Youtube-rekryterare stämmer Google – Skall ha Beodrats att Diskriminera Män, Vita och Asiater samt sudda ut pappersspåren
avatar

Det finns nu tre personer inbegripna i rättsliga åtgärder mot Google. James Damore och David Gudeman fick i slutet av Januari sällskap av Arne Wilberg. Det 29-sidiga dokumentet ”Wilberg vs Google” som laddats upp på Scribd beskriver hur Youtube-rekryteraren Arne Wilberg stämmer Google för Diskriminering, Retaliation och Wrongful termination. Arne Wilberg jobbade i nio år åt Google (fyra av dem på Youtube) men sparkades när han var ovillig att genomföra den diskriminering i anställningar som företaget påstås begära. Diskriminering som inte bara beskrivs i dokumentet utan även på ett seminarum vid CPAC 2018 om hur Google tystar konservativa åsikter.

Wilberg v. Google (PDF)

Utöver James Damore och hans advokat Harmeet Dhillon så lägg särskilt märke till anförandet från entrepenören Marlene Jaeckel som har den teknologiska kompetens och erfarenhet som krävs för att visa att de här sakerna faktiskt existerar. Marlene Jaeckel har screenshots som visar antalet intryck som hon har på twitter mystiskt går baklänges vilket är en omöjlighet då personer inte kan ”ovisa” saker de sett eller ”oläsa” saker de läst.

Vad beträffar ”Arne Wilberg v. Google” så ser bakgrunden till de rättsliga åtgärderna ut så här: I ett mail från Mars 2017 #12 instruerar anställningschefen Allison Alogna (Manager Youtube Tech Staffing Recruitment Team) de anställda att enbart fortsätta med Level 3-kandidater (0-5 års arbetserfarenhet) om de kommer från historiskt underrepresenterade grupper. Alogna meddelar att för flera kvartal framåt skall Google enbart anställda mångfald och som mångfald definieras ”Women, Black, LatinaX” #13 I April 2017 ger Allison Alogna alla rekryterare instruktionen att rensa bort alla kandidater som inte tillhör desssa grupper från företagets ”pipeline”. Arne Wilberg motsatte sig detta och informerade ledningen om att förfarandet var olagligt.

Som respons på att ha informerats om att de bröt mot både federala lagar och delstatslagar #14 så beodrade Googles ledning de anställda att rensa bort bevisen på detta genom att radera alla hänvisningar till kvotering av ras och kön från företagets databaser i ett uppenbart försök att sudda ut pappersspåren. Vidare så skall Wilberg ha bestraffats med negativa bedömningar av sin arbetsprestation för att slutligen ha blivit sparkad i November 2017. I dokumentet framgår tydligt hur de personer som görs ansvariga för googles ”Diversity” använder det som ursäkt för att strunta i kritik och bete sig praktiskt taget hur de vilket påminner om Prager University stämmer Google efter att Google vägrat att presentera de premisser på vilka de placerat 1/5 av Prager U:s videoklipp i ”Restricted Mode”

Åter till Wilberg v. Google. En annan person som nämns vid namn #15 är Willbergs kvinnliga förman ”Terry O Conner”. Redan i slutet på 2015 så mailades hela teamet av O Conner och informerades om att målet var att varje rekryterare skulle anställa minst 5 stycken SWE-kandidater. Och nej det är inte svenska kandidater som åsyftas, SWE är Googles kod för kandidater som antingen skall vara svarta, latinos, eller kvinnor (Vilket är Googles definition av ”Diversity”). Wilberg kände sig obekväm med O Conner vars ignorans gjorde rekryterare sårbara då de fick välja mellan att vara öppna för rättsliga åtgärder eller riskera att få sparken. Terry O Conner var känd för att utöva ”micromanagement”.

Ytterligare en person som nämns vid namn är Terry O conners chef ”Lisa Pisacane”. Någon gång i Januari 2016 så vände sig Wilberg och ytterligare tre rekryterare till Pisacane med invändningar mot O Conners instruktioner och ledarstil som gjorde att de anställda kände sig otrygga. Istället för att åtgärda problemen så bestraffades rekryterarna som klagat. Två av dem förflyttades medan en kvinnlig rekryterare fick en dålig arbetsbedömning och sin status sänkt från L6 till L5. Det är alltså inte bara män som straffas, även kvinnor straffas så fort de är minsta illojala mot Googles värderingar.

Rekryteringsteamets klagomål tog dock inte slut. Många kände obehag med hur cheferna pratade om svarta människor som om de vore saker #18. ”Vi behöver fler svarta” var mantrat för den förteelse som beskrivs som Googles ”Diversity Hiring Practices” där man bestämt att om kandidaten var svart måste det finnas två svarta ingenjörer på intervjuteamet. Om kandidaten var latino måste det finnsa två latino-ingenjörer på intervjuteamet och om kandidaten var kvinna måste det finns två kvinnliga ingenjörer på intervjuteamet, denna policy kallades ”Project Mirror”. Utöver dessa fanns också en ”Diversity Steering Committee” där chefer som Pisacane och O Conner satt med syftet att hitta ett hem hos Google för personer som inte kvalificerade för de jobb som erbjöds (men som hade den ras/kön som efterfrågades)

Runt Januari 2016 så var det även en svart kvinnlig ingenjör med initialerna SN som hade invändningar mot Googles policy #20. SN rapoporterade still sin chef att hon var obekväm med hur de envisades med att bara ha henne som intervjuare när det var svarta SWE-kandidater. När SN och hennes chef lämnade in klagomålen till HR så skall följden ha blivit att man gick in och raderade ”Youtube Candidate Tracker” för ”Youtube Steering Committee” från ”Google Drive”, Man skulle också radera alla mail som handlade om Googles Diversity Hiring Goals” från teamets mailboxar i ett försök att ”clean up” deras förfaranden. Det visade sig dock inte handla om att ändra på någonting. Teamet skulle bara sluta lämna spår efter sig gällande vad de gjorde.

I Februari så skickade Google ut en undersökning som inkluderade feedback om cheferna #21. Terry O Conner fick extremt låga -30% i omdöme på den undersökningen. Pisacane hade dock inte avsikt att byta ut O Conner. Istället fick O Conner nu fria händer att bestraffa Wilberg genom att begränsa kommunikationen. När Wilberg hade invändningar på detta så skall Pisacane ha svarat ”What do you expect, You complained to the director about O Connor” Pisacane ignorerade klagomålen och vidtog inga som helst åtgärder för att bättra på arbetsmiljön #23. Det blev ett HR-ärende och så småningom byttes Terry O Conner ut mot en ny chef Allison Alogna, som utbildades av Terry O Conner.

I Juni 2017 så omstruktureras rekryteringsteamet och får nya mål. Nu skall 100% av de anställda vara svarta, latinos eller kvinnor #39. Vidare så skulle alla redskap och hänvnsingar till Googles anställningsrutiner raderas. Google skulle fortsätta diskriminera folk vid anställning men bevisen skulle raderas från datorerna. Och så fortsätter det sida upp och sida ner. En kort summering kan hittas på Yahoo News: An ex-YouTube recruiter claims Google discriminated against white and Asian men — then deleted the evidence

Google har i ett svar hävdat att de avser försvara sig och bara anställer på basis av meriter. Hur de skall bevisa det när den person som de stäms av är en av de egna rekryterarna återstår att se.

Kommentarer

Youtube-rekryterare stämmer Google – Skall ha Beodrats att Diskriminera Män, Vita och Asiater samt sudda ut pappersspåren — 20 kommentarer

 1. Hej.

  Om Wikipedia är att lita på så var Google:s tidigare inofficiella motto ”Don’t be evil”, vilket 2015 ändrades till det officiella ”Do the right thing” av Alphabet Inc.

  Filosofiskt sett är det signifikant om symbolvärdet uttrycker en underliggande förändring av inställningen till verksamheten.

  Att låta bli att utföra onda gärningar ät grunden för ett samhälle som tillåter individuell frihet under ansvaret att leva och låta leva, för ett samhälle där minimalt tvång är en huvudtes, och där ett av egen fri vilja sprunget välvilligt agerande är centralt.

  Att preskriptivt definiera något som det rätta att göra (snarare än det deskriptiva ’gör inte detta’) är att tvinga människor till den enda vägens politik; lydnad gentemot (förment moralisk) auktoritet som synonymt med att göra det rätta.

  Samtliga den moderna erans totalitära massmordets religioner och ideologier – islam*, kommunism, socialism och de senare tvås barn fascism och nationalsocialism – var uppbyggda kring ”Do the right thing”. Att deras ’right thing’ sedan varierar på samma sätt som uttalet av paaprika eller papp-rika kvittar.

  Hur mycket påverkar Google nu politiken och valen i västvärldens stater?
  Hur mycket av Google:s agerande övertygar Kina och andra stater en gång för alla att västerlänningarnas tal om demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet bara är pynt utan annat värde än symboliskt moralistiskt dygdesignalerande inför västerlänningarna själva?

  Snart, mycket snart, kommer frågan debatteras på allvar om Google skall få fortsätta agera som en makthavare bortom staters direkta kontroll.

  Snart kommer på allvar kravet på (över)statlig kontroll å vad du kan hitta via en sökmotor, eller vad som alls skall vara tillgängligt.

  Blir det på EU-nivå, eller rentav på FN-nivå, eller blir det först en period med statliga eller av stater sanktionerade filtrerade sökmotorer – med motiveringen: ”Titta, Google gör det redan! Så mycket bättre då om sökmotorerna underställs demokratisk kontroll!”.

  Att försöka göra gott är som att rädda en fisk från att drunkna genom att lyfta upp den ur vattnet och sätta den i ett träd.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 2. Schyffert och Ehrnman ”handhjärtar” Google…..
  Hey!,vad bra.
  En algoritm censurerar avvikande åsikter på direkten.
  Internet blir ett regnbågsland där bara de ”rätta” åsikterna platsar.
  Enhörningar,glitter och ”mello” för hela slanten
  Det stinker DDR och Stasi lång väg.
  Var människorna som var instängda av den ”antikapitalistiska skyddsvallen” lyckligare?
  Nej!
  De rev muren.

 3. Inget nytt direkt. Enda nyheten isåfall är att diskrimineringen väcker rabalder. Svenska IT-företag har kvoterat in kvinnor i åratal. För några år sedan såg jag en annons där en IT-konsult sökte kvinnor utan utbildning. Söker du jobb hos din kommun kan du få frågor som: ”Har du problem att jobba med kvinnor?” eller ”Vad gör du för att medverka till mångfald?”. Att anställa någon enbart på grund av hudfärg är mest enfald, anser jag. Mångfalden beror varken på kön eller hudfärg. Du tillför inte något nytt för att du är kvinna eller född i Afrika. Tvärtom kanske du är en fubbick som alla andra. Mångfald skulle lika gärna kunna innebära 80% vita män. Men det är fint för företagen att visa upp mångfald. Är en medarbetare färgad så syns denna goodwill tydligt.

 4. Tja vad skall man säga…..
  En Afro-Svensk sorterar mailen på Google.
  Allt som kan väcka obehag sorteras bort.
  Våra nya medborgare är ”tusen gånger” bättre än vi som bygger Landet.
  Sverige.
  Land of milk and honey.
  Inga krav ställs.
  Det är diskriminerande att ifrågasätta kompetens.
  Balubas Bruschan är tiotusen gånger mer värd än svenne ungarna som klarar skolan.
  Om ”bruschan” har ett kriminellt förflutet ses det som en fördel.
  Han anställs som fritidsledare…….
  För mina skattepengar!!!!
  Jag betalar vansinnigheterna.
  Sen straffar regeringen mig?
  Du får inte snylta på pensionen förränn du är 65……
  Tack för det Löven!
  Fy Fan.

 5. Det skulle nog behövas seriös diskussion (på Google och i samhället i stort) om premisserna för det här med ”mångfald”. Av det jag har sett och läst tycker jag mig i grova drag se tre kategorier av motiveringar till varför den mångfald som exempelvis Google verkar arbeta för sägs vara nödvändig:

  1) Vita män har fått sin del av kakan redan, det är andras tur nu. En sådan ståndpunkt anser jag kan förkastas rakt av. En ny variant av arvsynd, denna gång utan möjlighet till förlåtelse, låter inte det minsta modernt eller eftersträvansvärt i mina öron. Därmed inte sagt att det inte kan finnas sammanhang där en viss grad av positiv diskriminering kan vara på sin plats – dock inte så att resultatet blir hundraprocentig diskriminering mot någon annan.

  2) De som i slutändan använder produkter och tjänster är en mångfald av individer, för att kunna beakta allas olika önskemål behövs en motsvarande mångfald av de som producerar varan.

  Det jag tänker på först här är ett av Rikards standardsvar: ”Hur slår man i en spik feministiskt?”

  För massor av saker spelar det garanterat ingen roll vem som i praktiken producerat dem. Förutsatt att den som håller i hammaren kan spika spelar det ingen roll vilken färg eller vilket kön den har. Samma sak gäller datorprogrammering – så länge programmet fungerar torde det inte vara någon större skillnad vem som satt bakom tangentbordet när koden skrevs.

  Att ta olika kundsegments önskemål och förslag i beaktande kräver knappast att varje kundsegment är direkt representerat i produktionen. Det hör till modernt företagande att vara lyhörd för sina kunders önskemål. Saker som fokusgrupper, testmarknadsföring med mera är inte direkt något nytt under solen.

  Sist men inte minst innehåller påståendet antagandet att alla manliga vita personer tänker exakt likadant och/eller är oförmögna att ta någon annans synpunkter i beaktande..

  3) Kvinnor, svarta och andra behöver förebilder som ser ut som de själva för att kunna tro att de också kan aspirera på en karriär inom området i fråga.

  Det är förstås vanskligt att uttala sig om vad som kan/bör motivera olika människor och varför. Men vore det inte nyttigare att åtminstone kunna försöka ha vem som helst till förebild – oavsett hudfärg eller kön? Om någon annan i mitt tycke är riktigt fantastisk har jag inga problem att se den som en förebild, oavsett personens medfödda egenskaper. Huruvida det är realistiskt för mig själv att nå samma mål som personen i fråga bedömer jag utifrån mina egna färdigheter, inte från någon annans.

 6. @Bamse: Hej.

  Relevanta punkter, särskilt den tredje.

  När den framförs kan fråga om en person med aspirationer på att bli konstnär, dessutom då en sådan person som är en svart homosexuell man från Namibia, kan ha Touko Valio Laaksonen som förebild och inspiration.

  Anser man att namibiern inte kan det så säger man dels att ja, alla behöver förebilder som är så lika dem själva i yttre identitetsmarkörer, dels att samförstånd och identifikation över kulturella och etniska gränser är omöjlig.

  Anser man att vår hypotetiske namibier kan det, då han identifierar sig med Laaksonens gärningar, och dennes tematik vad gäller det rent konstnärliga såväl som den underjordiska subkultur han kan sägas både varit med att skapa, formalisera och delta i, så anser man också att människor har e förmåga att fokusera på beteenden framför essentiella egenskaper.

  Det är i grunden samma tosiga argumentation som säger att den som inte upplevt en viss händelse inte kan förstå den eller uttala sig om den, att säga att den som inte är en del av [godtyckligt definierad grupp via reductio in absurdum] inte heller kan uttala sig om gruppen. Godtas det skall kvinnor inte tala om män, homosexuella inte tala om heterosexuella, muslimer om icke-muslimer och så vidare.

  ”Actions, not words.” Minsc & Boo (och många många andra).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 7. Allt detta kan såklart vara lögn. Konservativa inkvoterar varandra hela tiden och anklagar automatiskt alla andra grupper för att diskriminera dem, eftersom konservativa beskrivit sig själva som underdogs ända sedan monarkin föll och alla människor fick rösträtt.

 8. @Axel Edgren: Hej.

  När var USA en monarki Axel?

  Eller pratar du om Sverige? Vi är fortfarande en monarki, i fall du glömt det. Du kan surfa in på riksdagens hemsida och läsa regeringsformens kapitel ett om statsskickets grunder och kapitel fem om statschefen (spoiler alert: det är kungen som är statschef).

  Var du öht närvarande på SO-lektionerna?

  Om definitionen av konservativ är att beskriva sig som underdog samt som på andra sätt förfördelad och att anklaga samtliga andra för diskriminering, så är det väl ’anti’-rasister, feminister och allmänna Antifa-hyllande aktivister som är de konservativa?

  Du kanske skulle använda en verklig definition istället?
  [https://www.saob.se/] Sök på ”konservativ”; det är verbformen du är ute efter.
  [http://runeberg.org/nfbn/0428.html]

  Fast du skall ha beröm för att du slutat skriva direkta personangrepp! (Och nej, jag avser ingen sarkasm här.)

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 9. @Rikard:Axel menar antagligen ryska revolutionen där tsarfamiljen avrättades och alla fick rösträtt men bara rätten att rösta på ett parti om de inte ville hamna i gulag eller bli avrättade. Du vet, sådär rättvist och demokratiskt som de har det i socialistiska länder.

 10. @Samuel Isaksson: @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Ganska dystra dikter får man säga Cry

  Inte för att jag går med på att känna någon kollektiv skuld för saker jag inte haft något inflytande över. Däremot irriterar jag mig kanske mer än vad jag borde över dubbelmoral, logiska kullerbyttor (ofta trippelvolt med skruv vid det här laget) och påklistrad självgodhet som ofta uppvisas av den självutnämnda ”goda sidan” i dessa sammanhang.

 11. @Bamse:
  Jag har svart bälte i cynism och är oomstridlig exsprätt och auktoritet i svartsyn.

 12. @Samuel Isaksson:
  En liten tidsapradox där. (Rekommenderar Asimovs roman ”Tidens död”, eller Heinleins Novell ”Lyft dig själv i håret”.)
  Påminner mig om min gamla story om när Gustav Reinhold Gauffin begav sig på grötjakt och varför det inte finns några troll längre. (Den har väntat på att bli skriven sedan början av 80-talet. Och trollen som inte finns längre syftar alltså på riktiga sådana, inte den avarten man hittar på nätet.)
  JAg bidrog för övrigt själv med lite genusberättande i Ty så skapade Trurl kvinnan, fast jag är inte riktigt nöjd med den och känner att jag behöver ge den en överhalning.

 13. Full censur censur är afa-vänstererns enda hoppp. Argumenten dessvärre genomgående baklänges, vilket blir infantilt irl, kommunism blir motsatsen till normal och naturlig åsikts-mångfald.

 14. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): oh grymt har faktiskt tänkt läsa Asimov men det har inte blivit av. Själv är jag lite cynisk men käck och positiv icke-cyniker och anti allt utom det som jag inte är för att vara emot…hade jag varit yngre än (född Palme-mordet, Tjernobyl-året) hade du gärna fått adoptera mig…gift redan också så det sket sig…

 15. @Samuel Isaksson:
  Tror Tidens död (eller End of Eternity på engelska) är den enda tidsreseberättelsen han skrev. (Åtminstone i roman-form, möjligt att han klämt ut några noveller på temat också.)
  Asimov är lite speciell. Han var en utpräglad idé-författare. Det är sällan något djup i karaktärer eller mijöer. Berättelserna utspelar sig ofta i väldigt hög grad på diskussionsplanet. Men de brukar vara lättlästa och underhållande. Så han var väldigt bra på sitt sätt. Han hade en del lustiga egenheter, t.ex. så undvek han kategoriskt allt våld. Även i Caves of Steel och The Naked Sun där en människa och en robot/android tillsammans löser mordfall så är redan morden ’fait acompli” när berättelserna inleds.
  Han var också otroligt noggrann med att berättelserna skulle vara vetenskapligt korrekta. I en av hans tidigaste noveller, Nightfall (Skymning eller Stjärnmörker på svenska), har han ett solsystem med en planet och 6 solar. Den utvidgade han under slutet av sin levnad till en roman tillsammans med Robert Silverberg, och då förklarade han i förordet att han hade upptäckt att ett system med 6 solar som det som beskrevs i den ursprungliga novellen aldrig hade kunnat vara stabilt, men med 7 solar vore det möjligt. Så detta fel hade korrigerats i romanversionen. Den ursprungliga novellen Nigthfall är för övrigt troligen den mest berömda och populäraste av alla SF-noveller genom tiderna.
  När jag lsäte Pebble in the Sky (Förbjuden värld) så bar han om ursäkt i förordet, för att en radioaktiv jord såsom den beskrivs i berättelsen skulle överhuvudtaget inte kunna vara bebolig, men den kunskapen som klargjorde det fanns inte när han skrev berättelsen, och eftersom det var centralt för storyn så var det ett fel han tyvärr inte kunde korrigera.
  Likaså i Stiftelsetrilogin (vad Star Wars skulle ha varit om Star Wars hade varit bra) så skapade han förmodligen det mest enorma stjärnimperiumet någonsin bara för att det var ”minimum” som behövdes för att den statistiska vetenskapen ”psychohistoria” som är central för berättelsen skulle kunna bli trovärdig.
  Stiftelsetrilogin är ett måste om man gillar SF.
  Likaså är ett måste hans härliga robotnoveller (ursprungligen utgivna i samlingen I, Robot, men många fler berättelser kom till sedan) då de ofta bygger på ”olösliga” problem som får sina fullt logiska lösningar med finurliga och oväntade vändningar.

  Hade du varit en asimovsk robot hade jag gladeligen adopterat dig.