Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 2 – Män och våld, Män och utbildning
avatar

Mansutredningen Del 1 här. I den här delen kommer regeringens utredare Svend Dahl in på stora frågor som våldsamheter och skolresultat. Det förstnämnda leder till reaktioner. I ett öppet brev till Niclas Järvklo menar Pappamanualens Markus Ollikainen att ”Mansutredningen bryter mot de ursprungliga direktiven”. Mer om utredningen senare här fortsätter jag att kommentera vad som sades på presskonferensen av Svend Dahl (vi har kommit fram till 06:50)

”Ett annat bra exempel är kopplingen mellan manlighet och våld. Det finns ju en intim koppling mellan manlighet och våld, att män förväntas kunna ta emot våld och utöva våld. Det innebär inte att alla män gör det, abslolut inte men…. idén om manlighet där finns våldet väldigt närvarande….”

Men vänta lite nu, det här är väldigt missvisande. Pratar vi om allt våld (inklusive Svenska hockeylaget) eller pratar vi bara om våldsbrotten? Pratar vi om våldsbenägenhet (tendens) eller pratar vi om våldskapacitet (förmåga)? Vidare vad är skillnaden på när Dahl pratar om kopplingen mellan män och våld och när vissa andra pratar om kopplingen mellan invandrare och våld? Brukar man inte säga att den här sortens prat om överrepresentation är missvisande och kontraproduktiv?

”Och hur påverkar det här män? Ja, kvinnor lär sig från väldigt ung ålder att betrakta män som potentiella hot… vad blir då spegelbilden av det? Ja män får genom de här mansnormerna lära sig att bli betraktade som potentiella hot, men även lära sig leva med riskerna att bli utsatt för våld. Detta är ett bra exempel på hur mansnormer inskränker mäns möjligheter i samhället.”

Detta är exempel två på hur samhällets makthavare helt enkelt inte klarar av att  bry sig om mäns problem om de inte formuleras i termer av de effekter de påstås ha för kvinnor. Dahl hävdar att kvinnor drabbas av att vara rädda för män och män drabbas av att kvinnor är rädda för män. Inte direkt jämställd retorik. Vidare, vad han säger om våld är lika sant om invandrare så med samma logik skulle eventuell rädsla som mörkhyade bemöts av inte bero på rasism och fördomar utan på deras kulturella normer.

För det första att alla dessa brott begås av mindre än en procent av hela befolkningen och detta alldeles oavsett om vi talar ”svenskar” eller ”invandrare”. För det andra att yngre män med invandrar- eller flyktingbakgrund är mycket kraftigt överrepresenterade – Leif GW Persson

second sexismOm man däremot påstår att mörkhyade drabbas av fördomar och rasism från svenskar och samhälle. Då måste man i konsekvensens namn också konstatera att män drabbas av samma sorts fördomar och sexism från kvinnor och samhälle. Vilket är precis vad filosofiprofessorn David Benatar gör i sin bok ”The second sexism – discrimination against men and boys”. Hans bok är ännu ett exempel på material centralt för forskningen på mansfrågor.

Åter till Dahl. Han berättar nu hur de pekar på att män behöver ta ett större ansvar för jämställdhet, det handlar om ansvar för barnen, det handlar om politiken, att engagera sig i de här frågorna. Han tycker att förvånansvärt få män är engagerade i detta arbete. Slutligen handlar det om hur man agerar  olika delar av i samhället i övrigt.

Vad skall man svara på detta? Tja, man kanske skall hänvisa till Warren Farrells (Ph.D Statsvetenskap) konstaterande från ”Why men are the way they are” att om man enbart lyssnar på och pratar till kvinnor så är det bara kvinnor man drar till sig också. Sedan beträffande ansvar är han väldigt luddig. Ansvar hör ju ihop med makt och det är knappast de män som han tycker skall ta mer ansvar som har makten att skapa politiska mansförbund som leder till mer mansvänliga organisationer och miljöer.

Effekter av misandri (det vill säga mansförakt) verkar utredarna missa helt.

De tar exempelvis inte hänsyn till den av Warren Farrell belysta effekten av manskritik på manlig representation. ”Först klagar man på vad män säger, sedan klagar man på mäns tystnad och frånvaro”. Svend Dahl har själv två gånger visat exempel på att prata om mansfrågor i termer av hur problemen drabbar kvinnor så uppenbarligen vet han hur svårt det är att få män i sig betraktade som människor istället för bara som redskap för underlättande av kvinnors liv. Huruvida han och hans utredare förstått att denna manssyn i sig är en ojämställdhet som tvingar män att prestera mer än kvinnor är en annan femma. Man måste dock ifrågasätta trovärdigheten när utredarna visar sådan okunskap om gruppen de skall utreda.

Det här med mannen som redskap för att göra livet lättare för kvinnor och gynna samhället är om något en manlig könsroll, men inte en  som genusfolket brukar prata om – utan en som de deltar i och bidrar til. Denna mansroll anses nämligen gynna kvinnor vilket i deras ögon helt enkelt hela tiden har förtur på jämställdhet (lika rättigheter). Alice Eagly som forskat i in-group preferences myntade 1994 ”Women are Wonderful-effekten” (WAW). Hennes upptäckter styrktes av ännu en studie 2004 som konstaterades visa:

While both women and men have more favorable views of women, women’s in-group biases were four times stronger than men’s  (Rudman & Goodwin)

Hur väl rimmar detta med Dahls inledande påstående att jämställdhetspolitiken går ut på att skapa ”lika villkor för män och kvinnor”? Ingick inte diskussion om WAW  i uppdraget eller är ämnet okänt för utredarna? Roy Baumeister en av världens 3-4 mest inflytelserika psykologer skriver om fenomenet i sin bok om mansfrågor, som i sin tur är en av de mest viktiga böckerna på ämnet. Det finns knappast några giltiga ursäkter för en seriös utredning att inte känna till dessa saker. Det finns ett antal områden där Dahl menar det kan vara värt att funera över politiska reformer. Ett av dessa är likvärdigheten i skolan.

Pojkkrisen som jag tycker vi kan tala om är ett tydligt argumemt för att fundera över….. Hur ger vi alla oavsett kön, oavsett socioekonomisk bakgrund en bra start i livet?

En annan fråga är föräldraförsäkringens utformning som Dahl beskriver som ett oerhört kraftfullt styrinstrument. Här verkar Dahl bara agera språkrör åt genusforskare som genusforskare som Roger Klinth som när de inte bråkar med östgöta-korren inte tycks göra annat än driva linjen att det bara är att kvotera män och kvinnor så politiker får de siffror de vill ha. De anser alltså att politiker inte skall representera väljarna, utan dominera dem. Ingen nyhet att de är kollektivistisk vänster och har bakgrund i att stötta diktaturer. Old news! Nästa ämne är pojkar och skolan.

En stor grupp lågpresterande pojkar i skolan riskerar att bli ett stort samhällsproblem.

Här har vi samma ojämställda manssyn igen.

När kvinnor har problem så har samhället problem. När män har problem ger det samhället problem. Samhället cementerar alltså de feministiskt drivna könsrollerna där kvinnor anses ha problem (är offer) och där män anses VARA problem (är förövare). Samtidigt sprider man bilden av man vill försvaga könsrollerna. Men de könsroller som kvinnor anses ha nytta av, dem gör man i praktiken ingenting åt. Där är det blindbock som verkar gälla. Om och om igen kan detta mönster ses: I retorik, i urval och så vidare. Man pratar om likabehandling men själv reagerar man helt olika på mansfrågor och kvinnofrågor.

”Man kan se det så här att fram tills ganska nyligen….”

Nej Svend Dahl, det kan man inte! För som opartisk (ej feministiskt styrd) forskning från flera olika länder visar så är ”nyligen” en konsekvens av att man för ett antal år sedan ansåg att flickor hade problem med skolan. Alltså inte att lågpresterande flickor riskerade att bli ett samhällsproblem utan att skolans sätt att göra saker var ett problem för flickorna. Det här är exakt den ojämställdhet som jag har påvisat ovan och när ”Mansutredningen” missar detta faktum så visar det att de inte har kompetensen som krävs för att bortse från sina egna känslor, sin egen biologi och den feministiska ideologi som absurt nog kritiserar konsekvenser som feminister själva bevisligen har orsakat. Det finns forskning om pojkar i skolan – har utredarna läst den?

Taking boys seriously – A longitudinal study of adolescent male school-life experiences in Northerin Ireland (pdf) – Dr. Ken Harland and Sam McCready

IZA – Non-cognitive Skills and the Gender Disparities in Test Scores and Teacher Assessments: Evidence from Primary School (pdf)  – Professor Christopher M. Cornwell, David B. Mustard & Jessica Van Parys

Vad kommer ovan forskning fram till? Jo att pojkarnas resultat i skolan – liksom flickornas – är en konsekvens inte av pojkars attityder utan av hur lärare och skolpersonal (makthavare) väljer att lära ut kunskaper och utvärdera elever. Skolan ger pojkar sämre förutsättningar än flickor från deras första skoldag, värst av alla drabbas pojkar från fattiga hem. Vem har bestämt dessa saker? Jo på 70-talet ansåg feministiska kritiker att skolors utbildning var för ”maskulin”. Enligt feministiska teoretiker är det fel att bedöma fakta och siffor för de favoriserar ”manligt tänkande”.

Ni kan läsa forskningsrapporterna ovan. Den ena summerar ett fem år långt projekt finansierat av Nordirlands utbildnings och justitidepartement. Den andra studien från ”Institute for the Study of Labor” (IZA) i Bonn visar hur pojkar redan i femte klass fick betyg som var långt under deras akademiska prestationer.

Det kommer givetvis en Del 3, där skall jag bland annat ta upp hur män och mansforskning framställs av media.

Se även Susanna Varis – Män och jämställdhet – Inledning del 2

Tenebrism – Susanna Persson – Från radikal till liberal – En feministisk resa

Kommentarer

Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 2 – Män och våld, Män och utbildning — 60 kommentarer

 1. Ännu en bra genomgång.

  I kapitlet om skolan saknar jag verkligen hänvisningar till Bunkeflo-studien, som suddade ut betygsgapet mellan könen genom att barnen fick springa av sig överskottsenergin vid dagliga idrottslektioner. Detta gynnar särskilt vissa av pojkarna, som då får lättare att sitta still och lyssna, utan att det på något missgynnar någon annan.

 2. Pingback: Män och jämställdhet – inledning del 2 | Susanna's Crowbar

 3. Bra länkar Erik! Här är den vetenskapliga publikationen:

  http://bashflak.files.wordpress.com/2013/02/bunkeflorapporten.pdf

  Eftersom Ingegerd Ericsson själv skrev en debattartikel om Bunkefloprojektet i SvD nyligen, så kan Svend Dahl knappast skylla på att han inte känner till studien. I hans jobb torde ingå att läsa den debattsidan varje dag. Min foliehatt säger mig att han gjorde ett medvetet val att utelämna de här rönen, precis som fjolårets stora statliga utredning om Betygsgapet gjorde.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mer-idrott-i-skolan-ger-battre-betyg_8536234.svd

 4. Det är min tro att detta med att göra skolan mer anpassad till pojkarnas behov skulle även gynna flickornas lärande, om än kanske inte lika mycket. Många flickor lider också av överskottsenergi och koncentrationsproblem som skulle hjälpas om alla fick röra sig mera.

  Men som jag skrivit på flera ställen tidigare, problemet är inte pojkarnas påstådda antiplugg-kultur utan skolans antipojk-kultur. Något som för övrigt enligt skollagen kan räknas brott mot gällande skollagstiftning, eller skulle göra det om pojkarna räknades till en grupp i särskilt behov.

 5. Tänk att det är pa Genusdebatten man maste läsa om man ska lära sig nagot om verkligheten när det gäller genus. Vilka källor använder sig sig utredarna av? Far jag gissa, varken Baumeister, Pinker, Hoff Sommers eller Farrell och inte ens Ström eller Billing. Det blir underkänt!

 6. @Maria:

  Tänk att det är pa Genusdebatten man maste läsa om man ska lära sig nagot om verkligheten när det gäller genus.

  Passande, eller hur? Wink

 7. Ännu en organiserad neddröstning på de 4 första kommentarerna?
  Två länkar om Bunkeflostudien = 16 röda neråttummar
  Kommentaren ”kanoninlägg” 30 röda nerättummar
  Trovärdigheten hos kritikerna inte den bästa direkt. Smile

 8. Det här med antipojkkultur i skolan, jag tycker den var påtaglig i mellanstadiet, och det är 40 år sedan. Visst, jag hade rätt bra betyg, bra men inte topp, och visst hade man en nackdel av att vara pojke. Nu efteråt, när man har perspektiv på det, så inser jag hur illa vår klassföreståndare i åk 4-5 tyckte om pojkarna i klassen. I åk 6 bytte vi klf. två gånger, minns inte riktigt mer än att den första blev gravid…

  Kanske jag som hade otur med vår klassföreståndare, och hon var ett undantag?

 9. @Maria:

  Tittar just på utredningens sista del för att se vilkem sorts källor man har haft.

  Bilaga 8, Män, våld och jämställdhet, sammanställd av genusforskaren/maskulinitetsforskaren Lucas Gottzén, lektor i socialt arbete på Linköpings universitet

  Exempel på kända manskritiska feminister och genusfolk:
  RW Connell, RW Connell, RW Connell, RW Connell, Jeff Hearn, Jeff Hearn, Jeff Hearn, Jeff Hearn, Jeff Hearn, Michael Kimmel, Michael Kimmel, Michael Kimmel, Eva Lundgren, Eva Lundgren, Eva Lundgren, Eva Lundgren
  http://aktivarum.wordpress.com/2012/10/03/mansfragor-och-genusforskning-ar-inte-samma-sak-del-2-jeff-hearn-mansforskare/
  ”Genusforskare studerar inte ”mannens problem”, de studerar ”mannen som problem”

  Exempel på kända mansvänliga oppositionella till feministiska paradigm
  Pelle Billing (en tidningsartikel), Margareta Hydén, Murray Straus

  Här är en talande länk gällande författaren själv. Mängder av exempel på den sorts låtsasvetenskapliga teorier jag berättat om tidigare, som egentligen inte alls bör kallas ”teorier” fördet är bara de sedvanliga postmodernistiskt ursäktade påhittade politiska tolkningsreglerna.
  http://www.valdinararelationer.se/upload/Dialoga/Gottzen2012.pdf

 10. @Susanna:

  Nej verkligen inte, du har rätt han kallar det ”mansfrågan”, precis som en viss annan grupp kallade en viss demografi ”****frågan” och sedan skapade den slutgiltiga lösningen på den frågan.

  Mansfrågor: Mannens problem (Male studies)

  Mansfrågan: Mannen som problem (Gender studies)

  Det är uppåt väggarna det här förekommer i forskning/högre utbildning.

  Sedan har vi R.W. Connell

  R. W. Connels syn på manlighet sammanfattas bäst med det könsbyte till kvinna som han genomgått.

 11. Men jag tycker det är bra att utredningen indirekt erkänner att kritik av jämställdhetsarbetet vilket vi alla vet betyder feminismen bedrivs på nätet och inte av etablerade medier eller några demokratiska samhällsfunktioner överhuvudtaget.
  Men utredningen kanske inte förstod riktigt vad dom skrev med att nästan endast på nätet kan man finna kritik av jämställdhetsarbetet dvs feminismen.

 12. Genusdebatten visas inte fullt ut i smartphone. Fler som har samma problem?

  Rektorn för Uppsala Universitet uppmanas att avgå

  Vad gäller genusforskningen så verkar det finnas en genomgripande skepsis till detta som forskningsområde och till dess personal bland andra forskare på UU.

  https://www.flashback.org/t2317754p8

  Kollektiv uppslutning mot Mansutredningen och dess utgågnspunkt ”män är problem”.

  http://se.avoiceformen.com/manshat/mansutredningen-formodligen-det-dyraste-skithuspapper-skattebetalarna-nagonsin-kopt/

  http://se.avoiceformen.com/rekommenderat/mansutredningen-kukar-ur/

 13. Riktigt bra Erik, ser fram emot fortsättningen.

  Någon som vet varför PM Nilsson drog sig ur?

 14. Hehe, komiskt att det är så många tummen ner på kommentarerna. Plötsligt är man inte så styv i korken längre utan smyger runt i kommentarsperiferin och visar sitt missnöje på ett oerhört barnsligt sätt. Nu vet jag inte om jag vågar posta den här kommentaren eftersom jag kommer bli helt förkrossad om jag får många tummen ner på den – buuu huuuuuu…

 15. Kan ni inte utreda det där med tummarna?
  Det verkar ju vara någon slags bot. Bashflak fick ju 100 tummar ner för ett inlägg med två bokstäver.
  Lägg in en enkel bot-kontroll för tummandet och se om det ändras.

  Bra inlägg förresten.

 16. @Susanna:

  Han kallar det för ”mansfrågan”! är det bara jag som får mycket obehagliga associationer?

  Nej. Och inte bara av det. Varför råkade både PM Nilsson och Nyamko Sabuni sluta i samband med att denna ”utredning” drogs igång och ersättas med (radikal)feminister?

 17. @MJ:

  Kan ni inte utreda det där med tummarna?

  Slösa vår tid på det? Tycker du inte vi har viktigare saker att lägga tid på?
  Låt LL roa sig. Who cares?

 18. @Ulf T:

  Lol, we have a winner!

  De 100 tummarna är nog från en person som bannats härifrån. Vederbörande spammade Tenebrism med könsord inatt också.

 19. Bortslösat e det väl inte, får ni reda på att det är en mediekanal, politiskt parti eller annan instutition kan ni gå ut i media med det med förhoppningen om att det påverkar.

 20. .
  De sociopatiska kvinnorna som misshandlar sina barn.
  .
  Våld mot barn 0 – 6 år är vanligast av mamman (BRÅ Rapport 2008:23) sidan. 382 – 384)
  ”De små barnen misshandlas oftast av kvinnor som av åldern att döma sannolikt var deras vårdnadshavare… Sammantaget pekar detta mot att det är mödrarna eller andra kvinnor som tar hand om barnen som står för den största delen av misshandeln mot de mindre barnen.”
  .
  Vi mænn måste bli bedre på att upptæcka o identifiera den misshandel vilket kvinnor utøvar på våra små barn.
  Misstænker du att kvinnan misshandlar barnet…ta kontakt med en mannlig sjukskøterska eller lækare.
  Akta dig før att ta din misstanke till den kvinnliga vårdpersonalen vilken øverser o negligerar och førsøker avleda problematiken.
  .
  Per Hagman.
  .

 21. @Pether:

  Det är nog ingen mediekanal, det är en ensamstående egenföretagare med för lite kunder. Har hållit på med sån här skit i 3-4 år minst. Blev t.o.m. bannad av en yttrandefrihetsfundamentalist som Pär Ström.

 22. .
  Appropå våld ….Kvinnor som mørdar :
  ..
  Många studier har funnit samband mellan plötslig spädbarnsdöd och att spädbarnet sover tillsammans med modern.
  .
  Kvinnor mørdar sa 20 spædbarn per år… genom att ligga ihjæl barnet.
  .
  .
  Per Hagman.
  .

 23. En fundering som jag haft länge:
  Om man gör utredningar inom sociologi, varför anlitar man inte experter på sociologi till detta, utan litteraturkritiker och idéhistoriker?? (Järvklo)

  Om jag skulle behöva en utredning om hållfastheten i markskiktet inför ett vägbygge anlitar jag väl för höge farao en GEOLOG, inte en zoolog eller nationalekonom.

 24. @Patrik: Vi kan ju bara anta att en så skicklig mannlig journalist med integritet som PM , int godtog førutsættningarna.
  PM gjorde dessutom ett uttalande ( soff intervjuad ) i samband med tillsættningen som utredare , att det inte finns någon huvudsaklig ojæmllikhet mellan kønen.
  PM hoppade av regeringsuppdraget o blev något så mer vesæntligt som politisk redaktør på dagens Industri.
  Dahl øvertog jobbet och vi ser i dag denna nyttiga idiot till mæhæ med en nazifeministisk anstryckning sprida den vanliga statsfeministiska genusmisandrin.
  .
  Per Hagman.
  .

 25. @Ninni:
  Jo men då är ju tummarna helt ointressanta att ha alls, eftersom de inte ger någon hänvisning till vad folk tycker om inläggen. Om det var olika personer som klickade på tummarna så skulle man ju nu fått veta att ungefär 100 feminister har läst inlägget och kommentarerna.
  Som det är nu är det kanske bättre att ta bort tummarna, eller bara ta bort den negativa rösten.

 26. @Magnus:
  Om jag skulle behöva en utredning om hållfastheten i markskiktet inför ett vägbygge anlitar jag väl för höge farao en GEOLOG, inte en zoolog eller nationalekonom.

  Jag hade en släkting som visst ska ha varit aktiv i centern långt innan de blev centern som sa till min faster när hon var ung (hon är nu närmare 80 år): ”om du ska ge dig in i politiken se till att ha en räv bakom örat.”

  Du har en tanke på vad du tror att frågan man vill ha svar på är. Frågan vi kanske borde ställa oss är om det snarare inte är så att det är ett svar man ville ha.

 27. Om det är något som orsakat att kvinnor idag växer upp betraktandes män som potentiella hot så är det knappast mäns benägenhet att bruka våld. Mäns brukande av våld, nu liksom historiskt, har dessutom med en stor övervikt just orsakats av mäns medfödda instinkt att beskydda just kvinnor.

  Orsaken till att denna skeva syn på män i vår tid drabbar så många av våra kvinnor måste således rimligen bero på något annat. Särskilt om man beaktar att män idag knappast kan beskrivas som våldsamma. I alla fall inte i jämförelse med sina förfäder i svunna generationer. Det finns en orsak till att män i vår generation inte längre går under benämningen krigare.Är det då inte märkligt att denna fruktan nu plötsligt sägs ha slagit rot i kvinnorna?

  Om Svend Dahl verkligen vill veta vad det är i vårt samhälle som skrämt dagens kvinnor och lärt dem att leva i fruktan för mansspöket, bör han således leta annorstädes.

  Tror ni han behöver en ledtråd?

 28. @Bashflak: Fast någon hade la fått info om att det möjligen är aftonbladet bakom? Sen går det la bara o rösta en gång per webbläsare man kan rösta? Blir väldigt mycket arbete för en ensam person att gå 100+ dislikes.

 29. @Pether:
  Det är väl en gång per IP-nummer?
  Det är ju precis det en bot kan göra, gå via anonymiseringstjänster och mellan varje byte av IP så klickar den på tummen ned på utvalda kommentarer.

 30. En @Pether:

  Jag är nästan helt säker på att tummarna kommer från 1 ensam person med väldigt mycket tid. Vederbörande har nyss varit i mitt kommentarsfält och radat upp invektiv också. Använder sig av anonymiseringstjänst med rullande ip.

 31. @Bashflak:

  Om det är ”denne” så kan man undra vad det är som gör att ”Denne” orkar hålla på?

  Nästan skrämmande intressant?

  MVH

 32. SKIT I DE UPPENBART FALSKA RÖDTUMMARNA!
  Det finns GRÖNA tummar också.
  Det är ju helt uppenbart när idioten sitter och försöker trolla med sina röda tummar. Så vi ser att idioten ifråga är på gång. Bra då vet vi det. I övrigt ignorera fanstyget. Någon gång tröttnar det (fanstyget) väl och drar till andra jaktmarker, och då återgår de röda tummarna till normal nivåer.
  Till de som tycker att vi skall ta bort tummarna, jag tänker fan inte börja anpassa mig efter något jävla psycho som hör hemma i en madrasserad cell.

 33. Trollande i klass med den välkända nätpesten TN. Åtminstone två politikforum byggde ett script som automatiskt flyttade alla dennes trådstarter i papperskorgen, där man för övrigt inte kunde starta trådar. På ett annat forum fanns en motsvarande funktion med ”Einstein tänker till”… Nu är väl TN så gammal att han inte orkar längre, men han avslöjade ju sig direkt genom sitt märkliga språkbruk, fullt av syftningsfel, katakreser och hemsnickrade uttryck och aforismer.

 34. @MJ:

  Jo men då är ju tummarna helt ointressanta att ha alls, eftersom de inte ger någon hänvisning till vad folk tycker om inläggen. Om det var olika personer som klickade på tummarna så skulle man ju nu fått veta att ungefär 100 feminister har läst inlägget och kommentarerna.
  Som det är nu är det kanske bättre att ta bort tummarna, eller bara ta bort den negativa rösten.

  För min del hade det varit negativt. Jag skriver ju många saker om vad jag kommit fram till om män och manlighet, hur män ofta är och fungerar. Vissa saker är jag jättesäker, andra saker är jag mer osäker. Då använder jag tummarna som en indikation på om jag tänkt rätt eller fel. Och skulle jag få många röda tummar på en sån kommentar så skulle det leda till att jag diskuterade just det med männen här för att lära mig mer.

  Just när LL är i farten så fungerar ju inte den metoden optimalt, men det går ju upp och ner, inte mycket att lägga energi på.

 35. @Magnus:

  ”Om man gör utredningar inom sociologi, varför anlitar man inte experter på sociologi till detta, utan litteraturkritiker och idéhistoriker?? (Järvklo)”

  Helt enkelt för att det där de relativistiska postmodernistiska synsätten är som starkast och enligt postmodernism är det social klasstillhörighet som avgör forskningsresultat – inte observationer av verkligheten. Så genom att anlita litteraturvetare, idehistoriker och liknande kan man beställa och skräddarsy vilket resultat man vill forskningen skall visa.

  Bästa exempel på detta är ju Mona Sahlin absolut ville forskare skulle säga Sverige är fullt av rasister. Utredningen som påbörjades september 2000 leddes av Professorn i statsvetenskap Anders Westholm. Han lade inte den vikt på Struktuuuuuuurer som Mona Sahlin absolut ville ha. Däremot fanns två andra forskare som var övertygade strukturell rasism genomsyrade Sverige och fanns bakom varje gathörn, dessa var professorn i socialt arbete Masoud Kamali och docent i ekonomisk historia, Paulina Los Reyes. Eftersom utredningen inte handlade om strukturer så hoppade de våren 2003 av.

  Mona Sahlin sparkade sedan Professor Westholm och tillsatte en ny utredning ledd av Socialarbetarprofessor Kamali, som skrev en helt vetenskapligt sett oanvändbar utredning kallad ”integrationens svarta bok”

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.461177-bristen-pa-integration-vilar-tungt-pa-sahlin?m=print Professor Bo Rothstein i Göteborgsposten

  http://www.enpartistaten.se/pdf/917566626x.pdf Henrik Borg, Timbro – Som man frågar får man svar

  Därmed torde frågan varför regeringen utser flumforskare vara besvarad. Forskare i de ämnena kan i högre grad stya resultaten med postmodernistiska litteraturteorier som redskap och styrmedel.

 36. @Magnus: Hade i stort sett bra klassföreståndare på mellanstadiet. Ibland slog vissa attityder igenom – pojkar fick höra att ”äsch, det där tål du väl” medan det var synd om flickor.

  Erik:
  Ja, det är väl märkligt att det som inte stöder tesen helt sållas bort. Alternativet är det vad man vant sig vid.

  Tycker det är orättvist att vi som kommer sent inte får tumtrollens uppmärksamhet!

  (Tumtrollen, av Inger och Lasse Sandberg, delvis med material av Lasse O’Månsson och Bertil Pettersson.)

 37. DEL 3 blir allt mer klar… kan ge en tjuvkik på vad den kommer att handla om. Desss undertitel blir

  ”Skolans antipojkkultur och medias mansförakt”

 38. @MJ: Nej, det är en gång per brower, jag kunda iaf rösta upp här(i firefox) o sedan hoppa över till ie o rösta upp även där.

  Men sen har jag blockerat hela röstningsgrejjen i firefox då den bara är jobbig o förstör en massa. Förstår inte ens varför den finns, finns betydligt bättre sätt att visa uppskattning på än o trycka like.

 39. Pingback: Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 3 – Skolans Antipojk-kultur, Medias Mansförakt | Genusdebatten

 40. Pingback: Övertron på den magiska föräldraledigheten – AVFM Sverige

 41. @Per Hagman: http:// Inte att førglømma de spædbarn som skakas sønder o samman av sina mødrar.
  .
  DN rubrik ”Skakvåld ger hjärnskador hos tiotals spädbarn varje år”
  DN ingress..Förnekandet oroar. Inget talar för att diagnosen ”shaken baby syndrome” sätts alltför frikostigt, vilket antytts i debatten. Läkare som anlitats i svenska domstolar har brustit i sin professionalitet. Vi kräver att samtliga dödsfall av barn granskas multiprofessionellt, skriver sju barnläkare.
  ….
  Adderar vi de barn som skakas ihjæl av sina mødrar ligger ihjæl sina barn så ær vi uppe en total mørdade barn av sina mødrar….minst 40 till 60 barn per år.

  http://www.dn.se/debatt/skakvald-ger-hjarnskador-hos-tiotals-spadbarn-varje-ar/
  .
  Per Hagman.
  .

 42. Pingback: Jag är inbjuden till P1 Debatt – Mina tankar om Mansutredningen | Aktivarum

 43. Pingback: Regeringen lyssnar, jag tiger | Genusdebatten

 44. Pingback: Det har ju stått i tidningen – Därför är det sant. | Genusdebatten