Professor Jordan B Peterson – En fullständig filosofi om Könsskillnader, Identitet och Lagstiftning
avatar

Foto: The Varsity

Efter bakgrunden till En fullständig filosofi så har det nu blivit dags att beskriva själva filosofin. Det som fick Professor Peterson att formulera dessa tankar i videoklipp som lades ut på Youtube var två saker. Den första var lagförslaget C-16 som inkluderar ”könsidentitet och könsuttryck” i hatbrottslagar under OHRC (Ontario Human Rights Commission. Dessa lagar visade sig vara uselt skrivna, motsägelsefullt formulerade och rent ut sagt farliga för människor. Exempelvis så görs arbetsgivarna ansvariga för alla konsekvenser anställdas beteende kan ha oavsett intentionerna.  Den enda orsaken som finns att skriva en lag på det sättet är att se till att så många anställda som möjligt råkar illa ut (då lagen ger arbetsgivare incitament att förtrycka sina anställda)

VIDEO 1 – Lagen C-16 (03.20)

En av hans kollegor har grävt i bakgrunden. Det visar sig att lagarna ursprungligen var betydligt mer begränsade men sedan gick de till så kallad ”public consultation” där personer med aktivistisk läggning fick ge sina synpunkter. För att inte uppröra någon av sina konsulter så beslutade man exempelvis att könsidentitet inte skall vara någonting annat än subjektivt val – Professor Peterson vet inte vad man ens skall säga om den saken. År man insatt i psykologi och har den minsta förnuft så är det ett vansinnigt påstående. Att identitet skulle bygga på subjektiva val har aldrig varit sant för någon form av identitet någonstans.

Vad är identitet? (04.20)

För det första är identitet en funktionell uppsättning verktyg som hjälper dig fungera i världen. Vid läsning av Piaget framgår att barn börjar konstruera sin identitet redan under amningsperioden. För det andra så är identiteten ett framförhandlat samspel som individen inte alls bestämmer över. En av de saker som Piaget påpekar är att redan vid två års ålder börjar hyperaggressiva barn lära sig integrera sina önskemål in i ett större samspel där de via lek lär sig vilka beteenden som är socialt acceptabla för andra barn. Vid fyra års ålder har leken lärt dem att utveckla sin identitet så att andra barn skall vilja leka med dem vilket skapar ett vuxnare beteende. Det hela är alltså funktionellt, det har inget att göra med rena infall. Att det skulle vara subjektiva infall är en galen idé men att beskriva det här är av allt att döma nu tekniskt sett olagligt i Ontario och då har Professor Peterson inte ens tagit upp den biologiska grunden för identitet.

The idea that identity has no biological basis, thats just wrong, factually wrong.

Konstruktionism inskriven i lagen (06.40)

OHRC har inte bara skrivit in radikal socialkonstruktionism i lagen som grund för människans identitet. De har gått mycket längre. Piaget var en konstruktionist. Men vad OHRC skrivit in i lagen är att människans identitet är baserad på rena infall och vid vilket ögonblick som helst kan vara vad än individen vill att den skall vara. Detta är vad som fick Professor Peterson att sätta sig ner och spela in sina videos för att sortera sina tankar och ens förstå vad det betydde.  När han gick in på förarbetena och policydokumenten så var terminologin bakom förslaget extremt rörig och oklar. Först och främst när det gäller könsidentitet: Könsidentitet är inte ett spektrum. Könsidentitet är en bimodal fördelningsskala och om du skriver lagar får du inte hitta på orden du använder. Du måste använda de korrekta orden.

Könsidentitet (7.20)

Könsidentitet är alltså en bimodal fördelning eftersom nästan alla (99,7%) som kan beskrivas som man eller kvinna identifierar sig själv som man eller kvinna och även om det går att argumentera att siffran går ner om samhället var mer ”accepterande” så det gick ner till 99% så hade vi fortfarande en massiv majoritet av människor vars könsidentitet matchar deras biologiska kön. Vi kan sedan lägga dem ovanpå varandra. Biologiskt kön – könsidentitet – könsuttryck – sexuell läggning.

Almost everyone who is biologically male or female, identifies as male or female, expresses themself as male or female and then the vast majority of them have a sexual orientation thats in keeping (with those). So now we have a law which says those are indepedent – GUESS WHAT? Thats not the definition of independece.

Könsskillnader: (08.45)

Så kön är inget spektrum, det är en modifierad bimodal fördelning, vilket inte ändras av att det finns undantag och överlappning. Om vi exempelvis ser till Tepperman. Den stora skillnaden i Big Five (Femfaktorsteorin) mellan män och kvinnor är att kvinnor har en halv standardavvikelse högre i agreebleness (värme, artighet) och i neuroticism (tendens för negativa känslor). Detta är tvärkulturellt och täcker upp att kvinnor är mer sannolika än män att bli deprimerade medan män är mer sannolika än kvinnor att supa och bli arga. En låg värmefaktor är den bästa prediktionen för fängelsevistelse. Detta är påtagliga skillnader och vid uppdelning av kön till 75% rätt. Vi återkommer till Big Five

Tanken att det inte finns någon biologisk basis för könsskillnader är så absurd att Professor Peterson knappt kan begripa vi ens behöver diskutera frågan. Män har bredare haka, män är längre, män har bredare axlar, kvinnor har högre uthållighet, kvinnor har ett annat fettlager, formen är annorlunda, armarnas placering är annorlunda, rösten är annorlunda och då pratar vi enbart morfologi vi är inte ens inne på genitalierna. Sedan kan vi se till mikrostrukturer, dessa skiljer sig mellan män och kvinnor ända från det cellulära till det sociala. Så vad i hela världen är det vi pratar om? Vad pågår? Detta är galenskap?

VIDEO 2 – Universitetet antar ”Equity position” (10.40) 

Sedan hade han läst att Human Resources department på Universitetet hade antagit en ”Equity position”. Vad det betyder är inte jämlika förutsättningar. Equity betyder jämlikhet i utfall och när jag körde ordet genom google så blev den svenska översättningen ”rättvisa”. Tanken bakom Equity är att du tar en social institution, bedömer organiseringen från varje strata och analyserar varje nivå utifrån demografin (där du själv definierar vad som bedöms, i sig ett stort problem). Sedan gör du antagandet att om inte den organisationen på varje nivå motsvarar den demografiska representationen så är den organisationen korrupt, förtryckande och diskriminerande och behöver åtgärdas. Så vad är fel med det? Borde det inte vara 50-50 män kvinnor vid varje nivå? Verkligen? Ni är så säkra på att det inte finns några naturliga skillnader i intresse mellan män och kvinnor?

I så fall varför består de flesta psykologiklasser av 80% kvinnor? En utveckling där andelen kvinnor som redan var majoritet bara ökat. Och män har fler positioner i naturvetenskapen. Det är likadant i Skandinavien. 5% sjuksköterskor är män och 5% ingenjörer är kvinnor. Vad som hänt i Skandinavien när man gjort lagar och sociala regler mer jämställda mellan män och kvinnor är att personlighetsskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat – inte minskat. Så vad det betyder är att socialkonstruktionism är FEL, motbevisad, man har fått de motsatta resultaten till vad teorin förutsäger och bara gud vet vad de (vi i Sverige) skall göra för att få rätsida på det. Tanken var att få bort könsskillnaderna genom att ändra samhällets strukturer.

GUESS WHAT? That didnt happen. And its not just a studies of a few hundred people and a few locations. Those are population wide studies and they have been replicated a multitude of times.

Könsskillnader bortom Big Five (13.10)

Big Five kallas på svenska för Femfaktorteorin. Som jag redan påpekat så finns könsskillnader i Big Five där kvinnor är högre på agreebleness och neuroticism men det stannar inte där. När man fragmenterar varje faktor i Big Five så får man två olika undergrupper i varje personlighetsdrag och där är det mycket större könsskillnader. Exempelvis ”extraversion” (utåtriktning) delas upp i ”assertiveness” (bestämdhet) och ”gregariousness” (sällskaplighet). Kvinnor är mer sällskapliga, män är mer bestämda. Sedan har vi ”conscientiousness” (samvetsgrannhet) som delas upp i orderliness (ordningsamhet) och indoustriousness (arbetsamhet, flit). Kvinnor är mer ordningsamma, män är mer arbetsamma. Så har Openness (kreativitet) som delas upp i ”interest in ideas” och interest in aestetics” och där upptäcker du att kvinnor är mer det sistnämnda och män är mer det förstnämnda.

Min kommentar: Det här är alltså vad Professorn i genusvetenskap Janet Hyde lät bli att berätta när hon 2005 lurade i tidningar och akademiker sin ”könslikhetsteori”. Det var alltså bluff och båg att könsskillnaderna är små. Redan 2013 bloggade jag om forskningen i könsskillnader och nu knappt tre år senare vet vi exakt hur det gick till när ljugteorin spreds bland ivriga feminister. Det var alltså 2011 som den italienska psykologen Marco del Giudice fattade misstankar och kontrollerade den inbördes uppdelningen av könsskillnader i Big 5. Hans forskning bedömdes av Dr Paul Irwing vars kommentar löd så här:

‘It was a really surprising finding. ‘The conventional view, and my own view, was that there would have been much greater overlap, but actually there is an extremely large difference.

Så för att få lika utfall i varje nivå av en organisation så måste du anta att män och kvinnor har identiska intressen och om de inte har det så skall du minsann se till att det blir så. Hur det nu skall gå ihop med det faktum att det redan nu finns många positioner i samhället där kvinnor är en klar majoritet, vad skall göras åt det? Vad skall göras åt asiater som är överrepresenterade i sina positioner? Vad skall göras åt judar som är överrepresenterade i sina positioner? Vad skall göras åt underkategorier? Svarta kvinnor? För de har inte samma resultat som svarta män. Latinokvinnor? Asiatiska kvinnor? Och skall svarta kvinnor delas upp i flera olika sorters ”svarta”? Det är inte så att de alla är lika.

Hur identitetspolitik leder till tyranni (15.10)

Sedan har vi kvinnor från underklassen, skall de vara representerade i lika hög grad som kvinnor från överklassen? Hur många generationer tillbaka skall det bedömas? Hur gör vi med intelligens? Hur gör vi med attraktivitet? Hur gör vi med längd? Hur gör vi med vikt? Problemet med identitetspolitik baserad på gruppidentiteter är att det aldrig tar slut eftersom det finns ett oändligt antal gruppidentiteter. Vi kan fragmentera gruppidentiteter ner till individnivå, vilket är precis vad vi gjort i västvärlden. Vi insåg att den ultimata mångfalden i befolkning är en befolkning av individer. Nej nej, i de moderna mer aktuella och politiskt medvetna ”vetenskaperna” så skall vi ersätta det med en bedömning av gruppidentiteter. Vilket kan göras i oändligheten så jämlikhet är helt omöjlig att uppnå.

Vad som däremot kommer att ske, och vad som redan har skett är att ju mer de försöker begränsa orättvisor ju mer kommer varje individs frihet att manövrera att begränsas. Vi har redan sett det hända i flertalet samhällen och man tycker vi borde lära oss av 1900-talet vilken vansinnig tanke detta är. Men nej då den sortens människor har redan tilllåtits få höga positioner i samhällets viktigaste institutioner. Var det kommer att sluta vet Professor Peterson bara alltför väl. Han skrev en bok om det här som heter ”Maps of Meaning”. Det tog honom tre timmar om dagen i femton år att skriva boken.

Så detta var alltså en fullständig filosofi om könsskillnader, identitet och lagstiftning. Utifrån detta inlägg skall ni inte bara ha lärt er utan även kunna argumenten gällande identitet, könsskillnader och lagstiftning för jämlikt utfall (the equity position). Min presentation av Professor Petersons framförande på Ryerson är långtifrån slut. Vi har inte nått längre än 16 minuter i videon. Jag kommer att fortsätta med minst ett till inlägg om ”en fullständig filosofi” fast denna gång med annat fokus än identitet och könsskillnader. Däremot fortfarande lagstiftning för det är den röda tråden för samtalet, de här genusmänniskorna har slutat försöka vinna i vetenskap.

Vad de nu försöker göra är samma som kreationisterna gjorde, nämligen skriva in sina egna åsikter och positioner i lagar, regler och policy så de inte ens behöver diskutera dem och de har redan börjat. De av er som ser längre än 16 minuter vet att nästa inlägg kommer att gå in på IAT (Implicit Association Test). Precis som med könsskillnader är även detta något jag redan bloggat om tidigare så vad ni kan se nu är att i takt med att vetenskapen hinner fram så bekräftas vad jag sagt från första början.

Kommentarer

Professor Jordan B Peterson – En fullständig filosofi om Könsskillnader, Identitet och Lagstiftning — 56 kommentarer

 1. Tack Erik för din genomgång av Petersons tänkande.

  Jag måste medge att jag aldrig stött på en tänkare som kan laborera med så många perspektiv samtidigt. Han är både påläst och djup samtidigt, en intellektuell värt namnet!

  Sprider hans tänkande ivrigt i min närkrets.

 2. Professorn gör en fiiin dragning, Muppet-Show, hehe inte lite skit i-den påsen.

  Nåväl hade varit intressant att kunna se vad könsfördelning pojkar/flickor är på aktuellt föredrag. Framkommer tyvärr icke av den hårt beskurna filmen eller oxå, mera troligt, sitter filmaren i en av de främsta stolsraderna.

  Jämförelse och på lika vis, som IS-mördarna enligt press ”krigare” erhållit överslätande-relativiserande beskrivande förståelse, genom att endast så enkelt såatt-säga gömma sig bakom väl valda bok-blad om ”Koranens budskap” ett troll-numer som numera är fullständigt uppenbart för merparten och hyggligt pinsamt för resterande del.
  Min sedan länge är en väntan på att det ska, enkelt, målas upp tydlig bild av vad är det som relativiserar den mera långtgående och utan tvekan svårartat för mänskligheten, aktuella våldsamma köns-fragmenteringar, var finns, eller av vem, det enkla penseldragen som låter bilden av köns-troll-numret komma upp i full dager.

  Givetvis trolleri går aldrig och ska ej förhindras endast klargöras och är ett lustigt tid-fördriv emellertid trolleri är aldrig merän-så detta vet alla oavsett, vem.

 3. ”Sedan har vi kvinnor från underklassen, skall de vara representerade i lika hög grad som kvinnor från överklassen? ”

  Om de har samma kompetens och kvalifikation ska gärna en kvinna som arbetat sig uppåt från fattig barndom premieras.

  Alla som förnekas meritokrati i samhället men ändå kämpat sig till rätt kvalifikationer ska premieras om mätbart. Därför är det bra att pusha för fler kvinnliga ingenjörer till exempel eftersom i specifikt det området motarbetas meritokratin.

  Sedan så kan vi inte undgå att oavsett hur ”förklarligt” det är med vissa könsskillnader är dessa skillnader fortfarande dåliga.

  Vissa kvinnor har erotiskt kapital nog för att skippa karriär och leva på veckopeng från make som jobbar 70-80 timmar. Detta ger högern stor nöjdhet eftersom högern älskar hemmafruar.

  Sedan tappar dessa kvinnor erotiskt kapital med tiden, eller så blir det skilsmässa eller hon blir änka. Vem får betala denna bullbaksmästarinnas pension efter att hon försakat karriären? Vi vanliga dödliga som inte har råd att leva på en make/ge veckopeng till en hemmafru.

  Så om vi ska fortsätta vägra pappamånader och hylla hemmafruar är det nog på tiden att vi börjar tvinga andra parten i ett samboskap/giftermål att betala till icke-karriäristens pension varje månad. Det är mycket få män som gör det idag och det orsakar oss andra kostnader.

  ”Problemet med identitetspolitik baserad på gruppidentiteter är att det aldrig tar slut eftersom det finns ett oändligt antal gruppidentiteter.”

  Det är väl inget problem alls? Man går så långt det är brukligt och försvarbart i uppdelandet av identiteter och mätandet av materiella effekter av samhällets diskriminering och övergrepp på olika grupper.

  Identitetspolitik finns därför att individer vägras meritokrati och påverkas materiellt av hur de har fötts.

  Identitetspolitik är för felbehandlade och diskriminerade som fackförbund är för löntagare. Vill du bli av med motåtgärden, gör dig av med orättvisor.

 4. @DanTor:

  ”Nåväl hade varit intressant att kunna se vad könsfördelning pojkar/flickor är på aktuellt föredrag. Framkommer tyvärr icke av den hårt beskurna filmen eller oxå, mera troligt, sitter filmaren i en av de främsta stolsraderna.”

  Jag har fått höra att det sannolikt kommer att komma en riktig film med hela den 1 timme långa föreläsningen.

  Professor Peterson har påpekat könsfördelningen vid andra föreläsningar. Jag kan inte säga den exakta procenten men jag kan säga att könsfördelningen i gruppen sannolikt har övervikt män vilket är i linje med BIG 5 där skillnaden mellan män och kvinnor i ”Openness” (variabeln för kreativitet) skiljer sig såtillvida att män är mer intresserade av ideer medan kvinnor är mer intresserade av estetik.

  Man skall dock komma ihåg att när han föreläser inför klasser i sitt eget ämne är det tvärtom. 80% av psykologistudenterna är kvinnor vilket kan jämföras med när han började sin karriär, då var det 60%.

 5. @Axel Edgren:

  ”Om de har samma kompetens och kvalifikation ska gärna en kvinna som arbetat sig uppåt från fattig barndom premieras.”

  De har inte samma kompetens och kvalifikation. Underklassen tvingas utöver sina studier ta hand om det så kallade ”riktiga livet” medan medelklassen kan fokusera enbart på studier och köpa hushållsnära tjänster för övriga delar. Så medeklassen har mer tid att lägga på karriären, dessutom hjälp från föräldrarna och den postmderna flumskolan har ökat den effekten och minskat den sociala rörligheten.

  ”Alla som förnekas meritokrati i samhället men ändå kämpat sig till rätt kvalifikationer ska premieras om mätbart.”

  Det går inte att kämpa sig fram till rätt kvalifikationer. Rätt kvalifikationer är en fråga om tid och fokus. Det går att få positioner i politiken utan rätt kvalifikationer däremot och som konsekvens får man då fd julmustexperter och fd disneyklubb-ordföranden som pratar rent nonsens om återvändande terrorister.

  ”Därför är det bra att pusha för fler kvinnliga ingenjörer till exempel eftersom i specifikt det området motarbetas meritokratin.”

  Att pusha för fler kvinnliga ingenjörer fungerar aldrig eftersom de flesta bästa och smartaste kvinnorna med rätt kompetens inte har intresse av att JOBBA som ingenjörer och även om man får in dem genom att överösa dem med fördelar så kommer de i mängder att sluta så fort de når en viss ålder eftersom de inte behöver mer pengar.

  DU har inget att erbjuda de kvinnorna, du vill de skall göra sig själva olyckliga i ”revolutionens tjänst”. Vidare så har man kunnat konstatera att de kvinnor som hade kompetens att bli ingenjörer i HÖGRE grad än manliga motsvarigheter hade kompetens att välja andra fält som exempelvis juridik.

  Detta är helt i linje med Sverige där både Åklagare och Domare är fler kvinnor än män (Edit: se min kommentar nedan för källor). Det är för övrigt bara i rika liberala väst länder man behöver göra så här. I fattiga länder som Indien tar fler kvinnor jobb som ingenjörer eftersom det betalar bättre. Men i ”bloody scandinavia” måste regeringen lägga miljontals miljoner på upplysningskampanjer och medvetandegörande låtsasterapi.

  ”Sedan så kan vi inte undgå att oavsett hur ”förklarligt” det är med vissa könsskillnader är dessa skillnader fortfarande dåliga.”

  Bortsett från då att förklaringen är vetenskap/fakta som representeras offentligt av internationella experter medan åsikten att de är ”dåliga” bara är politiskt tyckande från postmodernism/marxism som representeras offentligt av maskerade ligister som misshandlar folk och slår sönder skyltfönster.

  ”Vissa kvinnor har erotiskt kapital nog för att skippa karriär och leva på veckopeng från make som jobbar 70-80 timmar. Detta ger högern stor nöjdhet eftersom högern älskar hemmafruar.”

  FEL, den absoluta majoriteten av alla kvinnor har erotiskt kapital. Erotiskt kapital är ungdom och fertilitet. Det är inte något som vissa kvinnor har, det är något nästan alla kvinnor har – bara inte samtidigt och bara inte hela livet – vilket våra samhällsarkitekter löste med äktenskap. Som er ideologi påstod var förtryck.

  ”Sedan tappar dessa kvinnor erotiskt kapital med tiden, eller så blir det skilsmässa eller hon blir änka.”

  FEL, Det var feminister som ville ha fler skilsmässor och införde no fault divorce, inte män. Det är än idag feministerna som förespråkar skilsmässor.. Vårt samhälle hade en lösning, er sida kallade den lösningen förtryck och saboterade den.

  ”Vem får betala denna bullbaksmästarinnas pension efter att hon försakat karriären? Vi vanliga dödliga som inte har råd att leva på en make/ge veckopeng till en hemmafru.”

  Nej, precis, ni har inte råd att ge en krona till gamla svaga kvinnor. Ni har bara råd att ge det dubbla till unga starka män som är medborgare i andra länder. Sedan har ni givetvis har ni det tiodubbla att ge till unga starka män som begått halshuggningar och massmord i andra länder och som nu måste ha jättemycket terapi för det är så synd om dem att det inte går lättare att hoppa från yrkesmördare till medelsvensson.

  Så jag förstår att ni inte har pengar till gamla svaga kvinnor som bakar bullar när ni har sådant ofantligt behov att ge pengar till medborgare i andra länder vars absoluta prioritering som går över allt annat är en ideologi med TYDLIG koppling till att folk i mängder mördas pga streckgubbar. Och inte en gång heller utan upprepade gånger.

  Det är helt enkelt så era prioriteringar ser ut. De gamla svaga kvinnorna har ni inte råd att hjälpa för era pengar går till att skydda de unga starka män vars psyke har problem med streckgubbar. Låt mig göra prioriteringarna klara-

  Min sida (analyserar logiskt, debatterar)

  Er sida (ursäktar och gör lättare för kriminella att begå våldsbrott)

  ”Så om vi ska fortsätta vägra pappamånader och hylla hemmafruar är det nog på tiden att vi börjar tvinga andra parten i ett samboskap/giftermål att betala till icke-karriäristens pension varje månad.”

  Nej, för varenda krona mer din sida får över är en krona ni vill lägga på andra länders medborgare och med tanke på den ökande gruppen av extremt behovskrävande återvändare så kommer ni ÄNDÅ att dra ner på bullbakerskorna så det hjälper inte att omfördela pengar, när ni får pengar över är det bara en sak ni vill lägga det på.

  Och det är inte bullbakerskorna.

  ”Det är mycket få män som gör det idag och det orsakar oss andra kostnader.”

  Vilket innebär ni har mindre pengar att lägga på andra länders medborgare javisst. Men det är ju också en självpåtagen kostnad ni har av fejkmoraliska orsaker så varför skulle jag lyssna på er? Pengabristen har ju ni dragit på er själva som friviligt val.

  ”Det är väl inget problem alls? Man går så långt det är brukligt”

  Det finns inget ”brukligt”. Nonsensord som inte betyder någonting. Det där är bara åsikter och som ni inte klarar av att försvara i öppen debatt så ni har skickat fram maskerade småglin för att tysta folk med våld. MEN GISSA Vad? Ni klarar inte av att slåss heller. När någon slår tillbaka så springer er sida som småglin till polisen (samma polis de brukar ösa hat över och kasta sten mot) och leker offer. Crybullies in action.

  ”och försvarbart i uppdelandet av identiteter och mätandet av materiella effekter av samhällets diskriminering och övergrepp på olika grupper.”

  Finns inget ”försvarbart” heller. Nonsensord som inte betyder något. Se ovan svar.

  ”Identitetspolitik finns därför att individer vägras meritokrati och påverkas materiellt av hur de har fötts.”

  Postmodernistisk Identitetspolitik finns i väst för marxism har redan förstört öst (och postmodernister kan inte tro på ingenting för då har de själva inget att göra) Säg samma saker på gatorna i Österuropa där de pga åsikter som dem du sprider fick familjemedlemmar fängslade och den sannolika konsekvensen är att du åker på stryk. För att inte tala om om du åker till islamiständer och predikar identiteter…. det vore självmord.

  ”Identitetspolitik är för felbehandlade och diskriminerade som fackförbund är för löntagare. Vill du bli av med motåtgärden, gör dig av med orättvisor.”

  NEJ LJUG, Jösses vilken lögn. Så här enkelt är det beträffande facförbund.

  Fackförbund traditionellt stärker individer mot arbetsgivare. De stärker anställdas position. De ger arbetsgivare mindre makt.

  Identitetspolitik försvagar individer mot arbetsgivare. Den ger arbetsgivare mer makt mot sina anställda. Den ger individen ingen makt alls och det oavsett identiteten för även om en person är svart så är det en vit heterosexuell socialistbyråkrat på kontoret för ”svartas rätt” som har makten.

  Identitetspolitik har rakt motsatta effekten till vad Fackförbund har. Fackförbund stärker anställdas position. Identitetspolitik stärker arbetsgivarens position och gör anställda rättslösa AND THATS THAT!

 6. Var inte du en av dem som hånade psykologi som vetenskap? Med dig blir det bara värre och värre. Du måste räknas bland de principlösaste på jorden, vilket bara bevisar en sak: att du med noll progress alltid med nödvändighet måste vara i underläge.
  Nu tänker jag inte ödsla tid på vad du kan tro den där psykologiprofessorn har sagt eller menat eller vad han kan tro om dig och andra. Att fördjupa sig i sådant nonsens från folk som gapar om biologi när de saknar psykologiska argument och vice-versa skulle ändå inte leda till något väsentligt. Det är bara åsikter mot åsikter. Att räkna upp biologiska skillnader som om de utgjorde biologiska argument duger inte heller. Och inte heller blir det mindre åsikt av påhittet ”biopsykologi” att kalla det filosofi. När började filosofi räknas som vetenskap i din by? Var inte du en av dem som jämt bespottade filosofi som vetenskap? Och nu har du själv en fullständig sådan dessutom? Och hur fullständig då? Du kan visst komma med vilket nonsens som helst och folk kommer ändå att tumma upp dig. Du är ett livslevande exempel på hur en obildad Trump kunde bli president. Det tragiska är inte Trump utan folk som väljer honom.
  Och postmodernism, dvs. bl.a. den nations- dvs. kulturrelativistiska globalismen, räknas inte heller som något argument, utan är bara ett utjatat skällsord, dvs. så anti-vetenskap som något kan vara. Att påstå att du är vetenskaplig är inte heller en vetenskaplig utsaga.
  Därmed inte sagt att jag försvarar de där neandertalarna som vill tysta ner honom (jag kan naturligtvis inte veta om de där mupparna inte består av hans eget folk, att allt är arrangerat för att ge honom själv reklam. Hur är det ens möjligt att det på ett universitet inte finns en bestämmande rektor, ordningsvakter etc?).
  Strunt samma. Både hans anhängare och motståndare är hursomhelst ovärdiga människor som dag ut och in fortsätter att slåss som ynkliga kryp om små smulor, efter att ha varit med om att ge oss det kanske mesigaste samhälle i västs historia, där för att bara nämna ett av tiotusentals exempel, PostNord delar ut miljardbelopp till sina chefer motsvarande dess förlust och i stället för att sparka cheferna, fortsätter de sparka folk eller använder de som slavar, men det blir inga massdemonstrationer, strejker etc. (sådant är ju fult och så vänster).
  Man t.o.m. försvarar eländet (att eliminera allt som förbinder en nation, etc.) genom att svamla om marknadsekonomi som i själva verket förutsätter jämlikhet som mål, dvs. snarare är anti-kapitalistisk, som man har utrotat sen lång tid tillbaka.
  Det finns förmodligen en hel del i vad den där professorn säger som jag säkert skulle hålla med om. Men inte pga att han själv skulle vara särskilt märkvärdig mer än att påstå sådant som sunda förnuftet säger ”ja” till. Samma sak gäller även hans opponenter. Problemet är bara det att man inte kan säga att man håller med om en sak utan att motparten förväntar sig att man då ska hålla med om allt annat övrigt. Alla har sin egen decemberöverenskommelse i det här samhället. Ni har ju ert sätt att tysta ned folk (genom att spamma, vägra svara, förlöjliga etc.). Hyckleri i kubik.
  Vad då…. Jag kan till och med hålla med idioten madame Le Pens påstående att det inte längre handlar om höger-vänster, utan globalism mot nation. Naturligtvis är hon själv genomfalsk i sitt påstående, precis som Trump, som inte vill avslöja att vad de menar med nation är en totalsocialism mellan miljardären och kloakrensaren. Som om det inte var det som var roten till eländet, som fått nationer att slakta varandra eller nationerna utanför deras världsdel, enbart för att förebygga inhemskt uppror. Så det är ändå allt annat än sant att det inte längre skulle handla om höger-vänster. Det har det alltid gjort. Frågan är bara hur dolt. Men fortsätter man babbla om att vita rasen förtrycker den svarta, eller män förtrycker kvinnor eller globalister förtrycker nationer, etc. så behöver man inte längre snacka om svarta kapitalister som förtrycker svarta och vita eller kapitalistkvinnor som förtrycker män och kvinnor eller storkapitalister som förtrycker sina och andras arbetare, etc. etc. etc. I en sådan tid är vänstern naturligtvis lika mycket höger som högern är vänster. Allt är upp och ner en gång till. Så kan de rikaste av de rika fortsätta behålla vad de har roffat åt sig, Monor och Gudrunar roffa åt sig vad de kan, medan folket låter sig luras och slåss om små smulor som ömkansvärda kryp.

 7. @tintinula:

  ”Var inte du en av dem som hånade psykologi som vetenskap?”

  Tack nu vet jag att du inte ens vet vad Professor Peterson säger om saken. Han har uttalat sig om psykologi, han har varit professor i Psykologi på Harvard en av världens elitskolor, så kort sagt det finns ingenting över honom som du kan hänvisa till. Vad än du säger så står han över dig.

  ”Med dig blir det bara värre och värre. Du måste räknas bland de principlösaste på jorden, vilket bara bevisar en sak”

  Det bevisar ingenting. Åsikter är inte belägg för bevis, noll validitet.

  ”Nu tänker jag inte ödsla tid på vad du kan tro den där psykologiprofessorn har sagt eller menat eller vad han kan tro om dig och andra.”

  Du har ingen talan om vad ”den där” Psykologiprofessorn (löjlig formulering) säger. Du är inte kompetent att tolka, kommentera eller på andra sätt ge dig ut för att vara auktoritet här. Du kan inte ljuga om hans positioner jag vet mer än du om dem.

  ”Att fördjupa sig i sådant nonsens från folk som gapar om biologi när de saknar psykologiska argument”

  Du är inte kompetent att uttala dig om vad som är psykologiska argument. Normala människor i din position använder källor, de spelar inte kung av långbortistan.

  ”Det är bara åsikter mot åsikter.”

  Det är bara åsikter från dig Kungen av långbortistan. Från honom är det mot decenniers kompetens på högsta nivå i Psykologi. Viss skillnad mellan dig och honom faktiskt.

  ”Att räkna upp biologiska skillnader som om de utgjorde biologiska argument duger inte heller.”

  Det behövs inga argument. Det är tvärkulturella populationsstudier. Tvärkulturell innebär man testar för kultur och motbevisas. Alltså man har total frånvaro av argument för att kultur har ett skit med saken att göra. MOTBEVISAD!

  ”Och inte heller blir det mindre åsikt av påhittet ”biopsykologi” att kalla det filosofi.”

  Sveriges största forum för psykisk ohälsa.
  http://psykologisverige.com/biopsykologi_eller_biologisk_psykologi_se

  ”När började filosofi räknas som vetenskap i din by? Var inte du en av dem som jämt bespottade filosofi som vetenskap?”

  Professor Peterson har svarat på det där. Om du inte vet hans svar så är du inte kvalificerad att diskutera hans åsikt. Vill du kritisera hans material får du LÄRA dig vad det är först. Här är vad Psykologisverige säger:

  Psykologi är det vetenskapliga studiet av beteende och mentala processer. Psykologi betraktas som samhällsvetenskap, men på grund av påverkan av filosofi, biologi och medicin finns också andra kategoriseringar möjligt.

  ”Och nu har du själv en fullständig sådan dessutom? Och hur fullständig då? Du kan visst komma med vilket nonsens som helst och folk kommer ändå att tumma upp dig. Du är ett livslevande exempel på hur en obildad Trump kunde bli president. Det tragiska är inte Trump utan folk som väljer honom.”

  Hata männniskorna bäst du vill, ni verkar ju se på er själva som någon slags rymdvarelser. Professor Peterson har ett svar till ert människoförakt också:

  ”Och postmodernism, dvs. bl.a. den nations- dvs. kulturrelativistiska globalismen, räknas inte heller som något argument, utan är bara ett utjatat skällsord, dvs.”

  Du är inte kvalificerad att (utan källor) uttala dig om vad som räknas som argument.

  ”Att påstå att du är vetenskaplig är inte heller en vetenskaplig utsaga.”

  Utsagor är inte vetenskap alls men som alla som lyssnat på professor Peterson vet är det så här att DIN SORT TROR INTE PÅ VETENSKAP!

  ”Därmed inte sagt att jag försvarar de där neandertalarna som vill tysta ner honom”

  Klart du gör. Det gör du automatiskt genom att tillhöra den sida som förespråkar våld. Inte den sida som förespråkar diskurs. Utan diskurs så finns bara våld så din sida har varit den som förespråkar våld från första början, men som ansvarslösa småglin försöker ni komma undan med ”vi visste inte”.

  ”(jag kan naturligtvis inte veta om de där mupparna inte består av hans eget folk, att allt är arrangerat för att ge honom själv reklam. Hur är det ens möjligt att det på ett universitet inte finns en bestämmande rektor, ordningsvakter etc?)”

  Passar Foliehatten bra?

  ”Strunt samma. Både hans anhängare och motståndare är hursomhelst ovärdiga människor”

  Du är inte kvalificerad att (utan källor) uttala dig om människors värdighet heller.

  ”PostNord delar ut miljardbelopp till sina chefer motsvarande dess förlust och i stället för att sparka cheferna, fortsätter de sparka folk eller använder de som slavar, men det blir inga massdemonstrationer, strejker etc. (sådant är ju fult och så vänster).”

  Så varför demonstrerar inte vänstern mot PostNord då? Du säger ju att det är så vänster? Snarare verkar det vara oviktigt för vänstern. Det här är ju vänsterns nya stora fråga:

  ”Det finns förmodligen en hel del i vad den där professorn säger som jag säkert skulle hålla med om. Men inte pga att han själv skulle vara särskilt märkvärdig mer än att påstå sådant som sunda förnuftet säger ”ja” till.”

  Självmotsägelse, om det är så lätt det han gör så är det bara att göra det. Isåfall GÖR DET, snacka inte. Det enda ni gör är försöker tänka ut nya retoriska ursäkter att slippa göra det.

  Kunskap som inte används kunde för allt i världen lika gärna inte existera alls. Er kunskap som ni inte använder har inget värde.

 8. Eftersom du som vanligt (fastän du har lärt dig rabbla upp sådana ord som ”diskurs”, och säkert också ”kontext”) ändå läser folks inlägg som fan läser bibeln, så har jag väldigt svårt att tro att du skulle ha fått godkänt av den där professorn (förutsatt att han inte är en av alla bluffprofessorer). Det är inte mina motsägelser som var i fråga. Utan dina egna. Det är ju du som fullständigt har förkastat psykologi och filosofi och du som fullständigt hånat dem som icke-vetenskapliga. Det är inte lite förmätet att nu tjata om psykologi som vetenskap eller babbla om en ”fullständig filosofi”.
  (Nu hoppas vi bara att din nästa guru inte råkar vara en ”kommunist”).

 9. youtubkanalen Jordan B Peterson har ”Strengthen the Individual” och en frågestund om samma.
  Kanalen Bite-sized Philosophy har korta klipp ur frågestunden om White Privilege, Cultural appropriation, Collective guilt …

  Blir en del att se där.

 10. Ovan hävdas att det finns fler domare som är kvinnor än män. Det är ett påstående som du hittat på. Visa gärna med källa att det stämmer så vore jag tacksam. Jag har hört att det är tvärtom men är glad för att motbevisas. Det är du som hävdat en sak och då får du bevisbördan att visa var fått påståendet ifrån. Du har väll inte bara ”känt” att det är så i Sverige?

 11. Sossarna jagar röster till nästa val.
  De vet att de är starka i No Go zonerna.
  Bidragsberoende röstar på de som ger mest.
  HBTQ personer röstar också gärna vänster.
  Varför?
  För att de tror att med sossarna så skall de få inseminera/adoptera de barn de aldrig kan få på naturlig väg.

  Ingen snackar om knegarna som bekostat kalaset.
  Svenne och Maj-Britt.
  De som verkligen betalar för politikernas krumsprång.
  De har inte bett om massinvandring av Afganska ”pojkar”
  Det är väl vi som är födda på 60 och 70tal som håller verksamheten igång?
  Nu vill sossarna sno vår pension för att kunna ta emot fler Islamister…..
  Höja pensionsåldern till 69.
  Hur fel är det?
  Dags för Nya generationen att släppa mobilen och jobba.
  ”Vi vill bli reportrar på TV eller genusexperter”…..
  Lycka till!
  Det är inte där pengarna för välstånd finns.
  Det är tyvärr bara hårt arbete som genererar välstånd.
  Allt annat är en illusion.
  Om vi inte sätter ned foten nu.
  Så kommer Sverige att bli nordens första muslimska stat.
  Ingen av våra politiker vågar ta till hårdhanskarna.
  De är så fega att de låter trettioåringar börja åttonde klass.
  ”Ensamkommande som har familj i Syrien”
  1×12….Fler som skall ha sin bit av kakan.
  Pensionerna kommer att bli svältlön.
  Det blir inte roligt att bli gammal.
  Fy Fan

 12. @Nisse:

  ”Ovan hävdas att det finns fler domare som är kvinnor än män. Det är ett påstående som du hittat på.”

  Det är inget jag hittat på. Könsfördelningen i de yrkena är något som både rapporterades i relevant media och som jag själv bekräftade i samtal med Bengt Ivarsson, Ordföranden för advokatsamfundet.

  En majoritet, 57 procent, av domarna i svenska domstolar är kvinnor. Och bland de yngre domarna är siffran ännu högre. Den genomsnittliga åldern på alla domare är 44 år. Det visar färska siffror från Domstolsverket.

  Dagens Juridik 28 Februari, 2014

  Det är inte bara inom domarkåren som kvinnorna nu är majoritet – vilket Dagens Juridik berättade om i fredags. Även inom Åklagarmyndigheten har kvinnorna gått om männen – med 58 procent kvinnliga åklagare jämfört med 42 procent manliga åklagare.

  Dagens Juridik, 3 Mars, 2014

  Observera att detta var 2014 och bland de yngre domarna var kvinnodominansen då ännu högre.

  ”Visa gärna med källa att det stämmer så vore jag tacksam. Jag har hört att det är tvärtom men är glad för att motbevisas. Det är du som hävdat en sak och då får du bevisbördan att visa var fått påståendet ifrån. Du har väll inte bara ”känt” att det är så i Sverige?”

  Nej och det är heller inte något nytt, okänt eller kontroversiellt som jag säger. Redan 2009 rapporterade Expressen om kvinnodominans i åklagaryrket.

  ”Åklagarjobbet har blivit ett kvinnoyrke i Sverige. Tjejerna dominerar bland de nyanställda – och gubbarna bland dem som går i pension.”

  Expressen, 20 Oktober 2009

  Det är alltså tydlig kvinnodominans i dessa yrken och har så varit i åratal. Däremot så var de flesta advokater män.

 13. @tintinula:

  ”Eftersom du som vanligt (fastän du har lärt dig rabbla upp sådana ord som ”diskurs”, och säkert också ”kontext”) ändå läser folks inlägg som fan läser bibeln, så har jag väldigt svårt att tro att du skulle ha fått godkänt av den där professorn (förutsatt att han inte är en av alla bluffprofessorer).”

  Det är inte mitt problem vad du tror och det är inte relevant här heller.

  ”Det är inte mina motsägelser som var i fråga. Utan dina egna. Det är ju du som fullständigt har förkastat psykologi och filosofi och du som fullständigt hånat dem som icke-vetenskapliga.”

  Fel, jag har däremot förkastat vissa områden av psykologi. Det har professor Peterson också gjort. Även den andra personen på videon (Professor Oren Amitay) bekräftar kritiken.. Vi kommer till det i mitt nästa inlägg. Jag har även förkastat i stort fransk intellektualism, Franska intellektuella var bland de sista att inse det inte var så smart att vara stalinist – det är så postmodernismen uppkom, som paniklösning bland verklighetsfrånvända franska stalinister.

 14. Erik är en fegis.
  Säg som det är.
  Islam är inte kompatibelt med Europeisk kultur.
  Berätta om araberna som sålde negerslavar till det nya America.!!!
  Berätta om Barbareskstaterna som terrorisersde madelhavet i över 200 år!!!
  Varför skall vi gulla med människor som vars religion vill mörda oss?
  Muslim,Islamist är samma sak.
  Hur svårt kan det va att fatta?
  Islam är inte kompatibelt……

 15. Var i kouranen står det att
  man skall anpassa sig till andra religioner…….
  Ingen stans.
  Islamister är dödsstöten för demokrati.
  Historielösa personer avfärdar detta.
  Vi som läst vet att Muslimer är rövare.
  Oljan gav dem en chans.
  Utan oljan är de araber i pyamas.
  Svenska politiker älskar araber i pyamas.
  Så mycket att kvinnliga politiker tog på slöjan när de åkte till Iran.
  Vad hände där?
  Är vi en feministisk stormakt ,eller?

 16. @Egon:

  ”Erik är en fegis.”

  Vad är nu detta för nonsens?

  ”Säg som det är. Islam är inte kompatibelt med Europeisk kultur.”

  Vad har det med DETTA inlägg om Professor Peterson och efterföljande kommentarer att göra? Nog har jag väl skrivit inlägg där den där kommentaren är mer relevant? Islam finns i olika former, den form som du och de flesta pratar om och hamnar i kontakt med är den som beskrivs här:
  https://ledarsidorna.se/2017/02/statsministern-och-det-muslimska-brodraskapet/

  Här har du en annan företrädare för islam, jämför hans och din (och samtidens vanligaste) bild av islam.

 17. @Axel Edgren: Hej.

  Axel, då du anser att identitetspolitik är gott och nödvändigt, kan du ange hur många vänsterhänta som är rätt antal piloter i Sudanesiska flygvapnet? Du skriver ju bland annat såhär:

  ” ”Problemet med identitetspolitik baserad på gruppidentiteter är att det aldrig tar slut eftersom det finns ett oändligt antal gruppidentiteter.”

  Det är väl inget problem alls? Man går så långt det är brukligt och försvarbart i uppdelandet av identiteter och mätandet av materiella effekter av samhällets diskriminering och övergrepp på olika grupper.

  Identitetspolitik finns därför att individer vägras meritokrati och påverkas materiellt av hur de har fötts.”

  Hur långt är brukligt och försvarbart att gå? Hur ser måttstocken ut och hur motiveras den? Vems måttstock skall gälla, och varför just den?

  Om vi mäter två personers förmåga att utföra integralkalkyler (vi kan kalla dem Axel och Rikard) och jämför antalet korrekta svar; på vilket sätt är deras respektive bakgrunder relevanta? Om vi mäter deras förmåga att forcera terräng under press, på vilket sätt är deras (självidentifierade/biologiska) kön relevant?

  Rasism är identitetspolitik i sin renaste form.

  Om min kamrat i arbetet är svart eller vit är mig egalt; min kamrat är en arbetare som jag och via värdet på vårt arbete, vårt hantverk, och vår idoghet skall vi värderas. Identitetspolitik är endast borgarklassens splittrande kilar som ställer människor mot varandra längs gamla stridslinjer och på intet vis skapar rättvisa, kamratskap och frihet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 18. Under gårdagens seans hörde vi, jag och kamraterna, Popper säga att du med dina massvisa obildade idiotinlägg mot all psykologi och filosofi som vetenskaper, ljuger som en häst travar.

  Man brukar påstå saker och i nästa mening säger ”alltså” och fortsätter påstå exakt samma saker. Största delen av folks babbel ser ut på det sättet. Och då är det ingen idé att ödsla tid på att fråga efter bevis. Det räcker mestadels att påpeka de återkommande idiotiska begreppsförvirringarna. T.ex. fråga hur det kan komma sig att samma människor som år efter år dagligen spammade internet med att hylla individen och stämplade varje kollektiv identitet som kommunistisk, kollektivistisk, etc., (med detta vårt mesiga samhälle som dess följd, där nästan all opposition består av ett ständigt gnäll framför datorskärmarna) hånade all psykologi och filosofi som icke-vetenskapliga, helt plötsligt ändrat sig 180 grader och börjar hylla en psykologiprofessor, pladdra om psykologi som vetenskap eller om en fullständig filosofi (en fullständig filosofi är ju för helvete inte längre någon filosofi), påstå sådana saker som att en individ inte kan välja sin egen identitet, eftersom en sådan är en funktionell faktor bunden vid ett kollektiv, blaha blaha. Jag menar, de fick ju som de ville, eller hur? Konsekvenstänkade = noll.

  Det finns givetvis en del sanningar enligt sunda förnuftet på båda sidor i fråga om kön, men frågan är hur vi ska behandla dem rent vetenskapligt, utan att blanda in en massa idiotiskt påhitt, sådant som värmefaktorer hos kvinnor och kylfaktorer hos män (som ju är en imbecill variant av ett feministiskt argument för att rösta för mer genusartad identitetsfunktion; och hur förklara (som en ytterst liten del av den ökade kvinnobrottsligheten, såsom den logiska följden av jämställdhet) alla de kvinnor som senaste tiden har attackerat folk och poliser med hammare och knivar, etc.? En sådan s.k. vetenskap är inte bättre än att sitta och babbla om astrologiska värmekroppar eller liknande. Du skulle säkert vilja att vi återlanserade fysiognomik för din skull.

  Inte värt att offra mer tid på allt det övriga nonsens och det är också mycket troligt att den där professorn (om det är just sådant han håller på med) är trots allt en bluffprofessor (utan någon ordentlig vetenskapsmetodik före sina psykologistudier).

  Däremot skulle folk vinna mycket mer ur reflektioner kring den uppenbara förbindelsen mellan ”metapsykologi” (med masspsykologi) och låt oss säga ”metaekonomi” (utan att därför behöva kalla syntesen för en ”fullständig” filosofi) som de viktigaste drivkrafterna bakom samhällsmaskineriet. Och även i vidriga tider sker vissa framsteg som inte går att ändra tillbaka från. Kanske att t.o.m. att Trumps egna partimedlemmar röstade bort Trumpcare utgör det senaste exemplet.

 19. @tintinula:

  ”Under gårdagens seans hörde vi, jag och kamraterna, Popper säga…”

  Såklart era källor måste vara redan döda människor. Hur skall ni annars hindra dem att säga emot er ”tolkning”

  ”Man brukar påstå saker och i nästa mening säger ”alltså” och fortsätter påstå exakt samma saker. Största delen av folks babbel ser ut på det sättet.”

  Vad folk ”brukar” är inte ett giltigt argument, heller inte hur ”största delen” av deras babbel ser ut och särskilt inte när det i brist på källa bara är dina åsikter om vad som ”brukar” vara ”största delen”. Det blir inte största delen bara för att du påstår det. Det du sysslar med är poststrukturalistiska stollerier.

  ”Och då är det ingen idé att ödsla tid på att fråga efter bevis.”

  Jaha, Eftersom du tycker största delen av folks beteende är sådant så är det ingen ide att fråga efter bevis? Ditt argument för tyckande är ditt eget tyckande.

  ”Det räcker mestadels att påpeka de återkommande idiotiska begreppsförvirringarna.”

  Jaha, Eftersom du tycker en sak om folk så är det ingen ide att fråga om bevis för då tycker du ännu en sak som det heller inte finns bevis för. (Bättre och bättre i den poststrukturella stollefabriken)

  ”(med detta vårt mesiga samhälle som dess följd, där nästan all opposition består av ett ständigt gnäll framför datorskärmarna)”

  Bortsett då från att du anger ingen följd och att vårt samhälle skulle vara mesigt är bara ännu en åsikt du inte styrker. Så du hittar på saker och sedan säger du att det är pga andra saker du också hittar på. Fascinerande!

  ”(en fullständig filosofi är ju för helvete inte längre någon filosofi)”

  För att….? Nej varför göra ett avbrott i tekniken som funkat så bra? Istället för att motivera med belägg så gör precis som du gjorde innan fast lägg för säkerhets skull till orden ”för helvete”. Det visar ju verkligen att den här gången är det ALLVARLIGT löst tyckande från dig och inte bara löst tyckande.

  ”påstå sådana saker som att en individ inte kan välja sin egen identitet, eftersom en sådan är en funktionell faktor bunden vid ett kollektiv”

  Och ditt motargument i den frågan är?… WAIT FOR IT, Its gonna be legendary!

  ”blaha blaha”

  Inga argument alls, så oväntat.

  ”Det finns givetvis en del sanningar enligt sunda förnuftet på båda sidor i fråga om kön”

  Det finns sanningar i vetenskapen, inte i förnuftet. Vad man tycker känns förnuftigt är inte beroende av att det är sant.

  ”Hur förklara // alla de kvinnor som senaste tiden har attackerat folk och poliser med hammare och knivar, etc.?”

  Det behövs ingen förklaring på att det existerar kvinnor som attackerar folk och poliser med hammare och knivar. Att den ena sidan har flest män betyder inte att den andra sidan är 0% och inte existerar så dess existens behöver ej förklaras.

  ”det är också mycket troligt att den där professorn (om det är just sådant han håller på med) är trots allt en bluffprofessor (utan någon ordentlig vetenskapsmetodik före sina psykologistudier”

  Troligt baserat på vadå? Nej just ja du vet inte hur argument fungerar. Vad vi får från dig är fantastiskt mot ÄNNU MER tyckade.

  ”Däremot skulle folk vinna mycket mer”

  Tycker du ja.

  ”Kanske att t.o.m. att Trumps egna partimedlemmar röstade bort Trumpcare utgör det senaste exemplet.”

  Du menar senaste exemplet efter att Obamas egna supporters röstat bort Hillary Clinton?

  *Mike drop*

 20. Det var ju fortfarande dina patetiska självmotsägelser som jag snackade om, dumskalle.
  Du med en misslyckad grundskola bakom dig är inte kompetent nog att snacka om poststrukturalism eller liknande.
  Endast ett obildat efterblivet ärketroll som du skulle kommentera mitt inlägg på det där sättet.
  Hade du närvarat vid våra Popperföreläsningar hade du förstått varför även han skulle gapskratta åt dig som babblar om en fullständig filosofi.
  Jag förstår att du med din hjärna inte är kompetent nog att hänga med t.ex. Moores ”ett försvar för sunda förnuftet” eller många vetenskapsmäns vädjan till det sunda förnuftet för att bli kvitt alla obildade idioter som spammar Internet.
  Varje gång du använder ordet vetenskap framstår du som löjligare t.o.m. än Homer Simpson på ett kärnkraftverk.
  Nu orkar jag inte mer med dig.

 21. @tintinula:

  ”Det var ju fortfarande dina patetiska självmotsägelser som jag snackade om, dumskalle.”

  Du tyckte det var en sådan ja, det tyckte inte jag. Jag godtar inte ditt tyckande du kan antingen återgå till logos dvs källor eller så blir det så här vilket din sort aldrig förstått för ni har hela tiden räknat med er själva på toppen av tyckande.

  ”Du med en misslyckad grundskola bakom dig är inte kompetent nog att snacka om poststrukturalism eller liknande.”

  Det kan du tycka om du vill. Utan källor så spelar det ingen roll. Så länge inga källor anges så kan jag göra som jag vill och du kan inte göra ett dugg för att hindra mig. Hur känns det att vara på andra sidan din ideologi?

  ”Endast ett obildat efterblivet ärketroll som du skulle kommentera mitt inlägg på det där sättet.”

  Det kan du också TYCKA, eftersom det är tyckande så behöver jag inte bry mig. Du förespråkar postmodernism så du har din berättelse och jag har min och tack vare din idioti är dialog omöjlig. Grattis jag ger din ideologi rätt. Now what?

  ”Hade du närvarat vid våra Popperföreläsningar hade du förstått varför även han skulle gapskratta åt dig som babblar om en fullständig filosofi.”

  Källa: Dig själv, subjektivt tyckande.

  ”Jag förstår att du med din hjärna inte är kompetent nog att hänga med t.ex. Moores ”ett försvar för sunda förnuftet”

  Vad du tycker om det är irrelevant så länge du med din hjärna inte är kompetent nog att bevisa du förstår Moores essä från 1925 istället för bara prata OM att du gör det. Du visar ingen kompetens, du bara skryter om dig själv utan den minsta att backa upp det med.

  ”eller många vetenskapsmäns vädjan till det sunda förnuftet för att bli kvitt alla obildade idioter som spammar Internet.”

  Vilket överhuvudtaget inte är ett giltigt argument. En av de första saker man lär sig är att ”många tycker” inte är valid argumentation. Många forskare har tyckt fel en massa gånger, vi har ingen orsak att lita på något bara för att forskare tycker det.

  ”Varje gång du använder ordet vetenskap framstår du som löjligare t.o.m. än Homer Simpson på ett kärnkraftverk”

  Nej, varje gång jag gör det tycker du det men eftersom det bara är tyckande så återkommer vi till det faktum att som Professor Peterson beskriver.

 22. Jag behöver väl inte ange någon annan källa för dina självmotsägelser än dina egna inlägg. Och det behövs inte mer än det sunda förnuftet för motsägelselagen. Även idioterna på flashback som oavsett vilka bevis man kommer med vägrar tro att jorden inte är platt, brukar påstå det du påstår om de forskare, som för tillfället säger emot dina syften. Vad än andra säger så är det bara ”tyckande” och det är Peterson som för tillfället är ofelbar. Med honom har du dessutom en fullständig filosofi som är fullständigt vetenskaplig som inget förnuft kan säga emot, eftersom vetenskap ju kommer före förnuftet. HAHAHAHA! Oops, sorry, vi får inte skratta så där och inte heller använda några kraftuttryck (vill vi absolut säga ”fan” så skriver vi som du, ”f*n” eller ”f-n” för att förtydliga vår hövlighet).

  Orkar egentligen inte ödsla mer tid på ett troll, men dina motsägelser tar ju aldrig slut (brukar vara så med obildade skattehatande socialbidragstagare som ständigt ordbajsar med hjälp av Google, alltså innan de någonsin ens hinner tänka) och jag vore förvånad om det fanns någonting annat än motsägelser även i det här huvudinlägget (har varken tid eller lust att jämföra det med vad den där professorn egentligen säger; troligt att du som vanligt missförstår även honom, utan att det utesluter att han själv snackar skit). Motsägelser, liknande det imbecilla påståendet att mäns värmefaktor är lägre än kvinnors och att ingen individ kan på något sätt identifiera sig utanför det kollektiv han/hon hör till. Naturligtvis, säger då feministen, vi håller fullständigt med, varför vi ju strävar efter ett samhälle i och med vilket männen börjar lära sig identifiera sig som mindre män, dvs. mindre som män, mindre arga, agressiva, etc., men eftersom män är män, dvs. såsom du påstår, av naturen har lägre värmefaktor än kvinnor, så behöver vi rent konkret bara tillämpa vissa handlingskraftiga undantag för dem, och längre fram förhoppningsvis även liknande åtgärder som kastrering, osv. (vi kan tyvärr inte öka deras värmefaktor, men åtminstone försöka minska deras kylfaktor vari bl.a. ingår kvinnohat, etc.).

  Och alla ljushuvuden här, börjar omedelbart tumma upp det intellektuella underbarnet (hur många klarar nämligen av att använda ord som ”diskurs”, ”postmodernism”, ”poststrukturalism”, mm. så där flitigt, direkt efter grundskolan?). Han är ju så speciell och inte minst heter han ju Erik. Och naturligtvis ska vi inte konstatera t.ex. slumområdens inverkan eller andra ofantligt viktiga ekonomiska och sociala faktorer, eller att kvinnobrottsligheten har ökat konstant både pga och trots jämställdhet sedan lång tid tillbaka och fortsätter öka. Men värmefaktorn hos dem är ändå bibehållen som konstant i alla tider, annars vore ju filosofin inte fullständig. Vem skulle vilja misstro Eriks osynliga kvinnliga värmekannor och manliga kylboxar snurrandes i hans snurriga hjärna och därmed riskera att stämplas som ”postmodernist” (synonymt med ”håll käften och säg ALDRIG emot mig, för det är bara jag som får säga emot mig själv om och om och om igen…).

 23. @Erik:

  Jaadu Erik, hittade ett korn hehe dock fått passera det mesta av en lätt ungdomligt gnagande i text åvan.

  Hursomhelst, så-småningom framstod en enklare tankebana angående tre ord, början sista stycket, jag väljer poststruktur- – -, hehe de-mesta e-föståss post om man säger så.

  Hursomhelst och fundering,”I begynnelsen”, Ordet det är alltid Ordet, vad ordet formar är den bild (vad fysiskt faktiskt sker) som registreras en bild är alltid föränderlig även en, omansäger teknisk sådan och brukar beskrivas med orden -”så kan man oxå sedet”.

  Emellertid rätt intressant får en känsla av att ”poststruktur—” används som slags hygglig allmängiltig reservation för en, som man givet vet, bild vilken alltid oavsett eller så länge solen lyser förändras, dock och reservationen man vet icke hur eller vilken, väg.
  Varför vill man reservera sig med ordet ”post-osv”, vad är man rädd för mänsklig handling eller klassiskt, ” I begynnelsen”, Ordet?

 24. Jordan är väldigt engagerad och uppjagad i videon när han förklarar. Kan säkert förklaras med den enorma frustration som måste komma av att leva i en västvärld som köttat socialkonstruktivism på alla samhällsorgan i åratal. Allt från genusdagis till försäkringskassor. Badhus till skytteklubbar. Jag känner igen mig i hans sätt att sitta och hålla upphettade långa förklaringar inför vänner och bekanta. Det är frustrerande, saker vill komma ut, man går in i någon form av halvtrans. Sen har vi Raewyn Connell och alla dom också som påverkat mansforskningen och samhället. Denna person har haft stort inflytande på att kön bara är en social konstruktion men också att skillnaderna mellan män och kvinnor i sig är små. Inte hur små eller ens vad den lilla skillnaden innebär för intressen och val.

  Tänk så mycket pengar som staten har lagt på detta. Alla skattemedel till politiska folkhögskolor, till högskolor och universitet, till myndigheter. Foldrar, papper, kostnader för konstiga föreläsningar (typ Ingemar Gens), de sociala kostnaderna av male shaming, när fundersamma män blir förvirrade på individnivå. När män försöker imponera på kvinnor genom feminism och blir bortvalda, när män inte får vara män, och blir bortvalda. Dessa kostnader är enorma.

 25. @tintinula:

  ”Jag behöver väl inte ange någon annan källa för dina självmotsägelser än dina egna inlägg.”

  Vilken del av TYCKANDE är det du inte förstår? Jag har förstått att du tycker det är självmotsägelser. Uppenbarligen tycker inte jag lika så antingen har du källor som styrker att vad du tycker också (wait for it)…. STÄMMER och inte bara är något du …. SÄGER. Eller så håller jag inte med.

  ”Och det behövs inte mer än det sunda förnuftet för motsägelselagen.”

  Vilket inte innebär någon praktisk skillnad alls. Det innebär bara att du istället för att säga du tycker det är en självmotsägelse säger du jättejättemycket tycker det är en självmotsägelse. Postmodernismen tror inte på sunda förnuftet.

  ”Även idioterna på flashback”

  Dvs personer som kan vara vem som helst, väldigt ”specifik och användbar” information du använder när du beskriver vem du pratar om.

  ”som oavsett vilka bevis man kommer med vägrar tro att jorden inte är platt”

  Men du har inte kommit med några bevis alls som styrker vad du säger utanför dig själv. Du har bara gett dina subjektiva åsikter (som du verkar tro är samma sak som bevis). Sedan är det här inte Flashback så argumentet är helt irrelevant.

  ”brukar påstå det du påstår om de forskare, som för tillfället säger emot dina syften.”

  Du har inte nämnt en enda forskare som säger emot mina syften så relevans noll här. Den enda som nämnt empirisk forskning är jag.

  ”Vad än andra säger så är det bara ”tyckande” och det är Peterson som för tillfället är ofelbar. Med honom har du dessutom en fullständig filosofi som är fullständigt vetenskaplig som inget förnuft kan säga emot, eftersom vetenskap ju kommer före förnuftet.”

  Varken Peterson eller jag anser Peterson är ofelbar men det är ju kul att veta du TYCKER vi anser det. Sedan beträffande vetenskap. I vetenskapen kommer empiriska data före att känna sig förnuftig ja, bra du fick en sak rätt i alla fall.

  ”HAHAHAHA!”

  Är inget argument och du gjorde samma fel förra gången. Observera att det här du gör nu är ideologiskt motiverade felaktigheter.

  ”Oops, sorry, vi får inte skratta så där och inte heller använda några kraftuttryck (vill vi absolut säga ”fan” så skriver vi som du, ”f*n” eller ”f-n” för att förtydliga vår hövlighet).”

  Får? Får är snälla djur. Du får göra precis vad du vill inklusive svara på vetenskapliga utlåtanden med ”svordomar” och ”skratt”. Däremot kan du inte hävda dig gett några argument som respons då. Skratt och svordomar är enbar för att störa och sabotera.

  ”Orkar egentligen inte ödsla mer tid på ett troll, men dina motsägelser tar ju aldrig slut (brukar vara så med obildade skattehatande socialbidragstagare som ständigt ordbajsar med hjälp av Google, alltså innan de någonsin ens hinner tänka)”

  Det där är andra gången du pratar om ospecificerade andra personer. Du verkar ägna mycket tid åt Flashback och att prata med obildade skattehatare. Ingendera har dock relevans här på forumet.

  ”troligt att du som vanligt missförstår även honom, utan att det utesluter att han själv snackar skit).”

  Nu råkar det vara så här att till skillnad från de sedan länge döda människor som ni brukar hänvisa till för att slippa risken att få ERA tolkningar motsagda så är Professor Peterson vid liv och om du har något att säga kan jag vidarebefodra det direkt till honom personligen. Vad han säger han menar är överordnat vad du påstår.

  Jag återkommer till dina missförstånd angående hur människans identitet fungerar.

 26. Vad är det jag måste bevisa, dumskalle? Att du är ett jävla ärketroll, som ena dagen säger si och nästa så, att du är en mytoman, snackar goja så fort du öppnar munnen och är så jääääkla okunnig och trög att man vill gråta. Varenda gång folk påpekar att du är motsägelsefull eller de inte håller med dig, så är det bara deras ”tyckanden” och så är de postmodernister, och så är du så vetenskaplig och så blah blah, och så blah blah blah blah blah blah blah….

  Jag ägnar inte en massa tid åt Flashback, fårskalle. Utan att själv delta, besöker jag däremot av rent underhållningssyfte ibland dess konspirationstråd, befolkad av en massa svenska motsvarigheter till de skattehatande åsnor, som lever på skattepengar och som bl.a. röstade fram Trump, som vill sänka deras socialbidrag (rätt åt dem men nämnde det bara som ett exempel på alla motsägelser).

  Och du själv är en sådan där Genusdebattens egen älskade kameleont och pajas, som folk tror är bildad, eftersom han är så duktig på att spamma med märkvärdiga ord, utan att ha lärt sig eller förstått innebörden, och kan kopiera och klistra in från Google snabbare än någon. Mina värmefaktorer räcker tyvärr inte till för att avgöra vem jag ska tycka mest synd om (de som tummar upp eller den som blir upptummad, så fort ett nytt inlägg med hans namn dyker upp här).

  Feminister har i alla fall aldrig behövt oroa sig för IQ-faktorn här.

 27. @tintinula:

  ”Vad är det jag måste bevisa, dumskalle?”

  På enkel svenska: Det du måste bevisa är den OBJEKTIVA sanningsenligheten i dina påståenden. Att du är ärlig och inte använder ord som vapen.

  ”Att du är ett jävla ärketroll, som ena dagen säger si och nästa så, att du är en mytoman, snackar goja så fort du öppnar munnen och är så jääääkla okunnig och trög att man vill gråta.”

  Det där är bara exempel på att använda ord som vapen. Det där styrker min poäng och försvagar din. Det jag skriver kräver koherent kunskap och självdisciplin. Det du skriver kräver ingenting. När du kallar folk ”ärketroll” kan du bytas ut mot en femåring.

  ”Varenda gång folk påpekar att du är motsägelsefull eller de inte håller med dig, så är det bara deras ”tyckanden” och så är de postmodernister, och så är du så vetenskaplig och så blah blah, och så blah blah blah blah blah blah blah….”

  Varenda gång folk påstår något som jag inte subjektivt håller med om får de en utmaning att presentera objektiva bevis. Det är så man sållar ut tyckarmaskiner som saknar logos.

  ”Jag ägnar inte en massa tid åt Flashback, fårskalle. Utan att själv delta, besöker jag däremot av rent underhållningssyfte ibland dess konspirationstråd, befolkad av en massa svenska motsvarigheter till de skattehatande åsnor, som lever på skattepengar och som bl.a. röstade fram Trump, som vill sänka deras socialbidrag (rätt åt dem men nämnde det bara som ett exempel på alla motsägelser).”

  INTENTION förväxlad med AKTION. Det är helt oviktigt varför du besöker sidan. Att det är i underhållningssyfte du besöker Flashback ändrar inte tiden du lägger ner det minsta. Du lurar ingen förutom dig själv.

  ”Och du själv är en sådan där Genusdebattens egen älskade kameleont och pajas, som folk tror är bildad, eftersom han är så duktig på att spamma med märkvärdiga ord, utan att ha lärt sig eller förstått innebörden, och kan kopiera och klistra in från Google snabbare än någon.”

  Det har inget med förståelse att göra, vad du klagar på är att du inte får MEDHÅLL. Jag har inte ”förstått” den innebörd du subjektivt tycker det är. Du förväxlar din subjektiva hållning med bevis – som är objektiva, dvs kommer från källor – inte dig själv.

  ”Feminister har i alla fall aldrig behövt oroa sig för IQ-faktorn här.”

  Eftersom feminister inte tror på IQ och är totalt förstörda över hur massivt judar dominerar IQ-tunga jobb så slösar jag ens inte tid på att besvara det där. Det är bara ett till exempel på hur du ser ord som vapen. Det där står inte för någonting, hänvisar inte till någonting och betyder därför ingenting.

  Ditt vapen mot mig är ett stort ingenting.

 28. Så nu har pajasen ”lärt” sig ett nytt ord: ”logos” (apropå underhållning).

  OKEJ då! Vi säger så. Vad och när någon än säger som är emot dig, så är det ett TYCKANDE, medan precis allt du själv säger är ett VETANDE.
  Andras osynliga tekannor är postmodernism, medan dina osynliga tekannor är VETENSKAP.

  Vilken UPPBLÅST NOLLA! En sådan som utan att tänka efter vräker ur sig att vetenskap kommer före förnuftet, har även lägre förnuftsfaktor än Homer Simpson på ett kärnkraftverk.

 29. @tintinula:

  ”Så nu har pajasen ”lärt” sig ett nytt ord: ”logos” (apropå underhållning).”

  Jovisst jättenytt LOL. Nej inte det minsta nytt, jag lärde mig logos, patos och etos på retorik för flera år sedan. Andra roliga ord som vi lärde oss som man kan reta upp folk med var Perifras, Pleonasm, Elocutio, Decorum osv för att ta dem i omvänd ordning de förekommer i ”Konsten att tala” (Hellspong)

  ”OKEJ då! Vi säger så. Vad och när någon än säger som är emot dig, så är det ett TYCKANDE, medan precis allt du själv säger är ett VETANDE.”

  Fel, hade jag trott allt jag själv säger var vetande hade jag inte återkommande hänvisat till andra personer som källor. Du däremot tror att vad du säger är vetande, det visas ju bortom all tvekan av att det enda du hänvisar till är dina egna subjektiva åsikter.

  ”Andras osynliga tekannor är postmodernism, medan dina osynliga tekannor är VETENSKAP.”

  Fel igen, osynliga tekannor är ingens, hela poängen med dem är att de inte finns. Hade de funnits hade den jag talar om inte varit min utan Bertand Russels. Alltså inte min utan någon annans.

  ”Vilken UPPBLÅST NOLLA! En sådan som utan att tänka efter vräker ur sig att vetenskap kommer före förnuftet, har även lägre förnuftsfaktor än Homer Simpson på ett kärnkraftverk.”

  Vetenskapliga data går före förnuftskänslor, så enkelt är det och inbillar du dig dina ad hominem är valida motargument så behöver du lära dig något om vad som är ett korrekt argument. Jag föreslår isåfall Praktisk Argumentation (Jorgensen & Onsberg) som ger en utmärkt bild av det här med Påstående, Grund och Garant (Toulmin)

 30. ”Förnuftskänsla”! Vilket jävla nonsens! Så dina opponenter har förnuftskänslor i hjärtat, medan du själv har förnuft i hjärnan? Och hur och var ska du bevisa det? Empiriska data som du babblar om FÖRUTSÄTTER förnuft, din fåne och INTE tvärtom. Vetenskapen själv FÖRUTSÄTTER förnuftet! Det är ju därför vetenskapsmän bedriver vetenskap och sällan ens använder ordet ”vetenskap”. Det är bara sorgligt obildade människor som spammar som du med ordet ”vetenskap”, när det ni egentligen vill säga är: ”jag vet, jag vet, jag vet, och du vet ingenting, ingenting!”. Vi snackar ju om SAMHÄLLE, fattar du det? Men för att inte ge anledning åt ännu mer trollande från din sida, så kallar vi även vad som är i fråga här för ”empiriska data”. Och vi ser ju då vad som ändå händer när ”empiriska” data, ställs framför sådana som du, som inte har mer än en dåligt genomgången grundskola bakom sig, men som med hjälp av Wiki och Google hela tiden ska ge sken av att de är bildade, med att hela tiden rabbla upp en massa märkvärdiga ord. KAN DU för helvete INTE snacka som VANLIGT FOLK någon gång? Men eftersom folk skulle skratta ut dig om du var ärlig och sade: ”jag och min guru vet bäst, du vet ingenting”, så attackerar du din opponent med ordet ”vetenskap” som vapen i stället och vad han/hon än säger, påstår du lika oavbrutet att det är bara ett ”tyckande”. Allting går alltså ut på att täppa till käften på din opponent, så att du vinner en TÄVLING, eftersom varje diskussion för dig blir en tävling, så länge du ju i själva verket inte kan tävla med bildade personer på annat sätt. Jag känner och känner till minst hundra personer, som lätt skulle smula sönder precis vad det än är du kommer med och kallar din vetenskap, mycket bättre än jag (men vem orkar offra tid åt ett ärketroll, mer än att så gott det går påpeka de idiotiska motsägelserna, för att avslöja bluffen för några naiva besökare?). Det har nämligen redan avslöjats en massa gånger att du har ljugit om alla de kurser eller seminarier du har gått eller alla de svåra böcker du har läst. Du har också flertal gånger bekräftat att du inte ens har begripit dina egna citat, som du har trott stödjer dina argument, när det har visat sig vara precis raka motsatsen. (En som verkligen har läst retorik på universitetsnivån, skulle heller aldrig rabbla upp alla de där retorikorden som du nyss gjorde; du är verkligen som en barnunge).

  Och vi har redan påpekat flertal gånger alla dina tidigare oräkneliga motsägelser, från din extremt antikollektivistiska, extremt individualistiska. nyliberala tid med din store antinationalistiska, dvs. kulturrelativistiska ledare Reinfeldt. För att inte nämna din bedrövligt proamerikanska propaganda även under hela Obamas tid… Jävla kameleont.

  Inte minst din gamla guru Popper, som du ändå aldrig hade kapacitet att begripa och som idag dessutom skulle gapskratta åt din nya ”fullständiga” filosofi (hjärndöd) eller ofalsifierbara psykologi med osynliga värmefaktorer, blah blah blah blah blah. Skulle en feminist babbla på det där sättet (om de låga värmefaktorerna hos män resp. de höga hos kvinnor) skulle alla här omedelbart tracka och tumma ner honom/henne. Men när du gör det så blir alla genast förtrollade!

  Hursomhelst. Mina förlöjliganden är ingenting i jämförelse med vad en del riktigt briljanta personer, som jag aldrig skulle kunna tävla med, på Flashback utsätter obildade troll för. Väldigt underhållande att läsa dem, för troll förtjänar att bli hånade och förlöjligade. De är urkorkade och när de blir så där desperata som du, så övergår deras korkadhet automatiskt i ett evigt trollande. Jo då, jag tycker helt klart att det är värt att offra en kvart eller en halvtimme då och då åt att läsa dem och de andras komedi där. Jag besöker även Trumps twitter nuförtiden mestadels för att det är så himla roligt att kolla allas filmsnuttar och bilder som gör rejält narr av en obildad människa som gick och blev president för världens ”mäktigaste” land. Men inte ens med alla de inlägg som jag har postat här, motsvarar min internetaktivitet ens en tusendel av din egen. När det gäller dig handlar det inte om minuter eller timmar, utan årtal, ja, säkert minst en fjärdedel av DITT LIV som du har offrat för absolut ingenting.

 31. @tintinula:

  ”Förnuftskänsla”! Vilket jävla nonsens!”

  Ja jag vet du tycker det. Men i brist på objektiva källor betyder det ingenting, något postmodernismen aldrig kommer undan. Detta är vad du inte verkar förstå men förhoppningsvis ser läsarna det desto tydligare. Postmodernism tror inte på objektiv sanning och det enda som finns kvar för att övertyga andra när man inte tror på objektiv sanning är tvångsmakt (våld). Vänta till nästa inlägg så får du se de senaste bilderna av ANTIFA-vänsterns idiotier i Phoenix.

  ”Så dina opponenter har förnuftskänslor i hjärtat, medan du själv har förnuft i hjärnan?”

  Alla känslor sitter i hjärnan. Hjärtat är bara symboliskt för känslor. Även kärlek styrs i hjärnan, inte i hjärtat.

  ”Och hur och var ska du bevisa det? Empiriska data som du babblar om FÖRUTSÄTTER förnuft, din fåne och INTE tvärtom.”

  Fel, empiriska data förutsätter logik och rationalitet. Logik för att de skall vara pålitliga, rationalitet för att de skall följas. Det är i det sista det brister i dagsläget. Människor är inte så rationella som de (och utvecklingspsykologin) trott. Det här har Jonathan Haidt forskat på, han har även grund i Antonio Espinosa.

  ”Vetenskapen själv FÖRUTSÄTTER förnuftet! Det är ju därför vetenskapsmän bedriver vetenskap och sällan ens använder ordet ”vetenskap”.”

  Nej, för vem som helst kan utmåla sig själv som förnuftig. Vetenskapen förutsätter inte förnuftiga människor. Vetenskapen förutsätter människor med hög KOGNITIV förmåga. Som visas i forskningen hos en av Jordan Petersons doktorander är det utmärkande för vänsterextremister (lefting authoritarians) LÅG kognitiv förmåga.

  ”Det är bara sorgligt obildade människor som spammar som du med ordet ”vetenskap”, när det ni egentligen vill säga är: ”jag vet, jag vet, jag vet, och du vet ingenting, ingenting!”.

  Dumheter, enligt mig så vet Jordan Peterson en del, Jonathan Haidt en del, Steven Pinker en del, Antonio Espinosa en del, Paul Nathanson en del och så vidare… Det jag säger är att dessa personer vars åsikter jag GRUNDAR mig på, vet mer än dig. Vidare eftrsom de är samtida källor som är vid liv så är det inte lika lätt för dig att ljuga ihop vad de tycker och leka auktoritet.

  ”Vi snackar ju om SAMHÄLLE, fattar du det? Men för att inte ge anledning åt ännu mer trollande från din sida, så kallar vi även vad som är i fråga här för ”empiriska data”. Och vi ser ju då vad som ändå händer….”

  Fel, du har inte med en rad visat att vad som händer. Du har bara PÅSTÅTT det är vad som händer och förutsatt medhåll. Du har fuskat hela den där delen där man VISAR det först och beskriver det sedan. Vad du gör är beskriver något utan att visa det alls.

  ”men som med hjälp av Wiki och Google hela tiden ska ge sken av att de är bildade, med att hela tiden rabbla upp en massa märkvärdiga ord.”

  1. Du är uppenbarligen helt insnöad på att skylla på google varje gång någon kan mer än dig. Fatta att jag har hundratals böcker (pappersform) i mina bokhyllor. 2. Du verkar inte ens fatta hur GOOGLE fungerar. Fatta att google inte ersätter kunskaper eftersom du måste veta vad du söker efter INNAN du kan söka efter det.

  ”KAN DU för helvete INTE snacka som VANLIGT FOLK någon gång?”

  För det första är jag en individ och jag pratar som mig själv och ingan annan. För det andra så finns det öht inget sätt ”vanligt folk” diskuterar de här ämnena. Vanligt folk pratar inte om de här sakerna för vanligt folk kan inte ämnet.

  ”Men eftersom folk skulle skratta ut dig om du var ärlig och sade: ”jag och min guru vet bäst, du vet ingenting”,

  Du förväxlar ideligen det subjektiva med det objektiva. OM jag var så dum att jag ansåg jag visste bäst över flera olika fält behövde jag inte ange källor alls. Ingen ”guru” (Varför kallar du en forskare för guru förresten? Nej just du försöker använda ord som vapen för att skapa känslor av misstanke, huruvida det är sant att han är en guru det skiter du i, du slänger ur dig vad som helst om andra) Han är en forskare, ingen guru så du kan sluta använda den där sortens falska skräpord. För övrigt är det inte jag och MIN forskare. Det är jag och mina uppskattningsvis 1000 forskare och ja deras samlade kunskap är högre än DIN. Thomas Sowell gör detta påpekande absolut glasklart i sin bok ”Intellectuals & Society”. Han förklarar också hur din sort för att ni tror er vara så smarta kan tro på så urbota korkade saker. Jag gissar du inte läst den och inte komemr att göra det heller för det skulle vara för smärtsamt att känna igen dig själv.

  ”så attackerar du din opponent med ordet ”vetenskap” som vapen i stället och vad han/hon än säger, påstår du lika oavbrutet att det är bara ett ”tyckande”.”

  Är du trög? Jag använder inte ord som vapen. Det är det bara du som gör. Jag kallar vetenskap för vetenskap. Du kallar erkända forskare för ”guruer”, ett rent skräpord, riktigt patetiskt!

  ”Allting går alltså ut på att täppa till käften på din opponent”

  För dig ja, nu beskriver du dig själv (Projektion kallas det, du ser i mig vad du själv är i handling). Du försöker täppa till käften på mig genom att kalla mig ÄRKETROLL, du försöker misskreditera en forskare i världsklass genom att kalla honom GURU, vad fan har guru med vad han är att göra din klåpare? Funderar du över ditt eget beteende?

  ”Jag känner och känner till minst hundra personer, som lätt skulle smula sönder precis vad det än är du kommer med och kallar din vetenskap, mycket bättre än jag”

  Rena fånerier, vem tror du att du talar med? Jag har deltagit i dessa sammanhang i flera år, folk säger sånt där hela tiden, inte en enda gång leder det till bevis. Upp till bevis eller lägg ner. För att kunna känna till TIO måste du först ha FEM och för att kunna känna till fem måste du först ha en. Du har hittills inte visat en. Ditt bevisade antal är noll, samma som antalat som vågade debattera när Jordan Peterson besökte Queens Law School. Där är det säkert också hundra som tyckte sig veta bättre, inte en enda som bevisade det.

  ”(men vem orkar offra tid åt ett ärketroll, mer än att så gott det går påpeka de idiotiska motsägelserna, för att avslöja bluffen för några naiva besökare?)”

  Vem behöver kunna något när de kan säga de inte orkar så fort någon säger emot? Samma fulmetoder hela tiden.

  ”Det har nämligen redan avslöjats en massa gånger att du har ljugit om alla de kurser eller seminarier du har gått eller alla de svåra böcker du har läst.”

  Nej, men du har justpåstått det. Utan den minsta objektiv grund för att det är sant. Eftersom du vägrar att ange källor tar jag för givet du ljuger, ännu ett exempel på din postmoderna husgrund av sand från boken med samma namn.

  ”Du har också flertal gånger bekräftat att du inte ens har begripit dina egna citat, som du har trott stödjer dina argument, när det har visat sig vara precis raka motsatsen.”

  Du har inte en enda gång bevisat du begriper en enda persons citat bättre än mig. Du har inte använt källor alls du har bara TYCKT du kan bäst. Du har inte visat dig vara bättre än någon, inte mer än dina 100 andra fantasiexperter gjort det. Säg till när ni har riktiga bevis från minst EN riktiga expert, jag behöver inte hundra, fem räcker. Vi får återkomma till resten, jag vill undvika för långa kommentarer.

 32. Fortsatt trollande av ett av de värsta trollen på sin egen blogg.

  Förnuftskänsla! Vet du överhuvudtaget vad du snackar om? Det där är ditt eget jävla påhittade nonsensord, som ingen jävel begriper.

  Det är beklämmande att du inte ens uppfattar hån. Du är säkert en sådan som fortfarande tror att själen är lokaliserad någonstans i hjärnan? Sådant som man slutade tro på redan på 1600-talet.

  ”Vetenskapen förutsätter inte förnuftiga människor”.

  ROTFL ROTFL ROTFL ROTFL ROTFL
  Ja, vi ser ju vad som händer, när ordet ”vetenskap” blir ett verktyg för en sådan oförnuftig människa som du.

  ”Vetenskapen förutsätter människor med hög KOGNITIV förmåga”

  HAHAHAHAHAHAHAHA! Ja, naturligtvis, ditt geni. Kognitiv förmåga förutsätter inte alls förnuft.

  Vilken jävla UPPBLÅST NOLLA, som sagt! Så andra forskare behöver du inte alls tro på och andras källor kallar du deras guru, medan din nuvarande forskare som säger emot din egen förra guru VET och du VET att han vet, så du själv VET minst lika mycket som han. Och det är vad du menar med VETENSKAP! ROTFL ROTFL Det är snarare maximalt sannolikt att du inte har begripit vad den där professorn egentligen snackar om (även bortsett från att han sannolikt själv snackar goja). Du förstår ju sällan dina egna citat. Det är TRAGISKT! Naturligtvis förstår jag själv mina citat, då jag ju förstår även dina egna enkla citat, som du själv är för korkad för att förstå, varför jag ju också flertal gånger har varit tvungen att hjälpa dig att begripa dem. Det är sant att det inte behövs de där hundra personerna som jag pratade om, för att krossa en sådan som du. Det finns till och med högstadieelever som är otroligt smartare än du och som skulle kunna krossa dig lätt som plätt och gapskratta åt din intelligensbefriade hjärna.

  Men hur bekämpa ett ärketroll? Alla de andra viktiga motsägelserna, struntar vi förstås även denna gång i att bemöta, för att sedan få fortsätta spela dum, om att andra inte har bevisat att du är ett troll, att du är motsägelsefull, etc., etc. Smart jävel där som fortsätter trolla bort resten av sitt eget sketna korta liv.

 33. De riktiga filosoferna ägnar hela sina liv åt olika metoder att åtskilja naturvetenskapens empiri från samhällets empiri. Det är bara de obildade, såsom primitiva människor förr i tiden, sitter och tuggar om ”empiriska data” i samhället som om vi satt och snackade om naturen. Men idag finns det ju svenskar som på allvar tror att jorden är platt. Det är tragiskt och det här är i alla fall ungefär på samma nivå. Därmed avslöjar du själv att du kan nada om vare sig filosofi eller psykologi eller naturvetenskap, dvs. att du är en bluff och har ingen aning om vad vetenskap egentligen går ut på. Vad kan man då göra annat än förolämpa dig som förolämpar en med sitt eviga förlöjligande svammel och trollande och kostar en både tid och energi? Du är utan tvekan ett vidrigt troll och jag tror inte alls att du har tillägnat dig ens naturvetenskapliga gymnasiets matematik och fysik. Jag skulle skämmas ihjäl om jag spammade med vetenskap så ofta som du gör, utan de grundläggande kunskaperna.

  Hade du verkligen respekt för vetenskap, så hade du även behandlat mig, din bloggbesökare, med respekt, eller hur? Du skulle då ha tagit hänsyn till att det är jag som alltid har varit skeptikern, som ifrågasatt dig. Jag har inte påstått något, eller hur? Vad fan är då jag ska bevisa? Det enda jag påstår är att du snackar strunt om det och det och det. Det är ju dina påståenden jag hela tiden har ifrågasatt och alltså är det du som är tvungen att bevisa. Bevisbördan ligger på dig som påstår det och det och det.

  Du väljer i stället att om och om igen hoppa över halva mina inlägg, som om de och frågorna och påpekandena i dem aldrig någonsin har postats, och så rabblar du i stället upp samma jävla goja om och om och om igen, som en jävla imam eller rabbin: empirisk data hit, kognitiv dit, vetenskap hit, postmodernism dit, blah blah blah… och nu senast t.o.m. något så häpnadsväckande som en ”fullständig filosofi”, som redan de flesta gamla greker inte trodde på. Bevisa då fullständigheten hos din filosofi i stället för att PÅSTÅ, va? Eller så håll käften någon gång.

  Ta då och bevisa dina härliga empiriska data, som ger dig själv en sådan enorm status (till skillnad från alla de du anklagar som postmodernister), t.ex. värmefaktorerna, precis bortom allt tvivel. Jag kommer att kunna vederlägga dig i all oändlighet, med statistik (dvs. med samhällets egna empiriska data, t.ex. att kvinnobrottsligheten bevisligen har ökat avsevärt i och med ”jämställdhet”), med kulturella faktorer, med religiösa faktorer, med ekonomiska faktorer, med existensiella faktorer, med geografiska faktorer, med historiska faktorer, etc. etc. etc. och inte minst med psykologiska faktorer, som just för att de är psykologiska kommer att tvinga dina egna psykologiska ”argument” att gå runt och runt i en jävla cirkel (eftersom din s.k. psykologi befinner sig på en löjlig primitiv nivå, som inte tar hänsyn till några begreppsliga nivåskillnader). Jag kommer alltså kunna vederlägga dig i all oändlighet. Men det är DU som ska BEVISA… Och observera att inga analytiska satser duger som bevis. Du måste verkligen ta och bevisa existensen av de empiriska data som du så oavbrutet babblar om och hånar dina opponenter med, som om de vore någon sorts ”substanser”. Förstår du det? Påstå inte, utan bevisa de ”substanserna”! Annars är dina påståenden utan bevis, precis som du själv bara luft. Tro inte att du automatiskt får någon respekt bara för att du har lärt dig stava ”empirisk data”, eller allt annat.

 34. @tintinula:

  ”De riktiga filosoferna ägnar hela sina liv åt olika metoder att åtskilja naturvetenskapens empiri från samhällets empiri”

  Jaså vad intressant. Säg mig, vilka är de riktiga filosoferna (som lever idag alltså) Tänker du nämna någon av dem eller tänker du åter hävda att eftersom de är så många som 100 så klarar du inte av att namnge en enda av dem som källa?

 35. Där har vi ett typexempel på hur ett efterblivet troll som du fungerar. Du ställer en fråga helt jävla ”out of context”, för att ge sken av en allvarlig lucka hos mina frågor, som hindrar dig att bemöta mig.

  Så du tror inte jag kan namnge hundra personer som jag känner och känner till, vilka avancerat sig ofantligt mycket mer än du i alla de berörda områden?

  Menar du på allvar att satsen ”riktiga människor är inga lögnare, spammare eller troll” blir i sig oriktig förrän jag har namngett någon?

  Och varför kräver du att jag namnger en av de levande filosoferna, så du får ny möjlighet för att fortsätta trolla med att flytta fokus från ditt eget ansvar och i stället börja snacka goja om den personen?

  Tror du att de levande filosoferna eller folk i allmänhet börjar med att säga ”jag kommer att göra som Erik och strunta helt i att göra några som helst åtskillnader”?

  Och i och med ett sådant krav, vad menar du exakt? Att du själv inte tror på att det finns några riktiga levande filosofer längre och att det därför inte heller finns någon anledning för dig själv att vara riktig? Och det är en sådan där vetenskaplig slutledning?

  Så det bidde inte ens en tummetott. Så jag hade än en gång rätt i att du är en bluff och jag är det lilla barnet som säger att du är naken.

  Och var det du igen som tummade upp dig själv och tummade ner mig, eller en annan frivilligt efterbliven GDare, som inte gillade att jag inte tror på att kvinnans ”värmefaktor” är högre än mannens? ROTFL

 36. tintinula

  You talk like a stagnant infant.

  You are just a destructive, mindless puppet.

  And that’s just sad.

 37. @tintinula:

  ”Så du tror inte jag kan namnge hundra personer som jag känner och känner till, vilka avancerat sig ofantligt mycket mer än du i alla de berörda områden?”

  1. Det är inte personer som avancerat mer än MIG som det handlar om. Det är personer som avancerat mer än mina källor. Jag använder inte egen forskning, precis som Tino Sanandaji så sammanställer jag andras material. Vidare så kan du inte utnämna dig till auktoritet på vad de säger eftersom jag använder LEVANDE källor. 2. Jag förväntar mig inte du kan nämna EN ENDA som avancerat mer än mina källor så givetvis tror jag inte du kan nämna hundra. Mina källor tillhör inte bara toppen av sina fält, de känner också alla andra för fältet relevanta personer.

 38. @tintinula:

  ”Du väljer i stället att om och om igen hoppa över halva mina inlägg, som om de och frågorna och påpekandena i dem aldrig någonsin har postats”

  Nej, jag har inte hoppat över halva dina inlägg. Jag skriver tvärtom att jag återkommer till andra delen av de två kommentarer du skrivit som jag börjat att besvara. I kommentar 1 del 2 kommenterar du Professor Petersons påståenden utifrån hur folk identifierar sig. I kommentar 2 del 2 påstår du Reinfeldt är min ledare och så kritiserar du Popper. Jag har varken glömt eller hoppat över. Tvärtom är detta bra ämnen att ta upp.

  Jag har inte hoppat över de två delarna jag hade bara inte tid och möjlighet att svara på dem just då (jag har ett liv också, för tillfället lite mer kaos än det brukar) Istället för att det gick jättelång tid och inget postades så delade jag upp de två svaren. Jag har svarat 1,1/2 och 2-1,2. Jag kommer att återkomma till 1,2/2 och 2,2/2.

  ”Där har vi ett typexempel på hur ett efterblivet troll som du fungerar. Du ställer en fråga helt jävla ”out of context”, för att ge sken av en allvarlig lucka hos mina frågor, som hindrar dig att bemöta mig.”

  Nej, nu missbrukar du begreppet ”Out of context”. Kontext för en fråga är inte att tvingas läsa en hel studie eller en hel bok innan man får yttra sig. Out of contextr är att kapa ut en del av en mening eller ett stycke på ett sätt som ger en felaktig bild av vad som sades i originalet.

  I det här fallet går det inte att anklaga mig för ”out of context” av den enkla anledningen att hela din originaltext finns kvar ovanför och dessutom rödlänkad högst upp i mitt svar, vilket är vad som händer när man klickar på ”svara-knappen”. Då genereras den länken. Du verkar ha missat det för medan mina svar till dig är länkade så saknar dina svar till mig den funktionen. (Svar med rödlänkar är svar på kommentarer, svar utan är svar på själva inlägget)

 39. Blah blah blah blah blah
  Mästare i skitsnack…
  Du avslutar en jättelång ”kommentar” fullproppad med samma gamla nonsenstugg, med att säga att du återkommer till det väsentliga du har hoppat över, eftersom du inte tycker om långa kommentarer. HAHAHA!
  Jag missbrukar begreppet ”out of context”? Påstår ärketrollet. Idiot, vem har krävt att du ska läsa en hel bok här? Det var hur du behandlade min egen kommentar som jag syftade på. Det är inte heller första gången du hoppar över det väsentliga och tuggar om resten. Det gör du ju varenda gång.
  De där hundra personerna jämförde jag med DIG ditt jävla troll och ingen annan…
  Ingen har heller påstått att du ÄR en Reinfeldtare idag.
  Inte heller har jag denna gång huvudsakligen kritiserat Popper, utan bara anmärkt att han skulle med rätta hånskratta dig (bortsett från att han med rätta skulle hånskratta av samma anledning som Reinfeldt…)
  1,1/2 och 2-1,2…. 1,2/2 och 2,2/2?
  HAHAHAHAHA, ärketroll där!
  Jag skulle aldrig i livet lita på vare sig dina citat eller din återgivning av någon som helst professor. Så jag måste läsa honom själv. Har inte tid för sådant (som högst sannolikt ändå är en massa nonsens) men framförallt ingen lust.
  Du ska bara bevisa existensen av empiriska data, t.ex. de där värmefaktorerna, bortom allt tvivel.
  (Det kommer säkert i stället en massa trollande rappakalja).

 40. @tintinula:

  ”De där hundra personerna jämförde jag med DIG ditt jävla troll och ingen annan…”

  Det kan du glömma. Du känner inte mig så det enda du jämför med är vad jag skriver och när jag skriver använder jag KÄLLOR, så du kan inte ifrågasätta mig utan att också ifrågasätta mina källor. Tino Sanandaji har använt precis samma metod för att neutralisera idioter som inte kan skilja på sak och person. Det är inte HANS siffror, det är inte HANS forskning, det finns inget ”mig” du kan ”jämföra” med (dvs attackera med Ad Hominem). Sorry! PS: Du glömde bort att trycka på svara-knappen igen. Om du inte gör det genereras ingen länk till den kommentar som du besvarar.

 41. HAHA! Så att angripa dig är enligt dig liktydigt med att angripa dina källor och forskare. Så att påstå att du är dum eller saknar förmåga att ta till dig det och det är detsamma som att påstå samma sak om dem? Är det vad ”vetenskap” enligt dig innebär? Om du så vill… I så fall är alla dina auktoriteter som du använder idioter (dvs. ditt ”auktoritetsargument” är falskt), annars skulle de ju ha hjälpt dig att komma med det där beviset, eller hur? Ännu en gång har det alltså bekräftats att du är en enda stor jävla bluff.

  När du i din största desperation ”lovar” att återkomma, så återkommer du antingen i form av ”den klassiska liberalen” (vilket skämt alltså): den mest labila efterblivna principlösa marionetten i världen, som sitter och fortfarande tuggar samma jävla goja, men kallar andra stabila människor ”stagnerade”?….

  Eller så fortsätter du trolla ett tag och så försvinner du sedan som den fega råttan du är för en tid, för att sedan återkomma med en ny lika intelligensbefriad tråd om förnuftskänslor, empirisk data, etc. etc. och därmed hoppas du att folk även denna gång har glömt (tror du ja…) att du är och att du alltid har varit en obildad uppblåst nolla.

  Och nu har jag en massa annat att göra än att offra mer tid åt ett tragiskt troll.

  Men här har ändå du lite om marionettmästaren Trump, som vill göra ”America Greater than Sweden”:

  1)
  ”223 miljoner kronor.
  Det är vad Donald Trump betalar för att slippa rättegång om misslyckade Trump University.
  Universitetet var inte erkänt som en del av USA:s universitet eller college och flera av de studerande som stämt utbildningen har sagt att den lärde ut missvisande marknadsföringsmetoder och aggressiva säljartekniker.
  Klagomål har bland annat rört falsk marknadsföring, att man lärde sig att spela på andras känslor och okvalificerade lärare.”

  Apropå att vänstern med sin monopol på marknadsföring har underkuvat stackars kapitalet med känsloargument eller liknande nonsens…

  2)
  ”DETROIT. Det var dom som skickade Donald Trump till Vita Huset.
  Men efter fiaskot med exempelvis hälsovårdsreformen verkar det som att många av arbetar- och medelklassväljarna i Detroits förorter och resten av Michigan ångrar det tilltaget.  
  – Man fick ju intrycket att han skulle göra det bättre för oss, men det börjar se ut som att vi bara ska få det sämre, suckar en medelålders man som kör buss åt en hyrbilsfirma på flygplatsen utanför den härjade metropolen som så ofta fått symbolisera den amerikanska innerstadsförfallet.”

  Apropå de ständigt återkommande korkade och dekadenta medelklass-/underklassåsnor (som tror att vänstern förbjuder de rikas rika att dela med sig, att det fanns oändligt mycket pengar bara vänstern försvann, eller annat hjärndött).

  3)
  ”Ett upprop försöker nu få Melania Trump att flytta in till sin make i Vita huset. Kostnaden för att skydda henne och sonen Barron beräknas till omkring en miljon kronor om dagen. Den utgiften vill 140.000 underskrivare sätta stopp för.”

  Apropå prinsessor på ärtor och nakna presidenter och deras socialbidragstagande hjärndöda hantlangare som brinner för dem…

  Och varför skulle du, den store objektiva vetenskapsmannen, positivisten blah blah, behöva ta upp någonting av allt det där oväsentliga? Bättre att fortsätta bespotta ”vänstern” (oavsett vad, var, när, hur), för det är vad vetenskap helt enkelt går ut på!

 42. Det är egentligen väldigt korkat att använda de värdefulla pauserna till att bekämpa troll, som trakasserar och då bör trakasseras tillbaka (att du, när du inte använder ett annat nick skriver ”f-an” medan jag skriver ”fan”, etc. utgör absolut ingen kvalitativ skillnad).

  Vi har däremot även denna gång bevisat att du inte har bevisat ett smack.

  Och din respons är?

  – Ja, men mina experter heter ”professorer” och ”källor”, alltså är de experter.
  De där dårarnas ”professorer” och ”källor” har vi redan tiotusentals gånger sagt att de heter ”guru” och alltså är de inga experter.
  Min heter vetenskap, deras heter ”postmodernism”.
  Jag har ju värmefaktorer eller liknande ”empiriska data” som är ”ingenting jag kan bevisa”, medan ”de kan bevisa INGENTING”.
  Hahaha, sug på den syrliga karamellen ni!

  Nej, nej, nej! Ni är ena destruktiva idioter allihop, ”postmodernister” hela jävla bunten!

 43. Haha igen. Du vet, att det där (jag syftar förstås på ditt sista osynliga svar) har aldrig räknats som argument eller bevis. Lika lite som ordet ”vetenskap” (dvs. att kunna stava det) är ett tillräckligt kriterium för att få kalla sig vetenskaplig.

  Du förstår ju förtfarande inte. Det är inte bättre att du, en dåre ”har” någonting du inte kan bevisa, än att de där dårarna inte har någonting att bevisa.

  Hade du här snackat om en fysikprofessor i ett fysikaliskt område, hade både du och han/hon (med högsta tänkbara sannolikhet) genast fått min respekt. Men en professor i mumbo jumbo? (Det är inte många som skulle uppfylla de tunga kraven på en likvärdig respektingivande status i psykologin, närmare bestämt metapsykologi som det teoretiska och omsorgsarbete som det praktiska).

  Okej, jag kan väl hålla med om det djupsinniga påståendet att det finns skillnader mellan män och kvinnor (frågan är bara vad ni ”högre väsen” ska göra med dem och varför?). Men värmefaktorer? Vad fan är SI-enheten för dem?

  Undrar vad det är mer för nonsensfaktorer de här människorna jobbar ihjäl sig med att gapa om (så som akademiskt förklädda huliganer, som bygger sin s.k. expertis på en massa dynga, som de dessutom sprider ut, liknande, som om alla i världen hade lika stora ekonomiska och sociala förutsättningar, faktorer som enligt dessa f.d. Reinfeldtåsnor mfl. sedan länge skulle ha bortfallit).

  Du påstod att du kan kontakta den där professorn och förmedla frågor. Kan du då be honom att avslöja för oss den exakta definitionen av ”förnuftskänsla”? Eller är allt hos er superhemligt? Vad var det vi annars sade om att INTE sitta och hitta på en massa nya ord?

  Kan man påstå att det är just en sådan ”förnuftskänsla” jag har, om jag har en stark känsla av att ni nog menar så här:
  ”Ja ja, vi är mycket väl medvetna om att vi ingalunda kan bevisa existensen av sådana faktorer så som empiriska data, MEN det hindrar ju oss inte från att snacka om dem som om de finns, dag ut och dag in”.

  Hmm… låter ju som feminister om osynliga strukturer. Och varför är då DE postmodernister, men inte ni?
  – Därför!
  Hmm… nog behöver ni en psykolog…

 44. Erik du ska ha en stor eloge för att du orkar med den där pseudointellektuella rättshaveristen, vilket stolpskott!

 45. @tintinula:

  ”HAHA! Så att angripa dig är enligt dig liktydigt med att angripa dina källor och forskare.”

  1) Du angriper inte mig, du känner mig inte ens så hur skulle du kunna angripa mig? Allt du angriper är din egen fantombild 2) Ad hominem är bara skräp PUNKT! 3) Att angripa vad jag säger i dessa sammanhang är automatiskt att angripa mina källor och ifrågasätta deras trovärdighet ja, rätt uppfattat där.

 46. @tintinula:

  ”Så att påstå att du är dum eller saknar förmåga att ta till dig det och det är detsamma som att påstå samma sak om dem?”

  Nej, det är bara att subjektivt tycka saker från din sida. Hur skall du kunna uttala dig om andras förmåga att ta till sig något du själv inte har visad förmåga att ta till dig? Det är ju bara trams från din sida fattar du inte det? Du har ingen talan gällande vad som är det rätta svaret. Det är därför vi har något som kallas… KÄLLOR!

  ”Är det vad ”vetenskap” enligt dig innebär?”

  Vetenskap innebär att använda den vetenskapliga metoden för att systematiskt ta reda på vad som är mest sant om vår värld. För att inte behöva uppfinna elden om och om igen så förutsätter vetenskap kumulativ kunskap. Därför har vi något som kallas… KÄLLOR!

  ”I så fall är alla dina auktoriteter som du använder idioter (dvs. ditt ”auktoritetsargument” är falskt), annars skulle de ju ha hjälpt dig att komma med det där beviset, eller hur? Ännu en gång har det alltså bekräftats att du är en enda stor jävla bluff.”

  För det första så kan du sluta försöka dölja din inkompetens på ämnet genom att hela tiden om och om igen prata om ingenting förutom MIG. Det är oviktigt vad du säger om mig för du känner inte mig. Så det enda det betyder när du pratar om mig är att du är kass i sakfrågan. För det andra: Här har vi inga auktoriteter, vad vi har är något som kallas… KÄLLOR!

 47. Egentligen är vi väldigt trötta på att vara pseudo jämt. Så vi längtar också efter att bli modernare, precis som ni två stora intellekten E. och K… Det är ärligt bara av terapeutiska skäl, som vi behöver ha någon sorts bevis på ”värmeandar” och dylikt.

 48. Du är omogen. Även ditt försvar ”du känner inte mig, osv.” är bara ett fortsatt trollande.
  Till att börja med är du en av de mest narcissistiska av alla. Jag minns inte att jag har sett ett inlägg av dig, där du lika ödmjukt som andra brukar fråga dig, be dig, lovorda, hylla, etc., har frågat eller bett, … etc. tillbaka. Du behöver ingen, ingens lösning, ingens vilja, ingens förslag, etc. verkar överhuvudtaget kunna få inträde i din fullkomliga värld. Jag är upptagen och tänker inte bry mig om några exempel eller preciseringar här, men jag tror ändå att detta är mer regel än undantag.
  När det gäller dina opponenter är det ännu värre. Jag minns inte att jag har sett ett inlägg som inte har börjat och slutat med alla möjliga sorters spydigheter. Oftast har du börjat med att anklaga personen som knappt har börjat, mer än att ha ställt en kritisk fråga, påpekat en motsägelse, etc. med att inte komma med någon källa, fortsatt att trakassera personen i stället för att nöja dig med enkla sammanfattningar du har fått, och de gånger de har presenterat källor, har du hejdlöst attackerat dem som hjärndöda, icke-tänkande varelser, vilkas källor alltid är deras guru.
  När du själv blir bemött på samma sätt, så kokar du, tjatar och skriker att du själv minsann HAR en KÄLLA, för visst svider det som fan att själv bli bemött på samma sätt…
  Du har fullständigt missförstått det där med ”källa”. Den är ingens PRIVATA EGENDOM!
  Ingen är heller tvungen att buga för allt du eller någon annan kallar källa (inkl. allt från youtube, bloggar, wiki, twitter, etc). Det enda sättet att försvara din källa är att visa att du själv är kompetent nog att återge den. Klarar du inte av den uppgiften, så är det inte opponenten som är inkompetent. Och klarar du inte av att vetenskapligt bevisa existensen av t.ex. ”värmefaktorer”, såsom bortom allt tvivel stående ”empiriska data”, så är det inte dina opponenter som är ovetenskapliga.
  Du är den ende här som jämt och ständigt behandlar sin egen källa som sin guru.

 49. Men vi visste väl redan att män är kalla svin. Måste det verkligen bevisas?

 50. Blah blah blah blah blah…. NONSENS! NONSENS! NONSENS i kubik! Du kan inte påstå något om din egen värme, förrän du först och främst har tagit av dig den där tusenåriga unkna tjocka offerkoftan. Hur ska du annars skilja ”din” inre s.k. ”värme” från den yttre? Du är egentligen den sista på jorden (inte för att det finns mer än två reella kön) att hävda något om ”din egen” värmefaktor. Inte ens kroppen är din. Du äger inte den. Den äger dig.

 51. Det kan vara en nyhet för en bonde som aldrig har sett utanför sin by, att höra ”wow, visste du att vetenskapen är kumulativ” eller en livslång sysselsättning för vissa att fortsätta sprida ut den ”nyheten”, ungefär som ryktesspridare som hela tiden söker upp nytt folk för att uppleva samma kick… Men för oss andra ingår det inte i dess formella egenskaper att vetenskapen skulle vara kumulativ. Snackar man om den som du gör, som en sorts kropp innefattande all vetenskap, så är den snarare bläckfiskliknande, med många armar som tvärtom slåss mot det kumulativa hos den själv.
  Men när man däremot snackar om vetenskap i ren vetenskaplig bemärkelse så syftar man först och främt på dess formella egenskaper, vari ingår bland annat ”bevisBARhet”.
  Det innebär bl.a. att tvinga den som påstår emot det erkända eller kommer med något spektakulärt att bevisa sitt påstående. Den personen gör sig bara till åtlöje om han/hon vägrar göra det genom att hela tiden babbla om att vetenskapen är kumulativ, när inte ens vetenskapsmannen själv får fly från bevisbarheten.
  Utöver den skillnaden finns det en lika enorm skillnad mellan natur och samhälle. När du utan att bry dig om alla de skillnaderna, sitter och ungefär som en präst ständigt rabblar upp ”vetenskap” i varenda diskussion som enbart har med samhällsproblem att göra, är det enbart för att du vill använda ordet ”vetenskap” som det mäktigaste ”auktoritetsargumentet” (bortsett från att du därigenom bekräftar att du inte vet vad vetenskap går ut på). Men därmed också som det ”falskaste”. För i själva verket har du sagt absolut ingenting. Att den är kumulativ säger lika lite om vetenskapen, som ”tiden går” skulle ha informerat något om tiden. I själva verket kunde du lika gärna ha sagt bara ”nananana”.
  Och det är inte heller att ditt antagande är det mest sanna, som vi är intresserade av här, utan ett bevis på att ditt antagande är det mest sanna. Det är komiskt att den som förväxlar antagande med bevis, sitter och hånar andra för ovetenskaplighet, så där hundra gånger om dagen.

 52. Pingback: Jordan Petersons föresläsning på Western University ”Mayhem while we’re freezing and starving” | Genusdebatten

 53. Erik jag förstår inte varför du lägger ner så mycket tid att diskutera med tintinuala,det är som att diskutera med ett barn med asperger dvs en person som tror på sagor och blir kränkt när ingen tror på dessa.
  Där hans hatande och spyende på oliktänkande endast är ett bevis för hans narcissim och tillkortakommande dvs en liten människa som försöker vara stor utan kunskaper.

 54. ”Oliktänkande”? Haha! Har man ens BÖRJAT tänka här?

  Kolla bara vilken smutskastning av Trumps stora nationskärlek:

  http://edition.cnn.com/videos/politics/2017/04/05/arnold-schwarzenegger-donald-trump-robbing-blind-sot.cnn

  Här ”another fake news” om hans påstådda mobbning.

  http://edition.cnn.com/videos/tv/2015/11/26/donald-trump-mocks-reporter-with-disability-berman-sot-ac.cnn

  Men, visst är jag själv jätte duktig, som kunde plottra ner följande sammanfattning av den senaste föreläsningen här:

  ”Vetenskapen består av källor.
  Varje gång jag själv har något (spelar ingen roll om det är Youtube eller annat vad du kallar skräp), har jag ju själv en KÄLLLLLLA!!!
  Du måste ju vara inkompetent som inte kan begripa DET OERHÖRDA SAMBANDET här!
  Faktum är att ingen kan tävla med mig om antalet källor.
  Här har ”vi” inga auktoriteter. Här har jag KÄLLLLOOOOOOR!!!!
  Dvs. att angripa mitt snack eller beteende är att angripa mina KÄLLLLLOOOR.
  Att angripa mina källor är att angripa vetenskapen.
  Alltså är du en ovetenskaplig inkompetent postmodernist.
  Du kan omöjligen ha några källor, utan enbart dina guru.
  Plus: här sysslar vi inte med bevis. Vi sysslar med KÄLLLLLLLLLOR!!!!!
  Vi älskar också att hitta på en massa nya ord, såsom ”förnuftskänsla”, bara för att framhäva att vi själva är såååå förnuftiga. För inte ens vi själva skulle kunna hitta ett lämpligt ord som direkt kunde beskriva våra egna genialiska stabila gener (som ingen skulle kunna lura!). Ordet ”förnuft” räcker faktiskt inte för att få de utomstående inkompetenta att förstå vad vi egentligen har åstadkommit, såsom vår FULLSTÄNDIGA filosofi att för första gången i världshistorien ha upptäckt den hemliga själens eviga VärmeKÄLLLLLOOOOR!!!!”.

  OKEJ! OKEJ! I vår oändligt avundsjuka bitterhet erkänner vi! Vi är fullständigt besegrade! OKEJ?
  Kan vi sätta en punkt nu?