? Vi har ju ändå en hel del begränsningar.

 4. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  ”This perfect day” är skriven av Ira Levin och kan hittas i pdf.-version på nätet. Den är inspirerad av Huxleys bok men är, i min mening, ännu mer deprimerande givet den ständigt växande förmågan att medelst teknologi stympa mänskligt tänkande och mänsklig kunskap.

  Barn får lära sig en ramsa i skolan:

  ”Christ, Marx, Wood and Wei,
  Led us to this perfect day.
  Marx, Wood, Wei and Christ,
  All but Wei were sacrificed.
  Wood, Wei, Christ and Marx,
  Gave us lovely schools and parks.
  Wei, Christ, Marx and Wood,
  Made us humble, made us good.”

  Det är just ”…made us good.” som ger mig rysningar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 5. Läste mycket SF i min ungdom och då även This perfect day vilken jag tyckte påminde en hel del om 1984,men tycker ni glömmer bort Karin Boyes Kallocain i detta sammanhang.

 6. @Jenny:
  Allt har ett slut. Så givetvis kommer en dag när den sista människan dör. Om det sen är självförvållat eller inte lär den som lever få se (pun intended).

 7. @michael: Jodå, jag tänkte faktiskt också på att Kallocain saknades i Rikards lista. Men jag tror jag gick på gymnasiet (70-tal) när jag läste Kallocain, så jag har väldigt blekt minne av den. Jag kommer bara att tänka på en scen med Sven Wolter när han frågar en liten unge med en flaska på armen vad det är för ämne och ungen svarar ”historia” eller något sådant, och så måttar Wolter med händerna och säger något i still med att ”När jag fick lära mig aritmetik så var det en så här stooor flaska”. Ungen tittar storögt ”Oj!”
  Minns inget av själva handlingen. Får väl lägga den också till ”läsa om”-högen.

 8. Fast hela klippet handlar ju om alternativ till att döda folk. Alltså motsatsen till maximalistisk argumentation.

 9. @Axel Edgren:
  ”alternativ”, så när SVT rapporterar att de här åtgärderna inte ger önskade resultat eller inte tillräckligt många hoppar på tåget så kommer du att ansluta dig till dödspatrullerna?

 10. Varför är inte vänstermiljömupparna vansinniga på Maduro i Venezuela?
  Alla kommunistiska diktaturer har satt miljöfrågor längst bak.
  Magnitogorsk i forna CCCP t.ex.
  Tjernobyl?
  Närå!
  Allt är som vanligt, vita,feta,kapitalistiska,medelålders mäns fel.
  (kapitalistiska)=de vita män som får inkomst av arbete och inte går på allehanda bidrag.
  Emma Knyckare är inte nöjd förrän Sverige är mansfritt!
  Maduro är ju kommunist!
  Ingen i vänsterträsket kritiserar honom.
  O,vad trött man blir.
  Venezuela var Sydamerikas Norge.
  Nu med Chavez och Maduro…..
  Världens högsta inflation och ett samhälle som slutat fungera.
  Allt i kommunismens namn.
  Maduro har nog redan satt ett par miljarder i säkerhet tills det är dags att fly.

 11. @Egon:
  Varken Maduro eller Chavez har kallat sig kommunister. Brukar inte det vara definitionen här? Det ni brukar kalla alla som ni inte gillar är ju marxister, och det alla som inte gillar er brukar kalla er är fascister.
  Venezuela var inte Sydamerikas Norge. Norge har sparat oljepengar i en fond som de kan ta av nu när oljepriset sjunker. Venezuela använde alla intäkter från oljan till välfärd och när oljepriset sjönk blev det såklart kris eftersom pengarna försvann.
  Samhället har slutat fungera för att högern vann valet 2015.

 12. @michael: Hej.

  Helt rätt, Boyes text håller för omläsning!

  En tandläkare jag tidigare frekventerade råkade säga just ’kallocain’ istället för xylocain… där var det nära att jag flög ur stolen!

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 13. @Egon: Hej.

  Du missar det grundläggande steget i all form av resonemang om det som kallas vänster:

  Om det går bra, var det vänster.
  Om det inte går bra, var det höger.

  Till det skall givetvis läggas det sedvanliga fuskandet med terminologi; marxism, eller socialism, eller kommunism, eller eller eller … ingen äkta skotte, som det heter inom retoriken.

  Venezuela var vänster och socialistiskt tills det började gå dåligt. väl det går dåligt börjar rationaliseringarna om varför det beror på allt utom den förda politiken.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 14. @Rikard:

  Jo. Det är som höger eller liberalism eller nyliberalism eller imperialism eller nationalism eller monarkism eller fascism eller nazism eller islamism eller eller eller…
  Ingen äkta skotte.

  Sen varje gång det kraschar så var det alltid föregångarnas fel.

 15. @MJx:
  Rätta mig gärna igen om jag har fel.
  Hugo Chavez…..
  Från Wikipedia…..

  ”Hugo Rafael Chávez Frías, född 28 juli 1954 i Sabaneta, Barinas, död 5 mars 2013 i Caracas,[1][2] var Venezuelas president från 1999 fram till sin död 2013 samt partiledare för det styrande Venezuelas förenade socialistiska parti. Chávez förespråkade ökat samarbete mellan de latinamerikanska länderna och antiimperialism, samtidigt som han förhöll sig mycket kritisk till konservatism, nyliberalism och USA:s utrikespolitiska hållning gentemot Latinamerika.”

  Klart och tydligt nog MJx?

 16. @Rikard:
  Erich Honecker var den siste att se att DDR kollapsade……
  Han var så politiskt indoktrinerad att han inte kunde inse att den diktaturstat han ledde föll samman framför hans egna fötter.Smile!!
  Maduro är likadan.
  Vart kommer Maduro att åka med miljarderna han stulit av det Venezulanska folket?
  MJx.
  Maduro och Kim Jong-Un.
  Arvtagare av Lenin, Mao och Pol Pots framgångsrika politik………
  Är de inte kommunister eller?

 17. @Egon:

  Det har vi inte sett än. Maduro vill göra mineralaffärer med storkapitalister och parlamentet stoppar honom.

  Det är alltså osämja mellan de som vill åt Venezuelas olja som stödjer parlamentet och de som vill åt Venezuelas mineraler som stödjer presidenten.
  Kom ihåg att folkvalde Allende ersattes med liberalen Pinochet över just mineraltillgångar.

  Det blir bara pinsamt när du visar att du inte kan ett skit om politik eller historia. Vad i USA-lakejen Pol Pots politik skulle likna något av Lenins eller Maduros politik? Vad i jucheisten Kims politik liknar Lenins eller Maduros?

  Kim Jung Un leder ett land med statsideologin Jucheism.
  Pol pot störtades av Vietnam trots all amerikansk hjälp han fick.

  Var/är inte Demokratiska Kampuchea, Demokratiska folkrepubliken Korea och Tyska demokratiska republiken demokratier?

 18. MJx skjuter sig själv i foten.
  Jucheism?
  jag vart tvungen att Googla detta nya fenomen……

  ”Att upprätta Juche betyder att hålla fast vid principen att själv lösa revolutionens och uppbyggets alla problem i överensstämmelse med de faktiska förhållandena i sitt eget land, och huvudsakligen med egna ansträngningar.”

  Kim Il Sung 1955.

  Han har ju faktiskt lyckats!
  Nordkorea är ju paradiset på jorden!
  Fantastiskt!

  Fakta.
  Inget kommunistiskt land har någonsin levt upp till fria människors behov.
  Aldrig.
  De har enbart varit diktaturer.
  Varför?
  För att kommunismen kräver total underkastelse.
  Partiet bestämmer när det är dags för dig att gå och skita.

  Cuba hade fri sjukvård.
  Fantastiskt!
  Men.
  Cancerpatienter fick samma plåster som de som hade skoskav.
  Fantastiskt!
  Vart åkte Fidel för att få vård för prostatacancern?

  Är det inte dags att släppa kommunismen?
  Denna ideologi har ju i flera fall misslyckats totalt.
  Lägg den på sophögen.
  Tänk nytt istället!

 19. @Egon:
  Nya fenomen? Ett av de mest omskrivna länderna som påstås vara så viktigt i det världspolitiska spelet och du har aldrig hört talas om deras statsideologi?

  Inget konservativt land har någonsin levt upp till fria människors behov.
  De har enbart varit diktaturer.

  Ingen aning. Var åkte Castro?

  Vad skulle vara det nya tänkandet nu då?

 20. @MJx: NordKorea viktigt i det ”världspolitiska spelet”
  Not!
  Nord Korea har nu skaffat sig möjlighet att skicka missiler ut i havet.
  Vad gör då Nord Korea (den marxist trogna kommunistiska staten).
  De svälter sitt folk…..
  Jag har aldrig själv varit I Nord Korea.
  Men av folk som varit där vet jag att det enorma museet i Pyong Yang visar allvarligt att Nord Korea inte angrep Syd Korea.
  Imperialister angrep Nord Korea.
  Detta är totalt historiskt fel.
  Historierevisionism i dens rätta bemärkelse.
  Det var Nord Korea som startade Koreakriget.
  Josef Stalin biföll angreppet.
  Inte ens MJx kan väl på fullt allvar bevisa motsatsen.
  15 milljoner dog för att Nord Korea skulle erövrara Syd Korea.
  Alas!
  Göra Syd Korea till Ännu ett havererat kommunistiskt styrt land

 21. MJx
  ”Inget konservativt land har någonsin levt upp till fria människors behov.”
  Citerat av dig MJx…
  Kan det vara så enkelt att man SJÄLV måste påverka sitt EGET LIV….
  Hur svårt är det?
  Killarna i NO-GO zonerna blir knarklangare.
  Tjejerna vill bli advokater och läkare.
  Tyvärr.
  Sharialagen säger att de inte får jobba utan bara skall föda 7-8 nya manliga Islamister till!
  Kan vi komma överens om att multi-kulti projektet har misslyckats?
  Att vi nu har fler NO-GO zoner än 1985?
  Eller?

 22. @Egon:
  Påstås viktigt skrev jag. Intresset är såklart bara propagandistiskt.
  Så nu blev du expert på nordkorea trots att du nyss inte ens kände till statsideologin. Intressant.

  Jag förnekar såklart dina pojkfantasier.

  Du ger intrycket av att vara någon white-trash-SD-bot som behöver programeras bättre.

 23. @MJx: MJx
  Du vet att jag har rätt.
  Vem.. vilka vill du ta i försvar?
  Maduro? Pol pot?,Kim IL Jung?
  Är de bra kommunistiska förebilder?
  Svara ärligt MJx.

 24. @Egon:
  Jag vet att du har fel.
  Jag vill inte ta någon av dem i försvar.
  Vilka vill du ta i försvar Pinochet, Hitler, Taylor, Hussein, Franco eller Amin?
  Är de bra liberala förebilder?
  Svara ärligt Egon.

 25. Zero to bitch in 2 seconds… och eftersom jag är oxe har jag tydligen tålamod som få men när det pushas över gränsen klickar det till i skallen. Får inte raseriutfall men min ”ton” brukar hårdna kraftigt.
  Men, vill ju inte bli portad så:
  Kan inte de förbannade ”valfritt riktigt fult ord” inte bara inse att de är genomskådade?
  För länge sedan dessutom. Allt de vill är att genom lögner och att skrika högst få nån slags makt men inser inte att föraktet för dem blir större och större utan tror att om de går upp i ytterligare högre falsett blir de på nåt mirakulöst vis tagna som kunniga auktoriteter med gedigna kunskaper.
  Don’t think so.
  I grund och botten tror jag det handlar om vänsterns och socialismens/kommunismens behov av total kontroll/makt som trots många försök bara orsakat fattigdom och elände. Venezuela är ett riktigt praktexempel. Magda vill av nån anledning norpa valutreserver för dåliga tider och höja skatter samtidigt som hon påstår att Svea rikets ekonomi går bättre än aldrig förr. Det går inte ihop.
  Vi som ser, ser istället att överskott ska läggas på hög inför kommande dåliga tider.
  Tror det var på Petterssons blogg jag la in denna länk om hur moral funkar i praktiken. Följ gärna länkarna där för att få med allt.
  https://morklaggning.wordpress.com/2017/07/04/populism-och-nathat-en-tankbar-forklaring/
  Någonstans i ryggmärgen känns det hela som en Obama. Fucka upp allt du kan innan du lämnar över till ”fienden”. Han visste/kände att Clinton skulle förlora.
  Som jag borde sett och stoppat men allt hänger ihop i slutänden.
  De som misstycker kan flytta ju till Venezuela och njuta av socialisering på riktigt.
  Nu sova! I en skön vedervärdigt kapitalistiskt IKEA-säng!