Vad är egentligen tanken med Kvotering av kvinnor till styrelser?
avatar

Förutom en Jämställdhetsmyndighet vars arbetsuppgifter inte tycks ha ett dugg med könsbalans eller lika rättigheter mellan könen att göra så har regeringen Löfven även dammat av det gamla kravet på kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. De menar att det måste bero på diskriminering att andelen av kvinnor inte når en viss nivå. Den här frågan har jag redan debatterat en gång på Sveriges Radio P1 Debatt, sänt från Kulturhuset i Stockholm. Vad jag sade då om kvotering av kvinnor till styrelser gäller i högsta grad även idag. Vissa tycks ha svårt att förstå att det inte är från 70-talets socialhögskola som industrier får sina styrelseledamöter.

Här kommer jag inte bara att upprepa de argument som fanns i mitt anförande på Sveriges Radios direktsända debatt även om det är intresant att se hur aktuella de fortfarande är. Här kommer jag även att visa hur förslag av denna sort verkar komma från personer som inte begriper sig på normalfördelning överhuvudtaget. Det här kan vi i högsta grad se i en artikel i Dagens Samhälle där Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Fondförvaltnings-VD för Länsförsäkringar påstår:

Jag håller inte med. Majoriteten av de som tar akademisk examen är kvinnor och de utgör hälften av den aktiva arbetskraften i Sverige. Det är en myt att det skulle vara brist på lämpliga kvinnliga kandidater med rätt kompetens och tung yrkeserfarenhet.

Detta är ett enastående märkligt argument som verkar bygga på antaganden om övernaturliga krafter som styr världen. Den här VD:n Eva Gottfridsdotter-Nilsson och Minister Åsa Regnér säger alltså att om andelen kvinnor som tagit examen är en viss procent (vi kan säga 60-80%) och ett par av de personer som tagit examen gör en viktig upptäckt. Då kan det absolut absolut inte vara så att den/de personer som gjorde den upptäckten är av manligt kön eftersom??? Ja då förutsätts kvinnor vara diskriminerade??? På basis av vad? Magiska krafter, skall myndigheter belägga hennes påståenden med slagruta?

normalfordelning

Normalfördelningskurva for dummies – Ju längre till vänster desto bättre

Det finns inget i en normalfördelningskurva som garanterar vilka individer som hamnar på vilka platser i fördelningen. Från vem kommer egentligen denna märkliga tanke? Skulle någon av förespråkarna av detta antagande vilja vara vänlig och presentera källa? För även om det exempelvis bara är en enda korean/jude/man i klassen kan jag se ingenting som hindrar att den koreanen/juden/mannen blir bäst i klassen. Ja det kan rentav bli den som hittar boten mot cancer. Att det även fanns 99% icke-koreaner/icke-judar/ice-män i klassen har ingen som helst påverkan så varifrån får en högt uppsatt VD på Länsförsäkringar den här märkliiga idén? Tror hon också på Horoskop? Homeopati? Trollformler? Är detta hur Länsförsäkringar arbetar?

Även om vi enbart för diskussionens skull antar att det går att belägga antagandet att vid en viss procent av A i klassen så kan inte de bästa eleverna (dem längst till vänster i kurvan) vara B om man inte diskriminerar mot A (vilket jag tvivlar starkt på) så tar inte problemen med regeringen Löfvens lagförslag slut där. Det stämmer att kvinnor är en majoritet av alla dem som tar ut akademisk examen idag, men då har man också räknat med de kvinnor som tagit examen i ämnen som fysioterapi, medeltidshistoria, litteraturvetenskap, genussociologi och liknande trots att dessa personer inte har den minsta kompetens för ledande poster i Sveriges industrier.

Som om inte det vore illa nog så har vi även detaljen att Gottfridsson-Nilsson hänvisar till att kvinnor ”är” majoriteten som tar ut akademisk examen. Huruvida kvinnor är majoriteten idag saknar betydelse för industriföretagens styrelser. Våra största bolag rekryterar knappast 25-åriga nyexaminerade studenter till ledande poster. Som jag påpekade under tidigare nämnda P1 Debatt så ser vi i en genomgång från 2011 att styrelsemedlemmarna på Stockholmsbörsens 30 största företag (OMXS30) är 55 år gamla (män 58,53 år, kvinnor 53,33 år) Även om vi skall gå på könsfördelningen av examina som Gottfridsson-Nillson menar (vilket jag ifrågasätter ovan) så är det i så fall könsfördelningen av vad examina ”var” för minst 35 år sedan som skulle gälla.

Dessutom är det inte vilka examina som helst. Granskningen som gjordes av de största bolagens styrelser där andelen kvinnor i styrelserna var 25,4% visar att den som planerar att bli styrelseproffs i industrin runt 50-årsåldern bör söka sig till ekonomilinjen på handels eller ingenjörsutbildningarna på Chalmers/KTH för att ens komma ifråga. En klar majoritet av urvalet (81,3%) består nämligen enbart av personer som är ekonomer från handels eller utbildade ingenjörer. Sålunda även om vi utgår från könsfördelningen (vilket jag ifrågasatt) så är det faktiskt ren osanning – alltså ljug – att hänvisa till någon sorts kvinnlig dominans på högskolan. Vid ovan nämnda granskning så bedömdes medlemmar i Sveriges bolagsstyrelser ha tagit examen mellan 1977 och 1990. Så här såg könsfördelningen ut.

Från 1977 till 1990 utbildades det 29 263 Civilingenjörer i Sverige varav 14% kvinnor (I OMXS30 var 13.3% av ingenjörerna kvinnor) 

Från 1977 till 1990 utbildades det 2959 studenter vid Handelshögskolan varav 31.4% kvinnor (i OMGS30 var 28,7% av ekonomerna kvinnor)

Även om vi av någon anledning – som i brist på belägg lika gärna kan anses bygga på att Löfvens regering tycker myndighetsutövning skall utgå från att upptäcka osynliga hinder med slagruta – skulle godkänna tanken att när vi har en viss andel studenter/examina som utgörs av kvinnor så borde av oklar anledning en viss andel av styrelserna också bestå av kvinnor. En tanke som tycks återkomma gång på gång utan någon som helst källa. Även då så visar det sig att när vi kontrollerar andelen kvinnor mot de för industribolagens styrelsers relevanta utbildningarna så stämmer inte antagandet att kvinnor skulle vara strukturellt – eller snarare procentuellt – diskriminerade. Den antagna diskrimineringen finns inte ens när vi godtar deras antaganden om världen.

Istället visar det sig att det är ungefär lika stor andel kvinnliga ingenjörer i styrelserna OMSX30 (13,3%) som den totala andelen kvinnor med ingenjörsutbildning under den 13-årsperiod som styrelsernas examina utfärdades (14%). Påståenden om kvinnodiskriminering är alltså ren osanning. De som hänvisar till kvinnors akademiska kompetens hänvisar inte till den sorts kompetens som de män som faktiskt sitter i styrelserna de pratar om har. (Det är för övrigt inte fler än 252 personer som det handlar om. 188 män och 90 kvinnor, hos kvinnorna finns 12 ingenjörer och 33 ekonomer)

I debatten hänvisas istället till den totala andelen kvinnor på högskolan. Det vill säga i praktiken en hänvisning till kvinnodominansen hos apotekare, tandhygienister, arbetstereuter, genusvetare och liknande som inte är det minsta intressant när vi pratar om kompetens för att leda industriföretag. Vidare när vi pratar jämställdhet så är det märklig – för att inte säga graverande – att inte samma iver att balansera kön hittas gällande de inte mindre än 60 stycken olika yrkesområden på den här listan som befinner sig över 50% kvinnor.

Man kan nästan tro att det här med kvotering enbart handlar om att samla egen makt på hög och inte har ett dugg med jämställdhet att göra.

Kommentarer

Vad är egentligen tanken med Kvotering av kvinnor till styrelser? — 9 kommentarer

 1. Problemet är lätt att lösa. Flytta bolagets säte (Huvudkontor) utomlands så kan de ha hur mycket kvotering till bolagsstyrelserna de vill. Räcker inte det så kan man flytta ut hela verksamheten.

 2. Kan ju vara läge att påminna om det här diagrammet som jag hade med i Smarta kvinnor ska stå vid spisen och föda barn:

  .

  Jag vill också påminna om mitt inlägg När tjejerna pluggar gratis kan killar åka på jihad där jag tog upp just detta med att man slår med på överrepresentationen av killar på vissa utbildningar medan man helt ignorerar lika stor, om inte värre, överrepresentation av tjejer på andra.
  Sist men inte minst, så tittade jag i uppföljaren Snedfördelningen på högskolan lite mer allmänt på könsfördelningen på högre utbildning.

 3. Hej.

  Den frågan som skall ställas till kvoteringsförespråkare är inte vad som är bra med kvotering efter kromosomuppsättning.

  Istället bör man fråga varför förespråkaren inte vill kvotera in gruppen [valfri].

  Personer med kombinationen Aspergers syndrom och hög intelligens är långt bättre än neurotypiska på att tänka logiskt/systematiskt och utan fördomar. Varför inte kvotera?

  Personer med Adhd lägger märke till långt mer detaljer och är suveräna på att hitta kryphål och logiska luckor.

  Ingen förstår hur jobbig en värld av trappor är som den som använder rullstol eller rollator.

  De blindas perspektiv; när skall de få ge sin syn på saken?

  Vem lyssnar på de dövas erfarenheter?

  Törs Löfven ge de stumma en möjlighet att göra sig hörda?

  skall man ge utrymme för kvotering efter pigmentering? I så fall blir vissa än mer diskriminerade per albinism!

  Och så vidare rakt in i kaklet.

  Att försöka nå kvoteringsförespråkare via fakta om intelligens, om andelen XX-kromosomer i olika yrken och utbildningar med mera är dödfött – det har inte med verkligheten som den är att göra, och inte med fakta heller. Det har bara att göra med hur verkligheten borde vara (om den ideologisk/religiösa mallen var sann) att göra.

  Kartan gäller, och säger kartan att man går på torr barmark kan man inte ha gyttja till höften och vatten i kängorna.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 4. Lite kan man ju också undra varför fler kvinnor i första hand efterlyses på poster som är välbetalda och har hög status. Varför inte samma intresse för exempelvis kvinnliga sopbilschaufförer?

  Jag KRÄVER att mina sopor hämtas av en kvinna minst varannan gång!

  Wink

 5. För de akademiker som gillar att diskutera jämställdhet vill jag rekommendera er att gå med i gruppen ”Högskoleläckan” på Facebook. Ibland kommer jämställdhet upp som ämne, men även en del genus.
  Gruppen är fylld av vänsterakademiker, med vissa undantag, ofta väldigt snarstuckna.
  Synen på jämställdhet är därför väldigt smal och perspektiv där kvinnan är något annat än offer saknas, liksom jämställdhet sett från en mans ögon.

 6. Håller med i sak, men tycker egentligen att perspektivet är olyckligt. Visst kan man prata normalfördelning och vilka kompetenser som urvalet borde åsyfta när det gäller vem som är bäst lämpad. Du har helt rätt. 65% kvinnor på högskolan är en vilseledande siffra.

  Men!

  Den väsentliga skillnaden mellan könen ligger inte i lämplighet, utan i intresse. Kvinnor är inte lika intresserade av att sitta i styrelser som män är. Utan att närmare gå in på varför det är på detta viset, så betyder det från valberedningens perspektiv att man har många fler kandidater som är män vilket leder till att fler män rekryteras.

  Jämför med genusvetenskap. För några år sedan var antalet doktorander(?) inom detta ämne 120 stycken i Sverige, en hemsk siffra i sig, men hursomhelst så var 119 av dessa doktorander kvinnor. Skulle man fråga en genusprofessor varför just de är så dåliga på jämställdhet skulle de svara att de visst är bra på jämställdhet, men att intresset hos männen är så dåligt. Denna förklaring till den låga andelen män skulle väsentligen vara korrekt, den förklarar säkert 95% av obalansen mellan könen inom alla områden där obalans observerats, men av någon märklig anledning lyfts detta aldrig fram som ens en tänkbar förklaring till obalansen i styrelser.

  Varför köper kvinnor fler skor än män? För att de är mer intresserade av att köpa skor.

  Varför bygger fler män än kvinnor modelljärnvägar? För att män är mer intresserade av att bygga modelljärnvägar än vad kvinnor är.

  Varför är fler kvinnor än män genusvetare? För att kvinnor är mer intresserade av att studera genusvetenskap.

  Men, varför sitter fler män än kvinnor i styrelser? För att könsmaktsordningen!

 7. @Anders:

  Den väsentliga skillnaden mellan könen ligger inte i lämplighet, utan i intresse.

  Jag tror inte någon säger emot dig här, men det är svårt att backa upp med siffror, för man kan fortfarande hävda att intresset styrs av förväntningar och barnen ”könas”. Men när man kollar på normalfördelningar och hur det ser ut i underlaget så kan man påvisa att den påstådda diskrepansen helt enkelt inte existerar utan att man tvärtom skulle skapa en diskrepans om man börjar kräva 50/50. Och det argumentet håller ju stenhårt oavsett vad anledningarna är till att rekryteringsunderlaget ser ut som det gör.

 8. Det är länge sen feministerna kämpade för fifti-fifti.
  Dom har bytt spår och går numer för fitti-fitti.
  Manskväsandet lär aldrig sluta.
  Generation efter generation av män offras på det feministiska altaret.