Den nya sexismens könsroller, Danmarks röst, Mansplaining och Genuspedagoger som ljuger
avatar

Igår pratade jag i radioprogrammet Danmarks röst om ”Den nya sexismen”. Där förklarade jag övergripande hur den här nya sexismen rent praktiskt inte bara innebär att män svartmålas utan även att kvinnor förminskas. För att kunna ge män skulden för alla beslut måste helt enkelt kvinnors förmåga att ta beslut och ta del i beslut förkastas.

Då samma personer som menar sexism mot män hjälper oss att bli jämställda också i regel påstår sig vara emot könsroller så är det viktigt att komma ihåg att det tvärtom bara skapas nya ”hemliga” könsroller av den här metoden. Jag säger ”hemliga” för precis som jag påtalade i radio: sina egna normer brukar ”normkritiska” människor inte ha problem med. Så här ser dock de könsroller som normkritiker förespråkar ut i verkligheten:

Mannens normkritiska könsroll:

 • Beskyddaren och förövaren
 • Skall ta ansvar inte bara för egna beslut utan för andra mäns
 • Skall betraktas som en klippa som skall stå pall stormar
 • Bedöms som verktyg

Kvinnans normkritiska könsroll:

 • Den beskyddade och offret
 • Skall skylla alla sina beslut på samhället och kommersiell reklam
 • Skall ses som ett löv som hamnar var än vinden blåser
 • Bedöms som smycke

Att ”normkritiker” skulle vara emot stereotypa könsroller är alltså rena bedrägeriet. Det enda fungerande sättet att vara emot könsroller på riktigt är att förespråka en och samma standard för bägge könen och då särskilt när vi pratar om hur vi reagerar på sexism det vill säga könsrasism. Säger man däremot att det kön som har makten inte kan utsättas för sexism så har man automatiskt skapat ovan beskrivna könsroller.

Könsroller skapas av att man säger åt ena könet en sak (Pojkar var snälla) och det andra en annan sak (Flickor ta plats). Vidare så ärvs inte könsroller så det är rena vansinnet att mena man bara ”korrigerar” existerande roller som vissa genuspedagoger påstår. Det går inte att korrigera åsikter som pappa och mamma hade genom att lära tvärtom till helt andra individer. Då är man inte mot könsroller utan bara mot en viss specifik könsroll.

I den nya könsrollen ingår att sexistiska fördomar och kränkningar av det ena könet anses vara helt godtagbara. Typiskt exempel på detta är termen ”Mansplaining” (Man + Explaining) som i sig betyder ingenting men som hos förespråkare av normkritik används i betydelsen ”Män är dumma, lyssna inte på dem” vilket är en tämligen logisk fortsättning till ett samhälle där man inte sett några som helst problem med texten ”Boys are stupid – Throw rocks at them” men där man varit besatt av att beskydda flickor från de ”skadliga” effekterna av att se bilder på Jessica Alba i baddräkt.

Sedan brukar normkritiker också vara ivriga att inte ha några resultatkrav på sig. Istället pratar de i termer om att de skall ”försöka” och ”sträva efter” och sålunda kan ingen säga att de missköter sina uppgifter heller. Det är enkelt att hitta exempel på detta. Jag tar ett par snabba ur Sandra Johanssons insändare: Genuspedagogik – Förtryck eller frigörelse.

förskolor där pedagogerna aktivt försöker 

försöker anpassa sysslor

Här har man alltså ingen som helst ansvar för att vad man gör leder till vad man påstår. Eller på enkel svenska: Det är fritt fram att ljuga om vad som helst. Vilket blir tydligt när de börjar prata om barns utveckling som exempelvis här:

Denna upprördhet hos många tror jag beror föreställningen om dem själva som enda formare av sina barn. 

Med andra ord genuspedagogen försöker konkurrera ut föräldarna om att ”forma barnen” bara det att teorin hur barnen formas är. kvalificerat struntsnack! Här i en filmad psykologilektion från Yale University (med det passande namnet ”Why are people different?” framgår att man i åratal vetat att vad som i verkligheten formar barn är a) gener (det vill säga vem man skaffar barn med) och b) unik ickedelad uppväxtmiljö.

Undersökningar av såväl IQ som personlighet (0.54.30) visar att korrelationen mellan gemensam miljö (föräldrar) och hurdana barnen blir till sättet är närmare noll. Valet av sexpartner är långt viktigare än vem som uppfostrar barnet och med vilken teknik (eller pedagogik) det sker. Normkritiker krigar inte (som de tror) mot hur föräldrar fostrar sina barn, de krigar mot hur vem föräldrar väljer som partner samt mot effekten av barns unika upplevelser av omvärlden.

Unik betyder att det enbart gäller det barnet. Ett annat barn som är med om exakt samma sak uppfattar händelsen annorlunda och sålunda finns ingen magisk ”pedagogik” som rättar till barn. Vad den gör är tvingar in barn i nya ramar som passar pedagogernas personliga åsikter och politiska övertygelser om ”vettigt beteende”. Skolan som helhet har uppvisat massiva försämringar inte minst på PISA-tester och som jag påpekat, normkritiker har inget som helst resultatansvar. Så här resonerar en genuspedgogiskt skolad:

Fick er son dåliga betyg? Hans eget och föräldrarnas fel, inte vårat ansvar

Men det är kanske inga föräldrar till söner som läser det här? Eller så kanske de tar för givet att det inte är deras son som drabbas, bara andra föräldrars söner? I vilket fall som helst vet vi att många läsare inte lyssnar oavsett vad jag skriver. Det föds cirka 105 pojkar per 100 flickor och de flesta är eller blir föräldrar så uppenbarligen är det rätt många av dem som inte lyssnar som skiter i sina egna barn.

Flickornas skolresultat har för övrigt också försämrats under genuspedagogers och normkritikers styre. Hur mycket skall vi slå vad om att de argumenterar att vad de gör tar längre tid så de förändringar till det sämre som skett nu är inte deras ansvar? Man tillsatte genuspedagoger, skolans resultat försämrades massivt, lösningen är givetvis ännu mer av samma sak eller hur? Vad som däremot ledde till förändringar var när Arabyskolan som enda skola i landet 2010 hade pojkar med bättre betyg än flickorna.

Rektorn Judit Béres Lagerquist agerade omedelbart. Smålandsposten berättar om hur hon ansökte – och fick – 80.000 kronor av skolverket för att rätta till problemet med för duktiga pojkar. Med tanke på att Arabyskolan enligt Smålandsposten redan 2013 lägger ner årskurs 7-9  så kan man fråga sig om inte skolan behövde de pengarna betydligt mer till andra saker än att leka i genussandlådan. Studio ett om Arabyskolans nedläggning.

Så visst finns det bevis på sexismen mot män och pojkar.

Kommentarer

Den nya sexismens könsroller, Danmarks röst, Mansplaining och Genuspedagoger som ljuger — 20 kommentarer

 1. Erik:

  Där förklarade jag övergripande hur den här nya sexismen rent praktiskt inte bara innebär att män svartmålas utan även att kvinnor förminskas. För att kunna ge män skulden för alla beslut måste helt enkelt kvinnors förmåga att ta beslut och ta del i beslut förkastas.

  Stämmer, men jag ser inte detta som något problem för kvinnor alls, endast som ett irritationsmoment (för jämställda kvinnor). För som helhet begränsar detta tänkande inte kvinnors möjligheter, men möjliggör för kvinnor att de inte behöver ta ansvar över sina beslut och konsekvenserna av dom.

  Om en kvinna verkligen vill spela med samma regler som män så kan hon göra det utan att denna ”sexism” gör det nämnvärt mycket svårare för henne men om hon skulle vilja använda sig av kvinnliga strategier så skulle denna ”sexism” möjliggöra det och samtidigt ansvarsbefria henne helt.

  Nej, denna ”sexism” är fördelaktig för kvinnan.

 2. Bra! Äntligen lite biologi!
  Lärarnas och föräldrarnas inflytande över personligheten är i det närmaste noll, precis som du skriver. Istället är det vad som konkurreras om i gruppen vänner och det samhälle som unga människor växer upp i som påverkar vilka de blir, tillsammans med vilken partner man väljer att ha barn med.

  Mängden föräldrar, lärare, präster, mfl som genom historien misslyckats med att forma unga människor att bli som de vill är enorm, lågt räknat.
  Bättre att lärare lär barnen saker de har nytta av, tex derivata, vilket vi vet fungerar och att föräldrar sätter gränser och behandlar sina barn kärleksfullt.

 3. Undrar när det kan tänkas bli modernt igen att lära ungarna vanlig, hederlig hyfs och uppförande? Genustomteriet kunde gott läggas ner till förmån för ovanstående.

 4. @Matias:

  ”Stämmer, men jag ser inte detta som något problem för kvinnor alls, endast som ett irritationsmoment (för jämställda kvinnor).”

  Man skall inte dra alla kvinnor över en kam i dessa saker. Som jag sade i Danmarks Röst: Vi skall inte ha sexism mot kvinnor heller.

  Huruvida detta är ett problem för henne hänger helt på kvinnan som individ. Exempelvis Danica den kvinnliga professor i robotteknik som var med på P1 Debatt såg det definitivt som ett problem att hon inte fick utvecklas som forskare utan skulle bli någon slags ”kvinnorepresentant” istället och sitta i kommitér. Det är synd att hon inte pratade lika bra i själva programmet som hon gjorde innan programmet.

  Ett annat tydligt exempel är stridspiloten Kara Hultman, för henne var det definitivt ett problem eftersom hon förolyckades just på grund av att hon fanns på en position utan att ha fått den nödvändiga träningen och utmanats för den positionen först. Ansvariga instruktörer fick veta tjejerna skulle godkännas till varje pris. Den andra kvinnan var ännu sämre än Hultman och fick sedermera flygförbud.

  ”För som helhet begränsar detta tänkande inte kvinnors möjligheter, men möjliggör för kvinnor att de inte behöver ta ansvar över sina beslut och konsekvenserna av dom.”

  Det där stämmer inte riktigt, om ingen bryr sig om hur bra man är för att man är kvinna så begränsas definitivt möjligheterna. Utmanas man inte så blir man inte bättre. Blir man inte bättre så får man inte kapaciteten som krävs för att göra vissa saker heller. Man kommer att sakna förmågan helt och hållet precis som med den gamla sexismen när man verkligen är bra och ingen heller bryr sig för att man är kvinna. Vilket ju feminister själva kritiserat.

  Det här är för övrigt precis vad som händer många pojkar idag. Skolan gillar inte deras beteende och attityd så skolan skiter helt i hur bra de är på saker och pojkarna tröttnar ofta efter ett tag när de inser att ingen bryr sig. Samma sak höll – att döma av hans bok – på att hända Zlatan Ibrahimovic i Malmö FF. Där spelade det ingen roll hur bra han var då vissa ansåg han inte passade in och det var först när han lämnade Sverige som han verkligen utvecklades som fotbolllsspelare.

  Det var ju när han skaffade sin agent som han fick veta att nej han var inte i närheten av så bra som han skulle vara – men han kunde BLI det med hårt arbete. Hade det hjälpt Zlatan om agenten hade skippat delen av hårt arbete eftersom han redan tack vare sin etniska bakgrund kunde kvoteras in i en italiensk klubb? Är det verkligen någon som tror det?

  ”Om en kvinna verkligen vill spela med samma regler som män så kan hon göra det utan att denna ”sexism” gör det nämnvärt mycket svårare för henne”

  Nej det stämmer inte alls, när ens skicklighet ignoreras och inte utmanas så stagnerar man vare sig hon vill eller inte. Visst hon kan fortfarande sättas på höga positioner men nån annan måste hela tiden berätta vad hon skall göra på de jobben.

  ”men om hon skulle vilja använda sig av kvinnliga strategier så skulle denna ”sexism” möjliggöra det och samtidigt ansvarsbefria henne helt.”

  Javisst men precis som med Neoteni så gör det också att ingen tar henne på allvar.

  ”Nej, denna ”sexism” är fördelaktig för kvinnan.”

  Neoteni är fördelaktig för kvinnan javisst, men inte bara fördelaktig för kvinnan den ger nackdelar också. Jag överlämnar ordet till den som bäst förklarar det här, Karen is in the house!

 5. Huruvida detta är ett problem för henne hänger helt på kvinnan som individ.

  Visst, men jag tror att om man verkligen vill utsättas för samma regler och behandling som män så får man det som kvinna. Men (alltför) många kvinnor vill det inte fast de hävdar annat. Dina exempel är enskilda fall.

  Det är lustigt hur sexismen förändras från det tidigare ”man kräver dubbelt mera av kvinnor än av män” till dagens att man inte kräver samma sak. Man har ju ganska ofta hört från kvinnors mun att man kräver mera av dom än av män men nu är problemet det omvända. Man undrar hur mycket de egentligen vill ha samma regler.

  Exempelvis Danica den kvinnliga professor i robotteknik som var med på P1 Debatt såg det definitivt som ett problem att hon inte fick utvecklas som forskare utan skulle bli någon slags ”kvinnorepresentant” istället och sitta i kommitér.

  När jag hör sånt vill jag höra exakt hur det gick till då ”hon inte fick utvecklas”, vad var det konkreta hindret?

  Ett annat tydligt exempel är stridspiloten Kara Hultman, för henne var det definitivt ett problem eftersom hon förolyckades just på grund av att hon fanns på en position utan att ha fått den nödvändiga träningen och utmanats för den positionen först. Ansvariga instruktörer fick veta tjejerna skulle godkännas till varje pris. Den andra kvinnan var ännu sämre än Hultman och fick sedermera flygförbud.

  Här har vi ett konkret hinder. Men problemet med dina tankar är att du tänker på saken enbart från ett perspektiv där kvinnor vill vara jämställda och att denna sexism förhindrar dom från att vara det. Allt detta stämmer men du ignorerar en liten detalj: Kvinnor vill inte ha jämställdhet. Denna sexism är en följd av detta faktum. Att de har problem med vissa aspekter betyder inte att de har problem med helheten. Att kvinnor säger att de vill bli av med dessa ofördelaktiga aspekter betyder inte att de vill bli av med helheten. Man måste se om de vill/väljer saker som förändrar helheten.

  Det där stämmer inte riktigt, om ingen bryr sig om hur bra man är för att man är kvinna så begränsas definitivt möjligheterna. Utmanas man inte så blir man inte bättre. Blir man inte bättre så får man inte kapaciteten som krävs för att göra vissa saker heller. Man kommer att sakna förmågan helt och hållet precis som med den gamla sexismen när man verkligen är bra och ingen heller bryr sig för att man är kvinna. Vilket ju feminister själva kritiserat.

  Igen, kvinnor vill inte utmanas. Att sedan koncentrera på ofördelaktiga konsekvenserna det här har för kvinnor själva är helt bakvänt.

  Det här är för övrigt precis vad som händer många pojkar idag. Skolan gillar inte deras beteende och attityd så skolan skiter helt i hur bra de är på saker och pojkarna tröttnar ofta efter ett tag när de inser att ingen bryr sig.

  Med denna lilla skillnaden att skolan/samhället har en aktivt negativ inställning till pojkarna men i kvinnors fall handlar det mera om att kvinnor själva har en aktivt passiv inställning som samhället sedan går med på. Om kvinnor verkligen ville förändras skulle det bli förändring. Kvinnor är själva problemet och lösningen i denna fråga. Det är samma sak som att gnälla på könsroller, det finns inga hinder för könsrollernas förändring annat en vår egen vilja. Likadant, om tillräckligt många kvinnor sulle vilja spela med samma regler som män skulle de få det och de få kvinnor som idag vill det tror jag kan ordna det så att det får det.

  Javisst men precis som med Neoteni så gör det också att ingen tar henne på allvar.

  Neoteni är inget man är utan något man gör, något man spelar på.

 6. Pingback: Mer om manshatande feminister som är föräldrar | WTF?

 7. Jag minns när man kvoterade in unga kvinnliga musikrecensenter på tidningarna för att bryta gubbväldet.
  När sedan män(vilket det så gott som alltid var)påpekade att artiklarna var fulla av fakta fel,så menade dessa kvinnliga recensenter att dom utsattes för mansplaining från manliga musiknördar dvs här kommer dom och anser att dom vet bättre och såg kritiken av fel som en manlig härskarteknik.
  Att manliga musikrecensenter även fick kritik om dessa skrev faktafel reflekterade dom inte ens över.
  Dessa kvinnliga musikjournalister menade även att dom skriver på ett annorlunda sätt än sina manliga kollegor där dessa är mer musiknördar som kan grotta ner sig i detaljer medans dom själva går mer på helheten och känslan,dvs att kvinnliga musikjournalisters artiklar kan vara fulla av fakta fel men det ska man godkänna eftersom dom är kvinnor och skriver på ett annorlunda sätt.

 8. Pingback: Sverige – en modell för ett slavsamhälle | Genusdebatten

 9. @Matias:

  ”När jag hör sånt vill jag höra exakt hur det gick till då ”hon inte fick utvecklas”, vad var det konkreta hindret?”

  Erik som har pratat med henne kan förmodligen svara mer konkret men för mig är det uppenbart att det hela blir ett distraktionsmoment, både praktiskt och mentalt.

 10. @michael:

  Ah, den gamla ”män och kvinnor är lika så män och kvinnor ska ha samma förutsättningar men män och kvinnor ska behandlas olika för män och kvinnor är olika. Annars blir det orättvist”.

 11. @michael:

  Dessa kvinnliga musikjournalister menade även att dom skriver på ett annorlunda sätt än sina manliga kollegor där dessa är mer musiknördar som kan grotta ner sig i detaljer medans dom själva går mer på helheten och känslan,dvs att kvinnliga musikjournalisters artiklar kan vara fulla av fakta fel men det ska man godkänna eftersom dom är kvinnor och skriver på ett annorlunda sätt.

  Jo, eller som min ex-flickvän sa: ”Mitt tänkande är inte sämre än ditt tänkande, bara annorlunda” till vilket jag svarade: ”problemet är inte ditt sätt att tänka utan det att du inte tänkt alls” till vilket hon svarade: ”Kanske mitt tänkande är att jag inte tänker”.

 12. @Matias:

  Ojdå här blir det lång Grin Får göra mitt bästa i värmen.

  ”Visst, men jag tror att om man verkligen vill utsättas för samma regler och behandling som män så får man det som kvinna.”

  Så enkelt funkar det inte. Det där är som att säga: Visst, vill man utsättas för samma regler och behandling som en SAS-elitsoldat så får man det. I praktiken går det dock inte att skapa SAS-soldater på det sättet. Folk som tvingar och pushar är en förutsättning för att nå den nivån så om en grupp får tvingas och en annan inte behöver det så blir grupp A överlägsen grupp B oavsett vad man gör.

  ”Men (alltför) många kvinnor vill det inte fast de hävdar annat. Dina exempel är enskilda fall.”

  Spelar ingen roll om de vill eller inte, bara att kunna välja när män tvingas skapar mycket stora skillnader i prestation.

  ”Det är lustigt hur sexismen förändras från det tidigare ”man kräver dubbelt mera av kvinnor än av män” till dagens att man inte kräver samma sak.”

  Man har aldrig krävt dubbelt av kvinnor, det var bara ordinär propaganda för att få ursäkter att kvotera. Deras politiska åsikt är att man skall säga vad än man behöver säga. Talar man sanning enligt dem utan att den gynnar en så är man bara korkad.

  ”Man har ju ganska ofta hört från kvinnors mun att man kräver mera av dom än av män men nu är problemet det omvända. Man undrar hur mycket de egentligen vill ha samma regler.”

  Det är från feministers och aktivisters mun man hört det, inte från kvinnor. Alla kvinnor vill helt enkelt inte samma sak. Det är bara det att kvinnor är mycket känsliga för det luddiga begreppet ”social acceptans” de vill inte gå först och ta smällenm, de vill att någon annan gör det. Ett typiskt exempel på detta är alla kvinnor som plötsligt funnit mål i mun på grund av #womenagainstfeminism

  ”När jag hör sånt vill jag höra exakt hur det gick till då ”hon inte fick utvecklas”, vad var det konkreta hindret?”

  Det konkreta hindret var att dygnet har bara 24 timmar och andelen kvinnor i robotteknik är 4% Skall det hela tiden i alla kommitteer finnas någon kvinna på maktposition är det samma kvinna eller samma fåtaliga grupp kvinnor som får representera kvinnor och under tiden deras manliga kollegor kan lägga tiden på att forska istället.

  Väldigt enkelt, måste det finnas ”kvinnor” representerade i alla kommiter och maktpositioner kommer i fält med få kvinnor samma kvinna att få göra all den representationen bara på grund av hennes kön och oavsett om hon är intresserad av det jobbet eller inte.

  ”Här har vi ett konkret hinder. Men problemet med dina tankar är att du tänker på saken enbart från ett perspektiv där kvinnor vill vara jämställda och att denna sexism förhindrar dom från att vara det.”

  Nej jag tänker inte att ”kvinnor” vill någonting. Jag tänker att vissa kvinnor vill en sak, andra kvinnor vill en annan men i dagsläget tvingar vissa politiskt drivande kvinnor ALLA kvinnor att vara en och samma sak.

  ”Allt detta stämmer men du ignorerar en liten detalj: Kvinnor vill inte ha jämställdhet.”

  Kvinnor vill inte en sak. Kvinnor vill många olika saker. Saken är den att kvinnors politiska höjdare har inbillat dem de kan tävla med män utan att göra på det sätt som än gjort.

  ”Denna sexism är en följd av detta faktum.”

  Av feministisk politik, inte av kvinnor.

  ”Att de har problem med vissa aspekter betyder inte att de har problem med helheten. Att kvinnor säger att de vill bli av med dessa ofördelaktiga aspekter betyder inte att de vill bli av med helheten. Man måste se om de vill/väljer saker som förändrar helheten.”

  Aspekterna skapar helheten, det finns ingen helhet som kan ignorera aspekterna. Strukturer skapas av indidivder så om de vill ha ändring av strukturerna är det individer och inget annat de syssslar med.

  ”Om kvinnor verkligen ville förändras skulle det bli förändring.”

  Men så funkar inte mänsklig utveckling. Anledningen det är populärt bland elitidrottare med coach är att man behöver pressas bortom fri vilja för att bli bättre.

  ”Kvinnor är själva problemet och lösningen i denna fråga. Det är samma sak som att gnälla på könsroller, det finns inga hinder för könsrollernas förändring annat en vår egen vilja.”

  Vissa kvinnor är en del av problemet, andra inte men faktum kvarstår. De som curlar kvinnor gör det omöjligt för dem att tävla mot personer som inte är curlade i någon objektivt avgjord praktisk verksamhet vare sig kvinnorna vill eller inte.

  ”Likadant, om tillräckligt många kvinnor sulle vilja spela med samma regler som män skulle de få det och de få kvinnor som idag vill det tror jag kan ordna det så att det får det.”

  Det tror jag inte, i ärlighetens namn får ju inte ens män tillåtelse att spela med samma regler. Makthavarna har bestämt att om en man är från ett visst land skall man med alla medel curla honom att representera det landet. Så man behandlar inte bara kvinnor på det sättet massor av män behandlas på det sättet också med ursäkter som ”religion” och ”kultur”.

  Jag minns en klass jag gick i.. en kille där var från ett annat land… vips utnämnde läraren honom till ”kulturexpert” och så var hans roll i klassen klar. Föreställ dig det omvända…. att jag är utbytesstudent och så blir jag klassens ”kulturexpert” på Sverige, inte för att jag är särskilt kunnig på ämnet utan för att jag råkar komma från Sverige och lärarna är helt besatta vid allt de tycker är exotiskt. Är det en fördel för mig att få ägna delar av min undervisning åt att babbla om Sverige? Är jag där som student på ett ämne eller lärare på ett helt annat ämne?

  ”Neoteni är inget man är utan något man gör, något man spelar på.”

  Men jag pratade inte om Neoteni, jag förklarade att effekterna fungerade som Neoteni. Alltså gav både fördelar och nackdelar. Vidare så är ju Neoteni något som bägge gör. Den beskyddade ökar sin chans att beskyddas, beskyddaren väljer att agera beskyddare.

 13. @Erik:

  Ojdå här blir det lång Får göra mitt bästa i värmen.

  NOOOOO!! Det är 30 grader här i Finland Erik, jag tror jag läser det på tåget imorgon då de har airconditioning.

 14. Pingback: Om HEN är tredje kön varför använda HEN vid okänt kön? | Genusdebatten

 15. Pingback: Uförsbacken | Löjesguiden

 16. Pingback: Minecraft-miljardärens svar på Mansplaining-anklagelser | Genusdebatten

 17. Pingback: Fackförbundet Unionen i blåsväder över Mansplaining-akut | Genusdebatten