Invandrare och våldtäkter
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke tar tjuren vid hornen

Det här inlägget lär väl inte höra till de mest populära. Ämnet är smått tabu, för att säga det minsta. Rent allmänt håller vi oss väl ganska så mycket ifrån invandringsdebatten på GD, men … det är enligt mitt förmenande en ohållbar hållning. Det går inte att undvika att ta upp invandringen ibland eftersom olika kulturer de facto har olika syn på jämställdhet och könsroller.

Någon gång 2012 var det en chatt hos Aftonbladet (som jag tyvärr inte lyckats hitta nu) där det medverkade en kvinnlig akademiker som hade undersökt domar i våldtäktsmål och funnit att antalet dömda våldtäktsmän var ganska jämnt fördelat mellan svenskar och invandrare. Om jag minns rätt var antalet dömda invandrare något högre, men det var marginellt. Hon lyfta alltså fram detta som ett argument för att det inte skulle vara någon skillnad mellan invandrare och svenskar. När någon sedan påpekade att att det faktiskt innebar att invandrare var överrepresenterade eftersom de är en mycket mindre folkgrupp menade hon på att siffrorna skulle visa en mycket högre anmälningsbenägenhet mot invandrare och att vi då var rasistiska.

Siffrorna för antalet dömda, som presenterades för att det var lika många dömda svenskar som invandrare var i absoluta tal. Offentlig befolkningsstatistik ger ju att vi har ung 1,5 miljoner utlandsfödda (enligt min mening det bästa invandrarmåttet) i landet, dvs. invandrarna uppgår till ungefär 1/7 av befolkningen.

Med andra ord, invandrare är dömda 7 ggr så ofta som svenskar om man tar hänsyn till befolkningsgruppernas storlek. Och det ställer oss inför valet mellan pest eller kolera. Vi har valet att medge att invandrare statistiskt sett är mer våldtäktsbenägna, eller så måste vi konstatera att vi har ett rasistiskt rättssystem där man antingen dömer invandrare hårdare och/eller svenskar mildare, vilket är etter värre. Man kan inte gärna resonera att ett högre antal korrekt dömda invandrare är ett resultat av ett rasistiskt högre antal anmälningar.

Oavsett vilket, skall individer bedömas individuellt, ingen är mer eller mindre skyldig på grund av att vara invandrare eller svensk. Och man skall inte börja införa åtgärder mot en viss grupp av befolkningen grundat på våldtäktsstatistik. Men är det korrekt att invandrare är 7 ggr så våldtäktsbenägna per capita så har man anledning att se över invandrarpolitiken eftersom man helt klart importerar en ökad våldtäktsstatistik.

Om man räknar med att 0,5 % av svenska män skulle vara våldtäktsmän så skulle det innebära att motsvarande för utlandsfödda män är ungefär 3,5 %. Det är ganska högt räknat, men torde väl vara där någonstans man hamnar om man räknar med en befolkning på ungefär 5 miljoner män och 100 våldtäkter om dan, vilket är en ofta hävdad siffra. Den verkliga procenten borde vara lägre även om det höga antalet om 100 våldtäkter om dagen godtas, eftersom många av förövarna lär vara skyldiga till mer än en våldtäkt, och dessutom finns en hel del luddighet om vad som anses vara en våldtäkt.

Hur som helst, det skulle innebära att över 99 % av etniskt svenska män inte gjort sig skyldiga till våldtäkt. Likaså skulle det innebära att över 97,596,5 % av utlandsfödda män är oskyldiga.

Men hur skall man ta itu med det här problemet? Det går inte bara att ignorera det. Om vi fortsätter med nuvarande integrationspolitik kommer våldtäkterna att öka dramatiskt med den ökade andelen utomlandsfödda i befolkningen. Min egen åsikt är att det är dags att börja filtrera riskgrupperna, och att våldtäktsmän (och andra grova förbrytare) skall tvångsarbeta av skadeståndsersättning till offren och därefter, om de har ett annat ursprungligt medborgarskap än svenskt, att de fråntas sitt svenska medborgarskap och utvisas.

Det som fick mig att ta upp detta nu var att jag idag råkade se en gammal nyhetsnotis från 2007. Där kan man läsa:

Brist på pengar gör att många dömda våldtäktsmän inte får någon behandling i fängelserna. Problemet är att männen ofta har dåliga kunskaper i svenska språket och några resurser för att anställa tolkar finns inte.

På Salberga, landets största anstalt för våldtäktsmän, kan endast 24 personer av 49 delta i terapin.

Så, om jag förstår det hela rätt, över 50 % har för dåliga språkkunskaper … det var för 8 år sedan. Jag tvivlar på att det har blivit bättre sedan dess.

clockwork rape

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Invandrare och våldtäkter — 76 kommentarer

 1. Svensk våldtäktsstatistik är inte värt någonting eftersom definitionen på våldtäkt är så extremt bred och bevisbördan så låg. Det är mycket möjligt att invandrare är mer benägna att våldta, det låter logiskt om man tänker på att deras kulturer ofta är brutalare i allmänhet, men det går inte att ta reda på genom att titta på vilka som blivit dömda i svenska rättsvidriga domstolar.

 2. Angående relationer mellan tal, eju icke lika som att hantera relativiserande resonemang, därmed. Relativiserandet, mestadels, är endast en spegelbild av det åvan nämnda, tabu eller mera korrekt en rädsla.

  !,5 milj invandrare är det målgrupp av aktuella och endast män?
  Ok och händelsevis så som åvan, 1/7 av befolkningen, var vi icke 9 milj totalt i Sverige? eller är det fler än så?
  Hur många miljoner i aktuella målgrupp, icke invandrare eller icke med sådan relation/bakgrund står mot sin motsats?

 3. Första kommentaren är korrekt. Det visar sig också i att bara 4% av sexbrottsdömda återfaller. Att straffa personer i den gruppen extra är därför ingen skillnad mot att t.ex. straffa män extra. Dessutom är alla redan tvungna att straffarbeta utan lön (s.k. slaveri) under straffet samt att betala skadeståndet. Skadestånd för våldtäkt ligger omkring 200 000 i snitt och minimistraffet är två år. Två års industrislaveri innebär ju i runda slängar en miljon plus till staten. Så de betalar redan mycket mer.

  Men du måste nog korrigera dina siffror enligt följande:
  1. Hon utgick ifrån om namnen klingade svenskt eller ej, inte var folk var födda. En sjunde generationens finne skulle alltså hamna i din invandrarkvinnor.
  2. Mycket mer än 50% av invandrarna är män.

 4. Ok, som jag redan påpekat, det är alltså enorma skillnader mellan invandrare från ett land och invandrare från ett annat land.

  Skillnaderna är så stora att regeringen beordrade BRÅ att inte längre redovisa från vilket land våldtäktsmännen kom eftersom… ja det fattar ni nog själv. SD använde såklart siffrorna för att visa från vilka LÄNDER som de ivrigare förbrytarna kom från.

 5. Den här frågan är onekligen relevant, men samtidigt gäller det att inte låta sig bäras iväg av emotioner.

  En betydande andel av invandrarna tillhör också gruppen unga män. I den här gruppen förekommer rent allmänt en högre riskfaktor för diverse typer av våldsbrott, inte bara våldtäkt.

  Dessvärre tyder allt på att vissa grupper av invandrare är kraftigt överrepresenterade vid våldtäkter och det är dessa grupper som ökar mest idag i Sverige. Det krassa verkligheten är sålunda att allt fler kvinnor kommer att bli våldtagna. Det är bara att gilla läget för den som tycker att dagens invandringspolitik är rimlig.

 6. Favorit i repris

  ”I høyreenden finner vi, ifølge forfatteren, de som tror at voldtektsmenn flest er i innvandrere – «fremmedkulturforklaringen». I venstreenden er de som har en forestilling om at voldtektsmenn kan være hvem som helst – «den norske kulturforklaringen».

  – For at man skal klare å forebygge voldtekt på en meningsfull måte, må man vite hvem det er som voldtar. Ingen i disse to fløyene har vært interessert i å finne svar./…/

  – Den sterkeste fløyen i Norge er de som agiterer for den norske kulturforklaringen. Den nest sterkeste fløyen er høyrepopulistene, som bruker antiislamske argumenter og vil lukke grensene. De svakeste er forskerne, som jobber med dette daglig og vet annerledes, men som ikke tør eller vil si noe offentlig fordi kostnadene er altfor store og de vil egentlig bare jobbe i fred. Taperne er hele landet.”

  http://www.nrk.no/kultur/bok/preben-moller-med-bok-om-voldtekt-1.10996599

 7. Man måste ta hänsyn till ålder, socioekonomisk osv. Annars gör man samma sak som när feminister jämför ojusterad lönegap, dvs man jämför äpplen o päron. När man gör så, så minskar skillnaderna betydligt.

  Det återstår en del ändå. Men är det så konstigt? Vi har en våldtäktslag som är allt för vid och det behöver åtgärdas.

  Tänk så här:
  Lisa, 17 år och Erik, 19 år är ett vanligt svenskt heterosexuellt par. De är uppväxta i Tidaholm. Trots att de växt upp på samma plats, i samma tid så kommer dessa två individer ha olika kulturer, kollektivism och individualism. Dessa små skillnader i kultur ger genuskrockar som ställer till krux i deras relation.

  När jag läser domar, så ser jag ofta att det handlar om dessa genuskrockar, där ingen gjort fel man har bara inte förstått varandra. Och det hade egentligen inte varit så svårt för samhället att hjälpa till för att minska dessa situationer.

  Men vad händer om Erik istället heter Mohammed?
  Då har man ytterligare avstånd mellan hennes och hans kultur och naturligtvis blir kulturkrockarna då både fler och svårare.

  Så att bara jämföra statistiken säger egentligen inte mycket alls, menar jag …

 8. Det går inte att veta något om den krassa verkligheten utifrån siffror som inte säger ett smack.
  Jag har sett fall där invandrare fällts trots friande DNA-bevis, men aldrig svenskar. De rena ord-mot-ord-fallen har också oftast invandrare som misstänkta.

  Det är precis som med vårdnadstvisterna. Jobbigt för män och ännu jobbigare för män som också är svartskallar.

  Sedan är det säkert så att invandrare är överrepresenterade, precis som de är i brott med högre beviskrav. Men det går inte att säga om de är överrepresenterade om man väger in att de också oftare är fattiga, unga och män.

 9. @Ninni:

  ”Vi har en våldtäktslag som är allt för vid och det behöver åtgärdas.”

  På vilket sätt tycker du den är för vid och hur tycker du den ska åtgärdas (se ut istället)?

 10. Jag anser man bör ta fram en annan siffra också. De länder/kulturer som de dömda männen (det är väl bara män…?) kommer ifrån. Tydligen ofta arabiska /muslimska (många invandrare kommer ju därifrån) Hur ser våldtäkt-statistiken (om en sådan finns) ut där. Följer den ”mönstret”?
  Ett problem med svensk invandringspolitik, är dels kravlösheten, undfallenheten från myndigheter. Ett annat är som vi vet, den totalvinklade könspolitiken, hur manligt kön, (och allt mer det vita) smutskastas.
  Invandrare här känner väl inte alltid så mycket respekt för Sverige och för svenskar. Och det beror även, kanske mest, på våra fjolliga politiker och journalister, oavsett kön. Det stora ”strukturproblemet” i vårt land…

 11. En nära släkting är polis. Han menar att en pafallande andel av anmälningar är hedersbegrundade – dvs. att flickans familj tvingar flickan att anmäla för att bevara familjens heder. De flesta sadana fall uppdagas och utgör en del av den pa ytan besvärande statistiken att endast ett fatal anmälningar leder till fällande dom. Men en del sadana fall leder naturligtvis till dom, och det skulle kunna vara en del av förklaringen till varför invandrare är överrepresenterade.

  Sedan har naturligtvis rasism och social utslagenhet en del med saken att göra. Invandrare är förmodligen överrepresenterade bland de sociala grupper som har högre benägenhet att bega brott. Och hur toleranta vi än försöker vara: vi paverkas av vara erfarenheter, och det är förmodligen lite lättare för oss att se en invandrare som skyldig än en svensk. Det är olyckligt, men pa sätt och vis rationellt.

 12. Jag har stött på en del kulturrelaterade anmälningar. Men då handlar det oftast om brudpenning och möjligheten till kulturell och eller utländskt skilsmässa.

  Brudens familj får en brudpenning Av mannens familj. Om frun begär skilsmässa så ska brudpenningen återbetalas, och om mannen vägrar skilsmässa så behöver frun ange giltiga skäl för att äktenskapsskillnaden ska gå igenom religiöst och ibland för att gälla i hemlandet (t.ex. Bosnien eller Syrien). Misshandel och våldtäkt utgör sådana skäl.
  Om mannen döms för brott mot frun så får han inte tillbaka brudpenningen plus att hon kan gifta om sig (ny brudpenning).
  Det rör sig om betydande belopp. I familjer som rör sig kring existensminimum har jag sett brudpenning på 140-200 000 kronor. Det är ofta insamlingar från många medlemmar i släkten.

  Vad gäller kultur i övrigt så kommer ju de från länder där man ser ännu allvarligare på sexualbrott. Eftersom det anses vara ännu mer kränkande och kränkande mot fler personer. De länderna har ofta dödsstraff i straffskalan för våldtäkt.

 13. @Joakim Steneberg:

  Svaret finns , och det är entydigt .Är lönlöst i svensk debatt
  att hitta svar .

  Enklast hittar man sanningen redan i Norge .
  Samtliga uppklarade överfallsvåldtäkter i Oslo begicks av icke-europeiska män under 2006-2011 .
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/innvandrere-bak-alle-anmeldte-overfallsvoldtekter-i-oslo/a/561939/
  Finns fler länkar som bekräftar detta

  Här en klart läsvärd dito som dessutom går på djupet .
  https://www.document.no/2011/05/ikke-vestlige-innvandrere-bak-65-prosent-av-alle-anmeldte-voldtekter-i-oslo/

  ”Ikke-vestlige menn er mistenkt i hele 65 prosent av alle de 189 anmeldte voldtektene” .

  Vidare kan man läsa där att offren är nästan alltid av etnisk norsk bakgrund (c.a 80%) och gissningsvis har ytterligare 10% svensk bakgrund . Det finns 40 000 svenskar i Oslo de allra flest unga.

  Således 100% av ö-våldtäkterna och 65% räknat på samtliga former.
  I Oslo vet varje kvinna det här .
  Varför jag vet ?, Min 25-åriga dotter bor där .

  Det är en skamfläck på Sveriges banér ,för att travestera Heidenstam, att media och myndigheter förtiger detta här
  och mängder av kvinnor drabbas .

  Varför i allsindar får inte svenska kvinnor denna info .

  Dags för ansvariga att krypa till korset , och sluta krypa för Halvmånen och stjärnan .

 14. @Göran i Gamleby:
  Hur stor del var män?

  Det är också högst vilseledande siffror. 2010 t.ex. så anmäldes 24 överfallsvåldtäkter. För sex av dessa fälldes fem personer (en afrikan, en asiat och tre araber). I de övriga 18 fallen så var signalementet etniskt skandinaviska personer.
  2011 var det 21 anmälda överfallsvåldtäkter och i 16 fall anmäld med skandinaviskt utseende.

  65%-siffran anger vidare inte ickevästlig Utan ickenorsk. Personer med bakgrund i mellanöstern stod för 15% totalt, Afrika 20%. Europa 15% osv.

  Slutsatsen är att rasister och feminister kunde ingå logiskt äktenskap.

 15. Måste citera den gode Verner von Heidenstam . Ganska fritt ,men jag tror inte han misstycker i sin himmel .

  Ur ”Medborgarsång” (1899) ,skriven under nationalromantikens höjdpunkt

  Det är skam att sitta, som vi har gjort,
  och tempel åt andra välva,
  men kasta stenar på egen port
  och tala ont om oss själva

  Och därför vilja vi rösta fritt
  som förr bland sköldar och bågar,
  men icke vägas i köpmäns mitt,
  likt penningepåsar på vågar.

  En sann visionär minsann!

 16. @Mia.:

  På vilket sätt tycker du den är för vid och hur tycker du den ska åtgärdas (se ut istället)?

  Jag är lite upptagen nu, så du får ett kort svar på en fråga som behöver en mindre avhandlingWink

  lagen är ändrad 1998, 2005, 2013. Ändringen 1998 har jag inte satt mig in i, men de två senare anser jag är fel. Så backa till 2004 hade varit ett bra steg i rätt riktning.

  Jag är också motståndare till att det faller under allmänt åtal då tredje person lägger sin moraliska bedömning utifrån sin egen sexualitet på hur sex ”ska vara”. Det är inte okej att unga människors sexliv vräks ut i rättsväsendet för att tredje person tycker illa vid. (Tänk BDSM-fallet)

  Jag vill även se att man stärker falsk tillvitelse så att straffet för det brottet motsvarar vad brottet man falskt anklagar någon för skulle ge för straffpåfölj.

 17. @MJ: Det vore intressant om du länkade till en dom där någon blir fälld trots ”friande DNA-bevis”, vad nu det innebär. Om det betyder vad jag misstänker så låter det som ett rent justitsiemord och det förefaller mig konstigt att media inte vaknat till.

 18. @Johan:
  Som exempel:
  Svea hovrätt mål nr B 8498-11.

  Media har väl ingen anledning att klaga på att domstolarna följer den PK-ordning som de själva följer?
  Det finns minst många hundra rena justitiemord.

 19. @MJ:
  I det fallet pekades ”negern” ut av en ung man på platsen som sedan stack därifrån utan att identifieras och målsäganden pekade inte ens ut.

 20. @MJ:
  ”65%-siffran anger vidare inte ickevästlig Utan ickenorsk”
  Säger Du .

  På min dator står det:”Ikke-vestlige menn er mistenkt i hele 65 prosent av alle de 189 anmeldte voldtektene” i länken i min kommentar
  ovan .

  Hur stor andel var män , frågar Du .?
  En gissning är väl närmare 100% .I vart fall vid ö-fall .
  Eller hur menar Du ?

  I länken till VG ovan är det Oslos polischef Hanna Kristin Rohde som går ut med detta :
  ”Det er menn med kurdisk eller afrikansk bakgrunn som dominerer statistikken. Ingen av anmeldelsene involverer etnisk norske gjerningsmenn.”

  Kan försäkra dig om att det är hennes ord. Lyssna på den här intervjuen av henne på Nrk . Det är också skakande om det mycket grova våld hon beskriver .
  ”Finns där några norrmän (…)” ? frågar reportern
  ”Nej , det finns det inte”
  Varför skulle Oslos polischef förvanska något .
  https://www.youtube.com/watch?v=io3AAF5WsFM

  Finns motsvarande klipp från 2011 , där polisen åter säger samma sak.

  I Oslo använder man regelbundet TV för att få ut signalement
  Förmodligen har det väl att göra med att man vill få fast förövarna .
  http://www.nrk.no/ostlandssendingen/slatt-ned-og-forsokt-voldtatt-1.11552335

  I Sverige lämnas aldrig i princip ut signalement längre när
  gärningsmännen misstänks vara utländska .Varför ? Jo för att man är livrädd för att kallas rasist och andra tillmälen som är på modet . .På detta sätt ju offren fölorarna . Chansen minskar ju att gripa någon .

  Dolf visar ju klart i det inlägget . vilka som är överrepresenterade .

  Känner igen det här sättet att skuldbelägga vita män .
  Åsa Romsons tal i Almedalen var en enda lång lista över vita , medelålders mäns totala skuld för allt i från att vi kör bil till jordens undergång .

  Du verkar ha den femnistiska iden om vite mannens skuld , och samtidigt skydda rasifierade och alla andra som feministerna bestämt
  också bara är ”offer” som till varje pris ska rentvås.I alla fall är det mitt intryck .

  Är rätt van bli kallad kvinnohatare om jag har en annan åsikt i den s.k jämställdhetsdebatten .Och att bli kallad rasist om jag citerar media utanför Sverige .

  Bryr mig inte så mycket . Vet att jag är varken det ena eller andra .

 21. @Göran i Gamleby:

  Norge har också officiell statistik. Statistisk sentralbyrå, ssb. Du behöver inte gå på vad någon snubbe sa på nätet. Du kan kolla upp det själv.

  Visste du att under samma period så mördades 77 personer av terrorister i Norge? Gissa hur stor andel av dem som mördades av vita, kristna, män med rötterna i Norge? 100% HUNDRA PROCENT!!
  Samtliga invandrargrupper var rysligt UNDERREPRESENTERADE när det gäller terrormord.

  Jag tycker att det är ganska enkelt egentligen. Vill vi ha en massa terrorister som springer runt och mördar folk i Sverige? Nej, så stäng gränsen mot Norge som helt uppenbart har en annan kultur när det gäller terrormord.

  Även om vi tittar på Sverige och hur många som mördats av terrorister (vi har som tur är inte lika många vita kristna norrmän som Norge) här har det mördats tre personer av terrorister och 13 personer skottskadats av terrorister sedan 1992. 100% av de terroristerna var vita män födda i Sverige och med västerländskt påbårå. 100%. Även här hittar vi 0% svartskallar bland förövare av terrormord och bland terrorskottskadade.
  Wafan? En enorm UNDERREPRESENTATION för svartskallarna även här?

  Tur att någon vågar säga som det är va?
  Vi kanske får leva med lite våldtäkter, men slipper ju terrorvågen om vi byter ut de vita männen mot svartskallar. Eller hur?

  Angående signalement.
  Nej, Norrmän är inte så korkade som historierna vill göra gälllande. De förstör inte heller sina utredningar genom att ”alltid gå ut med signalement”. Jag begär inte att sådana som dig ska begripa sådana saker, men vilket bevisvärde tycker du att ett vittne som pekar ut en person har om polisen innan dess gått ut med ett signalement? Alltså ungefär som fotohandlarparet i da Costa-fallet. Jag antar att du tycker att det är smart att ”alltid gå ut med signalement” (eftersom det alltid figurerar signalement i amerikanska polisserier som går på eftermiddagarna). Men om du verkligen verkligen anstränger dig, kan du komma på, med ledtrådarna ovan, varför det kanske inte är så smart alla gånger?

  Sedan tycker jag att du testar att googla på signalement som svenska polisen gått ut med och sedan återkommer med hur stor andel av dem som rörde etniska svenskar. För så långt tänkte väl aldrig killarna på flashback eller avpixlat när de vågade berätta för sig hur det verkligen var?

 22. @MJ: Jag tycker att din argumentation ovan är lite tveksam. Det är väl ingen som har pratat om terrormord? Frågan gällde överfallsvåldtäkter. Din argumentation tycks ge vid handen att påståenden om utländsk överrepresentation rörande våldtäkter inte räknas eftersom Breivik? Jag tror att du kan bättre än så.

 23. @MJ: Tack för det.

  Det enda sättet en amatör som jag känner till att få tag i en dom är att beställa den från Svea Hovrätt och den metoden förefaller mig medeltida. Finns det inget möjlighet att få domen som pdf direkt på datorn? Det är väl trots allt offentliga handlingar (i de flesta fall).

 24. @Johan:
  Nej. Jag applicerar samma logik på ett annat brott för att visa hur tokigt det är att resonera så och använda statistik så.
  Ofta är det också ett bra test av motdebattören, man får ofta veta om de ljuger eller är korkade.

  Hovrätten mailar domen till dig om du ringer till dem.

 25. @MJ: Nej, det gör du inte. Rent statistiskt är ditt scenario inte jämförbart och det tror jag du inser också.

 26. @Johan:
  Det är det väl?
  100% av 20-30 överfallsvåldtäkter är förvisso sämre underlag än 100% av 77 terrormord. Men jämförbart är det allt.

 27. @MJ: Menar du att alla 20-30 överfallsvåldtäckter är utförda av samma man? Hur är det annars jämförbart?

 28. @MJ:
  Eh, nu var fokuset för det hela gärningsmän, inte offer. Så den korrekta jämförelsen i sammanhanget är en 1 vit norsk terrorist.

 29. @MJ: Jag tycker det är farligt att raljera så där eftersom det göder rasismen. Om vi antar att samtliga överfallsvåldtäkter i Norge utfördes av ”personer med utomnordiskt ursprung”, någonting som förefaller mig osannolikt, men det är väl den informationen som diskuteras, så är det ett fenomen som tarvar en förklaring.

  Som jag ser det finns det ett antal möjliga förklaringar:

  A) Utomnordiska människor är genetiskt predestinerade att överfallsvåldta i högre utsträckning.

  B) Utomnordiska människor har sociala förhållanden i Norge som gör att de blir mer benägna att utföra överfallsvåldtäkter.

  C) Utomnordiska människor i Norge kommer ifrån kulturer och/eller omständigheter som gör det enklare för dem att begå överfallsvåldtäkter.

  Det finns säkert fler möjliga samband, men OM det nu existerar ett tydligt statistiskt urval så tjänar alla på att det utreds vidare, inklusive personer från de misstänkta kulturerna/bakgrunderna?

  Att blanda in Breivik är ju bara trams eftersom han är en enskild gärningsman och överfallsvåldtäkterna, antar jag, utfördes av flera personer. Du kan inte göra en statistik analys med n=1. När man aggregerar data måste man vara noggrann med:

  1) På vilken basis du grupperar dina urval. Exempelvis är det inte lämpligt att gruppera alla som heter ”Svensson” i ett urval om grupperingen inte kan motiveras. I fallet Breivik skulle du kunna hävda att alla i Breiviks kvarter har förhöjd sannolikhet att mörda folk eftersom genomsnittsmordfrekvensen är extremt hög. Men det finns ingen anledning att gruppera folk i Breiviks kvarter.

  2) Du måste ha en förhållandevis stor grupp att göra ditt urval från. Det är inte antalet mord som är intressant, utan antalet brott. Antag exempelvis att 77 somalier i Norge har mördat en person var. Eftersom gruppen Somalier i Norge är liten i förhållande till 77 stycken och gruppen norska män är stor i förhållande till gruppen Breivik så är det ena resultatet ”signifikant” medan det andra inte är det. Det här är basalt och jag är helt säker på att du begriper det lika bra som jag.

  Att bara hävda Breivik och två sina händer leder inte till att kunskapen om vad som orsakar överfallsvåldtäkt ökar. Du försämrar alltså situationen genom att spela PK-kortet även om jag förstår varför du gör det.

  Det viktiga är att inte hamna i en ”lär män att inte våldta”-situation eftersom det bara gör folk förbannade. Personligen är jag helt övertygad om att män våldtar till följd av genetisk disposition (sexuell drift, större kroppsstyrka, fysiologisk möjlighet, etc) men att det inte får reflektera negativt på andra män eftersom andelen våldtäktsmän är så liten. Enligt mig finns det därför inget problem i att peka ut gruppen ”män” som mer sannolika förövare under förutsättning att det samtidigt påpekas att sannolikheten är mycket liten.

  Om det kan etableras att ”män från kultur X” är överrepresenterade i våldtäktssammanhang så är det information som kan användas till att åtgärda problemet. Generaliseringar kan leda till rasism och det är därför det är viktigt att inte raljera om Breivik och Araber.

 30. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Det var det ju förvisso inte. För ingen nämnde antalet gärningsmän. T.ex. att det var fem stycken 2010 och tre stycken 2011.

  Det som nämndes var bara det totala antalet anmälda våldtäkter jämfört med icke-norrmäns andel av de fällda personerna (men med förfalskningen att det skulle vara icke-västerlänningar).

 31. @Nilsson:
  Nej, jag kopierar idioternas hantering av statistiken. De ser noga till att aldrig nämna antalet dömda (eller ens antalet överfallsvåldtäkter eller antalet uppklarade sådana).

 32. @Johan:
  Det alla logiska och förnuftiga personer gör är detta:
  1. Va? Det låter helt otroligt.
  2. Kollar upp det.
  3. Aha, bara den vanliga dyngan som avpixlat sprätter över folk som är för korkade för att kontrollera saker själva eller tänka själva.

  Sedan kan man gå vidare och titta på de verkliga förhållandena och göra någon analys utifrån det. T.ex. se att överfallsvåldtäkter i norsk statistik innebär att det är okänd person som anmäls och att händelsen inte inträffat på en fest. Vilket ju kan vara en naturlig förklaring till överrepresentation för personerna som inte känner så många och som inte dricker alkohol.

  Jag är helt med på din kritik av mitt motexempel. Jag har ju avsiktligt gjort samma fel som avpixlat-genierna. Men det är roligt att många fler reagerar på felen när resultatet inte blir det de vill ha.

 33. @Göran i Gamleby:
  Jamen det jag efterfrågade var ju hur det ser ut med våldtäkterna i de länderna där de kommer ifrån, de som mer ofta än snittet begår våldtäkt här.
  Är det lika mycket där, eller förändras beteendet efter invandringen, miljöbytet, kulturkrock osv.

 34. @Joakim Steneberg:
  Det är ju faktiskt intressant. Enligt statistiken så är ju Svenskar världens mest våldtäktsbenägna folk totalt sett.
  När folk från nationaliteter med mindre vålstäktsbemägenhet flyttar hit så blir de som minoriteter här ÄNNU mer våldtäktsbenägna än rekordhållande nationalitet (svenskar).

  Det är ju ologiskt att förklara det utifrån fel på den mindre våldtäktsbenägna kulturen. Felet borde ju ligga i den kultur som leder till rekord i våldtäkter.

 35. @MJ:
  Inlägget utgick från ”På Salberga, landets största anstalt för våldtäktsmän, kan endast 24 personer av 49 delta i terapin.”, alltså antalet förövare.

 36. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Det har jag inte kommenterat.
  Nu tycker jag att det är övertolkat. Det sitter många fler än 50 sexbrottsdömda på Salberga. Det avser antagligen de som frivilligt går i deras feministprogram. De som gör det är generellt skyldiga (därför är återfallen högre bland de som genomgått program än de som inte gör det) eller så fattar de inte vad det handlar om (t.ex. eftersom de inte kan svenska).
  Men även om det är ett underlag på 200 så är ju 24 som inte kan svenska en stor överrepresentation.

 37. @MJ: Jag är inte med på vad du menar när du skriver ”resultat inte blir vad de vill ha”? Insinuerar du att jag är ute efter ett visst resultat? Vilket resultat skulle det vara?

 38. @MJ:

  ”Visste du att under samma period så mördades 77 personer av terrorister i Norge?”

  För det första så var det bara en person så det heter terrorist (singular), inte terrorister. För det andra så är den här sortens retorik om terrorism – precis som Ranstorp påpekat – helt meningslös då den bara räknar frmgångsrika terroristråd och inte de hundratals planerade dåd som världens säkerhetstjänster stoppar innan de hunnit bli av. Typiskt exempel på detta i vår del av världen är det av islamister planerade massmordet mot jyllandspostens redaktion i Danmark.

 39. @Erik:
  Så då var det flera terrorister då?
  Hundratals till och med.
  Vi får räkna mer exakt sedan när de hundtatals domarna kommer sen. Men det kanske den gamle IS-vännen Ranstorp hinner först med.

  Men det kan ju vara samma sak med de här fem våldtäktsmännen. De var de som lyckades och polisen stoppade tusen fjällapor innan de fullbordade brotten och har bara glömt bort art lagföra dem.

 40. Pingback: Uppföljning till Invandrare och våldtäkter | Genusdebatten

 41. @Joakim Steneberg:
  Ok . Jag missförstod Dig .
  Min personliga uppfattning är att det en nästan omöjlig fråga att besvara.

  Om vi begränsar oss till muslimska länder , finns många ledtrådar .
  I Koranen finns många punkter som berör detta . Men det är komplext.
  En muslim har att följa ”sunna” d.v.s. tolkningar av hur Mohammed ansågs följa sina uppenbarelser och hur han ansågs tolka dessa i sin samtid .

  Haditherna är det andra en sann muslim bör följa . Det är oändliga
  texter om hur han agerade i sitt liv , vad han sade om en olika saker och som samlats under århundrade. Han är ju den ende som vet alla Allahs lagar .

  Efter denna långa tirad kan man konstatera att det är sju resor värre än att tolka Bibeln . Ja helt omöjligt.

  Men vad som är klart är att Mohammed gifte sig med en 9-årig flicka.
  Både sunna och haditherna är eniga. M.a.o Allahs vilja .Han hade även sexslavar och uppmuntrade sina mannar till samma sak . Han var en krigsherre av rang

  Enighet råder också att det ok att ha otrogna (icke-muslimska) kvinnor som sexslavar och och även så med muslimska kvinnor som är tagna i krig som fångar . Om en man anklagas för våldtäkt , måste kvinnan skaffa minst fyra vittnen .

  Kvinnan ska ha sex på mannens uppmaning . Fyra fruar tillåts. Även en kvinna som klär sig ”skamlöst”kan behandlas som en otrogen mot Allahs lag ; sharia .
  Kanske de flesta muslimer med utbildning är sekulära , men pojkar får definitivt med sig de här sakerna .

  Hur utbrett våldtäkter är kan man gissa . Min gissning mycket vanliga , men ser inte ut som här . Mest inom familjen och släkten , pedofilin utbredd . eftersom flickor över kan fungera som hustru . Inom Islam kan man ha ett äktenskap på en dag , då man sedan kan ha sex med sin 9-åriga ”hustru” , varefter det upplöses .Ej mot sharia .

  Såg en dokumentär om Pakistan .40% av pojkarna
  mellan 5 och 13 är drabbade .Enl filmen är det bara en bråkdel av småflickor som utsätts . Förklaringen var överraskande . Att män har umgänge med en pojke så här betraktas inte som en sexuell handling .
  Därför har sharian inget säga om det .

  Ger kanske en del ledtrådar vad de män som kommer från muslimska länder har med sig i sin kultur och sin kvinnosyn .

 42. @MJ:

  Det är ju ologiskt att förklara det utifrån fel på den mindre våldtäktsbenägna kulturen. Felet borde ju ligga i den kultur som leder till rekord i våldtäkter.

  Vad tror du det är som gör Sverige ligger så högt statistiskt sett jämfört med andra länder?

 43. @Gigas:
  Det vet jag mycket väl. Men jag utgick ifrån att statistiken var korrekt precis som rasisterna gör. Och gör man det så blir inte slutsatsen den de vill ha.
  Men när man påpekar det så får de genast kunskap om att statistiken är värdelös.
  Vilket leder till slutsatsen att de ljuger för att driva sin agenda.

 44. @Ninni:

  Jo att du ansåg dem fel förstod jag Razz. Frågan var ju hur/varför Smile
  Kanske får svar nån gång när du har tid Wink

 45. @Mia.:
  T.ex. är det fel att ha sex med någon som sänkt sina hämningar med frivillig berusning ska vara våldtäkt (Tumbafallet, de friades pga bristande uppsåt men hon ansågs vara i en hjälplös situation därför att hon var kåt och full).
  Det är fel att ömsesidigt sex mellan två tonåringar ska vara våldtäkt (Eller som ett fall där en 14-årig flicka ostridigt utnyttjade och pressade en 20-årig klent begåvad kille och han dömdes för våldtäkt mot barn (mot hennes bestämda vilja, och det krossade även henne)).
  Det är fel att om min fru väcker mig med sex så begår hon våldtäkt trots att hon kan räkna med att det inte är kränkande för mig även om jag nekar när jag väl vaknar.
  Det är fel att kalla nästan alla sexuella kränkningar för våldtäkt eftersom det urvattnat begreppet.

 46. Kära meddebattörer,

  Jag läser diskussionen ovan med lite obehag och tänkte försöka klargöra, för er likväl som för mig själv, varför:

  1. Jämställdismen, mansrättsrörelsen m.m. har sedan begynnelsen kämpat mot att förknippas med den politiska högern, och ibland den radikala högern (som naturligtvis har lite med standardhögern att göra). Det är naturligtvis strunt, eftersom nästan allt vi gör ifragasätter den traditionella mansrollen, men en logisk vurpa som är svar att undvika för den oinvigde. Den här sortens diskurs, som ju ligger i linje med SD, är kanske välintentionerad, men den kommer oundvikligen att färgas av den misstro som gäller dylika resonemang i allmänhet i dagens politik. Det är inte bara missvisande, utan för vara ändamal irrelevant.

  2. Efter att ha levt närmare tio ar i muslimska länder och Indien, opponerar jag mig fullt ut mot den stereotyp om kvinnoförtryck som vi allmänt har. Könsroller är mer traditionella, och inskränkande för bada könen, men det finns inget som tyder pa att det skulle vara bättre att vara man än kvinna i Afghanistan – det är ett rätt hemskt land att leva i för alla utom eliten, punkt slut. Tvärtom atnjuter man som kvinna ett man av skydd som ter sig inskränkande i vara ögon, men som är mycket viktigt i ett land där vald ofta förekommer, där jobb är skitiga och underbetalda, och där livet i allmänhet är prekärt. Det verkar vi glömma.

  3. Vill man vara rasist, finns det inga problem att hitta stöd i vetenskapen. Mät genomsnittlig intelligens i Afrika söder om Sahara och jämför med Israel och dra slutsatser lika klara som de man skulle kunna dra fran den norska studien. Den här tanken är nog den ni kommer att reagera mest mot: men jag tror att det är nödvändigt med vissa, inte för manga, kulturellt kontrollerade gränser till dylika vetenskapliga resonemang. Det finns goda skäl som vi inte far glömma att, till exempel, vi inte tillater forskare att undersöka förintelsen och komma fram till att det minsann var fem, inte sex, miljoner judar som mördades. Att förkasta förintelsen för den katastrof den var är en del av det som haller samman vart samhälle och kan inte bli föremal för kritisk granskning, annat än om slutsatserna är politiskt korrekta. Naturligtvis skall dessa inskränkningar begränsas skarpt, men det är förmodligen fel att förkasta dem helt – istället skulle vi ma bra av att tala öppet om dem och varför vi vill bibehalla dem.

  Vad betyder det för diskussionen ovan? Att, tror jag, vi maste akta oss lite grann att inte falla i den här sortens fallor. Förmodligen korrelerar statistiken like väl med faktorer som social situation eller svara uppväxter. Jag vet inte. Är det nagon annan som delar mina funderingar?

 47. @Anders:

  ”Vill man vara rasist, finns det inga problem att hitta stöd i vetenskapen. Mät genomsnittlig intelligens i Afrika söder om Sahara och jämför med Israel och dra slutsatser lika klara som de man skulle kunna dra från den norska studien. Den här tanken är nog den ni kommer att reagera mest mot: men jag tror att det är nödvändigt med vissa, inte för manga, kulturellt kontrollerade gränser till dylika vetenskapliga resonemang.”

  Ja, exakt så resonerar de akademiska feministerna. Vetenskapens historiska roll att försöka hitta sanningen ska förkastas och istället ersättas av något som ärligen endast kan kallas propaganda. Detta tillämpades fullt ut i gamla Sovjetunionen där man t.ex förkastade hela den moderna genetiken för att detta inte föll inom de där rådande ”kulturellt kontrollerade” gränserna. Detta är känt som Lysenkoism och bidrog starkt till svält och annat lidande.

  Feministerna har länge jobbat hårt för att biologin som vetenskap ska skambeläggas och de har haft betydande framgångar. Ingen svensk biolog med självbevarelsedrift vågar nog ge sig in och forska på t.ex genetiskt betingade skillnader mellan könen om de inte hittar en infallsvinkel som väldigt tydligt passar in i de ”kulturellt kontrollerade” gränserna.

  Uppenbarligen stöder du denna utveckling, vilket jag finner högst anmärkningsvärt. Å andra sidan bor du i helt rätt land eftersom Sverige är något av ett mönsterland när det gäller avvecklingen av den akademiska friheten.

 48. Här har vi en typisk feminist som är helt inne på Anders linje:

  ”A Harvard University feminist student writing in the campus newspaper The Crimson recently posited this: ”If our university community opposes racism, sexism, and heterosexism, why should we put up with research that counters our goals simply in the name of ”academic freedom”?

  The column was titled ”The Doctrine of Academic Freedom — Let’s Give Up On Academic Freedom in Favor of Justice.”

  Its author, senior Sandra Y.L. Korn, a joint history of science and studies of women, gender and sexuality major, called for the end of academic freedom and in its place ”a more rigorous standard: one of ’academic justice.'”

  Liten TV debatt kring detta:

 49. @Anders:
  Jag har det ganska tight nu och svårt att närvara i kommentarsdiskussionerna (därför det blir mycket korta inlägg istället), jag tycker dock att det du tar upp är mycket intressant och skulle gärna se att du utvecklar den här kommentaren i ett gästinlägg.

 50. @Anders: Förtydligande, jag syftar främst på punkt 2 om dina erfarenhter från Afghanistan och Indien.

 51. @MJ:

  ”Så då var det flera terrorister då?”

  Givetvis är en terrorist precis lika mycket terrorist även om CT-polis sätter en kula i skallen på vederbörande innan massmord hunnit genomföras.

  ”Hundratals till och med.”

  Nej, det skulle vara kontraproduktivt. Hela poängen med terrorism är att fåtaliga personer med små medel åstadkommer eller är nära att åstadkomma så stor skada att man med hjälp av media kan sätta rädsla i sinnet på målgruppen.

  ”Vi får räkna mer exakt sedan när de hundtatals domarna kommer sen. Men det kanske den gamle IS-vännen Ranstorp hinner först med.”

  Löjligt att rikta ad hominem mot Ranstorp som inte ens deltar här. I övrigt så verkar du inte ha nån vidare koll över hur terrorism bekämpas i det tysta över flertalet länder. Du verkar exempelvis helt ha glömt att det var svenska insatsstyrkan som plockade flera av de islamistiska svensk-arabiska danmarksterroristerna innan de ens var i Danmark. Sålunda blir det lätt så att terrorister som tänkt mörda i Norge eller Sverige redan kan sitta på livstid i något helt annat land efter en rättegång som ingen skyltat med. Exempelvis killen som rek:ade Jyllansposten plockades av FBI och är dömd av en amerikansk domstol.

  ”Men det kan ju vara samma sak med de här fem våldtäktsmännen. De var de som lyckades och polisen stoppade tusen fjällapor innan de fullbordade brotten och har bara glömt bort art lagföra dem.”

  Jovisst, det är ju sä jättemånga våldtäktsmän som begår dåd på order och vars operationer planerats i flera olika länder i lång tid innan dåden.

  Suck, löjlig jämförelse omöjlig att ta på allvar.

 52. @Erik:

  ” Exempelvis killen som rek:ade Jyllansposten plockades av FBI och är dömd av en amerikansk domstol.”

  Ja, detsamma gäller väl Jihad Jane, som skulle mörda Vilks.

 53. @Erik:
  Ajdå. Då måste vi vänta i 70 år innan hemligstämpeln släpps på alla de där utomrättsliga avrättningarna då som hemliga polisen bara rapporterat till herr medias ”terrorexpert” (tillika f.d. IS-sympatisören)

  Jo det kan såklart finnas en massa hemligt. Men personer som inte är invandrare är ju ganska ointressanta för den här diskussionen. Tids nog kanske hemliga polisen också vill bevisa att de gör någon nytta och faktiskt berätta vad de lyckats med men än så länge Bara berättat för Ranstorp.

  Tur att alla terrorister man stoppar i hemlighet och avrättar utomrättsligt är så korkade att de lätt åker fast.

 54. @MJ:

  ”Ja och han killen på Avpixlats kommentarsfält som skulle mörda Obama.”

  Vem var det? Finns det fällande dom mot honom?

 55. @Utlandssvensk:
  Nej det tror jag inte. Polisen var upptagna med att hota barn med palestinskt ursprung med k-pist för att deras pappor hade klagat på sprängande huvudvärk.
  Men han kanske ingår bland alla de hundratals hemliga domarna eller hundratals utomrättsliga avrättningarna, det är ju svårt att veta något om det. Jag har inte heller hört att han hängdes upp i köttkrokar i ett CIA-chartrat plan och flögs till något land där han kunde torteras av jänkarna utan legala problem, så det kanske inte var så mycket att oroa sig för.

 56. @Anders:

  Obs, i brist på erbjudna alternativ så finns ingen orsak att anstränga sig här. Vad än jag skriver så kommer samma ljugfolk i media och på twumblr att köra med samma GBA-skräp.

  ”1. Jämställdismen, mansrättsrörelsen m.m. har sedan begynnelsen kämpat mot att förknippas med den politiska högern, och ibland den radikala högern (som naturligtvis har lite med standardhögern att göra).”

  Nej, detta är inte sant. Däremot har den radikala vänstern redan framställt alla till höger om folk som Lenin och Che Guevara som om de vore rasister o nazister detta bevisligen vare sig motståndarna är liberaler, kristna kurder eller nationalister, det gör uppenbarligen helt strunt samma för radikalvänstern/media, trots att de bara gör den sida de säger sig vara motståndare till större.

  Då ingen MRA har haft nån bevisad koppling ”dit” har vi aldrig behövt ”kämpa” för att inte förknippas dit, inte i riktiga världen i alla fall.

  ”Det är naturligtvis strunt, eftersom nästan allt vi gör ifragasätter den traditionella mansrollen”

  Alla från Gamergate till Alice Teodorescu i Göteborgsposten får stämpel av SD, rasism, kvinnohat och ”ej i tiden” eftersom det så man driver radikal vänsterboskap att betala egotrippade clickbaitjournalisters bar-notor (när man inte har nån kändis sexliv att spekulera om), så varför skall nån bry sig längre?

  ”men en logisk vurpa som är svar att undvika för den oinvigde. Den här sortens diskurs, som ju ligger i linje med SD”

  Givetvis gör den det i offentligheten eftersom det i dagsläget är så att ALLTING som inte okritiskt stödjer radikalvänsterns militanta identitstpolitik intersektionalism och inklusivitet trigger warning är på den andra sidan. Det finns bara två sidor i deras svartvita värld, nån som inte märkt det?

  ”är kanske välintentionerad, men den kommer oundvikligen att färgas av den misstro som gäller dylika resonemang i allmänhet i dagens politik. Det är inte bara missvisande, utan för vara ändamal irrelevant.”

  Du menar den misstro som den ena sidan VÄLJER att ha som taktik för att de tjänar på det och som innebär att det spelar ingen roll vad den andra sidan gör? Den bara växer i takt med att allt mer saker blir bannlysta och hädelseförklarade.

  2. Efter att ha levt närmare tio ar i muslimska länder och Indien, opponerar jag mig fullt ut mot den stereotyp om kvinnoförtryck som vi allmänt har.”

  Jag med, det är helt uppenbart att islamska länder inte förtrycker kvinnor, utan folk i allmänhet och om något så är det tydligt i Indien där en del av landet styckades bort för att skapa ett islamiskt indien. Lägg till detta terrordåden i Mumbai 2008.

  ”3. Vill man vara rasist, finns det inga problem att hitta stöd i vetenskapen. Mät genomsnittlig intelligens i Afrika söder om Sahara och jämför med Israel och dra slutsatser lika klara som de man skulle kunna dra fran den norska studien.”

  Knappast, som beteendegenetikern Thomas Turkheimer visat så är IQ i mycket hög grad kopplad till utbildning.

  ”Den här tanken är nog den ni kommer att reagera mest mot: men jag tror att det är nödvändigt med vissa, inte för manga, kulturellt kontrollerade gränser till dylika vetenskapliga resonemang.”

  För det första säger vetenskapen inte alls vad som påstås ovan om intelligens. Det är alltså bara när det finns likvärdig utbildning som det blir relevant att mäta skillnaderna. Annars blir det som att jämföra två olika träd där man bara brytt sig om att vattna det ena av dem.

  För det andra så går det inte att kontrollera vetenskap på det sättet. Vetenskap är inte vita rockar och coola titlar. Om legitima forskare inte gör den bevisligen sanna upptäckten så kommer bara någon annan att göra den och när nån annan gör det tappar man bara sin funktion.

  ”Det finns goda skäl som vi inte far glömma att, till exempel, vi inte tillater forskare att undersöka förintelsen och komma fram till att det minsann var fem, inte sex, miljoner judar som mördades.”

  Knappast, det är i praktiken strunt samma om fem miljoner eller en miljon judar mördades, bägge alternatativen utgör vidriga brott mot mänskligheten av ofattbart stor omfattning och gör inte den minsta skillnad i själva sakfrågan. Det är inte så att bara man mördar 1 miljon judar så är man inte lika ond, enbart att harva siffrorna visar man fattat ingenting här.

  Snarare är det just den generation som genom dumhet och naivitet var mest skyldig till förintelsen som försökt komma undan sin egen skuld med sådana drakoniska overkill-metoder och patenterat osanna påståenden som de envist prackat på yngre generationer. Det är ju de som inbillat oss dessa saker är viktiga, det finns ingenting i våra egna liv som styrker det påståendet. Tvärtom så har fixering vid judeförintelsen blivit utbildade människors ursäkt att inte kunna ett dugg om kommunisternas massmord, kriget i Kongo eller ens hunnernas invasioner.

  Det är skamligt att de skyldiga försökt göra sin skam till alla andras, Det var DE som lät nazisterna härja, inte VI.

  ”Att förkasta förintelsen för den katastrof den var är en del av det som haller samman vart samhälle och kan inte bli föremal för kritisk granskning, annat än om slutsatserna är politiskt korrekta.”

  Det där är trams, som att säga att visserligen kan kommunisternas policy i Ukraina ha lett till uppåt 10 MILJONER MÄNNISKORS död (holodomor) men det är oviktigt för vårt samhälle har inte plats för annat än att tycka förintelsen var så hemsk och kommunistryssarna var ju ”de goda”

  ”Naturligtvis skall dessa inskränkningar begränsas skarpt, men det är förmodligen fel att förkasta dem helt – istället skulle vi ma bra av att tala öppet om dem och varför vi vill bibehalla dem.”

  Suck, Antingen förkastas de helt, eller så får nån annan göra vetenskapens jobb då vetenskapen som inte förkastar detta har förkastat sin egen funktion istället och apat efter religionens.

  ”Förmodligen korrelerar statistiken like väl med faktorer som social situation eller svara uppväxter. Jag vet inte. Är det nagon annan som delar mina funderingar?”

  Ja givetvis så korrelerar statistiken med socioekonomisk situation men det spelar ingen roll för det existerar inget sätt att få rikare flyktingar. Sålunda kommer en viss mängd flyktingar alltid att mångdubbla statistiken av den sorts människor som begår de brotten. Konsekvensen blir i vilket fall som helst en viss mängd människor i landet som skall bli våldtagna, mördade, nedtryckta, tystade och misshandlade bara så andra högre upp i skalan som har råd att bo i bättre skyddade områden (dokumenterat flera gånger att de gör det också) skall få lyxen att tycka rätt.

 57. @MJ:

  ”Nej det tror jag inte. Polisen var upptagna med att hota barn med palestinskt ursprung med k-pist för att deras pappor hade klagat på sprängande huvudvärk.”

  Jaha, du sitter uppenbarligen bara och trollar och pratar strunt.

 58. @Erik:

  ”Obs, i brist på erbjudna alternativ så finns ingen orsak att anstränga sig här. Vad än jag skriver så kommer samma lögnare att köra med samma GBA-skräp.”

  Det där begrep jag inte alls! Kan du förklara?

 59. @Utlandssvensk:

  ”Det där begrep jag inte alls! Kan du förklara?”

  Jadå, jag har förtydligat och snyggat till texten nu. Gick utomhus och tränade i solen ett tag. Jag menade alltså att i offentligheten så kommer vad än man skriver i dessa sammanhang att beskrivas på samma sätt. Antingen låter man sig tystas eller så är man på andra sidan.

 60. @Erik:

  ”Jag menade alltså att i offentligheten så kommer vad än man skriver i dessa sammanhang att beskrivas på samma sätt. Antingen låter man sig tystas eller så är man på andra sidan.”

  Det var dagens sanning! Håller med helt!

 61. @Utlandssvensk:
  Nja… kanske kan det kallas att trolla. Jag antar att ni själva förstår vad som är tokigt med vad ni skriver och därför är jag skämtsam tillbaka.

 62. @MJ:

  ”Ajdå. Då måste vi vänta i 70 år innan hemligstämpeln släpps på alla de där utomrättsliga avrättningarna då som hemliga polisen bara rapporterat till herr medias “terrorexpert” (tillika f.d. IS-sympatisören)”

  Vad är det för trams du skriver? Det blir inga avrättningar. Det blir (i mån av att terroristerna lever) bara vanliga trista rättegångar inte sällan i länder där rättsapparaten är så långsam att media tappat intresset innan man ens nått halvvägs.

  Testa själv och fråga nån svensk journalist vad de vet om rättegången i Indien mot huvudmännen i dådet mot Mumbai som också låg bakom planen på ett likadant massmord i Köpenhamn (som Al Qaida klampade in på och åkte fast för) De flesta vet inte ens vem som åtalas, än mindre i vilket land han haffades av nationell polis.

  ”Jo det kan såklart finnas en massa hemligt.”

  Självklart så håller säkerhetspolisen misslyckade terroristplaners detaljer hemliga, inte minst för att undvika copycats. Hur detaljerat tror du att du fått veta om vad ABB tänkte göra i Norge om polisen råkat på hans hus i skogen innan? Och på tal om ingenting, om han stoppades innan, tror du de trott han hade lyckas åsamka sådan skada? Haken är ju att de enda dåd vars omfattning vi säkert får veta om är dem som lyckas.

  ”Men personer som inte är invandrare är ju ganska ointressanta för den här diskussionen. Tids nog kanske hemliga polisen också vill bevisa att de gör någon nytta och faktiskt berätta vad de lyckats med men än så länge Bara berättat för Ranstorp.”

  Jovisst, naturligtvis kommer SAS, GSG9 och de andra CT-poliserna samt agenter på NSA att öppna arkiven och berätta om all skit de tagit hand om med mer eller mindre lagliga metoder. Du vet precis som SAS har berättat så öppet om operationerna mot IRA-terrorister i Nordirland… Eller nej vänta, det är just vad SAS inte har gjort.

  ”Tur att alla terrorister man stoppar i hemlighet och avrättar utomrättsligt är så korkade att de lätt åker fast.”

  Det har inget med tur att göra, det handlar dels om att CT-bekämparna lärt sig från anti-maffia operationer. De punktmarkerar de smarta terroristerna så dessa kan göra mycket lite personligen. Då tvingas terroristerna använda dumskallar för själva dådet. Som de här dumskallarna http://www.svd.se/fyra-man-doms-till-12-ars-fangelse-efter-terrorbrott

  Dels handlar det också om att många av de islamistiska terroristerna gör sitt bästa för att dödas under själva dådet (martyrskap) och man kan inte åtala ett lik.

 63. Pingback: Avslut på Invandrare och våldtäkter | Genusdebatten

 64. @Erik:
  Jag tror nog att det skulle uppmärksammas om svenska eller norska invandrare dömdes för terrorbrott. De som friats har ju uppmärksammats. Du vet som det där då clown-SÄPO trodde att det var kod när en snubbe klagade på huvudvärk och inte orkade kolla upp hans hälsohistoria t.ex.
  Andra länder är ju inte så intressant för den här diskussionen som sagt.

  Jag tror att vi hade vetat allt om ABB ändå, eftersom han tycker om att skriva om det. Det är tur att avslöjade araber inte avslöjar hur de tänkt göra av hänsyn för hemliga polisens arbete.

  Nej så många skjutna skulle man nog inte föreställt sig. Men han var ju högpresterande så nog hade man räknat med 20-50 döda.

  Nej. De är ju lite konstiga på det sättet att de hävdar att de är supereffektiva och supernödvändiga utan att någonsin berätta för någon annan än Ranstorp vad de gör. När saker de gör kommer ut ändå så är det inte så jävla kirurgiskt alla gånger. Lite som Quick, en klump vid vissa brott och en superkriminell vid alla morden.

 65. @MJ:

  ”Jag tror nog att det skulle uppmärksammas om svenska eller norska invandrare dömdes för terrorbrott.”

  Ännu en gång! Riktiga terorristbekämpare har inte som MÅL att döma någon för terrorbrott. De har som mål att förhindra terrordåd och gärna genom att polisen i länder som Turkiet eller Indien plockar dem som tänkt begå dem innan de ens är i närheten av måltavlan. I övrigt så är poäöngen med terroristbekämpning inte att arrestera måltavlan, det är att slå ut/döda måltavlan.

  Har du sett RAID-attacken mot kosherbutiken i Paris? Såg du hur polisen lade gärningsmannen på rygg och satte på handbojor? Nej, just ja det gjorde de inte. OJDÅ!

  Och Mohammed Merah från som förskansat sig i en lägenhet. Såg du RAID arrestera honom. Nej det gjorde du inte, däremot finns den här videon där du kan höra hur polisen agerade. Räkna skotten och berätta var i detta det här med rättegång kommer in.

  Slutligen har vi kapningen av Flight 8969 ovan. Tycker du det ser ut som GIGN försöker arrestera gärningsmännen och ta dem till rättegång?

  ”De som friats har ju uppmärksammats. Du vet som det där då clown-SÄPO trodde att det var kod när en snubbe klagade på huvudvärk och inte orkade kolla upp hans hälsohistoria t.ex.”

  Uppmärksammats av vem då? Nöjesguiden eller?

  ”Andra länder är ju inte så intressant för den här diskussionen som sagt.”

  Ja du säger det , men sant är det ju inte. Om en pakistansk privatarmé planerar att skicka en grupp yrkesmördare för att avrätta danska serietecklnare är andra länder som Pakistan (där dåden beodrades) och Indien (som spionerar på Pakistan) högintressanta.

  ”Jag tror att vi hade vetat allt om ABB ändå, eftersom han tycker om att skriva om det.”

  Inte ens ABB själv hade storhetsvansinne nog att tro du skulle få läsa hans skit om inte han först mördade en massa människor för att media skulle ge honom PR.

  ”Det är tur att avslöjade araber inte avslöjar hur de tänkt göra av hänsyn för hemliga polisens arbete.”

  Ännu ett utmärkt exempel. Inte en människa kände till vad FBI:s fältofficerare kände till INNAN Al Qaida raserade Twin Towers 911 och hade FBI:s new york-kontors chef fått tillgång till CIA:s information så hade troligen ingen fått veta det efteråt heller för med den informationen hade FBI-teamet stoppat 911.

  ”Nej så många skjutna skulle man nog inte föreställt sig. Men han var ju högpresterande så nog hade man räknat med 20-50 döda.”

  Räknat med baserat på vad? Fantasier? Datormodeller? Eller kanske du på allvar menar att polisen skulle ge sig själva hypotetiskt usla betyg? Du menar alltså att insatsstyrkan (blå djävlarna) om de tillfrågats svarat, nej vi hade inte skjutit gärningsmannen, vi hade väntat på att han mördat klart?

  ”Nej. De är ju lite konstiga på det sättet att de hävdar att de är supereffektiva och supernödvändiga utan att någonsin berätta för någon annan än Ranstorp vad de gör.”

  Rena dumheter, exempelvis gällande 911 så vet vi precis vad de gjorde. Eller rättare sagt ”vi och vi” de av oss som läst böcker som ”det lutande tornet” alltså, alla andra vet fortfarande inte hur nära FBI var.

  ”När saker de gör kommer ut ändå så är det inte så jävla kirurgiskt alla gånger. Lite som Quick, en klump vid vissa brott och en superkriminell vid alla morden.”

  Det är fascinerande att du tror du kan veta något om ”alla” gånger när de enda gånger du får kännedom om är dem där dåden blir av. Hur du skulle få kännedom om andra dåd som aldrig blir av har du inte förklarat.

 66. Lite för mycket skitsnack här. Vill man få grepp om invandrares överrepresentation vad gäller våldtäkter så finns det rätt bra svar att få i äldre BRÅ-rapporter.

  Redan i slutet av 80-talet/början på 90-talet stod svenskar för en minoritet av alla våldtäkter.

  Överrepresentationen för invandrare ifrån MENA var på den tiden i storleksordningen 2000%. Nej, inte 20%, inte 200%, utan 2000%.

  http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1.pdf

 67. Pingback: F! fan, Gudrun Schyman har rätt: likadana män här som i Afghanistan | Genusdebatten

 68. Det är ju inte så jävla svårt och lösa detta problem om man inför sanningen och alla domslut blir mer öppna.

  På det sätt kan vi faktiskt se en ren statistik om det är mer svenskar eller invandrare som våldtar.

  Sanningen ger svar och så är det bara oavsett om det är en svennebanan eller en blatte som ligger bakom våldet. Grisar finns på båda sidorna och det vet vi redan.

  Även fall du är svensk född svensk men du kommer från en invandrarfamilj så kommer kulturkrockar ske.

  Det är ju inte direkt vanligt med könsstympning i svensk kultur.

 69. Enligt en undersökning som BRÅ gjorde åt Statististiska Centralbyrån är det runt 300% större chans att förövaren har utländsk härkomst.

  Eller exakt 0,9 Svenskfödda och 4,3 Utlandsfödda per 1000 invånare.
  Hela undersökningen finns här och statistiken jag presenterade ovanför på sid.66

  https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html

  Hela dokumentet är fylld av statistik som på olika sätt påvisar en påtagligt högre frekvens Utlandsfödda som genomför, eller försöker genomföra våldtäkter.

  En förklaring kan tänkas vara den kultur som kallas Taharrush som sprids från Mellanöstern och som det står om bland annat här:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3395390/The-Arabic-gang-rape-Taharrush-phenomenon-sees-women-surrounded-groups-men-crowds-sexually-assaulted-spread-Europe.html

 70. @peter sedin:
  Jo, jag känner till BRÅs undersökning, men tror inte jag gjorde det när jag skrev inlägget (det var för över 2 år sen), och jag tror det var det allra första inlägget jag skrev som på något vis berörde invandringsfrågan. I alla fall vad våldtäkter anbelangar.