Propaganda
avatar

Det lättaste som finns är att luras med statistik. Igår skrev Mariel ett inlägg om Kommunals redovisning av löner i kvinno- och mansdominerade branscher vilka de redovisade med nedanstående diagram. Jag vill varna för att detta inlägg är ett hastverk, jag vill visa min poäng bara.

 

Lönediskrimineringeller....

Det här ovan är, anser jag, ren propaganda. Då jag är ingenjör så är axlarna det första min blick faller på när jag ser ett diagram, så fungerar inte gemene man. Allt för många människor ser inte alls denna information, man ser bara stapelns höjd. Det här utnyttjas i propagandasyfte. Vad är det för fel på diagrammet ovan? Det viktigast är att y-axeln (den lodräta till vänster där lönen står) är kapad, dvs den börjar inte på noll. Då jag inte lyckades hitta materialet bakom diagrammet skrev jag ut det och uppskattade lönerna manuellt och gjorde egna diagram. Nedan ser ni diagram över vissa av dessa yrken (klicka på dem för att se större bild). Till vänster kapad y-axel, till höger exakt samma men okapad y-axel.

Kapad

Kapad

okapad

okapad


Ett annat fel jag vill omnämna är att man bara ser till könsfördelning. Så nu vill jag lägga in riskfaktor i yrket, vilket ni ser nedan. Jag använde mig av denna och denna källa (Det är angivet på könen i vardera yrkeskategori separat så jag beräknade medelvärdet och använde det). Detta avläses på sekundärskalan (den lodräta på höger sida av diagrammet.) Den röda linjen anger antalet personer per 1 000 sysselsatta i yrkesgruppen som drabbats av ett allvarligt arbetsolycksfall och säger alltså hur stor risk man har i ett visst yrke att skadas.

Antalet personer per 1 000 sysselsatta i yrkesgruppen som drabbats av ett allvarligt arbetsolycksfall.

risk och lön


Det finns många, många fler faktorer, tex. är annan trygghet större inom den offentliga sektorn än den privata, möjligheten att arbeta deltid likaså. Bland de första som blir arbetslösa i en lågkonjuktur är byggnadsarbetare. Vem tjänar på sånt här? Personerna i dessa yrken som blir missnöjda av propagandaorsaker? Hur vida lönen är rätt eller inte, tar jag inte ställning till alls i detta inlägg, men jag vänder mig mycket kritiskt mot att kommunal förleder sina medlemmar med vilseledande information. Ska de vara missnöjda ska det inte vara av propaganda utan av sakligt framställd information!

Dr. Warren Farrell har skrivit boken ”Why men earn more” som han håller en mycket talande föreläsning är publiken interagerar. De finns som serie i 8 delar, första delen här. Se den!

Kommentarer

Propaganda — 23 kommentarer

 1. EU parlamentet har gjort redan 2008 ett beslut, hur man borde göra en jämställd löneverifiering (sök 2008/2012(INI), den är också på svenska naturligtvis). Där sägs i punkt G, att man måste ta med till kalkuleringarna produktiva arbetstimmar (timmar man är närvarande i sin arbetsplats).

  I Finland finns ingen sådan löneverifiering. Hoppas att ni i Sverige har, men ja tvivlar.

  Ni kan kräva, att en sådan måste göras, de nuvarande är emot EU-parlamentets beslut.

 2. Detta med att y-axeln är kapad i LO:s diagram hade jag inte observerat, det är ju bedrägligt i sig!

  Kul sedan, att du försökt kombinera statistiken också, för att se en eventuell samvariation mellan löner och risk! I ditt diagram ser det ju rentav ut som att män är underbetalade, relativt risken i mansdominerade yrken, och vice versa. Känns som jag inte varit helt ute och cyklat i mina antaganden. Smile

 3. Intressant, tänkte inte heller på att Y-axeln var kapad. Man skulle också kunna stapla dödskallar neråt på -Y axeln under respektive stapel om man vill följa kommunals modell.

 4. @John Nilsson:

  Detta med att y-axeln är kapad i LO:s diagram hade jag inte observerat, det är ju bedrägligt i sig!

  Det är inte ovanligt och det är därför dom gör så. Det är, i mitt tycke, vidrigt sätt att framföra information.

  Kul sedan, att du försökt kombinera statistiken också, för att se en eventuell samvariation mellan löner och risk! I ditt diagram ser det ju rentav ut som att män är underbetalade, relativt risken i mansdominerade yrken, och vice versa. Känns som jag inte varit helt ute och cyklat i mina antaganden.

  (Notera dock att detta är ett hastverk, så det är lite långtgående slutsats av mitt diagram. Jag har inte satt mig in i källan tillräckligt och LO lämnar, vad jag kan se, ingen källa alls. Skrämmande dåligt.)
  Sånt är jättesvårt. Hur värderar man en överhängande risk att ha förslitningsskador i 40-års ålder i pengar? Hur värderar man risken att dö på jobb i pengar?

  Vi behöver sjuksköterskan och de gör ett värdefullt jobb, men sjuksköterskan kan inte utföra sitt jobb om inte servicemännen bland byggjobbare fixar rör och el när det strular. Varje yrke (nåja, vissa undantag) i samhället behövs och fyller en funktion, som en kugge i maskineriet.

  Men personligen så anser jag att riskera hälsa och liv ska betala sig fett. Och därför finner jag denna trend mycket olycklig.

  Jag upplever också att vi har en ökande klasskillnad, där ”svensson” får allt svårare att få det att gå runt. Och det är inte bra ur ett samhällsperspektiv. Men det är bara en upplevelse (dock inte tagen ur luften) och inget jag kan visa så konkret.

  Sen har jag andra tankar för den kvinnodominerade branscherna som jag beskriver lite mer ingående i detta inlägg.
  AV var inne på liknande tankar här, vilket jag instämmer i. Någon form av prestationslön för lärare hade kanske kunnat skrämma upp yrkeskårens dåliga resultat också?

 5. Pingback: Offerperspektivets makt | Genusdebatten

 6. @Ninni

  Det var tydligen inte LO som presenterade diagrammet utan Kommunal, står i texten från FB Wink

  Hittade inte det på Kommunals hemsida men jag hittade:

  Pressinbjudan: Nomineringar klara till Kommunals stora kulturpris
  De nominerade är :

  Gabriela Pichler ”Äta, sova, dö”

  Erik Haag ”Historieätarna” & ”Pappas Pengar”

  Turteatern ”SCUM-manifestet”

  Tensta konsthall ”Samhället utan egenskaper”

  Redline Recordings För utvecklingen av svensk hiphop

 7. @JonasBsson:

  Det var tydligen inte LO som presenterade diagrammet utan Kommunal, står i texten från FB

  Jo, jag skrev fel nu. I Inlägget står KommunalSmile

  Jag letade både på LO’s och Kommunals sida utan att hitta något alls.

  Åh, lite manshat på kommunal alltså. Va bra! Frown

 8. Stort tack för detta inlägg, men jag saknar faktiskt även stressfaktor. Nu kan det vara jag som är feministiskt hjärntvättad, men som jag uppfattar det har man dragit ner så mycket på vården att sjuksköterskor i princip går in i väggen för att de är så få, och då bör man kanske överväga att höja lönen för att fler ska utbilda sig, trots allt är det ju inte heller någon vidare kort utbildning. Sen säger jag inte för den skull att det är byggarbetarna som tjänar för mycket, men jämför läkare (som också tillhör offentlig sektor) som inte alltför sällan tjänar långt över 40 000. Även lärare har jag uppfattat verkar väldigt stressade med sina alldeles för stora klasser och med bara en tredjedel av arbetstiden till undervisning.

 9. @Joakim:

  Stort tack för detta inlägg, men jag saknar faktiskt även stressfaktor.

  Det är en faktor jag aldrig hade tagit med, för här har du allvarligt gender-bias. Men det är en viktig poäng, så viktig för genusdebattens ämne att jag vill svara i ett inlägg istället, där jag kan moderera på ett annat sätt och där våra läsare ser det i större utsträckning (alla läser inte kommentarer). Så ett mer omfattande svar kommer.

 10. @Joakim

  Du har rätt i att många vårdyrken och tex lärare är lågt betalda. I synnerhet på de platser där personal rationaliserats bort till bristningsgränsen. (Vilket inte är överallt, men trenden pekar ditåt.)
  Detta är i regel fallet med offentliga ”massyrken”.

  @Ninni

  Ska jag? Kastat ett minutsnabbt öga nu. Den spontana reaktionen är att detta är en bra mycket större jobb än att analysera ett stycke text.

  Jag är inte ens helt säker på vad jag fått i handen? EU-parlamentets rekomendationer till kommissionen om hur ”principen om likalön för kvinnor och män” ska/bör tillämpas?

  Det inleds med att rada upp faktum, eller vad man menar vara faktum om det finns tvivel. Titta tex på pungt ”O” (bokstaven, inte siffran). Tex konstaterar man att kvinnor med funktionshinder har lägra lön än andra, och att högutbildade tjänare mer, eller minoritetsgrupper mindre. Ja? Det gäller ju män också. Vem tror att de polska arbetarna har svenska löner?

  Eller ta punkt ”I”, där man antyder att man inte vet varför lönerna är olika. *suck*

  Eller punkt ”M”, som menar att tex föräldraledighet inte ska vara grund till diskriminering. Det är ju en uppenbar snedtolkning, eftersom att män som är motsvarande mycket borta drabbas likadant. Därför är diskriminering knappas ens rätt ordval. Mer en sakligt grundad olikhet. (Pappaledighet är inte skäl för löneförhöjning eller befodring i tjänsten.)
  Men just kvinnor väljer att vara hemma, och män gee inte privilegiet i samma utsträckning.

  Samtidigt har vi punkt ”C”, Lika lön för lika arbete. Det är en självklarhet för varje förespråkare av jämstäldhet. Fler arbetstimmar=mer lön, mer frånvaro=mindre lön.
  Om vi sedan väljer att låta detta rubbas av individuella löneförhandlingar eller liknande tilltag, så har vi medvetet frångått principen. Om än på lika vilkor så långt. Vilket kön har (generellt) de tuffaste förhandlarna? Är detta bra eller dåligt, välj själva.

  Nåja så långt kommet, och jag valde ut några punkter på måfå som gav minimalt med arbete för mig. Sedan kommer konkreta råd om vad staterna bör rådas att göra. Sådant hålls alltid diffust eftersom ingen nation uppskattar överstatligt detaljstyre. Vad betyder tex följande rent konkret: ”3.4 Icke-diskriminerande arbetsbedömningar bör baseras på nya system för att klassificera personalen och organisera arbetet samt på arbetslivserfarenhet och produktivitet, som särskilt bör mätas i kvalitativa termer. Denna information bör ligga till grund för uppgifter och utvärderingstabeller som kan användas vid lönesättning, där vederbörlig hänsyn bör tas till principen om jämförbarhet.”

  Vad som är ”kvalitet” är lätt att mäta i produktion, men hur mäter man detta i tex äldrevården? Där man är kanske två-tre personal på två avdelningar om natten?
  Personligen tror jag inte att man kan föra in kvalitet i så ”genrella” arbeten i tabeller. Vilka fakta ska mätas, antalet bytta blöjor eller hur mycket gamlingarna ler? (Eller, i förekommande fall, hur lite de svär åt en?)
  Medveten om att jag knycker en idé (Robert M. Pirsig, läs!), så verkar just ”kvaliteten” glida undan så fort man försöker beskriva vad den faktiskt är. Och ju mer luddigt man använder begreppet desto bättre förstås dess detaljer (som inte låter sig fästas på papper).

  Men mest märkligt är ju detta ”2.2 Medlemsstaterna bör inse bristen på tillförlitliga statistiska uppgifter och att lönenivåerna för kvinnor är lägre, särskilt inom traditionellt kvinnodominerade yrken, samt betrakta och hantera löneklyftan mellan kvinnor och män som ett allvarligt problem i staternas socialpolitik.” (Mina framhävningar.)

  Ninni, du som är ingenjör, vart står vi utan tillförlitlig statistik? I princip kan vare sig vi eller de säga så mycket alls isf. Men det känns som en återkommande brist så fort det ska motiveras hur mycket sämre kvinnor har det jämfört med sina män.
  På den grunden begär jag omprövning av ditt beslut att tilldela mig ärendet. Wink

  Teo

 11. @Teodor:

  På den grunden begär jag omprövning av ditt beslut att tilldela mig ärendet.

  Du begär omprövning efter du utfört ärendet till ”chefens” belåtenhet? Det är nu du ska löneförhandla! Ska vi säg 20 % lönepåslag vid nästa löneförhandling? Wink
  Tack, Teo.

 12. Propaganda består ofta av halvsanningar där man just säger halva sanningen för att kunna vinkla det så att det passar ens egna agenda vilket hela sanningen inte gör därför är en halvsanning lika mycket en lögn som en ren lögn.
  Tyvärr har detta blivit accepterat inom svensk politik och media eftersom man gör det för den goda sakens skull alltså man har satt upp egna spelregler vilket det råder konsensus om men dom som inte tillhör den goda sidan enligt dom granskas och nagelfars för minsta felsteg.
  Och man kan fråga sig när vi hade den folkomröstningen att sprida lögner blev rätt och något gott medans dom som påpekar felen och bristerna ska stämplas som onda.

 13. ”Då jag inte lyckades hitta materialet bakom diagrammet skrev jag ut det och uppskattade lönerna manuellt och gjorde egna diagram.”

  Jag ville bara tipsa om ett program som kommit till användning i mitt jobb. Engauge läser in en bild (exv. ett diagram) och sedan definierar man axlar och får ut värden på datapunkterna.

 14. Pingback: Ett svar på en kommentar | Genusdebatten

 15. Pingback: Feministisk 50/50 | Yasers hörna

 16. Pingback: Maskulinism – feminismens spegelbild | Genusdebatten