Uppföljning till twitterdebatt om kvotering
avatar

Dolf's logo – pissed

Eders Ödmjuke har gjort debattdebut på twitter

Jag har länge haft ett twitterkonto, men inte varit särskilt aktiv på det, för det mesta tweetar jag bara ut länkar till inlägg här på GD (alla inlägg på GD, inte bara mina, tweetas automatiskt ut på mitt twitterkonto när de postas) och jag brukar skanna av flödet ibland för att hitta länkar till artiklar och liknande. Vilket jag anser att det passar jättebra för. Att debattera på twitter har jag dock aldrig ägnat mig åt i någon utsträckning, förrän igår, då jag fick mitt elddop. Alla är väl medvetna om problemet att debattera när man bara har 140 tecken till hands. Faktum är att det är ännu mindre eftersom adresserna äter upp en del av dessa 140 tecken, och är man flera personer kan det skära ned ganska så rejält (i några fall hade jag så lite som 70 tecken att använda igår; hälften gick alltså bort bara för adresser). En vettig debatt blir ganska svår, och eftersom tweeten lätt grenar ut sig som ett träd, och inte följer helt linjärt så blir det också lätt väldigt snårigt. Detta som en liten brasklapp, jag tänker inte redovisa gårdagens debatt tweet för tweet, det blir lite av en övermänsklig uppgift. Men jag känner att det finns saker i den jag behöver ta upp lite närmare och utveckla. Jag ber om ursäkt på förhand för att inlägget är något ostrukturerat och rörigt, jag pallar inte riktigt med att, som Ninni, spendera ett år och tio inlägg på att bemöta dumheterna i en enda twitterdiskussion. Fast det känns som det skulle behövas. Jag skummar bara ytan här.

För att börja från början, startpunkten var (tror jag) detta tweet från Sakine Madon:

Det följdes sedan av dessa (och nu återger jag startsekvensen här utan några utelämnande såsom den dök upp i mitt flöde):

(Det var det sista som triggade mig till att lägga mig i, startsekvensen fortsätter)

Den sista tog jag enbart med för att visa varför jag genast får taggarna utåt och upplever professor (klinisk bakteriologi) Agnes Wold som dryg och oärlig. Hon börjar alltså med att konstatera att jag är dåligt informerad och länkar sedan till en slutsåld bok. Knappast något jag har någon möjlighet att tillgodogöra mig under själva debatten. Det luktar (får tvätta munnen med tvål) ”härskarteknik”. Jag kan passa på och påpeka att det är inte förrän ett bra tag efter att AW dykt upp i twitterdiskussionen som jag kopplar att AW är en av personerna som skall ingå i den expertgrupp för jämställdhet som var ämne för artikeln Sakine Madon tweetade om i första inlägget. Jag blev inte mer positivt inställd när jag upptäckte det.

Det första problemet i en twitterdebatt blir annars väldigt uppenbart här. AW påstår alltså att man kvoterat in män inom olika yrken, och lite senare (nu bryter jag sekvensen och återger bara specifikt utvalda tweet) kommer hon med detta påstående:

Så, några reflektioner här. Ett sådant här påstående är väldigt svårt att förhålla sig till i twitterformatet. Man ställs lite inför valet att godta det som sant, eller förkasta det som lögn. Ingendera är godtagbart. Jag skulle vilja ha mer kött på benen, jag har aldrig hört talas om någon kvotering längre bak i tiden. I alla fall inte den typen av kvotering vi talar om här. Att det fanns olika restriktioner och begränsningar som vi idag, med rätta, uppfattar som diskriminerande är en sak, men jag ser inte att man kan kalla det för kvotering. Det känns lite som att diskutera användningen av p-piller på stenåldern.

För att bena ut detta har jag nu (efter twitterdiskussionen) försökt kolla upp lite när ”kvotering” så att säga uppstod som begrepp. Det är inte helt lätt. Men låt oss börja med själva ordet.

kvotering subst. kvoteringen kvoteringar
det att kvotera: kvoteringssystem; könskvotering

kvotera verb kvoterade kvoterat
fördela (olika kategorier) i bestämda andelar så att varje kategori säkert blir hyggligt representerad 〈jfr kvot 2〉: kvoterad intagning till högskoleutbildning; kvotera in kvinnor i beslutande organ
[Norstedts Svensk Ordbok 1999]

I nätupplagan av SAOB (Svenska Akademins OrdBok) finns inte ”kvotering” med alls, ”kvotera” gör det, men det finns inga tecken på att det handlar om kvotering vid tillsättning av tjänster; definitionen anger generellt att det handlar om att fördela andelar, och givna exempel handlar om kvotering av spannmål och priser. I SAOL 9 (Svenska Akademins OrdLista, upplaga 9) förekommer ”kvotering” första gången 1950. Men notera att SAOL är en ordlista, inte en ordbok som SAOB. SAOL säger normalt inget om vad ett ord betyder eller hur det används, bara att det finns, hur det skall stavas och böjas. ”kvotera” dyker parallellt upp 1950 i SAOL, varvid ges en kortfattad förklaring om ”fördela i bestämda andelar”, det har ändrats marginellt i de olika upplagorna (SAOL 13 från 2006 säger: ”fördela i el. bestämma andelar för”). ”könskvotering” och ”könskvotera” förekommer inte alls i SAOB, men dyker upp första gången i SAOL 10 1973, utan någon ytterligare information.

Jag kontrollerade i Bonniers konversationslexikon från 1947, där finns inget omnämnande av kvotering. Det finns en artikel för ”kvot” i dess rent matematiska betydelse, och en artikel för kvortkartell, där hänvisas bara vidare till ”kartell”. I Nordisk familjebok 1953 finns likaså bara en artikel för det matematiska ”kvot” och en artikel för ”kvotalag”, men den hänvisar bara vidare till ”immigration”.

Det tidigaste jag hittar som är relevant i denna typ av referensverk är Nationalencyklopedin [NE] 1993:

kvotering (för etymologi se ► kvot), bestämt fördelning av totalmängd. 1 [… definition rör handel] 2 åtgärd för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, se ► könskvotering.

Det första belägget jag har kunnat hitta för ”kvotering” i dagens betydelse av att mackla med anställningar och tillsättningar är alltså i formen ”könskvotering” 1973. Jag ser inga spår av det på 1940- eller 1950-talet. Så det förefaller mig, med min erkänt begränsade sökning, som att begreppet uppstått någon gång mellan 1953 och 1973.

Notera att definitionen från NE klart anger att ”kvotering” är förknippat med en medveten avsikt. Det är inte något som bara händer. Så oavsett hur sned könsbalansen var i olika sammanhang i början på 1900-talet är det rent och skärt snömos att tala om kvotering.

Varför denna besatthet av ordet ”kvotering”, jo, detta kanske förklarar:

Vad jag vänder mig mot här är att det förefaller mig som AW flyttar målstolparna lite som hon vill. Hon betraktar inte, och viftar bort, att man använder olika typer av styrmedel för att öka kvinnorepresentationen i olika sammanhang. Om man konsekvent sänkte alla mäns betyg ett steg och höjde alla kvinnors ett skulle det alltså enligt AW inte handla om kvotering, därför att själva uttagningsförfarandet fortfarande är neutralt. Och det är klart, så kan man ju se på saken. Men jag tvivlar starkt på att det synsättet håller om man nu hävdar att det länge förekommit en kvotering av män, men aldrig förekommit kvotering av kvinnor. (Se tidigare tweet där hon påstod att det inte finns ett enda exempel på kvotering av kvinnor, för de har betyg.) Det här är en skrämmande enögdhet. Hade nu AW bara varit en av alla typiskt skrikiga radfems på twitter hade det väl inte varit hela världen. Men AW sitter alltså med i den tidigare nämnda expertgruppen tillsatt av utbildningsministern:

Sveriges regering är en feministisk regering. Det innebär att alla frågor som rör jämställdhet och maktförhållandena mellan könen är högt prioriterade.

Som minister för högre utbildning och forskning kommer jag att bedriva ett aktivt arbete med dessa frågor inom högskolan. Inom högskolan ser vi till exempel ett mönster av könsbundna studieval och att andelen kvinnliga professorer endast är 25 procent och ökar för långsamt.
Därför tillsätter jag i dag som en första åtgärd en expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan.

Regeringen har som mål att uppnå att andelen professorer som är kvinnor ska öka. Trots att kvinnor under lång tid har varit i majoritet bland studenterna i utbildning på grundnivå och avancerad nivå är endast en fjärdedel av professorerna kvinnor.
Andelen ökar, men det går alldeles för långsamt. De två senaste åren har andelen professorer som är kvinnor ökat ännu långsammare än tidigare. Så ska det inte vara. Jämställdheten behöver förbättras.
Riksdagen har fastställt att det ska finnas mål för könsfördelningen av nyrekryterade professorer på lärosätena. De mål som finns gäller till och med i år, 2015.

Det handlar alltså inte om något annat än den vanliga cancerogena feminismen som med sedvanliga ideologiska målsättningar ägnar sig åt social ingenjörskonst.

Ett par av de andra som ingår i denna grupp är Seher Yilmaz från Rättviseförmedlingen, ni vet den där hycklarorganisationen (11 av 13, eller 85 % av dem som arbetar där är kvinnor, så var det med den jämställdheten) som alltid dyker upp och tjafsar om kvinnlig underrepresentation i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Och vad är detta för en person då, tja, tillfälligheternas spel, men det räcker med att bara gå tillbaka till inlägget i förrgår om snoppräkning. Hon och hennes förening av idioter har alltså slösat bort 3 miljoner spänn på en förbannad tramsapplikation som skall räkna genitalier.

Inte nog med AW hävdar att män kvoterats, vilket då aldrig förekommit med kvinnor, hon säger dessutom:


Detta är något som återkommer gång på gång i tråden. AW talar om att man försöker få bort tjejer/kvinnor. Det var när detta dök upp som hon förlorade all trovärdighet. All form av kvotering av ena sidan innebär automatiskt en diskriminering av motsatta sidan. Men en avsikt för ena sidan är inte lika med en avsikt mot den andra. Underförstått, kvinnohatare arbetar aktivt mot kvinnor. Och denna människa skall vara professor! Hon påminner mer om en enögd optiker för blinda. Hela hennes resonemang utgår axiomatiskt från att män kvoterats och kvinnor motarbetas.

I det sammanhanget kan det ju vara värt att läsa UlfT:s inlägg om Universitetens informella diskriminering och Ninnis rond 4 där hon tar itu med låtsasfilosofen (och miljömuppen) Nils Karlsson Pysslings påstående att han skulle ha lättare att bli professor för att han är man (jo, samma stjärnskott som ansåg att man ska flytta om man inte har råd att betala bensinskatt).

CFR kvotgranskningOch om vi nu tar och tittar på kvotering medelst informella styrmedel så … Centrum för Rättvisa visar själva på hur olika lärosäten har riktade insatser till kvinnor (se till höger)

AW:s påstående att det aldrig kvoterats kvinnor är ren bullshit:

Hösten 2001 startade ett projekt som syftade till att få en jämnare könsfördelning på skogsmästarprogrammet. Projektet gick under arbetsnamnet ”tjejspåret” och var ett samarbete mellan Skogmästarskolan vid SLU och Jällaskolan, ett naturbruksgymnasium utanför Uppsala. Den skogliga påbyggnadsutbildningen var öppen enbart för kvinnor och gav garanterad plats på skogsmästarprogrammet. Från och med 2005 är utbildningen omstöpt till ett skogligt basår med SLU som huvudman. Nu tillåts inte kvotering längre, men relativt många tjejer söker ändå basåret.
[min emfas, Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet sidan 9]

Så var det med påståendet att det aldrig förekommit kvotering av kvinnor.

Ur ett examensarbete av två kvinnliga studenter vid Chalmers:

För att öka intresset bland kvinnliga studenter för vissa IT-utbildningar har en del universitet och högskolor ändrat utbildningsformer och innehåll. Några har även utformat särskilda program som vänder sig till kvinnor. Vi har i vårt kandidatarbete inriktat oss på tre utbildningar av den karaktären: Datateknisk utbildning för kvinnor (DUK), Datavetenskapligt program företrädesvis för kvinnor (DUR) och Datateknisk ingång för kvinnor (DTI).

Ingen kvotering av kvinnor? Dra mig baklänges. Lite lustigt, när det är så ont om kvinnor på tekniska linjer, att de ägnar sig åt penisräkning. Vore det inte bättre att de ägnade sina tekniska färdigheter till ett examensarbete om hållfasthet eller något liknande tekniskt. En jävla tur att det inte är fler kvinnor än det är på dessa institutioner. För då skulle det bara handla om penis/vagina-kvoter från morgon till kväll.

Jag skulle kunna sitta och fylla på i en halv evighet, vilket är särskilt lätt när man har med UlfT i sitt gäng, för han gräver fram material snabbare än man kan avverka, bara en av alla pärlor han kommit med idag (från Skypekonversation):

[13:15:31] Ulf T: http://www.trf.sll.se/Global/mangfald/Q40%20polisens%20utbildning%20f%C3%B6r%20kvinnor.docx
«Q40 utbildning för kvinnor 40+ hos polismyndigheten i Stockholm»
[13:16:03] Ulf T: Så… det finns alltså konkreta exempel på utbildningar dit bara kvinnor får söka.
[13:27:24] Ulf T: Det är lustigt – man får känslan att en hel del av litteraturen är skriven delvis i avsikt att visa hur kvinnor aldrig blev inkvoterade minsann. Det skulle förstås störa bilden av att de duktiga kvinnorna ständigt fick kämpa mot det motvilliga patriarkatet.
[13:27:51] Ulf T: Detta trots att lagtexterna uttryckligen skapar utrymme för diskriminering av jämställdhetsskäl.

Men nu får det fan va nog med det här tramset för idag, jag ska, som den invkoterade sura gubbstrutt jag är, använda min sexualiserande blick till att mentalt klä av kvinnorna i Let’s Dance. Ett privilegium jag inte tänker ge upp i första taget.

Så, jag avslutar lite abrupt och tvärt med följande efterspark:

Nä till skillnad från lagen som tillåter kvotering av män till utbildningar, och vi lär ju aldrig få någon annan kvotering heller:

Justitiedepartementet har inlett arbetet med att ta fram ett lagförslag om könskvotering i styrelser för börsnoterade bolag, uppger justitieminister Morgan Johansson (S) till Ekot.
Lagtexten ska läggas fram om ett år, om inte bolagsstyrelserna tills dess inte har nått upp till en 40-procentig andel kvinnor.
Enligt Johansson överväger man att ge myndigheter en möjlighet att lösa upp bolag som bryter mot reglerna. En annan möjlighet är att det blir kännbara vitesbelopp.
– Väljer vi vitesbelopp ska det vara ett kännbart belopp, säger Johansson.
Enligt Ekot finns ett förslag om vitesbelopp på drygt en kvarts miljon kronor. Andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser beräknas i dagsläget ligga på drygt 30 procent.

Antingen väljer ni frivilligt att öka andelen kvinnor eller så tvingar vi er med lagstiftning. Men var inte oroliga, vi kommer inte att kvotera.

Fan vad synd det är om svenska kvinnor som män alltid gör sig av med. Det är rena Auschwitz.

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Kommentarer

Uppföljning till twitterdebatt om kvotering — 9 kommentarer

 1. Det fortsatte i en annan deltråd och nådde en ganska bra konklusion.

  @JosefinUtas Bra. Då skippar vi den idiotiska definitionen av "jämställdhet" (40/60)!— Agnes Wold (@AgnesWold) 15 maj 2015

  Fast det är ju vad regeringskommissionen slutligen kommer fram till, som räknas

 2. Pingback: Kvoteringsfrågan: Här är Matematiken som visar andelen kvinnor i LO:s styrelse | Genusdebatten

 3. Eders Ödmjuke du med din omgivning är ickeattlekamed och sannolikt inget fel antagande att merän fåtalet är illa bekymmrade, eftersom eländet rullar på med allt högre hastighet kan vi nog inte förvänta oss att det finns intentioner till besinning.
  Rätt kul faktiskt, angående regeringen satsning och utveckling av feministspektaklet, häromdagen skrev nya bossen, sid2, i sitt Liberal-Marxist organ GöteborgsPosten text i kalliber vilket ej kunnat läsasa sedan, aldrig.
  Intressant fåse hur det ska gå med detta och kan tänka mig till omgivningens stora förtrytelse. Boss står på riktigt fast grund, ägaren försöker rädda det som räddas kan och så mycket var allt det tidigare värt.

  Ehmm, EdersÖdmjuke har starkt hjärta och trycktåligt cirkulationssystem.

 4. @Dan Tor:
  Om du med ”omgivning” menar de övriga skribenterna på GD, nej, de är definitivt inte att leka med. Eller som en av mina gamla gymnasiepolare sa:

  .

  En liten fråga: vad är ditt modersmål (hemspråk)?

 5. @Andrea: De är antagligen inte ett problem för någon annan än socialkonstruktivistiska genusfanatiker och radikalfeminister som behöver få sina teser bekräftade.