Offerperspektivets makt
avatar

Detta blir tätt inpå Ninnis artikel om Statistik i Propaganda.  Har ni inte gjort det redan så läs hennes text först då Propaganda är det centrala temat i bägge inläggen.

Typhon Blue har länge analyserat och skrivit om felen med de feministiska teorier som utgår från att världen är ett patriarkat där männen har makten.  En del av hennes kritik är summerad i ett antal videoklipp under rubriken Threat Narratives – vilket jag översatt till Offerperspektiv. Här är min sammanfattning av de första fyra delarna. Sally Destroys Sue presenterar grunderna.

Threat Narrative Construction

Skapandet av offerperspektiv (Sve). Vi börjar med att definiera tre olika egenskaper som allmänheten kan anse grupper/personer är i besittning av. Med exempelvis handlingsförmåga (Agency) menar vi inte den förmåga man har utan den förmåga andra människor uppfattar att man har.

Agency = Handlingsförmåga

Bad Intent = Illvilja

Vulnerability = Sårbarhet

För att skapa ett offerperspektiv behöver förtryckaren först höja folks uppfattning av måltavlans handlingsförmåga och illvilja medan sårbarheten hos måltavlan sänks till lägsta tänkbara nivå. Därmed har vi två personer/grupper att definiera

Oppressor = Förtryckare, den som skapar perspektivet

Target = Måltavla, den som drabbas av perspektivet.

För sig själv minimerar förtryckaren handlingsförmåga och illvilja samtidigt som intrycket av sårbarhet höjs. Rent praktiskt innebär det berättelser där förtryckaren blir illa behandlad av måltavlan och inte kan göra någonting åt det pga skillnaden i uppfattad handlingsförmåga.

Uses and abuses ger vardagsexempel hur offerperspektiv kan användas antingen för att göra måltavlan till berättelsens skurk eller dess hjälte (som blir dess skurk om denne inte godtar hjälterollen)

 Threat Narrative Tropes förklarar hur offerperspektiv stänger av människors sympatier för sårbara personer genom att skapa intrycket av att de inte är människor utan farliga ”andra” Mekanismen man spelar på kan enklast sammanfattas: ”Get them before they get us!”  Offerperspektiv definierar förtryckaren som offer och måltavlan som förövare vilket ger förtryckaren moraliskt överläge i förhållade till måltavlan.

”they are savages, pigs, brutes and beasts” // ”they owe us”

Offerperspektivet är ren fiktion. Det handlar inte om noggrannt genomgången statistik eller välgrundad argumentation. Riktiga offer kan alltid bevisas. Hittepå-offer är däremot alltid förtryckta av något dunkelt och odefinierat.

Hyperagency

Förstorad handlingsförmåga (Sve) Våld mot förtryckaren framställs som systematiskt och blir sensationaliserat medan våld mot måltavlan – om det rapporteras alls – beskrivs med passiv röst. Om måltavlan motsätter sig förtryckarens ideer rapporteras det som våld mot förtryckaren (m1). Kriminalitet mot förtryckaren ses som bevis på måltavlans makt istället för obalans i rättssystemet.

Hypoagency

Förminskad handlingförmåga (Sve)Förtryckarens sårbarhet i förhållande till måltavlan påtalas vid varje tillfälle.  Våld mot måltavlan anses antingen rättfärdigat pga skillnaden i makt eller komiskt då måltavlan anses sakna sårbarhet. ”They just dont feel pain like we do”

Borgification

Påtvingad struktur (Sve) När en medlem av måltavlan begår våldshandlingar ses dessa som uttryck för hela gruppens mentalitet. Måltavlan anses hela tiden inbegripen i en utbredd konspiration mot förtryckaren. När en medlem av måltavlan har hög maktposition anses alla medlemmar få del av denna maktposition (m2).

Dehumanization

Avhumanisering (Sve) Måltavlan framställs som korkad och klumpig, kan inte göra något rätt utan hjälp av den sofistikerade och intelligenta förtryckaren. Måltavlan anses klä sig fel, ha dålig hygien, kan inte uppföra sig och följer bara primitiva drifter. Måltavlan framställs alltid som mindre attraktiv och åtråvärd än förtryckaren.

Assignment of value

Uppgivet värde (Sve) Måltavlans positiva egenskaper kräver aktiva val och människovärde måste förtjänas. Förutsättningen för att en egenskap skall anses positiv är att förtryckaren anser den fördelaktig. Förtryckarens positiva kvaliteter är alltid oberoende av förtryckarens handlingar. Förtryckaren är mer attraktiv, spirituell, moralisk och jordnära och detta av ingen angiven orsak.

Pga att måltavlans värde anges i förhållande till de fördelar förtryckaren kan se hamnar måltavlan i en av följande tre roller.

Hero = Hjälten som ställer upp

Villain = Skurken som skadar

Idiot = Dumskallen som bekräftar förtryckarens perspektiv

Då förtryckaren antingen får hjälp av hjälten eller blir skadad av skurken så blir förtryckaren en väldigt platt och ointressant karaktär i fiktionens värld.  Eftersom måltavlans handlingar har riktiga konsekvenser som bestäms av relationen till förtryckaren så blir måltavlan ofta en mycket mer intressant karaktär – fascinerande för en publik av förtryckare. Skall måltavlan välja rätt eller fel? Inget den moraliskt perfekta förtryckaren kan välja är någonsin fel så dennes handlingar leder till mindre dramatik.

Hatred

Hatande (Sve) Förtryckaren är besatt av hatet som måltavlan anses hysa, ett hat som i förtryckarens ögon borde räknas som ett brott i sig (m3) som ges särskilda namn och kräver särskilda åtgärder. Hatet måltavlan hyser anses sakna legitimitet och inte ha något att göra med förtryckarens handlingar. Förtryckarens eventuella hat mot måltavlan anses berättigat.

Deconstructing a threat narrative

Nedmontering av offerperspektiv (Sve) När måltavlan pekar ut det våld denne utsätts för av förtryckaren blir själva utpekandet i förtryckarens ögon ett försök att skapa ett offerperspektiv. Måltavlan utsätts för anklagelser ”why are you bringing that up? You must want to demonize the oppressors” Hur upptäcker man då ett aktivt offerperspektiv? En god idé är att ställa nyckelfrågor.

Who does society consider invulnerable? Who cant be hurt? Whose pain does society consider worth ignoring? When there is a member who acts in a criminal manner, does society blame the entire group? Who does society consider responsible for social ills? 

What side on history are you on? Visar hur offerperspektiv historiskt handlat om att framställa samhällen som under attack av judar och svarta och hur detta resulterade i att det ansågs ok att attackera judar och svarta. Dessa gruppers sårbarhet blev för gemene man helt osynliga pga offerperspektiv. De levde i en illusion och var helt omedvetna om det.

Personer under påverkan av offerperspektiv utgår från en verklighetsfrånvänd uppfattning gällande både måltavlan och förtryckaren. Om deras perspektiv ifrågasätts reagerar de i regel med ilska eftersom de hyser den djupaste övertygelse vad de gör är rätt. Typhonblue avslutar denna video med att repetera alla ”Tropes” fast denna gång med video- och bildexempel från dagens verklighet.

Och därmed är ett tidigare osynligt offerperspektiv nu fullt synligt. /Aktivarum

Kommentarer

Offerperspektivets makt — 29 kommentarer

 1. Hmmmm???

  Ær verkligen føljande text, rætt återgivet iht utsagor ?

  ”För att skapa ett offerperspektiv behöver förtryckaren först höja folks uppfattning av målatvlans handlingsförmåga och illvilja medan sårbarheten hos måltavlan sänks till lägsta tänkbara nivå…”

  Per Hagman

 2. @Per Hagman:

  Jupp det är rätt återgivet (med undantag för stavfelet) alltså måltavlans egenskaper ser i verkligheten ut så här (skala 0-10)

  Handlingsförmåga 5
  Illvilja 5
  Sårbarhet 5

  Efter att förtryckaren berättat alla elakheter denne utsatts för av måltavlan ser värdena hos måltavlan ut så här för allmänheten

  Handlingsförmåga 10
  Illvilja 10
  Sårbarhet –

  Som du ser går det inte att göra måltavlan illa längre. Måltavlan anses i allmänhetens ögon ha sårbarhet noll.

 3. En bra text men det gäller att hålla tungan i rätt mun för att hålla koll på vem som är förövaren och måltavlan Smile

 4. Bra sammanfattning feminister brukar säga män följt av något negativt för att sedan säga men detta gäller inte alla män vilket ger intrycket av att majoriteten av män är det fel på med några få undantag.
  Invandrare är kriminella men detta gäller inte alla invandrare för att göra en liknelse hur absurd den feministiska retoriken är.

 5. @JonasBsson:

  Du torde mena vem som är Förtryckaren och vem som är Måltavlan. Det enda som ordet ”förövare” representerar i texten är hur Förtryckaren falskt framställer måltavlan för att få ursäkter att förstöra måltavlan. Förtryckaren framställer samtidigt sig själv som ”offer” för falskbilden

  Jag fick offra textkvalitet för att få in så mycket innehåll som behövdes. Målet var att få med all information i ett enda inlägg (som kan fungera som referens till mängder av andra inlägg då ni borde känna igen flera koncept, inte minst dem som döljer sig under m1, m2 och m3)

 6. Jag orkade inte läsa mittendelen i detta inlägg.. men jag förstod (det jag läste) lite bättre när jag såg sista videon (början och slutet på den) . Sorry att jag e lite otålig o så Razz

  Men bra att belysa det faktumet att feminismen försöker få det att framstå som att män är sämre än vad de egentligen är.

 7. Intressant text. Mycket uppskattad. Vet du om de refererar någon litteratur? Inte för att jag ifrågasätter teorin utan för att jag skulle ha nytta av sådan litteratur.

 8. Erik:
  Jag tycker detta är så oerhört svårt och komplext. När övergår en sanning eller delvis sanning till att betraktas som propaganda? Är det när sanningen eller den delvisa sanningen förvrängs. Och vad är egentligen inte propaganda? Vi propagerar t.ex. för att slopa positiv särbehandling, lika formella lagar o.s.v. Jag tycker att ordet ”propaganda” är i det närmaste ett skällsord som användes slarvigt, särskilt om den ”propagandan” man beskylls för att bedriva inte går ut på att stigmatisera någon utan snarare för att kunna uppnå t.ex. rättvisa. Fundera gärna över det och gör ett lättläst inlägg, om du vill, får tid och är intresserad. För att ta ett aktuellt och konkret exempel: Den nu så aktuella ”högervind” som sveper över Europa är den ett resultat av propaganda och ”Threat Narrative Construction” eller har denna propaganda och Threat Narrative Construction uppstått därför att de nu utsatta grupperna tillsammans med PK-media som ”glömmer” rapportera väl valda delar (typ diagrammen) i Ninnis inlägg själva ”bäddat sängen” som de nu tvingas sova i. Kort och gott så tror jag att motkrafter och missnöjespartier bara skapas och kan växa sig starka om det finns någon form av verkliga och bakomliggande problem eller naturligtvis av ren konspiration typ ekonomiska intressen.

  Usch, det blev så mycket och så otydligt, hoppas du fattar ungefär vad jag menar.

 9. @barfota:

  ”Jag tycker detta är så oerhört svårt och komplext. När övergår en sanning eller delvis sanning till att betraktas som propaganda?Är det när sanningen eller den delvisa sanningen förvrängs. Och vad är egentligen inte propaganda?”

  Propaganda är när man vinklar och överdriver för att skapa intrycket av något annat än det finns fog för att påstå. I samma anda är det inte propaganda när man försöker ge en rättvisande bild av verkligheten.

  ”Vi propagerar t.ex. för att slopa positiv särbehandling, lika formella lagar o.s.v. Jag tycker att ordet ”propaganda” är i det närmaste ett skällsord som användes slarvigt, särskilt om den ”propagandan” man beskylls för att bedriva inte går ut på att stigmatisera någon utan snarare för att kunna uppnå t.ex. rättvisa.”

  Det har inget att göra med hur propagandan används eller i vilket syfte. Det har att göra med om den ger en rättvisande eller felaktig bild och huruvida eventuella felaktigheter skedde av misstag eller med avsikt.

  ”För att ta ett aktuellt och konkret exempel: Den nu så aktuella ”högervind” som sveper över Europa är den ett resultat av propaganda och ”Threat Narrative Construction” eller har denna propaganda och Threat Narrative Construction uppstått därför att de nu utsatta grupperna tillsammans med PK-media som ”glömmer” rapportera väl valda delar (typ diagrammen) i Ninnis inlägg själva ”bäddat sängen” som de nu tvingas sova i.”

  Det där är lite som att fråga om antifeminister är katoliker. Det finns säkert flera feministkritiska katoliker men de har inget att göra med alla andra som också är kritiska mot feminism. På samma sätt finns det både legitima kritiker av politiken och rena rasister i det Offerperspektiv du beskriver. Att framställa dem allihop som en och samma ”höyervind” är helt missvisande.

  ”Kort och gott så tror jag att motkrafter och missnöjespartier bara skapas och kan växa sig starka om det finns någon form av verkliga och bakomliggande problem eller naturligtvis av ren konspiration typ ekonomiska intressen.”

  Det är klart det finns bakomliggande orsaker. Rent praktiskt så går ”fascismen” framåt hos arbetarklassen när vi har dåliga tider och bakåt när det råder goda tider. Trots allt gapande från allehanda politiker om vikten av värdegrund så är det ett faktum att det har noll och intet med det att göra.

 10. Tack, får fundera någon dag.
  Men visst är det väl inte bara i arbetarklassen som ”fascismen” frodas i dåliga tider, visst följer den väl med upp i leden samtidigt som de medel och överklassen själv börjar drabbas av ”dåliga tider”. Medel och överklassen (dit de flesta politiker och makthavare hör) ställer sig sällan på arbetarklassens och männens sida och givetvis så leder det till protester och motkrafter, någonting som kanske kunde förhindrats eller mildrats med bättre politiker.

  Dags att sova nu.

 11. Pingback: Ett svar på en kommentar: Om Gender-bias | Genusdebatten

 12. Själv misstänker jag likheter mellan konstruktionen av ett offerperspektiv och hur det låter när barn ljuger. (själv har jag inte barn eller arbetar inte runt barn så det finns säkert andra som kan avgöra likheten bättre).
  Men bilden jag fått är att när ett barn ljuger är det aldrig barnets eget fel och det har absolut inte gjort något , det är den andre som är elak, dum etc etc.
  Kan det kanske inte vara så att pojkar vid en punkt i sin uppväxt inte längre kan använda denna teknik för att spinna historien till sin fördel men att flickor däremot fortfarande kan även när de blir vuxna? För det ligger ju helt klart inte i mansrollen att vara ett offer utan snarare vara handlingskraftig.

 13. Pingback: Marcus Birro – Ännu en man med mod! | Genusdebatten

 14. Pingback: Statsvetenskapliga intervjufrågor om Jämställdism – Del 1 | Aktivarum

 15. Pingback: Aftonbladets Daniel Swedin – Sveriges Manboobz | Aktivarum

 16. Pingback: Jämställdistisk granskning av ”Trettiotreanledningar.com” på gång! | Aktivarum

 17. Pingback: Seher Yilmaz krönika och extremvänsterns krig mot vita män | Genusdebatten

 18. Pingback: Genusdebatten

 19. Pingback: Maskuliniteter | Genusdebatten

 20. Pingback: Offerperspektivets makt – Del 2 Krigen i Kongo | Genusdebatten

 21. Pingback: Svenskarnas fredliga våldtäktskultur – del 2 | Genusdebatten

 22. Pingback: Den dubbla rasismen inom kulturkritiken | Genusdebatten

 23. Pingback: Mitt svar på Maria Roldins text om kvinnors sexuella makt | Genusdebatten

 24. Pingback: Hur mansförakt skadar kunskapssamhället – del 3 av 3 | Genusdebatten

 25. Pingback: Manshatande Offerfeminister har inget med Jämställdhet att göra! | Genusdebatten